Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do SQL Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław,

2 Spis treści Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie pól. Własności pól. Definiowanie kluczy. Aktualizacja tabel. Powiązania między tabelami...3 Temat 2. Zapoznanie się z BD firmy handlowej (sql_bzd.accdb). Zadania tematu muszą być wykonane samodzielnie w domu, bez użycia komputera...6 Temat 3. Kwerendy wybierające: definiowanie, sortowanie, projekcja, selekcja, złączenie, grupowanie (podsumowanie). Kwerendy tworzące tabelę...8 Temat 4. Operacje teoriomnogościowe algebry relacji - "kwerendy usuwające" i " kwerendy dołączające"..11 Temat 5. Operacja dzielenia...14 Temat 6. Teta - złączenie Załącznik Wstęp Wybrane typy danych (dziedzin wartości) i ich właściwości Budowa wyrażeń w instrukcjach SQL Składnia poleceń języka SQL Definiowanie i zmiana definicji tabel bazy danych Aktualizacja zawartości tabel Wyszukiwanie danych Opis bazy danych "Tpd_bzd_2007.accdb"...24

3 Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie pól. Własności pól. Definiowanie kluczy. Aktualizacja tabel. Powiązania między tabelami Co należy wiedzieć z zakresu MS ACCESS SQL przed przystąpieniem do zajęć praktycznych: Czemu służy instrukcja CREATE TABLE, jaka jej minimalna składnia? Co może być zdefiniowane dla każdego pola? Co może być zdefiniowane względem kilku pól? Jak zapisać dane do tabeli? Jak zmienić definicję tabeli? Jak zmienić dane w tabeli? Jak usunąć tabele? Jak zdefiniować relacje między tabelami? Pierwsze kroki w środowisku MS Access SQL Uruchom MS Access a, wybierz opcję pusta baza danych, nazwij BD: Sesja, wskaż miejsce, gdzie BD powinna zostać utworzona i wybierz polecenie utwórz. Na Pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij polecenie Włącz tę zawartość. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt kwerendy. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij przycisk Definicja danych. Zadania podstawowe: Celem zadań jest zdefiniowanie bazy danych Sesja, wprowadzenie do bazy kilku rekordów danych, aktualizacja definicji bazy danych, aktualizacja zawartości. BD Sesja składa się z trzech tabel: Tabela "Studenci" o schemacie : Numer liczba z zakresu od 1 do 15000; Nazwisko tekst długości nie większej niż 30 znaków, musi być wprowadzone; Kod pocztowy tekst składający się z pięciu cyfr, pole opcjonalne. Kluczem podstawowym tej tabeli jest Indeks. Tabela "Przedmioty" o schemacie : Kod 6-cio znakowy ciąg; Nazwa tekst długości nie większej niż 25 znaków, musi być wprowadzone; Kluczem podstawowym tej tabeli jest Kod. Tabela "Egzaminy" o schemacie: Nr studenta jak w tabeli Studenci; Kod przedmiotu jak w tabeli Przedmioty; Data typ danych DATETIME; Ocena liczba ułamkowa. Kluczem podstawowym jest {NrStudenta, KodPrzedmiotu, Data}.

4 Zadanie 1 Wpisz następującą instrukcję SQL: CREATE TABLE Studenci ( Numer SmallInt PRIMARY KEY, Nazwisko Text(30) NOT NULL ) Zalecenie: system ignoruje koniec wiersza, można więc pisać instrukcje nie dzieląc na wiersze. Zaleca się jednak wyróżnienie składowych instrukcji, zwiększa to jej czytelność. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom. W oknie BD powinien pojawić się nowy obiekt tabela Studenci. W oknie BD otwórz obiekt tabela Studenci i obejrzyj wynik wykonania instrukcji. Zamknij tabelę. Dodaj do tabeli nową kolumnę dla wpisywania kodów pocztowych. W tym celu wpisz następującą instrukcję zmieniającą definicję tabeli i uruchom: ALTER TABLE Studenci ADD COLUMN [Kod pocztowy] text(5) W oknie BD otwórz obiekt tabela Studenci i obejrzyj wynik wykonania instrukcji. Zamknij tabelę. Spróbuj dodać następną kolumnę wg uznania a następnie usuń ją za pomocą...drop COLUMN... Wpisz i uruchom następującą instrukcję SQL: INSERT INTO Studenci VALUES (1,'naz1','34445') W oknie BD otwórz obiekt tabela Studenci i obejrzyj wynik wykonania instrukcji. Zamknij tabelę. W podobny sposób wprowadź kilka kolejnych rekordów. Spróbuj wprowadzić powtarzające się wartości w kolumnie Numer i wartości Null w kolumnach Numer i Nazwisko. Jaka jest reakcja systemu i dlaczego? Zadanie 2. Utwórz w podobny sposób tabelę Przedmioty i wprowadź kilka rekordów danych. Zadanie 3. Utwórz tabelę Egzaminy. Nr Studenta jest odwołaniem do kolumny Numer w tabeli Studenci; Kod przedmiotu jest odwołaniem do kolumny Kod w tabeli Przedmioty; Data data przeprowadzenia egzaminu, nie może być nie wpisana; Ocena liczba ułamkowa. Zastanów się, co może być kluczem w tej tabeli? Zdefiniuj klucz podstawowy. Wykonaj powiązanie tabel z wymuszeniem więzów integralności. Przykład definicji powiązania: CREATE TABLE Egzaminy ( [Nr studenta] smallint REFERENCES studenci(numer), Pytania (celem znalezienia odpowiedzi skorzystaj z materiałów wykładu lub pomocy ACCESS,a): 1) jak przyporządkować nazwę wprowadzanemu ograniczeniu powiązania? (wtedy można go w razie potrzeby usunąć)? 2) Jak zdefiniować powiązanie po wielu polach? 3) Jak zdefiniować wielopolowy klucz podstawowy tabeli?

5 4) Jak usunąć ograniczenie? Zadanie 4 Wpisz do tabeli Egzaminy kilka wierszy danych. Przeanalizuj możliwość wpisania wartości w kolumnach ID_ Studenta i Kod_ przedmiotu spoza zbioru wartości znajdujących się w odpowiednich kolumnach tabel Studenci i Przedmioty: 1) dodaj do tabeli Egzaminy rekord egzaminu dla nieistniejącego studenta jak zachowuje się SZBD? 2) dodaj do tabeli Egzaminy rekord egzaminu dla nieistniejącego przedmiotu jak zachowuje się SZBD? Usuń wybrane wiersze z tabeli Egzaminy. Usuń wybrane wiersze z tabeli Przedmioty. Przeanalizuj możliwość usuwania wierszy powiązanych z wierszami w tabeli Egzaminy: a) usuń z tabeli Studenci rekord studenta, który ma egzaminy, b) usuń z tabeli Przedmioty rekord przedmiotu, z którego są egzaminy, c) dla studenta mającego egzaminy zmień numer studenta w tabeli student na inną wartość sprawdź, czy zmieni się ten numer we wszystkich rekordach egzaminów studenta?. Jak wpływa połączenie tabel z wymuszaniem więzów integralności na możliwość dodawania, usuwania i aktualizacji rekordów? Zadanie 5 Załóż bazę danych do pamiętania danych o stanach materiałów w magazynach. Materiał jest charakteryzowany przez: indeks, nazwę, cenę i jednostkę miary. Magazyn jest charakteryzowany przez numer i adres. Chcemy wiedzieć jakie są stany magazynowe materiałów w magazynach, przy założeniu, że każdy materiał może być składowany w wielu magazynach i każdy magazyn może składować wiele materiałów. Należy zdefiniować tabele i powiązać je relacjami. Typy danych w kolumnach i właściwości według uznania. Zadanie 6 Załóż bazę danych do pamiętania danych o składzie potraw wytwarzanych z surowców. Potrawa jest charakteryzowana przez: numer, nazwę. Surowiec jest charakteryzowany przez numer, adres dostawcy. Chcemy wiedzieć, jakie surowce są używane do każdego rodzaju potraw i w jakiej ilości. Należy zdefiniować tabele i powiązać je relacjami. Typy danych w kolumnach i właściwości według uznania.

6 Temat 2. Zapoznanie się z BD firmy handlowej (sql_bzd.accdb). Zadania tematu muszą być wykonane samodzielnie w domu, bez użycia komputera Zadania: 1. Zapoznaj się ze strukturą BD Sql_bzd_2007.accdb (Załącznik,3 ). 2. Zastanów się nad kluczami głównymi tabel. 3. Zastanów się nad kluczami obcymi tabel; jakie jest powiązanie tabel? 4. Niżej podane są fragmenty tabel Sql_bzd_2007.accdb z danymi. Należy: a) odtwórz "papierową" postać dokumentu - NrFaktury=10/07/92; NrSprzedawcy = 4058; (zacznij od tab. Dokumenty, znajdź pełną nazwę i adres sprzedawcy, pełną nazwę i adres nabywcy, pozycje dokumentu, pełną nazwę towaru w każdej pozycji, nazwę jednostki miary). b) znajdź nazwy miejscowości nabywców pasztetów i zup CHOISE. c) znajdź nazwy i adresy sprzedawców, którzy sprzedali i "Wodę Halinka" i "Wafle DRAGOLAND". DOKUMENTY NrFaktury NrSprzedawcy NrNabywcy Data wystawienia 10/07/ /07/ /07/ / /92/Z /92/Z R/168/92/Z R/215/92/Z R/216/92/Z POZYCJEDOKUMENTU NrFaktury Nr NrPozycji SmbTow Ilość CenaNetto 10/07/92 Sprzedawcy ,50 10/07/ ,00 10/07/ ,00 11/07/ ,00 11/07/ ,00 12/07/ ,00 155/ ,36 270/92/Z ,70 278/92/Z ,00 R/168/92/Z ,70 R/168/92/Z ,80 R/168/92/Z ,90 R/215/92/Z ,72 R/216/92/Z ,36

7 TOWARY Symbol Nazwa Jm Cena normatywna StawkaVat 013 CHRUPKI 4 2,12 22,00% 038 CHESTER TOP 3 8,00 22,00% 039 VONK BLOK 3 4,00 22,00% 047 PASZTET 3 0,27 22,00% 049 KONSERWA "BIERWURST" 5 0,86 22,00% 050 ZUPY CHOISE 4 0,56 22,00% 059 ORZESZKI SOLONE 4 0,76 22,00% 098 Woda "HALINKA" 1 0,60 22,00% 123 MIELONKA TLUSZCZ.-WOL. 300G 5 1,40 22,00% 193 KONSERWA WOLOWO-WIEPRZOWA 200G 5 1,38 22,00% 200 ANDY-KANDY cukierki 4 0,76 22,00% 227 Szprot Pasta 5 0,36 22,00% 230 Wafle "DRAGOLAND" 3 9,00 22,00% MIEJSCOWOŚCI Kod miejscowości Nazwa KodWoj 37 WAŁBRZYCH DL 39 WISŁA MP 41 WROCŁAW DL 43 ZARÓW DL FIRMY NR NazwaFr Ulica KodMjc Tlf 0 Nasza firma Handlowa (071) DOZAMELIN ul. W. Pstrowskiego Grabieczak Roman ul. Pomorska Kocwin Maria ul. Ruska Pinowski Jan ul. Legnicka 94/ Parówex S. A. TEINA / ul. Lanska 44/ , Kiosk Wielobranżowy Hutnicza Backi Wojciech Prowicza WOJEWÓDZTWA Kod MP DL Nazwa małopolskie dolnośląskie

8 Temat 3. Kwerendy wybierające: definiowanie, sortowanie, projekcja, selekcja, złączenie, grupowanie (podsumowanie). Kwerendy tworzące tabelę. Celem ćwiczenia jest opanowanie podstawowych umiejętności korzystania z danych zgromadzonych w bazie danych. Co należy wiedzieć z zakresu MS ACCESS SQL przed przystąpieniem do zajęć praktycznych: Czemu służy instrukcja SELECT, jaka jest jej minimalna składnia? Klauzula FROM instrukcji SELECT; Jak zapisać operację złączenia dwóch lub kilku tabel w kwerendzie SQL? Jak powołać pole, którego wartości są wynikiem obliczeń? Klauzula WHERE instrukcji SELECT; dostępne operatory i budowanie wyrażeń; Klauzule GROUP BY i HAVING; Instrukcja SELECT INTO, składnia i zastosowanie. Zadania podstawowe Wszystkie zadania dotyczą bazy danych firmy handlowej. Zadanie 1 Zdefiniuj w SQL kwerendę wybierającą, która utworzy arkusz danych odnośnie dokumentów i firm, które te dokumenty wystawiły, czyli o schemacie: (NrSprzedawcy, Nazwa, Telefon, Data, NrFaktury) Przykład rozwiązania: SELECT NrSprzedawcy, Nazwa, Telefon, Data, NrFaktury FROM Dokumenty INNER JOIN Firmy ON Dokumenty.NrSprzedawcy = Firmy.Nr; Uwaga: Zazwyczaj SZBD wymaga wskazania pola z kwalifikatorem (nazwą tabeli z której to pole pochodzi) tylko w przypadku, kiedy są takie same nazwy pól w różnych tabelach. Jednak w Access'e po klauzuli ON wymagana jest pełna nazwa pól. Uruchom kwerendę i obejrzyj wynikowy arkusz danych. Usuń powiązanie między tabelami w kwerendzie: zlikwiduj operację INNER JOIN zostawiając po klauzuli FROM nazwy tabel odseparowane przecinkiem. Przeanalizuj zmiany w wynikowym arkuszu danych. Powstała tabela zawierająca iloczyn kartezjański wartości z tabel źródłowych. Powiąż tabele sprzęgając NrNabywcy z tabeli Dokumenty z Nr z tabeli Firmy. Przeanalizuj zmiany w wynikowym arkuszu. Zmień kwerendę celem dokonania selekcji rekordów z niepustym numerem telefonu (Telefon is not Null w klauzuli WHERE). Przeanalizuj zmiany w wynikowym arkuszu. Dodaj do kwerendy po klauzuli WHERE z odpowiednim wyrażeniem logicznym następną klauzulę: ORDER BY NrNabywcy, Data, NrFaktury; Przeanalizuj zmiany w wynikowym arkuszu. Zmień kwerendę w zakresie klauzuli ORDER BY na: ORDER BY NrNabywcy DESC, Data DESC, NrFaktury DESC; Przeanalizuj zmiany w wynikowym arkuszu. Zmień kwerendę celem dokonania projekcji na (Nazwa, Telefon). W wynikowym arkuszu są duplikaty wierszy. Dla usunięcia duplikatów zmień kwerendę: SELECT DISTINCT Nazwa,...

9 Zadanie 2 Za pomocą kwerendy wybierającej w SQL, na podstawie tabel Towary i PozycjeDokumentu utwórz arkusz danych przedstawiający kolumny {NrSprzedawcy, NrFaktury, NrPozycji, NazwaTowaru, Wartość : [Ilość]*[CenaNetto]}. (Inaczej mówiąc, należy wykonać projekcję na wymienione atrybuty z wyniku złączenia źródłowych tabel Towary i PozycjeDokumentu). Posortować wg NrSprzedawcy, NrFaktury, NrPozycji. Aby utworzyć kolumnę, której nie ma w żadnej tabeli należy nazwę kolumnę i sposób obliczania jej wartości wskazać po klauzuli SELECT, np.: SELECT...,[Ilość]*[CenaNetto] AS Wartość,... Aby wynik umieścić w fizycznie istniejącej tabeli Kwoty pozycji dokumentów należy zmienić kwerendę wybierającą na kwerendę tworzącą tabelę. W tym celu dodaj przed klauzulą FROM: INTO [Kwoty pozycji dokumentów] Uwaga: jeśli w nazwie obiektu BD występuje spacja lub inny znak specjalny należy nazwę ująć w nawiasy kwadratowe. Zadanie 3 Za pomocą kwerendy wybierającej SQL utwórz arkusz danych informujący na jaką kwotę sumaryczną został wystawiony każdy dokument (można tu wykorzystać tabelę utworzoną w zadaniu 2 z projekcją na atrybuty: {NrFaktury, NrSprzedawcy, Kwota}; przeprowadzić grupowanie wg pól NrFaktury, Nr Sprzedawcy, zsumować wartości pola Kwota w grupach. Przykład rozwiązania: SELECT NrFaktury, NrSprzedawcy, Sum(kwota) AS Sumaryczna FROM [kwoty pozycji dokumentów] GROUP BY NrFaktury, NrSprzedawcy; Zapoznaj się z funkcjami agregującymi opisanymi w pomocy Access'a. Zmodyfikuj kwerendę celem wykluczenia z wynikowego zestawienia faktur wystawionych przez Naszą firmę (która ma numer 0). Przeanalizuj dwa rozwiązania: wpisanie warunku selekcji w klauzuli WHERE oraz zdefiniowanie go w klauzuli HAVING. Czy w tym przypadku wynikowe tabeli są różne? Przypomnienie: za pomocą HAVING można wyselekcjonować grupy spełniające warunek, natomiast za pomocą WHERE wyselekcjonować wiersze, które następnie zostaną zgrupowane. Zadanie 4 Za pomocą kwerendy wybierającej utworzyć arkusz danych o kolumnach: Numer, NazwaFirmy, Wartość, informujący na jaką sumaryczną kwotę otrzymał faktury każdy z nabywców Naszej firmy. Wśród nabywców nie ujmować Naszej Firmy (można skorzystać z numeru Naszej Firmy -0). Zadanie 5 Za pomocą kwerendy wybierającej utworzyć arkusz danych o następujących kolumnach: {Symbol, Nazwa, Wartość}, informujący na jaką kwotę sumaryczną został kupiony przez Naszą firmę każdy z towarów w sierpniu 1992 (użyj funkcji Year i Month). Znaleźć trzy towary kupione za największą kwotę. Dodatkowa informacja: Funkcja Year(..) zwraca rok podanej daty jako liczbę, np. Year(# #) = 2012; w zadaniu należy jako argumentu użyć nazwę kolumny [Data]. Podobnie funkcja Month(...) zwraca miesiąc podanej daty jako liczbę: Month(# #) = 9; Żeby ograniczyć wynik do podanej liczby rekordów należy posortować odpowiednio i użyć po klauzuli SELECT klauzuli TOP z wymaganą liczbą rekordów: SELECT TOP 3 Symbol, Nazwa, Sum(Kwota) AS Wartość... Zadania dodatkowe. 1. Wyselekcjonować firmy z Wrocławia lub Krakowa, którym Nasza firma sprzedała cokolwiek w sierpniu 1992 (użyj funkcji Year i Month).

10 2. Znaleźć miejscowości klientów Naszej firmy, którzy to klienci kupili ryż na kwotę większą niż 30 zł jednorazowo lub kupili kawę na kwotę większą niż 50 zł jednorazowo. 3. Dla każdej firmy z Wrocławia znaleźć sumaryczną kwotę podatku VAT zapłaconego w związku z zakupami w "Naszej Firmie" w lipcu 1992 (użyj funkcji Year i Month). 4. Znaleźć dwie najlepsze (pod względem kwoty sprzedaży) firmy, u których zaopatrywała się Nasza firma w lipcu 1992 (użyj funkcji Year i Month). 5. Znaleźć trzy najlepiej sprzedające się towary klientom Naszej firmy z woj. dolnośląskiego. 6. Utworzyć arkusz informujący na jaką kwotę wystawiła faktury Nasza firma (jedna liczba!). 7. Utworzyć arkusz informujący na jaką kwotę przeprowadził transakcje każdy nabywca Naszej firmy z każdym z towarów. 8. Utworzyć arkusz informujący, na jaką kwotę Nasza firma nabyła każdy z towarów z rozbiciem na województwa firm. 9. Utworzyć arkusz danych informujący o tym, z iloma różnymi towarami każdy z nabywców Naszej firmy miał do czynienia (inaczej mówiąc, należy określić liczność asortymentu towarów kupowanych przez klientów). Zadanie wykonać w dwóch krokach: 1 - utworzyć arkusz o następujących kolumnach: NrNabywcy, SymbolTowaru nie zawierający duplikatów; 2 - na podstawie kwerendy z kroku 1 przeprowadzić agregację (funkcja Policz) i utworzyć arkusz danych o kolumnach {NazwaNabywcy, Liczność asortymentu}. 10. Na podstawie wyniku zadania 9 utworzyć tabelę zawierającą 10 klientów o najbardziej szerokich zainteresowaniach (największej liczności asortymentu). 11. Utworzyć arkusz informujący o liczności asortymentu towarów nabywanych przez Naszą firmę w każdym województwie. 12. Utworzyć arkusz informujący klientom z ilu województw był sprzedany przez Naszą firmę każdy towar. 13. Wykonać zestawienie obrotów Naszej Firmy z podziałem na miesiące (1..12) roku zadanego parametrem (użyj funkcji Year i Month).

11 Temat 4. Operacje teoriomnogościowe algebry relacji - "kwerendy usuwające" i " kwerendy dołączające" Dotychczas były używane dwa rodzaje kwerend kwerendy wybierające i kwerendy tworzące tabele. Możliwość realizacji teoriomnogościowych operacji algebry relacji dostarczają kwerendy usuwające i dołączające. Zadanie 1 1. Operacje teoriomnogościowe na abstrakcyjnych tabelach r1 i r2. a) Utworzyć nową bazę danych z tabelami r1 ( A B ) r2 ( A B ) a1 b1 a1 b1 a1 b2 a2 b2 a3 b3 a3 b4 a2 b3 b) wykonać warianty sumy tabel: wynik kwerendy = r1 r2 tabela r3 = r1 r2 Objaśnienia: Aby zsumować dwie tabele (lub wyniki kwerend) należy użyć operacji UNION między odpowiednimi tabelami (lub kwerendami). Wynik operacji nie będzie mógł być umieszczony w fizycznej tabeli bezpośrednio. W tym celu należy zapamiętać kwerendę sumującą, a w następnym kroku użyć w instrukcji funkcjonalnej SELECT...INTO jako źródło danych. Przykładowe rozwiązanie, pierwszy krok: tworzymy kwerendę np. Kw1: TABLE r1 UNION TABLE r2; lub inaczej: SELECT * FROM r1 UNION SELECT * FROM r2; W następnym kroku tworzymy tabelę r3: SELECT * INTO r3 FROM Kw1; Znak * oznacza,że łączymy wszystkie kolumny odpowiednio. Jeśli nazwy kolumn są w tabelach różne należy wymienić obie listy nazw łączonych kolumn w odpowiedniej kolejności. Należy zwrócić uwagę, że wynik sumującej kwerendy domyślnie nie zawiera duplikatów, Aby w wyniku znalazły się wszystkie sumowane wiersze należy dodać po UNION orzeczenie ALL. Zadanie 2 Wykonać operację iloczynu tabel korzystając z operacji złączenia wykonać iloczyn tabel r3 = r1 r2 Objaśnienia: Aby znaleźć iloczyn tabel należy wykonać instrukcję SELECT z odpowiednim złączeniem podanych tabel po klauzuli FROM. Aby umieścić wynik w fizycznej tabeli należy użyć instrukcji SELECT.INTO. SELECT r1.* FROM r1 INNER JOIN r2 ON (r1.a=r2.a) and (r1.b=r2.b);

12 Zadanie 3 Wykonać warianty różnicy relacji r1 = r1 r2 r3 = r1 r2 Objaśnienia: Aby znaleźć różnicę dwóch tabel należy użyć operacji DELETE, która usuwa z podanej fizycznej tabeli wiersze spełniające pewien warunek. W tym przypadku to są takie wiersze, które są w obu tabelach, czyli stanowiące iloczyn dwóch tabel. Po klauzuli DELETE i obowiązkowym orzeczeniu DICTINCTROW należy podać tabelę, z której będą usuwane wiersze w postaci np.r1.*, a następnie po FROM określić wynik złączenia dwóch wyjściowych tabel, czyli wspomniany iloczyn: DELETE DISTINCTROW r1.* FROM r1 INNER JOIN r2 ON (r1.b = r2.b) AND (r1.a = r2.a); Zadanie 4 Znaleźć dopełnienie tabeli ZWIEDZIŁA. Utworzyć tabele: GRUPA ( Numer, Liczba uczestników ) OBIEKT ( Nazwa ) 1 15 Muzeum 2 19 ZOO 3 17 Zamek 4 19 ZWIEDZILA ( Numer_grupy Nazwa_obiektu ) 1 Muzeum 2 ZOO 4 Zamek Zakładając, że każda grupa turystyczna ma zwiedzić każdy obiekt, wyznaczyć tabelę zawierającą wizyty, które jeszcze muszą mieć miejsce (dopełnienie relacji ZWIEDZIŁA). Zadanie 5 Wykonać operacje teoriomnogościowe na rzeczywistej bazie danych "Tpd_bzd_2007.accdb" a) Utworzyć za pomocą kwerendy SQL tabele Dostawcy i Odbiorcy o schemacie {Numer, NazwaFirmy, Telefon} ( Dostawcy to ci, u kogo kupowała Nasza firma, Odbiorcy ci komu Nasza firma sprzedawała; nie ujmować Naszej firmy w tabelach). Zsumować tabele Dostawcy i Odbiorcy w tabeli Klienci. b) Podać firmy, które są jednocześnie dostawcami i odbiorcami towarów. (wykonać iloczyn tabel; sprawdzić jak wpływa wartość null w polu Telefon na wynik iloczynu) c) Podać firmy, które są tylko odbiorcami towarów. d) Podać firmy, które są tylko dostawcami towarów. e) Podać firmy, które nie są jednocześnie dostawcami i odbiorcami towarów. Zadania dodatkowe 1. Znaleźć firmy, z którymi nie była przeprowadzona żadna transakcja. 2. Znaleźć towary, które były przez Naszą firmę sprzedawane klientom z Wrocławia i nie były sprzedawane klientom z województwa dolnośląskiego (spoza Wrocławia). 3. Utworzyć za pomocą kwerendy tabelę "M1" o schemacie {NazwaMjc} miejscowości klientów kupujących w Naszej firmie konserwę albo kawę, oraz tabelę "M2" o schemacie {NazwaMjc} miejscowości klientów kupujących herbatę. Znaleźć miejscowości, które znalazły się w obu tabelach. 4. Znaleźć poszukiwane w zadaniu 3 miejscowości bez tworzenia tabel, w jednej kwerendzie SQL z podkwerendami. 5. Utworzyć za pomocą kwerendy tabelę "T1" o schemacie {Symbol,Nazwa} towarów, które były kupowane w Naszej firmie przez klientów z Wrocławia w lipcu 1992 albo przez klientów z

13 Krakowa w sierpniu 1992 i tabelę "T2" o schemacie {Symbol,Nazwa} towarów sprzedawanych klientom z Warszawy kiedykolwiek. Znaleźć towary, które są w tabeli "T1" i nie występują w "T2" 6. Utworzyć za pomocą kwerendy tabelę "W1" o schemacie {NazwaWoj} województw firm, którym Nasza firma sprzedawała albo od nich kupowała kawę na kwotę większą niż 30 zł jednorazowo oraz tabelę "W2" nazw województw firm, z którymi przedmiotem transakcji (kupna lub sprzedaży) była konserwa lub ryż. Zsumować zawartość tabel W1 i W2 w tabeli W2. 7. Utworzyć za pomocą kwerendy tabelę "K1" o schemacie {Numer, NazwaNabywcy} numerów i nazw firm, które kupowały od Naszej firmy kawę w lipcu 1992 roku albo chrupki kiedykolwiek oraz tabelę "K2" firm kupujących w Naszej firmie towary w puszkach. Znaleźć firmy występujące w K1 i nie występujące w K2 8. Znaleźć towary, które były sprzedawane przez Naszą firmę klientom z Wrocławia, ale nigdy nie były sprzedawane klientom z Krakowa. 9. Znaleźć towary, które były kupione od Naszej firmy (na kwotę > 20 zł jednorazowo) przez klientów z Wrocławia i przez klientów z Krakowa. 10. Do listy klientów, którzy kupili u nas kawy w sumie na kwotę > 100 dołączyć klientów, którzy kawy u nas nigdy nie kupili, ale każdy z nich kupił "pasztet" i "zupy choise".

14 Temat 5. Operacja dzielenia. Operacja dzielenia pozwala znaleźć rekordy dzielnej, które łączą się z każdym rekordem dzielnika. Dane są tabele: r(r) i s(s) q(r-s) =r(r) s(s) = π {R-S} (r) - π {R-S} ((π {R-S} (r) s) - r), gdzie r dzielna, s dzielnik, operacja iloczynu kartezjańskiego, π {R-S} (r) operacja projekcji tabeli r na schemat R-S (R schemat tabeli r, S schemat tabeli s). Schemat ilorazu jest różnicą schematów dzielnej i dzielnika. Zadanie 1 Podać nazwy i adresy firm, które kupiły od Naszej firmy każdy z towarów podanych w tabeli: s(symbol_towaru ) Uwaga: przy tworzeniu zestawienia r(symbol_towaru, Nr Nabywcy) odpowiednika relacji r ze wzoru wyżej, ograniczyć się tylko do towarów w s(symbol_towaru) wykorzystując selektywne właściwości złączenia (wykonanie r := r [Symbol_towaru=Symbol_towaru] s pozostawi w relacji r tylko te transakcje, które dotyczyły towarów z s). Przykład rozwiązania (jednego z możliwych) w krokach: 1. Dzielnik: SELECT symbol FROM Towary WHERE (Symbol='007') OR (Symbol = '009') OR (Symbol = '059'); ; zapamiętujemy kwerendę np. pod nazwą 'Kw dzielnik'. 2. Dzielna - tabela z dwoma kolumnami: numerem nabywcy i symbolem towaru, który nabył (z ograniczeniem tylko do towarów, które są w dzielniku): SELECT DISTINCT NrNabywcy, SmbTow INTO [Tab Dzielna] FROM Dokumenty INNER JOIN (PozycjeDokumentu INNER JOIN [Kw Dzielnik] ON ([Kw Dzielnik].Symbol=PozycjeDokumentu.SmbTow)) ON (PozycjeDokumentu.NrSprzedawcy = Dokumenty.Nrsprzedawcy) and (Dokumenty.NrFaktury=PozycjeDokumentu.NrFaktury); 3. Iloczyn kartezjański Dzielnika i Dzielnej: SELECT DISTINCT NrNabywcy, Symbol INTO [Tab Iloczyn] FROM [Kw Dzielnik],[Tab Dzielna]; 4. Iloczyn Dzielna: DELETE DISTINCTROW [Tab Iloczyn].* FROM [Tab Dzielna] INNER JOIN [Tab Iloczyn] ON ([Tab Dzielna].NrNabywcy=[Tab Iloczyn].NrNabywcy) and ([Tab Dzielna].SmbTow=[Tab Iloczyn].Symbol); 5. Dzielna Iloczyn: DELETE DISTINCTROW [Tab Dzielna].*

15 FROM [Tab Dzielna] INNER JOIN [Tab Iloczyn] ON ([Tab Dzielna].NrNabywcy=[Tab Iloczyn].NrNabywcy); 6. Krok ostatni. SELECT DISTINCT NrNabywcy, Nazwa FROM [Tab Dzielna] INNER JOIN Firmy ON ([Tab Dzielna].NrNabywcy=Firmy.Nr); Rozwiązanie zadania za pomocą jednej kwerendy z podkwerendami: znajdujemy dzielnik i dzielną a następnie zamiast kroków 3-6 wykonujemy kwerendę: SELECT Distinct Firmy.Nr, Firmy.nazwa FROM [Tab Dzielna] as r1 INNER JOIN Firmy ON (r1.nrnabywcy=firmy.nr) WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM [Kw Dzielnik] WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [Tab Dzielna] AS r2 WHERE (r1.nrnabywcy=r2.nrnabywcy) and (r2.smbtow=[kw Dzielnik].Symbol ))); Zadania 1. Znaleźć miejscowości, z których klienci kupili w Naszej firmie każdy z towarów: "Zupy CHOISE"," Orzeszki solone", ""Kawa BURG" (niekoniecznie każdy z klientów każdy z towarów!). 2. Znaleźć towary, które były sprzedawane przez Naszą firmę klientom w każdej z miejscowości: Wrocław, Bytom, Białystok. 3. Znaleźć dokumenty, w których występuje każdy z towarów: "Kawa BURG", "Orzeszki solone", "Zupy CHOISE" 4. Podać nazwy firm, które kupowały u nas każdy z towarów sprzedanych nam na podstawie faktury numer R/45/H/ Znaleźć dni, w których Nasza firma sprzedawała każdy z trzech najlepiej sprzedających się (pod względem sumarycznej kwoty) towarów. 6. Znaleźć klientów, którzy kupili u nas każdy z towarów wymienionych w dokumentach z dnia lub z dnia Znaleźć towary, które były u nas kupowane przez każdego z klientów z województwa opolskiego.

16 Temat 6. Teta - złączenie Zadania 1. Znaleźć firmy, które kupiły od Naszej Firmy jakikolwiek pasztet przed firmą o numerze 698. Wskazówki:zadanie można wykonać w dwa kroki:za pomocą kwerendy wybierającej znaleźć,kiedy klient o numerze 698 po raz pierwszy kupił pasztet. W następnej kwerendzie dokonać porównania. 2. Znaleźć firmy, które kupiły od Naszej Firmy wartościowo więcej niż firma o numerze X zadanym parametrem. Wskazówki:zadanie można wykonać w trzy kroki:za pomocą kwerendy wybierającej znaleźć kwotę sumaryczną zakupu wskazanego klienta. Zadać numer parametrem umieszczając w klauzuli HAVING firmy.nr=[podaj numer:] lub dowolny inny tekst. Przy wykonaniu kwerendy ACCESS zapyta o nieznaną wartość. W drugiej kwerendzie należy znaleźć listę firm i ich sumaryczne kwoty zakupu. W następnej kwerendzie dokonać porównania. 3. Znaleźć firmy, które kupowały od Naszej Firmy przed firmą o nazwie X zadanej parametrem. 4. Znaleźć towary typu kawa, które były sprzedane przez Naszą Firmę po cenie wyższej niż najwyższa cena kawy o nazwie X zadanej parametrem w miesiącu zadanym parametrem. 5. Znaleźć transakcje wcześniejsze od transakcji danej numerem dokumentu i numerem firmysprzedawcy. 6. Znaleźć firmy, których sumaryczna kwota zakupów w Naszej Firmie w sierpniu 1992r. była większa niż w lipcu.

17 Załącznik 1. Wstęp System zarządzania bazą danych (SZBD) jest to oprogramowanie przeznaczone do tworzenia i użytkowania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rozumie się tu gotowe do użycia oprogramowanie użyteczne w konkretnym zastosowaniu, np. w firmie: ewidencja i rozliczanie sprzedaży, ewidencja zamówień, ewidencja pracowników oraz w domu: mini książka telefoniczna, ewidencja użytecznych w domu firm usługowych itp. Aplikacja z bazą danych powinna zawierać następujące elementy: - bazę danych jest to podstawowy element aplikacji, - procedury wyszukiwania i przetwarzania danych, - interfejs użytkownika (język wymiany danych i poleceń między aplikacją i użytkownikiem). - procedury administrowania aplikacją. By użytkować aplikację z bazą danych należy ją najpierw zaprojektować i wykonać. Polega to na: - zdefiniowaniu i utworzeniu bazy danych, - zdefiniowaniu i wprowadzeniu procedur wyszukiwania i przetwarzania danych, - zdefiniowaniu i wprowadzeniu definicji interfejsu użytkownika. - zdefiniowaniu i wprowadzeniu parametrów procedur ochrony. Aplikacja w systemie ZBD jest pamiętana w komputerze w pliku o identyfikatorze: xxxxx...xxx.mdb gdzie: xxxxx...xxx jest nazwą zgodną z regułami systemu operacyjnego, mdb jest rozszerzeniem charakterystycznym dla aplikacji MS ACCESS w wercji 2003 iwcześniejszych. W wersji 2007 accdb. Aplikacje MS ACCESS mogą być zawarte w jednym lub wielu plikach. Pliki te zawierają bazę danych i definicje potrzebne do funkcjonowania aplikacji. Uruchomienie systemu MS ACCESS odbywa się zgodnie mechanizmami MS Windows. Po uruchomieniu opcjonalnie pojawia się okno systemu z menu o pozycjach, między innymi: Plik i Pomoc. Utworzenie nowego pliku polega na wyborze opcji Nowa baza danych z menu. Gdy pojawi się okno dialogowe, należy podać nazwę pliku aplikacji oraz miejsce (urządzenie i katalog) jego zapamiętania. Po podaniu tych danych następuje utworzenie nowego pliku o rozszerzeniu mdb (accdb) i w oknie systemu pojawia się okno aplikacji z bazą danych. W oknie widzimy z lewej strony tzw. eksplorator obiektów, prezentujący obiekty aktualnie zdefiniowane w bazie danych. Tymi obiektami mogą być: Tabela, Kwerenda (żądanie, zapytanie)

18 Formularz Raport Makro Moduł Utworzenie aplikacji, o którym była mowa wyżej polega na zdefiniowaniu i utworzeniu obiektów aplikacji wyżej nazwanych typów (wszystkich lub niektórych). Obiekty typu Tabela są podstawowe dla aplikacji, ponieważ stanowią one bazę danych. Wiele tabel może składać się na bazę danych aplikacji. Obiekty typu Kwerenda zawierają definicje procedur wyszukiwania i przetwarzania danych umieszczonych w tabelach. Obiekty typu Formularz zawierają definicje sposobów prezentacji danych z tabel na ekranie monitora Obiekty typu Raport zawierają definicje sposobów prezentacji danych z tabel na ekranie monitora lub papierze drukarki Obiekty typu Makro zawierają definicje makropoleceń, czyli definicje sekwencji poleceń jakie MS ACCESS ma wykonać by zrealizować określona funkcję użytkową. Obiekty typu Moduł zawierają definicje procedur i funkcji zapisanych w języku programowania ACCESS BASIC. 2. Wybrane typy danych (dziedzin wartości) i ich właściwości. Typ danych Rozmiar Opis BIT 1 bajt Wartości Tak i Nie oraz pola zawierające tylko jedną z dwóch wartości. BYTE 1 bajt Liczba całkowita z przedziału od 0 do 255. MONEY 8 bajtów Liczba całkowita z przedziału od [ ,5808; ,5807] DATETIME 8 bajtów Wartość daty lub godziny z przedziału lat od 100 do REAL FLOAT 4 bajtów 8 bajtów Wartość rzeczywista o pojedynczej precyzji mieszcząca się w przedziale [ 3,402823E38; 1,401298E-45] dla wartości ujemnych i [ 1,401298E-45; 3,402823E38] dla wartości dodatnich oraz 0. Wartość rzeczywista o podwójnej precyzji należąca do zakresu [ 1, E308; 4, E-324] dla wartości ujemnych i [ 4, E-324; 1, E308] dla wartości dodatnich oraz 0. SMALLINT 2 bajtów Liczba całkowita z przedziału [ ; ]. INTEGER 4 bajtów Liczba całkowita z przedziału [ ; ].

19 TEXT 2 bajty na znak Od zera do maksymalnie 2,14 gigabajta. CHARACTER 2 bajty na znak Od zera do 255 znaków. 3. Budowa wyrażeń w instrukcjach SQL W wyrażeniach można użyć: operatory, identyfikatory, nazwy funkcji, literały, stałe. Operatory arytmetyczne: Operator Znaczenie + Suma dwóch liczb. - różnica miedzy dwoma liczbami i oznaczenie liczby ujemnej. * iloczyn dwóch liczb. / iloraz dwóch liczb. \ Mod zaokrąglij do całkowitych dzielną i dzielnik, oblicz iloraz oraz z ilorazu odrzuć część ułamkową. oblicz resztę dzielenia dwóch liczb. ^ podnieś do potęgi. Operatory porównania: Operator Znaczenie < dla x<y zwraca wartość TRUE, gdy x jest mniejsze od y <= dla x<=y zwraca wartość TRUE, gdy x jest mniejsze lub równe y > dla x>y zwraca wartość TRUE, gdy x jest większe od y >= dla x>=y zwraca wartość TRUE, gdy x jest większe lub równe y = dla x=y zwraca wartość TRUE, gdy x jest równe y <> dla x<>y zwraca wartość TRUE, gdy x nie jest równe y Operatory logiczne: Operator Znaczenie And Or Eqv Not zwraca TRUE gdy wyrażenie1 i wyrażenie2 są prawdziwe. zwraca TRUE gdy wyrażenie1 lub wyrażenie2 jest prawdziwe. zwraca TRUE gdy oba wyrażenie1 i wyrażenie2 są prawdziwe lub oba wyrażenie1 i wyrażenie2 są nieprawdziwe zwraca TRUE gdy wyrażenie nie jest prawdziwe Xor Operatory napisowe: Operator Znaczenie zwraca TRUE gdy albo wyrażenie1 albo wyrażenie2 są prawdziwe. & dla napis1&napis2 wynikiem jest napis1, po którym następuje bezpośrednio napis2. + jak dla &, ale gdy jeden lub oba napisy są NULL to wynik jest NULL.

20 Operatory specjalne: Operator Znaczenie Is Null lub Is Not Null Like "wzorzec" dla x Is Null zwraca wartość TRUE, gdy x jest nieokreśone. dla x Is Not Null zwraca wartość TRUE, gdy x jest okreśone. dla x like wzorzec zwraca TRUE, gdy x pasuje do wzorca. We wzorcu znak? reprezenytuje dowlną pozycję znakową a * - reprezentuje dowolny ciąg znaków. Between wartość1 And wartość2 dla x Between a And b zwraca TRUE a <= x <= b. In (wartość1, wartość2,...) Niektóre funkcje: Funkcja Date() Now() Year(data) dla x IN (wartość1, wartość2,...) zwraca TRUE gdy x {wartość1, wartość2,...}. Znaczenie zwraca bieżącą datę z zegara komputera. zwraca bieżącą datę i czas z zegara komputera wymaga argumentu typu Data i zwraca rok jako 4-cyfrową liczbę. Month(data) wymaga argumentu typu Data i zwraca miesiąc jako liczbę z zakresu Right(arg1,arg2) Left(arg1,arg2) Mid(arg1,arg2,arg3) Len(napis) zwraca prawą część napisu (arg1), licząc tyle znaków od prawej na ile wskazuje arg2. zwraca lewą część napisu (arg1), licząc tyle znaków od lewej na ile wskazuje arg2. zwraca podnapis napisu arg1 od znaku w pozycji arg2 i długości arg3. zwraca liczbę znaków w napisie (długość napisu). Avg(kol) średnia wartości z kolumny 'kol'. Count(kol) First i Last(kol) Min i Max(kol) liczba wartości w kolumnie 'kol'. pierwsza i ostatnia wartość w kolumnie 'kol'. najmniejsza i największa wartość w kolumnie 'kol'. Sum(kol) suma wartości z kolumny 'kol'. Użycie operatora Like. Składnia: Like wzorzec ; operator porównuje wprowadzoną daną ze wzorcem. Przykłady przedstawiają wzorce i dwa łańcuchy dla każdego zgodny i niezgodny ze wzorcem.. Rodzaj porównania Wzorzec Zgodny ( True) Nie zgodny ( False) Wiele znaków "a*a" "aa", "aba", "abbba" "abc" "*ab*" "abc", "AABB", "Xab" "azb", "bac" Wyspecyfikowany znak "a[*]a" "a*a" "aaa" Wiele znaków "ab*" "abcdefg", "abc" "cab", "aab" Pojedynczy znak "a?a" "aaa", "a3a", "aba" "abbba" Pojedyncza cyfra "a#a" "a0a", "a1a", "a2a" "aaa", "a10a"

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna. Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna. Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wprowadzenie do SQL Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław, 18.02.2013 Spis treści Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL TEMAT 4 - Zadania dodatkowe

Wprowadzenie do SQL TEMAT 4 - Zadania dodatkowe Wprowadzenie do SQL TEMAT 4 - Zadania dodatkowe 1. Znaleźć firmy, z którymi nie była przeprowadzona żadna transakcja. (RÓŻNICA) Krok 1: utworzenie tabeli BEZ_TRANSAKCJI będącej kopią tabeli FIRMY i w której

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Operacja Teta-złączenia. v1 v1 Θ v2

Operacja Teta-złączenia. v1 v1 Θ v2 Operacja Teta-złączenia Dane są: r(r) tabela r o schemacie R, A R s(s) tabela s o schemacie S, B S R i S nie zawierają tych samych nazw (R S = Ø) Θ {>, =,

Bardziej szczegółowo

Technologia przetwarzania danych. Instrukcja laboratoryjna. Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć

Technologia przetwarzania danych. Instrukcja laboratoryjna. Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Technologia przetwarzania danych Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław, 15-02-2010 Temat 1. System zarządzania bazą danych MS ACCESS - baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL Dane są relacje o schematach: Pracownik ( (nr integer, nazwisko text(12), etat text(10), szef integer, pracuje_od date, placa_pod Currency, placa_dod Currency,

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

8.9. Język SQL Kwerenda wybierająca w języku SQL

8.9. Język SQL Kwerenda wybierająca w języku SQL Rozdział 8 t Bazy danych program Access Program Access włączy wyłączoną zawartość, a baza danych zostanie ponownie otwarta jako w pełni funkcjonalna. W przeciwnym razie wyłączone składniki nie będą działać.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Kwerendy (zapytania) wybierające

Kwerendy (zapytania) wybierające Access 2. Kwerendy (zapytania) wybierające Kwerendy wybierające (nazywane też zapytaniami wybierającymi) są podstawowymi obiektami w MS Access służącymi do wyszukiwania danych w tabelach. W wyniku uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty)

a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty) Ćwiczenia MS Access/SQL I. Zadania podstawowe 1. Wyświetlanie zawartości tabeli a) Polecenie: Wyświetl wszystkie rekordy z tabeli Pracownicy (wszystkie atrybuty). ; b) Polecenie: Wyświetl dane (wszystkie

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek SELECT SELECT kolumna1, kolumna2,, kolumnan FROM tabela wybrane kolumny SELECT * FROM tabela wszystkie kolumny select * from Orders select CustomerID, CompanyName, Country from Customers WHERE SELECT *

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Baza danych Uczniowie.mdb

Baza danych Uczniowie.mdb Baza danych Uczniowie.mdb Zadania: 1. Tabele: Założyć bazę danych uczniowie.mdb o strukturze danych: Uczniowie-dane - zip Uczniowie1_dane - zip uczzsbd1.mdb 1) UCZNIOWIE (NRU, nazwisko, imie) a) Wpisać

Bardziej szczegółowo

Technologia przetwarzania danych. (Bazy danych) Instrukcja laboratoryjna

Technologia przetwarzania danych. (Bazy danych) Instrukcja laboratoryjna Technologia przetwarzania danych (Bazy danych) Instrukcja laboratoryjna Temat 1. System zarządzania bazą danych MS ACCESS - baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie pól. Własności pól.

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL.

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Deficja zależności funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 7. SQL podstawy

Bazy danych 7. SQL podstawy Bazy danych 7. SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Structured Query Language Używane standardy: SQL92 SQL99 SQL:2003 Żaden dostawca nie jest w pełni zgodny

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład X

Podstawy Informatyki Wykład X Podstawy Informatyki Wykład X Bazy danych Access - cz. II Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Praca z polami Używanie Maski wprowadzania Własności Rozmiar pola Zmiana porządku pól w tabeli Listy i pola typu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL

Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL Ćwiczenie zapytań języka bazy danych PostgreSQL 1. Uruchom link w przeglądarce: http://127.0.0.1/phppgadmin 2. Kliknij w zaznaczony na czerwono link PostgreSQL: 3. Zaloguj się wpisując hasło i login student.

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć dotyczących kwerend

Konspekt zajęć dotyczących kwerend Konspekt zajęć dotyczących kwerend Kwerendy służą wyszukiwaniu danych w sposób wiele elastyczniejszy niż przy użyciu samych tylko tabel. Można powiedzieć, że są one specjalną nakładką na tabele pozwalającą

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych Rodzaj zajęć: Materiały: Prowadzący: Projektowanie baz danych ćwiczenia www.fem.put.poznan.pl dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka Celem zajęć jest: poznanie metodologii projektowania baz danych, stworzenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Ćwiczenia. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Ćwiczenia 1 dr Artur Bartoszewski - WYKŁAD:, Ćwiczenia z baz danych - "lektury.dbf" Utwórz bazę danych w programiems Access o nazwie Lektury, importujdo

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie kolokwium, które zostanie przeprowadzone na przedostatnim wykładzie

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie kolokwium, które zostanie przeprowadzone na przedostatnim wykładzie Dr inż. Witold Rekuć p. 57 B4 www.ioz.pwr.wroc.pl, witold.rekuc@pwr.wroc.pl Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie kolokwium, które zostanie przeprowadzone na przedostatnim wykładzie Literatura.

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Grupowanie i funkcje agregujące

Grupowanie i funkcje agregujące Grupowanie i funkcje agregujące Zadanie 1. Stwórz odpowiednią tabelę Test_agr i wprowadź odpowiednie rekordy tak, aby wynik zapytania SELECT AVG(kol) avg_all, AVG(DISTINCT kol) avg_dist, COUNT(*) count_gw,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń

Kwerendy, czyli zapytania. Opracowała: I. Długoń Kwerendy, czyli zapytania Opracowała: I. Długoń Sposoby wyszukiwania informacji Narzędzie Znajdź Filtrowanie Kwerendy Nasza baza Podstawowe sposoby wyszukiwania informacji Znajdź (Edycja -> Znajdź lub

Bardziej szczegółowo

SQL - Structured Query Language. strukturalny język zapytań

SQL - Structured Query Language. strukturalny język zapytań SQL - Structured Query Language strukturalny język zapytań SQL - Structured Query Language - strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania i sterowania danymi w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2)

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) Laboratorium nr 8 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) PLAN LABORATORIUM: 1. Sortowanie. 2. Warunek WHERE 3. Eliminacja powtórzeń - DISTINCT. 4. WyraŜenia: BETWEEN...AND, IN, LIKE, IS NULL. 5.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Zadania z SQLa (MS SQL Server)

Zadania z SQLa (MS SQL Server) Zadania z SQLa (MS SQL Server) Struktura testowej bazy danych (diagram ERD): opracował dr Robert Fidytek SPIS TYPÓW ZADAŃ 1 Projekcja wyników zapytań (SELECT FROM )... 3 2 Sortowanie wyników zapytań (ORDER

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe)

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. W bazach danych służą do tego celu zapytania,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania

Bardziej szczegółowo

Relacji między tabelami klucze obce. Schemat bazy danych, wczytanej z pliku create_tables.sql. Klucz obcy jako ograniczenie dla kolumny

Relacji między tabelami klucze obce. Schemat bazy danych, wczytanej z pliku create_tables.sql. Klucz obcy jako ograniczenie dla kolumny Schemat bazy danych, wczytanej z pliku create_tables.sql Relacji między tabelami klucze obce Klucz obcy jako ograniczenie dla kolumny customer_id INTEGER NOT NULL REFERENCES customer(customer_id), CONSTRAINT

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo