Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Fiery Graphic Arts Package

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Fiery Graphic Arts Package"

Transkrypt

1 Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery Fiery Graphic Arts Package

2 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 29 sierpnia * *

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie...5 Terminologia i konwencje...5 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition...6 Aktywacja funkcji...6 Sprawdzanie stanu aktywacji...7 Aktualizowanie stanu na komputerze...7 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru...9 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja papieru...9 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru...10 Ustawienia monitora kolorowe odwzorowanie druku...11 Konfiguracja funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku...11 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Dwukolorowe odwzorowanie druku...11 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping...13 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Automatyczny trapping...13 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping...13 Pasek kontrolny...14 Drukowanie zadania z paskiem kontrolnym...14 Dostosowywanie paska kontrolnego...15 Wzorce...17 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Wzorce...17 Dostosowywanie funkcji Wzorce...17 Symulacja półtonów...19 Ustawienia drukowania funkcji Symulacja półtonów...19 Aplikacje obsługiwane przez funkcję Symulacja półtonów...19 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja półtonów...19 Tworzenie niestandardowej symulacji półtonów...20 Kalibracja i niestandardowe rastry półtonów...20 Tworzenie ustawienia kalibracji z niestandardowymi półtonami...20

4 Spis treści 4 ImageViewer...22 Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer...22 Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer z menu Akcje...22 Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer z obszaru Podgląd...22 Ustawienia monitora...23 Przebieg wstępny...24 Filtry Hot Folders...25 Postflight...26 Ustawienia funkcji Postflight...26 Krótki raport...26 Strona testowa...26 Strony kodowane kolorem...27 Przykłady użycia funkcji Postflight...27 Diagnozowanie problemów dotyczących nieoczekiwanych kolorów...27 Sprawdzanie stanu kalibracji zadania...28 Sprawdzanie jakości profilu wydruku...29 Diagnozowanie problemu dotyczącego kolorów w odniesieniu do określonego obiektu...29 Klin nośnika Ugra/Fogra...31 Drukowanie zadania z klinem nośnika Ugra/Fogra...31 Importowanie klina nośnika Ugra/Fogra do dokumentu i drukowanie...31 Drukowanie zadania z paskiem kontrolnym...32 Odczytywanie klina nośnika Ugra/Fogra...32 Zintegrowane badania wizualne Altona...33 Wykonywanie zintegrowanego badania wizualnego Altona...33 Kolejność zadań PDF/X zgodna z badaniem Altona...36 Kolejność zadań PDF/X niezgodna z badaniem Altona...36 Indeks...37

5 Wprowadzenie 5 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis funkcji pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition i metod ich działania. W przypadku serwera EX Print Server wymagane jest aktywowanie pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. Dzięki elastyczności działania funkcji pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition korzyści z jego zastosowania mogą odnieść użytkownicy w dowolnym środowisku. Początkujący użytkownicy mogą korzystać z ustawień domyślnych w celu uzyskiwania optymalnych wyników. Użytkownicy zaawansowani, o specyficznych potrzebach, których dotyczą określone wymagania w zakresie grafiki użytkowej i innych zastosowań, mogą również uzyskiwać doskonałe rezultaty, dostosowując ustawienia. Terminologia i konwencje W tym dokumencie zastosowano terminologię i konwencje związane z serwerem Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery, drukarką, zestawem dokumentacji dla użytkownika i obsługiwanymi systemami operacyjnymi. Termin lub konwencja Aero Drukarka Dotyczy EX Print Server (na ilustracjach i w przykładach) Xerox Color C60/C70 Printer EX Print Server Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery Zestaw dokumentacji dla użytkownika (tytuły pismem pochyłym) Dodatkowe materiały referencyjne (tytuły pismem pochyłym) Dokumenty w tym zestawie: Drukowanie w kolorze, Konfiguracja i instalacja, Fiery Graphic Arts Package, Drukowanie, Narzędzia Zob. następujące zasoby: Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery colorref/pl-pl/index.html Druk zmiennych danych (VDP) Przykłady procedur Mac OS Windows Ostrzeżenie: Przestroga: Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne Mac. Pełną listę można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe dokumentu Konfiguracja i instalacja. Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne Windows. Pełną listę można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe dokumentu Konfiguracja i instalacja. Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.

6 Wprowadzenie 6 Termin lub konwencja Ważne: Dotyczy Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu oraz mienia. Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition Pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition oferuje funkcje szczególnie przydatne do zastosowań w zakresie grafiki użytkowej. Pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition oferuje następujące funkcje: Funkcja Lokalizacja ustawień lub dostępu Nazwa opcji drukowania Automatyczny trapping z możliwością konfiguracji Command WorkStation: Ustawienia kolorów Automatyczny trapping Pasek kontrolny Command WorkStation: Ustawienia kolorów Pasek kontrolny Symulacja półtonów, niestandardowa częstotliwość na kolor Command WorkStation: Ustawienia kolorów Symulacja półtonów Filtry plików aplikacji Hot Folders Hot Folders ImageViewer Command WorkStation: ImageViewer Zintegrowane badania wizualne Altona Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru Command WorkStation: Symulacja papieru Symulacja papieru Postflight Postflight Przebieg wstępny Command WorkStation: Przebieg wstępny Wzorce Command WorkStation: Ustawienia kolorów Wzorce Spot-On: 2-kolorowe odwzorowanie druku Command WorkStation: Kolory dodatkowe 2-kolorowe odwzorowanie druku Klin nośnika Ugra/Fogra

7 Wprowadzenie 7 Aktywacja funkcji Zanim będzie można korzystać z funkcji pakietu Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition na komputerze, należy aktywować pakiet na serwerze EX Print Server. Administrator aktywuje tę opcję w środowisku użytkownika, korzystając z funkcji licencjonowania oprogramowania w aplikacji Command WorkStation lub w obszarze Configure w aplikacji WebTools. Sprawdzanie stanu aktywacji Aby sprawdzić, czy pakiet Fiery Graphics Arts Package, Premium Edition jest aktywowany na serwerze EX Print Server, należy wykonać jedną z następujących czynności: Wydrukuj stronę konfiguracji (patrz Konfiguracja i instalacja). W aplikacji Command WorkStation zapoznaj się z kartą Informacje ogólne w obszarze Centrum zadań. Aktualizowanie stanu na komputerze Jeśli aktywowano pakiet Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition na serwerze EX Print Server, przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pakietu należy zaktualizować stan opcji na komputerze. Aktualizowanie stanu w systemie Windows Przed rozpoczęciem Przed zaktualizowaniem stanu na komputerze z systemem Windows należy zainstalować sterownik drukarki. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika drukarki, patrz Drukowanie. 1 Otwórz okno Drukarki (lub Drukarki i faksy). 2 Kliknij prawym przyciskiem serwer EX Print Server i wybierz polecenie Właściwości (lub Właściwości drukarki). 3 Kliknij kartę Akcesoria. 4 Wybierz opcję Komunikacja dwukierunkowa. 5 Wprowadź adres IP lub nazwę DNS i kliknij przycisk Zaktualizuj. Uwaga: W przypadku korzystania z metody Wskaż i drukuj w celu zainstalowania sterownika drukarki i pliku opisu drukarki należy włączyć funkcję Komunikacja dwukierunkowa na poziomie monitora serwera EX Print Server w odniesieniu do każdego połączenia (drukowania, wstrzymywania lub przesyłania bezpośredniego) przed zainstalowaniem oprogramowania na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody Wskaż i drukuj, patrz Drukowanie. 6 Sprawdź, czy pozycja Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition jest wyświetlana w obszarze Zainstalowane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

8 Wprowadzenie 8 Aktualizowanie stanu w systemie Mac OS Przed rozpoczęciem Przed zaktualizowaniem stanu na komputerze z systemem Mac OS należy zainstalować sterownik drukarki. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika drukarki, patrz Drukowanie. 1 Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukarka i faks (Mac OS X 10.6), Drukarka i skaner (Mac OS X 10.7 i 10.8) lub Drukarki i skanery (Mac OS X 10.9). 2 W oknie Lista drukarek wybierz serwer EX Print Server i kliknij polecenie Opcje i materiały eksploatacyjne. 3 Kliknij kartę Sterownik. 4 Wybierz pozycję Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition z listy GA Package. 5 Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany. 6 Zamknij okno Preferencje systemowe.

9 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru 9 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru Funkcja edytowania ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru umożliwia percepcyjne dostosowywanie barw, jasności i nasycenia symulowanego białego punktu zdefiniowanego w profilu ICC. Mimo że profil ICC zawiera definicję bieli, nie zawsze pasuje ona wizualnie do ludzkiego oka, przez co wymaga dostosowania dotyczącego jej percepcji. Po włączeniu opcji drukowania Symulacja papieru serwer EX Print Server symuluje biel papieru, używając wartości CMYK zamiast pozostawiania niezadrukowanych obszarów. Zadanie można wydrukować z użyciem funkcji Symulacja papieru bez jej dostosowywania. Wiele zadań może być drukowanych prawidłowo z domyślnymi, stałymi ustawieniami funkcji Symulacja papieru. Można jednak dostosować funkcję symulacji papieru, edytując wartości białego punktu za pomogą aplikacji Command WorkStation przed wydrukowaniem zadania z użyciem funkcji Symulacja papieru. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja papieru 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Kolor kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane. 3 Na karcie Wejście kolorów wybierz polecenie Symulacja papieru. 4 Jeśli edytowano wartości opcji Biały punkt symulacji papieru, wybierz także poniższe ustawienia. Na karcie Wejście kolorów w odniesieniu do ustawienia Źródło CMYK/skali szarości wybierz profil niestandardowy zapisany po edytowaniu wartości opcji Biały punkt symulacji papieru. Na karcie Wejście kolorów w odniesieniu do ustawienia Metoda przetwarzania CMYK/skali szarości wybierz wartość Pełna (zamiana szarego składnika wyjście źródła). Na karcie Wydruk w odniesieniu do ustawienia Profil wydruku wybierz profil, który połączono z niestandardowym profilem źródła CMYK podczas edytowania wartości opcji Biały punkt symulacji papieru. 5 Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia. 6 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie.

10 Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru 10 Jeśli nie edytowano wartości opcji Biały punkt symulacji papieru w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnymi wartościami funkcji Symulacja papieru. Jeśli edytowano wartości, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowymi wartościami funkcji Symulacja papieru. Edytowanie ustawień opcji Biały punkt symulacji papieru Zadanie może być drukowane prawidłowo ze stałymi ustawieniami funkcji Symulacja papieru. Można jednak dostosować ustawienia funkcji Symulacja papieru, edytując wartości opcji Biały punkt symulacji papieru w aplikacji Command WorkStation. Aby uzyskać instrukcje dostępu do okna dialogowego Biały punkt symulacji papieru, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation. Edytowane wartości opcji Biały punkt symulacji papieru są zapisywane w profilu niestandardowym utworzonym przez edytowanie istniejącego profilu źródłowego CMYK w programie Color Editor. Należy także połączyć profil źródłowy CMYK z profilem wydruku. Uwaga: W przypadku ustawienia wartości Wł. dla funkcji Symulacja papieru i zdefiniowania koloru zastępczego jako C=0, M=0, Y=0 i K=0 wartości zdefiniowane w obszarze Podmiana kolorów zastępują wartości funkcji Symulacja papieru. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Podmiana kolorów, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation. Ustawienia monitora Ta funkcja wymaga wyświetlenia zadania z poprawnymi kolorami na monitorze. Aby poprawnie wyświetlić kolory na monitorze, należy skonfigurować monitor zgodnie z zaleceniami producenta i określić poprawny profil dla monitora. Określ następujące ustawienia dla monitora: W monitorze: jasność, kontrast i temperatura kolorów W systemie operacyjnym: rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i liczba kolorów Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania monitora i profilu monitora, należy skorzystać z dokumentacji monitora.

11 2-kolorowe odwzorowanie druku 11 2-kolorowe odwzorowanie druku Funkcja 2-kolorowe odwzorowanie druku umożliwia przypisywanie kolorów dodatkowych oraz przetwarzanie kolorów na kolory ogólne używane w zadaniu. Funkcja ta umożliwia operatorom w drukarni wykonywanie wydruków próbnych na prasie dwukolorowej. Zadanie dwukolorowe można wydrukować za pomocą prasy dwukolorowej, mapując kolory w zadaniu do kolorów utworzonych wcześniej na prasie. Używanie funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku podlega następującym ograniczeniom: Ustawienia funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku są ignorowane, jeśli włączono opcje Nadruk złożony i Scal podziały. Funkcja Postflight nie umożliwia raportowania w odniesieniu do funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku, ponieważ funkcja Postflight raportuje stan źródłowy dokumentu. Nie można równocześnie wybrać opcji 2-kolorowe odwzorowanie druku i Podmiana kolorów. Nie można również wybrać koloru zastępczego w celu zastosowania z funkcją 2-kolorowe odwzorowanie druku. Konfiguracja funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku W przypadku funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku kolory, których użyto w zadaniu, są mapowane do kolorów wydruku. W aplikacji Spot-On można otworzyć okno Zdefiniuj 2-kolorowe odwzorowanie druku, a następnie ponownie przypisać kolory dokumentu do nazwanych lub niestandardowych kolorów, które posłużą do wydruku. Jeśli w odniesieniu do zadania włączono opcję drukowania 2-kolorowe odwzorowanie druku, serwer EX Print Server zamienia kolory dokumentu na kolory zdefiniowanie w oknie Zdefiniuj 2-kolorowe odwzorowanie druku. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Dwukolorowe odwzorowanie druku Po zmapowaniu kolorów w aplikacji Spot-On można wydrukować dwukolorowe zadanie z użyciem funkcji 2- kolorowe odwzorowanie druku. Przed rozpoczęciem Drukując zadanie, należy wybrać w sterowniku drukarki profil wydruku odpowiadający profilowi wybranemu podczas konfigurowania funkcji 2-kolorowe odwzorowanie druku w aplikacji Spot-On. W przeciwnym wypadku mapowania druku zdefiniowane w aplikacji Spot-On nie zostaną zastosowane. 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation.

12 2-kolorowe odwzorowanie druku 12 2 Na karcie Kolor wybierz polecenie 2-kolorowe odwzorowanie druku. 3 Wybierz ustawienia drukowania odpowiadające ustawieniom wybranym podczas konfigurowania funkcji 2- kolorowe odwzorowanie druku w aplikacji Spot-On, włącznie z ustawieniem Profil wydruku. 4 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie.

13 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping 13 Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping Trapping to technika drukowania niektórych obiektów jako nieco większych lub mniejszych niż określono w aplikacji, aby uniknąć powstawania białych krawędzi wokół obiektów. Te białe krawędzie, czyli efekt halo, mogą być powodowane przez nieprawidłową rejestrację, fizyczne właściwości tonera i sztywność nośników. Funkcja Automatyczny trapping udostępnia zaawansowane ustawienia trappingu i zapewnia pełną kontrolę nad ich wartościami. Serwer EX Print Server jest dostarczany z ustawieniami wartości zoptymalizowanymi pod kątem drukarki z normalnym papierem, jednak jeśli wartości te nie zapewniają wyników wymaganych w odniesieniu do używanych nośników, można je zmodyfikować według potrzeb. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Automatyczny trapping 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Kolor wybierz ustawienie Wł. dla opcji drukowania Automatyczny trapping. 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. Jeśli nie dostosowano wartości nadlewek w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnymi wartościami nadlewek. Jeśli edytowano wartości, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowymi wartościami nadlewek. Dostosowywanie ustawień funkcji Automatyczny trapping W aplikacji Command WorkStation funkcja Automatyczny trapping znajduje się na karcie Nadlewki w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji nadlewek, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation.

14 Pasek kontrolny 14 Pasek kontrolny Funkcja Pasek kontrolny umożliwia dodawanie statycznego paska kolorów i dynamicznych informacji o zadaniu do każdej drukowanej strony w lokalizacji zdefiniowanej przez użytkownika. Domyślny pasek kontrolny dostosowano pod kątem domyślnego rozmiaru papieru serwera EX Print Server, Letter/A4 lub większego. Istnieje możliwość utworzenia pasków kontrolnych dla innych rozmiarów papieru. Uwaga: Jeśli pasek kontrolny nie mieści się na stronie, zostanie on przycięty. Uwaga: Aby można było zastosować funkcję Symulacja papieru w przypadku paska kontrolnego utworzonego przez użytkownika, którego kolor tła zdefiniowano jako biały, należy zdefiniować go w przestrzeni kolorów CMYK. Domyślny pasek kontrolny obejmuje pasek kolorów i dynamiczne informacje o zadaniu. Wiele zadań można pomyślnie wydrukować z wykorzystaniem domyślnego paska kontrolnego, jednak jeśli potrzebny jest inny pasek kontrolny, można go utworzyć, definiując wartości niestandardowe na karcie Pasek kontrolny w obszarze Ustawienia kolorów. Drukowanie zadania z paskiem kontrolnym 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Informacje o zadaniu w obszarze Raportowanie wybierz ustawienie Wł. dla opcji drukowania Pasek kontrolny.

15 Pasek kontrolny 15 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. 1. Statyczny pasek kolorów 2. Informacje o zadaniu Jeśli nie skonfigurowano niestandardowego paska kontrolnego w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnym paskiem kontrolnym. Jeśli skonfigurowano niestandardowy pasek kontrolny, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowym paskiem kontrolnym.

16 Pasek kontrolny 16 Dostosowywanie paska kontrolnego Niestandardowe ustawienia funkcji Pasek kontrolny znajdują się na karcie Pasek kontrolny w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego paska kontrolnego, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation.

17 Wzorce 17 Wzorce Termin wzorce odnosi się do drukowania odmian separacji kolorów w zadaniu. W zestawach można używać od jednego do wszystkich dostępnych kanałów kolorów. W większości procesów drukowania obejmujących więcej niż jeden lub dwa barwniki są one nakładane sekwencyjnie. W znaczeniu tradycyjnym wzorce to stany pośrednie po nałożeniu niektórych, lecz nie wszystkich barwników. Funkcję Wzorce charakteryzuje większa elastyczność, ponieważ pozwala ona wybierać kolory do drukowania, przy użyciu do czterech arkuszy na stronę oryginalnego dokumentu. Uwaga: Wzorce wskazują separacje, które serwer EX Print Server wysyła do drukarki, nie separacje zawarte w pliku źródłowym zadania. Funkcja Wzorce jest przeznaczona do wskazywania separacji kolorów używanych przez zadanie na poziomie drukarki. Funkcja nie służy do wykonywania wydruków próbnych w odniesieniu do drukarki, która nie pracuje pod kontrolą oprogramowania Fiery. Funkcja Wzorce umożliwia raportowanie. Nie jest ona przeznaczona do użycia z funkcjami produkcyjnymi, takimi jak VDP czy Impozycja. Funkcja Wzorce służy do celów diagnostycznych. W przypadku zastosowań wielonakładowych lub w środowiskach produkcyjnych funkcji Wzorce należy używać tylko w odniesieniu do pojedynczych stron wymagających testowania. Nie można korzystać jednocześnie z funkcji Wzorce i Postflight. Tych opcji drukowania dotyczą ograniczenia. Uwaga: Wyczyszczenie płyt w programie ImageViewer nie ma wpływu na zadanie z funkcją Wzorce drukowane z poziomu programu ImageViewer. Zadanie zostanie wydrukowane przy użyciu wartości określonych w okienku Wzorce. Drukowanie zadania z użyciem funkcji Wzorce 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Informacje o zadaniu w obszarze Raportowanie wybierz polecenie Wzorce. 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. Jeśli nie dostosowano wartości funkcji Wzorce w aplikacji Command WorkStation, zadanie zostanie wydrukowane z domyślnymi wartościami funkcji Wzorce. Jeśli edytowano ustawienia, zadanie zostanie wydrukowane z niestandardowymi ustawieniami funkcji Wzorce.

18 Wzorce 18 Dostosowywanie funkcji Wzorce Funkcja Wzorce znajduje się na karcie Wzorce w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niestandardowych wzorców, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation.

19 Symulacja półtonów 19 Symulacja półtonów Serwer EX Print Server zapewnia możliwość kontrolowanego generowania półtonów do celów zaawansowanego zarządzania drukiem próbnym. Wydruki próbne półtonów pozwalają z wystarczającą dokładnością symulować punkty odwzorowywane na folii lub płytach w druku offsetowym. Funkcja Symulacja półtonów umożliwia definiowanie niestandardowych funkcji rastra do stosowania w zadaniach drukowania. Można dostosować częstotliwość rastra na kolor (C, M, Y i K). Można wybrać wstępnie zdefiniowane rastry półtonów, aby uzyskać dobre wyniki drukowania. Dostosowując wartości rastra półtonów, należy zdefiniować niestandardowe półtony w aplikacji użytkownika lub w aplikacji Command WorkStation, a następnie wybrać dany raster w odniesieniu do opcji drukowania Symulacja półtonów w sterowniku drukarki. Ustawienia drukowania funkcji Symulacja półtonów Dostęp do funkcji rasteryzacji półtonów można uzyskać za pośrednictwem opcji drukowania Symulacja półtonów. Ta opcja drukowania obejmuje następujące ustawienia: Zdefiniowane przez aplikację używanie wstępnie zdefiniowanego rastra półtonów określonego w aplikacji. Papier gazetowy używanie wstępnie zdefiniowanego rastra półtonów o wyglądzie i właściwościach gazety. Zdefiniowany przez użytkownika raster 1/2/3 stosowanie rastra półtonów zdefiniowanego przez użytkownika na podstawie ustawień w obszarze Ustawienia kolorów w aplikacji Command WorkStation. Uwaga: Funkcji Papier gazetowy, Zdef. przez uż. raster 1, Zdef. przez uż. raster 2 lub Zdef. przez uż. raster 3 można używać we wszystkich aplikacjach, włącznie z pakietem Microsoft Office. Aplikacje obsługiwane przez funkcję Symulacja półtonów Pod kątem zgodności z ustawieniem Zdefiniowane przez aplikację opcji drukowania Symulacja półtonów przetestowano kilka często używanych aplikacji. Adobe Acrobat Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe PageMaker QuarkXPress Inne aplikacje powinny działać prawidłowo pod warunkiem użycia standardowych konwersji języka PostScript w odniesieniu do definicji rastra półtonów oraz uwzględnienia fizycznych ograniczeń drukarki w parametrach użytych w definicjach.

20 Symulacja półtonów 20 Drukowanie zadania z użyciem funkcji Symulacja półtonów 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, wybierz jako drukarkę serwer EX Print Server, a następnie przejdź do opcji drukowania Fiery w obszarze właściwości drukarki. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania opcji drukowania oprogramowania Fiery i drukowania na serwerze EX Print Server z aplikacji dla systemów Windows i Mac OS, patrz Drukowanie. Można również przesłać zadanie do kolejki wstrzymania na serwerze EX Print Server, a następnie ustawić opcje drukowania w obszarze Właściwości zadania w aplikacji Command WorkStation. 2 Na karcie Obraz wybierz wstępnie zdefiniowany raster półtonów z listy Symulacja półtonów. 3 Kliknij przycisk OK i wydrukuj zadanie. Zadanie zostanie wydrukowane na serwerze EX Print Server ze wstępnie zdefiniowanym rastrem półtonów. Tworzenie niestandardowej symulacji półtonów W aplikacji Command WorkStation funkcja Symulacja półtonów znajduje się na karcie Symulacja półtonów w obszarze Ustawienia kolorów w Centrum urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niestandardowych rastrów funkcji Symulacja półtonów, patrz Pomoc aplikacji Command WorkStation. Kalibracja i niestandardowe rastry półtonów Jeśli ważna jest jakość kolorów, należy upewnić się, że serwer EX Print Server jest skalibrowany pod kątem używanego rastra półtonów. Zmiana rastra półtonów powoduje zazwyczaj zmianę odpowiedzi drukarki w zakresie kolorów. Najlepszą jakość kolorów można uzyskać w przypadku wybrania podczas drukowania profilu wydruku skojarzonego z właściwie skalibrowaną odpowiedzią. Jednak w przypadku określenia niestandardowych półtonów serwer EX Print Server nie będzie dysponować wystarczającymi informacjami na temat wynikowej odpowiedzi w zakresie kolorów. Z tego powodu uzyskanie prawidłowych kolorów przy zastosowaniu niestandardowych rastrów półtonów jest często możliwe wyłącznie po wykonaniu ich kalibracji i użyciu profilu opartego na danym zestawie półtonów niestandardowych. Tworząc niestandardową kalibrację, użytkownik określa niestandardowy raster półtonów w obszarze właściwości jej ustawienia. Tworzenie ustawienia kalibracji z niestandardowymi półtonami Aby utworzyć ustawienie kalibracji z niestandardowymi półtonami, należy skopiować istniejące ustawienie kalibracji i edytować je. Przed rozpoczęciem Do utworzenia ustawienia kalibracji wymagane są uprawnienia administratora. 1 W Centrum urządzeń aplikacji Command WorkStation kliknij kartę Ogólne, kliknij polecenie Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj w obszarze Kalibruj. 2 Kliknij przycisk Utwórz nowy.

21 Symulacja półtonów 21 3 Wybierz ustawienie kalibracji, które najbardziej odpowiada typowi papieru, i kliknij przycisk OK. Można na przykład wybrać ustawienie kalibracji dla tej samej marki papieru o innej gramaturze. 4 Określ nowe ustawienia kalibracji i kliknij polecenie Właściwości. Uwaga: Nowe ustawienia kalibracji są kopiowane z oryginalnego zestawu, dlatego wystarczy zmienić tylko te ustawienia, które się różnią. 5 Na karcie Obraz wybierz niestandardowe półtony i kliknij przycisk OK. Do ustawienia kalibracji zostanie zastosowana wyłącznie opcja Symulacja półtonów. Inne ustawienia nie zostaną zastosowane. 6 Wybierz źródło papieru do drukowania strony kalibracji i kliknij przycisk Kontynuuj. 7 Zmierz stronę kalibracji. 8 Wybierz profil wydruku do skojarzenia z nową kalibracją. Zostanie utworzona kopia wybranego profilu wydruku. Nowe ustawienia kalibracji zostaną zastosowane w przypadku drukowania zadania z użyciem danego profilu wydruku.

22 ImageViewer 22 ImageViewer Program ImageViewer umożliwia wykorzystanie pliku próbnego w celu dostosowania kolorów w zadaniu przed jego wydrukowaniem. Podgląd w programie ImageViewer pozwala zweryfikować położenie, orientację i zawartość zadania, jak również ogólną wierność kolorów. Jeśli zadanie zawiera ustawienia rastra półtonów, podgląd będzie obejmował widok złożony wszystkich separacji na poziomie punktu. Można wyświetlać dane w zakresie płyt dla każdego przetwarzanego koloru niezależnie lub w połączeniu z innymi kolorami, co umożliwia sprawdzanie danych w odniesieniu do pojedynczych płyt lub połączenia dowolnego ich zakresu. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z programu ImageViewer, patrz Pomoc online. Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer Uruchom program ImageViewer z menu Akcje lub z okna Podgląd w aplikacji Command WorkStation. Uzyskiwanie dostępu do programu ImageViewer z menu Akcje 1 W obszarze Centrum zadań w aplikacji Command WorkStation wybierz zadanie, którego podgląd chcesz wyświetlić. Uwaga: Program ImageViewer rozpoznaje wyłącznie zadania o stanie przetworzone/wstrzymane (oznaczone kolorem ciemnożółtym). Zadania przetworzone/wstrzymane są również oznaczane ikoną zadania rastrowego (strona z niebieską strzałką). 2 W razie konieczności wybierz kolejno polecenia Akcje > Przetwarzaj i wstrzymaj, aby nadać zadaniu stan przetwarzania/wstrzymania. 3 Aby uruchomić program ImageViewer, wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz kolejno Akcje > ImageViewer. Kliknij prawym przyciskiem wybrane zadanie i wybierz polecenie ImageViewer z wyświetlonego menu.

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Drukowanie zmiennych danych

Drukowanie zmiennych danych 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Omówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Witamy 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Instrukcja obsługi M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color M551 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie

Bardziej szczegółowo

PuzzleFlow Organizer Podręcznik

PuzzleFlow Organizer Podręcznik PuzzleFlow Organizer Podręcznik 2000-2010 Copyright ACCHSH Spis Treści 1 Wstęp...................................................... 5 2 Informacje prawne............................................ 7

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik

Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik Maj 2009 www.lexmark.com Ważna informacja na temat recyklingu nabojów drukujących! Prosimy o przeczytanie przed otwarciem pudełka z zakupionymi nabojami

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo