Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach"

Transkrypt

1 Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem niniejszej pracy jest przedstawienie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia pacjenta ze szczególnym naciskiem na końcowy efekt estetyczny pracy. Złożoność przypadku wymagała wdrożenia równoległego leczenia zachowawczego, endodontycznego, chirurgicznego, Kluczowym elementem stomatologii opartej na implantach oraz dalszego leczenia protetycznego jest zabieg chirurgiczny, ponieważ to od niego zależą późniejsze możliwości estetyczne. Już od samego początku działań implantoprotetycznych zespół implantologiczny musi mieć wyobrażenie o docelowym wyglądzie odbudowy protetycznej. Architektura tkanek miękkich wokół prac na implantach pojedynczych jest zazwyczaj zadowalająca ze względu na ich podparcie przez tkanki kostne przy zębach sąsiednich, ale proil tkanek miękkich przy kilku implantach sąsiadujących ze sobą jest często nieprzewidywalny. Jednym z najważniejszych oczekiwań pacjentów o ile nie najważniejszym jest uzyskanie, ale i utrzymanie efektu estetycznego pracy protetycznej opartej na implantach. Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest 4 podstawowymi czynnikami: stabilizacją pierwotną implantu, powierzchnią implantu, geometrią linii kontaktu pomiędzy implantem i łącznikiem oraz połączeniem między implantem i łącznikiem. Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania zadowalającego efektu estetycznego jest dobór implantu o odpowiedniej budowie. Jeśli tylko pozwala na to sytuacja kliniczna, można wybrać system ukierunkowany na leczenie estetyczne już na poziomie zabiegu chirurgicznego. Przykładem jest implantacja jednoetapowa z wykorzystaniem łącznika gojącego Biomet3i Bella-Tek Encode HealingAbutment, co powoduje, że tkanki miękkie są od początku odpowiednio stymulowane do gojenia. Krytycznym czynnikiem, warunkującym powodzenie leczenia opartego o wczesne formowanie tkanek miękkich jest pierwotna stabilizacja implantu. Istnieją mocne dowody, że częste, choć mikroskopijne ruchy podczas wczesnych faz gojenia hamują lub uniemożliwiają osteointegrację. Może to być najczęstszą przyczyną niepowodzenia implantacji. Aby zwiększyć połączenie implantu z kością i wspomóc osteointegrację, powierzchnia implantów jest schropowacana. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie implantów o powierzchni OSSEOTITE, podwójnie wytrawianej kwasem. Zmniejsza ona znacząco możliwość występowania periimplantitis. Kolejnym czynnikiem, który znacząco wpływa na natychmiastowy i odległy efekt estetyczny jest budowa połączenia między implantem a łącznikiem. Prawidłowo zaprojek- Ryc. 1 Ryc _2014

2 towane połączenie zapewnia: łatwość użycia, elastyczność, wytrzymałość, stabilność, dopasowanie i precyzję. Pomijając wytrzymałość, stabilne i ścisłe połączenie łącznika z implantem, duży wpływ na estetykę ma kolor łącznika. W tym miejscu należy wspomnieć o kolorze cyrkonu. Biały kolor cyrkonu daje się łatwo maskować, nie przebarwia dziąsła, nie ma problemu przeświecania rąbka metalowego oraz nadaje cieplejszy kolor tkankom dziąsła. Ważną zaletą łączników z cyrkonu jest ich indywidualny proil wyłaniania. Całkowita biokompatybilność daje pewność braku alergii, a struktura własna materiału zapewnia jeszcze mniejsze przyleganie złogów nazębnych nawet w porównaniu do tytanu. Dzięki swoim właściwościom łączniki cyrkonowe redukują do minimum niebezpieczeństwo wystąpienia stanu zapalnego. Mogą być używane zarówno w przednim, jak i w bocznym odcinku łuku zębowego. Niestety, tego typu rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Podczas połączenia cyrkonowego łącznika z tytanowym implantem mamy do czynienia z dwoma różnymi materiałami (o różnym module twardości), przez co zwiększa się ryzyko uszkodzenia struktury tytanu, ale także cyrkonu, co w przyszłości może prowadzić do uszkodzenia tego typu połączenia. Ryc. 3 W niniejszej pracy zdecydowaliśmy się na łączniki złożone, składające się z podbudowy tytanowej i indywidualnych łączników cyrkonowych frezowanych w technologii CAD/ CAM, na które bezpośrednio napalana była porcelana. Jest to kompromis pomiędzy wytrzymałością połączenia implant-łącznik, a estetyką pracy. Było to możliwe, gdyż postanowiono zrezygnować z cementowanych na rzecz przykręcanych uzupełnień końcowych. Dzięki temu, w razie potrzeby, istnieje możliwość stałej ingerencji w pracę bez konieczności jej uszkodzenia. Kolejna zaleta to brak ryzyka pozostawienia cementu w kieszonce, co często jest źródłem stanów zapalnych (Ryc. 9). Bardzo ważnym aspektem pod względem estetycznym jest również wpływ geometrii linii kontaktu pomiędzy implantem a łącznikiem na szerokość biologiczną. Szerokość biologiczna to naturalne uszczelnienie, które rozwija się wokół każdego elementu wystającego z kości i penetrującego przez tkanki miękkie do jamy ustnej. Składa się na nie tkanka łączna oraz przyczep nabłonkowy (2,04 mm). Po wszczepieniu implantów i założeniu na nie łączników penetrujących błonę śluzową, organizm reaguje odtworzeniem niezbędnej szerokości biologicznej pomiędzy środowiskiem jamy ustnej a kością. Podparcie tkanek miękkich ma kluczowe znaczenie dla uzyskania i utrzymania efektów czynnościowych i estetycznych. Zapobieganie resorpcji na poziomie górnym implantu pozwala zachować podparcie brodawek dziąsłowych i dziąsła brzeżnego na powierzchniach wargowych. _Opis przypadku 40-letnia pacjentka zgłosiła się r. do kliniki stomatologicznej NeoDentica Ryc. 3_Tomograia komputerowa 3D stan po leczeniu kanałowym zębów szczęki. Ryc. 4_Zabieg implantacji. Ryc. 5_Zdjęcie OPG po wszczepieniu implantów w szczęce. Ryc. 4 Ryc. 5 3_

3 Ryc. 6_Zdjęcie OPG stan po wszczepieniu implantów w szczęce i żuchwie. Ryc. 7_Transfery przy wyciskach metodą otwartą pod tymczasowe uzupełnienia. Ryc. 8_Pacjentka zabezpieczona pracą tymczasową. Ryc. 9_Praca ostateczna na modelu. w Łodzi w celu leczenia (Ryc. 1). Podczas pierwszej wizyty, już na początku konsultacji, pacjentka zaznaczyła, że ma wysokie oczekiwania co do końcowego efektu estetycznego leczenia. Jest niezadowolona z obecnego koloru i kształtu swoich zębów, a użytkowane przez nią prace protetyczne nie spełniają już jej oczekiwań. Przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe. W badaniu zewnątrzustnym stwierdzono skrócenie dolnego odcinka twarzy i pogłębienie bruzdy wargowo-bródkowej. Zlecono wykonanie zdjęcia pantomograicznego. W badaniu klinicznym podpartym analizą zdjęcia rtg stwierdzono: braki zębów: 17, 16, 12, 11, 24, 26, 38, 36 (kl. II braków uzębienia wg Galasińskiej-Landsbergerowej, VI wg Applegate a-kennedy ego), ubytki próchnicowe, nieszczelne wypełnienia lub ogniska próchnicy wtórnej w zębach: 18, 14, 13, 23, 27, 28, 37, 34, 35, 46, 47, 48, a także nieprawidłowe leczenie kanałowe zębów: 18, 23, 35, 47 oraz brak szczelności brzeżnej prac protetycznych opartych na zębach: i Badanie dodatkowe na żywotność miazgi, potwierdzone reakcją na chlorek etylu, dało wynik negatywny w przypadku zębów: 28 i 37. Stwierdzono też nierównomierny zanik wyrostka zębodołowego szczęki w rejonie 12, 17, 26 (Ryc. 2). Konsultacja periodontologiczna potwierdziła konieczność plastyki wędzidełka wargi górnej. Wykonano scaling ultradźwiękowy zębów szczęki i żuchwy oraz piaskowanie. Po przedstawieniu potrzeb leczniczych oraz różnych możliwości ich zaopatrzenia, wspólnie z pacjentką ustalono plan leczenia. Uwzględniając oczekiwania estetyczne, zdecydowano o uzupełnieniu braków zębowych implantami (Biomet 3i). Chcąc polepszyć efekt estetyczny, wybrano korony przykręcane, cyrkonowe. Ze względu na rozległość zabiegów, leczenie zostało podzielone na kilka etapów. Pacjentkę poinformowano o przybliżonym czasie wykonania pracy, zaznaczając możliwość jego zmiany i wyjaśniając powody. Pacjentka wyraziła zgodę na zaproponowane leczenie. Zlecono wykonanie pełnej morfologii krwi oraz czynników krzepnięcia. Wykonano tomograię 3D szczeki oraz żuchwy (Ryc. 3) W pierwszym etapie, trwającym ok. 4 miesięcy, zdjęto mosty oraz 24-27, usunięto wkład koronowo-korzeniowy z zęba 14, zabezpieczając pacjentkę pracą tymczasową wykonaną w gabinecie. Wykonano ponowne Ryc. 6 Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc _2014

4 Ryc. 10 Ryc. 11 leczenie kanałowe zębów: 18, 23, 35, 47, a także leczenie kanałowe zębów: 14, 13, 25, 28, overlay na ząb 46, wymieniono nieszczelne wypełnienia przyszyjkowe. Zacementowano wkład z włókna szklanego do 25 oraz lany do 14, 13. Dokonano ekstrakcji zęba 27. Po analizie obrazu tomograii komputerowej szczęki (Ryc. 3), wykonanej w pracowni radiologicznej kliniki, wykonano implantację 17 (z jednoczesnym podniesieniem zatoki metodą zamkniętą), 16, 11, 12 (dodatkowo podsypując kość), (Ryc. 4 i 5). Drugi etap leczenia obejmował wykonanie uzupełnienia typu overlay na 47, 37, a następnie, po miesiącu od pierwszej implantacji, przeprowadzono drugą w obrębie braków 23, 26, 25 oraz 36. Stan po implantacji uwidoczniono na rycinie 6. Trzeci, przedostatni etap leczenia rozpoczął się po upływie 3 miesięcy od dnia ostatniej implantacji i polegał na otwarciu wszystkich implantów i założeniu śrub gojących. Pobrano wycisk górnego łuku zębowego na łyżce indywidualnej metodą otwartą, pod uzupełnienia tymczasowe, przykręcane, kompozytowe. Pracę tę wykonano w laboratorium protetycznym, przywiązując dużą uwagę do indywidualnego kształtowania dziąsła na 3-6 tygodni (Ryc. 7 i 8). Równolegle, w celu sprostania oczekiwaniom estetycznym pacjentki, wykonano wydłużenie kliniczne korony zębów 21, 22 oraz plastykę wędzidełka wargi górnej. W pracy ostatecznej zdecydowano się na łączniki tytanowe z indywidualnie frezowanym w technologii CAD/CAM łącznikiem cyrkonowym, na który napalono ceramikę w laboratorium protetycznym w Łodzi. Po upływie ok. 1 miesiąca przykręcono na stałe korony cyrkonowe na implantach w miejscu zębów 16, 15, 11, 12, 24, 26, 36, uszczelniając jednocześnie otwory zamykające (Ryc. 9). Zacementowano korony cyrkonowe 14, 13, 21, 22, 23, 25 (Ryc. 10). Sprawdzono w zwarciu, wykonano niezbędne korekty. Pacjentce udzielono instruktażu w zakresie higieny. Wizyty kontrolne zaplanowano po 6 i 12 miesiącach. Zdjęcie kontrolne po upływie 1 roku przedstawia rycina 12. Wykonano kontrolne rtg (Ryc. 11). _Dyskusja W świetle najnowszych badań, na efekt estetyczny pracy, a szczególnie na poziom tkanek miękkich wokół implantu wpływa m.in. sposób osadzenia pracy. Uzupełnienie protetyczne może być ostatecznie cementowane lub przykręcane. Największą przewagą prac przykręcanych nad cementowanymi jest brak możliwości wystąpienia stanu zapalnego tkanek miękkich i twardych wokół implantu wywołanego pozostawionymi nadmiarami lub wyborem nieodpowiedniego cementu. Badania wykazują, że podczas kontroli po 30 dniach od osadzenia pracy cementowanej na implancie w 80,95% przypadków udało się zaobserwować nieusunięte nadmiary cementu. 74,3% z tych pacjentów nosiło znamiona stanu zapalnego tkanek wokół implantów. Jako przyczynę autorzy podają absorbcję mikroorganizmów z jamy ustnej do cementu, gdzie dodatkowym czynnikiem ułatwiającym jest szorstka powierzchnia cementu. Badania wykazały (Keithet al. 1999, Guichet et al. 2000) występowanie mniejszej nieszczelności brzeżnej połączenia implant-łącznik prac przykręcanych wobec cementowanych. W aspekcie utraty kości, a przez to pogorszenia estetyki poprzez utratę podparcia tkanek miękkich, badania nie pozwalają jednoznacznie ocenić przewagi jednego z systemów. Stosowanie przykręcanych prac dodatkowo eliminuje po- Ryc. 10_Efekt końcowy po zacementowaniu koron cyrkonowych oraz przykręceniu prac na implantach. Ryc. 11_Zdjęcie OPG kontrolne po oddaniu prac. 3_

5 Ryc. 12 Ryc. 13 Ryc. 13a Ryc. 12_Zdjęcie OPG kontrolne po 1 roku. Ryc. 13_Wizyta kontrolna 3,5 roku po oddaniu pracy. Ryc. 13a_Kontrolne zdjęcie OPG 3,5 roku po oddaniu pracy. trzebę usuwania nadmiaru cementu z obszaru poddziąsłowego. Jedną z wad prac przykręcanych jest konieczność maskowania otworów na śruby, zwłaszcza w przypadku dostępu kątowego od strony przedsionkowej uzupełnienia. Podczas wizyty kontrolnej po 6 miesiącach zwrócono pacjentce uwagę na konieczność poprawy higieny, a także wykonano scaling. Na zdjęciu OPG nie zaobserwowano jakichkolwiek zaników kostnych wokół prac (Ryc. 10). _Podsumowanie W przypadku leczenia polegającego na wykonaniu uzupełnień protetycznych opartych na implantach bardzo ważnym aspektem wyniesionym z własnych doświadczeń klinicznych okazuje się być sposób kształtowania dziąsła. W początkowym okresie leczenia przygotowującym pacjentkę do implantacji używano uzupełnień tymczasowych wykonanych z materiału tymczasowego w gabinecie. Równolegle prowadzono leczenie zachowawcze, kanałowe i chirurgiczne. Chcąc sprostać wysokim wymaganiom estetycznym pacjentki, w dalszym etapie leczenia stosowano już uzupełnienia tymczasowe, kompozytowe, przykręcane wykonane przez pracownię techniczną (Ryc. 8). Dzięki takiemu postępowaniu, praktycznie od początku implanty oraz zęby ilarowe obciążone były pracami tymczasowymi kształtującymi indywidualny proil wyłaniania dziąsła. Wydłużenie koron klinicznych zębów 21, 22 oraz zastosowanie koron cyrkonowych przykręcanych do implantów oraz cementowanych na ilary dało końcowy _kontakt Dr n. med. Mariusz Kochanowski Asystent Zakładu Protetyki Łódź, ul. Pomorska 251 Klinika NeoDentica w Łodzi, ul. Szparagowa 10 Lek. dent. Maciej Kopytek Klinika NeoDentica w Łodzi, ul. Szparagowa 10 efekt estetyczny, z którego pacjentka była bardzo zadowolona. Regularne wizyty kontrolne, prowadzone co 6 miesięcy, poparte zdjęciami OPG potwierdzają skuteczność wdrożonego leczenia. Zastosowane łączniki tytanowo-cyrkonowe są w stanie sprostać siłom żucia oraz estetyce, a analiza rtg wyklucza zaniki kostne wokół implantów (Ryc. 10, 12, 13a)._ Praca została zaprezentowana podczas egzaminu dyplomowego program OSIS-CEIA-NYU postgraduate continue education in implantology w New York University w styczniu 2013 r. Piśmiennictwo: 1. George Priest: Protokół wykonywania odbudowy protetycznej na implantach wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek, Journal of Implant and Reconstructive Dentistry 2009, tom 1 nr Richard J. Lazzara: Cechy systemu implantów stomatologicznych i ich potencjalny wpływ na uzyskanie i utrzymanie efektu estetycznego, Implants international magazine of oral implantology 4/2012, wydanie polskie, str.: UmutSalihoglu, DuyguBoynuegri, DorukEngin, AyseNurcan Duman: Bacterial Adhesion and Colonization Differences Between Zirconium Oxide and Titanium Alloys: An In Vivo Human Study, The International journal of oral & Maxillofacial Implants, 2011, Jan-Feb, 26, Arnold Watkin, Robert B. Kerstein: Improving Darkened Anterior Peri-implant Tissue Color with Zirconia Custom Implant Abutments, Compendium of continuing education in dentistry, May 2008, Vol. 29, Issue Kaja Wichrowska, Tomasz Biskupski: Rola szerokości biologicznej w stomatologii odtwórczej, Protetyka Stomatologiczna 2006, LVI, ChetanMukund Modgi, Meena Ajay Aras: Zirconia Abutments in Implant Dentistr, International Journal of Oral Implantology and Clinical Research, January-April 2012;3(1): Thomas G. Wilson Jr.: The Positive Relationship Between Excess Cement and Peri-Implant Disease. A Prospective Clinical Endoscopic Study, Journal of Periodontology, 06/04/ De Brandao, Vettore, Vidigal Junior: Peri-implant bone loss in cement- and screw-retained prostheses: Systematic review and meta-analysis, Journal of clinical periodontology 2013, 40, _2014

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

implants 32010 wydanie polskie

implants 32010 wydanie polskie ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN Vol. 5 wrzesieƒ 3/2010 international magazine of oral implantology 32010 wydanie polskie Mo liwo ci zachowania z bodoδu Badanie wst pne zastosowania BondBone TM dwufazowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne

Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Leczenie bezzębia i częściowych braków uzębienia w szczęce wskazówki kliniczne Autorzy _ Joseph Carpentieri i Carl Drago _Bezzębna szczęka różni się od bezzębnej żuchwy pod względem przebiegu resorpcji

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego _innowacje Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego Intraoral scanner perfect tool for comprehensive rehabilitation Autorzy_ Magdalena Jaszczak-Małkowska i Robert Michalik

Bardziej szczegółowo

I M P L A N T S F O R L I F E

I M P L A N T S F O R L I F E 2 0 0 9 IMPLANTS FOR LIFE s t a b i l n a e s t e t y k a i d e nt i t y 08 12 17 24 Spis treści 04 Wrażenia z sympozjum w Berlinie. 08 Uzupełnienie tymczasowe na implantach z użyciem własnego zęba lub

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne

Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Przypadki trudne i pozornie beznadziejne Autor _ lek. dent. Tomasz Âmigiel, tech. dent. Robert Michalik Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 _Bene dignoscitur, bene curatur dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia ta

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6

BIULETYN KONTROLA ZUS! W NUMERZE : czy masz się czego bać? WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH. dlaczego zgody pisemne są ważne str.3-6 PAŹDZIERNIK 2014 NUMER 2/2014 STRONA "1 CO NOWEGO W ORZECZNICTWIE? NIC MNIE JUŻ NIE ZASKOCZY? POTRZEBNE BIULETYN WEBINARÓW STOMATOLOGICZNYCH KONTROLA ZUS czy masz się czego bać? W NUMERZE : wstęp str.2

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych* PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 190-196 www.prot.stomat.net Etapy klinicznego oraz laboratoryjnego postępowania w wykonawstwie protezy typu overtdenture wspartej na cyrkonowych koronach teleskopowych*

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna

IMPLANTOPROTETYKA. Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna Dr. Fred Bergmann 1 Dr. Eva Dulger 2 Nie zawsze technologia CAD/CAM jest konieczna It doesn t always have to be CAD/CAM technology 1 Dr. Fred Bergmann, 2 Dr. Eva Dulger Praxis Dr. Bergmann und Partner

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej The implant-prosthetic treatment of the upper jaw toothlessness using the subperiosteal

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 203-210 Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych Selective laser melting (SLM)

Bardziej szczegółowo

Wymiary i schemat dopasowania

Wymiary i schemat dopasowania 2015 PREMIERY INFORMACJE PORADY Wymiary i schemat dopasowania SUPER LINE Implanty DENTIUM SuperLine Najnowocześniejsza na rynku linia implantów stworzona do implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych cz. II: Suprastruktury przykręcane Algorithms of performing individual systemic prosthetic solutions for dental implants part

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach

Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach Stałe uzupełnienie protetyczne pełnego łuku zębowego, bez metalu, na czterech krótkich implantach Fixed full arch metal-free prosthesis on four short Autor _ Mauro Marincola Ryc. 1 Streszczenie: W prezentowanym

Bardziej szczegółowo

Estetyka i funkcja. Technik dentystyczny Bartosz Troczyński, Łódź

Estetyka i funkcja. Technik dentystyczny Bartosz Troczyński, Łódź Wykorzystanie różnych technik odbudowy bezmetalowej w codziennej praktyce Estetyka i funkcja Technik dentystyczny Bartosz Troczyński, Łódź Poniżej przedstawiamy obszerną dokumentację oraz opis przypadku,

Bardziej szczegółowo