Ulotka opis zmian do wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

2 Spis treści Zmiany w wersji enova 365 standard... 3 Moduł: CRM Dodatki... 3 Moduł: Handel... 3 Nowa funkcjonalność... 3 Moduł: Kadry i Płace... 3 Nowa funkcjonalność... 3 Zmiana funkcjonalności Wydruki... 5 Moduł: Kasa... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności Dodatki... 6 Moduł: Księga Moduł: Systemowe Moduł: Workflow... 7 Dodatki... 7 enova 365 multi... 7 Interfejs przeglądarkowy... 7 Moduł: Handel... 7 Wydruki... 7 Moduł: Net Moduł: Workflow Poprzednie wersje... 8

3 Zmiany w wersji enova 365 standard Moduł: CRM Kontrahent: poprawiono działanie funkcji Dane z GUS. Usunięto komunikat Błędny kod, który pojawiał się w przypadku poprawnego wpisania kodu CAPTCHA. Dodatki enova SMS: dodano weryfikatory, które nie pozwalają wysłać wiadomości sms, jeżeli nie jest podany numer odbiorcy lub kiedy treść smsa jest pusta. Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Filtrowanie: poprawiono zapamiętywanie wybranego filtra wielo-wyboru magazynów na liście Stanów magazynowych. Obecnie wybrany filtr zapamiętuje się na czas pracy z programem (sesji) i jego ustawienie jest wspólne dla list: Stany magazynowe oraz Towary i usługi. Ceny i rabaty: ujednolicono ustawianie wartości parametrów pozycji dokumentu: KorektaCeny i KorektaRabatu podczas generowania dokumentu podrzędnego w relacji. Obecnie oba te parametry w dokumencie podrzędnym są zaznaczone, jeśli w definicji relacji wybrano przenoszenie Ilości i wartości lub Ilości i ceny i odznaczone, jeśli włączono przenoszenie tylko ilości. Zaznaczenie parametrów skutkuje brakiem przeliczania cen i rabatów po zmianie kontrahenta lub towaru. Dotychczas opisaną regułą był objęty jedynie parametr KorektaCeny. Moduł: Kadry i Płace Nowa funkcjonalność Deklaracje PFRON: dostosowano wysyłkę deklaracji PFRON do najnowszej wersji programu SODiR Off-line Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe wzory formularzy WND. Kwoty dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych zostały ujednolicone dla wszystkich firm.

4 Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 kwoty dofinansowań wg. stopnia niepełnosprawności: 1. Znaczny: - ze schorzeniem specjalnym: bez schorzenia specjalnego: Umiarkowany: - ze schorzeniem specjalnym: bez schorzenia specjalnego: Lekki: - ze schorzeniem specjalnym: bez schorzenia specjalnego: 450. Zmiana funkcjonalności Weryfikator dla deklaracji zgłoszeniowej ZUS: dla anulowanych umów cywilnoprawnych dodano weryfikator o treści 'Naliczono deklarację dla anulowanej umowy' podczas generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZZA, ZWUA. Uwaga: Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZWUA mogą być generowane dla anulowanych umów cywilnoprawnych wyłącznie z pozycji otwartej konkretnej Umowy > zakładka 'Deklaracje'. Czynności seryjne 'Przygotuj ZUA i ZZA, Przygotuj ZWUA' dostępne z listy Kadry/Umowy nie powodują naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla anulowanych umów cywilnoprawnych. Definicja elementu wynagrodzenia: w przypadku definiowania elementu wynagrodzenia za pomocą edytora algorytmu umożliwiono skorzystanie w algorytmie z zakładki staż pracy. Wydruki Wydruk 'Wykorzystanie urlopów na żądanie': na liście pracowników w Kadrach pod drukarką w części 'Ewidencja normy, czasu pracy' dodano nowy wydruk 'Wykorzystanie urlopów na żądanie'. Wydruk prezentuje informacje o przysługującym limicie i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego na żądanie. Wydruk 'GUS DG-1': poprawiono wykazywanie na wydruku DG-1 wynagrodzenia brutto osoby, która po zwolnieniu w trakcie miesiąca otrzymała dodatkowe wynagrodzenie na przykład Ekwiwalent za czas urlopu. Wynagrodzenie to nie było uwzględnione na wydruku DG-1, jeżeli na opcjach raportu był zaznaczony parametr 'Elementy wg okresu LP': TAK. Wydruk DG-1 jest dostępny pod drukarką w części GUS na liście pracowników w Kadrach. Wydruk 'RP-7- kapitał początkowy': uaktualniono wydruk 'Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) do najnowszej wersji dostępnej na stronie Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach lub na kartotece pracownika.

5 Wydruk 'Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3': uaktualniono deklaracje 'ZAP-3 (2) - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem' do najnowszej wersji dostępnej na stronie Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach lub na kartotece pracownika. Wydruk 'Zestawienie list płac': zmodyfikowano wydruk 'Zestawienie list płac' w sekcji 'Podatek Vat (stawka)'. Na wydruku uwzględniono kwoty z umów cywilnoprawnych naliczonych z Podatkiem VAT. Wydruki 'Pełna lista płac', 'Paski wypłat': poprawiono generowanie wydruków 'Pełna lista płac' i 'Pasek wypłaty, dostępnych spod listy Płace/Listy płac, na których występują zobowiązania w różnych walutach np. w PLN i EUR. W takiej sytuacji wywołanie wydruków kończyło się błędem 'Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach PLN i EUR'. Wydruk 'Pasek wypłat : na opcjach wydruku 'Pasek wypłat' dostępnego z listy Płace/Wypłaty dodano parametr 'Fundusze'. Parametr standardowo ustawiony jest na NIE. Po zaznaczeniu parametru na TAK na wydruku pojawia się dodatkowa tabela z informacją o składce na Fundusz Pracy i FGŚP. Wydruk 'Paski wypłat : na opcjach wydruku 'Paski wypłat' dostępnego z listy Płace/Listy płac dodano parametr 'Kolejność wg def. element.'. Parametr standardowo ustawiony jest TAK. Po zaznaczeniu parametru TAK kolejność elementów będzie pobierana z definicji elementu z zakładki 'Ogólne', z parametru 'Kolejność na listach płac'. Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Dokumenty rozliczeniowe/noty odsetkowe: do formularza naliczenia noty odsetkowej dodano parametr 'Tylko rozliczone'. Zaznaczenie parametru na Tak umożliwia wygenerowanie noty dla płatności całkowicie rozliczonych. Zmiana funkcjonalności Windykacja: dostosowano nowy mechanizm naliczania odsetek dla rozrachunków windykowanych. Noty można naliczać dla należności nierozliczonych oraz wcześniejszą metodą dla rozliczonych po terminie. Czynność 'Noty odsetkowe' została rozszerzona o dodatkowe filtrowanie według stanu bieżącego i stanu kolejnego dla not. Windykacja: w czynnościach zmian stanu windykacji umożliwiono zmianę stanu dla należności które mają przypisane różne stany windykacji. Dokumenty rozliczeniowe/cesja: usunięto błąd w naliczeniu cesji związany z niepoprawnym ujmowaniem podmiotu nadrzędnego na dokumencie cesji oraz

6 na generowanej nowej płatności w dokumencie cesji. Przed poprawą błędu na dokumencie jako podmiot nadrzędny podczas naliczenia został wybierany podmiot podrzędny. Dodatki Import wyciągów bankowych: poprawiono mechanizm nadawania liczby porządkowej dla wpłat i wypłat generowanych z operacji bankowych na raporcie eśp w sytuacji gdy do wyciągu z wprowadzonymi wcześniej zapłatami zaimportowano kolejne wpłaty/wypłaty. Przed zmianą zaimportowane zapłaty powodowały przenumerowanie wcześniej wprowadzonych wpłat, po zmianie dla nowo zaimportowanych wpłat/wypłat nadawane są kolejne numery LP. Import wyciągów bankowych: dodano nowe komunikaty wyświetlane po wybraniu 'Potwierdzenia identyfikacji' zbiorczo dla kilku dokumentów. Gdy z zaznaczonych dokumentów potwierdzenie identyfikacji dokona się chociażby na jednej operacji, uzyskamy komunikat: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' zmieniła X zapisów. Czy zapisać zmiany?". Jeżeli żadna operacja nie zostanie potwierdzona, pojawi się informacja: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' nie zmieniła żadnego zapisu". Moduł: Księga Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: poprawiono działanie domyślnej daty dekretu w sytuacji, gdy w konfiguracji dla dokumentów zakupu została wybrana data operacji. W poprzednich wersjach zastosowanie takiej konfiguracji kończyło się błędem "Nieobsługiwany typ daty księgowania ewidencji zakupu DataOperacji (ZR/2014/? - Bufor)". Moduł: Systemowe Listy: Poprawiono błąd związany z zapisem filtrów na listach. Jeżeli w organizatorze widoku zdefiniowany został filtr, który nie posiadał nazwy to przy ponownym wczytaniu listy nie zapisywał się.

7 Moduł: Workflow Dodatki Harmonogram zadań: dodano flagę umożliwiającą ograniczenie wykonywania kodu tylko za pośrednictwem Harmonogramu zadań. Przykład zastosowania: var ishz = Soneta.Business.GlobalTools.IsSchedulerSession(Task); if(ishz) { //Akcja } Poniżej opisano zmiany dla poszczególnych interfejsów. enova 365 multi Interfejs przeglądarkowy Moduł: Handel Wydruki Wydruki dokumentów: w interfejsie przeglądarkowym udostępniono wydruk Specyfikacja eksportowa dla dokumentu WZ. Dotychczas był on dostępny wyłącznie w standardowym interfejsie okienkowym. Moduł: Net Sortowanie danych na listach: poprawiono błąd powstający przy próbie sortowania np. listy dokumentów po kolumnie Opis (Memo text). Moduł: Workflow Kreatory: poprawiono problem występujący w wersji 10.3 dotyczący przechodzenia w dowolnej kolejności po krokach kreatora. Kreatory: poprawiono obsługę definiowalnych list edycyjnych na zakładkach kreatora.

8 Poprzednie wersje Zmiany w wersji enova 365 standard Moduł: CRM Nowa funkcjonalność CRM: dodano możliwość sprawdzania statusu kontrahenta w bazie VIES. Baza VIES to elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto, za pośrednictwem VIES, pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1). Poczta CRM: dodano obsługę przeterminowanych certyfikatów SSL w poczcie wychodzącej. Kontrahent/Import danych z GUS: dodano komunikat informujący o aktualizacji bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym zastąpiono komunikat: "Błędny kod" (pojawiający się podczas importu danych kontrahenta w trakcie aktualizacji bazy danych przez GUS) informacją: " Baza danych GUS w trakcie aktualizacji. Prosimy spróbować później.". Zmiana funkcjonalności Kopiowanie zadań: funkcjonalność została poszerzona o kopiowanie operatorów: prowadzącego i wykonującego. Definicja projektu: na definicji projektu zwiększono długość pola Nazwa do 60 znaków. Kopiowanie kontrahenta: dodano funkcjonalność kopiowania kontrahenta podczas dodawania nowej osoby kontaktowej z poziomu zadań CRM. Skrzynka odbiorcza: poprawiono działanie lokatora na liście Skrzynka odbiorcza w Poczcie CRM. Wiadomość przywrócono możliwość powiązywania wiadomości mailowych ze zdarzeniami, zleceniami serwisowymi oraz wypożyczalniami.

9 Zadania: poprawiono błąd polegający na tym, że przy zamykaniu Zadania powiązanego (które zostało otwarte z poziomu formularza Zadanie główne ), nie był wywoływany formularz Zadanie generowane przy zamknięciu (o ile takie zadanie zdefiniowano). Projekty: na formularzu projektu, w zakładce Kalendarz, poprawiono funkcjonalność otwierania zadań przypisanych do projektu. Zadania otwierają się po dwukrotnym kliknięciu w obiekt. Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Dokumenty handlowe: czynność zmiany kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie została zastąpiona czynnością Zmień zatwierdzony dokument o szerszym zakresie działania. Umożliwia ona zmianę następujących parametrów (nagłówkowych) zatwierdzonego dokumentu: Kontrahent, Odbiorca, Numer obcy, Opis, Sposób zapłaty, Termin płatności. Czynność jest dostępna dla nierozliczonych dokumentów, które w ewidencji księgowej mają status Bufor. Dokumenty handlowe: rozszerzono możliwości filtrowania pozycji dokumentu nadrzędnego, które są przenoszone na dokument podrzędny. Obecnie w definicji relacji można ustalić, czy podczas tworzenia dokumentu podrzędnego do filtrowania pozycji mają być zastosowane ustawienia z definicji relacji, czy z definicji dokumentu podrzędnego. Dokumenty handlowe: udostępniono czynność ułatwiającą dzielenie płatności dokumentu. Dostępne jest dzielenie na netto (w walucie dokumentu) i VAT w PLN oraz na dowolną ilość miesięcznych rat. Podział na raty można określić poprzez ilość rat (kwota zostanie wyliczona) albo kwotę (ilość zostanie wyliczona). Dokumenty handlowe: dodano nową czynność Usuń wskazanie dostawy. Działa z poziomu otwartego formularza dla zaznaczonych pozycji. Dostępna dla ról: Administrator, Sprzedaż-ADM, Sprzedaż-Dyrektor. Dokumenty zafiskalizowane: dodano komunikat informujący o braku fiskalizacji, gdy dokument zatwierdzany jest funkcją z menu Czynności. Definicja dokumentu: obok obecnych opcji dotyczących sposobu inicjowania daty dostawy dodano kolejną: wg cechy. Umożliwia ona zastosowanie algorytmu ustalania daty dostawy w kodzie algorytmicznej cechy zdefiniowanej dla dokumentu handlowego. Uwaga. Inicjowanie daty dostawy za pomocą cechy następuje w momencie tworzenia dokumentu, zmiana parametrów tego dokumentu w drodze późniejszej edycji nie skutkuje już aktualizacją daty dostawy wg algorytmu cechy. Pomocnicza lista towarów: ulepszono działanie pól Workers.CenyKontrahenta. Obecnie można ich użyć na liście towarów otwieranej z poziomu dokumentu. Będą w nich wyświetlane wartości cen i rabatów takie, jakie znajdą się w pozycji dokumentu. Przed dodaniem pozycji można więc wyświetlić na tej liście rabat i cenę po rabacie dla kontrahenta wybranego na dokumencie.

10 Intrastat: dodano czynność Zmiana danych dla Intrastatu, dostępną na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Po wywołaniu funkcji nastąpi aktualizacja kodów CN, masy netto i kraju pochodzenia w pozycjach zaznaczonych dokumentów na podstawie danych z kart towarów, o ile w karcie towaru dane te są określone (niepuste). Czynność jest dostępna dla dokumentów, które mają być uwzględnione w Intrastacie, zarówno będących w buforze, jak i zatwierdzonych, niezależnie od ich stanu w ewidencji dokumentów. Jeśli w danym okresie będzie wygenerowana deklaracja Intrastat danego typu (Wywóz lub Przywóz), to czynność nie dokona zmian. Konfiguracja dokumentu: dodano opcję 'Kod opis' do parametru 'Nazwa towaru' na zakładce Wydruki w definicji dokumentu. Produkcja: umożliwiono agregowanie pozycji w dokumentach generowanych w relacjach produkcyjnych (ze zleceń produkcyjnych). Agregowanie według towaru działa po włączeniu standardowego parametru definicji relacji. Produkcja: na liście zleceń produkcyjnych dodano możliwość filtrowania według relacji produkcyjnych, czyli np. wyświetlenia zleceń, do których nie wygenerowano dokumentów rozchodu surowców. Produkcja: umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów wydania surowców i przyjęcia produktów (w relacjach produkcyjnych) podczas zatwierdzania zlecenia. Produkcja: dodano obsługę przeliczników jednostek w relacjach produkcyjnych. Po tej zmianie na dokumentach podrzędnych utworzonych w relacjach do ZP można zmienić jednostkę. Relacja rozliczy się ilościowo zgodnie z przelicznikiem pomiędzy jednostkami w ZP i w podrzędnym dokumencie. Produkcja: w technologii umożliwiono opcjonalne określanie magazynu z dokładnością do surowca/produktu. Pozwala to automatycznie rozdzielać dokumenty magazynowe zgodnie z tym przypisaniem. Nie blokuje ono jednak możliwości wygenerowania dokumentu z innym magazynem, niż określony w pozycji technologii, jeśli w definicji relacji włączono okno pośrednie wyboru pozycji. Zmiana funkcjonalności Dokumenty handlowe: Poprawiono działanie czynności 'Anulowanie dokumentu' w przypadku jej wykorzystania dla dokumentu końcowego rozliczającego fakturę zaliczkową. Dotychczas po wykonaniu tej czynności nie było usuwane rozliczenie faktury zaliczkowej, nie można więc było do niej wystawić kolejnej faktury końcowej. Dokumenty handlowe: ulepszono działanie listy towarów otwieranej w trybie do wyboru z poziomu dokumentu z włączonym zapisem na bieżąco. Obecnie ustawienie filtra na tej liście jest pamiętane na czas wystawiania dokumentu. Wystawienie kolejnego dokumentu przywraca domyślne ustawienie pól filtra Korekta dokumentu: poprawiono zachowanie systemu w przypadku, gdy korygujemy fakturę z pozycją ze zwykłą stawką VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem i stawką '-'. Obecnie po uzupełnieniu parametru Nabywca podatnik na karcie towarowej i zmianie stawki na korekcie nie trzeba już edytować pozycji w celu zaznaczenia parametru Nabywca podatnik.

11 Pozycje dokumentu: zmodyfikowano wyliczanie rabatu pozycji dokumentu. Zmiana polega na rezygnacji z obsługi pola Rabat w karcie kontrahenta (pole nie będzie widoczne w karcie kontrahenta). Jego rolę pełni podobne pole Rabat towaru (umieszczone poniżej pierwszego) aktywne, jeśli w definicji którejkolwiek ceny włączono naliczanie rabatu indywidualnego wszystkich towarów. Rezygnacja z obsługi wymienionego pola w żaden sposób nie ogranicza możliwości wyliczenia rabatów, pozwala natomiast w pełni nim sterować. Pole Rabat z karty kontrahenta nie podlegało regułom określonym w definicji ceny i tym samym nie można było wyłączyć naliczania tego rabatu w dokumentach. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych baz. W bazach konwertowanych wyliczenie rabatów będzie działać według dotychczasowych reguł. Pozycje dokumentu: dodano prezentację ceny kartotekowej na liście cen wywoływanym poprzez czynność 'Wybierz cenę...' (F6) na dokumencie. Dotychczas na tej liście była prezentowana wyłącznie cena po rabacie. Zatwierdzanie dokumentu handlowego: zmieniono kolejność zakładek okna zatwierdzania dokumentu. Obecnie na pierwszej zakładce wyświetlana jest lista przecen, czyli ustalania nowych cen sprzedaży. Jeśli zatwierdzamy dokument, w definicji którego włączono proponowanie przeceny, to okno zatwierdzania zawsze otworzy się na zakładce Przecena. Zmiana ma na celu doprowadzenie do pełnej zgodności ze starym oknem zatwierdzania, dostępnym w wersjach 9.x. Generowanie faktur z poziomu wpłat: w oknie pośrednim czynności 'Wystaw fakturę' dostępnej z poziomu wpłaty (KP) dodano możliwość wskazania daty generowanego dokumentu. Data nie może być wcześniejsza, niż data wpłaty. Limit kredytowy: ze względów wydajnościowych z kontroli limitu kredytowego i należności przeterminowanych wykluczono kontrahenta!incydentalny. W nowych bazach zmieniono ustawienie limitu na karcie kontrahenta!incydentalny na nieograniczony. Kompletacja: w wariancie z włączoną edycją składników kompletacji umożliwiono edycję ceny lub wartości usługi wchodzącej w skład kompletu. Zamienniki w kompletacji: zmodyfikowano formularz zamienników w procesie kompletacji. Formularz podaje pozycję produktu z dokumentu KPL, z którą powiązany jest zamieniany składnik. Cennik kontrahenta: zmodyfikowano działanie listy Cennik kontrahenta. Obecnie prezentowane na tej liście ceny są ustalone z uwzględnieniem aktualnych przecen okresowych. Płatność gotówką: jeśli operator ma przypisaną kasę domyślną, to będzie ona podpowiadana nie tylko na fakturach (jak dotychczas), ale i na korektach do tych faktur. Czynność 'Kopiowanie dokumentu': wprowadzono zmianę polegającą na tym, że kopiowanie z pobieraniem zasobów z kopiowanego, generuje obroty na bazie wskazanego przyjęcia z pominięciem metody ogólnej obrotów ustawionych na definicji magazynu.

12 Produkcja: umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych (rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w przypadku licencji na moduł Produkcja. Produkcja: poprawiono obsługę licencji Handel w zakresie dostępu do elementów modułu Produkcja. Dotychczas licencja na moduł Handel pozwalała na wygenerowanie zlecenia produkcyjnego w relacji, np. z zamówienia, co nie powinno być dostępne, gdyż do tworzenia zleceń produkcyjnych wymagana jest licencja na moduł Produkcja. Czytnik kodów kreskowych: umożliwiono wprowadzenie kodu kreskowego partii na pozycji dokumentu przyjęcia (zakładka Partie i zasoby) za pomocą czytnika. Do takiego działania niezbędne jest włączenie obsługi czytnika kodów kreskowych w konfiguracji (Systemowe). Definicja ceny: zakładkę Grupy okna definicji ceny zastąpiono dwiema: Cenniki i Rabaty. Na pierwszej zgromadzono parametry dotyczące sposobu ustalania ceny początkowej, na drugiej - dotyczące algorytmu naliczania rabatów. Generator zamówień: poprawiono działanie ustawień domyślnych Dokumenty handlowe i księgowe: zmieniono sposób numerowania tygodni w roku na zgodny z normą ISO Według normy pierwszy tydzień roku to ten, w którym występuje czwarty stycznia. Zmiana będzie mieć skutek od Dokumenty handlowe i magazynowe: poprawiono błąd obsługi wpłat (zaliczek) dołączanych do dokumentów magazynowych. Jeśli do wielu dokumentów WZ2 dołączono tę samą wpłatę, następnie utworzono z tych dokumentów zbiorczą fakturę, wpłata dołączała się do faktury wielokrotnie (tyle razy, do ilu dokumentów WZ była dołączona). Takiej faktury nie można było zatwierdzić. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie przypisywania się domyślnej kasy operatora na dokumentach zakupu. Dokumenty handlowe - przeliczenia walutowe: zmieniono działanie systemu w przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu walutowego. Jeśli pozycje w walucie nie były ręcznie edytowane (pochodzą z cennika, zostały automatycznie przeliczone po danym kursie), to po zmianie daty wystawienia i wynikającej z tego zmianie kursu, pozycja w walucie przelicza się ponownie wg cen z cennika po nowym kursie. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie filtra typu towaru w definicji relacji. Dotychczas wybranie opcji Opakowania nie miało skutku (na dokument podrzędny przenosiły się wszystkie pozycje, a nie tylko opakowania). Dokumenty handlowe: w standardowym ustawieniu kolumn pomocniczej listy towarów (otwieranej np. z poziomu dokumentu) dodano kolumnę z ceną netto po rabacie, czyli taką, która znajdzie się w pozycji wystawianego dokumentu. Jeśli lista jest otwierana bez kontekstu dokumentu (dokładniej kontrahenta i definicji ceny), w kolumnie są wyświetlane zera. Zmiana dotyczy nowych baz.

13 Dokumenty magazynowe: poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu dokumentu magazynowego nie można było dodać nowej wpłaty do kasy dołączonej do dokumentu, do rozliczenia z przyszłym dokumentem handlowym. Okno pośrednie relacji: poprawiono pojawianie się okna pośredniego z pozycjami w przypadku dołączania dokumentu nadrzędnego. Relacje: poprawiono rozliczanie dokumentu zamówienia z dokumentem MM. Poprzednio częściowa realizacja zamówienia dokumentem MM powodowała całkowite rozliczenie kopiowanej na MM pozycji. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu z dokumentu PAR na dokument FVP w relacji PAR>FVP. Wybór kontrahenta innego niż Incydentalny powodował zerowanie rabatu dokumentu. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu w relacji pomiędzy dokumentem nadrzędnym i podrzędnym. Dotychczas przy ustawieniu parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji na wartość Tylko ilość na dokument podrzędny niepotrzebnie przenosiły się rabaty z nadrzędnego, obecnie wyliczają się zgodnie z definicją ceny przypisaną do generowanego dokumentu. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono wyświetlanie danych w oknie z listą dokumentów, które można ręcznie dołączyć w relacji do wskazanego dokumentu. Dotychczas lista mogła być pusta, jeśli dokument nie miał wybranego kontrahenta. Obecnie w takim przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty możliwe do dołączenia, bez względu na kontrahenta. Relacje/rozliczanie pozycji: poprawiono rozliczanie ilościowe pozycji w sytuacjach, np. gdy na zamówieniu ZO zapisano towar w innej jednostce niż podstawowa, a pozycja była rozliczana więcej niż jedną fakturą. Dotychczas okno pośrednie między ZO i FV nie uwzględniało poprawnie przelicznika między jednostkami po wystawieniu pierwszej faktury. Relacje: przywrócono filtrowanie dokumentów Anulowanych na liście dokumentów prezentowanych w oknie pośrednim menu Relacje - 'Dołącz'. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono następujący błąd: jeśli do dokumentu podrzędnego ręcznie dołączano wielokrotnie ten dokument nadrzędny (np. WZ2->FV2), za każdym razem wybierając inne pozycje, niepotrzebnie tworzyły się kolejne relacje pomiędzy nagłówkami dokumentów. Rozliczenie relacji było przy tym poprawne. Błąd nie miał istotnych skutków poza wielokrotnym wyświetleniem tego samego dokumentu nadrzędnego w menu Relacje. Faktury zaliczkowe: umożliwiono rozliczanie faktur zaliczkowych z fakturami końcowymi z innych magazynów niż magazyn faktury zaliczkowej. Deklaracja Intrastat: poprawiono błąd polegający na niepotrzebnym uwzględnianiu w deklaracji Intrastat usług, jeśli w pozycjach dokumentów z usługami było wypełnione pole: kod CN. Pozycje dokumentów: poprawiono działanie automatycznego wskazania zasobu przy ustawieniu na definicji WZ momentu magazynowego Na bieżąco. W poprzednich wersjach taka konfiguracja nie powodowała wskazania zasobu.

14 Korekty dokumentów: w korektach dokumentów magazynowych (bez tabeli VAT) zastosowano taki sam mechanizm obliczania wartości netto oraz orientacyjnych wartości brutto i VAT, jak w dokumentach handlowych (różnicowy). Zapobiega to powstawaniu groszowych rozbieżności pomiędzy wartością korekty dokumentu handlowego i odpowiadającej mu korekty dokumentu magazynowego. Przeliczniki ilości: poprawiono prezentacje ceny w kolumnie: 'Wartość w cenie zakupu' na karcie kompletacji, przy składnikach, jeśli składnik jest w jednostce wyliczanej, a nie głównej z kartoteki. Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono bieżącą datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą bieżącą. Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika z definicji tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty operacji w ewidencji dokumentów. Kaucje / opakowania: poprawiono błąd obsługi kaucji/opakowań. W pewnych przypadkach, gdy włączono naliczanie płatności na dokumencie opakowań, wygenerowanym automatycznie w relacji do dokumentu handlowego/magazynowego, nie można było zatwierdzić nadrzędnego (głównego) dokumentu. Kopiowanie dokumentu: poprawiono dodawanie pozycji w walucie obcej na dokumencie skopiowanym. Karta towarowa: poprawiono wyświetlanie podsumowania stanu zasobów w przypadku zmiany magazynu. Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji, w trakcie jego edycji na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze dla składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa. Umowy: poprawiono obsługę naliczania faktur do umów cyklicznych, gdy wprowadzono okres zawieszenia bez daty końcowej. Dotychczas, przy nie zamkniętym okresie zawieszenia, faktury dla umowy były naliczane. Dokument MM: poprawiono widoczność magazynu docelowego (ustawienie widoczne na liście przesunięć MM) dla operatorów, którzy nie mają prawa do magazynu docelowego, ale na definicji dokumentu MMP wyrażono zgodę na jego zapis do bufora (parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn ). Symbol magazynu nie był widoczny po jego księgowaniu. Produkcja: poprawiono przeliczanie ilości surowców i wartości kosztów w zleceniu produkcyjnym. W pewnych okolicznościach, w szczególności przy definiowaniu technologii dla ilości produktu różnej od jednostkowej, przeliczenia po zmianie ilości produktów były nieprawidłowe. Produkcja: poprawiono błąd generowania dokumentu rozchodu surowców ze zlecenia produkcyjnego, który występował przy pewnych ustawieniach w definicji RWP i karcie towaru (surowca) dotyczących wyboru dostawy.

15 Wydruki Wydruki dokumentu WZ2: poprawiono wydruk WZ2 z uwzględnieniem rabatu: Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu 'Drukuj Ceny przed rabatem i rabat procentowy'. Wydruk dokumentu ZK: umożliwiono wykorzystanie parametrów 'Numery dokumentów podrzędnych' oraz 'Numery dokumentów nadrzędnych' definicji dokumentu (zakładka Wydruki), po ich włączeniu będzie można drukować numery dokumentów powiązanych podobnie jak ma to miejsce dla FV. Wydruki dokumentów handlowych: rozszerzono możliwość drukowania dodatkowego tekstu nad stopką dokumentu. Obecnie tekst ten może być dynamicznie tworzony cechą określoną w definicji dokumentu. Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży (lista Faktury sprzedaży, Zestawienie): zmieniono sposób prezentacji wartości korekt. W przypadku korekt raport przedstawia różnicę, a nie wartość po korekcie jak dotychczas. Wydruk faktury do paragonu: zmodyfikowano wydruk w taki sposób, że jeśli paragon jest płatny w sposób odroczony, to informacja o płatnościach na wydruku faktury jest taka sama jak na paragonie. Wydruk zlecenia produkcyjnego: na wydruku zlecenia produkcyjnego dodano standardową sekcję z opisem. Zawiera ona opis z dokumentu i z jego definicji. Wydruk korekty faktury: poprawiono prezentację płatności do faktur korygujących. Wraz z opisem Do zwrotu podawana jest kwota bez znaku minus. W kilku poprzednich wersjach kwota była prezentowana jak w tabeli VAT (z minusem w przypadku zwrotów). Raport 'Wiekowanie towarów': na wydruku dodano opisy objaśniające sposób prezentowania danych. Wydruki: Zmieniono działanie wydruku Sprzedaż English. Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu Drukuj ceny przed rabatem i rabat procentowy. Wydruki: dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej stronie po wydruku faktury. Parametr 'Lista nierozliczonych płatności' znajduje się w konfiguracji, na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja 'Zawartość wydruku'. Dodatki EDI: poprawiono działanie mechanizmu ustalania wartości domyślnych parametrów podczas importu komunikatu. Dotychczas nie można było zaimportować pliku, jeśli w bazie znajdowała się jakakolwiek pusta definicja komunikatu. EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Ulepszono w nich kod do importu korekt. Obecnie po zaimportowaniu korekty faktury zostanie automatycznie utworzona korekta dokumentu magazynowego, jeśli tak wynika z konfiguracji. Zmiana dotyczy nowych baz. Zmienione definicje komunikatów można zaimportować do baz istniejących.

16 EDI: w definicjach komunikatów udostępniono metodę ChangeRow(Object, bool). Może ona zostać zastosowana podczas importu do zamiany obiektu utworzonego automatycznie (Row) na inny (Object). Metodę zastosowano w standardowych definicjach komunikatów do obsługi importu korekt. EDI: zmieniono sposób wyświetlania komunikatów generowanych podczas importu dokumentów. Dotychczas każdy komunikat utworzony za pomocą metody msg() był wyświetlany osobno, w nowym oknie. Mogło to powodować niedogodność w przypadku, gdy ilość komunikatów do wyświetlenia podczas importu dokumentu była duża. Obecnie komunikaty nie są wyświetlane na bieżąco, tylko dodawane do listy komunikatów standardowych weryfikatorów, będą więc wyświetlone łącznie podczas zapisu dokumentu. EDI: poprawiono działanie podstawiania domyślnej definicji komunikatu po wskazaniu pliku do importu. Dotychczas nie pomijał on definicji Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: umożliwiono generowanie not odsetkowych dla należności nierozliczonych. Nowy mechanizm dostępny jest jeśli dla definicji Noty odsetkowej na zakładce nota odsetkowa ustawiono pole Typ noty odsetkowej > Nota dla płatności. Na skonwertowanych bazach danych użycie nowego mechanizmu wymaga włączenia. Aktywowanie mechanizmu odbywa się poprzez wykonanie na liście Rozrachunki wg dokumentów czynności > Noty odsetkowe > Włącz mechanizm nowych not odsetkowych. Wykonanie czynności powoduje jednocześnie przeliczenie istniejących należności. Operacja może potrwać kilka minut. Płatność (Zobowiązanie/Należność): termin płatności/data płatności (dla konfiguracji rozrachunków Data zobowiązania/należności wg daty operacji...) zmiany: 1. Mechanizm sterowania datą płatności - jeżeli data operacji dokumentu jest wcześniejsza od daty dokumentu, płatność powstaje z datą operacji. W innym przypadku data płatności równa jest dacie dokumentu (wystawienia). 2. Dodano nową datę odniesienia 'TerminLiczonyOd', dla której liczony jest termin płatności. Pole 'TerminLiczonyOd' jest widoczne po wybraniu z organizatora listy. W przypadku zmian dat ewidencji, podmiotu, sposobu zapłaty, definicji ewidencji następuje aktualizacja terminu płatności. 3.Weryfikacja daty odniesienia (TerminLiczonyOd), program pilnuje aby data nie była wcześniejsza od daty płatności. 4.Dodano opcję umożliwiającą liczenie terminu płatności od daty operacji, dokumentu, ewidencji, wpływu lub domyślnie według ustawień dotychczasowych dla ewidencji. Opcja decydująca o terminie płatności ewidencji dostępna jest na rozszerzeniu definicji dokumentu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/definicje dokumentów).

17 Przelewy: umożliwiono naliczenie przelewów łączonych typu PIT/ZUS dla zobowiązań o zgodnym numerze rachunku bankowego (rachunku urzędu) i zgodnym opisie płatności. Zmiana funkcjonalności Tabele kursowe: zmieniono opis tabel z Kurs średni EBC (EUR) na Europejski Bank Centralny (EUR) oraz NBP (PLN) na Narodowy Bank Polski (PLN). Delegacje PWS: koszty oznaczone w polu 'Rodzaj' jako 'Inne koszty (nierozliczane)' zostają pominięte rozliczeniu delegacji. Czynność 'Kopiuj PK': dodano kopiowanie 'Typu' przelewu na płatności skierowanej do US lub ZUS. W momencie kopiowania dokumentu typu PK, który zawierał rozrachunki z ZUS lub US, program nie przenosił informacji o typie przelewu PIT/ZUS. Przelew typu PIT zmieniany był zawsze na 'Standardowy'. Analogiczna zamiana następowała dla przelewów typu ZUS. Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono odświeżanie filtra podmiot. W poprzednich wersjach po wejściu w szczegóły listy z poziomu rozrachunków wg kontrahentów i wyjściu do głównego widoku filtr podmiot zapamiętywany był dla widoku rozrachunków wg dokumentu. Po zmianie przy wykonaniu wyżej wymienionych czynności filtr pozostaje pusty. Rozrachunki Wg Kontrahentów Praca na wielu bazach danych: poprawiono błąd poruszania się po rozrachunkach na liście 'Rozrachunków wg Kontrahentów' z poziomu listy baz danych bazy głównej - Master. Błąd występował, gdy operator z poziomu bazy głównej przechodził na szczegóły rozrachunków danej bazy podrzędnej. Wydruki Rozrachunki wg dokumentów - Wydruki: struktura wiekowa, analiza płatności oraz wycena rozrachunków walutowych. Poprawiono działanie parametrów 'konto' oraz 'aktualne konto'. W parametrach na formatce z ustawieniami wydruku umożliwiono użycie filtrów * oraz? np. '2??', lub '2*', dodatkowo możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego konta, wartości podaje się po przecinku np. '22?, 21?. Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: na wydruku noty odsetkowej w tabelce prezentującej należności została usunięta kolumna o nazwie Ewidencja - która prezentowała numer dokumentu ewidencji. Dokumenty rozliczeniowe - wydruki: nota odsetkowa.aspx, potwierdzenie salda.aspx, cesja.aspx, rozliczenie zaliczki.aspx, rozliczenie, delegacji.aspx, kompensata.aspx usunięto z części prezentującej dane kontrahenta usunięto kod podmiotu. Na wydrukach po zmianie prezentowana jest wyłącznie nazwa podmiotu.

18 Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Rozrachunki księgowanie - PK Rozrachunków: na liście rozrachunków wg dokumentów dodano nową czynność 'Generuj PK Rozrachunków'. Czynność umożliwia wygenerowanie dla zaznaczonych płatności Dokumentu PK który rozlicza wskazane płatności i generuje nowe nierozliczone. Podczas wywołania czynności możliwa jest zmiana daty i terminu płatności, wskazanie źródła dla opisu i numeru płatności oraz kopiowanie cech lub wskazanie wartości kwotowej z cechy. Dodatkowo dla baz działających z dodatkiem jednostki budżetowe możliwe jest ustawienie syntetyki i syntetycznego słownika. Tak wygenerowany dokument umożliwia przeksięgowanie płatności miedzy kontami księgowymi. Ewidencja pojazdów/pojazdy: umożliwiono wykorzystanie tabeli pojazdów w słownikach ogólnosystemowych (Ogólne/Definicje słowników). Zmiana funkcjonalności Matryce dokumentów: na licencjach typu 'Handel' ukryto w czynnościach możliwość wywołania matryc. Matryce dokumentów dostępne są wyłącznie z licencjami typu 'Księgowość'. Ewidencja pojazdów: dodano możliwość wyboru wartości dla cechy referencyjnej na podstawie tabeli Przejazd. Ewidencja dokumentów VAT/Rejestr VAT: zmieniono sposób obsługi dokumentów ewidencji otwieranych z poziomu list Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT. Po zmianie dokumenty ewidencji otwierane z poziomu wcześniej wymienionych list otwierają się na zakładce VAT. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia na zakładkę Dane kontrahenta i płatności dla dokumentu nie będącego w buforze - "Nie można dodawać nowego zapisu w tym miejscu" (błąd dotyczył wyłącznie wersji z lini 10.X) Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Zakładka VAT: Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie Tak: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot VAT przy użyciu czynności Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie Tak na dokumencie zakupu. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Ewidencja VAT: poprawiono błędne działanie parametru w konfiguracji Ewidencja VAT/Ogólne/Firma podlega VAT. Gdy parametr był na 'NIE' dokumenty w ewidencji dokumentów posiadały zakładkę VAT z wyłączoną tabelką VAT. Po zmianach dla powyższej konfiguracji zakładka VAT na dokumentach nie wyświetla się.

19 Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Zakładka VAT/ElementyVAT: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot ujemnych elementów VAT. Dla specyficznych kwot ujemnych mogły wcześniej powstawać różnice groszowe na kwocie VAT wynikające z zaokrąglenia. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Dodatkowy Nagłówek: poprawiono mechanizm budowania dodatkowego nagłówka na dokumencie ewidencji (Zakładka Ogólne). Błąd występował w przypadku zmiany na dokumencie ewidencji definicji dla której za pomocą rozszerzonych definicji dodano dodatkowy nagłówek. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Dokumenty wewnętrzne nabycia VAT należny i naliczony: Poprawiono mechanizm przenoszenia do pola 'numer dokumentu' numeru 'dokumentu obcego' z modułu handel. Po zmianie w polu 'numer dokumentu ' na liście dokumentów wyświetlany jest numer obcy. Dziennik - Renumeruj i księguj zbiorczo: usprawniono mechanizm renumeracji dekretów w buforze i księgowania. W ramach wykonywanej czynności 'renumeruj i księguj zbiorczo' program najpierw sprawdza dekrety pod względem zachowania chronologii, a potem uruchamia mechanizm renumeracyjny, jeżeli jest taka potrzeba. W ramach usprawnienia przyśpieszono mechanizm renumeracji, po zmianie sprawdzanie chronologii nie inicjuje się od pierwszego dekretu w okresie obrachunkowym, a od pierwszego dekretu w okresie nie zrenumerowanym, w związku z czym cały proces księgowania przebiega szybciej. Schematy księgowe: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia miedzy zakładkami schematów księgowych o tym samym typie. Opis analityczny: przywrócono działanie wyróżnika opisu analitycznego dla dokumentów różnych typów ewidencji. Od wersji 10.0 wyróżnik działał tylko dla dokumentów jednego typu, obecnie działa tak samo dla wszystkich dokumentów ewidencji. Wydruki Deklaracja VAT-7 -Zestawienie VAT-7 (wydruk pomocniczy na deklaracji VAT-7): poprawiono ujmowanie kwot w pozycji 11 i 12. Przed zmianą wydruk nie poprawnie ujmował w wymienionych pozycjach sprzedaż dla kontrahenta krajowego na stawce NP. Deklaracja CIT-8: na wydruku deklaracji zaktualizowano podstawę prawną deklaracji. Ewidencja pojazdów: dodano wymagalność parametru "Pojazd" na wydrukach Zestawienie kosztów eksploatacji i Rozliczenie przejazdów. Dodatki Eksporty enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej Uwaga: aby eksporty działały należy uaktualnić plik dll. Importy enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej. Uwaga: aby inporty działały należy uaktualnić plik dll.

20 Moduł: Księga Inwentarzowa Kartoteka środka trwałego - Plan amortyzacji: poprawiono mechanizm generowania amortyzacji dla której plan wykraczał poza datę W takim przypadku operacja generowania plan jest przerywana z wyżej wymienioną datą bez komunikatu błędu i naliczony zostaje odpis bieżący. Informacja o przekroczonej dacie trafia do okna log. W poprzednich wersjach przy próbie wygenerowania amortyzacji dla tak długiego okresu pojawiał się błąd uniemożliwiający naliczenie amortyzacji. Moduł: Kadry i Płace Nowa funkcjonalność Kartoteka pracownika/kadry/ Ogólne/Zdjęcie pracownika: dodano możliwość wyświetlenia zdjęcia pracownika w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Ogólne. Zdjęcie z nazwą 'Zdjęcie główne' należy podłączyć, jako załącznik lub odnośnik w asystencie. Uwaga: 1. Dla enova 365 pulpit pracownika oraz enova 365 Kadry i Płace zdjęcie musi być udostępnione, jako załącznik, a nie odnośnik. 2. Jeżeli chcemy, aby 'Zdjęcie główne' było wyświetlone w module enova 365 pulpit pracownika należy dodatkowo po podłączeniu zdjęcia, przejść w tryb wyświetlenia załączników, jako lista. Następnie otworzyć załącznik i na zakładce enovanet oznaczyć parametr 'Widoczny w enovanet'. Kartoteka pracownika/kadry/wieloetatowość: w kartotece pracownika na zakładce Wieloetatowość dodano opcję 'Kopiuj podstawowe dane kadrowe', umożliwiającą skopiowanie podstawowych danych kadrowych z etatu głównego pracownika znajdujących się na zakładkach Kadry/Ogólne oraz Kadry/Adresy. Dodatkowo dodano sekcję 'Listy powiązane z listami pracownika z etatem głównym', w której dodano parametry: -'Historia zatrudnienia i wykształcenia'-po zaznaczeniu pola na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia oraz Kadry/Wykształcenie zostaną wyświetlone odpowiednio listy Historii zatrudnienia oraz Ukończonych szkół z etatu głównego. -'Inne dochody'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładce Kadry/Podst. składek FP i FGŚP w sekcji 'Inne dochody' zostanie wyświetlona lista zgodna z etatem głównym. -'Zbiegi tytułów ubezpieczeń'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładce 'Kadry/Podst. składek ZUS' w sekcji 'Zbiegi tytułów ubezpieczeń' zostanie wyświetlona lista zbiegów zgodna z listą na etacie głównym.

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo