CYKL OBIEGU WĘGLA Cel projektu Skąd zainteresowanie obiegiem węgla w przyrodzie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYKL OBIEGU WĘGLA Cel projektu Skąd zainteresowanie obiegiem węgla w przyrodzie?"

Transkrypt

1 CYKL OBIEGU WĘGLA Carbon: the building block of life." Być może słyszeliście to stwierdzenie, ale czy zrozumieliście co ono dokładnie oznacza? Węgiel jest najliczniej występującym pierwiastkiem wśród wszystkiego co żyje. Stanowi on prawie 50% masy roślin oraz zwierząt. Węgiel występuje również w atmosferze, glebach, oceanach i skorupie ziemskiej oraz bierze udział w cyklach obiegu pomiędzy tymi komponentami w różnej skali czasowej i przestrzennej. Projekt Carbon Cycle realizowany w ramach programu GLOBE łączy międzynarodowy zespół naukowców oraz specjalistów z zakresu edukacji ze społecznością Programu GLOBE. Dzięki warsztatom terenowym, modelowaniu komputerowym oraz teledetekcji, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zdobędą wiedzę o obecnie prowadzonych badaniach nad cyklem obiegu węgla, rozwiną swoje umiejętności analityczne oraz podniosą poziom swojej wiedzy o środowisku. Cel projektu Edukacja dlaczego węgiel jest ważnym składnikiem ekosystemu, jak wygląda jego obieg w tym systemie. Poznanie technik badawczych stosowanych do badania obiegu węgla. Podniesienie swojego krytycznego spojrzenia na problemy środowiska naturalnego. Poznanie natury badań naukowych Skąd zainteresowanie obiegiem węgla w przyrodzie? Węgiel jest jednym najczęściej występujących pierwiastków w przyrodzie. Około 50% węgla związane jest z fauną oraz florą. Węgiel występuje również na powierzchni ziemi, w atmosferze, w oceanach i podlega cyklowi pomiędzy wymienionymi elementami środowiska naturalnego. Obieg węgla ma ogromny wpływ na Ziemie zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Wpływa na klimat,jest kluczowym czynnikiem utrzymujący ekosystem w stanie równowagi. W skali lokalnej odgrywa istotną role w procesach wzrostu oraz akumulacji jak

2 również zaniku i obumierania roślinności. W skali globalnej węgiel występujący w związkach tlenowych (CO2) jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialny za zmiany klimatyczne. PODSUMOWANIE PROJEKTU GLOBE Carbon Cycle: Badania cyklu obiegu węgla w Ekosystemach Lądowych Kierownik projektu: Dr. Scott Ollinger Główni wykonawcy: Dr. Mary Martin, Dr. Jana Albrechtova, Instytucja realizująca: University of New Hampshire Dr. Annette Schloss Link do informacji IARC: Opis: Czy wiecie, że węgiel jest najliczniej występującym pierwiastkiem wśród wszystkiego co żyje. Stanowi on prawie 50% masy roślin oraz zwierząt. Węgiel występuje również w atmosferze, glebach, oceanach i skorupie ziemskiej oraz bierze udział w cyklach obiegu pomiędzy tymi komponentami. Cykl obiegu węgla ma duży wpływ na Ziemię w skali zarówno globalnej jak i lokalnej. W skali globalnej, cykl obiegu węgla wpływa na klimat na Ziemi regulując ilość dwutlenku węgla główny gaz cieplarniany w atmosferze. Ekosystemy lądowe magazynują równie dużo węgla co atmosfera, sprawia to, że roślinność i gleby odgrywają istotną rolę w regulowaniu klimatu. Cykl obiegu węgla jest również kluczowym czynnikiem utrzymującym równowagę w systemach ekologicznych. Bierze on udział w podstawowych procesach ekologicznych takich jak wzrost roślinności, akumulację substancji, obumieranie oraz gnicie szczątków roślinnych. Cykl obiegu węgla Globalny bilans węgla w przyrodzie

3 The North American Carbon Program (NACP) założony został w celu lepszego zrozumienia aspektów związanych z cyklem obiegu węgla w obecnych warunkach jak również tych dających się przewidzieć w przyszłości. Wszystkie działania NACP będące połączeniem pomiarów terenowych, teledetekcji oraz modelowania ekologicznego, zostały tak zaplanowane, aby osiągnąć główny cel programu jakim jest określenie gdzie jest magazynowany węgiel oraz w jaki sposób zachodzi jego wymiana pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą, w skali od lokalnej do globalnej. Projekt GLOBE Carbon Cycle będzie łączył badania prowadzone prze NACP z badaniami prowadzonymi przez uczestników Programu GLOBE na świecie. Międzynarodowy zespół naukowców oraz specjalistów z zakresu edukacji przeniesie obecnie prowadzone badania nad cyklem obiegu węgla do klas uczniów należących do Programu GLOBE w sposób który podniesie ich świadomość środowiskową, umiejętności analityczne oraz wyjdzie naprzeciw potrzebom społeczeństwa. Tematyka badawcza: Cykl obiegu węgla, fenologia, ekosystemy lądowe, pokrycie terenu, fizjologia roślin, gleby. Grupa docelowa: uczniów i ich nauczycieli, przewidziane są działania dla różnych poziomów Zakres geograficzny: Początkowo działania będą się ograniczać do szkół w New England i Republice Czech. Zaangażowanie w projekt szkół z całego świata przewidziane jest po przetestowaniu działań w skali lokalnej. Typ projektu: Zbieranie danych przez uczniów ich analizy oraz modelowanie. Dla młodszych uczniów stworzone zostaną zajęcia praktyczne. Uczniów klas 5 12 zachęcać będziemy do wykorzystywania w swoich badaniach wybranych protokołów realizowanych w ramach Programu GLOBE oraz zupełnie nowych protokołów przygotowanych specjalnie na potrzeby Projektu Carbon Cycle. Projekt ten obejmował będzie planowanie badań, zbieranie danych, ich analizy oraz prezentacje. Dla starszych uczniów zostaną przygotowane bardziej zaawansowane działania. Link do informacji IARC: Jak się zaangażować: Prowadzący Projekt Carbon Cycle: Dr. Scott Ollinger, Prowadzący Projekt GLOBE: Mr. Gary Randolph,

4 Dodatkowee informacje K. Markowicz Atmosfera Węgiel w atmosferze występuje głównie w formie dwutlenku węgla. Mimo że jego koncentracja sięga około 0.04% (molowo) odgrywa istotną role gdyż jest gazem cieplarnianym. Jest odpowiedzialny za obserwowane globalne ocieplenie. Węgiel uwalniany jest do atmosfery: w procesach fotosyntezy na powierzchni oceanów (w kierunku biegunów woda staje się chłodniejsza przez co CO2 staje się bardziej rozpuszczony w wodzie i tworzy się kwas węglowy. Proces ten jest połączony z globalna cyrkulacją termohalinową transportującą gęstą wodę powierzchniową do niższych warstw oceanów). Gdy woda staje się cieplejsza rozpuszczony CO2 jest emitowany do atmosfery (skala czasowa tego procesu jest mniejsza niż lat). w przypowierzchniowych warstwach wody (obszary wysokie produktywności biologicznej) wietrzenie skał erupcje wulkaniczne spalanie związków organicznych (przemysł, transport) produkcja cementu Oceany Zawierają około GT węgla głównie w formie jonów wodorowęglanów Nieorganiczny węgiel jest istotnym składnikiem wchodzącym w reakcje w wodzie. Kontroluje ph wody. Węgiel podlega wymianie między oceanem a atmosferą. Jest on uwalniany do atmosfery w obszarach upwellingu (prądów wznoszących) zaś transportowany z atmosfery do oceanu w rejonie downwelling (prądów opadających). W momencie transportu do oceanu zachodzi reakcja tworząca kwas węglowy CO2 + H2O = H2CO3 Przebiega ona w obu kierunkach przez co ustala się stan równowagowy. Reakcją kontrolującą ph jest H2CO3 = H+ + HCO3 Koncentracja rozpuszczonego nieorganicznego węgla na powierzchni morza (GLODAP 1990)

5 Biosfera Zawiera około 1900 GT węgla będącego częścią życia na Ziemi. Najwięcej węgla uwalniane jest w procesach oddychania. W warunkach tlenowych zachodzi reakcja: C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O w przypadku beztlenowym uwalniany jest metan. Znaczący wkład wnosi emisja związana ze spalaniem biomasy. Węgiel podlega cyklowi w obrębie samej biosfery. Jakie badania uczniowie będą wykorzystywać? Będą gromadzić dane z: pokrycia tereny, biometrii, fenologii, charakterystyki liści. Mogą wykorzystywać dane atmosferyczne (temperatura i opady) oraz własności gleb. Uczniowie będą analizować i porównywać zgromadzone dane z wcześniejszymi wynikami lub z innymi szkołami. Uczniowie będą wykorzystywać modele oraz metody teledetekcyjne do analizy danych z różna rozdzielczością czasowo-przestrzenna. Na tej podstawie będą starali się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z wpływem obiegu węgla na ekosystem.

6 Wymagania technologiczne Komputer, Internet, Microsoft Excel lub podobny Główne elementy projektu Modelowanie, Eksperymenty polowe (w terenie), Eksperymenty laboratoryjne (w klasie), Teledetekcja (badania satelitarne) NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O czym jest Projekt Carbon Cycle? Projekt Carbon Cycle w ramach Programu GLOBE skupia się na przeniesieniu terenowych technik badawczych nad ekosystemem do warunków szkolnych. Uczniowie będą zbierali dane o swoim szkolnym terenie badań za pomocą istniejących protokołów z zakresu fenologii, pokrycia terenu I gleb jak również wykorzystując nowe protokoły skupiające się na badaniach cech liści i rozwoju oraz zmianach ekosystemów. Uczestnictwo w zajęcia w klasach pomoże im zrozumieć zgromadzone dane. Dodatkowym doświadczeniem (w porównaniu do dotychczasowych doświadczeń programu GLOBE) będzie dla uczniów możliwość połączenia w całość: swoich danych z nowymi technologiami włączając w to modele cyklu obiegu węgla w skalach lokalnej oraz globalnej i pakiet narzędzi teledetekcyjnych. Projekt jest tak zaplanowany aby umożliwić uczniom poszukiwanie odpowiedzi na pytania badawcze w skali lokalnej oraz globalnej uwzględniając zarówno obecne jak i przyszłe warunki środowiskowe. Dlaczego cykl obiegu węgla powinien nas interesować? Węgiel jest najobficiej występującym elementem wśród wszystkiego co żyje i stanowi około 50% łącznej masy roślin i zwierząt. Węgiel występuje również w skorupie ziemskiej, atmosferze oraz oceanach i bierze udział w ciągłym obiegu pomiędzy tymi komponentami w środowisku. Cykl obiegu węgla wywiera duży wpływ na Ziemię w ujęciu zarówno lokalnym jak i globalnym. W skali globalnej cykl obiegu węgla wpływa na klimat na Ziemi oraz jest kluczowym czynnikiem utrzymującym równowagę w systemach ekologicznych. Lokalnie cykl obiegu węgla odgrywa dużą role w podstawowych procesach ekologicznych takich jak wzrost, obumieranie roślinności oraz późniejszy rozkład szczątków roślinnych. Cykl obiegu węgla obejmuje również molekuły węgla obecne w dwutlenku węgla w atmosferze. Węgiel jest także głównym gazem cieplarnianym oraz podstawowa przyczyną zmian klimatycznych. Ponieważ ekosystemy gromadzą na powierzchni Ziemi tak dużo węgla jak atmosfera, węgiel

7 magazynowany przez rośliny i gleby odgrywa ważną rolę w regulowaniu klimatu. Zmiany klimatyczne pozostają na czele naukowych oraz politycznych dyskusji, dlatego też lepsze zrozumienie wszystkich aspektów cyklu obiegu węgla jest niezbędne. Uczniowie zaangażowani w Projekt Carbon Cycle w ramach Programu GLOBE będą nie tylko wspierać obecny stan wiedzy naukowej, ale również wypełniali będą wzrastającą w społeczeństwie potrzebę poinformowanych obywateli i przeszkolonych profesjonalistów dla przyszłej generacji. Kto może uczestniczyć w Projekcie Carbon Cycle? Z uwagi na fakt, iż cykl obiegu węgla ma znaczenie globalne, celem Projektu Carbon Cycle jest umożliwienie uczestniczenia w projekcie całej międzynarodowej społeczności Programu GLOBE. Na początku poszczególne działania będą rozwijane i testowane lokalnie w USA, dopiero z czasem będą one testowane oraz recenzowane przez szerszą grupę nauczycieli Programu GLOBE za pośrednictwem Internetu. Koniec końców mamy nadzieję, że przygotowane działania będą interesujące i zgodne z programami nauczania, wszystkich szkół chcących przystąpić do Projektu. Projekt jest nastawiony na uczniów gimnazjów oraz liceów jednak będzie szereg zadań możliwych do wykonania dla uczniów o poziomie podstawowym. Jakie dane będą wykorzystywane w Projekcie? Modele wymagają wprowadzania danych (przykładowo: szerokości geograficznej, danych klimatycznych, informacji o typie roślinności, konkretnej wagi liści, współczynnika wzrostu roślinności dni/suma), do których nie każda ze szkół uczestniczących w Projekcie Carbon Cycle będzie miała dostęp. W przypadkach kiedy tego typu dane w skali lokalnej będą nieosiągalne dla szkoły, dane wyjściowe do modeli zapewnimy szkołom (dla wielu różnorodnych ekosystemów) na podstawie wcześniej publikowanych wyników badań. Jeśli uczniowie będą w stanie zebrać dane dotyczące bezpośrednio ich terenu badań, będą mogli porównać swoje wyniki pomiarów z danymi udostępnianymi przez nas oraz użyć ich jako danych wyjściowych w modelowaniu. Dodatkowymi danymi wyjściowymi wykorzystywanymi do modelowania będą dane zbierane przez uczniów takie jak: średnica wysokość i biomasa drzew. Dane te będą wykorzystywane aby oszacować poziom nagromadzenia węgla, porównać je z danymi z innych szkół Programu GLOBE oraz przedstawić inne interesujące z punktu widzenia uczniów analizy.

8 Co będą robili uczniowie w ramach Projektu? Uczniowie będą zbierać dane dotyczące pokrycia terenu, biometrii, fenologii i charakterystyki liści. Mogą również zbierać dane o temperaturze, opadach atmosferycznych i wybranych elementów z zakresu charakterystyki gleb. Mając te dane uczniowie będą mogli przeanalizować swoje dane porównując je ze wcześniejszymi wynikami lub też danymi zebranymi przez inne szkoły należące do Programu GLOBE na całym świecie. Wykorzystując modele oraz teledetekcję uczniowie będą mogli przyjrzeć się różnorodności danych z perspektywy różnej skali przestrzennej oraz czasowej. Wykonanie wyżej przedstawionych zadań ma na celu odpowiedzenie na znacznie poważniejsze pytanie badawcze dotyczące roli jaką odgrywają ekosystemy lądowe w cyklu obiegu węgla. Uczniowie będą mieli możliwość spojrzenia z bliska na pytania jakie zadają sobie naukowcy w swojej codziennej pracy oraz okazję do zadawania im pytań. Będziemy zachęcali uczniów do poszukiwania odpowiedzi na te pytania po przez indywidualne oraz grupowe projekty badawcze. Uczniowie jakich poziomów nauczania i których klas mogą uczestniczyć w Projekcie? Na początku w Projekcie będą mogli uczestniczyć uczniowie z gimnazjum i liceum. Zajęcia dla poziomu szkoły podstawowej pojawią się jak tylko zdobędziemy wiedzę w jaki sposób można zaprezentować zagadnienia związane z cyklem obiegu węgla najmłodszym uczniom. Kiedy będziemy mogli się włączyć w Projekt? Project Carbon Cycle będzie się rozwijał etapami, więc uczestniczenie w niektórych działaniach będzie możliwe jak tylko rozwiniemy działania dodatkowe. Planujemy, że materiały z informacjami podstawowymi oraz działania związane z cyklem obiegu węgla w skali globalnej będą udostępnione przez internet do kwietnia 2007r. Jak długo będzie trwał Projekt? W ramach Projektu planowane są różnorodne działania i protokoły, których planowany czas zakończenie będzie się znacznie od siebie różnić. Uczniowie będą mieli wystarczającą ilość czasu na przedstawienie swoich własnych projektów badawczych w ramach czasowych przewidzianych przez nauczycieli. Po oficjalnym zakończeniu działań prowadzonych w ramach Projektu Carbon Cycle protokoły, które powstały na jego potrzeby pozostanądostępne dla badań prowadzonych przez uczniów oraz innych zorganizowanych działań badawczych.

9 Jakie są wymogi techniczne, aby móc uczestniczyć w Projekcie (komputer, dostęp do Internetu, oprogramowanie, itd.)? Ponieważ środki na dystrybucję wydrukowanych materiałów są ograniczone oraz ze względu na fakt, iż Projekt Carbon Cycle Programu GLOBE wykorzystuje nowe i rozwijające się technologie, komputer będzie narzędziem niezbędnym zarówno do pozyskania materiałów jak również do wielu działań w ramach Projektu. Pomimo, że w tym momencie dostęp do informacji na temat Projektu możliwy jest jedynie za pośrednictwem Internetu, dla szkół które nie mają dostępu do sieci lub mają dostęp ograniczony, w drodze wyjątku będziemy mogli przygotować płytę CD. Z oprogramowania jedynym niezbędnym oprogramowaniem dla większości działań będzie Microsoft Excel lub program do niego podobny. Czy dostaniemy coś od was materiały, programy, wsparcie? Na chwilę obecną wszystkie niezbędne informacje będą rozprowadzane w formacie cyfrowym. Zgodnie z tradycją Programu GLOBE wszystkie materiały podstawowe, działania, protokoły i próbne zestawy roślin będą dostępne na stronie internetowej programu. Uczniowie i nauczyciele mogą również liczyć na wsparcie ze strony zespołu naukowców w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartej w Projekcie treści naukowej, warsztatów oraz wykorzystania materiałów w klasie. Ciekawe, dodatkowe informacje K. Markowicz Zmiany koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze

10 Efekt cieplarniany Zmiany koncentracji CO2 Zmiany temperatury w ostatnim tysiącleciu mała epoka lodowa

11 Model oraz modelowanie Model to uproszczony opis rzeczywistości (np. smuga zanieczyszczeń). Modelowanie to użycie języka matematyki i praw fizyki do opisania zachowania jakiegoś układu (np. rozprzestrzenianie smugi zanieczyszczeń)

12 Modelowanie obiegu węgla a zmiany klimatu Modele obiegu węgla są wykorzystywane w modelach klimatycznych. Używane są do badania wymiany węgla pomiędzy oceanami atmosfera a biosfera i do oszacowania koncentracji CO2. Modele te są obarczone znaczącymi błędami. Mimo to pokazują dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy temperatura a koncentracją CO2. Dane atmosferyczne Zmiany klimatu Ziemi. Najlepsza bazy danych meteorologiczna: Re-analiza (np. NCEP-NCAR) Dane dotyczące El Nino Dane bieżące z lotnisk całego świata: Strona edukacyjna zawierająca również dane: Earth Observatory Projekty edukacyjne

13 Źródła internetowe: Carbon Cycle - cykl obiegu węgla, Climate Change - zmiany klimatu, Remote Sensing - interpretacja zdjęć satelitarnych Poziom nauczania, wiek: Szkoła podstawowa 5-10, Gmnazjum 11-13, Liceum i dalej 14-17, Źródła uporządkowane są kategoriami. Wyróżnione są strony najbardziej użyteczne z punktu widzenia nauczycieli oraz najodpowiedniejsze dla wymienionych grup wiekowych uczniów. Klucz do kategorii tematycznych stron Publikacje: biuletyny, czasopisma, dzienniki dostępne na stronach internetowych lub też z możliwością wydrukowania, przygotowane dla określonych odbiorców. Przewodniki dla nauczycieli: skupiające się na specyficznych tematach do ściągnięcia ze strony w pakiecie lub też umieszczone na stronie i przeznaczone do użytku jako przewodnik, w sieci. Zazwyczaj zawierają-ogólne informacje dla nauczycieli, cele nauczania, standardy nauczania, zajęcia dla uczniów lub pytania do dyskusji tematycznej. Zajęcia: Zajęcia/działania dla uczniów dostępne na stronie. Dane&Obrazki: wykresy, zdjęcia, mapy, dane które można obejrzeć na ekranie komputera lub też ściągnąć. Informacje ogólne: Dostarczają ogólnych informacji nauczycielom i starszym uczniom, ale nie są to informacje zamieszczane bezpośrednio przez naukowców. Badania naukowe: Bieżące badania naukowe opisywane bezpośrednio przez naukowców. Linki do źródeł: Dostarczają informacji o innych powiązanych tematycznie źródłach danych. Nowości: Nowości ze świata nauki. Działania: Sposoby na zaangażowanie się i pomysły na to jak dokonać zmian na poziomie światowym, regionalnym, lokalnym i prywatnym. Video: zawarte na stronach filmy skierowane do uczniów.

14 Rząd USA USDA Forest Service (USDA FS) Natural Inquirer (6-8) Opracowania uczniów, przewodniki dla nauczycieli Natural Inquirer Natural Inquirer-część 5, Fakty na przyszłość potencjalny wpływ CO2 na lasy US Natural Inquirer-część 6, Drzewa w mieście. Ilość chodnika pokryta ulicznymi drzewami. Drzewa w mieście a cykl obiegu węgla. Jak drzewa w mieście pomagają zredukować zanieczyszczenia.: Jak dużo benzyny można oszczędzić parkując samochody w cieniu?

15 National Aeronautics & Space Administration (NASA) NASA Earth Observatory (9-12) Informacje ogólne, Dane&Obrazki Poruszona problematyka: Cykl obiegu węgla (wprowadzenie), Fotosynteza i oddychanie wewnątrzkomórkowe, Węgiel w morzu i na lądzie (Chlorophyll movie), Rola człowieka, misje NASA badające CO2 i klimatu

16 Aktualne położenie satelit na świecie. NASA Kids, Zajęcia dla dzieci, przewodniki dla nauczycieli, linki do innych źródeł Remote Sensing and Imagery: Amelia the Pigeon (3-6) Echo the Bat Electromagnetic spectrum (5-12) Earth from space (4-12 activity dependent) Cykle i wpływ człowieka na środowisko Mission to Earth (6-10)

17 Environmental Protection Agency (EPA) Zmiany klimatu- w szkole (7-10) informacje ogólne, zajęcia dla dzieci, przewodniki dla nauczycieli animacje klimatyczne Climate CHECK- kalkulator emisji CO2 Globalne ocieplenie- zestaw ćwiczeń/zajęć Energy Star Program

18 National Ocean & Atmospheric Administration (NOAA) NOAA Education: przewodniki dla nauczycieli, zajęcia dla dzieci, Linki do innych źródeł. - globalne ocieplenie (5-8) - Dane i obrazki

19 - NOAA Earth System Research Laboratory - Dane i obrazki. monitoring na świecie - koncentracja CO2 w atmosferze w różnych miejscach na /świecie

20 National Science Foundation (NSF) szkolne źródła. linki do źródeł National Science Digital Library (All Ages), linki do źródeł, nowości

21 blogi nowości (artykuły posegregowane według kategorii zapytaj naukowca szukaj informacji na dowolny temat US Global Change Research Program US Global Change Research Information office badania naukowe, informacje ogólne

22 Access to US and UN documents on global change, All documents are online and in hardcopy (these are free) US Carbon Cycle Science Program badania naukowe, informacje ogólne ESSP którego częścią jest projekt GLOBE Carbon Cycle North American Carbon Program (NACP)

23 CarboEurope CarboSchools

24 współpraca między naukowcami zajmującymi się zmianami na świecie i szkołami w Europie. US Fish and Wildlife Service (USFWS) dla nauczycieli i uczniów linki do źródeł/zasobów

25 U.S. Gov't Web Sites for Kids: bensguide.gpo.gov/subject.html strona nie jest źródłem sama w sobie, używana do znalezienia innych żródeł informacji

26 US Geological Survey (USGS) nauczanie, dane i obrazki mapy z wielu źródeł (niektóre bardziej przydatne niż inne) inne materiały not specific to carbon cycle Good kids website example:

27 Naukowcy United Nations Environment Programme (UNEP) owości, informacje ogólne, działania mapy i wykresy

28 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)http://www.ipcc.ch/ badania naukowe Bases assessment on peer reviewed and published articles 3 different working groups make suggestions for the future based on these assessments

29 Kyoto Protocol strategie, działania, dane i obrazki Treaty between a large number of countries which sets CO2 emission targets Union of Concerned Scientists badania naukowe, informacje ogólne, działania Zmiany klimatu

30 NE USA California

31 National Wildlife Foundation (NWF)http://www.nwf.org globalne ocieplenie badania naukowe, nowości, działania

32 University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) Project LEARN (10-12, teacher background info) informacje ogólne, przewodniki dla nauczycieli tematy: (do każdego tematu zamieszczone są wiadomości ogólne, działania, standards, time, learning objectives, and assessment ideas) atmosfera klimat cykl obiegu węgla Globalne ocieplenie, ozon

33 National Center for Atmospheric Research (NCAR) NCAR Education and Outreach (VERY GOOD!!! 5-8) informacje ogólne, przewodniki dla nauczycieli, działania

34 Kids Crossing-includes Living in the Greenhouse Kids Crossing-includes Living in the Greenhouse Educators Bridge-Teacher s guides for K-12 Activities to go with Living in the Greenhouse Webquest:

35 odkrycia klimatyczne (klimat w przeszłości: przykład Małej Epoki Lodowcowej (9 lekcji), CO2 pochłanianie i źródła: 5 częściowy eksperyment, The Sun) Publication-teacher (Science Now)

36 Woods Hole Research Center, węgiel badania naukowe, informacje ogólne użytkowanie terenu, utrata węgla, forest sequestration

37 EOS-Webster, Źródła danych na temat zmian klimatycznych badania naukowe, dane i zdjęcia, nowości, linki do innych źródeł danych, działania

38 Edukacja Digital Library for Earth System Education Linki do źródeł danych "Węgiel" Atom węgla (7-10) działania podążaj za atomem węgla przez środowisko Connections with marine C cycle (7-12) przewodniki dla nauczycieli

39 fotosynteza alg- eksperyment Teacher s Domain (All Ages), przewodniki dla nauczycieli, filmy Multimedia z NOVA i inne serie programów telewizyjnych informacje ogólne, pytania do dyskusji, related standards globalne ocieplenie/zmiany klimatyczne, zawarte plany lekcji

40 Trees-carbon (10-12), przewodniki dla nauczycieli ściśle i dobrze przedstawione instrukcje kalkulowania CO2 magazynowanego przez drzewa. wymaga znajomości chemii (element mass, unit conversion), i matematyki (log10, means) Earth Exploration Toolbook, przewodniki dla nauczycieli kilka rozdziałów będzie wspierać nasze działania: rozdziały zawieraja: Teacher notes, National science standards, Case Study example, Steps and required tools to complete the lessons.

41 Rozdział 4: Annotating Change in Satellite Images (10-12) Rozdział 6: Exploring Regional Differences in Climate Change (Advanced 10-12)

42 Rozdział 13: Visualizing Carbon Pathways (7-10) Rozdział 15: Using GLOBE Data to Investigate the Earth System (7-12)

43 Project WEB, publikacje nauczycieli, informacje ogólne wspólny biuletyn: New Hampshire Project WET, Project WILD and Project Learning Tree Individual issues have different themes (some are relevant), Spring 2000-Exploring Phenology, Winter 2006-Climate Change, Spring 2006-Natures Classroom, Fall Renewable Resources, Winter 2007-Nonrenewable Resources, Global Warming Art, dane i obrazki globalne ocieplenie, mapy, wykresy, obrazki

44 Aktualności/nowości Primary Sources: Peer Review Journal Articles Scientific American: Science and Technology publikacje, badania naukowe (wpisując w prawym górnym rogu w okienko słowa kluczowe i klikając na strzałkę ukaże Ci się lista artykułów o danej tematyce. Wiele z nich jest dostępnych za darmo jeśli tytuły i autorów wpisze się w szukanie w googl. Science Magazine publikacje, badania naukowe (mozna znależć informacje o cyklu obiegu węgla w ekosystemach ziemskich.

45 Nature International publikacje, badania naukowe (bieżące zagadnienia i artykuły sa dostępne w pełnej wersji tekstowej. Subject headings are listed down the side of the page Secondary Sources: Name and quote scientists and their research, policy makers, economists All of the major news organizations have popular articles that cite scientists and science journal articles. These also typically provide links to other known sites about related topics. This is a small list of sites for English speakers.

46 National Public Radio (NPR) nowości, informcje ogólne Climate Connections wspólna seria NPR i National Geographic: skupiająca się na zmianach klimatycznych na świecie

47 It s All About Carbon, seria kreskówek powstała w ramach Climate Connections (wyprodukowana przez NPR i Public Broadcasting System) informacje ogólne, filmy British Broadcasting Company (BBC) nowości, szkoły informacje ogólne przewodniki dla nauczycieli

48 The popular BBC news site has developed a series of websites geared toward students from K-12 działania, blogi, fora, linki i przewodniki dla nauczycieli Climate Change, informacje ogólne nowości, opowiadania informacje o zmianach klimatu

49 CNN MSNBC

50 The Australian, Climate Wire, prowadzona przez UNEP/GRID zawiera bieżące i niedawne wiadomości z całego świata, informacje o: zmianach klimatu, globalnym ociepleniu, energii, węglu i inne.

51 Pomocnicze źródła: Popularne magazyny naukowe Discover Magazine nowości, informacje ogólne National Geographic nowości, informacje ogólne National Geographic Article (7-12) informacje ogólne Exert:http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0402/feature5/index.html Full:http://magma.nationalgeographic.com/ngm/0402/feature5/online_extra.html Tematyka: CO2 in the atmosphere-anthropogenic causes Photosynthesis and respiration Eddy flux towers Field measurements to validate tower measurements Missing carbon-tree growth in the Eastern US, fire suppression in Western US, additional growth in Europe, Siberia, warming contributes to increased growth in the arctic How long can forest CO2 uptake last? Permafrost CO2 release FACE studies mentioned Carbon dissolves in ocean waters Geologic sequestration in the North Sea

XII Konferencja Dyrektorów Szkół Programu GLOBE

XII Konferencja Dyrektorów Szkół Programu GLOBE Informacja Prasowa Warszawa, 30 marca 2012 r. XII Konferencja Dyrektorów Szkół Programu GLOBE Badaj klimat z Programem GLOBE Ekologiczny! Badawczy! Edukacyjny! Międzynarodowy! www.gridw.pl/globe Centrum

Bardziej szczegółowo

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 2016 Kolokwium zaliczeniowe Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Elżbieta Niemierka Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 2016-01-07 1. SPIS TREŚCI 2. Gaz cieplarniany - definicja...

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Program GLOBE w Polsce

Program GLOBE w Polsce Program GLOBE w Polsce Badaj klimat z Programem GLOBE www.globe.gridw.pl 1.1. Co to jest Program GLOBE? 1. O PROJEKCIE Program GLOBE ( ) jest międzynarodowym programem edukacyjnym, który skupiając uczniów,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Dynamika Zlewni (Rzecznej)

Dynamika Zlewni (Rzecznej) Dynamika Zlewni (Rzecznej) Skąd pochodzi woda, której używasz? Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczająca ilość wody czy też jej dostawy są ograniczone? Jakie czynniki mają wpływ na ilość i jakość wody

Bardziej szczegółowo

CO WIEM O MOIM JEDZENIU? scenariusze zajęć

CO WIEM O MOIM JEDZENIU? scenariusze zajęć CO WIEM O MOIM JEDZENIU? scenariusze zajęć ŻYWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA NAUKA / TECHNOLOGIA HANDEL LUDZIE Przetwarzanie żywności Sposoby organizacji rynków rolnych Zatrudnienie Nawożenie i irygacja

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Układ klimatyczny. kriosfera. atmosfera. biosfera. geosfera. hydrosfera

Układ klimatyczny. kriosfera. atmosfera. biosfera. geosfera. hydrosfera Układ klimatyczny kriosfera atmosfera biosfera geosfera hydrosfera 1 Klimat, bilans energetyczny 30% 66% T=15oC Bez efektu cieplarnianego T=-18oC 2 Przyczyny zmian klimatycznych Przyczyny zewnętrzne: Zmiana

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna Wdzydze Kiszewskie 27-29 maja 2009r. Strona 1

Konferencja naukowo-techniczna Wdzydze Kiszewskie 27-29 maja 2009r. Strona 1 GSE FM GMES Service Element Forest Monitoring polska implementacja Anna Orlińska, GEOSYSTEMS Polska Consortium led by: Project funded by Project Part of Struktura Prezentacji Lasy w Polsce Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Khaliunaa Erdenekhuu PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytet Łódzki, doktorantka adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Data logging, video measurements and modelling for science classroom

Data logging, video measurements and modelling for science classroom Data logging, video measurements and modelling for science classroom Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, PL Ewa Kędzierska, Fundacja CMA, Amsterdam, NL

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr Eligiusz Brzeźniak Zespół dydaktyczny Dr Eligiusz Brzeźniak

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr Eligiusz Brzeźniak Zespół dydaktyczny Dr Eligiusz Brzeźniak Ochrona środowiska II stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Globalne zmiany klimatu Global change of climate Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Eligiusz Brzeźniak Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Bez względu na powód zmian jest cieplej

Bez względu na powód zmian jest cieplej -170-430 C 350 C 20 C -140-20 C ~ -150 C ~ -180 C ~ -250 C ~ -210 C 2013-01-21 Bez względu na powód zmian jest cieplej Jean Baptiste Joseph Fourier (ur. 21 marca 1768 w Auxerre - zm. 16 maja 1830 r. w

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Misja Programu GLOBE została zdefiniowana w następujących punktach Program GLOBE Program GLOBE w liczbach (stan w roku 2007)

1. Wstęp Misja Programu GLOBE została zdefiniowana w następujących punktach Program GLOBE Program GLOBE w liczbach (stan w roku 2007) 1. Wstęp Program GLOBE został stworzony przez naukowców i edukatorów amerykańskich (USA) w 1994 roku. W Polsce funkcjonuje on od 1997 roku, na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Co można zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery?

Temat: Co można zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Autor: Bożena Sienkiewicz Dla kogo: gimnazjum, klasy I-III Temat: Co można zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Cele lekcji: Uświadamianie zagrożeń ekologicznych związanych ze wzrostem

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zbigniew M. Karaczun CZY I JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU W POLSCE

Dr hab. Zbigniew M. Karaczun CZY I JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU W POLSCE Dr hab. Zbigniew M. Karaczun CZY I JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU W POLSCE ZAKRES Co to jest adaptacja Problemy z adaptacją Czy należy adaptować się do zmian klimatu? W jaki sposób adaptować się do

Bardziej szczegółowo

Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu

Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Zmiany klimatu Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Duża zmienność w przeszłości Problem z odzieleniem wpływów naturalnych i antropogenicznych Mechanizm sprzężeń zwrotnych Badania naukowe Scenariusze

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie

Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji dotyczący zmian klimatu

Scenariusz lekcji dotyczący zmian klimatu Scenariusz lekcji dotyczący zmian klimatu Przedstawiony poniżej scenariusz nadaje się do wykorzystania na bardzo zróżnicowanym poziomie edukacyjnym. Wybór zagadnień dydaktycznych i formy prezentacji zależy

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu Rolnictwo wobec zmian klimatu Konrad Prandecki Jachranka 9-11 grudnia 2013 r. 1.Wprowadzenie Plan wystąpienia 2.Zmiany klimatyczne 3.Klimatyczne wyzwania dla rolnictwa 4.Wnioski 2 Wprowadzenie Procesy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Strona startowa:

Moduł 4 Strona startowa: Moduł 4 Strona startowa: Witaj w Module 4! Moduł ten dotyczy współdziałania nauczycieli. Do tej pory dowiedzieliśmy się, jak projektować i oceniać uczenie się oparte na współdziałaniu. Lecz opowiadanie

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć - Zbadać - Zrozumieć. Małgorzata Chmurska, Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Zobaczyć - Zbadać - Zrozumieć. Małgorzata Chmurska, Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Zobaczyć - Zbadać - Zrozumieć Małgorzata Chmurska, Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Plan 1. Projekt ICT for IST współpraca i rezultaty 2. Idea Zobaczyć*Zbadać*Zrozumieć

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem Opis ćwiczenia Ty i trójka Twoich przyjaciół decydujecie się przemalować Wasz salon. Aby zrealizować ten projekt, musicie

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

www.accessengineeringlibrary.com

www.accessengineeringlibrary.com www.accessengineeringlibrary.com Najlepszy materiał dydaktyczny Multimedialna platforma, która łączy ze sobą profesjonalne materiały naukowe z szeroko rozumianej inżynierii: 430 monografii i podręczników

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Las jako zjawisko geograficzne. (Biomy leśne)

Las jako zjawisko geograficzne. (Biomy leśne) Las jako zjawisko geograficzne (Biomy leśne) Dlaczego lasy na Ziemi w Europie, Afryce, Ameryce, Azji są takie a nie inne? Są pochodną klimatu zmieniającego się w przestrzeni i czasie Lasy (ekosystemy,

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z biologii i fizyki, wspomagane technologią informacyjną

Doświadczenia z biologii i fizyki, wspomagane technologią informacyjną Projekt, w którym realizowane są omawiane tutaj doświadczenia powstał z inspiracji ITforUS czyli Information Technology for Understanding Science i jest realizowany we współpracy z Centrum Technologii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Dlaczego klimat się zmienia?

Dlaczego klimat się zmienia? Dlaczego klimat się zmienia? WSTĘP Pogoda i klimat są nierozerwalnie związane ze wszystkimi procesami zachodzącymi w atmosferze, których siłą napędową jest energia słoneczna. Ziemia zachowuje równowagę

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Pakiet nauczyciela: przewodnik obserwacji

Pakiet nauczyciela: przewodnik obserwacji Pakiet nauczyciela: przewodnik obserwacji Zachęć swoich uczniów do wzięcia udziału w ogólnoświatowej kampanii naukowej, polegającej na obserwacji gwiazd widocznych na niebie, jako wskaźnika zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

5-10 w Realschule (w tzw. szkole realnej). 1 W Niemczech po czteroletniej szkole podstawowej uczniowie kontynuują naukę w klasach

5-10 w Realschule (w tzw. szkole realnej). 1 W Niemczech po czteroletniej szkole podstawowej uczniowie kontynuują naukę w klasach Miejskie ścieżki ekologiczne Podstawą egzystencji człowieka jest jego środowisko. Prognozy przewidują, że do 2030 roku 60% wszystkich ludzi zamieszkujących kulę ziemską będzie mieszkało w miastach. Ludziom

Bardziej szczegółowo

1. Pogadanka, praca nad wykresami i schematem, praca w grupach MAGDALENA SZEWCZYK. Dział programowy : Ekologia

1. Pogadanka, praca nad wykresami i schematem, praca w grupach MAGDALENA SZEWCZYK. Dział programowy : Ekologia MAGDALENA SZEWCZYK Dział programowy : Ekologia temat lekcji : Przyczyny i skutki kwaśnych deszczy Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów (cele operacyjne): WIADOMOŚCI Uczeń: - podaje definicje kwaśnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bjørn Helge Bjørnstad

Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bjørn Helge Bjørnstad Podstawy pedagogiki leśnej od Edukacji Środowiskowej do Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju Bjørn Helge Bjørnstad Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Zbliżenie na ludzkie zachowania i interakcje z

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Broszura informacyjna dla rodziców W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności czytania

Bardziej szczegółowo

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena)

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena) SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 1/II Tytuł: Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Szkoła dawniej i dziś druga - społeczne, - językowe, - matematyczne. Uczeń: - podaje temat projektu

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIAMY NASZĄ SZKOŁĘ OTWARTE LEKCJE

JAK ZMIENIAMY NASZĄ SZKOŁĘ OTWARTE LEKCJE JAK ZMIENIAMY NASZĄ SZKOŁĘ OTWARTE LEKCJE Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II ul. Batorego 8; 62-300 Września dariusz.s.andrzejewski@gmail.com Abstract. The event for teachers interested

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014 Nrr 7/2014(lipiec) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 7/ 2014 Spis treści: Enviromental Technology and Business Konferencja USA VI/2014 2 1 Nr 7/ 2014 (lipiec

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1.

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka programu

Charakterystyka programu Charakterystyka programu W dotychczas funkcjonujących programach wymagano opisu założonych osiągnięć uczniów z uwzględnieniem standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium

Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Uniwersytet dziecięcy jako laboratorium Źródło: pixabay.com II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 26 marca 2015 Anna Grąbczewska, Uniwersytet Dzieci Laboratorium - eksperymenty - narzędzia i

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU. Fizyka w chmurach

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU. Fizyka w chmurach SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU Fizyka w chmurach I. WPROWADZENIE Ciekawa lekcja to taka, która prowokuje ucznia do zadawania pytań. Dlatego tak ważne jest odejście od tradycyjnej formy

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia?

Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia? EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH: Co najbardziej przyczyniło się do ich zmniejszenia? Zmiana klimatu Zaprzestanie stosowania gazów typu CFC (chlorofluorometanów)! Bardzo istotną rolę odegrały w tym gazy typu

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Klasa 4

Informatyka. Klasa 4 1 2 Informatyka. Klasa 4 Wstęp do programowania Łagodnie wprowadza ucznia w świat programowania i pokazuje jak korzystać z wiedzy o cyfrowym świecie. Inspiruje do samodzielnej pracy i rozwija niezbędne

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Learning in the Digital Age, czyli co wizyta studyjna na Cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?

Learning in the Digital Age, czyli co wizyta studyjna na Cyprze może dać polskiemu nauczycielowi? PROJEKT PILOTAŻOWY ZAGRANICZNEJ MOBILNOŚCI SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH Learning in the Digital Age, czyli co wizyta studyjna na Cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji ekologicznych i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczeństwa dla ZR i ochrony różnorodności biologicznej

Współpraca organizacji ekologicznych i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczeństwa dla ZR i ochrony różnorodności biologicznej Współpraca organizacji ekologicznych i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczeństwa dla ZR i ochrony różnorodności biologicznej Anna Batorczak Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Staż naukowy Foresight impact on innovation

Staż naukowy Foresight impact on innovation Staż naukowy Foresight impact on innovation Łukasz Nazarko Visitining Research Associate @ Yashiro Lab Institute of Industrial Science University of Tokyo Bialystok University of Technology Faculty of

Bardziej szczegółowo

Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta

Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta Ocena Cyklu Życia płytek obwodów drukowanych doświadczenia producenta Wojciech Stęplewski, ITR Anna Girulska, Eldos Sp. z o.o. 8 października 2013 Badania zostały przeprowadzone dzięki ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

7. LEGIONY, LEGIONIŚCI I POLSKIE ŚLADY NA HAITI

7. LEGIONY, LEGIONIŚCI I POLSKIE ŚLADY NA HAITI EDUKACJA GLOBALNA NA ZAJĘCIACH HISTORII W GIMNAZJUM, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 2015 7. LEGIONY, LEGIONIŚCI I POLSKIE ŚLADY NA HAITI AUTORKA: PATRYCJA KOPCIŃSKA WebQuest to specyficzny rodzaj projektu,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Unia Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego realizowany w ramach programu własnego Jestem Polakiem

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji geograficznej

Systemy informacji geograficznej Systemy informacji geograficznej Wykład 7: Cyfrowa Ziemia Michał Rzeszewski Od Wielkich Odkryć do Cyfrowej Ziemi Henryk Żeglarz Al Gore źródło: http://wikipedia.pl Cyfrowa Ziemia - Digital Earth Gore,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo