Rola szerokości biologicznej w stomatologii odtwórczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola szerokości biologicznej w stomatologii odtwórczej"

Transkrypt

1 PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Rola szerokości biologicznej w stomatologii odtwórczej The role of biological width in reconstructive dentistry Kaja Wichrowska, Tomasz Biskupski Celem pracy jest przedstawienie definicji i roli szerokości biologicznej w stomatologii odtwórczej. W pełni satysfakcjonujący wynik pracy, tak protetycznej, jak i zachowawczej uwarunkowany jest m.in. zachowaniem zdrowego przyzębia. Właściwe umiejscowienie brzegu dodziąsłowego wypełnienia bądź uzupełnienia protetycznego, czy stworzenie odpowiedniego kształtu korony ma istotny wpływ na stan przyzębia. Niejednokrotnie lekarze w swej praktyce klinicznej umieszczają brzeg rekonstrukcji utraconych tkanek zęba głęboko poddziąsłowo, co prowadzi do destrukcyjnych zmian w obrębie przyzębia. Świadomość istnienia szerokości biologicznej, określającej wymiar tkanek miękkich położonych dokoronowo w stosunku do brzegu wyrostka zębodołowego, pomaga w ukierunkowaniu działań odtwórczych, wykonywanych w obrębie twardych tkanek zębów, tak by zminimalizować ryzyko wystąpienia patologicznych zmian w przyzębiu. Można zatem przyjąć zasadę, iż umieszczenie brzegu rekonstrukcji nie więcej niż 0,5 mm w głąb rowka dziąsłowego pozwoli uzyskać satysfakcjonujący wynik leczenia. The purpose of this study is to present the definition and role of the biological width in reconstructive dentistry. A successful outcome of prosthetic and preventive treatments depends on numerous factors, including the maintenance of healthy parodontium. The proper placement of the gingival margin of filling or prosthetic restoration as well as the creation of an adequate crown contour are crucial for preserving of the satisfactory parodontium condition. Dentists in their practice frequently place the margin of missing teeth tissues reconstruction deeply subgingivally. This leads to destructive changes in the parodontium. The awareness of the biological width, i.e. the dimension of soft tissues situated coronally to the alveolar crest, helps to direct reconstructive treatment on hard tissues of the tooth. This minimises the risk of lesions occurring in the parodontium. Being aware of the changing dimension of the biological width, the placement of a reconstruction with a margin of less than 0.5 mm into a gingival sulcus should be made a general rule to gain a successful treatment outcome. HASŁA INDEKSOWE: szerokość biologiczna, tkanki przyzębia, dodziąsłowy brzeg rekonstrukcji KEY WORDS: biological width, periodontal tissues, gingival margin of reconstruction Z Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej UM w Łodzi Kierownik: dr hab. n. med. J. Sokołowski Adres autorów: Łódź, ul. Pomorska 251 Niejednokrotnie, podczas badania przedmiotowego pacjenta, uwagę stomatologa zwraca stan zapalny dziąsła bądź całego przyzębia, towarzyszący wykonanej rekonstrukcji utraconych tkanek zęba. Stan zapalny może manifestować się m.in. zwiększonym krwawieniem z brodawki dziąsłowej, nadmierną głębokością kieszonek dziąsłowych, recesją dziąsła. Te czynniki mają niekorzystny wpływ na 98

2 Stomatologia odtwórcza estetykę i funkcjonalność wykonanych uzupełnień. Zastanawiamy się, gdzie należy szukać przyczyny tych zaburzeń. Bierzemy wówczas pod uwagę brak szczelności na granicy twardych tkanek zęba i rekonstrukcji, nawisy wypełnień przyczyniające się do zwiększonej kumulacji płytki nazębnej, nieprawidłowo odbudowany punkt styczny, przeciążenia w zgryzie, uwalnianie jonów metali ze stopów zastosowanych do rekonstrukcji (ryc. 1). struktur kształtujących szerokość biologiczną. W skład przyzębia wchodzi: cement korzeniowy, kość wyrostka zębodołowego wraz z okostną, ozębna oraz dziąsło. Wspólnie tworzą one aparat utrzymujący i chroniący ząb przed czynnikami fizycznymi i chemicznymi (ryc. 2, 3). Ryc. 1. Stan zapalny przyzębia wynikający ze zbyt głębokiego, poddziąsłowego umieszczenia rekonstrukcji protetycznej. Jednak jednym z najistotniejszych czynników odpowiedzialnych za te destrukcyjne zmiany w przyzębiu jest naruszanie wymiaru szerokości biologicznej, m.in. na skutek zbyt głębokiego, poddziąsłowego, umieszczania brzegu uzupełnień. Struktury wchodzące w skład szerokości biologicznej chronią organizm człowieka przed działaniem szkodliwych czynników. Respektowanie wymiarów szerokości biologicznej odpowiada więc za utrzymanie zdrowia przyzębia. Kliniczne przełożenie pojęcia szerokości biologicznej opiera się na znajomości struktur przyzębia. Przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczących ich morfologii poprowadzi ku realizacji celu tej pracy, którym jest przedstawienie definicji szerokości biologicznej oraz jej roli w stomatologii odtwórczej. Morfologia tkanek przyzębia Dla dokładnego zrozumienia pojęcia szerokości biologicznej konieczne jest poznanie morfologii przyzębia (periodontium), a tym samym również Ryc. 2. Schemat budowy przyzębia na przekroju: S szkliwo; Z zębina; C cement; O ozębna; WZ kość wyrostka zębodołowego; RD rowek dziąsłowy; DW dziąsło wolne; NŁ nabłonek łączący; BD bruzda dziąsłowa; DP dziąsło przyrośnięte; GSD granica śluzówkowo dziąsłowa; BSW błona śluzowa wyrostka). Ryc. 3. Budowa dziąsła: BSW błona śluzowa wyrostka; GSD granica śluzówkowo-dziąsłowa; DP dziąsło przyczepione; BD bruzda dziąsłowa; RD rowek dziąsłowy; DW dziąsło wolne; BM brodawka międzyzębowa. 99

3 K. Wichrowska, T. Biskupski Cement korzeniowy pokrywając cienką warstwą powierzchnię korzenia zęba pełni funkcje ochronne oraz, wraz z ozębną, odpowiada za połączenie zęba z kością. Kość wyrostka zębodołowego, podporowa struktura zęba, zbudowana jest z trzech elementów anatomicznych: graniczącej z ozębną blaszki zbitej z drobnymi otworkami dla naczyń i nerwów (lamina dura cribrosa), blaszki zewnętrznej zbitej (lamina dura), kości gąbczastej znajdującej się między obiema blaszkami zbitymi (os spongiosa) (10, 11). Ozębna składa się z włókien kolagenowych (60%) rozpiętych pomiędzy powierzchnią zęba a kością wyrostka zębodołowego. Ozębną tworzą również włókna łącznotkankowe, naczynia, nerwy i substancja podstawowa oraz komórki (fibroblasty, cementoblasty, osteoblasty i osteoklasty, w zmiennej ilości mastocyty, makrofagi, limfocyty, granulocyty oraz komórki nabłonkowe Malasseza)(4, 11). Włókna biegną w pęczkach i układają się w grupy, które w zależności od zadań i czynności, można podzielić na grupę: brzegu zębodołowego, poziomą, skośną, przywierzchołkową i międzykorzeniową (13). Cement korzeniowy, kość i więzadła ozębnej tworzą wspólnie funkcjonalną całość. Kolejną strukturą przyzębia jest dziąsło. Przyjęto posługiwać się podziałem na dziąsło wolne, dziąsło przyrośnięte (nazywane inaczej właściwym, rogowaciejącym, zębodołowym bądź przyczepionym), brodawkę dziąsłową wraz z col oraz dziąsło luźne, czyli ruchoma błona śluzowa (ryc. 3). Jako col (interdental col przełęcz szyjkowa/międzyzębowa) określane jest zagłębienie dziąsła w miejscu brodawki. Dziąsło wolne stanowią wąskie pasma tkanki, przebiegające wzdłuż granicy szkliwno-cementowej. Z zębem kontaktuje się ono poprzez nabłonek łączący, natomiast szerokość jego wolnego brzegu waha się w granicach 0,5-2,0 mm. Dziąsło przyrośnięte dokoronowo ograniczone jest przez bruzdę dziąsłową, a dowierzchołkowo przez granicę śluzówkowo-dziąsłową, czyli przejście w śluzówkę jamy ustnej. Za jego utrzymywanie odpowiedzialne są włókna kolagenowe rozpięte pomiędzy okostną i powierzchnią korzenia pokrytą cementem. Szerokość dziąsła przyrośniętego jest wielkością bardzo zmienną, osobniczo wahającą się w granicach 1-9 mm. Brodawki międzyzębowe wypełniają przestrzenie między sąsiadującymi zębami. Ich szerokość (2-7 mm) i kształt zależne są od kształtu zębów, szerokości przestrzeni międzyzębowej i przebiegu połączenia szkliwno-cementowego, przy czym brodawka przedsionkowa jest większa od językowej/podniebiennej. Dziąsło luźne jest odgraniczone połączeniem śluzówkowo-dziąsłowym od dziąsła przyrośniętego. Dziąsło luźne pokrywa podstawową część wyrostka zębodołowego i ciągnie się bez odgraniczenia do sklepienia przedsionka czy dna jamy ustnej (13). Trzy struktury spośród elementów przyzębia zasługują natomiast na szczególne podkreślenie, jako że tworzą one wymiar szerokości biologicznej (ryc. 4). Są to: rowek dziąsłowy, który jest przestrzenią pomiędzy wolnym brzegiem dziąsła a szkliwem zęba. Jego głębokość dochodzić może nawet do 3 mm, choć w prawidłowych warunkach utrzymuje się najczęściej w przedziale 0,5-1,5 mm. (10, 11) Usytuowanie dna rowka dziąsłowego jest często widoczne na zewnętrznej powierzchni dziąsła w formie delikatnie przebiegającego zagłębienia, równolegle do dziąsła brzeżnego. Zagłębienie to jest linią oddzielającą dziąsło przyrośnięte od wolnego (13), Ryc. 4. Szerokość biologiczna. 100

4 Stomatologia odtwórcza nabłonek łączący, to niewidoczna z zewnątrz część nabłonka dziąsła wolnego, obejmująca szyjkę zęba. Jego długość zawiera się w granicach 0,38-2,77 mm (34), nabłonek łączący tworzy połączenie poprzez błonę podstawną i hemidesmosomy z powierzchnią zęba i tkanką łączną. Połączenie to zapewnia wyjątkową szczelność stwarzając barierę dla mikroorganizmów, przyczep łącznotkankowy, jest tworzony przez pierścień włókien kolagenowych otaczających ząb i przebiegających od brzegu wyrostka zębodołowego do połączenia szkliwno cementowego. Stanowi on umocowanie dziąsła do cementu korzeniowego i wyrostka zębodołowego. Średnia jego długość wynosi 1,08 mm (34). Szerokość biologiczna Źródeł koncepcji szerokości biologicznej można upatrywać w badaniach przeprowadzonych przez Sichera w 1959 roku. (21) Zakładał on istnienie połączenia zębowo-dziąsłowego jako funkcjonalnej jednostki składającej się z dwóch części: 1 przyczepu włókien tkanki łącznej dziąsła oraz 2 przyczepu nabłonkowego (6). W 1961 roku Gargiulo i wsp. określili wymiar tkanek miękkich położonych dokoronowo w stosunku do brzegu wyrostka zębodołowego i tworzących powiązanie kości wyrostka zębodołowego z tkankami zęba. Opisali oni morfologię poszczególnych struktur przyzębia: szczytu wyrostka zębodołowego, przyczepu łącznotkankowego, przyczepu nabłonkowego oraz rowka dziąsłowego. Na podstawie badań przeprowadzonych na 287 zębach, wypreparowanych z materiału autopsyjnego, wyznaczyli wymiary poszczególnych struktur: głębokość rowka dziąsłowego jako 0,69 mm, przyczep nabłonkowy wynoszący 0,97 mm, natomiast przyczep łącznotkankowy równy 1,07 mm. (6) Termin szerokość biologiczna podał, w 1962, Cohen, bazując na pracy Gargiulo i wsp. (20). W oparciu na pracy Gargiulo i wsp., przyjęto określać szerokość biologiczną wymiarem 2,04 mm (wahania w granicach 1,77-2,43 mm. (35), co reprezentuje sumę wymiarów przyczepu nabłonkowego oraz przyczepu tkanki łącznej (23). Należy uwzględniać znaczne wahania tych wartości, nie tylko osobnicze, ale i w odniesieniu do poszczególnych zębów (2) oraz ich powierzchni, przy czym wymiar przyczepu nabłonkowego może wahać się w granicach 1,0-0,9 mm, podczas gdy wymiar przyczepu łącznotkankowego jest względnie stały (23). Pojawiły się również inne doniesienia dotyczące wymiaru szerokości biologicznej. Vacek i wsp. (30) określili wymiary 1,34 mm dla głębokości rowka dziąsłowego, 1,14 mm dla przyczepu nabłonkowego oraz 0,77 mm dla przyczepu łącznotkankowego. Stwierdzili także, iż wymiar przyczepu tkanki łącznej jest wielkością najbardziej stałą (23). Zgadzają się oni również z poglądami Gargiulo, mówiąc o szerokości biologicznej tworzonej przez przyczep nabłonkowy i łącznotkankowy (1,91 mm). Klinicyści zaś często wskazują na praktyczny wymiar szerokości biologicznej wynoszący minimum 3 mm, do którego, obok przyczepu nabłonkowego i łącznotkankowego, zaliczany jest również rowek dziąsłowy, a na każdą ze składowych przypada w przybliżeniu 1 mm. Taką definicję przedstawili na podstawie swoich badań m.in. Nevis i Skurow. (18). Można spotkać również inne określenia odnoszące się do pojęcia szerokości biologicznej, np. strefa biologiczna. W 1987 roku Block (3) zaproponował zaś klinicystom pojęcie: subcrevicular attachment complex równoznaczne z szerokością biologiczną. Określa ono kompleks przyczepu włókien nadwyrostkowych wraz z przyczepem nabłonkowym. Uznał on to pojęcie za bardziej użyteczne, nie sugerujące swą nazwą, żadnych wymiarów, a opisujące lokalizację, funkcję oraz różnorodność tkanek tej okolicy. Lokalizacja dodziąsłowego brzegu rekonstrukcji utraconych tkanek zęba Loe (17) zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż naruszenie strefy szerokości biologicznej może skutkować destrukcyjnymi zmianami w obrębie przyzębia. Swym artykułem dotyczącym odpowiedzi tkanek miękkich na drażniące działanie rekonstrukcji stosowanych w stomatologii odtwórczej przyczynił się do zaniechania koncepcji extension for prevention, która dominowała w czasach modnej koncepcji sterylnej szczeliny dziąsłowej. Dentyści zwykli umieszczać w jej obszarze dodziąsłowy brzeg re- 101

5 K. Wichrowska, T. Biskupski konstrukcji, by tym samym zapobiec powstaniu próchnicy wtórnej. Za występowanie, obserwowanej przez nich, zupełnie przeciwnej reakcji winiono materiały użyte do wykonania rekonstrukcji utraconych tkanek zęba. Loe (3) położył duży nacisk na to, iż poddziąsłowe umieszczanie brzegu rekonstrukcji jest czynnikiem sprawczym chorób przyzębia. Liczne badania wykazały, że poddziąsłowo umieszczony brzeg rekonstrukcji może powodować m.in. jatrogenne zapalenie dziąsła brzeżnego (3, 8, 20, 23, 25, 35). Destrukcyjne zmiany mogą powstać na skutek reakcji, np. na cementy dentystyczne bądź alergii na metale. Jednak nie zawsze obserwowane zmiany są odpowiedzią na materiały stosowane w stomatologii. (25). Mogą one wystąpić również jako zapalenie neurogenne, powstałe w wyniku uwolnienia na czuciowych zakończeniach nerwowych m.in. substancji P. Immunoreaktywne dla substancji P włókna nerwowe zlokalizowane są zwłaszcza u podstawy przyczepu nabłonkowego, ale również w nabłonku rowka dziąsłowego. Pojedyncze włókna znajdują się też pobliżu podnabłonkowych, małych naczyń krwionośnych. (15) Substancja P uwalniana na zakończeniach nerwowych wpływając na degranulację komórek tucznych, zmienia przepływ krwi przez naczynia dziąseł. (16) Kabashima i wsp. (12) podejrzewają, iż m.in. właśnie substancja P może modulować patogenezę zapaleń dziąseł i otaczających tkanek. Badania różnych autorów potwierdzają negatywne skutki poddziąsłowego umieszczania brzegu rekonstrukcji utraconych tkanek zęba. Renggli i Regolati (26), Newcomb (19), Wearhaug (33) badając przyzębie zębów, posiadających rekonstrukcje z poddziąsłowo umieszczonym brzegiem, wykazali zwiększone odkładanie płytki nazębnej i zapalenie dziąseł. Orkin (22) i Tal (29) w podobnych przypadkach zwrócili uwagę na znaczne recesje dziąsła. Gunay (8) dowiódł natomiast, iż zwiększenie głębokości kieszonek dziąsłowych oraz zwiększone krwawienie z brodawek międzyzębowych jest wynikiem umieszczenia brzegu rekonstrukcji w odległości mniejszej niż 1 mm od brzegu wyrostka zębodołowego. Parma-Benfenati (24) zaobserwował około 5-milimetrową resorpcję kości, jeśli brzeg rekonstrukcji był zlokalizowany na wysokości brzegu wyrostka zębodołowego. Wang (32), badając zęby z niewłaściwie umiejscowionymi brzegami koron, zwracał natomiast uwagę na powiększenie furkacji i zwiększoną utratę przyczepu nabłonkowego. Wielu autorów podejmowało próby określenia wymiaru zdrowych tkanek, pomiędzy brzegiem wyrostka zębodołowego a brzegiem uzupełnienia, który pozwoliłby do minimum ograniczyć szkodliwy wpływ rekonstrukcji na przyzębie. Ingber (9), Navins i Skurow (18), Fugazzotto (5) ocenili go zgodnie na 3 mm, natomiast kolejne prace przedstawiały różnice: 5,0-5,25 mm Wagenberg (31); 3,0- -4,0 mm Starr (28); 4 mm Assif (1); 3,5-4,0 mm Rosenberg (27), co niewątpliwie ma związek ze wspominaną już przez nas znaczną zmiennością wymiarów szerokości biologicznej w obrębie różnych zębów i ich powierzchni. Block zwrócił uwagę na trudności jakie klinicyści mogą mieć z wizualizacją wymiaru szerokości biologicznej. (3) W związku z tym zalecał przyjęcie wolnego brzegu dziąsła jako punktu referencyjnego dla umieszczenia brzegu rekonstrukcji. Stąd przyjęto zasadę głoszącą, iż nie powinno się wprowadzać brzegu rekonstrukcji więcej niż na 0,5 mm w głąb rowka dziąsłowego (3, 7, 8, 14). Takie postępowanie zapewnia odpowiednią relację dodziąsłowej granicy uzupełnienia w stosunku do brzegu wyrostka zębodołowego, a tym samym pozostawia nienaruszoną szerokość biologiczną. Block zaznaczał również, że jeśli brzeg rekonstrukcji miałby się znaleźć w obrębie szerokości biologicznej należy przed rozpoczęciem leczenia odtwórczego wykonać zabieg wydłużenia korony klinicznej (23). Zabieg ten umożliwia dostęp do poddziąsłowo usytuowanej próchnicy zębów, polepszenie jakości i czasu użytkowania konstrukcji protetycznych, poprawę estetyki oraz ułatwienie higieny jamy ustnej, a dzięki zachowaniu wymiaru szerokości biologicznej zapobiega również zapaleniom dziąsła i przyzębia. Podsumowanie Struktury wchodzące w skład szerokości biologicznej stwarzają wokół szyjki zęba barierę zapobiegającą migracji mikroorganizmów oraz produktów ich metabolizmu do niżej położonych tkanek. Należy więc mieć na uwadze, iż nawet minimalne wkroczenie w jej obszar może prowadzić do destrukcyjnych zmian w przyzębiu. Zachowanie wymiaru szerokości biologicznej 102

6 Stomatologia odtwórcza jest więc niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego leczenia stomatologicznego i będzie sprzyjało zachowaniu zdrowego przyzębia. W dużym stopniu jest to zależne od właściwego zaprojektowania rekonstrukcji protetycznej czy zachowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i umiejscowienia dodziąsłowego brzegu rekonstrukcji. Najbardziej korzystnym jest zatem umieszczenie go naddziąsłowo. Często w praktyce klinicznej stomatolog spotyka się z sytuacjami, w których konieczne jest poddziasłowe umiejscowienie granicy rekonstrukcji. W tych przypadkach świadomość istnienia szerokości biologicznej pomaga w ukierunkowaniu działań odtwórczych, wykonywanych w obrębie twardych tkanek zębów, tak by zminimalizować ryzyko wystąpienia patologicznych zmian w przyzębiu. Można zatem przyjąć zasadę, iż umieszczenie brzegu rekonstrukcji nie więcej niż 0,5mm w głąb rowka dziąsłowego pozwoli uzyskać satysfakcjonujący wynik leczenia. Piśmiennictwo 1. Assif D., Pilo R., Marshak B.: Restoring teeth following crown lengthening procedures. J. Prosthet. Dent., 1991, 65, Bensimon G. C.: Surgical crown-lengthening procedure to enhance esthetics. Int. J. Periodont. Rest. Dent., 1999, 19, 4, Block P. L.: Restorative margins and periodontal health: a new look at an old perspective. J. Prosthet. Dent., 1987, 57, 6, Cichocki T., Litwin J. A., Mirecka J.: Kompendium histologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, Fugazzatto P.: Periodontal restorative interrelationship: The isolated restoration. J. Am Dent. Assoc., 1985, 110, Garguilo A. W., Wentz F. M., Orban B.: Dimensions and Relationships of the Dentogingival Junction in Humans. J. Periodontol., 1961, 32, Goldberg P. V., Higginbottom F. L., Wilson T. G., Jr: Periodontal considerations in restorative and implant therapy. Periodontology 2000, 2001, 25, Gunay H., Seeger A., Tschernitschek H., Geurtsen W.: Placement of the preparation line and periodontal health a prospective 2-year clinical study. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2000, IV, 20, 2, Ingber J. S., Rose L. F., Coslet J. G.: The biologic width -a concept in periodontics and restorative dentistry. Alpha-Omegan 1977, 70, 3, Jańczuk Z. (p. red.): Choroby przyzębia zapobieganie, diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Biblioteka Stomatologiczna. Warszawa 1999, Jańczuk Z., Banach J.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, Kabashima H., Nagata K., Maeda K. and Iijima: Involvement of substance P, mast cells, TNF-alpha and ICAM-1 in the infiltration of inflammatory cells in human periapical granulomas. J. Oral Pathol. Med., 2002, 31, Knychalska-Karwan Z. (p.red.): Podstawy chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, Kois J. C.: New paradigms for anterior tooth preparation:rationale and technique. Oral Health 1998, 88, Kozakiewicz M., Godlewski A.: Modulation of the mititic activity and population of the mast cells in the oral mucosa by substance P. Cellular & Molecular Biology Letters 2003, 8, Kozakiewicz M., Godlewski A.: Wpływ substancji P i granuliberyny R na indeks mitotyczny komórek warstwy podstawnej nabłonka dziąsła. Czas. Stomat., 1994, XLVII, 9, Loe H.: Reactions of marginal periodontal tissues to restorative procedures. Int. Dent. J. 1968, 18, Nevins M., Skurow H. M.: The intracrevicular restorative margin, the biologic width, and the maintenance of the gingival margin. Int. J. Periodont. Rest. Dent., 1984, 4, 3, Newcomb G.: The relationship between the location of subgingival crown margins and gingival inflammation. J. Periodont. Rest. Dent., 1974, 45, Oakley E., Rhyu I. C., Karatzas S., Gandini-Santiago L., Nevins M., Caton J.: Formation of the biologic width following crown lengthening in nonhuman primates. Int. J. Periodont. Rest. Dent., 1999, 19, 6, Ogihara S., Marks M. H.: Alveolar bone upper growth in furcation area using a combined orthodontic-regenerative therapy: a case report. J. Periodontol., 2002, 73, Orkin D. A., Reddy J., Bradshaw D.: The relationship of crown margins to gingival health. J. Prosthet. Dent., 1987, 57, Padbury A. Jr., Eber R., Wang H. L.: Interactions between the gingiva and the margin of restorations. J. Clin. Periodont., 2003, 30, Parma- Benfenati S., Fugazzotto P. A., Ferreira P. M., Ruben M. P., Kramer G. M.: The effect of restorative margins on the postsurgical development and nature of the periodontium. Part II Anatomical considerations. Int. J. Periodont. Rest. Dent., 1989, 6, 1, Reeves W. G.: Restorative margin placement and periodontal health. J. Prosthet. Dent., 1991, 12, 66, 6,

7 K. Wichrowska, T. Biskupski 26. Renggli H. H., Regolati B.: Gingival inflammation and plaque accumulation by well-adepted supra- -gingival and sub-gingival proximal restoration. Hel. Odont. Acta, 1972, 16, Rosenberg E. S., Garber D. A., Evian C.: Tooth lengthening procedures. Compend Continuing Educ. Dent., 1980, 1, Starr C. B.: Management of periodontal tissues for restorative dentistry. J. Esthet-Dent., 1991, 3, Tal H., Soldinger M., Dreiangel A., Pitaru S.: Periodontal response to long-term abuse of the gingival attachment by supracrestal amalgam restorations. J. Clin. Periodontol., 1989, 16, Vacek J. S., Gehr M. E., Asad D. A., Richardson A. C., Giambarresi L. I.: The dimensions of the human dento-gingival junction. Int. J. Periodont. Rest. Dent., 1994, 14, Wagenberg B., Eskow R., Langer B.: Exposing adequate tooth structure for restorative dentistry. Int. J. Periodont. Rest. Dent., 1989, 9, Wang H. L., Burgett F. G.&, Shyr Y.: The relationship between restoration and furcation involvement on molar teeth. J. Period. 1993, 64, Wearhaug J.: Healing of the dento-epithelial junction following subgingival plaque control. I. As observed in human biopsy material. J. Periodont., 1978, 49, Wierzbicka M. (p.red.): Periodontologia kliniczna. Sanmedia-Med. Tour Press International. Warszawa 1992, Wolffe G. N., Van-der-Weijden F. A., Spanauf A. J., De- Quincey G. N.: Lengthening clinical crowns-a solution for specific periodontal, restorative, and esthetic problems. Quintessence-Int., 1994, 25, 2, Otrzymano: 2.XII.2004 r. 104

Rozwój i budowa przyzębia

Rozwój i budowa przyzębia Journal of Clinical Healthcare 1 (2014) Page 25 of 47 25-29 ARTYKUŁY POGLĄDOWE (REVIEW PAPERS) Rozwój i budowa przyzębia (Periodontium: development and structure) M Jóżwik 1,A,B,C,D,Z Kopański 1,2,E,F

Bardziej szczegółowo

Wpływ lokalizacji brzegu stałych uzupełnień protetycznych na stabilność szerokości biologicznej przyzębia na podstawie piśmiennictwa

Wpływ lokalizacji brzegu stałych uzupełnień protetycznych na stabilność szerokości biologicznej przyzębia na podstawie piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2010, 63, 1, 51-57 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Wpływ lokalizacji brzegu stałych uzupełnień protetycznych na stabilność szerokości biologicznej przyzębia na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 Katedra i Zakład Periodontologii A.M. we Wrocławiu 1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Bardziej szczegółowo

ParoCheck. Oznaczanie bakterii odpowiedzialnych za chorobę przyzębia (periopatogenów)

ParoCheck. Oznaczanie bakterii odpowiedzialnych za chorobę przyzębia (periopatogenów) ParoCheck Oznaczanie bakterii odpowiedzialnych za chorobę przyzębia (periopatogenów) JAK POWSTAJE CHOROBA PRZYZĘBIA? Zapalenie przyzębia jest chorobą infekcyjną tkanek podtrzymujących ząb. Nawet w zdrowej

Bardziej szczegółowo

do higienistki stomatologicznej

do higienistki stomatologicznej dypl. hig. stom. Michał Kluczkowski* Rola higienistki stomatologicznej we współpracy z lekarzami periodontologami w profilaktyce chorób przyzębia cz. I PRACA RECENZOWANA Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROCEDUR HIGIENICZNYCH

WDRAŻANIE PROCEDUR HIGIENICZNYCH WDRAŻANIE PROCEDUR HIGIENICZNYCH w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta Dr n.med. Grażyna Bulek-Juranek Ustalono ponad wszelką wątpliwość inicjujące tło bakteryjne chorób przyzębia i próchnicy

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl HIGIENA JAMY USTNEJ

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl HIGIENA JAMY USTNEJ HIGIENA JAMY USTNEJ W etiopatogenezie chorób przyzębia najistotniejszą rolę odgrywają miejscowe czynniki zapaleniotwórcze: płytka bakteryjna i kamień nazębny Zapalenie dziąseł jest odwracalne, może trwać

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Terapia vectorowa bezbolesny powrót przyzębia do zdrowia W terapii tej wykorzystujemy najlepszą dostępną technologię Vector Paro, która gwarantuje delikatne i bezbolesne leczenie przyczynowe oraz podtrzymujące,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU

LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 103 113. PRACA KAZUISTYCZNA LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE ZŁAMAŃ PODDZIĄSŁOWYCH ZĘBÓW JEDNOKORZENIOWYCH OPIS PRZYPADKU ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC TREATMENT OF SUBGINGIVAL

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wszystko o jamie ustnej i jej higienie

Wszystko o jamie ustnej i jej higienie Wszystko o jamie ustnej i jej higienie Jama ustna początkowy odcinek przewodu pokarmowego człowieka wyznaczany przez szparę ust, podniebienie twarde, podniebienie miękkie i cieśń jamy ustnej. Funkcje jamy

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

STR. 74. COVER STORY Polska protetyka stomatologiczna stale się modernizuje. rozmowa z dr. hab. n. med. Włodzimierzem Więckiewiczem, prof. nadzw.

STR. 74. COVER STORY Polska protetyka stomatologiczna stale się modernizuje. rozmowa z dr. hab. n. med. Włodzimierzem Więckiewiczem, prof. nadzw. IMPLANTOLOGIA W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój implantologii, który jest konsekwencją ogromnego postępu nauki w krajach rozwiniętych. Leczenie w oparciu o implanty jest już dziś

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

i delikatna szczęka Mini Medium Maxi Giant Yorkshire teriery charakteryzują się delikatną szczęką oraz szerokimi, mocnymi zębami

i delikatna szczęka Mini Medium Maxi Giant Yorkshire teriery charakteryzują się delikatną szczęką oraz szerokimi, mocnymi zębami 3 Mocne zęby i delikatna szczęka Yorkshire teriery charakteryzują się delikatną szczęką oraz szerokimi, mocnymi zębami Zależność pomiędzy wagą psa oraz stosunkiem wysokości żuchwy (D) do wysokości pierwszego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY)

Zapraszamy do sklepu  Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY) HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/1a 54-129 Wrocław, PL NIP 949-189-63-28 info@happydental.pl Tel. 71-349-77-90/91 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl BLUEM 50ml - specjalistyczna PŁUKANKA do

Bardziej szczegółowo

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Utilisation of patient-speciic abutments for long-term soft-tissue management Autorzy_ Julian

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym Augmentation of keratinized gingiva in the aesthetic zone Autorki_ Monika Puzio i Marzena Dominiak Streszczenie: Augmentacja dziąsła zrogowaciałego

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Szczoteczki specjalistyczne

Szczoteczki specjalistyczne dypl. hig. stom. Natalia Szeląg Szczoteczki specjalistyczne Głównym zadaniem szczoteczki do zębów jest usuwanie płytki bakteryjnej z powierzchni zębów i dziąseł. Bywają sytuacje, gdy tradycyjne szczotkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem

Bardziej szczegółowo

1 NARZĄD ZĘBOWY CZ. II. STRUKTURY NIEZMINERALIZOWANE. 1. Miazga zęba

1 NARZĄD ZĘBOWY CZ. II. STRUKTURY NIEZMINERALIZOWANE. 1. Miazga zęba 1 NARZĄD ZĘBOWY CZ. II. STRUKTURY NIEZMINERALIZOWANE 1. Miazga zęba Tworzy ją tkanka łączna galaretowata, wypełniająca komorę i kanał korzeniowy zęba. Miazga komunikuje się z ozębną i otoczeniem zęba przez

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Stan higieny jamy ustnej i tkanek przyzębia mieszkańców Kielc w wieku lata

Stan higieny jamy ustnej i tkanek przyzębia mieszkańców Kielc w wieku lata Stan higieny jamy ustnej i tkanek przyzębia mieszkańców Kielc w wieku 35 44 lata Monika Włosowicz 1, 2, Adam Wróbel2, Renata Górska 3 State of oral hygiene and periodontal tissues in inhabitants of Kielce

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program

Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA. New York University College of Dentistry. Linhart Continuing Dental Education Program Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program Podyplomowy program z międzynarodowym certyfikatem. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech!

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! Znaczenie opieki stomatologicznej Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 12 września Zęby mają wpływ na: Rozdrabnianie pokarmu Poprawność

Bardziej szczegółowo

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Informacja dla pacjenta na temat leczenia chorób przyzębia Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Ponad 2 miliony leczonych pacjentów Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia? Choroby

Bardziej szczegółowo

PL B1. Metoda wykonania protezy zębowej i proteza zębowa górna oraz proteza zębowa żuchwowa wykonana tą metodą

PL B1. Metoda wykonania protezy zębowej i proteza zębowa górna oraz proteza zębowa żuchwowa wykonana tą metodą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368957 (51) Int.Cl. A61C 13/23 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.07.2004

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

PROTETYKA INFORMACJE DLA PACJENTA Uzupełnianie braków zębowych - czyli protetyka stomatologiczna

PROTETYKA INFORMACJE DLA PACJENTA Uzupełnianie braków zębowych - czyli protetyka stomatologiczna PROTETYKA INFORMACJE DLA PACJENTA Uzupełnianie braków zębowych - czyli protetyka stomatologiczna W ujęciu potocznym proteza jest to sztuczny twór uzupełniający utraconą część narządu, lecz nie stanowiący

Bardziej szczegółowo

Seria do pielęgnacji jamy ustnej TIENS

Seria do pielęgnacji jamy ustnej TIENS [bbbbbbbkkk [bbbbbbbkkk Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech Seria do pielęgnacji jamy ustnej TIENS R&D Center Product Management Dept. Znaczenie opieki stomatologicznej Czy wiesz kiedy jest dzień zdrowych zębów?

Bardziej szczegółowo

Czy recesja tkanki miękkiej wokół implantów wciąż jest nieunikniona?

Czy recesja tkanki miękkiej wokół implantów wciąż jest nieunikniona? Czy recesja tkanki miękkiej wokół implantów wciąż jest nieunikniona? Soft tissue recession around : is it still unavoidable? Autorzy_ André P. Saadoun i Bernard Touati Streszczenie: Kiedy istnieją wskazania

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego

Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego Glass fibers and extracted teeth usage in case of immediate prosthetic reconstruction

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych w chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów

Wykorzystanie stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych w chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów Ann. Acad. Med. Gedan., 2008, 38, 83 90 Bożena Soroka-Letkiewicz, Józef Zienkiewicz, Anita Pawłowska, Anna Wróbel Wykorzystanie stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych w chirurgiczno-ortodontycznym

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie.

Informacje dla pacjenta. Piękny uśmiech przez całe życie. Informacje dla pacjenta Piękny uśmiech przez całe życie. Nowoczesna profilaktyka. Piękny uśmiech przez całe życie. Profesjonalne czyszczenie zębów. Wystarczy wygodnie usiąść. Teraz możesz się szeroko uśmiechać.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu Producent: Waterpik 419,00 zł 369,00 zł Waga: 1.1kg. Kod QR: Irygator WP-100E ULTRA:

Zapraszamy do sklepu  Producent: Waterpik 419,00 zł 369,00 zł Waga: 1.1kg. Kod QR: Irygator WP-100E ULTRA: HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/a 54-29 Wrocław, PL NIP 949-89-63-28 info@happydental.pl Tel. 7-349-77-90/9 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl WATERPIK WP-00E2 ULTRA - stacjonarny irygator

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Skóra. - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2. - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała

Skóra. - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2. - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała Skóra - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2 - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała - grubość skóry jest zmienna i w zależności od okolicy ciała wynosi

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

prace poglądowe Nowe wskaźniki periodontologiczne New Periodontal Indices Łukasz Zawada 1, Tomasz Konopka 2 Streszczenie Abstract

prace poglądowe Nowe wskaźniki periodontologiczne New Periodontal Indices Łukasz Zawada 1, Tomasz Konopka 2 Streszczenie Abstract prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 243 250 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Łukasz Zawada 1, Tomasz Konopka 2 Nowe wskaźniki periodontologiczne

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody zamkniętego wyrzynania na tkanki przyzębia niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów po leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym

Wpływ metody zamkniętego wyrzynania na tkanki przyzębia niewyrzniętych lub zatrzymanych zębów po leczeniu chirurgiczno-ortodontycznym Ann. Acad. Med. Gedan., 27, 37, 111 121 Bożena Soroka-Letkiewicz, Józef Zienkiewicz, Maciej Dijakiewicz, Jadwiga Gawrońska-Skorkowska, Adam Zedler, Violetta Szycik Wpływ metody zamkniętego wyrzynania na

Bardziej szczegółowo

Magdalena Stec, Jacek Pypeć

Magdalena Stec, Jacek Pypeć Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Ocena higieny jamy ustnej, stanu i potrzeb leczniczych przyzębia u dzieci i młodzieży, z jedno- lub obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia

Bardziej szczegółowo

PIKSTERS Regular Size.4 0,50mm 10szt. (czerwone) szczoteczki do czyszczenia przestrzeni

PIKSTERS Regular Size.4 0,50mm 10szt. (czerwone) szczoteczki do czyszczenia przestrzeni HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/1a 54-129 Wrocław, PL NIP 949-189-63-28 info@happydental.pl Tel. 71-349-77-90/91 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl PIKSTERS Regular Size.4 0,50mm 10szt. (czerwone)

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Stanisław ŻMUDA BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo*

Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 2, 128-133 Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo* The impact of retraction astringents on gingival margin tissues

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swój uśmiech z pastami TianDe

Zadbaj o swój uśmiech z pastami TianDe Zadbaj o swój uśmiech z pastami TianDe Według stanu uzębienia można określić wiek i stan zdrowia nie tylko u konia Śnieżnobiały hollywoodzki uśmiech oznaka niskiego poziomu hemoglobiny; Mlecznobiały kolor

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Diagnostyka / Profilaktyka. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia.

Zawartość. Diagnostyka / Profilaktyka. Endodoncja. Odbudowa. Koferdam. Protetyka. Urządzenia. Profilaktyka. Akcesoria. Chirurgia. 6 Diagnostyka / Zawartość Opis Nazwa produktu Marka Strona System diagnostyczny Gumki do czyszczenia zębów Gumki i szczotki systemu do profilaktyki do profilaktyki Microlux Gumki Prophy Gumki Pointed Gumki

Bardziej szczegółowo

Metody i znaczenie pogłębienia przedsionka jamy ustnej przegląd piśmiennictwa

Metody i znaczenie pogłębienia przedsionka jamy ustnej przegląd piśmiennictwa Beata Wyrębek 1 Agata Orzechowska 2 Małgorzata Nędzi-Góra 3 Paweł Plakwicz 4 Metody i znaczenie pogłębienia przedsionka jamy ustnej przegląd piśmiennictwa Stomatologia Współczesna; vol. 22, nr 1, 2015,

Bardziej szczegółowo

Augmentacja cienkiej błony śluzowej podniebienia twardego w potencjalnych miejscach dawczych tkanki łącznej*

Augmentacja cienkiej błony śluzowej podniebienia twardego w potencjalnych miejscach dawczych tkanki łącznej* Czas. Stomatol., 2008, 61, 8, 525-537 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Augmentacja cienkiej błony śluzowej podniebienia twardego w potencjalnych miejscach dawczych tkanki łącznej*

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo