FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

Transkrypt

1 Nazywam się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy wypełnić wielkimi literami) Nazwisko:.... Imię:. Mieszkam w: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:. Miasto: Kod pocztowy:..... Województwo:.... Tel. kontaktowy: ... Szkoła, w której się uczę: Nazwa szkoły:..... Ulica i numer:. Miasto: Kod pocztowy:... Województwo:.... Tel. do szkoły:. .. Nazwisko i imię dyrektora szkoły:.... Nazwisko i imię nauczyciela:. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126 moich danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem konkursu przez SKEF. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu X edycji konkursu ekonomicznego Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów i akceptuję zawarte w nim warunki. Podpis

2 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW X EDYCJA CZĘŚĆ A TEST 1. Na banknocie 200 złotowym znajduje się portret: Bolesława Chrobrego Augusta Poniatowskiego Zygmunta I Starego 2. Krezus to: Inaczej bogacz Ostatni Król Lidii, który wszczął w 547 p.n.e wojnę z Królem Persji Cyrusem Wielkim Obie odpowiedzi: a i b są poprawne 3. W Polsce kredytów mogą udzielać: Banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe Agencje finansowe Wszystkie instytucje parabankowe 4. Marża kredytowa: Stanowi wartość, jaką bank zarabia, udzielając kredytu; to składowa część oprocentowania Zabezpieczenie kredytu Koszt jaki bank ponosi z tytułu ubezpieczenia kredytu 5. Rozwiń skrót RRSO: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Rzeczywisty Roczny Stan Oprocentowania Ramy Rezolutnego Systemu Oprocentowania 6. Raty annuitetowe to: Raty równe Raty malejące Raty rosnące 8. Pożyczka różni się od kredytu przede wszystkim tym, że: Przy kredycie wymagane jest określenie celu, na jaki pieniądze zostaną wydatkowane, zaś przy pożyczce nie Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku Obie odpowiedzi: a i b są poprawne 9. Wakacje kredytowe to: Możliwość zawieszenia spłaty kredytu na określony czas Wakacje sfinansowane na kredyt Okres, gdy kredytobiorca nieterminowo spłaca kredyt 10. Wskaż, które z poniższych zdań jest prawdziwe: Im niższa marża, tym kredyt hipoteczny tańszy Im wyższa marża, tym kredyt hipoteczny tańszy Marża nie ma wpływu na koszt kredytu 11. Podpisując umowę na kredyt w walucie, musimy uwzględnić tzw. ryzyko walutowe, które oznacza: Ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej Ryzyko natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez instytucję finansową w przypadku wzrostu kursu waluty Ryzyko zmiany kursów akcji 12. Kredytobiorca wpada w tzw. spiralę zadłużenia, gdy: Zaciąga kolejne kredyty na spłatę poprzednich Zaciągnie niekorzystny dla siebie kredyt Kredytodawca nie chce mu udzielić kredytu 7. Zdolność kredytowa to: Zdolność do pracy i dostarczenia zaświadczenia o dochodach Zdolność do podpisania umowy kredytowej Zdolność do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami 2

3 13. Upadłość konsumencką w Polsce mogą ogłosić: Osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, a w kłopoty z zadłużeniem popadły wyłącznie na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich zdarzeń losowych. Upadłość można ogłosić raz na 15 lat Osoby fizyczne, które nie prowadza działalności gospodarczej, a w kłopoty z zadłużeniem popadły wyłącznie na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich zdarzeń losowych. Upadłość można ogłosić raz na 15 lat Osoby fizyczne, które nie prowadza działalności gospodarczej, a w kłopoty z zadłużeniem popadły wyłącznie na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich zdarzeń losowych. Upadłość można ogłosić raz na 10 lat 14. Planowanie finansowe umożliwia: Zabezpieczenie posiadanego majątku przy zwiększonym ryzyku Nie wpływa na bogactwo właściciela, ale zmniejsza ryzyko Zabezpieczenie posiadanego majątku oraz jego powiększenie 15. Kiedy w budżecie domowym wydatki przekraczają dochody, mamy do czynienia z: Nadwyżką budżetową Równowagą budżetową Deficytem budżetowym 16. Debet w bankowości to inaczej: Opłata za prowadzenie rachunku Zyski z lokaty Ujemne saldo na rachunku 17. Prowizja bankowa to: Wynagrodzenie banku za pośrednictwo przy zawieraniu transakcji Zabezpieczenie kredytu Dokument wymagany przez bank przy podpisaniu umowy 18. Zysk z lokaty zależy od: Wysokości oprocentowania Częstotliwości kapitalizacji odsetek Obie odpowiedzi: a i b są poprawne 19. Zyski z lokat są opodatkowane: Dla lokat zawieranych na okres powyżej 12 m-cy Dla lokat zawieranych na okres poniżej 12 m-cy Dla wszystkich lokat 20. Nazwa 19 procentowego podatku od zysku z oszczędności pochodzi od nazwiska jego twórcy: Jacka Rostowskiego Leszka Balcerowicza Marka Belki 21. Bon skarbowy jest: Rodzajem papieru wartościowego Papierem dłużnym NBP Żadne z powyższych 22. Termin giełdowy oznaczający długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie to: Rynek Niedźwiedzia Hossa Bessa 23. Rolę tzw. elektronicznej portmonetki pełni : Karta kredytowa Karta przedpłacona Bankomat 24. Dokument zawierający umowę ubezpieczenia nazywamy: Polisą Franszyzą Karencją 25. Inflacja to: Ogólny wzrost cen towarów i usług Ogólny spadek cen towarów i usług Utrzymywanie się cen towarów i usług na tym samym poziomie przez dłuższy czas 26. Rodzaj zorganizowanej sprzedaży będącej formą przetargu za pośrednictwem internetu to: Aukcja internetowa Sentencja Dehejtyzacja 3

4 27. Kto może dokonywać zmian w bazie danych BIK, np. korygować lub uaktualniać? Tylko instytucje, od których informacja o kliencie pochodzi Tylko banki, SKOK-i, BIK Sam klient, którego informacje dotyczą 28. Biuro informacji Kredytowej przechowuje i przetwarza: Tylko pozytywne informacje na temat zobowiązań klientów Tylko negatywne informacje na temat zobowiązań klientów Zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje na temat zobowiązań klientów 29. Dziadkowie bohatera konkursowego opowiadania Weekend w stolicy rozważają konieczność zaciągnięcia kredytu na: Nowy samochód Nową pralkę Nowy piec 30. Ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym realizowany w roku szkolnym 2014/2015 w 32 szkołach na terenie Polski: Jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu budżetu domowego, pracy i kariery Jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i obejmuje m in. zagadnienia z zakresu budżetu domowego, pracy i kariery Jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje m in. zagadnienia z zakresu budżetu domowego, pracy i kariery 4

5 CZĘŚĆ B PYTANIA OTWARTE 1. Podaj 5 sposobów na oszczędności w gospodarstwie domowym. 2. Wymień 5 elementów, które mogą składać się na całkowity koszt kredytu. 5

6 3. Wymień 5 cech karty kredytowej. 4. Podaj 5 przykładów dochodów w gospodarstwie domowym. 5. Wymień korzyści wynikające z funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej. 6

7 CZĘŚĆ C W dniu 16 marca 2015 roku Szymon spotkał się z Ignacym, który od dawna marzy o wyjeździe na dwutygodniowy kurs językowy za granicę. Systematycznie oszczędzając, na koniec lipca 2014 roku Ignac zebrał 1650 złotych. W ubiegłe wakacje w sierpniu pracował w gospodarstwie rolnym i zarobił 1300 złotych. W lutym tego roku z prezentów urodzinowych uzbierał 480 złotych. Ponadto, począwszy od września 2014 roku rodzice każdego 2-go dnia miesiąca przelewają mu kieszonkowe w wysokości 80 złotych. Jeśli chodzi o wydatki Ignaca, to na prezenty urodzinowe i świąteczne dla swoich najbliższych Ignac do końca czerwca 2016 roku przeznaczy 300 złotych, a na swoje drobne wydatki przeznaczy 480 złotych. Poniżej przedstawiono trzy oferty szkół językowych w Wielkiej Brytanii, na Malcie i USA. Wykorzystując informacje zawarte w ofertach, uwzględniając informacje dodatkowe oraz podane kursy walut, wykonaj obliczenia i podaj: 1. Jaki jest łączny koszt każdej z ofert. 2. Wskaż najkorzystniejszą ofertę. 3. Szymon zapytał Ignaca, ile brakuje mu pieniędzy do realizacji swojego marzenia (zakładając, że wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę). Wykonaj obliczenia na dzień roku i podaj odpowiedź. 4. Przedstaw plan finansowy na realizację marzenia Ignaca do 15 lipca 2016 roku. The Oxford English Centre Koszt kursu 1210 GBP Koszt zakwaterowania w cenie Koszt wyżywienia w cenie * Koszt dojazdu 610 PLN EC Malta Koszt kursu 1050 EUR Koszt zakwaterowania w cenie Koszt wyżywienia w cenie ** Koszt dojazdu 1490 PLN Embassy New York Koszt kursu 879 USD Koszt zakwaterowania i wyżywienia 350 USD* i *** Koszt dojazdu 1920 PLN 7

8 Informacje dodatkowe * cena obejmuje 2 posiłki: Śniadanie i obiadokolację ** cena obejmuje 3 posiłki: Śniadanie, lunch i obiadokolację ***cena zakwaterowania za tydzień Koszt wizy amerykańskiej 160 USD Kursy walut: USD - 3,7485 GBP - 5,7478 EUR - 4,1723 8

9 9

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazywam się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy wypełnić wielkimi literami) Nazwisko:.... Imię:. Mieszkam w: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:. Miasto: Kod pocztowy:..... Województwo:.... Tel. kontaktowy: e-mail:...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Bank Spółdzielczy w Data wpływu (dd-mm-rrrr): Przemkowie Numer w rejestrze: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU I. Podstawowe informacje o wnioskowanym kredycie: 1. Rodzaj kredytu: gotówkowy gotówkowy zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku

Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Wniosek o wydanie karty kredytowej Getin Banku Składam wniosek o wydanie następującej karty kredytowej: MasterCard Standard MasterCard World Proszę o przyznanie limitu kredytowego w wysokości: Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 Wypełnia Wnioskodawca Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI i w odpowiednich polach wstawić znak X. I. Wniosek o: - udzielenie - podwyższenie

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 20/11/2003 Bank Handlowy w Warszawie SA ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę produktów bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo