Wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła mostu kolejowego o dźwigarach blachownicowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła mostu kolejowego o dźwigarach blachownicowych"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Mostów Wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła mostu kolejowego o dźwigarach blachownicowych Opracował: inż.??, nr indeksu:?? Prowadzący: dr inż. Mieszko Kużawa Praca wykona w ramach ćwiczenia projektowego z przedmiotu Mosty Kolejowe Wrocław, semestr letni 2013/2014 r.

2 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA Założenia konstrukcyjne Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Przęsła obiektu Połączenie wiaduktu z nasypem drogowym Podpora pośrednia Nawierzchnia na obiekcie Wyposażenie obiektu OBLICZENIA WSTĘPNE PRZĘSEŁ Zebranie obciążeń Obciążenia stałe Pionowe obciążenia ruchome Poziome obciążenia ruchome Obciążenie wywołane zmianami temperatury Obciążenie wywołane nierównomiernym osiadaniem podpór Model obliczeniowy przęseł mostu Ekstremalne scalone siły wewnętrzne w przekrojach charakterystycznych konstrukcji przęseł Moment maksymalny w przekrojach przęsłowych Moment maksymalny w przekroju podporowym Ekstremalna siła tnąca w przekroju podporowym Ekstremalne wartości reakcji Wymiarowanie dźwigarów głównych Charakterystyki przekrojów Efekty niestateczności lokalnej Zwichrzenie dźwigarów głównych Sprawdzenie naprężeń przy zginaniu w przekrojach charakterystycznych Sprawdzenie naprężeń stycznych przy podporze pośredniej Wymiarowanie spoin Dobór parametrów łożysk... 23

3 1. ZAŁOŻENIA 1.1. Założenia konstrukcyjne Założenia konstrukcyjne projektowanego przęsła mostu kolejowego są następujące: liczba przęseł: 2 rozpiętości przęseł: 2 x (12m + 12m) rodzaj konstrukcji przęsła: liczba ciągów przęseł; 2 szerokość przęseł: belkowa o dźwigarach blachownicowych, 2 x 5m liczba dźwigarów głównych dla 1 ciągu przęseł: 2 konstrukcja i lokalizacja pomostu: stalowa płyta ortotropowa zagłębiona między dźwigarami głównymi kąt skrzyżowania konstrukcji z przeszkodą: 90 o rodzaj przeszkody: lokalizacja obiektu: stal klasy: 1.2. Przedmiot opracowania rzeka Barycz Żmigród St3M Przedmiotem niniejszego opracowania jest most kolejowy o dźwigarach blachownicowych, zlokalizowany w Żmigrodzie nad rzeką Barycz. Na etapie koncepcji przedstawiono 1 wariant przekroczenia przeszkody składający się z następujących rysunków: Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest.?? Zakres niniejszego opracowania obejmuje:.??.??.?? 1.4. Podstawa opracowania Podstawą formalną niniejszego opracowania jest temat ćwiczenia projektowego z przedmiotu Mosty Kolejowe, wydany przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.

4 Podstawą merytoryczną opracowania są obowiązujące normy oraz dzienniki ustaw dotyczące projektowania obiektów mostowych w szczególności: PN-85/S Obiekty mostowe. Obciążenia PN-82/S Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U. Nr 151 poz Id-2, Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2005 r. Standardy Techniczne: szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), Tom III: Obiekty Mostowe, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Naukowo-Techniczne kolejnictwa, Warszawa 2010 r.

5 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Przęsła obiektu Przęsła obiektu zaprojektowano jako dwudźwigarowe, blachownicowe typu U (z pomostem ortotropowym zagłębionym między dźwigarami głównymi). Opis głównych parametrów technicznych przęseł przedstawiono w tab. poniżej. Tab. 1. Zestawienie głównych parametrów technicznych przęseł Dźwigary główne Poprzecznice Płyta pomostowa Wsporniki chodnikowe Rozpiętości przęseł parametry geometryczne środnika: h w = 1500m, t w = 12mm parametry geometryczne pasów: b f = 350mm, t f = 30mm.??.??.?? 12,0m + 12, 0m Liczba ciągów przęseł 2 Kąty Przekrój poprzeczny Szerokość całkowita obiektu kąt skrzyżowania z przeszkodą: o α = 90 ukos przęsła: o β = 90 ukos podpory: o γ = 90 jezdnia: 1 tor/ciąg przęseł chodniki: brak b c = 12, 0m

6 2.2. Połączenie wiaduktu z nasypem drogowym Połączenie obiektu mostowego z nasypem wysokości 5,780m i 4,425m zostanie zrealizowane poprzez przyczółki masywne ze ścianami bocznymi. Parametry techniczne przyczółków zestawiono w tab. poniżej. Tab. 2. Zestawienie parametrów technicznych przyczółków obiektu Korpus przyczółka Ściany boczne (skrzydła) Fundament Płyta przejściowa wysokość: h = 6, 35m szerokość: s = 12, 6m grubość: g sb = 1, 2m wysokość: h = 6, 35m szerokość: s = 8,85m 7, 25m ścięcie pod kątem: o β = 60 grubość: g sb = 0, 7m w kształcie podkowy grubości: g = 1, 0m, szerokości minimalnej: s = 1, 5m ; posadowiono na 8 palach średnicy: φ = 1m i poszerzonej podstawie φ p = 2m wymiary: 11,9mx4,0mx0, 25m materiał: beton B 30 pochylenie: i = 10%

7 2.3. Podpora pośrednia Główne parametry techniczne podpory pośredniej zestawiono w tab. poniżej. Tab. 3. Zestawienie głównych parametrów technicznych podpory pośredniej Oczep Słupy Fundament w kształcie prostokąta o wymiarach: 14,2mx1,2 mx0, 8m zastosowano trzy słupy w rozstawie 4,0 m, wysokości: h = 5, 04m oraz średnicy: φ s = 1m w kształcie prostokąta o wymiarach: 13,8mx2,0mx1, 0m posadowiony na 4 palach średnicy: φ = 1000mm i poszerzonej podstawie φ p = 2000mm 2.4. Nawierzchnia na obiekcie Opis głównych parametrów technicznych nawierzchni kolejowej na obiekcie przedstawiono w tab. poniżej. Tab. 4. Zestawienie głównych parametrów technicznych nawierzchni kolejowej na obiekcie Szyny Podkłady Przytwierdzenia Podsypka.??.??.??.??

8 2.5. Wyposażenie obiektu Zestawienie elementów wyposażenia na obiekcie przedstawiono w tab. poniżej. Tab. 5. Zestawienie elementów wyposażenia na obiekcie Łożyska zastosowano łożyska czaszowe o wymiarach: 0,6x0,6x0, 14m które zamontowano na ciosach podłożyskowych o wymiarach: 0,5x0, 5m i zmiennej wysokości Dylatacje?? Izolacje wodoszczelne?? Balustrady?? Odwodnienie obiektu zastosowano wpusty o średnicy: φ w = 180mm co: l w = 7, 5m odprowadzenie do kolektora odwadniającego: φ o = 200mm odprowadzenie do kolektora zbiorczego: φ z = 300mm

9 3. OBLICZENIA WSTĘPNE PRZĘSEŁ 3.1. Zebranie obciążeń Na konstrukcję działają następujące obciążenia w układzie podstawowym: obciążenie ciężarem własnym konstrukcji nośnej, obciążenie ciężarem wyposażenia, obciążenie pionowe taborem kolejowym, W układzie dodatkowym uwzględnia się ponadto: nierównomierne osiadanie podpór, obciążenie temperaturą Obciążenia stałe Podstawowe wymiary analizowanej konstrukcji na podstawie, których obliczono obciążenia od poszczególnych elementów składowych przęseł przedstawiono na rys. poniżej. Szyna UIC60 172mm Podk³adka Podk³ad PS-94M/SB-3 Podsypka t³uczniowa 5mm 229mm min350mm Izolacja ( ywica epoksydowa) 6mm Konstrukcja stalowa mm Przekrój poprzeczny a1 - a1 Pozanań Wrocław oś toru 1 linii nr 271 (E59) Skrajnia UIC B oś toru 2 linii nr 271 (E59) D C A B % 2% 2% 2% Tłumik STU Rys Podstawowe wymiary analizowanej konstrukcji [mm] przekrój poprzeczny a1 a1

10 b A 400 Przekrój poprzeczny a2 - a Wrocław b Rys Podstawowe wymiary przęsła mostu [mm] przekrój poprzeczny a2 a2 Zebranie obciążeń stałych konstrukcji przedstawiono w tab. poniżej. Obciążenia zebrano na m.b. pojedynczego ciągu przęseł jako: charakterystyczne g k [kn/m], obliczeniowe maksymalne g max [kn/m], obliczeniowe minimalne g min [kn/m], Tab. 6. Zestawienie obciążeń stałych przypadających na m.b. przęsła Lp. Element Obliczenia g k [ kn / m] γ f > 1 g max [ kn / m] γ f < 1 g min [ kn / m] 1. Konstrukcja stalowa 0,1411 m 2 3 m 78,5kN / 11,01 1,2 13,20 0,9 9,90 2. Szyny S60 1,20kN / m 1,20 1,5 1,8 0,9 1,08 3. Podkłady 5,10kN / m 5,10 1,5 7,65 0,9 4,59 Podsypka 4. tłuczniowa 3 0,567m 3,4m 20,0kN / m 38,55 1,5 57,82 0,9 34,69 Chodnik 6. roboczy 1,5 0,9 7. Izolacja 3 0,01m 3,4m 14,0kN / m 0,47 1,5 0,70 0,9 0,42 Całkowite obciążenie 56,33 81,17 50,68 Obciążenie od ciężaru własnego poprzecznic (środnik i pas dolny) i żeber poprzecznych uwzględniono w obliczeniach jako siły skupione: ( 0,25m 0,02m + 0,5m 0,012m) G k = 3,4m 78,5kN / m 3 + 1,25m 0,17 m 0,012 78,5kN / m = 3. 13kN 3 + ;

11 Gmax = Gk γ f = 3,13kN 1,2 = 3,76 N ; Gmin = Gk γ f = 3,13kN 0,9 = 2,82kN. Sumaryczne obciążenia stałe przypadające na 2 dźwigary blachownicowe są następujące: dźwigary główne wraz z płytą pomostową: g k = 56,33kN / m g max = 81,17kN / m g min = 50,68kN / m poprzecznice i żebra poprzeczne: G = 3,13kN Gmax = 3,76kN Gmin = 2,82kN Pionowe obciążenia ruchome Zarówno norma polska, jak i europejska podają spójnie jako podstawowy model obciążeń pionowych schemat zamieszczony na rysunku poniżej. Rys Schemat podstawowy obciążenia taborem kolejowym Do obliczeń dźwigarów głównych siły P modelujące naciski osi lokomotywy możemy zastąpić obciążeniem rozłożonym na długości 6,4m. q= Rys Zastępczy schemat obciążenia rozłożonego taborem kolejowym

12 Schemat ten traktujemy jako schemat wyjściowy i należy podane wartości obciążenia przemnożyć przez współczynnik obciążenia α k, którego wartość przyjmowana jest zależnie od wytycznych zawartych w przepisach lub zgodnie z zaleceniami Zarządcy obiektu. Współczynnik ten ma za zadanie oddanie charakteru obciążenia w stosunku do wartości wyjściowych (ruch lżejszy bądź cięższy od wyjściowego) oraz zależny jest także od ważności linii w ciągu, której leży obiekt. Polska Norma podaje wzór na wyznaczenie wartości współczynnika α k, uzależniony od klasy obciążenia jaką przyjmuje się dla danego obiektu. Wzór ten dla ustalenia obciążeń charakterystycznych ma postać: k 1,1 k > 0 α k = 1 k = 0, gdzie k może przyjmować wartości -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 k 0,9 k < 0 przyjęto α =1, 1. k Kryteria przyjmowania klas obciążeń podane w normie polskiej kształtują się następująco: k = +2, dla linii magistralnych, pierwszorzędnych i wszystkich zelektryfikowanych, k = +1, dla linii pierwszorzędnych, k = 0, dla linii znaczenia miejscowego oraz obiektów tymczasowych i prowizorycznych, k = -1, dla obiektów leżących na bocznicach. Klasę obciążenia może być także podana przez Zarządcę w szczegółowych wymaganiach dla danego obiektu. Współczynnik dynamiczny pionowych obciążeń taborem kolejowym dla dźwigarów głównych obliczono wg wzoru: 1,44 1,44 ϕ = + 0,82 = + 0,82 = 1,26, 0,2 12 0,2 L t gdzie L t jest średnią rozpiętością teoretyczną przęseł. Przyjęto następujące wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa w stosunku do obciążeń: γ = 1, 5 - w podstawowym układzie obciążeń, f γ = 1, 25 - w dodatkowym układzie obciążeń, f Zestawienie wartości obliczeniowych obciążeń: Układ podstawowy q p P max P max = α 156kN / m ϕ γ k = α 80kN / m ϕ γ k f f = 1,1 156kN / m 1,26 1,5 = 324,00 kn / m = 1,1 80kN / m 1,26 1,5 = 166,32 kn / m

13 Układ dodatkowy q p D max D max = α 156kN / m ϕ γ k = α 80kN / m ϕ γ k Poziome obciążenia ruchome f f = 1,1 156kN / m 1,26 1,25 = 270,00 kn / m = 1,1 80kN / m 1,26 1,25 = 138,60 kn / m Siły hamowania przyjęto jako siły poziome równomiernie rozłożone po długości przęseł, działające w kierunku osi toru na poziomie styku szyny z kołem o wartości 1/10 ruchomego obciążenia pionowego. Poziome obciążenia ruchome uwzględniono w obliczeniach parametrów łożysk Obciążenie wywołane zmianami temperatury W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych przęseł rozpatrywano najbardziej niekorzystne schematy nierównomiernego nagrzania elementów składowych konstrukcji. Przyjęto charakterystyczne obciążenie różnicą temperatur w skrajnych krawędziach wynoszącą +/ C. Obciążenie zmianami temperatury rozpatrywane jest tylko w dodatkowym schemacie obciążeń γ = 1,25. f W obliczeniach przesuwów przęsła na podporach w celu doboru parametrów łożysk rozpatrywano równomierne ogrzanie konstrukcji o C i oziębienie konstrukcji o C Obciążenie wywołane nierównomiernym osiadaniem podpór Rozpatrywano najbardziej niekorzystne schematy różnic osiadań poszczególnych podpór o wartości charakterystycznej równej 1cm. Obciążenie wywołane nierównomiernym osiadaniem podpór rozpatrywane jest w dodatkowym schemacie obciążeń γ = 1, 25. f

14 3.2. Model obliczeniowy przęseł mostu Jako model obliczeniowy konstrukcji przęseł obiektu przyjęto model klasy e 1,p 1 w postaci belki ciągłej, 2 przęsłowej, w którym elementy prętowe modelują wszystkie elementy przekrojów poprzecznych przęseł. Sposób dyskretyzacji konstrukcji przęseł obiektu, jak również charakterystyki materiałowe i charakterystyki geometryczne przekrojów brutto przęseł przedstawiono na rys. poniżej. Rys Sposób dyskretyzacji modelu obliczeniowego konstrukcji (model klasy e 1,p 1 ): a) schemat statyczny, b) wizualizacja modelu wraz ze szkicami przekrojów przęseł Rys Charakterystyki przekrojów brutto przęseł i parametry materiałowe (oś pozioma to oś y)

15 3.3. Ekstremalne scalone siły wewnętrzne w przekrojach charakterystycznych konstrukcji przęseł Moment maksymalny w przekrojach przęsłowych Maksymalny moment (rozciągający włókna dolne dźwigarów przęseł) wyznaczono w przekroju oddalonym o 0,44L t od podpory skrajnej. Siły wewnętrzne obliczono w układzie podstawowym (UP) i dodatkowym (UD) obciążeń, dla najbardziej niekorzystnej ich lokalizacji wyznaczonej przy użyciu linii wpływu momentu zginającego w rozpatrywanym przekroju, której kształt przedstawiono na rys. poniżej. Rys Kształt linii wpływu momentu zginającego dla rozpatrywanego przekroju przęsłowego Momenty zginające w układzie podstawowym obciążeń (UP) obliczono z uwzględnieniem: obciążenia ciężarem własnym konstrukcji i wyposażenia, obciążenia pionowego taborem kolejowym. W układzie dodatkowym obciążeń (UD) w obliczeniach sił wewnętrznych uwzględniono ponadto: obciążenie nierównomiernym rozkładem temperatury na wysokości dźwigarów, obciążenie nierównomiernym osiadaniem podpór. Wykresy sił wewnętrznych od obciążeń działających w podstawowym (UP) i dodatkowym (UD) układach obciążeń dla otrzymania ich maksymalnej wartości w rozpatrywanym przekroju przedstawiono na rys. poniżej. Rys Momenty zginające [knm] w UP i UD obciążeń od obciążeń stałych ustawienie dla maksymalnych wartości w przekroju przęsłowym

16 a) b) Rys Momenty zginające [knm] w UP (a) i UD (b) obciążeń od obciążeń taborem kolejowym ustawienie dla maksymalnych wartości w przekroju przęsłowym a) b) Rys Momenty zginające [knm] w UP i UD obciążeń od obciążeń temperaturą: a) ustawienie dla minimalnych wartości w przekroju przęsłowym, b) ustawienie dla maksymalnych wartości w przekroju przęsłowym

17 a) b) Rys Momenty zginające [knm] w UP i UD obciążeń od nierównomiernych osiadań podpór: a) ustawienie dla minimalnych wartości w przekroju przęsłowym, b) ustawienie dla maksymalnych wartości w przekroju przęsłowym Sumaryczny maksymalny moment zginający w przekroju przęsłowym wynosi: w układzie podstawowym obciążeń: _ UP M α α max = 927, ,49 = 4888,49 knm w układzie dodatkowym obciążeń: M = 927, , ,09 0, ,61 0,44 α α _ UD max = Moment maksymalny w przekroju podporowym Uzupełnić?? Ekstremalna siła tnąca w przekroju podporowym Uzupełnić?? 5028,52 knm Ekstremalne wartości reakcji Obliczyć obliczeniowe reakcje pionowe na podporze pośredniej i na podporach skrajnych w UP obciążeń, oraz reakcję poziomą przypadającą na łożysko stałe od sił hamowania taboru. Uzupełnić??

18 3.4. Wymiarowanie dźwigarów głównych Charakterystyki przekrojów W obliczeniach wytrzymałościowych należy uwzględnić współpracę ortotropowej płyty pomostowej. Szerokość współpracującą płyty z każdej strony środnika określono wg pkt. 6.3 i załącznika Z2-1 normy PN-82/S Rozkład szerokości współpracującej płyty pomostowej na długości przęseł dla układów belkowych, ciągłych przedstawiono poniżej. Rys Rozkład szerokości współpracującej płyty pomostowej na długości przęseł dla układów belkowych ciągłych Szerokość współpracująca płyty pomostowej między środnikami dźwigarów wynosi b0 =υ b, gdzie: b połowa odległości w świetle między środnikami dźwigarów głównych, ν współczynnik szerokości współpracującej płyty, który odczytuje się z tab. przedstawionej poniżej.

19 Tab. 7. Zestawienie wartości współczynnika szerokości współpracującej ν Szerokość współpracującą płyty pomostowej między środnikami dźwigarów b o wyznaczono w zależności od następujących parametrów: Rozpiętości l 1 i l 3 (oznaczenia wg powyższego rysunku) oznaczających odpowiednio zasięg momentów dodatnich i ujemnych l l 1 3 = 0,85 L = 0,6 L t t = 10,2m = 7,2m Użebrowanie płyty pomostowej scharakteryzowanej stosunkiem gdzie: F z = = 0,787, b g F z pole przekroju żebra podłużnego, g grubość blachy poziomej płyty pomostowej. Stosunków szerokości b do rozpiętości l 1 i l 3 b l 1 1,694 = = 0,17 10,2 b 1,694 = = 0,23 l3 7,2 Szerokości współpracujące płyty pomostowej wynoszą Dla przekroju przęsłowego b = 0, mm 1134mm 0 = Dla przekroju podporowego

20 b = 0, mm 643mm 0 = Przekroje efektywne dźwigarów i ich charakterystyki wykorzystywane w obliczeniach wytrzymałościowych przedstawiono na rys. poniżej. a) Przekrój brutto przęsła b) Dźwigary główne z szerokością współpracującą płyty w przęśle nad podporą oś bezwładności przekroju Ax = 0,0600m2 Iy = 0, m4 oś bezwładności przekroju Ax = 0,0461m2 Iy = 0, m4 Rys Przekrój brutto przęsła (a) wykorzystywany w obliczeniach statycznych oraz przekroje netto dźwigarów wykorzystywane w obliczeniach wytrzymałościowych (b) Efekty niestateczności lokalnej W obliczeniach wstępnych pominięto ewentualne efekty niestateczności lokalnej przy zginaniu i przy ścinaniu Zwichrzenie dźwigarów głównych Ewentualne zwichrzenie dźwigarów głównych czyli utrata płaskiej postaci zginania jest możliwa w przekroju przęsłowym gdzie ściskane pasy górne nie są wystarczająco podparte w płaszczyźnie poziomej. Typową postać utraty stateczności przęsła o dźwigarach blachownicowych w wyniku zwichrzenia przedstawiono na rys. poniżej.

21 Rys Typowa postać utraty stateczności przęsła o dźwigarach blachownicowych w wyniku zwichrzenia Rys Wartości współczynnika zwichrzeniowego m w w zależności od rozpiętości przęseł i czasu użytkowania konstrukcji W obliczeniach wstępnych wartość współczynnika zwichrzeniowego m w =0,86 oszacowano przy użyciu wykresu przedstawionego powyżej dla rozpiętości teoretycznej przęsła L t =12 m i czasu użytkowania konstrukcji równego 0. Wartości przedstawione na wykresie są podane dla stali klasy S235. Dla stali o większych wartościach wytrzymałości na rozciąganie współczynnik m w należy dodatkowo mnożyć przez parametr smukłości

22 235 λ =, R gdzie R jest obliczeniową wytrzymałością stali na rozciąganie Sprawdzenie naprężeń przy zginaniu w przekrojach charakterystycznych Wartości ekstremalnych naprężeń normalnych w przekroju przęsłowym w najbardziej niekorzystnym UD schemacie obciążeń są następujące: we włóknach górnych dźwigara (ściskanie) α α _ UD α α _ UD 0,5 M max 0,5 5028,52kNm σ max = v g = 0,7m = 179MPa < mz R = 4 I 0,009794m y 202,1MPa we włóknach dolnych dźwigara (rozciąganie) α α _ UD α α _ UD 0,5 M max 0,5 5028,52kNm σ max = vd = 0,55m = 141,19 MPa < R = 4 I 0,009794m y 225MPa Wartości ekstremalnych naprężeń normalnych w przekroju podporowym w najbardziej niekorzystnym UD schemacie obciążeń są następujące: we włóknach górnych dźwigara (rozciąganie)?? we włóknach dolnych dźwigara (ściskanie)?? Sprawdzenie naprężeń stycznych przy podporze pośredniej Naprężenia styczne w belkach pełnościennych należy sprawdzać ze wzoru Q R τ = Rt =, I t 3 Y w gdzie: Q wartość siły tnącej, T w grubość środnika, R t wytrzymałość obliczeniowa materiału przy ścinaniu.

23 3.5. Wymiarowanie spoin Zwymiarować spoiny pachwinowe łączące pasy ze środnikiem oraz żebra podporowe ze środnikiem Dobór parametrów łożysk Przedstawić schemat łożyskowania obiektu. Dla poszczególnych punktów podparcia obliczyć i zestawić w tabeli następujące parametry łożysk obliczone od oddziaływań obliczeniowych: ekstremalne wartości rekcji pionowych i ewentualnie poziomych, ekstremalne wartości przesuwów poziomych, ekstremalne wartości kątów obrotu.

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA 1. ZałoŜenia obliczeniowe OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE MOSTU NAD RZEKĄ ORLA. ZałoŜenia obliczeniowe.. Własciwości fizyczne i mechaniczne materiałów R - wytrzymałość obliczeniowa elementów pracujących na rozciąganie i sciskanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego

Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego Instytut Inżynierii Lądowej Wstępne obliczenia statyczne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Podstawy Mostownictwa Dr inż. Mieszko KUŻAWA 6.11.014 r. Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Bardziej szczegółowo

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Dr inż. Mieszko KUŻAWA 0.03.015 r. III. Obliczenia wstępne dźwigara głównego Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne dźwigara głównego

Obliczenia wstępne dźwigara głównego Katedra Mostów i Kolei Obliczenia wstępne dźwigara głównego Materiały dydaktyczne dla kursu Mosty dr inż. Mieszko KUŻAWA 23.03.2017 r. Zawartość raportu z ćwiczenia projektowego 1. Założenia a) Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

Katedra Mostów i Kolei. Mosty Metalowe I. Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa. dr inż. Mieszko KUŻAWA r.

Katedra Mostów i Kolei. Mosty Metalowe I. Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa. dr inż. Mieszko KUŻAWA r. Katedra Mostów i Kolei Mosty Metalowe I Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa dr inż. Mieszko KUŻAWA 16.04.2015 r. I. Obciążenia ruchome mostów i wiaduktów kolejowych wg PN-EN 1991-2

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

Mosty Metalowe I P1 wprowadzenie

Mosty Metalowe I P1 wprowadzenie Katedra Mostów i Kolei Mosty Metalowe I P1 wprowadzenie Ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Mostowa dr inż. Mieszko KUŻAWA 25.02.2015 r. I. Informacje ogólne Dane kontaktowe dr inż. Mieszko

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń WYKONAWCA: Firma Inżynierska GF MOSTY 41-940 Piekary Śląskie ul. Dębowa 19 Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1

Spis treści. Przedmowa... Podstawowe oznaczenia Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych... 1 Przedmowa Podstawowe oznaczenia 1 Charakterystyka ogólna dźwignic i torów jezdnych 1 11 Uwagi ogólne 1 12 Charakterystyka ogólna dźwignic 1 121 Suwnice pomostowe 2 122 Wciągniki jednoszynowe 11 13 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat

Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Projekt mostu kratownicowego stalowego Jazda taboru - dołem Schemat Rozpiętość teoretyczna Wysokość kratownicy Rozstaw podłużnic Rozstaw poprzecznic Długość poprzecznic Długość słupków Długość krzyżulców

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165

Strop belkowy. Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg PN-EN dr inż. Rafał Tews Konstrukcje metalowe PN-EN /165 Przykład obliczeniowy stropu stalowego belkowego wg P-E 199-1-1. Strop w budynku o kategorii użytkowej D. Elementy stropu ze stali S75. Geometria stropu: Rysunek 1: Schemat stropu. 1/165 Dobór grubości

Bardziej szczegółowo

Pomost ortotropowy. Dane wyjściowe:

Pomost ortotropowy. Dane wyjściowe: Pomost ortotropowy Dane wyjściowe: Rozstaw żeber podłużnych a = 0,30 m Rozstaw żeber poprzecznych t = 1,60 m Rozpiętość teoretyczna Lt = 24,00 m Szerokość płyty b = 5,10 m Obciążenia stałe: a) Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory OPIS TECHNICZNY 2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WZMOCNIENIA POMOSTU I PODPÓR POŚREDNICH MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻYSŁAWICE 1 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO Wzór nr 1 (okładka)... Nazwa Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi Zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi... Nazwa i data zmiany Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi...... KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO dla mostu, wiaduktu, estakady,

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY Zamierzenie budowlane Obiekt budowlany Adres obiektu Nazwa opracowania Nazwa Inwestora i jego adres Wymiana i rektyfikacja łożysk wiaduktu w ciągu łącznicy relacji Kraków Balice Wiadukt drogowy w ciągu

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego.

Sprawdzenie nosności słupa w schematach A1 i A2 - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzenie nosności słupa w schematach A i A - uwzględnienie oddziaływania pasa dolnego dźwigara kratowego. Sprawdzeniu podlega podwiązarowa część słupa - pręt nr. Siły wewnętrzne w słupie Kombinacje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/201 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

KŁADKA PIESZO - ROWEROWA W CIĄGU WAŁÓW ZBIORNIKA WODNEGO W SKALBMIERZU

KŁADKA PIESZO - ROWEROWA W CIĄGU WAŁÓW ZBIORNIKA WODNEGO W SKALBMIERZU 1 Obiekt budowlany: KŁADKA PIESZO - ROWEROWA W CIĄGU WAŁÓW ZBIORNIKA WODNEGO W SKALBMIERZU Adres obiektu: woj. Świętokrzyskie, gmina Skalbmierz Rodzaj projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STROPU BELKOWEGO

PROJEKT STROPU BELKOWEGO PROJEKT STROPU BELKOWEGO Nr tematu: A Dane H : 6m L : 45.7m B : 6.4m Qk : 6.75kPa a :.7m str./9 Geometria nz : 5 liczba żeber B Lz : 5.8 m długość żebra nz npd : 3 liczba przęseł podciągu przyjęto długość

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2)

Rys.1 a) Suwnica podwieszana, b) Wciągnik jednoszynowy 2) Tory jezdne suwnic podwieszanych Suwnice podwieszane oraz wciągniki jednoszynowe są obok suwnic natorowych najbardziej popularnym środkiem transportu wewnątrz hal produkcyjnych. Przykład suwnicy podwieszanej

Bardziej szczegółowo

1 - Znać podstawowe. części budowli. mostowych, - Wymienić warunki 1 położenia przestrzennego obiektu mostowego, - Znać podstawowe

1 - Znać podstawowe. części budowli. mostowych, - Wymienić warunki 1 położenia przestrzennego obiektu mostowego, - Znać podstawowe Wymagania edukacyjne z przedmiotu: ORGANIZACJA ROBÓT DROGOWYCH I UTRZYMANIOWYCH - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK DROGOWNICTWA 3206 Podstawa programowa PKZ(B.j)(2)(4)

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe MK MOSTY str. 1 Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Przebudowa mostu stałego przez rzekę Sawa w miejscowości Dębina, w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut Podzwierzyniec - Białobrzegi km 3 + 576,00

Bardziej szczegółowo

Mosty kolejowe Szczegółowe warunki techniczne i wybrane zagadnienia projektowania mostów kolejowych

Mosty kolejowe Szczegółowe warunki techniczne i wybrane zagadnienia projektowania mostów kolejowych Katedra Mostów i Kolei Mosty kolejowe Szczegółowe warunki techniczne i wybrane zagadnienia projektowania mostów kolejowych Wykład dla specjalności Inżynieria Transportu Szynowego dr inż. Mieszko KUŻAWA

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7

Projekt: Data: Pozycja: EJ 3,14² , = 43439,93 kn 2,667² = 2333,09 kn 5,134² EJ 3,14² ,0 3,14² ,7 Pręt nr 8 Wyniki wymiarowania stali wg P-90/B-0300 (Stal_3d v. 3.33) Zadanie: Hala stalowa.rm3 Przekrój: 1 - U 00 E Y Wymiary przekroju: h=00,0 s=76,0 g=5, t=9,1 r=9,5 ex=0,7 Charakterystyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis Data. kontr. bud bez ograniczeń WYKONAWCA: Firma Inżynierska GF MOSTY 41-940 Piekary Śląskie ul. Dębowa 19 Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO 1.1. Schemat podpory 1.2. Zestawienie obciąŝeń długość przęseł : l t1 = 10.15 m l t2 = 9.44 m l t3 = 9.3 m długość całkowita : l c = 28.89

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ETAP DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ TOMU VIII OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE NAZWA ZADANIA Projekt remontu mostu drogowego w ciągu ul. Akacjowej bocznej w Ustroniu miejscowość

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

Mosty kolejowe W3 Mosty i wiadukty kolejowe w ciągu LDP

Mosty kolejowe W3 Mosty i wiadukty kolejowe w ciągu LDP Instytut Inżynierii Lądowej Mosty kolejowe W3 Mosty i wiadukty kolejowe w ciągu LDP Wykład dla specjalności Inżynieria Transportu Szynowego dr inż. Mieszko KUŻAWA 16.04.2014 r. I. Mosty kolejowe w ciągu

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa Piekary Śl. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Ul. Węgroda Rogoźnik

FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa Piekary Śl. Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Ul. Węgroda Rogoźnik WYKONAWCA: FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik Adres obiektu: Zamierzenie budowlane: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych

KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych ZDW OPOLE-ODDZIAŁ TERENOWY GŁUBCZYCE (Nazwa Zarządcy Drogi / Zarządu Drogi) KSIĄŻKA OBIEKTU MOSTOWEGO dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych Jednolity Numer Inwentarzowy: 000226 Rodzaj obiektu:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wieprz Wieprz Wieprz. Egzemplarz nr 1

Gmina Wieprz Wieprz Wieprz. Egzemplarz nr 1 mgr inż. Jerzy Koziołek 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel. (033) 862-2110 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Odbudowy mostu nad potokiem,,frydrychówka w ciągu drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Mechanika i Budowa Maszyn Materiały pomocnicze do ćwiczeń Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych Andrzej J. Zmysłowski Andrzej J. Zmysłowski Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach

Bardziej szczegółowo

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v

Dane. Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził. Pręt - blacha węzłowa. Wytężenie: TrussBar v Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził TrussBar v. 0.9.9.22 Pręt - blacha węzłowa PN-90/B-03200 Wytężenie: 2.61 Dane Pręt L120x80x12 h b f t f t w R 120.00[mm] 80.00[mm] 12.00[mm] 12.00[mm]

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Most drogowy przez rów melioracji szczegółowej w ciągu ulicy Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184 i 1268/21 PROJEKT BUDOWLANY

Most drogowy przez rów melioracji szczegółowej w ciągu ulicy Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184 i 1268/21 PROJEKT BUDOWLANY OJNAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA, ADRES INWESTORA: NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK, NA KTÓRYCH INWESTYCJA JEST ZLOKALIZOWANA STADIUM: CZĘŚĆ PROJEKTU BRANŻA: NAZWA, ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: Most

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Belka - podciąg PN-90/B-03200

Belka - podciąg PN-90/B-03200 Biuro Inwestor Nazwa projektu Projektował Sprawdził BeamGirder v. 0.9.9.22 Belka - podciąg PN-90/B-03200 Wytężenie: 0.98 Dane Podciąg I_30_25_2_1 h p b fp t fp t wp R p 300.00[mm] 250.00[mm] 20.00[mm]

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE... 4

1. WSTĘP PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE... 4 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Cel opracowania.... 3 1.4. Materiały wyjściowe.... 3 1.5. Opinie i uzgodnienia.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo