Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/ / PL FB411110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/ / PL FB41111 Podręcznik

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Objaśnienie symboli Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Transport / Magazynowanie Ustawienie / Montaż Uruchomienie / Eksploatacja Wprowadzenie Wskazówki montażowe / instalacyjne Przyłączenie i opis zacisków opcji XFP11A Obsadzenie wtyków Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Zakończenie Bus Ustawianie adresu stacji Wskazania robocze Opcja XFP11A Plik GSD Projektowanie i uruchomienie Projektowanie DP-Master Uruchomienie serwowzmacniacza Ustawienie danych procesowych przy pomocy edytora PDO Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Sterowanie serwowzmacniaczem PROFBUS-DP Timeout Reakcja na Timeout Feldbus Ustawianie parametrów poprzez PROFBUS-DP Kody powrotne ustawienia parametrów Szczególne przypadki Funkcje DP-V Wprowadzenie PROFBUS-DP-V Właściwości serwowzmacniaczy SEW Struktura kanału parametrów DP-V Projektowanie C1-Master Suplement Diagnoza błędów Przebiegi diagnostyczne Dane techniczne Opcja XFP11A Podręcznik - MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 3

4 1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Podręcznik 1 Ważne wskazówki Niniejszy podręcznik nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi! Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do instrukcji obsługi MOVAXS MX! 1.1 Ważne wskazówki oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Dokumentacja Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie wieloosiowego serwowzmacniacza MOVAXS z daną kartą opcji XFP11A PROFBUS, zapoznaj się dokładnie z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVAXS, w szczególności podręcznika systemowego MOVAXS MX. Odnośniki w niniejszym podręczniku oznaczone są za pomocą " ". W taki sposób ( Rozdz. X.X) oznacza przykładowo, że w rozdziale X.X w niniejszym podręczniku umieszczone są dodatkowe informacje. Przestrzeganie tej Dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Systemy Bus Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus: Oferujemy Państwu system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę wieloosiowego serwowzmacniacza MOVAXS do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do serwowzmacniacza) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie, zmiana w zachowaniu serwowzmacniacza. Może to prowadzić do nieoczekiwanego (nie niekontrolowanego) zachowania systemu. Odpowiedzialność za wady Niewłaściwa obsługa oraz inne czynności, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi, mogą spowodować uszkodzenie produktu. Powoduje to utratę wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady w stosunku do firmy SEW-EURODRVE GmbH & Co KG. Nazwy produktu i znak towarowy Wymienione w niniejszej instrukcji obsługi marki i nazwy produktu są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich posiadacza. 4 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

5 Ważne wskazówki Objaśnienie symboli Objaśnienie symboli Ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Należy bezwzględnie przestrzegać podanych tutaj ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Zagrożenie elektryczne. Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: Lekkie i niegroźne obrażenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: Uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Wskazówki dotyczące sposobu użytkowania i inne przydatne informacje. Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 5

6 2 Wskazówki bezpieczeństwa Uwagi wstępne 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Uwagi wstępne Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się do użytkowania złącza Feldbus XFP11A PROFBUS DP. Przestrzegaj również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji obsługi. 2.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Nie wolno nigdy instalować lub uruchamiać produktów uszkodzonych. Natychmiast zareklamuj uszkodzenia w przedsiębiorstwie transportowym. Motoreduktory, przekładnie oraz silniki posiadają w trakcie i po zakończonej eksploatacji: Części przewodzące napięcie Części ruchome Możliwą gorącą powierzchnię Wymienione poniżej prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel fachowy: Transport Magazynowanie Ustawienie / Montaż Podłączenie Uruchomienie Konserwacja Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie Należy przestrzegać przy tym następujących wskazówek i dokumentacji: Właściwe instrukcje obsługi i schematy Tabliczki ostrzegawcze i tabliczki bezpieczeństwa na przekładni / motoreduktorze Właściwe dla danego urządzenia ustalenia i wymogi Krajowe / regionalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom Ciężkie uszkodzenia ciała i szkody materialne mogą powstać na skutek: nieodpowiedniego stosowania urządzenia błędnej instalacji lub obsługi niedozwolonego usunięcia wymaganych osłon lub obudowy 6 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

7 Wskazówki bezpieczeństwa Transport / Magazynowanie 2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus Oferujemy Państwu system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę wieloosiowego serwowzmacniacza MOVAXS do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do serwowzmacniacza) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie, zmiana w zachowaniu serwowzmacniacza. Może to prowadzić do nieoczekiwanego nie niekontrolowanego zachowania systemu. 2.3 Transport / Magazynowanie Natychmiast po otrzymaniu należy sprawdzić dostawę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu, a informacje o uszkodzeniach natychmiast przekazać przedsiębiorstwu transportowemu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno uruchamiać urządzenia. Jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie środki transportowe o odpowiednim udźwigu. Możliwe uszkodzenia na skutek nieprawidłowego magazynowania! Jeśli nie zamontujesz przekładni od razu, przechowuj ją w suchym pomieszczeniu wolnym od pyłów. 2.4 Ustawienie / Montaż Należy przestrzegać wskazówek z rozdziału 4, "Wskazówki montażowe i instalacyjne". 2.5 Uruchomienie / Eksploatacja Należy przestrzegać wskazówek z rozdziału 5, "Projektowanie i uruchomienie". Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 7

8 3 Wprowadzenie Uruchomienie / Eksploatacja 3 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera opis montażu karty opcji PROFBUS XFP11A w serwowzmacniaczu wieloosiowym MOVAXS MX jak również instrukcję uruchamiania MOVAXS w systemie Feldbus PROFBUS. Właściwości Dzięki zastosowaniu wydajnego i uniwersalnego złącza Feldbus wieloosiowy serwowzmacniacz MOVAXS MX wraz z opcją XFP11A umożliwia połączenie z nadrzędnymi systemami automatyzacyjnymi poprzez PROFBUS. MOVAXS a PROFBUS Ustalone z góry zachowanie serwowzmacniacza w trybie PROFBUS, tzw. profil urządzenia, jest niezależny od Feldbus i tym samym jednolity. Dzięki temu użytkownik ma możliwość rozwijania aplikacji napędowych niezależnie od typu komunikacji Feldbus. Dostęp do wszystkich informacji Dzięki złączu PROFBUS urządzenie MOVAXS MX daje możliwość cyfrowego dostępu do wszystkich parametrów napędu i funkcji. Sterowanie serwowzmacniaczem odbywa się w oparciu o szybką, cykliczną wymianę danych procesowych. Równocześnie można odczytywać z serwowzmacniacza wartości rzeczywiste, na przykład takie jak: rzeczywista prędkość obrotowa, prąd, stan urządzenia, numer błędu czy też komunikaty o referencji. Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS-DPV (wersja ) Podczas gdy wymiana danych procesowych przebiega z reguły cyklicznie, parametry napędu mogą być zapisywane i odczytywane acyklicznie za pomocą funkcji READ oraz WRTE wzgl. poprzez kanał parametrów MOVLNK. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób, aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym serwowzmacniaczu. Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS-DPV1 (wersja 1) Wraz ze specyfikacją PROFBUS-DPV1 wprowadzono w ramach rozszerzenia PROFBUS-DP nowe acykliczne operacje Read/Write. Powyższe operacje acykliczne zostaną dołączone do specjalnych telegramów w trakcie cyklicznego trybu roboczego z magistralą, tak aby zapewniona była kompatybilność pomiędzy PROFBUS-DP (wersja ) i PROFBUS-DPV1 (wersja 1). 8 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

9 Wprowadzenie Uruchomienie / Eksploatacja 3 Konfigurowanie karty opcji PROFBUS Zasadniczo karta opcji PROFBUS została tak dostosowana, aby wszystkie ustawienia charakterystyczne dla Feldbus jak np. adres stacji, mogły być realizowane poprzez włączniki znajdujące się na karcie opcji. Dzięki takiemu ręcznemu ustawieniu serwowzmacniacz może zostać w krótkim czasie dołączony do otoczenia PROFBUS i włączony. Parametryzacja może być przeprowadzona w pełni automatycznie przez nadrzędny PROFBUS-Master (wgranie parametrów). Ten przyszłościowy wariant jest korzystny, gdyż oprócz skrócenia czasu uruchomienia instalacji również dokumentacja programu aplikacyjnego zostanie uproszczona, a wszystkie istotne dane parametrów napędu będą mogły być przenoszone bezpośrednio do programu sterującego. [1] PROFBUS Master Digital /O Analog /O PROFBUS Rys. 1: PROFBUS z MOVAXS [1] = wizualizacja 56552AXX Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu Feldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali Feldbus (Feldbus Time Out) lub koncepcji zatrzymania. Funkcje nadzoru dla MOVAXS można przykładowo dostosować do indywidualnego zakresu zastosowania. Można np. zdefiniować, jaka reakcja na błąd serwowzmacniacza ma zostać wyzwolona w przypadku usterki Bus. Dla wielu aplikacji uzasadnione będzie stosowanie funkcji zatrzymania. Możliwe jest jednak również "zamrożenie" ostatniej wartości zadanej, dzięki czemu napęd będzie dalej się poruszał z ostatnią ważną wartością zadaną (np. taśmociąg). Ponieważ funkcjonalność zacisków sterowania zapewniona jest również w trybie pracy z Feldbus, poprzez zaciski serwowzmacniacza realizować można niezależne od Feldbus koncepcje szybkiego zatrzymania. Diagnoza Serwowzmacniacz MOVAXS oferuje liczne możliwości diagnozowania pomocne przy uruchamianiu i serwisowaniu. Za pomocą zintegrowanego monitora Feldbus można przykładowo kontrolować wysyłane przez nadrzędne sterowanie wartości zadane jak również wartości rzeczywiste przesyłane z falownika do urządzenia Master. Monitor Feldbus Ponadto otrzymasz liczne informacje dodatkowe na temat stanu karty opcji Feldbus. Funkcja monitora Feldbus oferuje wraz z oprogramowaniem PC MOVTOOLS - MotionStudio komfortowe możliwości diagnozowania, które obok ustawiania wszystkich parametrów napędu (włącznie z parametrami Feldbus) umożliwia również szczegółowe wyświetlanie informacji o stanie Feldbus i urządzenia. Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 9

10 4 Wskazówki montażowe / instalacyjne Przyłączenie i opis zacisków opcji XFP11A 4 Wskazówki montażowe / instalacyjne 4.1 Przyłączenie i opis zacisków opcji XFP11A Widok z przodu XFP11A Opis Przełączniki DP Zacisk Funkcja RUN: Dioda pracy PROFBUS (zielona) Wyświetla prawidłową pracę elektroniki Bus. BUS FAULT: Dioda błędu PROFBUS (czerwona) Wyświetla błąd PROFBUS-DP. Patrz również rozdział X31: Przyłącze PROFBUS X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N DGND (M5V) nc 56596AXX ADDRESS: Przełączniki DP do ustawienia adresu stacji PROFBUS nc Wartość: 1 Wartość: 2 Wartość: 4 Wartość: 8 Wartość: 16 Wartość: 32 Wartość: 64 zarezerwowana Patrz również rozdział Obsadzenie wtyków Podłączenie do sieci PROFBUS odbywa się za pomocą 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EC Rozgałęzienie Bus musi zostać zrealizowane za pomocą odpowiednio wykonanego wtyku. [2] RxD/TxD-P RxD/TxD-N CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V/1mA) DGND (M5V) [3] [1] Rys. 2: Obsadzenie 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EC AXX [1] 9-pinowy wtyk Sub-D [2] Kabel sygnałowy, skręcony [3] Połączenie przewodnikowe pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem 1 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

11 Wskazówki montażowe / instalacyjne Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus 4 Połączenie MOVAXS / PROFBUS Połączenie opcji XFP11A z systemem PROFBUS odbywa się z reguły poprzez skręcony, ekranowany przewód dwużyłowy. Przy wyborze wtyku Bus należy zwrócić uwagę na maksymalną możliwą prędkość przesyłu danych. Podłączenie przewodu dwużyłowego do wtyku PROFBUS odbywa się na stykach 3(R D/T D-P) i 8 (R D/T D-N). Przez te dwa styki odbywa się komunikacja. Sygnały RS-485 R D/T D-P i R D/T D-N muszą być podłączone do tych samych pinów dla wszystkich urządzeń abonenckich PROFBUS. W przeciwnym wypadku komunikacja poprzez Bus nie będzie możliwa. Poprzez styk 4 (CNTR-P) złącze PROFBUS przesyła sygnał sterowania TTL dla wzmacniacza regeneracyjnego lub adaptera LWL (odniesienie = styk 9). Szybkość transmisji większa ja 1,5 Mboda Eksploatacja XFP11A z szybkościami transmisji > 1,5 Mboda może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem specjalnych wtyków Profibus 12-Mbodów. 4.3 Ekranowanie i ułożenie przewodu Bus Złącze PROFBUS opiera się na technice przekazu RS-485 i wymaga jako fizycznego medium wyspecyfikowanego dla PROFBUS typu przewodu A zgodnego z EC ekranowanego, skręcanego parami. Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować w warunkach otoczenia przemysłowego. Najlepsze właściwości ekranujące osiągnąć można w następujący sposób: Należy mocno dokręcić śruby mocujące wtyków, modułów, i potencjałowych przewodów kompensacyjnych. Stosuj wyłącznie wtyki w metalowej lub metalizowanej obudowie. Ekranowanie przyłączać we wtykach na dużej powierzchni. Ekranowanie przewodu Bus przyłączać na obu końcach. Nie układać przewodów sygnałowych i przewodów Bus równolegle do przewodów mocy (przewody silnikowe), lecz w miarę możliwości w oddzielnych kanałach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione wieszaki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odległości od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów Bus za pomocą złączek wtykowych. Kabel Bus należy poprowadzić ściśle wzdłuż istniejących uziemionych powierzchni. W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. Należy w takim przypadku zadbać o wystarczającą kompensację potencjału zgodnie z odpowiednimi ustaleniami VDE. 4.4 Zakończenie Bus Aby uprościć proces uruchamiania systemu Bus i zmniejszyć ilość występowania źródeł błędów, opcja XFP11A nie została wyposażona w oporniki końca linii. Jeśli opcja XFP11A znajduje się na początku lub na końcu segmentu PROFBUS i tylko jeden kabel PROFBUS prowadzi do XFP11A, wówczas należy zastosować wtyk ze zintegrowanym opornikiem magistrali. Dla danego wtyku PROFBUS podłącz oporniki magistrali. Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 11

12 4 Wskazówki montażowe / instalacyjne Ustawianie adresu stacji 4.5 Ustawianie adresu stacji Adres stacji PROFBUS ustawiany jest za pomocą przełączników DP na karcie opcji. MOVAXS obsługuje zakres adresu Fabrycznie adres stacji PROFBUS ustawiony jest na 4: nc axx 2 wartość: 1 = 2 1 wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 1 = wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 = 2 5 wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = Zmiana adresu stacji PROFBUS podczas trwającej pracy nie jest natychmiast wprowadzona. Zmiana stanie się aktywna dopiero po ponownym włączeniu serwowzmacniacza (sieć + 24 V WYŁ./WŁ.). Serwowzmacniacz pokazuje aktualny adres stacji w Plug-n "Parametry" pod "/Komunikacja/Ustawienia podstawowe". Przykład: Ustawianie adresu stacji PROFBUS nc AXX 2 wartość: 1 1 = wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 = 2 3 wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 1 = wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = 12 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

13 Wskazówki montażowe / instalacyjne Wskazania robocze Opcja XFP11A Wskazania robocze Opcja XFP11A Diody LED PROFBUS Na karcie opcji złącza PROFBUS XFP11A znajdują się dwie diody świetlne, które wskazują aktualny stan dla XFP11A oraz systemu PROFBUS. Dioda LED RUN (zielona) Dioda LED RUN sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki Bus. Czerwona Zielona wł. wł. Funkcja = pomarańczowa: Oprogramowanie sprzętowe czeka na synchronizację Boot poprzez DpRAM wył. wł. Oprogramowanie sprzętowe znajduje się w trybie "RUN" pulsuje (ok. 4Hz) wył. wył. wył. pulsuje (ok. 2Hz) pulsuje (ca. 4Hz) Błąd krytyczny przy wykonaniu stosu Profibus System nadrzędny (serwowzmacniacz + sterowanie) zasygnalizował poprzez DpRAM reset i znajduje się jeszcze w trybie "Reset" Ustawiony adres Profibus jest niewłaściwy (adres jest większy niż 125) LED BUS-FAULT (czerwona) Dioda LED BUS-FAULT sygnalizuje błąd na PROFBUS-DP. Czerwona Zielona Funkcja wł. wył. Szybkość transmisji lub master nie rozpoznane wył. wył. Urządzenie znajduje się w trybie przesyłu danych z DP-Master (stan "Data-Exchange") miga wył. Urządzenie rozpoznało szybkość transmisji, nie otrzymuje jednak sygnału zdp-master. Urządzenie nie zostało zaprojektowane w Master lub zostało zaprojektowane błędnie. Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 13

14 4 Wskazówki montażowe / instalacyjne Plik GSD 4.7 Plik GSD Na stronie głównej SEW-EURODRVE " w rubryce "Software" umieszczone są aktualne wersje plików GSD dla XFP11A. Oba pliki GSD mogą być równolegle wykorzystywane w projekcie STEP7. Po ściągnięciu i rozpakowaniu oprogramowania utworzone zostaną dwa katalogi dla trybów pracy PROFBUS-DP oraz PROFBUS-DPV1. nstalacja pliku GSD w STEP7 W trakcie instalacji postępować należy w następujący sposób: Uruchomić managera Simatic. Otworzyć istniejący projekt i uruchomić konfigurator osprzętu. Zamknąć okno programu wewnątrz konfiguratora osprzętu w innym przypadku instalacja nowej wersji pliku nie będzie możliwa. Kliknąć w punkcie menu "Extras/instalacja nowych plików GSD..." i wybrać nowy plik GSD o nazwie SEW_66.GSD. Program zainstaluje plik GSD oraz przynależne pliki typu Bitmap w systemie Step7. Aktualny plik GSD odpowiada GSD-Revision 4. Wersja ta nie odzwierciedla stanu wyjściowego pliku GSD firmy SEW. Numer aktualnej wersji można sprawdzić w polu informacyjnym katalogu osprzętu konfiguratora. W katalogu osprzętu znajdziesz napęd SEW w następującym spisie: Rys. 3: Katalog osprzętu 56954axx 14 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

15 Projektowanie i uruchomienie Projektowanie DP-Master 5 5 Projektowanie i uruchomienie 5.1 Projektowanie DP-Master W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat projektowania DP-Master oraz sposobu uruchamiania serwowzmacniacza w trybie Feldbus. Przy konfigurowaniu karty opcji XFP11A ze złączem PROFBUS-DP postępować należy w następujący sposób: Zainstalować ew. skopiować plik GSD zgodnie z poleceniami oprogramowania do projektowania. Jeśli instalacja się powiodła, urządzenie widoczne będzie w rodzinie Slave "Napędy/SEW/DPV1". Należy teraz metodą Przeciągnij&Upuść wstawić podzespół przyłączeniowy o nazwie "XFP11A" do struktury PROFBUS. i przypisać w tym celu adres stacji. Rys. 4: Przypisanie adresu stacji 57289axx Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 15

16 5 Projektowanie i uruchomienie Projektowanie DP-Master Karta opcji XFP11A jest teraz wstępnie skonfigurowana przy użyciu konfiguracji 3PD. Aby zmienić konfigurację PD, trzeba skasować moduł 3PD z gniazda 3. Następnie metodą Przeciągnij&Upuść można z listy w katalogu osprzętu do folderu "XFP11A" wstawić inny moduł PD do gniazda 3. Rys. 5: Zmiana konfiguracji PD 5729axx Opcjonalnie w cyklicznych danych procesowych można zaprojektować kanał parametrów MOVLNK. W tym celu przy gnieździe 2 skasować należy moduł "Empty" i sposobem Przeciągnij&Upuść zastąpić go modułem "Param (4words)". Teraz wprowadzić należy adresy Wej./Wyj. lub adresy peryferiów dla zaprojektowanych formatów danych. Teraz można uruchomić PROFBUS-DP. Czerwona dioda LED "BUS-FAULT" serwowzmacniacza sygnalizuje stan projektowania. Zgodność danych Dane zgodne to takie dane, które zawsze muszą być przekazywane we wzajemnej zależności pomiędzy urządzeniem sterowniczym a wzmacniaczem napędowym i nigdy nie mogą być przesyłane oddzielnie. Zgodność danych jest szczególnie istotna przy przesyłaniu wartości pozycji lub kompletnych poleceń pozycjonowania, ponieważ w przypadku niezgodnego przekazu dane mogłyby pochodzić z różnych cyklów programowych urządzenia sterowniczego a poprzez to do wzmacniacza napędowego mogłyby zostać przesłane wartości nieokreślone. W przypadku PROFBUS-DP przekaz danych pomiędzy urządzeniem sterującym a urządzeniami techniki napędowej następuje zasadniczo przy ustawieniu "Zgodność danych na całej długości". 16 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

17 Projektowanie i uruchomienie Uruchomienie serwowzmacniacza Uruchomienie serwowzmacniacza Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się instrukcji obsługi MOVAXS, strona Ustawienie danych procesowych przy pomocy edytora PDO Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się instrukcji obsługi MOVAXS, strona 19. Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 17

18 6 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Sterowanie serwowzmacniaczem 6 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP W tym rozdziale opisano zasadnicze zachowanie falownika przy PROFBUS-DP. 6.1 Sterowanie serwowzmacniaczem Sterowanie wzmacniaczem napędowym odbywa się poprzez kanał parametrów procesowych z długością do 16 słów Wej./Wyj. Te słowa danych procesowych odtwarzane będą np. przy zastosowaniu sterowania z programowaną pamięcią jako DP-Master na Wej./Wyj. lub w strefie peryferyjnej sterowania i przez to mogą być użytkowane w zwykły sposób. PW16 PW158 PW156 PW154 PW152 PW15 PW148 PA 3 PA 2 PA 1 [2] [1] [1] PA 1 PE 1 PA 2 PE 2 PA 3 PE 3 PA 16 PE 16 PW16 PE 3 PW158 PE 2 PW156 PE 1 PW154 PW152 PW15 PW148 Rys. 6: Mapowanie danych PROFBUS w zakresie adresu PLC 56553AXX [1] 8 bajtowy kanał parametru MOVLNK [2] Zakres adresu SPS PE1... PE16 PA1... PA16 Wejściowe dane procesowe Wyjściowe dane procesowe Dalsze wskazówki dotyczące programowania i projektowania umieszczono w pliku README_GSD66.PDF dołączonym do pliku GSD. Przykład sterowania dla Simatic S7 Sterowanie falownika za pomocą Simatic S7 następuje w zależności od wybranej konfiguracji danych procesowych albo bezpośrednio poprzez polecenia ładowania i transferu albo poprzez specjalne funkcje systemowe SFC 14 DPRD_DAT i SFC15 DPWR_DAT. Zasadniczo w przypadku S7 dane o długości 3 bajtów lub więcej niż 4 bajtów przesyłane być muszą poprzez funkcje systemowe SFC14 i SFC Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

19 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Sterowanie serwowzmacniaczem 6 Przykład programu STEP7 Przykład ten pokazuje, na zasadzie bezpłatnej usługi specjalnej, jedynie ogólne zasady tworzenia programu PLC. Za treść programu przykładowego nie ponosimy odpowiedzialności. //Początek cyklicznej obróbki programu w OB1 BEGN NETWORK TTLE = kopiowanie danych PE z serwowzmacniacza do DB3, słowa /2/4 CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record LADDR := W#16#24 //Adres wejściowy 576 RET_VAL:= MW 3 //Wynik w słowie sygnalizacyjnym 3 RECORD := P#DB3.DBX. BYTE 6 //Wskazówka NETWORK TTLE = program SPS z aplikacją napędu // Program SPS wykorzystuje dane procesowe w DB3 do // sterowania napędem Ładowanie L DB3.DBW //PE1 (słowo statusowe 1) Ładowanie L DB3.DBW 2 //PE2 (wartość rzeczywista prędkości obrotowej) Ładowanie L DB3.DBW 4 //PE3 (brak funkcji) L W#16#8 T DB3.DBW 2 //8hex zapisać na PA1 (słowo sterujące 1 = FCB sprężenie prędkości obrotowej) L 15 T DB3.DBW 22 //15dez zapisać na PA2 (wartość zadana prędkości obrotowej = 15 1/min) L 7 T DB3.DBW 24 //7dez zapisać na PA3 (przyśpieszenie 7 1/s min) //Koniec cyklicznej obróbki programu w OB1 NETWORK TTLE = kopiowanie danych PA z DB3, słowa 2/22/24 do serwowzmacniacza CALL SFC 15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record LADDR := W#16#24 //Adres wyjściowy 576 = 24hex RECORD := P#DB3.DBX 2. BYTE 6 //Wskaźnik na DB/DW RET_VAL:= MW 32 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 19

20 6 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP PROFBUS-DP Timeout 6.2 PROFBUS-DP Timeout Jeśli dojdzie do zakłócenia lub przerwania przesyłu danych poprzez PROFBUS-DP, w MOVAXS mija czas kontroli zadziałania (jeśli został skonfigurowany w DP-Master). Dioda LED "BUS-FAULT" zapala się lub pulsuje i sygnalizuje, że nie są odbierane żadne nowe dane użytkowe. Jednocześnie MOVAXS realizuje wprowadzoną za pomocą P831 Reaktion Feldbus Timeout reakcję na błąd. Feldbus Timeout wskazuje ustawiony przez DP-Master przy uruchamianiu PROFBUS-DP czas kontroli zadziałania. Zmiana tego czasu Timeout może być dokonana tylko poprzez DP-Master. Zmiany wprowadzane z klawiatury wzgl. poprzez MOVTOOLS -MotionStudio są wprawdzie wyświetlane, lecz nie są efektywne i przy kolejnym rozruchu DP są kasowane. 6.3 Reakcja na Timeout Feldbus Za pomocą parametru Reakcja na Feldbus-Timeout parametryzowana jest reakcja na błędy, które wyzwala funkcja nadzoru Timeout Feldbus. Sparametryzowane w tym miejscu ustawienie musi być logiczne w stosunku do ustawień systemu Master (S7: czułość progowa). 2 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

21 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Ustawianie parametrów poprzez PROFBUS-DP Ustawianie parametrów poprzez PROFBUS-DP Dostęp do parametrów napędu następuje w PROFBUS-DP poprzez 8-bajtowy kanał parametrów MOVLNK, który obok dotychczasowych operacji READ i WRTE oferuje dodatkowe parametry serwisowe. Struktura 8-bajtowego kanału parametrów MOVLNK Dostęp do parametrów napędu serwowzmacniacza odbywa się w PROFBUS-DP poprzez "Obiekt danych procesowych parametru" (ODP). Ten ODP jest przesyłany cyklicznie i zawiera obok kanału danych procesowych [2] kanał parametrów [1], z którym niecyklicznie wymieniane są wartości parametrów. [1] [1] [2] [2] Rys. 7: Komunikacja przez PROFBUS-DP 56554AXX Poniższa tabela przedstawia strukturę 8-bajtowego kanału parametrów MOVLNK. Zasadniczo składa się on z bajtu zarządzającego, słowa indeksowego, subindeksu długości bajtów oraz czterech bajtów danych. Bajt Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Zarządzanie Subindeks ndeks High ndeks Low ndeks parametrowy Dane MSB Dane Dane Dane LSB 4 bajty danych Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 21

22 6 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Ustawianie parametrów poprzez PROFBUS-DP Ustalanie indeksu i subindeksu odbywa się za pomocą narzędzia Tool-Tip w zakładce Parametry. Rys. 8: Narzędzie Tool-Tip w zakładce Parametry ade 22 Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A

23 Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Ustawianie parametrów poprzez PROFBUS-DP 6 Zarządzanie 8-bajtowym kanałem parametrów MOVLNK Cały przebieg ustawienia parametrów koordynowany jest za pomocą bajtu : zarządzanie. Za pomocą tego bajtu przekazywane są do dyspozycji ważne parametry operacyjne, takie jak: charakterystyka serwisowa, długość danych, wykonanie i stan wykonania operacji. Poniższa tabela pokazuje, że bity, 1, 2 i 3 zawierają oznaczenia serwisowe, a więc zgodnie z tym określają, jaka operacja jest wykonywana. Za pomocą bitu 4 i bitu 5 podawana jest w bajtach długość danych dla operacji Write, która w przypadku serwowzmacniacza SEW powinna być zasadniczo ustawiona na 4 bajty. 7 / MSB / LSB Oznaczenie operacji = No Service 1 = Read Parameter 1 = Write Parameter 11 = Write Parameter volatile 1 = Read Minimum 11 = Read Maximum 11 = Read Default 111 = Read Scale 1 = Read Attribute Długość danych = 1 bajt 1 = 2 bajty 1 = 3 bajty 11 = 4 bajty (musi być ustawiona!) Bit Handshake przy cyklicznym przesyłaniu musi być zmieniany wraz z każdym nowym zleceniem Bit statusowy = brak błędu przy wykonywaniu operacji 1 = błąd przy wykonywaniu operacji Bit stanu 6 pełni funkcję Handshake (wymiana potwierdzeń) pomiędzy sterowaniem a serwowzmacniaczem. Wywołuje on w serwowzmacniaczu wykonanie przesłanej operacji. Ponieważ w przypadku PROFBUS-DP kanał parametrów przesyłany jest cyklicznie za pomocą danych procesowych, wykonanie operacji w serwowzmacniaczu musi być wywołane przez sterowanie boczne poprzez bit 6 - Handshake. W tym celu wartość tego bitu zmieniana jest dla każdej wykonywanej operacji. Serwowzmacniacz sygnalizuje za pomocą bitu Handshake, czy operacja została wykonana, czy też nie. Jeśli tylko w sterowaniu odebrany bit Handshake odpowiada wysłanemu, oznacza to wykonanie operacji. Bit stanu 7 wskazuje, czy operacja mogła być wykonana właściwie czy też została wykonana z błędem. Adresowanie indeksów Za pomocą bajtu 2: ndex-high i bajtu 3: ndex-low określany jest parametr, który ma być odczytany i wprowadzony poprzez system Feldbus. Parametry serwowzmacniacza adresowane są niezależnie od podłączonego systemu Feldbus za pomocą jednolitego indeksu. W bajcie 1 podawany jest subindeks parametru. Zakres danych Dane znajdują się jak widać w poniższej tabeli w bajtach kanału parametrów od 4 do 7. W ten sposób na każdą operację mogą zostać przesłane maksymalnie 4 bajty danych. Zasadniczo dane wprowadzane są z wyrównaniem do prawej, tzn. bajt 7 zawiera bajt danych o najmniejszej wartości (dane-lsb), bajt 4 odpowiednio bajt danych o największej wartości (dane-msb). Bajt Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Zarządzanie Subindeks ndeks High ndeks Dane MSB Dane Dane Dane LSB Low Bajt High 1 Bajt Low 1 Bajt High 2 Bajt Low 2 Słowo High Słowo Low Podwójne słowo Podręcznik MOVAXS - Złącze Feldbus PROFBUS XFP11A 23

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL MOVDRVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP (12 Mbodów) Wydanie 3/24 Podręcznik 11256958 / PL SEW-EURODRVE 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wprowadzenie... 5 3 Wskazówki montażowe/instalacyjne... 7 3.1 Montaż

Bardziej szczegółowo

Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A

Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Wydanie 02/2004 Podręcznik 11254548 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci Spis tresci 1 Przegląd systemu...4 2 Konstrukcja urządzenia...5 2.1 Widok z przodu...5 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVDRVE MDX61B Karta sterująca DHP11B FA36151 Wydanie 4/25 1135849 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFS11B PROFBUS DP-V1 z PROFsafe Wydanie 9/27 11478349 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej z zastosowaniem światłowodów C18 (dla łącznika światłowodowego d-light )

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej z zastosowaniem światłowodów C18 (dla łącznika światłowodowego d-light ) PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej z zastosowaniem światłowodów C18 (dla łącznika światłowodowego d-light ) Spis treści Strona 1 Zastosowanie... 1 2 Dane techniczne... 2 2.1 Płytka przyłącza światłowodowego...

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A 1. Opis ogólny Przystawka umożliwia zapisywanie danych przesyłanych z urządzenia pomiarowego, np. z wagi, do pamięci typu pendrive (USB). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Sieć Profibus DP (Decentralized Perhipals) Opracowali: Dr inż. Jarosław Tarnawski Dr

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

- INSTRUKCJA OBSŁUGI

- INSTRUKCJA OBSŁUGI - INSTRUKCJA OBSŁUGI Heavy Duty Multimach CANopen zapewnia łączność wyspy HDM z siecią CANopen. Moduły są zgodne z CiA DS 40, zapewniają funkcje diagnostyczne, a konfiguracji podlega 6 wyjść lub 6 wyjść+8

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W.

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W. Seria Z Centrala sterująca ZR 24 Dokumentacja techniczna T07 ver 0.1 03/2002 Opis centrali Płyta sterująca do siłowników 230V. Zaprojektowana i skonstruowany przez CAME, odpowiada obowiązującym normom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s.

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s. KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MTR-8s www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MTR-8s jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada osiem wyjść regulowanych płynnie 0-230V AC. Moduł posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 MM-R32 Copyright 2011 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: (67) 213.24.14

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI OBSŁUGI 3 2. PRZEZNACZENIE WYROBU 3 3. DANE TECHNICZNE 3 4. BUDOWA MODUŁU DŹWIĘKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4081 Wersja: 04-01-2007 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master

CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master CM-180-26 ModBus RTU Slave Danfoss MCD3000 Master AN-CM-180-26-1-v1_03 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-26-1-v1_03 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera ZL19PRG Programator USB dla układów PLD firmy Altera Nowoczesny programator i konfigurator układów PLD produkowanych przez firmę Altera, w pełni zgodny ze standardem USB Blaster, dzięki czemu współpracuje

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 do prostej komunikacji I/O przez Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet/IP/PROFINET TI-BL20-E-EN-S-2

Zestaw w IP20 do prostej komunikacji I/O przez Ethernet Modbus/TCP/ Ethernet/IP/PROFINET TI-BL20-E-EN-S-2 Brak konieczności stosowania specjalnego oprogramowania (modułu funkcyjnego) w celu integracji z systemami PLC. Długość przewodu pomiędzy interfejsem i głowicą czytająco-zapisującą: do 50 m Podłączenie

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5

IV - INSTRUKCJE SIECIOWE SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2. 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 SPIS TREŚCI: 1. Charakterystyka protokołu komunikacyjnego PPI...2 2. Charakterystyka interfejsu MPI...5 3. Parametry magistrali sieciowej wykorzystującej protokół PPI...6 4. Charakterystyka instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 19 Analiza pracy urządzeń KNX/EIB należących do odrębnych linii magistralnych Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie i analiza pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG

Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji obsługi... 3 1.2 Zastosowane symbole... 3 1.3 Dla kogo jest

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS AUTOMATYKA G110 ze sterownikiem I MECHATRONIKA S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 W przykładzie sterownik z rodziny S7-1200 steruje pracą dwóch

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo