Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała"

Transkrypt

1 Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób zmarłych złożonego w imieniu Wnioskodawcy zmarłego po wyliczeniu kwoty straty na podstawie złożonego wcześniej Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała Jeżeli Wnioskodawca, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, umrze po otrzymaniu wyliczenia kwoty straty dokonanego na podstawie tegoż wniosku, na potrzeby rozpatrzenia Wniosku dla osób zmarłych złożonego przez Zarządcę spadku zmarłego Fundusz VCF zastosuje następujące wytyczne: 1. VCF nie dokona korekty wcześniejszego wyliczenia kwoty straty dokonanego na podstawie Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Dokonane wyliczenie uznaje się za ostateczne (z zastrzeżeniem ewentualnych odwołań lub uzupełnień, które mogą mieć miejsce po jego dokonaniu). Wszelkie przyszłe kwoty należne na podstawie Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała zostaną wypłacone upoważnionemu Zarządcy spadku. Zob. FAQ 4.15 w celu uzyskania istotnych informacji dotyczących czynności, jakie należy wykonać, gdy osoba, która złożyła Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, umrze. 2. VCF wyliczy kwotę straty wynikającej z Wniosku dla osób zmarłych i odejmie od niej kwotę straty ustalonej w odniesieniu do Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. VCF ustali kwotę straty na podstawie Wniosku dla osób zmarłych odpowiadającą kwocie, o jaką wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób zmarłych przewyższa stratę całkowitą ustaloną na podstawie Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Jeżeli kwota straty ustalona w odniesieniu do Wniosku dla osób zmarłych nie przewyższa kwoty straty ustalonej w odniesieniu do Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała, kwota należna na podstawie Wniosku dla osób zmarłych wyniesie zero. Wytyczne te mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Wnioskodawca zmarł w wyniku uszczerbku na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania z VCF w związku z wydarzeniami z 11 września 2001 r., przy czym ustalono już kwotę straty w odniesieniu do Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Jeżeli nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie kwoty straty ustalonej na podstawie Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała, informacje zawarte w tymże wniosku zostaną poddane weryfikacji w ramach Wniosku dla osób zmarłych i zawarte we wstępnym wyliczeniu kwoty straty dla zmarłego. W jaki sposób można dokonać oceny wniosku i ustalić, czy złożenie Wniosku dla osób zmarłych spowoduje wypłatę dodatkowej kwoty? Kwota należna na podstawie każdego wniosku wyliczana jest indywidualnie, w związku z czym nie istnieje reguła, którą można by zastosować do wszystkich wniosków. Należy mieć na uwadze następujące kwestie: Strata ekonomiczna. Wyliczenie utraconych przyszłych dochodów na potrzeby Wniosku dla osób zmarłych różni się pod następującymi względami od wyliczenia utraconych przyszłych przychodów na potrzeby Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała: 1. VCF wyliczy kwotę straty wynikającej z Wniosku dla osób zmarłych w sposób stanowiący odzwierciedlenie udziału Zmarłego w wydatkach gospodarstwa domowego (współczynnik konsumpcji). Uzyskana kwota obniży kwotę straty z tytułu utraconych przyszłych przychodów. 2. W przypadku Wniosków dla osób zmarłych VCF nie dokonuje potrącenia zarobków netto. Oznacza to, że jeżeli strata związana z uszkodzeniem ciała była Strona 1 z 2

2 Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała stratą częściową, utracone przyszłe dochody wyliczane na podstawie Wniosku dla osób zmarłych mogą stanowić kwotę wyższą niż kwota utraconych przyszłych dochodów wyliczanych na podstawie Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Zob. FAQ Co więcej, wszelkie mające zastosowanie potrącenia za rentę dotyczącą Wniosku dla osób zmarłych będą się różnić od potrącenia za rentę inwalidzką dotyczącą Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Strata nieekonomiczna. W przypadku Wniosków dla osób z uszkodzeniem ciała wysokość odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych ustala się na podstawie rozmiaru szkód fizycznych, którego miernikiem jest wpływ na zdolność Wnioskodawcy do pracy i do wykonywania czynności życia codziennego. W przypadku Wniosków dla osób zmarłych stosuje się generalnie z góry ustalone kwoty, tj USD dla Zmarłego oraz dodatkowe USD dla małżonka i każdej osoby będącej na utrzymaniu Zmarłego. Oznacza to, że kwota wypłacona z tytułu straty nieekonomicznej dotycząca Wniosku dla osób zmarłych, może przekroczyć kwotę wypłaconą z tytułu straty nieekonomicznej dotyczącą Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Potrącenia. Od wyliczonej kwoty VCF odejmie wypłaty ze źródeł dodatkowych otrzymane lub należne beneficjentom Wnioskodawcy zmarłego. Potrącenia mające zastosowanie w przypadku Wniosku dla osób zmarłych mogą się znacząco różnić od potrąceń mających zastosowanie w przypadku Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała. Na przykład kwota należności z tytułu renty inwalidzkiej otrzymywanej przez Wnioskodawcę może zostać potrącona z kwoty straty ustalonej na podstawie Wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała, a kwota należności z tytułu renty rodzinnej może zostać potrącona z kwoty straty ustalonej na podstawie Wniosku dla osób zmarłych. Dokonywane mogą być również inne potrącenia takie jak potrącenie kwoty świadczeń na wypadek śmierci, odszkodowania z tytułu ubezpieczenie na życie i świadczeń rodzinnych z ubezpieczenia społecznego które spowodują obniżenie kwoty straty ustalonej na podstawie Wniosku dla osób zmarłych, ale nie będą miały wpływu na Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała. Jeżeli Zmarły posiada wysoką polisę ubezpieczenia na życie, na podstawie której jeden lub kilku beneficjentów Zmarłego otrzyma odszkodowanie, sugeruje się wzięcie takiej polisy pod uwagę podczas podejmowania decyzji o złożeniu Wniosku dla osób zmarłych. Na kolejnych trzech stronach znajdują się szczegółowe ilustracje hipotetyczne. Strona 1 z 2

3 Hypothetical Example: NYPD Claimant Who Retired on a Disability Pension and Filed a PI Claim, and Passed Away after Receiving a VCF PI Award Full or Partial Loss: Full Age at Death: 52.7 Start of 3/4 Disability Pension: 4/30/2013 Marital Status: M Age at Start of 3/4 Disability Pension: 51.0 Number Children Under Age 18 or Disabled: (Ages 17.5 and 12.4 as of date of death) 2 Primary Employer: NYPD Primary Employer: NYPD Total Annual Earnings From All Employers: $94,000 Total Annual Earnings From All Employers: $94,000 Years Since NYPD Appointment as of 04/30/2013: 22.8 NYPD Annual Earnings: $94,000 Years Since NYPD Appointment as of 01/01/2015: 24.5 Loss of Earnings, Pension, and Other Fringe Benefits $936, Past Earnings Losses - From Date of Disability (04/30/2013) to Date of Death (01/01/2015) $129, Past and Future Medical Expenses $0.00 Loss of Future Earnings, Pension, and Other Fringe Benefits $821, Total Hypothetical Economic Loss $936, Loss of Replacement Services $0.00 Total Hypothetical Economic Loss $951, Total Hypothetical Economic and Non-Economic Losses Before Collateral Offsets $1,061, Total Hypothetical Non-Economic Losses $550, Hypothetical Collateral Offsets (All): Non-Economic Loss for Dependents $300, Present Value of NYPD Disability Pension Benefit $204, Past Social Security Disability Benefits $11, Total Hypothetical Economic and Non-Economic Losses Before Collateral Offsets $1,501, Present Value of Claimant's Future Social Security Disability Benefits $311, Past and Future Workers Compensation Benefits $0.00 Hypothetical Collateral Offsets (All Except Personal Life and AD&D Insurance): Past and Future ST and/or LT Disability Insurance $0.00 IF ELECTED ANNUITY PENSION: VCF1 Award $0.00 Present Value of NYPD Survivor Annuity Pension Benefit $450, Social Security One-time Lump Sum Death Benefit $ Prior Settlements $0.00 Past Social Security Benefits Spouse & Decedent $20, Other Offset $0.00 Children/ Parents $0.00 Present Value of Children's Future Social Security Survivor Benefits $101, Total Hypothetical Offsets $526, Present Value of Parent's Future Social Security Survivor Benefits $0.00 Past and Future Workers Compensation Benefits Spouse/Children $0.00 Total Hypothetical Presumed Award $534, Job Related Life Insurance and Other Death Benefits (Federal, State, & City Level) $125, (Hypothetical example; Actual amount will be based on employment and union benefits) VCF1 Award $0.00 Settlement Amounts $0.00 Hypothetical Collateral Offsets (All Except Personal Life and AD&D Insurance) $696, Hypothetical Presumed Award (Before Offsets for Any Personal Life and AD&D Insurance $804, As an Example, Following is the Result if the Claimant had a $100,000 Personal Life Insurance Policy: Personal Life Insurance Paid to Spouse (Less Premiums) $100, Total Hypothetical Offsets for Personal Life and AD&D Insurance $100, Total Hypothetical Presumed Award (All Offsets Included) $704, If a claim is filed by a Personal Representative of a Deceased Claimant who died as a result of a 9/11-related VCF eligible condition after a loss determination had already been made on a Personal Injury Claim that had been filed before the Claimant died, the following methodology will be applied. Note that the VCF will not adjust the previous loss calculation for the Personal Injury claim - that claim calculation is considered final (subject to any appeal or amendment that may have been submitted after the loss calculation). The VCF will calculate the loss for the Deceased Claim and deduct the loss already determined for the Personal Injury claim. The VCF will issue a loss determination for the Deceased Claim in the amount by which the computation for the Deceased Claim exceeds the total loss determined for the PI claim. If the loss determined for the Deceased Claim does not exceed the loss determined for the PI Claim, the Deceased Claim will be valued at zero. In this hypothetical, the loss calculated on the Deceased Claim would exceed the loss already determined for the PI claim, so the Deceased Claim calculation would be as follows: Total Hypothetical Presumed Award on Deceased Claim $704, Less Total Hypothetical PI Presumed Award Already Determined -$534, Resulting Determination on Deceased Claim After PI Determination $170,023.44

4 Hypothetical Example: Claimant With No Pension Who Filed a PI Claim and Passed Away After Receiving a VCF PI Award Full or Partial Loss: Full Age at Death: 56.5 Start of Earnings and Pension Loss: 10/27/2012 Marital Status: M Age: 54.3 Number Children Under Age 18 or Disabled: 0 Employer: Company ABC Primary Employer: Company ABC Total Annual Earnings From All Employers (adjusted if partial loss): $85,000 Total Annual Earnings From All Employers: $85,000 Total Hypothetical Economic Losses Before Collateral Offsets Loss of Earnings, Pension and Other Fringe Benefits $761, Past Earnings Losses - Date of Disability (10/27/2012) to Date of Death (01/01/2015) $161, Other Earnings Losses $0.00 Other Earnings Losses $0.00 Past and Future Medical Expenses $0.00 Loss of Future Earnings, Pension, and Other Fringe Benefits $568, Total Hypothetical Economic Losses Before Collateral Offsets $761, Loss of Replacement Services $0.00 Total Hypothetical Economic Losses $730, Total Hypothetical Economic and Non-Economic Losses Before Collateral Offsets $886, Total Hypothetical Non-Economic Losses $350, Hypothetical Collateral Offsets (All): Non-Economic Loss for Dependents $100, Present Value of Disability Pension Benefit $0.00 Past Social Security Disability Benefits $36, Total Hypothetical Economic and Non-Economic Losses Before Collateral Offsets $1,080, Present Value of Claimant's Future Social Security Disability Benefits $219, Past Workers Compensation Benefits $0.00 Hypothetical Collateral Offsets (All Except Personal Life and AD&D Insurance): PV of Future Workers Compensation Benefits $0.00 Present Value of Survivor Pension Benefit $0.00 Past ST or LT Disability Insurance $0.00 Social Security One-time Lump Sum Death Benefit $ PV of Future Long-Term Disability Insurance $0.00 Past Social Security Benefits Spouse & Decedent $47, VCF1 Award $0.00 Children/Parents $0.00 Present Value of Children's Future Social Security Survivor Benefits $0.00 Prior Settlements $0.00 Present Value of Parent's Future Social Security Survivor Benefits $0.00 Other Offset $0.00 Past and Future Workers Compensation Benefits Spouse/Children $0.00 Job Related Life Insurance and Other Death Benefits $0.00 Total Hypothetical Offsets $256, VCF1 Award $0.00 Total Hypothetical Presumed Award $630, Settlement Amounts $0.00 Hypothetical Collateral Offsets (All Except Personal Life and AD&D Insurance) $48, Hypothetical Presumed Award (Before Offsets for Any Personal Life and AD&D Insurance) $1,032, As an Example, Following is the Result if the Claimant had a $250,000 Personal Life Insurance Policy: Personal Life Insurance Paid to Spouse (Less Premiums) $250, Total Hypothetical Offsets for Personal Life and AD&D Insurance $250, Total Hypothetical Presumed Award (All Offsets Included) $782, If a claim is filed by a Personal Representative of a Deceased Claimant who died as a result of a 9/11-related VCF eligible condition after a loss determination had already been made on a Personal Injury Claim that had been filed before the Claimant died, the following methodology will be applied. Note that the VCF will not adjust the previous loss calculation for the Personal Injury claim - that claim calculation is considered final (subject to any appeal or amendment that may have been submitted after the loss calculation). The VCF will calculate the loss for the Deceased Claim and deduct the loss already determined for the Personal Injury claim. The VCF will issue a loss determination for the Deceased Claim in the amount by which the computation for the Deceased Claim exceeds the total loss determined for the PI claim. If the loss determined for the Deceased Claim does not exceed the loss determined for the PI Claim, the Deceased Claim will be valued at zero. In this hypothetical, the loss calculated on the Deceased Claim would exceed the loss already determined for the PI claim, so the Deceased Claim calculation would be as follows: Total Hypothetical Presumed Award on Deceased Claim $782, Less Total Hypothetical PI Presumed Award Already Determined -$630, Resulting Determination on Deceased Claim After PI Determination $152,128.58

5 Hypothetical Example: Claimant With No Pension Who Filed a PI Claim and Passed Away After Receiving a VCF PI Award Full or Partial Loss: Full Age at Death: 56.5 Start of Earnings and Pension Loss: 10/27/2012 Marital Status: M Age: 54.3 Number Children Under Age 18 or Disabled: 0 Employer: Company XYZ Primary Employer: Company XYZ Total Annual Earnings From All Employers (adjusted if partial loss): $40,000 Total Annual Earnings From All Employers: $40,000 Total Hypothetical Economic Losses Before Collateral Offsets Loss of Earnings, Pension and Other Fringe Benefits $376, Past Earnings Losses - Date of Disability (10/27/2012) to Date of Death (01/01/2015) $77, Other Earnings Losses: $0.00 Other Earnings Losses - $0.00 Past and Future Medical Expenses $0.00 Loss of Future Earnings, Pension, and Other Fringe Benefits $260, Total Hypothetical Economic Losses Before Collateral Offsets $376, Loss of Replacement Services $0.00 Total Hypothetical Economic Losses $338, Total Hypothetical Economic and Non-Economic Losses Before Collateral Offsets $501, Total Hypothetical Non-Economic Losses $350, Hypothetical Collateral Offsets (All): Non-Economic Loss for Dependents $100, Present Value of Disability Pension Benefit $0.00 Past Social Security Disability Benefits $30, Total Hypothetical Economic and Non-Economic Losses Before Collateral Offsets $688, Present Value of Claimant's Future Social Security Disability Benefits $187, Past Workers Compensation Benefits $0.00 Hypothetical Collateral Offsets (All Except Personal Life and AD&D Insurance): PV of Future Workers Compensation Benefits $0.00 Present Value of Survivor Pension Benefit $0.00 Past ST or LT Disability Insurance $0.00 Social Security One-time Lump Sum Death Benefit $ PV of Future Long-Term Disability Insurance $0.00 Past Social Security Benefits Spouse & Decedent $40, VCF1 Award $0.00 Children/Parents $0.00 Present Value of Children's Future Social Security Survivor Benefits $0.00 Prior Settlements $0.00 Present Value of Parent's Future Social Security Survivor Benefits $0.00 Other Offset $0.00 Past and Future Workers Compensation Benefits Spouse/Children $0.00 Job Related Life Insurance and Other Death Benefits $0.00 Total Hypothetical Offsets $217, VCF1 Award $0.00 Total Hypothetical Presumed Award $283, Settlement Amounts $0.00 Hypothetical Collateral Offsets (All Except Personal Life and AD&D Insurance) $40, Hypothetical Presumed Award (Before Offsets for Any Personal Life and AD&D Insurance) $647, As an Example, Following is the Result if the Claimant had a $100,000 Personal Life Insurance Policy: Personal Life Insurance Paid to Spouse (Less Premiums) $100, Total Hypothetical Offsets for Personal Life and AD&D Insurance $100, Total Hypothetical Presumed Award (All Offsets Included) $547, If a claim is filed by a Personal Representative of a Deceased Claimant who died as a result of a 9/11-related VCF eligible condition after a loss determination had already been made on a Personal Injury Claim that had been filed before the Claimant died, the following methodology will be applied. Note that the VCF will not adjust the previous loss calculation for the Personal Injury claim - that claim calculation is considered final (subject to any appeal or amendment that may have been submitted after the loss calculation). The VCF will calculate the loss for the Deceased Claim and deduct the loss already determined for the Personal Injury claim. The VCF will issue a loss determination for the Deceased Claim in the amount by which the computation for the Deceased Claim exceeds the total loss determined for the PI claim. If the loss determined for the Deceased Claim does not exceed the loss determined for the PI Claim, the Deceased Claim will be valued at zero. In this hypothetical, the loss calculated on the Deceased Claim would exceed the loss already determined for the PI claim, so the Deceased Claim calculation would be as follows: Total Hypothetical Presumed Award on Deceased Claim $547, Less Total Hypothetical PI Presumed Award Already Determined -$283, Resulting Determination on Deceased Claim After PI Determination $263,797.27

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r.

Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r. koniecznywierzbicki.pl Skuteczność Kompetencja Zaufanie Jak uregulować odpowiedzialność dostawcy IT w umowach na wdrożenie systemów i na świadczenie usług IT? Kraków, 16 listopada 2017 r. r.pr. Łukasz

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor claim record* REGON : 510734049 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Lubelska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

MAS/01100103 FIAT UNO samochód osobowy OKLP354 AC 2011-05-29 2012-05-28

MAS/01100103 FIAT UNO samochód osobowy OKLP354 AC 2011-05-29 2012-05-28 ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH Confirmation of motor insurance claim record Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zaświadcza, że: insurer hereby confirms

Bardziej szczegółowo

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 2014-04-07 Sopot data i miejsce wystawienia Date and place of confirmation issue 311862 L.dz. Confirmation No. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL YEARBOOK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OF SOCIAL INSURANCE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution

STATISTICAL YEARBOOK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OF SOCIAL INSURANCE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution Zakład Ubezpieczeń Społecznych Social Insurance Institution ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH STATISTICAL YEARBOOK OF SOCIAL INSURANCE 2006-2008 Warszawa 2009 Warsaw Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

MAW/ CASE 580SLE pojazd wolnobieżny A AC AC/ POLONEZ 1.6GLI SANITARNY SDK2868 AC

MAW/ CASE 580SLE pojazd wolnobieżny A AC AC/ POLONEZ 1.6GLI SANITARNY SDK2868 AC ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH Confirmation of motor insurance claim record Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zaświadcza, że: insurer hereby confirms

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Confirmation of motor insurance claim record

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Confirmation of motor insurance claim record UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

ACE/10875336 NISSAN TERRANO. KXL5440 AC 1999-03-04 2000-03-03 ACE/12874532 NISSAN TERRANO. KXL5440 AC 2000-03-24 2001-03-03

ACE/10875336 NISSAN TERRANO. KXL5440 AC 1999-03-04 2000-03-03 ACE/12874532 NISSAN TERRANO. KXL5440 AC 2000-03-24 2001-03-03 ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH Confirmation of motor insurance claim record Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zaświadcza, że: insurer hereby confirms

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

USA Poland Social SecurityAgreement

USA Poland Social SecurityAgreement Warszawa, 06.22.2008 USA Poland Social SecurityAgreement Totalization Agreement in force from 1 March 2009 KPMG Tax M.Michna sp.k. Łukasz Grzejdziak Main Purposes of Totalization Agreement Elimination

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

April 26, :00 PM

April 26, :00 PM ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 26, 2017 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 26 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Strona 1 z 6 WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ /OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Confirmation of motor insurance claim record 07.05.2013 WARSZAWA Date and place of confirmation issued L.dz. 0000060868/090000000/PUB/2013

Bardziej szczegółowo

1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY

1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 1 1. Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art. 13.1.d)] W załączeniu znajdują się kopie aktualnych formularzy wniosków, wraz ze szczegółowymi komentarzami ułatwiającymi

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT TŁUMACZA TEKSTÓW

ASYSTENT TŁUMACZA TEKSTÓW POLSKO-ANGIELSKI ASYSTENT TŁUMACZA TEKSTÓW UŻYWANYCH W PISMACH I LISTACH HANDLOWYCH, BIZNESOWYCH, URZĘDOWYCH I PRYWATNYCH opracował: Jacek Gordon 2 Polsko-angielski asystent tłumacza tekstów używanych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

Two-Year-Old Funding Information. Polish / English

Two-Year-Old Funding Information. Polish / English Two-Year-Old Funding Information Polish / English 1 Free Early Education Entitlement for Two-Year-Olds (Two-Year-Old Funding) Good childcare provision is important to children s development to help them

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo