Nowy poziom zabezpieczeń plików PDF w oprogramowaniu Adobe Reader

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy poziom zabezpieczeń plików PDF w oprogramowaniu Adobe Reader"

Transkrypt

1 Nowy poziom zabezpieczeń plików PDF w oprogramowaniu Adobe Reader i rodzinie produktów Adobe Acrobat X podnosi poprzeczkę Spis treści 1: Większe bezpieczeństwo aplikacji 4: Ściślejsza integracja z architekturami systemów operacyjnych 5: Niższy całkowity koszt posiadania oprogramowania 5: Prostsze wdrażanie i zarządzanie 6: Zabezpieczenia zawartości 6: Podsumowanie Nowe funkcje zabezpieczeń w oprogramowaniu Adobe Reader X i Adobe Acrobat X zmniejszają zagrożenia stwarzane przez złośliwe oprogramowanie uruchamiane za pomocą plików PDF. Oprogramowanie Adobe Reader X i Adobe Acrobat X oferuje zupełnie nowy poziom zabezpieczeń dokumentów PDF, a także wszystkich danych. Opracowane z myślą o bezpieczeństwie produkty Adobe Reader X i Adobe Acrobat X gwarantują poprawę bezpieczeństwa aplikacji dzięki nowoczesnemu trybowi chronionemu, funkcjom zapewniającym precyzyjną kontrolę zabezpieczeń, ścisłej integracji z architekturami systemów operacyjnych Microsoft Windows i Mac OS X, efektywnym mechanizmom wdrażania poprawek, a także ulepszonym narzędziom do wdrażania i administrowania. Nowe funkcje programów Adobe Reader X i Adobe Acrobat X zapewniają użytkownikom obniżenie całkowitego kosztu posiadania oprogramowania (TCO, Total Cost of Ownership) w porównaniu do wcześniejszych wersji produktów Adobe Reader X i Adobe Acrobat X. Ponadto nad bezpieczeństwem danych podczas używania produktów firmy Adobe pracuje zespół do spraw opracowywania bezpiecznego oprogramowania firmy Adobe (ASSET, Adobe Secure Software Engineering Team) i zespół reagowania na zdarzenia związane z bezpieczeństwem produktów firmy Adobe (PSIRT, Adobe Product Security Incident Response Team). Firma Adobe nie tylko prowadzi wewnętrzne działania dotyczące zabezpieczeń, ale również uczestniczy w programie MAPP (Microsoft Active Protections Program), który zapewnia dostawcom oprogramowania zabezpieczającego wczesny dostęp do informacji o lukach w zabezpieczeniach. Firmy działające w tej branży mogą w ten sposób wspólnie ograniczać zagrożenia związane z lukami w zabezpieczeniach produktów Adobe Acrobat X i Adobe Reader X. Większe bezpieczeństwo aplikacji Tryb chroniony w programie Adobe Reader X Aby chronić użytkowników i ich organizacje przed złośliwym kodem próbującym za pośrednictwem plików PDF zapisywać dane w systemie plików komputera, firma Adobe udostępnia tryb chroniony, który stanowi implementację techniki obszarów izolowanych. Tryb chroniony jest domyślnie włączany za każdym razem, gdy jest uruchamiane oprogramowanie Adobe Reader X. Uniemożliwia on osobom atakującym instalację złośliwego oprogramowania w systemie użytkownika, redukując w ten sposób potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Tryb chroniony ogranicza poziom dostępu przyznawany programowi, chroniąc komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows przed złośliwymi plikami PDF, które mogą próbować zapisać się w systemie plików komputera, usuwać pliki lub w inny sposób zmieniać informacje systemowe.

2 Co to jest umieszczanie w obszarach izolowanych? Umieszczanie w obszarach izolowanych jest wysoce docenianą przez specjalistów do spraw zabezpieczeń metodą działania, która polega na tworzeniu odizolowanych środowisk wykonawczych przeznaczonych do uruchamiania programów z obniżonymi uprawnieniami. Obszary izolowane chronią systemy użytkowników przed szkodami spowodowanymi przez niezaufane dokumenty zawierające kod wykonywalny. W kontekście oprogramowania Adobe Reader niezaufaną zawartością są wszystkie pliki PDF i wywoływane przez nie procesy. Program Adobe Reader X traktuje wszystkie dokumenty PDF jako potencjalnie uszkodzone i ogranicza działanie wszystkich procesów wywoływanych przez pliki PDF do obszaru izolowanego. Obszar użytkownika Nowa granica zaufania Obszar PDF Odczyt Proces pośrednika odczytu Moduł renderujący programu Reader Proces obszaru izolowanego Odczyt/zapis (ograniczony) Wywołanie System operacyjny Interfejsy API Nazwane obiekty System plików Rejestr Firma Adobe podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia produktu. W ramach procesu bezpiecznego cyklu życia produktów Adobe (SPCL, Secure Product Lifecycle) są przeprowadzane regularne kontrole istniejącego kodu i w razie potrzeby jest on ulepszany, co zwiększa bezpieczeństwo aplikacji i danych użytkowników w przypadku używania produktów firmy Adobe. Widok chroniony w programie Adobe Acrobat X Widok chroniony działa podobnie do trybu chronionego programu Adobe Reader. Stanowi on implementację techniki obszarów izolowanych przystosowaną do obsługi różnorodnych funkcji programu Adobe Acrobat i jest dostępny od wersji 10.1 programu Acrobat X. Widok chroniony działa podobnie jak tryb chroniony ogranicza wykonywanie niezaufanych programów (na przykład wszystkich plików PDF wraz z wywoływanymi przez nie procesami) do zamkniętego obszaru izolowanego. Uniemożliwia to złośliwemu kodowi zawartemu w plikach PDF zapisywanie danych w systemie plików komputera. W widoku chronionym jest przyjmowane założenie, że wszystkie pliki PDF są potencjalnie złośliwe, dlatego ich przetwarzanie jest ograniczone do obszaru izolowanego, chyba że użytkownik jawnie określi plik jako zaufany. Tryb chroniony jest obsługiwany w obu scenariuszach otwierania plików PDF przez użytkowników w autonomicznej aplikacji Adobe Acrobat X i w przeglądarce jednak obsługa tych plików przebiega nieco inaczej zależnie od scenariusza. W autonomicznej aplikacji Adobe Acrobat X po otwarciu potencjalnie złośliwego pliku w trybie chronionym program wyświetla żółty pasek komunikatów w górnej części okna wyświetlania. Pasek ten wskazuje, że plik nie jest zaufany, a także przypomina o działaniu widoku chronionego, w którym jest wyłączonych wiele funkcji programu Acrobat i który ogranicza funkcje pliku, z jakich może korzystać użytkownik. W widoku chronionym plik jest otwarty prawie wyłącznie do odczytu, co chroni przed uszkodzeniem systemu przez osadzoną lub dołączoną złośliwą zawartość. Aby określić plik jako zaufany i włączyć wszystkie funkcje programu Adobe Acrobat X, należy kliknąć przycisk Włącz wszystkie funkcje na żółtym pasku komunikatów. Powoduje to wyłączenie widoku chronionego w programie Adobe Acrobat i trwałe określenie pliku jako zaufanego przez dodanie go do listy lokalizacji uprzywilejowanych programu Acrobat. Gdy zaufany plik PDF zostanie ponownie otwarty, za każdym razem zostaną zniesione ograniczenia widoku chronionego. 2

3 Elementy sterujące języka Adobe JavaScript Inne zastosowania elementów sterujących języka Adobe JavaScript: Włączanie i wyłączanie mechanizmu JavaScript Włączanie i wyłączanie adresów URL wywoływanych w kodzie JavaScript Kontrolowanie działań wysoce uprzywilejowanego kodu JavaScript niezależnie od innych uprawnień Włączanie wysoce uprzywilejowanego kodu JavaScript w certyfikowanych dokumentach Firma Adobe oferuje możliwość selektywnego omijania tych ograniczeń dla zaufanych lokalizacji, takich jak pliki, foldery i hosty. W przypadku otwarcia pliku PDF w przeglądarce widok chroniony oferuje wygodny interfejs, który nie wymaga żółtego paska komunikatów. Zamiast tego mechanizmu w środowisku przeglądarki są dostępne funkcje programu Adobe Reader oraz funkcje włączone przez autora dokumentu przy użyciu dostępnych w programie Acrobat opcji rozszerzeń dotyczących wyświetlania w programie Reader. Mogą na przykład działać funkcje podpisywania istniejących pól formularza, dodawania nowych pól podpisów czy zapisywania danych. Wykonywanie kodu JavaScript Rodzina produktów Adobe Acrobat X oferuje zaawansowane i precyzyjne elementy sterujące służące do zarządzania wykonywaniem kodu JavaScript w środowiskach Windows i Mac OS X. Opracowana przez firmę Adobe architektura czarnych list JavaScript umożliwia stosowanie języka JavaScript w firmowych obiegach pracy, zapewniając przy tym ochronę użytkowników i systemów przed atakami skierowanymi przeciwko konkretnym wywołaniom interfejsów API języka JavaScript. Dodając konkretne wywołanie interfejsu API języka JavaScript do czarnej listy, można zablokować jego wykonywanie bez całkowitego wyłączania języka JavaScript. Można również uniemożliwić pojedynczym użytkownikom obejście decyzji administratora o zablokowaniu konkretnych wywołań interfejsu API języka JavaScript, co pomaga chronić całe przedsiębiorstwo przed złośliwym kodem. W środowiskach Windows czarna lista jest przechowywana w rejestrze systemu Windows. W środowiskach Mac OS X jest ona przechowywana w pliku systemu Mac OS X o nazwie FeatureLockdown. Konfiguracja międzydomenowa Domyślnie w rodzinie produktów Adobe Acrobat X jest wyłączony nieograniczony dostęp międzydomenowy dla klientów Microsoft Windows i Mac OS X, co zapobiega stosowaniu plików PDF przez osoby atakujące w celu uzyskania dostępu do zasobów znajdujących się w innej domenie. Używając wbudowanej obsługi plików zasad międzydomenowych opartych na serwerach, można pozwolić oprogramowaniu Adobe Acrobat X i Adobe Reader X obsługiwać dane między domenami. Plik zasad międzydomenowych jest to dokument XML przechowywany w domenie zdalnej, na podstawie którego jest przyznawany dostęp do witryny źródłowej, co z kolei pozwala programowi Adobe Acrobat X lub Adobe Reader X kontynuować wykonywanie transakcji. Obsługę operacji między domenami w produktach firmy Adobe należy włączyć w następujących sytuacjach: Są wymagane dostęp międzydomenowy i możliwość używania innych funkcji, takich jak rozpoznawanie na podstawie certyfikatu cyfrowego. Istnieje potrzeba centralnego zarządzania uprawnieniami dostępu międzydomenowego z pojedynczej lokalizacji znajdującej się na serwerze. Mają zostać wprowadzone obiegi pracy obejmujące pochodzące z wielu domen żądania zwracania danych formularzy, żądania SOAP, odniesienia do multimediów przesyłanych strumieniowo i żądania Net.HTTP. Użytkownik otwiera plik z jednej domeny. Plik próbuje wczytać dane z drugiej domeny. 1 4 Przeglądanie Wysyłanie a.com SWF, PDF itd. 2 Uprawnienia, zasady b.com/crossdomain.xml dane formularza, zawartość itd. Klient steruje komunikacją między domenami a.com i b.com, zezwalając na połączenia na podstawie uprawnień z pliku zasad międzydomenowych. 3 Odczyt danych 3

4 Przyjazne dla użytkownika ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń W rodzinie produktów Adobe Acrobat X wprowadzono przyjazną dla użytkownika metodę ostrzegania o sytuacjach dotyczących zabezpieczeń za pomocą dyskretnego żółtego paska komunikatów. Żółty pasek komunikatów zastępuje tradycyjne okna dialogowe, które zasłaniają zawartość strony. Dzięki temu czytanie komunikatów i reagowanie na nie jest wygodniejsze. W programie Adobe Acrobat X i kliencie Adobe Reader X żółty pasek komunikatów jest wyświetlany w górnej części dokumentu i zawiera komunikat ostrzegawczy lub o błędzie. Użytkownik może zaufać dokumentowi raz lub zawsze. Po wybraniu opcji zawsze dokument zostaje dodany do listy uprzywilejowanych dokumentów aplikacji. Gdy są włączone zaawansowane zabezpieczenia, a plik PDF nie został jeszcze ustawiony jako lokalizacja uprzywilejowana (na przykład zaufana), żółty pasek komunikatów jest wyświetlany, gdy plik próbuje wykonać potencjalnie ryzykowną operację, taką jak: Wywołanie dostępu międzydomenowego Uruchomienie skryptu JavaScript Wywołanie adresu URL przez skrypt JavaScript Wywołanie interfejsu API języka JavaScript z czarnej listy Wstawienie danych Wstawienie skryptów Odtworzenie osadzonej starszej zawartości multimedialnej Użytkownik może na bieżąco ustawiać poziom zaufania do pliku za pomocą przycisku Opcje, zmieniając ustawienie, a także określając je jednorazowo lub na stałe. Zaufanie do plików, folderów i hostów można również wstępnie skonfigurować dla całego przedsiębiorstwa, tak aby żółty pasek komunikatów nie był nigdy wyświetlany w zaufanym, firmowym obiegu pracy. Ściślejsza integracja z architekturami systemów operacyjnych Stale aktywne zabezpieczenia Produkty z rodziny Adobe Acrobat X korzystają z wbudowanych, zawsze włączonych zabezpieczeń systemów operacyjnych Microsoft Windows i Mac OS X, co stanowi kolejną warstwę ochronną przed atakami mającymi na celu kontrolowanie komputera lub uszkodzenie zawartości pamięci. Mechanizm zapobiegania wykonywaniu danych (DEP, Data Execution Prevention) chroni przed umieszczaniem danych lub niebezpiecznego kodu w lokalizacjach pamięci zdefiniowanych jako chronione przez system operacyjny Windows. Firma Apple oferuje podobne zabezpieczenia elementów wykonywalnych w 64-bitowej przeglądarce Safari w systemie Mac OS X Generowanie losowego układu przestrzeni adresowej (ASLR, Address Space Layout Randomization) powoduje ukrycie lokalizacji składników systemowych w pliku stronicowania i w pamięci, co utrudnia osobom atakującym znajdowanie oraz atakowanie tych składników. Mechanizm ASLR działa zarówno w systemie Windows, jak i Mac OS X Konfiguracja na poziomie rejestru i plików plist Rodzina produktów Adobe Acrobat X oferuje różne narzędzia do zarządzania ustawieniami zabezpieczeń, łącznie z preferencjami na poziomie rejestru (w systemie Windows) i plików plist (na komputerach Macintosh). Dzięki tym ustawieniom można skonfigurować następujące opcje klientów (zarówno przed wdrożeniem, jak i później): Włączenie lub wyłączenie zabezpieczeń zaawansowanych Włączenie lub wyłączenie lokalizacji uprzywilejowanych Określenie predefiniowanych lokalizacji uprzywilejowanych Zablokowanie pewnych funkcji lub wyłączenie interfejsu użytkownika w celu uniemożliwienia użytkownikom końcowym modyfikowania ustawień Wyłączenie, włączenie i skonfigurowanie w inny sposób prawie każdej funkcji związanej z zabezpieczeniami 4

5 Niższy całkowity koszt posiadania oprogramowania Silniejsze zabezpieczenia oprogramowania Ulepszenia dotyczące zabezpieczeń, takie jak tryb chroniony w programie Adobe Reader i widok chroniony w programie Acrobat, to tylko wybrane przykłady różnorodnych projektów, w ramach których firma Adobe poprawia zabezpieczenia rodziny produktów Acrobat przed znanymi i nowymi zagrożeniami. Poprawa odporności oprogramowania na ataki pozwala firmie Adobe zmniejszyć lub wyeliminować konieczność udostępniania nieplanowanych aktualizacji, a także powoduje, że regularne aktualizacje rzadziej mają znaczenie krytyczne. Zmiany te zapewniają większą elastyczność działań i redukują całkowity koszt posiadania oprogramowania szczególnie w dużych środowiskach z rozbudowanymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń. Obsługa oprogramowania SCCM/SCUP firmy Microsoft Narzędzie System Center Configuration Manager (SCCM) firmy Microsoft umożliwia sprawne importowanie i publikowanie aktualizacji, dzięki czemu zarządzane komputery z systemem Windows zawsze zawierają najnowsze aktualizacje i poprawki zabezpieczeń oprogramowania z rodziny Adobe Acrobat X. Nowa funkcja obsługi katalogów programu System Center Updates Publisher (SCUP) firmy Microsoft umożliwia automatyczne aktualizowanie oprogramowania Adobe Acrobat X i Adobe Reader X w całej organizacji, a także przyspiesza początkowe wdrażanie oprogramowania. Narzędzie SCUP może automatycznie importować wszystkie aktualizacje wydawane przez firmę Adobe od razu po ich udostępnieniu, dzięki czemu ułatwia i przyspiesza aktualizowanie wdrożonego oprogramowania Adobe Acrobat X i Adobe Reader X. Nowy mechanizm integracji z oprogramowaniem SCCM/SCUP redukuje całkowity koszt posiadania oprogramowania firmy Adobe, gdyż pozwala w prosty i efektywny sposób wdrażać poprawki w obrębie organizacji. Obsługa instalatora pakietów Apple i programu Apple Remote Desktop W rodzinie produktów Adobe Acrobat X firma Adobe wprowadziła obsługę standardowego instalatora pakietów Apple znajdującego się w systemie Mac OS X zamiast instalatora firmy Adobe. Wdrażanie w firmie oprogramowania Adobe Acrobat i Adobe Reader na komputerach Macintosh jest ułatwione, gdyż można za pomocą oprogramowania Apple Remote Desktop zarządzać początkowym wdrażaniem oprogramowania oraz kolejnymi uaktualnieniami i poprawkami z lokalizacji centralnej. Prostsze wdrażanie i zarządzanie Regularnie wydawane aktualizacje i poprawki zbiorcze Firma Adobe stale wydaje aktualizacje z uaktualnieniami funkcji i poprawkami zabezpieczeń, dzięki czemu oprogramowanie jest zawsze aktualne. W celu natychmiastowej ochrony przed nowymi atakami firma Adobe dostarcza zgodnie z zapotrzebowaniem poprawki nieuwzględnione w harmonogramie. Przed opublikowaniem poprawek zabezpieczeń firma Adobe intensywnie je testuje pod kątem zgodności z istniejącymi instalacjami i obiegami pracy. Gdy tylko jest to możliwe, poprawki są publikowane zbiorczo, co pozwala zachować aktualność systemów przy minimalnych nakładach pracy i kosztach. Firma Adobe udostępnia również następujące witryny i usługi powiadomień poświęcone bezpieczeństwu: Najnowsze biuletyny i wskazówki dotyczące zabezpieczeń w produktach firmy Adobe można znaleźć na stronie: Najnowsze informacje o zdarzeniach dotyczących zabezpieczeń i poprawki usuwające luki w zabezpieczeniach są dostępne na blogu PSIRT pod adresem: blogs.adobe.com/psirt/ Szczegółowe informacje o produktach firmy Adobe i oferowanych w nich funkcjach zabezpieczeń znajdują się w bibliotece zabezpieczeń firmy Adobe pod adresem: Programy Adobe Customization Wizard i AIM Firma Adobe oferuje następujące narzędzia zapewniające zaawansowaną kontrolę nad wdrożeniami na skalę całego przedsiębiorstwa: Adobe Customization Wizard darmowe, dostępne do pobrania narzędzie umożliwiające dostosowanie instalatora oprogramowania Acrobat i skonfigurowanie funkcji aplikacji przed wdrożeniem. Administrator s Information Manager (AIM) automatycznie aktualizowana aplikacja Adobe AIR z możliwością dostosowywania, która zawiera dokumentację preferencji. Program AIM oferuje też coraz więcej innych ciekawych zasobów przeznaczonych dla administratorów w przedsiębiorstwach. 5

6 Zabezpieczenia zawartości Poza zabezpieczeniami aplikacji firma Adobe stosuje szereg standardowych w branży mechanizmów służących do zabezpieczania i uwierzytelniania informacji przechowywanych w dokumentach PDF, takich jak podpisy cyfrowe, zarządzanie uprawnieniami i sprawdzone procedury postępowania z dokumentami. Podpisy cyfrowe Podpisy cyfrowe pozwalają oszczędzać czas i pieniądze w porównaniu z tradycyjnymi podpisami, a także pomagają autorom dokumentów i ich odbiorcom zapewniać integralność i autentyczność treści tych dokumentów. W oprogramowaniu Adobe Reader X i Adobe Acrobat X można łatwo dodać do dokumentu zgodny ze standardami podpis cyfrowy, sprawdzić ważność tego podpisu oraz dodać uprawnienia i ograniczenia. Mechanizm ten ułatwia sterowanie obiegiem pracy z podpisami. Zarządzanie uprawnieniami Produkty z rodziny Adobe Acrobat X współpracują z oprogramowaniem Adobe LiveCycle Rights Management ES2, oferując funkcje zarządzania uprawnieniami pozwalające chronić poufne dane i informacje przed ujawnieniem poza organizacją oraz przed dostaniem się w niepowołane ręce. Dostępne opcje pozwalają kontrolować dostęp do drukowania, kopiowania i edytowania na poziomie dokumentów, użytkowników, a także grup, jak również dynamicznie zmieniać te zasady podczas pracy z dokumentami. Każdy użytkownik z oprogramowaniem Adobe Reader ma bezpieczny dostęp do treści dokumentów, dlatego chronione dokumenty są łatwe do wyświetlania i nie wymagają zakupu ani pobierania przez odbiorcę dodatkowych produktów czy dodatków plug-in. Spójne sprawdzone procedury Kreator operacji jest nową funkcją oprogramowania Adobe Acrobat X, która pozwala łatwo zapisywać procesy dotyczące dokumentów w postaci skryptów oraz wdrażać je w organizacji. W ten sposób wszyscy użytkownicy mogą w kontrolowanym środowisku stosować sprawdzone procedury dotyczące przygotowywania i ochrony dokumentów o charakterze publicznym. Zarządzanie poufnymi informacjami Użytkownicy mogą w spójny i wydajny sposób usuwać z plików poufne informacje przy użyciu dostępnych za pomocą jednego przycisku narzędzi do oczyszczania oraz zaawansowanych narzędzi redakcyjnych. Nowoczesne, zgodne ze standardami techniki szyfrowania umożliwiają użytkownikom końcowym ustawianie haseł oraz uprawnień kontrolujących dostęp do dokumentów PDF i zapobiegających zmienianiu dokumentów. Podsumowanie W produktach z rodziny Adobe Acrobat X firma Adobe wyznaczyła nowy poziom bezpieczeństwa dokumentów PDF i danych użytkowników. Oprogramowanie Adobe Acrobat X i Adobe Reader X zostało opracowane pod kątem bezpieczeństwa, co widać na każdym kroku od ulepszonych zabezpieczeń aplikacji i precyzyjnych elementów sterujących po ścisłą integrację z systemami operacyjnymi. Użytkownicy programów Adobe Reader X i Adobe Acrobat X ponoszą znacznie niższe koszty posiadania oprogramowania w porównaniu do wcześniejszych wersji produktów Adobe Reader i Adobe Acrobat. Na tę zmianę składają się poprawione zabezpieczenia aplikacji, ściślejsza integracja z systemami operacyjnymi, wydajniejsza obsługa poprawek oraz ulepszone narzędzia do wdrażania i administrowania. Dodatkowo oprogramowaniem Adobe Acrobat X i Adobe Reader X zajmuje się zespół ekspertów do spraw opracowywania bezpiecznego oprogramowania firmy Adobe (ASSET, Adobe Secure Software Engineering Team). Wspólnie z zespołem reagowania na zdarzenia związane z bezpieczeństwem produktów firmy Adobe (Adobe Product Security Incident Response Team, PSIRT) zespół ASSET gwarantuje bezpieczeństwo danych wszędzie tam, gdzie są stosowane produkty firmy Adobe. Więcej informacji Szczegóły rozwiązań: Adobe Systems Poland & Baltics, Regus Business Center ul. Prusa Warszawa Poland Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe AIR, AIR, LiveCycle, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Apple, Mac OS i Macintosh są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w USA i innych krajach. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Poland. 06/11

Lepsza współpraca z programem Microsoft SharePoint i z pakietem Microsoft Office dzięki oprogramowaniu Adobe Acrobat X

Lepsza współpraca z programem Microsoft SharePoint i z pakietem Microsoft Office dzięki oprogramowaniu Adobe Acrobat X Lepsza współpraca z programem Microsoft SharePoint i z pakietem Microsoft Office dzięki oprogramowaniu Adobe Acrobat X Integracja obiegów pracy opartych na plikach PDF z programem SharePoint i platformą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE

KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Używanie programu Adobe Acrobat 9 Standard w systemie Windows If this guide is distributed

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty. McAfee Poradnik

Arkanet s.c. Produkty. McAfee Poradnik Produkty McAfee Poradnik sierpień 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE SIERPIEŃ 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE McAfee Poradnik sierpień 2006 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych z dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html.

Bardziej szczegółowo