Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/ / PL FA361510

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca DHP11B. Wydanie 04/2005 11350849 / PL FA361510"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVDRVE MDX61B Karta sterująca DHP11B FA36151 Wydanie 4/ / PL Podręcznik

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 1 Ważne wskazówki Wprowadzenie Wskazówki montażowe / instalacyjne Montaż karty sterującej typ DHP11B Podłączenie i opis zacisków karty sterującej typ DHP11B Podłączenie wejść i wyjść binarnych (wtyczka X31) Podłączenie magistrali systemowej CAN 2 (wtyczka X32) Podłączenie magistrali systemowej CAN 1 (wtyczka X33) Podłączenie PROFBUS (wtyczka X3) Podłączenie złącza RS485 (wtyczka X34) Wskazania robocze karty sterującej typ DHP11B Plik GSD Konfiguracja i uruchomienie Złącza technologiczne karty sterującej typ DHP11B Połączenie falowników poprzez magistralę systemową CAN 1 / CAN Uruchomienie MOVTOOLS MotionStudio Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master Charakterystyka pracy PROFBUS-DP Wymiana danych procesowych za pomocą karty sterującej typ DHP11B PROFBUS-DP Timeout Ustawianie parametrów poprzez PROFBUS-DP Kody powrotne parametryzacji Szczególne przypadki Funkcje DPV Wprowadzenie PROFBUS-DPV Właściwości złączy SEW DPV Struktura kanału parametrów DPV Konfigurowanie C1-Master Suplement Diagnoza błędów Przebieg diagnozy magistrali systemowej CAN 1 / CAN Przebieg diagnozy PROFBUS-DP kva f i n P Hz 8 Dane techniczne Karta sterująca typ DHP11B Skorowidz Podręcznik Karta sterująca typ DHP11B 3

4 1 Ważne wskazówki Podręcznik 1 Ważne wskazówki Niniejszy podręcznik nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi! Prace przy instalacji i uruchamianiu urządzenia mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom oraz stosowaniu się do instrukcji obsługi MOVDRVE MDX6B/61B! Dokumentacja Zanim rozpoczniesz instalację i przeprowadzisz uruchomienie karty sterującej typ DHP11B, zapoznaj się dokładnie z niniejszym podręcznikiem. Niniejszy podręcznik zakłada posiadanie i znajomość dokumentacji MOVDRVE, w szczególności podręcznika systemowego MOVDRVE MDX6B/61B. Odsyłacze w niniejszym podręczniku oznaczone są za pomocą " ". W tym przypadku opis ( Rozdz. X.X) oznacza, że w rozdziale X.X w niniejszym podręczniku umieszczone są dodatkowe informacje. Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Systemy Bus Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla systemów Bus: Wraz z oferowanymi systemami Bus dostępny jest system komunikacyjny, który umożliwia dostosowanie na szeroką skalę karty sterującej typ DHP11B do specyficznych instalacji. Jak w przypadku wszystkich systemów Bus, istnieje niebezpieczeństwo zewnętrznej (w odniesieniu do karty sterującej typ DHP11B) niewidocznej zmiany parametrów, a co za tym idzie zachowania falownika. Może to prowadzić do nieoczekiwanego (nie niekontrolowanego) zachowania systemu. Ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Należy bezwzględnie przestrzegać zawartych tutaj ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Zagrożenie elektryczne. Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Niebezpieczeństwo. Możliwe skutki: Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. Niebezpieczna sytuacja. Możliwe skutki: Lekkie i niegroźne obrażenia ciała. Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Możliwe skutki: Uszkodzenie urządzenia i powstanie uszkodzeń w jego otoczeniu. Porady i informacje przydatne dla użytkownika. 4 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

5 Wprowadzenie 2 2 Wprowadzenie Zawartość niniejszego podręcznika W niniejszym podręczniku użytkownika opisano: montaż karty sterującej typ DHP11B w falowniku MOVDRVE MDX61B złącz i diody LED karty sterującej typ DHP11B wykorzystanie technologicznego dostępu do karty sterującej typ DHP11B uruchomienie karty sterującej typ DHP11B w połączeniu z systemem Feldbus PROFBUS Literatura dodatkowa W celu zapewnienia prostego i efektywnego wykorzystania technologicznego karty sterującej typ DHP11B, poza niniejszym podręcznikiem, należy zamówić następujące podręczniki dodatkowe: "Podręcznik programowania MOV-PLC " Dodatek do podręcznika programowania: "Biblioteka MPLCnterface_basic" Dodatek do podręcznika programowania: "Biblioteka MPLCMotion_MDX" Dodatek do podręcznika programowania: "Biblioteka MPLCMotion_MMc" "Podręcznik programowania MOV-PLC " zawiera instrukcje na temat programowania karty sterującej typ DHP11B zgodnie z normą EC Dodatek do podręcznika programowania: "Biblioteka MPLCnterface_basic" opisuje biblioteki nterface dla karty sterującej typ DHP11B. Dodatek do podręcznika programowania: "Biblioteka MPLCMotion_MDX" opisuje biblioteki Motion dla karty sterującej typ DHP11B w połączeniu z falownikiem MOVDRVE MDX6B/61B. Dodatek do podręcznika programowania: "Biblioteka MPLCMotion_MMc" opisuje biblioteki Motion dla karty sterującej typ DHP11B do sterowania motoreduktorem ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości MOVMOT. Właściwości Karta sterująca typ DHP11B jest sterownikiem po stronie napędowej z programowalną pamięcią. Karta ta umożliwia zastosowanie wygodnej i wydajnej automatyzacji procesów napędowych jak również przetwarzanie procesów sterowniczych za pomocą języków programowania, zgodnie z normą EC Wykorzystanie technologiczne Wykorzystanie technologiczne karty sterującej typ DHP11B obejmuje następujące procesy: Konfiguracja Parametryzacja Programowanie Wykorzystanie technologiczne odbywa się za pomocą oprogramowania inżynieryjnego MOVTOOLS MotionStudio. Oprogramowanie to wykorzystuje liczne i wydajne komponenty, które służą do uruchamiani i diagnozowania wszystkich urządzeń firmy SEW-EURODRVE. Połączenie pomiędzy kartą sterującą typ DHP11B a przemysłowym komputerem PC realizowane jest za pomocą wielu dostępnych złączy, które opisane zostały w dalszej części podręcznika. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 5

6 2 Wprowadzenie Złącza komunikacyjne Karta sterująca typ DHP11B wyposażona jest w liczne złącza komunikacyjne. Obydwa złącza magistrali systemowej CAN 1 i CAN 2 służą przede wszystkim do podłączania i sterowania wielu falowników oraz do łączenia decentralnych modułów /O. Utworzony w taki sposób moduł można eksploatować z nadrzędnym sterowaniem za pośrednictwem złącza PROFBUS-Slave. Złącze RS485 służy jako złącze technologiczne do podłączania paneli operatorskich lub do sterowania dalszych przetwornic częstotliwości. Typologia automatyzacji Zastosowanie jako sterowanie modułowe Kartę sterującą typ DHP11B można zastosować do decentralnych procesów automatyzacyjnych dla modułu maszyny (Rys. 1). Karta sterująca typ DHP11B koordynuje przy tym przebieg procesów w połączeniu osiowym. Połączenie z nadrzędnym układem sterowania PLC realizowane jest poprzez złącze PROFBUS. 52axx Rys. 1: Przykładowa topologia sterowania pojedynczego modułu maszyny za pośrednictwem karty sterującej typ DHP11B [1] Sterowanie nadrzędne PLC [2] Magistrala systemowa (CAN 1, CAN 2, RS485) [3] MOVMOT [4] Silnik asynchroniczny [5] Serwomotor 6 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

7 Wprowadzenie 2 Zastosowanie jako sterowanie maszyny Standalone Karta sterująca typ DHP11B może być wykorzystywana jako sterownik dla kompletnej maszyny. W przypadku rezygnacji z nadrzędnego sterowania PLC, wszystkie procesy sterownicze przejmuje karta sterująca typ DHP11B, czyli sterowanie napędami i dalszymi elementami czynnymi jak również analizę decentralnych wejść i wyjść. W topologii Standalone, panele operatorskie (DOP11A) stanowią swojego rodzaju połączenie pomiędzy człowiekiem a maszyną (funkcje HM). Panele operatorskie (DOP11A) posiadają zintegrowany serwer sieciowy i tworzą połączenie z firmową siecią Ethernet. 521axx Rys. 2: Przykładowa topologia sterowania Standalone dla kompletnej maszyny za pośrednictwem karty sterującej typ DHP11B [1] Panel operatorski (np. Drive Operator Panel DOP11A) [2] Magistrala systemowa (CAN 1, CAN 2, RS485) [3] Wejścia i wyjścia (zaciski) [4] Silnik asynchroniczny [5] Serwomotor Podręcznik Karta sterująca DHP11B 7

8 2 Wprowadzenie Magistrale systemowe CAN 1 i CAN 2 Poprzez sprzężenie wielu falowników za pośrednictwem magistrali systemowej, kartę sterującą typ DHP11B można zastosować do sterowania modułem maszyny. Karta sterująca typ DHP11B steruje wtedy wszystkimi napędami znajdującymi się w module maszyny oraz odciąża przez to sterowniki nadrzędne (np. sterowniki PLC maszyn lub urządzeń). Za pośrednictwem magistrali systemowej CAN 1 oraz CAN 2, do karty sterującej typ DHP11B można podłączać maksymalnie 12 następujących falowników / przetwornic częstotliwości, maksymalnie po sześć na jedno złącze CAN: Falownik napędowy MOVDRVE MDX6B/MDX61B lub przetwornica częstotliwości MOVTRAC 7 Motoreduktory ze zintegrowaną przetwornicą MOVMOT (wymagane jest złącze Feldbus CANopen MFO...) Karta sterująca typ DHP11B pozwala podłączać maksymalnie 64 falowników / przetwornic częstotliwości do jednego złącza CAN. Ze względu na szybkość transmisji danych magistrali CAN jest to tylko wartość teoretyczna. Konfigurowanie złącza PROFBUS Adres stacji PROFBUS karty sterującej typ DHP11B ustawiany jest za pomocą przełączników DP, umieszczonych w przedniej części. Dzięki możliwości ręcznej nastawy, karta sterująca typ DHP11B może zostać w krótkim czasie dołączona do otoczenia PROFBUS i włączona. Nadrzędne sterowanie PROFBUS-Master może automatycznie przeprowadzać parametryzację (Parameter-Download). Wariant ten oferuje następujące korzyści: krótszy czas uruchamiania instalacji czytelna dokumentacja programu aplikacyjnego, ponieważ wszystkie istotne dane parametrów mogą być przekazywane z programu do układu nadrzędnego sterowania. Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS DP Podczas gdy wymiana danych procesowych przebiega z reguły cyklicznie, parametry napędu mogą być zapisywane i odczytywane acyklicznie za pomocą funkcji Read oraz Write wzgl. poprzez kanał parametrów MOVLNK. Taka wymiana danych parametrów pozwala na stosowanie aplikacji, w których przechowywane są wszystkie ważne parametry napędu dla nadrzędnego urządzenia automatyzacyjnego, w taki sposób aby manualna parametryzacja nie musiała odbywać się w samym falowniku. Cykliczna i acykliczna wymiana danych poprzez PROFBUS DPV1 Wraz ze specyfikacją PROFBUS-DPV1 wprowadzono w ramach rozszerzenia PROFBUS-DP nowe acykliczne operacje Read/Write. Powyższe operacje acykliczne zostaną dołączone do specjalnych telegramów w trakcie cyklicznego trybu roboczego z magistralą, tak aby zapewniona była kompatybilność pomiędzy PROFBUS-DP (wersja ) i PROFBUS-DPV1 (wersja 1). PROFBUS Funkcje nadzoru Zastosowanie systemu Feldbus wymaga użycia dla techniki napędowej dodatkowych funkcji nadzoru jak np. nadzór czasowy magistrali Feldbus (PROFBUS-Timeout). Blok funkcjonalny, który posiada dostęp do PROFBUS, sygnalizuje stan PROFBUS-Timeout nadając odpowiedni komunikat o błędzie. Dzięki temu, w obrębie aplikacji możliwa jest reakcja na PROFBUS-Timeout. Złącze RS485 Do złącza RS485 można podłączać następujące urządzenia: komputer przemysłowy PC lub panel operatorski DOP11A lub maksymalnie trzy motoreduktory ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości MOVMOT 8 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

9 Wprowadzenie 2 Wejścia i wyjścia binarne Wejścia i wyjścia binarne pozwalają przełączać pomiędzy elementami czynnymi (np. zaworami) (czas reakcji: 1 ms) oraz przeprowadzać analizę binarnych sygnałów wejściowych (np. czujników). Wejścia i wyjścia binarne mogą być dowolnie programowane w edytorze PLC oprogramowania MOVTOOLS MotionStudio. Diagnoza Siedem diod LED karty sterującej typ DHP11B sygnalizuje następujące stany: Wejścia i wyjścia binarne (napięcie zasilające) Ogólny status karty sterującej typ DHP11B Status programu sterującego Złącze PROFBUS Dwa złącza CAN Do celów diagnostycznych, można do wszystkich złącz komunikacyjnych podłączać panele operatorskie. Panele operatorskie należy podłączać do złącz RS485, CAN 1 lub CAN 2. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 9

10 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Montaż karty sterującej typ DHP11B 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne 3.1 Montaż karty sterującej typ DHP11B Montaż lub demontaż kart opcji w falownikach MOVDRVE MDX61B wielkości może być przeprowadzany wyłącznie przez firmę SEW-EURODRVE. Montaż lub demontaż kart opcji możliwy jest tylko w przypadku falowników MOVDRVE MDX61B wielkości 1 do 6. Przed rozpoczęciem Kartę sterującą typ DHP11B należy wetknąć w gniazdo Feldbus lub w gniazdo kart rozszerzeń. Zanim zaczniesz wkładać / wyjmować kartę sterującą typ DHP11B, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Odłącz napięcie od falownika napędowego. Odłącz zasilanie 24 V DC i napięcie sieciowe. Zanim dotkniesz karty sterującej typ DHP11B pozbądź się ładunków elektrycznych na ciele przy użyciu odpowiednich środków (taśma odprowadzająca, obuwie przewodzące itp.). Przed montażem karty sterującej typ DHP11B zdejmij klawiaturę oraz osłonę przednią. Po zamontowaniu karty sterującej typ DHP11B załóż ponownie klawiaturę i osłonę przednią. Kartę sterującą typ DHP11B przechowuj w oryginalnym opakowaniu i wyjmuj dopiero bezpośrednio przed montażem. Kartę sterującą typ DHP11B trzymaj za krawędź płytki obwodu drukowanego. Nie dotykaj żadnych elementów obwodu. Nie odkładaj nigdy karty sterującej typ DHP11B na powierzchnię przewodzącą. 1 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

11 Wskazówki montażowe / instalacyjne Montaż karty sterującej typ DHP11B 3 Montaż i demontaż karty sterującej typ DHP11B Rys. 3: Montaż karty sterującej typ DHP11B w falowniku MOVDRVE MDX61B wielkość AXX 1. Odkręć obie śruby mocujące na uchwycie karty opcji. Wyciągnij uchwyt karty opcji równomiernie (nie przekrzywiaj!) z gniazda przyłączeniowego. 2. Odkręć na uchwycie obie śruby mocujące czarnej pokrywy blaszanej i zdejmij ją. 3. Zamontuj kartę sterującą typ DHP11B za pomocą trzech śrub mocujących pasujących w odpowiednie otwory na uchwycie karty opcji. 4. Wsuń uchwyt karty opcji z zamontowaną kartą sterującą typ DHP11B, delikatnie dociskając z powrotem w gniazdo przyłączeniowe. Uchwyt karty opcji przykręć z powrotem za pomocą obydwu śrub mocujących. 5. Aby wymontować kartę sterującą postępuj w odwrotnej kolejności. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 11

12 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie i opis zacisków karty sterującej typ DHP11B 3.2 Podłączenie i opis zacisków karty sterującej typ DHP11B Numer katalogowy Karta sterująca typ DHP11B: Kartę sterującą typ DHP11B można podłączyć do falownika MOVDRVE MDX61B, z wyjątkiem falownika MOVDRVE MDX6B. Kartę sterującą typ DHP11B podłączać tylko do gniazda Feldbus lub do gniazda rozszerzeń przy falowniku MOVDRVE MDX61B. Widok z przodu Karta sterująca typ DHP11B DHP11B 1 2 LED 1 3 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 X31 X32 X33 X3 X axx LED 6 LED 7 Nazwa Diody LED LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7 Wtyczka X31: Wejścia i wyjścia binarne Wtyczka X32: Podłączenie magistrali systemowej CAN 2 (oddzielona galwanicznie) Wtyczka X33: Podłączenie magistrali systemowej CAN 1 Wtyczka X3: Podłączenie PROFBUS Wtyczka X34: Złącze RS485 Przełączniki DP do ustawiania adresu stacji PROFBUS LED Przełączniki DP Zacisk X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:1 X31:11 X31:12 X32:1 X32:2 X32:3 X33:1 X33:2 X33:3 X3:1 X3:2 X3:3 X3:4 X3:5 X3:6 X3:7 X3:8 X3:9 X34:1 X34:2 X34:3 X34: V / /O OK Status PLC Status progr. EC Run Profibus Fault Profibus Status CAN 2 Status CAN 1 Wejście + 24 V BZG24V DO DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7 VO24 BZG24V BZG_CAN 2 CAN 2H CAN 2L DGND CAN 1H CAN 1L N.C. N.C. RxD/TxD-P CNTR-P GND (M5V) VP (P5V/1 ma) N.C. RxD/TxD-N GND (M5V) 5 V RS+ RS- DGND Funkcja Status napięcia zasilającego /O Status oprogramowania firmowego Status programu sterującego Status elektroniki magistrali PROFBUS Status komunikacji PROFBUS Status magistrali systemowej CAN 2 Status magistrali systemowej CAN 1 Wejście napięciowe +24 V Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wejście lub wyjście binarne Wyjście napięciowe +24 V Potencjał odniesienia dla sygnałów binarnych Potencjał odniesienia magistrali systemowej CAN 2 Magistrala systemowa CAN 2 High Magistrala systemowa CAN 2 Low Potencjał odniesienia magistrali systemowej CAN 1 Magistrala systemowa 1 High Magistrala systemowa 1 Low Zacisk nie obsadzony Zacisk nie obsadzony Sygnał Receive Transmit Positive Sygnał sterowniczy PROFBUS dla wzmacniacza regeneracyjnego Potencjał odniesienia PROFBUS +5 V potencjał dla terminacji magistrali Zacisk nie obsadzony Sygnał Receive Transmit Negative Potencjał odniesienia PROFBUS Wyjście napięciowe +5 V Sygnał RS485 + Sygnał RS485 - Potencjał odniesienia Wartość: 1 Wartość: 2 Wartość: 4 Wartość: 8 Wartość: 16 Wartość: 32 Wartość: Podręcznik Karta sterująca DHP11B

13 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie wejść i wyjść binarnych (wtyczka X31) Podłączenie wejść i wyjść binarnych (wtyczka X31) Wtyczka X31 wyposażona jest w osiem wejść i wyjść binarnych (np. do sterowania zewnętrznymi elementami czynnymi / czujnikami). Wejścia i wyjścia binarne mogą być programowane w edytorze PLC oprogramowania MOVTOOLS MotionStudio. X Rys. 4: 12-pinowa wtyczka do podłączania wejść i wyjść binarnych 5124axx Wejścia binarne Wejścia binarne oddzielone są potencjałowo za pomocą transoptora. Dopuszczalne napięcia wejściowe ustalone są zgodnie z EC V V = "1" = styk zamknięty + 3 V V = "" = styk otwarty Wejścia nterrupt Wejścia binarne X31:6 do X31:1 można stosować jako wejścia nterrupt. Czas reakcji do przetworzenia SR jest mniejszy niż 1 ms. Wyjścia binarne Wyjścia binarne oddzielone są potencjałowo za pomocą transoptora. Wejścia binarne są odporne na zwarcia, ale nie są odporne na napięcia obce. Maksymalnie dopuszczalna wartość prądu wyjściowego wynosi 15 ma na jedno wyjście binarne. Wszystkie osiem wyjść binanarnych mogą być jednocześnie zasilane tym samym prądem. W celu korzystania z wejść i wyjść binarnych należy podłączyć napięcie do pinów X31:1 oraz X31:2. Specyfikacja dla kabli Podłączaj wyłącznie kable o maksymalnym przekroju żył rzędu 1 mm 2. Wybierz typ przekroju żył dla podłączonego kabla w zależności od koniecznej do zastosowania długości kabla i szacunkowego obciążenia przez dodane aplikacje. Szczegółowe informacje na temat wejść i wyjść binarnych umieszczono w rozdziale 8 Dane techniczne, na stronie str. 65. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 13

14 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie magistrali systemowej CAN 2 (wtyczka X32) 3.4 Podłączenie magistrali systemowej CAN 2 (wtyczka X32) Do magistrali systemowej CAN 2 można podłączać maksymalnie 64 urządzeń. Magistrala systemowa obsługuje przy tym zakres adresu Magistrala systemowa CAN 2 oddzielana jest galwanicznie. W zależności od długości i przepustowości przewodów, stosować wzmacniacz regeneracyjny po 2 do 3 urządzeniach abonenckich CAN-Bus. Magistrala systemowa CAN 2 realizuje technikę przekazu zgodnie z SO Szczegółowe informacje dot. magistrali systemowej CAN 2 przedstawione są w dostępnym w firmie SEW-EURODRVE podręczniku "Systembus". Schemat przyłączeniowy magistrali systemowej CAN 2 MDX6B/61B MDX61B DHP11B MDX6B/61B S11 S11 S12 S12 S13 S13 S14 S14 ON OFF 1 1 ON OFF 2 2 X X12 DGND DGND 1 SC SC11 2 SC SC12 3 X31 X32 X33 Rys. 5: Połączenie magistrali systemowej CAN 2 na przykładzie falownika MOVDRVE MDX6B/61B Specyfikacja dla kabli Przyłączenie ekranu Długości przewodów Opornik obciążeniowy 53axx Stosuj 4-żyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: przekrój żyły,25...,75 mm 2 (AWG AWG 18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz obciążenie pojemnościowe 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiednie będą przykładowo kable CAN-Bus lub DeviceNet. Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do falownika napędowego lub sterowania Master. Dopuszczalna długość przewodów zależna jest od ustawionej szybkości transmisji magistrali systemowej: 125 kbodów 32 m (156 ft) 25 kbodów 16 m (528 ft) 5 kbodów 8 m (264 ft) 1 kbodów 4 m (132 ft) Na początku i na końcu połączenia magistrali systemowej CAN 2 przyłączyć po jednym oporniku obciążeniowym magistrali systemowej (przełączniki DP MOVDRVE S12 = ON). W przypadku wszystkich pozostałych urządzeń należy wyłączyć opornik obciążeniowy (przełącznik DP MOVDRVE S12 = OFF). Jeśli karta sterująca typ DHP11B umieszczona jest na końcu magistrali systemowej CAN 2, wówczas pomiędzy pinem X32:2 a X32:3 należy zainstalować opornik obciążeniowy o wartości 12 Ω. Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu magistrali systemowej CAN 2 nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. 14 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

15 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie magistrali systemowej CAN 1 (wtyczka X33) Podłączenie magistrali systemowej CAN 1 (wtyczka X33) Do magistrali systemowej CAN 1 można podłączać maksymalnie 64 urządzeń. Magistrala systemowa obsługuje przy tym zakres adresu W zależności od długości i przepustowości przewodów, stosować po 2 do 3 urządzeniach abonenckich wzmacniacz. Magistrala systemowa CAN 1 realizuje technikę przekazu zgodnie z SO Szczegółowe informacje dot. magistrali systemowej CAN 1 przedstawione są w dostępnym w firmie SEW-EURODRVE podręczniku "Systembus". Schemat przyłączeniowy magistrali systemowej CAN 1 MDX6B/61B MDX61B DHP11B MDX6B/61B S11 S11 S12 S12 S13 S13 S14 S14 ON OFF 1 1 ON OFF 2 2 X X12 DGND DGND 1 SC SC11 2 SC SC12 3 X31 X32 X33 Rys. 6: Połączenie magistrali systemowej CAN 1 na przykładzie falownika MOVDRVE MDX6B/61B Specyfikacja dla kabli Przyłączenie ekranu Długości przewodów Opornik obciążeniowy 514axx Stosuj 4-żyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: przekrój żyły,25...,75 mm 2 (AWG AWG 18) oporność przewodu 12 Ω przy 1 MHz obciążenie pojemnościowe 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiednie będą przykładowo kable CAN-Bus lub DeviceNet. Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do falownika napędowego lub sterowania Master. Dopuszczalna długość przewodów zależna jest od ustawionej szybkości transmisji magistrali systemowej: 125 kbodów 32 m (156 ft) 25 kbodów 16 m (528 ft) 5 kbodów 8 m (264 ft) 1 kbodów 4 m (132 ft) Na początku i na końcu połączenia magistrali systemowej CAN 1 przyłączyć po jednym oporniku obciążeniowym magistrali systemowej (przełączniki DP MOVDRVE S12 = ON). W przypadku wszystkich pozostałych urządzeń należy wyłączyć opornik obciążeniowy (przełącznik DP MOVDRVE S12 = OFF). Jeśli karta sterująca typ DHP11B umieszczona jest na końcu magistrali systemowej CAN 1, wówczas pomiędzy pinem X33:2 a X33:3 należy zainstalować opornik obciążeniowy o wartości 12 Ω. Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu magistrali systemowej CAN 1 nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 15

16 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie PROFBUS (wtyczka X3) 3.6 Podłączenie PROFBUS (wtyczka X3) Podłączenie do systemu PROFBUS odbywa się za pomocą 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EC Rozgałęzienie Bus musi zostać zrealizowane za pomocą odpowiednio wykonanego wtyku. [2] RxD/TxD-P 3 RxD/TxD-N 8 CNTR-P 4 DGND (M5V) 5 VP (P5V/1mA) 6 DGND (M5V) 9 [3] [1] 519axx Rys. 7: Obsadzenie 9-pinowego wtyku Sub-D zgodnie z EC ) 1) Na rysunku przedstawiono wtyczkę PROFBUS, która wetknięta została w złącze X3 karty sterującej typ DHP11B. Połączenie MOVDRVE / PROFBUS [1] 9-pinowy wtyk Sub-D [2] Kabel sygnałowy, skręcony [3] Połączenie przewodnikowe pomiędzy obudową wtyku a ekranowaniem! Połączenie karty sterującej typ DHP11B z systemem PROFBUS odbywa się z reguły poprzez skręcony, ekranowany przewód dwużyłowy. Przy wyborze wtyku Bus należy zwrócić uwagę na maksymalną możliwą prędkość przesyłu danych. Podłączenie przewodu dwużyłowego do wtyku PROFBUS następuje na pinie 3 (RxD/TxD-P) i 8 (RxD/TxD-N). Przez te dwa styki odbywa się komunikacja. Sygnały złącza RS485 RxD/TxD-P i RxD/TxD-N muszą posiadać taki sam styk dla wszystkich urządzeń abonenckich PROFBUS. W przeciwnym razie, komponenty Bus nie będą miały możliwości komunikacji za pośrednictwem medium Bus. Poprzez pin 4 (CNTR-P), złącze PROFBUS przesyła sygnał sterowania TTL dla wzmacniacza regeneracyjnego lub adaptera LWL (odniesienie = pin 9). Szybkość transmisji większa jak 1,5 Mboda Eksploatacja karty sterującej typ DHP11B z szybkościami transmisji > 1,5 Mboda może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem specjalnych wtyków PROFBUS 12-Mbodów. 16 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

17 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie PROFBUS (wtyczka X3) 3 Ekranowanie iułożenie kabla Bus Sieć PROFBUS wykorzystuje protokół RS, dla którego zakłada się typ przewodów A zgodny z EC w formie ekranowanego przewodu dwużyłowego, skręcanego parami. Właściwe ekranowanie kabla Bus tłumi elektryczne zakłócenia, które mogą występować w warunkach otoczenia przemysłowego. Poprzez następujące środki uzyskuje się najlepsze właściwości ekranujące: Należy mocno dociągnąć śruby mocujące wtyków, modułów i potencjałowych przewodów kompensacyjnych. Należy używać wyłącznie wtyczek z obudową metalową lub metalizowaną. Ekran należy podłączyć we wtyczce na jak największej powierzchni. Ekran przewodu magistrali należy podłączyć po obydwu stronach. Kable sygnałowe i kable magistrali nie powinny być prowadzone równolegle do kabli mocy (kabli zasilających silnika), lecz w miarę możliwości w oddzielnych tunelach kablowych. W zakładach przemysłowych należy stosować metalowe, uziemione półki kablowe. Kable sygnałowe wraz z towarzyszącymi im przewodami wyrównania potencjałów należy prowadzić w niewielkim odstępie od siebie jak najkrótszą drogą. Należy unikać przedłużania przewodów magistrali przy użyciu złączy wtykowych. Kable magistrali należy prowadzić jak najbliżej istniejących powierzchni uziemiających. W przypadku odchyleń potencjału ziemi przez ekran podłączony z obu stron i połączony z potencjałem ziemi (PE) może płynąć prąd kompensacyjny. W takim wypadku należy zapewnić wystarczające wyrównanie potencjałów według odpowiednich przepisów VDE. Terminacja magistrali Aby uprościć proces uruchamiania systemu PROFBUS i zmniejszyć ilość występowania źródeł błędów, karta sterująca typ DHP11B nie została wyposażona w oporniki końca linii. Jeśli karta sterująca typ DHP11B znajduje się na początku lub na końcu segmentu PROFBUS i tylko jeden kabel PROFBUS prowadzi do karty sterującej typ DHP11B, wówczas należy zastosować wtyk ze zintegrowanym opornikiem magistrali. Dla danego wtyku PROFBUS podłącz oporniki magistrali. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 17

18 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie PROFBUS (wtyczka X3) Ustawianie adresu stacji Adres stacji PROFBUS ustawić za pomocą przełączników DP na karcie sterującej typ DHP11B. Karta sterująca typ DHP11B obsługuje zakres adresu DHP11B X31 X32 Fabrycznie adres stacji PROFBUS ustawiony jest na 4: 2 wartość: 1 = 2 1 wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 1 = wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 = 2 5 wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = X33 X X34 516axx Zmiana adresu stacji PROFBUS w trakcie eksploatacji nie jest natychmiast wprowadzona, lecz dopiero po ponownym włączeniu falownika, w którym zainstalowana jest karta sterująca typ DHP11B (sieć + 24 V wył./wł.). DHP11B X31 X32 Przykład: Ustawianie adresu stacji PROFBUS 17 2 wartość: 1 1 = wartość: 2 = 2 2 wartość: 4 = 2 3 wartość: 8 = 2 4 wartość: 16 1 = wartość: 32 = 2 6 wartość: 64 = X33 X X34 517axx 18 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

19 Wskazówki montażowe / instalacyjne Podłączenie złącza RS485 (wtyczka X34) Podłączenie złącza RS485 (wtyczka X34) Za pośrednictwem złącza RS485 można łączyć ze sobą maksymalnie 32 urządzenia. Do złącza RS485 można podłączać następujące urządzenia: komputer przemysłowy PC lub panel operatorski DOP11A lub maksymalnie trzy motoreduktory ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości MOVMOT Schemat połączeń złącza RS485 MDX61B MDX 6B/61B X13 D MDX X13 D D 1 2 DHP11B 6B/61B D 1 2 D 2 D D 2 D D D D D DCOM 7 6 DGND 4 DCOM 7 DO24 8 RS- 3 DO24 8 DGND 9 1 RS+ 2 DGND 9 St11 1 5V 1 St11 1 St12 11 St12 11 X34 Rys. 8: Połączenie RS485 na przykładzie falownika MOVDRVE MDX6B/61B 518axx Specyfikacja dla kabli Przyłączenie ekranu Długości przewodów Opornik obciążeniowy Stosuj 4-żyłowy, skręcany i ekranowany kabel miedziany (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: przekrój żyły,25...,75 mm 2 (AWG ) oporność przewodu Ω przy 1 MHz obciążenie pojemnościowe 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: firmy BELDEN ( kabel do przesyłu danych typ 315A Ekran przyłóż płaskim stykiem z obu stron zacisku ekranowania elektroniki do falownika napędowego lub sterowania nadrzędnego. Dopuszczalna całkowita długość przewodów wynosi 2 m (66 ft). Dynamiczne oporniki obciążeniowe są wbudowane na stałe. Nie przyłączaj żadnych zewnętrznych oporników obciążeniowych! Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu złącza RS485 nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Szczegółowe informacje na temat podłączania panelu operatorskiego DOP11A przedstawiono w podręczniku systemowym "Panele operatorskie DOP11A". Podręcznik Karta sterująca DHP11B 19

20 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Wskazania robocze karty sterującej typ DHP11B 3.8 Wskazania robocze karty sterującej typ DHP11B Karta sterująca typ DHP11B posiada siedem diod świetlnych (LED), które wskazują aktualny stan karty sterującej typ DHP11B oraz złącz. DHP11B LED 24V / /O OK X31 LED statusu PLC LED statusu programu EC LED Run Profibus LED Fault Profibus X LED statusu CAN 2 X LED statusu CAN axx LED 24V / O OK Dioda LED 24V / O OK sygnalizuje aktualny status napięcia zasilającego dla wejść i wyjść binarnych. 24V / O OK Diagnoza Usuwanie błędów zielony Napięcie zasilające dla wejść i wyjść binarnych jest OK. - wył. Brak napięcia zasilającego dla wejść i wyjść binarnych. pomarańczowy Obecne napięcie zasilające dla wejść i wyjść binarnych. Jednakże występuje jedno z wymienionych poniżej zakłóceń: Przeciążenie jednego lub wielu wejść / wyjść binarnych Nadwyżka temperatury sterownika wyjściowego Zwarcie na przynajmniej jednym wejściu / wyjściu binarnym 1. Wyłączyć falownik, przy którym zainstalowana została karta sterująca typ DHP11B. 2. Sprawdzić i skorygować podłączenie wejść i wyjść binarnych w oparciu o schemat elektryczny. 3. Sprawdzić pobór prądu podłączonych elementów czynnych (maks. prąd ( rozdz. 8). 4. Włączyć falownik, przy którym zainstalowana została karta sterująca typ DHP11B. LED statusu PLC Dioda LED Status PLC sygnalizuje aktualny status oprogramowania karty sterującej typ DHP11B. Status PLC Diagnoza Usuwanie błędów pulsuje na zielono (1 Hz) Oprogramowanie karty sterującej typ DHP11B działa prawidłowo. - 2 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

21 Wskazówki montażowe / instalacyjne Wskazania robocze karty sterującej typ DHP11B 3 LED statusu programu EC Dioda LED Status programu EC sygnalizuje aktualny status programu sterującego EC LED statusu programu EC Diagnoza Usuwanie błędów zielony Program EC jest w trakcie realizacji. - wył. Nie został załadowany żaden program. Załadować program do układu sterowania. pulsuje na pomarańczowo (1 Hz) Przebieg programu został zatrzymany. - LED Run Profibus Dioda LED Run Profibus sygnalizuje prawidłową pracę elektroniki PROFBUS (Hardware). RUN Profibus Diagnoza Usuwanie błędów zielony Osprzęt PROFBUS jest OK. - pulsuje na zielono (1 Hz) Adres stacji PROFBUS ustawiony na przełącznikach DP przekroczył 125. Jeśli adres stacji PROFBUS ustawiony został z wartością większą niż 125, wówczas karta sterująca typ DHP11B korzystać będzie z adresu stacji PROFBUS Sprawdzić / skorygować adres stacji PROFBUS ustawiony na przełącznikach DP. 2. Ponownie włączyć falownik. Zmieniony adres PROFBUS przyjęty zostanie po ponownym uruchomieniu. LED Fault Profibus Dioda LED Fault Profibus sygnalizuje prawidłową komunikację poprzez złącze PROFBUS. BUS FAULT Diagnoza Usuwanie błędów wył. Karta sterująca typ DHP11B wymienia dane z PROFBUS-DP-Master (stan Data-Exchange). - czerwony Nastąpiła awaria połączenia z DP-Master Karta sterująca typ DHP11B nie rozpoznaje szybkości transmisji PROFBUS. Wystąpiła przerwa w pracy magistrali. PROFBUS-DP-Master nie działa. pulsuje na czerwono (1 Hz) Karta sterująca typ DHP11B rozpoznaje szybkość transmisji. DP-Master nie łączy się jednak z kartą sterującą typ DHP11B. Karta sterująca typ DHP11B nie została w ogóle lub została błędnie skonfigurowana w DP-Master. Sprawdzić przyłącze PROFBUS dla danego urządzenia. Sprawdzić konfigurację w PROFBUS-DP-Master. Sprawdzić wszystkie kable w sieci PROFBUS. Sprawdzić / skorygować adres stacji PROFBUS ustawiony na karcie sterującej typ DHP11B oraz w oprogramowaniu konfiguracyjnym przy DP-Master. Sprawdzić / skorygować konfigurację DP-Master. Do konfigurowania, zastosować plik GSD SEW_67.GSD z oznaczeniem MOV-PLC. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 21

22 3 Wskazówki montażowe / instalacyjne Wskazania robocze karty sterującej typ DHP11B LED statusu CAN 2 Dioda LED Status CAN 2 sygnalizuje aktualny status magistrali systemowej CAN 2. Status CAN 2 Diagnoza Usuwanie błędów pomarańczowy nicjalizacja magistrali systemowej - CAN 2 jest w toku. zielony nicjalizacja magistrali systemowej CAN 2 została zakończona. - miga zielony (,5 Hz) miga zielony (1 Hz) Magistrala systemowa CAN 2 znajduje się w SCOM-Suspend. Magistrala systemowa CAN 2 znajduje się w SCOM-On. czerwony Magistrala systemowa CAN 2 nie pracuje (BUS-OFF). miga czerwony (1 Hz) Ostrzeżenie przy magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować okablowanie magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować ustawioną szybkość transmisji magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować oporniki obciążeniowe magistrali systemowych CAN Sprawdzić / skorygować okablowanie magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować ustawioną szybkość transmisji magistrali systemowej CAN 2. LED statusu CAN 1 Dioda LED Status CAN 1 sygnalizuje aktualny status magistrali systemowej CAN 1. Status CAN 1 Diagnoza Usuwanie błędów pomarańczowy nicjalizacja magistrali systemowej - CAN 1 jest w toku. zielony nicjalizacja magistrali systemowej CAN 1 została zakończona. - miga zielony (,5 Hz) miga zielony (1 Hz) Magistrala systemowa CAN 1 znajduje się w SCOM-Suspend. Magistrala systemowa CAN 1 znajduje się w SCOM-On. czerwony Magistrala systemowa CAN 1 nie pracuje (BUS-OFF). miga czerwony (1 Hz) Ostrzeżenie przy magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować okablowanie magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować ustawioną szybkość transmisji magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować oporniki obciążeniowe magistrali systemowych CAN Sprawdzić / skorygować okablowanie magistrali systemowej CAN Sprawdzić / skorygować ustawioną szybkość transmisji magistrali systemowej CAN Podręcznik Karta sterująca DHP11B

23 Wskazówki montażowe / instalacyjne Plik GSD Plik GSD Na stronie głównej SEW ( w rubryce "Software" umieszczone są aktualna wersja plików GSD dla karty sterującej typ DHP11B. Plik GSD dla PROFBUS DP/DPV1 Plik GSD SEW_67.GSD odpowiada GSD-Revision 4. Skopiuj ten plik do specjalnego katalogu w Twoim oprogramowaniu konfiguracyjnym. Szczegółowy sposób postępowania znajdziesz w podręcznikach do odpowiedniej wersji oprogramowania konfiguracyjnego. Pliki stałych danych urządzenia ustandaryzowane przez organizację użytkowników PROFBUS mogą być odczytywane przez wszystkie urządzenia Master PROFBUS-DP. Narzędzia projektowe DP-Master Nazwa pliku Wszystkie narzędzia projektowe DP wg EC dla normy DP-Master SEW_67.GSD Konfiguracja osprzętowania Siemens S7 dla wszystkich S7 DP-Master Pod żadnym pozorem nie należy zmieniać ani uzupełniać wpisy w pliku GSD! Za błędy w funkcjonowaniu przetwornicy częstotliwości / falownika napędowego powstałe w wyniku zmodyfikowanego pliku GSD firma nie ponosi odpowiedzialności! Podręcznik Karta sterująca DHP11B 23

24 4 Konfiguracja i uruchomienie Złącza technologiczne karty sterującej typ DHP11B 4 Konfiguracja i uruchomienie W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat konfigurowania karty sterującej typ DHP11B oraz PROFBUS-DP-Master. 4.1 Złącza technologiczne karty sterującej typ DHP11B Połącz kartę sterującą typ DHP11B z przemysłowym komputerem PC. Dostęp technologiczny do karty sterującej typ DHP11B odbywa się poprzez jedno z poniższych złącz: RS485 (wtyczka X34) CAN 1 (wtyczka X33) CAN 2 (wtyczka X32) PROFBUS (wtyczka X3) Jeśli wykorzystanie technologiczne karty sterującej typ DHP11B realizowane jest za pośrednictwem złącza USB przemysłowego komputera PC, wówczas należy zastosować jeden z poniższych adapterów: konwerter USB-RS485 USB11A dostępny w handlu USB-CAN Dongle (np. adapter PCAN-USB firmy PEAK-System Technik GmbH) Jeśli wykorzystanie technologiczne karty sterującej typ DHP11B realizowane jest za pośrednictwem złącza PROFBUS, wówczas należy zastosować kartę Master C2 (np. CP5511 firmy Siemens AG). Należy przestrzegać wskazówek dotyczących instalacji oraz informacji (np. zastosowanie odpowiednich sterowników) zawartych w plikach pomocy oprogramowania MOVTOOLS MotionStudio. 4.2 Połączenie falowników poprzez magistralę systemową CAN 1 / CAN 2 Opornik obciążeniowy Połącz kartę sterującą typ DHP11B z falownikiem MOVDRVE MDX61B. Połączenie pomiędzy kartą sterującą typ DHP11B a jednym lub wieloma falownikami odbywa się poprzez magistralę systemową ( rys. str. 15). Do podłączenia magistrali systemowej służy złącze X32 (CAN 2) lub złącze X33 (CAN 1). Ze względu na galwaniczne rozdzielenie złącza X32 (CAN 2), do podłączenia urządzeń polowych (np. wejść i wyjść CANopen) należy w pierwszej kolejności wykorzystać złącze X32 (CAN 2). Dlatego do podłączenia falownika poprzez magistralę systemową należy w pierwszej kolejności wykorzystać złącze X33 (CAN 1). Na obydwu końcach magistrali systemowej należy zainstalować po jednym oporniku obciążeniowym, w podany poniżej sposób: Jeśli na jednym końcu magistrali systemowej zainstalowany jest falownik MOVDRVE MDX61B (bez karty sterującej typ DHP11B), wówczas przełączniki DP S12 należy ustawić na ON. Jeśli przy jednym końcu magistrali systemowej znajduje się karta sterująca typ DHP11B, wówczas należy zainstalować opornik obciążeniowy 12 Ω, przy złączu do którego podłączona jest magistrala systemowa (pomiędzy pin 2 a pin 3). 24 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

25 Konfiguracja i uruchomienie Uruchomienie MOVTOOLS MotionStudio Uruchomienie MOVTOOLS MotionStudio Uruchom program MOVTOOLS MotionStudio. SEW Communication Server SECOS uruchamia się automatycznie, a jego symbol pojawia się na pasku zadań. Otwórz SEW Communication Server SECOS klikając podwójnie na symbol na pasku zadań. Skonfiguruj złącza PC odpowiednio dla urządzeń podłączonych do przemysłowego komputera PC: 1. Naciśnij przycisk < >. 2. Z pomocą funkcji Drag&Drop skopiuj oznaczenie wybranego typu złącza z pola "Available Plugs" do pola "not used". 511axx Rys. 9: SEW Communication Server SECOS 5111axx Parametry złącz PC skonfiguruj w następujący sposób. Prawym klawiszem myszy kliknij na żądany "PC-Communication nterface" i wybierz opcję "Configure". Program otworzy następujące okno: Wybierz parametr w następujący sposób: Złącze magistrali systemowej Szybkość transmisji zależna jest od urządzeń abonenckich w CAN-Bus. SEW Default: 5 kbodów CANopen Module: 125 kbit/s Podręcznik Karta sterująca DHP11B 25

26 4 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master Złącze COM COM: zgodnie z podłączeniem Bus (np. 2) 1) Szybkość przesyłu: 576 Parametry telegramu Timeout: 1 Retries: 3 Multibyte Telegrams Timeout: 35 Retries: 3 1) W przypadku korzystania z konwertera USB-RS485 wybierz odpowiednie złącze, które oznaczone jest informacją "USB" podaną w nawiasie. Naciśnij przycisk <Scan> w oprogramowaniu MOVTOOLS MotionStudio. Za pomocą struktury w formie drzewa, w oprogramowaniu pokazane są wszystkie urządzenia podłączone do przemysłowego komputera PC. Rys. 1: Uruchamianie edytora PLC Prawym klawiszem myszy kliknij na MOV-PLC i uruchom edytor PLC. 5114axx Edytor PLC służy do programowania karty sterującej typ DHP11B. Dodatkowe informacje na temat programowania karty sterującej typ DHP11B umieszczono w podręczniku programowania MOV-PLC oraz uzupełnieniu do podręcznika programowania "Biblioteka MPLCMotion_MDX". 4.4 Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master Dla konfigurowania DP-Master dostępny jest odpowiedni plik GSD. Ten plik musi zostać skopiowany do specjalnego katalogu w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Szczegółowy sposób postępowania znajdziesz w podręcznikach do odpowiedniej wersji oprogramowania konfiguracyjnego. 26 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

27 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master 4 Sposób postępowania przy konfigurowaniu Przy konfigurowaniu karty sterującej typ DHP11B ze złączem PROFBUS-DP postępuj w podany poniżej sposób: 1. Zapoznaj się z dokumentem README_GSD67.PDF załączonym do pliku GSD, aby uzyskać aktualne informacje na temat konfigurowania. 2. Zainstaluj (skopiuj) plik GSD zgodnie z wymogami Twojego oprogramowania konfiguracyjnego ( ustęp "nstalacja pliku GSD w STEP7", na dole"). Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji, wśród urządzeń abonenckich Slave pojawi się urządzenie z oznaczeniem MOV-PLC. 3. Wprowadź dla konfigurowania kartę sterującą typ DHP11B pod nazwą MOV-PLC do struktury PROFBUS i nadaj adres stacji PROFBUS. 4. Wybierz wymaganą dla danej aplikacji konfigurację danych procesowych ( rozdział "Konfiguracje DP"). 5. Należy wprowadzić WEJ./WYJ. lub adresy peryferiów dla skonfigurowanego okna danych. Po zakończeniu projektowania można uruchomić PROFBUS-DP. Dioda LED Fault Profibus sygnalizuje aktualny stan fazy konfigurowania (WYŁ. => Konfiguracja OK). nstalacja pliku GSD wstep7 W celu przeprowadzenia instalacji pliku GSD w STEP7 należy postępować w podany poniżej sposób: 1. Uruchom managera Simatic. 2. Otwórz istniejący projekt i uruchom konfigurator osprzętu. 3. W obrębie HW-Config zamknij okno projektu. Jeśli okno projektu jest otwarte, wówczas nie można przeprowadzić instalacji nowej wersji plików. 4. Kliknij w punkcie menu "Extras" / "nstall new GSD..." i wybierz nowy plik GSD z nazwą SEW_67.GSD. Program zainstaluje plik GSD oraz przynależne pliki typu Bitmap w sytemie STEP7. Wskazówka: Aktualny plik GSD odpowiada GSD-Revision 4. Wersja ta nie odzwierciedla stanu wyjściowego pliku GSD firmy SEW. Aktualny numer wersji należy pobrać z pola informacyjnego katalogu oprogramowania "HW Config". Odpowiedni napęd SEW znajdziesz w katalogu osprzętu pod następującą ścieżką: PROFBUS DP +--dalsze URZĄDZENA PERYFERYJNE +--napędy +---SEW +--DPV1 +---MOV-PLC Nowy plik GSD jest teraz kompletnie zainstalowany. Podręcznik Karta sterująca DHP11B 27

28 4 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master Konfigurowanie z STEP7 Przy konfigurowaniu karty sterującej typ DHP11B ze złączem PROFBUS-DP postępuj w podany poniżej sposób: 1. Za pomocą funkcji Drag&Drop wprowadź do struktury PROFBUS podzespół przyłączeniowy z nazwą MOV-PLC i nadaj adres stacji. Rys. 11: Konfigurowanie w HW Config SMATC STEP7; wprowadzanie MOV-PLC do struktury PROFBUS 5126axx 28 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

29 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master 4 2. Karta sterująca typ DHP11B posiada teraz konfigurację 3PD. Aby zmienić konfigurację PD należy skasować moduł 3PD dla gniazda 3. Następnie, za pomocą funkcji Drag&Drop wprowadź w katalogu oprogramowania do folderu MOV-PLC inny moduł PD dla gniazda 3 ( ustęp "Konfiguracje DP", str. 31). Rys. 12: Konfigurowanie w HW Config SMATC STEP7; zmiana konfiguracji danych procesowych MOV-PLC 5127axx Podręcznik Karta sterująca DHP11B 29

30 4 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master 3. Opcjonalnie można dla cyklicznych danych procesowych skonfigurować kanał parametrów MOVLNK. W tym celu skasuj przy gnieździe 2 moduł "Empty" i za pomocą funkcji Drag&Drop zastąp go modułem "Param (4words)". 5128axx Rys. 13: Konfigurowanie w HW Config SMATC STEP7; konfigurowanie kanału parametrów z cyklicznymi danymi procesowymi 3 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

31 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master 4 4. Dla konfigurowanych formatów danych wprowadź do kolumny " Address" oraz "Q Address" adresy WEJ./WYJ. wzgl. adresy peryferiów. 5129axx Rys. 14: Konfigurowanie w HW Config SMATC STEP7; gotowa przykładowa konfiguracja z cyklicznym kanałem parametrów MOVLNK oraz 1 PD Konfiguracje DP Aby karta sterująca typ DHP11B mogła obsługiwać rodzaj i ilość przesyłanych wejściowych i wyjściowych danych użytkowych, DP-Master musi przesłać do karty sterującej typ DHP11B odpowiednią konfigurację DP. Telegram konfiguracyjny składa się z zaprojektowanych dla gniazd 1 do 3 konfiguracji DP. Masz przy tym możliwość, sterowania kartą sterującą typ DHP11B za pośrednictwem danych procesowych odczytu lub zapisu parametrów za pośrednictwem kanału parametrów wykorzystania zdefiniowanej wymiany danych pomiędzy kartą sterującą typ DHP11B a nadrzędnym sterowaniem ( ustęp "Uniwersalna konfiguracja DP" dla gniazda 3, str. 33). Podręcznik Karta sterująca DHP11B 31

32 4 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master W następujących tabelach przedstawiono dodatkowe wskazówki dot. możliwych konfiguracji DP. Kolumna "Parameter data / Process data configuration" (konfiguracja danych parametrów / danych procesowych) zawiera nazwę konfiguracji. Te nazwy pojawiają się również na rozwijanej liście wyboru w oprogramowaniu konfiguracyjnym dla DP-Master. Kolumna "DP configurations" (konfiguracje DP) pokazuje, jakie dane konfiguracyjne wysyłane są do karty sterującej typ DHP11B podczas nawiązywania połączenia z systemem PROFBUS-DP. Gniazdo 1: Konfiguracja danych parametrów Znaczenie / Wskazówki Empty Zarezerwowane x Konfiguracje DP Gniazdo 2: Konfiguracja danych parametrów Znaczenie / Wskazówki Konfiguracje DP Empty Zarezerwowane x Param (4words) Kanał parametrów MOVLNK xc, x87, x87 skonfigurowany Gniazdo 3: Konfiguracja danych parametrów Znaczenie / Wskazówki 1 PD Wymiana danych procesowych poprzez 1 słowo danych procesowych 2 PD Wymiana danych procesowych poprzez 2 słowa danych procesowych 3 PD Wymiana danych procesowych poprzez 3 słowa danych procesowych 4 PD Wymiana danych procesowych poprzez 4 słowa danych procesowych 5 PD Wymiana danych procesowych poprzez 5 słów danych procesowych 6 PD Wymiana danych procesowych poprzez 6 słów danych procesowych 7 PD Wymiana danych procesowych poprzez 7 słów danych procesowych 8 PD Wymiana danych procesowych poprzez 8 słów danych procesowych 9 PD Wymiana danych procesowych poprzez 9 słów danych procesowych 1 PD Wymiana danych procesowych poprzez 1 słów danych procesowych 11 PD Wymiana danych procesowych poprzez 11 słów danych procesowych 12 PD Wymiana danych procesowych poprzez 12 słów danych procesowych 13 PD Wymiana danych procesowych poprzez 13 słów danych procesowych 14 PD Wymiana danych procesowych poprzez 14 słów danych procesowych Konfiguracje DP xc, xc, xc xc, xc1, xc1 xc, xc2, xc2 xc, xc3, xc3 xc, xc4, xc4 xc, xc5, xc5 xc, xc6, xc6 xc, xc7, xc7 xc, xc8, xc8 xc, xc9, xc9 xc, xca, xca xc, xcb, xcb xc, xcc, xcc xc, xcd, xcd 32 Podręcznik Karta sterująca DHP11B

33 Konfiguracja i uruchomienie Konfigurowanie PROFBUS-DP-Master 4 Konfiguracja Znaczenie / Wskazówki danych parametrów 15 PD Wymiana danych procesowych poprzez 15 słów danych procesowych 16 PD Wymiana danych procesowych poprzez 16 słów danych procesowych 32 PD Wymiana danych procesowych poprzez 32 słowa danych procesowych Konfiguracje DP xc, xce, xce xc, xcf, xcf xc, xdf, xdf Przykładowa konfiguracja Gniazdo 1: Empty Gniazdo 2: Param (4words) Gniazdo 3: 1 PD ( rysunek "Konfigurowanie w HW Config SMATC STEP7; gotowa przykładowa konfiguracja z cyklicznym kanałem parametrów MOVLNK oraz 1 PD, str. 31) Telegram konfiguracyjny, który wysyłany jest do karty sterującej typ DHP11B: x xc xc87 x87 xc xc9 xc9 Uniwersalna konfiguracja DP Po wybraniu konfiguracji DP "Universal Module" (S7 HW Config) istnieje możliwość indywidualnego kształtowania konfiguracji DP, przy czym muszą zostać zachowane następujące warunki brzegowe: Moduł (charakterystyka DP ) określa kanał parametrów karty sterującej. W celu zapewnienia prawidłowej parametryzacji, kanał parametrów należy przesłać spójnie na całej długości. Długość Funkcja Kanał parametrów odłączony 8 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 4 słowa WEJ/WYJ Kanał parametrów jest używany Moduł 1 (charakterystyka DP 1) określa kanał danych procesowych karty sterującej. Jako uzupełnienie do zdefiniowanych uprzednio w pliku GSD konfiguracji danych procesowych można wprowadzić również konfiguracje danych procesowych za pomocą 4, 5, 7, 8 oraz 9 słów danych procesowych. Należy zwrócić uwagę aby ilość słów wejścia/ wyjścia była zawsze taka sama. W przypadku nierównych długości nie może odbyć się wymiana danych. W takim przypadku dioda LED Fault Profibus będzie dalej pulsować. Długość Funkcja 2 bajty WEJ/WYJ wzgl. 1 słowo WEJ/WYJ 1 słowo danych procesowych 4 bajty WEJ/WYJ wzgl. 2 słowa WEJ/WYJ 2 słowa danych procesowych 6 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 3 słowa WEJ/WYJ 3 słowa danych procesowych 8 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 4 słowa WEJ/WYJ 4 słowa danych procesowych 1 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 5 słów WEJ/WYJ 5 słów danych procesowych 12 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 6 słów WEJ/WYJ 6 słów danych procesowych 14 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 7 słów WEJ/WYJ 7 słów danych procesowych 16 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 8 słów WEJ/WYJ 8 słów danych procesowych 18 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 9 słów WEJ/WYJ 9 słów danych procesowych 2 bajtów WEJ/WYJ wzgl. 1 słów WEJ/WYJ 1 słów danych procesowych Podręcznik Karta sterująca DHP11B 33

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510

Korekta. MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B. Wydanie 09/ / PL FA361510 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Karta sterująca MOVI-PLC DHP11B FA361510 Wydanie 09/2005 11456752 / PL Korekta SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFS11B PROFIBUS DP-V1 z PROFIsafe. Wydanie 09/2007 11478349 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFS11B PROFBUS DP-V1 z PROFsafe Wydanie 9/27 11478349 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL

Wydanie. MOVIDRIVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP (12 Mbodów) 03/2004. Podręcznik 11256958 / PL MOVDRVE MDX61B złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP (12 Mbodów) Wydanie 3/24 Podręcznik 11256958 / PL SEW-EURODRVE 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wprowadzenie... 5 3 Wskazówki montażowe/instalacyjne... 7 3.1 Montaż

Bardziej szczegółowo

Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A

Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Złącze Feldbus PROFIBUS DP-V1 UFP11A Wydanie 02/2004 Podręcznik 11254548 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci Spis tresci 1 Przegląd systemu...4 2 Konstrukcja urządzenia...5 2.1 Widok z przodu...5 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Wydanie 04/2008 16623347 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Wydanie 04/2008 16623347 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Wydanie 0/008 667 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

* _1115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC

* _1115* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Arkusz zmian. Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *9798_5* Arkusz zmian Decentralny sterownik napędu MOVIFIT -MC Wydanie /05 9798/PL Arkusze zmian MOVIFIT -MC Ważne wskazówki, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL

Podręcznik. Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO. Wydanie 09/2007 11614358 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Serwisy Złącze fieldbus DFE32B PROFINET IO Wydanie 09/2007 11614358 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 COTAG Instrukcja Instalacji MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 IN018PL Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomóc w zainstalowaniu modułów komunikacyjnych 4230/4232/4235. Moduł został zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

BMA4024 analogowy moduł wejść/wyjść

BMA4024 analogowy moduł wejść/wyjść analogowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 24 analogowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie analogowych sygnałów i aktywowanie analogowych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 12 wejść dwustanowych pnp 4 wyjść dwustanowych 2 A FGDP-IOM

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 12 wejść dwustanowych pnp 4 wyjść dwustanowych 2 A FGDP-IOM Dwa wejścia lub wyjścia na złącze Dla aplikacji robotyzacji Odporność elektromechaniczna Odporność na duże pola magnetyczne Inteligentny rezystor terminujący Separacja galwaniczna zasilania Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść FBU410

Moduł wejść/wyjść FBU410 Moduł wejść/wyjść Moduł wejść/wyjść z 4 wyjściami przekaźnikowymi oraz z 6 uniwersalnymi wejściami/ wyjściami służy do sterowania i odbierania sygnałów zdalnych urządzeń systemu DDC4000 i BMR. Dane między

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu 4/94. Modułowe sterowniki PLC PS416. Moeller HPL / Wyposażenie dodatkowe.

Przegląd systemu 4/94. Modułowe sterowniki PLC PS416. Moeller HPL / Wyposażenie dodatkowe. 4/94 Przegląd systemu 7 1 5 4 6 3 3 2 Elementy podstawowe Moduły funkcyjne Wyposażenie dodatkowe Kaseta 1 a Strona 4/95 Moduł zasilający 7 a Strona 4/95 Jednostka centralna CPU 5 a Strona 4/95 Moduły standardowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s.

KARTA KATALOGOWA. Moduł ściemniacza MTR-8s. KARTA KATALOGOWA Moduł ściemniacza MTR-8s www.ampio.com.pl Opis modułu Przeznaczenie Moduł MTR-8s jest składnikiem systemu Ampio SmartHome. Posiada osiem wyjść regulowanych płynnie 0-230V AC. Moduł posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo