Opis techniczny do projektu koncepcyjnego sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie 1. Stan istniejący.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny do projektu koncepcyjnego sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie 1. Stan istniejący."

Transkrypt

1 Opis techniczny do projektu koncepcyjnego sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie 1. Stan istniejący. Teren Zespołu Szkół Sportowych znajduje się pomiędzy Trasą Zamkową a ulicą Małopolską ograniczony od strony zachodniej terenem Sądu Okręgowego w Szczecinie a od strony wschodniej terenem Hotelu Fokus. Dojście na teren szkoły prowadzi przez furtę i bramę od ulicy Małopolskiej. Teren jest płaski w obrębie parceli ZSS. Jednak od strony południowego ogrodzenia posesji mocno spada skarpami w dół ku drodze dojazdowej do Trasy Zamkowej. Teren szkoły jest wygrodzony ażurowym ogrodzeniem - od strony ulicy Małopolskiej o charakterze historycznym. Budynek szkoły jest czterokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym. Elewacje budynku wykonane zostały z cegły czerwonej licowej. Okna drewniane skrzynkowe miejscami zamienione na PCV. Układ funkcjonalny izby lekcyjne położone są od strony wschodniej w głównym skrzydle budynku i południowej w skrzydle równoległym do ulicy Małopolskiej. Od strony północnej znajdują się jedynie cztery izby lekcyjne. Przedsionek wejściowy znakomicie akcentowany portykiem posiada reprezentacyjne schody prowadzące do hallu szkoły. Z hallu komunikacja w obu skrzydłach budynku rozwiązana jest za pomocą korytarzy. Te układy komunikacyjne zakończone są klatkami schodowymi, które mogą po wykonaniu niewielkich modyfikacji spełniać rolę dróg ewakuacyjnych w wypadku zaistnienia pożaru. Zespół szatni znajduje się w przyziemiu budynku jako pomieszczenie dobudowane do bryły budynku w przyziemiu od strony wschodniej. To zdecydowanie najgorsza część cennego budynku wymagająca pilnie przebudowy. Na terenie bryła budynku wycina dwa dziedzińce. Jeden od strony zachodniej pomiędzy gmachem Sądu Okręgowego a szkołą zagospodarowany został jako boisko szkolne. Drugi obecnie niezainwestowany we wnętrzu urbanistycznym ograniczony jest bryłą szkoły, południową granicą działki i od wschodu terenem hotelu. Dziedziniec zachodni dodatkowo wydzielają dwa szpalery drzew: od północy wzdłuż ogrodzeń szkoły i od południa. Dziedziniec wschodni izolowany jest od Trasy Zamkowej swobodnie posadzonymi na skarpie przy ogrodzeniu topolami. Budynek obecnie nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich podobnie jak zagospodarowanie. 2. Opis przyjętej koncepcji budynku sali gimnastycznej i pomieszczeń obsługujących. W kategorii rozwiązań przestrzennych zależało nam na uzyskaniu w bryle naturalnego elementu uzupełniającego istniejący układ urbanistyczny. Skromna w formie ceglana bryła budynku sali gimnastycznej idealnie dopełnia przestrzeń tego fragmentu miasta. Istotnym było dla nas takie zakomponowanie budynku, by szczególnie od strony Trasy Zamkowej posiadał nie wynikową, przypadkową elewację tylną ale atrakcyjną, dobrze eksponowaną od strony tarasu widokowego zamku i estakady spektakularną fasadę budynku co najmniej równoważną tej od ulicy Małopolskiej. Atutem przyjętego rozwiązania lokalizacji budynku sali gimnastycznej jest też strefowanie dostępu do pomieszczeń sali. Południowe wejście do obiektu może być wykorzystywane niezależnie od prowadzenia zajęć w szkole. Po godzinach jej funkcjonowania możliwy będzie niezależny dostęp do sali od strony Trasy Zamkowej. Zaplanowany tu prócz dojścia do budynku, dojazd i parking. Może być użyteczny, tak w czasie działania szkoły jak też może służyć potrzebom związanym z wynajmowaniem sali na zajęcia indywidualne czy imprezy sportowe w tym związane z Zespołem Szkół Sportowych. 1

2 Uzyskany dwudostęp obiektu będzie wielkim atutem użytkowym i nie pomijając wartości przestrzennych (brak smutnej, martwej niczyjej strefy biegnącej wzdłuż estakady) bez wątpienia wpłynie na szerokie wykorzystanie i ekonomikę obiektu. Przy czym wejściem głównym pozostanie hall szkoły a wejście z poziomu dziedzińca zachodniego do pomieszczeń sali gimnastycznej wykorzystywane będzie podczas imprez masowych i służyć będzie na co dzień dostępowi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Układ istniejącego budynku determinuje zdaniem naszym poszukiwanie rozwiązań architektoniczno funkcjonalnych umożliwiających takie ukształtowanie obiektu, by nie przesłaniał okien budynku szkoły i gmachu Sądu Okręgowego. Jest to niezmiernie istotne, gdyż dla pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, należy zapewnić czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach Stąd przewidziano zagłębienie posadzki sali gimnastycznej do poziomu 3,95 w stosunku do terenu. W ten sposób okna sal lekcyjnych położonych nawet w przyziemiu budynku utrzymają obecne warunki naświetlenia. W przestrzeni dziedzińca szkoły bryła budynku sali gimnastycznej w naszej wersji będzie miała kameralny charakter i nie będzie konkurować z istniejącą zabudową. Jej wysokość dostosowano do wysokości portyku partii wejściowej. Przyjęte rozwiązanie przestrzenne ma również uzasadnienie odnoszące się do ekonomiki użytkowania. Zagłębienie budynku w ziemi ustali dla sporej części ścian w miarę stałe temperatury zewnętrzne oscylujące w gruncie na poziomie, tak w okresie zimowym jak i letnim 8-10ºC. Utrzymywanie temperatury 16ºC dla sali gimnastycznej zimą lub ich chłodzenie latem będzie zatem niepomiernie tańsze niż w przypadku tradycyjnie posadowionego budynku, gdzie w pełni odsłonięte ściany budynku spotykają się z ujemnymi temperaturami zimowymi i wysokimi temperaturami w okresie letnim czy wiosenno - jesiennym. W szczycie istniejącego budynku szkoły w uzupełnieniu projektowanego przy sali gimnastycznej układu komunikacji zaproponowaliśmy wprowadzenie dźwigu osobowego umożliwiającego połączenie wszystkich poziomów budynku. W ten sposób przy okazji inwestycji budowy tego nowego obiektu można będzie radykalnie poprawić sytuację dostępu do wszystkich pomieszczeń szkoły dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozwoli to na zachowanie zasady integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ale też będzie mieć też istotny wpływ na poprawę walorów estetycznych szczytowej ściany budynku szkoły, która w przeszłości stykała się z innym budynkiem - nie była eksponowana - więc nie wymagała wykończenia takiego jak ściany frontowe. Bezwzględnie należy przy okazji prowadzenia prac realizacyjnych związanych z budową sali gimnastycznej przewidzieć sposób jej rewitalizacji tej ściany ma bardzo duże znaczenie widokowe. Połacie dachu budynku planujemy pokryć cienką warstwą bezobsługowej zieleni typu mchy i porosty zapewniając odpowiedni odbiór plastyczny również piątej elewacji budowli widocznej z okien budynków w sąsiedztwie. Działanie to będzie stanowiło także osłonę warstw pokrycia przed szkodliwym nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym, pozwoli na absorpcję pewnej ilości wód opadowych a później oddawanie jej w postaci pary, co dodatkowo wpłynie na poprawę mikroklimatu całego otoczenia. 3. Opis przyjętej koncepcji zagospodarowania terenu szkoły i sali gimnastycznej. Układ istniejącej zieleni wysokiej wzdłuż ulicy Małopolskiej przewidziano do zachowania. Szpaler topól od strony południowej proponuje się radykalnie lub stopniowo likwidować chociażby przez przesadzenia ustalając pożądany wgląd z Trasy Zamkowej na budynek sali gimnastycznej, dziedziniec pomiędzy budynkami szkoły i Sądu Okręgowego oraz południową pierzeję zabudowy przy ulicy Małopolskiej. Ambicją miasta winno być maksymalne uporządkowanie przestrzeni wokół wszystkich budynków wchodzących w panoramiczny zespół zabudowy skarpy i Wałów Chrobrego. W sąsiedztwie planowego od południa sali parkingu proponuje się uzupełnienie zieleni wysokiej drzewami o ciekawym pokroju i długowiecznymi, skomponowanymi pod kątem odpowiednich walorów krajobrazowych tego miejsca. Takie nasadzenia planowane są przez nas również na wschodnim dziedzińcu szkoły w sąsiedztwie proponowanego boiska do gry w piłkę siatkową i szkolnego amfiteatru miejsca spotkań i organizacji plenerowych imprez szkolnych. Zaproponowaliśmy zmianę lokalizacji śmietnika, przesuwając go w pobliże istniejącej bramy wjazdowej i połączenie w jeden kompleks z pomieszczeniami magazynowo - składowymi przy boisku zewnętrznym i ustawienie go w zgodnym z prawem dystansie w stosunku do granic działki i zabudowy sąsiadującej. Pomiędzy bryłą sali a budynkiem sądu zaplanowaliśmy miejsce na organizowanie miejsca do rozgrywania dyscypliny - skoku w dal. Dziedziniec szkoły dostępny będzie przez wejście istniejące ze schodami wyrównującymi poziomy pomiędzy chodnikiem przy ulicy a dziedzińcem a także przez bramę i dalej wzdłuż boiska dla osób poruszających się wózkami inwalidzkimi. Osoby te planujemy, żeby do układu komunikacyjnego szkoły dostawały się poprzez hall górnego poziomu sali gimnastycznej i zaplanowany przy nim dźwig osobowy. Koncepcja sali i przyjęte rozwiązania techniczne oraz zagospodarowanie terenu zostały szczegółowo omówione ze specjalistami ds. ppoż., bhp i sanitarno epidemiologicznych. 2

3 4. Opis technicznych rozwiązań przyjętych w koncepcji budynku. Fundamentowanie bezpośrednie (w poziomie posadowienia zalegają grunty rodzime o parametrach wytrzymałościowych uzasadniających posadowienie bezpośrednie) w postaci żelbetowej płyty fundamentowej gr. 70cm. Ściany budynku sali gimnastycznej przewiduje się do wykonania jako warstwowe z powłoką zewnętrzną z cegły klinkierowej lub płytki klinkierowej. Ściany osadzone w gruncie przewiduje się do wykonania w konstrukcji żelbetowej z dodatkiem środków uszczelniających wzmacniane poziomym i pionowym żebrowaniem na zewnętrznych powłokach. Wyżej przewiduje się konstrukcję murowaną z cegły silikatowej. Ściany partii wejściowej i łącznika z zasadniczym budynkiem szkoły przewiduje się do wykonania w konstrukcji murowanej z cegły silikatowej ocieplonej styropianem i osłoniętych powłoką z cegły klinkierowej gr. 12cm lub w ostateczności oklejone płytką klinkierową jednak w układzie szczerym fuga w fugę. Przekrycie sali gimnastycznej przewiduje się do wykonania z blach trapezowych z powłoką osłony termicznej ze styropianu samogasnącego i laminowanymi do niego powłokami papowymi. Konstrukcję nośną dachu stanowić będą układy dźwigarów z drewna klejonego oparte na słupach żelbetowych. Poprzeczne układy konstrukcyjne podtrzymujące pokrycie dachowe i przekazujące obciążenia na dźwigary główne przewidywane są również do wykonania z drewna klejonego. Dach sali gimnastycznej osłonięty zostanie ok. 10-cio centymetrową warstwą lekkiej ziemi z zielenią izolującą warstwy dachu od nadmiernego naświetlania i tworzącą ciekawą zmieniającą się w zależności od pór roku piątą elewację budynku. W dachu przewiduje się zastosowanie klap dymowych zapewniających prócz ochrony ppoż. budynku również dodatkowe doświetlenie i przewietrzanie. Powierzchnia czynna łączna tych klap dymowych nie może być mniejsza niż 5% powierzchni sali tj. 50m2. Instalacja do wtłaczania powietrza do przestrzeni sali rozprowadzona zostanie wzdłuż wszystkich ciągów komunikacyjnych i przy podłodze hali. Napowietrzanie przewiduje się do wykonania poprzez wentylatory standardowe do których jednak należy doprowadzić oprzewodowanie ppoż. i zapewnić zasilanie poza głównym wyłącznikiem prądu. Prowadzenie instalacji wentylacyjnej sali gimnastycznej zaplanowane zostało w przestrzeni międzystropowej pod posadzką części komunikacyjnej trybun i w gruncie pod dziedzińcem (wzdłuż boiska). Pomieszczenia central wentylacyjnych przewidziano w poziomie posadzki sali w jej południowo - zachodnim narożniku. Materiały planowane do użycia przy wznoszeniu budynku cegła klinkierowa lub okładzina, aluminiowa ślusarka i szkło dominujące w architektonicznych powłokach planowanej nowej zabudowy doskonale zakomponują się z oryginalnym klinkierowym wykończeniem budynku szkoły. Zdwojone dźwigary niosące dach hali zaprojektowane zostały w taki sposób, że mogą skryć pomiędzy sobą harmonijkowo składane przegrody umożliwiającą wydzielanie poszczególnych segmentów sali. Istnienie takiego rozwiązania jest uzależnione od doprecyzowania potrzeb Inwestora. Sektorowanie przestrzeni hali sportowej pozwala na organizowanie równoległe kilku grup zajęć jednocześnie, co wydaje się w pełni pożądanym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. Konstrukcyjne kwestie techniczne przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych zostały szczegółowo omówione z uznanym konstruktorem szczecińskim. 5. Bilans powierzchni użytkowych budynku. Zgodnie z warunkami konkursowymi poniższa tabela precyzuje powierzchnie użytkowe wszystkich wymaganych zapisami pomieszczeń. W planie jednak istnieją uzasadnione zdaniem naszym możliwości polepszenia warunków użytkowych obiektu poprzez wykonanie pomieszczeń dodatkowych nieuwzględnionych w programie użytkowym. Zostały one pokazane i sprecyzowane acz nie muszą być realizowane i nie zostały powyżej bilansowane i uwzględniane w kosztorysie. Powstaną jeśli ich potrzebę potwierdzi Inwestor przed następną fazą opracowania. Do grupy tych pomieszczeń należą nisze - kieszenie pod miejscami widowni na trybuny przesuwno składane (36,8m2 + 2x24,6m2), wiata na sprzęty i urządzenia ogrodowe dostępna z dziedzińca wschodniego (15,1m2) oraz przyległe do śmietnika proponowane pomieszczenia magazynów podręcznych dla potrzeb zajęć sportowych prowadzonych na dziedzińcu zachodnim. Podobnie co opisaliśmy wyżej dźwig osobowy obsługujący wszystkie poziomy budynku nie został uwzględniony w szacunku kosztów jednak zadaniem naszym powinien się pojawić w realizacji jako naturalny i konieczny element umożliwiający zapewnienie osobom skazanym na poruszanie się na wózkach inwalidzkich udziału w normalnym funkcjonowaniu w obrębie budynku szkoły i bezpośrednim jego sąsiedztwie. Zaznaczamy, że istnieją łatwe sposoby na ograniczanie dostępu do urządzenia poprzez tablicę przywołania sterowaną np. odpowiednią kartą przydzielaną odpowiednim osobom. W naszym opracowaniu zbilansowany został jedynie podnośnik poruszający się pomiędzy poziomami hallu sali gimnastycznej, piwnicą i parterem szkoły a dziedzińcem. Wizualizacje uwzględniają urządzenie umieszczone w transparentnym szybie i ze szklaną kabiną. Taka propozycja wynika z rangi tego miejsca a wynikające z zaproponowanego tu rozwiązania koszty będą w tym wypadku uzasadnione interesem miasta jako gospodarza tej jednej z najcenniejszych w krajobrazie Szczecinie przestrzeni. W naszej ocenie kosztów inwestycji istnieje możliwość zawarcia kosztów jego zamontowania dźwigu przekraczając założonej kwoty ,00 zł brutto. W zamieszczonym w następnym punkcie opisu technicznego bilansie kosztów nie uwzględniono również kosztów związanych z zagospodarowaniem parceli 11/1 jednak mogą one być uznane za skalkulowane jeśli Inwestor odrzuci zdecydowanie realizację opisanego wyżej dźwigu. 3

4 L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa m2 1. ARENA SPORTOWA 967,0m2 2. ZAPLECZE Magazynek na sprzęt gimnastyczny Szatnia dla dziewcząt Szatnia chłopców Pomieszczenie dla nauczycieli Pomieszczenie sprzątaczek Gabinet pierwszej pomocy medycznej 3. KOMUNIKACJA Widownia Hall Ciągi komunikacyjne 27,7m2 31,3m2 30,9m2 31,6m2 13,4m2 17,8m2 193,0m2 49,7m2 159,9m2 4. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA Toalety dla publiczności 41m2 Pomieszczenie techniczne 20,1m2 Rozdzielnia 11,1m2 Przyłącza 9,6m2 RAZEM 1604,1m2 Bilans powierzchni terenu: działka 2/3-6386,9m2 powierzchnia zabudowy sala ,3m2 powierzchnia zabudowy liceum ,7m2 powierzchnia parkingów - 74,2m2 powierzchnia dojazdów - 64,3m2 powierzchnia chodników ,6m2 powierzchnia zieleni ,8m2 powierzchnia śmietnika - 29,7m2 powierzchnia rekreacyjna ,3m2 Zagospodarowanie działki 11/1 powierzchnia parkingów - 384,0m2 powierzchnia dojazdów - 649,7m2 powierzchnia chodników - 332,99m2 ilość miejsc postojowych - 31sztuk w tym dla os. niepełn. - 2 sztuki 4

5 6. Zagospodarowanie działki 11/1 działka miejska Zagospodarowania parceli 11/1 jest w naszym odczuciu w pełni możliwe i całkowicie uzasadnione. Teren jest terenem miejskim możliwym do takiego zainwestowania i nie istnieją zapisy planu wykluczające takie rozwiązanie a gdyby nawet tak było, trzeba byłoby doprowadzić do ich zmiany. Komunikacja z pomieszczeniami sali gimnastycznej na co dzień odbywać się będzie poprzez hall szkolny i przez wejście w poziomie dziedzińca dla osób niepełnosprawnych jednak z wielu względów komunikacja zewnętrzna z obiektem sali gimnastycznej odbywać się może i powinna w układzie zewnętrznym od strony południowej przez działkę o numerze 11/1. Wszędzie na świecie sale tego typu są obiektami wielofunkcyjnymi. Standardem jest wynajmowane ich na potrzeby różnych zajęć i podmiotów w różnych okresach w ciągu doby, w tym bardzo często poza godzinami funkcjonowania szkoły. Zdecydowanie nie powinno się wiązać obsługi szkoły i pomieszczeń a nawet przestrzeni dziedzińca szkolnego z organizacją dodatkowego wykorzystania obiektu. Wejście od strony południowej traktować należy jako dodatkowe - jednak przestrzennie, funkcjonalnie a nawet ekonomicznie uzasadnione. I tak: Przestrzennie, bo jego wprowadzenie ożywia martwą tkankę zabudowy odwróconej tyłem do jednego z głównych kierunku ekspozycji tak z estakady (vide wizualizacje) jak i dalszej perspektywy widoków z tarasów zamku. Obecnie to posępna niczyja przestrzeń, której zagospodarowanie jest wynikiem przypadku. Choć wzdłuż pasa włączenia do ruchu istnieje chodnik jest to absolutnie odpychająca przestrzeń dla potencjalnego spacerowicza, inaczej jest po stronie zamku. Funkcjonalnie gdyż w oczywisty sposób, ułatwi codzienne funkcjonowanie budynku w godzinach pracy szkoły i poza nimi. Ułatwi również ewakuację z projektowanej sali ale też z budynku szkoły. Umożliwi selekcjonowanie dostępu do przestrzeni szkoły i organizację różnych imprez sportowych i innych. Ekonomicznie dlatego, że samo wprowadzenie wejścia od tej strony umożliwi szerokie wykorzystanie obiektu, zwiększy więc możliwości udostępniania odpłatnego sali a co za tym idzie stałego pozyskiwania środków finansowych, co zawsze będzie miało znaczenie dla gospodarzy szkoły i miasta. Założone funkcjonowanie sali na potrzeby imprez zewnętrznych wymusza zdaniem naszym tak przygotowanie zespołu parkingowego jak też zapewnienia w układzie funkcjonalnym obiektu dostępu do sali na prowadzenie ewentualnych dostaw czy wymian sprzętu i urządzeń. Założone w regulaminie konkursu miejsca parkingowe wg uznania projektanta nie znajdą się na ulicy Małopolskiej, bo wszelkie możliwości w tym względzie zostały dawno wykorzystane. A o zaparkowaniu tu np. autokaru należy zapomnieć. W proponowanym przez nas zagospodarowaniu działki 11/1 ilość miejsc parkingowych (31) umożliwia, o ile zajdzie taka potrzeba, również postój takiego długiego pojazdu. Dostęp do tego zespołu parkingowego (zjazdu z pasa włączenia do ruchu) może być ciągły lub w uzgodnieniu z miastem ograniczany do odpowiednich godzin. 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor

Teatr. Rafał Otłog. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny. dyplomant. promotor AR WSKIEJ Teatr dyplomant Rafał Otłog promotor mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny Warszawa 2014 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU...3 1.3. UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia wprowadzone rozporządzeniem MTBiGM z dnia 5 lipca 2013r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bardziej szczegółowo