Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A"

Transkrypt

1 Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Wydanie 02/2004 Podręcznik / PL

2 SEW-EURODRIVE

3 Spis tresci Spis tresci 1 Przegląd systemu Konstrukcja urządzenia Widok z przodu Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Wskazówki dotyczące instalacji Ustawianie parametrów falownika Instalacja automatyczna Projektowanie Feldbus-Master Uruchomienie falownika Instalacja i eksploatacja z komputerem PC Wskazówki dotyczące instalacji Ustawianie parametrów falownika Oprogramowanie uruchomieniowe Uruchomienie falownika Złącze PROFIBUS Uruchomienie Master'a PROFIBUS-DP Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP Numer identyfikacyjny Sterowanie falownika Funkcje DP-V Wprowadzenie PROFIBUS-DP-V Właściwości falowników SEW Struktura kanału parametrów DP-V Projektowanie C1-Master Suplement Reakcje na błędy Fieldbus-Timeout SBUS-Timeout Błąd urządzenia Diody świecące RUN BUS-FAULT SYS-FAULT USER Przełączniki DIP Ustawianie adresu stacji Obsługa interfejsu użytkownika Suplement Lista błędów Dane techniczne Uproszczony rysunek z wymiarami Skorowidz...64 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 3

4 1 Przegląd systemu Podręcznik 1 Przegląd systemu Bramka UFP11A PROFIBUS-DP-V1 służy do podłączenia falowników z siecią PROFIBUS-DP-V1. UFP11A komunikuje się ze sterownikiem przez sieć PROFIBUS-DP-V1, następnie tłumaczy informacje na sieć SBUS. Poprzez SBUS UFP11A komunikuje się z falownikami. Bramka UFP11A może pracować maksymalnie z 8 falownikami połączonymi w sieci SBUS. Rys. 1: Przegląd systemu DP-V1-Master UFP Falownik 53453AXX 4 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

5 Konstrukcja urządzenia Widok z przodu 2 2 Konstrukcja urządzenia 2.1 Widok z przodu Rys. 2: Położenie diod LED, złączy i przełączników DIP 04888AXX X1 X2 X3 S1 RUN BUS-F SYS-F USER SBus oraz przyłącze 24 V Złącze diagnostyczne PROFIBUS Przełączniki DIP Tryb pracy Błąd magistrali Błąd systemu Tryb użytkownika Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 5

6 3 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Wskazówki dotyczące instalacji 3 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC 3.1 Wskazówki dotyczące instalacji Montaż Przypisanie pinów Urządzenie może zostać zamocowane za pomocą szyny montażowej lub czterech otworów znajdujących się z tyłu obudowy bezpośrednio do ściany szafy rozdzielczej. Usytuowanie przestrzenne względem urządzeń, które mają zostać podłączone (np. MOVITRAC 07) jest w zasadzie dowolne. Należy jedynie uwzględnić maksymalną długość przewodów oraz fakt, iż bramka musi zostać zainstalowana na końcu lub na początku magistrali systemowej (SBus). Należy wziąć to pod uwagę podczas rozmieszczania urządzeń. Korzystając z szyny montażowej oraz przewodu magistrali SBus dłuższego niż 1 m należy dodatkowo zapewnić uziemienie urządzenia UFP. Podłączenie UFP11A do sieci PROFIBUS odbywa się za pomocą 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EN Rozgałęzienie Bus musi zostać zrealizowane za pomocą odpowiednio wykonanego wtyku DXX Rys. 3: Obsadzenie 9-pinowego wtyku Sub-D X3 według EN ([1] = 9-pinowy wtyk Sub-D; [2] = skręcone przewody sygnałowe; [3] = przewodzące połączenie pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem Wtyk Feldbus Połączenie złącza Feldbus z systemem PROFIBUS odbywa się z reguły poprzez skręcony, ekranowany przewód dwużyłowy. Ekran kabla PROFIBUS powinien przylegać z obydwu stron, np. do obudowy wtyku. Przy wyborze wtyku Bus należy zwrócić uwagę na maksymalną możliwą prędkość przesyłu danych. Podłączenie przewodu dwużyłowego do wtyku PROFIBUS następuje na pinie 8 (A/A) i pinie 3 (B/B). Przez te dwa styki odbywa się komunikacja. Sygnały RS-485 A/A i B/B muszą posiadać taki sam styk dla wszystkich urządzeń abonenckich PROFIBUS. W przeciwnym wypadku komunikacja poprzez Bus nie będzie możliwa. Poprzez pin 4 (CNTR-P) złącze PROFIBUS przesyła sygnał sterowania TTL dla wzmacniacza regeneracyjnego lub adaptera LWL (odniesienie = pin 9). 6 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

7 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Wskazówki dotyczące instalacji 3 Podłączenie magistrali systemowej Rys. 4: Połączenie z magistralą systemową 04848AXX UFP GND SC11 SC12 = Odniesienie magistrali systemowej = Magistrala systemowa High = Magistrala systemowa Low MOVITRAC 07A GND = Odniesienie magistrali systemowej SC22 = Dane wychodzące magistrali systemowej Low SC21 = Dane wychodzące magistrali systemowej High SC12 = Dane przychodzące magistrali systemowej Low SC11 = Dane przychodzące magistrali systemowej High S12 = Opornik falowy magistrali systemowej Uwaga: Stosować dwużyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłożyć płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki falownika MOVITRAC 07A lub UFP11A, a końce ekranu połączyć dodatkowo z GND. Kabel musi spełniać następujące wymogi (można przykładowo zastosować kable CAN-Bus lub DeviceNet): przekrój żyły 0,75 mm 2 (AWG18) oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz obciążenie pojemnościowe 40 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus: 250 kbodów: 160 m (528 ft) 500 kbodów: 80 m (264 ft) 1000 kbodów: 40 m (132 ft) W przypadku połączenia z falownikiem MOVIDRIVE B lub MOVITRAC B należy kierować się dokumentacją do tychże falowników (MOVITRAC B Komunikacja 01/2006, MOVIDRIVE MDX60B/61B Instrukcja obsługi 01/2005). Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 7

8 3 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Wskazówki dotyczące instalacji Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem falowym (S12 = ON). W pozostałych urządzeniach, opornik falowy należy wyłączyć (S12 = OFF). Bramka UFP11A musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik falowy. Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować przesunięcia potencjału. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Okablowanie w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne. Przyłącze 24 V Do zacisków X1:4 oraz X1:5 należy podłączyć zewnętrzne źródło zasilania 24 V. Sposób ekranowania i doprowadzenia kabli magistrali Sieć PROFIBUS wykorzystuje protokół RS-485, dla którego zakłada się typ przewodów A zgodny z EN w formie ekranowanego przewodu dwużyłowego, skręcanego parami. Odpowiednio wykonany kabel magistrali tłumi zakłócenia elektryczne, które mogą występować w zakładach przemysłowych. Najlepsze właściwości ekranujące można osiągnąć w następujący sposób: Śruby mocujące wtyczek, modułów i przewodów wyrównania potencjałów należy dokręcić mocno, unikając jednak stosowania przesadnej siły. Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną. Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni. Ekran przewodu magistrali należy podłączyć po obydwu stronach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle do kabli mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. W przypadku różnic potencjałów na urządzeniach, przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE), może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 8 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

9 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Ustawianie parametrów falownika 3 Terminacja magistrali W elektronice UFP nie przewidziano terminacji magistrali. Jeśli moduł UFP stosowany jest jako pierwsze lub ostatnie urządzenie łańcucha urządzeń PROFIBUS, terminacja magistrali musi nastąpić zewnętrzne. Zaleca się stosowanie wtyków PROFIBUS ze zintegrowaną terminacją magistrali, które po podłączeniu terminacji rozdzielają wychodzącą magistralę. 3.2 Ustawianie parametrów falownika Ustawienia można przeprowadzić przy pomocy panelu operatorskiego falownika, w tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi falownika. Należy włączyć napięcie zasilania urządzenia UFx oraz wszystkich podłączonych falowników. Każdemu z falowników trzeba przyporządkować indywidualny adres SBus (P813). Zalecenie: Zaleca się ustawienie adresów od 1 w górę, zgodnie z kolejnością umiejscowienia falowników w szafie. Nie należy korzystać z adresu 0, ponieważ jest o wykorzystywany przez urządzenie UFx. Sprawdzić szybkość transmisji SBus (P816, ustawienie fabryczne = 500 KBd). Ustawić źródło wartości zadanych (P100) na SBus (wartość 10). Ustawić źródło sterowania (P101) na SBus (wartość 3). Ustawić kolejność obsadzenia dla wejść binarnych. Przy MOVITRAC 07 dla parametru P60 zalecana jest wartość 0. Odpowiada to następującemu przyporządkowaniu: DI01 prawo/stop (zmostkowany z 24 V, dostępne są oba kierunki obrotów) DI02 w lewo/stop (bez funkcji) DI03 Przeł.stał.wart.zad. (nie podłączony) DI04 n11/n21 (zacisk nie podłączony) DI05 n12/n22 (zacisk nie podłączony) W przypadku gdy zastosowanym falownikiem będzie MOVIDRIVE, wówczas nieużywane zaciski należy zaprogramować "bez funkcji". Uwaga: Przy MOVITRAC 07 P815 czas Timeout dla SBus ustawiany jest w razie potrzeby przy pomocy komputera PC, wartość domyślna wynosi 0, co oznacza, iż funkcja nadzoru Timeout jest wyłączona. Ustawić P815 na wartość 1 s. Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 9

10 3 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Instalacja automatyczna 3.3 Instalacja automatyczna Funkcja Autosetup umożliwia uruchomienie UFx bez komputera PC. Aktywacja funkcji następuje przy pomocy przełącznika DIP Autosetup. Włączenie przełącznika DIP funkcji Autosetup powoduje jednorazowe wykonanie tej funkcji. Następnie przełącznik DIP funkcji Autosetup powinien zostać wyłączony. Wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia spowoduje powtórne wykonanie funkcji. W pierwszej fazie, urządzenie UFx rozpoczyna wyszukiwanie falowników na magistrali SBUS, co jest sygnalizowanie krótkim miganiem diody SYS-FAULT. W falownikach należy ustawić w tym celu różne adresy SBus (P813). Zaleca się ustawienie adresów od 1 w górę, zgodnie z kolejnością umiejscowienia falowników w szafie. Dla każdego znalezionego falownika, odwzorowanie procesu po stronie złącza Feldbus jest poszerzane o 3 słowa. Jeśli nie znaleziono żadnego falownika, dioda SYS-FAULT nie gaśnie. Urządzenie uwzględnia maksymalnie 8 falowników. Rysunek przedstawia odwzorowanie procesu dla 3 falowników, każdy z 3 słowami wyjściowymi i wejściowymi danych procesowych. Po zakończeniu wyszukiwania, urządzenie UFx wymienia cyklicznie 3 słowa danych procesowych z każdym podłączonym falownikiem. Wyjściowe dane procesowe zostają odebrane ze złącza Feldbus, a następnie podzielone na bloki po 3 słowa i wysłane. Wejściowe dane procesowe zostają odczytane z falowników, a następnie odpowiednio złożone i wysłane do urządzenia Feldbus Master. Uwaga: funkcję "Autosetup" należy wykonać ponownie w przypadku zmiany przyporządkowania danych procesowych falowników podłączonych do urządzenia UFP, ponieważ urządzenie UFP zapisuje te wartości tylko raz w trakcie wykonywania funkcji "Autosetup". Jednocześnie obsadzenie danych procesowych dla podłączonych falowników nie może zostać dynamicznie zmienione po wykonaniu funkcji Autosetup. 10 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

11 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Instalacja automatyczna 3 Rys. 5: Wymiana danych DP-V1-Master UFP Falownik 04843AXX Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 11

12 3 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Projektowanie Feldbus-Master 3.4 Projektowanie Feldbus-Master Podczas konfiguracji ustaw indywidualny adres PROFIBUS przy pomocy przełącznika DIP w urządzeniu UFP. Adres PROFIBUS ustawiany jest binarnie. Rozpoznanie zmian w ustawieniach adresu PROFIBUS następuje dopiero po wyłączeniu i ponownym włączaniu urządzenia UFP. Rys. 6: Ustawianie adresu stacji PROFIBUS 50341AXX Master Feldbus konfigurowany jest za pomocą pliku GSD (patrz suplement). Urządzenie UFP nawiąże komunikację w oparciu o ustawiony adres PROFIBUS. Ilość słów danych procesowych, za pomocą których UFP komunikuje się z Feldbus- Master, zależy od ilości podłączonych falowników. Dla falownika rozpiętość danych procesowych wynosi 3 słowa. Powyżej jednej sztuki, należy dla każdego falownika wykorzystać 3 słowa. Oznacza to, iż przy 3 urządzeniach MOVITRAC 07 musi zostać przykładowo skonfigurowanych 9 słów. Przykład dla STEP 7: Zainstaluj plik GSD w programie STEP 7. Do konfiguracji HW dodaj z katalogu sprzętowego (hardware) urządzenie UFP do PROFIBUS. Z dostępnych konfiguracji danych procesowych wybierz ustawienie odpowiednie dla danego zastosowania, np. "9 PD co oznacza 9 słów danych procesowych dla 3 falowników. Zapisz zmienioną konfigurację. Rozszerz swój program użytkownika o funkcję wymiany danych z UFP. Zastosuj w tym celu funkcje systemowe z S7 dla stałej wymiany danych (SFC14 oraz SFC15). Po zapisaniu i załadowaniu projektu do DP-V1-Master, oraz po uruchomieniu DP-V1-Master, dioda BUS-FAULT na UFP powinna zgasnąć. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić podłączenia oporników obciążenia PROFIBUS oraz projekt, szczególnie adres PROFIBUS w STEP Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

13 Instalacja i eksploatacja bez komputera PC Uruchomienie falownika Uruchomienie falownika Poprzez jedno UFP można sterować 8 falownikami z PROFIBUS. DP-Master oraz UFP wymieniają wartości zadane i rzeczywiste dla wszystkich falowników podłączonych do UFP w oparciu o przynależne pakiety danych. Ważne jest przy tym aby pamiętać, w którym miejscu pakietu danych (odzwierciedlenie procesu) znajduje się dany falownik. Prawidłowe przyporządkowanie przedstawia Rys. 5. Falowniki zostaną odblokowane po wpisaniu wartości 0006h dla przynależnego słowa sterującego 1. Wartość zadaną prędkości obrotowej można wprowadzić w następnym słowie. Posiada ona skalowanie rzędu 0,2 1/min na jednostkę. Dalsze informacje na temat profilu urządzenia MOVITRAC 07 umieszczono w podręczniku "Komunikacja MOVITRAC 07". Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 13

14 4 Instalacja i eksploatacja z komputerem PC Wskazówki dotyczące instalacji 4 Instalacja i eksploatacja z komputerem PC 4.1 Wskazówki dotyczące instalacji Montaż Przypisanie pinów Urządzenie może zostać zamocowane za pomocą szyny montażowej lub czterech otworów znajdujących się z tyłu obudowy bezpośrednio do ściany szafy rozdzielczej. Usytuowanie przestrzenne względem urządzeń, które mają zostać podłączone (np. MOVITRAC 07) jest w zasadzie dowolne. Należy jedynie uwzględnić maksymalną długość przewodów oraz fakt, iż bramka musi zostać zainstalowana na końcu lub na początku magistrali systemowej (SBus). Należy wziąć to pod uwagę podczas rozmieszczania urządzeń. Korzystając z szyny montażowej oraz przewodu magistrali SBus dłuższego niż 1 m należy dodatkowo zapewnić uziemienie dla urządzenia UFP. Podłączenie UFP11A do sieci PROFIBUS odbywa się za pomocą 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EN Rozgałęzienie Bus musi zostać zrealizowane za pomocą odpowiednio wykonanego wtyku DXX Rys. 7: Obsadzenie 9-pinowego wtyku Sub-D X3 według EN ([1] = 9-pinowy wtyk Sub-D; [2] = skręcone przewody sygnałowe; [3] = przewodzące połączenie pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem Wtyk Feldbus Połączenie złącza Feldbus z systemem PROFIBUS odbywa się z reguły poprzez skręcony, ekranowany przewód dwużyłowy. Ekran kabla PROFIBUS powinien przylegać z obydwu stron, np. do obudowy wtyku. Przy wyborze wtyku Bus należy zwrócić uwagę na maksymalną możliwą prędkość przesyłu danych. Podłączenie przewodu dwużyłowego do wtyku PROFIBUS następuje na pinie 8 (A/A) i pinie 3 (B/B). Przez te dwa styki odbywa się komunikacja. Sygnały RS-485 A/A i B/B muszą posiadać taki sam styk dla wszystkich urządzeń abonenckich PROFIBUS. W przeciwnym wypadku komunikacja poprzez Bus nie będzie możliwa. Poprzez pin 4 (CNTR-P) złącze PROFIBUS przesyła sygnał sterowania TTL dla wzmacniacza regeneracyjnego lub adaptera LWL (odniesienie = pin 9). 14 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

15 Instalacja i eksploatacja z komputerem PC Wskazówki dotyczące instalacji 4 Podłączenie magistrali systemowej Rys. 8: Połączenie z magistralą systemową 04848AXX UFP GND SC11 SC12 = Odniesienie magistrali systemowej = Magistrala systemowa High = Magistrala systemowa Low MOVITRAC 07 GND = Odniesienie magistrali systemowej SC22 = Dane wychodzące magistrali systemowej Low SC21 = Dane wychodzące magistrali systemowej High SC12 = Dane przychodzące magistrali systemowej Low SC11 = Dane przychodzące magistrali systemowej High S12 = Opornik falowy magistrali systemowej Uwaga: Stosować dwużyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Ekran przyłożyć płaskim stykiem z obu stron do zacisku ekranowania elektroniki falownika MOVITRAC 07 lub UFP11A, a końce ekranu połączyć dodatkowo z GND. Kabel musi spełniać następujące wymogi (można przykładowo zastosować kable CAN-Bus lub DeviceNet): przekrój żyły 0,75 mm 2 (AWG18) oporność przewodu 120 Ω przy 1 MHz Obciążenie pojemnościowe 40 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Dopuszczalna długość całkowita przewodu jest uzależniona od ustawionej szybkości transmisji magistrali SBus: 250 kbodów: 160 m (528 ft) 500 kbodów: 80 m (264 ft) 1000 kbodów: 40 m (132 ft) W przypadku połączenia z falownikiem MOVIDRIVE B lub MOVITRAC B należy kierować się dokumentacją do tychże falowników (MOVITRAC B Komunikacja 01/2006, MOVIDRIVE MDX60B/61B Instrukcja obsługi 01/2005) Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 15

16 4 Instalacja i eksploatacja z komputerem PC Wskazówki dotyczące instalacji Połączenie magistrali systemowej należy zakończyć opornikiem falowym (S12 = ON). W pozostałych urządzeniach, opornik falowy należy wyłączyć (S12 = OFF). Bramka UFP11A musi znajdować się zawsze na początku lub na końcu połączenia magistrali systemowej i posiada na stałe wbudowany opornik falowy. Pomiędzy urządzeniami, które połączone są za pomocą magistrali SBus, nie mogą występować przesunięcia potencjału. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Okablowanie w układzie "gwiazda" jest niedopuszczalne. Przyłącze 24 V Do zacisków X1:4 oraz X1:5 należy podłączyć zewnętrzne źródło zasilania 24 V. Sposób ekranowania i doprowadzenia kabli magistrali Sieć PROFIBUS wykorzystuje protokół RS-485, dla którego zakłada się typ przewodów A zgodny z EN w formie ekranowanego przewodu dwużyłowego, skręcanego parami. Odpowiednio wykonany kabel magistrali tłumi zakłócenia elektryczne, które mogą występować w zakładach przemysłowych. Najlepsze właściwości ekranujące można osiągnąć w następujący sposób: Śruby mocujące wtyczek, modułów i przewodów wyrównania potencjałów należy dokręcić mocno, unikając jednak stosowania przesadnej siły. Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną. Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni. Ekran przewodu magistrali należy podłączyć po obydwu stronach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle do kabli mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. W przypadku różnic potencjałów na urządzeniach, przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE), może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. 16 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

17 Instalacja i eksploatacja z komputerem PC Ustawianie parametrów falownika 4 Terminacja magistrali W elektronice UFP nie przewidziano terminacji magistrali. Jeśli moduł UFP stosowany jest jako pierwsze lub ostatnie urządzenie łańcucha urządzeń PROFIBUS, terminacja magistrali musi nastąpić zewnętrzne. Zaleca się stosowanie wtyków PROFIBUS ze zintegrowaną terminacją magistrali, które po podłączeniu terminacji rozdzielają wychodzącą magistralę. 4.2 Ustawianie parametrów falownika Ustawienia można przeprowadzić przy pomocy panelu operatorskiego falownika, w tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi falownika. Należy włączyć napięcie zasilania urządzenia UFx oraz wszystkich podłączonych falowników. Każdemu z falowników trzeba przyporządkować indywidualny adres SBus (P813). Zalecenie: Zaleca się ustawienie adresów od 1 w górę, zgodnie z kolejnością umiejscowienia falowników w szafie. Nie należy korzystać z adresu 0, ponieważ jest o wykorzystywany przez urządzenie UFx. 4.3 Oprogramowanie uruchomieniowe Zainstaluj pakiet oprogramowania MOVITOOLS od wersji 4.30 na komputerze PC. Uruchom program, następnie należy wybrać port COM, do którego podłączono urządzenie UFP i kliknąć przycisk "Aktualizuj". Pod adresem 0 powinno się pojawić urządzenie UFP, a pod kolejnymi adresami podłączone falowniki. Jeśli okienko pozostanie puste, należy sprawdzić port COM i połączenie poprzez UWS21. Jeśli w okienku pojawi się tylko UFP, należy sprawdzić okablowanie magistrali SBus i oporniki falowe. Wybierz UFx i uruchom oprogramowanie dla bramki Feldbus (konfigurator UFx). Wybierz punkt menu "Nowa konfiguracja węzła Feldbus". Wybrać ścieżkę do projektu wraz z jego nazwą, Przyciśnij "Forwards". Kliknij przycisk "Update". Powinny pojawić się wszystkie falowniki podłączone do urządzenia UFP. Za pomocą przycisków "Wstaw", "Zmień" i "Kasuj" można dodatkowo dopasować ustawienia konfiguracyjne. Przyciśnij "Forwards". Kliknij przycisk "Konfiguracja automatyczna". Teraz w systemie sterowania widoczne jest odwzorowanie przebiegu procesu dla urządzenia UFP. Na dole pokazywana jest szerokość danych przebiegu procesu. Wartość ta jest ważna przy projektowaniu urządzenia Feldbus master. Przyciśnij "Forwards". Zapisz dane projektu i kliknij przycisk "Download". Przełącznik DIP funkcji Autosetup powinien być przy tym w pozycji "OFF". Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 17

18 4 Instalacja i eksploatacja z komputerem PC Uruchomienie falownika Za pomocą monitora danych przebiegu procesu można obserwować dane wymieniane między urządzeniami Feldbus master i UFP. W celu sterowania falownikiem przez złącze Feldbus konieczne jest zwolnienie zezwolenia od strony zacisków. Zaciski zostały skonfigurowane. W celu przeprowadzenia kontroli konfiguracji zacisków należy w oknie "Connected inverters" (podłączone falowniki) wybrać pierwszy falownik z adresem 1 i uruchomić program SHELL. Konfiguracja zacisków dla MOVITRAC 07 powinna wyglądać w następujący sposób: Poprzedni krok należy powtórzyć dla wszystkich falowników wyświetlonych w oknie "Connetcted inverters" (podłączone falowniki). 4.4 Uruchomienie falownika Poprzez UFP można z PROFIBUS sterować grupą do 8 falowników. DP-Master oraz UFP wymieniają wartości zadane i rzeczywiste dla wszystkich falowników podłączonych do UFP w oparciu o przynależne pakiety danych. Ważne jest przy tym aby pamiętać, w którym miejscu pakietu danych (odzwierciedlenie procesu) znajduje się dany falownik. Prawidłowe przyporządkowanie przedstawiane jest za pomocą monitora danych procesowych dla projektowania bramki Feldbus (konfigurator UFx). Falowniki zostaną odblokowane po wpisaniu wartości 0006h dla przynależnego słowa sterującego 1. Wartość zadaną prędkości obrotowej można wprowadzić w następnym słowie. Posiada ona skalowanie 0,2 1/min na jednostkę. Dalsze informacje na temat profilu urządzenia MOVITRAC 07 umieszczono w podręczniku "Komunikacja MOVITRAC 07". 18 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

19 Złącze PROFIBUS Uruchomienie Master'a PROFIBUS-DP 5 5 Złącze PROFIBUS 5.1 Uruchomienie Master'a PROFIBUS-DP Pliki systemowe dla UFP dostępne są na stronie internetowej Należy przestrzegać wskazówek zawartych w pliku README.TXT. Zainstaluj plik GSD zgodnie z ustawieniami oprogramowania projektowego dla DP-Master. Po pomyślnym zakończeniu instalacji pojawi się wśród urządzeń abonenckich Slave urządzenie "UFP". Do struktury PROFIBUS dodaj złącze Feldbus z nazwą "UFP" i przypisz adres PROFIBUS. Wybierz wymaganą dla danego zastosowania konfigurację danych procesowych (patrz w kolejnym rozdziale). Należy wprowadzić WEJ./WYJ. lub adresy peryferiów dla skonfigurowanego okna danych. Zapisz zmienioną konfigurację. Rozszerz swój program użytkownika o wymianę danych ze złączem Feldbus. Zastosuj w tym celu funkcje systemowe z S7 dla stałej wymiany danych (SFC14 oraz SFC15). Po zapisaniu i załadowaniu projektu do DP-Master, oraz po uruchomieniu DP-Master, dioda BUS-FAULT na złączu Feldbus powinna zgasnąć. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić podłączenia oporników obciążenia PROFIBUS oraz projekt, szczególnie adres PROFIBUS. 5.2 Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP Informacje ogólne Aby móc zdefiniować rodzaj i ilość danych wejściowych i wyjściowych używanych do przesyłu, DP-Master musi przekazać do falownika określoną konfigurację DP. Istnieje przy tym możliwość sterowania napędami za pomocą danych procesowych i odczytywania oraz wprowadzania wszystkich parametrów dla złącza Feldbus poprzez kanał parametrów. Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 19

20 5 Złącze PROFIBUS Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP Poniższa ilustracja przedstawia schematycznie wymianę danych pomiędzy urządzeniem sterującym (DP-V1-Master), złączem Feldbus (DP-V1-Slave) i falownikiem za pomocą kanału danych procesowych i kanału parametrów BXX Rys. 9: Wymiana danych za pomocą danych parametrów (Param) danych procesowych (PD) Konfiguracja danych procesowych Złącze Feldbus umożliwia różne konfiguracje DP w celu wymiany danych pomiędzy DP-Master a złączem Feldbus. Poniższa tabela zawiera dodatkowe wskazówki dotyczące wszelkich standardowych konfiguracji DP złączy Feldbus. Kolumna "Konfiguracja danych procesowych" zawiera nazwę konfiguracji. Te teksty pojawią się również w oprogramowaniu projektowym do DP-Master w formie listy wyboru. Kolumna konfiguracji DP pokazuje, jakie dane konfiguracyjne wysyłane są do złącza Feldbus podczas nawiązywania połączenia PROFIBUS-DP. Konfiguracje te określane są przez domyślną wielkość danych procesowych falowników SEW wynoszącą 3 słowa danych procesowych. W najprostszym przypadku, układ sterowania przesyła po 3 słowa danych procesowych do każdego falownika podłączonego do złącza Feldbus. Złącze Feldbus przypisuje poszczególne słowa danych procesowych do pojedynczych urządzeń. Kanał parametrów służy do parametryzacji UFP i nie jest przekazywany do dalszych urządzeń abonenckich. Złącze Feldbus akceptuje od słów danych procesowych z kanałem parametrów i bez niego. 20 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

21 Złącze PROFIBUS Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP 5 Standardowe wpisy pliku GSD opierają się na trybie pracy UFP Autosetup i pozwalają uzyskać wielkość danych procesowych rzędu 3PD... 24PD odpowiednio do falowników podłączonych do złącza Feldbus. Do jednego urządzenia abonenckiego można przyporządkować maksymalnie 3 dane procesowe (PD)! ONE module for all drives UFP parameter + ONE module One module per drive UFP parameter + One module per drive Transmisja danych procesowych odbywa się przy udziale jednego stałego bloku danych dla wszystkich falowników podłączonych do złącza Feldbus. Tym samym, w Step 7 niezbędne jest wywołanie funkcji systemowych SFC14 oraz SFC15. Konfiguracje zawarte w "UFP parameter + ONE Module" odpowiadają ustawieniom opisanym wcześniej. Pierwszeństwo posiada 8 bajtowy kanał parametrów MOVILINK, który udostępnia parametry UFP. Kanał parametrów opisany został w podręczniku "Komunikacja MOVITRAC 07". Do każdego podłączonego falownika przypisany jest jeden stały blok danych. Odpowiada to opcji wielu falowników posiadających własne złącza Feldbus. Tym samym, w Step 7 niezbędne jest wywołanie tylko funkcji systemowych SFC14 oraz SFC15 dla każdego falownika. Konfiguracje zawarte w "UFP parameter + One module per drive" odpowiadają ustawieniom opisanym wcześniej. Pierwszeństwo posiada 8 bajtowy kanał parametrów MOVILINK, który udostępnia parametry UFP. Kanał parametrów opisany został w podręczniku "Komunikacja MOVITRAC 07". Dostęp do parametrów urządzeń MOVITRAC 07 możliwy jest wyłącznie przy pomocy kanału parametrów DP-V1. Konfiguracja danych Znaczenie / Wskazówki Cfg0 Cfg1 Cfg2 Cfg3 Cfg4 Cfg5 Cfg6 Cfg7 Cfg8 procesowych ONE module for all drives AS 1 Drive (3 PD) Sterowanie poprzez 3 słowa danych procesowych AS 2 Drives (6 PD) Sterowanie poprzez 6 słów danych procesowych AS 3 Drives (9 PD) Sterowanie poprzez 9 słów danych procesowych AS 4 Drives (12 PD) Sterowanie poprzez 12 słów danych procesowych AS 5 Drives (15 PD) Sterowanie poprzez 15 słów danych procesowych AS 6 Drives (18 PD) Sterowanie poprzez 18 słów danych procesowych AS 7 Drives (21 PD) Sterowanie poprzez 21 słów danych procesowych AS 8 Drives (24 PD) Sterowanie poprzez 24 słowa danych procesowych Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 21

22 5 Złącze PROFIBUS Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP Konfiguracja danych procesowych UFP parameter + ONE module AS 1 Drive (Param + 3PD) AS 2 Drives (Param + 6PD) AS 3 Drives (Param + 9PD) AS 4 Drives (Param + 12PD) AS 5 Drives (Param + 15PD) AS 6 Drives (Param + 18PD) AS 7 Drives (Param + 21PD) AS 7 Drives (Param + 24PD) One module per drive AS 1 Drive (1 x 3PD) AS 2 Drives (2 x 3PD) AS 3 Drives (3 x 3PD) AS 4 Drives (4 x 3PD) AS 5 Drives (5 x 3PD) AS 6 Drives (6 x 3PD) AS 7 Drives (7 x 3PD) AS 8 Drives (8 x 3PD) Znaczenie / Wskazówki Cfg0 Cfg1 Cfg2 Cfg3 Cfg4 Cfg5 Cfg6 Cfg7 Cfg8 Sterowanie przez 3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 6 słów danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 9 słów danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 12 słów danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 15 słów danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 18 słów danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 21 słów danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 24 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie poprzez 1x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 2x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 3x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 4x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 5x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 6x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 7x3 słowa danych procesowych Sterowanie poprzez 8x3 słowa danych procesowych Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

23 Złącze PROFIBUS Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP 5 Konfiguracja danych Znaczenie / Wskazówki Cfg0 Cfg1 Cfg2 Cfg3 Cfg4 Cfg5 Cfg6 Cfg7 Cfg8 procesowych UFP parameter + one module per drive AS 1 Drive (Param + 1 x 3PD) AS 2 Drives (Param + 2 x 3PD) AS 3 Drives (Param + 3 x 3PD) AS 4 Drives (Param + 4 x 3PD) AS 5 Drives (Param + 5 x 3PD) AS 6 Drives (Param + 6 x 3PD) AS 7 Drives (Param + 7 x 3PD) AS 8 Drives (Param + 8 x 3PD) Sterowanie przez 1x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 2x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 3x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 4x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 5x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 6x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 7x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Sterowanie przez 8x3 słowa danych procesowych / parametryzacja przez 8 bajt kanału parametrów Konfiguracja DP "Universal Module" Przy pomocy konfiguracji "Universal Module" (np. w STEP7) możliwe jest zaprojektowanie złącza Feldbus z wykorzystaniem wartości odbiegających od wartości standardowych pliku GSD. Jest to przydatne np. podczas pracy wielu falowników na jednym złączu Feldbus i z różnymi słowami danych procesowych. Należy przy tym przestrzegać następujących warunków: Moduł 0 określa kanał parametrów falownika. Jeśli zostanie tu wprowadzone 0, wówczas kanał parametrów będzie wyłączony. Jeśli wprowadzona zostanie wartość 243, wówczas włączony będzie kanał parametrów o długości 8 bajtów. Poniższe moduły określają format danych procesowych złącza Feldbus w PROFIBUS. Format danych procesowych wszystkich modułów musi zawierać się w przedziale pomiędzy 1 a 24 słowami. Ze względów bezpieczeństwa moduły powinny być podawane wraz ze zgodnością danych. Należy zwrócić uwagę, aby podłączone do złącza Feldbus falowniki były reprezentowane przez stały moduł. Specjalny identyfikator formatu jest dopuszczalny. Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 23

24 5 Złącze PROFIBUS Konfiguracja złącza PROFIBUS-DP Poniższa ilustracja przedstawia strukturę zdefiniowanych w EN 50170(V2) danych konfiguracyjnych. Te dane konfiguracyjne przekazywane są do falownika podczas uruchamiania DP-Master. Tabela 1: Format bajtu charakterystyki Cfg_Data według EN (V2) 7 / MSB / LSB Długość danych 0000 = 1 bajt/słowo 1111 = 16 bajtów/słów Wprowadzanie/Wyjście 00 = specjalne formaty oznaczeń 01 = wprowadzanie 02 = wyjście 11 = wprowadzanie/wyjście Format 0 = struktura bajtu 1 = struktura słowa Zgodność na 0 = bajt lub słowo 1 = całej długości Wskazówka: W celu przesyłu danych używaj tylko ustawienia "Zgodność na całej długości"! Zgodność danych Dane zgodne to takie dane, które zawsze muszą być przekazywane we wzajemnej zależności pomiędzy urządzeniem sterującym a falownikiem i nigdy nie mogą być przesyłane oddzielnie. Zgodność danych jest szczególnie istotna przy przesyłaniu wartości pozycji lub kompletnych poleceń pozycjowania, ponieważ w przypadku niezgodnego przekazu dane mogłyby pochodzić z różnych cyklów programowych urządzenia sterującego a poprzez to do falownika mogłyby zostać przesłane wartości nieokreślone. W przypadku PROFIBUS-DP przekaz danych pomiędzy urządzeniem sterującym a urządzeniami techniki napędowej następuje zasadniczo przy ustawieniu "Zgodność danych na całej długości". Diagnoza zewnętrzna Złącze Feldbus nie obsługuje zewnętrznej diagnozy. Komunikaty o błędach poszczególnych falowników mogą być odczytywane z odpowiednich słów statusowych. W słowie statusowym 1 wyświetlany jest stan błędów złącza Feldbus, np. Timeout połączenia SBUS z innym urządzeniem abonenckim. Na żądanie złącze Feldbus umożliwia diagnozę znormalizowaną według EN (V2). Wskazówka dot. systemów Master Simatic S7 Przez system PROFIBUS-DP w każdej chwili mogą być wywoływane w DP-Master alarmy również wtedy, gdy generowanie diagnoz jest nieaktywne, więc odpowiednie podzespoły operacyjne (np. OB84 dla S7-400 lub OB82 dla S7-300) powinny być zasadniczo podłączone do sterowania. 24 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

25 Złącze PROFIBUS Numer identyfikacyjny Numer identyfikacyjny Każdy DP-Master i DP-Slave musi posiadać indywidualny, przyznany przez organizację użytkowników PROFIBUS numer identyfikacyjny do jednoznacznej identyfikacji podłączonego urządzenia. Podczas uruchamiania PROFIBUS-DP-Master porównywane są numery identyfikacyjne podłączonych DP-Slave ze skonfigurowanymi przez użytkownika numerami identyfikacyjnymi. Dopiero gdy DP-Master stwierdzi, że podłączone adresy stacji oraz typy urządzeń (numery ident.) są zgodne z danymi projektowania, aktywowany będzie transfer danych użytkowych. W ten sposób uzyskuje się duże zabezpieczenie przed błędami projektowania. Numerem identyfikacyjnym dla złącza Feldbus UFP11A jest 6004 hex. Numer identyfikacyjny zdefiniowany jest jako bezznakowa 16-bitowa liczba (Unsigned 16). Dla złącza Feldbus UFP11A, organizacja użytkowników PROFIBUS ustaliła numer identyfikacyjny 6004 hex (24580 dez). 5.4 Sterowanie falownika Sterowanie falownika odbywa się poprzez kanał danych procesowych, który ma długość jednego, dwóch lub trzech słów WEJ./WYJ. Te słowa danych procesowych będą mapowane w odpowiednią część falownika AXX Rys. 10: Odzwierciedlenie danych PROFIBUS w zakresie adresu PLC ([1] = kanał parametrów / [2] = zakres adresu PLC / U/f = falownik) PO = Wyjściowe dane procesowe / PI = Wejściowe dane procesowe Dalsze wskazówki dla programowania i projektowania umieszczono w pliku README_GSD6004.PDF załączonym do pliku GSD. Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 25

26 5 Złącze PROFIBUS Sterowanie falownika Przykład sterowania dla Simatic S7 Sterowanie falownika za pomocą Simatic S7 następuje w zależności od wybranej konfiguracji danych procesowych albo bezpośrednio poprzez polecenia ładowania i transferu albo poprzez specjalne funkcje systemowe SFC 14 DPRD_DAT i SFC15 DPWR_DAT. Zasadniczo przesyłane muszą być w przypadku S7 dane o długości 3 bajtów lub więcej niż 4 bajtów poprzez funkcje systemowe SFC14 i SFC15. Konfiguracja danych Dostęp STEP7 poprzez procesowych 1 PD Polecenia ładowania i transferu 2 PD Polecenia ładowania i transferu 3 PD PD Funkcje sterowania SFC14/15 (długość bajtów) Param + 1 PD Kanał parametrów: Funkcje sterowania SFC14/15 (długość bajtów) Dane procesowe: Polecenia ładowania i transferu Param + 2 PD Kanał parametrów: Funkcje sterowania SFC14/15 (długość bajtów) Dane procesowe: Polecenia ładowania i transferu Param + 3 PD PD Kanał parametrów: Funkcje sterowania SFC14/15 (długość bajtów) Dane procesowe: Funkcje sterowania SFC14/15 (długość 6 bajtów) Przykład programu STEP7 W pliku "README_GSD6004.PDF" umieszczono przykłady projektowania i programowania dla Simatic S7. 26 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

27 Funkcje DP-V1 Wprowadzenie PROFIBUS-DP-V1 6 6 Funkcje DP-V1 6.1 Wprowadzenie PROFIBUS-DP-V1 W tym rozdziale opisane są funkcje i pojęcia wykorzystywane w trakcie eksploatacji falowników SEW przy PROFIBUS-DP-V1. Obszerne i szczegółowe informacje techniczne na temat PROFIBUS-DP-V1 można uzyskać w organizacji użytkowników PROFIBUS lub na stronie internetowej Wraz ze specyfikacją PROFIBUS-DP-V1 wprowadzono w ramach rozszerzenia PROFIBUS DP-V1 nowe acykliczne operacje Read/Write. Powyższe operacje acykliczne zostaną dołączone do specjalnych telegramów w trakcie cyklicznego trybu roboczego z magistralą, tak aby zapewniona była kompatybilność pomiędzy PROFIBUS-DP (wersja 0) i PROFIBUS-DP-V1 (wersja 1). Za pomocą acyklicznych operacji Read/Write można przesyłać większe ilości danych pomiędzy Master a Slave (falownik) niż było to możliwe w cyklicznej wymianie danych wej./wyj. Korzyści płynące z acyklicznego przesyłania danych poprzez DP-V1 to minimalne obciążenie cyklicznego trybu pracy magistrali, gdyż telegramy DP-V1 dołączane są do cyklu magistrali tylko w miarę potrzeby. Kanał parametrów DP-V1 oferuje użytkownikowi dwie możliwości: Nadrzędne sterowanie posiada dostęp do wszystkich informacji o urządzeniu dla SEW-DP-V1-Slave. Oprócz cyklicznych danych procesowych również ustawienia urządzenia mogą być odczytywane, przenoszone do sterowania i zmieniane wslave. Ponadto istnieje możliwość, rutowania (przekierowania) narzędzia serwisowego i uruchamiającego MOVITOOLS za pomocą kanału parametrów DP-V1 zamiast stosowania firmowego złącza RS-485. Szczegółowe informacje przechowywane są po zainstalowaniu oprogramowania MOVITOOLS w folderze...\sew\movitools\ Fieldbus. Na zakończenie przedstawione zostaną dla pełniejszego zrozumienia istotne cechy PROFIBUS-DP-V AXX Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 27

28 6 Funkcje DP-V1 Wprowadzenie PROFIBUS-DP-V1 Klasa Master 1 (C1-Master) W sieci PROFIBUS-DP-V1 rozróżnia się różne klasy Master. C1-Master wykonuje w istocie cykliczną wymianę danych ze Slave. Typowymi C1-Master są przykładowo systemy sterujące (np. PLC), które przeprowadzają wymianę cyklicznych danych procesowych ze Slave. Acykliczne połączenie między C1-Master i Slave jest automatycznie tworzone jeżeli działa cykliczna wymiana danych dla PROFIBUS-DP-V1, o ile funkcja DP-V1 została aktywowana za pomocą pliku GSD. W sieci PROFIBUS-DP-V1 może być używany wyłącznie jeden C1-Master. Klasa Master 2 (C2-Master) C2-Master nie przeprowadza żadnej cyklicznej wymiany danych ze Slaves. Typowymi C2-Master są przykładowo systemy wizualizacji lub też czasowo zainstalowane urządzenia programujące (Notebook / PC). C2-Master wykorzystuje wyłącznie połączenia acykliczne dla komunikacji ze Slaves. Te acykliczne połączenia między C2-Master i Slave tworzone są poprzez operację Initiate. Gdy tylko zakończona zostanie pomyślnie operacja Initiate, wówczas utworzone zostanie połączenie. Przy utworzonym stanie połączenia można poprzez operacje Read lub Write wymieniać acyklicznie dane ze Slave. W sieci DP-V1 może być aktywnych wiele C2-Master. Ilość połączeń C2, które mogą być w stosunku do Slave stworzone równocześnie, ustalana jest przez Slave. Falowniki napędu SEW obsługują dwa równoległe połączenia C2. Rejestry danych (DS) Przenoszone za pomocą operacji DP-V1 dane użytkowe łączone są w jeden rejestr danych. Każdy rejestr danych reprezentowany jest jednoznacznie poprzez swoją długość, numer slotu oraz indeks. Do komunikacji DP-V1 z falownikiem napędu SEW używana jest struktura rejestru danych 47, która zdefiniowana jest w profilu PROFIdrive techniki napędowej w organizacji użytkowników PROFIBUS od V3.1 jako kanał parametrów DP-V1 dla napędów. Poprzez ten kanał parametrów możliwe są różne procedury dostępu do danych parametrów w falowniku. Operacje DP-V1 Wraz z rozszerzeniami DP-V1 oferowane są operacje, które mogą być wykorzystywane dla acyklicznej wymiany danych między Master a Slave. Zasadniczo rozróżnia się następujące operacje: C1-Master Rodzaj połączenia: MSAC1 (Master/Slave Acyclic C1) Read Odczyt rejestru danych Write Zapis rejestru danych C2-Master Rodzaj połączenia: MSAC2 (Master/Slave Acyclic C2) INITIATE Tworzenie połączenia C2 ABORT Zakończenie połączenia C2 Read Odczyt rejestru danych Write Zapis rejestru danych Opracowywanie alarmu DP-V1 Za pomocą specyfikacji DP-V1 zostało, oprócz acyklicznych operacji, zdefiniowane rozszerzone opracowywanie alarmu DP-V1. Od tej chwili rozróżniane będą różnorodne rodzaje alarmów. Tym samym niemożliwa jest analiza w trybie DP-V1 diagnozy charakterystycznej dla danego urządzenia za pomocą operacji DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Dla techniki napędowej nie zostało zdefiniowane opracowywanie alarmu DP-V1, ponieważ zasadniczo falownik przenosi własne informacje statusowe za pomocą cyklicznej komunikacji danych procesowych. 28 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

29 Funkcje DP-V1 Właściwości falowników SEW Właściwości falowników SEW Wszystkie złącza SEW Feldbus zgodne z PROFIBUS-DP-V1 wykazują jednakowe właściwości komunikacyjne dla złącz DP-V1. Zasadniczo napędy sterowane są zgodnie z normą DP-V1 poprzez C1-Master z cyklicznymi danymi procesowymi. C1-Master (z reguły układ PLC) można dodatkowo wykorzystywać do wymiany danych poprzez 8 bajtowy kanał parametrów MOVILINK, aby zrealizować operacje na parametrach UFP. Dostęp urządzenia UFP do kolejnych napędów MOVITRAC 07 nie jest możliwy przy pomocy tego kanału parametrów. C1-Master ma możliwość dostępu do podrzędnych abonentów stosując poprzez kanał DP-V1-C1 operacje Read i Write. Równolegle z tymi dwoma kanałami parametrów mogą zostać utworzone dwa kolejne kanały C2, poprzez które przykładowo pierwszy C2-Master odczytuje dane parametrów wizualizacji oraz drugi C2-Master w formie Notebook'a konfiguruje napęd poprzez MOVITOOLS. Rys. 11: Kanały parametrów przy DP-V AXX Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 29

30 6 Funkcje DP-V1 Struktura kanału parametrów DP-V1 6.3 Struktura kanału parametrów DP-V1 Poprzez rejestr danych indeksu 47 realizowana jest zasadniczo parametryzacja napędów według kanału parametrów PROFIdrive DP-V1 w wersji profilu 3.0. Poprzez wprowadzenie Request-ID rozróżnia się pomiędzy dostępem do parametrów według profilu PROFIdrive lub dostępem poprzez operacje SEW-MoviILink. Poniższa tabela przedstawia możliwe kodowania pojedynczych elementów. Struktura rejestru danych jest identyczna dla PROFIdrive oraz dostępu do MoviLink. Następujące operacje MoviLink są obsługiwane: 8-bajtowy kanał parametrów MoviLink ze wszystkimi operacjami obsługiwanymi przez falownik jak Parametr Read Parametr Write Parametr Write volatile (nie jest zapisywane do pamięci trwałej) itd. 30 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

31 Funkcje DP-V1 Struktura kanału parametrów DP-V1 6 Następujące operacje PROFIdrive są obsługiwane: Odczyt (parametr Request) poszczególnych parametrów typu podwójne słowo Zapis (parametr Change) poszczególnych parametrów typu podwójne słowo Tabela 2: Elementy rejestru danych DS47 Field Data Type Values Request Reference Unsigned8 0x00 reserved 0x xFF Request ID Unsigned8 0x01 parametr Request (PROFIdrive) 0x02 parametr Change (PROFIdrive) 0x40 SEW MoviLink Serwis Response ID Unsigned8 Response (+): 0x00 reserved 0x01 parametr Request (+) (PROFIdrive) 0x02 parametr Change (+) (PROFIdrive) 0x40 SEW MoviLink Serwis (+) Response ( ): 0x81 parametr Request ( ) (PROFIdrive) 0x82 parametr Change ( ) (PROFIdrive) 0xC0 SEW MoviLink Serwis ( ) Axis Unsigned8 0x xFF Number of axis No. of Parameters Unsigned8 0x x DWORDs (240 DP-V1 data bytes) Attribute Unsigned8 0x10 Value Dla SEW MoviLink (Request ID = 0x40): 0x00 No service 0x10 Read Parameter 0x20 Write Parameter 0x30 Write Parameter volatile 0x xF0 zarezerwowany No. of Elements Unsigned8 0x00 for non-indexed parameters 0x x75 Quantity Parameter Number Unsigned16 0x xFFFF MoviLink parameter index Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: always 0 Format Unsigned8 0x43 Double word 0x44 Error No. of Values Unsigned8 0x xEA Quantity Error Value Unsigned16 0x x0064 PROFIdrive-Errorcodes 0x MoviLink-AdditionalCode Low Dla SEW MoviLink 16 Bit Error Value Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 31

32 6 Funkcje DP-V1 Struktura kanału parametrów DP-V1 Przebieg parametryzacji poprzez rejestr danych 47 Dostęp do parametrów następuje w wyniku kombinacji operacji DP-V1- Write i Read. Za pomocą Write.req przenoszone jest zlecenie parametryzacji do Slave. Po tym następuje wewnętrzne przetwarzanie Slave. Master przesyła teraz Read.req, aby uzyskać odpowiedź parametru. W przypadku gdy Master odbierze od Slave odpowiedź negatywną Read.res, wtedy powtórzy on Read.req. Gdy tylko zakończy się przetwarzanie parametrów w falowniku, odpowiedź zostanie przesłana poprzez pozytywny Response Read.res. Dane użytkowe otrzymają wtedy odpowiedź parametru od wysłanego wcześniej za pomocą Write.req zlecenia parametryzacji (patrz rysunek). Ten mechanizm działania odnosi się zarówno dla Mastera C1 i C2. Rys. 12: Sekwencja telegramu dla dostępu parametru poprzez DP-V AXX 32 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

33 Funkcje DP-V1 Struktura kanału parametrów DP-V1 6 Przebieg sekwencji dla DP-V1-Master W przypadku bardzo krótkich cykli Bus zapytanie o odpowiedź parametru nastąpi wcześniej od zakończenia przez falownik wewnętrznej operacji dostępu do parametrów. Dane odpowiedzi z falownika są w danej chwili jeszcze nie dostępne. W tym stanie falownik przesyła z poziomu DP-V1 negatywną odpowiedź z oznaczeniem Error_Code _1 = 0xB5 (niezgodność stanu). DP-V1-Master musi wówczas ponownie przesłać zapytanie z ww. Read.req-Header, dopóki falownik nie odeśle pozytywnej odpowiedzi AXX Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A 33

34 6 Funkcje DP-V1 Struktura kanału parametrów DP-V1 Adresowanie UFP z połączonymi urządzeniami MOVITRAC 07 Strukturę rejestru danych DS47 definiuje element Axis. Za pomocą ustawienia Axis = 0 możliwy jest dostęp do UFP. Dla adresowania dalszego urządzenia MOVITRAC 07 należy do elementu Axis wprowadzić adres SBus właściwego falownika BXX Zlecenia parametryzacji MoviLink Kanał parametru MoviLink falownika SEW jest bezpośrednio odwzorowywany w strukturze rejestru danych 47. W przypadku wymiany zleceń parametryzacji MoviLink wykorzystywany jest Request-ID 0x40 (SEW MoviLink-Serwis). Dostęp do parametrów za pomocą operacji MoviLink odbywa się zasadniczo według opisanej poniżej budowy. Wykorzystywana jest przy tym sekwencja telegramu dla rejestru danych 47. Request-ID: 0x40 SEW MoviLink Serwis W kanale parametrów MoviLink definiowana jest właściwa operacja poprzez Attribute elementu rejestru danych. High-Nibble dla tego elementu odpowiada przy tym Service- Nibble w bajcie zarządzania kanału parametrów DPV0. 34 Podręcznik Złącze Feldbus PROFIBUS UFP11A

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL MOVDRVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP (12 Mbodów) Wydanie 3/24 Podręcznik 11256958 / PL SEW-EURODRVE 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wprowadzenie... 5 3 Wskazówki montażowe/instalacyjne... 7 3.1 Montaż

Bardziej szczegółowo

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B FA361510 Wydanie 09/2005 11456752 / PL Korekta SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVDRVE MDX61B Karta sterująca DHP11B FA36151 Wydanie 4/25 1135849 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Lipiec

Opis systemu Lipiec Opis systemu Lipiec 2010 1 Specyfikacja IO-Link w skrócie 1. Spis treści: Specyfikacja IO-Link w skrócie: 1. Spis treści:... 2 2. Przegląd systemu IO-Link... 3 2.1. Po włączeniu zasilania... 4 3. Protokół

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS AUTOMATYKA G110 ze sterownikiem I MECHATRONIKA S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 W przykładzie sterownik z rodziny S7-1200 steruje pracą dwóch

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFS11B PROFBUS DP-V1 z PROFsafe Wydanie 9/27 11478349 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AO

RS485 MODBUS Module 8AO Wersja 1.5 20.05.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji.

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji. 1 2 Posługując się komunikacją acykliczną do dyspozycji mamy 4 słowa za pomocą których przesyłamy identyfikację żądania, numer parametru jego indeks oraz wartość. Pierwsze słowo PKE zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB...

Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o. moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD. Praca autonomiczna Moduł sterujący SAB... Uniwersalny system automatyki budynkowej w oparciu o moduł sterujący SAB i moduły wykonawcze MWD Praca autonomiczna Spis treści: 1. Informacja ogólne 1.1. Moduł sterujący SAB... 2 1.2. Moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO Wydanie 09/2007 11614358 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Odbiornik pilotów RC-5. z interfejsem RS-485 / MODBUS

Odbiornik pilotów RC-5. z interfejsem RS-485 / MODBUS Odbiornik pilotów RC-5 z interfejsem RS-485 / MODBUS Wersja urządzenia: 1.0 Wersja dokumentacji: 1.1 http://plc-home.pl 1. Projekt, prawa i użytkowanie Poniżej opisane urządzenie jest projektem hobbystycznym

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 MM-R32 Copyright 2011 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: (67) 213.24.14

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Sieć Profibus DP (Decentralized Perhipals) Opracowali: Dr inż. Jarosław Tarnawski Dr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 09/11 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo