Ulotka opis zmian do wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

2 Spis treści Zmiany w wersji enova 365 standard... 3 Moduł: CRM Dodatki... 3 Moduł: Handel... 3 Nowa funkcjonalność... 3 Moduł: Kadry i Płace... 3 Nowa funkcjonalność... 3 Zmiana funkcjonalności Wydruki... 5 Moduł: Kasa... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności Dodatki... 6 Moduł: Księga Moduł: Systemowe Moduł: Workflow... 7 Dodatki... 7 enova 365 multi... 7 Interfejs przeglądarkowy... 7 Moduł: Handel... 7 Wydruki... 7 Moduł: Net Moduł: Workflow Poprzednie wersje... 8

3 Zmiany w wersji enova 365 standard Moduł: CRM Kontrahent: poprawiono działanie funkcji Dane z GUS. Usunięto komunikat Błędny kod, który pojawiał się w przypadku poprawnego wpisania kodu CAPTCHA. Dodatki enova SMS: dodano weryfikatory, które nie pozwalają wysłać wiadomości sms, jeżeli nie jest podany numer odbiorcy lub kiedy treść smsa jest pusta. Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Filtrowanie: poprawiono zapamiętywanie wybranego filtra wielo-wyboru magazynów na liście Stanów magazynowych. Obecnie wybrany filtr zapamiętuje się na czas pracy z programem (sesji) i jego ustawienie jest wspólne dla list: Stany magazynowe oraz Towary i usługi. Ceny i rabaty: ujednolicono ustawianie wartości parametrów pozycji dokumentu: KorektaCeny i KorektaRabatu podczas generowania dokumentu podrzędnego w relacji. Obecnie oba te parametry w dokumencie podrzędnym są zaznaczone, jeśli w definicji relacji wybrano przenoszenie Ilości i wartości lub Ilości i ceny i odznaczone, jeśli włączono przenoszenie tylko ilości. Zaznaczenie parametrów skutkuje brakiem przeliczania cen i rabatów po zmianie kontrahenta lub towaru. Dotychczas opisaną regułą był objęty jedynie parametr KorektaCeny. Moduł: Kadry i Płace Nowa funkcjonalność Deklaracje PFRON: dostosowano wysyłkę deklaracji PFRON do najnowszej wersji programu SODiR Off-line Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe wzory formularzy WND. Kwoty dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych zostały ujednolicone dla wszystkich firm.

4 Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 kwoty dofinansowań wg. stopnia niepełnosprawności: 1. Znaczny: - ze schorzeniem specjalnym: bez schorzenia specjalnego: Umiarkowany: - ze schorzeniem specjalnym: bez schorzenia specjalnego: Lekki: - ze schorzeniem specjalnym: bez schorzenia specjalnego: 450. Zmiana funkcjonalności Weryfikator dla deklaracji zgłoszeniowej ZUS: dla anulowanych umów cywilnoprawnych dodano weryfikator o treści 'Naliczono deklarację dla anulowanej umowy' podczas generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZZA, ZWUA. Uwaga: Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZWUA mogą być generowane dla anulowanych umów cywilnoprawnych wyłącznie z pozycji otwartej konkretnej Umowy > zakładka 'Deklaracje'. Czynności seryjne 'Przygotuj ZUA i ZZA, Przygotuj ZWUA' dostępne z listy Kadry/Umowy nie powodują naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla anulowanych umów cywilnoprawnych. Definicja elementu wynagrodzenia: w przypadku definiowania elementu wynagrodzenia za pomocą edytora algorytmu umożliwiono skorzystanie w algorytmie z zakładki staż pracy. Wydruki Wydruk 'Wykorzystanie urlopów na żądanie': na liście pracowników w Kadrach pod drukarką w części 'Ewidencja normy, czasu pracy' dodano nowy wydruk 'Wykorzystanie urlopów na żądanie'. Wydruk prezentuje informacje o przysługującym limicie i wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego na żądanie. Wydruk 'GUS DG-1': poprawiono wykazywanie na wydruku DG-1 wynagrodzenia brutto osoby, która po zwolnieniu w trakcie miesiąca otrzymała dodatkowe wynagrodzenie na przykład Ekwiwalent za czas urlopu. Wynagrodzenie to nie było uwzględnione na wydruku DG-1, jeżeli na opcjach raportu był zaznaczony parametr 'Elementy wg okresu LP': TAK. Wydruk DG-1 jest dostępny pod drukarką w części GUS na liście pracowników w Kadrach. Wydruk 'RP-7- kapitał początkowy': uaktualniono wydruk 'Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) do najnowszej wersji dostępnej na stronie Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach lub na kartotece pracownika.

5 Wydruk 'Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3': uaktualniono deklaracje 'ZAP-3 (2) - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem' do najnowszej wersji dostępnej na stronie Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach lub na kartotece pracownika. Wydruk 'Zestawienie list płac': zmodyfikowano wydruk 'Zestawienie list płac' w sekcji 'Podatek Vat (stawka)'. Na wydruku uwzględniono kwoty z umów cywilnoprawnych naliczonych z Podatkiem VAT. Wydruki 'Pełna lista płac', 'Paski wypłat': poprawiono generowanie wydruków 'Pełna lista płac' i 'Pasek wypłaty, dostępnych spod listy Płace/Listy płac, na których występują zobowiązania w różnych walutach np. w PLN i EUR. W takiej sytuacji wywołanie wydruków kończyło się błędem 'Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach PLN i EUR'. Wydruk 'Pasek wypłat : na opcjach wydruku 'Pasek wypłat' dostępnego z listy Płace/Wypłaty dodano parametr 'Fundusze'. Parametr standardowo ustawiony jest na NIE. Po zaznaczeniu parametru na TAK na wydruku pojawia się dodatkowa tabela z informacją o składce na Fundusz Pracy i FGŚP. Wydruk 'Paski wypłat : na opcjach wydruku 'Paski wypłat' dostępnego z listy Płace/Listy płac dodano parametr 'Kolejność wg def. element.'. Parametr standardowo ustawiony jest TAK. Po zaznaczeniu parametru TAK kolejność elementów będzie pobierana z definicji elementu z zakładki 'Ogólne', z parametru 'Kolejność na listach płac'. Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Dokumenty rozliczeniowe/noty odsetkowe: do formularza naliczenia noty odsetkowej dodano parametr 'Tylko rozliczone'. Zaznaczenie parametru na Tak umożliwia wygenerowanie noty dla płatności całkowicie rozliczonych. Zmiana funkcjonalności Windykacja: dostosowano nowy mechanizm naliczania odsetek dla rozrachunków windykowanych. Noty można naliczać dla należności nierozliczonych oraz wcześniejszą metodą dla rozliczonych po terminie. Czynność 'Noty odsetkowe' została rozszerzona o dodatkowe filtrowanie według stanu bieżącego i stanu kolejnego dla not. Windykacja: w czynnościach zmian stanu windykacji umożliwiono zmianę stanu dla należności które mają przypisane różne stany windykacji. Dokumenty rozliczeniowe/cesja: usunięto błąd w naliczeniu cesji związany z niepoprawnym ujmowaniem podmiotu nadrzędnego na dokumencie cesji oraz

6 na generowanej nowej płatności w dokumencie cesji. Przed poprawą błędu na dokumencie jako podmiot nadrzędny podczas naliczenia został wybierany podmiot podrzędny. Dodatki Import wyciągów bankowych: poprawiono mechanizm nadawania liczby porządkowej dla wpłat i wypłat generowanych z operacji bankowych na raporcie eśp w sytuacji gdy do wyciągu z wprowadzonymi wcześniej zapłatami zaimportowano kolejne wpłaty/wypłaty. Przed zmianą zaimportowane zapłaty powodowały przenumerowanie wcześniej wprowadzonych wpłat, po zmianie dla nowo zaimportowanych wpłat/wypłat nadawane są kolejne numery LP. Import wyciągów bankowych: dodano nowe komunikaty wyświetlane po wybraniu 'Potwierdzenia identyfikacji' zbiorczo dla kilku dokumentów. Gdy z zaznaczonych dokumentów potwierdzenie identyfikacji dokona się chociażby na jednej operacji, uzyskamy komunikat: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' zmieniła X zapisów. Czy zapisać zmiany?". Jeżeli żadna operacja nie zostanie potwierdzona, pojawi się informacja: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' nie zmieniła żadnego zapisu". Moduł: Księga Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: poprawiono działanie domyślnej daty dekretu w sytuacji, gdy w konfiguracji dla dokumentów zakupu została wybrana data operacji. W poprzednich wersjach zastosowanie takiej konfiguracji kończyło się błędem "Nieobsługiwany typ daty księgowania ewidencji zakupu DataOperacji (ZR/2014/? - Bufor)". Moduł: Systemowe Listy: Poprawiono błąd związany z zapisem filtrów na listach. Jeżeli w organizatorze widoku zdefiniowany został filtr, który nie posiadał nazwy to przy ponownym wczytaniu listy nie zapisywał się.

7 Moduł: Workflow Dodatki Harmonogram zadań: dodano flagę umożliwiającą ograniczenie wykonywania kodu tylko za pośrednictwem Harmonogramu zadań. Przykład zastosowania: var ishz = Soneta.Business.GlobalTools.IsSchedulerSession(Task); if(ishz) { //Akcja } Poniżej opisano zmiany dla poszczególnych interfejsów. enova 365 multi Interfejs przeglądarkowy Moduł: Handel Wydruki Wydruki dokumentów: w interfejsie przeglądarkowym udostępniono wydruk Specyfikacja eksportowa dla dokumentu WZ. Dotychczas był on dostępny wyłącznie w standardowym interfejsie okienkowym. Moduł: Net Sortowanie danych na listach: poprawiono błąd powstający przy próbie sortowania np. listy dokumentów po kolumnie Opis (Memo text). Moduł: Workflow Kreatory: poprawiono problem występujący w wersji 10.3 dotyczący przechodzenia w dowolnej kolejności po krokach kreatora. Kreatory: poprawiono obsługę definiowalnych list edycyjnych na zakładkach kreatora.

8 Poprzednie wersje Zmiany w wersji enova 365 standard Moduł: CRM Nowa funkcjonalność CRM: dodano możliwość sprawdzania statusu kontrahenta w bazie VIES. Baza VIES to elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto, za pośrednictwem VIES, pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1). Poczta CRM: dodano obsługę przeterminowanych certyfikatów SSL w poczcie wychodzącej. Kontrahent/Import danych z GUS: dodano komunikat informujący o aktualizacji bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym zastąpiono komunikat: "Błędny kod" (pojawiający się podczas importu danych kontrahenta w trakcie aktualizacji bazy danych przez GUS) informacją: " Baza danych GUS w trakcie aktualizacji. Prosimy spróbować później.". Zmiana funkcjonalności Kopiowanie zadań: funkcjonalność została poszerzona o kopiowanie operatorów: prowadzącego i wykonującego. Definicja projektu: na definicji projektu zwiększono długość pola Nazwa do 60 znaków. Kopiowanie kontrahenta: dodano funkcjonalność kopiowania kontrahenta podczas dodawania nowej osoby kontaktowej z poziomu zadań CRM. Skrzynka odbiorcza: poprawiono działanie lokatora na liście Skrzynka odbiorcza w Poczcie CRM. Wiadomość przywrócono możliwość powiązywania wiadomości mailowych ze zdarzeniami, zleceniami serwisowymi oraz wypożyczalniami.

9 Zadania: poprawiono błąd polegający na tym, że przy zamykaniu Zadania powiązanego (które zostało otwarte z poziomu formularza Zadanie główne ), nie był wywoływany formularz Zadanie generowane przy zamknięciu (o ile takie zadanie zdefiniowano). Projekty: na formularzu projektu, w zakładce Kalendarz, poprawiono funkcjonalność otwierania zadań przypisanych do projektu. Zadania otwierają się po dwukrotnym kliknięciu w obiekt. Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Dokumenty handlowe: czynność zmiany kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie została zastąpiona czynnością Zmień zatwierdzony dokument o szerszym zakresie działania. Umożliwia ona zmianę następujących parametrów (nagłówkowych) zatwierdzonego dokumentu: Kontrahent, Odbiorca, Numer obcy, Opis, Sposób zapłaty, Termin płatności. Czynność jest dostępna dla nierozliczonych dokumentów, które w ewidencji księgowej mają status Bufor. Dokumenty handlowe: rozszerzono możliwości filtrowania pozycji dokumentu nadrzędnego, które są przenoszone na dokument podrzędny. Obecnie w definicji relacji można ustalić, czy podczas tworzenia dokumentu podrzędnego do filtrowania pozycji mają być zastosowane ustawienia z definicji relacji, czy z definicji dokumentu podrzędnego. Dokumenty handlowe: udostępniono czynność ułatwiającą dzielenie płatności dokumentu. Dostępne jest dzielenie na netto (w walucie dokumentu) i VAT w PLN oraz na dowolną ilość miesięcznych rat. Podział na raty można określić poprzez ilość rat (kwota zostanie wyliczona) albo kwotę (ilość zostanie wyliczona). Dokumenty handlowe: dodano nową czynność Usuń wskazanie dostawy. Działa z poziomu otwartego formularza dla zaznaczonych pozycji. Dostępna dla ról: Administrator, Sprzedaż-ADM, Sprzedaż-Dyrektor. Dokumenty zafiskalizowane: dodano komunikat informujący o braku fiskalizacji, gdy dokument zatwierdzany jest funkcją z menu Czynności. Definicja dokumentu: obok obecnych opcji dotyczących sposobu inicjowania daty dostawy dodano kolejną: wg cechy. Umożliwia ona zastosowanie algorytmu ustalania daty dostawy w kodzie algorytmicznej cechy zdefiniowanej dla dokumentu handlowego. Uwaga. Inicjowanie daty dostawy za pomocą cechy następuje w momencie tworzenia dokumentu, zmiana parametrów tego dokumentu w drodze późniejszej edycji nie skutkuje już aktualizacją daty dostawy wg algorytmu cechy. Pomocnicza lista towarów: ulepszono działanie pól Workers.CenyKontrahenta. Obecnie można ich użyć na liście towarów otwieranej z poziomu dokumentu. Będą w nich wyświetlane wartości cen i rabatów takie, jakie znajdą się w pozycji dokumentu. Przed dodaniem pozycji można więc wyświetlić na tej liście rabat i cenę po rabacie dla kontrahenta wybranego na dokumencie.

10 Intrastat: dodano czynność Zmiana danych dla Intrastatu, dostępną na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Po wywołaniu funkcji nastąpi aktualizacja kodów CN, masy netto i kraju pochodzenia w pozycjach zaznaczonych dokumentów na podstawie danych z kart towarów, o ile w karcie towaru dane te są określone (niepuste). Czynność jest dostępna dla dokumentów, które mają być uwzględnione w Intrastacie, zarówno będących w buforze, jak i zatwierdzonych, niezależnie od ich stanu w ewidencji dokumentów. Jeśli w danym okresie będzie wygenerowana deklaracja Intrastat danego typu (Wywóz lub Przywóz), to czynność nie dokona zmian. Konfiguracja dokumentu: dodano opcję 'Kod opis' do parametru 'Nazwa towaru' na zakładce Wydruki w definicji dokumentu. Produkcja: umożliwiono agregowanie pozycji w dokumentach generowanych w relacjach produkcyjnych (ze zleceń produkcyjnych). Agregowanie według towaru działa po włączeniu standardowego parametru definicji relacji. Produkcja: na liście zleceń produkcyjnych dodano możliwość filtrowania według relacji produkcyjnych, czyli np. wyświetlenia zleceń, do których nie wygenerowano dokumentów rozchodu surowców. Produkcja: umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów wydania surowców i przyjęcia produktów (w relacjach produkcyjnych) podczas zatwierdzania zlecenia. Produkcja: dodano obsługę przeliczników jednostek w relacjach produkcyjnych. Po tej zmianie na dokumentach podrzędnych utworzonych w relacjach do ZP można zmienić jednostkę. Relacja rozliczy się ilościowo zgodnie z przelicznikiem pomiędzy jednostkami w ZP i w podrzędnym dokumencie. Produkcja: w technologii umożliwiono opcjonalne określanie magazynu z dokładnością do surowca/produktu. Pozwala to automatycznie rozdzielać dokumenty magazynowe zgodnie z tym przypisaniem. Nie blokuje ono jednak możliwości wygenerowania dokumentu z innym magazynem, niż określony w pozycji technologii, jeśli w definicji relacji włączono okno pośrednie wyboru pozycji. Zmiana funkcjonalności Dokumenty handlowe: Poprawiono działanie czynności 'Anulowanie dokumentu' w przypadku jej wykorzystania dla dokumentu końcowego rozliczającego fakturę zaliczkową. Dotychczas po wykonaniu tej czynności nie było usuwane rozliczenie faktury zaliczkowej, nie można więc było do niej wystawić kolejnej faktury końcowej. Dokumenty handlowe: ulepszono działanie listy towarów otwieranej w trybie do wyboru z poziomu dokumentu z włączonym zapisem na bieżąco. Obecnie ustawienie filtra na tej liście jest pamiętane na czas wystawiania dokumentu. Wystawienie kolejnego dokumentu przywraca domyślne ustawienie pól filtra Korekta dokumentu: poprawiono zachowanie systemu w przypadku, gdy korygujemy fakturę z pozycją ze zwykłą stawką VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem i stawką '-'. Obecnie po uzupełnieniu parametru Nabywca podatnik na karcie towarowej i zmianie stawki na korekcie nie trzeba już edytować pozycji w celu zaznaczenia parametru Nabywca podatnik.

11 Pozycje dokumentu: zmodyfikowano wyliczanie rabatu pozycji dokumentu. Zmiana polega na rezygnacji z obsługi pola Rabat w karcie kontrahenta (pole nie będzie widoczne w karcie kontrahenta). Jego rolę pełni podobne pole Rabat towaru (umieszczone poniżej pierwszego) aktywne, jeśli w definicji którejkolwiek ceny włączono naliczanie rabatu indywidualnego wszystkich towarów. Rezygnacja z obsługi wymienionego pola w żaden sposób nie ogranicza możliwości wyliczenia rabatów, pozwala natomiast w pełni nim sterować. Pole Rabat z karty kontrahenta nie podlegało regułom określonym w definicji ceny i tym samym nie można było wyłączyć naliczania tego rabatu w dokumentach. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych baz. W bazach konwertowanych wyliczenie rabatów będzie działać według dotychczasowych reguł. Pozycje dokumentu: dodano prezentację ceny kartotekowej na liście cen wywoływanym poprzez czynność 'Wybierz cenę...' (F6) na dokumencie. Dotychczas na tej liście była prezentowana wyłącznie cena po rabacie. Zatwierdzanie dokumentu handlowego: zmieniono kolejność zakładek okna zatwierdzania dokumentu. Obecnie na pierwszej zakładce wyświetlana jest lista przecen, czyli ustalania nowych cen sprzedaży. Jeśli zatwierdzamy dokument, w definicji którego włączono proponowanie przeceny, to okno zatwierdzania zawsze otworzy się na zakładce Przecena. Zmiana ma na celu doprowadzenie do pełnej zgodności ze starym oknem zatwierdzania, dostępnym w wersjach 9.x. Generowanie faktur z poziomu wpłat: w oknie pośrednim czynności 'Wystaw fakturę' dostępnej z poziomu wpłaty (KP) dodano możliwość wskazania daty generowanego dokumentu. Data nie może być wcześniejsza, niż data wpłaty. Limit kredytowy: ze względów wydajnościowych z kontroli limitu kredytowego i należności przeterminowanych wykluczono kontrahenta!incydentalny. W nowych bazach zmieniono ustawienie limitu na karcie kontrahenta!incydentalny na nieograniczony. Kompletacja: w wariancie z włączoną edycją składników kompletacji umożliwiono edycję ceny lub wartości usługi wchodzącej w skład kompletu. Zamienniki w kompletacji: zmodyfikowano formularz zamienników w procesie kompletacji. Formularz podaje pozycję produktu z dokumentu KPL, z którą powiązany jest zamieniany składnik. Cennik kontrahenta: zmodyfikowano działanie listy Cennik kontrahenta. Obecnie prezentowane na tej liście ceny są ustalone z uwzględnieniem aktualnych przecen okresowych. Płatność gotówką: jeśli operator ma przypisaną kasę domyślną, to będzie ona podpowiadana nie tylko na fakturach (jak dotychczas), ale i na korektach do tych faktur. Czynność 'Kopiowanie dokumentu': wprowadzono zmianę polegającą na tym, że kopiowanie z pobieraniem zasobów z kopiowanego, generuje obroty na bazie wskazanego przyjęcia z pominięciem metody ogólnej obrotów ustawionych na definicji magazynu.

12 Produkcja: umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych (rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w przypadku licencji na moduł Produkcja. Produkcja: poprawiono obsługę licencji Handel w zakresie dostępu do elementów modułu Produkcja. Dotychczas licencja na moduł Handel pozwalała na wygenerowanie zlecenia produkcyjnego w relacji, np. z zamówienia, co nie powinno być dostępne, gdyż do tworzenia zleceń produkcyjnych wymagana jest licencja na moduł Produkcja. Czytnik kodów kreskowych: umożliwiono wprowadzenie kodu kreskowego partii na pozycji dokumentu przyjęcia (zakładka Partie i zasoby) za pomocą czytnika. Do takiego działania niezbędne jest włączenie obsługi czytnika kodów kreskowych w konfiguracji (Systemowe). Definicja ceny: zakładkę Grupy okna definicji ceny zastąpiono dwiema: Cenniki i Rabaty. Na pierwszej zgromadzono parametry dotyczące sposobu ustalania ceny początkowej, na drugiej - dotyczące algorytmu naliczania rabatów. Generator zamówień: poprawiono działanie ustawień domyślnych Dokumenty handlowe i księgowe: zmieniono sposób numerowania tygodni w roku na zgodny z normą ISO Według normy pierwszy tydzień roku to ten, w którym występuje czwarty stycznia. Zmiana będzie mieć skutek od Dokumenty handlowe i magazynowe: poprawiono błąd obsługi wpłat (zaliczek) dołączanych do dokumentów magazynowych. Jeśli do wielu dokumentów WZ2 dołączono tę samą wpłatę, następnie utworzono z tych dokumentów zbiorczą fakturę, wpłata dołączała się do faktury wielokrotnie (tyle razy, do ilu dokumentów WZ była dołączona). Takiej faktury nie można było zatwierdzić. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie przypisywania się domyślnej kasy operatora na dokumentach zakupu. Dokumenty handlowe - przeliczenia walutowe: zmieniono działanie systemu w przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu walutowego. Jeśli pozycje w walucie nie były ręcznie edytowane (pochodzą z cennika, zostały automatycznie przeliczone po danym kursie), to po zmianie daty wystawienia i wynikającej z tego zmianie kursu, pozycja w walucie przelicza się ponownie wg cen z cennika po nowym kursie. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie filtra typu towaru w definicji relacji. Dotychczas wybranie opcji Opakowania nie miało skutku (na dokument podrzędny przenosiły się wszystkie pozycje, a nie tylko opakowania). Dokumenty handlowe: w standardowym ustawieniu kolumn pomocniczej listy towarów (otwieranej np. z poziomu dokumentu) dodano kolumnę z ceną netto po rabacie, czyli taką, która znajdzie się w pozycji wystawianego dokumentu. Jeśli lista jest otwierana bez kontekstu dokumentu (dokładniej kontrahenta i definicji ceny), w kolumnie są wyświetlane zera. Zmiana dotyczy nowych baz.

13 Dokumenty magazynowe: poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu dokumentu magazynowego nie można było dodać nowej wpłaty do kasy dołączonej do dokumentu, do rozliczenia z przyszłym dokumentem handlowym. Okno pośrednie relacji: poprawiono pojawianie się okna pośredniego z pozycjami w przypadku dołączania dokumentu nadrzędnego. Relacje: poprawiono rozliczanie dokumentu zamówienia z dokumentem MM. Poprzednio częściowa realizacja zamówienia dokumentem MM powodowała całkowite rozliczenie kopiowanej na MM pozycji. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu z dokumentu PAR na dokument FVP w relacji PAR>FVP. Wybór kontrahenta innego niż Incydentalny powodował zerowanie rabatu dokumentu. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu w relacji pomiędzy dokumentem nadrzędnym i podrzędnym. Dotychczas przy ustawieniu parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji na wartość Tylko ilość na dokument podrzędny niepotrzebnie przenosiły się rabaty z nadrzędnego, obecnie wyliczają się zgodnie z definicją ceny przypisaną do generowanego dokumentu. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono wyświetlanie danych w oknie z listą dokumentów, które można ręcznie dołączyć w relacji do wskazanego dokumentu. Dotychczas lista mogła być pusta, jeśli dokument nie miał wybranego kontrahenta. Obecnie w takim przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty możliwe do dołączenia, bez względu na kontrahenta. Relacje/rozliczanie pozycji: poprawiono rozliczanie ilościowe pozycji w sytuacjach, np. gdy na zamówieniu ZO zapisano towar w innej jednostce niż podstawowa, a pozycja była rozliczana więcej niż jedną fakturą. Dotychczas okno pośrednie między ZO i FV nie uwzględniało poprawnie przelicznika między jednostkami po wystawieniu pierwszej faktury. Relacje: przywrócono filtrowanie dokumentów Anulowanych na liście dokumentów prezentowanych w oknie pośrednim menu Relacje - 'Dołącz'. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono następujący błąd: jeśli do dokumentu podrzędnego ręcznie dołączano wielokrotnie ten dokument nadrzędny (np. WZ2->FV2), za każdym razem wybierając inne pozycje, niepotrzebnie tworzyły się kolejne relacje pomiędzy nagłówkami dokumentów. Rozliczenie relacji było przy tym poprawne. Błąd nie miał istotnych skutków poza wielokrotnym wyświetleniem tego samego dokumentu nadrzędnego w menu Relacje. Faktury zaliczkowe: umożliwiono rozliczanie faktur zaliczkowych z fakturami końcowymi z innych magazynów niż magazyn faktury zaliczkowej. Deklaracja Intrastat: poprawiono błąd polegający na niepotrzebnym uwzględnianiu w deklaracji Intrastat usług, jeśli w pozycjach dokumentów z usługami było wypełnione pole: kod CN. Pozycje dokumentów: poprawiono działanie automatycznego wskazania zasobu przy ustawieniu na definicji WZ momentu magazynowego Na bieżąco. W poprzednich wersjach taka konfiguracja nie powodowała wskazania zasobu.

14 Korekty dokumentów: w korektach dokumentów magazynowych (bez tabeli VAT) zastosowano taki sam mechanizm obliczania wartości netto oraz orientacyjnych wartości brutto i VAT, jak w dokumentach handlowych (różnicowy). Zapobiega to powstawaniu groszowych rozbieżności pomiędzy wartością korekty dokumentu handlowego i odpowiadającej mu korekty dokumentu magazynowego. Przeliczniki ilości: poprawiono prezentacje ceny w kolumnie: 'Wartość w cenie zakupu' na karcie kompletacji, przy składnikach, jeśli składnik jest w jednostce wyliczanej, a nie głównej z kartoteki. Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono bieżącą datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą bieżącą. Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika z definicji tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty operacji w ewidencji dokumentów. Kaucje / opakowania: poprawiono błąd obsługi kaucji/opakowań. W pewnych przypadkach, gdy włączono naliczanie płatności na dokumencie opakowań, wygenerowanym automatycznie w relacji do dokumentu handlowego/magazynowego, nie można było zatwierdzić nadrzędnego (głównego) dokumentu. Kopiowanie dokumentu: poprawiono dodawanie pozycji w walucie obcej na dokumencie skopiowanym. Karta towarowa: poprawiono wyświetlanie podsumowania stanu zasobów w przypadku zmiany magazynu. Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji, w trakcie jego edycji na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze dla składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa. Umowy: poprawiono obsługę naliczania faktur do umów cyklicznych, gdy wprowadzono okres zawieszenia bez daty końcowej. Dotychczas, przy nie zamkniętym okresie zawieszenia, faktury dla umowy były naliczane. Dokument MM: poprawiono widoczność magazynu docelowego (ustawienie widoczne na liście przesunięć MM) dla operatorów, którzy nie mają prawa do magazynu docelowego, ale na definicji dokumentu MMP wyrażono zgodę na jego zapis do bufora (parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn ). Symbol magazynu nie był widoczny po jego księgowaniu. Produkcja: poprawiono przeliczanie ilości surowców i wartości kosztów w zleceniu produkcyjnym. W pewnych okolicznościach, w szczególności przy definiowaniu technologii dla ilości produktu różnej od jednostkowej, przeliczenia po zmianie ilości produktów były nieprawidłowe. Produkcja: poprawiono błąd generowania dokumentu rozchodu surowców ze zlecenia produkcyjnego, który występował przy pewnych ustawieniach w definicji RWP i karcie towaru (surowca) dotyczących wyboru dostawy.

15 Wydruki Wydruki dokumentu WZ2: poprawiono wydruk WZ2 z uwzględnieniem rabatu: Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu 'Drukuj Ceny przed rabatem i rabat procentowy'. Wydruk dokumentu ZK: umożliwiono wykorzystanie parametrów 'Numery dokumentów podrzędnych' oraz 'Numery dokumentów nadrzędnych' definicji dokumentu (zakładka Wydruki), po ich włączeniu będzie można drukować numery dokumentów powiązanych podobnie jak ma to miejsce dla FV. Wydruki dokumentów handlowych: rozszerzono możliwość drukowania dodatkowego tekstu nad stopką dokumentu. Obecnie tekst ten może być dynamicznie tworzony cechą określoną w definicji dokumentu. Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży (lista Faktury sprzedaży, Zestawienie): zmieniono sposób prezentacji wartości korekt. W przypadku korekt raport przedstawia różnicę, a nie wartość po korekcie jak dotychczas. Wydruk faktury do paragonu: zmodyfikowano wydruk w taki sposób, że jeśli paragon jest płatny w sposób odroczony, to informacja o płatnościach na wydruku faktury jest taka sama jak na paragonie. Wydruk zlecenia produkcyjnego: na wydruku zlecenia produkcyjnego dodano standardową sekcję z opisem. Zawiera ona opis z dokumentu i z jego definicji. Wydruk korekty faktury: poprawiono prezentację płatności do faktur korygujących. Wraz z opisem Do zwrotu podawana jest kwota bez znaku minus. W kilku poprzednich wersjach kwota była prezentowana jak w tabeli VAT (z minusem w przypadku zwrotów). Raport 'Wiekowanie towarów': na wydruku dodano opisy objaśniające sposób prezentowania danych. Wydruki: Zmieniono działanie wydruku Sprzedaż English. Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu Drukuj ceny przed rabatem i rabat procentowy. Wydruki: dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej stronie po wydruku faktury. Parametr 'Lista nierozliczonych płatności' znajduje się w konfiguracji, na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja 'Zawartość wydruku'. Dodatki EDI: poprawiono działanie mechanizmu ustalania wartości domyślnych parametrów podczas importu komunikatu. Dotychczas nie można było zaimportować pliku, jeśli w bazie znajdowała się jakakolwiek pusta definicja komunikatu. EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Ulepszono w nich kod do importu korekt. Obecnie po zaimportowaniu korekty faktury zostanie automatycznie utworzona korekta dokumentu magazynowego, jeśli tak wynika z konfiguracji. Zmiana dotyczy nowych baz. Zmienione definicje komunikatów można zaimportować do baz istniejących.

16 EDI: w definicjach komunikatów udostępniono metodę ChangeRow(Object, bool). Może ona zostać zastosowana podczas importu do zamiany obiektu utworzonego automatycznie (Row) na inny (Object). Metodę zastosowano w standardowych definicjach komunikatów do obsługi importu korekt. EDI: zmieniono sposób wyświetlania komunikatów generowanych podczas importu dokumentów. Dotychczas każdy komunikat utworzony za pomocą metody msg() był wyświetlany osobno, w nowym oknie. Mogło to powodować niedogodność w przypadku, gdy ilość komunikatów do wyświetlenia podczas importu dokumentu była duża. Obecnie komunikaty nie są wyświetlane na bieżąco, tylko dodawane do listy komunikatów standardowych weryfikatorów, będą więc wyświetlone łącznie podczas zapisu dokumentu. EDI: poprawiono działanie podstawiania domyślnej definicji komunikatu po wskazaniu pliku do importu. Dotychczas nie pomijał on definicji Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: umożliwiono generowanie not odsetkowych dla należności nierozliczonych. Nowy mechanizm dostępny jest jeśli dla definicji Noty odsetkowej na zakładce nota odsetkowa ustawiono pole Typ noty odsetkowej > Nota dla płatności. Na skonwertowanych bazach danych użycie nowego mechanizmu wymaga włączenia. Aktywowanie mechanizmu odbywa się poprzez wykonanie na liście Rozrachunki wg dokumentów czynności > Noty odsetkowe > Włącz mechanizm nowych not odsetkowych. Wykonanie czynności powoduje jednocześnie przeliczenie istniejących należności. Operacja może potrwać kilka minut. Płatność (Zobowiązanie/Należność): termin płatności/data płatności (dla konfiguracji rozrachunków Data zobowiązania/należności wg daty operacji...) zmiany: 1. Mechanizm sterowania datą płatności - jeżeli data operacji dokumentu jest wcześniejsza od daty dokumentu, płatność powstaje z datą operacji. W innym przypadku data płatności równa jest dacie dokumentu (wystawienia). 2. Dodano nową datę odniesienia 'TerminLiczonyOd', dla której liczony jest termin płatności. Pole 'TerminLiczonyOd' jest widoczne po wybraniu z organizatora listy. W przypadku zmian dat ewidencji, podmiotu, sposobu zapłaty, definicji ewidencji następuje aktualizacja terminu płatności. 3.Weryfikacja daty odniesienia (TerminLiczonyOd), program pilnuje aby data nie była wcześniejsza od daty płatności. 4.Dodano opcję umożliwiającą liczenie terminu płatności od daty operacji, dokumentu, ewidencji, wpływu lub domyślnie według ustawień dotychczasowych dla ewidencji. Opcja decydująca o terminie płatności ewidencji dostępna jest na rozszerzeniu definicji dokumentu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/definicje dokumentów).

17 Przelewy: umożliwiono naliczenie przelewów łączonych typu PIT/ZUS dla zobowiązań o zgodnym numerze rachunku bankowego (rachunku urzędu) i zgodnym opisie płatności. Zmiana funkcjonalności Tabele kursowe: zmieniono opis tabel z Kurs średni EBC (EUR) na Europejski Bank Centralny (EUR) oraz NBP (PLN) na Narodowy Bank Polski (PLN). Delegacje PWS: koszty oznaczone w polu 'Rodzaj' jako 'Inne koszty (nierozliczane)' zostają pominięte rozliczeniu delegacji. Czynność 'Kopiuj PK': dodano kopiowanie 'Typu' przelewu na płatności skierowanej do US lub ZUS. W momencie kopiowania dokumentu typu PK, który zawierał rozrachunki z ZUS lub US, program nie przenosił informacji o typie przelewu PIT/ZUS. Przelew typu PIT zmieniany był zawsze na 'Standardowy'. Analogiczna zamiana następowała dla przelewów typu ZUS. Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono odświeżanie filtra podmiot. W poprzednich wersjach po wejściu w szczegóły listy z poziomu rozrachunków wg kontrahentów i wyjściu do głównego widoku filtr podmiot zapamiętywany był dla widoku rozrachunków wg dokumentu. Po zmianie przy wykonaniu wyżej wymienionych czynności filtr pozostaje pusty. Rozrachunki Wg Kontrahentów Praca na wielu bazach danych: poprawiono błąd poruszania się po rozrachunkach na liście 'Rozrachunków wg Kontrahentów' z poziomu listy baz danych bazy głównej - Master. Błąd występował, gdy operator z poziomu bazy głównej przechodził na szczegóły rozrachunków danej bazy podrzędnej. Wydruki Rozrachunki wg dokumentów - Wydruki: struktura wiekowa, analiza płatności oraz wycena rozrachunków walutowych. Poprawiono działanie parametrów 'konto' oraz 'aktualne konto'. W parametrach na formatce z ustawieniami wydruku umożliwiono użycie filtrów * oraz? np. '2??', lub '2*', dodatkowo możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego konta, wartości podaje się po przecinku np. '22?, 21?. Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: na wydruku noty odsetkowej w tabelce prezentującej należności została usunięta kolumna o nazwie Ewidencja - która prezentowała numer dokumentu ewidencji. Dokumenty rozliczeniowe - wydruki: nota odsetkowa.aspx, potwierdzenie salda.aspx, cesja.aspx, rozliczenie zaliczki.aspx, rozliczenie, delegacji.aspx, kompensata.aspx usunięto z części prezentującej dane kontrahenta usunięto kod podmiotu. Na wydrukach po zmianie prezentowana jest wyłącznie nazwa podmiotu.

18 Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Rozrachunki księgowanie - PK Rozrachunków: na liście rozrachunków wg dokumentów dodano nową czynność 'Generuj PK Rozrachunków'. Czynność umożliwia wygenerowanie dla zaznaczonych płatności Dokumentu PK który rozlicza wskazane płatności i generuje nowe nierozliczone. Podczas wywołania czynności możliwa jest zmiana daty i terminu płatności, wskazanie źródła dla opisu i numeru płatności oraz kopiowanie cech lub wskazanie wartości kwotowej z cechy. Dodatkowo dla baz działających z dodatkiem jednostki budżetowe możliwe jest ustawienie syntetyki i syntetycznego słownika. Tak wygenerowany dokument umożliwia przeksięgowanie płatności miedzy kontami księgowymi. Ewidencja pojazdów/pojazdy: umożliwiono wykorzystanie tabeli pojazdów w słownikach ogólnosystemowych (Ogólne/Definicje słowników). Zmiana funkcjonalności Matryce dokumentów: na licencjach typu 'Handel' ukryto w czynnościach możliwość wywołania matryc. Matryce dokumentów dostępne są wyłącznie z licencjami typu 'Księgowość'. Ewidencja pojazdów: dodano możliwość wyboru wartości dla cechy referencyjnej na podstawie tabeli Przejazd. Ewidencja dokumentów VAT/Rejestr VAT: zmieniono sposób obsługi dokumentów ewidencji otwieranych z poziomu list Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT. Po zmianie dokumenty ewidencji otwierane z poziomu wcześniej wymienionych list otwierają się na zakładce VAT. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia na zakładkę Dane kontrahenta i płatności dla dokumentu nie będącego w buforze - "Nie można dodawać nowego zapisu w tym miejscu" (błąd dotyczył wyłącznie wersji z lini 10.X) Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Zakładka VAT: Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie Tak: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot VAT przy użyciu czynności Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie Tak na dokumencie zakupu. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Ewidencja VAT: poprawiono błędne działanie parametru w konfiguracji Ewidencja VAT/Ogólne/Firma podlega VAT. Gdy parametr był na 'NIE' dokumenty w ewidencji dokumentów posiadały zakładkę VAT z wyłączoną tabelką VAT. Po zmianach dla powyższej konfiguracji zakładka VAT na dokumentach nie wyświetla się.

19 Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Zakładka VAT/ElementyVAT: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot ujemnych elementów VAT. Dla specyficznych kwot ujemnych mogły wcześniej powstawać różnice groszowe na kwocie VAT wynikające z zaokrąglenia. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Dodatkowy Nagłówek: poprawiono mechanizm budowania dodatkowego nagłówka na dokumencie ewidencji (Zakładka Ogólne). Błąd występował w przypadku zmiany na dokumencie ewidencji definicji dla której za pomocą rozszerzonych definicji dodano dodatkowy nagłówek. Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Dokumenty wewnętrzne nabycia VAT należny i naliczony: Poprawiono mechanizm przenoszenia do pola 'numer dokumentu' numeru 'dokumentu obcego' z modułu handel. Po zmianie w polu 'numer dokumentu ' na liście dokumentów wyświetlany jest numer obcy. Dziennik - Renumeruj i księguj zbiorczo: usprawniono mechanizm renumeracji dekretów w buforze i księgowania. W ramach wykonywanej czynności 'renumeruj i księguj zbiorczo' program najpierw sprawdza dekrety pod względem zachowania chronologii, a potem uruchamia mechanizm renumeracyjny, jeżeli jest taka potrzeba. W ramach usprawnienia przyśpieszono mechanizm renumeracji, po zmianie sprawdzanie chronologii nie inicjuje się od pierwszego dekretu w okresie obrachunkowym, a od pierwszego dekretu w okresie nie zrenumerowanym, w związku z czym cały proces księgowania przebiega szybciej. Schematy księgowe: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia miedzy zakładkami schematów księgowych o tym samym typie. Opis analityczny: przywrócono działanie wyróżnika opisu analitycznego dla dokumentów różnych typów ewidencji. Od wersji 10.0 wyróżnik działał tylko dla dokumentów jednego typu, obecnie działa tak samo dla wszystkich dokumentów ewidencji. Wydruki Deklaracja VAT-7 -Zestawienie VAT-7 (wydruk pomocniczy na deklaracji VAT-7): poprawiono ujmowanie kwot w pozycji 11 i 12. Przed zmianą wydruk nie poprawnie ujmował w wymienionych pozycjach sprzedaż dla kontrahenta krajowego na stawce NP. Deklaracja CIT-8: na wydruku deklaracji zaktualizowano podstawę prawną deklaracji. Ewidencja pojazdów: dodano wymagalność parametru "Pojazd" na wydrukach Zestawienie kosztów eksploatacji i Rozliczenie przejazdów. Dodatki Eksporty enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej Uwaga: aby eksporty działały należy uaktualnić plik dll. Importy enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej. Uwaga: aby inporty działały należy uaktualnić plik dll.

20 Moduł: Księga Inwentarzowa Kartoteka środka trwałego - Plan amortyzacji: poprawiono mechanizm generowania amortyzacji dla której plan wykraczał poza datę W takim przypadku operacja generowania plan jest przerywana z wyżej wymienioną datą bez komunikatu błędu i naliczony zostaje odpis bieżący. Informacja o przekroczonej dacie trafia do okna log. W poprzednich wersjach przy próbie wygenerowania amortyzacji dla tak długiego okresu pojawiał się błąd uniemożliwiający naliczenie amortyzacji. Moduł: Kadry i Płace Nowa funkcjonalność Kartoteka pracownika/kadry/ Ogólne/Zdjęcie pracownika: dodano możliwość wyświetlenia zdjęcia pracownika w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Ogólne. Zdjęcie z nazwą 'Zdjęcie główne' należy podłączyć, jako załącznik lub odnośnik w asystencie. Uwaga: 1. Dla enova 365 pulpit pracownika oraz enova 365 Kadry i Płace zdjęcie musi być udostępnione, jako załącznik, a nie odnośnik. 2. Jeżeli chcemy, aby 'Zdjęcie główne' było wyświetlone w module enova 365 pulpit pracownika należy dodatkowo po podłączeniu zdjęcia, przejść w tryb wyświetlenia załączników, jako lista. Następnie otworzyć załącznik i na zakładce enovanet oznaczyć parametr 'Widoczny w enovanet'. Kartoteka pracownika/kadry/wieloetatowość: w kartotece pracownika na zakładce Wieloetatowość dodano opcję 'Kopiuj podstawowe dane kadrowe', umożliwiającą skopiowanie podstawowych danych kadrowych z etatu głównego pracownika znajdujących się na zakładkach Kadry/Ogólne oraz Kadry/Adresy. Dodatkowo dodano sekcję 'Listy powiązane z listami pracownika z etatem głównym', w której dodano parametry: -'Historia zatrudnienia i wykształcenia'-po zaznaczeniu pola na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia oraz Kadry/Wykształcenie zostaną wyświetlone odpowiednio listy Historii zatrudnienia oraz Ukończonych szkół z etatu głównego. -'Inne dochody'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładce Kadry/Podst. składek FP i FGŚP w sekcji 'Inne dochody' zostanie wyświetlona lista zgodna z etatem głównym. -'Zbiegi tytułów ubezpieczeń'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładce 'Kadry/Podst. składek ZUS' w sekcji 'Zbiegi tytułów ubezpieczeń' zostanie wyświetlona lista zbiegów zgodna z listą na etacie głównym.

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5277 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5277... 3 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5280 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 9.6.5280... 3 Moduł: Kadry Płace...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5185... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.2. systemu enova enova 9.2. opis zmian (data publikacji 15.02.2013 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova

dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova dla biznesu Ulotka opisująca najważniejsze zmiany w wersji 9.1. systemu enova enova 9.1. opis zmian (data publikacji 14.12.2012 r.) Stale rozwijamy system enova. Program na bieżąco aktualizowany jest do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo