FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

Transkrypt

1 Nazywam się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy wypełnić wielkimi literami) Nazwisko:.... Imię:. Mieszkam w: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:. Miasto: Kod pocztowy:..... Województwo:.... Tel. kontaktowy: ... Szkoła, w której się uczę: Nazwa szkoły:..... Ulica i numer:. Miasto: Kod pocztowy:... Województwo:.... Tel. do szkoły:. .. Nazwisko i imię dyrektora szkoły:.... Nazwisko i imię nauczyciela:. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF), z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126 moich danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem konkursu przez SKEF. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Zapoznał-em/-am się z treścią regulaminu VIII edycji konkursu ekonomicznego Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów i akceptuję zawarte w nim warunki. Podpis

2 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW VIII EDYCJA CZĘŚĆ A TEST 1. Kto może udzielić pożyczki? tylko osoba fizyczna tylko osoba prawna żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 2. Żyrant to określenie dla: zwierzęcia, które żeruje nocą poręczyciela, który potwierdza iż gwarantuje spłatę długu przez dłużnika wystawcy weksla 3. Przepisy dotyczące udzielania pożyczek określa: Kodeks cywilny Ustawa o kredycie konsumenckim Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim 4. Kredyt zaciągnięty na spłatę różnych, zaciągniętych wcześniej zobowiązań nazywamy kredytem: konsolidacyjnym konsorcjalnym konsumpcyjnym 5. Chwilówka, to potoczne określenie: wysokooprocentowanej, krótkoterminowej pożyczki niskooprocentowanej, krótkoterminowej pożyczki wysokooprocentowanej, długoterminowej pożyczki 6. Biuro Informacji Kredytowej funkcjonuje na podstawie: Ustawy Prawo bankowe Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej Ustawy antymonopolowej 7. Zgodnie z tzw. ustawą antylichwiarską, maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek nie może przekroczyć: 4-krotności stopy depozytowej NBP 4-krotności stopy lombardowej NBP 4-krotności stopy referencyjnej NBP 8. Inicjatorem utworzenia Biura Informacji Kredytowej był: Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich Komisja Nadzoru Bankowego 9. W bazie Biura Informacji Kredytowej przetwarzane są: tylko dane dotyczące niespłaconego kredytu tylko dane dotyczące terminowego spłacania kredytu żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 10. Ile mamy czasu na odstąpienie od umowy o kredyt? 14 dni od dnia zawarcia umowy 14 dni od daty wypłacenia kredytu konsumentowi 10 dni od daty jej podpisania 11. Jak często można uzyskać Informację Ustawową z Biura Informacji Kredytowej o swojej historii kredytowej? bezpłatnie raz na 6 miesięcy bezpłatnie raz na rok bezpłatnie tyle razy ile klient potrzebuje w ciągu roku 12. Czy kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie? nie tak tak, ale pod warunkiem, że kwota kredytu wynosi powyżej 500 złotych 13. Czy Biuro Informacji Kredytowej decyduje o przyznaniu kredytu? Biuro Informacji Kredytowej przesyła kredytodawcy tylko rzeczywisty stan zobowiązań klienta, bez wydawania opinii Biuro Informacji Kredytowej nie decyduje o przyznaniu kredytu obie odpowiedzi są poprawne 2

3 14. Przez jaki okres dane o nierzetelnym kredytobiorcy przechowywane są w Biurze Informacji Kredytowej? 10 lat od momentu spłaty zobowiązania 5 lat od momentu spłaty zobowiązania 2 lata od momentu spłaty zobowiązania 15. Nowa Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. zastąpiła ustawę z dnia: 20 sierpnia 2010 r. 20 stycznia 2001 r. 20 lipca 2001 r. 16. Jaki organ ustala wysokość stóp procentowych w Polsce, które decydują m.in. o oprocentowaniu kredytów i lokat? Komisja Nadzoru Finansowego Rada Polityki Pieniężnej Ministerstwo Finansów 17. Karencja to okres, w którym? posiadamy zobowiązanie kredytowe zawieszona jest obsługa rat kredytu w części kapitałowej czekamy na przyznanie kredytu 18. Zdolność kredytowa: jest wyliczana indywidualnie m.in. przez każdy bank lub SKOK, który stosuje własne procedury jest wyliczana na podstawie specjalnego wzoru określonego w ustawie Prawo bankowe jest wyliczana na podstawie wzoru corocznie ustalanego przez KNF 19. Komisja Nadzoru Finansowego podlega nadzorowi: Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Prezesa Rady Ministrów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 20. Kto może wnioskować o dokonanie zmian w bazie danych Biura Informacji Kredytowej np. korygować lub uaktualniać? 21. Jeżeli nigdy nie korzystaliśmy z kredytu ani nie byliśmy poręczycielem, to w Biurze Informacji Kredytowej: informacja o nas jest w pełni pozytywna nie ma o nas żadnej informacji informacja o nas jest negatywna 22. Umowa kredytowa jest umową: konsensualną, jednostronnie zobowiązującą, odpłatną konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną bądź nieodpłatną konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną 23. Oprocentowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego w walucie polskiej składa się z dwóch części: Stawki WIBID + marża Stawki WIBOR/LIBOR/EURIBOR/ + marża Stawki WIBOR + marża 24. W przypadku rat malejących, z każdą kolejną spłatą raty kredytu: kwota kapitału przypadająca na ratę jest taka sama, kwota odsetek rośnie kwota kapitału przypadająca na ratę jest taka sama, kwota odsetek maleje kwota kapitału i odsetek przypadająca na ratę maleje 25. Poprzez jakie instytucje można zastrzec dokumenty w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE? w placówkach banków i na policji tylko w placówkach banków w placówkach banków, na policji i urzędzie wystawiającym ukradziony lub zgubiony dokument 26. Rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczy: kredytów hipotecznych kredytów udzielanych przedsiębiorcom kredytów zabezpieczonych zastawem rejestrowym tylko instytucje, od których pochodzi informacja o kliencie w bazie Biura Informacji Kredytowej tylko banki sam klient, którego informacje dotyczą 3

4 27. Co to jest scoring kredytowy? punktowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt bankowy Procentowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt bankowy punktowa i procentowa metoda oceny wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt bankowy 28. RRSO używamy, gdy chcemy: ocenić ryzyko kredytowe instytucji finansowej porównać oferty kredytowe sprawdzić historię kredytową 29. Na jaki okres rodzice Kuby i Mai ( bohaterów opowiadania Kredytowe potyczki Bikowskich ) wzięli kredyt samochodowy? na 3 lata na 4 lata nie zaciągali kredytu samochodowego 30. Ile może wynosić oprocentowanie pożyczek chwilówek, o których jest mowa w opowiadaniu ( Kredytowe potyczki Bikowskich)? nie więcej niż 24 procent 100 procent kilkaset procent CZĘŚĆ B PYTANIA OTWARTE 1. Wyjaśnij pojęcie pozytywna historia kredytowa i wskaż 3 korzyści jakie niesie za sobą dla osoby ubiegającej się o kredyt. 4

5 2. Wskaż 5 różnic pomiędzy pożyczką a kredytem. 3. Wymień wszystkie działające w Polsce zrzeszenia (grupy) banków spółdzielczych wraz z ich bankami zrzeszającymi. Podaj dokładną liczbę banków spółdzielczych zrzeszon 3. Wymień przynajmniej 4 zabezpieczenia kredytu i opisz jedno wybrane. 5

6 4. Wymień 5 elementów, które składają się na całkowity koszt kredytu. 5. Wymień przynajmniej jedną instytucję, która była współorganizatorem kampanii Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz oraz podaj 4 zasady bezpiecznych pożyczek zgodnie ze wspomnianą kampanią. 6

7 CZĘŚĆ C ZADANIE OPISOWE (zakres objętościowy pracy: objętość pracy nie może być mniejsza niż 1800 i nie większa niż 5400 znaków ze spacjami ) Wyobraź sobie, że ty i twoja rodzina znaleźliście się w podobnej sytuacji jak bohaterowie opowiadania Kredytowe potyczki Bikowskich popsuł się wam komputer i konieczny jest zakup nowego. Niestety twoja rodzina nie posiada żadnych oszczędności na nieprzewidziane wydatki i musicie zakup komputera sfinansować kredytem. Kwota kredytu, jaką potrzebujecie wynosi 3 tys. zł. Masz do wyboru 3 oferty instytucji finansowych, które proponują kredyt na poniżej opisanych zasadach. Wybierz propozycję, która jest najlepsza i uzasadnij swój wybór. Dodatkowo, scharakteryzuj krok po kroku działania, jakie należy podjąć, aby uzyskać kredyt. 1. OFERTA DLA CIEBIE - okres kredytowania: 24 miesiące - stopa oprocentowania: 11,90% w skali roku - opłata przygotowawcza: 600 zł - koszt ubezpieczenia: 450 zł 2. OFERTA KORZYSTNA - okres kredytowania: 12 miesięcy - stopa oprocentowania: 22,00% w skali roku - prowizja za udzielenie kredytu: 8% 3. OFERTA SUPER RATA - okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy - stopa oprocentowania: 14,9% w skali roku - prowizja za udzielenie kredytu: 5% - koszt ubezpieczenia: 800 zł 7

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazywam się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy wypełnić wielkimi literami) Nazwisko:.... Imię:. Mieszkam w: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:. Miasto: Kod pocztowy:..... Województwo:.... Tel. kontaktowy: e-mail:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazywam się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy wypełnić wielkimi literami) Nazwisko:.... Imię:. Mieszkam w: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:. Miasto: Kod pocztowy:..... Województwo:.... Tel. kontaktowy: e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Bank Spółdzielczy w Data wpływu (dd-mm-rrrr): Przemkowie Numer w rejestrze: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU I. Podstawowe informacje o wnioskowanym kredycie: 1. Rodzaj kredytu: gotówkowy gotówkowy zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY

Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY Umowa o Kartę Kredytową IKEA FAMILY ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

JAK MĄDRZE POŻYCZYĆ PIENIĄDZE?

JAK MĄDRZE POŻYCZYĆ PIENIĄDZE? K Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce JAK MĄDRZE POŻYCZYĆ PIENIĄDZE? Warszawa Gdańsk, 2008 K Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo