ADOBE FLASH PLAYER Menedżer ustawień lokalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADOBE FLASH PLAYER Menedżer ustawień lokalnych"

Transkrypt

1 ADOBE FLASH PLAYER Menedżer ustawień lokalnych

2 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne znajdują się na stronie

3 iii Spis treści Magazyn Kamera i mikrofon Odtwarzanie Zaawansowane

4 1 Korzystanie z menedżera ustawień lokalnych Magazyn Ustawienia na panelu Magazyn umożliwiają określenie, czy i w jaki sposób witryny mogą za pomocą programu Flash Player przechowywać dane na komputerze. Ustawienia magazynu lokalnego Ustawienia magazynu lokalnego pozwalają określić, czy witryny mogą przechowywać informacje za pomocą programu Flash Player. Korzystając z magazynu lokalnego, witryny mogą zapisywać historię przeglądania, postępy w grach, preferencje lub informacje o danym komputerze. Witryna może uzyskać dostęp tylko do tych informacji w magazynie lokalnym, które wcześniej zapisała nie ma dostępu do informacji przechowywanych przez inne witryny. Użytkownik może zezwolić wszystkim lub niektórym witrynom na zapisywanie informacji na komputerze przy użyciu programu Flash Player lub zablokować tę funkcję dla wszystkich witryn. Zezwalaj witrynom na zapisywanie informacji na tym komputerze Wybranie tej opcji powoduje zezwolenie wszystkim witrynom na zapisywanie informacji na komputerze bez wyświetlania monitu. Pytaj mnie przed umożliwieniem nowym witrynom zapisywania informacji na tym komputerze Tę opcję należy wybrać, aby dla każdej witryny oddzielnie decydować o zapisywaniu informacji na komputerze. Jest to przydatne, gdy tylko niektóre witryny mają mieć tę możliwość. Blokuj przechowywanie informacji na tym komputerze przez wszystkie witryny Jeśli żadna witryna nie ma zachowywać informacji na komputerze za pomocą programu Flash Player i nigdy nie mają być wyświetlane monity związane z tą funkcją, należy wybrać tę opcję. Uwaga: Wybranie tej opcji powoduje także usunięcie z komputera całej istniejącej zawartości magazynu lokalnego. Jest wyświetlany monit o potwierdzenie usunięcia istniejącej zawartości magazynu lokalnego, a witryny nie mogą od tego momentu zapisywać informacji. Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn Wyświetla listę witryn używających magazynu lokalnego lub z zablokowanym dostępem do tego magazynu na komputerze. Dla witryn na tej liście można blokować i dopuszczać używanie magazynu lokalnego. Można także zażądać, aby witryna monitowała o zezwolenie przed użyciem magazynu lokalnego. Witryny mogą być też usuwane z listy. Usunięcie witryny powoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych, jakie program Flash Player przechowuje dla tej witryny. Aby określić ustawienia magazynu lokalnego dla witryny, której jeszcze nie odwiedzono, należy dodać tę witrynę do listy, a następnie podać te ustawienia.

5 2 Uwaga: Witryny dodawane i usuwane w zakładce Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych w pozostałych zakładkach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana do listy Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i zostaną dla niej określone ustawienia magazynu lokalnego, to po przejściu do zakładki Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i usunięciu tej witryny nastąpi jej usunięcie z poprzedniej zakładki wraz ze wszystkimi związanymi z nią ustawieniami programu Flash Player. Usuń wszystko Uwaga: Te opcje umożliwiają usunięcie wszystkich danych programu Flash Player przechowywanych przez witryny na komputerze. Aby usunąć całą historię przeglądania z komputera, należy wyczyścić historię przeglądania w używanej przeglądarce. Powoduje wyświetlenie panelu, za pomocą którego można usunąć wszystkie dane witryn przechowywane przez program Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na danym komputerze. Dostępne opcje: Usuń dane i ustawienia wszystkich witryn Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich ustawień magazynu lokalnego, mikrofonu i sieci ze wspomaganiem równorzędnym po kliknięciu opcji Usuń dane u dołu panelu. Uwaga: Wybranie tej opcji i kliknięcie opcji Usuń dane powoduje usunięcie danych dla wszystkich witryn. Aby zachować dane niektórych witryn i usunąć pozostałe, należy wrócić do zakładki Magazyn, kliknąć opcję Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i usunąć tylko te witryny, których dane mają zostać usunięte. Usuń wszystkie pliki licencji audio i wideo Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości chronionej (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Pliki licencji należy usunąć w przypadku sprzedaży lub podarowania komputera, tak aby inne osoby nie mogły odtwarzać danej zawartości. Aby ponownie odtworzyć tę zawartość, należy uzyskać nowe pliki licencji od dostawców zawartości. Więcej informacji o przeglądaniu prywatnym Przeglądanie prywatne to funkcja umożliwiająca przeglądanie stron internetowych bez zachowywania historii na komputerze. Program Flash Player jest zintegrowany z przeglądarką internetową w taki sposób, że automatycznie usuwa dane zgodnie z ustawieniami prywatności przeglądarki. Co to jest przeglądanie prywatne? Zazwyczaj przeglądarki przechowują historię odwiedzonych witryn, co umożliwia szybkie cofanie się do otwartych wcześniej stron. Jeśli inne osoby nie powinny być w stanie przeglądać historii użytkownika, można użyć dostępnego w wielu przeglądarkach trybu przeglądania prywatnego. Włączenie przeglądania prywatnego powoduje, że przeglądarka nie przechowuje żadnej historii. Umożliwia to ukrycie swoich działań przed innymi użytkownikami tego samego komputera. Gdy jest aktywny tryb przeglądania prywatnego, przeglądarka przechowuje dane kilku typów jedynie tymczasowo. Po włączeniu trybu przeglądania prywatnego przeglądarka usuwa takie dane między innymi wizyty zarejestrowane w historii przeglądarki, pliki cookie oraz buforowane obrazy. W trybie przeglądania normalnego przeglądarka zachowuje historię nawet w przypadku zamknięcia i ponownego uruchomienia przeglądarki. Program Flash Player również automatycznie czyści dane, które zachował podczas przeglądania prywatnego, tak aby historia użytkownika była prywatna. Uwaga: Niektóre witryny oczekujące możliwości zapisywania danych w magazynie lokalnym mogą działać w nieoczekiwany sposób podczas sesji przeglądania prywatnego.

6 3 Przeglądarki obsługujące przeglądanie prywatne w połączeniu z programem Flash Player Bieżące wersje następujących przeglądarek oferują integrację funkcji przeglądania prywatnego z programem Flash Player 10.1 lub nowszym: Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Jak działa przeglądanie prywatne? W wersjach programu Flash Player starszych niż 10.1 odtwarzacz zachowywał się tak samo niezależnie od ustawienia przeglądania prywatnego. Przeglądarki mogły czyścić dane zachowane tymczasowo w ramach sesji przeglądania prywatnego, ale nie miały informacji o danych przechowywanych w magazynie lokalnym programu Flash Player (określanych też jako lokalne obiekty udostępnione). Informacje zawarte w magazynie lokalnym programu Flash Player są przechowywane oddzielnie dla każdej witryny, dzięki czemu żadna witryna nie ma dostępu do informacji pochodzących z innej witryny. Przechowywanie informacji oddzielnie dla każdej witryny powoduje jednak zachowywanie historii wcześniej odwiedzonych witryn, które korzystały z magazynu lokalnego. Od wersji 10.1 program Flash Player aktywnie obsługuje tryb przeglądania prywatnego w przeglądarce. Zarządzanie danymi w magazynie lokalnym odbywa się w sposób zgodny z ustawieniami przeglądania prywatnego. Gdy kończy się sesja przeglądania prywatnego, program Flash Player automatycznie czyści powiązane z nią dane w magazynie lokalnym. Program Flash Player stosuje jeden magazyn lokalny na potrzeby normalnego przeglądania i inny dla przeglądania prywatnego. Po włączeniu trybu przeglądania prywatnego wcześniej odwiedzone witryny nie mogą uzyskać dostępu do informacji, które zapisały na komputerze w czasie normalnego przeglądania. Jeśli na przykład podczas normalnego przeglądania w aplikacji internetowej opartej na programie Flash zostanie zapisane hasło, witryna nie będzie go pamiętać w przypadku wizyty w trybie przeglądania prywatnego. Więcej informacji o ustawieniach prywatności Magazyn lokalny programu Flash Player Magazyn lokalny programu Flash Player to pliki, które mogą być tworzone w celu przechowywania informacji na komputerze podczas odwiedzania niektórych witryn. Czasami dane te są niepoprawnie określane jako pliki cookie programu Flash, ponieważ podobnie jak pliki cookie przeglądarek mogą służyć do przechowywania informacji, na przykład danych logowania czy odwiedzonych stron. Wiele witryn korzysta z tej funkcji w celu zachowywania informacji, na przykład danych wprowadzonych w formularzach za pomocą programu Flash Player, postępów lub najlepszych wyników w grach online, ustawień takich jak preferowana głośność odtwarzania, a także informacji o miejscu zakończenia odtwarzania wideo. Informacje przechowywane w magazynie lokalnym pozostają na komputerze po zamknięciu programu Flash Player (także w przypadku wyczyszczenia bufora przeglądarki) i są dostępne dla witryn, które je zapisały. Witryna może pobrać informacje z magazynu lokalnego, gdy zostanie ponownie odwiedzona. W dowolnej chwili można wyczyścić te informacje za pomocą Menedżera ustawień programu Flash Player. Więcej informacji o magazynie lokalnym można uzyskać na stronie

7 4 Jakie problemów z prywatnością mogą występować? Zostały opublikowane informacje wskazujące, że niektóre firmy mogą śledzić działania użytkowników online, używając magazynu lokalnego programu Flash Player zamiast plików cookie HTTP. Niektóre firmy mogą także umieszczać kopie zapasowe plików cookie HTTP w magazynie lokalnym w celu używania ich, gdy zostaną usunięte przez użytkownika. (Jest to tak zwane przywracanie plików cookie). Firma Adobe publicznie potępiła używanie magazynu lokalnego w sposób niezgodny z zamiarami użytkownika, jednak w sytuacji oferowania narzędzi dla platformy otwartej firma Adobe nie może kontrolować sposobu używania jej produktów przez programistów i dostawców zawartości. Dostępne opcje Szczegółowe informacje o wpływie poszczególnych ustawień na działanie zawartości Flash można uzyskać na stronach pomocy poszczególnych zakładek Menedżera ustawień. Są one również dostępne online: Strona pomocy Magazyn Kamera i mikrofon Odtwarzanie Zaawansowane Adres URL Kamera i mikrofon Ustawienia dostępne na tym panelu określają sposób, w jaki witryny mogą rejestrować dźwięki i obrazy przy użyciu kamery i mikrofonu komputera. Używanie kamer i mikrofonów może wpływać na prywatność użytkowników, dlatego program Flash Player domyślnie pyta o zezwolenie, zanim udostępni kamerę lub mikrofon jakiejkolwiek witrynie. Żadna witryna nie może korzystać z kamery ani z mikrofonu, dopóki nie uzyska jawnej zgody od użytkownika. Ustawienia dostępne na panelu Kamera i mikrofon pozwalają zastąpić to ustawienie domyślne, tak aby dopuszczać lub blokować używanie kamery i mikrofon przez określone witryny. Ustawienia kamery i mikrofonu Ten panel umożliwia określenie ustawień kamery i mikrofonu w programie Flash Player. Pytaj mnie, gdy witryna próbuje użyć kamery lub mikrofonu (zalecane) Gdy ta opcja jest zaznaczona (ustawienie domyślne), każda witryna próbująca użyć kamery lub mikrofonu musi poprosić użytkownika o zezwolenie. Ta operacja dotyczy zarówno odwiedzonych, jak i nieodwiedzonych witryn. Blokuj używanie kamery i mikrofonu przez wszystkie witryny Zaznaczenie tej opcji powoduje, że zawsze następuje odmowa dostępu w sytuacji, gdy jakakolwiek witryna próbuje użyć kamery lub mikrofonu. Nie są później wyświetlane pytania, czy dana witryna może korzystać z kamery lub mikrofonu. Ta operacja dotyczy zarówno odwiedzonych, jak i nieodwiedzonych witryn. Aby zezwolić określonym witrynom na używanie kamery i mikrofonu, należy kliknąć opcję Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i dodać uprawnienie dla witryny za pomocą przycisku Dodaj.

8 5 Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn... W tym miejscu są wyświetlane odwiedzone dotąd witryny, które prosiły o możliwość użycia kamery lub mikrofonu komputera. Można dopuścić lub zablokować używanie kamery i mikrofonu przez poszczególne witryny na tej liście. Można również zażądać wyświetlania monitu o zezwolenie na używanie tych urządzeń. Witryny mogą być też usuwane z listy. Usunięcie witryny powoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych, jakie program Flash Player przechowuje dla tej witryny. Początkowo na tej liście znajdują się tylko odwiedzone witryny. Aby określić ustawienia kamery i mikrofonu dla nieodwiedzonych witryn, można dodać je do listy. Po umieszczeniu witryny na liście można określić odpowiednią opcję przyznawanie dostępu do kamery i mikrofonu za każdym razem, pytanie o zezwolenie lub odmawianie dostępu do kamery i mikrofonu za każdym razem. Uwaga: Witryny dodawane i usuwane za pomocą panelu Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych na wszystkich pozostałych panelach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana do listy na panelu Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i zostaną dla niej ustawione ustawienia magazynu lokalnego, a następnie ta witryna zostanie usunięta na panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn, zostanie ona usunięta także z poprzedniego panelu razem ze wszystkimi ustawieniami i magazynem lokalnym programu Flash Player. Odtwarzanie Ustawienia na panelu Odtwarzanie pozwalają określić, jak program Flash Player ma używać różnych opcji dostępnych podczas odtwarzania zawartości witryn. Co to są sieci ze wspomaganiem równorzędnym? Witryna udostępniająca zawartość dźwiękową i wideo może ją dostarczać, oferując wyższą wydajność, jeśli użytkownicy odtwarzający te same materiały współdzielą przepustowość. Współdzielenie przepustowości pozwala płynniej odtwarzać dźwięki lub wideo bez pominięć czy wstrzymywania na buforowanie. Stosowane określenie sieci ze wspomaganiem równorzędnym wskazuje na fakt, że równorzędne urządzenia w sieci pomagają sobie wzajemnie w celu uzyskania wyższej jakości. Poza współużytkowaniem przepustowości sieci ze wspomaganiem równorzędnym mogą uaktywniać inne funkcje wymagające komunikacji między użytkownikami w obrębie sieci lub witryny, takie jak czat. Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym Ten panel umożliwia określenie ustawień sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla wszystkich odwiedzonych witryn, które prosiły o dostęp do takich sieci. Pytaj mnie, gdy witryna próbuje użyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym Gdy jest wybrana ta opcja, każda witryna chcąca po raz pierwszy użyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym musi poprosić użytkownika o zezwolenie. Po wyświetleniu monitu można wybrać opcję zezwolenia na używanie sieci ze wspomaganiem równorzędnym lub zablokowania tej funkcji. Wybór dotyczy zarówno nieodwiedzonych witryn, jak i tych odwiedzonych witryn, dla których nie wybrano ustawienia dotyczącego sieci ze wspomaganiem równorzędnym. Blokuj używanie sieci ze wspomaganiem równorzędnym przez wszystkie witryny Gdy jest wybrana ta opcja, żadna witryna nie może korzystać z sieci ze wspomaganiem równorzędnym i nigdy nie są wyświetlane monity o współużytkowanie przepustowości.

9 6 Włączenie tej opcji nie oznacza automatycznej zgody na współużytkowanie przepustowości na żądanie aplikacji. Pozwala tylko aplikacjom prosić o możliwość współużytkowania przepustowości. Zazwyczaj współużytkowanie przepustowości jest przydatne tylko w przypadku używania szybkiego połączenia z Internetem. Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn... Ten panel umożliwia określenie ustawień sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla wszystkich odwiedzonych witryn, które prosiły o dostęp do takich sieci. Dla każdej odwiedzonej witryny na liście są wyświetlane następujące informacje: Nazwa odwiedzonej witryny Ustawienie sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla tej witryny Zmienianie ustawień sieciowych Aby określić ustawienia dla konkretnej witryny, zaznacz witrynę na liście i odpowiednio zmień ustawienia: Jeśli witryna nie ma współużytkować przepustowości i nie ma już o to pytać, wybierz opcję Zablokuj. Jeśli witryna ma współużytkować przepustowość i nie ma już o to pytać, wybierz opcję Zezwól. Jeśli program Flash Player ma zawsze pytać o współużytkowanie przepustowości, wybierz opcję Pytaj mnie o zgodę. Dodawanie witryny Aby dodać nową witrynę do listy, kliknij przycisk Dodaj i podaj domenę witryny. Następnie wybierz odpowiednie ustawienia dla nowej witryny. Usuwanie witryny Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń (Windows) lub przycisk ze znakiem (Mac). Uwaga: Witryny dodawane i usuwane za pomocą panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych na wszystkich pozostałych panelach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana na liście panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn i zostaną dla niej określone ustawienia, to po przejściu do panelu Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i usunięciu tej witryny nastąpi jej usunięcie z poprzedniego panelu wraz ze wszystkimi ustawieniami programu Flash Player. Zaawansowane Ustawienia na panelu Zaawansowane pozwalają określić, w jaki sposób program Flash Player ma obsługiwać przeglądanie danych, aktualizacje, lokalizacje zaufane i zawartość chronioną. Dane przeglądania i ustawienia W sekcji Dane przeglądania i ustawienia panelu Zaawansowane można usunąć wszystkie ustawienia i całą zawartość magazynu lokalnego programu Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na komputerze. Uwaga: Opcja Usuń wszystko usuwa tylko dane programu Flash Player zapisane przez przeglądarki. Aby usunąć z komputera wszystkie informacje o sesjach przeglądania, należy otworzyć każdą przeglądarkę i wyczyścić jej historię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji poszczególnych przeglądarek.

10 7 Usuń wszystko Powoduje wyświetlenie panelu, za pomocą którego można usunąć wybrane typy danych witryn przechowywanych przez program Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na danym komputerze. Dostępne opcje: Usuń dane i ustawienia wszystkich witryn Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich ustawień magazynu lokalnego, mikrofonu i sieci ze wspomaganiem równorzędnym po kliknięciu opcji Usuń dane u dołu panelu. Uwaga: Wybranie tej opcji i kliknięcie opcji Usuń dane powoduje usunięcie danych dla wszystkich witryn. Aby zachować dane z pewnych witryn i usunąć dane z innych, należy wrócić do panelu Magazyn, Kamera i mikrofon lub Odtwarzanie, kliknąć opcję Magazyn, Kamera i mikrofon lub Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn i usunąć tylko te witryny, których dane mają zostać usunięte. Usuń wszystkie pliki licencji audio i wideo Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Usunięcie plików licencji powoduje, że program Flash Player nie może odtwarzać chronionej zawartości audio lub wideo nawet w przypadku, gdy znajduje się ona nadal na komputerze. Aktualizacje Firma Adobe okresowo wydaje nowe wersje programu Flash Player. Aktualizacje programu Flash Player zapewniają prawidłową pracę programu i mogą zawierać modyfikacje związane z zabezpieczeniami lub nowymi funkcjami produktu. Firma Adobe zaleca aktualizowanie do najnowszej wersji programu Flash Player za każdym razem, kiedy jest dostępna nowa wersja. Dotyczy to zwłaszcza wersji zawierających aktualizacje zabezpieczeń. W sekcji Aktualizacje zakładki Zaawansowane można określić, czy ma następować automatyczne sprawdzanie dostępności nowszych wersji programu Flash Player, a także w danej chwili porównać zainstalowaną i najnowszą wersję programu. Sprawdź teraz Kliknięcie opcji Sprawdź teraz powoduje przejście na stronę w witrynie firmy Adobe, gdzie jest wyświetlana wersja programu Flash Player zainstalowana na komputerze. Na tej stronie jest również wyświetlana tabela z oznaczeniami najnowszych wersji programu Flash Player dla poszczególnych systemów operacyjnych i przeglądarek. Strona ta zawiera też łącze do Centrum pobierania programu Flash Player, które pozwala zainstalować nowszą wersję odtwarzacza. Narzędzia programistyczne Dla programistów: Programiści programu Flash często pracują z zawartością SWF lub FLV, która jest wdrażana na stronach internetowych. Programowanie takich aplikacji wymaga testowania zawartości SWF lub FLV przechowywanej lokalnie, a nie wdrożonej na serwerze internetowym. Ze względów bezpieczeństwa program Flash Player blokuje dostęp do Internetu w przypadku zawartości SWF i FLV przechowywanej lokalnie, a także uniemożliwia zawartości SWF i FLV pochodzącej z Internetu uzyskanie dostępu do komputera. Powoduje to, że podczas testowania w środowisku lokalnym program Flash Player może wyświetlać ostrzeżenia o zabezpieczeniach uniemożliwiające prawidłowe działanie aplikacji. Ten problem można rozwiązać, określając zawartość SWF lub FLV jako zaufaną przy użyciu panelu Ustawienia lokalizacji zaufanych. Jako zaufane można ustawiać ścieżki do poszczególnych plików lub całe foldery. Wszystkie pliki w folderze zaufanym i wszystkich jego podfolderach są zaufane.

11 8 Ustawienia lokalizacji zaufanych Korzystając z tej zakładki, można określać lokalizacje zaufane na komputerze, które zawierają zawartość SWF lub FLV. Zawartość zaufana nie podlega regułom dotyczącym zabezpieczeń, które blokują dostęp zawartości do Internetu i systemu plików komputera lokalnego. Określanie lokalizacji zaufanych na potrzeby testowania podczas programowania 1 Na panelu Zaawansowane w obszarze Narzędzia programistyczne kliknij opcję Ustawienia lokalizacji zaufanych i kliknij przycisk Dodaj. 2 Wskaż lokalizację na komputerze, która zawiera zawartość zaufaną, lub kliknij opcję Przeglądaj pliki albo Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, aby znaleźć zaufany plik lub folder. Jeśli zamiast pliku zostanie wskazany folder, to cała jego zawartość (włącznie z podfolderami) stanie się zaufana. 3 Kliknij przycisk Potwierdź, aby dodać domenę, plik lub folder do listy lokalizacji zaufanych. Zawartość chroniona W celu odtworzenia części materiałów dostępnych w Internecie (na przykład filmów i muzyki) użytkownicy muszą pobrać licencje zawartości od jej dostawców. Licencje zawartości są automatycznie pobierane na komputer na przykład w procesie wypożyczania lub kupowania zawartości chronionej. Program Flash Player zapisuje te licencje na komputerze. Usunięcie plików licencji powoduje, że program Flash Player nie może odtwarzać chronionej zawartości audio lub wideo nawet w przypadku, gdy znajduje się ona nadal na komputerze. Jest to tak zwane cofanie autoryzacji komputera. W przypadku planów sprzedaży, podarowania lub utylizacji komputera należy cofnąć jego autoryzację, aby zapobiec późniejszemu odtwarzaniu zawartości przez nieautoryzowanych użytkowników. Należy zachować ostrożność podczas zerowania plików licencji. Zerowanie plików licencji w programie Flash Player obejmuje wszystkie istniejące pliki licencji zawartości chronionej, która jest odtwarzana na komputerze za pomocą programu Flash Player. Nie można uzyskać dostępu do zawartości z danego komputera, dopóki nie zostaną pobrane nowe licencje od dostawców zawartości. Cofnij autoryzację tego komputera... Kliknięcie tego przycisku pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Cofnięcie autoryzacji powoduje, że program Flash Player nie może odtwarzać danej zawartości nawet w przypadku, gdy pozostaje ona na komputerze.

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Internet Security 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 i CS5.5

Korzystanie z programu ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 i CS5.5 Korzystanie z programu ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 i CS5.5 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Wersja systemu: def3000/ceb: 2.35.002C, def2500/reb: 3.41.004C Data

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r.

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection 12.1, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 i Symantec Network Access Control 12.1 Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo