Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską"

Transkrypt

1 Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości innych krajów rozwiniętych. Emerytura każdej osoby jest wypłacana przez rząd australijski z funduszy ogólnych, nie zaś ze składek wpłacanych przez osoby i pracodawców na fundusz ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu ustalanie wysokości emerytur australijskich wiąże się z oceną dochodów i majątku. Wypłaty w ramach zabezpieczenia społecznego dla osób indywidualnych realizuje Departament ds. Usług Dla Ludności (, DHS). Proces ubiegania się o australijską emeryturę wymaga podania informacji na temat wszystkich dochodów oraz całego majątku wnioskodawcy, a w niektórych przypadkach także na temat dochodów i majątku partnera 1. Co umowa ułatwia? Umowa stwarza możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia w dowolnym z wymienionych krajów. Umożliwia także zsumowanie okresów pobytu w Australii i okresów, w których opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce, co ułatwia spełnienie minimalnych wymogów kwalifikujących do przyznania świadczenia emerytalnego. Kto może otrzymać australijskie świadczenie? Wnioskodawca mieszkający w Australii lub Polsce może ubiegać się o australijską emeryturę w dowolnym z obu wymienionych krajów. Aby na podstawie niniejszej umowy uzyskać świadczenie, powinien spełnić następujące wymogi podstawowe*: Emerytura Nabycie prawa do emerytury jest możliwe pod następującymi warunkami: nastąpiło osiągnięcie wymaganego wieku (więcej informacji zawiera strona humanservices.gov.au) oraz całkowity okres pobytu w Australii i/lub okresy opłacania składek w Polsce wynoszą w sumie ponad 10 lat. Uwaga: jeżeli wnioskodawca mieszka poza Australią podczas ubiegania się o świadczenie, musi on udowodnić co najmniej 12 miesięcy zamieszkania w wieku produkcyjnym w Australii (Australian Working Life Residence 2 ), z czego sześć miesięcy musi być okresem ciągłym. *Mogą istnieć dodatkowe wymogi do spełnienia w celu nabycia prawa do świadczenia. INT041POL.1502 PAGE 1 OF 5

2 Kto może otrzymać polskie świadczenie? Na podstawie umowy można dodawać okresy zamieszkania w wieku produkcyjnym w Australii do okresów, w których opłacane były składki w Polsce, co ułatwia spełnienie minimalnych wymogów polskiej emerytury, renty inwalidzkiej, renty rodzinnej, renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz zasiłku pogrzebowego. Wszelkie decyzje dotyczące świadczeń w Polsce podejmowane są przez polskie organy emerytalne. Więcej informacji na temat polskich świadczeń można uzyskać kontaktując się z polskimi organami emerytalnymi 3. Jak ubiegać się o świadczenie? Wnioskodawca przebywający w Australii i ubiegający się o: australijskie świadczenie na podstawie umowy powinien odwiedzić stronę internetową humanservices.gov.au polskie świadczenie powinien skontaktować się z Departamentem 4, lub powinien złożyć wniosek w najbliższym Centrum Obsługi Klienta DHS. Wnioskodawca przebywający w Polsce i ubiegający się o: polskie świadczenie powinien skontaktować się z lokalnym biurem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; australijskie świadczenie powinien: o skontaktować się z lokalnym biurem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skontaktować się z Departamentem o pobrać wnioski ze strony internetowej humanservices.gov.au Wnioski można także składać w dowolnie wybranym lokalnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać wniosek o polskie świadczenie, należy skontaktować się z polskim organem emerytalnym 3. Wnioski o polskie świadczenie należy kierować bezpośrednio do polskiego organu emerytalnego. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać niezwłocznie, ponieważ świadczenia nie są wypłacane wstecz. Wnioski o przyznanie świadczenia australijskiego można składać z 13-tygodniowym wyprzedzeniem. INT041POL.1502 PAGE 2 OF 5 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND

3 Więcej informacji Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, otrzymać pomoc i poradę, prosimy o kontakt 4. Wyłączenie odpowiedzialności Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią wyłącznie przewodnik po istniejących świadczeniach i usługach. Informacje w niniejszej broszurze są aktualne na maj 2012 r. W przypadku późniejszego korzystania z niniejszej publikacji zalecamy sprawdzenie aktualności podanych informacji. Czy złożenie wniosku jest konieczne? Bez złożenia wniosku o jego przyznanie i przeanalizowania sytuacji wnioskodawcy nie ma możliwości określenia, czy świadczenie zostanie przyznane. Decyzja o złożeniu bądź niezłożeniu wniosku należy do osoby rozważającej ubieganie się o świadczenie emerytalne. Od kiedy dostępne są świadczenia? Większość świadczeń państwowych jest naliczana od daty lub po dacie złożenia wniosku. Szybsze złożenie wniosku oznacza możliwość szybszego przyznania świadczenia. Co mam zrobić, jeżeli mam do czynienia z osobą trzecią? Wnioskodawca może zetknąć się z osobą trzecią, która nie jest naszym pracownikiem. W takim przypadku należy pamiętać, że nie upoważniamy żadnych osób trzecich do udzielania informacji lub porad na temat świadczeń. Przypisy 1. Definicja partnera Dla naszych celów osoba jest uważana za partnera wnioskodawcy, jeżeli osoby te zamieszkują razem lub zazwyczaj zamieszkują razem, są małżeństwem, pozostają w zarejestrowanym związku (osoby przeciwnej lub tej samej płci) bądź w związku faktycznym (osoby przeciwnej lub tej samej płci). Departament uznaje osobę za pozostającą w związku faktycznym od momentu wspólnego zamieszkania z drugą osobą, jako członkiem pary. INT041POL.1502 PAGE 3 OF 5 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND

4 Departament uznaje wszelkie pary osób zarówno przeciwnej, jak i tej samej płci. 2. Pobyt w Australii Termin pobyt w Australii oznacza okresy zamieszkania w Australii w charakterze obywatela Australii lub posiadacza australijskiej wizy stałego pobytu. Pobyt w Australii w dowolnym czasie może stanowić podstawę do ubiegania się o świadczenie australijskie. Okres zamieszkania w wieku produkcyjnym jest okresem pobytu w Australii, który dotyczy osób w wieku od 16 lat do osiągnięcia australijskiego wieku emerytalnego. 3. Dane kontaktowe polskich organów ubezpieczeń społecznych Departament ds. Imigracji i Obywatelstwa może poinformować nas o podróżach wnioskodawcy do i z Australii od roku Możemy skorzystać z tych informacji w celu upewnienia się, że wnioskodawca jest uprawniony do pobierania australijskiego świadczenia. Oddział ZUS w Nowym Sączu Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych I ul. Węgierska NOWY SĄCZ POLSKA Telefon: lub Faks: Oddział Regionalny KRUS w Krakowie Placówka Terenowa w Nowym Sączu ul. Młyńska NOWY SĄCZ POLSKA 4. Dane kontaktowe Wydziału Służb Społecznych (Department of Human Services) INT041POL.1502 PAGE 4 OF 5 Telefon: Faks: Telefon: w Australii. Telefon: tylko z Polski. Uwaga: Powyższy międzynarodowy numer Freecall TM łączy bezpośrednio z Departamentem ds. Usług Dla Ludności. Ta bezpłatna usługa może być niedostępna w przypadku niektórych lokalizacji w Polsce i może nie być bezpłatna w przypadku połączeń realizowanych z telefonów komórkowych lub automatów telefonicznych. W przypadku realizacji połączenia z automatu telefonicznego może istnieć konieczność wrzucenia monet/wsunięcia karty telefonicznej, tak jak w przypadku INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND

5 połączeń lokalnych; środki te mogą nie zostać zwrócone po zakończeniu rozmowy. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego numeru Freecall TM należy skontaktować się z nami pod numerem Uwaga: mają zastosowanie opłaty taryfowe. Połączenia z telefonów komórkowych mogą wiązać się z wyższą opłatą. Uwaga: poczta nie stanowi bezpiecznego kanału komunikacyjnego. Faks: Adres pocztowy: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Odwiedź stronę internetową humanservices.gov.au INT041POL.1502 PAGE 5 OF 5 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND

6 Social Security Agreement between Australia and Poland Australia s social security system Australia s social security system is different to most other developed countries. Each person s pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested. The (DHS) delivers Australian social security payments to individuals. You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner s 1 income and assets if you want to claim an Australian pension. How does the agreement help you? The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage in Poland, so you can meet the minimum requirements for payment. Who can get an Australian payment? If you live in Australia or Poland, you can lodge a claim for the Australian Age Pension in either country. To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*: Age Pension You may be able to get Age Pension if: you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Poland add up to more than 10 years. Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months Australian Working Life Residence 2, of which six months must be continuous. * There may be additional requirements you need to meet before you can be paid. INT PAGE 1 OF 5

7 Who can get a Polish payment? Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence 2 to your periods of coverage in Poland to meet the minimum requirement for the Polish Age Pension, Disability Pension, Survivor s Pension, Work Accidents and Occupational Diseases Compensation and Pension and Funeral Benefit. The Polish pension authorities make all decisions about Polish payments. For more information about Polish payments, you should contact the Polish pension authorities 3. How do I claim? If you are in Australia, to claim: an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au a Polish payment, contact the department 4, or lodge your claim at your nearest DHS Service Centre. If you are in Poland, to claim: a Polish payment, contact your local Polish social insurance office an Australian payment: o contact your local Polish social insurance office o the department, or o download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local Polish social insurance office. To get a claim for a Polish payment, contact the Polish pension authorities 3. You will need to lodge your claim for a Polish payment directly with the Polish pension authorities. Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid. Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. For more information If you would like more detailed information you should contact us 4 for free help and advice. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND PAGE 2 OF 5

8 Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available. The information in this factsheet is accurate as at May If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date. Should I lodge a claim? We can t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not. From what date are the payments available? Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid. What do you need to do when dealing with a third party? You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments. Notes 1. Definition of a partner For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND PAGE 3 OF 5

9 2. Australian residence Australian residence means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. Working Life Residence is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. 3. Polish social insurance contact details The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your travel to and from Australia since We may use this information to make sure that you are entitled to an Australian payment. Oddział ZUS w Nowym Sa czu Wydział Realizacji Umów Mie dzynarodowych I ul. We gierska NOWY SA CZ POLAND Call or Fax Oddział Regionalny KRUS w Krakowie Placówka Terenowa w Nowym Sa czu ul. Młyn ska NOWY SA CZ POLAND Call Fax SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND PAGE 4 OF 5

10 4. Department of Human Services contact details Call from within Australia. Call from Poland only. Note: this international Freecall TM number connects you directly to the. This Freecall TM may not be available from every location within Poland and may not be free from mobile phones or public phones. You may need to insert coins/card in payphones as for a local call and this may not be refunded at the end of the call. If you are not able to use the Freecall TM number listed above, please contact us on Note: call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Note: is not a secure communication medium. Fax Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Visit humanservices.gov.au SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND POLAND PAGE 5 OF 5

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze?

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? POLISH Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? Lipiec 2013 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat płatności i usług, jakie oferujemy starszym Australijczykom. Może ci przysługiwać otrzymanie

Bardziej szczegółowo

MOD. Income and assets Dochód i majątek. Purpose of this form Przeznaczenie niniejszego formularza. Your partner Pani/Pana partner/ka

MOD. Income and assets Dochód i majątek. Purpose of this form Przeznaczenie niniejszego formularza. Your partner Pani/Pana partner/ka Income and assets Dochód i majątek IA Your partner partner/ka MOD For more information By uzyskać dodatkowe informacje What else you will need to provide Co jeszcze należy dostarczyć Purpose of this form

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire

Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire Welcome to Lincolnshire Witamy w Lincolnshire Contents Welcome to Lincolnshire 6 Maps 10 Money 18 Banks Bills Understanding Telephone Numbers 22 Employment

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem

Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem FOR OFFICE USE ONLY Authorised by Date Passport place of issue Gabem Umbrella Company (GUC) Membership Application Form Formularz aplikacyjny o członkostwo w spółce patronackiej Gabem Permit type Expiry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

Northern Ireland Community Welcome Pack June 2013 Irlandii Północnej Pakiet Powitalny

Northern Ireland Community Welcome Pack June 2013 Irlandii Północnej Pakiet Powitalny Northern Ireland Community Welcome Pack June 2013 Irlandii Północnej Pakiet Powitalny Polski/Polish/English Contents WPROWADZENIE - INTRODUCTION... 2 ZRZECZENIE SIĘ DISCLAIMER... 3 UMOWA ZACHOWANIA DOBRYCH

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Karty Korporacyjnej American Express

Karty Korporacyjnej American Express POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje i Instrukcje

Informacje i Instrukcje Informacje i Instrukcje Proszę, postępuj zgodnie z poniższymi informacjami aby zapewnić prawidłowe wypełnienie dokumentów. Musisz wydrukować poszczególne strony na osobnych arkuszach. Proszę, pamiętaj

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA CAN-PL 1 WNIOSEK APPLICATION O POLSKĄ EMERYTURĘ FOR POLISH

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM ? Najczęściej Karta Kredytowa Citi Simplicity zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM Spis treści Table of Contents Rachunek karty 4 Oprocentowanie i odsetki 6 Opłaty 8 Spłata karty 12

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta Wniosek o otwarcie konta Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome zawiera Konto Osobiste NatWest Welcome z kartą debetową oraz Konto do Przelewu Pieniędzy z kartą do przelewu pieniędzy Application Form

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme)

Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme) Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme) Bi-lingual Polish English version Niniejsza broszura zawiera podsumowanie zasad stosowanych podczas oceniania potrzeb wnioskodawców oraz przydziałów

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo