Banki - prognozy II kw r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banki - prognozy II kw r."

Transkrypt

1 Banki prognozy II kw r Sektor bankowy w II kwartale 2008 roku Podsumowanie 9300,00 WIG Banki W sektorze bankowym w II kwartale 2008 roku kontynuowane były wzrosty wolumenów, przy czym wzrost kredytów nieco zwolnił (+28% r/r; tradycyjnie siłą napędową pozostają kredyty hipoteczne które r/r zwiększyły się o ponad 40%), natomiast przyspieszył wzrost depozytów (+18% r/r; najszybciej o około 23% r/r rosną depozyty osób fizycznych, co jest efektem m.in. realokacji środków wcześniej ulokowanych w funduszach inwestycyjnych). 7800,00 Wyniki banków w II kwartale 2008 roku Bank Millennium, który opublikował wyniki za II kwartał, zanotował zysk netto zbliżony do notowanego w I kwartale br. Na wyniki banku wpłynęły pozytywnie rosnące dochody odsetkowe. Ta tendencja, ze względu na ciągle dynamicznie rosnące wolumeny oraz rosnące marże odsetkowe będzie widoczna również w innych bankach. Negatywny, aczkolwiek oczekiwany, wpływ na wynik netto miały wynik prowizyjny (na który tak w Millennium, ale również w innych bankach, wpływają dochody realizowane na rynkach kapitałowych) oraz rosnące koszty związane głównie z rozwojem sieci. Ten ostatni czynnik zapewne będzie wyraźny również w BZ WBK. W wynikach Millennium wyraźny był też wzrost kosztów ryzyka, które annualizowane stanowiły 0,43% portfela kredytowego. Sądzimy, że ponieważ okres powszechnego rozwiązywania rezerw na kredyty się zakończył, a ponadto banki są po okresie bardzo dynamicznego zwiększania portfeli kredytowych, negatywne saldo odpisów na należności będzie coraz bardziej wpływało na ich zyski. Nie chcemy jednak przez to powiedzieć, że odpisy przesądzą o pogorszeniu wyników banków w przyszłości, a raczej, że będą jednym z czynników osłabiąjących realizowane przez nie dynamiki. Podsumowując oczekiwane wyniki kwartalne w 7 bankach, spodziewamy się zwiększenia zysku netto w porównaniu z I kwartałem o około 6,5% i jednocześnie pogorszenia w porównaniu z II kwartałem poprzedniego roku o ponad 10% (wyłączając nieporównywalne z poprzednim rokiem wyniki Pekao). Największy spadek wyniku porównywalnego w relacji do II kwartału poprzedniego roku może zanotować ING BSK, w którym dużą niepewność stanowi mocno zmieniający się z kwartału na kwartał wynik na instrumentach finansowych (i pozostajemy ostrożni prognozując tę pozycję w warunkach zmieniających się stóp procentowych), a w którym na wynik raportowany wpłynie transakcja sprzedaży portfela należności nieregularnych (około 26% zysku kwartalnego). Jedynym bankiem, w którym oczekujemy (niewielkiego) wzrostu wyniku w relacji do wyników raportowanych przed rokiem jest BRE. Jednocześnie dzięki jednorazowym wynikom zrealizowanym na akcjach Skarbca, bank ten będzie mógł pochwalić się najwyższą (o około +60%) zmianą wyniku raportowanego. Perspektywy na cały 2008 rok Podtrzymujemy opinię, że na wyniki banków w roku bieżącym będą wpływać pozytywnie ciągle wysokie dynamiki wolumenów, w szczególności wzrostu kredytów, poszerzająca się marża odsetkowa i dalszy rozwój takich obszarów biznesu jak karty kredytowe, bankassurance, leasing czy factoring. Przychody z zarządzania aktywami i z dystrybucji jednostek, które były motorem wzrostu wyniku prowizyjnego w poprzednim roku, w roku bieżącym istotnie spadają i banki, w których miały one znaczący udział (BZ WBK, Millennium) mogą zanotować spadek wyniku prowizyjnego. W przypadku Pekao widoczny będzie spadek zysków jednostek stowarzyszonych (Pioneer IM). Pod presją będą pozostawały koszty banków z uwagi na systematycznie rosnące płace (zakładamy około 10% wzrost płac) oraz ekspansję sieci (BZ WBK, Millennium). 6300, , Bank WIGBanki WIG znormalizowany Podstawowe Wskaźniki PE P/BV ROE DY 2008P 2008P 2008P 2008P BRE 10,6 2,64 28% 0,0% BZ WBK 12,2 2,17 19% 3,4% ING BSK 10,7 1,38 14% 2,2% Handlowy 11,5 1,68 15% 4,9% Kredyt Bank 14,5 1,89 13% 3,4% Millennium 11,4 1,97 18% 3,0% Pekao 11,2 2,72 25% 5,9% Mediana 11,4 1,97 18% 3,4% Podsumowując uważamy, że nie jest przesądzony wzrost zysków wszystkich banków w roku bieżącym w porównaniu z poprzednim rokiem. Prognozujemy spadek zysku w ING BSK, BZ WBK oraz Kredyt Banku. W przypadku Pekao dynamika porównywalnego zysku netto (oczywiście w relacji do wyniku proforma za 2007 rok) będzie bardzo niska. Wzrost zysków całorocznych zakładamy w BRE, Banku Handlowym oraz Millennium. Opracowanie zawiera zestawienie wcześniej wydanych rekomendacji i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji s rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dom Maklerski PKO BP Hanna Kędziora ul. Puławska 15 tel. (022) Warszawa tel. (022)

2 Prognozy Kwartalne Spółki Zysk netto skorygowany za II kw II kw. 2008P / II kw I kw / I kw Wzrost EPS skorygowanego 2007 / P / P / 2008P Banki Pekao 765,32 9,6% 0,5% 23,0% 66,5% 10,8% BZ WBK 270,59 9,2% 6,7% 25,9% 6,4% 4,8% Millennium 125,25 2,1% 46,0% 53,5% 6,5% 12,6% Kredyt Bank 88,47 11,4% 13,0% 28,9% 17,1% 17,5% ING BSK 100,90 41,1% 3,8% 6,7% 18,9% 12,5% Handlowy 186,70 16,0% 6,6% 62,1% 9,6% 22,2% BRE 172,53 1,0% 35,1% 60,4% 21,4% 21,6% średnio 10,5% 6,5% 11,7% 32,9% 13,3%

3 Obowiązująca rekomendacja: Prognozy kwartalne BRE cena rynkowa (zł) 395,00 kapitalizacja (mln zł) ,96 BV (mln zł) 3 813,52 liczba akcji (mln szt.) 29,66 free float 30,2% free float (mln zł) 3 538,22 Commerzbank 69,80 Data publikacji raportu kwartalnego 31 lipca W wynikach BRE Banku za II kwartał znajdzie się zysk zrealizowany przy połączeniu PTE Skarbiec Emerytura oraz Aegon PTE. Po zamianie akcji towarzystwa bank posiada 49,7% kapitału zakładowego i głosów Aegon PTE. Jest to krótkoterminowa inwestycja, na której wg naszych szacunków BRE w II kwartale zrealizowało blisko 120 mln zł zysku na poziomie netto (uwzględniając wpływ aktywa podatkowego w wysokości 52 mln zł), i na której zrealizuje jeszcze w br. około 6070 mln zł zysku netto przy ostatecznej sprzedaży pakietu. Ponieważ wcześniej w naszej całorocznej prognozie zysku netto uwzględnialiśmy na całej transakcji zysk na sprzedaży akcji Skarbca (obecnie Aegon) w wysokości 140 mln, a ostateczny wpływ będzie wyższy o 44 mln zł, obecnie zwiększamy o tę kwotę 44 mln zł roczny zysk netto (bez zmian pozostawiamy prognozę wyniku powtarzalnego). Po wyłączeniu efektu przeszacowania Skarbca i zaksięgowania aktywa podatkowego, wynik netto BRE Banku w II kwartale szacujemy na 175 mln zł. Jest to zaledwie o 2% więcej niż w II kwartale poprzedniego roku (po zdjęciu 14 mln zł zysku zrealizowanego na sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze) i około 5% mniej niż w I kwartale br. Tym niemniej takie wyniki ocenilibyśmy jako dobre. Spodziewamy się, że zyski banku będą znajdowały się głównie pod presją wzrostu odpisów na rezerwy (zakładamy saldo na poziomie 42 mln zł w II kwartale, podczas gdy przed rokiem było +1 mln zł, a w I kw. br. 22 mln zł). Po stronie przychodowej spodziewamy się dynamicznego wzrostu dochodów odsetkowych (wzrost o prawie 40% r/r do 336 mln zł; efekt wzrostu portfela kredytowego), niewielkiej zmiany częściowo powiązanych z rynkiem kapitałowym dochodów prowizyjnych (+niecałe 3% r/r, do 151 mln zł) oraz 18% wzrostu wyniku z pozycji wymiany (do około 130 mln zł). Łącznie wzrostu powtarzalnego wyniku na działalności bankowej oczekujemy na poziomie 19% w porównaniu do II kw roku i o 3% w porównaniu do I kw. br. Koszty ogólne szacujemy na 372 mln zł (+16% r/r). mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 724, , , , ,3 241,4 468,9 335,7 641,2 zmiana 16,5% 41,9% 27,8% 24,5% 17,5% 49,57% 41,03% 39,1% 36,7% Przychody razem 1 624, , , , ,1 551, ,5 706, ,0 zmiana 19,7% 35,5% 19,4% 18,4% 13,8% 34,43% 31,61% 28,0% 40,0% Wynik przed kosztami odpisów 580,6 922, , , ,0 229,8 442,3 334,4 763,9 zmiana 39,1% 58,9% 25,3% 25,6% 13,8% 53,33% 56,82% 45,5% 72,7% Zysk netto 421,2 710, ,0 873,9 989,8 181,1 403,9 289,5 632,4 zmiana 70,2% 68,6% 55,6% 20,9% 13,3% 78,45% 123,87% 59,9% 56,6% Zysk netto skorygowany 366,9 591,4 718,5 873,9 989,8 170,0 320,2 172,5 376,4 zmiana 59,1% 61,2% 21,5% 21,6% 13,3% 67,49% 77,52% 1,5% 17,5% Marża odsetkowa netto 1,9% 2,1% 2,1% 2,3% 2,4% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% ROA 1,1% 1,4% 1,8% 1,2% 1,2% 1,5% 1,8% 1,8% 2,1% ROE 18,5% 24,3% 28,5% 18,0% 17,1% 25,1% 29,1% 31,6% 35,4% EPS (zł) 14,28 23,95 37,25 29,46 33,37 DPS (zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stopa dywidendy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% P/E 27,7 16,5 10,6 13,4 11,8 P/BV 4,60 3,52 2,64 2,21 1,86 p prognoza DM PKO BP S.A. 3

4 Prognozy kwartalne BZ WBK Obowiązująca rekomendacja: cena rynkowa (zł) 149,00 kapitalizacja (mln zł) ,08 BV (mln zł) 4 642,90 liczba akcji (mln szt.) 72,96 free float 29,5% free float (mln zł) 3 210,23 AIB 70,47 Data publikacji raportu kwartalnego 30 lipca Oczekujemy, że wyniki BZ WBK będą o około 9% niższe niż przed rokiem i jednocześnie o 11% wyższe niż w I kwartale br. Wzrost wyniku netto w porównaniu do poprzedzającego kwartału to efekt wypłacanych w II kwartale roku dywidend, w szczególności ze spółek z grupy CU (w tym roku było to 61 mln zł, czyli wielkość porównywalna z osiągniętą w II kwartale 2007 roku 60 mln zł). Bez nich wynik na działalności bankowej w II kwartale byłby niższy niż w I kwartale ze względu na oczekiwany spadek wyniku prowizyjnego (do 334 mln zł, a więc o ponad 4% w porównaniu z I kw. br.). W samym II kwartale fundusze w zarządzaniu Arki spadły o kolejne prawie 15%, a w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2007 roku o około 30% (w II kw roku opłaty prowizyjne związane z zarządzaniem aktywami wynosiły ponad 160 mln zł i 36% wyniku z tytułu prowizji banku). Bardzo dobrze powinien się natomiast prezentować wynik z tytułu odsetek oczekujemy, że wzrośnie o około 6% w porównaniu z I kw. br. i o ponad 30% r/r (zakładamy blisko 37% wzrost kredytów r/r). To właśnie wynik odsetkowy w głównej mierze odpowiedzialny jest za wzrost wyniku na działalności bankowej WBK o blisko 6% r/r. Tak jak wskazywał wcześniej prezes banku, dynamika kosztów ogólnych WBK w II kwartale będzie wyższa niż przychodów. Szacujemy, że podobnie jak w I kwartale, przekroczy ona 20% r/r co związane jest z kontynuowanym szybkim rozwojem sieci placówek. Saldo odpisów na rezerwy zakładamy na poziomie 25 mln zł. Podtrzymujemy opinię, że w całym 2008 roku bankowi trudno będzie przekroczyć poziom zysku uzyskanego w roku poprzednim. mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 1 031, , , , ,3 304,0 594,0 399,8 775,6 zmiana 13,5% 24,7% 19,5% 10,8% 11,9% 20,75% 20,50% 31,5% 30,6% Przychody razem 2 373, , , , ,2 775, ,1 819, ,1 zmiana 24,0% 24,5% 8,5% 11,5% 12,4% 20,37% 21,39% 5,7% 8,6% Wynik przed kosztami odpisów 1 084, , , , ,6 408,5 754,3 385,6 740,2 zmiana 44,6% 28,7% 2,6% 7,8% 15,4% 21,32% 28,50% 5,6% 1,9% Zysk netto 758,2 954,7 893,8 939, ,0 298,0 558,6 270,6 513,7 zmiana 47,1% 25,9% 6,4% 5,1% 16,0% 19,91% 32,05% 9,2% 8,0% Zysk netto skorygowany 758,2 954,7 893,8 939, ,0 298,0 558,6 270,6 513,7 zmiana 47,1% 25,9% 6,4% 5,1% 16,0% 19,91% 32,05% 9,2% 8,0% Marża odsetkowa netto 3,3% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% ROA 2,4% 2,6% 2,1% 2,0% 2,1% 3,4% 3,3% 2,4% 2,3% ROE 20,7% 23,0% 19,1% 17,7% 18,3% 29,0% 28,1% 23,4% 22,9% EPS (zł) 10,39 13,09 12,25 12,84 14,86 DPS (zł) 6,00 3,00 5,00 5,25 5,51 Stopa dywidendy 4,0% 2,0% 3,4% 3,5% 3,7% P/E 14,3 11,4 12,2 11,6 10,0 P/BV 2,75 2,50 2,17 1,95 1,73 p prognoza DM PKO BP S.A. 4

5 Prognozy kwartalne ING BSK Obowiązująca rekomendacja: cena rynkowa (zł) 448,00 kapitalizacja (mln zł) 5 828,48 BV (mln zł) 3 997,41 liczba akcji (mln szt.) 13,01 free float 19,6% free float (mln zł) 1 143,55 ING 75,00 CU OFE 5,38 Data publikacji raportu kwartalnego 13 sierpnia Aczkolwiek ING TFI znajduje się poza grupą banku, to jednak wyniki ING BSK również ucierpiały na spadku koniunktury giełdowej. I tak w 2007 roku w wyniku prowizyjnym banku około 25% stanowiły opłaty za dystrybucję jednostek funduszy, a kolejne ponad 10% prowizje związane z działalnością maklerską. Obie te pozycje w br. są niższe. Oczekujemy, że w II kw. wynik prowizyjny banku wyniesie około 208 mln zł. Jednocześnie szacujemy, że wynik odsetkowy wyniesie 270 mln zł a więc będzie nieco wyższy w porównaniu z I kw. br. Dużą niepewność stanowi mocno zmieniający się kw./kw. wynik na instrumentach finansowych. Konserwatywnie zakładamy tę pozycję na 20 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki II kw. będzie miała sprzedaż portfela należności nieregularnych. Wg informacji przekazanych przez bank, w dwóch pakietach sprzedany został portfel, w którym znajdowały się kredyty o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Z powyższej sprzedaży bank uzyskał wpływy w wysokości 47,7 mln zł. Zysk netto na transakcjach (po uwzględnieniu kosztów związanych z ich przeprowadzeniem) wyniósł w II kwartale około 35 mln zł. Traktujemy go jako transakcję jednorazową. Niezależnie od sprzedaży portfela, zakładamy, że w II kwartale bank stworzył rezerwy o wartości około 12 mln zł netto. ING Bank Śląski jest bankiem o niskim wskaźniku kredyty/depozyty. Z jednej strony daje to bankowi szansę na skoncentrowanie się na wzroście portfela kredytowego (podczas gdy inne banki agresywnie walczą o depozyty klientów), z drugiej oznacza, że bank ma relatywnie wysoki portfel papierów dłużnych, których wycena w ostatnim czasie mogła spadać. W najbliższym czasie bank chce być bardziej agresywny na rynku kredytów. Chce to osiągnąć m.in. poprzez wprowadzenie do swojej oferty kredytów walutowych. Obecny mocny poziom złotego sprawia, że portfel kredytów walutowych ING BSK będzie, poprzez ryzyko klientów banku, bardziej narażony na ryzyko pogorszenia jakości w porównaniu z innymi bankami (ale też udział kredytów walutowych w całości kredytów będzie niższy). mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 936, , , , ,7 257,5 518,5 270,0 533,0 zmiana 29,8% 12,0% 18,5% 13,9% 11,0% 12,61% 15,84% 4,9% 2,8% Przychody razem 1 781, , , , ,2 507, ,2 545, ,0 zmiana 6,6% 13,7% 11,0% 9,9% 10,1% 13,77% 15,92% 7,5% 7,8% Wynik przed kosztami odpisów 558,1 648,8 726,4 830,6 991,6 165,2 355,1 168,1 371,2 zmiana 0,5% 16,2% 12,0% 14,3% 19,4% 13,26% 21,45% 1,8% 4,5% Zysk netto 591,4 630,7 546,5 575,4 689,6 167,7 335,1 135,9 309,6 zmiana 7,6% 6,7% 13,4% 5,3% 19,9% 1,15% 0,92% 19,0% 7,6% Zysk netto skorygowany 591,4 630,7 511,7 575,4 689,6 171,3 338,7 100,9 274,6 zmiana 7,6% 6,7% 18,9% 12,5% 19,9% 0,95% 2,00% 41,1% 18,9% Marża odsetkowa netto 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 1,9% 2,0% 1,8% 1,9% ROA 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 0,9% 1,1% ROE 16,2% 16,6% 13,5% 12,9% 13,9% 17,8% 18,2% 13,6% 15,8% EPS (zł) 45,45 48,48 42,01 44,23 53,01 DPS (zł) 27,90 11,70 10,00 11,00 12,00 Stopa dywidendy 6,2% 2,6% 2,2% 2,5% 2,7% P/E 9,9 9,2 10,7 10,1 8,5 P/BV 1,55 1,52 1,38 1,25 1,12 p prognoza DM PKO BP S.A. 5

6 Prognozy kwartalne Handlowy Obowiązująca rekomendacja: cena rynkowa (zł) 76,85 kapitalizacja (mln zł) ,19 BV (mln zł) 5 991,85 liczba akcji (mln szt.) 130,66 free float 25,0% free float (mln zł) 2 510,30 Citibank 75,00 Data publikacji raportu kwartalnego 12 sierpnia Pomimo wyraźnego spadku kosztów ogółem banku w II kwartale w porównaniu z I kwartałem roku (oczekujemy obniżenia kosztów z 411 do 384 mln zł), kiedy zaksięgowane zostało 30 mln zł rezerwy związanej z planowaną redukcją zatrudnienia. Sądzimy, że wynik netto niewiele będzie wyższy (+4%) od zysku zrealizowanego właśnie w I kwartale 2008 roku. Przyczynia się do tego przede wszystkim zakładany przez nas spadek dochodów banku uzyskiwanych na instrumentach finansowych (z łącznie ponad 150 do 120 mln zł; po publikacji wyników za I kwartał przedstawiciele banku wskazywali, że wynik na papierach wartościowych był szczególnie wysoki). W naszych prognozach na II kwartał uwzględniamy niewielką poprawę wyniku odsetkowego i prowizyjnego w porównaniu z I kwartałem (odpowiednio +1% i +4%) oraz utrzymanie ujemnego salda odpisów na rezerwy na poziomie około 20 mln zł. Oznacza to, że ostatecznie w porównaniu z II kwartałem poprzedniego roku wynik netto może być słabszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wówczas bank na sprzedaży udziałów (głównie akcji Empik) zanotował około 37 mln zł zysku brutto, a saldo rezerw było dodatnie na poziomie 25 mln zł. Wg naszych ocen są realne szanse na poprawę wyników Banku Handlowego w II połowie br., kiedy powinny być widoczne pierwsze efekty ogłoszonej restrukturyzacji, a w szczególności redukcji zatrudnienia. Prognozę wyniku całorocznego pozostawiamy na niezmienionym poziomie 872 mln zł. mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 1 026, , , , ,4 293,2 582,8 324,6 646,7 zmiana 0,1% 17,3% 12,4% 12,5% 11,9% 11,84% 14,86% 10,7% 11,0% Przychody razem 2 185, , , , ,5 665, ,2 637, ,5 zmiana 5,3% 15,0% 9,2% 12,7% 11,0% 29,83% 7,60% 4,2% 2,0% Wynik przed kosztami odpisów 683,5 989, , , ,7 283,5 512,5 253,4 499,7 zmiana 10,6% 44,8% 15,0% 24,7% 15,4% 107,99% 18,76% 10,6% 2,5% Zysk netto 657,1 824,2 872, , ,3 242,1 439,6 186,7 366,8 zmiana 6,7% 25,4% 5,8% 22,2% 15,4% 125,47% 28,13% 22,9% 16,6% Zysk netto skorygowany 491,0 796,1 872, , ,3 222,2 413,9 186,7 391,1 zmiana 20,3% 62,1% 9,6% 22,2% 15,4% 106,87% 66,20% 16,0% 5,5% Marża odsetkowa netto 3,0% 3,2% 3,3% 3,5% 3,7% 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% ROA 1,9% 2,2% 2,2% 2,5% 2,7% 2,5% 2,4% 2,0% 1,9% ROE 12,3% 15,0% 15,1% 17,2% 18,5% 17,9% 16,5% 12,7% 12,7% EPS (zł) 5,03 6,31 6,68 8,16 9,41 DPS (zł) 4,10 5,26 3,80 4,80 5,80 Stopa dywidendy 5,3% 6,8% 4,9% 6,2% 7,5% P/E 15,3 12,2 11,5 9,4 8,2 P/BV 1,85 1,79 1,68 1,56 1,46 p prognoza DM PKO BP S.A. 6

7 Prognozy kwartalne Kredyt Bank Obowiązująca rekomendacja: cena rynkowa (zł) 17,04 kapitalizacja (mln zł) 4 629,07 BV (mln zł) 2 444,43 liczba akcji (mln szt.) 271,66 free float 9,4% free float (mln zł) 436,98 KBC 80,00 Sofina 5,53 Pioneer Pekao IM 5,03 Data publikacji raportu kwartalnego 7 sierpnia Oczekujemy, że wyniki Kredyt Banku w II kwartale roku będą nieco lepsze od wyników zaprezentowanych za I kwartał. Bank pozostaje agresywny na rynku kredytów (akcja kredytowa banku coraz częściej jest finansowana ze środków pozyskiwanych na rynkach międzybankowych, głównie od dominującego akcjonariusza), sądzimy, że dynamika depozytów pozostaje nieco niższa, co oznacza, że prawdopodobne jest, iż wskaźnik kredyty/depozyty przekracza już poziom 100%. Spodziewamy się około 7% poprawy wyniku na działalności bankowej w porównaniu do I kwartału 2008 roku. Wynika to przede wszystkim z zakładanego wzrostu wyniku odsetkowego kw./kw. (+6%). Na niższym poziomie zakładamy zmianę wyniku prowizyjnego (73 mln zł; +3% kw./kw., ale 15% r/r). Nie zakładamy sprzedaży wierzytelności (w I kwartale pozycja ta wynosiła prawie 5 mln zł), choć na niewielkim poziomie wpływ z takiego tytułu jest możliwy. W prognozach zakładamy wzrost kosztów działania ogółem do 257 mln zł (+4% kw./kw.). Nie sądzimy, że bankowi uda się zmniejszyć relatywnie wysokie odpisy na rezerwy (29 mln zł). Przyjmujemy, że wyniosą one 30 mln zł i tradycyjnie będą dotyczyły głównie portfela należności osób fizycznych. W całym 2008 roku zakładamy, że bank wypracuje około 320 mln zł zysku netto. Prognozujemy co prawda wzrost wyniku na działalności bankowej i wyniku operacyjnego przed odpisami na rezerwy w porównaniu z poprzednim rokiem o około 8%, ale wyniki będą w znacznie większym stopniu niż w poprzednim roku obciążały odpisy na należności. Zakładamy, że ujemne saldo w 2008 roku wyniesie 117 mln zł, podczas gdy w roku 2007 było ono dodatnie na poziomie 30 mln zł. Spowoduje to pogorszenie zysku netto w porównaniu z poprzednim rokiem, ale już w kolejnych latach (2009, 2010) spodziewamy się wysokiej poprawy wyniku netto banku (o około 20% średniorocznie). mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 780,0 871, , , ,3 207,8 406,5 257,9 501,1 zmiana 3,5% 11,7% 14,9% 17,8% 14,3% 11,96% 3,38% 24,1% 23,3% Przychody razem 1 370, , , , ,7 342,8 661,1 399,9 777,4 zmiana 12,3% 5,5% 8,1% 14,1% 11,1% 20,41% 10,05% 16,7% 17,6% Wynik przed kosztami odpisów 439,8 470,4 508,9 627,2 753,0 104,7 207,2 143,0 272,4 zmiana 33,6% 7,0% 8,2% 23,2% 20,1% 50,61% 30,29% 36,5% 31,5% Zysk netto 468,1 390,5 318,3 374,1 461,3 99,9 181,6 88,5 163,4 zmiana 12,6% 16,6% 18,5% 17,5% 23,3% 52,04% 38,72% 11,4% 10,0% Zysk netto skorygowany 297,9 384,1 318,5 374,3 461,5 99,9 181,6 88,5 159,6 zmiana 5,0% 28,9% 17,1% 17,5% 23,3% 70,88% 32,37% 11,4% 12,1% Marża odsetkowa netto 3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,4% 3,5% ROA 2,2% 1,6% 1,1% 1,1% 1,2% 1,7% 1,6% 1,2% 1,1% ROE 24,8% 17,9% 13,5% 14,6% 16,4% 18,6% 17,3% 14,7% 13,8% EPS (zł) 1,72 1,44 1,17 1,38 1,70 DPS (zł) 0,37 0,52 0,57 0,60 0,60 Stopa dywidendy 2,2% 3,1% 3,4% 3,5% 3,5% P/E 9,9 11,9 14,5 12,4 10,0 P/BV 2,21 2,03 1,89 1,73 1,56 p prognoza DM PKO BP S.A. 7

8 Prognozy kwartalne Millennium Obowiązująca rekomendacja: cena rynkowa (zł) 6,62 kapitalizacja (mln zł) 5 621,58 BV (mln zł) 2 608,79 liczba akcji (mln szt.) 849,18 free float 34,5% free float (mln zł) 1 938,88 BCP 65,51 Raport kwartalny opublikowany został 21 lipca Millennium opublikował już wyniki za II kwartał 2008 roku. Były one nieco lepsze od oczekiwań rynku, bankowi niemal udało powtórzyć się wynik z poprzedniego kwartału i to pomimo rosnących kosztów ogólnych oraz kosztów rezerw. Na szczególną uwagę zasługuje wyniki odsetkowy Millennium (po uwzględnieniu marż na transakcjach pochodnych). W porównaniu z I kwartałem br., bankowi przy szybszym wzroście wolumenu depozytów niż kredytów (dzięki czemu wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się nieco poniżej 100%), udało się poprawić marżę odsetkową netto z 3,10% do 3,28%. Bardzo dobry wynik Millennium osiągnęło również na obrocie papierami wartościowymi (+około 30 mln zł w porównaniu z I kwartałem). Obie te pozycje (wynik odsetkowy + wynik na papierach wartościowych) wystarczyły, żeby nadrobić spadek wyniku prowizyjnego do 114 mln zł ze 135 mln zł w I kwartale i ponad 140 mln zł przed rokiem. Spadek ten był oczekiwany ze względu na osłabienie koniunktury na rynkach kapitałowych oraz z uwagi na częściowo jednorazowy pozytywny efekt po stronie prowizji na ubezpieczeniach w I kwartale br. Koszty ogólne banku w II kwartale 2008 roku wzrosły w tempie zbliżonym do przychodów ogółem. Duży wpływ na tę pozycję miały koszty rozwoju sieci, które po I półroczu 2008 roku wyniosły 108 mln zł (czyli o 73% więcej niż było w wynikach I półrocza 2007 roku). Wyłączając koszty związane z powiększaniem sieci z porównań, wzrost kosztów ogółem w I połowie roku wyniósłby 12%. Zysk operacyjny przed rezerwami był o ponad 9% wyższy niż w I kwartale. Tym niemniej wyższe niż oczekiwania odpisy na rezerwy (27 mln zł w II kwartale) spowodowały, że zysk netto był nieco niższy. Wyniki Millennium oceniamy jako dobre. mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 641,6 771, , , ,7 188,8 369,3 279,4 529,3 zmiana 33,6% 20,3% 32,7% 19,1% 14,5% 11,98% 11,71% 48,0% 43,3% Przychody razem 1 267, , , , ,2 427,0 797,5 485,2 930,2 zmiana 14,4% 34,9% 13,5% 17,2% 14,4% 42,83% 35,90% 13,6% 16,6% Wynik przed kosztami odpisów 410,4 652,3 698,5 855, ,3 179,0 318,5 186,2 356,6 zmiana 43,4% 59,0% 7,1% 22,4% 19,1% 83,09% 66,49% 4,1% 12,0% Zysk netto 300,8 461,6 491,8 553,9 640,6 127,9 212,1 125,2 252,3 zmiana 47,0% 53,5% 6,5% 12,6% 15,6% 82,87% 51,91% 2,1% 18,9% Zysk netto skorygowany 300,8 461,6 491,8 553,9 640,6 127,9 212,1 125,2 248,2 zmiana 44,5% 53,5% 6,5% 12,6% 15,6% 82,87% 51,91% 2,1% 17,0% Marża odsetkowa netto 2,7% 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 3,3% 3,3% ROA 1,3% 1,7% 1,4% 1,3% 1,3% 1,9% 1,6% 1,5% 1,6% ROE 13,1% 19,5% 18,3% 18,2% 18,5% 23,1% 18,9% 19,7% 19,7% EPS (zł) 0,35 0,54 0,58 0,65 0,75 DPS (zł) 0,17 0,19 0,20 0,20 0,20 Stopa dywidendy 2,6% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% P/E 18,7 12,2 11,4 10,1 8,8 P/BV 2,54 2,23 1,97 1,74 1,52 p prognoza DM PKO BP S.A. 8

9 Prognozy kwartalne Pekao Obowiązująca rekomendacja: cena rynkowa (zł) 166,90 kapitalizacja (mln zł) ,92 BV (mln zł) ,10 liczba akcji (mln szt.) 262,17 free float 40,7% free float (mln zł) ,41 UniCredit Italiano 59,28 Data publikacji raportu kwartalnego 1 sierpnia Do końca maja w Pekao trwał jeszcze proces integracji z przejętą częścią BPH, stąd też bank był bardziej skoncentrowany na wewnętrznych zmianach niż na agresywnym zdobywaniu rynku. Nie spodziewamy się większych zmian wolumenów w porównaniu z I kwartałem, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie zaangażowanie banku na rynku depozytów walutowych, jak też fakt, że bank nie jest aktywny w kredytach walutowych, które ostatnio dominują na rynku. Z uwagi na połączenie z częścią BPH wyniki za II kwartał nie są porównywalne z wynikami sprzed roku, natomiast pełna porównywalność zachodzi względem I kwartału br. I tak spodziewamy się w Pekao niewielkiej dynamiki dochodów odsetkowych (+1% kw./kw.) i równocześnie spadku dochodów prowizyjnych do 592 mln zł (efekt dekoniunktury na rynkach kapitałowych), co w efekcie sprawia że wynik na działalności bankowej nie odbiega istotnie od zrealizowanego w I kwartale roku (bez wyniku na sprzedaży części biznesu CDM). W pozostałych przychodach operacyjnych uwzględniamy 40 mln zł zysku brutto zrealizowanego na sprzedaży nieruchomości (siedziby) do BPH. Koszty ogólne zakładamy nieco poniżej zanotowanych w I kwartale br., gdyż w II kwartale mniejsze były obciążenia wyniku związane z połączeniem z BPH (outsorcing systemów, koszty migracji klientów i oddziałów, doradztwa). Koszty ryzyka przyjmujemy na poziomie porównywalnym z I kwartałem (50 mln zł i 0,28% portfela kredytowego). Wynik netto w II kwartale wyliczamy na około 800 mln zł, a w warunkach porównywalnych, tj. wyłączając sprzedaż nieruchomości, na 765 mln zł. Nie jest to wysoki poziom, ale nie sądzimy też, że rynek oczekuje poprawy powtarzalnego zysku netto w porównaniu do I kwartału roku. Takiej poprawy w Pekao spodziewamy się w II połowie 2008 roku. mln zł P 2009P 2010P IIQ 07 IIIQ 07 IIQ 08P IIIQ 08P Wynik odsetkowy 2 379, , , , ,6 620, , , ,0 zmiana 1,2% 14,2% 83,8% 6,9% 6,1% 8,40% 6,11% 83,1% 86,1% Przychody razem 4 615, , , , , , , , ,2 zmiana 6,3% 14,2% 65,9% 6,3% 5,8% 12,65% 10,23% 38,9% 64,1% Wynik przed kosztami odpisów 2 310, , , , ,1 681, , , ,3 zmiana 10,5% 13,4% 80,0% 13,2% 4,6% 14,42% 14,08% 47,0% 84,4% Zysk netto 1 787, , , , ,0 539, ,2 797, ,2 zmiana 14,4% 20,6% 81,6% 1,0% 3,9% 20,85% 20,38% 48,0% 85,9% Zysk netto skorygowany 1 768, , , , ,0 539, ,2 765, ,0 zmiana 13,2% 20,9% 66,7% 11,0% 3,9% 20,85% 20,38% 41,9% 48,9% Marża odsetkowa netto 3,7% 2,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,4% 3,5% 3,7% 3,7% ROA 2,8% 2,2% 3,0% 2,9% 2,8% 3,0% 3,0% 2,6% 3,1% ROE 20,7% 18,3% 25,5% 23,6% 22,6% 24,6% 24,2% 21,3% 27,0% EPS (zł) 10,71 8,23 14,93 15,07 15,63 DPS (zł) 9,00 9,60 9,80 10,00 10,20 Stopa dywidendy 5,4% 5,8% 5,9% 6,0% 6,1% P/E 15,6 20,3 11,2 11,1 10,7 P/BV 3,14 2,98 2,72 2,51 2,32 p prognoza DM PKO BP S.A. 9

10 Banki prognozy kwartalne II kw r Wymagane prawem informacje Rekomendacje stosowane przez DM Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji DM PKO BP jest animatorem rynku dla akcji wymienianych w raporcie Pekao oraz BZ WBK. Bank PKO BP jest ponadto potencjalnym kredytodawcą oraz potencjalnym bankiem prowadzącym rachunki dla wszystkich spółek wymienionych w raporcie. Bank PKO BP jest stroną umów dotyczących ubezpieczenia klientów zawartych ze spółką T.U. Europa, wchodzącą w skład grupy Getin Holding. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykami sporządzającymi niniejszy raport a spółkami, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor powinien zakładać, że zarówno Bank PKO BP, jak i DM mają zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółkom, których dotyczy raport. Skarb Państwa, podmiot dominujący PKO BP i strona licznych umów z bankiem może posiadać mniejsze pakiety akcji w spółkach wymienionych w raporcie. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółek), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Banki - prognozy I kw r.

Banki - prognozy I kw r. Banki prognozy I kw. 2008 r. 23042008 Podsumowanie WIG Banki 9300,00 Sektor w I kwartale 2008 roku W I kwartale 2008 roku podstawowe dla sektora bankowego pozycje, a więc kredyty i depozyty ogółem pozostawały

Bardziej szczegółowo

Banki - Wyniki II kw r.

Banki - Wyniki II kw r. Wolumeny kredytów i depozytów Banki - Wyniki II kw. 2010 r. 13-08-2010 Podsumowanie W ostatnim kwartale depozyty ogółem sektora bankowego zwiększyły się o 19,4 mld zł. Za wzrost ten w głównej mierze odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Banki - Prognozy IV kw r.

Banki - Prognozy IV kw r. Sektor bankowy w 2008 roku Banki - Prognozy IV kw. 2008 r. 28-01-2009 Podsumowanie 7200.00 WIG Banki Rok 2008 polski sektor bankowy zaliczy jeszcze do udanych. Tym niemniej do historii rok ten wejdzie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw

Sektor bankowy. Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw. październik 2012. Dynamika wolumenéw 31 października 20 październik 20 Coraz niższe roczne zmiany wolumenåw Statyki z eśnia przyniosły pogorszenie dynamik wzrostu wolumenéw kredytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego

Sektor bankowy. Kontynuacja stagnacji wolumenäw. wrzesień 2013. Dynamika wolumenéw. Wyniki sektora bankowego 30 września 20 wrzeń 20 Kontynuacja stagnacji wolumenäw Statyki z rpnia nie przyniosły znaczącej poprawy dynamik wzrostu wolumenéw depozytéw, zaréwno w segmencie detalicznym jak i przedsiębiorstw. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9

Zysk netto 2010 1 497 655 2 563 1 183 755 5.8 3.8 49.7 16.2 1.9 53.8 4.0 2.0 11.9 sektor bankowy 6 listopada 2012 neutralnie poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 93.9 85.4 Spadek kosztäw wyższy niż prognozy Wyniki Banku Handlowego w III kwartale ukształtowały się

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 (Warszawa, 1.02.2013) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo