ADOBE FLASH PLAYER Menedżer ustawień lokalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADOBE FLASH PLAYER Menedżer ustawień lokalnych"

Transkrypt

1 ADOBE FLASH PLAYER Menedżer ustawień lokalnych

2 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne znajdują się na stronie

3 iii Spis treści Magazyn Kamera i mikrofon Odtwarzanie Zaawansowane

4 1 Korzystanie z menedżera ustawień lokalnych Magazyn Ustawienia na panelu Magazyn umożliwiają określenie, czy i w jaki sposób witryny mogą za pomocą programu Flash Player przechowywać dane na komputerze. Ustawienia magazynu lokalnego Ustawienia magazynu lokalnego pozwalają określić, czy witryny mogą przechowywać informacje za pomocą programu Flash Player. Korzystając z magazynu lokalnego, witryny mogą zapisywać historię przeglądania, postępy w grach, preferencje lub informacje o danym komputerze. Witryna może uzyskać dostęp tylko do tych informacji w magazynie lokalnym, które wcześniej zapisała nie ma dostępu do informacji przechowywanych przez inne witryny. Użytkownik może zezwolić wszystkim lub niektórym witrynom na zapisywanie informacji na komputerze przy użyciu programu Flash Player lub zablokować tę funkcję dla wszystkich witryn. Zezwalaj witrynom na zapisywanie informacji na tym komputerze Wybranie tej opcji powoduje zezwolenie wszystkim witrynom na zapisywanie informacji na komputerze bez wyświetlania monitu. Pytaj mnie przed umożliwieniem nowym witrynom zapisywania informacji na tym komputerze Tę opcję należy wybrać, aby dla każdej witryny oddzielnie decydować o zapisywaniu informacji na komputerze. Jest to przydatne, gdy tylko niektóre witryny mają mieć tę możliwość. Blokuj przechowywanie informacji na tym komputerze przez wszystkie witryny Jeśli żadna witryna nie ma zachowywać informacji na komputerze za pomocą programu Flash Player i nigdy nie mają być wyświetlane monity związane z tą funkcją, należy wybrać tę opcję. Uwaga: Wybranie tej opcji powoduje także usunięcie z komputera całej istniejącej zawartości magazynu lokalnego. Jest wyświetlany monit o potwierdzenie usunięcia istniejącej zawartości magazynu lokalnego, a witryny nie mogą od tego momentu zapisywać informacji. Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn Wyświetla listę witryn używających magazynu lokalnego lub z zablokowanym dostępem do tego magazynu na komputerze. Dla witryn na tej liście można blokować i dopuszczać używanie magazynu lokalnego. Można także zażądać, aby witryna monitowała o zezwolenie przed użyciem magazynu lokalnego. Witryny mogą być też usuwane z listy. Usunięcie witryny powoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych, jakie program Flash Player przechowuje dla tej witryny. Aby określić ustawienia magazynu lokalnego dla witryny, której jeszcze nie odwiedzono, należy dodać tę witrynę do listy, a następnie podać te ustawienia.

5 2 Uwaga: Witryny dodawane i usuwane w zakładce Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych w pozostałych zakładkach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana do listy Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i zostaną dla niej określone ustawienia magazynu lokalnego, to po przejściu do zakładki Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i usunięciu tej witryny nastąpi jej usunięcie z poprzedniej zakładki wraz ze wszystkimi związanymi z nią ustawieniami programu Flash Player. Usuń wszystko Uwaga: Te opcje umożliwiają usunięcie wszystkich danych programu Flash Player przechowywanych przez witryny na komputerze. Aby usunąć całą historię przeglądania z komputera, należy wyczyścić historię przeglądania w używanej przeglądarce. Powoduje wyświetlenie panelu, za pomocą którego można usunąć wszystkie dane witryn przechowywane przez program Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na danym komputerze. Dostępne opcje: Usuń dane i ustawienia wszystkich witryn Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich ustawień magazynu lokalnego, mikrofonu i sieci ze wspomaganiem równorzędnym po kliknięciu opcji Usuń dane u dołu panelu. Uwaga: Wybranie tej opcji i kliknięcie opcji Usuń dane powoduje usunięcie danych dla wszystkich witryn. Aby zachować dane niektórych witryn i usunąć pozostałe, należy wrócić do zakładki Magazyn, kliknąć opcję Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i usunąć tylko te witryny, których dane mają zostać usunięte. Usuń wszystkie pliki licencji audio i wideo Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości chronionej (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Pliki licencji należy usunąć w przypadku sprzedaży lub podarowania komputera, tak aby inne osoby nie mogły odtwarzać danej zawartości. Aby ponownie odtworzyć tę zawartość, należy uzyskać nowe pliki licencji od dostawców zawartości. Więcej informacji o przeglądaniu prywatnym Przeglądanie prywatne to funkcja umożliwiająca przeglądanie stron internetowych bez zachowywania historii na komputerze. Program Flash Player jest zintegrowany z przeglądarką internetową w taki sposób, że automatycznie usuwa dane zgodnie z ustawieniami prywatności przeglądarki. Co to jest przeglądanie prywatne? Zazwyczaj przeglądarki przechowują historię odwiedzonych witryn, co umożliwia szybkie cofanie się do otwartych wcześniej stron. Jeśli inne osoby nie powinny być w stanie przeglądać historii użytkownika, można użyć dostępnego w wielu przeglądarkach trybu przeglądania prywatnego. Włączenie przeglądania prywatnego powoduje, że przeglądarka nie przechowuje żadnej historii. Umożliwia to ukrycie swoich działań przed innymi użytkownikami tego samego komputera. Gdy jest aktywny tryb przeglądania prywatnego, przeglądarka przechowuje dane kilku typów jedynie tymczasowo. Po włączeniu trybu przeglądania prywatnego przeglądarka usuwa takie dane między innymi wizyty zarejestrowane w historii przeglądarki, pliki cookie oraz buforowane obrazy. W trybie przeglądania normalnego przeglądarka zachowuje historię nawet w przypadku zamknięcia i ponownego uruchomienia przeglądarki. Program Flash Player również automatycznie czyści dane, które zachował podczas przeglądania prywatnego, tak aby historia użytkownika była prywatna. Uwaga: Niektóre witryny oczekujące możliwości zapisywania danych w magazynie lokalnym mogą działać w nieoczekiwany sposób podczas sesji przeglądania prywatnego.

6 3 Przeglądarki obsługujące przeglądanie prywatne w połączeniu z programem Flash Player Bieżące wersje następujących przeglądarek oferują integrację funkcji przeglądania prywatnego z programem Flash Player 10.1 lub nowszym: Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Jak działa przeglądanie prywatne? W wersjach programu Flash Player starszych niż 10.1 odtwarzacz zachowywał się tak samo niezależnie od ustawienia przeglądania prywatnego. Przeglądarki mogły czyścić dane zachowane tymczasowo w ramach sesji przeglądania prywatnego, ale nie miały informacji o danych przechowywanych w magazynie lokalnym programu Flash Player (określanych też jako lokalne obiekty udostępnione). Informacje zawarte w magazynie lokalnym programu Flash Player są przechowywane oddzielnie dla każdej witryny, dzięki czemu żadna witryna nie ma dostępu do informacji pochodzących z innej witryny. Przechowywanie informacji oddzielnie dla każdej witryny powoduje jednak zachowywanie historii wcześniej odwiedzonych witryn, które korzystały z magazynu lokalnego. Od wersji 10.1 program Flash Player aktywnie obsługuje tryb przeglądania prywatnego w przeglądarce. Zarządzanie danymi w magazynie lokalnym odbywa się w sposób zgodny z ustawieniami przeglądania prywatnego. Gdy kończy się sesja przeglądania prywatnego, program Flash Player automatycznie czyści powiązane z nią dane w magazynie lokalnym. Program Flash Player stosuje jeden magazyn lokalny na potrzeby normalnego przeglądania i inny dla przeglądania prywatnego. Po włączeniu trybu przeglądania prywatnego wcześniej odwiedzone witryny nie mogą uzyskać dostępu do informacji, które zapisały na komputerze w czasie normalnego przeglądania. Jeśli na przykład podczas normalnego przeglądania w aplikacji internetowej opartej na programie Flash zostanie zapisane hasło, witryna nie będzie go pamiętać w przypadku wizyty w trybie przeglądania prywatnego. Więcej informacji o ustawieniach prywatności Magazyn lokalny programu Flash Player Magazyn lokalny programu Flash Player to pliki, które mogą być tworzone w celu przechowywania informacji na komputerze podczas odwiedzania niektórych witryn. Czasami dane te są niepoprawnie określane jako pliki cookie programu Flash, ponieważ podobnie jak pliki cookie przeglądarek mogą służyć do przechowywania informacji, na przykład danych logowania czy odwiedzonych stron. Wiele witryn korzysta z tej funkcji w celu zachowywania informacji, na przykład danych wprowadzonych w formularzach za pomocą programu Flash Player, postępów lub najlepszych wyników w grach online, ustawień takich jak preferowana głośność odtwarzania, a także informacji o miejscu zakończenia odtwarzania wideo. Informacje przechowywane w magazynie lokalnym pozostają na komputerze po zamknięciu programu Flash Player (także w przypadku wyczyszczenia bufora przeglądarki) i są dostępne dla witryn, które je zapisały. Witryna może pobrać informacje z magazynu lokalnego, gdy zostanie ponownie odwiedzona. W dowolnej chwili można wyczyścić te informacje za pomocą Menedżera ustawień programu Flash Player. Więcej informacji o magazynie lokalnym można uzyskać na stronie

7 4 Jakie problemów z prywatnością mogą występować? Zostały opublikowane informacje wskazujące, że niektóre firmy mogą śledzić działania użytkowników online, używając magazynu lokalnego programu Flash Player zamiast plików cookie HTTP. Niektóre firmy mogą także umieszczać kopie zapasowe plików cookie HTTP w magazynie lokalnym w celu używania ich, gdy zostaną usunięte przez użytkownika. (Jest to tak zwane przywracanie plików cookie). Firma Adobe publicznie potępiła używanie magazynu lokalnego w sposób niezgodny z zamiarami użytkownika, jednak w sytuacji oferowania narzędzi dla platformy otwartej firma Adobe nie może kontrolować sposobu używania jej produktów przez programistów i dostawców zawartości. Dostępne opcje Szczegółowe informacje o wpływie poszczególnych ustawień na działanie zawartości Flash można uzyskać na stronach pomocy poszczególnych zakładek Menedżera ustawień. Są one również dostępne online: Strona pomocy Magazyn Kamera i mikrofon Odtwarzanie Zaawansowane Adres URL Kamera i mikrofon Ustawienia dostępne na tym panelu określają sposób, w jaki witryny mogą rejestrować dźwięki i obrazy przy użyciu kamery i mikrofonu komputera. Używanie kamer i mikrofonów może wpływać na prywatność użytkowników, dlatego program Flash Player domyślnie pyta o zezwolenie, zanim udostępni kamerę lub mikrofon jakiejkolwiek witrynie. Żadna witryna nie może korzystać z kamery ani z mikrofonu, dopóki nie uzyska jawnej zgody od użytkownika. Ustawienia dostępne na panelu Kamera i mikrofon pozwalają zastąpić to ustawienie domyślne, tak aby dopuszczać lub blokować używanie kamery i mikrofon przez określone witryny. Ustawienia kamery i mikrofonu Ten panel umożliwia określenie ustawień kamery i mikrofonu w programie Flash Player. Pytaj mnie, gdy witryna próbuje użyć kamery lub mikrofonu (zalecane) Gdy ta opcja jest zaznaczona (ustawienie domyślne), każda witryna próbująca użyć kamery lub mikrofonu musi poprosić użytkownika o zezwolenie. Ta operacja dotyczy zarówno odwiedzonych, jak i nieodwiedzonych witryn. Blokuj używanie kamery i mikrofonu przez wszystkie witryny Zaznaczenie tej opcji powoduje, że zawsze następuje odmowa dostępu w sytuacji, gdy jakakolwiek witryna próbuje użyć kamery lub mikrofonu. Nie są później wyświetlane pytania, czy dana witryna może korzystać z kamery lub mikrofonu. Ta operacja dotyczy zarówno odwiedzonych, jak i nieodwiedzonych witryn. Aby zezwolić określonym witrynom na używanie kamery i mikrofonu, należy kliknąć opcję Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i dodać uprawnienie dla witryny za pomocą przycisku Dodaj.

8 5 Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn... W tym miejscu są wyświetlane odwiedzone dotąd witryny, które prosiły o możliwość użycia kamery lub mikrofonu komputera. Można dopuścić lub zablokować używanie kamery i mikrofonu przez poszczególne witryny na tej liście. Można również zażądać wyświetlania monitu o zezwolenie na używanie tych urządzeń. Witryny mogą być też usuwane z listy. Usunięcie witryny powoduje usunięcie wszystkich ustawień i danych, jakie program Flash Player przechowuje dla tej witryny. Początkowo na tej liście znajdują się tylko odwiedzone witryny. Aby określić ustawienia kamery i mikrofonu dla nieodwiedzonych witryn, można dodać je do listy. Po umieszczeniu witryny na liście można określić odpowiednią opcję przyznawanie dostępu do kamery i mikrofonu za każdym razem, pytanie o zezwolenie lub odmawianie dostępu do kamery i mikrofonu za każdym razem. Uwaga: Witryny dodawane i usuwane za pomocą panelu Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych na wszystkich pozostałych panelach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana do listy na panelu Ustawienia kamery i mikrofonu wg witryn i zostaną dla niej ustawione ustawienia magazynu lokalnego, a następnie ta witryna zostanie usunięta na panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn, zostanie ona usunięta także z poprzedniego panelu razem ze wszystkimi ustawieniami i magazynem lokalnym programu Flash Player. Odtwarzanie Ustawienia na panelu Odtwarzanie pozwalają określić, jak program Flash Player ma używać różnych opcji dostępnych podczas odtwarzania zawartości witryn. Co to są sieci ze wspomaganiem równorzędnym? Witryna udostępniająca zawartość dźwiękową i wideo może ją dostarczać, oferując wyższą wydajność, jeśli użytkownicy odtwarzający te same materiały współdzielą przepustowość. Współdzielenie przepustowości pozwala płynniej odtwarzać dźwięki lub wideo bez pominięć czy wstrzymywania na buforowanie. Stosowane określenie sieci ze wspomaganiem równorzędnym wskazuje na fakt, że równorzędne urządzenia w sieci pomagają sobie wzajemnie w celu uzyskania wyższej jakości. Poza współużytkowaniem przepustowości sieci ze wspomaganiem równorzędnym mogą uaktywniać inne funkcje wymagające komunikacji między użytkownikami w obrębie sieci lub witryny, takie jak czat. Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym Ten panel umożliwia określenie ustawień sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla wszystkich odwiedzonych witryn, które prosiły o dostęp do takich sieci. Pytaj mnie, gdy witryna próbuje użyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym Gdy jest wybrana ta opcja, każda witryna chcąca po raz pierwszy użyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym musi poprosić użytkownika o zezwolenie. Po wyświetleniu monitu można wybrać opcję zezwolenia na używanie sieci ze wspomaganiem równorzędnym lub zablokowania tej funkcji. Wybór dotyczy zarówno nieodwiedzonych witryn, jak i tych odwiedzonych witryn, dla których nie wybrano ustawienia dotyczącego sieci ze wspomaganiem równorzędnym. Blokuj używanie sieci ze wspomaganiem równorzędnym przez wszystkie witryny Gdy jest wybrana ta opcja, żadna witryna nie może korzystać z sieci ze wspomaganiem równorzędnym i nigdy nie są wyświetlane monity o współużytkowanie przepustowości.

9 6 Włączenie tej opcji nie oznacza automatycznej zgody na współużytkowanie przepustowości na żądanie aplikacji. Pozwala tylko aplikacjom prosić o możliwość współużytkowania przepustowości. Zazwyczaj współużytkowanie przepustowości jest przydatne tylko w przypadku używania szybkiego połączenia z Internetem. Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn... Ten panel umożliwia określenie ustawień sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla wszystkich odwiedzonych witryn, które prosiły o dostęp do takich sieci. Dla każdej odwiedzonej witryny na liście są wyświetlane następujące informacje: Nazwa odwiedzonej witryny Ustawienie sieci ze wspomaganiem równorzędnym dla tej witryny Zmienianie ustawień sieciowych Aby określić ustawienia dla konkretnej witryny, zaznacz witrynę na liście i odpowiednio zmień ustawienia: Jeśli witryna nie ma współużytkować przepustowości i nie ma już o to pytać, wybierz opcję Zablokuj. Jeśli witryna ma współużytkować przepustowość i nie ma już o to pytać, wybierz opcję Zezwól. Jeśli program Flash Player ma zawsze pytać o współużytkowanie przepustowości, wybierz opcję Pytaj mnie o zgodę. Dodawanie witryny Aby dodać nową witrynę do listy, kliknij przycisk Dodaj i podaj domenę witryny. Następnie wybierz odpowiednie ustawienia dla nowej witryny. Usuwanie witryny Aby usunąć witrynę z listy, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń (Windows) lub przycisk ze znakiem (Mac). Uwaga: Witryny dodawane i usuwane za pomocą panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn są także dodawane i usuwane na listach wyświetlanych na wszystkich pozostałych panelach Menedżera ustawień. Jeśli na przykład witryna zostanie dodana na liście panelu Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn i zostaną dla niej określone ustawienia, to po przejściu do panelu Ustawienia magazynu lokalnego wg witryn i usunięciu tej witryny nastąpi jej usunięcie z poprzedniego panelu wraz ze wszystkimi ustawieniami programu Flash Player. Zaawansowane Ustawienia na panelu Zaawansowane pozwalają określić, w jaki sposób program Flash Player ma obsługiwać przeglądanie danych, aktualizacje, lokalizacje zaufane i zawartość chronioną. Dane przeglądania i ustawienia W sekcji Dane przeglądania i ustawienia panelu Zaawansowane można usunąć wszystkie ustawienia i całą zawartość magazynu lokalnego programu Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na komputerze. Uwaga: Opcja Usuń wszystko usuwa tylko dane programu Flash Player zapisane przez przeglądarki. Aby usunąć z komputera wszystkie informacje o sesjach przeglądania, należy otworzyć każdą przeglądarkę i wyczyścić jej historię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji poszczególnych przeglądarek.

10 7 Usuń wszystko Powoduje wyświetlenie panelu, za pomocą którego można usunąć wybrane typy danych witryn przechowywanych przez program Flash Player dla wszystkich przeglądarek używanych na danym komputerze. Dostępne opcje: Usuń dane i ustawienia wszystkich witryn Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich ustawień magazynu lokalnego, mikrofonu i sieci ze wspomaganiem równorzędnym po kliknięciu opcji Usuń dane u dołu panelu. Uwaga: Wybranie tej opcji i kliknięcie opcji Usuń dane powoduje usunięcie danych dla wszystkich witryn. Aby zachować dane z pewnych witryn i usunąć dane z innych, należy wrócić do panelu Magazyn, Kamera i mikrofon lub Odtwarzanie, kliknąć opcję Magazyn, Kamera i mikrofon lub Ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym wg witryn i usunąć tylko te witryny, których dane mają zostać usunięte. Usuń wszystkie pliki licencji audio i wideo Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Usunięcie plików licencji powoduje, że program Flash Player nie może odtwarzać chronionej zawartości audio lub wideo nawet w przypadku, gdy znajduje się ona nadal na komputerze. Aktualizacje Firma Adobe okresowo wydaje nowe wersje programu Flash Player. Aktualizacje programu Flash Player zapewniają prawidłową pracę programu i mogą zawierać modyfikacje związane z zabezpieczeniami lub nowymi funkcjami produktu. Firma Adobe zaleca aktualizowanie do najnowszej wersji programu Flash Player za każdym razem, kiedy jest dostępna nowa wersja. Dotyczy to zwłaszcza wersji zawierających aktualizacje zabezpieczeń. W sekcji Aktualizacje zakładki Zaawansowane można określić, czy ma następować automatyczne sprawdzanie dostępności nowszych wersji programu Flash Player, a także w danej chwili porównać zainstalowaną i najnowszą wersję programu. Sprawdź teraz Kliknięcie opcji Sprawdź teraz powoduje przejście na stronę w witrynie firmy Adobe, gdzie jest wyświetlana wersja programu Flash Player zainstalowana na komputerze. Na tej stronie jest również wyświetlana tabela z oznaczeniami najnowszych wersji programu Flash Player dla poszczególnych systemów operacyjnych i przeglądarek. Strona ta zawiera też łącze do Centrum pobierania programu Flash Player, które pozwala zainstalować nowszą wersję odtwarzacza. Narzędzia programistyczne Dla programistów: Programiści programu Flash często pracują z zawartością SWF lub FLV, która jest wdrażana na stronach internetowych. Programowanie takich aplikacji wymaga testowania zawartości SWF lub FLV przechowywanej lokalnie, a nie wdrożonej na serwerze internetowym. Ze względów bezpieczeństwa program Flash Player blokuje dostęp do Internetu w przypadku zawartości SWF i FLV przechowywanej lokalnie, a także uniemożliwia zawartości SWF i FLV pochodzącej z Internetu uzyskanie dostępu do komputera. Powoduje to, że podczas testowania w środowisku lokalnym program Flash Player może wyświetlać ostrzeżenia o zabezpieczeniach uniemożliwiające prawidłowe działanie aplikacji. Ten problem można rozwiązać, określając zawartość SWF lub FLV jako zaufaną przy użyciu panelu Ustawienia lokalizacji zaufanych. Jako zaufane można ustawiać ścieżki do poszczególnych plików lub całe foldery. Wszystkie pliki w folderze zaufanym i wszystkich jego podfolderach są zaufane.

11 8 Ustawienia lokalizacji zaufanych Korzystając z tej zakładki, można określać lokalizacje zaufane na komputerze, które zawierają zawartość SWF lub FLV. Zawartość zaufana nie podlega regułom dotyczącym zabezpieczeń, które blokują dostęp zawartości do Internetu i systemu plików komputera lokalnego. Określanie lokalizacji zaufanych na potrzeby testowania podczas programowania 1 Na panelu Zaawansowane w obszarze Narzędzia programistyczne kliknij opcję Ustawienia lokalizacji zaufanych i kliknij przycisk Dodaj. 2 Wskaż lokalizację na komputerze, która zawiera zawartość zaufaną, lub kliknij opcję Przeglądaj pliki albo Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, aby znaleźć zaufany plik lub folder. Jeśli zamiast pliku zostanie wskazany folder, to cała jego zawartość (włącznie z podfolderami) stanie się zaufana. 3 Kliknij przycisk Potwierdź, aby dodać domenę, plik lub folder do listy lokalizacji zaufanych. Zawartość chroniona W celu odtworzenia części materiałów dostępnych w Internecie (na przykład filmów i muzyki) użytkownicy muszą pobrać licencje zawartości od jej dostawców. Licencje zawartości są automatycznie pobierane na komputer na przykład w procesie wypożyczania lub kupowania zawartości chronionej. Program Flash Player zapisuje te licencje na komputerze. Usunięcie plików licencji powoduje, że program Flash Player nie może odtwarzać chronionej zawartości audio lub wideo nawet w przypadku, gdy znajduje się ona nadal na komputerze. Jest to tak zwane cofanie autoryzacji komputera. W przypadku planów sprzedaży, podarowania lub utylizacji komputera należy cofnąć jego autoryzację, aby zapobiec późniejszemu odtwarzaniu zawartości przez nieautoryzowanych użytkowników. Należy zachować ostrożność podczas zerowania plików licencji. Zerowanie plików licencji w programie Flash Player obejmuje wszystkie istniejące pliki licencji zawartości chronionej, która jest odtwarzana na komputerze za pomocą programu Flash Player. Nie można uzyskać dostępu do zawartości z danego komputera, dopóki nie zostaną pobrane nowe licencje od dostawców zawartości. Cofnij autoryzację tego komputera... Kliknięcie tego przycisku pozwala usunąć wszystkie pliki licencji zawartości (na przykład filmów czy muzyki), która została wypożyczona lub kupiona. Cofnięcie autoryzacji powoduje, że program Flash Player nie może odtwarzać danej zawartości nawet w przypadku, gdy pozostaje ona na komputerze.

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT JavaScript jest językiem skryptowym powszechnie stosowanym przez programistów internetowych. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Program Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Informacje o programie Cisco Unity Connection

Bardziej szczegółowo

1. Korzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne wybieramy w sekcji Historia przeglądania przycisk Usuń:

1. Korzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne wybieramy w sekcji Historia przeglądania przycisk Usuń: Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i 8 1. Korzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne wybieramy w sekcji Historia przeglądania przycisk

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KWIECIEŃ 2014 Przygotowano na podstawie informacji zawartych w serwisie Centrum Bezpieczeństwa Microsoft

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROXY. Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT Politechniki Wrocławskiej

SYSTEM PROXY. Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT Politechniki Wrocławskiej SYSTEM PROXY Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT Politechniki Wrocławskiej 1. Przeglądarki internetowe obsługujące system proxy 2 2. Uwagi na temat serwerów proxy 2 3. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA 4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet Aby uruchomić aplikację znajdującą się w sieci Internet, należy posiadać zainstalowany w przeglądarce internetowej certyfikaty. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5.

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. (wersja z dodaną instrukcją dla Firefoxa) str.1 Spis treści 1. Internet

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies

Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies 2 Spis treści Polityka Prywatności... 4 Polityka dotycząca plików cookies... 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron www OUW zawierająca politykę ochrony plików cookies

Polityka prywatności stron www OUW zawierająca politykę ochrony plików cookies Polityka prywatności stron www OUW zawierająca politykę ochrony plików cookies Spis treści Polityka Prywatności... 3 Polityka dotycząca plików cookies... 6 Czym są pliki "cookies"?... 6 Do czego używamy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Konfiguracja przeglądarek internetowych Konfiguracja przeglądarek internetowych Spis treści Rozdział 1. Wstęp... 2 Rozdział 2. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0... 2 Rozdział 3. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 7.0...

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows.

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instalacja trwa kilka minut (w zależności od szybkości łącza) a w naszej instrukcji wyjaśniamy krok po kroku proces instalacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Ciasteczka. Krishna Tateneni Jost Schenck Polskie tłumaczenie: Suse Polska Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur

Ciasteczka. Krishna Tateneni Jost Schenck Polskie tłumaczenie: Suse Polska Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur Krishna Tateneni Jost Schenck Polskie tłumaczenie: Suse Polska Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur 2 Spis treści 1 Ciasteczka 4 1.1 Polityka............................................ 4 1.2 Zarzadzanie.........................................

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 2012-04-03 Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 1. Obsługiwane przeglądarki internetowe...2 2. Uwagi odnośnie serwerów proxy...2 3.

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT dla pracowników Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 2010-09-23 Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych BGiOINT dla pracowników Politechniki Wrocławskiej 1 Obsługiwane przeglądarki internetowe 2 2 Uwagi odnośnie serwerów proxy 2 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklep/serwis internetowy www.lepiej.net prowadzony jest przez Michalinę Figarską prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie pod adresem: 31-990 Kraków, ul. (NIP: 6781078507,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie plików cookies

Wykorzystywanie plików cookies Polityka Niniejsza Polityka dotyczy plików i odnosi się do stron internetowych w domenie *.rkantor.com, zwanej dalej ( Serwisem ), których właścicielem jest Raiffeisen Solutions Sp. z o. o z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Mistrzowska Bankowość Korporacyjna uuuuuuuuuumistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Konfiguracja przeglądarek do pracy z systemem bankowości internetowej ver.

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

nie trzeba pobierać wszystkich plików z serwera na stację roboczą. Teraz można pobierać tylko te

nie trzeba pobierać wszystkich plików z serwera na stację roboczą. Teraz można pobierać tylko te Aplikacja Filr 2.0 Desktop informacje o wydaniu Luty 2016 r. W aplikacji Filr 2.0 Desktop wprowadzono funkcję Pliki na żądanie, która zapewnia skonsolidowany (wirtualny) widok wszystkich plików na serwerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo