Fiery E C-KM Color Server. Drukowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie"

Transkrypt

1 Fiery E C-KM Color Server Drukowanie

2 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu listopada 2012

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie 7 Terminy i konwencje 7 Informacje o tym dokumencie 8 Oprogramowanie użytkownika 9 Wymagania systemowe 10 Drukowanie w systemie Mac OS X 11 Instalowanie plików sterownika drukarki w systemie Mac OS X 11 Instalowanie z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika 12 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools 13 Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E Odinstalowywanie plików sterownika drukarki 15 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania 16 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6.x 17 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.4.x 21 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 lub v Konfigurowanie opcji do zainstalowania 29 Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) 29 Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X 30 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 w oknie listy drukarek 31 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z programów w systemie Mac OS X 32 Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze 40 Wyświetlanie stanu drukarki 41

4 SPIS TREŒCI 4 Drukowanie w systemie Windows 42 Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows 42 Instalowanie sterowników drukarki za pomocą trybu Wskaż i drukuj 43 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools 46 Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E Instalowanie sterowników drukarki z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika 48 Instalowanie i łączenie z drukarką wirtualną 51 Odinstalowywanie sterowników drukarki 55 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania 56 Konfigurowanie połączeń drukowania 56 Tworzenie połączeń drukowania SMB 57 Tworzenie standardowych połączeń drukowania z portem TCP/IP (Raw lub LPR) 57 Tworzenie połączeń IPP 61 Konfigurowanie opcji do zainstalowania 64 Drukowanie na komputerach z systemem Windows 65 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z aplikacji w systemie Windows 66 Określanie opcji domyślnych zadań drukowania 72 Dostosowywanie działania ikony Szybki dostęp 73 Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze 74 Wyświetlanie stanu drukarki 75 Zapisywanie plików do wydrukowania w lokalizacji zdalnej 75

5 SPIS TREŒCI 5 Metody drukowania 76 Konfigurowanie i korzystanie z programu Job Monitor 77 Konfigurowanie połączenia 77 Korzystanie z programu Job Monitor 77 Usługa 78 Drukowanie z wykorzystaniem klienta poczty 78 Zarządzanie zadaniami drukowania za pomocą wiadomości z poleceniami 80 Drukowanie z urządzenia USB 81 Drukowanie FTP 83 Drukowanie i pobieranie zabezpieczonego zadania drukowania 84 Drukowanie próbki 86 Korzystanie z funkcji Próbka druku 86 Job Batching (Wsadowe drukowanie zadań) 87 Anulowanie zadań wsadowych 87 Korzystanie z poleceń Print Next (Drukuj następne) i Rush Print (Drukowanie przyspieszone) w programie Command WorkStation z zadaniami wsadowymi 88 Rozliczanie zadań wsadowych 88 Opcje drukowania 89 Informacje o sterownikach drukarki i plikach opisu drukarki 89 Ustawianie opcji drukowania 90 Hierarchia zastępowania opcji drukowania 91 Opcje drukowania i ustawienia domyślne 91 Opcje Informacje o zadaniu 93 Opcje Nośniki 95 Opcje Układ 98 Opcje Kolor 109 Opcje Obraz 113 Opcje Wykończenie 115 Opcje Drukowanie zmiennych danych (VDP) 117 Opcje Oznaczanie/Znak wodny 118

6 SPIS TREŒCI 6 Zastępowanie ustawień opcji drukowania 119 Informacje dodatkowe 120 Automatyczny trapping 120 Booklet Maker 120 Program Booklet Maker w sterowniku drukarki 122 Program Booklet Maker w oknie Job Properties (Właściwości zadania) 123 Booklet Maker: Oprawa klejona 1 na str. 129 Rozmiar dokumentu a rozmiar papieru 132 Drukowanie dwustronne 133 Opcje Składanie 134 Drukowanie z grupowaniem 135 Przesunięcie obrazu 136 Różne nośniki 137 Wyprowadzanie wydruków 139 Paper Catalog 140 Dziurkacz i Dziurkuj 141 Skala 142 Skaluj, aby dopasować 142 Tryb sortera 143 Opcja Zszywaj 144 Przerzedzenie tekstu/odwrócony tekst 145 Ulepsz. zrastrowanego tekstu 145 Wygładzanie tekstu 146 Uwierzytelnienie użytkownika 146 Indeks 147

7 Wprowadzenie 7 Wprowadzenie Ten dokument zawiera opis instalacji sterowników drukarki i plików opisu drukarki dla urządzenia Fiery E C-KM Color Server, konfiguracji urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania oraz drukowania na komputerach z systemem Apple Mac OS i Microsoft Windows. Zawiera także informacje na temat opcji drukowania urządzenia Fiery E 100 oraz opis różnych metod drukowania, których można użyć w celu drukowania za pomocą urządzenia Fiery E 100. Informacje na temat konfigurowania serwerów i klientów sieciowych w celu użycia z urządzeniem Fiery E 100 znajdują się w dokumencie Konfiguracja i instalacja. Informacje ogólne na temat korzystania z drukarki kolorowej, komputera, oprogramowania lub sieci znajdują się w dokumentacji dostarczonej z tymi urządzeniami. Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań systemowych znajdują się w dokumencie Witamy. Terminy i konwencje W niniejszym dokumencie zastosowano następujące terminy i konwencje. Termin lub konwencja Aero Drukarka Fiery E 100 Tytuły pisane kursywą Objaśnienie Fiery E 100 (na ilustracjach i w przykładach) Drukarka 70-60C-KM Fiery E C-KM Color Server Inne dokumenty w tym zestawie Windows Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 Tematy, w przypadku których dostępne są dodatkowe informacje po uruchomieniu pomocy w programie Porady i informacje

8 Wprowadzenie 8 Termin lub konwencja OSTRZEŻENIE PRZESTROGA OSTRZEŻENIE Objaśnienie Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu lub mienia. Informacje o tym dokumencie Ten dokument zawiera informacje na następujące tematy: Instalowanie plików sterownika drukarki na komputerach z systemem Mac OS X Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania na komputerach z systemem Mac OS X Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X Instalowanie plików sterownika drukarki na komputerach z systemem Windows Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania na komputerach z systemem Windows Drukowanie na komputerach z systemem Windows Korzystanie z innych metod drukowania do urządzenia Fiery E 100 Opcje drukowania urządzenia Fiery E 100

9 Wprowadzenie 9 Oprogramowanie użytkownika Poniższa tabela zawiera listę oprogramowania użytkownika opisanego w tym dokumencie. Jest to oprogramowanie użytkownika, które należy zainstalować w celu skonfigurowania podstawowych funkcji drukowania na urządzeniu Fiery E 100. W zależności od czynności do wykonania, inne dokumenty mogą zawierać opis dodatkowego oprogramowania użytkownika. Oprogramowanie użytkownika Plik PostScript Printer Description (PPD) i pliki powiązane (dla systemu Windows) Pliki PostScript Printer Description (PPD/Plugin) (dla systemu Mac OS X) Pliki PPD programu PageMaker Czcionki ekranowe PostScript (dla systemu Mac OS X) Job Monitor (dla systemu Windows) Opis Pliki udostępniające informacje na temat urządzenia Fiery E 100 oraz danego modelu drukarki aplikacji i sterownikowi drukarki. Pliki używane ze sterownikiem drukarki PostScript umożliwiające wyświetlenie urządzenia Fiery E 100 w oknach dialogowych Drukuj i Ustawienia strony popularnych aplikacji. Pliki PPD urządzenia Fiery E 100 udostępniają informacje o drukarce aplikacji i sterownikowi drukarki. Pliki umożliwiające drukowanie do urządzenia Fiery E 100 z programu Adobe PageMaker. Należy zainstalować w programie PageMaker odpowiedni plik PPD. Instrukcje znajdują się w dokumentacji programu PageMaker. Czcionki ekranowe PostScript/TrueType odpowiadające czcionkom drukarki zainstalowanym na urządzeniu Fiery E 100. Aby uzyskać pełną listę czcionek PostScript/ TrueType zainstalowanych na urządzeniu Fiery E 100, należy użyć funkcji Lista czcionek. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Command WorkStation. Umożliwia monitorowanie podłączonych urządzeń Fiery E 100 i wysłanych do nich zadań drukowania. Program Job Monitor jest instalowany automatycznie podczas instalacji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows. Więcej informacji znajduje się w sekcji Konfigurowanie i korzystanie z programu Job Monitor na stronie 77.

10 Wprowadzenie 10 Printer Delete Utility (dla systemu Windows) Narzędzie Fiery Software Uninstaller (dla systemu Mac OS X) Umożliwia odinstalowanie sterownika drukarki dla systemu Windows. Więcej informacji znajduje się w sekcji Odinstalowywanie sterowników drukarki na stronie 55. Umożliwia odinstalowanie drukarki i powiązanych plików sterownika drukarki dla systemu Mac OS X. Więcej informacji znajduje się w sekcji Odinstalowywanie plików sterownika drukarki na stronie 15. Podczas instalacji oprogramowania użytkownika na komputerze z systemem Windows używany jest program Fiery User Software Installer. Wymagania systemowe Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań systemowych znajdują się w dokumencie Witamy.

11 Drukowanie w systemie Mac OS X 11 Drukowanie w systemie Mac OS X Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę PostScript na komputerze z systemem Mac OS X, należy zainstalować pliki sterownika drukarki odpowiadające używanej drukarce i skonfigurować urządzenie Fiery E 100 w celu drukowania. Sterowniki drukarki umożliwiają przesyłanie informacji o zadaniach drukowania między programami, urządzeniem Fiery E 100 i drukarką. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Instalowanie plików drukarki w systemie Mac OS X str. 11 Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X str. 30 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania str. 16 Instalowanie plików sterownika drukarki w systemie Mac OS X Pliki sterownika drukarki dla systemu Mac OS X są dostarczane na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika, można je także pobrać z urządzenia Fiery E 100 przez sieć lub korzystając z programu WebTools. W poniższych sekcjach opisano sposób instalacji plików drukarki dla urządzenia Fiery E 100. Sterowniki drukarki można zainstalować w następujący sposób: Z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Z programu WebTools, korzystając z karty Downloads (Materiały do pobrania) w celu pobrania plików sterownika drukarki przed jego zainstalowaniem Uwaga: Program WebTools jest dostępny, jeżeli administrator włączył dostęp do urządzenia Fiery E 100 przez Internet. Z urządzenia Fiery E 100, pobierając pliki sterownika drukarki przez sieć przed jego zainstalowaniem

12 Drukowanie w systemie Mac OS X 12 Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E 100 str. 14 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools str. 13 Instalowanie sterowników drukarki z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika str. 12 Odinstalowywanie plików sterownika drukarki str. 15 Instalowanie z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika zawiera następujące oprogramowanie dla systemu Mac OS X (patrz folder OSX : Printer Driver): OSX Installer: Umożliwia zainstalowanie plików sterownika drukarki wymaganych w celu drukowania z systemu Mac OS X. Foldery języków: Pliki opisu drukarki instalowane przez program OSX Installer. Nie jest konieczne otwieranie tych folderów ani ich zawartości ręcznie na komputerze. Odpowiednie pliki są instalowane przez program OSX Installer. Instalowanie plików sterownika drukarki dla systemu Mac OS X 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Mac OS X v i v10.4.x: Sprawdź, czy na komputerze nie jest uruchomione Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki). Po uruchomieniu Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki) zaktualizuje listę dostępnych drukarek. W przypadku dodania pliku opisu drukarki, gdy uruchomione jest Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki), nie będzie można wybrać powiązanego modelu drukarki do momentu jego ponownego uruchomienia. Mac OS X v10.5.x i v10.6.x: Przejdź do: czynność 3. 3 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD. 4 Otwórz folder OSX : Printer Driver na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika. W przypadku instalowania z folderu pobranego z programu WebTools lub urządzenia Fiery E 100 przejdź do folderu Printer Driver na biurku. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę OSX Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Program OSX Installer zainstaluje pliki sterownika drukarki odpowiednie dla urządzenia Fiery E Po ukończeniu kopiowania kliknij przycisk Quit (Zakończ).

13 Drukowanie w systemie Mac OS X 13 Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools Program WebTools umożliwia pobranie instalatorów sterowników drukarki na komputer bezpośrednio z urządzenia Fiery E 100. Przed pobraniem plików sterownika drukarki administrator musi włączyć dostęp do urządzenia Fiery E 100 przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i uruchamiania programu WebTools, patrz dokument Narzędzia. Pobieranie sterowników drukarki za pomocą programu WebTools 1 Uruchom przeglądarkę internetową lub intranetową i wpisz nazwę serwera DNS lub adres IP urządzenia Fiery E Kliknij kartę Downloads (Materiały do pobrania). 3 Kliknij łącze sterowników drukarki, które chcesz zainstalować (Printer Files for Mac OS X (Pliki drukarki dla systemu Mac OS X)). Na biurko zostanie pobrany plik OSX.dmg. Plik zawiera folder o nazwie Printer Driver (Sterownik drukarki) w formacie skompresowanym. Jeżeli przeglądarka internetowa udostępnia program dekompresujący, na przykład StuffIt Expander, folder zostanie automatycznie zdekodowany i zdekompresowany. Jeżeli folder Printer Driver (Sterownik drukarki) nie zostanie zdekodowany i zdekompresowany automatycznie, kliknij plik dwukrotnie, aby uruchomić narzędzie, które pełni tę funkcję. 4 Otwórz folder OSX : Printer Driver. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę OSX Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać instrukcje instalowania sterownika drukarki dla systemu Mac OS X, patrz str. 12.

14 Drukowanie w systemie Mac OS X 14 Pobieranie sterowników drukarki z urządzenia Fiery E 100 Pliki sterownika drukarki można pobrać na komputer przez sieć bezpośrednio zurządzenia Fiery E 100. POBIERANIE PLIKÓW STEROWNIKA DRUKARKI Z URZąDZENIA FIERY E W programie Finder wybierz polecenie Połącz się z serwerem z menu Idź. 2 Wpisz tekst SMB:// oraz nazwę lub adres IP urządzenia Fiery E 100 i kliknij przycisk Połącz. Jeżeli nie możesz znaleźć urządzenia Fiery E 100, skontaktuj się z administratorem. 3 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym uwierzytelniania systemu plików SMB/CIFS. Nie można użyć konta Gość jako domyślnego. Konto Gość nie wymaga hasła. Jeżeli nie można użyć konta Gość, poproś administratora o utworzenie konta. 4 Wybierz folder Mac_User_SW z listy woluminów udostępnionych i kliknij przycisk OK. 5 Otwórz folder OSX : Printer Driver. 6 Kliknij dwukrotnie ikonę OSX Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać instrukcje instalowania sterownika drukarki dla systemu Mac OS X, patrz str. 12.

15 Drukowanie w systemie Mac OS X 15 Odinstalowywanie plików sterownika drukarki Narzędzie Fiery Software Uninstaller jest instalowane i działa lokalnie. Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania nie trzeba łączyć się zurządzeniem Fiery E 100. Program Fiery Software Uninstaller jest dostępny w folderze OSX na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika. Można także pobrać go przez sieć bezpośrednio z urządzenia Fiery E 100. Instalowanie i korzystanie z narzędzia Fiery Software Uninstaller 1 Skopiuj plik Fiery Software Uninstaller.dmg na biurko z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika lub folderu Mac_User_SW z listy woluminów udostępnionych na urządzeniu Fiery E Na biurku kliknij dwukrotnie plik Fiery Software Uninstaller.dmg. W oknie Finder zostanie uruchomiony program Fiery Software Uninstaller zawierający ikonę Fiery Software Uninstaller i strzałkę wskazującą folder Programy. 3 Zaznacz ikonę Fiery Software Uninstaller po lewej i przeciągnij ją na folder Programy, aby rozpocząć instalację. 4 Przejdź do folderu Programy i kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Software Uninstaller. 5 Kliknij kartę Printers (Drukarki), jeśli nie jest wybrana. 6 Wybierz drukarkę z listy Installed Printers (Zainstalowane drukarki) i wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij opcję Remove Printer and Driver (Usuń drukarkę i sterownik), aby usunąć drukarkę oraz jej pliki sterownika drukarki. Aby usunąć drukarkę i powiązany sterownik drukarki, można wybrać tylko jedną drukarkę naraz. Kliknij opcję Remove Printer (Usuń drukarkę), aby tylko usunąć drukarkę z listy Installed Printers (Zainstalowane drukarki), ale pozostawić zainstalowany sterownik drukarki. To narzędzie umożliwia usunięcie tylko tych drukarek, które nie są aktualnie używane lub otwarte w Doku. Uwaga: Jeżeli sterownik jest używany przez kilka drukarek, usunięcie sterownika drukarki spowoduje także usunięcie wszystkich drukarek używających tego sterownika.

16 Drukowanie w systemie Mac OS X 16 7 Aby potwierdzić usunięcie drukarki, wpisz hasło w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK. 8 Kliknij kartę Drivers (Sterowniki), aby wyświetlić zainstalowane sterowniki drukarek. 9 Zamknij okno dialogowe narzędzia Fiery Software Uninstaller. Usuwanie narzędzia Fiery Software Uninstaller Usuń ikonę programu Fiery Software Uninstaller z folderu Mac OS X Programy. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania Poniższa sekcja zawiera opis konfigurowania urządzenia Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X. Uwaga: Czynności umożliwiające skonfigurowanie urządzenia Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.6.x, Mac OS X v10.5.x, Mac OS X v10.4.x i Mac OS X v nie są takie same. Różnice podano w poniższych sekcjach. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 i v10.6 Patrz str. 29 Konfigurowanie opcji do zainstalowania str. 29 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v str. 26 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.4.x str. 21 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6.x str. 17 Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) str. 29

17 Drukowanie w systemie Mac OS X 17 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6.x Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.5 lub v10.6.x, należy skorzystać z poniższych procedur. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w oknie dialogowym Drukowanie 1 Otwórz plik w programie. 2 Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie. 3 Z listy Drukarka wybierz pozycję Dodaj drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z połączeń z drukarką w poniższej tabeli. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 za pomocą funkcji Drukarka i faks 1 Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple, a następnie wybierz opcję Drukarka i faks. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukarka i faks. 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z poniższych połączeń. Połączenie z drukarką Patrz AppleTalk str. 20 Domyślne (Bonjour lub AppleTalk) str. 18 Drukarka IP str. 19

18 Drukowanie w systemie Mac OS X 18 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia domyślnego (Bonjour lub AppleTalk) 1 Kliknij ikonę Domyślne w oknie dialogowym. Zostanie wyświetlony panel Domyślne. Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na liście nazw drukarek jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 2 Wybierz z listy urządzenie Fiery E 100. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części panelu Domyślne. Odpowiedni plik PPD dla urządzenia Fiery E 100 zostanie wybrany automatycznie. Jeżeli administrator skonfigurował na urządzeniu Fiery E 100 drukowanie Secure Access (Bezpieczny dostęp), zostanie wybrany plik PPD dla funkcji Secure Access (Bezpieczny dostęp). 3 Kliknij przycisk Dodaj. AppleTalk: Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona na liście Lista drukarek okna dialogowego Drukarka i faks. Bonjour: W oknie dialogowym Drukarka i faks zostanie wyświetlony panel Opcje do zainstalowania. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wrócić do okna dialogowego Drukarka i faks. Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie Lista drukarek. 4 W oknie Lista drukarek wybierz urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Opcje i zaopatrzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK.

19 Drukowanie w systemie Mac OS X 19 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia IP z drukarką 1 Kliknij ikonę IP w oknie dialogowym. Zostanie wyświetlony panel IP. 2 Drukowanie LPD: Wybierz opcję Daemon drukarki wierszowej - LPD z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Adres, anastępnie wpisz typ połączenia drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie) w polu Kolejka. Przejdź do: czynność 4. Drukowanie IP: Wybierz opcję Protokół drukowania Internetowego - IPP z listy Protokół i wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Adres. Przejdź do: czynność 3. W polu Nazwa zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa serwera DNS. 3 W polu Kolejka wpisz małymi literami tekst ipp/ oraz połączenie drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie albo nazwę drukarki wirtualnej). Uwaga: Urządzenie Fiery E 100 wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Kolejka. 4 W systemie Mac OS X v10.5.x: Wybierz opcję Proszę zaznaczyć sterownik lub model drukarki z menu Użyj. W systemie Mac OS X v10.6.x: Wybierz opcję Wybierz oprogramowanie drukarki zmenu Użyj. 5 Wpisz tekst Fiery E 100 w filtrze wyszukiwania, aby doprecyzować wyszukiwanie, anastępnie wybierz z listy plik PPD. 6 Kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym Drukarka i faks zostanie wyświetlony panel Opcje do zainstalowania. 7 Kliknij przycisk Kontynuuj. W oknie Lista drukarek zostanie wyświetlone urządzenie Fiery E 100 z adresem IP.

20 Drukowanie w systemie Mac OS X 20 8 W oknie listy drukarek wybierz urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Opcje i zaopatrzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik. 10 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania znajdują się w pomocy sterownika drukarki. Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia AppleTalk Uwaga: Tę procedurę należy wykonać, jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w innej strefie AppleTalk niż używany komputer. Jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w tej samej strefie, jest wyświetlane jako domyślne po wykonaniu procedury na str Kliknij ikonę AppleTalk w oknie dialogowym. Zostanie wyświetlony panel AppleTalk. 2 Wybierz z listy strefę AppleTalk dla urządzenia Fiery E 100. Zostaną wyświetlone drukarki AppleTalk w wybranej strefie. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 3 Wybierz urządzenie Fiery E 100 w oknie listy drukarek i kliknij przycisk Dodaj. Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona na liście Lista drukarek okna dialogowego Drukarka i faks. 4 W oknie listy drukarek wybierz urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Opcje i zaopatrzenie, a następnie kliknij kartę Sterownik. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK.

21 Drukowanie w systemie Mac OS X 21 Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v10.4.x Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.4.x, należy skorzystać z poniższych procedur. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w oknie dialogowym Print (Drukowanie) 1 Otwórz plik w programie. 2 Z menu File (Plik) wybierz polecenie Print (Drukuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print (Drukowanie). 3 Z listy Printer (Drukarka) wybierz pozycję Add Printer (Dodaj drukarkę). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z połączeń z drukarką w poniższej tabeli. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 za pomocą Printer Setup Utility (Narzędzia ustawień drukarki) 1 W programie Finder wybierz polecenie Utilities (Narzędzia) z menu Go (Idź). 2 Uruchom Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek). 3 Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z połączeń z drukarką w poniższej tabeli. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 za pomocą funkcji Print & Fax (Drukarka i faks) 1 Wybierz polecenie System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple, a następnie wybierz opcję Print & Fax (Drukarka i faks). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print & Fax (Drukarka i faks). 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z poniższych połączeń. Połączenie z drukarką Patrz AppleTalk str. 25 Domyślna przeglądarka (Bonjour lub AppleTalk) str. 22 Drukarka IP str. 24

22 Drukowanie w systemie Mac OS X 22 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia z domyślną przeglądarką (Bonjour lub AppleTalk) Uwaga: Drukarki Bonjour są dostępne na komputerach z systemem Mac OS X v10.4.x tylko wtedy, gdy protokół Bonjour jest włączony na urządzeniu Fiery E W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) kliknij opcję Default Browser (Domyślna przeglądarka). Zostanie wyświetlony panel Default Browser (Domyślna przeglądarka). Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Jeżeli drukarka nie jest wyświetlana na liście nazw drukarki, kliknij przycisk More Printers (Więcej drukarek). Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>.

23 Drukowanie w systemie Mac OS X 23 2 Wybierz z listy urządzenie Fiery E 100. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części panelu Default Browser (Domyślna przeglądarka). Odpowiedni plik PPD dla urządzenia Fiery E 100 zostanie wybrany automatycznie. 3 Kliknij przycisk Add (Dodaj). AppleTalk: Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona na liście Printer List (Lista drukarek) okna dialogowego Print & Fax (Drukarka i faks). Bonjour: W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) zostanie wyświetlony panel Installable Options (Opcje do zainstalowania). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby wrócić do okna dialogowego Print & Fax (Drukarka i faks). Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie Printer List (Lista drukarek). 4 Wybierz pozycję Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek) i kliknij przycisk Show Info (Pokaż informacje). 5 W oknie Printer Info (Informacje o drukarce) wybierz opcję Installable Options (Opcje do zainstalowania), określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). 6 Zamknij okno dialogowe Printer Info (Informacje o drukarce).

24 Drukowanie w systemie Mac OS X 24 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia IP z drukarką 1 Kliknij opcję Drukarka IP w oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek). Zostanie wyświetlony panel IP Printer (Drukarka IP). 2 Drukowanie LPD: Wybierz opcję Line Printer Daemon - LPD (Daemon drukarki wierszowej - LPD) z listy Protocol (Protokół), wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Address (Address), a następnie wpisz typ połączenia drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie) w polu Queue (Kolejka). Przejdź do: czynność 6. Drukowanie IP: Wybierz opcję Internet Printing Protocol - IPP (Protokół drukowania Internetowego - IPP) z listy Protocol (Protokół) i wpisz adres IP lub nazwę serwera DNS urządzenia Fiery E 100 w polu Address (Address). Przejdź do: czynność 3. W polu Name (Nazwa) zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa serwera DNS. 3 W polu Kolejka wpisz małymi literami tekst ipp/ oraz połączenie drukowania (drukowanie, wstrzymanie lub bezpośrednie albo nazwę drukarki wirtualnej). Uwaga: Urządzenie Fiery E 100 wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Queue (Kolejka). 4 Print Using (Użyj): Wybierz odpowiednią nazwę producenta lub model, anastępnie wybierz plik PPD urządzenia Fiery E Kliknij przycisk Add (Dodaj). W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) zostanie wyświetlony panel Installable Options (Opcje do zainstalowania).

25 Drukowanie w systemie Mac OS X 25 6 Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). W oknie Printer List (Lista drukarek) zostanie wyświetlone urządzenie Fiery E 100 z adresem IP. 7 Wybierz pozycję Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek) i kliknij przycisk Show Info (Pokaż informacje). 8 W oknie Printer Info (Informacje o drukarce) wybierz opcję Installable Options (Opcje do zainstalowania), określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). Informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 9 Zamknij okno dialogowe Printer Info (Informacje o drukarce). Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia AppleTalk Uwaga: Tę procedurę należy wykonać, jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w innej strefie AppleTalk niż używany komputer. Jeżeli urządzenie Fiery E 100 znajduje się w tej samej strefie, jest wyświetlane jako domyślne po wykonaniu procedury na str W oknie dialogowym Printer Browser (Przeglądarka drukarek) kliknij opcję Default Browser (Domyślna przeglądarka) lub IP Address (Drukarka IP).

26 Drukowanie w systemie Mac OS X 26 2 Kliknij przycisk More Printers (Więcej drukarek). Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą innych połączeń. 3 Wybierz pozycję AppleTalk z listy połączeń. Zostanie wyświetlony panel AppleTalk. 4 Wybierz z listy strefę AppleTalk dla urządzenia Fiery E 100. Zostaną wyświetlone drukarki AppleTalk w wybranej strefie. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 5 Wybierz urządzenie Fiery E 100 na liście nazw i kliknij przycisk Add (Dodaj). Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Printer List (Lista drukarek). 6 Wybierz pozycję Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek) i kliknij przycisk Show Info (Pokaż informacje). 7 W oknie Printer Info (Informacje o drukarce) wybierz opcję Installable Options (Opcje do zainstalowania), określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk Apply Changes (Zastosuj zmiany). 8 Zamknij okno dialogowe Printer Info (Informacje o drukarce). Konfigurowanie drukowania w systemie Mac OS X v Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 na komputerze z systemem Mac OS X v10.3.9, należy wykonać poniższe czynności. Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania 1 W programie Finder wybierz polecenie Utilities (Narzędzi) z menu Go (Idź). 2 Uruchom Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki) lub Print Center (Centrum drukowania). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek). 3 Kliknij przycisk Add (Dodaj). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Aby dodać drukarkę, wybierz jedno z poniższych połączeń. Połączenie z drukarką Patrz AppleTalk str. 27 LPD/LPR str. 28

27 Drukowanie w systemie Mac OS X 27 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia AppleTalk 1 Wybierz z listy pozycję AppleTalk. Zostanie wyświetlony panel AppleTalk. 2 Wybierz z listy rozwijanej strefę AppleTalk dla urządzenia Fiery E 100. Zostaną wyświetlone drukarki AppleTalk w wybranej strefie. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100. Uwaga: Nazwy drukarek wirtualnych są wyświetlane na nazw jako <nazwa drukarki : nazwa drukarki wirtualnej>. 3 Wybierz nazwę urządzenia Fiery E 100 na liście nazw. 4 Kliknij przycisk Add (Dodaj). Odpowiedni plik PPD dla urządzenia Fiery E 100 zostanie wybrany automatycznie. Nazwa urządzenia Fiery E 100 zostanie wyświetlona w oknie Printer List (Lista drukarek).

28 Drukowanie w systemie Mac OS X 28 Dodawanie drukarki korzystającej z połączenia LPD/LPR 1 Wybierz z listy opcję IP Printing (Drukowanie IP). Zostanie wyświetlony panel IP Printing (Drukowanie IP). 2 Wybierz z listy Printer Type (Typ drukarki) pozycję LPD/LPR. 3 W polu Printer Address (Adres drukarki) wpisz adres IP urządzenia Fiery E W polu Queue Name (Nazwa kolejki) wpisz nazwę drukarki wirtualnej lub pozostaw pole puste, aby użyć kolejki domyślnej. 5 Wybierz odpowiedni model z listy Printer Model (Model drukarki). W oknie dialogowym zostanie wyświetlony panel Model Name (Nazwa modelu). 6 Wybierz plik PPD z listy Model Name (Nazwa modelu). 7 Kliknij przycisk Add (Dodaj). W oknie Printer List (Lista drukarek) zostanie wyświetlone urządzenie Fiery E 100 z adresem IP.

29 Drukowanie w systemie Mac OS X 29 Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 lub v10.6 W przypadku dodawania drukarki Fiery E 100 w języku innym niż angielski w systemie Mac OS X v10.5 lub 10.6 należy przejść do folderu Inne, aby wybrać prawidłowy sterownik drukarki dla danego języka. Dodawanie drukarki w języku innym niż angielski 1 Otwórz okno dialogowe Dodawanie drukarki. Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek Bonjour. 2 Wybierz z listy urządzenie Fiery E Z menu Użyj wybierz polecenie Inny. 4 Przejdź do folderu Biblioteki : Printers : PPDs : Contents : Resources i otwórz folder odpowiadający językowi używanemu w systemie. 5 Wybierz z listy urządzenie Fiery E Kliknij przycisk Otwórz, a następnie przycisk Dodaj. Konfigurowanie opcji do zainstalowania Aby użyć opcji drukowania odpowiednio dla drukarki i urządzenia Fiery E 100, należy skonfigurować urządzenie Fiery E 100 z komputera w celu korzystania z opcji zainstalowanych na drukarce. Opcje należy skonfigurować ręcznie. Informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania znajdują się w pomocy sterownika drukarki. Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) Po dodaniu urządzenia Fiery E 100 do listy Lista drukarek w oknie Drukarka i faks lub Narzędziu ustawień drukarki można utworzyć funkcję Desktop Printer (Drukarka biurkowa) i korzystać z niej. Informacje na temat funkcji Desktop Printer (Drukarka biurkowa) znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

30 Drukowanie w systemie Mac OS X 30 Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS X Do urządzenia Fiery E 100 można drukować tak jak do każdej innej drukarki z programu w systemiemac OS X. Należy wybrać urządzenie Fiery E 100 jako bieżącą drukarkę w oknie Lista drukarek i wydrukować plik z programu. Oprócz tej metody można pobrać pliki do urządzenia Fiery E 100 za pomocą programu Hot Folders lub na karcie Docs (Dokumenty) programu WebTool idrukować dokumenty, korzystając z programu Command WorkStation (patrz dokument Narzędzia). Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki urządzenia Fiery E 100 za pomocą programu OSX Installer i skonfigurowaniu urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania można drukować bezpośrednio z większości programów w systemie Mac OS X. Korzystając z odpowiedniego pliku PPD, można kontrolować funkcje drukowania urządzenia Fiery E 100, konfigurując opcje drukowania w oknie dialogowym Drukowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji drukowania urządzenia Fiery E 100, patrz str. 91. Aby uzyskać optymalne rezultaty drukowania w wybranym programie, patrz dokument Drukowanie w kolorze, Informacje o zarządzaniu kolorami wurządzeniach Fiery i pomoc programu Command WorkStation. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze str. 40 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 w oknie listy drukarek str. 31 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z programów wsystemiemacosx str. 32 Wyświetlanie stanu drukarki str. 41

31 Drukowanie w systemie Mac OS X 31 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 w oknie listy drukarek Przed wydrukowaniem zadania należy wybrać urządzenie Fiery E 100 w oknie listy drukarek. Aby wybrać urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę domyślną, należy wykonać poniższą procedurę. Wybieranie urządzenia Fiery E 100 jako drukarki domyślnej w systemie Mac OS X v10.5 lub Mac OS X v Sprawdź, czy urządzenie Fiery E 100 jest podłączone do sieci i włączone. 2 Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple, a następnie wybierz opcję Drukarka i faks. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukarka i faks. Pojawi się lista drukarek skonfigurowanych do drukowania. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100 i skonfigurowane do drukowania. 3 Aby ustawić urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę domyślną, wybierz ją z menu Drukarka domyślna. 4 Zamknij okno.

32 Drukowanie w systemie Mac OS X 32 Wybieranie urządzenia Fiery E 100 jako drukarki domyślnej w systemie Mac OS X v10.4.x 1 Sprawdź, czy urządzenie Fiery E 100 jest podłączone do sieci i włączone. 2 W programie Finder wybierz polecenie Utilities (Narzędzia) z menu Go (Idź). 3 Uruchom Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukarki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek). Pojawi się lista drukarek skonfigurowanych do drukowania. Wyświetlone zostaną także drukarki wirtualne skonfigurowane na urządzeniu Fiery E 100 i skonfigurowane do drukowania. 4 Wybierz urządzenie Fiery E 100 w oknie Printer List (Lista drukarek), aby ustawić je jako bieżącą drukarkę. 5 Kliknij ikonę Make Default (Uczyń domyślną). Urządzenie Fiery E 100 jest teraz ustawione jako drukarka domyślna. Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z programów w systemie Mac OS X W programach w systemie Mac OS X opcje drukowania można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia strony i Drukowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych opcji drukowania, patrz sekcja Opcje drukowania. Uwaga: Niektóre domyślne opcje drukowania są ustawiane przez administratora podczas konfiguracji. Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych bieżącego serwera, należy skontaktować się z administratorem lub operatorem. Uwaga: W poniższej procedurze zamieszczono ilustracje z systemu Mac OS X v10.5.

33 Drukowanie w systemie Mac OS X 33 Ustawianie opcji drukowania i drukowanie z systemu Mac OS X 1 Otwórz plik i wybierz polecenie Ustawienia strony z menu Plik programu. 2 Z listy Ustawienia wybierz pozycję Atrybuty strony. Z listy Format dla wybierz pozycję Fiery E 100. Opcja Rozmiar papieru w oknie dialogowym Ustawienia strony pełni tę samą funkcję co opcja drukowania Rozmiar dokumentu na karcie Nośniki w menu Funkcje Fiery. Opcja Rozmiar dokumentu dotyczy rozmiaru strony określonego w oknie dialogowym Drukowanie (lub Ustawienia strony). Opcja drukowania Rozmiar papieru na karcie Nośniki w menu Funkcje Fiery dotyczy rozmiaru arkusza papieru, na którym zostanie wydrukowane zadanie. Wartość domyślną rzeczywistego rozmiaru papieru można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia strony. 3 Wybierz ustawienia strony dla danego zadania drukowania. 4 Kliknij przycisk OK. 5 Z menu Plik programu wybierz polecenie Drukuj. 6 Wybierz urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę.

34 Drukowanie w systemie Mac OS X 34 7 Wybierz z listy rozwijanej pozycję Funkcje Fiery. 1 Funkcje Fiery 2 Przycisk Dostosuj 3 Przycisk Pełne właściwości 4 Ustawienia wstępne 5 Komunikacja dwukierunkowa Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Komunikacja dwukierunkowa, patrz str. 41. Informacje na temat korzystania z ustawień wstępnych znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 8 Kliknij przycisk Dostosuj, aby skonfigurować opcje widoczne w oknie Szybki dostęp. Można wybrać skrót z listy Dostępne skróty i dodać go do listy Bieżące skróty, atakże usunąć skrót z listy Bieżące skróty. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Informacje na temat dostosowywania widoku Szybki dostęp znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

35 Drukowanie w systemie Mac OS X 35 9 Kliknij przycisk Pełne właściwości w panelu Szybki dostęp. W oknie dialogowym Preferencje drukowania zostanie wyświetlona karta Informacje o zadaniu. 10 Wpisz nazwę użytkownika lub nazwę domeny\użytkownika w polu Nazwa użytkownika, jeżeli włączono funkcję Uwierzytelnienie użytkownika na urządzeniu Fiery E 100 w obszarze Uwierzytelnienie użytkownika. 11 Wpisz hasło lokalne lub hasło domeny w polu Hasło, jeżeli włączono funkcję Uwierzytelnienie użytkownika na urządzeniu Fiery E 100 w obszarze Uwierzytelnienie użytkownika. 12 Wpisz informacje w polu Notatki w obszarze Notatki dotyczące zadania. 13 Wpisz instrukcje dotyczące zadania dla operatora w polu Instrukcje. Te instrukcje można wyświetlić w programie Command WorkStation, ale nie są one widoczne w dzienniku zadań. Operator może edytować te instrukcje. 14 Wpisz tekst publiczne w polach Nazwa konta i Hasło do konta, aby wysłać zadania publiczne wsadowo. Przesyłanie wsadowe musi być włączone na drukarce 70-60C-KM. 15 W przypadku wysyłania zabezpieczonego zadania drukowania wpisz hasło w polu Drukowanie zabezpieczone. 16 W razie potrzeby wpisz wartości w pozostałych polach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych pól, patrz str. 91.

36 Drukowanie w systemie Mac OS X Kliknij ikonę Kolor i określ opcje profilu kolorów dla zadania. W obszarze Tryb kolorowy wybierz tryb kolorów dla zadania. Uwaga: Aby wyświetlić w tym oknie dialogowym podstawowe i zaawansowane ustawienia kolorów z urządzenia Fiery E 100, należy sprawdzić, czy włączono funkcję Komunikacja dwukierunkowa. Informacje na temat włączania funkcji Komunikacja dwukierunkowa znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

37 Drukowanie w systemie Mac OS X Aby użyć podstawowych funkcji zarządzania kolorami, na przykład ustawień kolorów drukarki, kliknij przycisk Ustawienia podstawowe. Aby przywrócić domyślne ustawienia kolorów urządzenia Fiery E 100, kliknij przycisk Ustawienia domyślne serwera. Aby edytować zaawansowane funkcje zarządzania kolorami, na przykład Przeznaczenie renderowania RGB/Lab, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i przejdź do: czynność 19. W przeciwnym wypadku przejdź do: czynność 21. Komunikacja dwukierunkowa włączona

38 Drukowanie w systemie Mac OS X Aby edytować zaawansowane funkcje zarządzania kolorami, na przykład Przeznaczenie renderowania RGB/Lab, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja zaawansowana opcji Zaawansowane ustawienia kolorów. Opcje edycji zaawansowanej są podzielone na trzy kategorie dostępne na kartach: Wejście kolorów, Przetwarzanie szarego i czarnego oraz Wydruk. 20 Po zakończeniu edycji ustawień zaawansowanych kliknij przycisk OK. Aby przywrócić domyślne ustawienia kolorów urządzenia Fiery E 100, kliknij przycisk Ustawienia domyślne serwera. 21 Określ ustawienia kolorów dla zadania drukowania i kliknij przycisk OK.

39 Drukowanie w systemie Mac OS X Wybierz inne opcje dotyczące drukarki. Te opcje drukowania są specyficzne dla urządzenia Fiery E 100 i drukarki. Te opcje zastępują ustawienia w oknie ustawień drukarki urządzenia Fiery E 100, ale można je zmienić w programie Command WorkStation. Po wybraniu ustawień domyślnych drukarki zadanie zostanie wydrukowane zgodnie z ustawieniami określonymi w oknie ustawień drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji i zastępowania, patrz sekcja Opcje drukowania. Niektóre opcje drukowania dostępne do wyboru w programie lub systemie Mac OS są podobne do opcji drukowania specyficzne dla urządzenia Fiery E 100 i drukarki. W tych przypadkach należy użyć opcji drukowania specyficznych dla urządzenia Fiery E 100 i drukarki dostępnych w menu Funkcje Fiery. Program może nieprawidłowo skonfigurować plik do drukowania na urządzeniu Fiery E 100, co spowoduje nieoczekiwane zakończenie, błędy drukowania lub dłuższy czas przetwarzania. W przypadku drukowania do wybranej drukarki należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Posegregowane w panelu Kopie i strony w systemie Mac OS X v10.4 lub wcześniejszym sterowniku drukarki albo w panelu głównym sterownika drukarki w systemie Mac OS X v10.5. W przypadku wybrania przed wydrukowaniem dokumentu nieprawidłowego ustawienia lub kombinacji ustawień nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Można na przykład wybrać drukowanie dwustronne na folii. Nieprawidłowe ustawienia i ich kombinacje są ignorowane przez urządzenie Fiery E 100.

40 Drukowanie w systemie Mac OS X Kliknij ikonę VDP, aby określić opcje drukowania zmiennych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji drukowania VDP, patrz str Kliknij ikonę Oznaczanie, aby określić znak wodny dla zadania drukowania. Informacje na temat znaków wodnych znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 25 Kliknij ikonę Drukarka, aby wyświetlić stan drukarki. Informacje na temat monitorowania drukarki znajdują się w pomocy sterownika drukarki. 26 Kliknij ikony pozostałych opcji drukowania, aby określić odpowiednie ustawienia dla zadania drukowania i kliknij przycisk OK. 27 Kliknij w programie przycisk Drukuj, aby wysłać zadanie drukowania. Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze Niestandardowe rozmiary stron umożliwiają zdefiniowanie rozmiarów drukowanej strony. Po zdefiniowaniu niestandardowego rozmiaru strony można użyć go w programie bez konieczności jego ponownego określania przy każdym drukowaniu. Podczas tworzenia niestandardowych rozmiarów stron należy określić ustawienie opcji Szerokość odpowiadające krótszemu wymiarowy strony zadania i ustawienie opcji Długość odpowiadające dłuższemu wymiarowi strony zadania. Niestandardowe rozmiary stron można ustawić bez względu na ustawienia orientacji w programie. Pionowa Pozioma Długość Szerokość Długość Szerokość Zakres niestandardowych rozmiarów strony w sterowniku drukarki wynosi od 100 mm x 148 mm do 330 mm x 1200 mm dla drukarki 70-60C-KM. Jednakże rzeczywiste maksymalne wymiary papieru, na jakim może drukować urządzenie, Fiery E 100 to 330 mm x 487 mm. Urządzenie Fiery E 100 obsługuje minimalne niestandardowe wymiary strony owartości 1,0 cal x 1,0 cal (25,4 mm x 25,4 mm).

41 Drukowanie w systemie Mac OS X 41 Aby uzyskać informacje o drukowaniu banerów i plakatów, należy skontaktować się z serwisem. Informacje na temat definiowania i drukowania na stronach o niestandardowych rozmiarach znajdują się w pomocy sterownika drukarki. Wyświetlanie stanu drukarki Jeżeli włączono sieć TCP/IP informacje o stanie drukarki i ustawieniach kolorów można pobrać z urządzenia Fiery E 100 i wyświetlić je w sterowniku drukarki, używając opcji Komunikacja dwukierunkowa. Stan drukarki obejmuje aktualne poziomy papieru i tonera. Ustawienia kolorów można skonfigurować na urządzeniu Fiery E 100 za pomocą programu Command WorkStation. Więcej informacji na temat opcji drukowania w kolorze znajduje się w dokumencie Drukowanie w kolorze lub pomoc programu Command WorkStation. Informacje na temat włączania funkcji Komunikacja dwukierunkowa znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

42 Drukowanie w systemie Windows 42 Drukowanie w systemie Windows Aby skonfigurować urządzenie Fiery E 100 jako drukarkę na komputerze z systemem Windows, należy zainstalować pliki sterownika drukarki odpowiadające używanej drukarce i skonfigurować urządzenie Fiery E 100 w celu drukowania. Sterowniki drukarki umożliwiają przesyłanie informacji o zadaniach drukowania między aplikacjami, urządzeniem Fiery E 100 i drukarką. Lokalizacja każdej procedury znajduje się w poniższej tabeli. Procedura Patrz Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows str. 42 Drukowanie na komputerach z systemem Windows str. 65 Konfigurowanie urządzenia Fiery E 100 w celu drukowania str. 56 Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows Instalowanie sterowników drukarki i plików opisu drukarki to pierwszy krok konfigurowania urządzenia Fiery E 100 jako drukarki PostScript. Sterowniki drukarki można zainstalować w następujący sposób: Z urządzenia Fiery E 100 za pomocą trybu Wskaż i drukuj przy użyciu drukowania SMB Z programu WebTools, korzystając z karty Downloads (Materiały do pobrania) w celu pobrania plików sterownika drukarki przed jego zainstalowaniem Uwaga: Program WebTools jest dostępny, jeżeli administrator włączył dostęp do urządzenia Fiery E 100 przez Internet. Z urządzenia Fiery E 100, pobierając pliki sterownika drukarki przez sieć przed jego zainstalowaniem Z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Uwaga: System Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 udostępniają funkcję Kontrola konta użytkownika (UAC). Aby zainstalować sterowniki drukarki, użytkownik musi być administratorem lub osobą z uprawnieniami administratora. Uwaga: Jeżeli sterownik drukarki Fiery E 100 jest już zainstalowany, należy go odinstalować przed zainstalowaniem nowego sterownika (patrz Odinstalowywanie sterowników drukarki na stronie 55).

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla Mac OS

Program Fiery Driver dla Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 października 2015 Spis treści 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 30 maja 2016 Spis treści Fiery Driver

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver dla systemu Windows 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 listopada 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X

Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Instrukcja instalacji karty Merlin XU870 w systemie operacyjnym Mac OS X Wprowadzenie Poniżej opisano sposób łączenia się z Internetem przy użyciu karty Novatel Wireless Merlin XU870 ExpressCard oraz komputera

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery

Narzędzia POL. Zawiera oprogramowanie Fiery Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Program Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver dla systemu Windows 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 30 maja 2016 Spis treści Program Fiery

Bardziej szczegółowo

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 5 lutego 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Sterownik Fiery Driver dla Windows

Sterownik Fiery Driver dla Windows 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 27 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie ustawień serwera Fiery server

Konfigurowanie ustawień serwera Fiery server Konfigurowanie ustawień serwera Fiery server Uzyskiwanie dostępu do programu Configure Po uruchomieniu Fiery server po raz pierwszy lub zainstalowaniu oprogramowania systemowego musisz skonfigurować Fiery

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo