Fiery E C-KM Color Server. Drukowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie"

Transkrypt

1 Fiery E C-KM Color Server Drukowanie

2 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu listopada 2012

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie 7 Terminy i konwencje 7 Informacje o tym dokumencie 8 Oprogramowanie użytkownika 9 Wymagania systemowe 10 Drukowanie w systemie Mac OS X 11 Instalowanie plików sterownika drukarki w systemie Mac OS X 11 Instalowanie z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika 12 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools 13 Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E Odinstalowywanie plików sterownika drukarki 15 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania 16 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6.x 17 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.4.x 21 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 lub v Konfigurowanie opcji do zainstalowania 29 Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) 29 Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X 30 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 w oknie listy drukarek 31 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z programów w systemie Mac OS X 32 Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze 40 Wyświetlanie stanu drukarki 41

4 SPIS TREŒCI 4 Drukowanie w systemie Windows 42 Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows 42 Instalowanie sterowników drukarki za pomocą trybu Wskaż i drukuj 43 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools 46 Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E Instalowanie sterowników drukarki z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika 48 Instalowanie i łączenie z drukarką wirtualną 51 Odinstalowywanie sterowników drukarki 55 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania 56 Konfigurowanie połączeń drukowania 56 Tworzenie połączeń drukowania SMB 57 Tworzenie standardowych połączeń drukowania z portem TCP/IP (Raw lub LPR) 57 Tworzenie połączeń IPP 61 Konfigurowanie opcji do zainstalowania 64 Drukowanie na komputerach z systemem Windows 65 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z aplikacji w systemie Windows 66 Określanie opcji domyślnych zadań drukowania 72 Dostosowywanie działania ikony Szybki dostęp 73 Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze 74 Wyświetlanie stanu drukarki 75 Zapisywanie plików do wydrukowania w lokalizacji zdalnej 75

5 SPIS TREŒCI 5 Metody drukowania 76 Konfigurowanie i korzystanie z programu Job Monitor 77 Konfigurowanie połączenia 77 Korzystanie z programu Job Monitor 77 Usługa 78 Drukowanie z wykorzystaniem klienta poczty 78 Zarządzanie zadaniami drukowania za pomocą wiadomości z poleceniami 80 Drukowanie z urządzenia USB 81 Drukowanie FTP 83 Drukowanie i pobieranie zabezpieczonego zadania drukowania 84 Drukowanie próbki 86 Korzystanie z funkcji Próbka druku 86 Job Batching (Wsadowe drukowanie zadań) 87 Anulowanie zadań wsadowych 87 Korzystanie z poleceń Print Next (Drukuj następne) i Rush Print (Drukowanie przyspieszone) w programie Command WorkStation z zadaniami wsadowymi 88 Rozliczanie zadań wsadowych 88 Opcje drukowania 89 Informacje o sterownikach drukarki i plikach opisu drukarki 89 Ustawianie opcji drukowania 90 Hierarchia zastępowania opcji drukowania 91 Opcje drukowania i ustawienia domyślne 91 Opcje Informacje o zadaniu 93 Opcje Nośniki 95 Opcje Układ 98 Opcje Kolor 109 Opcje Obraz 113 Opcje Wykończenie 115 Opcje Drukowanie zmiennych danych (VDP) 117 Opcje Oznaczanie/Znak wodny 118

6 SPIS TREŒCI 6 Zastępowanie ustawień opcji drukowania 119 Informacje dodatkowe 120 Automatyczny trapping 120 Booklet Maker 120 Program Booklet Maker w sterowniku drukarki 122 Program Booklet Maker w oknie Job Properties (Właściwości zadania) 123 Booklet Maker: Oprawa klejona 1 na str. 129 Rozmiar dokumentu a rozmiar papieru 132 Drukowanie dwustronne 133 Opcje Składanie 134 Drukowanie z grupowaniem 135 Przesunięcie obrazu 136 Różne nośniki 137 Wyprowadzanie wydruków 139 Paper Catalog 140 Dziurkacz i Dziurkuj 141 Skala 142 Skaluj, aby dopasować 142 Tryb sortera 143 Opcja Zszywaj 144 Przerzedzenie tekstu/odwrócony tekst 145 Ulepsz. zrastrowanego tekstu 145 Wygładzanie tekstu 146 Uwierzytelnienie użytkownika 146 Indeks 147

7 Wprowadzenie 7 Wprowadzenie Ten dokument zawiera opis instalacji sterowników drukarki i plików opisu drukarki dla urządzenia Fiery E C-KM Color Server, konfiguracji urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania oraz drukowania na komputerach z systemem Apple Mac OS i Microsoft Windows. Zawiera także informacje na temat opcji drukowania urządzenia Fiery E 100 oraz opis różnych metod drukowania, których można użyć w celu drukowania za pomocą urządzenia Fiery E 100. Informacje na temat konfigurowania serwerów i klientów sieciowych w celu użycia z urządzeniem Fiery E 100 znajdują się w dokumencie Konfiguracja i instalacja. Informacje ogólne na temat korzystania z drukarki kolorowej, komputera, oprogramowania lub sieci znajdują się w dokumentacji dostarczonej z tymi urządzeniami. Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań systemowych znajdują się w dokumencie Witamy. Terminy i konwencje W niniejszym dokumencie zastosowano następujące terminy i konwencje. Termin lub konwencja Aero Drukarka Fiery E 100 Tytuły pisane kursywą Objaśnienie Fiery E 100 (na ilustracjach i w przykładach) Drukarka 70-60C-KM Fiery E C-KM Color Server Inne dokumenty w tym zestawie Windows Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 Tematy, w przypadku których dostępne są dodatkowe informacje po uruchomieniu pomocy w programie Porady i informacje

8 Wprowadzenie 8 Termin lub konwencja OSTRZEŻENIE PRZESTROGA OSTRZEŻENIE Objaśnienie Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu lub mienia. Informacje o tym dokumencie Ten dokument zawiera informacje na następujące tematy: Instalowanie plików sterownika drukarki na komputerach z systemem Mac OS X Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania na komputerach z systemem Mac OS X Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X Instalowanie plików sterownika drukarki na komputerach z systemem Windows Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania na komputerach z systemem Windows Drukowanie na komputerach z systemem Windows Korzystanie z innych metod drukowania do urządzenia Fiery E 100 Opcje drukowania urządzenia Fiery E 100

9 Wprowadzenie 9 Oprogramowanie użytkownika Poniższa tabela zawiera listę oprogramowania użytkownika opisanego w tym dokumencie. Jest to oprogramowanie użytkownika, które należy zainstalować w celu skonfigurowania podstawowych funkcji drukowania na urządzeniu Fiery E 100. W zależności od czynności do wykonania, inne dokumenty mogą zawierać opis dodatkowego oprogramowania użytkownika. Oprogramowanie użytkownika Plik PostScript Printer Description (PPD) i pliki powiązane (dla systemu Windows) Pliki PostScript Printer Description (PPD/Plugin) (dla systemu Mac OS X) Pliki PPD programu PageMaker Czcionki ekranowe PostScript (dla systemu Mac OS X) Job Monitor (dla systemu Windows) Opis Pliki udostępniające informacje na temat urządzenia Fiery E 100 oraz danego modelu drukarki aplikacji i sterownikowi drukarki. Pliki używane ze sterownikiem drukarki PostScript umożliwiające wyświetlenie urządzenia Fiery E 100 w oknach dialogowych Drukuj i Ustawienia strony popularnych aplikacji. Pliki PPD urządzenia Fiery E 100 udostępniają informacje o drukarce aplikacji i sterownikowi drukarki. Pliki umożliwiające drukowanie do urządzenia Fiery E 100 z programu Adobe PageMaker. Należy zainstalować w programie PageMaker odpowiedni plik PPD. Instrukcje znajdują się w dokumentacji programu PageMaker. Czcionki ekranowe PostScript/TrueType odpowiadające czcionkom drukarki zainstalowanym na urządzeniu Fiery E 100. Aby uzyskać pełną listę czcionek PostScript/ TrueType zainstalowanych na urządzeniu Fiery E 100, należy użyć funkcji Lista czcionek. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Command WorkStation. Umożliwia monitorowanie podłączonych urządzeń Fiery E 100 i wysłanych do nich zadań drukowania. Program Job Monitor jest instalowany automatycznie podczas instalacji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows. Więcej informacji znajduje się w sekcji Konfigurowanie i korzystanie z programu Job Monitor na stronie 77.

10 Wprowadzenie 10 Printer Delete Utility (dla systemu Windows) Narzędzie Fiery Software Uninstaller (dla systemu Mac OS X) Umożliwia odinstalowanie sterownika drukarki dla systemu Windows. Więcej informacji znajduje się w sekcji Odinstalowywanie sterowników drukarki na stronie 55. Umożliwia odinstalowanie drukarki i powiązanych plików sterownika drukarki dla systemu Mac OS X. Więcej informacji znajduje się w sekcji Odinstalowywanie plików sterownika drukarki na stronie 15. Podczas instalacji oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows używany jest program Fiery User Software Installer. Wymagania systemowe Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań systemowych znajdują się w dokumencie Witamy.

11 Drukowanie w systemie Mac OS X 11 Drukowanie w systemie Mac OS X Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę PostScript na komputerze z systemem Mac OS X, należy zainstalować pliki sterownika drukarki odpowiadające używanej drukarce i skonfigurować urządzenie Fiery E 100 w celu drukowania. Sterowniki drukarki umożliwiają przesyłanie informacji o zadaniach drukowania między programami, urządzeniem Fiery E 100 i drukarką. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Instalowanie plików drukarki w systemie Mac OS X str. 11 Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X str. 30 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania str. 16 Instalowanie plików sterownika drukarki w systemie Mac OS X Pliki sterownika drukarki dla systemu Mac OS X są dostarczane na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika, można je także pobrać z urządzenia Fiery E 100 przez sieć lub korzystając z programu WebTools. W poniższych sekcjach opisano sposób instalacji plików drukarki dla urządzenia Fiery E 100. Sterowniki drukarki można zainstalować w następujący sposób: Z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Z programu WebTools, korzystając z karty Downloads (Materiały do pobrania) w celu pobrania plików sterownika drukarki przed jego zainstalowaniem Uwaga: Program WebTools jest dostępny, jeżeli administrator włączył dostęp do urządzenia Fiery E 100 przez Internet. Z urządzenia Fiery E 100, pobierając pliki sterownika drukarki przez sieć przed jego zainstalowaniem

12 Drukowanie w systemie Mac OS X 12 Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E 100 str. 14 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools str. 13 Instalowanie sterowników drukarki z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika str. 12 Odinstalowywanie plików sterownika drukarki str. 15 Instalowanie z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika zawiera następujące oprogramowanie dla systemu Mac OS X (patrz folder OSX : Printer Driver): OSX Installer: Umożliwia zainstalowanie plików sterownika drukarki wymaganych w celu drukowania z systemu Mac OS X. Foldery języków: Pliki opisu drukarki instalowane przez program OSX Installer. Nie jest konieczne otwieranie tych folderów ani ich zawartości ręcznie na komputerze. Odpowiednie pliki są instalowane przez program OSX Installer. Instalowanie plików sterownika drukarki dla systemu Mac OS X 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Mac OS X v i v10.4.x: Sprawdź, czy na komputerze nie jest uruchomione Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki). Po uruchomieniu Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki) zaktualizuje listę dostępnych drukarek. W przypadku dodania pliku opisu drukarki, gdy uruchomione jest Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki), nie będzie można wybrać powiązanego modelu drukarki do momentu jego ponownego uruchomienia. Mac OS X v10.5.x i v10.6.x: Przejdź do: czynność 3. 3 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD. 4 Otwórz folder OSX : Printer Driver na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika. W przypadku instalowania z folderu pobranego z programu WebTools lub urządzenia Fiery E 100 przejdź do folderu Printer Driver na biurku. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę OSX Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Program OSX Installer zainstaluje pliki sterownika drukarki odpowiednie dla urządzenia Fiery E Po ukończeniu kopiowania kliknij przycisk Quit (Zakończ).

13 Drukowanie w systemie Mac OS X 13 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools Program WebTools umożliwia pobranie instalatorów sterowników drukarki na komputer bezpośrednio z urządzenia Fiery E 100. Przed pobraniem plików sterownika drukarki administrator musi włączyć dostęp do urządzenia Fiery E 100 przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i uruchamiania programu WebTools, patrz dokument Narzędzia. Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools 1 Uruchom przeglądarkę internetową lub intranetową i wpisz nazwę serwera DNS lub adres IP urządzenia Fiery E Kliknij kartę Downloads (Materiały do pobrania). 3 Kliknij łącze sterowników drukarki, które chcesz zainstalować (Printer Files for Mac OS X (Pliki drukarki dla systemu Mac OS X)). Na biurko zostanie pobrany plik OSX.dmg. Plik zawiera folder o nazwie Printer Driver (Sterownik drukarki) w formacie skompresowanym. Jeżeli przeglądarka internetowa udostępnia program dekompresujący, na przykład StuffIt Expander, folder zostanie automatycznie zdekodowany i zdekompresowany. Jeżeli folder Printer Driver (Sterownik drukarki) nie zostanie zdekodowany i zdekompresowany automatycznie, kliknij plik dwukrotnie, aby uruchomić narzędzie, które pełni tę funkcję. 4 Otwórz folder OSX : Printer Driver. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę OSX Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać instrukcje instalowania sterownika drukarki dla systemu Mac OS X, patrz str. 12.

14 Drukowanie w systemie Mac OS X 14 Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E 100 Pliki sterownika drukarki można pobrać na komputer przez sieć bezpośrednio zurządzenia Fiery E 100. POBIERANIE PLIKÓW STEROWNIKA DRUKARKI Z URZąDZENIA FIERY E W programie Finder wybierz polecenie Połącz się z serwerem z menu Idź. 2 Wpisz tekst SMB:// oraz nazwę lub adres IP urządzenia Fiery E 100 i kliknij przycisk Połącz. Jeżeli nie możesz znaleźć urządzenia Fiery E 100, skontaktuj się z administratorem. 3 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym uwierzytelniania systemu plików SMB/CIFS. Nie można użyć konta Gość jako domyślnego. Konto Gość nie wymaga hasła. Jeżeli nie można użyć konta Gość, poproś administratora o utworzenie konta. 4 Wybierz folder Mac_User_SW z listy woluminów udostępnionych i kliknij przycisk OK. 5 Otwórz folder OSX : Printer Driver. 6 Kliknij dwukrotnie ikonę OSX Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać instrukcje instalowania sterownika drukarki dla systemu Mac OS X, patrz str. 12.

15 Drukowanie w systemie Mac OS X 15 Odinstalowywanie plików sterownika drukarki Narzędzie Fiery Software Uninstaller jest instalowane i działa lokalnie. Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania nie trzeba łączyć się zurządzeniem Fiery E 100. Program Fiery Software Uninstaller jest dostępny w folderze OSX na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika. Można także pobrać go przez sieć bezpośrednio z urządzenia Fiery E 100. Instalowanie i korzystanie z narzędzia Fiery Software Uninstaller 1 Skopiuj plik Fiery Software Uninstaller.dmg na biurko z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika lub folderu Mac_User_SW z listy woluminów udostępnionych na urządzeniu Fiery E Na biurku kliknij dwukrotnie plik Fiery Software Uninstaller.dmg. W oknie Finder zostanie uruchomiony program Fiery Software Uninstaller zawierający ikonę Fiery Software Uninstaller i strzałkę wskazującą folder Programy. 3 Zaznacz ikonę Fiery Software Uninstaller po lewej i przeciągnij ją na folder Programy, aby rozpocząć instalację. 4 Przejdź do folderu Programy i kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Software Uninstaller. 5 Kliknij kartę Printers (Drukarki), jeśli nie jest wybrana. 6 Wybierz drukarkę z listy Installed Printers (Zainstalowane drukarki) i wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij opcję Remove Printer and Driver (Usuń drukarkę i sterownik), aby usunąć drukarkę oraz jej pliki sterownika drukarki. Aby usunąć drukarkę i powiązany sterownik drukarki, można wybrać tylko jedną drukarkę naraz. Kliknij opcję Remove Printer (Usuń drukarkę), aby tylko usunąć drukarkę z listy Installed Printers (Zainstalowane drukarki), ale pozostawić zainstalowany sterownik drukarki. To narzędzie umożliwia usunięcie tylko tych drukarek, które nie są aktualnie używane lub otwarte w Doku. Uwaga: Jeżeli sterownik jest używany przez kilka drukarek, usunięcie sterownika drukarki spowoduje także usunięcie wszystkich drukarek używających tego sterownika.

16 Drukowanie w systemie Mac OS X 16 7 Aby potwierdzić usunięcie drukarki, wpisz hasło w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK. 8 Kliknij kartę Drivers (Sterowniki), aby wyświetlić zainstalowane sterowniki drukarek. 9 Zamknij okno dialogowe narzędzia Fiery Software Uninstaller. Usuwanie narzędzia Fiery Software Uninstaller Usuń ikonę programu Fiery Software Uninstaller z folderu Mac OS X Programy. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania Poniższa sekcja zawiera opis konfigurowania urządzenia Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X. Uwaga: Czynności umożliwiające skonfigurowanie urządzenia Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.6.x, Mac OS X v10.5.x, Mac OS X v10.4.x i Mac OS X v nie są takie same. Różnice podano w poniższych sekcjach. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 i v10.6 Patrz str. 29 Konfigurowanie opcji do zainstalowania str. 29 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v str. 26 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.4.x str. 21 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6.x str. 17 Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) str. 29

17 Drukowanie w systemie Mac OS X 17 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6.x Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.5 lub v10.6.x, należy skorzystać z poniższych procedur. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w oknie dialogowym Drukowanie 1 Otwórz plik w programie. 2 Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie. 3 Z listy Drukarka wybierz pozycję Dodaj drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z połączeń z drukarką w poniższej tabeli. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 za pomocą funkcji Drukarka i faks 1 Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple, a następnie wybierz opcję Drukarka i faks. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukarka i faks. 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z poniższych połączeń. Połączenie z drukarką Patrz AppleTalk str. 20 Domyślne (Bonjour lub AppleTalk) str. 18 Drukarka IP str. 19

18 Drukowanie w systemie Mac OS X 18 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia domyślnego (Bonjour lub AppleTalk) 1 Kliknij ikonę Domyślne w oknie dialogowym. Zostanie wyświetlony panel Domyślne. Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na liście nazw drukarek jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 2 Wybierz z listy urządzenie Fiery E 100. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części panelu Domyślne. Odpowiedni plik PPD dla urządzenia Fiery E 100 zostanie wybrany automatycznie. Jeżeli administrator skonfigurował na urządzeniu Fiery E 100 drukowanie Secure Access (Bezpieczny dostęp), zostanie wybrany plik PPD dla funkcji Secure Access (Bezpieczny dostęp). 3 Kliknij przycisk Dodaj. AppleTalk: Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona na liście Lista drukarek okna dialogowego Drukarka i faks. Bonjour: W oknie dialogowym Drukarka i faks zostanie wyświetlony panel Opcje do zainstalowania. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do okna dialogowego Drukarka i faks. Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie Lista drukarek. 4 W oknie Lista drukarek wybierz urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Opcje i zaopatrzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK.

19 Drukowanie w systemie Mac OS X 19 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia IP z drukarką 1 Kliknij ikonę IP w oknie dialogowym. Zostanie wyświetlony panel IP. 2 Drukowanie LPD: Wybierz opcję Daemon drukarki wierszowej - LPD z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Adres, anastępnie wpisz typ połączenia drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie) w polu Kolejka. Przejdź do: czynność 4. Drukowanie IP: Wybierz opcję Protokół drukowania Internetowego - IPP z listy Protokół i wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Adres. Przejdź do: czynność 3. W polu Nazwa zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa serwera DNS. 3 W polu Kolejka wpisz małymi literami tekst ipp/ oraz połączenie drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie albo nazwę drukarki wirtualnej). Uwaga: Urządzenie Fiery E 100 wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Kolejka. 4 W systemie Mac OS X v10.5.x: Wybierz opcję Proszę zaznaczyć sterownik lub model drukarki z menu Użyj. W systemie Mac OS X v10.6.x: Wybierz opcję Wybierz oprogramowanie drukarki zmenu Użyj. 5 Wpisz tekst Fiery E 100 w filtrze wyszukiwania, aby doprecyzować wyszukiwanie, anastępnie wybierz z listy plik PPD. 6 Kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Drukarka i faks zostanie wyświetlony panel Opcje do zainstalowania. 7 Kliknij przycisk Kontynuuj. W oknie Lista drukarek zostanie wyświetlone urządzenie Fiery E 100 z adresem IP.

20 Drukowanie w systemie Mac OS X 20 8 W oknie listy drukarek wybierz urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Opcje i zaopatrzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik. 10 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania znajdują się w pomocy sterownika drukarki. Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia AppleTalk Uwaga: Tę procedurę należy wykonać, jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w innej strefie AppleTalk niż używany komputer. Jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w tej samej strefie, jest wyświetlane jako domyślne po wykonaniu procedury na str Kliknij ikonę AppleTalk w oknie dialogowym. Zostanie wyświetlony panel AppleTalk. 2 Wybierz z listy strefę AppleTalk dla urządzenia Fiery E 100. Zostaną wyświetlone drukarki AppleTalk w wybranej strefie. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 3 Wybierz urządzenie Fiery E 100 w oknie listy drukarek i kliknij przycisk Dodaj. Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona na liście Lista drukarek okna dialogowego Drukarka i faks. 4 W oknie listy drukarek wybierz urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Opcje i zaopatrzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK.

21 Drukowanie w systemie Mac OS X 21 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.4.x Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.4.x, należy skorzystać z poniższych procedur. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w oknie dialogowym Print (Drukowanie) 1 Otwórz plik w programie. 2 Z menu File (Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print (Drukowanie). 3 Z listy Printer (Drukarka) wybierz pozycję Add Printer (Dodaj drukarkę). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z połączeń z drukarką w poniższej tabeli. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 za pomocą Printer Setup Utility (Narzędzia ustawień drukarki) 1 W programie Finder wybierz polecenie Utilities (Narzędzia) z menu Go (Idź). 2 Uruchom Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek). 3 Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z połączeń z drukarką w poniższej tabeli. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 za pomocą funkcji Print & Fax (Drukarka i faks) 1 Wybierz polecenie System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple, a następnie wybierz opcję Print & Fax (Drukarka i faks). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print & Fax (Drukarka i faks). 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z poniższych połączeń. Połączenie z drukarką Patrz AppleTalk str. 25 Domyślna przeglądarka (Bonjour lub AppleTalk) str. 22 Drukarka IP str. 24

22 Drukowanie w systemie Mac OS X 22 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia z domyślną przeglądarką (Bonjour lub AppleTalk) Uwaga: Drukarki Bonjour są dostępne na komputerach z systemem Mac OS X v10.4.x tylko wtedy, gdy protokół Bonjour jest włączony na urządzeniu Fiery E W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) kliknij opcję Default Browser (Domyślna przeglądarka). Zostanie wyświetlony panel Default Browser (Domyślna przeglądarka). Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Jeżeli drukarka nie jest wyświetlana na liście nazw drukarki, kliknij przycisk More Printers (Więcej drukarek). Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>.

23 Drukowanie w systemie Mac OS X 23 2 Wybierz z listy urządzenie Fiery E 100. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części panelu Default Browser (Domyślna przeglądarka). Odpowiedni plik PPD dla urządzenia Fiery E 100 zostanie wybrany automatycznie. 3 Kliknij przycisk Add (Dodaj). AppleTalk: Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona na liście Printer List (Lista drukarek) okna dialogowego Print & Fax (Drukarka i faks). Bonjour: W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) zostanie wyświetlony panel Installable Options (Opcje do zainstalowania). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wrócić do okna dialogowego Print & Fax (Drukarka i faks). Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie Printer List (Lista drukarek). 4 Wybierz pozycję Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek) i kliknij przycisk Show Info (Pokaż informacje). 5 W oknie Printer Info (Informacje o drukarce) wybierz opcję Installable Options (Opcje do zainstalowania), określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). 6 Zamknij okno dialogowe Printer Info (Informacje o drukarce).

24 Drukowanie w systemie Mac OS X 24 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia IP z drukarką 1 Kliknij opcję Drukarka IP w oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek). Zostanie wyświetlony panel IP Printer (Drukarka IP). 2 Drukowanie LPD: Wybierz opcję Line Printer Daemon - LPD (Daemon drukarki wierszowej - LPD) z listy Protocol (Protokół), wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Address (Address), a następnie wpisz typ połączenia drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie) w polu Queue (Kolejka). Przejdź do: czynność 6. Drukowanie IP: Wybierz opcję Internet Printing Protocol - IPP (Protokół drukowania Internetowego - IPP) z listy Protocol (Protokół) i wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Address (Address). Przejdź do: czynność 3. W polu Name (Nazwa) zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa serwera DNS. 3 W polu Kolejka wpisz małymi literami tekst ipp/ oraz połączenie drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie albo nazwę drukarki wirtualnej). Uwaga: Urządzenie Fiery E 100 wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Queue (Kolejka). 4 Print Using (Użyj): Wybierz odpowiednią nazwę producenta lub model, anastępnie wybierz plik PPD urządzenia Fiery E Kliknij przycisk Add (Dodaj). W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) zostanie wyświetlony panel Installable Options (Opcje do zainstalowania).

25 Drukowanie w systemie Mac OS X 25 6 Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). W oknie Printer List (Lista drukarek) zostanie wyświetlone urządzenie Fiery E 100 z adresem IP. 7 Wybierz pozycję Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek) i kliknij przycisk Show Info (Pokaż informacje). 8 W oknie Printer Info (Informacje o drukarce) wybierz opcję Installable Options (Opcje do zainstalowania), określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). Informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 9 Zamknij okno dialogowe Printer Info (Informacje o drukarce). Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia AppleTalk Uwaga: Tę procedurę należy wykonać, jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w innej strefie AppleTalk niż używany komputer. Jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w tej samej strefie, jest wyświetlane jako domyślne po wykonaniu procedury na str W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) kliknij opcję Default Browser (Domyślna przeglądarka) lub IP Address (Drukarka IP).

26 Drukowanie w systemie Mac OS X 26 2 Kliknij przycisk More Printers (Więcej drukarek). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą innych połączeń. 3 Wybierz pozycję AppleTalk z listy połączeń. Zostanie wyświetlony panel AppleTalk. 4 Wybierz z listy strefę AppleTalk dla urządzenia Fiery E 100. Zostaną wyświetlone drukarki AppleTalk w wybranej strefie. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 5 Wybierz urządzenie Fiery E 100 na liście nazw i kliknij przycisk Add (Dodaj). Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Printer List (Lista drukarek). 6 Wybierz pozycję Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek) i kliknij przycisk Show Info (Pokaż informacje). 7 W oknie Printer Info (Informacje o drukarce) wybierz opcję Installable Options (Opcje do zainstalowania), określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). 8 Zamknij okno dialogowe Printer Info (Informacje o drukarce). Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.3.9, należy wykonać poniższe czynności. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania 1 W programie Finder wybierz polecenie Utilities (Narzędzi) z menu Go (Idź). 2 Uruchom Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki) lub Print Center (Centrum drukowania). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek). 3 Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z poniższych połączeń. Połączenie z drukarką Patrz AppleTalk str. 27 LPD/LPR str. 28

27 Drukowanie w systemie Mac OS X 27 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia AppleTalk 1 Wybierz z listy pozycję AppleTalk. Zostanie wyświetlony panel AppleTalk. 2 Wybierz z listy rozwijanej strefę AppleTalk dla urządzenia Fiery E 100. Zostaną wyświetlone drukarki AppleTalk w wybranej strefie. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 3 Wybierz nazwę urządzenia Fiery E 100 na liście nazw. 4 Kliknij przycisk Add (Dodaj). Odpowiedni plik PPD dla urządzenia Fiery E 100 zostanie wybrany automatycznie. Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie Printer List (Lista drukarek).

28 Drukowanie w systemie Mac OS X 28 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia LPD/LPR 1 Wybierz z listy opcję IP Printing (Drukowanie IP). Zostanie wyświetlony panel IP Printing (Drukowanie IP). 2 Wybierz z listy Printer Type (Typ drukarki) pozycję LPD/LPR. 3 W polu Printer Address (Adres drukarki) wpisz adres IP urządzenia Fiery E W polu Queue Name (Nazwa kolejki) wpisz nazwę drukarki wirtualnej lub pozostaw pole puste, aby użyć kolejki domyślnej. 5 Wybierz odpowiedni model z listy Printer Model (Model drukarki). W oknie dialogowym zostanie wyświetlony panel Model Name (Nazwa modelu). 6 Wybierz plik PPD z listy Model Name (Nazwa modelu). 7 Kliknij przycisk Add (Dodaj). W oknie Printer List (Lista drukarek) zostanie wyświetlone urządzenie Fiery E 100 z adresem IP.

29 Drukowanie w systemie Mac OS X 29 Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6 W przypadku dodawania drukarki Fiery E 100 w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 lub 10.6 należy przejść do folderu Inne, aby wybrać prawidłowy sterownik drukarki dla danego języka. Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski 1 Otwórz okno dialogowe Dodawanie drukarki. Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek Bonjour. 2 Wybierz z listy urządzenie Fiery E Z menu Użyj wybierz polecenie Inny. 4 Przejdź do folderu Biblioteki : Printers : PPDs : Contents : Resources i otwórz folder odpowiadający językowi używanemu w systemie. 5 Wybierz z listy urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Otwórz, a następnie przycisk Dodaj. Konfigurowanie opcji do zainstalowania Aby użyć opcji drukowania odpowiednio dla drukarki i urządzenia Fiery E 100, należy skonfigurować urządzenie Fiery E 100 z komputera w celu korzystania z opcji zainstalowanych na drukarce. Opcje należy skonfigurować ręcznie. Informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania znajdują się w pomocy sterownika drukarki. Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) Po dodaniu urządzenia Fiery E 100 do listy Lista drukarek w oknie Drukarka i faks lub Narzędziu ustawień drukarki można utworzyć funkcję Desktop Printer (Drukarka biurkowa) i korzystać z niej. Informacje na temat funkcji Desktop Printer (Drukarka biurkowa) znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

30 Drukowanie w systemie Mac OS X 30 Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X Do urządzenia Fiery E 100 można drukować tak jak do każdej innej drukarki z programu w systemiemac OS X. Należy wybrać urządzenie Fiery E 100 jako bieżącą drukarkę w oknie Lista drukarek i wydrukować plik z programu. Oprócz tej metody można pobrać pliki do urządzenia Fiery E 100 za pomocą programu Hot Folders lub na karcie Docs (Dokumenty) programu WebTool idrukować dokumenty, korzystając z programu Command WorkStation (patrz dokument Narzędzia). Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki urządzenia Fiery E 100 za pomocą programu OSX Installer i skonfigurowaniu urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania można drukować bezpośrednio z większości programów w systemie Mac OS X. Korzystając z odpowiedniego pliku PPD, można kontrolować funkcje drukowania urządzenia Fiery E 100, konfigurując opcje drukowania w oknie dialogowym Drukowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji drukowania urządzenia Fiery E 100, patrz str. 91. Aby uzyskać optymalne rezultaty drukowania w wybranym programie, patrz dokument Drukowanie w kolorze, Informacje o zarządzaniu kolorami wurządzeniach Fiery i pomoc programu Command WorkStation. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze str. 40 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 w oknie listy drukarek str. 31 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z programów wsystemiemacosx str. 32 Wyświetlanie stanu drukarki str. 41

31 Drukowanie w systemie Mac OS X 31 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 w oknie listy drukarek Przed wydrukowaniem zadania należy wybrać urządzenie Fiery E 100 w oknie listy drukarek. Aby wybrać urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę domyślną, należy wykonać poniższą procedurę. Wybieranie urządzenia Fiery E 100 jako drukarki domyślnej w systemie Mac OS X v10.5 lub Mac OS X v Sprawdź, czy urządzenie Fiery E 100 jest podłączone do sieci i włączone. 2 Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple, a następnie wybierz opcję Drukarka i faks. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukarka i faks. Pojawi się lista drukarek skonfigurowanych do drukowania. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100 i skonfigurowane do drukowania. 3 Aby ustawić urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę domyślną, wybierz ją z menu Drukarka domyślna. 4 Zamknij okno.

32 Drukowanie w systemie Mac OS X 32 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 jako drukarki domyślnej w systemie Mac OS X v10.4.x 1 Sprawdź, czy urządzenie Fiery E 100 jest podłączone do sieci i włączone. 2 W programie Finder wybierz polecenie Utilities (Narzędzia) z menu Go (Idź). 3 Uruchom Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek). Pojawi się lista drukarek skonfigurowanych do drukowania. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100 i skonfigurowane do drukowania. 4 Wybierz urządzenie Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek), aby ustawić je jako bieżącą drukarkę. 5 Kliknij ikonę Make Default (Uczyń domyślną). Urządzenie Fiery E 100 jest teraz ustawione jako drukarka domyślna. Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z programów w systemie Mac OS X W programach w systemie Mac OS X opcje drukowania można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia strony i Drukowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych opcji drukowania, patrz sekcja Opcje drukowania. Uwaga: Niektóre domyślne opcje drukowania są ustawiane przez administratora podczas konfiguracji. Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych bieżącego serwera, należy skontaktować się z administratorem lub operatorem. Uwaga: W poniższej procedurze zamieszczono ilustracje z systemu Mac OS X v10.5.

33 Drukowanie w systemie Mac OS X 33 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z systemu Mac OS X 1 Otwórz plik i wybierz polecenie Ustawienia strony z menu Plik programu. 2 Z listy Ustawienia wybierz pozycję Atrybuty strony. Z listy Format dla wybierz pozycję Fiery E 100. Opcja Rozmiar papieru w oknie dialogowym Ustawienia strony pełni tę samą funkcję co opcja drukowania Rozmiar dokumentu na karcie Nośniki w menu Funkcje Fiery. Opcja Rozmiar dokumentu dotyczy rozmiaru strony określonego w oknie dialogowym Drukowanie (lub Ustawienia strony). Opcja drukowania Rozmiar papieru na karcie Nośniki w menu Funkcje Fiery dotyczy rozmiaru arkusza papieru, na którym zostanie wydrukowane zadanie. Wartość domyślną rzeczywistego rozmiaru papieru można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia strony. 3 Wybierz ustawienia strony dla danego zadania drukowania. 4 Kliknij przycisk OK. 5 Z menu Plik programu wybierz polecenie Drukuj. 6 Wybierz urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę.

34 Drukowanie w systemie Mac OS X 34 7 Wybierz z listy rozwijanej pozycję Funkcje Fiery. 1 Funkcje Fiery 2 Przycisk Dostosuj 3 Przycisk Pełne właściwości 4 Ustawienia wstępne 5 Komunikacja dwukierunkowa Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Komunikacja dwukierunkowa, patrz str. 41. Informacje na temat korzystania z ustawień wstępnych znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 8 Kliknij przycisk Dostosuj, aby skonfigurować opcje widoczne w oknie Szybki dostęp. Można wybrać skrót z listy Dostępne skróty i dodać go do listy Bieżące skróty, atakże usunąć skrót z listy Bieżące skróty. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Informacje na temat dostosowywania widoku Szybki dostęp znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

35 Drukowanie w systemie Mac OS X 35 9 Kliknij przycisk Pełne właściwości w panelu Szybki dostęp. W oknie dialogowym Preferencje drukowania zostanie wyświetlona karta Informacje o zadaniu. 10 Wpisz nazwę użytkownika lub nazwę domeny\użytkownika w polu Nazwa użytkownika, jeżeli włączono funkcję Uwierzytelnienie użytkownika na urządzeniu Fiery E 100 w obszarze Uwierzytelnienie użytkownika. 11 Wpisz hasło lokalne lub hasło domeny w polu Hasło, jeżeli włączono funkcję Uwierzytelnienie użytkownika na urządzeniu Fiery E 100 w obszarze Uwierzytelnienie użytkownika. 12 Wpisz informacje w polu Notatki w obszarze Notatki dotyczące zadania. 13 Wpisz instrukcje dotyczące zadania dla operatora w polu Instrukcje. Te instrukcje można wyświetlić w programie Command WorkStation, ale nie są one widoczne w dzienniku zadań. Operator może edytować te instrukcje. 14 Wpisz tekst publiczne w polach Nazwa konta i Hasło do konta, aby wysłać zadania publiczne wsadowo. Przesyłanie wsadowe musi być włączone na drukarce 70-60C-KM. 15 W przypadku wysyłania zabezpieczonego zadania drukowania wpisz hasło w polu Drukowanie zabezpieczone. 16 W razie potrzeby wpisz wartości w pozostałych polach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych pól, patrz str. 91.

36 Drukowanie w systemie Mac OS X Kliknij ikonę Kolor i określ opcje profilu kolorów dla zadania. W obszarze Tryb kolorowy wybierz tryb kolorów dla zadania. Uwaga: Aby wyświetlić w tym oknie dialogowym podstawowe i zaawansowane ustawienia kolorów z urządzenia Fiery E 100, należy sprawdzić, czy włączono funkcję Komunikacja dwukierunkowa. Informacje na temat włączania funkcji Komunikacja dwukierunkowa znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

37 Drukowanie w systemie Mac OS X Aby użyć podstawowych funkcji zarządzania kolorami, na przykład ustawień kolorów drukarki, kliknij przycisk Ustawienia podstawowe. Aby przywrócić domyślne ustawienia kolorów urządzenia Fiery E 100, kliknij przycisk Ustawienia domyślne serwera. Aby edytować zaawansowane funkcje zarządzania kolorami, na przykład Przeznaczenie renderowania RGB/Lab, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i przejdź do: czynność 19. W przeciwnym wypadku przejdź do: czynność 21. Komunikacja dwukierunkowa włączona

38 Drukowanie w systemie Mac OS X Aby edytować zaawansowane funkcje zarządzania kolorami, na przykład Przeznaczenie renderowania RGB/Lab, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja zaawansowana opcji Zaawansowane ustawienia kolorów. Opcje edycji zaawansowanej są podzielone na trzy kategorie dostępne na kartach: Wejście kolorów, Przetwarzanie szarego i czarnego oraz Wydruk. 20 Po zakończeniu edycji ustawień zaawansowanych kliknij przycisk OK. Aby przywrócić domyślne ustawienia kolorów urządzenia Fiery E 100, kliknij przycisk Ustawienia domyślne serwera. 21 Określ ustawienia kolorów dla zadania drukowania i kliknij przycisk OK.

39 Drukowanie w systemie Mac OS X Wybierz inne opcje dotyczące drukarki. Te opcje drukowania są specyficzne dla urządzenia Fiery E 100 i drukarki. Te opcje zastępują ustawienia w oknie ustawień drukarki urządzenia Fiery E 100, ale można je zmienić w programie Command WorkStation. Po wybraniu ustawień domyślnych drukarki zadanie zostanie wydrukowane zgodnie z ustawieniami określonymi w oknie ustawień drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji i zastępowania, patrz sekcja Opcje drukowania. Niektóre opcje drukowania dostępne do wyboru w programie lub systemie Mac OS są podobne do opcji drukowania specyficzne dla urządzenia Fiery E 100 i drukarki. W tych przypadkach należy użyć opcji drukowania specyficznych dla urządzenia Fiery E 100 i drukarki dostępnych w menu Funkcje Fiery. Program może nieprawidłowo skonfigurować plik do drukowania na urządzeniu Fiery E 100, co spowoduje nieoczekiwane zakończenie, błędy drukowania lub dłuższy czas przetwarzania. W przypadku drukowania do wybranej drukarki należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Posegregowane w panelu Kopie i strony w systemie Mac OS X v10.4 lub wcześniejszym sterowniku drukarki albo w panelu głównym sterownika drukarki w systemie Mac OS X v10.5. W przypadku wybrania przed wydrukowaniem dokumentu nieprawidłowego ustawienia lub kombinacji ustawień nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Można na przykład wybrać drukowanie dwustronne na folii. Nieprawidłowe ustawienia i ich kombinacje są ignorowane przez urządzenie Fiery E 100.

40 Drukowanie w systemie Mac OS X Kliknij ikonę VDP, aby określić opcje drukowania zmiennych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji drukowania VDP, patrz str Kliknij ikonę Oznaczanie, aby określić znak wodny dla zadania drukowania. Informacje na temat znaków wodnych znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 25 Kliknij ikonę Drukarka, aby wyświetlić stan drukarki. Informacje na temat monitorowania drukarki znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 26 Kliknij ikony pozostałych opcji drukowania, aby określić odpowiednie ustawienia dla zadania drukowania i kliknij przycisk OK. 27 Kliknij w programie przycisk Drukuj, aby wysłać zadanie drukowania. Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze Niestandardowe rozmiary stron umożliwiają zdefiniowanie rozmiarów drukowanej strony. Po zdefiniowaniu niestandardowego rozmiaru strony można użyć go w programie bez konieczności jego ponownego określania przy każdym drukowaniu. Podczas tworzenia niestandardowych rozmiarów stron należy określić ustawienie opcji Szerokość odpowiadające krótszemu wymiarowy strony zadania i ustawienie opcji Długość odpowiadające dłuższemu wymiarowi strony zadania. Niestandardowe rozmiary stron można ustawić bez względu na ustawienia orientacji w programie. Pionowa Pozioma Długość Szerokość Długość Szerokość Zakres niestandardowych rozmiarów strony w sterowniku drukarki wynosi od 100 mm x 148 mm do 330 mm x 1200 mm dla drukarki 70-60C-KM. Jednakże rzeczywiste maksymalne wymiary papieru, na jakim może drukować urządzenie, Fiery E 100 to 330 mm x 487 mm. Urządzenie Fiery E 100 obsługuje minimalne niestandardowe wymiary strony owartości 1,0 cal x 1,0 cal (25,4 mm x 25,4 mm).

41 Drukowanie w systemie Mac OS X 41 Aby uzyskać informacje o drukowaniu banerów i plakatów, należy skontaktować się z serwisem. Informacje na temat definiowania i drukowania na stronach o niestandardowych rozmiarach znajdują się w pomocy sterownika drukarki. Wyświetlanie stanu drukarki Jeżeli włączono sieć TCP/IP informacje o stanie drukarki i ustawieniach kolorów można pobrać z urządzenia Fiery E 100 i wyświetlić je w sterowniku drukarki, używając opcji Komunikacja dwukierunkowa. Stan drukarki obejmuje aktualne poziomy papieru i tonera. Ustawienia kolorów można skonfigurować na urządzeniu Fiery E 100 za pomocą programu Command WorkStation. Więcej informacji na temat opcji drukowania w kolorze znajduje się w dokumencie Drukowanie w kolorze lub pomoc programu Command WorkStation. Informacje na temat włączania funkcji Komunikacja dwukierunkowa znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

42 Drukowanie w systemie Windows 42 Drukowanie w systemie Windows Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę na komputerze z systemem Windows, należy zainstalować pliki sterownika drukarki odpowiadające używanej drukarce i skonfigurować urządzenie Fiery E 100 w celu drukowania. Sterowniki drukarki umożliwiają przesyłanie informacji o zadaniach drukowania między aplikacjami, urządzeniem Fiery E 100 i drukarką. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows str. 42 Drukowanie na komputerach z systemem Windows str. 65 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania str. 56 Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows Instalowanie sterowników drukarki i plików opisu drukarki to pierwszy krok konfigurowania urządzenia Fiery E 100 jako drukarki PostScript. Sterowniki drukarki można zainstalować w następujący sposób: Z urządzenia Fiery E 100 za pomocą trybu Wskaż i drukuj przy użyciu drukowania SMB Z programu WebTools, korzystając z karty Downloads (Materiały do pobrania) w celu pobrania plików sterownika drukarki przed jego zainstalowaniem Uwaga: Program WebTools jest dostępny, jeżeli administrator włączył dostęp do urządzenia Fiery E 100 przez Internet. Z urządzenia Fiery E 100, pobierając pliki sterownika drukarki przez sieć przed jego zainstalowaniem Z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Uwaga: System Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 udostępniają funkcję Kontrola konta użytkownika (UAC). Aby zainstalować sterowniki drukarki, użytkownik musi być administratorem lub osobą z uprawnieniami administratora. Uwaga: Jeżeli sterownik drukarki Fiery E 100 jest już zainstalowany, należy go odinstalować przed zainstalowaniem nowego sterownika (patrz Odinstalowywanie sterowników drukarki na stronie 55).

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Witamy 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Fiery Graphic Arts Package

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Fiery Graphic Arts Package Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery Fiery Graphic Arts Package 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...12 Opis wybranego modelu...13 Jak korzystać z tego podręcznika...14 Symbole...14 Używanie przycisków...15 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3020BI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox Phaser 3020BI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/ lub innych krajach. Phaser,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

T640, T642, T644. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 T640, T642, T644 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4043-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4043-00 PL NPD4043-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłać w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425

LASERJET PRO 400 MFP. Podręcznik użytkownika M425 LASERJET PRO 400 MFP Podręcznik użytkownika M425 Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp

hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp 1 hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp eksploatacja Korzystanie z niniejszego dokumentu elektronicznego oznacza, że użytkownik akceptuje warunki podane w części Prawa autorskie i umowa licencyjna.

Bardziej szczegółowo