Worry-Free Business Security Advanced5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Worry-Free Business Security Advanced5"

Transkrypt

1 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora

2

3 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją właściwej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Nazwy Trend Micro, TrendProtect, TrendSecure, Worry-Free, OfficeScan, PC-cillin, InterScan, ScanMail oraz logo t-ball firmy Trend Micro są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trend Micro Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer tego dokumentu: WBEM53893/81021 Data wydania: listopad 2008 Podlega ochronie patentami USA o numerach: 5,951,698 and 7,188,369

4 Dokumentacja użytkownika programu Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced Podręcznik administratora ma na celu przedstawienie głównych funkcji oprogramowania i instrukcji instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy go przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pliku pomocy elektronicznej oraz w elektronicznej Bazie wiedzy, dostępnej w witrynie internetowej firmy Trend Micro.

5 Spis treści Spis treści Wstęp Odbiorcy... xiv Dokumentacja produktu... xiv Informacje dostępne w Podręczniku administratora... xvi Konwencje i pojęcia przyjęte w dokumentacji... xviii Rozdział 1: Program Worry-Free Business Security Advanced wprowadzenie Przegląd programu Worry-Free Business Security Advanced Co nowego w tej wersji? Co nowego w wersji Co nowego w wersji Zawartość pakietu Worry-Free Business Security Advanced Konsola internetowa Program Security Server Client/Server Security Agent Messaging Security Agent Silnik skanowania Plik sygnatur wirusów Silnik czyszczenia wirusów Ogólny sterownik zapory Plik sygnatur wirusów sieciowych Plik sygnatur narażenia na atak Informacje o zagrożeniach Wirusy/złośliwe oprogramowanie Spyware/grayware Wirusy sieciowe Spam Włamania Złośliwe zachowanie Fałszywe punkty dostępu Obraźliwa lub poufna zawartość w aplikacjach do obsługi wiadomości błyskawicznych iii

6 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Programy nasłuchujące naciskane klawisze w trybie online Narzędzia do kompresji Zdarzenie typu phishing Ataki typu mass-mailing Sposób ochrony komputerów i sieci przez program Worry-Free Business Security Advanced Składniki informacje Inne dodatkowe produkty firmy Trend Micro Inne możliwości programu Worry-Free Business Security Advanced Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą jednej konsoli Analizowanie ochrony sieci Stosowanie reguł zabezpieczeń Zawsze aktualna ochrona Poddawanie zarażonych plików kwarantannie Kontrolowanie epidemii w sieci Zarządzanie grupami programu Worry-Free Business Security Advanced Ochrona klientów przed atakami hakerów za pomocą zapory Ochrona wiadomości Filtrowanie zawartości wiadomości błyskawicznych Kontrola ustawień zabezpieczeń na podstawie lokalizacji Monitorowanie zachowań Ochrona klientów przed odwiedzaniem złośliwych witryn sieci Web Obsługa bezpiecznych transakcji w trybie online Dozwolone programy spyware/grayware Bezpieczna komunikacja Składniki z możliwością aktualizacji Pakiety hot fix, poprawki i dodatki Service Pack Rozdział 2: Praca z konsolą internetową Możliwości konsoli internetowej Funkcje konsoli internetowej Korzystanie z funkcji Stan aktywności i Powiadomienia Konfigurowanie powiadomień Korzystanie z funkcji Stan aktywności iv

7 Spis treści Stan zagrożenia Stan systemu Rozdział 3: Instalowanie agentów Wybór metody instalacji Instalowanie, uaktualnianie lub dokonywanie migracji programów Client/Server Security Agent Wymagania systemowe agenta Wykonywanie nowej instalacji Instalowanie z wewnętrznej strony internetowej Instalacja za pomocą skryptu logowania Instalacja za pomocą skryptów systemów Windows 2000/Server 2003/Server Instalacja za pomocą programu Client Packager Instalowanie za pomocą pliku MSI Instalowanie za pomocą instalacji zdalnej Instalacja za pomocą narzędzia Vulnerability Scanner Instalowanie programu MSA z poziomu konsoli internetowej Weryfikowanie instalacji, uaktualnienia lub migracji agenta Używanie narzędzia Vulnerability Scanner do weryfikacji instalacji klientów Testowanie instalacji klienta za pomocą skryptu testowego EICAR Usuwanie agentów Usuwanie programu Client/Server Security Agent za pomocą dezinstalatora Usuwanie programu Client/Server Security Agent za pomocą konsoli internetowej Usuwanie programu Messaging Security Agent z serwerów Microsoft Exchange Usuwanie programu Messaging Security Agent za pomocą programu odinstalowującego v

8 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Rozdział 4: Rozdział 5: Praca z grupami Przegląd grup Wyświetlanie klientów w grupie Pasek narzędzi Ustawienia zabezpieczeń Dodawanie grup Usuwanie grup Dodawanie klientów do grup Przenoszenie klientów Replikowanie ustawień grup Konfigurowanie grup komputerów i serwerów Przegląd opcji grup komputerów i serwerów, które można konfigurować Oprogramowanie antywirusowe/anty-spyware Konfigurowanie skanowania w czasie rzeczywistym Zapora Konfigurowanie zapory Ochrona przed zagrożeniami internetowymi Konfigurowanie ochrony przed zagrożeniami internetowymi Monitorowanie zachowań Zmienne środowiskowe Konfigurowanie monitorowania zachowań TrendSecure Konfigurowanie usługi TrendSecure Skanowanie poczty POP Wymagania skanowania poczty POP Wymagania paska narzędzi Anti-Spam Włączanie skanowania poczty Konfiguracja skanowania poczty POP3 w celu przeskanowania innych portów Uprawnienia klienta Konfigurowanie uprawnień klienta Kwarantanna Konfigurowanie katalogu kwarantanny vi

9 Spis treści Rozdział 6: Konfigurowanie serwerów Microsoft Exchange Programy Messaging Security Agent informacje Opcje grup serwerów Microsoft Exchange, które można konfigurować Domyślne ustawienia programu Messaging Security Agent Ochrona antywirusowa Konfiguracja skanowania w czasie rzeczywistym dla programów Messaging Security Agent Anty-Spam Reputation Skanowanie zawartości Konfigurowanie usługi Reputation Skanowanie zawartości Filtrowanie zawartości Słowa kluczowe Wyrażenia regularne Wyświetlanie reguł filtrowania zawartości Dodawanie/edytowanie reguł filtrowania zawartości Zmiana kolejności reguł Blokowanie załączników Konfigurowanie blokowania załączników Kwarantanna Katalogi kwarantanny Konfigurowanie katalogów kwarantanny Tworzenie zapytań dotyczących katalogów kwarantanny Obsługa katalogów kwarantanny Zarządzanie narzędziem End User Quarantine Konfigurowanie folderu spamu Operacje Ustawienia powiadamiania Obsługa wiadomości typu spam Pomoc techniczna firmy Trend Micro/Diagnostyka vii

10 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Rozdział 7: Rozdział 8: Rozdział 9: Korzystanie z funkcji Ochrona przed epidemią Strategia ochrony przed epidemią Operacje funkcji Ochrona przed epidemią Bieżący stan Zapobieganie zagrożeniom Ochrona przed zagrożeniami Usuwanie zagrożeń Potencjalne zagrożenie Konfigurowanie funkcji Ochrona przed epidemią Ustawienia funkcji Ochrona przed epidemią Konfigurowanie ustawień oceny narażenia na atak Konfiguracja skanowania ręcznego i zaplanowanego Skanowanie za pomocą programu Worry-Free Business Security Advanced Skanowanie ręczne Skanowanie zaplanowane Skanowanie w czasie rzeczywistym Skanowanie klientów Konfigurowanie opcji skanowania dotyczących grup Konfigurowanie opcji skanowania w przypadku serwerów Microsoft Exchange Planowanie skanowania Aktualizacja składników Aktualizacja składników ActiveUpdate informacje Składniki, które można aktualizować Domyślny czas aktualizacji Aktualizacja programu Security Server Źródła aktualizacji Konfigurowanie źródła aktualizacji Korzystanie z agentów aktualizacji Aktualizacje ręczne i zaplanowane Ręczne aktualizowanie składników Planowanie aktualizacji składników Wycofywanie lub synchronizacja składników viii

11 Spis treści Rozdział 10: Przeglądanie i interpretowanie dzienników i raportów Dzienniki Raporty Interpretowanie raportów Korzystanie z kwerendy dziennika Generowanie raportów Zarządzanie dziennikami i raportami Obsługa raportów Automatyczne usuwanie dzienników Ręczne usuwanie dzienników Rozdział 11: Praca z powiadomieniami Powiadomienia informacje Zdarzenia zagrożeń Zdarzenia systemowe Konfigurowanie powiadomień Dostosowywanie alarmów powiadomień Konfigurowanie ustawień powiadamiania Rozdział 12: Konfigurowanie ustawień globalnych Opcje internetowego serwera proxy Opcje serwera SMTP Opcje komputera/serwera Rozpoznawanie lokalizacji Ogólne ustawienia skanowania Ustawienia skanowania wirusów Ustawienia skanowania spyware/grayware Ochrona przed zagrożeniami internetowymi Monitorowanie zachowań Filtrowanie zawartości wiadomości błyskawicznych Ustawienia ostrzeżeń Ustawienia nadzoru Dezinstalacja agenta Zamykanie agenta Opcje systemowe Usuwanie nieaktywnego programu Client/Server Security Agent ix

12 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Weryfikacja łączności klient-serwer Obsługa folderu kwarantanny Rozdział 13: Wykonywanie dodatkowych zadań administracyjnych Zmiana hasła konsoli internetowej Praca z Menedżerem dodatków Wyświetlanie szczegółów licencji produktu Konsekwencje nieważnej licencji Zmiana licencji Uczestnictwo w infrastrukturze Smart Protection Network Zmiana języka interfejsu agenta Dezinstalacja programu Trend Micro Security Server Rozdział 14: Używanie narzędzi administracyjnych i klienckich Typy narzędzi Narzędzia administracyjne Ustawienia skryptu logowania Vulnerability Scanner Narzędzia klienckie Program Client Packager Przywracanie zaszyfrowanych wirusów Program Touch Tool Narzędzie Client Mover Dodatki Instalowanie dodatków SBS i EBS Korzystanie z dodatków SBS i EBS Rozdział 15: Często zadawane pytania, rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna Często zadawane pytania (FAQ) Jak można dodatkowo chronić klientów? Rejestracja Instalacja, uaktualnianie i zgodność Ochrona oprogramowania Intuit Konfigurowanie ustawień Dokumentacja Rozwiązywanie problemów x

13 Spis treści Środowiska z ograniczonymi połączeniami Nie utworzono folderu spamu użytkownika Błędne rozpoznanie wewnętrznego nadawcy/odbiorcy Ponowne wysyłanie wiadomości poddanej kwarantannie kończy się niepowodzeniem Replikowanie ustawień kończy się niepowodzeniem Zapisywanie i odtwarzanie ustawień programu w celu przywrócenia lub ponownej instalacji Niektóre składniki nie zostały zainstalowane Brak dostępu do konsoli internetowej Nieprawidłowa liczba klientów wyświetlana w konsoli internetowej Nieudana instalacja ze strony internetowej lub za pomocą instalacji zdalnej Brak ikony klienta w konsoli internetowej po instalacji Problemy podczas migracji z programu antywirusowego innej firmy Nieprawidłowe/nieważne podpisy cyfrowe Centrum informacji o bezpieczeństwie firmy Trend Micro Znane problemy Kontakt z firmą Trend Micro Pomoc techniczna firmy Trend Micro Baza wiedzy Kontakt z działem pomocy technicznej Przesyłanie podejrzanych plików do firmy Trend Micro TrendLabs informacje Trend Micro informacje Dodatek A: Dodatek B: Systemowe listy kontrolne Lista kontrolna portów... A-1 Lista kontrolna adresów serwerów... A-2 Lista wykluczeń produktów Trend Micro Lista wykluczeń dla serwerów Microsoft Exchange...B-5 xi

14 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Dodatek C: Dodatek D: Dodatek E: Dodatek F: Usługi firmy Trend Micro Reguły ochrony przed epidemią firmy Trend Micro... C-2 Usługi Trend Micro Damage Cleanup Services... C-2 Rozwiązanie Damage Cleanup Services... C-3 Ocena narażenia na atak firmy Trend Micro... C-4 Funkcja Trend Micro IntelliScan... C-4 Funkcja Trend Micro ActiveAction... C-5 Ustawienia domyślne usługi ActiveAction... C-6 Mechanizm Trend Micro IntelliTrap... C-6 Rzeczywiste typy plików... C-7 Usługi Trend Micro Reputation... C-8 Ochrona przed zagrożeniami internetowymi firmy Trend Micro... C-8 Informacje o kliencie Klienci mobilni...d-2 Klienci 32-bitowi i 64-bitowi...D-4 Rodzaje oprogramowania typu Spyware/Grayware Glosariusz zwrotów Indeks xii

15 Wstęp Wstęp Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora zapraszamy Niniejsza książka zawiera informacje na temat działań, które należy wykonać w celu zainstalowania i skonfigurowania programu Worry-Free Business Security Advanced. Rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Odbiorcy na stronie xiv Dokumentacja produktu na stronie xiv Konwencje i pojęcia przyjęte w dokumentacji na stronie xviii xiii

16 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Odbiorcy Jest ona przeznaczona zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych administratorów programu Worry-Free Business Security Advanced (WFBS-A), którzy chcą sprawnie skonfigurować produkt, administrować nim i z niego korzystać. Dokumentacja produktu Pakiet Worry-Free Business Security Advanced składa się zdwóch składników: hostowanej/zewnętrznej usługi ochorny wiadomości (InterScan Messaging Hosted Security Standard) i oprogramowania do ochrony serwerów, komputerów stacjonarnych i wiadomości . Dokumenty dotyczące programu InterScan Messaging Hosted Security Standard są dostępne pod adresem: erscan-messaging-hosted-security/ Dokumentacja programu Worry-Free Business Security Advanced obejmuje następujące elementy: Pomoc elektroniczna Dokumentacja w sieci Web dostępna z poziomu konsoli internetowej. Pomoc elektroniczna programu Worry-Free Business Security Advanced zawiera opis funkcji produktu i instrukcje dotyczące korzystania z nich. Zawiera także szczegółowe informacje na temat dostosowywania i uruchamiania zadań bezpieczeństwa. Kliknij ikonę, aby otworzyć pomoc kontekstową. Kto powinien korzystać z pomocy elektronicznej? Administratorzy WFBS-A, którzy potrzebują pomocy przy określonym ekranie. Podręcznik Wprowadzenie Podręcznik Wprowadzenie dostarcza informacji na temat instalacji/aktualizacji produktu i omawia pierwsze kroki. Przedstawia opis podstawowych funkcji iustawień domyślnych programu Worry-Free Business Security Advanced. xiv

17 Wstęp Podręcznik Wprowadzenie jest dostępny na dysku CD Trend Micro SMB lub można go pobrać z Centrum aktualizacji firmy Trend Micro: Kto powinien przeczytać ten podręcznik Administratorzy WFBS-A, którzy chcą zainstalować i rozpocząć pracę z programem Worry-Free Business Security Advanced. Podręcznik administratora Podręcznik administratora zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące konfiguracji i korzystania z produktu. Podręcznik administratora jest dostępny na dysku CD Trend Micro SMB lub można go pobrać z Centrum aktualizacji firmy Trend Micro: Kto powinien przeczytać ten podręcznik Administratorzy programu WFBS-A, którzy muszą dostosowywać, nadzorować lub używać Worry-Free Business Security Advanced. Plik Readme Plik Readme zawiera najnowsze informacje o produkcie, niezamieszczone w dokumentacji elektronicznej ani drukowanej. Omawiane tematy to opis nowych funkcji, porady dotyczące instalacji, problemy związane z produktem, informacje dotyczące licencji itd. xv

18 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Baza wiedzy Baza wiedzy to elektroniczna baza danych zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Aby uzyskać dostęp do Bazy wiedzy, odwiedź następującą witrynę internetową: Uwaga: W tym podręczniku przyjęto założenie, że używany jest program Worry-Free Business Security Advanced. Jeśli używany jest program Worry-Free Business Security, informacje zawarte w tym podręczniku mają zastosowanie, ale nie będzie możliwe korzystanie z funkcji wchodzących w skład programu Messaging Security Agent. Informacje dostępne w Podręczniku administratora Niniejszy dokument można podzielić na cztery główne części dotyczące planowania instalacji, instalowania produktu i składników, konfiguracji po zainstalowaniu oraz znajdowania pomocy. Rozdziały 1 i 2. Te rozdziały zawierają przegląd głównych funkcji i możliwości programu Worry-Free Business Security Advanced. Rozdział 3. W tym rozdziale opisano czynności umożliwiające instalację i uaktualnienie agentów. Znajdują się tu również informacje na temat dezinstalacji agenta. Rozdział 4. W tym rozdziale omówiono koncepcję i korzystanie z grup w programie Worry-Free Business Security Advanced. Rozdziały 5 i 6. W tym rozdziale zostały wyjaśnione W kroki niezbędne do skonfigurowania grup. Rozdział 7. W tym rozdziale opisano strategię ochrony przed epidemią, a także sposób konfigurowania funkcji Ochrona przed epidemią i wykorzystania jej do ochrony sieci i klientów. Rozdział 8. W tym rozdziale opisano sposób korzystania z funkcji skanowania ręcznego i zaplanowanego w celu ochrony sieci i klientów przed wirusami/złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. xvi

19 Wstęp Rozdział 9. W tym rozdziale opisano sposób używania i konfigurowania aktualizacji ręcznych i zaplanowanych. Rozdział 10. W tym rozdziale opisano sposób korzystania z dzienników i raportów programu do monitorowania systemu i analizy zabezpieczeń. Rozdział 11. W tym rozdziale opisano sposób używania różnych opcji powiadomień. Rozdział 12. W tym rozdziale omówiono sposób korzystania z ustawień globalnych. Rozdział 13. W tym rozdziale omówiono sposób korzystania z dodatkowych zadań administracyjnych, takich jak wyświetlanie licencji produktu, praca zmenedżerem dodatków czy dezinstalacja programu Security Server. Rozdział 14. W tym rozdziale omówiono sposób korzystania z narzędzi administracyjnych i klienckich, które są dostarczane z programem Worry-Free Business Security Advanced. Rozdział 15. Ten rozdział zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące instalacji i wdrażania. Opisano w nim sposoby rozwiązywania problemów mogących wystąpić podczas pracy z programem Worry-Free Business Security Advanced i zawarto informacje potrzebne do kontaktu z pomocą techniczną firmy Trend Micro. Dodatki. W tych rozdziałach zawarto listy sprawdzania systemu oraz listy wykluczeń dla oprogramowania typu spyware/grayware, informacje na temat różnych usług firmy Trend Micro, na temat klientów, różnych rodzajów oprogramowania spyware/grayware oraz glosariusz. xvii

20 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Konwencje i pojęcia przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji programu WFBS-A przyjęto poniższe konwencje. TABELA P-1. Konwencje i terminy stosowane w tym dokumencie KONWENCJA/POJĘCIE WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa Stała szerokość liter Uwaga: Wskazówka OSTRZEŻENIE! Ścieżka nawigacji Security Server Konsola internetowa Agent/CSA/MSA Klienci OPIS Akronimy, skróty, nazwy poszczególnych poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy zadań Odwołania do innych dokumentów Przykładowe polecenia, kod programu, adresy URL w sieci Web, nazwy plików oraz dane wyjściowe programu Uwagi dotyczące konfiguracji Zalecenia Krytyczne operacje i opcje konfiguracji Ścieżka nawigacji pozwalająca wyświetlić określony ekran. Na przykład Skanowanie > Skanowanie ręczne oznacza, że należy kliknąć opcję Skanowanie, a następnie kliknąć opcję Skanowanie ręczne w interfejsie. Program Security Server zawiera także konsolę internetową, scentralizowaną konsolę zarządzania dla całego rozwiązania Worry-Free Business Security Advanced. Konsola internetowa jest scentralizowaną, internetową konsolą zarządzania wszystkimi agentami. Konsola internetowa znajduje się w programie Security Server. Client/Server Security Agent lub Messaging Security Agent. Agenci chronią komputery klienckie, na których są zainstalowane. Klienci to serwery Microsoft Exchange, komputery stacjonarne i przenośne oraz serwery, na których zainstalowano program Messaging Security Agent lub Client/Server Security Agent. xviii

21 Rozdział 1 Program Worry-Free Business Security Advanced wprowadzenie Ten rozdział zawiera przegląd głównych funkcji i możliwości programu Worry-Free Business Security Advanced. Rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Przegląd programu Worry-Free Business Security Advanced na str. 1-2 Co nowego w tej wersji? na str. 1-2 Zawartość pakietu Worry-Free Business Security Advanced na str. 1-6 Informacje o zagrożeniach na str Sposób ochrony komputerów i sieci przez program Worry-Free Business Security Advanced na str Inne możliwości programu Worry-Free Business Security Advanced na str Składniki z możliwością aktualizacji na str

22 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Przegląd programu Worry-Free Business Security Advanced Program Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced (WFBS-A) chroni firmę i jej reputację przed kradzieżą danych, potencjalnie niebezpiecznymi stronami internetowymi i spamem. Bezpieczniejsze, inteligentniejsze i prostsze systemy ochronne blokują zagrożenia internetowe oraz złośliwe oprogramowanie, chroniąc firmę oraz informacje o klientach. Dzięki stałym aktualizacjom nieobciążającym komputera firma Trend Micro oferuje ochronę przed zagrożeniami internetowymi. Ciągle rozbudowywana baza wiedzy chroni klientów niczym globalna straż sąsiedzka. Program Worry-Free Business Security Advanced zawiera moduł InterScan Messaging Hosted Security Standard blokujący spam zanim dotrze do sieci. Ponadto program Worry-Free Business Security Advanced chroni serwery Microsoft Exchange i Small Business Server oraz serwery Microsoft Windows, a także tradycyjne komputery biurowe i komputery przenośne. Co nowego w tej wersji? Co nowego w wersji 5.1 Ta wersja programu Worry-Free Business Security Advanced zapewnia wiele korzyści dla firm, które nie dysponują dedykowanymi zasobami do zarządzania ochroną antywirusową. W wersji 5.1 zachowane zostały wszystkie możliwości wersji poprzedniej, dodano także następujące nowe funkcje: Obsługa programu Windows Small Business Server 2008 Wersja 5.1 obsługuje program Windows Small Business Server (SBS) 2008, pozwalając użytkownikom na zarządzanie wbudowanymi elementami bezpieczeństwa w programie SBS 2008, jednocześnie unikając konfliktów. Wersja 5.1 obsługuje funkcje bezpieczeństwa programu SBS 2008 w następujący sposób: W programie instalacyjnym aplikacji Worry-Free Business Security Advanced wyświetlany jest monit o usunięcie programu Microsoft Forefront Security for Exchange Server, aby kontynuować instalację. 1-2

23 Program Worry-Free Business Security Advanced wprowadzenie Program instalacyjny aplikacji Security Server nie wyłącza, ani nie usuwa programu Microsoft Windows Live OneCare for Server. Natomiast program instalacyjny aplikacji Client/Server Security Agent (CSA) usuwa program OneCare z komputerów klienckich. Wersja 5.1 jest również wyposażona w dodatek do konsoli programu SBS, który pozwala administratorom wyświetlać bieżące informacje o zabezpieczeniach i systemie. Obsługa programu Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Wersja 5.1 obsługuje program Windows Essential Business Server 2008, pozwalając użytkownikom na zainstalowanie odpowiednich składników programu Worry-Free Business Security Advanced na komputerach, które pełnią rolę serwerów zarządzanych w programie EBS Wersja 5.1 pozwala administratorom programu EBS 2008: Instalować program Security Server na komputerach pełniących rolę dowolnego typu serwera. Wyświetlać bieżące informacje o zabezpieczeniach i systemie w konsoli programu EBS za pośrednictwem dostarczonego dodatku. Instalować program Messaging Security Agent (MSA) na komputerach pełniących rolę serwerów poczty elektronicznej. Usuwać program Microsoft Forefront Security for Exchange Server (Forefront) przed dalszą instalacją programu MSA. Program instalacyjny aplikacji MSA wyświetla monit o konieczności usunięcia programu Forefront. Obsługa programu Microsoft Exchange Server 2007 w systemie operacyjnym Windows Server 2008 Wersja 5.1 zawiera nowszą wersję programu Messaging Security Agent (MSA), który obsługuje program Exchange Server 2007 w systemie operacyjnym Windows Server

24 Trend Micro Worry-Free Business Security Advanced 5.1 Podręcznik administratora Ulepszone silniki zabezpieczeń Wersja 5.1 jest wyposażona w następujące nowe silniki: silnik ochrony przed zagrożeniami internetowymi (wcześniej znanej jako usługi Web Reputation ) wraz z ulepszonym mechanizmem obsługującym infrastrukturę Trend Micro Smart Protection Network zapewniającą szybsze wykrywanie i eliminowanie nieznanych zagrożeń internetowych silnik skanowania o zmniejszonym zużyciu pamięci, wyposażony w ulepszenia zwiększające wydajność silnik monitorowania zachowań umożliwiający dezaktywację zagrożeń, inteligentne zarządzanie instalacjami formantów ActiveX oraz wyposażony w dodatkowe funkcje i ulepszenia Dodatkowe informacje o skanowaniu w drzewie grup zabezpieczeń Administratorzy mają obecnie dostęp do informacji na temat daty i godziny ostatniego przeprowadzonego skanowania ręcznego i zaplanowanego dla wybranej grupy komputerów lub serwerów w drzewie grup zabezpieczeń. Co nowego w wersji 5.0 Wersja 5.0 jest wyposażona w następujące funkcje dodatkowe: Program Security Server Rozpoznawanie lokalizacji: Program Worry-Free Business Security Advanced może określać lokalizację klienta na podstawie informacji o bramie serwera. Na podstawie lokalizacji klienta (mobilnego lub znajdującego się w biurze) administratorzy mogą obsługiwać różne ustawienia zabezpieczeń. Stan zagrożenia: Możliwość wyświetlania statystyk dotyczących ochrony przed zagrożeniami internetowymi i funkcji monitorowania zachowań na ekranie Stan aktywności. Menedżer dodatków: Umożliwia dodawanie/usuwanie dodatków dla agentów. Interfejs użytkownika: Program Security Server uzyskał nowy i ulepszony interfejs użytkownika. 1-4

25 Program Worry-Free Business Security Advanced wprowadzenie Client/Server Security Agent Obsługa systemu Windows Vista: Programy Client/Server Security Agent można teraz zainstalować na komputerach z systemem Windows Vista (32-bitowym i 64-bitowym). Porównanie funkcji programu CSA dla różnych platform przedstawiono w sekcji Klienci 32-bitowi i 64-bitowi na str. D-4. Monitorowanie zachowania: Funkcja Monitorowanie zachowań chroni komputery klienckie przed nieuprawnionymi zmianami w systemie operacyjnym, wpisach rejestru, innych programach oraz plikach i folderach. Ochrona przed zagrożeniami internetowymi: Ochrona przed zagrożeniami internetowymi (wcześniej znana, jako Usługa Web Reputation") ocenia potencjalne zagrożenia żądanego adresu URL, przeglądając bazę danych Trend Micro Web Security dla każdego żądania HTTP. Filtrowanie zawartości wiadomości błyskawicznych: Funkcja Filtrowanie zawartości wiadomości błyskawicznych może ograniczyć użycie określonych słów lub fraz w aplikacjach do obsługi wiadomości błyskawicznych. Ochrona oprogramowania: Korzystając z funkcji zabezpieczenia oprogramowania, użytkownik może ograniczyć aplikacje, które modyfikują zawartość folderów na komputerze. Skanowanie poczty POP3: Skanowanie poczty POP3 chroni klientów przez spamem i zagrożeniami, które są przesyłane w wiadomościach . Uwaga: Skanowanie poczty POP3 nie wykrywa zagrożeń i spamu w wiadomościach IMAP. W celu wykrywania zagrożeń i spamu w wiadomościach IMAP należy użyć programu Messaging Security Agent. TrendSecure : Usługa TrendSecure obejmuje zestaw narzędzi działających woparciu oprzeglądarkę internetową (TrendProtect i Transaction Protector), które pozwalają użytkownikom bezpiecznie przeglądać witryny internetowe. Funkcja TrendProtect ostrzega użytkowników o złośliwych i phishingowych witrynach internetowych. Funkcja Transaction Protector określa bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego poprzez sprawdzenie autentyczności punktu dostępu. Funkcja ta obejmuje narzędzie do szyfrowania danych osobistych, które użytkownicy wprowadzają w witrynach internetowych. Ochrona Intuit : Ochrona plików i folderów oprogramowania QuickBook przed nieautoryzowanymi zmianami wprowadzanymi przez inne programy. 1-5

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security5

Worry-Free TM Business Security5 Worry-Free TM Business Security5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security5

Worry-Free TM Business Security5 Worry-Free TM Business Security5 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard5

Worry-Free Business Security Standard5 TM Worry-Free Business Security Standard5 for Small Business Wprowadzenie Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 TM Worry-Free Business Security Advanced6 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business TM TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business Wprowadzenie www.trendmicro-europe.com CMEM32784/60803 Client Server Security3 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO Client Server Messaging Security 3 for Small and Medium Business

TREND MICRO Client Server Messaging Security 3 for Small and Medium Business TM TREND MICRO Client Server Messaging Security 3 for Small and Medium Business Wprowadzenie www.trendmicro-europe.com CMEM32784/60803 Client Server Messaging Security3 for Small and Medium Business Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 TM Worry-Free Business Security Advanced6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji 7 Worry-FreeTM Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie Administrator s Guide Podr cznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Najlepsze rozwiązanie powstrzymujące zagrożenia, zanim dotrą Administrator s Guide Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NARZĘDZIOWE 1

PROGRAMY NARZĘDZIOWE 1 PROGRAMY NARZĘDZIOWE 1 Kompresja plików Pojęcie kompresji i dekompresji Kompresja plików polega na zmniejszenie rozmiaru pliku na dysku. Potocznie nazywa się to pakowaniem. Jej odwrotnością jest dekompresja

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web

Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik administratora Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

dla systemu Mac Przewodnik Szybki start

dla systemu Mac Przewodnik Szybki start dla systemu Mac Przewodnik Szybki start Program ESET Cybersecurity stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty na technologii skanowania ThreatSense,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web Podręcznik administratora Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

G DATA TechPaper. Aktualizacja rozwiązań G DATA Business do wersji 14.1

G DATA TechPaper. Aktualizacja rozwiązań G DATA Business do wersji 14.1 G DATA TechPaper Aktualizacja rozwiązań G DATA Business do wersji 14.1 G DATA Software AG International Presales Q3 2017 Spis treści PODSUMOWANIE I ZAKRES...3 KONWENCJE TYPOGRAFICZNE...3 1. PRZYGOTOWANIE...

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium to kompleksowe oprogramowanie zapewniające ochronę przed zagrożeniami z Internetu. Zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Worry-Free. Business Security Standard Edition i Advanced Edition Wymagania systemowe. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-Free. Business Security Standard Edition i Advanced Edition Wymagania systemowe. Securing Your Journey to the Cloud Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Obowiązuje od: 5 sierpnia 1999 r. Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2010 r. Co to jest program Norton Community Watch? Program Norton

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Co zrobić po instalacji...4 1.1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.1.2 Otwieranie produktu...4 1.2 Jak upewnić

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security Premium to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK SZYBKI START

PRZEWODNIK SZYBKI START PRZEWODNIK SZYBKI START Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie zapewniające

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo