Transport pod pełną kontrolą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą"

Transkrypt

1 Transport pod pełną kontrolą

2 System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym z ich etapów. System wspiera również zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu. SOOT przenosi komunikację pomiędzy działem logistyki firmy, a spedytorami w nowy elektroniczny wymiar, zapewniając znaczne przyspieszenie procesów i bardziej efektywną współpracę. SOOT to także platforma przetargowo-aukcyjna umożliwiająca w sposób transparentny organizację przetargów na usługi transportowe oraz wystawianie tras i ładunków na szybkie aukcje internetowe. SOOT umożliwia planowanie przez spedytorów załadunków, rejestrowanie wszystkich wizyt oraz kontroluje ich cel, czas i przebieg.

3 FIRMA PRZEWOŹNIK SOOT jako platforma integracyjna SOOT jest systemem, który oprócz zapewnienia komunikacji pomiędzy działem logistyki firmy, a spedytorami integruje także pracę wielu działów w firmie. Dział zakupów Mail, SMS, Call Center Dział sprzedaży Spedytor Dział logistyki Kierowca Magazyn System ERP

4 Przebieg głównego procesu w aplikacji SOOT Planowanie i tworzenie zapotrzebowania Przeprowadzenie aukcji lub konkursu Tworzenie zlecenia transportowego Zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu Wyceny transportu Zapotrzebowanie na transport Aukcje Konkurs ofert Zlecenia transportowe Yard Management

5 Planowanie i tworzenie zapotrzebowania Moduł Wyceny transportu, umożliwia zgłaszanie do działu logistyki, w zorganizowany i zdefiniowany sposób, zapytań o koszty transportu przez pracowników działów handlowych i zakupów. Funkcjonalność umożliwia także szacowanie kosztów transportu, uwzględniając wiele jego składowych i przeliczając na dowolnie definiowaną jednostkę (np. koszt transportu 1 tony piasku).

6 Planowanie i tworzenie zapotrzebowania Zapotrzebowania na transport mogą być wprowadzane do SOOT bezpośrednio z innych działów firmy (licencja SOOT nie limituje ilości użytkowników) lub pośrednio, poprzez import dokumentów z systemu ERP. Logistycy, mając wprowadzone określone dane związane z organizacją transportu, uzupełniają pozostałe i mogą przekazać wybrane zlecenie transportowe do konkretnego spedytora/przewoźnika. Stworzone zapotrzebowanie na transport może być wykorzystane do zorganizowania aukcji lub konkursu ofert.

7 Przebieg głównego procesu w aplikacji SOOT Planowanie i tworzenie zapotrzebowania Przeprowadzenie aukcji lub konkursu Tworzenie zlecenia transportowego Zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu Wyceny transportu Zapotrzebowanie na transport Aukcje Konkurs ofert Zlecenia transportowe Yard Management

8 Przeprowadzenie aukcji lub konkursu ofert Moduł Aukcji umożliwia wybór spedytora ze względu na najniższy koszt frachtu. Moduł pozwala określić trasę na jakiej realizowany będzie transport, wyspecyfikować: ładunek, wymagany rodzaj środka transportu, czasu i sposobu ładowania, wymagane od przewoźnika dokumenty, ubezpieczenia itp. Możliwe jest też określenie czy rozliczenia transportu będzie za fracht, za kilometr, tonę, paletę itp. Do tak wystawionej aukcji zapraszani są tylko wybrani przez firmę produkcyjną spedytorzy/przewoźnicy, którzy mogą otrzymać informację o licytacji np. em lub sms-em. Spedytorzy/przewoźnicy, którzy zostali zaproszeni do aukcji, akceptują regulamin licytacji a następnie licytują on-line w dół cenę wystawionego kontraktu. Aukcje to narzędzie, które usprawnia proces przetargowy i zapewnia uzyskanie zdecydowanie lepszych warunków handlowych niż tradycyjne formy negocjacji.

9 Przeprowadzenie aukcji lub konkursu ofert Organizowanie aukcji za pomocą SOOT zapewnia: dostęp do systemu tylko dla przewoźników zatwierdzonych przez organizatora wystawianie wielu aukcji równocześnie i zapraszanie do nich dowolnej liczby wybranych przewoźników możliwość organizowania aukcji na transport drogowy, morski i kolejowy dowolną ilość miejsc załadunku i rozładunku na wystawionych na aukcjach trasach możliwość zakończenia aukcji w dowolnym momencie i podania powodów jej przerwania znacznie utrudnienie zmowy cenowej wykonawców automatyczną archiwizację przebiegu przetargu z możliwością tworzenia raportów

10 Przeprowadzenie aukcji lub konkursu ofert W ramach modułu Konkurs ofert możliwe jest wystawienie zapytania ofertowego do wszystkich przewoźników i zebranie ofert na transport. Podobnie jak w przypadku aukcji, konkurs ofert umożliwia wystawianie zapytań na transport drogowy, morski i kolejowy. Organizator konkursu ma możliwość określenia wielu informacji np.: trasę, ładunek, wymagany rodzaj środka transportu, czas i sposób załadunku, wymagane od spedytora dokumenty, ubezpieczenia, sposób rozliczenia transportu fracht, cena za kilometr, tonę, paletę itp. W konkursie ofert mogą brać udział wszyscy zarejestrowani w systemie przewoźnicy pod warunkiem, że zostali wcześniej zaakceptowani. Istnieje możliwość aby przewoźnicy zostali dodatkowo powiadomieni o wystawionym zapytaniu ofertowym poprzez lub sms.

11 Przeprowadzenie aukcji lub konkursu ofert Organizowanie konkursów ofert za pomocą SOOT zapewnia: dostęp do systemu tylko dla firm zatwierdzonych przez organizatora możliwość organizowania konkursów na transport lądowy, morski i kolejowy możliwość wystawiania wielu konkursów ofert równocześnie, w których mogą brać udział wszyscy przewoźnicy zaakceptowani w systemie wystawianie zapytań konkursowych z dowolną ilością miejsc załadunku i rozładunku bieżący podgląd wszystkich konkursów i złożonych ofert podgląd statusu aktywności użytkowników systemu automatyczną archiwizację przebiegu konkursów z możliwością tworzenia raportów i exportu do plików Excel

12 Przebieg głównego procesu w aplikacji SOOT Planowanie i tworzenie zapotrzebowania Przeprowadzenie aukcji lub konkursu Tworzenie zlecenia transportowego Zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu Wyceny transportu Zapotrzebowanie na transport Aukcje Konkurs ofert Zlecenia transportowe Yard Management

13 Tworzenie zlecenia transportowego Moduł Zlecenia transportowe rozszerza elektroniczną komunikację pomiędzy klientem (producentem) a przewoźnikami i spedytorami. Umożliwia elektroniczne zlecanie do realizacji konkretnych przewozów. Spedytor ma do dyspozycji zakładkę w SOOT, gdzie może przeglądać, akceptować, odrzucać i potwierdzać wykonanie konkretnych zleceń transportowych, przekazanych mu przez producenta. Producent ma natomiast możliwość wieloetapowego zatwierdzania zleceń transportowych, importowania ich z zewnętrznych systemów (np. z SAP), organizowania na ich bazie aukcji lub przetargów, przekazywania ich do realizacji wybranym przewoźnikom i nadzorowania procesu ich wykonania. Moduł usprawnia, porządkuje i dokumentuje przekazywanie zleceń transportowych spedytorom i przewoźnikom. Archiwizuje historie Zleceń Transportowych w profesjonalnej bazie danych Oracle. Zastępuje komunikację telefoniczno-faksową pomiędzy logistykami i przewoźnikami zautomatyzowaną komunikacją elektroniczną.

14 Tworzenie zlecenia transportowego Moduł Zlecenia transportowe w Twojej firmie: usprawni, uporządkuje i udokumentuje przekazywanie zleceń transportowych spedytorom i przewoźnikom zarchiwizuje historie zleceń transportowych zastąpi komunikację telefoniczno-faksową pomiędzy logistykami i przewoźnikami automatyczną komunikacją elektroniczną odciąży pracę służb logistycznych w firmie, przenosząc część czynności administracyjnych bezpośrednio na spedytorów przy połączeniu z system ERP wyeliminuje konieczność wprowadzania wielokrotnie tych samych informacji.

15 Przebieg głównego procesu w aplikacji SOOT Planowanie i tworzenie zapotrzebowania Przeprowadzenie aukcji lub konkursu Tworzenie zlecenia transportowego Zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu Wyceny transportu Zapotrzebowanie na transport Aukcje Konkurs ofert Zlecenia transportowe Yard Management

16 Zarządzanie procesami logistycznymi na terenie zakładu Moduł Yard Management wspomaga obsługę logistyczną transportów na terenie zakładu organizującego wysyłkę lub odbiór towarów. Obsługuje takie procesy jak: awizacja transportu, rejestracja transportu, zarządzanie załadunkiem lub rozładunkiem na magazynach. Moduł Yard Management może pracować jako niezależny system.

17 Yard Management Awizacja transportu Służy do planowania terminu załadunku lub rozładunku towaru. Dzięki obsłudze okien czasowych i możliwości definiowania przepustowości magazynów, możliwe jest precyzyjne kolejkowanie samochodów. Funkcjonalność ta eliminuje kolejki samochodów przed bramą zakładu i długie oczekiwanie na załadunek/rozładunek. Planowanie jest możliwe na kilku etapach, w których są zaangażowani kolejno: handlowcy, logistycy i spedytorzy. Podstawowe funkcje: wieloetapowe planowanie terminu załadunku/rozładunku awizacja dostępna dla spedytorów przez Internet obsługa okien czasowych i zmiennej przepustowości magazynów możliwość wstępnej rezerwacji terminu podstawienia dostosowanie do systemów zewnętrznych w zakresie importu danych o planowanych transportach integracja ze zleceniami transportowymi obsługiwanymi w systemie SOOT

18 Yard Management Rejestracja transportu Pozwala na zarejestrowanie i kontrolę przyjazdów samochodów do zakładu. Rejestracja odbywa się w oparciu o przeprowadzoną wcześniej awizację. Podstawowe funkcje: rejestracja przyjazdu przewoźnika/spedytora na teren zakładu kontrola danych awizacyjnych (kierowcy, samochodu, zlecenia transportowego itp.) natychmiastowe powiadamianie dyspozytorów o przebiegu procesu załadunku sygnalizacja i kontrola opóźnień obsługa wielu bram wjazdowych integracja ze zleceniami transportowymi obsługiwanymi w systemie SOOT rejestracja wyjazdu z zakładu

19 Yard Management Zarządzanie załadunkami lub rozładunkami na magazynach Służy do organizacji i rejestrowania procesów logistycznych transportu realizowanych na magazynach zakładu. Praca systemu opiera się o zdefiniowaną strukturę węzłów transportowych, magazynów i doków załadunkowych. Dzięki bezpośredniej komunikacji z kierowcami (np. poprzez SMS) możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie zdarzenia w ramach obsługi danego pojazdu. Podstawowe funkcje: przejrzysta wizualizacja etapów procesu na magazynach i dokach załadunkowych wizualizacja transportów planowanych na dany dzień sterowanie ruchem pojazdów na terenie zakładu rejestracja wszystkich etapów obsługi transportu na terenie zakładu obsługa ważenia i między-ważeń przy załadunkach na kilku magazynach bezpośrednia komunikacja z kierowcami przez komunikaty SMS system alertów reagujący na niestandardowe sytuacje lub przedłużającą się obsługę pojazdu wydruk wszystkich dokumentów transportowych

20 SOOT - rozwiązanie dla Twojej Firmy Zmniejsz do 50% koszty jednego transportu. Przyśpiesz czas pracy Twoich logistyków nawet o 40%. Zapewnij 100% transparentność wyboru dostawców. Powiększ kilkukrotnie bazę swoich przewoźników. Wybierz SOOT jeżeli: chcesz systemowo, transparentnie i tanio zorganizować transport, planowanie, przygotowanie, wybór i zlecanie transportu zajmuje Ci zbyt dużo czasu, masz wielu współpracujących z Tobą przewoźników lub chciałbyś poszerzyć ich grono, komunikacja z przewoźnikami staje się dla Ciebie zbyt uciążliwa, zlecasz w miesiącu wiele przewozów, przygotowujesz się do organizacji transportów na nowe kierunki, wydajesz za dużo na transport szukasz elastycznej i wielojęzycznej aplikacji z nowoczesnym interfejsem użytkownika

21 SOOT - rozwiązanie dla Twojej Firmy Wiele innych korzyści biznesowych z wdrożenia SOOT: usprawnienie procesu tworzenia zleceń transportowych dla spedytorów i przewoźników usprawnienie procesu zbierania ofert i dokumentowania procesu wyboru przewoźników usprawnienie komunikacji pomiędzy działem logistyki, a przewoźnikiem tworzenie zdrowej rywalizacji pomiędzy dużymi, średnimi i małymi dostawcami, co niesie za sobą realne korzyści finansowe dla firmy optymalne wykorzystanie doków przeładunkowych obniżenie wydatków na telefony i dokumentację papierową w działach logistyki, transportu i spedycji przyspieszenie procesu załadunku i rozładunku towarów pełna kontrola nad pojazdami przemieszczającymi się po terenie zakładu eliminacja spiętrzeń samochodów w kolejkach oczekujących w kolejkach na załadunek lub rozładunek. możliwość śledzenia etapów realizacji transportu dostępna dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego (logistyk, spedytor, klient) szybko i sprawnie przeprowadzone audyty zmniejszenie ilości błędnych decyzji

22 SOOT jest systemem dostępnym na rynku od 2008 roku. Aplikacja jest stale rozwijana o nowe funkcjonalności. W tym czasie zaufali nam między innymi:

23 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji działania systemu na żywo. Sławomir Woźniak Tel Tel. kom Kinga Cao Tel Tel. kom

24 Dziękujemy za uwagę.

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań partnerskich

Katalog rozwiązań partnerskich Rozwiązania oferowane przez partnerów Insertu Numer 1 [czerwiec 2008] Katalog rozwiązań partnerskich do programów InsERT Detal - szybka sprzedaż [do programu] Subiekt GT Sfera Advisor [Poznań] Detal jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

NOWE SYSTEMY DYSPOZYCYJNE I TELEMATYCZNE W STEROWANIU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW DYSTRYBUCYJNYCH

NOWE SYSTEMY DYSPOZYCYJNE I TELEMATYCZNE W STEROWANIU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW DYSTRYBUCYJNYCH IVU Traffic Technologies AG NOWE SYSTEMY DYSPOZYCYJNE I TELEMATYCZNE W STEROWANIU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW DYSTRYBUCYJNYCH 1. Wprowadzenie Nowe systemy dyspozycyjne i telematyczne umożliwiają ciągły dostęp

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oprogramowania dla modułu ZAPYTANIA RFI/RFP Oprogramowania dla modułu DOSTAWCY Oprogramowania dla modułu ZAKUPY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oprogramowania dla modułu ZAPYTANIA RFI/RFP Oprogramowania dla modułu DOSTAWCY Oprogramowania dla modułu ZAKUPY Warszawa, 10 października 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Usprawnienie procesu zakupu usług pomiędzy. i jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu iprocurement współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo