Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego"

Transkrypt

1 Wykorzystanie włókien szklanych oraz utraconych zębów własnych w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego Glass fibers and extracted teeth usage in case of immediate prosthetic reconstruction Maciej Żarow ¹, Katarzyna Łazarz Bartyzel² ¹ Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dentist w Krakowie ² Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska STRESZCZENIE: Estetyczne uzupełnienie pojedynczego braku zębowego w odcinku przednim stanowi wyzwanie dla lekarza stomatologa. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, takich jak: postępowanie implantologiczne, konwencjonalne postępowanie protetyczne polegające na wykonaniu mostu trzypunktowego, wykonanie mostu adhezyjnego na bazie szkieletu metalowego czy też wykonanie protezy ruchomej. W ostatnich latach, dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym i opracowaniu technologii kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi (Fiber Reinforced Composite FRC), możliwe stało się uzupełnianie brakujących zębów za pomocą konstrukcji protetycznych, wykorzystujących tego rodzaju materiały. W artykule opisano dwa przypadki kliniczne, w których wykonano natychmiastowe uzupełnienie protetyczne za pomocą usuniętych zębów własnych i włókna szklanego. Zalety zastosowania włókna szklanego FRC w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego wpływają na lepsze samopoczucie pacjentów, którzy zachowują swoje własne zęby. Leczenie protetyczne wymagające dużych nakładów pracy zostaje odsunięte na wiele miesięcy, a nawet lat. Inną ważną zaletą tej metody są niewielkie koszty w porównaniu do leczenia protetycznego. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, iż nie jest to nigdy rozwiązanie ostateczne. Plan leczenia powinien zawsze uwzględniać ostateczne leczenie protetyczne, także z możliwością postępowania implantologicznego, co powinno zostać dokładnie omówione z pacjentem. Szczególnie dzisiaj, w dobie wzrostu zainteresowania zabiegami implantologicznymi, opisana metoda wydaje się być szczególnie przydatna jako rozwiązanie tymczasowe. Jest bowiem nieinwazyjna, szybka i tania. ABSTRACT: Esthetic reconstruction of single missing tooth is challenge for a dentist. There are several treatment options like: implant, conventional bridge, adhesive Maryland bridge and removable partial denture. Recently Fiber Reinforced Composite technology was developed. One of the indications of FRC is immediate prosthetic reconstruction of missing tooth. In this paper we describe two clinical cases of immediate reconstruction with the usage of glass fibers and extracted teeth. The advantages of FRC usage in a case of the immediate filling the lack of the tooth influence on better patient s mood the patients still have their own teeth. Prosthetics treatment requires a lot of effort and it sometimes lasts a few maonths or even years. Another important FRC advantage is that this method is relatively cheap in comparison to the prosthetics treatment. But on the other hand one should remember that it is never the final solution. The treatment plan should always include the final prosthetics treatment also with the implant all has to be discussed with the patient. Especially today, in the time of growing interest in implants, the described method seems to be especially useful as a temporary solution because it is non-invasive, quick and cheap. Słowa kluczowe: kompozyty wzmacniane włóknami szklanymi, uzupełnienie protetyczne. Key words: Fiber Reinforced Composite, prosthetic filling. Poradnik Stomatologiczny 11

2 Maciej Żarow, Katarzyna Łazarz Bartyzel WSTĘP Estetyczne uzupełnienie pojedynczego braku zębowego w odcinku przednim stanowi wyzwanie dla lekarza stomatologa. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, takich jak: postępowanie implantologiczne, konwencjonalne postępowanie protetyczne polegające na wykonaniu mostu trzypunktowego, wykonanie mostu adhezyjnego na bazie szkieletu metalowego (tzw. mosty typu Maryland) czy też wykonanie protezy ruchomej [1]. W ostatnich latach, dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym i opracowaniu technologii kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi (ang. Fiber Reinforced Composite FRC), możliwe stało się uzupełnianie brakujących zębów za pomocą konstrukcji protetycznych wykorzystujących tego rodzaju materiały. Mosty w technologii FRC mogą być wykonywane pośrednio w pracowni dentystycznej lub bezpośrednio w jamie ustnej [2]. Włókna FRC są obecnie szeroko wykorzystywane w celu szynowania zębów rozchwianych periodontologicznie [3, 4, 5, 6]. Jednym ze wskazań dla zastosowania technologii FRC jest też natychmiastowe uzupełnienie protetyczne braku pojedynczego zęba, wykonane na jednej wizycie. Dotychczas próbowano uzupełniać braki zębowe w taki sposób, iż korony usuniętych wcześniej zębów mocowano do zębów sąsiednich za pomocą metalowych ligatur pokrywanych żywicą kompozytową. Sąsiednie zęby nie były w tym celu preparowane a procedura ograniczała się jedynie do zębów w odcinku przednim. Wykonane uzupełnienie traktowane było jako krótkoczasowe, na czas wygojenia się rany poekstrakcyjnej. Uzupełnienia protetyczne wykonane z naturalnych zębów, osadzane za zębach filarowych za pomocą kompozytu, opisał po raz pierwszy Barkmeier [7], a następnie Portera [8]. Później, jako modyfikację tej metody, wprowadzono drut ortodontyczny o średnicy 0,32 mm, który przyczynił się do polepszenia wytrzymałości całego uzupełnienia [9]. Zastosowanie włókien FRC pozwoliło na ułatwienie tej procedury oraz możliwość uzyskania bardziej trwałego uzupełnienia [10, 11]. Do zalet takiego postępowania należy zaliczyć: możliwość wykonania uzupełnienia na jednej wizycie w stosunkowo krótkim czasie, minimalną inwazyjność w stosunku do twardych tkanek sąsiednich zębów oraz niski koszt wykonania w stosunku do konwencjonalnego postępowania protetycznego. Jednakże należy podkreślić, iż nie jest to docelowe rozwiązanie, a jedynie tymczasowe uzupełnienie protetyczne z możliwością długoczasowego użytkowania przez pacjenta. Jednym ze wskazań do zastosowania takiego postępowania są przypadki, gdy ząb w odcinku przednim zakwalifikowany jest do ekstrakcji ze wskazań periodontologicznych. W takim przypadku jako przęsło mostu tymczasowego może posłużyć usunięty ząb lub akrylowy ząb konwencjonalnie używany do protez. OPIS PRZYPADKÓW Przypadek 1. Pacjent, lat 43, zgłosił się do Poradni Periodontologicznej celem usunięcia zęba 11. Klinicznie stwierdzono rozchwianie zęba III stopnia wg Halla, radiologicznie rozległe ubytki kostne pionowe i poziome spowodowane chorobą przyzębia (fot. 1, 2). Fot. 1. Ząb 11 obraz kliniczny przed zabiegiem. Fot. 2. Ząb 11 w obrazie radiologicznym - widoczny zanik kości wyrostka zębodołowego. Zaplanowano wykonanie natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego za pomocą włókna FRC (ever Stick, Stick Tech Ltd.). Ze względu na rozchwianie II stopnia wg Halla następujących zębów: 12, 22, 23 zdecydowano się na włączenie ich w zespolenie włóknem szklanym. Za pomocą kalki artykulacyjnej sprawdzono kontakty okluzyjne. Na powierzchni podniebiennej zębów 12, 22, 23 za pomocą wiertła nr 6835 KR (Komet Brasseler) wykonano rowki retencyjne tak, aby nie przypadały one w miejscach kontaktów okluzyjnych. Następnie, celem przygotowania odpowiedniej długości włókna szklanego, zmierzono długość wypreparowanego rowka za pomocą gumowej nitki Wet-Jet, na podstawie której docięto włókno szklane. W kolejnym etapie wykonano ekstrakcję zęba 11 (fot. 3, 4). Fot. 3. Obraz kliniczny po ekstrakcji zęba Nr 11-12/2006

3 WYKORZYSTANIE WŁÓKIEN SZKLANYCH ORAZ UTRACONYCH ZĘBÓW WŁASNYCH Fot. 4. Ząb 11 bezpośrednio po ekstrakcji. Usunięty ząb opracowano w taki sposób, aby można go było przytwierdzić za pomocą włókien do sąsiednich zębów. Korzeń usuniętego zęba przycięto tak, aby stanowił estetyczne przęsło przylegające punktowo do dziąsła. Następnie wykonano otwór od strony dokorzeniowej (fot. 5), usunięto resztki komory miazgowej, wytrawiono 37% kwasem fosforowym, założono system wiążący (One Coat Bond, Coltene) i wypełniono materiałem kompozytowym (Synergy, Coltene) (fot. 6). Następnie ustawiono usuniętego zęba w odpowiedniej pozycji do linii uśmiechu i umocowano go tymczasowo za pomocą jednej warstwy kompozytu założonego pomiędzy zęby 12 i 11 oraz 11 i 21. Do tymczasowego mocowania zęba nie stosowano wytrawiacza ani systemu wiążącego. Kolejno wytrawiono szkliwo przez 30 s i zębinę przez 15 s w zakresie wykonanych rowków w zębach 12, 11, 21, 22, 23 płukano sprayem wodnym przez 30 s, po czym delikatnie osuszono. Nałożono system wiążący (One Coat Bond, Coltene), po czym naświetlono przez 20 s. Następnie do wszystkich wykonanych rowków założono warstwę płynnego kompozytu (Synergy Flow, Coltene), na co położono włókno szklane (ever Stick, Stick Tech Ltd). Upewniwszy się, iż znajduje się ono we wszystkich rowkach, położono kolejną warstwę płynnego kompozytu, dociśnięto podniebienną powierzchnię zębów za pomocą przeźroczystego paska, a następnie naświetlono każdy ząb z osobna po 60 sekund ze strony policzkowej i podniebiennej (fot. 8). Fot. 8. Umocowywanie opracowanej korony zęba. Fot. 5. Korona zęba 11 po wstępnym opracowaniu. Fot. 6. Zabezpieczenie zęba 11 kompozytem. Pozostałą powierzchnię korzenia, po uprzednim wytrawieniu, pokryto systemem wiążącym, celem zabezpieczenia zęba przed próchnicą. Następnie wykonano rowek na powierzchni podniebiennej usuniętego zęba tak, aby przypadał on w jednej linii z wcześniej wykonanymi rowkami. Celem izolacji przed śliną i krwawieniem z zębodołu, założono koferdam (fot. 7). Przy naświetlaniu zwracano uwagę, aby w danym momencie naświetlany był tylko jeden ząb. Po spolimeryzowaniu kompozytu usunięto nadmiar materiału za pomocą krążków diamentowych typu Soflex (3M ESPE) i sprawdzano dopasowanie uzupełnienia do zgryzu (fot. 9, 10). Fot. 9. Obraz kliniczny po zabiegu widok od strony podniebiennej. Fot. 7. Obraz kliniczny po założeniu koferdamu. Poradnik Stomatologiczny Fot. 10. Obraz kliniczny po zabiegu - widok od strony policzkowej. Następnie przeprowadzono instruktaż higieny jamy ustnej oraz dobrano pacjentowi odpowiednie szczoteczki do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. 13

4 Maciej Żarow, Katarzyna Łazarz Bartyzel Przypadek 2. Pacjentka, lat 56, zgłosiła się do Poradni Periodontologicznej z powodu nawracających stanów zapalnych przyzębia w okolicy zęba 22 (fot. 11). Fot. 14. Korona zęba 22 po wstępnym opracowaniu. Celem izolacji przed śliną i krwawieniem z zębodołu założono koferdam (fot. 15). Fot. 11. Ząb 22 obraz kliniczny przed zabiegiem. Badaniem klinicznym stwierdzono rozchwianie zęba 22 III stopnia wg Halla. Na skutek nie leczonego przewlekłego zapalenia przyzębia doszło do całkowitej utraty tkanek twardych podpierających ząb 22, co widać było w obrazie radiologicznym (fot. 12). Fot. 15. Obraz kliniczny po założeniu koferdamu. Następnie przygotowaną koronę usuniętego zęba ustawiono w odpowiedniej pozycji do linii uśmiechu i umocowano tymczasowo za pomocą jednej warstwy kompozytu założonego pomiędzy zęby 21 i 23 (fot. 16). Fot. 12. Ząb 22 w obrazie radiologicznym widoczny zanik kości wyrostka zębodołowego. Sąsiednie zęby nie wykazywały patologicznej ruchomości. Pacjentce przedstawiono propozycję tymczasowego leczenia rekonstrukcyjnego, z natychmiastową odbudową braku za pomocą szyny z włókna szklanego i wykorzystaniem usuniętego zęba 22. Po przeprowadzeniu fazy higienizacyjnej na dwóch kolejnych wizytach, na wizycie trzeciej przystąpiono do wykonania szyny wspartej na sąsiednich zębach. W pierwszym etapie za pomocą kalki artykulacyjnej sprawdzono kontakty okluzyjne. Następnie, na powierzchni podniebiennej zębów 21 i 23 wykonano rowki retencyjne i docięto odpowiedniej długości włókno szklane. W kolejnym etapie wykonano ekstrakcję zęba 22 i przygotowano go w taki sposób, jak w przypadku pierwszym (fot. 13, 14). Fot. 16. Korona usuniętego zęba ustawiona w odpowiedniej pozycji do linii uśmiechu i umocowana tymczasowo za pomocą jednej warstwy kompozytu pomiędzy zęby 21 i 23. Po upewnieniu się, iż pozycja zęba w łuku będzie odpowiednia, przystąpiono do trawienia 37% kwasem ortofosforowym szkliwa i zębiny w zakresie wykonanych rowków w zębach 21 i 23, po czym przepłukano sprayem wodnym, a następnie delikatnie osuszono (fot. 17). Fot. 13. Ząb 22 bezpośrednio po ekstrakcji. Fot. 17. Powierzchnie podniebienne zębów 21, 22, 23 wytrawiane 37% kwasem fosforowym. 14 Nr 11-12/2006

5 WYKORZYSTANIE WŁÓKIEN SZKLANYCH ORAZ UTRACONYCH ZĘBÓW WŁASNYCH Nałożono system wiążący i naświetlano go przez 20 s. W następnym etapie, do wykonanych wcześniej rowków retencyjnych, wprowadzono płynny kompozyt i przycięte na odpowiednią długość włókno szklane (fot. 18), dołożono kolejną warstwę płynnego kompozytu, dociśnięto podniebienną powierzchnię zębów za pomocą przeźroczystego paska, a następnie naświetlono każdy ząb z osobna 60 sekund ze strony policzkowej i podniebiennej (fot. 19). Fot. 18. Włókno szklane docinano na podstawie pomiaru przeprowadzonego za pomocą gumki Wet-Jet. Fot. 19. Powierzchnia podniebienna zębów 21, 22, 23 bezpośrednio po spolimeryzowaniu. Po spolimeryzowaniu kompozytu usunięto nadmiar materiału za pomocą wierteł i wygładzono za pomocą krążków diamentowych typu Soflex, a następnie sprawdzono dopasowanie uzupełnienia do zgryzu (fot. 20, 21). PODSUMOWANIE Uzupełnienie usuniętych zębów wykonywane jest w celu odtworzenia wyglądu estetycznego, funkcji żucia, fonetyki oraz utrzymania przestrzeni po utraconych zębach [1, 11, 12]. W przypadku usunięcia przednich zębów pacjent oczekuje przede wszystkim poprawienia wyglądu estetycznego. Dlatego po chirurgicznym usunięciu zęba lub po jego utracie na skutek urazu, lekarz powinien rozważyć możliwość zastosowania u pacjenta leczenia natychmiastowego. Zalety zastosowania włókna szklanego FRC w przypadku natychmiastowego uzupełnienia braku zębowego wpływają na lepsze samopoczucie pacjentów, którzy zachowują swoje własne zęby [2, 6]. Leczenie protetyczne wymagające dużych nakładów pracy zostaje odsunięte na wiele miesięcy, a nawet lat. Inną ważną zaletą są niewielkie koszty w porównaniu do leczenia protetycznego [2, 7, 8, 14]. Jeżeli po krótkim czasie nie jest możliwe dalsze utrzymanie zębów, to nie trzeba wykonywać na nowo kosztownych konstrukcji protetycznych. Ten ostatni czynnik prowadził często do przedwczesnej ekstrakcji zębów jako niepewnych filarów [8]. Z drugiej strony należy pamiętać, iż nie jest to nigdy rozwiązanie ostateczne. Plan leczenia powinien zawsze uwzględniać ostateczne leczenie protetyczne, także z możliwością postępowania implantologicznego, co powinno zostać dokładnie omówione z pacjentem. Szczególnie dzisiaj, w dobie wzrostu zainteresowania zabiegami implantologicznymi, opisana metoda wydaje się być szczególnie przydatna jako rozwiązanie tymczasowe, jest bowiem nieinwazyjna, szybka i tania. W literaturze brak jest badań dotyczących trwałości uzupełnień natychmiastowych z wykorzystaniem własnych zębów umocowanych za pomocą włókien FRC. Z doświadczeń autorów wynika jednak, iż w przypadku właściwego zachowania procedur postępowania adhezyjnego można oczekiwać, iż uzupełnienie takie powinno spełniać swoją funkcję co najmniej przez dwa lata. Z tego względu można zaliczyć je do długookresowych uzupełnień tymczasowych. Fot. 20. Powierzchnia podniebienna zębów 21, 22, 23 po wstępnym opracowaniu przestrzeni międzyzębowych. Fot. 21. Sytuacja kliniczna bezpośrednio po osadzeniu - widok od strony wargowej. Poradnik Stomatologiczny 15

6 PIŚMIENNICTWO: WYKORZYSTANIE WŁÓKIEN SZKLANYCH ORAZ UTRACONYCH ZĘBÓW WŁASNYCH 1. Hannon S.M., Breault L.G., Kim A.C.: Natychmiastowe tymczasowe uzupełnienia protetyczne. Przegląd metod klinicznych. Quintessence dla lekarzy stomatologów 1999; 3: Freilich M.A., Duncan J.P., Meiers J.C., Goldberg J.: Uzupełnienia protetyczne wykonane z preimpregnowanego kompozytu, wzmocnionego włóknami szklanymi Część I. Uzupełnienia stałe typu koron i mostów międzykoronowych. Quintessence dla lekarzy stomatologów 1999; 3: Wolffe G.N., Spanauf A.J., Renngli H.H.: Znaczenie właściwego leczenia odtwórczego i podtrzymującego po terapii periodontologicznej opis przypadku. Quintess. 1993: Kaczmarczyk-Stachowska A., Jurczyński W., Plichta P.: Szynowanie zębów metodą Fiber Splint. Obserwacje wstępne. Magazyn Stomat. 1996; VI, 7: Kopacz S.K.: Szynowanie kompozytem jako alternatywa dla kosztownych zabiegów protetycznych. Opis przypadku. Quint. Periodont. Implant. 2004; 1: Nytko Ł., Książek-Bąk H., Bulek-Juranek G. i wsp.: Zastosowanie szyny z włókna szklanego i materiału złożonego do unieruchamiania zębów w chorobach przyzębia. Stom. Współ. 1997; 4, 5: Barkmeier W.W., Abrams H., Brookerson J.W.: Technique for an immediate temporary fixed tooth replacement. J Prosthet Dent 1981; 45: Portera J.J.: Immediate fixed temporization utilizing extracted natura dentition. J Prosthet Dent 1981; 45: Chalifoux P.R.: Periodontal splinting of anterior teeth. Pract. Periodont. Aesthet Dent 1991; 3 (6): Szmidt M., Trusewicz M., Borysewicz G., Wojtarowicz R..: Zastosowane szyny Fiber Splint z wykorzystaniem usuniętego zęba własnego. Magazyn Stomat. 2003; XIII, 12: Bednarz W.: Wykorzystanie utraconych zębów własnych pacjenta do odbudowy natychmiastowej z zastosowaniem szyn z włókna szklanego. Magazyn Stomatologiczny 2004; XIV, 7-8: Tunkiel J., Suk-Yung K., Klaiber B.: Terapia okluzyjna i szynowanie zębów (cz. II). Możliwości szynowania zębów z uszkodzonym przyzębiem. Quint. Periodont. Implant. 2002; 1: Tunkel J., Klainer B.: Terapia okluzyjna i szynowanie zębów (cz. I). Diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Quint. Periodont Implant. 2002; 1: Potoczek J., Konopka T., Potoczek E.: Ocena kliniczna szyny Fiber-Splint. Wrocł. Stom. 1994: Maciej Żarow, Katarzyna Łazarz Bartyzel *ADRES DO KORESPONDENCJI: Lek. stom. Katarzyna Łazarz Bartyzel Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytut Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kraków, ul. Montelupich 4 tel./fax: Pracę nadesłano: r. Przyjęto do druku: r. 16 Nr 11-12/2006

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie pacjenta Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego Słowa kluczowe: leczenie implantologiczne, planowanie, błędy

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów

Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów Immediate post-extractive implant placement and loading Marcin Tutak 1, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology

Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47 51 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Renata Górska Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna Dr. Fred Bergmann 1 Dr. Eva Dulger 2 Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna It doesn t always have to be CAD/CAM technology 1 Dr. Fred Bergmann, 2 Dr. Eva Dulger Praxis Dr. Bergmann und Partner

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki CAD/CAM do zindywidualizowania łącznika standardowego

Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki CAD/CAM do zindywidualizowania łącznika standardowego Implant w streie estetycznej u bardzo młodej pacjentki zastosowanie techniki do zindywidualizowania łącznika standardowego An implant in the aesthetic zone in adolescent patient application of technology

Bardziej szczegółowo

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna

Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Lasery w stomatologii dziecięcej perspektywa kliniczna Autorzy_ Claudia Caprioglio, Giovanni Olivi, Maria Daniela Genovese Ryc. 1_Pacjentka w wieku 6,2 lat. Wyrzynający się ząb 3.6 doprowadził do powstania

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej The implant-prosthetic treatment of the upper jaw toothlessness using the subperiosteal

Bardziej szczegółowo

prace poglądowe Nowe wskaźniki periodontologiczne New Periodontal Indices Łukasz Zawada 1, Tomasz Konopka 2 Streszczenie Abstract

prace poglądowe Nowe wskaźniki periodontologiczne New Periodontal Indices Łukasz Zawada 1, Tomasz Konopka 2 Streszczenie Abstract prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 243 250 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Łukasz Zawada 1, Tomasz Konopka 2 Nowe wskaźniki periodontologiczne

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagane komputerowo z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i CBCT

Leczenie wspomagane komputerowo z wykorzystaniem technologii CAD/CAM i CBCT Leczenie wspomagane komputerowo z wykorzystaniem technologii i CBCT One-visit guided treatment thanks to and CBCT Autor_ Josef Kunkela Streszczenie: Zaprezentowany przypadek opisuje procedurę pozwalającą

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 77-82 Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Autor _ lek. dent. Tomasz Âmigiel, tech. dent. Robert Michalik Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 _Bene dignoscitur, bene curatur dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia ta

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo