VAT, akcyza i cło Katowice 24 kwietnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.pwc.com/pl VAT, akcyza i cło Katowice 24 kwietnia 2012 r."

Transkrypt

1 VAT, akcyza i cło Katowice r.

2 Agenda Dlaczego warto rozmawiać o cle? Podatek VAT Akcyza a oleje i smary Slajd2

3 Akcyza a oleje i smary Dlaczego warto rozmawiać o cle? Podatek VAT Akcyza a oleje i smary Slajd3

4 Akcyza a oleje i smary Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oleje silnikowe, sprężarkowe, przekładniowe, płyny hydrauliczne, mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form oraz inne oleje na bazie ropy naftowej są wyrobami akcyzowymi. Wyroby te, co do zasady, mogą być zwolnione z akcyzy. Niemniej jednak, aby z tego zwolnienia skorzystać, należy spełnić szereg wymogów natury administracyjnej. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w przepisach akcyzowych, może skutkować powstaniem zaległości podatkowej. Slajd4

5 Podatek VAT Dlaczego warto rozmawiać o cle? Podatek VAT Akcyza a oleje i smary Slajd5

6 Podatek VAT transakcje łańcuchowe Spółka A Spółka B Spółka C Slajd6

7 Podatek VAT transakcje łańcuchowe Spółka A Spółka B Spółka C Slajd7

8 Agenda Dlaczego warto rozmawiać o cle? Podatek VAT Akcyza i oleje Slajd8

9 Dlaczego warto rozmawiać o cle Agenda 1 Zarządzanie cłem w firmach nasze doświadczenia 2 Najczęściej identyfikowane ryzyka 3 Optymalizacje rozliczeń celnych Slajd9

10 Zarządzanie cłem w firmach Nasze doświadczenia Slajd10

11 Zarządzanie cłem w firmach Nasze doświadczenia Kto zajmuje się kwestiami celnymi w firmach? Komórka celna 10% Wyznaczony pracownik 5% Agencja celna 85% Źródło: Badania własne Slajd11

12 Zarządzanie cłem w firmach Współpraca z agencją celną Czy wie Pan/Pani jaki rodzaj pełnomocnictwa udzieliła firma agencji celnej? Wiem 15% Najczęściej stosowana forma przedstawicielstwa: Pośrednie (we własnym imieniu, na rzecz mocodawcy) 20% 85% 80% Nie wiem Źródło: Badania własne Bezpośrednie (w imieniu i na rzecz mocodawcy) Slajd12

13 Zarządzanie cłem w firmach Współpraca z agencją celną Prawidłowe ustalenie relacji pomiędzy importerem/eksporterem, a reprezentującą go przed organami celnymi agencją celną jest istotne z punktu widzenia ochrony interesów firmy. Firma korzystająca z usług przedstawiciela celnego powinna posiadać pisemną umowę (nie tylko lakoniczne upoważnienie), która szczegółowo określa prawa i obowiązki każdej ze stron. Szczegółowa umowa współpracy z agencją celną zmniejsza ryzyko celnopodatkowe dla przedsiębiorcy, które może zmaterializować się w przyszłości. Praktyka: Zdarza się, że agencja celna posiada pełnomocnictwo do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego i bezpośredniego, a mimo to korzysta wyłącznie z bezpośredniego. Slajd13

14 Najczęściej identyfikowane ryzyka Lepiej zapobiegać niż leczyć Slajd14

15 Najczęściej identyfikowane ryzyka 1. Klasyfikacja taryfowa 2. Wartość celna 3. Zakres odpowiedzialności Slajd15

16 Klasyfikacja taryfowa Zasady przeprowadzania klasyfikacji Elementy warunkujące prawidłową klasyfikację taryfową : Szczegółowe dane techniczne towaru (skład, materiał, technologia zastosowana przy produkcji, przeznaczenie, sposób zastosowania); Specjalistyczna wiedza z zakresu klasyfikacji taryfowej (m.in. reguły klasyfikacyjne, wyjaśnienia do Taryfy celnej, opinie i rozporządzenia klasyfikacyjne, orzecznictwo, praktyka organów celnych (WIT)). Praktyka: Relatywnie często klasyfikacja dokonywana jest bez dokładnej znajomości specyfiki towaru, głównie w oparciu o nazwę handlową. Przyczyna: Brak współpracy pomiędzy osobą dokonującą klasyfikacji (agent celny, pracownik firmy), a pracownikami działu produkcji/zakupu. Slajd16

17 Klasyfikacja taryfowa Zasady przeprowadzania klasyfikacji Trudności klasyfikacyjne mogą występować, gdy towar: jest skomplikowany technicznie; ma wiele różnych zastosowań; jest mieszaniną kilku komponentów; został ulepszony, poddany innowacji. Praktyka: Firma importowała dwa komponenty, każdy oddzielnie ze stawką 0% cła. W ramach oszczędności, rozpoczęła import komponentów składanych przez producenta przed wysyłką. W rezultacie przedmiotem importu był gotowy moduł. Efekt: Zmiana kodu Taryfy celnej i stawki cła z 0% na 5%. Slajd17

18 Klasyfikacja taryfowa Nasze doświadczenia Ślimacznica (część ogólnego stosowania) Kod: % Ślimacznica (część do silnika) Kod: ,5% Regulator ciśnienia (nazwa handlowa) Kod: ,8% Zawór zwrotny (Taryfa celna) Kod: ,2% Slajd18

19 Klasyfikacja taryfowa Nasze doświadczenia Stalowa płytka (część głośnika) Podkładka (część ogólnego stosowania) Kod: Kod: CN 2% CN 3,7% + 85% cło antydumpingowe MY 2% MY 3,7% rejestracja antydumpingu Slajd19

20 Najczęściej identyfikowane ryzyka 1. Klasyfikacja taryfowa 2. Wartość celna 3. Zakres odpowiedzialności Slajd20

21 Wartość celna Metoda ustalania wartości Co do zasady, wartość celną towaru stanowi cena należna lub faktycznie zapłacona za towar przywożony do Wspólnoty. Na cenę importowanego towaru składają się koszty, które w określonych przypadkach powinny zostać włączone do wartości celnej towaru (art. 32 WKC): prowizje i koszty pośrednictwa; pomoc przy produkcji (koszty materiałów, narzędzi, matryc, form, prac techniczno- inżynieryjnych, projektowych); opłaty licencyjne; koszty logistyczne. Praktyka: Firma w Polsce produkuje w oparciu o licencję zakupioną od podmiotu zagranicznego, który jednocześnie dostarcza komponenty używane do produkcji. Firma nie dolicza opłat licencyjnych do wartości celnej komponentów. Ryzyko: Opłaty licencyjne mogą podlegać doliczeniu do wartości celnej (technologia traktowana łącznie z importowanym towarem). Slajd21

22 Wartość celna Metoda ustalania wartości Przepisy WKC wskazują również, jakie elementy mogą i powinny być wyłączone z wartości celnej przywożonych towarów (np. odsetki, prowizja od zakupu, koszty instalacji towaru we Wspólnocie i inne). Praktyka: Odprawy celne dokonywane są w oparciu o faktury proforma, natomiast ostateczne faktury nie docierają do komórek celnych/agencji celnych i przesyłane są bezpośrednio do księgowości. Ryzyko: Kwoty wskazane w fakturach proforma i fakturach ostatecznych mogą się różnić. Z uwagi na brak ścisłej współpracy pomiędzy komórką celną/agencją celną, a działem księgowości zgłoszenia celne nie są korygowane. Slajd22

23 Najczęściej identyfikowane ryzyka 1. Klasyfikacja taryfowa 2. Wartość celna 3. Zakres odpowiedzialności Slajd23

24 Zakres odpowiedzialności Potencjalne konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia rozliczeń celnych: konieczność uiszczenia cła wraz z odsetkami; konieczność zapłaty VAT importowego wraz z odsetkami; ryzyko pociągnięcia kadry zarządzającej i osób zajmujących się rozliczeniami celnymi do odpowiedzialności karno-skarbowej; narażenie firmy na utratę posiadanych pozwoleń na stosowanie uproszczeń celnych oraz trudności z ich późniejszych uzyskaniem; ograniczenie zaufania organów celnych wobec firmy. Slajd24

25 Zakres odpowiedzialności Okres przedawnienia import Cło Zaległość + odsetki 3 lata VAT 5 lat import Zaległość + odsetki Slajd25

26 Optymalizacje rozliczeń celnych Pieniądze leżą na ulicy Slajd26

27 Optymalizacje rozliczeń celnych 1. Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego 2. Celne procedury uproszczone (CPU) 3. Świadectwa AEO 4. System zawieszeń celnych Slajd27

28 Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego Procedura standardowa (art. 33 ustawy o VAT) Co do zasady, VAT z tytułu importu towarów podlega zapłacie w terminie 10 dni od daty dokonania zgłoszenia celnego. Podatek wykazany w zgłoszeniu celnym stanowi podatek naliczony, który zasadniczo podlega odliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał zgłoszenie celne. Procedura uproszczona (art. 33a ustawy o VAT) 1 grudnia 2009 r. wprowadzono możliwość bezgotówkowego rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Slajd28

29 Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego Procedura standardowa (art. 33 ustawy o VAT) 10 dni import Zapłata VAT importowego złożenie deklaracji VAT Odliczenie VAT Procedura uproszczona (art. 33a ustawy o VAT) 10 dni import Zapłata VAT importowego złożenie deklaracji VAT Rozliczenie VAT (VAT należny/naliczony) Slajd29

30 Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego Do 31 marca 2011 r. istotnym warunkiem korzystania z bezgotówkowego rozliczania VAT importowego było przedstawienie zabezpieczenia na kwotę podatku, który miał być rozliczony w deklaracji. Począwszy od 1 kwietnia 2011 r. importer nie musi przedstawiać takiego zabezpieczenia. Efekt: Znaczące zwiększenie korzyści finansowych płynących z bezgotówkowego rozliczania VAT importowego. Slajd30

31 Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego Warunki (art. 33a ustawy o VAT) Import towarów pod procedurą uproszczoną (art. 76 ust. 1 lit. b lub c WKC), również gdy pozwolenie na jej stosowanie posiada przedstawiciel pośredni; Przedstawienie w urzędzie celnym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach i potwierdzenia rejestracji jako podatnika VAT czynnego (alternatywnie, zaświadczenie to może zostać zastąpione przez oświadczenie podatnika o tej samej treści); Pisemne zawiadomienie urzędu skarbowego i celnego o rozliczaniu VAT importowego w deklaracji; W przypadku korzystania z pozwolenia posiadanego przez przedstawiciela istotne jest: Ustalenie szczegółowych procedur obiegu dokumentów i informacji z przedstawicielem; Monitorowanie składania rozliczeń do organu celnego. Przedstawianie urzędowi celnemu deklaracji VAT z rozliczonym VAT importowym. Slajd31

32 Optymalizacje rozliczeń celnych 1. Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego 2. Celne procedury uproszczone (CPU) 3. Świadectwa AEO 4. System zawieszeń celnych Slajd32

33 Celna Procedura Uproszczona (CPU) Dlaczego uproszczenia celne? Korzyści stosowania CPU: redukcja kosztów i obciążeń administracyjnych; ograniczenie ryzyk celnych; realizacja obowiązków celnych w znacznie szybszy sposób; dostarczenie importowanych towarów bezpośrednio do pomieszczeń przedsiębiorstwa lub ich eksport bezpośrednio z takich pomieszczeń; uniknięcie fizycznej zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów. Korzystanie z CPU wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Praktyka: Zdarza się, że firmy muszą wstrzymać pilną wysyłkę towarów, gdyż kończy się czas urzędowania oddziału celnego. Rozwiązanie: CPU pozwala na dokonywanie odpraw celnych 24 godziny na dobę, poza godzinami pracy oddziału celnego. Praktyka: Towary często krążą pomiędzy firmą, a oddziałem celnym Rozwiązanie: W ramach CPU towary nie muszą zostać przedstawione w oddziale celnym, lecz jadą prosto do firmy. Slajd33

34 Celna Procedura Uproszczona (CPU) Jak uzyskać pozwolenie? Zgodnie z przepisami celnymi, przedsiębiorca zainteresowany stosowaniem CPU musi spełnić takie same kryteria, jak przedsiębiorca ubiegający się o status AEO Uproszczenia celne. Jednakże, jeżeli przedsiębiorca jest już posiadaczem świadectwa AEO Uproszczenia celne, pozwolenie na stosowanie CPU może być uzyskane w łatwy sposób (uważa się wówczas, że kryteria do uzyskania pozwolenia na CPU są spełnione przez posiadacza świadectwa AEO). W rezultacie, rekomendowanym przez podejściem jest: Uzyskanie świadectwa AEO Uproszczenia celne; i następnie (bądź równolegle) Ubieganie się o pozwolenie na CPU. Slajd34

35 Optymalizacje rozliczeń celnych 1. Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego 2. Celne procedury uproszczone (CPU) 3. Świadectwa AEO 4. System zawieszeń celnych Slajd35

36 Świadectwa AEO Korzyści z posiadania statusu AEO (1/3) Dołączenie do ekskluzywnej grupy firm posiadających status AEO AEO jest uznawany za sprawdzonego i godnego zaufania przedsiębiorcę, który realizuje procedury i formalności celne na najwyższym poziomie jakości. Lepsze zarządzanie procesami i procedurami biznesowymi Status AEO wiąże się z koniecznością implementacji różnego rodzaju wewnętrznych procedur dotyczących np. zarządzania przepływem towarowym, logistyki, klientów i dostawców przedsiębiorcy. W rezultacie, status AEO stanowi narzędzie zarządcze, które pozwala na organizację procesów zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w relacjach z innymi podmiotami. Praktyka: Firma korzystała z miejsca uznanego, które mieściło 3 palety, natomiast obejmowała zgłoszeniami celnymi znacznie większe ilości towarów. W efekcie, w momencie dokonania zgłoszenia celnego towar nie mógł w całości znajdować się na miejscu uznanym - naruszenie warunków stosowania CPU. Podczas naszego przeglądu w ramach projektu AEO wykryliśmy powyższą nieprawidłowość. Slajd36

37 Świadectwa AEO Korzyści z posiadania statusu AEO (2/3) Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej osób zarządzających przedsiębiorstwem Posiadacz świadectwa AEO, poprzez określenie szczegółowych procedur w zakresie operacji celnych i podatkowych, ogranicza możliwość wykonywania przez pracowników obowiązków wedle ich dowolnego uznania. Codzienne czynności są uporządkowane i łatwe do przewidzenia, co skutkuje mniejszą ilością popełnianych błędów i ogranicza ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej. Mniejsza ilość kontroli celnych Zgodnie z przepisami prawa celnego, posiadacz świadectwa AEO powinien podlegać mniejszej ilości kontroli celnych, niż przedsiębiorcy nieposiadający statusu AEO. Slajd37

38 Świadectwa AEO Korzyści z posiadania statusu AEO (3/3) Priorytetowe traktowanie przesyłek i transakcji AEO Przepisy celne wskazują wprost, że operacje celne dokonywane przez posiadacza statusu AEO powinny być traktowane przez organy celne w sposób priorytetowy. Łatwe do spełnienia wymogi dla uzyskania pozwolenia na uproszczenia celne Posiadacz świadectwa AEO Uproszczenia celne może, w łatwy i relatywnie szybszy sposób, uzyskać pozwolenie na stosowanie celnych procedur uproszczonych. Slajd38

39 Ogólnodostępna internetowa baza podmiotów AEO adres: Slajd39

40 Optymalizacje rozliczeń celnych 1. Bezgotówkowe rozliczanie VAT importowego 2. Celne procedury uproszczone (CPU) 3. Świadectwa AEO 4. System zawieszeń celnych Slajd40

41 System zawieszeń celnych Towary nieprodukowane lub niedostępne w UE Czasowe zawieszenie autonomicznych stawek celnych może zostać wprowadzone na określone rodzaje towarów przemysłowych, rolnych i produktów rybołówstwa. Efekt: znaczące obniżenie należności przywozowych z uwagi na brak konieczności zapłaty cła oraz obniżenie podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu towarów. Tę formę optymalizacji powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy: produkują we Wspólnocie towary z komponentów, które nie są produkowane na terytorium UE lub produkują we Wspólnocie towary z komponentów, trudno osiągalnych na terytorium UE lub gdy unijne komponenty nie spełniają określonych wymogów. Slajd41

42 System zawieszeń celnych Przykłady Złączki z tworzywa sztucznego 6,5% 0%; Obrotowy mechanizm odchylenia fotela samochodowego 2,7% 0%; Nić i sznurek z silikonowej gumy wulkanizowanej 3% 0%. Slajd42

43 Dziękujemy za uwagę Kontakt w Michał Zwyrtek This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. All rights reserved. In this document, and PricewaterhouseCoopers refers to PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana www.pwcacademy.pl MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 28 czerwca 2011 Warsztaty dla ZPL 1 Agenda Wprowadzenie Wycena Aktywów Trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE

PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Akty prawne, Taryfy Prawo celne Bruksela, 4 kwietnia 2012 Taxud/A/2 EG/RL (2012) 610740 TAXUD/1284/2005, Rev. 5 Finał Dokument

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Jak założyć skład podatkowy?

Jak założyć skład podatkowy? Jak założyć skład podatkowy? przewodnik praktyczny Katowice 2013 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce opracowany przez naszych ekspertów przewodnik dotyczący procedury zakładania składu podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NORM I KRYTERIÓW

UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NORM I KRYTERIÓW KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 12 czerwca 2006 r. DOKUMENT ROBOCZY TAXUD/2006/1450

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r.

VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. VAT W AKWAKULTURZE nowa sytuacja prawna w 2011 r. Ziemowit Pirtań marzec 2011 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 Podatek od towarów i usług VAT... 3 Podstawy prawne... 3 Informacje ogólne... 4 Podatnik podatku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny

Kwestionariusz samooceny Kwestionariusz samooceny Wytyczne dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 0.1 Należy zwrócić uwagę na fakt, że przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w 2014 r.

Podatek VAT w 2014 r. Podatek VAT w 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r.... 5 1.1 Dokonanie dostawy i wykonanie usług... 5 1.2 Usługi przyjmowane częściowo...

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo