Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Fiery Graphic Arts Package

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Fiery Graphic Arts Package"

Transkrypt

1 Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery Fiery Graphic Arts Package

2 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 29 sierpnia * *

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie...5 Terminologia i konwencje...5 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition...6 Aktywacja funkcji...6 Sprawdzanie stanu aktywacji...7 Aktualizowanie stanu na komputerze...7 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru...9 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja papieru...9 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru...10 Ustawienia monitora kolorowe odwzorowanie druku...11 Konfiguracja funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku...11 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Dwukolorowe odwzorowanie druku...11 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping...13 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Automatyczny trapping...13 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping...13 Pasek kontrolny...14 Drukowanie zadania z paskiem kontrolnym...14 Dostosowywanie paska kontrolnego...15 Wzorce...17 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Wzorce...17 Dostosowywanie funkcji Wzorce...17 Symulacja półtonów...19 Ustawienia drukowania funkcji Symulacja półtonów...19 Aplikacje obsługiwane przez funkcję Symulacja półtonów...19 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja półtonów...19 Tworzenie niestandardowej symulacji półtonów...20 Kalibracja i niestandardowe rastry półtonów...20 Tworzenie ustawienia kalibracji z niestandardowymi półtonami...20

4 Spis treści 4 ImageViewer...22 Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer...22 Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer z menu Akcje...22 Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer z obszaru Podgląd...22 Ustawienia monitora...23 Przebieg wstępny...24 Filtry Hot Folders...25 Postflight...26 Ustawienia funkcji Postflight...26 Krótki raport...26 Strona testowa...26 Strony kodowane kolorem...27 Przykłady użycia funkcji Postflight...27 Diagnozowanie problemów dotyczących nieoczekiwanych kolorów...27 Sprawdzanie stanu kalibracji zadania...28 Sprawdzanie jakości profilu wydruku...29 Diagnozowanie problemu dotyczącego kolorów w odniesieniu do określonego obiektu...29 Klin nośnika Ugra/Fogra...31 Drukowanie zadania z klinem nośnika Ugra/Fogra...31 Importowanie klina nośnika Ugra/Fogra do dokumentu i drukowanie...31 Drukowanie zadania z paskiem kontrolnym...32 Odczytywanie klina nośnika Ugra/Fogra...32 Zintegrowane badania wizualne Altona...33 Wykonywanie zintegrowanego badania wizualnego Altona...33 Kolejność zadań PDF/X zgodna z badaniem Altona...36 Kolejność zadań PDF/X niezgodna z badaniem Altona...36 Indeks...37

5 Wprowadzenie 5 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis funkcji pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition i metod ich działania. W przypadku serwera EX Print Server wymagane jest aktywowanie pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Dzięki elastyczności działania funkcji pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition korzyści z jego zastosowania mogą odnieść użytkownicy w dowolnym środowisku. Początkujący użytkownicy mogą korzystać z ustawień domyślnych w celu uzyskiwania optymalnych wyników. Użytkownicy zaawansowani, o specyficznych potrzebach, których dotyczą określone wymagania w zakresie grafiki użytkowej i innych zastosowań, mogą również uzyskiwać doskonałe rezultaty, dostosowując ustawienia. Terminologia i konwencje W tym dokumencie zastosowano terminologię i konwencje związane z serwerem Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery, drukarką, zestawem dokumentacji dla użytkownika i obsługiwanymi systemami operacyjnymi. Termin lub konwencja Aero Drukarka Dotyczy EX Print Server (na ilustracjach i w przykładach) Xerox Color C60/C70 Printer EX Print Server Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery Zestaw dokumentacji dla użytkownika (tytuły pismem pochyłym) Dodatkowe materiały referencyjne (tytuły pismem pochyłym) Dokumenty w tym zestawie: Drukowanie w kolorze, Konfiguracja i instalacja, Fiery Graphic Arts Package, Drukowanie, Narzędzia Zob. następujące zasoby: Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery colorref/pl-pl/index.html Druk zmiennych danych (VDP) Przykłady procedur Mac OS Windows Ostrzeżenie: Przestroga: Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne Mac. Pełną listę można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe dokumentu Konfiguracja i instalacja. Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne Windows. Pełną listę można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe dokumentu Konfiguracja i instalacja. Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.

6 Wprowadzenie 6 Termin lub konwencja Ważne: Dotyczy Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu oraz mienia. Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition Pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition oferuje funkcje szczególnie przydatne do zastosowań w zakresie grafiki użytkowej. Pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition oferuje następujące funkcje: Funkcja Lokalizacja ustawień lub dostępu Nazwa opcji drukowania Automatyczny trapping z możliwością konfiguracji Command WorkStation: Ustawienia kolorów Automatyczny trapping Pasek kontrolny Command WorkStation: Ustawienia kolorów Pasek kontrolny Symulacja półtonów, niestandardowa częstotliwość na kolor Command WorkStation: Ustawienia kolorów Symulacja półtonów Filtry plików aplikacji Hot Folders Hot Folders ImageViewer Command WorkStation: ImageViewer Zintegrowane badania wizualne Altona Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru Command WorkStation: Symulacja papieru Symulacja papieru Postflight Postflight Przebieg wstępny Command WorkStation: Przebieg wstępny Wzorce Command WorkStation: Ustawienia kolorów Wzorce Spot-On: 2-kolorowe odwzorowanie druku Command WorkStation: Kolory dodatkowe 2-kolorowe odwzorowanie druku Klin nośnika Ugra/Fogra

7 Wprowadzenie 7 Aktywacja funkcji Zanim będzie można korzystać z funkcji pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition na komputerze, należy aktywować pakiet na serwerze EX Print Server. Administrator aktywuje tę opcję w środowisku użytkownika, korzystając z funkcji licencjonowania oprogramowania w aplikacji Command WorkStation lub w obszarze Configure w aplikacji WebTools. Sprawdzanie stanu aktywacji Aby sprawdzić, czy pakiet Fiery Graphics Arts Package, Premium Edition jest aktywowany na serwerze EX Print Server, należy wykonać jedną z następujących czynności: Wydrukuj stronę konfiguracji (patrz Konfiguracja i instalacja). W aplikacji Command WorkStation zapoznaj się z kartą Informacje ogólne w obszarze Centrum zadań. Aktualizowanie stanu na komputerze Jeśli aktywowano pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition na serwerze EX Print Server, przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pakietu należy zaktualizować stan opcji na komputerze. Aktualizowanie stanu w systemie Windows Przed rozpoczęciem Przed zaktualizowaniem stanu na komputerze z systemem Windows należy zainstalować sterownik drukarki. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika drukarki, patrz Drukowanie. 1 Otwórz okno Drukarki (lub Drukarki i faksy). 2 Kliknij prawym przyciskiem serwer EX Print Server i wybierz polecenie Właściwości (lub Właściwości drukarki). 3 Kliknij kartę Akcesoria. 4 Wybierz opcję Komunikacja dwukierunkowa. 5 Wprowadź adres IP lub nazwę DNS i kliknij przycisk Zaktualizuj. Uwaga: W przypadku korzystania z metody Wskaż i drukuj w celu zainstalowania sterownika drukarki i pliku opisu drukarki należy włączyć funkcję Komunikacja dwukierunkowa na poziomie monitora serwera EX Print Server w odniesieniu do każdego połączenia (drukowania, wstrzymywania lub przesyłania bezpośredniego) przed zainstalowaniem oprogramowania na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody Wskaż i drukuj, patrz Drukowanie. 6 Sprawdź, czy pozycja Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition jest wyświetlana w obszarze Zainstalowane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

8 Wprowadzenie 8 Aktualizowanie stanu w systemie Mac OS Przed rozpoczęciem Przed zaktualizowaniem stanu na komputerze z systemem Mac OS należy zainstalować sterownik drukarki. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika drukarki, patrz Drukowanie. 1 Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukarka i faks (Mac OS X 10.6), Drukarka i skaner (Mac OS X 10.7 i 10.8) lub Drukarki i skanery (Mac OS X 10.9). 2 W oknie Lista drukarek wybierz serwer EX Print Server i kliknij polecenie Opcje i materiały eksploatacyjne. 3 Kliknij kartę Sterownik. 4 Wybierz pozycję Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition z listy GA Package. 5 Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany. 6 Zamknij okno Preferencje systemowe.

9 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru 9 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru Funkcja edytowania ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru umożliwia percepcyjne dostosowywanie barw, jasności i nasycenia symulowanego białego punktu zdefiniowanego w profilu ICC. Mimo że profil ICC zawiera definicję bieli, nie zawsze pasuje ona wizualnie do ludzkiego oka, przez co wymaga dostosowania dotyczącego jej percepcji. Po włączeniu opcji drukowania Symulacja papieru serwer EX Print Server symuluje biel papieru, używając wartości CMYK zamiast pozostawiania niezadrukowanych obszarów. Zadanie można wydrukować z użyciem funkcji Symulacja papieru bez jej dostosowywania. Wiele zadań może być drukowanych prawidłowo z domyślnymi, stałymi ustawieniami funkcji Symulacja papieru. Można jednak dostosować funkcję symulacji papieru, edytując wartości białego punktu za pomogą aplikacji Command WorkStation przed wydrukowaniem zadania z użyciem funkcji Symulacja papieru. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja papieru 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Kolor kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane. 3 Na karcie Wejście kolorów wybierz polecenie Symulacja papieru. 4 Jeśli edytowano wartości opcji Biały punkt symulacji papieru, wybierz także poniższe ustawienia. Na karcie Wejście kolorów w odniesieniu do ustawienia Źródło CMYK/skali szarości wybierz profil niestandardowy zapisany po edytowaniu wartości opcji Biały punkt symulacji papieru. Na karcie Wejście kolorów w odniesieniu do ustawienia Metoda przetwarzania CMYK/skali szarości wybierz wartość Pełna (zamiana szarego składnika wyjście źródła). Na karcie Wydruk w odniesieniu do ustawienia Profil wydruku wybierz profil, który połączono z niestandardowym profilem źródła CMYK podczas edytowania wartości opcji Biały punkt symulacji papieru. 5 Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 6 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie.

10 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru 10 Jeśli nie edytowano wartości opcji Biały punkt symulacji papieru w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnymi wartościami funkcji Symulacja papieru. Jeśli edytowano wartości, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowymi wartościami funkcji Symulacja papieru. Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru Zadanie może być drukowane prawidłowo ze stałymi ustawieniami funkcji Symulacja papieru. Można jednak dostosować ustawienia funkcji Symulacja papieru, edytując wartości opcji Biały punkt symulacji papieru w aplikacji Command WorkStation. Aby uzyskać instrukcje dostępu do okna dialogowego Biały punkt symulacji papieru, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation. Edytowane wartości opcji Biały punkt symulacji papieru są zapisywane w profilu niestandardowym utworzonym przez edytowanie istniejącego profilu źródłowego CMYK w programie Color Editor. Należy także połączyć profil źródłowy CMYK z profilem wydruku. Uwaga: W przypadku ustawienia wartości Wł. dla funkcji Symulacja papieru i zdefiniowania koloru zastępczego jako C=0, M=0, Y=0 i K=0 wartości zdefiniowane w obszarze Podmiana kolorów zastępują wartości funkcji Symulacja papieru. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Podmiana kolorów, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation. Ustawienia monitora Ta funkcja wymaga wyświetlenia zadania z poprawnymi kolorami na monitorze. Aby poprawnie wyświetlić kolory na monitorze, należy skonfigurować monitor zgodnie z zaleceniami producenta i określić poprawny profil dla monitora. Określ następujące ustawienia dla monitora: W monitorze: jasność, kontrast i temperatura kolorów W systemie operacyjnym: rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i liczba kolorów Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania monitora i profilu monitora, należy skorzystać z dokumentacji monitora.

11 2-kolorowe odwzorowanie druku 11 2-kolorowe odwzorowanie druku Funkcja 2-kolorowe odwzorowanie druku umożliwia przypisywanie kolorów dodatkowych oraz przetwarzanie kolorów na kolory ogólne używane w zadaniu. Funkcja ta umożliwia operatorom w drukarni wykonywanie wydruków próbnych na prasie dwukolorowej. Zadanie dwukolorowe można wydrukować za pomocą prasy dwukolorowej, mapując kolory w zadaniu do kolorów utworzonych wcześniej na prasie. Używanie funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku podlega następującym ograniczeniom: Ustawienia funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku są ignorowane, jeśli włączono opcje Nadruk złożony i Scal podziały. Funkcja Postflight nie umożliwia raportowania w odniesieniu do funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku, ponieważ funkcja Postflight raportuje stan źródłowy dokumentu. Nie można równocześnie wybrać opcji 2-kolorowe odwzorowanie druku i Podmiana kolorów. Nie można również wybrać koloru zastępczego w celu zastosowania z funkcją 2-kolorowe odwzorowanie druku. Konfiguracja funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku W przypadku funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku kolory, których użyto w zadaniu, są mapowane do kolorów wydruku. W aplikacji Spot-On można otworzyć okno Zdefiniuj 2-kolorowe odwzorowanie druku, a następnie ponownie przypisać kolory dokumentu do nazwanych lub niestandardowych kolorów, które posłużą do wydruku. Jeśli w odniesieniu do zadania włączono opcję drukowania 2-kolorowe odwzorowanie druku, serwer EX Print Server zamienia kolory dokumentu na kolory zdefiniowanie w oknie Zdefiniuj 2-kolorowe odwzorowanie druku. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Dwukolorowe odwzorowanie druku Po zmapowaniu kolorów w aplikacji Spot-On można wydrukować dwukolorowe zadanie z użyciem funkcji 2- kolorowe odwzorowanie druku. Przed rozpoczęciem Drukując zadanie, należy wybrać w sterowniku drukarki profil wydruku odpowiadający profilowi wybranemu podczas konfigurowania funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku w aplikacji Spot-On. W przeciwnym wypadku mapowania druku zdefiniowane w aplikacji Spot-On nie zostaną zastosowane. 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation.

12 2-kolorowe odwzorowanie druku 12 2 Na karcie Kolor wybierz polecenie 2-kolorowe odwzorowanie druku. 3 Wybierz ustawienia drukowania odpowiadające ustawieniom wybranym podczas konfigurowania funkcji 2- kolorowe odwzorowanie druku w aplikacji Spot-On, włącznie z ustawieniem Profil wydruku. 4 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie.

13 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping 13 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping Trapping to technika drukowania niektórych obiektów jako nieco większych lub mniejszych niż określono w aplikacji, aby uniknąć powstawania białych krawędzi wokół obiektów. Te białe krawędzie, czyli efekt halo, mogą być powodowane przez nieprawidłową rejestrację, fizyczne właściwości tonera i sztywność nośników. Funkcja Automatyczny trapping udostępnia zaawansowane ustawienia trappingu i zapewnia pełną kontrolę nad ich wartościami. Serwer EX Print Server jest dostarczany z ustawieniami wartości zoptymalizowanymi pod kątem drukarki z normalnym papierem, jednak jeśli wartości te nie zapewniają wyników wymaganych w odniesieniu do używanych nośników, można je zmodyfikować według potrzeb. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Automatyczny trapping 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Kolor wybierz ustawienie Wł. dla opcji drukowania Automatyczny trapping. 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. Jeśli nie dostosowano wartości nadlewek w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnymi wartościami nadlewek. Jeśli edytowano wartości, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowymi wartościami nadlewek. Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping W aplikacji Command WorkStation funkcja Automatyczny trapping znajduje się na karcie Nadlewki w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji nadlewek, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation.

14 Pasek kontrolny 14 Pasek kontrolny Funkcja Pasek kontrolny umożliwia dodawanie statycznego paska kolorów i dynamicznych informacji o zadaniu do każdej drukowanej strony w lokalizacji zdefiniowanej przez użytkownika. Domyślny pasek kontrolny dostosowano pod kątem domyślnego rozmiaru papieru serwera EX Print Server, Letter/A4 lub większego. Istnieje możliwość utworzenia pasków kontrolnych dla innych rozmiarów papieru. Uwaga: Jeśli pasek kontrolny nie mieści się na stronie, zostanie on przycięty. Uwaga: Aby można było zastosować funkcję Symulacja papieru w przypadku paska kontrolnego utworzonego przez użytkownika, którego kolor tła zdefiniowano jako biały, należy zdefiniować go w przestrzeni kolorów CMYK. Domyślny pasek kontrolny obejmuje pasek kolorów i dynamiczne informacje o zadaniu. Wiele zadań można pomyślnie wydrukować z wykorzystaniem domyślnego paska kontrolnego, jednak jeśli potrzebny jest inny pasek kontrolny, można go utworzyć, definiując wartości niestandardowe na karcie Pasek kontrolny w obszarze Ustawienia kolorów. Drukowanie zadania z paskiem kontrolnym 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Informacje o zadaniu w obszarze Raportowanie wybierz ustawienie Wł. dla opcji drukowania Pasek kontrolny.

15 Pasek kontrolny 15 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. 1. Statyczny pasek kolorów 2. Informacje o zadaniu Jeśli nie skonfigurowano niestandardowego paska kontrolnego w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnym paskiem kontrolnym. Jeśli skonfigurowano niestandardowy pasek kontrolny, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowym paskiem kontrolnym.

16 Pasek kontrolny 16 Dostosowywanie paska kontrolnego Niestandardowe ustawienia funkcji Pasek kontrolny znajdują się na karcie Pasek kontrolny w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego paska kontrolnego, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation.

17 Wzorce 17 Wzorce Termin wzorce odnosi się do drukowania odmian separacji kolorów w zadaniu. W zestawach można używać od jednego do wszystkich dostępnych kanałów kolorów. W większości procesów drukowania obejmujących więcej niż jeden lub dwa barwniki są one nakładane sekwencyjnie. W znaczeniu tradycyjnym wzorce to stany pośrednie po nałożeniu niektórych, lecz nie wszystkich barwników. Funkcję Wzorce charakteryzuje większa elastyczność, ponieważ pozwala ona wybierać kolory do drukowania, przy użyciu do czterech arkuszy na stronę oryginalnego dokumentu. Uwaga: Wzorce wskazują separacje, które serwer EX Print Server wysyła do drukarki, nie separacje zawarte w pliku źródłowym zadania. Funkcja Wzorce jest przeznaczona do wskazywania separacji kolorów używanych przez zadanie na poziomie drukarki. Funkcja nie służy do wykonywania wydruków próbnych w odniesieniu do drukarki, która nie pracuje pod kontrolą oprogramowania Fiery. Funkcja Wzorce umożliwia raportowanie. Nie jest ona przeznaczona do użycia z funkcjami produkcyjnymi, takimi jak VDP czy Impozycja. Funkcja Wzorce służy do celów diagnostycznych. W przypadku zastosowań wielonakładowych lub w środowiskach produkcyjnych funkcji Wzorce należy używać tylko w odniesieniu do pojedynczych stron wymagających testowania. Nie można korzystać jednocześnie z funkcji Wzorce i Postflight. Tych opcji drukowania dotyczą ograniczenia. Uwaga: Wyczyszczenie płyt w programie ImageViewer nie ma wpływu na zadanie z funkcją Wzorce drukowane z poziomu programu ImageViewer. Zadanie zostanie wydrukowane przy użyciu wartości określonych w okienku Wzorce. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Wzorce 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Informacje o zadaniu w obszarze Raportowanie wybierz polecenie Wzorce. 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. Jeśli nie dostosowano wartości funkcji Wzorce w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnymi wartościami funkcji Wzorce. Jeśli edytowano ustawienia, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowymi ustawieniami funkcji Wzorce.

18 Wzorce 18 Dostosowywanie funkcji Wzorce Funkcja Wzorce znajduje się na karcie Wzorce w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niestandardowych wzorców, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation.

19 Symulacja półtonów 19 Symulacja półtonów Serwer EX Print Server zapewnia możliwość kontrolowanego generowania półtonów do celów zaawansowanego zarządzania drukiem próbnym. Wydruki próbne półtonów pozwalają z wystarczającą dokładnością symulować punkty odwzorowywane na folii lub płytach w druku offsetowym. Funkcja Symulacja półtonów umożliwia definiowanie niestandardowych funkcji rastra do stosowania w zadaniach drukowania. Można dostosować częstotliwość rastra na kolor (C, M, Y i K). Można wybrać wstępnie zdefiniowane rastry półtonów, aby uzyskać dobre wyniki drukowania. Dostosowując wartości rastra półtonów, należy zdefiniować niestandardowe półtony w aplikacji użytkownika lub w aplikacji Command WorkStation, a następnie wybrać dany raster w odniesieniu do opcji drukowania Symulacja półtonów w sterowniku drukarki. Ustawienia drukowania funkcji Symulacja półtonów Dostęp do funkcji rasteryzacji półtonów można uzyskać za pośrednictwem opcji drukowania Symulacja półtonów. Ta opcja drukowania obejmuje następujące ustawienia: Zdefiniowane przez aplikację używanie wstępnie zdefiniowanego rastra półtonów określonego w aplikacji. Papier gazetowy używanie wstępnie zdefiniowanego rastra półtonów o wyglądzie i właściwościach gazety. Zdefiniowany przez użytkownika raster 1/2/3 stosowanie rastra półtonów zdefiniowanego przez użytkownika na podstawie ustawień w obszarze Ustawienia kolorów w aplikacji Command WorkStation. Uwaga: Funkcji Papier gazetowy, Zdef. przez uż. raster 1, Zdef. przez uż. raster 2 lub Zdef. przez uż. raster 3 można używać we wszystkich aplikacjach, włącznie z pakietem Microsoft Office. Aplikacje obsługiwane przez funkcję Symulacja półtonów Pod kątem zgodności z ustawieniem Zdefiniowane przez aplikację opcji drukowania Symulacja półtonów przetestowano kilka często używanych aplikacji. Adobe Acrobat Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe PageMaker QuarkXPress Inne aplikacje powinny działać prawidłowo pod warunkiem użycia standardowych konwersji języka PostScript w odniesieniu do definicji rastra półtonów oraz uwzględnienia fizycznych ograniczeń drukarki w parametrach użytych w definicjach.

20 Symulacja półtonów 20 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja półtonów 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Obraz wybierz wstępnie zdefiniowany raster półtonów z listy Symulacja półtonów. 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. Zadanie zostanie wydrukowane na serwerze EX Print Server ze wstępnie zdefiniowanym rastrem półtonów. Tworzenie niestandardowej symulacji półtonów W aplikacji Command WorkStation funkcja Symulacja półtonów znajduje się na karcie Symulacja półtonów w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niestandardowych rastrów funkcji Symulacja półtonów, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation. Kalibracja i niestandardowe rastry półtonów Jeśli ważna jest jakość kolorów, należy upewnić się, że serwer EX Print Server jest skalibrowany pod kątem używanego rastra półtonów. Zmiana rastra półtonów powoduje zazwyczaj zmianę odpowiedzi drukarki w zakresie kolorów. Najlepszą jakość kolorów można uzyskać w przypadku wybrania podczas drukowania profilu wydruku skojarzonego z właściwie skalibrowaną odpowiedzią. Jednak w przypadku określenia niestandardowych półtonów serwer EX Print Server nie będzie dysponować wystarczającymi informacjami na temat wynikowej odpowiedzi w zakresie kolorów. Z tego powodu uzyskanie prawidłowych kolorów przy zastosowaniu niestandardowych rastrów półtonów jest często możliwe wyłącznie po wykonaniu ich kalibracji i użyciu profilu opartego na danym zestawie półtonów niestandardowych. Tworząc niestandardową kalibrację, użytkownik określa niestandardowy raster półtonów w obszarze właściwości jej ustawienia. Tworzenie ustawienia kalibracji z niestandardowymi półtonami Aby utworzyć ustawienie kalibracji z niestandardowymi półtonami, należy skopiować istniejące ustawienie kalibracji i edytować je. Przed rozpoczęciem Do utworzenia ustawienia kalibracji wymagane są uprawnienia administratora. 1 W Centrum urządzeń aplikacji Command WorkStation kliknij kartę Ogólne, kliknij polecenie Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj w obszarze Kalibruj. 2 Kliknij przycisk Utwórz nowy.

21 Symulacja półtonów 21 3 Wybierz ustawienie kalibracji, które najbardziej odpowiada typowi papieru, i kliknij przycisk OK. Można na przykład wybrać ustawienie kalibracji dla tej samej marki papieru o innej gramaturze. 4 Określ nowe ustawienia kalibracji i kliknij polecenie Właściwości. Uwaga: Nowe ustawienia kalibracji są kopiowane z oryginalnego zestawu, dlatego wystarczy zmienić tylko te ustawienia, które się różnią. 5 Na karcie Obraz wybierz niestandardowe półtony i kliknij przycisk OK. Do ustawienia kalibracji zostanie zastosowana wyłącznie opcja Symulacja półtonów. Inne ustawienia nie zostaną zastosowane. 6 Wybierz źródło papieru do drukowania strony kalibracji i kliknij przycisk Kontynuuj. 7 Zmierz stronę kalibracji. 8 Wybierz profil wydruku do skojarzenia z nową kalibracją. Zostanie utworzona kopia wybranego profilu wydruku. Nowe ustawienia kalibracji zostaną zastosowane w przypadku drukowania zadania z użyciem danego profilu wydruku.

22 ImageViewer 22 ImageViewer Program ImageViewer umożliwia wykorzystanie pliku próbnego w celu dostosowania kolorów w zadaniu przed jego wydrukowaniem. Podgląd w programie ImageViewer pozwala zweryfikować położenie, orientację i zawartość zadania, jak również ogólną wierność kolorów. Jeśli zadanie zawiera ustawienia rastra półtonów, podgląd będzie obejmował widok złożony wszystkich separacji na poziomie punktu. Można wyświetlać dane w zakresie płyt dla każdego przetwarzanego koloru niezależnie lub w połączeniu z innymi kolorami, co umożliwia sprawdzanie danych w odniesieniu do pojedynczych płyt lub połączenia dowolnego ich zakresu. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z programu ImageViewer, patrz Pomoc online. Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer Uruchom program ImageViewer z menu Akcje lub z okna Podgląd w aplikacji Command WorkStation. Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer z menu Akcje 1 W obszarze Centrum zadań w aplikacji Command WorkStation wybierz zadanie, którego podgląd chcesz wyświetlić. Uwaga: Program ImageViewer rozpoznaje wyłącznie zadania o stanie przetworzone/wstrzymane (oznaczone kolorem ciemnożółtym). Zadania przetworzone/wstrzymane są również oznaczane ikoną zadania rastrowego (strona z niebieską strzałką). 2 W razie konieczności wybierz kolejno polecenia Akcje > Przetwarzaj i wstrzymaj, aby nadać zadaniu stan przetwarzania/wstrzymania. 3 Aby uruchomić program ImageViewer, wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz kolejno Akcje > ImageViewer. Kliknij prawym przyciskiem wybrane zadanie i wybierz polecenie ImageViewer z wyświetlonego menu.

Fiery Graphic Arts Package

Fiery Graphic Arts Package Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery

Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w kolorze POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Drukowanie w kolorze POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Drukowanie zmiennych danych

Drukowanie zmiennych danych 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Omówienie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Przykłady

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, v4.7.2 Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, Wersja 4.7

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, Wersja 4.7 Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, Wersja 4.7 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom. Uwaga: W niniejszym dokumencie termin Color

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 października 2015 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom. Uwaga: W niniejszym dokumencie termin Color

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów

Informacje o wersji dla klientów Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Przed kontynuacją instalacji należy przekazać zawarte w nim informacje wszystkim użytkownikom. Uwaga: W niniejszym dokumencie termin Color

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, wersja 4.6.2

Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, wersja 4.6.2 Informacje o wersji dla klientów Fiery Color Profiler Suite, wersja 4.6.2 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Fiery Color Profiler Suite

Fiery Color Profiler Suite 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 19 marca 2015 Spis treści 3 Spis treści Fiery

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Drukowanie 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC

Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC Konfiguracja programu CorelDRAW dla drukarki Ricoh z profilem ICC PAMIĘTAJ: PO ZAINSTALOWANIU KOMPLETU KARTRIDŻY DO DRUKARKI RICOH, DRUKARKA OD TEJ PORY POWINNA BYĆ ZAWSZE WŁĄCZONA!!! Przestrzeń kolorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 11 stycznia 2016 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7 Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów stanowią pomoc w poznawaniu, jak za pomocą dostępnych funkcji drukarki można zmieniać ustawienia kolorowych wydruków i dostosowywać je do

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver dla systemu Windows 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów informują o sposobach wykorzystania funkcji drukarki w celu zmiany ustawień wydruków kolorowych i dostosowania ich według potrzeby. Menu jakości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 wersja: 1.0, 2010.11.24 PRZYGOTOWANIE TWOICH PLIKÓW POD LAKIER Proste dodanie miejsca na lakier punktowy na Twoim zdjęciu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 marca 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik

MIGRATE OS TO SSD. Przewodnik MIGRATE OS TO SSD Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Migrate OS to SSD to podręczne rozwiązanie do transferu systemów opartych na Windows na inny dysk, nawet o mniejszej pojemności. Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. Druk akcydensowy wizytówki

1. Druk akcydensowy wizytówki 1. Druk akcydensowy wizytówki Rys. 1: Cel ćwiczenia 1.1. Projekt logo Rys. 2: Cel projektu logo Pierwszym etapem wykonywania ćwiczenia będzie projekt logo (symbolu graficznego) firmy (instytucji, organizacji),

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo