Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego"

Transkrypt

1 Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego Glass fibers and extracted teeth usage in case of immediate prosthetic reconstruction Maciej Żarow ¹, Katarzyna Łazarz Bartyzel² ¹ Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dentist w Krakowie ² Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska STRESZCZENIE: Estetyczne uzupełnienie pojedynczego braku zębowego w odcinku przednim stanowi wyzwanie dla lekarza stomatologa. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, takich jak: postępowanie implantologiczne, konwencjonalne postępowanie protetyczne polegające na wykonaniu mostu trzypunktowego, wykonanie mostu adhezyjnego na bazie szkieletu metalowego czy też wykonanie protezy ruchomej. W ostatnich latach, dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym i opracowaniu technologii kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi (Fiber Reinforced Composite FRC), możliwe stało się uzupełnianie brakujących zębów za pomocą konstrukcji protetycznych, wykorzystujących tego rodzaju materiały. W artykule opisano dwa przypadki kliniczne, w których wykonano natychmiastowe uzupełnienie protetyczne za pomocą usuniętych zębów własnych i włókna szklanego. Zalety zastosowania włókna szklanego FRC w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego wpływają na lepsze samopoczucie pacjentów, którzy zachowują swoje własne zęby. Leczenie protetyczne wymagające dużych nakładów pracy zostaje odsunięte na wiele miesięcy, a nawet lat. Inną ważną zaletą tej metody są niewielkie koszty w porównaniu do leczenia protetycznego. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, iż nie jest to nigdy rozwiązanie ostateczne. Plan leczenia powinien zawsze uwzględniać ostateczne leczenie protetyczne, także z możliwością postępowania implantologicznego, co powinno zostać dokładnie omówione z pacjentem. Szczególnie dzisiaj, w dobie wzrostu zainteresowania zabiegami implantologicznymi, opisana metoda wydaje się być szczególnie przydatna jako rozwiązanie tymczasowe. Jest bowiem nieinwazyjna, szybka i tania. ABSTRACT: Esthetic reconstruction of single missing tooth is challenge for a dentist. There are several treatment options like: implant, conventional bridge, adhesive Maryland bridge and removable partial denture. Recently Fiber Reinforced Composite technology was developed. One of the indications of FRC is immediate prosthetic reconstruction of missing tooth. In this paper we describe two clinical cases of immediate reconstruction with the usage of glass fibers and extracted teeth. The advantages of FRC usage in a case of the immediate filling the lack of the tooth influence on better patient s mood the patients still have their own teeth. Prosthetics treatment requires a lot of effort and it sometimes lasts a few maonths or even years. Another important FRC advantage is that this method is relatively cheap in comparison to the prosthetics treatment. But on the other hand one should remember that it is never the final solution. The treatment plan should always include the final prosthetics treatment also with the implant all has to be discussed with the patient. Especially today, in the time of growing interest in implants, the described method seems to be especially useful as a temporary solution because it is non-invasive, quick and cheap. Słowa kluczowe: kompozyty wzmacniane włóknami szklanymi, uzupełnienie protetyczne. Key words: Fiber Reinforced Composite, prosthetic filling. Poradnik Stomatologiczny 11

2 Maciej Żarow, Katarzyna Łazarz Bartyzel WSTĘP Estetyczne uzupełnienie pojedynczego braku zębowego w odcinku przednim stanowi wyzwanie dla lekarza stomatologa. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, takich jak: postępowanie implantologiczne, konwencjonalne postępowanie protetyczne polegające na wykonaniu mostu trzypunktowego, wykonanie mostu adhezyjnego na bazie szkieletu metalowego (tzw. mosty typu Maryland) czy też wykonanie protezy ruchomej [1]. W ostatnich latach, dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym i opracowaniu technologii kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi (ang. Fiber Reinforced Composite FRC), możliwe stało się uzupełnianie brakujących zębów za pomocą konstrukcji protetycznych wykorzystujących tego rodzaju materiały. Mosty w technologii FRC mogą być wykonywane pośrednio w pracowni dentystycznej lub bezpośrednio w jamie ustnej [2]. Włókna FRC są obecnie szeroko wykorzystywane w celu szynowania zębów rozchwianych periodontologicznie [3, 4, 5, 6]. Jednym ze wskazań dla zastosowania technologii FRC jest też natychmiastowe uzupełnienie protetyczne braku pojedynczego zęba, wykonane na jednej wizycie. Dotychczas próbowano uzupełniać braki zębowe w taki sposób, iż korony usuniętych wcześniej zębów mocowano do zębów sąsiednich za pomocą metalowych ligatur pokrywanych żywicą kompozytową. Sąsiednie zęby nie były w tym celu preparowane a procedura ograniczała się jedynie do zębów w odcinku przednim. Wykonane uzupełnienie traktowane było jako krótkoczasowe, na czas wygojenia się rany poekstrakcyjnej. Uzupełnienia protetyczne wykonane z naturalnych zębów, osadzane za zębach filarowych za pomocą kompozytu, opisał po raz pierwszy Barkmeier [7], a następnie Portera [8]. Później, jako modyfikację tej metody, wprowadzono drut ortodontyczny o średnicy 0,32 mm, który przyczynił się do polepszenia wytrzymałości całego uzupełnienia [9]. Zastosowanie włókien FRC pozwoliło na ułatwienie tej procedury oraz możliwość uzyskania bardziej trwałego uzupełnienia [10, 11]. Do zalet takiego postępowania należy zaliczyć: możliwość wykonania uzupełnienia na jednej wizycie w stosunkowo krótkim czasie, minimalną inwazyjność w stosunku do twardych tkanek sąsiednich zębów oraz niski koszt wykonania w stosunku do konwencjonalnego postępowania protetycznego. Jednakże należy podkreślić, iż nie jest to docelowe rozwiązanie, a jedynie tymczasowe uzupełnienie protetyczne z możliwością długoczasowego użytkowania przez pacjenta. Jednym ze wskazań do zastosowania takiego postępowania są przypadki, gdy ząb w odcinku przednim zakwalifikowany jest do ekstrakcji ze wskazań periodontologicznych. W takim przypadku jako przęsło mostu tymczasowego może posłużyć usunięty ząb lub akrylowy ząb konwencjonalnie używany do protez. OPIS PRZYPADKÓW Przypadek 1. Pacjent, lat 43, zgłosił się do Poradni Periodontologicznej celem usunięcia zęba 11. Klinicznie stwierdzono rozchwianie zęba III stopnia wg Halla, radiologicznie rozległe ubytki kostne pionowe i poziome spowodowane chorobą przyzębia (fot. 1, 2). Fot. 1. Ząb 11 obraz kliniczny przed zabiegiem. Fot. 2. Ząb 11 w obrazie radiologicznym - widoczny zanik kości wyrostka zębodołowego. Zaplanowano wykonanie natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego za pomocą włókna FRC (ever Stick, Stick Tech Ltd.). Ze względu na rozchwianie II stopnia wg Halla następujących zębów: 12, 22, 23 zdecydowano się na włączenie ich w zespolenie włóknem szklanym. Za pomocą kalki artykulacyjnej sprawdzono kontakty okluzyjne. Na powierzchni podniebiennej zębów 12, 22, 23 za pomocą wiertła nr 6835 KR (Komet Brasseler) wykonano rowki retencyjne tak, aby nie przypadały one w miejscach kontaktów okluzyjnych. Następnie, celem przygotowania odpowiedniej długości włókna szklanego, zmierzono długość wypreparowanego rowka za pomocą gumowej nitki Wet-Jet, na podstawie której docięto włókno szklane. W kolejnym etapie wykonano ekstrakcję zęba 11 (fot. 3, 4). Fot. 3. Obraz kliniczny po ekstrakcji zęba Nr 11-12/2006

3 WYKORZYSTANIE WŁÓKIEN SZKLANYCH ORAZ UTRACONYCH ZĘBÓW WŁASNYCH Fot. 4. Ząb 11 bezpośrednio po ekstrakcji. Usunięty ząb opracowano w taki sposób, aby można go było przytwierdzić za pomocą włókien do sąsiednich zębów. Korzeń usuniętego zęba przycięto tak, aby stanowił estetyczne przęsło przylegające punktowo do dziąsła. Następnie wykonano otwór od strony dokorzeniowej (fot. 5), usunięto resztki komory miazgowej, wytrawiono 37% kwasem fosforowym, założono system wiążący (One Coat Bond, Coltene) i wypełniono materiałem kompozytowym (Synergy, Coltene) (fot. 6). Następnie ustawiono usuniętego zęba w odpowiedniej pozycji do linii uśmiechu i umocowano go tymczasowo za pomocą jednej warstwy kompozytu założonego pomiędzy zęby 12 i 11 oraz 11 i 21. Do tymczasowego mocowania zęba nie stosowano wytrawiacza ani systemu wiążącego. Kolejno wytrawiono szkliwo przez 30 s i zębinę przez 15 s w zakresie wykonanych rowków w zębach 12, 11, 21, 22, 23 płukano sprayem wodnym przez 30 s, po czym delikatnie osuszono. Nałożono system wiążący (One Coat Bond, Coltene), po czym naświetlono przez 20 s. Następnie do wszystkich wykonanych rowków założono warstwę płynnego kompozytu (Synergy Flow, Coltene), na co położono włókno szklane (ever Stick, Stick Tech Ltd). Upewniwszy się, iż znajduje się ono we wszystkich rowkach, położono kolejną warstwę płynnego kompozytu, dociśnięto podniebienną powierzchnię zębów za pomocą przeźroczystego paska, a następnie naświetlono każdy ząb z osobna po 60 sekund ze strony policzkowej i podniebiennej (fot. 8). Fot. 8. Umocowywanie opracowanej korony zęba. Fot. 5. Korona zęba 11 po wstępnym opracowaniu. Fot. 6. Zabezpieczenie zęba 11 kompozytem. Pozostałą powierzchnię korzenia, po uprzednim wytrawieniu, pokryto systemem wiążącym, celem zabezpieczenia zęba przed próchnicą. Następnie wykonano rowek na powierzchni podniebiennej usuniętego zęba tak, aby przypadał on w jednej linii z wcześniej wykonanymi rowkami. Celem izolacji przed śliną i krwawieniem z zębodołu, założono koferdam (fot. 7). Przy naświetlaniu zwracano uwagę, aby w danym momencie naświetlany był tylko jeden ząb. Po spolimeryzowaniu kompozytu usunięto nadmiar materiału za pomocą krążków diamentowych typu Soflex (3M ESPE) i sprawdzano dopasowanie uzupełnienia do zgryzu (fot. 9, 10). Fot. 9. Obraz kliniczny po zabiegu widok od strony podniebiennej. Fot. 7. Obraz kliniczny po założeniu koferdamu. Poradnik Stomatologiczny Fot. 10. Obraz kliniczny po zabiegu - widok od strony policzkowej. Następnie przeprowadzono instruktaż higieny jamy ustnej oraz dobrano pacjentowi odpowiednie szczoteczki do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. 13

4 Maciej Żarow, Katarzyna Łazarz Bartyzel Przypadek 2. Pacjentka, lat 56, zgłosiła się do Poradni Periodontologicznej z powodu nawracających stanów zapalnych przyzębia w okolicy zęba 22 (fot. 11). Fot. 14. Korona zęba 22 po wstępnym opracowaniu. Celem izolacji przed śliną i krwawieniem z zębodołu założono koferdam (fot. 15). Fot. 11. Ząb 22 obraz kliniczny przed zabiegiem. Badaniem klinicznym stwierdzono rozchwianie zęba 22 III stopnia wg Halla. Na skutek nie leczonego przewlekłego zapalenia przyzębia doszło do całkowitej utraty tkanek twardych podpierających ząb 22, co widać było w obrazie radiologicznym (fot. 12). Fot. 15. Obraz kliniczny po założeniu koferdamu. Następnie przygotowaną koronę usuniętego zęba ustawiono w odpowiedniej pozycji do linii uśmiechu i umocowano tymczasowo za pomocą jednej warstwy kompozytu założonego pomiędzy zęby 21 i 23 (fot. 16). Fot. 12. Ząb 22 w obrazie radiologicznym widoczny zanik kości wyrostka zębodołowego. Sąsiednie zęby nie wykazywały patologicznej ruchomości. Pacjentce przedstawiono propozycję tymczasowego leczenia rekonstrukcyjnego, z natychmiastową odbudową braku za pomocą szyny z włókna szklanego i wykorzystaniem usuniętego zęba 22. Po przeprowadzeniu fazy higienizacyjnej na dwóch kolejnych wizytach, na wizycie trzeciej przystąpiono do wykonania szyny wspartej na sąsiednich zębach. W pierwszym etapie za pomocą kalki artykulacyjnej sprawdzono kontakty okluzyjne. Następnie, na powierzchni podniebiennej zębów 21 i 23 wykonano rowki retencyjne i docięto odpowiedniej długości włókno szklane. W kolejnym etapie wykonano ekstrakcję zęba 22 i przygotowano go w taki sposób, jak w przypadku pierwszym (fot. 13, 14). Fot. 16. Korona usuniętego zęba ustawiona w odpowiedniej pozycji do linii uśmiechu i umocowana tymczasowo za pomocą jednej warstwy kompozytu pomiędzy zęby 21 i 23. Po upewnieniu się, iż pozycja zęba w łuku będzie odpowiednia, przystąpiono do trawienia 37% kwasem ortofosforowym szkliwa i zębiny w zakresie wykonanych rowków w zębach 21 i 23, po czym przepłukano sprayem wodnym, a następnie delikatnie osuszono (fot. 17). Fot. 13. Ząb 22 bezpośrednio po ekstrakcji. Fot. 17. Powierzchnie podniebienne zębów 21, 22, 23 wytrawiane 37% kwasem fosforowym. 14 Nr 11-12/2006

5 WYKORZYSTANIE WŁÓKIEN SZKLANYCH ORAZ UTRACONYCH ZĘBÓW WŁASNYCH Nałożono system wiążący i naświetlano go przez 20 s. W następnym etapie, do wykonanych wcześniej rowków retencyjnych, wprowadzono płynny kompozyt i przycięte na odpowiednią długość włókno szklane (fot. 18), dołożono kolejną warstwę płynnego kompozytu, dociśnięto podniebienną powierzchnię zębów za pomocą przeźroczystego paska, a następnie naświetlono każdy ząb z osobna 60 sekund ze strony policzkowej i podniebiennej (fot. 19). Fot. 18. Włókno szklane docinano na podstawie pomiaru przeprowadzonego za pomocą gumki Wet-Jet. Fot. 19. Powierzchnia podniebienna zębów 21, 22, 23 bezpośrednio po spolimeryzowaniu. Po spolimeryzowaniu kompozytu usunięto nadmiar materiału za pomocą wierteł i wygładzono za pomocą krążków diamentowych typu Soflex, a następnie sprawdzono dopasowanie uzupełnienia do zgryzu (fot. 20, 21). PODSUMOWANIE Uzupełnienie usuniętych zębów wykonywane jest w celu odtworzenia wyglądu estetycznego, funkcji żucia, fonetyki oraz utrzymania przestrzeni po utraconych zębach [1, 11, 12]. W przypadku usunięcia przednich zębów pacjent oczekuje przede wszystkim poprawienia wyglądu estetycznego. Dlatego po chirurgicznym usunięciu zęba lub po jego utracie na skutek urazu, lekarz powinien rozważyć możliwość zastosowania u pacjenta leczenia natychmiastowego. Zalety zastosowania włókna szklanego FRC w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego wpływają na lepsze samopoczucie pacjentów, którzy zachowują swoje własne zęby [2, 6]. Leczenie protetyczne wymagające dużych nakładów pracy zostaje odsunięte na wiele miesięcy, a nawet lat. Inną ważną zaletą są niewielkie koszty w porównaniu do leczenia protetycznego [2, 7, 8, 14]. Jeżeli po krótkim czasie nie jest możliwe dalsze utrzymanie zębów, to nie trzeba wykonywać na nowo kosztownych konstrukcji protetycznych. Ten ostatni czynnik prowadził często do przedwczesnej ekstrakcji zębów jako niepewnych filarów [8]. Z drugiej strony należy pamiętać, iż nie jest to nigdy rozwiązanie ostateczne. Plan leczenia powinien zawsze uwzględniać ostateczne leczenie protetyczne, także z możliwością postępowania implantologicznego, co powinno zostać dokładnie omówione z pacjentem. Szczególnie dzisiaj, w dobie wzrostu zainteresowania zabiegami implantologicznymi, opisana metoda wydaje się być szczególnie przydatna jako rozwiązanie tymczasowe, jest bowiem nieinwazyjna, szybka i tania. W literaturze brak jest badań dotyczących trwałości uzupełnień natychmiastowych z wykorzystaniem własnych zębów umocowanych za pomocą włókien FRC. Z doświadczeń autorów wynika jednak, iż w przypadku właściwego zachowania procedur postępowania adhezyjnego można oczekiwać, iż uzupełnienie takie powinno spełniać swoją funkcję co najmniej przez dwa lata. Z tego względu można zaliczyć je do długookresowych uzupełnień tymczasowych. Fot. 20. Powierzchnia podniebienna zębów 21, 22, 23 po wstępnym opracowaniu przestrzeni międzyzębowych. Fot. 21. Sytuacja kliniczna bezpośrednio po osadzeniu - widok od strony wargowej. Poradnik Stomatologiczny 15

6 PIŚMIENNICTWO: WYKORZYSTANIE WŁÓKIEN SZKLANYCH ORAZ UTRACONYCH ZĘBÓW WŁASNYCH 1. Hannon S.M., Breault L.G., Kim A.C.: Natychmiastowe tymczasowe uzupełnienia protetyczne. Przegląd metod klinicznych. Quintessence dla lekarzy stomatologów 1999; 3: Freilich M.A., Duncan J.P., Meiers J.C., Goldberg J.: Uzupełnienia protetyczne wykonane z preimpregnowanego kompozytu, wzmocnionego włóknami szklanymi Część I. Uzupełnienia stałe typu koron i mostów międzykoronowych. Quintessence dla lekarzy stomatologów 1999; 3: Wolffe G.N., Spanauf A.J., Renngli H.H.: Znaczenie właściwego leczenia odtwórczego i podtrzymującego po terapii periodontologicznej opis przypadku. Quintess. 1993: Kaczmarczyk-Stachowska A., Jurczyński W., Plichta P.: Szynowanie zębów metodą Fiber Splint. Obserwacje wstępne. Magazyn Stomat. 1996; VI, 7: Kopacz S.K.: Szynowanie kompozytem jako alternatywa dla kosztownych zabiegów protetycznych. Opis przypadku. Quint. Periodont. Implant. 2004; 1: Nytko Ł., Książek-Bąk H., Bulek-Juranek G. i wsp.: Zastosowanie szyny z włókna szklanego i materiału złożonego do unieruchamiania zębów w chorobach przyzębia. Stom. Współ. 1997; 4, 5: Barkmeier W.W., Abrams H., Brookerson J.W.: Technique for an immediate temporary fixed tooth replacement. J Prosthet Dent 1981; 45: Portera J.J.: Immediate fixed temporization utilizing extracted natura dentition. J Prosthet Dent 1981; 45: Chalifoux P.R.: Periodontal splinting of anterior teeth. Pract. Periodont. Aesthet Dent 1991; 3 (6): Szmidt M., Trusewicz M., Borysewicz G., Wojtarowicz R..: Zastosowane szyny Fiber Splint z wykorzystaniem usuniętego zęba własnego. Magazyn Stomat. 2003; XIII, 12: Bednarz W.: Wykorzystanie utraconych zębów własnych pacjenta do odbudowy natychmiastowej z zastosowaniem szyn z włókna szklanego. Magazyn Stomatologiczny 2004; XIV, 7-8: Tunkiel J., Suk-Yung K., Klaiber B.: Terapia okluzyjna i szynowanie zębów (cz. II). Możliwości szynowania zębów z uszkodzonym przyzębiem. Quint. Periodont. Implant. 2002; 1: Tunkel J., Klainer B.: Terapia okluzyjna i szynowanie zębów (cz. I). Diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Quint. Periodont Implant. 2002; 1: Potoczek J., Konopka T., Potoczek E.: Ocena kliniczna szyny Fiber-Splint. Wrocł. Stom. 1994: Maciej Żarow, Katarzyna Łazarz Bartyzel *ADRES DO KORESPONDENCJI: Lek. stom. Katarzyna Łazarz Bartyzel Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytut Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kraków, ul. Montelupich 4 tel./fax: Pracę nadesłano: r. Przyjęto do druku: r. 16 Nr 11-12/2006

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

elastomerowa masa wyciskowa Zetaplus elastomerowa masa wyciskowa Oranwasch L (Zhermack), alginatowa masa wyciskowa Kromopan

elastomerowa masa wyciskowa Zetaplus elastomerowa masa wyciskowa Oranwasch L (Zhermack), alginatowa masa wyciskowa Kromopan lek. dent. Damian Janica 1, lek. dent. Alina Janica 2 Most adhezyjny jako uzupełnienie tymczasowe po implantacji natychmiastowej opis przypadku Mosty adhezyjne konstruowane na bazie kompozytu o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie rozległych braków skrzydłowych za pomocą kompozytowych uzupełnień stałych wzmocnionych włóknem szklanym

Odtworzenie rozległych braków skrzydłowych za pomocą kompozytowych uzupełnień stałych wzmocnionych włóknem szklanym lek. stom. Damian Janica, lek. stom. Alina Janica Odtworzenie rozległych braków skrzydłowych za pomocą kompozytowych uzupełnień stałych wzmocnionych włóknem szklanym PRACA RECENZOWANA Kompozytowe mosty

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

GrandTEC GrandTEC IMPrEGnOWanE ŻYWICĄ PaSKI Z WŁÓKna SZKLanEGO PrZEZna- CZOnE do UŻYTKU W TECHnICE adhezyjnej W STOMaTOLOGII

GrandTEC GrandTEC IMPrEGnOWanE ŻYWICĄ PaSKI Z WŁÓKna SZKLanEGO PrZEZna- CZOnE do UŻYTKU W TECHnICE adhezyjnej W STOMaTOLOGII IMPREGNOWANE ŻYWICĄ PASKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRZEZNA- CZONE DO UŻYTKU W TECHNICE ADHEZYJNEJ W STOMATOLOGII INNOWACYJNA TECHNIKA Stawiane przed Państwem, jako praktykującymi stomatologami, wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia CENNIK Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wydanie orzeczenia lekarskiego do zabiegu lub operacji Znieczulenie nasiękowe 20 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

2. Zamknięcie luki i zastąpienie brakującego zęba 35 bezpośrednio modelowanym mostem okolicy 34-36

2. Zamknięcie luki i zastąpienie brakującego zęba 35 bezpośrednio modelowanym mostem okolicy 34-36 GrandTEC Test Kit Szanowny Użytkowniku, zestaw testowy GrandTEC Test Kit został tak skomponowany, aby umożliwić przećwiczenie zastosowania materiału GrandTEC na modelu przed zastosowaniem go u pacjenta.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 6, 500-504 Rehabilitacja protetyczna pacjentki z podwójnymi zębami dwoistymi opis przypadku Prosthetic rehabilitation of the patient with two double teeth: A case report Aleksandra

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo

Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami szklanych everstick C&B. CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE everstick C&B?

Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami szklanych everstick C&B. CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE everstick C&B? Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami szklanych everstick C&B CZYM JEST WŁÓKNO SZKLANE everstick C&B? everstick C&B jest to wykonany z włókien szklanych materiał nadający siłę i wytrzymałość konstrukcjom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych ograniczenie używania smoczka oraz karmienia butelką, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne do dentysty. ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH E ologia i epidemiologia Ryzyko urazowych uszkodzeń zębów

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

CENNIK GABINETU. an-kadent

CENNIK GABINETU. an-kadent CENNIK ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH GABINETU an-kadent BADANIE Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie) Przegląd uzębienia- kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 50; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 50; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Ars Dentica Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Piastów 28a, 70-326 Szczecin tel. 0-91 433 10 77, www.arsdentica.szczecin.pl CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Badanie jamy ustnej Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody).

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Pacjent: Imię i nazwisko Adres zamieszkania: PESEL Tel. e-mail Informacje

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain

Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Informacja dla pacjenta na temat leczenia chorób przyzębia Zachowaj zęby na więcej niż 20 lat z Straumann Emdogain Ponad 2 miliony leczonych pacjentów Co wiesz na temat choroby dziąseł i przyzębia? Choroby

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj swój naturalny uśmiech

Odzyskaj swój naturalny uśmiech Odzyskaj swój naturalny uśmiech Genesis - geniusz natury Odzyskaj swój uśmiech z GENESIS Ciesz się ze swojego uśmiechu, wybierając implanty Genesis Implanty dentystyczne stanowią najlepsze rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci CENA W EUR STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50,00 zł 25 Opatrunek 50,00 zł 15 Wypełnienie kompozytowe

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

ZGODA WŁASNA PACJENTA NA LECZENIE PROTETYCZNE ZĘBA LUB ZĘBÓW (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody).

ZGODA WŁASNA PACJENTA NA LECZENIE PROTETYCZNE ZĘBA LUB ZĘBÓW (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). ZGODA WŁASNA PACJENTA NA LECZENIE PROTETYCZNE ZĘBA LUB ZĘBÓW (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Pacjent: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:. PESEL:..Tel e-mail..

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne temat miesiąca Trudności w leczeniu stomatologicznym Wymiana nieszczelnego wypełnienia kompozytowego klasy II w zębie trzonowym na estetyczne wypełnienie kompozytowe Dorota Stankowska Replacement of leaky

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

STR. 74. COVER STORY Polska protetyka stomatologiczna stale się modernizuje. rozmowa z dr. hab. n. med. Włodzimierzem Więckiewiczem, prof. nadzw.

STR. 74. COVER STORY Polska protetyka stomatologiczna stale się modernizuje. rozmowa z dr. hab. n. med. Włodzimierzem Więckiewiczem, prof. nadzw. IMPLANTOLOGIA W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój implantologii, który jest konsekwencją ogromnego postępu nauki w krajach rozwiniętych. Leczenie w oparciu o implanty jest już dziś

Bardziej szczegółowo

WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card

WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card Kilka ważnych informacji : WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wyłącznie Full Medical Card uprawnia w Irlandii do bezpłatnego dostępu do niektórych usług stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

Szczoteczki specjalistyczne

Szczoteczki specjalistyczne dypl. hig. stom. Natalia Szeląg Szczoteczki specjalistyczne Głównym zadaniem szczoteczki do zębów jest usuwanie płytki bakteryjnej z powierzchni zębów i dziąseł. Bywają sytuacje, gdy tradycyjne szczotkowanie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA. Strona1

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA. Strona1 CENNIK BADADANIE 101 Przeglądy i badania okresowe. bezpł 102 Pełna diagnostyka na podstawie zdjęcia pantomograficznego i zdjeć foto. Obowiązkowa dla pacjentów : 1)mających więcej niż 3 zęby do leczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik stomatologiczny

Cennik stomatologiczny Cennik stomatologiczny CENTRUM DIAGNOSTYKI 3D Tomografia endodontyczna 5x5 cm Tomografia jeden łuk zębowy (szczęka lub żuchwa) 10x5cm Tomografia szczęki z żuchwą (ograniczone pole 8cx8cm Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

304 NR 4(54)/2014 www.art.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA. Doskonałe uzupełnienia tymczasowe. Perfect provisional restorations

304 NR 4(54)/2014 www.art.asmedia.com.pl Wydawnictwo AS MEDIA. Doskonałe uzupełnienia tymczasowe. Perfect provisional restorations Opis przypadku Art dent Tom/Volumne 12; Numer/Number 4(54)/2014: 304-308 ISSN 2081-4798 Doskonałe uzupełnienia tymczasowe Perfect provisional restorations Irfêo Saraiva de Camargo 1,E 1 Belo Horizonte,

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i estetyka dla lepszego samopoczucia.

Bezpieczeństwo i estetyka dla lepszego samopoczucia. implanty zębowe Bezpieczeństwo i estetyka dla lepszego samopoczucia. Yuri Arcurs - Fotolia.com Piękne zęby. Yuri Arcurs - Fotolia.com Dobre samopoczucie powód nr 1 Zęby odgrywają decydującą rolę przy pierwszym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

PROTETYKA INFORMACJE DLA PACJENTA Uzupełnianie braków zębowych - czyli protetyka stomatologiczna

PROTETYKA INFORMACJE DLA PACJENTA Uzupełnianie braków zębowych - czyli protetyka stomatologiczna PROTETYKA INFORMACJE DLA PACJENTA Uzupełnianie braków zębowych - czyli protetyka stomatologiczna W ujęciu potocznym proteza jest to sztuczny twór uzupełniający utraconą część narządu, lecz nie stanowiący

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo