Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem"

Transkrypt

1 FOR OFFICE USE ONLY Authorised by Date Passport place of issue Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem Permit type Expiry date Please sign and complete this form as soon as possible. Until we have processed your application and received your ID papers you cannot enjoy the benefits of being a Gabem Umbrella operative. Prosimy o jak najszybsze wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza. Dopóki nie sprawdzimy podania i nie otrzymamy dokumentów potwierdzających tożsamość, nie możesz korzystać z przywilejów pracownika spółki patronackiej Gabem. Complete the whole form if you can, but YOU MUST COMPLETE ALL AREAS OF THE FORM MARKED WITH * before we can accept your application. Please print IN CAPITAL LETTERS and mail this form to Gabem, Waterside, Halfway Bridge, Lodsworth, West Sussex GU28 9BP, with all supporting documents (such as your ID papers and P45). Wypełnij cały formularz, o ile jest to możliwe, ale abyśmy mogli przyjąć Twoje podanie MUSISZ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE OBSZARY ZAZNACZONE *. Prosimy wypełnić formularz DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłać go wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami (takimi jak: dokumenty potwierdzające tożsamość lub zaświadczenie P45) do Gabem, Waterside, Halfway Bridge, Lodsworth, West Sussex, GU28 9BP Your Details: 1 Twoje dane: Title Mr Mrs/Ms/Miss * Tytuł Pan Pani Other (please state) Inne (prosimy podać) First Name * Imię Middle Name * Drugie imię Family Name (Surname) * Nazwisko Address House No. / Name * Adres Numer domu/nazwa domu Street Ulica Date of Birth * Data urodzenia National Insurance Number * Numer ubezpieczenia społecznego Telephone No. (Home) * Numer telefonu (domowy) Mobile No. * Nr telefonu komórkowego poczta elektroniczna Fax No. nr faksu Our future developments will enable us to provide payroll and other statutory information by . This will allow you to access your important information faster. Please tick the box if you do NOT wish to receive such information by . W przyszłości będzimy mogli wysyłać pocztą elektroniczną dane dotyczące wynagrodzenia oraz inne dane, których podawanie wymagane jest przez prawo. Umożliwi Ci to szybszy dostęp do informacji. Prosimy o zaznaczenie ramki ptaszkiem w przypadku, jeśli NIE chcesz otrzymywać takich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Your address is very important to Gabem. It will enable us to communicate with you quickly and efficiently to send you important notices, such as our newsletter 'Bottom Line'. Please tick the box if you do NOT wish to receive such information by . Adres Twojej poczty elektronicznej jest bardzo ważny dla Gabem. Umożliwi to nam szybkie i skuteczne kontaktowanie się z Tobą oraz przesyłanie Ci ważnych komunikatów takich, jak np. nasz okólnik Bottom Line. Prosimy o zaznaczenie ramki ptaszkiem w przypadku, jeśli NIE chcesz otrzymywać takich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Town Miejscowość City Miasto County Hrabstwo * Post Code Kod pocztowy

2 We are required to check that you are eligible to work in the UK. Please confirm whether you are a: * Mamy obowiązek sprawdzenia czy posiadasz prawo do pracy w Zjednoczonym Królestwie. Prosimy potwierdzieć, jeśli jesteś: British citizen Obywatelem brytyjskim Citizen of other European Economic Area (EEA 1 ) country Obywatelem innego kraju Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EOE) 1 Which one? Którego? Citizen of other country Obywatelem innego kraju Which one? Którego? 1 The following countries are part of the EEA: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Republic of Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom 1 Kraje EOE to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Republika Irlandii, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. If you are a citizen of the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia or Slovenia you may have to register your employment with the Home Office. We will be writing to you soon to request further information and documents. All applicants are required to provide us with certain specified documents before they start work to show that they are permitted to take this type of work, and to enable us to set them up. Please see Question 11. Jeśli jesteś obywatelem Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii lub Węgier to możliwe, że będziesz musiał zarejestrować swoje zatrudnienie w brytyjskim ministerstwie spraw wewnętrznych [Home Office]. Napiszemy do Ciebie z prośbą o dostarczenie nam dalszych informacji i dokumentów. Wszystkie osoby składające podanie zanim rozpoczną pracę muszą dostarczyć nam określone dokumenty, potwierdzające, że posiadają one pozwolenie na podejmowanie tego typu pracy, co umożliwi nam założenie dla nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mother s family name 2 Nazwisko panieńskie matki When you become a member and call us we will probably discuss confidential subjects like your pay and which bank account it is paid into. Because of this, when we speak to you it is vital to identify quickly that we are speaking to YOU personally, and not someone using your name. For security, when we talk to you on the phone, we will ask you the family name of your mother. Please write it on the line below. Do not write this name on any other Gabem information or anywhere it could be seen or misused. We will link it with your details in the Gabem system, and hold it confidentially. Kiedy zostaniesz członkiem i zadzwonisz do nas, najprawdopodobniej będziemy omawiać z Tobą sprawy poufne takie, jak: Twoje wynagrodzenie i konto bankowe, na które ma być ono wpłacane. W związku z tym, kiedy będziemy z Tobą rozmawiali ważne jest, abyśmy mogli szybko ustalić, że rozmawiamy z TOBĄ osobiście, a nie z kimś innym, używającym Twojego nazwiska. Dla bezpieczeństwa, gdy będziemy z Tobą rozmawiać przez telefon poprosimy Cię o podanie nazwiska panieńskiego matki. Prosimy o podanie go poniżej. Nie należy zapisywać tego nazwiska w jakiejkolwiek innej dokumentacji Gabem lub gdziekolwiek indziej, gdzie może zostać odczytane i nieprawidłowo wykorzystane. Dołączymy je do Twoich informacji w systemie Gabem i zachowamy w tajemnicy. My mother's family name is: * Nazwisko panieńskie matki: Personal Accident Insurance 3 Indywidualne ubezpieczenie od nast_pstw wypadków Gabem provides insurance cover for all members against occupational workplace accidents while working as a Gabem operative. This policy can provide valuable financial help if you have an accident at work or while commuting to and from work, and only costs 2.00 a week (including insurance premium tax). We have negotiated this substantially reduced rate by taking out a group policy, and all operatives are insured on an 'opted in' basis. This means that we will deduct 2.00 a week from your net income, unless you tell us you wish to opt out. You may only opt out if you have your own, independent accident insurance, and provide us with proof of your policy. Benefits include 100,000 for accidental death, 40,000 for loss of limbs, eyes or permanent total disablement, various sums for loss of use of fingers, toes, joints, hearing or speech; and some hospital and funeral expenses. Please ask for the full policy details if you wish to see them. Gabem prowadzi dla wszystkich członków ubezpieczenia od następstw wypadków przy pracy w trakcie zatrudnienia w charakterze pracownika Gabem. Dzięki polisie możesz uzyskać bezcenną pomoc finansową, jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi przy pracy lub podczas podróży do lub z pracy. Koszt polisy to tylko 2,00 GBP tygodniowo (włącznie z podatkiem od ubezpieczeń). Wynegocjowaliśmy tę znacznie obniżoną stawkę na podstawie polisy grupowej, a wszyscy pracownicy ubezpieczeni będą na podstawie tego, że się włączyli. Oznacza to, że potrącimy 2,00 GBP tygodniowo z Twojego dochodu netto o ile nie poinformujesz nas, że chcesz się wyłączyć. Możesz się wyłączyć tylko wtedy, kiedy masz swoje własne, niezależne ubezpieczenie od następstw wypadków i dostarczysz nam dowód posiadania takiej polisy.

3 Odszkodowania zawierają m.in.: GBP w przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem, GBP za utratę kończyn, oczu lub stałą, całkowitą niepełnosprawność, różne sumy za utratę władania w palcach u rąk lub nóg, utrata słuchu lub mowy; oraz różne koszty związane z pobytem w szpitalu lub pogrzebem. Poproś o pełne dane polisy, jeśli chcesz się z nimi zapoznać. I wish to opt out of Gabem's personal accident insurance. Chcę się wyłączyć z indywidualnego ubezpieczenia Gabem od następstw wypadków Details of my existing policy are: Dane dotyczące mojej istniejącej polisy są następujące: Insurance company Spółka ubezpieczeniowa Policy number Numer polisy (please attach a photocopy of the policy details) (prosimy załączyć fotokopię danych polisy) 24-hour Personal Accident Insurance 4 24-godzinne indywidualne ubezpieczenie od następstw wypadków You may also take advantage of another benefit 24-hour Accident Insurance Cover. The additional cost is 1 a week, and it will be deducted from income due to you. Please ask for full policy details if you wish to see them. Możesz również skorzystać z innej opcji 24-godzinnego ubezpieczenia od następstw wypadków. Dodatkowy koszt wynosi 1,00 GBP tygodniowo, który zostanie potrącony od pieniędzy, które mają być Ci wypłacone. Poproś o pełne dane polisy, jeśli chcesz się z nimi zapoznać. I would like 24-hour Personal Accident Insurance Cover and agree to Gabem deducting an additional 1 a week from income due to me. Chcę skorzystać z 24-godzinnego indywidualnego ubezpieczenia od następstw wypadków, zgadzam się, aby Gabem potrącał dodatkowo 1,00 GBP tygodniowo z dochodów, które mają być mi wypłacone. Signed Podpis Public and Employers Liability 5 Ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej i pracodawcy All Gabem Umbrella Limited s operatives are insured for Public and Employers' Liability with the exception of offshore workers, power linesmen and miners. Wszyscy pracownicy spółki patronackiej Gabem posiadają ubezpieczene od odpowiedzialności publicznej i pracodawcy, z wyjątkiem pracowników na morzu, zatrudnionych bezpośrednio na sieciach elektrycznych oraz górników. P45 Document 6 Dokument P45 * I am enclosing/will send later a P45 form from my previous employer (please delete as appropriate and attach the P45 if available). If you are unable to obtain a P45, you must complete the P46 form that will be enclosed with the Gabem Folder of information that we send to you when your membership is accepted. * Załączam/prześlę w późniejszym terminie dokument P45 wystawiony przez poprzedniego pracodawcę (niepotrzebne skreślić i załączyć dokument P45, jeśli taki posiadasz). Jeśli nie możesz uzyskać P45, wtedy musisz wypełnić formularz P46, znajdujący się w folderze informacyjnym Gabem, który wyślemy Ci po potwierdzeniu członkostwa. P45 enclosed P45 w załączeniu Mobile phone text messages 7 Zawiadomienie SMS-em We normally send an SMS text message to your mobile phone on a Friday to tell you your pay is on its way to your bank account. This saves you the effort of calling us to check, and shows you the amount paid. The message will say something like 'Dear John (123456), Gabem has transferred 9, into your account. This should appear by close of business today. The money will not arrive at the same time as the message, but should be in your account by close of business on the same day (normally 5.30pm). This is a free service. Zwykle wysyłamy wiadomość w piątek SMS-em na Twój telefon komórkowy w celu poinformowania Ciebie, że wypłata jest już w drodze na Twoje konto bankowe. Ta wiadomość zaoszczędzi Ci kłopotu kontaktowania się z nami, również podajemy w niej sumę jaka została Ci wypłacona. Nasza informacja będzie w rodzaju - Szanowny Janie, Gabem przelał 9 999,00 GBP na Twoje konto. Pieniądze powinny być na koncie do końca dnia. Pieniądze nie dotrą w tym samym momencie co SMS, ale powinny być na koncie do końca dnia roboczego (zwykle do godz ). Usługa ta jest gratisowa. If you do NOT agree to receive messages in this easy way on the mobile phone number you have provided, please sign below and tick box Jeśli NIE zgadzasz się na otrzymywanie informacji w ten łatwy i szybki sposób na dostarczony przez Ciebie numer telefonu komórkowego, prosimy podpisać się poniżej i zaznaczyć ramkę ptaszkiem. Signed Podpis Your Job Title 8 Nazwa stanowiska Job title/profession * Nazwa stanowiska/zawód

4 Agency Details 9 Dane agencji Name of Employment Agency / Company * Nazwa agencji pracy / spółki Agency Branch * Oddzial agencji Agency Tel No. Nr telefonu agencji Agency Fax No. Nr faksu agencji Agency Contact Osoba kontaktowa w agencji Bank or Building Society Details 10 Dane banku lub towarzystwa budowlanego (Building Society) Name of Bank or Building Society * Nazwa banku lub towarzystwa budowlanego [Building Society] Documentation 11 Dokumentacja The law requires us to check before applicants start work that they are eligible to take this work in the UK and to retain copies of the documents showing they may do this work. We must also verify your address before we can set you up. UNTIL WE HAVE RECEIVED APPROPRIATE VERIFICATION WE CANNOT COMPLETE YOUR APPLICATION. Please send us the ORIGINAL documents by secure post. We will copy and return them as soon as we receive them. Your postman will need a signature to confirm delivery. All documents provided must be current Prawo wymaga od nas sprawdzenia, zanim osoby składające podanie rozpoczną pracę, czy są one uprawnione do podjęcia w Zjednoczonym Królestwie tej pracy, oraz zachowania kopii dokumentów, wskazujących, że mogą one tę pracę wykonywać. Musimy również potwierdzić Twój adres zanim założymy Twoją spółkę. NIE MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ FORMALNOŚCI DOPÓKI NIE OTRZYMAMY ODPOWIEDNIEGO POTWIERDZENIA. Prosimy o przesłanie ORYGINALNYCH dokumentów listem poleconym. Po otrzymaniu dokumentów zrobimy ich fotokopie i natychmiast odeślemy. Listonosz będzie potrzebował podpisu jako potwierdzenia dostarczenia. Wszystkie przesłane dokumenty muszą być aktualnie ważne. Proof that you have the right to take this work 11 a Dowód, że masz prawo podejmować tę pracę Sort Code * Numer rozliczeniowy banku (kod banku) Account Number (8 digits) * Numer konta (8 cyfr) Address * Adres Account Name (eg Mr J Brown) * Nazwisko właściciela konta (np. Jan Kowalski) Reference No. (for Building Socety Accounts) * Numer referencyjny (w przypadku konta w towarzystwie budowlanym [Building Society]) Please provide either ONE document from List 1 below Prosimy o dostarczenie JEDNEGO dokumentu z Listy 1 poniżej or lub TWO documents in the combination specified in List 2 below. If you are having difficulties please contact our Customer Services Department on DWÓCH dokumentów w zestawach podanych na Liście 2 poniżej. W razie trudności, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Kliena (Customer Services Department) pod numerem +44 (0) List 1 Any ONE of the following: Lista 1 Jakikolwiek JEDEN z następujących dokumentów: NOTE: If this account is not in your own name, we will need written authorisation from the account holder confirming that we can pay your earnings into this account. UWAGA: Jeśli konto nie jest w Twoim imieniu, będziesz potrzebował/ a pisemnego upoważnienia od właściciela konta, dopiero wtedy będziemy mogli wpłacać Twoje zarobki na to konto. a UK passport describing the holder as a British citizen or as a citizen of the UK and Colonies with the right to live in the UK; paszport Zjednoczonego Królestwa opisujący jego podsiadacza jako obywatela brytyjskiego lub jako obywatela Zjednoczonego Królestwa i Kolonii z prawem zamieszkania na terytorium Zjednoczonego Królestwa;; a passport containing a certificate of entitlement issued by or on behalf of the UK government which certifies that the holder has a right to live in the UK; paszport zawierający certyfikat wydany przez lub w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa, uprawniający posiadacza do zamieszkania na terytorium Zjednoczonego Królestwa;

5 a passport or national identity card issued by a State which is party to the EEA Agreement and/or any other agreement forming part of the Communities Treaties which confers rights of entry to or residence in the UK which describes the holder as a national of that State; paszport lub krajowy dowód osobisty wydany przez Państwo będace stroną Umowy o Europejskim Obszarze Ekonomicznym (EOE) oraz/lub jakiejkolwiek innej umowy stanowiącej część Traktatu ustanawiąjącego Wspólnotę Europejską, który przyznaje prawo wjazdu lub zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie i który opisuje jego posiadacza jako obywatela tego Państwa; a UK residence permit issued to a national of a State which is party to the EEA Agreement and/or any other agreement forming part of the Communities Treaties which confers rights of entry or residence in the UK; prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie wydane obywatelowi Państwa będącego stroną Umowy o Europejskim Obszarze Ekonomicznym (EOE) oraz/lub jakiejkolwiek innej umowy stanowiącej część Traktatu ustanawiąjącego Wspólnotę Europejską, które przyznaje prawo wjazdu lub zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie a passport or other travel document or a residence document issued by the Home Office which is endorsed to show that the holder has a current right of residence in the UK as the family member of a named national of a State which is a party to the EEA Agreement or any other agreement forming part of the Communities Treaties which confers rights of entry to or residence in the UK, and who is resident in the UK; paszport lub inny dokument podróży lub dokument potwierdzający rezydenturę wydany przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych [Home Office], wskazujący, że jego posiadacz ma ważne prawo zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie jako członek rodziny wymienionego obywatela Państwa, będącego stroną Umowy o Europejskim Obszarze Ekonomicznym (EOE) oraz/lub jakiejkolwiek innej umowy stanowiącej część Traktatu ustanawiąjącego Wspólnotę Europejską, które przyznaje prawo wjazdu lub zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie i który jest rezydentem Zjednoczonego Królestwa. a passport or other travel document endorsed to show that the holder is exempt from immigration control, has indefinite leave to enter, or remain in, the UK or has no time limit on his stay (please enclose a copy of supporting documents if available); paszport lub inny dokument podróży zawierający potwierdzenie, że jego posiadacz nie podlega kontroli imigracyjnej, posiada prawo wjazdu na czas nieokreślony lub prawo pozostania na czas nieokreślony w Zjednoczonym Królewstwie lub nie ma określonego limitu czasu na pobyt (prosimy załączyć stosowne dokumenty, jeśli są dostępne); a passport or other travel document endorsed to show that the holder has current leave to enter, or remain in, the UK and is permitted to take the employment in question, provided that it does not require the issue of a work permit; and paszport lub inny dokument podróży zawierający potwierdzenie, że posiadacz ma ważne prawo wjazdu lub pobytu w Zjednoczonym Królestwie i posiada zezwolenie na podjęcie określonej pracy, o ile nie wymaga to wydania pozwolenia na pracę; oraz a registration card which indicates that the holder is entitled to take employment in the UK. karta rejestracyjna, która wskazuje, że jej posiadacz jest uprawniony do podjęcia pracy w Zjednoczonym Królestwie. OR LUB List 2 TWO verifying documents are required from this list Lista 2 Z poniższej listy wymagane są DWA dokumenty potwierdzające: (a) a document issued by a previous employer, Inland Revenue, the Department for Work and Pensions Jobcentre Plus, the Employment Service, the Training and Employment Agency (Northern Ireland) or the Northern Ireland Social Security Agency, which contains the NI number of the person named in the document AND (a) dokument wydany przez poprzedniego pracodawcę, fiskusa [Inland Revenue], agencję pracy Ministerstwa Pracy, Emerytur i Rent [Department for Work and Pensions Jobcentre Plus], urząd zatrudnienia [Employment Service], północnoirlandzką agencję szkolenia zawodowego i zatrudnienia [the Training and Employment Agency (Northern Ireland)] lub północnoirlandzką agencję ubezpieczeń społecznych [Northern Ireland Social Security Agency], który to dokument zawiera numer ubezpieczenia społecznego [National Insurance number] osoby wymienionej w tym dokumencie ORAZ (b) any one of the following: (b) którykolwiek z następujących dokumentów: a birth certificate issued in the UK, which specified the names of the holder's parents; akt urodzenia wydany w Zjednoczonym Królestwie i podający imiona i nazwiska rodziców a birth certificate issued in the Channels Islands, the Isle of Man or Ireland; akt urodzenia wydany na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man lub w Irlandii; a letter issued by the Home Office, to the holder, which indicates that the person named in it has been granted indefinite leave to enter, or remain in, the UK (please enclose a copy of supporting documents if available); list wydany adresatowi przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych [Home Office] wskazujący, że osoba w nim wymieniona otrzymała prawo wjazdu na czas nieokreślony lub pobytu w Zjednoczonym Królestwie (prosimy załączyć kopię stosownej dokumentacji, jeśli jest dostępna); an Immigration Status Document issued by the Home Office to the holder, endorsed with a UK Residence Permit which indicates that the holder has been granted indefinite leave to enter, or remain in, the UK (please enclose a copy of supporting documents if available); dokument dotyczący statusu imigracyjnego wydany posiadaczowi przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych [Home Office] z potwierdzeniem posiadania statusu rezydenta w Zjednoczonym Królestwie [UK Residence Permit], który wskazuje, że posiadacz otrzymał prawo wjazdu lub pobytu w Zjednoczonym Królestwie na czas nie określony (proszę załączyć kopię stosownej dokumentacji, jeśli jest dostępna); a letter issued by the Home Office to the holder, which indicates that the person named in it has subsisting leave to enter, or remain in, the UK and is entitled to take the employment in question in the UK; list wydany posiadaczowi przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych [Home Office], który wskazuje, że osoba w nim wymieniona ma wciąż ważne prawo wjazdu lub pobytu w Zjednoczonym Królestwie i jest upoważniona do podjęcia danego zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie;

6 an Immigration Status Document issued by the Home Office to the holder, endorsed with a UK Residence Permit which indicates that the holder has been granted limited leave to enter, or remain in, the UK and is entitled to take the employment in question in the UK dokument dotyczący statusu imigracyjnego wydany posiadaczowi przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych [Home Office] z potwierdzeniem posiadania statusu rezydenta w Zjednoczonym Królestwie [UK Residence Permit], który wskazuje, że posiadacz otrzymał prawo wjazdu lub pobytu w Zjednoczonym Królestwie na czas określony i jest upoważniony do podjęcia danego zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie. Do you own your own home? 12 Czy jesteś właścicielem swojego domu? Yes Tak No Nie Would you be happy to receive more information from Gabem on services that may be of interest to you? Czy chciałbyś otrzymywać od Gabem więcej informacji na temat usług, które mogłyby być przydatne dla Ciebie? Yes Tak No Nie Proof of your home address so we can set up your company 11 b Dowód potwierdzający adres zamieszkania, potrzebny nam do założenia Twojej spółki Please provide any ONE of the following documents to confirm your home address: Prosimy o dostarczenie JEDNEGO z następujących dokumentów w celu potwierdzenia adresu zamieszkiwania: Where did you hear about Gabem Umbrella Companies? 13 Gdzie dowiedziałeś się o spółkach patronackich Gabem? Gabem Operative name Od jednego z członków Gabem podaj jego imę confirmation of your name and address from an electoral register search potwierdzenie imienia i nazwiska z wykazu spisu wyborców a recent (within the last three months) utility bill or pre-payment confirmation najnowszy (z ostatnich trzech miesięcy) rachunek za usługi komunalne lub potwierdzenie dokonania wpłaty council tax bill for the current year rachunek za podatek lokalny [council tax] za ostatni rok a recent (within the last three months) bank, building society or credit union statement najnowszy (z ostatnich trzech miesięcy) wykaz z konta bankowego, towarzystwa budowlanego [building society] lub towarzystwa kredytowego [credit union] current driving licence ważne prawo jazdy a recent (within the last three months) mortgage statement from a recognised lender najnowszy (z ostatnich trzech miesięcy) wykaz dotyczący pożyczki hipotecznej od uznawanego pożyczkodawcy solicitor's letter confirming recent house purchase or land registry search list od radcy prawnego (adwokata), potwierdzający niedawny zakup domu lub dokonanie czynności sprawdzających w rejestrze gruntów current benefit book aktualna książeczka świadczeń zapomogi społecznej HM Revenue & Customs self-assessment statement or tax demand wykaz wypełnionego formularza PIT lub rachunek podatkowy od fiskusa i urzędu celnego [HM Revenue & Customs] current house or motor insurance certificate. aktualne potwierdzenie ubezpieczenia mieszkania lub samochodu prywatnego. Gabem Reference Number Podaj jego numer referencyjny Gabem Agency/Other (please state) Agencja Inne (prosimy podać) Gabem Umbrella Pension Scheme 14 Patronacki program emerytalny Gabem Would you like to receive information about our stakeholder pension scheme Gabem Umbrella Pension Scheme? Czy chciałbyś otrzymywać informacje na temat pracowniczego funduszu emerytalnego Gabem? Yes Tak No Nie

7 Agreement to Terms 15 Zgoda na warunki 1. I confirm that I have read and understood a copy of Gabem's information brochure, and agree to Gabem's terms and conditions. 1. Potwierdzam, że przyczytałem/am i zrozumiałem/am broszurę informacyjną Gabem i zgadzam się na warunki Gabem. 2. I agree to sign a Contract of Employment and return it to Gabem. 2. Zgadzam się podpisać Umowę o Pracę i zwrócić ją do Gabem. 3. I understand that I may receive my payments through Gabem Management Limited ("Gabem") on behalf of the Gabem Umbrella Company that will employ me. 3. Rozumiem, że mogę otrzymywać wypłaty za pośrednictwem Gabem Management Limited ( Gabem ) działającej w charakterze agenta dla spółki patronackiej Gabem (Gabem Umbrella Company), która będzie mnie zatrudniała. 4. I understand that Gabem holds information about me for certain purposes, including (but not limited to) verifying ID, confirming entitlement to work in the UK, administering personal and pay records and otherwise as reasonably required to operate its business. I understand that I can request access to this information (subject to applicable exemptions) by contacting Gabem at the address below. 4. Rozumiem, że Gabem przechowuje informacje na mój temat do określonych celów, w tym (lecz nie tylko) do potwierdzenia tożsamości, zatwierdzenia prawa do pracy w Zjednoczonym Królestwie, administrowania danych osobowych i płacowych, oraz innych uzasadnionych potrzeb w związku z prowadzeniem swego przedsiębiorstwa. Rozumiem, że mogę prosić o dostęp do tych danych (z wyjątkiem stosownych wykluczeń) poprzez skontaktowanie się z Gabem na adres podany poniżej. 5. I understand Gabem will use information relating to me to notify me (by whatever means) of promotions, products or services offered by Gabem and third parties and/or business partners. By signing below, I consent to the foregoing use of my information for marketing and promotional purposes unless I indicate otherwise by contacting Gabem at the address below. 5. Rozumiem, że Gabem użyje informacji dotyczących mojej osoby do informowania mnie (jakimkolwiek sposobem) o promocjach, produktach lub usługach oferowanych przez Gabem i strony trzecie oraz/lub partnerów biznesowych. Poprzez złożenie podpisu poniżej, zgadzam się na wyżej wymienione użytkowanie informacji do celów marketingowych i promocji, o ile nie wskażę inaczej poprzez skontaktowanie się z Gabem na adres podany poniżej. 6. By signing this application form, I am consenting to the processing of personal data (and sensitive personal data) as described above. Further, I agree to such data being released to third parties (such as insurance providers) where necessary for the foregoing purposes. 6. Poprzez podpisanie niniejszego formularza aplikacyjnego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (i zastrzeżonych danych personalnych) jak opisano powyżej. Dalej, wyrażam zgodę na podawanie tych danych stronom trzecim (takim jak ubezpieczeniodawcy), gdy jest to potrzebne do w/w celów. 7. By signing below, I consent to Gabem providing references on my behalf to future employers or third parties. 7. Poprzez podpisanie poniżej zgadzam się na to, aby Gabem wystawiał referencje w moim imieniu przyszłym prawcodawcom lub stronom trzecim. 8. I agree that all the information supplied on this form is correct and true to the best of my knowledge. 8. Według mojej najlepszej wiedzy potwierdzam, że wszystkie informacje podane w tym formularzu są zgodne i prawdziwe. Signature * PODPIS Print Name * IMIE I NAZWISKO DRUKOWANYMI LITERAMI Date * DatA

8 Gabem Management Limited Waterside, Halfway Bridge, Lodsworth, West Sussex, GU28 9BP Tel: Faks: Witryna: Printed in England 26/09/07 V1

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer

Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer APPLICATION FORM Informacje o wolontariuszu Information about the volunteer Family name Nazwisko Given name(s) Imię (imiona) Address Adres Home phone/ tel. domowy Mobile phone/ tel. kom. Date of birth/

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Work & Money Praca i pieniądze

Work & Money Praca i pieniądze Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Work & Money Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Praca i pieniądze Work & Money Praca i

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy w Twojej kieszeni

Więcej pieniędzy w Twojej kieszeni Więcej pieniędzy w Twojej kieszeni czyni pracę czasową bardziej opłacalną Dlaczego warto korzystać z usług firmy Gabem? Jeśli jesteś pracownikiem czasowym (np. pracujesz na umowę zlecenie lub za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA przeczytaj uważnie

INSTRUKCJA przeczytaj uważnie INSTRUKCJA przeczytaj uważnie 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejscach ( uwaga na niektórych formularzach dwa razy ) na dokumentach: 64-8 jeden podpis,

Bardziej szczegółowo

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi IP/09/0 Bruksela, dnia lutego 009 r. Wypadek: dzwoń na zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi Już od grudnia 008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty od X-Rite Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do otrzymania części zapłaty za zakupione w

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information This section requests basic information related to your company Full legal name of your company, as registered with your Government:

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Otworzyć konto realne

Otworzyć konto realne Otworzyć konto realne Wypełniać z uwagą aktualnymi danymi, TYLKO LATINSKIMI LITERAMI -------------------------- < Indywidualne / Firmowe ------------------------- < Mężczyzna / Kobieta < Imię < Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od brytyjskiego Urzędu Skarbowego.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od brytyjskiego Urzędu Skarbowego. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta wszystkich kart

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od brytyjskiego Urzędu Skarbowego.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od brytyjskiego Urzędu Skarbowego. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta wszystkich kart

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracji na rok 2014/15 finansowana edukacja przedszkolna

Formularz rejestracji na rok 2014/15 finansowana edukacja przedszkolna REJESTRACJA TO NIE TO SAMO CO ZAPISY Niniejszy formularz rejestracji należy wypełnić, jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek o przyznanie Państwa dziecku finansowanego miejsca w placówce edukacji przedszkolnej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy Przykład prawidłowo wypełnionej umowy W niniejszym opracowaniu znajduje się wzór prawidłowo wypełnionej umowy. Stosując się do zaleceń tu zawartych, można bardzo łatwo i szybko wypełnić umowę. Pomocny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz WIELKA BRYTANIA Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od roku podatkowego w Polsce zaczyna się z dniem 6 kwietnia a kończy z dniem 5 kwietnia. Z tego też powodu rok podatkowy kończący się 05.04.2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO

INSTRUKCJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO Załączniki do INSTRUKCJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO w Porcie Lotniczym RZESZÓW- JASIONKA Sp. z o.o. 1. Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej. 2. Wniosek o wydanie przepustki samochodowej. 3. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e:

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246 Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: zosta on uznany za s uszny zarówno w ca oêci, jak i ka de z postanowieƒ

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo