(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (2 1) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK97/00267 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO97/48413, PCT Gazette nr 55/97 (51) IntCl7 A61K 38/28 A61K 47/26 (54)Wodny preparat insuliny oraz sposób jego przygotowania (30) Pierwszeństwo: ,DK,0684/96 (73) U praw niony z patentu: NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 12/99 (72) Tw órcy w ynalazku: Lone Logstrup Kimer, Farum, DK Per Balschmidt, Espergaerde, DK Steen Jensen, Dragor, DK (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 04/05 (74) Pełnom ocnik: Ostrowska Elżbieta, POLSERVICE Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Wodny preparat insuliny, znamienny tym, że zawiera: a) kryształy zawierające analog ludzkiej insuliny, w którym w pozycji B28 jest ASP, Lys, Leu, Val lub Ala i w pozycji B29 jest Lys lub Pro; lub des(b28-b30), des(b27) lub des(b30) ludzką insulinę oraz protaminę, i b) 100 do 400 mm mannitolu, przy czym stężenie analogu insuliny wynosi 60 do 3000 nmol/ml. 6. Sposób przygotowania preparatu insuliny zawierającego zarówno rozpuszczony jak i krystaliczny analog insuliny, znamienny tym, że prowadzi się etapy, w których: a) przygotowuje się kwasowy roztwór zawierający analog ludzkiej insuliny, cynk oraz subizofanową ilość protaminy, b) przygotowuje się zasadowy roztwór zawierający substancje działając jako bufor w ph fizjologicznym, przy czym przynajmniej jeden z powyższych roztworów ponadto zawiera związek fenolowy, i ponadto przynajmniej jeden z powyższych roztworów ponadto zawiera mannitol, c) miesza się roztwór kwasowy z roztworem zasadowym i ewentualnie ustala się ph do wartości z zakresu 6,5 do 8,0, po czym d) pozostawia się otrzymaną zawiesinę do wytrącenia.

2 Wodny preparat insuliny oraz sposób jego przygotowania Zastrzeżenia patentowe 1. Wodny preparat insuliny, znamienny tym, że zawiera: a) kryształy zawierające analog ludzkiej insuliny, w którym w pozycji B28 jest ASP, Lys, Leu, Val lub Ala i w pozycji B29 jest Lys lub Pro; lub des(b28-b30), des(b27) lub des(b30) ludzką insulinę oraz protaminę, i b) 100 do 400 mm mannitolu, przy czym stężenie analogu insuliny wynosi 60 do 3000 nmol/ml. 2. Preparat insuliny według zastrz. 1, znamienny tym, że ponadto zawiera chlorek. 3. Preparat insuliny według zastrz. 1, znamienny tym, że jako analog ludzkiej insuliny zawiera Asp 28ludzką insulinę lub LysB28ProB29ludzką insulinę. 4. Preparat insuliny według zastrz. 1, albo 2, albo 3, znamienny tym, że kryształy ponadto zawierają cynk oraz ewentualnie związek fenolowy. 5. Preparat insuliny według zastrz. 1, albo 2, albo 3, znamienny tym, że zawiera zarówno rozpuszczony jak i krystaliczny analog insuliny w stosunku wagowym 20:80 do 80: Sposób przygotowania preparatu insuliny zawierającego zarówno rozpuszczony jak i krystaliczny analog insuliny, znamienny tym, że prowadzi się etapy, w których: a) przygotowuje się kwasowy roztwór zawierający analog ludzkiej insuliny, cynk oraz subizofanową ilość protaminy, b) przygotowuje się zasadowy roztwór zawierający substancje działając jako bufor w ph fizjologicznym, przy czym przynajmniej jeden z powyższych roztworów ponadto zawiera związek fenolowy, i ponadto przynajmniej jeden z powyższych roztworów ponadto zawiera mannitol, c) miesza się roztwór kwasowy z roztworem zasadowym i ewentualnie ustala się ph do wartości z zakresu 6,5 do 8,0, po czym d) pozostawia się otrzymaną zawiesinę do wytrącenia. 7. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że stosunek wagowy analogu insuliny do protaminy w roztworze w etapie a) wybiera się tak, aby uzyskać końcowy produkt o stosunku wagowym rozpuszczonego do krystalicznego analogu insuliny w zakresie 20:80 do 80: Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że roztwór z etapu a) zawiera 120 do 6000 nmoli/ml analogu insuliny oraz 0,01 do 5,0 mg/ml protaminy. 9. Sposób według zastrz. 8, znamienny tym, że roztwór z etapu a) ponadto zawiera cynk w ilości odpowiadającej 10 do 40 ig Z n/l0 0 IU insuliny. 10. Sposób według zastrz. 6, albo 7, albo 8, albo 9, znamienny tym, że roztwór z etapu a) i/lub roztwór z etapu b) zawiera chlorek w ilości odpowiadającej 5 do 40 mm w produkcie końcowym. 11. Sposób według zastrz. 6, albo 7, albo 8, albo 9, znamienny tym, że ph roztworu kwasowego z etapu a) wynosi poniżej 5. * * * Przedmiotem wynalazku jest wodny preparat insuliny oraz sposób jego przygotowania. Cukrzyca jest ogólnym terminem oznaczającym zaburzenia występujące u ludzi objawiające się nadmiernym wydalaniem moczu, tak jak w przypadku cukrzycy (diabetes mellitus) i moczówki prostej (diabetes insipidus). Cukrzyca (diabetes mellitus) jest to zaburzenie metaboliczne w którym zdolność zużywania glukozy jest mniej więcej całkowicie stracona. Około 2% wszystkich ludzi cierpi na cukrzycę. Od wprowadzenia insuliny w latach 1920 poczyniono wiele kroków na przód w ulepszaniu terapii cukrzycy (diabetes mellitus). W celu zapobieżenia występowaniu wysokich poziomów glukozy we krwi pacjenci z cukrzycą często przyjmują terapię składającą się z wielu zastrzyków z insuliny, dzięki której insulina jest podawana z każdym posiłkiem.

3 W leczeniu cukrzycy (diabetes mellitus) zasugerowano i użyto wiele odmian preparatów insuliny, takich jak normalna insulina, insulina Semilente, insulina izofanowa, zawiesiny insulinowo-cynkowe, insulina protaminowo-cynkowa oraz insulina Ultralente. Ponieważ pacjenci z cukrzycą są leczeni preparatami insuliny przez wiele dziesięcioleci występuje, zapotrzebowanie na bezpieczniejsze i poprawiające jakość życia preparaty insuliny. Niektóre z dostępnych w handlu preparatów insuliny scharakteryzowano jako szybko działające, a inne preparaty jako wolno działające, ale wykazujące mniej lub bardziej przedłużone działanie. Szybko działające preparaty insuliny są zazwyczaj zawiesinami insuliny, podczas gdy preparaty insuliny o opóźnionym działaniu mogą być zawiesinami zawierającymi insulinę w formie krystalicznej i/lub bezpostaciowej, wytrąconą przez dodanie samych soli cynku lub dodanie protaminy lub przez połączenie obydwu. Ponadto, niektórzy pacjenci używają preparatów mających zarówno szybkie jak i bardziej przedłużone działanie. Takie preparaty mogą stanowić roztwory insuliny, w których zawieszone są kryształy insuliny protaminowej. Niektórzy pacjenci własnoręcznie przygotowują końcowe preparaty przez mieszanie roztworów insuliny z preparatem zawiesinowym w stosunku wymaganym przez danego pacjenta. Standardowo preparaty insuliny podaje się przez wstrzyknięcia podskórne. Najważniejszy dla pacjenta jest profil działania preparatu insuliny, który odpowiada działaniu insuliny na metabolizm glukozy w funkcji czasu od wstrzyknięcia. W profilu tym ważne są, między innymi, czas upływający do rozpoczęcia działania, maksymalna wartość i całkowity czas działania. Pacjenci wymagają różnorodnych preparatów insuliny z różnymi profilami działania. Jeden pacjent może tego samego dnia używać preparatów insuliny znacznie różniących się profilami działania. Wymagany profil działania zmienia się zależnie np. od pory dnia oraz ilości i składu posiłku zjedzonego przez pacjenta. Równie ważna dla pacjenta jest fizyczna stabilność preparatów insuliny, szczególnie z powodu rozpowszechniającego się stosowania przyrządów do wstrzykiwania w formie pióra, takich jak przyrządy zawierające naboje Penfill, w których preparat insuliny jest przechowywany do czasu, aż cały nabój będzie pusty. Może to trwać przez przynajmniej 1 do 2 tygodni dla przyrządów zawierających 1,5-3,0 ml. Pierwsza stabilna neutralna zawiesina insuliny została opracowana przez Scotta i Fischera (J. Pharmacol. Exp. Ther. 58(1936), 78), którzy odkryli, że obecność nadwyżki protaminy i soli cynku (2 (.ig cynku na Ul (Międzynarodowa Jednostka) insuliny) może stabilizować preparat insuliny protaminowej, opisany przez Hagedoma i innych: J. Am. Med. Assn. 106(1936), Całkowicie krystaliczną modyfikację insuliny protaminowo-cynkowej nazwaną insuliną NPH lub Insuliną Izofanową opracowali Krayenbiihl i Rosenberg (patrz Rep. Steno Mem. Hosp. Nord. Insulinlab. 1(1946), 60 oraz duński patent nr 64708). Stwierdzili oni, że insulina i protamina połączone w proporcjach izofanowych w obojętnym ph w obecności niewielkiej ilości cynku i fenolu, lub pochodnych fenolu lub, korzystnie m-krezolu, utworzy bezpostaciowy strąt, który podczas stania przekształca się stopniowo, ale całkowicie w podłużne tetragonalne kryształy ograniczone na końcach przez piramidalne ścianki. Insulina i protamina łososiowa kokrystalizują w stosunku wagowym odpowiadającym około 0,09 mg siarczanu protaminy na mg insuliny. Cynk w ilości przynajmniej 0,15 (ig na IU i fenol w stężeniu wyższym niż 0,1% są niezbędne do utrzymania tetragonalnego kształtu kryształów. We wczesnych latach ten typ kryształów przygotowywano używając świńskiej lub bydlęcej insuliny ze źródeł naturalnych, ale od lat osiemdziesiątych używa się w tym celu insuliny ludzkiej, produkowanej przy pomocy metod inżynierii genetycznej lub przez półsyntetycznie. Ludzka insulina składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych, nazwanych A i B, zawierających odpowiednio 21 i 30 aminokwasów. Łańcuchy A i B są połączone ze sobą przez dwa dwusiarczkowe mostki cysteinowe. Insulina z większości innych gatunków jest zbudowana podobnie, ale może nie zawierać tych samych aminokwasów w pozycjach odpowiadających pozycjom w łańcuchach ludzkiej insuliny. Odkrycie inżynierii genetycznej umożliwiło łatwe przygotowanie dużej ilości różnorodnych związków insuliny będących analogami insuliny ludzkiej. W tych analogach insuliny jeden lub więcej aminokwasów zostało podstawionych innymi aminokwasami, które mogą

4 być kodowane przez sekwencję nukleotydową. Ponieważ ludzka insulina, jak wyjaśniono powyżej, zawiera 51 aminokwasów, możliwe jest stworzenie wielu analogów insuliny, tak że opracowano wiele różnych analogów mających interesujące właściwości. W roztworach ludzkiej insuliny zawierających stężenia odpowiednie dla preparatów do wstrzykiwania cząsteczka insuliny jest obecna w formie zasocjowanej jako heksamer (Brange i inni, Diabetes Care 13, (1990), ). Uważa się że po wstrzyknięciu podskórnym stopień absorpcji przez prąd krwi zależy od wielkości cząsteczki i stwierdzono, że analogi insuliny z podstawieniami aminokwasowymi, które przeciwdziałają lub hamują formowanie heksameru wykazują wyjątkowo szybkie działanie (Brange i inni, jak wyżej). Ma to wielkie znaczenie terapeutyczne dla pacjentów z cukrzycą. W kryształach preparatów insuliny protaminowej o przedłużonym działaniu, insulinę także znajduje się w formie heksamerycznej (Balschmidt i inni; Acta Chryst. B47, (1991), ). Preparaty farmaceutyczne oparte na analogach ludzkiej insuliny są, na przykład, znane z następujących dokumentów: Międzynarodowa publikacja WO 95/00550 dotyczy preparatów farmaceutycznych opartych na kryształach insuliny zawierających AspB28insulinę i protaminę, które, przy podawaniu in vivo, charakteryzują się szybkim działaniem i przedłużoną aktywnością. Kryształy mogą ponadto zawierać jony cynku oraz fenol i/lub m-krezol. Do preparatów dodaje się glicerynę jako czynnika izotonizującego. W opisie patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki ujawniono różne środki farmaceutyczne do podawania pozajelitowego, zawierające szybko działający monomeryczny analog insuliny, cynk, protaminę oraz pochodną fenolową. Środki zawierają ponadto glicerynę, która odgrywa rolę czynnika izotonizującego. Opis patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki ujawnia szybko działający preparat do podawania pozajelitowego, zawierający ludzki analog insuliny w formie kompleksu heksamerycznego, składającego się z sześciu monomerycznych analogów insuliny, jonów cynku i przynajmniej trzech cząsteczek pochodnej fenolowej. Korzystnym czynnikiem izotonizującym jest gliceryna. Publikacja autorstwa Vinita Gupta i wsp. zatytułowana Effect o f Solvent Additives on the Thermal Stability o f Insulin opublikowana w Centre for Biotechnology, vol. 70, str , ujawnia różne preparaty krowiej insuliny zawierające jako dodatki węglowodany, takie jak sorbitol, ksylitol, mannitol oraz trehaloza, które zastosowano w celu poprawienia termicznej stabilności tych preparatów. Opis patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczy sposobu zapobiegania osadzaniu się białek, takich jak w preparatach hormonalnych, w układach podawania leku, których dobre funkcjonowanie zależy od płynności infusatu. W tym celu, C-4 do C-18 poliol miesza się z roztworem białka przed wprowadzeniem tego roztworu do układu podawania leku. Poliol taki dodaje się w' ilości 10 do 90% wagowo-objętościowych w celu zapobiegania osadzaniu się białka podczas długoterminowego jego przechowywania w układzie podawania leku. Niestety, insulina dąży do tworzenia nierozpuszczalnych i biologicznie nieaktywnych włókien na drodze nie-kowalencyjnej polimeryzacji (porównaj np. Jens Brange, Galenics of Insulin, Springer-Verlag, 1987 i inne zamieszczone pozycje literaturowe). Do tworzenia włókien przyczynia się podwyższona temperatura, np. powyżej 30 C oraz towarzyszące ruchy. Proces włóknienia, którego jest bardzo trudno umknąć, wykazuje górną granicę czasu, przez który insulina może być przechowywana oraz, w związku z tym, w objętości naboi Penfill. Ponieważ tworzenie włókien ogólnie wymaga monomeryzacji insuliny, analogi insuliny, które niechętniej tworzą di i heksamery, powodują, że preparaty, w których są stosowane, są mniej stabilne fizycznie z powodu włóknienia. A zatem celem wynalazku jest dostarczenie preparatów insuliny zawierających ludzką insulinę lub jej analog lub jej pochodną, które to preparaty posiadałyby poprawioną stabilność fizyczną. Przedmiotem wynalazku jest wodny preparat insuliny charakteryzujący się tym, że zawiera: a) kryształy zawierające analog ludzkiej insuliny, w którym w pozycji B28 jest Asp, Lys, Leu, Val lub Ala i w pozycji B29 jest Lys lub Pro; lub des(b28-b30), des(b27) lub

5 des(b30) ludzką insulinę oraz protaminę, i b) 100 do 400 mm mannitolu, przy czym stężenie analogu insuliny wynosi 60 do 3000 nmol/ml. Korzystnie preparat ten dodatkowo zawiera chlorek. Jako analog ludzkiej insuliny preparat według wynalazku zawiera AspB28ludzką insulinę lub LysB28ProB29ludzką insulinę. W preparacie według wynalazku kryształy dodatkowo zawierają cynk oraz ewentualnie związek fenolowy. Korzystnie preparat według wynalazku zawiera zarówno rozpuszczony jak i krystaliczny analog insuliny w stosunku wagowym 20:80 do 80:20. Przedmiotem wynalazku jest także sposób przygotowania preparatu insuliny zawierającego zarówno rozpuszczony jak i krystaliczny analog insuliny, charakteryzujący się tym, że prowadzi się etapy, w których: a) przygotowuje się kwasowy roztwór zawierający analog ludzkiej insuliny, cynk oraz subizofanową ilość protaminy, b) przygotowuje się zasadowy roztwór zawierający substancje działając jako bufor w ph fizjologicznym, przy czym przynajmniej jeden z powyższych roztworów ponadto zawiera związek fenolowy, i ponadto przynajmniej jeden z powyższych roztworów ponadto zawiera mannitol, c) miesza się roztwór kwasowy z roztworem zasadowym i ewentualnie ustala się ph do wartości z zakresu 6,5 do 8,0, d) pozostawia się otrzymaną zawiesinę do wytrącenia. W sposobie według wynalazku stosunek wagowy analogu insuliny do protaminy w roztworze w etapie a) wybiera się tak, aby uzyskać końcowy produkt o stosunku wagowym rozpuszczonego do krystalicznego analogu insuliny w zakresie 20:80 do 80:20. Roztwór z etapu a) korzystnie zawiera 120 do 6000 nmoli/ml analogu insuliny oraz 0,01 do 5,0 mg/ml protaminy. Roztwór z etapu a) korzystnie dodatkowo zawiera cynk w ilości odpowiadającej 10 do 40 [ig Zn/100 IU insuliny. Roztwór z etapu a) i/lub roztwór z etapu b) korzystnie zawiera chlorek w ilości odpowiadającej 5 do 40 mm w produkcie końcowym. W sposobie według wynalazku ph roztworu kwasowego z etapu a) wynosi poniżej 5. Figura 1 jest mikrofotografią (powiększenie xl000) środka według wynalazku zawierającego kryształy AspB28ludzkiej insuliny protaminowej oraz mannitol. Figura 2 jest mikrofotografią (powiększenie xl000) środka według wynalazku zawierającego kryształy ludzkiej insuliny protaminowej oraz mannitol. Figura 3 jest graficznym przedstawieniem profilu działania preparatu według wynalazku zawierającego zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną AspB28ludzką insulinę oraz preparatu zawierającego zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną ludzką insulinę. Oba preparaty dodatkowo zawierają mannitol. Wykres przedstawia odpowiedź glukozy w krwi po wstrzyknięciu preparatu świniom. Wykres dowodzi, że za szybkie rozpoczęcie działania odpowiada wysoce stabilny preparat AspB 8ludzkiej insuliny. Definicje Użyty tutaj termin analog ludzkiej insuliny oznacza ludzką insulinę w której jeden lub więcej aminokwasów zostało wydeletowanych i/lub podstawionych innymi aminokwasami, włącznie z aminokwasami niekodującymi, lub ludzką insulinę zawierającą dodatkowe aminokwasy, tj. więcej niż 51 aminokwasów. Użyty tutaj termin pochodna ludzkiej insuliny oznacza insulinę lub jej analog w którym z jednym lub więcej aminokwasem związany jest przynajmniej jeden podstawnik organiczny. Użyty tutaj termin rozpuszczalny w wodzie odpowiada rozpuszczalności w wodzie przynajmniej 10 mmoli/1, korzystnie przynajmniej 50 mmoli/1, w temperaturze 20 C. Użyty tutaj termin węglowodan, zredukowany węglowodan, monosacharyd, disacharyd, pochodne estrowe i eterowe tych związków zastosowano zgodnie z terminologią użytą w K.A.. Jensen Grundrids af den organiske kemi, Almen Kemi III, 1 wydanie, Jul. Gjellerups forlag, 1969, strony

6 Użyty tutaj termin nieredukujący węglowodan oznacza węglowodan, który zasadniczo nie ma zdolności reagowania z grupami aminowymi insuliny w preparatach według wynalazku i tworzenia insuliny glikonowanej. Definicja ta dotyczy także węglowodanów w których inaktywowano lub zablokowano grupą(y) karbonylowe, przez np. utworzenie bezwodników lub pochodnych. W pierwszym rozwiązaniu niniejszy wynalazek dotyczy wodnych preparatów insuliny zawierających: rozpuszczoną lub wytrąconą ludzką insulinę, jej analog i/lub jej pochodną, oraz 100 do 400 mm, korzystnie 150 do 250 mm, korzystniej 180 do 230 mm, rozpuszczalnego w wodzie, zredukowanego lub nieredukującego węglowodanu, zawierającego przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanowej lub rozpuszczalnej w wodzie, nieredukującej estrowej i/lub eterowej pochodnej węglowodanu lub zredukowanego węglowodanu zawierającej przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanu, lub ich mieszaniny. W innym rozwiązaniu wynalazek dotyczy wodnych preparatów insuliny zawierających: rozpuszczoną lub wytrąconą ludzką insulinę, jej analog i/lub jej pochodną, oraz rozpuszczalny w wodzie, zredukowany lub nieredukujący węglowodan, zawierający przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanowej lub rozpuszczalną w wodzie, nieredukującą estrową i/lub eterową pochodną węglowodanu lub zredukowanego węglowodanu zawierającą przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanu, lub ich mieszaninę. W jeszcze innym rozwiązaniu wynalazek dotyczy wodnych preparatów analogów insuliny zawierających: rozpuszczony lub wytrącony analog ludzkiej insuliny, oraz rozpuszczalny w wodzie, zredukowany lub nieredukujący węglowodan, zawierający przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanowej lub rozpuszczalną w wodzie, nieredukującą estrową i/lub eterową pochodną węglowodanu lub zredukowanego węglowodanu zawierającą przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanu, lub ich mieszaninę. Węglowodan lub pochodna węglowodanu użyta w preparacie insuliny, według wynalazku, korzystnie zawiera od 5 do 18 atomów węgla w głównej strukturze węglowodanu i jest korzystnie wybrana z następujących związków: i) monosacharydy wybrane z grupy nieredukujących aldoz i ketoz, korzystnie nieredukujących aldotetroz, ketotetroz, aldopentoz, ketopentoz, aldoheksoz i ketoheksoz, korzystniej nieredukujących aldopentoz, ketopentoz, aldoheksoz i ketoheksoz; ii) zredukowane monosacharydy, tj. alkohole wielowodorotlenowe takie jak alditole, korzystnie wybrane z grupy składającej się z zredukowanych form aldotetroz, ketotetroz, aldopentoz, ketopentoz, aldoheksoz i ketoheksoz, korzystniej zredukowanych form aldopentoz, ketopentoz, aldoheksoz i ketoheksoz (tj. pentitiole i heksitole). iii) nieredukujące disachrydy, korzystnie wybrane z nieredukujących diheksoz. Szczególnymi przykładami odpowiednich zredukowanych lub nieredukujących węglowodanów są: mannitol, sorbitol, ksylitol, inozytol, sacharoza i trehaloza. Korzystnymi związkami od i) do iii) są mannitol, sorbitol, a najkorzystniejszym jest mannitol. Korzystnymi pochodnymi estrowymi i eterowymi są odpowiednio C 1-C4 estrowe pochodne kwasów tłuszczowych oraz C 1-C4 eterowe pochodne alkilowe. W korzystnym rozwiązaniu wynalazku preparat insuliny ponadto zawiera halogenek, korzystnie chlorek, korzystniej chlorek sodu. Wykazano, że obecność halogenku zapewnia lepszą stabilność fizyczną preparatu. Ponieważ preparaty insuliny zawierające szybko działające analogi ludzkiej insuliny ogólnie wykazują raczej niską stabilność fizyczną, niniejszy wynalazek jest szczególnie użyteczny w połączeniu z preparatami zawierającymi takie analogi. Tak też, preparaty insuliny, zgodnie z wynalazkiem, korzystnie zawierają jeden lub więcej szybko działających analogów ludzkiej insuliny, w szczególności analogów w których w pozycji B28 jest Asp, Lys, Leu, Val lub Ala i w pozycji B29 jest Lys lub Pro; lub des(b28-b30), des(b27) lub des(b30) ludzką

7 insulinę. Analog insuliny korzystnie wybiera się z analogów ludzkiej insuliny w których w pozycji B28 jest Asp lub Lys i w pozycji B29 jest Lys lub Pro. Najkorzystniejszymi analogami są Asp ludzka insulina i LysB28ProB29 ludzka insulina. W innym rozwiązaniu preparat, według wynalazku, zawiera pochodną insuliny wykazującą przedłużony profil działania, taką jak insuliny mające jeden lub więcej lipofilnych podstawników. Korzystnymi insulinami lipofilnymi są insuliny acylowane, włącznie z opisanymi w WO 95/07931 (Novo Nordisk A/S), B29 np. pochodne ludzkiej insuliny w których grupa ε- aminową LysB29 zawiera podstawnik acylowy składający się z przynajmniej 6 atomów węgla. Korzystnymi pochodnymi insuliny są: B29-Nε-mirystoilo-des (B30) ludzka insulina, B29-Nε-mirystoilo ludzka insulina, B29- Nε-palmitoilo ludzka insulina, B28-Nε-mirystoilo LysB28Pro29 ludzka insulina, B28-Nεpalmitoilo LysB28Pro29 ludzka insulina, B30-Nε-mirystoilo-ThrB29Lys30 ludzka insulina, B30- Nε-palmitoilo-ThrB29Lys30 ludzka insulina, B29-Nε-(N-palmitoilo-γ-glutamylo)-des (B30) ludzka insulina, B29-Nε-(N-litocholilo-γ-glutamylo)-des (B30) ludzka insulina, B29-Nε-(ωkarboksyheptadekanoilo)-des (B30) ludzka insulina; najkorzystniejszą jest B29-Nε-mirystoilodes(B30) ludzka insulina. W korzystnym rozwiązaniu preparat insuliny zawiera zarówno rozpuszczalną jak i wytrąconą, korzystnie krystaliczną insulinę, jej analog lub pochodną w stosunku wagowym 1:99 do 99:1, korzystnie 20:80 do 80:20, korzystniej 30:70 do 70:30. W tym rozwiązaniu wynalazku preparat insuliny korzystnie zawiera kryształy zawierające: insulinę lub jej analog lub pochodną oraz protaminę, dodatkowo cynk i/lub związek fenolowy, taki jak fenol, m-krezol lub ich mieszaninę. Ilość protaminy w kryształach korzystnie odpowiada 0,20 do 0,40 mg zasady protaminowej/100 IU insuliny lub analogu insuliny. Stosunek protaminy do insuliny w kryształach korzystniej odpowiada stosunkowi izofanowemu. Cynk jest korzystnie obecny w ilości od 10 do 40 μg Zn/100 IU insuliny, korzystnie 15 do 35 μg Zn/100 U insuliny. Fenol i m-krezol są odpowiednio korzystnie obecne w ilości odpowiadającej 0 do 4 mg/ml. Jednakże mieszanina 1,4 do 2,0 mg/ml m-krezolu i 0,6 do 2,0 mg/ml fenolu jest najkorzystniejsza. W korzystnym rozwiązaniu według wynalazku preparat insuliny zawiera: a) 60 do 3000 nmoli/ml, korzystnie 240 do 1200 nmoli/ml ludzkiej insuliny lub analogu i/lub pochodnej insuliny, b) zredukowany lub nieredukujący węglowodan, korzystnie mannitol, w stężeniu od 100 do 400 mm, korzystnie 150 do 250 mm, korzystniej 180 do 230 mm. c) chlorek, korzystnie chlorek sodu, w stężeniu od 0 do 100 mm, korzystnie 5 do 40 mm, korzystniej 5 do 20 mm; oraz d) fizjologicznie tolerowany bufor, korzystnie bufor fosforanowy taki jak dwuwodny fosforan disodowy w ilości 1 do 4 mg/ml. Preparat według wynalazku może ponadto zawierać jeden lub więcej związków powszechnie stosowanych jako czynniki izotonizujące, takich jak gliceryna. Wartość ph preparatów insulinowych korzystnie wynosi od 7,0 do 7,8. Ponadto niniejszy wynalazek dotyczy sposobu przygotowywania preparatu insulinowego zawierającego zarówno rozpuszczony jak i wytrącony analog insuliny, który obejmuje następujące etapy: a) zapewnienie kwasowego roztworu zawierającego analog ludzkiej insuliny, cynk oraz subizofanową ilość protaminy; b) zapewnienie zasadowego roztworu zawierającego substancje działające jako bufor o ph fizjologicznym; przy tym ponadto przynajmniej jeden z powyższych roztworów zawiera związek fenolowy; c) mieszanie roztworu kwasowego i zasadowego oraz, dodatkowo, ustalanie ph do wartości z zakresu 6,5 do 8,0, korzystnie 7,0 do 7,8; oraz d) pozostawienie powstałej zawiesiny do wytrącenia. W ten sposób można bardzo łatwo uzyskać preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczony jak i wytrącony analog insuliny. Ponadto, strat zawiesiny zawiera pałeczkowate kryształy, które są korzystne w tak zwanych PreMix preparatach insuliny.

8 Stosunek wagowy analogu insuliny do protaminy w roztworze etapu a) korzystnie wybiera się tak, aby osiągnąć produkt końcowy w stosunku wagowym rozpuszczonego do wytrąconego analogu insuliny w zakresie 1:99 do 99:1, korzystnie 20:80 do 80:20, korzystniej 30:70 do 70:30. W szczególności, roztwór etapu a) korzystnie zawiera 120 do 6000 nmoli/ml analogu insuliny oraz 0,01 do 5,0 mg/ml protaminy. Roztwór z etapu a) ponadto zawiera cynk, korzystnie w ilości odpowiadającej 10 do 40 (j.g Zn/100 IU insuliny, korzystnie 15 do 35 ig Zn/100 U insuliny. W korzystnym rozwiązaniu roztwór a) i/lub roztwór b) zawierają chlorek, korzystnie chlorek sodu, w ilości odpowiadającej 0 do 100 mm, korzystnie 5 do 40 mm, korzystniej 5 do 20 mm produktu końcowego. Wartość ph roztworu kwasowego w etapie a) wynosi korzystnie poniżej 5, korzystniej waha się w zakresie od 2 do 3,5. Analogiem insuliny jest korzystnie insulina mająca w pozycji B28 Asp, Lys, Leu, Val lub Ala oraz w pozycji B29 Lys lub Pro; lub des (B28-B30), des(b27) lub des(b30) ludzka insulina, korzystniej AspB28ludzka insulina lub LysB28ProB ludzka insulina, najkorzystniej Asp ludzka insulina. Związkiem fenolowym użytym w roztworach etapu a) i/lub etapu b) jest korzystnie fenol, m-krezol lub ich mieszanina. Korzystnie roztwór a) i/lub b) ponadto zawiera rozpuszczalny w wodzie, zredukowany lub nieredukujący węglowodan, zawierający przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanowej lub rozpuszczalną w wodzie, nieredukującą estrową i/lub eterową pochodną węglowodanu lub zredukowanego węglowodanu, zawierającą przynajmniej 4 atomy węgla w głównej strukturze węglowodanu, lub ich mieszaninę. Wymieniony węglowodan lub pochodna węglowodanu korzystnie zawiera 5 do 18 atomów węgla w głównej strukturze węglowodanu. W szczególnie korzystnym rozwiązaniu, roztwór etapu a) i/lub etapu b) zawiera mannitol, sorbitol, ksylitol, inozytol, trehalozę, sacharozę lub jakąkolwiek ich mieszaninę, korzystnie mannitol i/lub sorbitol, a najkorzystniej mannitol. Związkiem buforującym stosowanym w roztworze zasadowym etapu b) jest korzystnie fizjologicznie tolerowany bufor, korzystniej bufor fosforanowy, najkorzystniej dwuwodny fosforan disodowy. Wytrącony analog insuliny jest korzystnie w formie kryształów zawierających analog insuliny i protaminę. Zawiesinę uzyskaną w etapie a) pozostawia się do wytrącenia korzystnie w temperaturze z zakresu 5 C do 40 C, korzystniej 20 C do 36 C, najkorzystniej 30 C do 34 C. Następnie wynalazek zostanie zilustrowany poniższymi przykładami, które nie ograniczająjego zakresu. Przykład I Preparat 1 Przygotowano preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną AspB28ludzką insulinę w następujący sposób: Roztwór A: 228 Roztwór Asp ludzkiej insuliny w stężeniu 200 IU/ml przygotowano przez rozpuszczenie 76,5 mg AspB28ludzkiej insuliny w wodzie, przez dodanie 326 il 0,2N kwasu chlorowodorowego oraz 163 ^1 roztworu chlorku cynku (0,4 mg/ml). Następnie mieszając dodano 6,35 mg siarczanu protaminy w roztworze oraz mieszaninę składającą się z 17,2 mg m- krezolu, 15 mg fenolu oraz 455 mg mannitolu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 2,6-2,9. Następnie dodano wodą do 10 ml. Roztwór równoważono w C. Roztwór B: 25 mg dwuwodnego fosforanu disodowego rozpuszczono w wodzie do iniekcji. Mieszając dodano 17,2 mg m-krezolu, 15 mg fenolu i 455 mg mannitolu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 9. Dodano wodą do 10 ml. Roztwór równoważono w C. Mieszanie roztworów A i B Roztwór B dodano do roztworu A, ustalono ph na 7,30. Powstałą zawiesinę pozostawiono w 30 C na 6 dni do krystalizacji.

9 W powstałym preparacie stosunek wagowy insuliny wytrąconej do rozpuszczonej wynosił 70:30. Preparat użyto do napełnienia 1,5 ml naboi Penfill. Przykład II Preparat 2 Przygotowano preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną AspB28ludzką insulinę w następujący sposób: i) Frakcja krystaliczna. Roztwór A: B28 Roztwór AspB28 ludzkiej insuliny w stężeniu 200 IU/ml przygotowano przez rozpuszczenie 190,3 mgb28 Asp ludzkiej insuliny w wodzie przez dodanie 813 μl 0,2N kwasu chlorowodorowego oraz 410 μl roztworu chlorku cynku (0,4 mg/ml). Następnie mieszając dodano 16,1 mg siarczanu protaminy w roztworze oraz mieszaninę składającą się z 43,0 mg m-krezolu, 37,5 mg fenolu oraz 909 mg mannitolu oraz 14,6 mg chlorku sodu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 2,6-2,9. Następnie dodano wodę do 22 ml. Roztwór równoważono w 32 C. Roztwór B: 62,4 mg dwuwodnego fosforanu disodowego rozpuszczono w wodzie. Mieszając dodano 43,0 mg m-krezolu, 37,5 mg fenolu i 909 mg mannitolu i 14,6 mg chlorku sodu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 9. Dodano wodę do 22 ml. Roztwór równoważono w 32 C. Mieszanie roztworów A i B Roztwór B dodano do roztworu A, ustalono ph na 7,30. Dodano wody do 50 ml. Powstałą zawiesinę pozostawiono w 32 C na 4 dni do krystalizacji. W powstałym preparacie stosunek wagowy insuliny wytrąconej do rozpuszczonej wynosił 70:30. Preparat wprowadzono do 1,5 ml naboi Penfill. Przykłady III-VI Preparaty 3 do 6 Przygotowano preparaty insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną AspB28ludzką insulinę w sposób opisany w Przykładzie II, z takim wyjątkiem, że ilość mannitolu użytego w Roztworze A i B wynosiła odpowiednio 818 mg, 1005 mg, 1047 mg i 1137 mg. Preparaty wprowadzono do 1,5 ml naboi Penfill. Przykład VII Preparat 7 Przygotowano preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną LysB28ProB29ludzką insulinę w następujący sposób: i) Frakcja krystaliczna. Roztwór A: Roztwór LysB28ProB29ludzkiej insuliny w stężeniu 200 IU/ml przygotowano przez zawieszenie 69,7 mg LysB28ProB29ludzkiej insuliny w wodzie. Następnie mieszając dodano mieszaninę składającą się z 16,0 mg m-krezolu, 6,5 mg fenolu oraz 364 mg mannitolu oraz 25,1 mg dwuwodnego fosforanu disodowego. Następnie dodano 50 μl roztworu chlorku cynku (10 mg/ml). Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 7,40. Następnie dodano wodę do 10 ml. Roztwór równoważono w 15 C. Roztwór B: Przygotowano roztwór siarczanu protaminy przez rozpuszczenie 7,61 mg siarczanu protaminy i 25,1 mg dwuwodnego fosforanu disodowego w wodzie. M ieszając dodano mieszaniny 16,0 mg m-krezolu, 6,5 mg fenolu i 364 mg mannitolu i 14,6 mg chlorku sodu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 7,40. Dodano wodę do 10 ml. Roztwór równoważono w 15 C. Mieszanie roztworów A i B Roztwór B dodano do roztworu A, ustalono ph na 7,30. Pow stałą zawiesinę pozostawiono w 15 C na 3 dni do krystalizacji.

10 ii) Frakcja rozpuszczona Przegotowano roztwór LysB28ProB29ludzkiej insuliny przez rozpuszczenie 34,9 mg LysB28ProB29ludzkiej insuliny w wodzie przez dodanie 33 μl 1N kwasu chlorowodorowego oraz 25 μl roztworu chlorku cynku (10 mg/ml). Następnie mieszając dodano mieszaninę składającą się z 26,1 mg dwuwodnego fosforanu disodowego, 6,5 mg fenolu, 16,0 mg m-krezolu oraz 364 mg mannitolu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 7,3. Następnie dodano wodę do 10 ml. 6 ml frakcji rozpuszczonej dodano do 14 ml frakcji krystalicznej, ph ustalono na 7,30. W powstałym preparacie stosunek wagowy insuliny wytrąconej do rozpuszczonej wynosił 70:30. Preparat wprowadzono do 1,5 ml naboi Penfill. Przykład VIII Preparat 8 Przygotowano preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną ludzką insulinę w następujący sposób: i) Frakcja krystaliczna. Roztwór A: Roztwór ludzkiej insuliny przygotowano przez rozpuszczenie przez rozpuszczenie 69,7 mg ludzkiej insuliny w wodzie przez dodanie 65 μl 1N kwasu chlorowodorowego oraz 26 μ l roztworu chlorku cynku (10 mg/ml). Następnie mieszając dodano 6,0 mg siarczanu protaminy w roztworze oraz mieszaninę składającą się z 15 mg fenolu, 17,2 mg m-krezolu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 2,7-3,2. Następnie dodano wodę do 10 ml. Roztwór B: 24,9 mg dwuwodnego fosforanu disodowego rozpuszczono w wodzie. Mieszając dodano 15 mg fenolu, 17,2 mg m-krezolu i 728 mg mannitolu i 11,7 mg chlorku sodu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 9. Dodano wodę do 10 ml. Roztwór B dodano do roztworu A, ustalono ph na 7,30. Powstałą zawiesinę pozostawiono w C do następnego dnia. ii) Frakcja rozpuszczona Przygotowano roztwór ludzkiej insuliny przez rozpuszczenie 34,9 mg ludzkiej insuliny w wodzie przez dodanie 33 μl IN kwasu chlorowodorowego oraz 13 μl roztworu chlorku cynku (10 mg/ml). Następnie mieszając dodano mieszaninę składającą się z 12,5 mg dwuwodnego fosforanu disodowego, 15 mg fenolu, 17,2 mg m-krezolu, 364 mg mannitolu i 5,8 mg chlorku sodu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 7,3. Następnie dodano wodę do 10 ml. 6 ml frakcji rozpuszczonej dodano do 14 ml frakcji krystalicznej, ph ustalono na 7,30. W powstałym preparacie stosunek wagowy insuliny wytrąconej do rozpuszczonej wynosił 70:30. Preparat wprowadzono do 1,5 ml naboi Penfill. Przykład IX Preparat 9 Przygotowano preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną AspB28ludzką insulinę w następujący sposób: Roztwór A: Roztwór AspB28 ludzkiej insuliny w stężeniu 200 IU/ml przygotowano przez rozpuszczenie 189,9 mg AspB28ludzkiej insuliny w wodzie przez dodanie 163 μl 1N kwasu chlorowodorowego oraz 163,5 μl roztworu chlorku cynku (10 mg/ml). Następnie mieszając dodano 11,5 mg siarczanu protaminy w roztworze oraz mieszaninę składającą się z 44,3 mg m-krezolu, 38,6 mg fenolu, 1048 mg mannitolu oraz 7,3 mg chlorku sodu. Zmierzone ph klarownego roztworu wynosiło 2,6-2,9. Następnie dodano wodę do 25 ml. Roztwór równoważono w C. Roztwór B: 62,3 mg dwuwodnego fosforanu disodowego rozpuszczono w wodzie. Mieszając dodano 44,3 mg m-krezolu, 38,6 mg fenolu, 1048 mg mannitolu oraz 7,3 mg chlorku sodu. Zmie-

11 rzone ph klarownego roztworu wynosiło 9. Dodano wodę do 25 ml. Roztwór równoważono w C. Mieszanie roztworów A i B Roztwór B dodano do roztworu A, ustalono ph na 7,30. Powstałą zawiesinę pozostawiono w 32 C na 2 dni do krystalizacji. W powstałym preparacie stosunek wagowy insuliny wytrąconej do rozpuszczonej wynosił 50:50. Preparat użyto do napełnienia 1,5 ml naboi Penfill. Przykład X (Porównujący) Przygotowano preparat insuliny zawierający zarówno rozpuszczoną jak i krystaliczną Asp828ludzką insulinę w następujący sposób. Roztwór A: n A O Roztwór Asp ludzkiej insuliny w stężeniu 200 IU/ml przygotowano przez rozpuszczenie 76,5 mg AspB28ludzkiej insuliny w wodzie przez dodanie 326 il 0,2N kwasu chlorowodorowego oraz 163 il roztworu chlorku cynku (0,4 mg/ml). Następnie mieszając dodano 6,35 mg siarczanu protaminy w roztworze oraz mieszaninę składającą się z 17,2 mg m-krezolu, 15 mg fenolu oraz 160 mg gliceryny. Zmierzono ph klarownego roztworu wynosiło 2,6-2,9. Następnie dodano wodę do 10 ml. Roztwór równoważono w C. Roztwór B: 25 mg dwuwodnego fosforanu diodowego rozpuszczono w Wodzie do Zastrzyków. Mieszając dodano 17,2 mg m-krezolu, 15 mg fenolu i 160 mg gliceryny. Zmierzone ph klarowenego roztworu wynosiło 9. Dodano wodę do 10 ml. Roztwór równoważono w C. Roztwór B dodano do roztworu A, ustalono ph na 7,30. Powstałą zawiesinę pozostawiono w C na 2 dni do krystalizacji. W powstałym preparacie stosunek wagowy insuliny wytrąconej do rozpuszczonej wynosił 70:30. Preparat użyto do napełnienia 1,5 ml naboi Penfill. Przykład XI Badania stresu fizycznego 5 próbek każdego z preparatów insuliny wprowadzono do naboi Penfill i poddano następującym badaniom stresu fizycznego: Naboje Penfill umieszczono w rotatorze, który umieszczono w inkubatorze i obracano 360 przez cztery godziny z prędkością 30 obrotów na minutę i w stałej temperaturze 37 C ± 2 C. Naboje Penfill podczas gdy nie rotowały przechowywano w temperaturze 37 C ± 2 C. Naboje Penfill badano makroskopowo 5 razy w tygodniu i notowano zmiany w wyglądzie preparatów zgodnie z następującymi zasadami:21 i) Naboje zawierające zawiesinę powtórnie zawieszającą się po wstrząśnięciu oraz wolną od bryłek i granulek klasyfikowano jako nie zwłóknione. ii) Naboje zawierające zawiesinę z bryłkami i/lub granulkami nie zawieszającymi się powtórnie po wstrząśnięciu i/lub osadzonymi na ściankach naboju sklasyfikowano jako zwłóknione. Potwierdzono to przez dodanie 6 ju.1 6N HC1 do naboju: zwłóknione naboje nie stawały się klarowne po dodaniu kwasu. Rotacje naboi kontynuowano do czasu zwłóknienia wszystkich próbek Wyniki streszczono w tabeli 1.

12 Tabela 1 Nr preparatu Skład Średnia ilość dni do zwłóknienia Pierwszy dzień zwłóknienia 1 AspB28insulina 30/ mm mannitol AspB28 insulina 30/ mm mannitol 10 mm chlorek sodu 3 AspB28insulina 30/ mm mannitol 10 mm chlorek sodu 4 AspB28insulina 30/ mm mannitol 10 mm chlorek sodu 5 AspB28insulina 30/ mm mannitol 10 mm chlorek sodu 6 AspB28insulina 30/ mm mannitol 10 mm chlorek sodu 9 AspB28insulina 50/ mm mannitol 10 mm chlorek sodu >30 >30 10 (Porównujący) AspB28insulina 30/ mm gliceryna 11 9 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.

(13) B1 PL 183284 B1. (21) Numer zgłoszenia: 309100 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183284

(13) B1 PL 183284 B1. (21) Numer zgłoszenia: 309100 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183284 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309100 (22) Data zgłoszenia: 14.06.1995 (13) B1 (51) IntCl7 C07K 14/62 A61K

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188222 POLSKA (21) Numer zgłoszenia: 329386 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.04.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: (74) Pełnomocnik: R ZECZPOSPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185278 (21) N um er zgłoszenia: 321897 (13) B1 (22) D ata zgłoszenia: 20.02.1996 (86) D ata i num er

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.0 0819874.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/7 (06.01) A61K 9/00

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202567 (21) Numer zgłoszenia: 367089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) N um er zgłoszenia: 312204 (2 2 ) D ata zgłoszenia: 22.06.1994 (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO SOLUVIT N, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 fiolka zawiera: Substancje

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) R Z E C Z P O S P O L IT A P O LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178501 (21) Numer zgłoszenia: 319402 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00389

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.11.2002, PCT/DK02/000765 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.11.2002, PCT/DK02/000765 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210437 (21) Numer zgłoszenia: 369447 (22) Data zgłoszenia: 15.11.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - wymagania edukacyjne

CHEMIA - wymagania edukacyjne CHEMIA - wymagania edukacyjne III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących podaje, na czym polega obieg wody wymienia stany skupienia wody nazywa przemiany stanów skupienia wody

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW Wstęp W przypadku trudno rozpuszczalnej soli, mimo osiągnięcia stanu nasycenia, jej stężenie w roztworze jest bardzo małe i przyjmuje się, że ta

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Frankfurt nad Menem,DE ,DE, BUP 26/

PL B1. SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, Frankfurt nad Menem,DE ,DE, BUP 26/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196626 (21) Numer zgłoszenia: 326936 (22) Data zgłoszenia: 20.06.1998 (13) B1 (51) Int.Cl. C12N 15/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208263 (21) Numer zgłoszenia: 361734 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX ( )).

Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX ( )). Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX (2008-2013)). Badanie tożsamości wg Farmakopei Polskiej należy wykonywać w probówkach. Odczynniki bezwzględnie należy dodawać w podawanej kolejności.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188998 (21 ) Numer zgłoszenia: 333174 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Węglowodany (Cukry) Część 2. Związki wielofunkcyjne

Węglowodany (Cukry) Część 2. Związki wielofunkcyjne Węglowodany (Cukry) Część 2 Związki wielofunkcyjne Monosacharydy Glukoza, Fruktoza: - wzory łańcuchowe, wzory Fishera, - właściwości fizyczne i chemiczne (zależności między budową a właściwościami) - funkcje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ADDAMEL N, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml koncentratu zawiera: Substancje czynne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vaminolact, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1000 ml roztworu zawiera: Substancje czynne: L-alanina L-arginina L-asparaginowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM

Wyrażanie stężeń. Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii. opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Wyrażanie stężeń Materiały pomocnicze do zajęć wspomagających z chemii opracował: dr Błażej Gierczyk Wydział Chemii UAM Stężenie procentowe Stężenie procentowe (procent wagowy, procent masowy) wyraża stosunek

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. FRYDRYCHOWSKI ANDRZEJ, Gdańsk, PL BUP 08/05. ANDRZEJ FRYDRYCHOWSKI, Gdańsk, PL WUP 09/10

PL B1. FRYDRYCHOWSKI ANDRZEJ, Gdańsk, PL BUP 08/05. ANDRZEJ FRYDRYCHOWSKI, Gdańsk, PL WUP 09/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206813 (21)Numer zgłoszenia: 362811 (22)Data zgłoszenia: 13.10.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08H 1/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk. II. Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe z chemii w kl.2 na poszczególne oceny ; prowadzący mgr Elżbieta Wnęk II. Wewnętrzna budowa materii definiuje pojęcie wartościowość podaje wartościowość pierwiastków w stanie wolnym

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne związki organiczne poziom rozszerzony

Wielofunkcyjne związki organiczne poziom rozszerzony Wielofunkcyjne związki organiczne poziom rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: KE 2010 (PR), zad. 29. Pewien dwufunkcyjny związek organiczny ma masę molową równą 90 g/mol. W jego cząsteczce stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI. Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 3 ANALIZA TRANSPORTU SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH PRZEZ BŁONĘ KOMÓRKOWĄ I. WSTĘP TEORETYCZNY Każda komórka, zarówno roślinna,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886669 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07113670.9

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202483 (21) Numer zgłoszenia: 349335 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG, Ingelheim am Rhein, DE , DE,

PL B1. BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG, Ingelheim am Rhein, DE , DE, PL 213300 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213300 (21) Numer zgłoszenia: 362129 (22) Data zgłoszenia: 14.02.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (75) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (75) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187703 (57) Numer zgłoszenia: 323204 (22) Data zgłoszenia: 17.11.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A01K 53/00 A23K

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Karta pracy IV/1a - Reakcje w roztworach: - rozpuszczanie, rozpuszczalność i krystalizacja

Karta pracy IV/1a - Reakcje w roztworach: - rozpuszczanie, rozpuszczalność i krystalizacja Karta pracy IV/1a - Reakcje w roztworach: - rozpuszczanie, rozpuszczalność i krystalizacja I. Rozpuszczalność 1. Rozpuszczalność - maksymalna ilość gram substancji, która w określonej temperaturze rozpuszcza

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy

etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy Temat: Białka Aminy Pochodne węglowodorów zawierające grupę NH 2 Wzór ogólny amin: R NH 2 Przykład: CH 3 -CH 2 -NH 2 etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ: Woda i roztwory wodne

DZIAŁ: Woda i roztwory wodne WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa II Aby uzyskać ocenę wyższą niż ocena dopuszczająca, uczeń musi opanować wiadomości i umiejętności dotyczące danej oceny oraz ocen od niej niższych.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179352 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 320336 (22) Data zgłoszenia: 03.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.1995, PCT/SE95/01299

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4. (1 pkt) Uzupełnij schemat ilustrujący przebieg procesu fotosyntezy.

Zadanie 4. (1 pkt) Uzupełnij schemat ilustrujący przebieg procesu fotosyntezy. Zadanie: 1 (1 pkt) Do probówki zawierającej świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi (II) dodano roztwór glukozy, całość ogrzano. Jakie zmiany zaobserwowano w probówce po zakończeniu reakcji chemicznej? a)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMENE 10% roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml roztworu do infuzji zawiera: L-Izoleucyna... L-Leucyna... L-Walina...

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Skala słodkości cukrów Laktoza < maltoza < glukoza < sacharoza < fruktoza najsłodsza

Skala słodkości cukrów Laktoza < maltoza < glukoza < sacharoza < fruktoza najsłodsza Źródła cukrów (węglowodanów) w produktach spożywczych: Warzywa i owoce (winogrona cukier gronowy glukoza) Produkty zbożowe: pieczywo, kasze, płatki śniadaniowe Funkcja węglowodanów w organizmie: Energetyczna:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/00287 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/00287 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197694 (21) Numer zgłoszenia: 350169 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.01.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2340033 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.06. 7134.3 (97) O

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne z chemii w klasie II - giej Woda i roztwory wodne 7.1. Woda właściwości i rola w przyrodzie 7.2. Zanieczyszczenia wód 51. Właściwości i rola wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml Humulin N zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej (Insulinum humanum), otrzymywanej metodą

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml Humulin N zawiera 100 j.m. insuliny ludzkiej (Insulinum humanum), otrzymywanej metodą CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO PLLLY00437/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Humulin R, 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań Humulin N, 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań Humulin M3 (30/70), 100

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS, roztwór do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS, roztwór do infuzji CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1000 ml roztworu zawiera:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

1 000 szt. 500 szt. Strona 1 z 5

1 000 szt. 500 szt. Strona 1 z 5 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) znak: SW/ZP/251/N/44/2014-A Grupa 1 FORMULARZ CENOWY Dieta kompletna o wysokiej zawartości białka normo kaloryczna, klinicznie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODANY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODANY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODANY Zadanie 1216 (2 pkt) Przeczytaj poniższy tekst i zapisz poniżej nazwy cukrów X i Y, o których mowa. Kwasy nukleinowe są długimi łańcuchami poliestrowymi, zbudowanymi z połączonych

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Imię Nazwisko Czas pracy: 60 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP SZKOLNY Informacje: Uzyskane punkty 1. Sprawdź, czy otrzymałeś/aś łącznie 7 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/KR96/00238

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/KR96/00238 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327971 (22) Data zgłoszenia: 11.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 11.12.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204151 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351372 (51) Int.Cl. A61K 31/4196 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711507 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.02.2005 05700509.2

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/10122 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/10122 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198879 (21) Numer zgłoszenia: 364028 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS roztwór do infuzji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY FRESENIUS roztwór do infuzji Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY roztwór do infuzji Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187318 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.06 06731279.3

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189891 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344669 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy II gimnazjum, rok szkolny 2015/2016 II. Wewnętrzna budowa materii posługuje się symbolami pierwiastków odróżnia wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL PL 214380 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214380 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385032 (51) Int.Cl. C08B 37/08 (2006.01) D01D 5/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP97/05461

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP97/05461 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187640 (21) Numer zgłoszenia: 332569 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.10.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 OTRZYMYWANIE PREPARATÓW RADIOCHEMICZNIE CZYSTYCH.

ĆWICZENIE NR 4 OTRZYMYWANIE PREPARATÓW RADIOCHEMICZNIE CZYSTYCH. ĆWICZENIE NR 4 OTRZYMYWANIE PREPARATÓW RADIOCHEMICZNIE CZYSTYCH. Nośnikowe metody wydzielania izotopów promieniotwórczych W badaniach radiochemicznych ma się zwykle do czynienia z bardzo małymi ilościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY II. mgr Marta Warecka Lenart WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY II mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania chemii Chemia Nowej Ery autorstwa T.Kulawik i M.Litwin) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75%

Bardziej szczegółowo