Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie"

Transkrypt

1 Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie

2 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 31 lipca * *

3 Spis treści 3 Spis treści Wprowadzenie...7 Terminologia i konwencje...7 Oprogramowanie użytkownika do drukowania...8 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server...9 Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows...9 Instalowanie sterowników drukarki przy użyciu metody Wskaż i drukuj...9 Pobieranie plików sterownika drukarki przy użyciu programu WebTools...11 Pobieranie sterowników drukarki z serwera druku EX/EX-P Print Server...12 Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows...13 Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z 64-bitowym systemem Windows z komputera z 32-bitowym systemem Windows Server Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z 64-bitowym systemem Windows z komputera z 32-bitowym systemem Windows Server Instalowanie i podłączanie drukarki wirtualnej...17 Odinstalowywanie sterowników drukarki z komputerów klienckich z systemem Windows...19 Konfigurowanie komputerów z systemem Windows do drukowania...20 Konfigurowanie połączeń drukowania na komputerach klienckich z systemem Windows...21 Konfigurowanie połączeń drukowania przy użyciu standardowego portu TCP/IP (Raw lub LPR) na komputerach klienckich z systemem Windows...21 Tworzenie połączeń IPP na komputerach klienckich z systemem Windows...25 Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Windows...26 Drukowanie na komputerach klienckich z systemem Windows...27 Drukowanie zadań z aplikacji systemu Windows...28 Określanie domyślnych opcji drukowania zadań na komputerach klienckich z systemem Windows...30 Dostosowywanie ikony Szybki dostęp w sterowniku drukarki dla systemu Windows...32 Wyświetlanie stanu drukarki...33 Zapisywanie plików do wydrukowania w lokalizacji zdalnej...33 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server...34 Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z systemem Mac OS...34 Instalowanie sterownika drukarki systemu Mac OS z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika...34 Pobieranie sterowników drukarki przy użyciu programu WebTools...35 Pobieranie sterownika drukarki systemu Mac OS z serwera druku EX/EX-P Print Server...35 Odinstalowywanie sterownika drukarki z komputera z systemem Mac OS...36

4 Spis treści 4 Konfigurowanie do drukowania komputerów z systemem Mac OS...37 Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukarki i skanery na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie i skanowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie i skanowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x...48 Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x...48 Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie i faks na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x...49 Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x...49 Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x...50 Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Mac OS...51 Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne)...51 Drukowanie na komputerach klienckich z systemem Mac OS...51 Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server jako drukarki domyślnej na komputerze klienckim z systemem Mac OS...52 Wyświetlanie kwerend w kolejce drukowania na komputerach klienckich z systemem Mac OS X v10.7 lub nowszym...52 Konfigurowanie opcji drukowania i drukowanie przy użyciu aplikacji w systemie Mac OS...53 Dostosowywanie okienka Szybki dostęp w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS...55 Wyświetlanie stanu drukarki...56 Metody drukowania...57

5 Spis treści 5 Usługa Drukowanie przy użyciu klienta poczty Drukowanie załącznika przy użyciu klienta poczty Zarządzanie zadaniami drukowania przy użyciu wiadomości z poleceniami...59 Drukowanie FTP...59 Drukowanie plików z serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu protokołu FTP...60 Wydruk próbny...60 Uruchamianie i zatrzymywanie wydruku próbnego...61 Interpreter APPE (Adobe PDF Print Engine)...61 Drukowanie przy użyciu procesu APPE...61 Drukowanie wielu plików przy użyciu procesu APPE...62 Drukowanie przy użyciu funkcji WSD (Web Services for Devices)...63 Instalowanie sterownika drukarki WSD...63 Opcje drukowania...65 Informacje o sterowniku drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server...65 Konfigurowanie opcji drukowania dla zadania...65 Opcje Informacje o zadaniu...66 Opcje Nośniki...69 Opcje Układ...73 Opcje Kolor...80 Opcje Obraz...86 Opcje Wykończenie...88 Opcje Drukowanie zmiennych danych (VDP)...92 Opcje Oznaczanie (Znak wodny)...94 Zastępowanie ustawień opcji drukowania w oknie Właściwości zadania...95 Układy programu Booklet Maker w sterowniku drukarki i oknie Właściwości zadania aplikacji Command WorkStation...96 Program Booklet Maker w sterowniku drukarki i oknie Właściwości zadania aplikacji Command WorkStation...98 Informacje o łamaniu w programie Booklet Maker...99 Program Booklet Maker a program Impose...99 Tworzenie broszury przy użyciu opcji w sterowniku drukarki lub oknie Właściwości zadania...99 Tworzenie broszury przy użyciu kreatora Booklet Maker Dodawanie okładki do broszury zeszytowej Opcje okładek Booklet Maker dla broszur zeszytowych Drukowanie zadań programu Booklet Maker Konfigurowanie jednostek miary w aplikacji Command WorkStation Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze...102

6 Spis treści 6 Rozmiar dokumentu a Rozmiar papieru Opcje Styl składania Drukowanie z grupowaniem Wzmocnienie obrazu Wyprowadzanie wydruków Drukowanie stron z zastosowaniem dupleksu (dwustronnych) Położenie i wykonywanie otworów dziurkacza Uwierzytelnienie użytkownika Indeks...109

7 Wprowadzenie 7 Wprowadzenie W tym dokumencie znajduje się opis sposobu instalacji sterowników drukarki i odpowiednich plików dla serwera Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Ten dokument zawiera informacje na następujące tematy: Instalowanie plików sterownika drukarki na komputerach z systemem Windows Konfigurowanie połączeń drukowania na komputerach z systemem Windows Drukowanie na komputerach z systemem Windows Instalowanie plików sterownika drukarki na komputerach z systemem Mac OS Konfigurowanie do drukowania komputerów z systemem Mac OS Drukowanie na komputerach z systemem Mac OS Opcje drukowania serwera Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Korzystanie z metod drukowania innych niż sterownik drukarki przy użyciu serwera Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania sieciowych serwerów i komputerów klienckich do użycia, zob. Konfiguracja i instalacja. Aby uzyskać ogólne informacje na temat korzystania z drukarki, komputera, oprogramowania lub sieci, skorzystaj z dokumentacji dostarczonej z tymi urządzeniami. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań systemowych, zob. Konfiguracja i instalacja. Terminologia i konwencje W tym dokumencie zastosowano terminologię i konwencje związane z serwerem Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery, drukarką, zestawem dokumentacji dla użytkownika i obsługiwanymi systemami operacyjnymi. Termin lub konwencja Aero Drukarka Dotyczy EX/EX-P Print Server (na ilustracjach i w przykładach) Xerox Versant 2100 Press EX/EX-P Print Server Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Zestaw dokumentacji dla użytkownika (tytuły pismem pochyłym) Dokumenty w tym zestawie: Drukowanie w kolorze, Konfiguracja i instalacja, Fiery Graphic Arts Package, Drukowanie, Narzędzia

8 Wprowadzenie 8 Termin lub konwencja Dodatkowe materiały referencyjne (tytuły pismem pochyłym) Dotyczy Zob. następujące zasoby: Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery colorref/pl-pl/index.html Druk zmiennych danych (VDP) Przykłady procedur Windows Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Porady i informacje Ważne: Ostrzeżenie: Przestroga: Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu oraz mienia. Oprogramowanie użytkownika do drukowania Należy zainstalować oprogramowanie użytkownika, aby skonfigurować podstawowe funkcje drukowania na serwerze druku EX/EX-P Print Server. W innych dokumentach opisano oprogramowanie użytkownika, którego można używać do drukowania dokumentów. Oprogramowanie użytkownika Pliki sterowników drukarki (systemy Windows i Mac OS) Pliki PPD programu PageMaker Program Printer Delete Utility (Windows) Program Fiery Software Uninstaller Utility (Mac OS) Opis Zawierają informacje dotyczące serwera druku EX/EX-P Print Server i określonego modelu drukarki dla aplikacji i sterowników drukarki. Drukuje przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server z programu Adobe PageMaker. Należy zainstalować w programie PageMaker odpowiedni plik PPD. Aby uzyskać instrukcje, zob. dokumentacja programu PageMaker. Odinstalowuje sterownik drukarki systemu Windows i powiązane pliki sterownika drukarki. (Zob. Odinstalowywanie sterowników drukarki z komputerów klienckich z systemem Windows na stronie 19). Odinstalowuje sterownik drukarki systemu Mac OS i powiązane pliki sterownika drukarki. (Zob. Odinstalowywanie sterownika drukarki z komputera z systemem Mac OS na stronie 36).

9 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 9 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server Serwer druku EX/EX-P Print Server można skonfigurować jako drukarkę na komputerze z systemem Windows, instalując pliki sterownika dla odpowiedniej drukarki i konfigurując serwer EX/EX-P Print Server do drukowania. Sterowniki drukarki umożliwiają przesyłanie informacji o zadaniach drukowania między aplikacjami, serwerem druku EX/EX-P Print Server i drukarką. Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows Instalowanie sterownika drukarki to pierwszy krok konfigurowania serwera druku EX/EX-P Print Server jako drukarki. Funkcja Kontroli konta użytkownika (UAC) jest dostępna na komputerach z systemami Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Sterowniki drukarki może zainstalować tylko administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora. Uwaga: Jeżeli sterownik drukarki serwera EX/EX-P Print Server jest już zainstalowany, należy go odinstalować przed zainstalowaniem nowego sterownika. (Zob. Odinstalowywanie sterowników drukarki z komputerów klienckich z systemem Windows na stronie 19). Instalowanie sterowników drukarki przy użyciu metody Wskaż i drukuj Drukowanie SMB (zwane również drukowaniem w systemie Windows lub WINS) umożliwia zainstalowanie sterowników drukarki PostScript na komputerze z serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu metody Wskaż i drukuj. Potem można drukować przy użyciu określonego połączenia (kolejka drukowania, kolejka wstrzymana, połączenie bezpośrednie lub nazwa drukarki wirtualnej). Jeżeli serwer druku EX/EX-P Print Server obsługuje kolejkę drukowania sekwencyjnego, dostępne jest połączenie drukowania sekwencyjnego. Drukowanie sekwencyjne umożliwia zachowywanie przez serwer druku EX/EX-P Print Server kolejności zadań w odniesieniu do określonych zadań przesyłanych z sieci. Kolejność zadań jest oparta na zasadzie pierwsze na wejściu, pierwsze na wyjściu (First In, First Out FIFO), czyli odzwierciedla kolejność napływania zadań z sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Każde połączenie (drukowanie, wstrzymanie, bezpośrednie, sekwencyjne lub nazwa drukarki wirtualnej) wymaga osobnej instalacji. Należy powtórzyć procedurę dla każdego połączenia. Podczas instalowania sterownika drukarki za pomocą trybu Wskaż i drukuj nie można ręcznie konfigurować opcji do zainstalowania. Zainstalowane opcje są wyświetlane w sterowniku drukarki jako konfiguracja serwera druku EX/EX-

10 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 10 P Print Server. (Zob. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie 26). Przed rozpoczęciem należy poprosić administratora o wykonanie następujących czynności w konfiguracji serwera druku EX/EX-P Print Server: Przypisanie prawidłowego adresu IP do serwera druku EX/EX-P Print Server. W poniższej procedurze wymagany jest adres IP lub nazwa DNS. Skonfiguruj serwer EX/EX-P Print Server do drukowania SMB. Uwaga: Drukowanie SMB jest nazywane drukowaniem w systemie Windows w konfiguracji i na stronie konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Konfiguracja i instalacja lub Pomoc aplikacji Command WorkStation. Konfigurowanie drukowania SMB na komputerach z systemem Windows Należy zainstalować sterownik drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server z funkcją drukowania SMB na komputerach z systemem Windows. 1 Aby przejść do komputerów i urządzeń w sieci, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/Server 2012 R2: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki. Windows 8/Server 2012: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Otwórz panel Szukaj, przesuwając kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego rogu ekranu, przesuń go w górę lub w dół, a następnie kliknij przycisk Szukaj. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania, naciśnij lub kliknij Aplikacje, a następnie w wynikach naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij opcję Urządzenia i drukarki. Windows 7/Server 2008 R2: W Panelu sterowania kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania. Windows Vista/Server 2008: W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia. Windows XP/Server 2003: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sieciowe i wybierz polecenie Znajdź komputer lub Wyszukaj komputery. 2 Wyszukaj serwer druku EX/EX-P Print Server w sieci przy użyciu nazwy lub adresu IP. Jeżeli nie możesz zlokalizować serwera druku EX/EX-P Print Server, skontaktuj się z administratorem.

11 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 11 3 Kliknij dwukrotnie ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server, aby wyświetlić aktywne połączenia drukowania. Uwaga: Aby zapoznać się z opisami poszczególnych połączeń drukowania, zob. Konfiguracja i instalacja. 4 Kliknij dwukrotnie połączenie, które chcesz skonfigurować (kolejka drukowania, kolejka wstrzymana, połączenie bezpośrednie lub nazwa drukarki wirtualnej). Jeżeli serwer druku EX/EX-P Print Server obsługuje kolejkę drukowania sekwencyjnego, dostępne jest połączenie drukowania sekwencyjnego. Pliki zostaną zainstalowane w komputerze. Uwaga: Może zostać wyświetlony komunikat dotyczący ustanawiania połączenia z drukarką na serwerze druku EX/EX-P Print Server, a sterownik drukarki zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować. 5 Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Drukarki są wyświetlane w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki). 6 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server i wybierz polecenie Właściwości drukarki lub Właściwości. 7 Kliknij przycisk Drukuj stronę testową na karcie Ogólne. Jeżeli strona testowa zostanie wydrukowana pomyślnie, można drukować przy użyciu komputera. 8 Wykonaj ponownie powyższe czynności dla pozostałych połączeń, które chcesz skonfigurować. Pobieranie plików sterownika drukarki przy użyciu programu WebTools Korzystając z programu WebTools, można pobierać pakiety instalacyjne sterowników drukarek do komputera bezpośrednio z serwera druku EX/EX-P Print Server, jeżeli administrator włączył dostęp do programu WebTools. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji, zob. Konfiguracja i instalacja. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i uruchamiania programu WebTools, zob. Narzędzia.

12 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 12 1 Uruchom przeglądarkę internetową lub intranetową i wpisz nazwę DNS lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server. 2 Kliknij kartę Materiały do pobrania. 3 Kliknij łącze elementu, który chcesz zainstalować. W przypadku sterowników drukarki systemu Windows kliknij łącze Pliki drukarki pod nagłówkiem Windows. 4 Jeżeli zostanie wyświetlony monit o otwarcie pliku lub zapisanie go na dysku, wybierz opcję zapisania na dysku. 5 Wyświetl lokalizację, w której chcesz zapisać plik PRNTDRV.EXE, i kliknij przycisk Zapisz. Plik zostanie pobrany z serwera druku EX/EX-P Print Server. Ten plik skompresowany to archiwum zawierające wiele plików. 6 Kliknij dwukrotnie plik PRNTDRV.EXE, aby wyodrębnić pliki. Zależnie od używanego systemu operacyjnego może zostać wyświetlony monit o wybranie lokalizacji wyodrębnienia plików. Po skopiowaniu plików do określonej lokalizacji program Fiery Driver Installer jest uruchamiany automatycznie. Uwaga: Funkcja Kontroli konta użytkownika (UAC) jest dostępna na komputerach z systemami Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Sterowniki drukarki może zainstalować tylko administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora. Kliknij plik PRNTDRV.EXE prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. 7 Zainstaluj sterownik drukarki. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla danego systemu operacyjnego, aby zainstalować sterownik drukarki. Procedury są takie same jak w przypadku instalowania z dysku. (Zob. Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows na stronie 13). Aby uzyskać więcej informacji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Pobieranie sterowników drukarki z serwera druku EX/EX-P Print Server Można pobrać sterownik drukarki do komputera bezpośrednio z serwera druku EX/EX-P Print Server za pośrednictwem sieci, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla używanego systemu operacyjnego, aby zainstalować sterownik drukarki. Przed rozpoczęciem Uwaga: Administrator musi udostępnić folder PC_User_SW za pośrednictwem sieci, aby umożliwić użytkownikom wykonanie tej procedury. Procedury są takie same jak w przypadku instalowania z dysku DVD z oprogramowaniem dla użytkownika lub pobierania z programu WebTools.

13 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 13 1 Aby przejść do komputerów i urządzeń w sieci, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/Server 2012 R2: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania. Windows 8/Server 2012: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Otwórz panel Szukaj, przesuwając kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego rogu ekranu, przesuń go w górę lub w dół, a następnie kliknij przycisk Szukaj. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania, naciśnij lub kliknij Aplikacje, a następnie w wynikach naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania. Wpisz sieć w polu Wyszukaj, aby wyświetlić wszystkie opcje. Kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania. Windows 7/Server 2008 R2: W Panelu sterowania kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania. Windows Vista/Server 2008: W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia. Windows XP/Server 2003: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sieciowe i wybierz polecenie Znajdź komputer lub Wyszukaj komputery. 2 Wyszukaj serwer druku EX/EX-P Print Server w sieci przy użyciu nazwy lub adresu IP. Jeżeli nie możesz zlokalizować serwera druku EX/EX-P Print Server, skontaktuj się z administratorem. 3 Kliknij dwukrotnie nazwę serwera druku EX/EX-P Print Server. Zostanie wyświetlony folder PC_User_SW i aktywne połączenia drukowania. 4 Kliknij dwukrotnie folder PC_User_SW i przejdź do folderu Print Drivers\Ps_drvr. 5 Zainstaluj sterownik drukarki. Aby ukończyć instalację sterownika drukarki, należy wykonać procedurę opisaną w sekcji Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows na stronie 13. Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows Można zainstalować sterownik drukarki z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika lub pobrać i zainstalować go przy użyciu programu WebTools. Aby zainstalować sterownik drukarki na komputerze z systemem Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, należy wybrać ten sam sterownik drukarki co dla systemu Windows XP/Vista. Podczas instalowania sterownika drukarki i ustanawiania połączenia drukowania instalowana jest drukarka lokalna (Port 9100). Później można zmienić protokół drukowania zgodnie z typem używanej sieci.

14 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 14 1 Aby zainstalować sterownik drukarki, należy wykonać jedną z następujących czynności: Włóż dysk do stacji dysków DVD, wpisz nazwę stacji dysków DVD (na przykład, D:\), wyświetl folder Windows_User_SW\Print Drivers\Driver_Installer i kliknij dwukrotnie plik setup.exe. Uwaga: Po włożeniu dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji DVD program Fiery Driver Installer może zostać uruchomiony automatycznie. W programie WebTools po skopiowaniu sterownika drukarki do określonej lokalizacji program Fiery Driver Installer jest uruchamiany automatycznie. 2 W oknie dialogowym Fiery Driver Installer wybierz wersję językową sterownika drukarki i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno Fiery Driver Installer - Kreator InstallShield. 3 Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Kreator InstallShield dla produktu Fiery Driver Installer - Zapraszamy! 4 Przeczytaj umowę licencyjną, kliknij opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej i kliknij przycisk Dalej. 5 W tych systemach operacyjnych Windows należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/8/Server 2012/Server 2012 R2: Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście. Windows XP/Server 2003: Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Kreator dodawania drukarki - Zapraszamy! 6 Aby dodać lokalną drukarkę w sieci, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/8/Server 2012/Server 2012 R2: Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi. Windows 7/Server 2008 R2: Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną. Windows Vista/Server 2008: Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną. Windows XP/Server 2003: Określ drukowanie przy użyciu drukarki lokalnej, wyczyść pole wyboru Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play, a następnie kliknij przycisk Dalej. 7 Wybierz opcję Utwórz nowy port, wybierz pozycję Standardowy port TCP/IP z menu Typ portu, a następnie kliknij przycisk Dalej. 8 Należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/8/Server 2012/Server 2012 R2: Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server. Zaznacz pole wyboru Sprawdź drukarkę i automatycznie wybierz sterownik do użycia. Kliknij przycisk Dalej i przejdź do punktu 11. Windows 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2: Wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server i kliknij przycisk Dalej. Przejdź do punktu 11. Windows XP/Server 2003: Kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki - Zapraszamy! Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. Przejdź do punktu 9. 9 Windows XP/Server 2003: Wpisz nazwę drukarki lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server i kliknij przycisk Dalej.

15 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server Windows XP/Server 2003: Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. Uwaga: Jeżeli urządzenie nie zostanie odnalezione w sieci, pojawi się zamiast przycisku Zakończ. Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci, przyczyny mogą być następujące: Serwer druku EX/EX-P Print Server nie jest włączony. Sieć nie jest połączona. Serwer druku EX/EX-P Print Server nie jest skonfigurowany prawidłowo. Adres IP jest nieprawidłowy. Jeżeli wystąpi jedna z tych sytuacji, można kontynuować konfigurowanie portu ręcznie. (Zob. Konfigurowanie połączeń drukowania przy użyciu standardowego portu TCP/IP (Raw lub LPR) na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie 21 i wykonaj czynności opisane w punktach od 11 do 14 przed kontynuacją procedury od punktu 11). 11 W polu Drukarki wybierz drukarkę i kliknij przycisk Dalej. Uwaga: Wybierz sterownik drukarki z literami US w przypadku Stanów Zjednoczonych (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to Letter) lub bez liter US w przypadku innych krajów (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to A4). 12 Wpisz nazwę urządzenia EX/EX-P Print Server w polu Nazwa drukarki i kliknij przycisk Dalej. Ta nazwa jest używana w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki) i oknach kolejek. 13 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Określ, czy urządzenie ma być drukarką domyślną. Nie należy w tym momencie udostępniać drukarki ani drukować strony testowej. Kontynuuj instalację sterownika drukarki i na ostatnim ekranie kliknij przycisk Zakończ. Niezbędne pliki zostaną zainstalowane na dysku twardym. 14 Skonfiguruj opcje do zainstalowania. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie Aby skonfigurować połączenie z portem innym niż 9100, zob. Konfigurowanie połączeń drukowania przy użyciu standardowego portu TCP/IP (Raw lub LPR) na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie Aby korzystać ze sterownika drukarki, należy wybrać następujące opcje na karcie Zaawansowane sterownika drukarki: Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie Rozpocznij drukowanie natychmiast Jako pierwsze drukuj dokumenty buforowane 17 Kliknij przycisk Zastosuj w oknie serwera druku EX/EX-P Print ServerWłaściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

16 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 16 Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z 64-bitowym systemem Windows z komputera z 32-bitowym systemem Windows Server 2003 Jeżeli użytkownicy sieci drukują przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server z systemem Windows Server 2003 (32 bity) i funkcją udostępniania drukarki, a komputery użytkowników z 64-bitowym systemem Windows XP również znajdują się w danej sieci, należy dodać 64-bitowy sterownik drukarki do komputera z systemem Windows Server 2003 (32 bity), aby umożliwić użytkownikom zainstalowanie sterownika drukarki na ich komputerach przy użyciu metody Wskaż i drukuj. Nie zaleca się instalowania sterownika drukarki z serwera (32 bity) na komputerze klienckim (64 bity). W przypadku instalowania 64-bitowego sterownika drukarki na komputerze (32 bity) wymagany jest dysk CD systemu Windows Server 2003 (64 bity). 1 Zainstaluj sterownik drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze z systemem Windows Server Aby uzyskać instrukcje, zob. Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows na stronie 13. Po wyświetleniu monitu o udostępnienie drukarki podczas instalacji wybierz opcję Tak. 2 W oknie Drukarki i faksy kliknij prawym przyciskiem myszy zainstalowaną drukarkę i wybierz polecenie Właściwości. 3 Kliknij kartę Udostępnianie i kliknij przycisk Dodatkowe sterowniki. 4 Zaznacz pole wyboru Składniki x64 i kliknij przycisk OK. 5 Wyświetl pliki sterownika drukarki i wybierz plik oemsetup.inf. 6 Po wyświetleniu monitu włóż instalacyjny dysk CD systemu Windows Server 2003 x64 do stacji komputera z systemem Windows Server Wyświetl folder AMD64 na dysku CD i kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności instalacja sterownika drukarki jest ukończona. Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z 64-bitowym systemem Windows z komputera z 32-bitowym systemem Windows Server 2008 Jeżeli użytkownicy sieci drukują przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server z systemem Windows Server 2008 (32 bity) i funkcją udostępniania drukarki, a komputery użytkowników z 64-bitowym systemem Windows XP również znajdują się w danej sieci, należy dodać 64-bitowy sterownik drukarki do komputera z systemem Windows Server 2008 (32 bity), aby umożliwić użytkownikom zainstalowanie sterownika drukarki na ich komputerach przy użyciu metody Wskaż i drukuj. Nie zaleca się instalowania sterownika drukarki z serwera (32 bity) na komputerze klienckim (64 bity). W przypadku instalowania 64-bitowego sterownika drukarki na komputerze (32 bity) wymagany jest dysk CD systemu Windows Server 2008 (64 bity). 1 Zainstaluj sterownik drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze z systemem Windows Server Aby uzyskać instrukcje, zob. Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows na stronie 13. Po wyświetleniu monitu o udostępnienie drukarki podczas instalacji wybierz opcję Tak.

17 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 17 2 W oknie Drukarki kliknij prawym przyciskiem myszy zainstalowaną drukarkę i wybierz polecenie Właściwości serwera. 3 Kliknij kartę Sterowniki, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Dalej. 4 Zaznacz pole wyboru Składniki x64. 5 Kliknij przycisk Z dysku i wyświetl folder Print Drivers\Ps_drvr na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika, a następnie wybierz plik oemsetup.inf. 6 W przypadku instalowania z plików pobranych z serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu karty Materiały do pobrania w programie WebTools wyświetl folder Print Drivers\Ps_drvr, upewnij się, że plik oemsetup.inf jest zaznaczony, i kliknij przycisk Otwórz. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację sterownika drukarki. Instalowanie i podłączanie drukarki wirtualnej Drukarka wirtualna umożliwia drukowanie przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server i wstępnie zdefiniowanego zestawu ustawień zadania. Nie trzeba ustawiać opcji drukowania ręcznie. Przed rozpoczęciem drukowania przy użyciu drukarki wirtualnej administrator musi utworzyć i skonfigurować drukarkę wirtualną w aplikacji Command WorkStation. Po skonfigurowaniu drukarki wirtualnej można zainstalować sterownik drukarki i pliki opisu drukarki na komputerze z serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu trybu Wskaż i drukuj. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania drukarek wirtualnych, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Podczas instalowania sterownika drukarki przy użyciu trybu Wskaż i drukuj nie można ręcznie konfigurować opcji do zainstalowania. Opcje do zainstalowania są konfigurowane automatycznie. Zainstalowane opcje są wyświetlane w sterowniku drukarki po wybraniu opcji Komunikacja dwukierunkowa. Konfigurowanie drukarki wirtualnej na komputerze z systemem Windows przy użyciu funkcji Wskaż i drukuj (Point and Print) Instalację i konfigurację drukarki wirtualnej można ukończyć na komputerze z systemem Windows za pomocą funkcji Wskaż i drukuj (Point and Print). 1 Aby przejść do komputerów i urządzeń w sieci, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/Server 2012 R2: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki. Windows 8/Server 2012: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Otwórz panel Szukaj, przesuwając kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego rogu ekranu, przesuń go w górę lub w dół, a następnie kliknij przycisk Szukaj. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania, naciśnij lub kliknij Aplikacje, a następnie w wynikach naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij opcję Urządzenia i drukarki. Windows 7/Server 2008 R2: W Panelu sterowania kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania.

18 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 18 Windows Vista/Server 2008: W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia. Windows XP/Server 2003: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sieciowe i wybierz polecenie Znajdź komputer lub Wyszukaj komputery. 2 Wyszukaj serwer druku EX/EX-P Print Server w sieci przy użyciu nazwy lub adresu IP. Jeżeli nie możesz zlokalizować serwera druku EX/EX-P Print Server, skontaktuj się z administratorem. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server, aby wyświetlić aktywne połączenia drukowania. Drukarki wirtualne zostaną wyświetlone razem z kolejką drukowania, kolejką wstrzymaną i połączeniem bezpośrednim (jeżeli te połączenia są aktywne). Drukarki wirtualne zazwyczaj mają nazwy, które określają typ zdania, dla którego zostały skonfigurowane. Jeżeli serwer druku EX/EX-P Print Server obsługuje kolejkę drukowania sekwencyjnego, dostępne jest połączenie drukowania sekwencyjnego. 4 Kliknij drukarkę wirtualną prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Połącz. Pliki zostaną zainstalowane w komputerze. 5 Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Drukarka wirtualna jest wyświetlana w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki). Do drukarki wirtualnej można drukować tak, jak do każdej innej drukarki. W zależności od sposobu konfiguracji drukarki wirtualnej ustawienie niektórych opcji drukowania może być niemożliwe. Uwaga: Jeżeli aplikacja Command WorkStation jest używana do importowania do drukarki wirtualnej pliku PostScript, w którym określono już liczbę kopii, to ustawieniu liczby kopii w pliku PostScript jest przypisywany wyższy priorytet niż liczbie kopii skonfigurowanej w drukarce wirtualnej. Uwaga: Jeżeli do drukowania jest używana drukarka wirtualna zainstalowana metodą Wskaż i drukuj, należy otworzyć okno Preferencje drukowania i kliknąć przycisk OK przed wydrukowaniem zadania. Dotyczy to ustawień drukarki wirtualnej dla zadania. Włączanie opcji Komunikacja dwukierunkowa na komputerach klienckich z systemem Windows Opcję Komunikacja dwukierunkowa należy włączyć w celu automatycznej aktualizacji sterownika drukarki, aby uwzględniał opcje aktualnie zainstalowane na drukarce. Uwaga: Po zainstalowaniu sterownika drukarki systemu Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2 należy zalogować się przy użyciu uprawnień administratora, aby dodać lub zmienić opcje do zainstalowania. (Zob. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie 26).

19 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 19 1 Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Windows 8.1/Server 2012 R2: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki. Windows 8/Server 2012: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Otwórz panel Szukaj, przesuwając kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego rogu ekranu, przesuń go w górę lub w dół, a następnie kliknij przycisk Szukaj. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania, naciśnij lub kliknij Aplikacje, a następnie w wynikach naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij opcję Urządzenia i drukarki. Windows 7/Server 2008 R2: W Panelu sterowania kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania. Windows Vista/Server 2008: W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia. Windows XP/Server 2003: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sieciowe i wybierz polecenie Znajdź komputer lub Wyszukaj komputery. Drukarki są wyświetlane w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki). 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server i wybierz polecenie Właściwości drukarki lub Właściwości. 3 Kliknij kartę Akcesoria. 4 Zaznacz pole wyboru Komunikacja dwukierunkowa. 5 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server. 6 Wybierz opcję Aktualizuj Fiery Driver po otwarciu, aby wyświetlić aktualne ustawienia domyślne drukarki po otwarciu sterownika drukarki. 7 Kliknij przycisk Aktualizuj. Uwaga: Aby potwierdzić, że opcja Komunikacja dwukierunkowa jest włączona, kliknij kartę Informacje i sprawdź, czy wyświetlana jest nazwa serwera druku EX/EX-P Print Server oraz inne informacje na temat serwera. 8 Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK. Przycisk OK należy kliknąć, aby w sterowniku drukarki zostały uwzględnione odpowiednie opcje do zainstalowania. Odinstalowywanie sterowników drukarki z komputerów klienckich z systemem Windows Program Printer Delete Utility jest instalowany i używany lokalnie do odinstalowywania sterowników drukarki z komputera klienckiego z systemem Windows. Ustanawianie połączenia z serwerem druku EX/EX-P Print Server przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania nie jest konieczne.

20 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 20 1 Dostępne są następujące metody instalowania programu Fiery Printer Delete Utility: Pobierz program Client Software Installer dla systemu Windows przy użyciu narzędzia WebTools. Uruchom przeglądarkę internetową lub intranetową i wpisz nazwę DNS lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server. Kliknij kartę Materiały do pobrania. Kliknij łącze służące do instalowania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD komputera. Program Fiery Installer jest uruchamiany automatycznie. 2 W wyświetlonym oknie wybierz opcję Modyfikuj, a następnie kliknij przycisk Dalej. 3 Zaznacz pole wyboru Fiery Printer Delete Utility i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji, wyświetlanymi na ekranie. 4 Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lub Wszystkie programy, a następnie wybierz opcję Fiery. 5 Wybierz opcję PrinterDeleteUtility. Zostanie wyświetlona lista sterowników drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server znalezionych na komputerze. 6 Należy wykonać jedną z następujących czynności: Aby usunąć drukarkę, zaznacz pole wyboru obok nazwy drukarki i kliknij przycisk Usuń wybrane drukarki. Aby usunąć wszystkie zainstalowane sterowniki drukarki, zaznacz pole wyboru Usuń wszystkie sterowniki drukarki i kliknij przycisk OK. 7 Po zakończeniu usuwania sterowników drukarki kliknij przycisk Zakończ i uruchom ponownie komputer. Konfigurowanie komputerów z systemem Windows do drukowania Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki na komputerze klienckim z systemem Windows należy skonfigurować odpowiednie połączenie dla sieciowej drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server.

21 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 21 Aby drukować z komputerów z systemem Windows, użytkownik lub administrator muszą wykonać następujące zadania w celu skonfigurowania połączenia z portem innym niż 9100: Skonfigurować serwery sieciowe, jeśli są używane. Skonfigurować serwer druku EX/EX-P Print Server do akceptowania zadań drukowania z komputera. Skonfigurować na każdym komputerze z systemem Windows port dla danego typu sieci. Konfigurowanie połączeń drukowania na komputerach klienckich z systemem Windows Należy skonfigurować połączenia drukowania na komputerach klienckich z systemem Windows. Serwer druku EX/EX-P Print Server obsługuje następujące połączenia drukowania: SMB Standardowe TCP/IP (RAW lub LPR) IPP lub IPP przez SSL FTP WSD Konfigurowanie połączeń drukowania przy użyciu standardowego portu TCP/IP (Raw lub LPR) na komputerach klienckich z systemem Windows Po zainstalowaniu plików sterownika można dodać lub skonfigurować połączenie drukowania przy użyciu standardowego portu TCP/IP (Raw lub LPR) na komputerze klienckim z systemem Windows. Aby utworzyć połączenie drukowania przy użyciu standardowego portu TCP/IP (Raw lub LPR), należy wykonać następujące czynności: Przygotuj serwer druku EX/EX-P Print Server do akceptowania zadań drukowania przy użyciu standardowych protokołów portu TCP/IP (Raw lub LPR). Włącz funkcję LPD lub port 9100 na serwerze druku EX/EX-P Print Server. Skonfiguruj połączenie TCP/IP na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Przed wykonaniem poniższej procedury należy skontaktować się z administratorem system, aby uzyskać adres IP przypisany do serwera druku EX/EX-P Print Server. Protokół TCP/IP powinien być domyślnie zainstalowany na komputerze z systemem Windows. W przypadku portu 9100 można skonfigurować połączenie i zainstalować sterownik drukarki w jednej procedurze. Uwaga: Połączenie z portem LPR można również skonfigurować, instalując Usługi drukowania dla systemu UNIX, dostępne jako dodatkowy składnik systemu Windows. Informacje znajdują się w dokumentacji dostarczonej z systemem Windows. 1 Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Drukarki są wyświetlane w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki).

22 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 22 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server i wybierz polecenie Właściwości drukarki lub Właściwości. 3 Kliknij kartę Porty. 4 Aby dodać nowy port, kliknij przycisk Dodaj port. Aby zmienić ustawienia portu, przejdź do punktu Aby określić typ portu, należy wykonać jedną z następujących czynności: Wybierz pozycję Standardowy port TCP/IP z listy Dostępne typy portów i kliknij przycisk Nowy port. Kliknij dwukrotnie pozycję Standardowy port TCP/IP na liście. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. 6 Kliknij przycisk Dalej.

23 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 23 7 Wpisz adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server. 8 Kliknij przycisk Dalej. 9 Windows XP: Upewnij się, że wybrano opcję Generic Network Card jako standardowy typ urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej. 10 Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno dialogowe Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki, a następnie kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Porty drukarek. Aby zmienić ustawienie domyślne, przejdź do punktu 11. Jeżeli ustawienie domyślne nie ma być zmieniane, konfigurowanie ustawień zostało ukończone. Uwaga: Port 9100 został wybrany jako ustawienie domyślne w punkcie Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows na stronie 13.

24 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server Kliknij przycisk Konfiguruj port na karcie Porty okna dialogowego Właściwości. 12 Aby skonfigurować ustawienia portu, należy wykonać jedną z następujących czynności: Aby korzystać z drukowania LPR, wybierz opcję LPR w obszarze Protokół i opcję Włączone zliczanie bajtów LPR w obszarze Ustawienia LPR. Uwaga: Można także kontynuować bez wybierania opcji Włączone zliczanie bajtów LPR. Aby korzystać z drukowania przy użyciu portu 9100, wybierz opcję Raw w obszarze Protokół. Port numer 9100 zostanie automatycznie wyświetlony w obszarze Ustawienia Raw. Jest to domyślny numer portu. Można drukować przy użyciu połączenia drukowania wybranego dla portu 9100 na serwerze druku EX/EX-P Print Server. Aby określić numer portu, należy wykonać poniższą czynność, 13 Wpisz nazwę połączenia drukowania. W przypadku funkcji LPR wpisz print, hold lub sequential w polu Nazwa kolejki albo nazwę publikowanej drukarki wirtualnej. Połączenie bezpośrednie nie jest obsługiwane w przypadku drukowania LPR. W przypadku portu 9100 wpisz następujące numery portów dla poszczególnych połączeń drukowania w obszarze Ustawienia Raw: Domyślne dla serwera druku EX/EX-P Print Server: 9100 bezpośrednie (direct): 9101 drukowanie (print): 9102 wstrzymana (hold): 9103

25 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 25 Uwaga: Należy wpisać dokładnie podany numer. 14 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Konfiguruj monitor standardowego portu TCP/IP. Uwaga: Serwer druku EX/EX-P Print Server obsługuje drukowanie w środowisku IPv6 w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2. Uwaga: Drukowanie LPR w środowisku IPv6 jest obsługiwane na komputerze z systemem WindowsXP/Server 2003 lub nowszym z wiersza polecenia, ale dostępne mogą być inne metody. 15 Kliknij przycisk Zastosuj w oknie serwera druku EX/EX-P Print ServerWłaściwości, a następnie kliknij przycisk OK. Tworzenie połączeń IPP na komputerach klienckich z systemem Windows Protokół drukowania internetowego (IPP, Internet Printing Protocol) umożliwia wysyłanie zadań drukowania z komputerów z systemem Windows do serwera druku EX/EX-P Print Server za pośrednictwem Internetu. Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem należy wykonać następujące czynności: Upewnij się, że serwer druku EX/EX-P Print Server jest skonfigurowany do drukowania przy użyciu protokołów TCP/IP i IPP. (Zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation). Określ miejsce docelowe drukowania na komputerze. Obsługiwane jest korzystanie z protokołu IPP przez połączenia SSL. Uwaga: Certyfikaty są wymagane do korzystania z połączeń protokołu IPP przez SSL w systemach Windows 8.1/8/7 i Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia certyfikatów, zob. Konfiguracja i instalacja. Korzystając z narzędzia Configure WebTool, można zarządzać certyfikatami. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania certyfikatami, zob. Pomoc aplikacji Command WorkStation. Certyfikaty nie są wymagane do korzystania z połączeń protokołu IPP przez SSL w systemach Windows XP i Windows Server Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Drukarki są wyświetlane w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki). 2 Aby dodać drukarkę, należy wykonać jedną z następujących czynności: Kliknij przycisk Dodaj drukarkę, a następnie wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth albo Dodaj drukarkę sieciową. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę i kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz opcję Drukarka sieciowa i kliknij przycisk Dalej. 3 Aby wyszukać drukarkę w sieci, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8.1/8/7/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2: Jeżeli wyszukiwanie drukarki trwa długo, kliknij przycisk Stop, a następnie kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście. Windows XP/Vista/Server 2003: Wybierz opcję Podłącz do drukarki w Internecie lub intranecie.

26 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 26 4 Aby ustanowić połączenie z drukarką w sieci, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows XP/Vista/Server 2003: W polu Adres URL wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server, a następnie ipp/ i nazwę połączenia (hold, direct, print lub nazwę drukarki wirtualnej). Na przykład wpisanie DNS serwera/ipp/ print lub ipp:// powoduje wysłanie zadania do kolejki wydruku na serwerze EX/EX-P Print Server. W przypadku korzystania z protokołu IPP przez połączenie SSL należy wpisać tekst https zamiast http. Uwaga: Wielkość znaków w tekście ipp/print w tym przykładzie jest uwzględniana. Windows 8.1/8/7/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2: Kliknij opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy i w polu Adres URL wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server, a następnie nazwę połączenia (print, hold lub direct). Na przykład wpisanie lub DNS serwera/ipp/ print powoduje wysłanie zadania do kolejki wydruku na serwerze EX/EX-P Print Server. Uwaga: Wielkość znaków w adresie URL drukarki nie jest uwzględniana. 5 Kliknij przycisk Dalej. 6 Aby zainstalować sterownik drukarki, należy wykonać jedną z następujących czynności: Windows 8/7/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012: Kliknij przycisk Zainstaluj sterownik. Windows XP/Vista/Server 2003: Kliknij przycisk OK. 7 Jeżeli drukarka PostScript jest instalowana po raz pierwszy, należy wykonać procedurę Instalowanie sterownika drukarki i tworzenie połączenia drukowania w systemie Windows na stronie Określ, czy serwer druku EX/EX-P Print Server będzie drukarką domyślną, a następnie kliknij przycisk Dalej. 9 Kliknij przycisk Zakończ. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Windows Po ukończeniu instalacji sterownika drukarki należy skonfigurować serwer druku EX/EX-P Print Server dla opcji zainstalowanych w drukarce, aby umożliwić serwerowi EX/EX-P Print Server korzystanie z opcji drukarki. Należy skonfigurować opcje ręcznie, a w przypadku połączeń sieciowych TCP/IP skonfigurować je automatycznie przy użyciu opcji Komunikacja dwukierunkowa. Uwaga: Gdy opcje do zainstalowania są konfigurowane ręcznie, należy wyczyścić opcje Komunikacja dwukierunkowa i Aktualizuj sterownik Fiery po otwarciu. Aby uzyskać informacje na temat określania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Uwaga: Funkcja Kontroli konta użytkownika (UAC) jest dostępna na komputerach z systemami Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Aby dodać lub zmienić opcje do zainstalowania po zainstalowaniu sterownika drukarki, należy zalogować się na koncie z uprawnieniami administratora. 1 Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Drukarki są wyświetlane w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki).

27 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 27 2 Na komputerze z systemem Windows z funkcją Kontrola konta użytkownika kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server, wybierz polecenie Uruchom jako administrator, a następnie wybierz opcję Właściwości drukarki lub Właściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika. 3 Wybierz opcję Użytkownik z uprawnieniami administratora, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK. 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server i wybierz polecenie Właściwości drukarki lub Właściwości. 5 Kliknij kartę Akcesoria i wybierz ustawienia. 6 Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK. Przycisk OK należy kliknąć, aby w sterowniku drukarki zostały uwzględnione odpowiednie opcje do zainstalowania. Konfigurowanie opcji do zainstalowania dla sterowników drukarki zainstalowanych przy użyciu Kreatora dodawania drukarki na komputerach klienckich z systemem Windows Po zainstalowaniu sterownika drukarki należy skonfigurować opcje do zainstalowania. W przypadku zainstalowania sterownika drukarki przy użyciu Kreatora dodawania drukarki, a następnie użycia funkcji Komunikacja dwukierunkowa w celu skonfigurowania opcji do zainstalowania opcje te nie zostaną skonfigurowane prawidłowo. 1 Po zainstalowaniu sterownika drukarki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server, wybrać polecenie Właściwości, kliknąć kartę Akcesoria, a następnie wybrać opcje do zainstalowania. 2 Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK. Przycisk OK należy kliknąć, aby w sterowniku drukarki zostały uwzględnione odpowiednie opcje do zainstalowania. Drukowanie na komputerach klienckich z systemem Windows Serwera druku EX/EX-P Print Server można używać do drukowania podobnie jak innych drukarek w aplikacji systemu Windows. Można drukować z komputera z systemem Windows działającego w sieci lub korzystającego z funkcji drukowania w systemie Windows (WINS). Należy wybrać serwer druku EX/EX-P Print Server jako bieżącą drukarkę z listy Nazwa drukarki, określić opcje drukowania, a następnie wydrukować dokument z aplikacji. Na poniższej liście uwzględniono inne metody drukowania przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server i lokalizacje, w których dostępne są informacje dotyczące tych funkcji: Pobieranie plików do serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu aplikacji WebTool Dokumenty. (Zob. Narzędzia). Drukowanie dokumentów przy użyciu usług . (Zob. Usługa na stronie 57). Drukowanie dokumentów przy użyciu aplikacji Hot Folders. (Zob. Narzędzia). Drukowanie dokumentów przy użyciu aplikacji Command WorkStation. (Zob. Narzędzia).

28 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 28 Drukowanie przy użyciu serwerów połączonych z serwerem druku EX/EX-P Print Server. (Zob. Konfiguracja i instalacja). Drukowanie dokumentów przy użyciu funkcji WSD (Web Services Device). (Zob. Drukowanie przy użyciu funkcji WSD (Web Services for Devices) na stronie 63). Na poniższej liście uwzględniono informacje dotyczące drukowania i zapisywania plików na serwerze druku EX/EX- P Print Server oraz lokalizacje, w których dostępne są informacje dotyczące tych funkcji: Uzyskiwanie optymalnych rezultatów drukowania z aplikacji. (Zob. Drukowanie w kolorze i Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery). Drukowanie zadań z aplikacji systemu Windows. (Zob. Drukowanie zadań z aplikacji systemu Windows na stronie 28 Określanie domyślnych opcji drukowania. (Zob. Określanie domyślnych opcji drukowania zadań na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie 31). Dostosowywanie ikony Szybki dostęp. (Zob. Dostosowywanie ikony Szybki dostęp w sterowniku drukarki dla systemu Windows na stronie 32). Wyświetlanie stanu drukarki. (Zob. Wyświetlanie stanu drukarki na stronie 33). Zapisywanie plików do wydrukowania w lokalizacji zdalnej. (Zob. Zapisywanie plików do wydrukowania w lokalizacji zdalnej na stronie 33). Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze. (Zob. Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze na stronie 102). Drukowanie zadań z aplikacji systemu Windows Aby drukować z aplikacji systemu Windows, należy zainstalować sterownik drukarki PostScript, a następnie określić opcje drukowania dla określonego zadania przed wysłaniem go do serwera druku EX/EX-P Print Server w celu wydrukowania. Po ukończeniu instalacji należy skonfigurować opcje na karcie Zaawansowane sterownika drukarki. (Zob. Instalowanie sterowników drukarki w systemie Windows na stronie 9). W przypadku drukowania do drukarki wirtualnej ustawienie niektórych opcji może być niemożliwe, w zależności od sposobu konfiguracji drukarki wirtualnej. Niektóre opcje drukowania dostępne w aplikacji przypominają opcje drukowania specyficzne dla serwera druku EX/EX-P Print Server i drukarki. W takich przypadkach należy użyć opcji drukowania specyficznych dla serwera druku EX/EX-P Print Server i drukarki. Te opcje są wyświetlane na karcie Drukowanie Fiery. Aplikacja może nieprawidłowo skonfigurować plik do drukowania na serwerze druku EX/EX-P Print Server, czego rezultatem będzie nieoczekiwane zakończenie, błędy drukowania lub dłuższy czas przetwarzania. W przypadku określenia niezgodnych ustawień drukowania podczas drukowania dokumentu zostanie wyświetlone okno dialogowe Konflikt z instrukcjami umożliwiającymi jego rozwiązanie. Niektóre opcje drukowania są dostępne tylko wtedy, gdy funkcja Komunikacja dwukierunkowa jest włączona lub skonfigurowano określoną opcję do zainstalowania. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Komunikacja dwukierunkowa, zob. Pomoc sterownika drukarki. (Zob. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Windows na stronie 26). Po wybraniu ustawień domyślnych drukarki zadanie zostanie wydrukowane zgodnie z ustawieniami określonymi przez administratora w konfiguracji. (Zob. Opcje drukowania i ustawienia domyślne na stronie 66).

29 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 29 Konfigurowanie opcji drukowania dla określonego zadania drukowania przy użyciu sterownika drukarki systemu Windows Po zainstalowaniu sterownika drukarki dla systemu Windows na komputerze klienckim można ustawić opcje drukowania zadania. 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, a jako drukarkę wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 2 Kliknij przycisk Właściwości. 3 Kliknij kartę Drukowanie Fiery. Numer Opis 1 Ikony opcji drukowania 2 Aktywny obszar 3 Stan drukarki 4 Ustawienia wstępne (szablony zadań), zob. Pomoc 5 Dostosuj (skróty), zob. Pomoc 6 Widok zadań 7 Pomoc Karta Drukowanie Fiery to centrum sterowania wszystkimi często używanymi funkcjami drukowania.

30 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 30 Po zapisaniu opcji drukowania w ustawieniu wstępnym nie są uwzględniane następujące ustawienia opcji: Opcje Informacje o zadaniu: Zaplanuj drukowanie, Hasło uwierzytelnienia użytkownika, Identyfikator konta, Identyfikator użytkownika i Hasło Opcja Układ: Impose Aby uzyskać informacje na temat korzystania z ustawień wstępnych, zob. Pomoc sterownika drukarki. Uwaga: Listę opcji drukowania zamieszczono w sekcji Opcje drukowania i ustawienia domyślne na stronie Określ opcje i ustawienia drukowania w przypadku zadania. Opcje drukowania są pogrupowane według kategorii. Każda grupa lub karta zawiera opcje drukowania, które są podobne lub się uzupełniają. Szybki dostęp umożliwia powielenie opcji drukowania z innych grup właściwości zadania. Ten element można dostosować, aby umożliwić dodawanie lub usuwanie z widoku dowolnej opcji drukowania zastępowania zadań. Karta Szybki dostęp umożliwia szybkie znalezienie opcji drukowania bez potrzeby przeglądania wszystkich kart Właściwości zadania. (Zob. Dostosowywanie ikony Szybki dostęp w sterowniku drukarki dla systemu Windows na stronie 32). Informacje o zadaniu zawiera wszystkie informacje dotyczące zadania, w tym informacje o użytkowniku, które mogą być wymagane w celu jego uwierzytelnienia, a także o właściwościach drukowania zabezpieczonego, obsłudze zadań oraz serwerze dokumentów. (Zob. Opcje Informacje o zadaniu na stronie 67). Nośnik zawiera atrybuty i źródła papieru do drukowania i wstawiania. (Zob. Opcje Nośniki na stronie 70). Układ umożliwia określenie impozycji zadania drukowania i przetwarzania broszury na nośniku/arkuszu, wyjątek stanowią pozycje kompensujące opcje wykańczania, na przykład Wyrównanie tacy. (Zob. Opcje Układ na stronie 73). Kolor zawiera ustawienia kolorów i funkcji grafiki (jeżeli zostały włączone). (Zob. Opcje Kolor na stronie 80). Obraz zawiera wszystkie ustawienia w obszarze Jakość obrazu obsługiwane przez połączony serwer druku EX/EX-P Print Server i drukarkę. (Zob. Opcje Obraz na stronie 86). Wykończenie zawiera opcje drukowania związane tylko z wyposażeniem do wykończenia zainstalowanym w drukarce i przesunięciem obrazu w celu kompensacji opcji wykończenia. Te opcje zastępują ustawienia w oknie Konfiguracja drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server, ale można je zmienić w aplikacji Command WorkStation. (Zob. Opcje Wykończenie na stronie 88). VDP zawiera wszystkie ustawienia drukowania zmiennych danych (VDP), takie jak FreeForm i zaawansowane ustawienia VDP. (Zob. Opcje Drukowanie zmiennych danych (VDP) na stronie 92). Oznaczanie zawiera wszystkie opcje oznaczania obrazu, które umożliwiają dodanie obrazu do zadania lub jego ukrycie/usunięcie. Dotyczy to również właściwości określających położenie i styl znaku wodnego. (Zob. część Opcje Oznaczanie (Znak wodny) na stronie 94 lub Pomoc sterownika drukarki). Drukarka zawiera informacje o stanie drukarki, w tym o bieżącej ilości papieru i poziomach tonerów. (Zob. część Wyświetlanie stanu drukarki na stronie 33 lub Pomoc sterownika drukarki). 5 Po określeniu ustawień drukowania kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać zadanie drukowania.

31 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 31 Określanie domyślnych opcji drukowania zadań na komputerach klienckich z systemem Windows Można skonfigurować domyślne opcje drukowania dla zadań drukowania w systemie Windows przy użyciu sterownika drukarki systemu Windows. 1 Przejdź do urządzeń i drukarek w sieci. Windows 8.1/Server 2012 R2: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki. Windows 8/Server 2012: Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć ekran Start. Otwórz panel Szukaj, przesuwając kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego rogu ekranu, przesuń go w górę lub w dół, a następnie kliknij przycisk Szukaj. W polu wyszukiwania wpisz Panel sterowania, naciśnij lub kliknij Aplikacje, a następnie w wynikach naciśnij lub kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij opcję Urządzenia i drukarki. Windows 7/Server 2008 R2: W Panelu sterowania kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia na liście Centrum sieci i udostępniania. Windows Vista/Server 2008: W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij łącze Wyświetl komputery i urządzenia. Windows XP/Server 2003: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Otoczenie sieciowe lub Moje miejsca sieciowe i wybierz polecenie Znajdź komputer lub Wyszukaj komputery. Drukarki są wyświetlane w folderze Urządzenia i drukarki (albo Drukarki i faksy lub Drukarki). 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę serwera druku EX/EX-P Print Server i wybierz polecenie Preferencje drukowania.

32 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 32 3 Jeżeli nie zostanie wyświetlona zawartość karty Drukowanie Fiery, kliknij ją. Numer Opis 1 Ikony opcji drukowania 2 Aktywny obszar 3 Stan drukarki 4 Ustawienia wstępne (szablony zadań), zob. Pomoc 5 Dostosuj (skróty), zob. Pomoc 6 Widok zadań 7 Pomoc 4 Określ ustawienia domyślne dla zadania drukowania. (Zob. Konfigurowanie opcji drukowania dla określonego zadania drukowania przy użyciu sterownika drukarki systemu Windows na stronie 29). 5 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Dostosowywanie ikony Szybki dostęp w sterowniku drukarki dla systemu Windows Ikonę Szybki dostęp można dostosować przy użyciu często używanych opcji drukowania.

33 System Windows dla serwera druku EX/EX-P Print Server 33 Zapewnia to oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba otwierać wszystkich innych kart opcji drukowania, aby ustawić opcje umieszczone na karcie Szybki dostęp. Po umieszczeniu opcji drukowania w oknie Szybki dostęp nadal jest ona wyświetlana pod swoją pierwotną ikoną opcji drukowania. Opcję można ustawić z wybranej lokalizacji. 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, a jako drukarkę wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 2 Kliknij przycisk Właściwości. 3 Kliknij kartę Drukowanie Fiery. 4 Kliknij przycisk Dostosuj, aby skonfigurować opcje widoczne w oknie dialogowym Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp. 5 Dodaj lub usuń skrót, wybierając go i przenosząc z listy Dostępne skróty na listę Bieżące skróty lub odwrotnie. 6 Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Szybki dostęp, zob. Pomoc sterownika drukarki. Wyświetlanie stanu drukarki Można pobrać informacje o stanie drukarki, w tym o błędach, oraz o poziomach materiałów eksploatacyjnych, z serwera druku EX/EX-P Print Server i wyświetlić je w sterowniku drukarki przy użyciu opcji Komunikacja dwukierunkowa. Można pobrać ustawienia kolorów drukarki z serwera druku EX/EX-P Print Server i wyświetlić je w sterowniku drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Komunikacja dwukierunkowa i na temat monitorowania stanu drukarki, zob. Pomoc sterownika drukarki. Zapisywanie plików do wydrukowania w lokalizacji zdalnej Jeżeli serwer druku EX/EX-P Print Server nie jest dostępny lokalnie, a użytkownik przygotowuje pliki w celu przekazania ich do punktu usługowego lub innej lokalizacji, należy wydrukować końcowe pliki do portu Plik (zamiast do jednego z portów lokalnych). Do portu Plik można także drukować w celu utworzenia pliku do pobrania przy użyciu programu WebTool Dokumenty. Instrukcje dotyczące drukowania do portu Plik znajdują się w dokumentacji dostarczonej z systemem Windows.

34 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 34 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server Serwer druku EX/EX-P Print Server można skonfigurować jako drukarkę na komputerze z systemem Mac OS, instalując sterownik dla odpowiedniej drukarki i konfigurując serwer EX/EX-P Print Server do drukowania. Sterowniki drukarki umożliwiają przesyłanie informacji o zadaniach drukowania między aplikacjami, serwerem druku EX/EX-P Print Server i drukarką. Uwaga: Wybierz sterownik drukarki z literami US w przypadku Stanów Zjednoczonych (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to Letter) lub bez liter US w przypadku innych krajów (domyślne ustawienie opcji Rozmiar dokumentu to A4). Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z systemem Mac OS Instalowanie sterownika drukarki to pierwszy krok konfigurowania serwera druku EX/EX-P Print Server jako drukarki. Uwaga: Jeżeli sterownik drukarki serwera EX/EX-P Print Server jest już zainstalowany, należy go odinstalować przed zainstalowaniem nowego sterownika. (Zob. Odinstalowywanie sterownika drukarki z komputera z systemem Mac OS na stronie 36). Instalowanie sterownika drukarki systemu Mac OS z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika Na dysku User Software DVD dostarczane jest oprogramowanie dla komputerów z systemem Mac OS, takie jak sterownik drukarki. 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków DVD. 3 Otwórz folder Mac_User_SW. 4 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.dmg. 5 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.pkg i kliknij przycisk Kontynuuj. 6 Przeczytaj licencję i kliknij przycisk Kontynuuj. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Program Fiery Printer Driver Installer zainstaluje sterownik drukarki odpowiedni dla serwera druku EX/EX-P Print Server.

35 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 35 8 Jeżeli serwer EX/EX-P Print Server jest uwzględniony na liście drukarek funkcji Odnajdowanie sieciowe, wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz serwer EX/EX-P Print Server i określ kolejkę drukowania, aby kontynuować instalowanie sterownika drukarki. Drukarka będzie korzystać z połączenia Bonjour. Jeżeli zostanie określone połączenie bezpośrednie lub kolejka wstrzymana, drukarka będzie używać protokołu LPD (LPR). 9 Jeżeli nie można odnaleźć serwera EX/EX-P Print Server (w innej podsieci) i konieczne jest użycie połączenia Port9100/LPR/ipp lub ustanowienie połączenia z drukarką wirtualną, należy kliknąć opcję Zainstaluj tylko sterownik drukarki. Należy skojarzyć sterownik drukarki z okna Preferencje systemu > Drukarki i skanery z serwerem EX/EX-P Print Server. Pobieranie sterowników drukarki przy użyciu programu WebTools Korzystając z programu WebTools, można pobierać pakiety instalacyjne sterowników drukarek do komputera bezpośrednio z serwera druku EX/EX-P Print Server, jeżeli administrator skonfigurował dostęp do programu WebTools. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i uruchamiania programu WebTools, zob. Narzędzia. 1 Uruchom przeglądarkę internetową lub intranetową i wpisz nazwę DNS lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server. 2 Kliknij kartę Materiały do pobrania. 3 Kliknij łącze Pliki drukarek dla systemu Mac OS X. Plik o nazwie Fiery Printer Driver.dmg zostanie pobrany na pulpit. Uwaga: Jeżeli plik nie znajduje się na pulpicie, otwórz folder Downloads. 4 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.dmg. 5 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Printer Driver.pkg i kliknij przycisk Kontynuuj. 6 Przeczytaj licencję i kliknij przycisk Kontynuuj. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pobieranie sterownika drukarki systemu Mac OS z serwera druku EX/EX-P Print Server Sterownik drukarki można pobrać do komputera bezpośrednio z serwera druku EX/EX-P Print Server za pośrednictwem sieci. 1 W programie Finder wybierz polecenia Idź > Połącz się z serwerem. 2 Wpisz tekst SMB://, a następnie nazwę lub adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server i kliknij przycisk Połącz. Jeżeli nie możesz zlokalizować serwera druku EX/EX-P Print Server, skontaktuj się z administratorem.

36 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 36 3 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym Uwierzytelnianie systemu plików SMB/CIFS. Nie można użyć konta Gość jako domyślnego. Konto Gość nie wymaga hasła. Jeżeli nie można użyć konta Gość, poproś administratora o utworzenie konta. 4 Wybierz folder Mac_User_SW z listy woluminów udostępnionych i kliknij przycisk OK. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Printer Driver Installer, aby rozpocząć instalowanie sterownika drukarki. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odinstalowywanie sterownika drukarki z komputera z systemem Mac OS Narzędzie Fiery Software Uninstaller jest instalowane i używane lokalnie na komputerze z systemem Mac OS. Ustanawianie połączenia z serwerem druku EX/EX-P Print Server przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania nie jest konieczne. Instalowanie i korzystanie z narzędzia Fiery Software Uninstaller 1 Aby skopiować plik Fiery Software Uninstaller.dmg na pulpit, należy wykonać jedną z następujących czynności: Skopiuj go z dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika. Skopiuj go z folderu Mac_User_SW z listy woluminów udostępnionych na serwerze druku EX/EX-P Print Server. 2 Kliknij dwukrotnie plik Fiery Software Uninstaller.dmg. W oknie Finder zostanie uruchomiony program Fiery Software Uninstaller zawierający ikonę Fiery Software Uninstaller i strzałkę wskazującą folder Applications. 3 Przeciągnij ikonę Fiery Software Uninstaller do folderu Aplikacje. 4 Otwórz folder Aplikacje i kliknij dwukrotnie ikonę Fiery Software Uninstaller. 5 Kliknij kartę Drukarki, jeżeli nie jest wybrana. 6 Wybierz drukarkę z listy Zainstalowane drukarki. 7 Należy wykonać jedną z następujących czynności: Kliknij opcję Usuń drukarkę i sterownik, aby usunąć drukarkę i jej pliki sterownika. Aby usunąć drukarkę i powiązane pliki sterownika drukarki, można wybrać tylko jedną drukarkę naraz. Kliknij opcję Usuń drukarkę, aby usunąć drukarkę tylko z listy Zainstalowane drukarki, ale pozostawić zainstalowane pliki sterownika drukarki. To narzędzie umożliwia usunięcie tylko tych drukarek, które nie są aktualnie używane ani otwarte w Doku. Uwaga: Jeżeli plik sterownika drukarki jest używany przez kilka drukarek, usunięcie tego pliku spowoduje także usunięcie wszystkich drukarek używających tego sterownika. 8 Aby potwierdzić zamiar usunięcia drukarki, wpisz hasło dla komputera z systemem Mac OS w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.

37 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 37 9 Kliknij kartę Sterowniki, aby wyświetlić zainstalowane sterowniki drukarek. 10 Zamknij okno dialogowe Fiery Software Uninstaller. Usuwanie narzędzia Fiery Software Uninstaller Należy usunąć ikonę Fiery Software Uninstaller z folderu Aplikacje. Konfigurowanie do drukowania komputerów z systemem Mac OS Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki odpowiedniego dla danej drukarki należy skonfigurować komputer z systemem Mac OS do drukowania przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server. Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9 Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server należy skonfigurować obsługę drukowania przy użyciu serwera EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9. Można dodać drukarkę z połączeniem LPR, Port 9100 lub IPP. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Otwórz plik w programie. 2 Wybierz kolejno Plik > Drukuj. 3 Wybierz polecenie Dodaj drukarkę z menu Drukarka. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukarki i skanery na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukarki i skanery. 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką: Domyślne Drukarka IP

38 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 38 Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9 Można dodać drukarkę z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Kliknij ikonę Domyślne w oknie dialogowym Dodawanie drukarki. Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Uwaga: Drukowanie SMB nie jest obsługiwane w systemie Mac OS X v Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części okienka Domyślne. Odpowiedni sterownik drukarki dla serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wybrany automatycznie. Jeżeli administrator skonfigurował drukowanie z bezpiecznym dostępem (Secure Access) na serwerze druku EX/EX-P Print Server, zostanie wybrany sterownik drukarki dla drukowania Secure Access. 3 Kliknij przycisk Dodaj. Nazwa serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wyświetlona na liście drukarek. 4 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 5 Kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie kliknij kartę Sterownik.

39 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 39 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Uzyskiwanie adresu IP serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9 Gdy połączenie Bonjour jest używane dla sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9, można ustalić adres IP serwera EX/EX-P Print Server przy użyciu strony sieci Web drukarki. 1 Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukarki i skanery. 2 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy, a następnie kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne. 3 Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Wyświetl stronę sieci Web drukarki. 4 Kliknij kartę Konfiguracja. 5 Przewiń do pozycji Konfiguracja protokołu sieciowego, zlokalizuj adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server i zanotuj go w celu ponownego wykorzystania. Adres IP jest wymagany do włączenia funkcji Komunikacja dwukierunkowa w sterowniku drukarki. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Komunikacja dwukierunkowa, zob. Pomoc sterownika drukarki. 6 Kliknij kolejno Plik > Zamknij okno, aby zamknąć program WebTools. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okienko Opcje i materiały eksploatacyjne. 8 Zamknij okno dialogowe Drukarki i skanery. Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9 Można dodać drukarkę z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.9.

40 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 40 1 Kliknij ikonę IP w oknie dialogowym Dodawanie drukarki. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku drukowania LPD wybierz opcję Demon drukarki wierszowej - LPD z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz typ połączenia drukowania (print, hold lub sequential) albo publikowaną nazwę drukarki wirtualnej w polu Kolejka. W przypadku drukowania Port 910x wybierz opcję HP Jetdirect - gniazdo z listy Protokół i wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres. Pole Kolejka można pozostawić puste. W przypadku drukowania IPP wybierz opcję Internetowy protokół drukowania - IPP z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz ipp/ i typ połączenia drukowania (print, hold, direct lub nazwa drukarki wirtualnej) małymi literami w polu Kolejka. Uwaga: Serwer druku EX/EX-P Print Server wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Kolejka. Uwaga: Należy określić połączenie kolejki wydruku (Print) lub połączenie bezpośrednie (Direct). Nie należy określać kolejki wstrzymanej (Hold). W polu Nazwa zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa DNS. 3 Wybierz opcję Wybierz oprogramowanie z menu Użyj. 4 Znajdź producenta lub model drukarki na liście, wybierz plik sterownika drukarki, a następnie kliknij przycisk OK.

41 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 41 5 Kliknij przycisk Dodaj. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania w odpowiednim okienku w oknie dialogowym Drukarki i skanery, a następnie kliknij przycisk OK. Serwer druku EX/EX-P Print Server z adresem IP zostanie wyświetlony na liście drukarek. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8 Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server należy skonfigurować obsługę drukowania przy użyciu serwera EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8. Można dodać drukarkę z połączeniem LPR, Port 9100 lub IPP. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Otwórz plik w programie. 2 Wybierz kolejno Plik > Drukuj. 3 Wybierz polecenie Dodaj drukarkę z menu Drukarka. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie i skanowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukowanie i skanowanie. 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką: Domyślne Drukarka IP Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8 Można dodać drukarkę z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8.

42 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 42 1 Kliknij ikonę Domyślne w oknie dialogowym. Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Uwaga: Drukowanie SMB nie jest obsługiwane w systemie Mac OS X v Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części okienka Domyślne. Odpowiedni sterownik drukarki dla serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wybrany automatycznie. Jeżeli administrator skonfigurował drukowanie z bezpiecznym dostępem (Secure Access) na serwerze druku EX/EX-P Print Server, zostanie wybrany sterownik drukarki dla drukowania Secure Access. 3 Kliknij przycisk Dodaj. Nazwa serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wyświetlona na liście drukarek. 4 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 5 Kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie kliknij kartę Sterownik. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki.

43 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 43 Uzyskiwanie adresu IP serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8 Gdy połączenie Bonjour jest używane dla sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8, można ustalić adres IP serwera EX/EX-P Print Server przy użyciu strony sieci Web drukarki. 1 Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukowanie i skanowanie. 2 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy, a następnie kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne. 3 Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Wyświetl stronę sieci Web drukarki. 4 Kliknij kartę Konfiguracja. 5 Przewiń do pozycji Konfiguracja protokołu sieciowego, zlokalizuj adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server i zanotuj go w celu ponownego wykorzystania. Adres IP jest wymagany do włączenia funkcji Komunikacja dwukierunkowa w sterowniku drukarki. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Komunikacja dwukierunkowa, zob. Pomoc sterownika drukarki. 6 Kliknij kolejno Plik > Zamknij okno, aby zamknąć program WebTools. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okienko Opcje i materiały eksploatacyjne. 8 Zamknij okno dialogowe Drukowanie i skanowanie. Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8 Można dodać drukarkę z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.8.

44 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 44 1 Kliknij ikonę IP w oknie dialogowym Dodawanie drukarki. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: W przypadku drukowania LPD wybierz opcję Demon drukarki wierszowej - LPD z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz typ połączenia drukowania (print, hold lub sequential) albo publikowaną nazwę drukarki wirtualnej w polu Kolejka. W przypadku drukowania Port 910x wybierz opcję HP Jetdirect - gniazdo z listy Protokół i wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres. Pole Kolejka można pozostawić puste. W przypadku drukowania IPP wybierz opcję Internetowy protokół drukowania - IPP z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz ipp/ i typ połączenia drukowania (print, hold, direct lub nazwa drukarki wirtualnej) małymi literami w polu Kolejka. Uwaga: Serwer druku EX/EX-P Print Server wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Kolejka. Uwaga: Należy określić połączenie kolejki wydruku (Print) lub połączenie bezpośrednie (Direct). Nie należy określać kolejki wstrzymanej (Hold). W polu Nazwa zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa DNS. 3 Wybierz opcję Wybierz oprogramowanie drukarki z menu Użyj. 4 Znajdź producenta lub model drukarki na liście, wybierz plik sterownika drukarki, a następnie kliknij przycisk OK.

45 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 45 5 Kliknij przycisk Dodaj. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania w odpowiednim okienku w oknie dialogowym Drukowanie i skanowanie, a następnie kliknij przycisk OK. Serwer druku EX/EX-P Print Server z adresem IP zostanie wyświetlony na liście drukarek. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7 Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server należy skonfigurować obsługę drukowania przy użyciu serwera EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7. Można dodać drukarkę z połączeniem LPR, Port 9100 lub IPP. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Otwórz plik w programie. 2 Wybierz kolejno Plik > Drukuj. 3 Wybierz polecenie Dodaj drukarkę z menu Drukarka. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie i skanowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukowanie i skanowanie. 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką: Domyślne Drukarka IP Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7 Można dodać drukarkę z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7.

46 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 46 1 Kliknij ikonę Domyślne w oknie dialogowym. Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego. Uwaga: Drukowanie SMB nie jest obsługiwane w systemie Mac OS X v Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części okienka Domyślne. Odpowiedni sterownik drukarki dla serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wybrany automatycznie. Jeżeli administrator skonfigurował drukowanie z bezpiecznym dostępem (Secure Access) na serwerze druku EX/EX-P Print Server, zostanie wybrany sterownik drukarki dla drukowania Secure Access. 3 Kliknij przycisk Dodaj. Nazwa serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wyświetlona na liście drukarek. 4 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 5 Kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie kliknij kartę Sterownik. 6 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Uzyskiwanie adresu IP serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7 Gdy połączenie Bonjour jest używane dla sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7, można ustalić adres IP serwera EX/EX-P Print Server przy użyciu strony sieci Web drukarki.

47 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 47 1 Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukowanie i skanowanie. 2 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy, a następnie kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne. 3 Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Wyświetl stronę sieci Web drukarki. 4 Kliknij kartę Konfiguracja. 5 Przewiń do pozycji Konfiguracja protokołu sieciowego, zlokalizuj adres IP serwera druku EX/EX-P Print Server i zanotuj go w celu ponownego wykorzystania. Adres IP jest wymagany do włączenia funkcji Komunikacja dwukierunkowa w sterowniku drukarki. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Komunikacja dwukierunkowa, zob. Pomoc sterownika drukarki. 6 Kliknij kolejno Plik > Zamknij okno, aby zamknąć program WebTools. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okienko Opcje i materiały eksploatacyjne. 8 Zamknij okno dialogowe Drukowanie i skanowanie. Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7 Można dodać drukarkę z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v Kliknij ikonę IP w oknie dialogowym.

48 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 48 2 Należy wykonać jedną z następujących czynności: W przypadku drukowania LPD wybierz opcję Demon drukarki wierszowej - LPD z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz typ połączenia drukowania (print, hold lub sequential) albo publikowaną nazwę drukarki wirtualnej w polu Kolejka. W przypadku drukowania Port 910x wybierz opcję HP Jetdirect - gniazdo z listy Protokół i wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres. Pole Kolejka można pozostawić puste. W przypadku drukowania IPP wybierz opcję Internetowy protokół drukowania - IPP z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz ipp/ i typ połączenia drukowania (print, hold, direct lub nazwa drukarki wirtualnej) małymi literami w polu Kolejka. Uwaga: Serwer druku EX/EX-P Print Server wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Kolejka. Uwaga: Należy określić połączenie kolejki wydruku (Print) lub połączenie bezpośrednie (Direct). Nie należy określać kolejki wstrzymanej (Hold). W polu Nazwa zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa DNS. 3 Wybierz opcję Wybierz oprogramowanie drukarki z menu Użyj. 4 Znajdź producenta lub model drukarki na liście, wybierz plik sterownika drukarki, a następnie kliknij przycisk OK. 5 Kliknij przycisk Dodaj. 6 Kliknij przycisk OK. Serwer druku EX/EX-P Print Server z adresem IP zostanie wyświetlony na liście drukarek. 7 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 8 Kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie kliknij kartę Sterownik. 9 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie drukowania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x Po zainstalowaniu plików sterownika drukarki serwera druku EX/EX-P Print Server należy skonfigurować obsługę drukowania przy użyciu serwera EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x. Można dodać drukarkę z połączeniem LPR, Port 9100 lub IPP. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x 1 Otwórz plik w programie. 2 Wybierz kolejno Plik > Drukuj.

49 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 49 3 Wybierz polecenie Dodaj drukarkę z menu Drukarka. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu okna dialogowego Drukowanie i faks na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x 1 Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukowanie i faks. 2 Kliknij przycisk +, aby dodać drukarkę. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz połączenie z drukarką: Domyślne Drukarka IP Dodawanie drukarki z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x Można dodać drukarkę z połączeniem domyślnym na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x. 1 Kliknij ikonę Domyślne w oknie dialogowym Dodawanie drukarki. Pojawi się lista drukarek korzystających z połączenia domyślnego.

50 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 50 2 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy. Informacje o wybranej drukarce zostaną wyświetlone w dolnej części okienka Domyślne. Odpowiedni sterownik drukarki dla serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wybrany automatycznie. Jeżeli administrator skonfigurował drukowanie z bezpiecznym dostępem (Secure Access) na serwerze druku EX/EX-P Print Server, zostanie wybrany sterownik drukarki dla drukowania Secure Access. 3 Kliknij przycisk Dodaj. 4 Kliknij przycisk Kontynuuj. Nazwa serwera druku EX/EX-P Print Server zostanie wyświetlona na liście drukarek. 5 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 6 Kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie kliknij kartę Sterownik. 7 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Dodawanie drukarki z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x Można dodać drukarkę z połączeniem Drukarka IP na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.6.x. 1 Kliknij ikonę IP w oknie dialogowym Dodawanie drukarki.

51 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 51 2 Należy wykonać jedną z następujących czynności: W przypadku drukowania LPD wybierz opcję Demon drukarki wierszowej - LPD z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz typ połączenia drukowania (print, hold lub sequential) albo publikowaną nazwę drukarki wirtualnej w polu Kolejka. W przypadku drukowania Port 910x wybierz opcję HP Jetdirect - gniazdo z listy Protokół i wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres. Pole Kolejka można pozostawić puste. W przypadku drukowania IPP wybierz opcję Internetowy protokół drukowania - IPP z listy Protokół, wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera druku EX/EX-P Print Server w polu Adres, a następnie wpisz ipp/ i typ połączenia drukowania (print, hold, direct lub nazwa drukarki wirtualnej) małymi literami w polu Kolejka. Uwaga: Serwer druku EX/EX-P Print Server wymaga nazwy kolejki. Nie należy pozostawiać pustego pola Kolejka. Uwaga: Należy określić połączenie kolejki wydruku (Print) lub połączenie bezpośrednie (Direct). Nie należy określać kolejki wstrzymanej (Hold). W polu Nazwa zostanie wyświetlony adres IP lub nazwa DNS. 3 Wybierz opcję Wybierz oprogramowanie drukarki z menu Użyj. 4 Znajdź producenta lub model drukarki na liście, wybierz plik sterownika drukarki, a następnie kliknij przycisk OK. 5 Kliknij przycisk Dodaj. 6 Kliknij przycisk Kontynuuj. Serwer druku EX/EX-P Print Server z adresem IP zostanie wyświetlony na liście drukarek. 7 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 8 Kliknij przycisk Opcje i materiały eksploatacyjne, a następnie kliknij kartę Sterownik. 9 Określ ustawienia opcji do zainstalowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Mac OS Aby prawidłowo korzystać z opcji drukowania dla drukarki i serwera EX/EX-P Print Server, należy skonfigurować serwer EX/EX-P Print Server z komputera, uwzględniając opcje zainstalowane w drukarce. Opcje należy skonfigurować ręcznie. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji do zainstalowania, zob. Pomoc sterownika drukarki. Korzystanie z drukarki biurkowej (opcjonalne) Po dodaniu serwera druku EX/EX-P Print Server do listy drukarek w oknie dialogowym Drukarki i skanery (albo Drukowanie i skanowanie lub Drukowanie i faks) można utworzyć funkcję Drukarka biurkowa i korzystać z niej. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Drukarka biurkowa, zob. Pomoc sterownika drukarki.

52 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 52 Drukowanie na komputerach klienckich z systemem Mac OS Serwera druku EX/EX-P Print Server można używać do drukowania podobnie jak innych drukarek w aplikacji systemu Mac OS. Należy wybrać serwer druku EX/EX-P Print Server jako drukarkę domyślną z listy drukarek, określić opcje drukowania, a następnie wydrukować dokument z aplikacji. Na poniższej liście uwzględniono inne metody drukowania przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server i lokalizacje, w których dostępne są informacje dotyczące tych funkcji: Pobieranie plików do serwera druku EX/EX-P Print Server przy użyciu programu WebTool Dokumenty. (Zob. Narzędzia). Drukowanie dokumentów przy użyciu aplikacji Hot Folders. (Zob. Narzędzia). Drukowanie dokumentów przy użyciu aplikacji Command WorkStation. (Zob. Narzędzia). Uzyskiwanie optymalnych rezultatów drukowania z aplikacji. (Zob. Drukowanie w kolorze i Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery). Wybieranie serwera druku EX/EX-P Print Server z listy Drukarki. (Zob. Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server jako drukarki domyślnej na komputerze klienckim z systemem Mac OS na stronie 52). Drukowanie zadań z aplikacji systemu Mac OS. (Zob. Konfigurowanie opcji drukowania i drukowanie przy użyciu aplikacji w systemie Mac OS na stronie 53). Dostosowywanie widoku Szybki dostęp. (Zob. Dostosowywanie okienka Szybki dostęp w sterowniku drukarki dla systemu Mac OS na stronie 55). Wyświetlanie stanu drukarki. (Zob. Wyświetlanie stanu drukarki na stronie 56). Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze. (Zob. Definiowanie i drukowanie na stronach o niestandardowym rozmiarze na stronie 102). Konfigurowanie serwera druku EX/EX-P Print Server jako drukarki domyślnej na komputerze klienckim z systemem Mac OS Przed wydrukowaniem zadania należy skonfigurować serwer druku EX/EX-P Print Server jako drukarkę domyślną na liście Drukarki. 1 Upewnij się, że serwer druku EX/EX-P Print Server jest połączony z siecią i włączony. 2 Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie wybierz polecenie Drukarki i skanery (albo Drukowanie i skanowanie lub Drukowanie i faks). Pojawi się lista drukarek skonfigurowanych do drukowania. Na liście zostaną uwzględnione również drukarki wirtualne skonfigurowane na serwerze druku EX/EX-P Print Server i skonfigurowane do drukowania. 3 Wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z menu Drukarka domyślna. 4 Zamknij okno.

53 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 53 Wyświetlanie kwerend w kolejce drukowania na komputerach klienckich z systemem Mac OS X v10.7 lub nowszym Gdy sterownik drukarki ustanowi komunikację z serwerem druku EX/EX-P Print Server na komputerze klienckim z systemem Mac OS X v10.7 lub nowszym, kwerendy są wyświetlane jako zadania w oknie Kolejka drukowania. Aby wyświetlić kwerendy, otwórz okno Kolejka drukowania. Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukarki i skanery (lub Drukowanie i skanowanie), a następnie wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server z listy drukarek i kliknij przycisk Otwórz kolejkę drukowania. Kwerendy nie są rzeczywistymi zadaniami i są usuwane z kolejki drukowania po ich ukończeniu. Konfigurowanie opcji drukowania i drukowanie przy użyciu aplikacji w systemie Mac OS Aby drukować przy użyciu komputerów klienckich z systemem Mac OS, należy zainstalować pliki sterownika drukarki. W aplikacjach systemu Mac OS X opcje drukowania są konfigurowane w oknie dialogowym Drukowanie. (Zob. Instalowanie sterownika drukarki na komputerze z systemem Mac OS na stronie 34 Niektóre opcje drukowania dostępne w aplikacji przypominają opcje drukowania specyficzne dla serwera druku EX/EX-P Print Server i drukarki. W takich przypadkach należy użyć opcji drukowania specyficznych dla serwera druku EX/EX-P Print Server i drukarki. Te opcje pojawiają się w okienku Funkcje Fiery i/lub oknie Preferencje drukowania. Aplikacja może nieprawidłowo skonfigurować plik do drukowania na serwerze druku EX/EX-P Print Server, czego rezultatem będzie nieoczekiwane zakończenie, błędy drukowania lub dłuższy czas przetwarzania. W przypadku określenia niezgodnych ustawień drukowania podczas drukowania dokumentu zostanie wyświetlone okno dialogowe Konflikt z instrukcjami umożliwiającymi jego rozwiązanie. Niektóre opcje drukowania są dostępne tylko wtedy, gdy funkcja Komunikacja dwukierunkowa jest włączona lub skonfigurowano określoną opcję do zainstalowania. Zaawansowane ustawienia drukowania w kolorze można pobrać z serwera druku EX/EX-P Print Server, gdy opcja Komunikacja dwukierunkowa jest włączona, i wyświetlić w sterowniku drukarki. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Komunikacja dwukierunkowa, zob. Pomoc sterownika drukarki. (Zob. Konfigurowanie opcji do zainstalowania na komputerach klienckich z systemem Mac OS na stronie 51). Po wybraniu ustawień domyślnych drukarki zadanie zostanie wydrukowane zgodnie z ustawieniami określonymi przez administratora w konfiguracji. (Zob. Konfigurowanie opcji drukowania i drukowanie zadania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X na stronie 53). Konfigurowanie opcji drukowania i drukowanie zadania na komputerze klienckim z systemem Mac OS X Korzystając ze sterownika drukarki, można określić opcje drukowania dla danego zadania, a następnie wydrukować je przy użyciu serwera druku EX/EX-P Print Server. 1 W aplikacji wybierz kolejno Plik > Drukuj, a jako drukarkę wybierz serwer druku EX/EX-P Print Server. 2 Wybierz pozycję Funkcje Fiery z listy rozwijanej.

54 System Mac OS dla serwera druku EX/EX-P Print Server 54 Numer Opis 1 Funkcje Fiery 2 Dostosuj (skróty), zob. Pomoc 3 Pełne właściwości 4 Ustawienia wstępne (szablony zadań), zob. Pomoc 5 Komunikacja dwukierunkowa Po zapisaniu opcji drukowania w ustawieniu wstępnym nie są uwzględniane następujące ustawienia opcji: Opcje Informacje o zadaniu: Zaplanuj drukowanie, Hasło uwierzytelnienia użytkownika, Identyfikator konta, Identyfikator użytkownika i Hasło Opcja Układ: Impose Aby uzyskać informacje na temat korzystania z ustawień wstępnych, zob. Pomoc sterownika drukarki. Uwaga: Nie można importować ani eksportować ustawień wstępnych z/do sterowników drukarki systemów Mac OS X v10.7, v10.8 i v10.9. Uwaga: Listę opcji drukowania zamieszczono w sekcji Opcje drukowania i ustawienia domyślne na stronie 66.

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Drukowanie zmiennych danych

Drukowanie zmiennych danych 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści Omówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo