Ulotka opis zmian do wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

2 Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności... 5 Poprawione funkcje... 5 Moduł: Handel... 6 Nowa funkcjonalność... 6 Zmiana funkcjonalności... 7 Poprawione funkcje... 9 Wydruki Dodatki Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Dodatki Moduł: Księga Inwentarzowa Poprawione funkcje Moduł: Kadry i Płace Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Dodatki Moduł: Serwis... 22

3 Poprawione funkcje Moduł: Systemowe Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Dodatki Moduł: Workflow Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Dodatki Nowa funkcjonalność Poprawione funkcje enova 365 multi Interfejs przeglądarkowy Moduł: CRM Nowa funkcjonalność Poprawione funkcje Moduł: Handel Zmiana funkcjonalności Nowa funkcjonalność Moduł: Kasa Dodatki Moduł: Księga Dodatki Moduł: Net Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Informacje Techniczna Moduł: Kadry i Płace Poprawione funkcje Moduł: Pulpity HR... 28

4 Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Moduł: Systemowe Dodatki... 30

5 enova 365 standard Moduł: CRM Nowa funkcjonalność CRM: dodano możliwość sprawdzania w bazie VIES statusu kontrahenta. Baza VIES to elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto za pośrednictwem VIES pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1) Poczta CRM: dodano obsługę przeterminowanych certyfikatów SSL w poczcie wychodzącej. Kontrahent/Import danych z GUS: dodanie komunikatu informującego o aktualizacji bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zastąpienie często pojawiającego się, w trakcie importu danych kontrahenta, komunikatu "Błędny kod" informacją " Baza danych GUS w trakcie aktualizacji. Prosimy spróbować później.". Zmiana funkcjonalności Kopiowanie zadań: funkcjonalność została poszerzona o kopiowanie operatora prowadzącego jak również wykonującego. Definicja projektu: na definicji projektu zwiększono długość pola 'Nazwa' do 60 znaków. Poprawione funkcje Kopiowanie kontrahenta: Dodano funkcjonalność kopiowania kontrahenta podczas dodawania nowej osoby kontaktowej z poziomu zadań CRM Skrzynka odbiorcza: poprawiono działanie lokatora na liście Skrzynka odbiorcza w Poczcie CRM. Wiadomość przywrócono możliwość powiązywania wiadomości mailowych ze zdarzeniami, zleceniami serwisowymi oraz wypożyczalniami. Zadania: poprawiono błąd polegający na tym, że przy zamykaniu 'zadania powiązanego' (które zostało otwarte z poziomu formularza 'zadania głównego'), nie był wywoływany formularz 'zadania generowanego przy zamknięciu' (o ile takie zadanie zdefiniowano). Projekty: na formularzu projektu, zakładka Kalendarz, poprawiono funkcjonalność otwierania zadań przypisanych do projektu. Zadania otwierają się po dwukrotnym kliknięciu w obiekt.

6 Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Dokumenty handlowe: czynność zmiany kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie została zastąpiona czynnością Zmień zatwierdzony dokument o szerszym zakresie działania. Umożliwia ona zmianę następujących parametrów (nagłówkowych) zatwierdzonego dokumentu: Kontrahent, Odbiorca, Numer obcy, Opis, Sposób zapłaty, Termin płatności. Czynność jest dostępna dla nierozliczonych dokumentów, które w ewidencji księgowej mają status Bufor. Dokumenty handlowe: rozszerzono możliwości filtrowania pozycji dokumentu nadrzędnego, które są przenoszone na dokument podrzędny. Obecnie w definicji relacji można ustalić, czy podczas tworzenia dokumentu podrzędnego do filtrowania pozycji mają być zastosowane ustawienia z definicji relacji, czy z definicji dokumentu podrzędnego. Dokumenty handlowe: udostępniono czynność ułatwiającą dzielenie płatności dokumentu. Dostępne jest dzielenie na netto (w walucie dokumentu) i VAT w PLN oraz na dowolną ilość miesięcznych rat. Podział na raty można określić poprzez ilość rat (kwota zostanie wyliczona) albo kwotę (ilość zostanie wyliczona). Dokumenty handlowe: dodano nową czynność Usuń wskazanie dostawy. Działa z poziomu otwartego formularza dla zaznaczonych pozycji. Dostępna dla ról: Administrator, Sprzedaż-ADM, Sprzedaż-Dyrektor. Dokumenty zafiskalizowane: dodano komunikat informujący o braku fiskalizacji, gdy dokument zatwierdzany jest funkcją z menu Czynności. Definicja dokumentu: obok obecnych opcji dotyczących sposobu inicjowania daty dostawy dodano kolejną: wg cechy. Umożliwia ona zastosowanie algorytmu ustalania daty dostawy w kodzie algorytmicznej cechy zdefiniowanej dla dokumentu handlowego. Uwaga. Inicjowanie daty dostawy za pomocą cechy następuje w momencie tworzenia dokumentu, zmiana parametrów tego dokumentu w drodze późniejszej edycji nie skutkuje już aktualizacją daty dostawy wg algorytmu cechy. Pomocnicza lista towarów: ulepszono działanie pól Workers.CenyKontrahenta. Obecnie można ich użyć na liście towarów otwieranej z poziomu dokumentu. Będą w nich wyświetlane wartości cen i rabatów takie, jakie znajdą się w pozycji dokumentu. Przed dodaniem pozycji można więc wyświetlić na tej liście rabat i cenę po rabacie dla kontrahenta wybranego na dokumencie. Intrastat: dodano czynność Zmiana danych dla Intrastatu, dostępną na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Po wywołaniu funkcji nastąpi aktualizacja kodów CN, masy netto i kraju pochodzenia w pozycjach zaznaczonych dokumentów na podstawie danych z kart towarów, o ile w karcie towaru dane te są określone (niepuste). Czynność jest dostępna dla dokumentów, które mają być uwzględnione w Intrastacie, zarówno będących w buforze, jak i zatwierdzonych, niezależnie od ich stanu w ewidencji dokumentów. Jeśli w danym okresie będzie wygenerowana deklaracja Intrastat danego typu (Wywóz lub Przywóz), to czynność nie dokona zmian.

7 Konfiguracja dokumentu: dodano opcję 'Kod opis' do parametru 'Nazwa towaru' na zakładce Wydruki w definicji dokumentu. Produkcja: umożliwiono agregowanie pozycji w dokumentach generowanych w relacjach produkcyjnych (ze zleceń produkcyjnych). Agregowanie według towaru działa po włączeniu standardowego parametru definicji relacji. Produkcja: na liście zleceń produkcyjnych dodano możliwość filtrowania według relacji produkcyjnych, czyli np. wyświetlenia zleceń, do których nie wygenerowano dokumentów rozchodu surowców. Produkcja: umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów wydania surowców i przyjęcia produktów (w relacjach produkcyjnych) podczas zatwierdzania zlecenia. Produkcja: dodano obsługę przeliczników jednostek w relacjach produkcyjnych. Po tej zmianie na dokumentach podrzędnych utworzonych w relacjach do ZP można zmienić jednostkę. Relacja rozliczy się ilościowo zgodnie z przelicznikiem pomiędzy jednostkami w ZP i w podrzędnym dokumencie. Produkcja: w technologii umożliwiono opcjonalne określanie magazynu z dokładnością do surowca/produktu. Pozwala to automatycznie rozdzielać dokumenty magazynowe zgodnie z tym przypisaniem. Nie blokuje ono jednak możliwości wygenerowania dokumentu z innym magazynem, niż określony w pozycji technologii, jeśli w definicji relacji włączono okno pośrednie wyboru pozycji. Zmiana funkcjonalności Dokumenty handlowe: Poprawiono działanie czynności 'Anulowanie dokumentu' w przypadku jej wykorzystania dla dokumentu końcowego rozliczającego fakturę zaliczkową. Dotychczas po wykonaniu tej czynności nie było usuwane rozliczenie faktury zaliczkowej, nie można więc było do niej wystawić kolejnej faktury końcowej. Dokumenty handlowe: ulepszono działanie listy towarów otwieranej w trybie do wyboru z poziomu dokumentu z włączonym zapisem na bieżąco. Obecnie ustawienie filtra na tej liście jest pamiętane na czas wystawiania dokumentu. Wystawienie kolejnego dokumentu przywraca domyślne ustawienie pól filtra Korekta dokumentu: poprawiono zachowanie systemu w przypadku, gdy korygujemy fakturę z pozycją ze zwykłą stawką VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem i stawką '-'. Obecnie po uzupełnieniu parametru Nabywca podatnik na karcie towarowej i zmianie stawki na korekcie nie trzeba już edytować pozycji w celu zaznaczenia parametru Nabywca podatnik. Pozycje dokumentu: zmodyfikowano wyliczanie rabatu pozycji dokumentu. Zmiana polega na rezygnacji z obsługi pola Rabat w karcie kontrahenta (pole nie będzie widoczne w karcie kontrahenta). Jego rolę pełni podobne pole Rabat towaru (umieszczone poniżej pierwszego) aktywne, jeśli w definicji którejkolwiek ceny włączono naliczanie rabatu indywidualnego wszystkich towarów. Rezygnacja z obsługi wymienionego pola w żaden sposób nie ogranicza możliwości wyliczenia rabatów, pozwala natomiast w pełni nim sterować. Pole Rabat z karty kontrahenta nie podlegało regułom określonym w definicji ceny i tym samym nie można było wyłączyć naliczania tego rabatu w

8 dokumentach. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych baz. W bazach konwertowanych wyliczenie rabatów będzie działać według dotychczasowych reguł. Pozycje dokumentu: dodano prezentację ceny kartotekowej na liście cen wywoływanym poprzez czynność 'Wybierz cenę...' (F6) na dokumencie. Dotychczas na tej liście była prezentowana wyłącznie cena po rabacie. Zatwierdzanie dokumentu handlowego: zmieniono kolejność zakładek okna zatwierdzania dokumentu. Obecnie na pierwszej zakładce wyświetlana jest lista przecen, czyli ustalania nowych cen sprzedaży. Jeśli zatwierdzamy dokument, w definicji którego włączono proponowanie przeceny, to okno zatwierdzania zawsze otworzy się na zakładce Przecena. Zmiana ma na celu doprowadzenie do pełnej zgodności ze starym oknem zatwierdzania, dostępnym w wersjach 9.x. Generowanie faktur z poziomu wpłat: w oknie pośrednim czynności 'Wystaw fakturę' dostępnej z poziomu wpłaty (KP) dodano możliwość wskazania daty generowanego dokumentu. Data nie może być wcześniejsza, niż data wpłaty. Limit kredytowy: ze względów wydajnościowych z kontroli limitu kredytowego i należności przeterminowanych wykluczono kontrahenta!incydentalny. W nowych bazach zmieniono ustawienie limitu na karcie kontrahenta!incydentalny na nieograniczony. Kompletacja: w wariancie z włączoną edycją składników kompletacji umożliwiono edycję ceny lub wartości usługi wchodzącej w skład kompletu. Zamienniki w kompletacji: zmodyfikowano formularz zamienników w procesie kompletacji. Formularz podaje pozycję produktu z dokumentu KPL, z którą powiązany jest zamieniany składnik. Cennik kontrahenta: zmodyfikowano działanie listy Cennik kontrahenta. Obecnie prezentowane na tej liście ceny są ustalone z uwzględnieniem aktualnych przecen okresowych. Płatność gotówką: jeśli operator ma przypisaną kasę domyślną, to będzie ona podpowiadana nie tylko na fakturach (jak dotychczas), ale i na korektach do tych faktur. Czynność 'Kopiowanie dokumentu': wprowadzono zmianę polegającą na tym, że kopiowanie z pobieraniem zasobów z kopiowanego, generuje obroty na bazie wskazanego przyjęcia z pominięciem metody ogólnej obrotów ustawionych na definicji magazynu. Produkcja: umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych (rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w przypadku licencji na moduł Produkcja. Produkcja: poprawiono obsługę licencji Handel w zakresie dostępu do elementów modułu Produkcja. Dotychczas licencja na moduł Handel pozwalała na wygenerowanie zlecenia produkcyjnego w relacji, np. z zamówienia, co nie powinno być dostępne, gdyż do tworzenia zleceń produkcyjnych wymagana jest licencja na moduł Produkcja. Czytnik kodów kreskowych: umożliwiono wprowadzenie kodu kreskowego partii na pozycji dokumentu przyjęcia (zakładka Partie i zasoby) za pomocą czytnika. Do takiego działania niezbędne jest włączenie obsługi czytnika kodów kreskowych w konfiguracji (Systemowe).

9 Definicja ceny: zakładkę Grupy okna definicji ceny zastąpiono dwiema: Cenniki i Rabaty. Na pierwszej zgromadzono parametry dotyczące sposobu ustalania ceny początkowej, na drugiej - dotyczące algorytmu naliczania rabatów. Generator zamówień: poprawiono działanie ustawień domyślnych Poprawione funkcje Dokumenty handlowe i księgowe: zmieniono sposób numerowania tygodni w roku na zgodny z normą ISO Według normy pierwszy tydzień roku to ten, w którym występuje czwarty stycznia. Zmiana będzie mieć skutek od Dokumenty handlowe i magazynowe: poprawiono błąd obsługi wpłat (zaliczek) dołączanych do dokumentów magazynowych. Jeśli do wielu dokumentów WZ2 dołączono tę samą wpłatę, następnie utworzono z tych dokumentów zbiorczą fakturę, wpłata dołączała się do faktury wielokrotnie (tyle razy, do ilu dokumentów WZ była dołączona). Takiej faktury nie można było zatwierdzić. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie przypisywania się domyślnej kasy operatora na dokumentach zakupu. Dokumenty handlowe - przeliczenia walutowe: zmieniono działanie systemu w przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu walutowego. Jeśli pozycje w walucie nie były ręcznie edytowane (pochodzą z cennika, zostały automatycznie przeliczone po danym kursie), to po zmianie daty wystawienia i wynikającej z tego zmianie kursu, pozycja w walucie przelicza się ponownie wg cen z cennika po nowym kursie. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie filtra typu towaru w definicji relacji. Dotychczas wybranie opcji Opakowania nie miało skutku (na dokument podrzędny przenosiły się wszystkie pozycje, a nie tylko opakowania). Dokumenty handlowe: w standardowym ustawieniu kolumn pomocniczej listy towarów (otwieranej np. z poziomu dokumentu) dodano kolumnę z ceną netto po rabacie, czyli taką, która znajdzie się w pozycji wystawianego dokumentu. Jeśli lista jest otwierana bez kontekstu dokumentu (dokładniej kontrahenta i definicji ceny), w kolumnie są wyświetlane zera. Zmiana dotyczy nowych baz. Dokumenty magazynowe: poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu dokumentu magazynowego nie można było dodać nowej wpłaty do kasy dołączonej do dokumentu, do rozliczenia z przyszłym dokumentem handlowym. Okno pośrednie relacji: poprawiono pojawianie się okna pośredniego z pozycjami w przypadku dołączania dokumentu nadrzędnego. Relacje: poprawiono rozliczanie dokumentu zamówienia z dokumentem MM. Poprzednio częściowa realizacja zamówienia dokumentem MM powodowała całkowite rozliczenie kopiowanej na MM pozycji. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu z dokumentu PAR na dokument FVP w relacji PAR>FVP. Wybór kontrahenta innego niż Incydentalny powodował zerowanie rabatu dokumentu. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu w relacji pomiędzy dokumentem nadrzędnym i podrzędnym. Dotychczas przy ustawieniu parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji

10 na wartość Tylko ilość na dokument podrzędny niepotrzebnie przenosiły się rabaty z nadrzędnego, obecnie wyliczają się zgodnie z definicją ceny przypisaną do generowanego dokumentu. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono wyświetlanie danych w oknie z listą dokumentów, które można ręcznie dołączyć w relacji do wskazanego dokumentu. Dotychczas lista mogła być pusta, jeśli dokument nie miał wybranego kontrahenta. Obecnie w takim przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty możliwe do dołączenia, bez względu na kontrahenta. Relacje/rozliczanie pozycji: poprawiono rozliczanie ilościowe pozycji w sytuacjach, np. gdy na zamówieniu ZO zapisano towar w innej jednostce niż podstawowa, a pozycja była rozliczana więcej niż jedną fakturą. Dotychczas okno pośrednie między ZO i FV nie uwzględniało poprawnie przelicznika między jednostkami po wystawieniu pierwszej faktury. Relacje: przywrócono filtrowanie dokumentów Anulowanych na liście dokumentów prezentowanych w oknie pośrednim menu Relacje - 'Dołącz'. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono następujący błąd: jeśli do dokumentu podrzędnego ręcznie dołączano wielokrotnie ten dokument nadrzędny (np. WZ2->FV2), za każdym razem wybierając inne pozycje, niepotrzebnie tworzyły się kolejne relacje pomiędzy nagłówkami dokumentów. Rozliczenie relacji było przy tym poprawne. Błąd nie miał istotnych skutków poza wielokrotnym wyświetleniem tego samego dokumentu nadrzędnego w menu Relacje. Faktury zaliczkowe: umożliwiono rozliczanie faktur zaliczkowych z fakturami końcowymi z innych magazynów niż magazyn faktury zaliczkowej. Deklaracja Intrastat: poprawiono błąd polegający na niepotrzebnym uwzględnianiu w deklaracji Intrastat usług, jeśli w pozycjach dokumentów z usługami było wypełnione pole: kod CN. Pozycje dokumentów: poprawiono działanie automatycznego wskazania zasobu przy ustawieniu na definicji WZ momentu magazynowego Na bieżąco. W poprzednich wersjach taka konfiguracja nie powodowała wskazania zasobu. Korekty dokumentów: w korektach dokumentów magazynowych (bez tabeli VAT) zastosowano taki sam mechanizm obliczania wartości netto oraz orientacyjnych wartości brutto i VAT, jak w dokumentach handlowych (różnicowy). Zapobiega to powstawaniu groszowych rozbieżności pomiędzy wartością korekty dokumentu handlowego i odpowiadającej mu korekty dokumentu magazynowego. Przeliczniki ilości: poprawiono prezentacje ceny w kolumnie: 'Wartość w cenie zakupu' na karcie kompletacji, przy składnikach, jeśli składnik jest w jednostce wyliczanej, a nie głównej z kartoteki. Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono bieżącą datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą bieżącą. Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika z definicji tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty operacji w ewidencji dokumentów.

11 Kaucje / opakowania: poprawiono błąd obsługi kaucji/opakowań. W pewnych przypadkach, gdy włączono naliczanie płatności na dokumencie opakowań, wygenerowanym automatycznie w relacji do dokumentu handlowego/magazynowego, nie można było zatwierdzić nadrzędnego (głównego) dokumentu. Kopiowanie dokumentu: poprawiono dodawanie pozycji w walucie obcej na dokumencie skopiowanym. Karta towarowa: poprawiono wyświetlanie podsumowania stanu zasobów w przypadku zmiany magazynu. Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji, w trakcie jego edycji na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze dla składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa. Umowy: poprawiono obsługę naliczania faktur do umów cyklicznych, gdy wprowadzono okres zawieszenia bez daty końcowej. Dotychczas, przy nie zamkniętym okresie zawieszenia, faktury dla umowy były naliczane. Dokument MM: poprawiono widoczność magazynu docelowego (ustawienie widoczne na liście przesunięć MM) dla operatorów, którzy nie mają prawa do magazynu docelowego, ale na definicji dokumentu MMP wyrażono zgodę na jego zapis do bufora (parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn ). Symbol magazynu nie był widoczny po jego księgowaniu. Produkcja: poprawiono przeliczanie ilości surowców i wartości kosztów w zleceniu produkcyjnym. W pewnych okolicznościach, w szczególności przy definiowaniu technologii dla ilości produktu różnej od jednostkowej, przeliczenia po zmianie ilości produktów były nieprawidłowe. Produkcja: poprawiono błąd generowania dokumentu rozchodu surowców ze zlecenia produkcyjnego, który występował przy pewnych ustawieniach w definicji RWP i karcie towaru (surowca) dotyczących wyboru dostawy. Wydruki Wydruki dokumentu WZ2: poprawiono wydruk WZ2 z uwzględnieniem rabatu: Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu 'Drukuj Ceny przed rabatem i rabat procentowy'. Wydruk dokumentu ZK: umożliwiono wykorzystanie parametrów 'Numery dokumentów podrzędnych' oraz 'Numery dokumentów nadrzędnych' definicji dokumentu (zakładka Wydruki), po ich włączeniu będzie można drukować numery dokumentów powiązanych podobnie jak ma to miejsce dla FV. Wydruki dokumentów handlowych: rozszerzono możliwość drukowania dodatkowego tekstu nad stopką dokumentu. Obecnie tekst ten może być dynamicznie tworzony cechą określoną w definicji dokumentu. Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży (lista Faktury sprzedaży, Zestawienie): zmieniono sposób prezentacji wartości korekt. W przypadku korekt raport przedstawia różnicę, a nie wartość po korekcie jak dotychczas.

12 Wydruk faktury do paragonu: zmodyfikowano wydruk w taki sposób, że jeśli paragon jest płatny w sposób odroczony, to informacja o płatnościach na wydruku faktury jest taka sama jak na paragonie. Wydruk zlecenia produkcyjnego: na wydruku zlecenia produkcyjnego dodano standardową sekcję z opisem. Zawiera ona opis z dokumentu i z jego definicji. Wydruk korekty faktury: poprawiono prezentację płatności do faktur korygujących. Wraz z opisem Do zwrotu podawana jest kwota bez znaku minus. W kilku poprzednich wersjach kwota była prezentowana jak w tabeli VAT (z minusem w przypadku zwrotów). Raport 'Wiekowanie towarów': na wydruku dodano opisy objaśniające sposób prezentowania danych. Wydruki: Zmieniono działanie wydruku Sprzedaż English. Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu Drukuj ceny przed rabatem i rabat procentowy. Wydruki: dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej stronie po wydruku faktury. Parametr 'Lista nierozliczonych płatności' znajduje się w konfiguracji, na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja 'Zawartość wydruku'. Dodatki EDI: poprawiono działanie mechanizmu ustalania wartości domyślnych parametrów podczas importu komunikatu. Dotychczas nie można było zaimportować pliku, jeśli w bazie znajdowała się jakakolwiek pusta definicja komunikatu. EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Ulepszono w nich kod do importu korekt. Obecnie po zaimportowaniu korekty faktury zostanie automatycznie utworzona korekta dokumentu magazynowego, jeśli tak wynika z konfiguracji. Zmiana dotyczy nowych baz. Zmienione definicje komunikatów można zaimportować do baz istniejących. EDI: w definicjach komunikatów udostępniono metodę ChangeRow(Object, bool). Może ona zostać zastosowana podczas importu do zamiany obiektu utworzonego automatycznie (Row) na inny (Object). Metodę zastosowano w standardowych definicjach komunikatów do obsługi importu korekt. EDI: zmieniono sposób wyświetlania komunikatów generowanych podczas importu dokumentów. Dotychczas każdy komunikat utworzony za pomocą metody msg() był wyświetlany osobno, w nowym oknie. Mogło to powodować niedogodność w przypadku, gdy ilość komunikatów do wyświetlenia podczas importu dokumentu była duża. Obecnie komunikaty nie są wyświetlane na bieżąco, tylko dodawane do listy komunikatów standardowych weryfikatorów, będą więc wyświetlone łącznie podczas zapisu dokumentu. EDI: poprawiono działanie podstawiania domyślnej definicji komunikatu po wskazaniu pliku do importu. Dotychczas nie pomijał on definicji

13 Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: umożliwiono generowanie not odsetkowych dla należności nierozliczonych. Nowy mechanizm dostępny jest jeśli dla definicji Noty odsetkowej na zakładce nota odsetkowa ustawiono pole Typ noty odsetkowej > Nota dla płatności. Na skonwertowanych bazach danych użycie nowego mechanizmu wymaga włączenia. Aktywowanie mechanizmu odbywa się poprzez wykonanie na liście Rozrachunki wg dokumentów czynności > Noty odsetkowe > Włącz mechanizm nowych not odsetkowych. Wykonanie czynności powoduje jednocześnie przeliczenie istniejących należności. Operacja może potrwać kilka minut. Płatność (Zobowiązanie/Należność): termin płatności/data płatności (dla konfiguracji rozrachunków Data zobowiązania/należności wg daty operacji...) zmiany: 1. Mechanizm sterowania datą płatności - jeżeli data operacji dokumentu jest wcześniejsza od daty dokumentu, płatność powstaje z datą operacji. W innym przypadku data płatności równa jest dacie dokumentu (wystawienia). 2. Dodano nową datę odniesienia 'TerminLiczonyOd', dla której liczony jest termin płatności. Pole 'TerminLiczonyOd' jest widoczne po wybraniu z organizatora listy. W przypadku zmian dat ewidencji, podmiotu, sposobu zapłaty, definicji ewidencji następuje aktualizacja terminu płatności. 3.Weryfikacja daty odniesienia (TerminLiczonyOd), program pilnuje aby data nie była wcześniejsza od daty płatności. 4.Dodano opcję umożliwiającą liczenie terminu płatności od daty operacji, dokumentu, ewidencji, wpływu lub domyślnie według ustawień dotychczasowych dla ewidencji. Opcja decydująca o terminie płatności ewidencji dostępna jest na rozszerzeniu definicji dokumentu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/definicje dokumentów). Przelewy: umożliwiono naliczenie przelewów łączonych typu PIT/ZUS dla zobowiązań o zgodnym numerze rachunku bankowego (rachunku urzędu) i zgodnym opisie płatności. Zmiana funkcjonalności Tabele kursowe: zmieniono opis tabel z Kurs średni EBC (EUR) na Europejski Bank Centralny (EUR) oraz NBP (PLN) na Narodowy Bank Polski (PLN). Delegacje PWS: koszty oznaczone w polu 'Rodzaj' jako 'Inne koszty (nierozliczane)' zostają pominięte rozliczeniu delegacji. Czynność 'Kopiuj PK': dodano kopiowanie 'Typu' przelewu na płatności skierowanej do US lub ZUS. W momencie kopiowania dokumentu typu PK, który zawierał rozrachunki z ZUS lub US, program nie przenosił informacji o typie przelewu PIT/ZUS. Przelew typu PIT zmieniany był zawsze na 'Standardowy'. Analogiczna zamiana następowała dla przelewów typu ZUS.

14 Poprawione funkcje Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono odświeżanie filtra podmiot. W poprzednich wersjach po wejściu w szczegóły listy z poziomu rozrachunków wg kontrahentów i wyjściu do głównego widoku filtr podmiot zapamiętywany był dla widoku rozrachunków wg dokumentu. Po zmianie przy wykonaniu wyżej wymienionych czynności filtr pozostaje pusty. Rozrachunki Wg Kontrahentów Praca na wielu bazach danych: poprawiono błąd poruszania się po rozrachunkach na liście 'Rozrachunków wg Kontrahentów' z poziomu listy baz danych bazy głównej - Master. Błąd występował, gdy operator z poziomu bazy głównej przechodził na szczegóły rozrachunków danej bazy podrzędnej. Wydruki Rozrachunki wg dokumentów - Wydruki: struktura wiekowa, analiza płatności oraz wycena rozrachunków walutowych. Poprawiono działanie parametrów 'konto' oraz 'aktualne konto'. W parametrach na formatce z ustawieniami wydruku umożliwiono użycie filtrów * oraz? np. '2??', lub '2*', dodatkowo możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego konta, wartości podaje się po przecinku np. '22?, 21?. Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: na wydruku noty odsetkowej w tabelce prezentującej należności została usunięta kolumna o nazwie Ewidencja - która prezentowała numer dokumentu ewidencji. Dokumenty rozliczeniowe - wydruki: nota odsetkowa.aspx, potwierdzenie salda.aspx, cesja.aspx, rozliczenie zaliczki.aspx, rozliczenie, delegacji.aspx, kompensata.aspx usunięto z części prezentującej dane kontrahenta usunięto kod podmiotu. Na wydrukach po zmianie prezentowana jest wyłącznie nazwa podmiotu. Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Rozrachunki księgowanie - PK Rozrachunków: na liście rozrachunków wg dokumentów dodano nową czynność 'Generuj PK Rozrachunków'. Czynność umożliwia wygenerowanie dla zaznaczonych płatności Dokumentu PK który rozlicza wskazane płatności i generuje nowe nierozliczone. Podczas wywołania czynności możliwa jest zmiana daty i terminu płatności, wskazanie źródła dla opisu i numeru płatności oraz kopiowanie cech lub wskazanie wartości kwotowej z cechy. Dodatkowo dla baz działających z dodatkiem jednostki budżetowe możliwe jest ustawienie syntetyki i syntetycznego słownika. Tak wygenerowany dokument umożliwia przeksięgowanie płatności miedzy kontami księgowymi. Ewidencja pojazdów/pojazdy: umożliwiono wykorzystanie tabeli pojazdów w słownikach ogólnosystemowych (Ogólne/Definicje słowników).

15 Zmiana funkcjonalności Matryce dokumentów: na licencjach typu 'Handel' ukryto w czynnościach możliwość wywołania matryc. Matryce dokumentów dostępne są wyłącznie z licencjami typu 'Księgowość'. Ewidencja pojazdów: dodano możliwość wyboru wartości dla cechy referencyjnej na podstawie tabeli Przejazd. Ewidencja dokumentów VAT/Rejestr VAT: zmieniono sposób obsługi dokumentów ewidencji otwieranych z poziomu list Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT. Po zmianie dokumenty ewidencji otwierane z poziomu wcześniej wymienionych list otwierają się na zakładce VAT. Poprawione funkcje Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia na zakładkę Dane kontrahenta i płatności dla dokumentu nie będącego w buforze - "Nie można dodawać nowego zapisu w tym miejscu" (błąd dotyczył wyłącznie wersji z lini 10.X) Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Zakładka VAT: Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie Tak: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot VAT przy użyciu czynności Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie Tak na dokumencie zakupu. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Ewidencja VAT: poprawiono błędne działanie parametru w konfiguracji Ewidencja VAT/Ogólne/Firma podlega VAT. Gdy parametr był na 'NIE' dokumenty w ewidencji dokumentów posiadały zakładkę VAT z wyłączoną tabelką VAT. Po zmianach dla powyższej konfiguracji zakładka VAT na dokumentach nie wyświetla się. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Zakładka VAT/ElementyVAT: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot ujemnych elementów VAT. Dla specyficznych kwot ujemnych mogły wcześniej powstawać różnice groszowe na kwocie VAT wynikające z zaokrąglenia. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Dodatkowy Nagłówek: poprawiono mechanizm budowania dodatkowego nagłówka na dokumencie ewidencji (Zakładka Ogólne). Błąd występował w przypadku zmiany na dokumencie ewidencji definicji dla której za pomocą rozszerzonych definicji dodano dodatkowy nagłówek. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Dokumenty wewnętrzne nabycia VAT należny i naliczony: Poprawiono mechanizm przenoszenia do pola 'numer dokumentu' numeru 'dokumentu obcego' z modułu handel. Po zmianie w polu 'numer dokumentu ' na liście dokumentów wyświetlany jest numer obcy. Dziennik - Renumeruj i księguj zbiorczo: usprawniono mechanizm renumeracji dekretów w buforze i księgowania. W ramach wykonywanej czynności 'renumeruj i księguj zbiorczo' program najpierw sprawdza dekrety pod względem zachowania chronologii, a potem uruchamia mechanizm renumeracyjny, jeżeli jest taka potrzeba. W ramach usprawnienia przyśpieszono mechanizm renumeracji, po zmianie sprawdzanie chronologii nie inicjuje

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5277... 3 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: ( ) i 12.3 ( )

Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: ( ) i 12.3 ( ) Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.3.1 (12.3.6390) i 12.3 (12.3.6382) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 9.6.5280... 3 Moduł: Kadry Płace...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5185... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova enova 9.2. opis zmian (data publikacji 15.02.2013 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova enova 9.1. opis zmian (data publikacji 14.12.2012 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo