Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 2 Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 2 Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 2 Podręcznik administratora Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produkt. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z produkt należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją właściwej dokumentacji, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Trend Micro, logo Trend Micro t-ball, TrendProtect, TrendSecure, Worry-Free, OfficeScan, ServerProtect, PC-cillin, InterScan i ScanMail są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Trend Micro Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer części dokumentu: WFPM97095/ Data wydania: Sierpień 2015 Podlega ochronie patentami USA o numerach: 5,951,698 i 7,188,369

3 Niniejsza dokumentacja zawiera opis głównych funkcji produkt oraz instrukcje instalacji w środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania produkt. Szczegółowe informacje na temat użycia określonych funkcji w ramach produkt można znaleźć w centrum pomocy online firmy Trend Micro lub w bazie wiedzy firmy Trend Micro. Firma Trend Micro stara się zawsze ulepszać swoją dokumentację. W przypadku pytań, komentarzy lub sugestii na temat tego lub dowolnego innego dokumentu firmy Trend Micro prosimy o kontakt pod adresem Prosimy o ocenę tego dokumentu w witrynie:

4

5 Spis treści Wstęp Wstęp... xi Dokumentacja programu Worry-Free Business Security... xii Odbiorcy... xii Konwencje przyjęte w dokumentacji... xiii Rozdział 1: Wprowadzenie do programów Worry-Free Business Security Standard i Advanced Omówienie programu Trend Micro Worry-Free Business Security Nowości w tej wersji (WFBS 9.0 SP2) Nowości w WFBS 9.0 SP Co nowego w wersji WFBS Kluczowe funkcje i korzyści Trend Micro Smart Protection Network Usługi File Reputation Services Usługi Web Reputation Services Usługa Reputation (tylko w wersji Advanced) Smart Feedback Filtrowanie adresów URL Zalety ochrony Informacje o zagrożeniach Wirusy i złośliwe oprogramowanie Oprogramowanie spyware i grayware Spam Włamania Złośliwe zachowanie Fałszywe punkty dostępu Zdarzenie typu phishing Ataki typu mass-mailing Zagrożenia z sieci i

6 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Rozdział 2: Wprowadzenie Worry-Free Business Security Network Program Security Server Scan Server Agenty Konsola internetowa Otwieranie konsoli Web Nawigacja w konsoli internetowej Ikony konsoli internetowej Stan aktywności Rozdział 3: instalowanie agentów Instalacja programu Security Agent Wymagania dotyczące instalacji programu Security Agent Uwagi dotyczące instalacji programu Security Agent Dostępne funkcje programu Security Agent Instalacja programu Security Agent i obsługa protokołu IPv Metody instalacji programu Security Agent Instalowanie z wewnętrznej strony internetowej Instalowanie za pomocą skryptu logowania Instalowanie za pomocą narzędzia Client Packager Instalowanie za pomocą instalacji zdalnej Instalowanie za pomocą narzędzia Vulnerability Scanner Instalowanie za pomocą powiadomienia Migracja do programu Security Agent Wykonywanie zadań po instalacji w programach Security Agent Instalacja programu Messaging Security Agent Wymagania dotyczące instalacji programu Messaging Security Agent Instalowanie programu Messaging Security Agent (tylko w wersji Advanced) Usuwanie agentów Usuwanie agentów z konsoli internetowej Odinstalowywanie agentów z konsoli internetowej ii

7 Spis treści Odinstalowywanie programu Security Agent z klienta Używanie narzędzia SA Uninstall Odinstalowywanie programu Messaging Security Agent z serwera Microsoft Exchange (tylko w wersji Advanced) Rozdział 4: Zarządzanie grupami Grupy Dodawanie grup Dodawanie agentów do grup Przenoszenie agentów Przenoszenie programów Security Agent między grupami Przenoszenie agentów między serwerami Security Server za pomocą konsoli internetowej Przenoszenie programu Security Agent między serwerami Security Server za pomocą narzędzia Client Mover Replikowanie ustawień Replikowanie ustawień grupy programów Security Agent Replikowanie ustawień programu Messaging Security Agent (tylko w wersji Advanced) Importowanie i eksportowanie ustawień grup agentów zabezpieczeń 4-20 Eksportowanie ustawień Importowanie ustawień Rozdział 5: Zarządzanie podstawowymi ustawieniami zabezpieczeń w programach Security Agent Zestawienie podstawowych ustawień zabezpieczeń w programach Security Agent Metody skanowania Konfiguracja metod skanowania Skanowanie w czasie rzeczywistym w programach Security Agent Konfigurowanie skanowania w czasie rzeczywistym w programach Security Agent Zapora Konfigurowanie zapory iii

8 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Praca z wyjątkami zapory Wyłączanie zapory w grupie agentów Wyłączanie zapory na wszystkich agentach Usługa Web Reputation Konfigurowanie usługi Web Reputation dla programów Security Agent Filtrowanie adresów URL Konfigurowanie filtrowania adresów URL Dozwolone/zablokowane adresy URL Konfigurowanie dozwolonych/zablokowanych adresów URL Monitorowanie zachowania Konfigurowanie monitorowania zachowania Zaufany program Konfigurowanie zaufanego programu Kontrola urządzeń Konfigurowanie kontroli urządzeń Narzędzia użytkownika Konfigurowanie narzędzi użytkownika Uprawnienia klienta Konfigurowanie uprawnień agenta Katalog kwarantanny Konfigurowanie katalogu kwarantanny Rozdział 6: Zarządzanie podstawowymi ustawieniami zabezpieczeń w programach Messaging Security Agent (tylko w wersji Advanced) Messaging Security Agent Skanowanie wiadomości przez program Messaging Security Agent Domyślne ustawienia programu Messaging Security Agent iv

9 Spis treści Skanowanie w czasie rzeczywistym w programach Messaging Security Agent Konfigurowanie skanowania w czasie rzeczywistym dla programów Messaging Security Agent Ochrona antyspamowa Usługa Reputation Skanowanie zawartości Filtrowanie zawartości Zarządzanie regułami filtrowania zawartości Typy reguł filtrowania zawartości Dodawanie reguły filtrowania zawartości w przypadku zgodności wszystkich warunków Dodawanie reguły filtrowania zawartości w przypadku zgodności dowolnego warunku Dodawanie reguły monitorowania filtrowania zawartości Tworzenie wyjątków do reguł filtrowania zawartości Zapobieganie utracie danych Przygotowanie Zarządzanie regułami zapobiegania utracie danych Domyślne reguły zapobiegania utracie danych Dodawanie reguł zapobiegania utracie danych Blokowanie załączników Konfigurowanie blokowania załączników Usługa Web Reputation Konfigurowanie usługi Web Reputation w programach Messaging Security Agent Mobile Security Mobile Security pomoc techniczna Konfigurowanie kontroli dostępu urządzeń Anulowanie oczekującego wymazywania urządzenia Ręczne wymazywanie zawartości urządzeń Konfigurowanie reguł zabezpieczeń Kwarantanna dla programów Messaging Security Agent Tworzenie zapytań dotyczących katalogów kwarantanny v

10 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Wyświetlanie wyników zapytań dotyczących kwarantanny i podejmowanie działań Obsługa katalogów kwarantanny Konfigurowanie katalogów kwarantanny Ustawienia powiadomień dla programów Messaging Security Agent Konfigurowanie ustawień powiadomień dla programów Messaging Security Agent Konfigurowanie obsługi wiadomości typu spam Zarządzanie funkcją End User Quarantine Pomoc techniczna/diagnostyka firmy Trend Micro Generowanie raportów diagnostycznych Monitorowanie w czasie rzeczywistym Praca z monitorowaniem w czasie rzeczywistym Dodawanie informacji o wykluczeniu odpowiedzialności do wychodzących wiadomości Rozdział 7: Zarządzenie skanowaniami Skanowanie informacje Skanowanie w czasie rzeczywistym Skanowanie ręczne Uruchamianie skanowania ręcznego Skanowanie zaplanowane Konfigurowanie skanowania zaplanowanego Cele skanowania i operacje dotyczące programów Security Agent Cele skanowania i operacje dotyczące programów Messaging Security Agent Rozdział 8: Zarządzanie aktualizacjami Omówienie aktualizacji Składniki, które można aktualizować Pakiety hot fix, poprawki i dodatki Service Pack vi

11 Spis treści Aktualizacje serwera Security Server Konfigurowanie źródła aktualizacji serwera Security Server Ręczna aktualizacja serwera Security Server Konfigurowanie zaplanowanych aktualizacji serwera Security Server Wycofywanie składników Aktualizacje programów Security Agent i Messaging Security Agent Aktualizacje automatyczne Aktualizacje ręczne Przypomnienia i wskazówki dotyczące aktualizacji agentów Agenty aktualizacji Konfigurowanie agentów aktualizacji Rozdział 9: Zarządzanie powiadomieniami Powiadomienia Konfigurowanie zdarzeń dla powiadomień Zmienne znaczników Rozdział 10: Korzystanie z funkcji Ochrona przed epidemią Strategia ochrony przed epidemią Konfigurowanie funkcji Ochrona przed epidemią Bieżący stan funkcji Ochrona przed epidemią Ocena narażenia na atak Konfigurowanie oceny narażenia na atak Uruchamianie ocen narażenia na atak na żądanie Damage Cleanup Uruchamianie czyszczenia na żądanie Rozdział 11: Zarządzanie ustawieniami globalnymi Ustawienia globalne Konfigurowanie ustawień serwera proxy w sieci Internet Konfigurowanie ustawień serwera SMTP Konfigurowanie ustawień komputerów/serwerów vii

12 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Konfigurowanie ustawień systemu Rozdział 12: Korzystanie z dzienników i raportów Dzienniki Korzystanie z kwerendy dziennika Raporty Praca z raportami jednorazowymi Praca z raportami zaplanowanymi Interpretowanie raportów Wykonywanie zadań obsługi raportów i dzienników Rozdział 13: Wykonywanie zadań administracyjnych Zmiana hasła konsoli internetowej Praca z Menedżerem dodatków Zarządzanie licencją produktu Uczestnictwo w programie Smart Feedback Zmiana języka interfejsu agenta Zapisywanie i przywracanie ustawień programów Dezinstalacja programu Security Server Rozdział 14: Korzystanie z narzędzi do zarządzania Typy narzędzi Instalowanie programu Trend Micro Remote Manager Agent Oszczędzanie miejsca na dysku Uruchamianie programu Disk Cleaner na serwerze Security Server Uruchamianie programu Disk Cleaner na serwerze Security Server za pomocą interfejsu wiersza polecenia Oszczędzanie miejsca na dysku klientów Przenoszenie bazy danych serwera skanowania viii

13 Spis treści Przywracanie zaszyfrowanych plików Odszyfrowywanie i przywracanie plików w programie Security Agent Odszyfrowywanie i przywracanie plików na serwerze Security Server, w niestandardowym katalogu kwarantanny lub programie Messaging Security Agent Przywracanie wiadomości w formacie Transport Neutral Encapsulation Format Korzystanie z narzędzia ReGenID Zarządzanie dodatkami SBS i EBS Ręczne instalowanie dodatków SBS i EBS Korzystanie z dodatków SBS i EBS Dodatek A: Ikony programu Security Agent Sprawdzanie stanu programu Security Agent... A-2 Wyświetlanie ikon programu Security Agent na pasku zadań systemu Windows... A-4 Uzyskiwanie dostępu do konsoli Flyover... A-5 Dodatek B: Obsługa protokołu IPv6 w programie WFBS Obsługa protokołu IPv6 w programie WFBS i Security Agent... B-2 Wymagania programu Security Server dotyczące protokołu IPv6... B-2 Wymagania dotyczące programu Security Agent... B-3 Wymagania dotyczące programu Messaging Security Agent... B-3 Ograniczenia serwera wykorzystującego wyłącznie protokół IPv6... B-4 Ograniczenia Security Agent wykorzystującego wyłącznie protokół IPv6... B-5 Konfigurowanie adresów IPv6... B-6 Ekrany wyświetlające adresy IP... B-8 Dodatek C: Uzyskiwanie pomocy Baza wiedzy firmy Trend Micro... C-2 ix

14 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Kontakt z firmą Trend Micro... C-2 Narzędzie Case Diagnostic Tool... C-3 Przyspieszanie przyjęcia zgłoszenia serwisowego... C-3 Przesyłanie podejrzanej zawartości do firmy Trend Micro... C-4 Usługi File Reputation Services... C-4 Usługi Reputation... C-4 Usługi Web Reputation Services... C-4 Encyklopedia zagrożeń... C-5 TrendLabs... C-5 Opinie o dokumentacji... C-6 Dodatek D: Terminologia i pojęcia związane z produktami Poprawka krytyczna... D-2 Pakiet Hot Fix... D-2 IntelliScan... D-2 IntelliTrap... D-3 System wykrywania włamań (IDS)... D-4 Słowa kluczowe... D-6 Poprawka... D-11 Wyrażenia regularne... D-12 Listy wyłączeń ze skanowania... D-21 Dodatek Service Pack... D-28 Porty trojanów... D-28 Pliki, których nie można wyczyścić... D-29 Indeks Indeks... IN-1 x

15 Wstęp Wstęp Zapraszany do lektury Podręcznika administratora programu Trend Micro Worry-Free Business Security. Ten dokument dotyczy informacji wstępnych, procedur instalacji agentów oraz zarządzania programem Security Server i agentami. xi

16 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Dokumentacja programu Worry-Free Business Security Dokumentacja programu Worry-Free Business Security obejmuje następujące składniki: Tabela 1. Dokumentacja programu Worry-Free Business Security dokumentacja Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Podręcznik administratora Pomoc plik Readme Baza wiedzy Opis Dokument PDF z omówieniem wymagań i procedur odnoszących się do instalowania programu Security Server oraz instalowania serwera i agentów. Dokument PDF z omówieniem informacji wprowadzających, procedur instalacji klienta oraz zarządzania programem Security Server i agentami Pliki HTML skompilowane w formacie WebHelp lub CHM, zawierające instrukcje korzystania, porady i informacje dotyczące określonych zastosowań programu Zawiera listę znanych problemów i podstawowych czynności instalacyjnych. Plik ten może również zawierać najnowsze informacje o produkcie, które nie znajdują się w systemie pomocy ani w dokumentacji drukowanej. Baza danych online zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Aby uzyskać dostęp do bazy wiedzy, odwiedź witrynę internetową Najnowsze wersje dokumentów PDF i plików Readme znajdują się pod adresem: Odbiorcy Dokumentacja programu Worry-Free Business Security jest przeznaczona dla następujących grup użytkowników: xii

17 Wstęp Administratorzy zabezpieczeń: odpowiedzialni za zarządzanie programem Worry-Free Business Security, w tym programem Security Server, oraz za instalację agentów i zarządzanie nimi. Od użytkowników tego typu oczekuje się zaawansowanej wiedzy na temat zarządzania serwerem i siecią. Użytkownicy końcowi: użytkownicy, którzy mają na komputerach zainstalowane programy Security Agent. Poziom umiejętności takich osób jest różny od początkujących po zaawansowanych. Konwencje przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji programu Worry- Free Business Security przyjęto następujące konwencje: Tabela 2. Konwencje przyjęte w dokumentacji Konwencja WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa <Tekst> Uwaga Opis Akronimy, skróty, nazwy poszczególnych poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy zadań Odniesienia do innych dokumentacji oraz nowych rozwiązań technologicznych Oznacza, że tekst wewnątrz nawiasów ostrych należy zastąpić rzeczywistymi informacjami. Na przykład ścieżkę C: \Program Files\<nazwa_pliku> można zmienić na C:\Program Files \sample.jpg. Uwagi lub zalecenia dotyczące konfiguracji Porada Informacje o sprawdzonych metodach oraz zaleceniach firmy Trend Micro xiii

18 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Konwencja OSTRZEŻENIE! Opis Ostrzeżenia dotyczące czynności, które mogą stwarzać zagrożenie w sieci xiv

19 Rozdział 1 Wprowadzenie do programów Worry- Free Business Security Standard i Advanced Ten rozdział zawiera omówienie programu Worry-Free Business Security (WFBS). 1-1

20 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Omówienie programu Trend Micro Worry-Free Business Security Program Trend Micro Worry-Free Business Security (WFBS) zabezpiecza użytkowników i zasoby w małych firmach przed kradzieżą danych, kradzieżą tożsamości, niebezpiecznymi witrynami internetowymi oraz spamem (tylko wersja Advanced). W tym dokumencie przedstawiono informacje dotyczące zarówno wersji WFBS Standard, jak i Advanced. Części i rozdziały dotyczące wersji Advanced są oznaczone dopiskiem (tylko w wersji Advanced). Program WFBS, bazujący na systemie Trend Micro Smart Protection Network, jest: Bezpieczniejszy: zatrzymuje wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, spam (tylko w wersji Advanced) i zagrożenia internetowe, zanim dotrą one do klientów. Funkcja filtrowania adresów URL blokuje dostęp do niebezpiecznych witryn internetowych i pomaga zwiększyć produktywność użytkowników. Inteligentniejszy: szybkie skanowanie i ciągłość aktualizacji chronią przed nowymi zagrożeniami przy minimalnym wpływie na działanie klientów. Prostszy: łatwa instalacja i administracja prawie nie wymagająca ingerencji. Program WFBS wykrywa zagrożenia bardziej skutecznie, dzięki czemu można skoncentrować się na działalności firmy zamiast na problemach bezpieczeństwa. Nowości w tej wersji (WFBS 9.0 SP2) Worry-Free Business Security zawiera następujące nowe funkcje i ulepszenia: Tabela 1-1. Co nowego w wersji WFBS 9.0 SP2 Funkcja/ulepszenie Obsługa systemu Windows 10 Opis Program Worry-Free Business Security obsługuje teraz instalację programu Security Agent w systemie Windows

21 Wprowadzenie do programów Worry-Free Business Security Standard i Advanced Funkcja/ulepszenie Ochrona dokumentów przed oprogramowaniem typu ransomware Opis Ulepszone funkcje skanowania umożliwiają identyfikowanie i blokowanie programów typu ransomware, których celem są dokumenty na punktach końcowych. Odbywa się to poprzez identyfikowanie typowego działania i blokowanie procesów często powiązanych z programami typu ransomware. Tabela 1-2. Rozwiązane znane problemy Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie 1 B2363 Program Security Agent może ciągle chronić pliki Intuit, nawet kiedy użytkownik wyłączy funkcję ochrony oprogramowania Intuit QuickBooks. 2 B2363 Program Security Agent może ciągle chronić foldery, nawet kiedy użytkownik wyłączy funkcję ochrony folderów. 3 B2453 Po uruchomieniu agenta Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 z włączoną funkcją skanowania poczty POP3 usługa skanowania w czasie rzeczywistym (Ntrtscan.exe) może się nie uruchomić ze względu na konflikt czasu z usługą nasłuchiwania programu Trend Micro Security Agent (TmListen.exe). Ta poprawka umożliwia użytkownikom pomyślne wyłączenie funkcji ochrony oprogramowania Intuit QuickBooks. Ta poprawka umożliwia użytkownikom pomyślne wyłączenie funkcji ochrony folderów. Ta poprawka krytyczna usuwa konflikt czasu poprzez umożliwienie usłudze nasłuchiwania programu Trend Micro Security Agent uruchomienia usługi skanowania w czasie rzeczywistym przed innymi usługami. 1-3

22 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie 4 B2453 W niektórych środowiskach część procesu skanowania może się zawiesić, a agent Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 nie może wykonać żadnego działania dla wykrytego złośliwego oprogramowania. W takim przypadku program Worry- Free Business Security nie wyświetla okna podręcznego z ostrzeżeniem ani nie generuje dziennika wykrywania. 5 B2479 Okno postępu skanowania ręcznego przestaje odpowiadać podczas skanowania ręcznego. 6 B2500 Problem uniemożliwia serwerom Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 pomyślną aktualizację sygnatury Smart Scan. W takim przypadku stan aktywności usługi Smart Scan w konsoli internetowej serwera staje się niedostępny. 7 B2502 Problem uniemożliwia serwerom Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 wyłączenie ustawienia globalnego: Wysyłanie dzienników funkcji Web Reputation i Filtrowanie adresów URL do programu Security Server. Ta poprawka krytyczna umożliwia agentowi Worry- Free Business Security 9.0 Service Pack 1 wykonanie wymaganego działania dla wykrytego złośliwego oprogramowania w scenariuszu opisanym powyżej. Ta poprawka umożliwia prawidłowe wykonywanie i kończenie procesów skanowania ręcznego. Ta poprawka zapewnia, że serwery Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 mogą pomyślnie zaktualizować sygnaturę Smart Scan. Ta poprawka zapewnia, że serwery Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 mogą wyłączyć ustawienie Wysyłanie dzienników funkcji Web Reputation i Filtrowanie adresów URL do programu Security Server. 1-4

23 Wprowadzenie do programów Worry-Free Business Security Standard i Advanced Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie 8 B2503 W 64-bitowych systemach operacyjnych firmy Microsoft(TM) 32-bitowa wersja programu Internet Explorer 9 może ulec awarii w trakcie jednoczesnej pracy z programem Security Agent. 9 B2510 Funkcja skanowania poczty SMTP jest włączona domyślnie w przypadku instalacji agenta Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 na platformie Microsoft(TM) Windows(TM) 8.0, 8.1 lub Server 2012 R2. W takim przypadku zarówno serwer, jak i klient poczty e- mail na tej platformie nie mogą wysłać lub odebrać niektórych wiadomości B2514 Użytkownicy mogą napotkać problemy z wydajnością na komputerach z zainstalowanym agentem Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack B2515 Problem związany z plikiem binarnym coretaskmanager.dll może spowodować problem z wyciekiem sterty po zainstalowaniu na komputerze agenta Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1. Ta poprawka zapewnia, że wspomniana przeglądarka pracuje prawidłowo w 64- bitowym systemie operacyjnym firmy Microsoft, w którym jest zainstalowany również program Security Agent. Ta poprawka zapewnia odpowiednią współpracę programu Security Agent z serwerem i klientem poczty na danej platformie. Ta poprawka powoduje rozwiązanie problemów z wydajnością na komputerach, na których wystąpiły. Ta poprawka powoduje rozwiązanie problemu z wyciekiem sterty na komputerach, na których wystąpił. 1-5

24 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie 12 B2516 Użytkownicy mogą nie być w stanie zainstalować programu Trend Micro Remote Manager na komputerach z zainstalowanym serwerem Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1. W takim przypadku użytkownicy nie będą mogli zarejestrować programu Worry-Free Business Security w programie Trend Micro Remote Manager przy użyciu istniejącego identyfikatora GUID. 13 B2517 Komputery z zainstalowanym agentem Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 mogą przestać odpowiadać po włączeniu funkcji skanowania w czasie rzeczywistym. 14 B2519 Użytkownicy mogą napotkać problemy z awarią systemu podczas instalowania agenta Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack B2520 Niekiedy program Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 nie może wykryć dysku USB, który został wysunięty z zabezpieczonego komputera, a następnie podłączony ponownie. Ta poprawka powoduje rozwiązanie problemów z instalacją, dzięki czemu użytkownicy mogą zainstalować program Trend Micro Remote Manager Agent na komputerach z zainstalowanym serwerem Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1. Ta poprawka zapewnia normalne działanie funkcji skanowania w czasie rzeczywistym agenta Worry- Free Business Security 9.0 Service Pack 1. Ta poprawka powoduje rozwiązanie problemów z awarią systemu podczas instalowania agenta Worry- Free Business Security 9.0 Service Pack 1. Ta poprawka zapewnia wykrywanie przez program Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 dysków USB, które są podłączane do zabezpieczonych komputerów. 1-6

25 Wprowadzenie do programów Worry-Free Business Security Standard i Advanced Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie 16 B2534 Użytkownicy mogą napotkać problemy z awarią systemu po zainstalowaniu agenta Worry- Free Business Security 9.0 Service Pack B2541 Program Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 może nieoczekiwanie zatrzymać się lub spowodować wyświetlenie niebieskiego ekranu śmierci w środowisku Microsoft Windows Server z dyskiem zawierającym udostępnione woluminy klastra. Ta poprawka powoduje rozwiązanie problemów z awarią systemu podczas instalowania agenta Worry- Free Business Security 9.0 Service Pack 1. Ta poprawka zapewnia odpowiednią współpracę programu Worry-Free Business Security 9.0 Service Pack 1 z dyskami zawierającymi udostępnione woluminy klastra w klastrze przełączania awaryjnego systemu Windows Server. Nowości w WFBS 9.0 SP1 Worry-Free Business Security zawiera następujące nowe funkcje i ulepszenia: Tabela 1-3. Nowości w WFBS 9.0 SP1 Funkcja/ulepszenie Opis Ulepszenia dotyczące wykrywania Ochrona przed epidemią ochrona przed wykonywalnymi plikami skompresowanymi (samorozpakowującymi się archiwami) Poprawiona wydajność silnika Damage Cleanup Ulepszenia Dzienniki Web Reputation uwzględniają informacje na temat uruchomionych procesów 1-7

26 Podręcznik administratora programu Worry-Free Business Security 9.0 SP2 Funkcja/ulepszenie Opis Ulepszenia dotyczące użyteczności Wersja programu Security Server jest wyświetlana na ekranie logowania Tabela 1-4. Rozwiązane znane problemy Zaktualizowany tekst interfejsu użytkownika dla lepszego odzwierciedlenia działania WFBS Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie 1 N/A Żądanie użytkownika dotyczące sposobu skonfigurowania programu Messaging Security Agent w celu uruchomienia skanowania funkcji blokowania załączników w poddanych kwarantannie wiadomościach typu spam (MSA ) Po aktualizacji serwera Worry- Free Business Security z wersji 8.0 lub 8.0 z dodatkiem Service Pack 1 do wersji 9.0 stan aktywności usługi Smart Scan na konsoli Web serwera staje się niedostępny. Dzieje się tak, ponieważ serwer Worry-Free Business Security 9.0 nie może pomyślnie zaktualizować sygnatury Smart Scan. Ta poprawka powoduje dodanie opcji umożliwiającej skonfigurowanie programu Messaging Security Agent w celu uruchomienia skanowania funkcji blokowania załączników w poddanych kwarantannie wiadomościach typu spam. Ta poprawka zapewnia, że serwer Worry-Free Business Security 9.0 może pomyślnie zaktualizować sygnaturę Smart Scan. 1-8

27 Wprowadzenie do programów Worry-Free Business Security Standard i Advanced Nr elem entu Numer poprawki/ poprawki krytycznej Problem Rozwiązanie Pakiet serwera Worry-Free Business Security 9.0 zawiera bibliotekę oprogramowania kryptograficznego OpenSSL, która jest narażona na atak Heartbleed Gdy system Microsoft Windows pracuje w trybie wysokiego kontrastu, użytkownicy po uzyskaniu dostępu do konsoli Worry-Free Business Security 9.0 w programie Microsoft Internet Explorer tracą możliwość przenoszenia klientów pomiędzy grupami Agenty Worry-Free Business Security mogą nie być w stanie uruchomić skanowania ręcznego na dyskach sieciowych Proces bazy danych serwera Worry-Free Business Security może napotkać problem wycieku pamięci podczas wykonywania zapytania o dziennik spyware. Ta poprawka krytyczna powoduje zaktualizowanie biblioteki oprogramowania kryptograficznego OpenSSL w pakiecie serwera Worry- Free Business SecurityWersja 9.0 z dodatkiem SP1 w celu rozwiązania tego problemu. Ta poprawka powoduje naprawę atrybutu funkcji w celu umożliwienia programowi Internet Explorer prawidłowego pobierania informacji, podczas gdy system Windows pracuje w trybie wysokiego kontrastu. Dzięki temu użytkownicy odzyskują możliwość pomyślnego przenoszenia klientów pomiędzy grupami. Ta poprawka zapewnia, że agenty Worry-Free Business Security są w stanie uruchomić skanowanie ręczne na dyskach sieciowych. Ta poprawka zapewnia, że proces bazy danych serwera Worry-Free Business Security nie napotyka problemu wycieku pamięci podczas wykonywania zapytania o dziennik spyware. 1-9

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Najlepsze rozwiązanie powstrzymujące zagrożenia, zanim dotrą Administrator s Guide Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji 7 Worry-FreeTM Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie Administrator s Guide Podr cznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podr cznik administratora

Podr cznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Podr cznik administratora Bezpiecze stwo punktu ko cowego Bezpiecze stwo wiadomo ci b yskawicznych Chmura chroniona Bezpiecze stwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik administratora Podręcznik administratora www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83305/70727 Ochrona punktów

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora WERSJA APLIKACJI: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu! Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo