Data Temat Godziny Wykładowca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data Temat Godziny Wykładowca"

Transkrypt

1 Harmonogram zajęć w ramach Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO (IV edycja) organizowanych przez Uniwersytet Opolski przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (zajęcia odbywać się będą w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego mieszczącej się w budynku Collegium Iuridicum ul. Katowicka 87A) Nr zajęć Data Temat Godziny Wykładowca Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro /8 Podstawowe funkcje rynków finansowych /4g/ Konwergencja systemów finansowych /4g/ dr hab. Tomasz Nieborak prof. UAM Poznań Polityka fiskalna w Unii Walutowej /6 Znaczenie i uzasadnienie kryteriów konwergencji nominalnej Maastricht /4g/ Kryteria z Maastricht a Pakt Stabilności i Wzrostu /2g/ dr hab. Tomasz Nieborak prof. UAM Poznań

2 Euro w roli waluty międzynarodowej /8 Warunki konieczne dla kreacji pieniądza międzynarodowego /4g/ Funkcje pieniądza międzynarodowego /4g/ dr hab. Tomasz Nieborak prof. UAM Poznań Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie /4 Idea, cele i sekwencja integracji gospodarczej w Europie / 4g/ Międzynarodowe stosunki gospodarcze /4 Makroekonomiczne związki gospodarki krajowej z gospodarką światową. Konkurencyjność gospodarki a międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska - Polus, prof Międzynarodowe stosunki gospodarcze /8 Międzynarodowa integracja gospodarcza, Międzynarodowy system walutowy, Międzynarodowe stosunki finansowe dr hab. Aleksandra Trzcielińska - Polus, prof Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie / 8 Procesy tworzenia Unii Walutowej w Europie /4 g/ dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof.

3 Integracja jako proces wtórny względem procesów globalizacji /2g/ Unia walutowa jako najważniejszy stopień integracji ekonomicznej /2g/ Polityka pieniężna w Unii Walutowej /8 Pojęcia, cele i instrumenty polityki pieniężnej /4g/ Rola i skuteczność współczesnej polityki pieniężnej /4g/ dr Piotr Stanisławiszyn Zagadnienia z makroekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych /4 Polityki fiskalne, Dysproporcje gospodarcze, Zagadnienia z makroekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych /4 Problemy makroekonomii i podstawowe wielkości makroekonomiczne, Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna, Polityka fiskalna, Dysproporcje gospodarcze dr Grzegorz Balawajder Budżet UE /8 Zasady tworzenia budżetu ogólnego UE /2g/ Procedura uchwalania budżetu /4g/ Metody koordynacji polityki budżetowej w UE /2g/ dr Piotr Stanisławiszyn

4 Polityka fiskalna w Unii Walutowej/8 Rola zdyscyplinowanej i przewidywalnej polityki fiskalnej w Unii Walutowej /4g/ Reguły w polityce fiskalnej UE /4g/ Teoretyczne podstawy integracji monetarnej /8 Tzw. stara i nowa TOOW wprowadzenie do kryteriów konwergencji nominalnej /4g/ Endogeniczność kryteriów OOW /4g/ Specyfikacja polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty /8 Postęp w zakresie konwergencji nominalnej /2g/ Dysparytet w zakresie konwergencji realnej /2g/ Czynniki determinujące wybór scenariusza integracji /2g/ Zaburzenia w międzynarodowym systemie finansowym a przystąpienie do strefy euro /2g/ Polityka pieniężna w Unii Walutowej /5 Rola tzw. kotwicy nominalnej w polityce makroekonomicznej /4g/ Polityka pieniężna EBC w perspektywie 10 lat funkcjonowania euro /1g/ dr Piotr Stanisławiszyn dr Magdalena Stawicka UEWr dr Magdalena Stawicka UEWr dr Przemysław Malinowski

5 Korzyści i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro /8 Korzyści krótko i średniookresowe /4g/ Integracja rynków finansowych, wzrost handlu i inwestycji / 4g/ Korzyści i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro /4 Czynniki determinujące skalę korzyści i kosztów oraz szans i zagrożeń /4g/ dr Andrzej Michór dr Andrzej Michór Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro /4 Koszty dostosowań krótkookresowych (wymiana pieniądza, logistyki, efekty cenowe) /4g/ Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro /8 Porzucenie polityki pieniężnej /4g/ Ryzyko boomu i przegrzania gospodarki /4g/ dr Edyta Rutkowska- Tomaszewska UWr dr Edyta Rutkowska- Tomaszewska UWr

6 Specyfikacja polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty /4 Cechy strukturalne polskiej gospodarki /4g/ Perspektywy integracji walutowej w Europie /4 Przypadki Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii /2g/ Dylematy okresu przedakcesyjnego (optymalna policy mix, wymogi proceduralne, konieczność przejścia przez ERM II, etc.) /2g/ Perspektywy integracji walutowej w Europie /8 Kryzys finansowy a funkcjonowanie strefy euro /4g/ Zdolność nowych krajów członkowskich do integracji walutowej /4g/ Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro /6 Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe UE /4g/ Eliminacja ryzyka kursowego i home bias a przemiany w architekturze rynków finansowych /2g/ Polityka pieniężna w Unii Walutowej /3 Polityka pieniężna EBC w perspektywie 10 lat funkcjonowania euro /3g/ dr Wioletta Turowska UEWr dr Joanna Ryszka dr Joanna Ryszka dr Andrzej Michór dr Przemysław Malinowski

7 Europejski Bank Centralny / 6 EBC, ESBC i Eurosystem /4g/ Cele i zadania ESBC /2g/ Europejski Bank Centralny /8 godz/ Organy decyzyjne EBC /4g/ Niezależność i przejrzystość działań banku centralnego /4g/ Budżet UE /2 Perspektywy harmonizacji podatków / 2g/ Euro w roli waluty międzynarodowej /6 Korzyści i ryzyka wynikające z posiadania waluty międzynarodowej /4g/ Architektura międzynarodowego systemu finansowego a przyszłość unii walutowej /2g/ Rezerwa Rezerwa KONSULTACJE 14 EGZAMIN 15 EGZAMIN POPRAWKOWY godzin wykładowych 170 godzin, 1 zjazd 15 godzin konsultacje, 1 zjazd 5 godzin egzamin końcowy dr Edyta Rutkowska- Tomaszewska UWr dr Przemysław Malinowski mgr Michał Ciecierski dr Grzegorz Balawajder

8 Liczba godzin A. Trzcielińska Polus 12 T. Nieborak 22 P. Stanisławiszyn 24 M. Stawicka 16 S. Grochalski 12 M. Ciecierski 2 G. Balawajder 14 P. Malinowski 16 J. Ryszka 12 V. Turowska 4 E. Rutkowska Tomaszewska 18 A. Michór 18

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: socjologia 1 stacjonarne - -

Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: socjologia 1 stacjonarne - - Nazwa przedmiotu: Ekonomia Kod ECTS: 14200 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Instytut Socjologii Studia Kierunek Stopień Tryb Specjalność Specjalizacja Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO

KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (64) 2013 Jakub KRACIUK 1 KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO Streszczenie Kryzys finansowy strefy euro ujawnił niedoskonałości unii gospodarczo-walutowej, budowanej w Europie.

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Uroczyście zakończono studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Uroczyście zakończono studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro czasopismo studiów podyplomowych «Mechanizmy funkcjonowania strefy euro» Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego zrealizowany przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego NR 2

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

Wstęp..2. Rozdział I Istota i geneza euro, jako podstawa Unii Monetarnej w Europie...4 1.1. Istota i geneza wspólnej waluty euro...

Wstęp..2. Rozdział I Istota i geneza euro, jako podstawa Unii Monetarnej w Europie...4 1.1. Istota i geneza wspólnej waluty euro... Spis treści Wstęp..2 Rozdział I Istota i geneza euro, jako podstawa Unii Monetarnej w Europie...4 1.1. Istota i geneza wspólnej waluty euro...4 Rozdział II Korzyści i koszty utworzenia strefy euro 2.1

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Strefa euro konwergencja nominalna vs realna

Strefa euro konwergencja nominalna vs realna Strefa euro konwergencja nominalna vs realna Głównym celem pracy jest dowiedzenie, że w strefie euro nie nastąpiła wystarczająca konwergencja nominalna, rozumiana jako spełnienie kryteriów określonych

Bardziej szczegółowo

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Barbara Galimska Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Gotowość Polski i polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro

Gotowość Polski i polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro Karolina Gębska Gotowość Polski i polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C

2 prof. zw. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska Człowiek wobec zagrożeń cywilizacji XXI wieku Socjologia, Praca socjalna 0600-BUCA2C WYKAZ SEMINARIÓW MAGISTERSKICH PRZEZNACZONYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA: ROK I, SEM. 2 Lp. Imię i nazwisko wykładowcy Temat seminarium

Bardziej szczegółowo

Piotr Kawala. Nowa Europa. Europa zostanie wykuta w kryzysach i będzie sumą rozwiązań przyjętych dla rozwiązania tych kryzysów. Jean Monnet. 1.

Piotr Kawala. Nowa Europa. Europa zostanie wykuta w kryzysach i będzie sumą rozwiązań przyjętych dla rozwiązania tych kryzysów. Jean Monnet. 1. Piotr Kawala Nie będzie Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. Obecne problemy w strefie euro wynikają z niedostatecznego poziomu integracji państw tworzących strefę. Jedyny sposób na wyjście z kryzysu

Bardziej szczegółowo