Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku"

Transkrypt

1 Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku 1

2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: Nazwa: Usługi drukowania i dostawy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2015 roku. 2. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od daty udzielenia zamówienia do r. lub do wyczerpania kwoty na jaką zawarto umowę. 3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać z należytą starannością i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 4. Świadczenie usług poligraficznych odbywać się będzie na materiałach Wykonawcy, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Cena przedmiotu zamówienia winna zawierać: cenę druku, introligatorni, naświetlenia, wszelkie koszty związane z doręczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty ponoszone w celu realizacji zamówienia. 6. Dostawa druków transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 7. Sposób zapłaty: Należność za odebraną partię zamówienia zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu odbioru tejże partii i stwierdzeniu zgodności z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 9. W przypadku wystąpienia błędów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wydrukowanych materiałach, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia wad. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów oddanych do druku materiałów. W takiej sytuacji Zamawiający przekaże Wykonawcy nowe wzory materiałów najpóźniej wraz z zamówieniem 11. Przedmiot zamówienia będzie przygotowany do druku przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (plik C w Corelu lub PDF, przesłany na płycie CD lub pocztą ). 12. Parametry techniczne, opis i nakład materiałów przeznaczonych do druku zostały określone w tabeli poniżej: Lp. Rodzaj przedmiotu zamówienia Parametry techniczne Format Ilość sekcja odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia 1 Wniosek o wydanie karty PEKA gramaturze 80g/m2, druk dwustronny, nadruk czarny Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie karty PEKA Potwierdzenie odbioru karty wniosek złożony w wersji papierowej jednostronny, klejony na lewej krawędzi, bloczek 100 kartek jednostronny, klejony na lewej krawędzi, bloczek 100 kartek 150mm x 45mm 150mm x 45mm Potwierdzenie odbioru karty wniosek złożony przez stronę internetową jednostronny,

3 5 Protokół reklamacyjny zakupu biletu w biletomacie jednostronny, Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego jednostronny, Potwierdzenie zatrzymania karty jednostronny, klejony na lewej krawędzi, bloczek 100 kartek 145mm x 105mm Protokół reklamacji elektronicznej karty imiennej papier samokopiujący o oznaczeniu CFB, gramatura 53g/m2, druk jednostronny, klejony na górnej krawędzi Ulotka informacyjna CC do karty PEKA na okaziciela offset, papier offset, gramatura papieru 100g/m2, druk dwustronny pełen kolor 4/4. A-4 SEM PEKA UŁATWIA ŻYCIE W MIEŚCIE PEKA UŁATWIA ŻYCIE W MIEŚCIE WERSJA PO ANGIELSKU ZACZNIJ STUDIA OD AKTYWOWANIA SWOJEJ ELS W SYSTEMIE PEKA KARTA PEKA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY NIE LUBIĄ STAĆ W MIEJSCU KARTA PEKA DLA STUDENTÓW, W JĘZYKU ANGIELSKIM papier offset 90g/m², ilość stron (8 stron) pełny kolor (4/4), matowy 1/1, falcowanie i zszycie do formatu zeszytu papier offset 90g/m², ilość stron (8 stron) pełny kolor (4/4), matowy 1/1, falcowanie i zszycie do formatu zeszytu papier offset 90g/m², ilość stron (4 strony) pełny kolor (4/4), matowy 1/1, falcowanie papier offset 90g/m², (4 strony) pełny kolor (4/4), uszlachetnienie: lakier dyspersyjny matowy 1/1, falcowanie, papier offset 90g/m², format (4 strony) pełny kolor (4/4), matowy 1/1, falcowanie KARTA PEKA NA OKAZICIELA KARTA PEKA NA OKAZICIELA W JĘZYKU ANGIELSKIM PROGRAM PREMIOWY offset, papier offset 90g/m², (2 strony) pełny kolor (2/2), matowy 1/1 offset, papier offset 90g/m², (2 strony) pełny kolor (2/2), matowy 1/1 offset, papier offset 90g/m², (2 strony) pełny kolor (2/2), matowy 1/

4 KARTA PEKA PEKA UŁATWIA POÓŻOWANIE NIE TYLKO PO POZNANIU KARTA PEKA DLA SENIORÓW KARTA PEKA JUNIOR INFORMATOR DLA SZKÓŁ offset, papier offset 90g/m², (4 strony) pełny kolor (4/4), matowy 1/1 papier offset 90g/m², format 148x210mm (2 strony) pełny kolor (2/2), uszlachetnienie: lakier dyspersyjny matowy 1/1 papier offset 90g/m², format 148x210mm (2 strony) pełny kolor (2/2), uszlachetnienie: lakier dyspersyjny matowy 1/1 papier offset 90g/m², format 148x210mm (8 stron) pełny kolor (4/4), uszlachetnienie: lakier dyspersyjny matowy 1/1, falcowanie i szycie do formatu zeszytu Plakat - JUNIOR papier kredowy matowy 130g/m², kolor 4/0 A Plakat - JUNIOR 2 papier kredowy matowy 130g/m², kolor 4/0 A Plakat - STUDENT 1 papier kredowy matowy 130g/m², kolor 4/0 A Plakatu - STUDENT 2 papier kredowy matowy 130g/m², kolor 4/0 A Naklejki na szyby Naklejki na szyby pion Naklejki na szyby 29 Naklejki na szyby: autobus, tramwaj folia samoprzylepna dwustronna, odporna na działanie warunków atmosferycznych (trwałość kleju min. 5 lat, odporność na temperatury w zakresie od -20 do + 60 C), połysk, zabezpieczona filtrem UV, kolor 4/4 poziom 12cmx12cm Naklejki na szyby: autobus, tramwaj folia samoprzylepna dwustronna, odporna na działanie warunków atmosferycznych (trwałość kleju min. 5 lat, odporność na temperatury w 15cmx15cm 500 4

5 zakresie od -20 do + 60 C), połysk, zabezpieczona filtrem UV, kolor 4/4 31 Naklejki na szyby: autobus, tramwaj folia samoprzylepna dwustronna, odporna na działanie warunków atmosferycznych (trwałość kleju min. 5 lat, odporność na temperatury w zakresie od -20 do + 60 C), połysk, zabezpieczona filtrem UV, kolor 4/4 19cmx19cm 32 OPERATORZY KOMÓRKOWI temperatury w zakresie od -20 do + 60 C), połysk, zabezpieczona filtrem UV, pełny kolor 4/0, 4 różne wzory po INFORMACJA DO Punktu Obsługi Klienta folia banerowa, pełny kolor 4/0, B2 (500x700mm), TABLICA INFORMACYJNA pełny kolor 4/0, wydruk na piance 5mm, każda inny projekt B1 (707x1000mm) GRAFIKA W ROLLUPACH folia banerowa, pełny kolor 4/0, trzy projekty 900x2000mm Druk KP - dowód wpłaty papier samokopiujący (wielokopia), bloczek 80 kartek A Druk KW - dowód wypłaty papier samokopiujący (wielokopia), bloczek 80 kartek A Druk faktura VAT papier samokopiujący (wielokopia), bloczek 80 kartek 2/3 z Zestawienie wpłaconej gotówki 1000 papier samokopiujący (wielokopia), bloczek 100 kartek A Druk polecenie przelewu wpłata gotówkowa 3 odcinkowe papier samokopiujący (oryginał+2 kopie), druk jednostronny, bloczek 80 kartek A Druk Arkusz spisu z natury uniwersalny papier samokopiujący (oryginał plus 3 kopie) druk jednostronny bloczek klejony na górnej krawędzi 50 EG 42 Naklejki na biletomaty kasowanie biletów temperatury w zakresie od -20 C do +60 C), połysk, filtr UV 21 x 6,5 cm 600 TU 5

6 43 MAPY schematy sieci komunikacji miejskiej do pojazdów Papier kredowy, 120g/m², pełny kolor (4/0) A TU 44 ULOTKI informacyjne papier kredowy, gramatura papieru minimum 100 g/m2, pełny kolor (4/4), druk dwustronny TU 45 PODKŁADY formatki pod rozkłady jazdy papier offset, 100g/m², pełny kolor (4/0), filtr UV TU 46 NUMER LINII na przystanki 60 C), połysk, wydruk czarno-biały 1/0 10 x 12 cm TU 47 Linie turystyczne papier kredowy, gramatura 100g/m², pełny kolor (4/4), falcowanie w U (2 zgięcia) TU Mała naklejka - system informacji dworcowej z nazwą przystanku Duża naklejka - system informacji dworcowej z nazwą przystanku temperatury w zakresie od -20 C do +60 C), połysk, wydruk w 1 kolorze (na białym tle w zależności od dworca kolor np. czerwony, niebieski lub zielony), filtr UV temperatury w zakresie od -20 C do +60 C), połysk, wydruk w 1 kolorze (na białym tle w zależności od dworca kolor np. czerwony, niebieski lub zielony), filtr UV 58 x 28 cm 20 TU 115 x 28 cm 15 TU 50 TARYFY OPŁAT na przystanki format, papier offsetowy, kolor 4/0, gramatura papieru minimum 100 g/m2, filtr UV TU 51 TARYFY OPŁAT + OPŁATY DODATKOWE TU 52 ZASADY KORZYSTANIA + KONTROLA BILETOWA TU 6

7 53 Obsługa czytnika, naklejki na szyby autobus tramwaj 54 Obsługa czytnika naklejki na szyby autobus tramwaj wersja w języku angielskim 55 Obsługa czytnika wersja papierowa format, papier offsetowy, kolor 4/0, gramatura papieru minimum 100 g/m2, filtr UV 56 Oferty promocyjne format, papier offsetowy, kolor 4/0, gramatura papieru minimum 100 g/m2, filtr UV 57 Oferty promocyjne w języku angielskim format, papier offsetowy, kolor 4/0, gramatura papieru minimum 100 g/m2, filtr UV

8 Realizacja zamówienia pkt 1-9 z tabeli: 1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzorów druków. 2. Przewiduje się 1-3 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wzory aktualnych druków stanowią załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Realizacja zamówienia pkt i z tabeli: 1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzoru druku w zakresie grafiki oraz treści. 2. Przewiduje się dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wzory aktualnych druków stanowią załącznik nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 53, 54, 55, 56, 57 Realizacja zamówienia pkt z tabeli 1. Przewiduje się 1-2 dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wzory aktualnych druków stanowią załącznik nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, Realizacja zamówienia pkt z tabeli: 1. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo zmiany wzoru druku w zakresie grafiki oraz treści. 2. Przewiduje się dostaw w trakcie trwania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wzory aktualnych druków stanowią załącznik nr 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ilości zakontraktowanego przedmiotu zamówienia, co może polegać na ograniczeniu zamawianych dostaw. Zamawiający oświadcza, iż wykorzysta co najmniej 80% wolumenu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem treści art.145 ust 1 ustawy Pzp. 8

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych

Zaproszenie. do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych Gdańsk, dnia 25.01.2013 r. Zaproszenie do składania ofert na wydruk publikacji turystycznych I. Zamawiający Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29, NIP 583-288-72-98,

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przygotowanie kampanii promującej tereny inwestycyjne Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony Park Przemysłowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckps.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckps.pl 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckps.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych oraz

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia Nr sprawy CRZP/UJ/268/2013 Kraków, dnia 26 czerwca 2013r. Do wszystkich Wykonawców dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jest zakup i dostawa materiałów promujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo