Ulotka opis zmian od wersji do wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian od wersji do wersji Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od do (nie uwzględnia opisu zmian, które były implementowane równocześnie do wersji z linii 9.X). Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

2 Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności... 5 Poprawione funkcje... 6 Moduł: Handel... 6 Nowa funkcjonalność... 6 Zmiana funkcjonalności... 9 Poprawione funkcje Wydruki Dodatki Moduł: Faktury Zmiana funkcjonalności Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Dodatki Moduł: Księga Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Dodatki Moduł: Księga Inwentarzowa Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Moduł: Kadry i Płace... 26

3 Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Wydruki Dodatki Moduł: Systemowe Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Dodatki Moduł: Workflow Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Dodatki Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje enova 365 multi Interfejs przeglądarkowy Moduł: CRM Moduł: Handel Zmiana funkcjonalności Nowa funkcjonalność Poprawione funkcje Moduł: Kasa Dodatki Moduł: Księga Dodatki Moduł: Net Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje... 50

4 Wydruki Informacje Techniczna Moduł: Kadry i Płace Poprawione funkcje Moduł: Pulpity HR Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje Moduł: Systemowe Dodatki Zmiany dla licencji platynowych enova 365 standard Moduł: Księga Inwentarzowa Poprawione funkcje Moduł: Kadry i Płace Nowa funkcjonalność Moduł: Systemowe Nowa funkcjonalność Moduł: Workflow Nowa funkcjonalność Zmiana funkcjonalności Poprawione funkcje... 56

5 enova 365 standard Moduł: CRM Nowa funkcjonalność Dodano obsługę protokołu IMAP: w module CRM (od licencji złotej) pojawił się kafelek Poczta, a w nim trzy listy: Skrzynka odbiorcza, Kopie robocze, Elementy wysłane. Funkcjonalność umożliwia dodanie dowolnej liczby kont pocztowych (oraz foldery w ramach każdego konta), z których wiadomości będą zaczytywane do enova. Wiadomości można łączyć z konkretnym kontrahentem oraz generować na ich podstawie zadania CRM. Szczegółowy opis konfiguracji skrzynek pocztowych oraz działania nowej funkcjonalności znajduje się w instrukcji do wersji 10. CRM: dodano możliwość sprawdzania statusu kontrahenta w bazie VIES. Baza VIES to elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto, za pośrednictwem VIES, pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1). Kontrahent/Import danych z GUS: dodano komunikat informujący o aktualizacji bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym zastąpiono komunikat: "Błędny kod" (pojawiający się podczas importu danych kontrahenta w trakcie aktualizacji bazy danych przez GUS) informacją: " Baza danych GUS w trakcie aktualizacji. Prosimy spróbować później.". Zmiana funkcjonalności Pokaż lokalizację: przebudowano czynność pokazującą lokalizację siedziby kontrahenta na mapach Google. Teraz mapa otwierana jest w oknie domyślnej przeglądarki, a nie jak do tej pory w oknie enova. Kopiowanie zadań: funkcjonalność została poszerzona o kopiowanie operatorów: prowadzącego i wykonującego. Dane z GUS: zmieniono wygląd okna uruchamianego przez czynność Dane z GUS na formularzu kontrahenta. Z okna usunięto pole NIP. Definicja projektu: na definicji projektu zwiększono długość pola Nazwa do 60 znaków. Pozycja budżetu: zwiększono długość pola Nazwa do 160 znaków.

6 Poprawione funkcje Dodawanie osoby kontaktowej: dodano autouzupełnianie pola Kontrahent podczas dodawania nowej osoby kontaktowej z poziomu formularza zadania CRM. Projekty: na formularzu projektu, w zakładce Kalendarz, poprawiono funkcjonalność otwierania zadań przypisanych do projektu. Zadania otwierają się po dwukrotnym kliknięciu w obiekt. Moduł: Handel Nowa funkcjonalność Dokumenty handlowe: czynność zmiany kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie została zastąpiona czynnością Zmień zatwierdzony dokument o szerszym zakresie działania. Umożliwia ona zmianę następujących parametrów (nagłówkowych) zatwierdzonego dokumentu: Kontrahent, Odbiorca, Numer obcy, Opis, Sposób zapłaty, Termin płatności. Czynność jest dostępna dla nierozliczonych dokumentów, które w ewidencji księgowej mają status Bufor. Dokumenty handlowe: rozszerzono możliwości filtrowania pozycji dokumentu nadrzędnego, które są przenoszone na dokument podrzędny. Obecnie w definicji relacji można ustalić, czy podczas tworzenia dokumentu podrzędnego do filtrowania pozycji mają być zastosowane ustawienia z definicji relacji, czy z definicji dokumentu podrzędnego. Dokumenty handlowe: W przypadku pojawienia się komunikatu: Nie znaleziono przelicznika 'jednostkaa' do 'jednostkab' podczas generowania dokumentu, dodano informację o pozycjach, których problem dotyczy. Dokumenty handlowe: dodano nową czynność Usuń wskazanie dostawy. Działa z poziomu otwartego formularza dla zaznaczonych pozycji. Dostępna dla ról: Administrator, Sprzedaż-ADM, Sprzedaż-Dyrektor. Dokumenty handlowe: udostępniono czynność ułatwiającą dzielenie płatności dokumentu. Dostępne jest dzielenie na netto (w walucie dokumentu) i VAT w PLN oraz na dowolną ilość miesięcznych rat. Podział na raty można określić poprzez ilość rat (kwota zostanie wyliczona) albo kwotę (ilość zostanie wyliczona). Dokumenty zafiskalizowane: dodano komunikat informujący o braku fiskalizacji, gdy dokument zatwierdzany jest funkcją z menu Czynności. Dokumenty magazynowe: udostępniono czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu dla PW. Definicja dokumentu: obok obecnych opcji dotyczących sposobu inicjowania daty dostawy dodano kolejną: wg cechy. Umożliwia ona zastosowanie algorytmu ustalania daty dostawy w kodzie algorytmicznej cechy zdefiniowanej dla dokumentu handlowego. Uwaga. Inicjowanie daty dostawy za pomocą cechy następuje w momencie tworzenia dokumentu, zmiana parametrów tego dokumentu w drodze późniejszej edycji nie skutkuje już aktualizacją daty dostawy wg algorytmu cechy.

7 Definicja dokumentu: dodano nowy nagłówek dokumentu o nazwie 'Prosty Dwie Daty'. Jego ustawienie na definicji dokumentu wyświetla następujące pola na dokumencie (np. dla FV): Data (data wystawienia), Data operacji (data dostawy), Magazyn i Kontrahent. Definicja dokumentu: dodano opcję 'Kod opis' do parametru 'Nazwa towaru' na zakładce Wydruki w definicji dokumentu. Definicja dokumentu: dodano parametr 'Zapłata przy zatwierdzaniu' decydujący o wyświetlaniu okna zapłaty podczas zatwierdzania dokumentu. Parametr znajduje się na zakładce 'Pozostałe' okna definicji dokumentu, w sekcji 'Płatności'. Parametr może przyjmować wartości: Zawsze/Nigdy/Gdy nieodroczona. Kartoteka towarowa: podzielono zakładkę Zamówienia i zamienniki na dwie: Zamówienia oraz Zamienniki. Pomocnicza lista towarów: ulepszono działanie pól Workers.CenyKontrahenta. Obecnie można ich użyć na liście towarów otwieranej z poziomu dokumentu. Będą w nich wyświetlane wartości cen i rabatów takie, jakie znajdą się w pozycji dokumentu. Przed dodaniem pozycji można więc wyświetlić na tej liście rabat i cenę po rabacie dla kontrahenta wybranego na dokumencie. Intrastat: dodano czynność Zmiana danych dla Intrastatu, dostępną na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Po wywołaniu funkcji nastąpi aktualizacja kodów CN, masy netto i kraju pochodzenia w pozycjach zaznaczonych dokumentów na podstawie danych z kart towarów, o ile w karcie towaru dane te są określone (niepuste). Czynność jest dostępna dla dokumentów, które mają być uwzględnione w Intrastacie, zarówno będących w buforze, jak i zatwierdzonych, niezależnie od ich stanu w ewidencji dokumentów. Jeśli w danym okresie będzie wygenerowana deklaracja Intrastat danego typu (Wywóz lub Przywóz), to czynność nie dokona zmian. Czynność na formularzu dokumentu: wprowadzono możliwość dodawania wielu pozycji dokumentu poprzez zaznaczenie towarów na liście podpowiedzi (lookup). Służy do tego nowa Czynność w menu formularza dokumentu - Dodaj pozycje (Alt+I). Po zaznaczeniu towarów pozycje dodawane są na dokument w ilości domyślnej. Na formularzu z listą towarów, podobnie jak w przypadku standardowego wyboru towarów z listy podpowiedzi, dostępny jest zestaw filtrów. Oddziały: udostępniono funkcjonalność zmiany danych adresowych oddziału (Opcje/Firma/Oddziały/Zmiany danych). Kontrahent: Dodano walidację zapisania karty kontrahenta bez NIP. Dodano parametr konfiguracji: Zapis podatnika VAT bez NIP, umożliwiający wybór opcji: dozwolony, ostrzeżenie, zabroniony. Walidacja dotyczy kontrahentów, którzy w polu Rodzaj VAT dla sprzedaży lub rodzaj VAT dla zakupu mają wartość: Krajowy Tworzenie bazy danych: w nowych bazach dodano standardową relację korekty dokumentu przyjęcia produktów (PWP->KPW). Korekta rabatowa: umożliwiono generowanie korekt rabatowych dla wskazanych kontrahentów. Korekty rabatowe mogą być generowane za wybrany okres, dla wybranych towarów. Wyliczenie bonusu może się odbywać standardowo jako określony procent wartości transakcji albo według algorytmu zdefiniowanego przez użytkownika za pomocą cechy algorytmicznej.

8 Konfiguracja operatora: Dodano możliwość filtrowania towarów wg filtra przypisanego do operatora. Stanowi to rozszerzenie dotychczasowych możliwości przypisywania filtrów do operatora. Przecena okresowa: na formularzu Przeceny okresowej dodano parametr Zastosuj przecenę okresową: z możliwością wyboru wartości: Zawsze / Jeśli cena jest niższa. Umożliwi on wymuszenie zastosowania ceny wprowadzonej na przecenie okresowej nawet, jeśli będzie ona wyższa od ceny kontrahenta. Zestawienia: na liście Obroty wg towarów umożliwiono filtrowanie wg typu karty towarowej. Zestawienia: na liście Handel/Zestawienia/Sprzedaż i zakupy wg towarów dodano nowy filtr Okres operacji. Umożliwia on filtrowanie dokumentów zakupowych wg daty operacji natomiast dokumentów sprzedażowych wg daty dostawy. Produkcja, operacje wzorcowe: w oknie operacji wzorcowej dodano zakładkę Technologie, na której prezentowana jest lista technologii wzorcowych, w których ta operacja występuje. Produkcja: w operacji i technologii umożliwiono definiowanie półproduktów. Są one wyświetlane na dodatkowych listach, obok surowców, produktów i kosztów. Produkcja: w technologii umożliwiono opcjonalne określanie magazynu z dokładnością do surowca/produktu. Pozwala to automatycznie rozdzielać dokumenty magazynowe zgodnie z tym przypisaniem. Nie blokuje ono jednak możliwości wygenerowania dokumentu z innym magazynem, niż określony w pozycji technologii, jeśli w definicji relacji włączono okno pośrednie wyboru pozycji. Produkcja: w definicji relacji produkcyjnej dotyczącej produktów dodano parametr decydujący o tym, jaki rodzaj pozycji technologii będzie przenoszony na dokument podrzędny. Dostępne opcje: produkty, półprodukty, razem. Produkcja: umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów wydania surowców i przyjęcia produktów (w relacjach produkcyjnych) podczas zatwierdzania zlecenia. Produkcja: dodano obsługę przeliczników jednostek w relacjach produkcyjnych. Po tej zmianie na dokumentach podrzędnych utworzonych w relacjach do ZP można zmienić jednostkę. Relacja rozliczy się ilościowo zgodnie z przelicznikiem pomiędzy jednostkami w ZP i w podrzędnym dokumencie. Produkcja: umożliwiono agregowanie pozycji w dokumentach generowanych w relacjach produkcyjnych (ze zleceń produkcyjnych). Agregowanie według towaru działa po włączeniu standardowego parametru definicji relacji. Produkcja: na liście zleceń produkcyjnych dodano możliwość filtrowania według relacji produkcyjnych, czyli np. wyświetlenia zleceń, do których nie wygenerowano dokumentów rozchodu surowców. Produkcja: umożliwiono blokowanie operacji wzorcowych według ogólnych zasad systemowych. Operacje zablokowane nie mogą być wybierane w technologii. Drukarki fiskalne: umożliwiono drukowanie w stopce paragonu dodatkowego tekstu tworzonego za pomocą cechy do dokumentu.

9 Zmiana funkcjonalności Dokumenty handlowe: poprawiono działanie czynności 'Anulowanie dokumentu' w przypadku jej wykorzystania dla dokumentu końcowego rozliczającego fakturę zaliczkową. Dotychczas po wykonaniu tej czynności nie było usuwane rozliczenie faktury zaliczkowej, nie można więc było do niej wystawić kolejnej faktury końcowej. Dokumenty handlowe: jeśli w definicji relacji handlowo-magazynowej włączymy opcję wiele FV2 z jednego WZ2 (wiele handlowych do magazynowego), to edycja ilości na FV2 jest zablokowana niezależnie od ustawienia odpowiedniego parametru definicji dokumentu. Usunięto tę blokadę dla pozycji, które na FV2 zostały dodane i nie mają relacji do WZ2. Dokumenty handlowe: ulepszono działanie listy towarów otwieranej w trybie do wyboru z poziomu dokumentu z włączonym zapisem na bieżąco. Obecnie ustawienie filtra na tej liście jest pamiętane na czas wystawiania dokumentu. Wystawienie kolejnego dokumentu przywraca domyślne ustawienie pól filtra. Dokumenty handlowe - formularz: zmodyfikowano działanie systemu w sytuacji zmiany towaru w pozycji dokumentu po ręcznym wprowadzeniu rabatu. Jeśli cena w pozycji nie była edytowana ręcznie, a wprowadzany został ręcznie rabat, to po zmianie towaru na tej pozycji rabat pozostanie niezmieniony, a cena będzie pobrana ponownie z karty nowego towaru. Jeśli na dokumencie zostanie zmieniony kontrahent, edytowana cena lub edytowany rabat na pozycji pozostaną niezmienione. Zatwierdzanie dokumentu handlowego: zmieniono kolejność zakładek okna zatwierdzania dokumentu. Obecnie na pierwszej zakładce wyświetlana jest lista przecen, czyli ustalania nowych cen sprzedaży. Jeśli zatwierdzamy dokument, w definicji którego włączono proponowanie przeceny, to okno zatwierdzania zawsze otworzy się na zakładce Przecena. Zmiana ma na celu doprowadzenie do pełnej zgodności ze starym oknem zatwierdzania, dostępnym w wersjach 9.X. Pozycje dokumentu: dodano prezentację ceny kartotekowej na liście cen wywoływanym poprzez czynność 'Wybierz cenę...' (F6) na dokumencie. Dotychczas na tej liście była prezentowana wyłącznie cena po rabacie. Pozycje dokumentu: zmodyfikowano wyliczanie rabatu pozycji dokumentu. Zmiana polega na rezygnacji z obsługi pola Rabat w karcie kontrahenta (pole nie będzie widoczne w karcie kontrahenta). Jego rolę pełni podobne pole Rabat towaru (umieszczone poniżej pierwszego) aktywne, jeśli w definicji którejkolwiek ceny włączono naliczanie rabatu indywidualnego wszystkich towarów. Rezygnacja z obsługi wymienionego pola w żaden sposób nie ogranicza możliwości wyliczenia rabatów, pozwala natomiast w pełni nim sterować. Pole Rabat z karty kontrahenta nie podlegało regułom określonym w definicji ceny i tym samym nie można było wyłączyć naliczania tego rabatu w dokumentach. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych baz. W bazach konwertowanych wyliczenie rabatów będzie działać według dotychczasowych reguł.

10 Relacje dokumentów: wyeliminowano problem z zatwierdzaniem korekty faktury sprzedaży utworzonej z wielu dokumentów wydania w sytuacji, gdy na wydaniach wskazywano dostawy. Korekta dokumentu: poprawiono zachowanie systemu w przypadku, gdy korygujemy fakturę z pozycją ze zwykłą stawką VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem i stawką '-'. Obecnie po uzupełnieniu parametru Nabywca podatnik na karcie towarowej i zmianie stawki na korekcie nie trzeba już edytować pozycji w celu zaznaczenia parametru Nabywca podatnik. Płatność na korekcie: poprawiono przenoszenie płatnika na korekty dokumentów handlowych. Gdy na dokumencie korygowanym ustawiany jest płatnik ręcznie, na korekcie będzie taki sam (do tej pory płatnik ustawiał się taki sam tylko, gdy na korygowanym był automatycznie ustawiany inny niż kontrahent). Płatność gotówką: jeśli operator ma przypisaną kasę domyślną, to będzie ona podpowiadana nie tylko na fakturach (jak dotychczas), ale i na korektach do tych faktur. Generowanie faktur z poziomu wpłat: w oknie pośrednim czynności 'Wystaw fakturę' dostępnej z poziomu wpłaty (KP) dodano możliwość wskazania daty generowanego dokumentu. Data nie może być wcześniejsza, niż data wpłaty. Zamienniki w kompletacji: zmodyfikowano formularz zamienników w procesie kompletacji. Formularz podaje pozycję produktu z dokumentu KPL, z którą powiązany jest zamieniany składnik. Kompletacja: poprawiono edycję składników kompletacji, gdy pochodzą one z więcej niż jednego magazynu. Kompletacja: w wariancie z włączoną edycją składników kompletacji umożliwiono edycję ceny lub wartości usługi wchodzącej w skład kompletu. Generator zamówień: poprawiono działanie ustawień domyślnych. Czynność Utwórz dokument : w oknie parametrów tej czynności dodano pole Magazyn docelowy. ma ono zastosowanie w przypadku tworzenia dokumentu MM. Jest ono aktywne, jeśli w polu Definicja zostanie wskazany dokument MM - przesunięcie magazynowe. Kartoteka towarowa: zmieniono działanie blokowania kartotek towarowych. Zostało umożliwione blokowanie kartotek towarowych występujących na zamówieniach nierezerwujących towarów oraz na zamówieniach rezerwujących towar ilościowo, bez pobierania zasobów. W dalszym ciągu nie można blokować towarów posiadających zasoby magazynowe. Filtr magazynów na liście: poprawiono zapamiętywanie wybranego filtra wielowyboru magazynów na liście Stanów magazynowych. Filtr wybrany na liście Stanów magazynowych przenosi się na listę Towarów i Usług. Czynność 'Kopiowanie dokumentu': wprowadzono zmianę polegającą na tym, że kopiowanie z pobieraniem zasobów z kopiowanego, generuje obroty na bazie wskazanego przyjęcia z pominięciem metody ogólnej obrotów ustawionych na definicji magazynu. Czynność 'Kopiowanie dokumentu': w okienku parametrów czynności kopiowania dokumentu ustawiono alfabetyczne sortowanie listy magazynów, na których można

11 utworzyć kopiowany dokument. Dotychczas lista magazynów była sortowana wg kolejności ich dodawania. Definicja ceny: zakładkę Grupy okna definicji ceny zastąpiono dwiema: Cenniki i Rabaty. Na pierwszej zgromadzono parametry dotyczące sposobu ustalania ceny początkowej, na drugiej - dotyczące algorytmu naliczania rabatów. Cennik kontrahenta: zmodyfikowano działanie listy Cennik kontrahenta. Obecnie prezentowane na tej liście ceny są ustalone z uwzględnieniem aktualnych przecen okresowych. Przeceny okresowe: poprawiono walidację symbolu waluty w edytowanej cenie. Opakowania: umożliwiono zmianę magazynu w dokumencie podrzędnym w relacji kaucji. Dotychczas dokument podrzędny wydania/przyjęcia opakowań musiał mieć ten sam magazyn, co nadrzędny. Wybór magazynu jest dostępny, jeśli dokument opakowań jest generowany z nadrzędnego ręcznie i w definicji odpowiedniej relacji włączono okno pośrednie wyboru magazynu. Limit kredytowy: ze względów wydajnościowych z kontroli limitu kredytowego i należności przeterminowanych wykluczono kontrahenta!incydentalny. W nowych bazach zmieniono ustawienie limitu na karcie kontrahenta!incydentalny na nieograniczony. Produkcja: ulepszono mechanizm kopiowania dokumentów z technologią. Dotychczas podczas kopiowania takiego dokumentu do wynikowego podstawiana była kopia technologii wzorcowej, obecnie podstawiana jest kopia technologii ze źródłowego dokumentu. Dotyczy to zarówno czynności 'Kopiuj dokument', jak i generowania dokumentów w relacji. Produkcja: poprawiono obsługę licencji Handel w zakresie dostępu do elementów modułu Produkcja. Dotychczas licencja na moduł Handel pozwalała na wygenerowanie zlecenia produkcyjnego w relacji, np. z zamówienia, co nie powinno być dostępne, gdyż do tworzenia zleceń produkcyjnych wymagana jest licencja na moduł Produkcja. Produkcja: umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych (rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w przypadku licencji na moduł Produkcja. Czytnik kodów kreskowych: umożliwiono wprowadzenie kodu kreskowego partii na pozycji dokumentu przyjęcia (zakładka Partie i zasoby) za pomocą czytnika. Do takiego działania niezbędne jest włączenie obsługi czytnika kodów kreskowych w konfiguracji (Systemowe). Drukarki fiskalne: zwiększono dopuszczalną długość nazwy kontrahenta, jaka drukowana jest na fakturze w przypadku protokołu Posnet. Obecnie wynosi ona 80 znaków. Licencja Handel Srebrny - Bazy danych: poprawiono generowanie bazy demo Hurtownia motoryzacyjna w wersji srebrnej. Dotychczas baza taka nie zawierała listy pracowników. Licencja Faktury: zmieniono wygląd formularza Narzędzia > Opcje > Faktury > Sprzedaż. Wydzielono nową sekcję o nazwie WDT z definicją dokumentów dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego.

12 Poprawione funkcje Dokumenty handlowe: w standardowym ustawieniu kolumn pomocniczej listy towarów (otwieranej np. z poziomu dokumentu) dodano kolumnę z ceną netto po rabacie, czyli taką, która znajdzie się w pozycji wystawianego dokumentu. Jeśli lista jest otwierana bez kontekstu dokumentu (dokładniej kontrahenta i definicji ceny), w kolumnie są wyświetlane zera. Zmiana dotyczy nowych baz. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie przypisywania się domyślnej kasy operatora na dokumentach zakupu. Dokumenty handlowe: poprawiono kopiowanie rabatu na dokument podrzędny (np. ZO na FV), gdy w konfiguracji relacji ustawiono w parametrze Sposób przenoszenia pozycji: opcję Ilość i cena. Dotychczas na dokumencie podrzędnym rabat wyliczał się, co mogło powodować drobne rozbieżności. Obecnie jest kopiowany. Dokumenty handlowe: poprawiono działanie filtra typu towaru w definicji relacji. Dotychczas wybranie opcji Opakowania nie miało skutku (na dokument podrzędny przenosiły się wszystkie pozycje, a nie tylko opakowania). Dokumenty handlowe - przeliczenia walutowe: zmieniono działanie systemu w przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu walutowego. Jeśli pozycje w walucie nie były ręcznie edytowane (pochodzą z cennika, zostały automatycznie przeliczone po danym kursie), to po zmianie daty wystawienia i wynikającej z tego zmianie kursu, pozycja w walucie przelicza się ponownie wg cen z cennika po nowym kursie. Dokumenty handlowe i magazynowe: poprawiono błąd obsługi wpłat (zaliczek) dołączanych do dokumentów magazynowych. Jeśli do wielu dokumentów WZ2 dołączono tę samą wpłatę, następnie utworzono z tych dokumentów zbiorczą fakturę, wpłata dołączała się do faktury wielokrotnie (tyle razy, do ilu dokumentów WZ była dołączona). Takiej faktury nie można było zatwierdzić. Dokumenty magazynowe: poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu dokumentu magazynowego nie można było dodać nowej wpłaty do kasy dołączonej do dokumentu, do rozliczenia z przyszłym dokumentem handlowym. Dokumenty handlowe i księgowe: zmieniono sposób numerowania tygodni w roku na zgodny z normą ISO Według normy pierwszy tydzień roku to ten, w którym występuje czwarty stycznia. Zmiana będzie mieć skutek od Pozycje dokumentów: poprawiono działanie automatycznego wskazania zasobu przy ustawieniu na definicji WZ momentu magazynowego Na bieżąco. W poprzednich wersjach taka konfiguracja nie powodowała wskazania zasobu. Relacje dokumentów handlowych: poprawiono wyświetlanie danych w oknie z listą dokumentów, które można ręcznie dołączyć w relacji do wskazanego dokumentu. Dotychczas lista mogła być pusta, jeśli dokument nie miał wybranego kontrahenta. Obecnie w takim przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty możliwe do dołączenia, bez względu na kontrahenta. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu z dokumentu PAR na dokument FVP w relacji PAR>FVP. Wybór kontrahenta innego niż Incydentalny powodował zerowanie rabatu dokumentu.

13 Relacje dokumentów handlowych: poprawiono następujący błąd: jeśli do dokumentu podrzędnego ręcznie dołączano wielokrotnie ten dokument nadrzędny (np. WZ2->FV2), za każdym razem wybierając inne pozycje, niepotrzebnie tworzyły się kolejne relacje pomiędzy nagłówkami dokumentów. Rozliczenie relacji było przy tym poprawne. Błąd nie miał istotnych skutków poza wielokrotnym wyświetleniem tego samego dokumentu nadrzędnego w menu Relacje. Relacje: przywrócono filtrowanie dokumentów Anulowanych na liście dokumentów prezentowanych w oknie pośrednim menu Relacje - 'Dołącz'. Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu w relacji pomiędzy dokumentem nadrzędnym i podrzędnym. Dotychczas przy ustawieniu parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji na wartość Tylko ilość na dokument podrzędny niepotrzebnie przenosiły się rabaty z nadrzędnego, obecnie wyliczają się zgodnie z definicją ceny przypisaną do generowanego dokumentu. Relacja korekty: wprowadzono poprawkę polegającą na przenoszeniu na korekty magazynowe usług, jeśli uprzednio zmieniono relację między dokumentem handlowym i magazynowym tak, by na magazynowy przenosiły się usługi. Relacje: poprawiono rozliczanie dokumentu zamówienia z dokumentem MM. Poprzednio częściowa realizacja zamówienia dokumentem MM powodowała całkowite rozliczenie kopiowanej na MM pozycji. Relacje dokumentów: poprawiono ręczne dołączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego w relacji kopiowania. W przypadku niektórych dokumentów (np. dołączanie OO z poziomu ZO) nie dało się dołączyć dokumentu, pokazywał się komunikat błędu. Relacje/rozliczanie pozycji: poprawiono rozliczanie ilościowe pozycji w sytuacjach, np. gdy na zamówieniu ZO zapisano towar w innej jednostce niż podstawowa, a pozycja była rozliczana więcej niż jedną fakturą. Dotychczas okno pośrednie między ZO i FV nie uwzględniało poprawnie przelicznika między jednostkami po wystawieniu pierwszej faktury. Okno pośrednie relacji: poprawiono pojawianie się okna pośredniego z pozycjami w przypadku dołączania dokumentu nadrzędnego. Kopiowanie dokumentu: poprawiono dodawanie pozycji w walucie obcej na dokumencie skopiowanym. Przeliczniki ilości: poprawiono prezentacje ceny w kolumnie: 'Wartość w cenie zakupu' na karcie kompletacji, przy składnikach, jeśli składnik jest w jednostce wyliczanej, a nie głównej z kartoteki. Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono bieżącą datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą bieżącą. Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika z definicji tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty operacji w ewidencji dokumentów. Korekty dokumentów: w korektach dokumentów magazynowych (bez tabeli VAT) zastosowano taki sam mechanizm obliczania wartości netto oraz orientacyjnych wartości brutto i VAT, jak w dokumentach handlowych (różnicowy). Zapobiega to powstawaniu

14 groszowych rozbieżności pomiędzy wartością korekty dokumentu handlowego i odpowiadającej mu korekty dokumentu magazynowego. Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji, w trakcie jego edycji na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze dla składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa. Kartoteka towarowa: poprawiono dodawanie kodu kreskowego do kartoteki towarowej za pomocą czytnika. Dotychczas kod dodawał się bez jednostki i był widoczny tylko na zakładce Kody, a powinien być widoczny również na zakładce Ogólne. Kaucje / opakowania: poprawiono błąd obsługi kaucji/opakowań. W pewnych przypadkach, gdy włączono naliczanie płatności na dokumencie opakowań, wygenerowanym automatycznie w relacji do dokumentu handlowego/magazynowego, nie można było zatwierdzić nadrzędnego (głównego) dokumentu. Lista Obroty wg opiekunów: poprawiono wyświetlanie danych w przypadku operatorów, którzy byli opiekunami kontrahentów wystawiających dokumenty w różnych walutach. Błąd polegał na wyświetlaniu Stop w kolumnach, zamiast wartości. Lista Pozycje dokumentów: poprawiono działanie workera: Workers.ObrotyTransakcji.Marza. Wcześniej w polach pojawiały się znaki STOP. Opis analityczny: poprawiono wyliczanie kwoty opisu analitycznego dla pozycji dokumentu handlowego, podstawianej podczas dodawania pozycji opisu. Przed zmianą kwota ta była wartością brutto pozycji (czyli niewłaściwą) w przypadku, gdy dokument był liczony od brutto. Po poprawce jako kwota opisu zawsze podstawiana jest wartość netto. Lista Handel/Zestawienia/Obroty wg towarów: poprawiono wyświetlanie danych na liście. Jeśli na liście został skasowany magazyn, to zamiast sumy obrotów ze wszystkich magazynów prezentowane były wartości obrotów tylko z jednego magazynu. Korekta wartościowa zakupu: poprawiono błędy związane z generowaniem korekty wartościowej zakupu w przypadku, gdy towar został przesunięty dokumentem MM na inny magazyn i powrócił z powrotem na ten sam magazyn dokumentem MM. Dokument MM: poprawiono widoczność magazynu docelowego (ustawienie widoczne na liście przesunięć MM) dla operatorów, którzy nie mają prawa do magazynu docelowego, ale na definicji dokumentu MMP wyrażono zgodę na jego zapis do bufora (parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn ). Symbol magazynu nie był widoczny po jego księgowaniu. Karta towarowa: poprawiono wyświetlanie podsumowania stanu zasobów w przypadku zmiany magazynu. Koszty dodatkowe na korektach sprzedaży: poprawiono wyliczenie kosztu dodatkowego na korektach faktur sprzedaży. Dotychczas zmiana ilości usługi podnoszącej koszty lub wyłączenie na pozycji podnoszenia kosztów nie powodowało zerowania kosztów. Uwaga: po takiej operacji na korekcie próba nadania ilości niezerowej lub włączenie ww. parametru nie spowoduje ponownego wyliczenia kosztów. W takie sytuacji dokument należy usunąć i wystawić ponownie. Generowanie dokumentów ze zlecenia produkcyjnego: poprawiono generowanie pojedynczych PWP z wielu zaznaczonych ZP przy włączonym oknie

15 pośrednim. Dotychczas w takiej sytuacji powstawały puste dokumenty RWP. Obecnie powstają z wszystkimi pozycjami. Czynność Anuluj nierozliczone pozycje... : zmodyfikowano działanie systemu w zakresie uruchamiania tej funkcji w przypadku zmiany jednostki na dokumencie podrzędnym. Dotychczas w takim przypadku pozycja o zmienionej jednostce nie była anulowana. Opakowania/kaucje: umożliwiono ręczne tworzenie pustego dokumentu przyjęcia/wydania opakowań w relacji do dokumentu źródłowego w sytuacji, gdy na dokumencie źródłowym nie ma towarów z przypisanym schematem opakowań. Formularz dokumentu: poprawiono dodawanie osób kontaktowych kontrahenta z poziomu dokumentu. Szybka sprzedaż: poprawiono zachowanie dodatkowych pól na podliście Zasoby. Umowy: poprawiono obsługę naliczania faktur do umów cyklicznych, gdy wprowadzono okres zawieszenia bez daty końcowej. Dotychczas, przy nie zamkniętym okresie zawieszenia, faktury dla umowy były naliczane. Deklaracja Intrastat: poprawiono błąd polegający na niepotrzebnym uwzględnianiu w deklaracji Intrastat usług, jeśli w pozycjach dokumentów z usługami było wypełnione pole: kod CN. Faktury zaliczkowe: umożliwiono rozliczanie faktur zaliczkowych z fakturami końcowymi z innych magazynów niż magazyn faktury zaliczkowej. Produkcja: poprawiono błąd generowania dokumentu rozchodu surowców ze zlecenia produkcyjnego, który występował przy pewnych ustawieniach w definicji RWP i karcie towaru (surowca) dotyczących wyboru dostawy. Produkcja - Kalkulacja kosztu wytworzenia: ulepszono działanie obliczania kosztu wytworzenia w zleceniu produkcyjnym. Obecnie wyniki tych wyliczeń można umieścić jako kolumny na liście zleceń. Produkcja: poprawiono przeliczanie ilości surowców i wartości kosztów w zleceniu produkcyjnym. W pewnych okolicznościach, w szczególności przy definiowaniu technologii dla ilości produktu różnej od jednostkowej, przeliczenia po zmianie ilości produktów były nieprawidłowe. Wydruki Raport 'Wiekowanie towarów': na wydruku dodano opisy objaśniające sposób prezentowania danych. Wydruk zlecenia produkcyjnego: na wydruku zlecenia produkcyjnego dodano standardową sekcję z opisem. Zawiera ona opis z dokumentu i z jego definicji. Wydruk korekty faktury: poprawiono prezentację płatności do faktur korygujących. Wraz z opisem Do zwrotu podawana jest kwota bez znaku minus. W kilku poprzednich wersjach kwota była prezentowana jak w tabeli VAT (z minusem w przypadku zwrotów). Wydruk faktury do paragonu: zmodyfikowano wydruk w taki sposób, że jeśli paragon jest płatny w sposób odroczony, to informacja o płatnościach na wydruku faktury jest taka sama jak na paragonie.

16 Wydruki dokumentów handlowych: rozszerzono możliwość drukowania dodatkowego tekstu nad stopką dokumentu. Obecnie tekst ten może być dynamicznie tworzony cechą określoną w definicji dokumentu. Wydruk dokumentu WZ2: poprawiono wydruk WZ2 z uwzględnieniem rabatu: Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu 'Drukuj Ceny przed rabatem i rabat procentowy'. Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży (lista Faktury sprzedaży, Zestawienie): zmieniono sposób prezentacji wartości korekt. W przypadku korekt raport przedstawia różnicę, a nie wartość po korekcie jak dotychczas. Wydruk dokumentu ZK: umożliwiono wykorzystanie parametrów 'Numery dokumentów podrzędnych' oraz 'Numery dokumentów nadrzędnych' definicji dokumentu (zakładka Wydruki), po ich włączeniu będzie można drukować numery dokumentów powiązanych podobnie jak ma to miejsce dla FV. Wydruki: Zmieniono działanie wydruku Sprzedaż English. Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu Drukuj ceny przed rabatem i rabat procentowy. Wydruki: dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej stronie po wydruku faktury. Parametr 'Lista nierozliczonych płatności' znajduje się w konfiguracji, na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja 'Zawartość wydruku'. Dodatki EDI: poprawiono ergonomię importu komunikatów EDI. Obecnie parametry okna importu są wypełniane domyślnymi wartościami po wskazaniu pliku xml. EDI: w definicjach komunikatów udostępniono metodę ChangeRow(Object, bool). Może ona zostać zastosowana podczas importu do zamiany obiektu utworzonego automatycznie (Row) na inny (Object). Metodę zastosowano w standardowych definicjach komunikatów do obsługi importu korekt. EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Ulepszono w nich kod do importu korekt. Obecnie po zaimportowaniu korekty faktury zostanie automatycznie utworzona korekta dokumentu magazynowego, jeśli tak wynika z konfiguracji. Zmiana dotyczy nowych baz. Zmienione definicje komunikatów można zaimportować do baz istniejących. EDI: poprawiono działanie podstawiania domyślnej definicji komunikatu po wskazaniu pliku do importu. Dotychczas nie pomijał on definicji zablokowanych. EDI: umożliwiono automatyczne przenoszenie zaimportowanych plików z komunikatami do wskazanego w konfiguracji katalogu. Katalog może być ustalany za pomocą cechy do dokumentu handlowego. Przeniesienie pliku następuje po zapisaniu dokumentu utworzonego w wyniku importu komunikatu. EDI: zmieniono sposób wyświetlania komunikatów generowanych podczas importu dokumentów. Dotychczas każdy komunikat utworzony za pomocą metody msg() był wyświetlany osobno, w nowym oknie. Mogło to powodować niedogodność w przypadku,

17 gdy ilość komunikatów do wyświetlenia podczas importu dokumentu była duża. Obecnie komunikaty nie są wyświetlane na bieżąco, tylko dodawane do listy komunikatów standardowych weryfikatorów, będą więc wyświetlone łącznie podczas zapisu dokumentu. EDI: umożliwiono opcjonalne określanie w konfiguracji katalogu, do którego mają trafiać wyeksportowane pliki XML z komunikatami, za pomocą cechy tekstowej do dokumentu handlowego. W algorytmie takiej cechy można zawrzeć logikę określania katalogu do eksportu, który w ten sposób może być zmienny. EDI: poprawiono działanie mechanizmu ustalania wartości domyślnych parametrów podczas importu komunikatu. Dotychczas nie można było zaimportować pliku, jeśli w bazie znajdowała się jakakolwiek pusta definicja komunikatu. GreenMail24: dodano zapisywanie daty zmiany statusu e-dokumentu. Wypełnianie odpowiedniego pola (EDokumentStatusData) następuje podczas wykonywania czynności 'Sprawdź status wysłanych dokumentów'. GreenMail24: zmieniono standardową definicję metadanych (pliku XML) generowanych podczas wysyłania dokumentów do archiwum GreenMail24. Definicja jest zgodna z nowym szablonem obsługiwanym przez GreenMail24. Zmiana dotyczy nowych baz. Definicje w konwertowanych bazach nie są zmieniane. GreenMail24: umożliwiono pobieranie plików z dokumentami wysłanymi przez kontrahentów przez serwis GreenMail24. Pobranie plików następuje wskutek wykonania odpowiedniej czynności dostępnej z poziomu listy dokumentów. Pobrane pliki xml i pdf są umieszczane w katalogu określonym w konfiguracji. GreenMail24: umożliwiono wybór rodzaju unikalnego identyfikatora dokumentu wysyłanego w polu pliku XML do serwisu GreenMail24. Dotychczas było to zawsze pole ID dokumentu, obecnie w konfiguracji można wybrać jedną z opcji: ID, Guid, Numer. GreenMail24: dodano nową właściwość dokumentu: EDokumentRodzaj. Pole jest wypełniane podczas wysyłania dokumentu do serwisu GreenMail24 i przyjmuje przy tym jedną z wartości: e-faktura (dla dokumentów spełniających warunki e-faktury), obraz (dla pozostałych dokumentów). GreenMail24: wprowadzono nową definicję metadanych, czyli pliku XML wysyłanego do serwisu GreenMail. Definicja jest zgodna z nową specyfikacją GreenMail i obsługuje korekty dokumentów. GreenMail24, Invooclip: w karcie kontrahenta dodano pole 'Okres zgody na e-fakturę'. Jest ono wykorzystane w dodatkach GreenMail24, invooclip. Wysyłanie dokumentu jako e-faktury przy pomocy tych dodatków jest dostępne, jeśli data jego wystawienia zawiera się w okresie zgody kontrahenta na e-fakturę.

18 Moduł: Faktury Zmiana funkcjonalności Licencja Faktury: zmieniono wygląd formularza Narzędzia > Opcje > Faktury > Sprzedaż. Wydzielono nową sekcję o nazwie WDT z definicją dokumentów dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego. Moduł: Kasa Nowa funkcjonalność Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: umożliwiono generowanie not odsetkowych dla należności nierozliczonych. Nowy mechanizm dostępny jest jeśli dla definicji Noty odsetkowej na zakładce nota odsetkowa ustawiono pole Typ noty odsetkowej > Nota dla płatności. Na skonwertowanych bazach danych użycie nowego mechanizmu wymaga włączenia. Aktywowanie mechanizmu odbywa się poprzez wykonanie na liście Rozrachunki wg dokumentów czynności > Noty odsetkowe > Włącz mechanizm nowych not odsetkowych. Wykonanie czynności powoduje jednocześnie przeliczenie istniejących należności. Operacja może potrwać kilka minut. Dokumenty rozliczeniowe/noty odsetkowe: do formularza naliczenia noty odsetkowej dodano parametr 'Tylko rozliczone'. Zaznaczenie parametru na Tak umożliwia wygenerowanie noty dla płatności całkowicie rozliczonych. Tabele kursowe: dodano nową tabelę dla kursów wymiany Europejskiego Banku Centralnego. Działanie mechanizmu rozszerzono o możliwość importu kursów do tej tabeli. Kursy walut ogłaszane przez Europejski Bank Centralny mogą być używane do przeliczania kwot w walutach obcych na potrzeby rozliczeń w podatku VAT. Nowa tabela działa według tych samych zasad, co tabela Kursów średnich NBP tzn. jako kurs obowiązujący na dany dzień prezentuje kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający. Płatność (zobowiązanie/należność):termin płatności/data płatności (dla konfiguracji rozrachunków Data zobowiązania/należności wg daty operacji...) zmiany: 1.Mechanizm sterowania datą płatności - jeżeli data operacji dokumentu jest wcześniejsza od daty dokumentu, płatność powstaje z datą operacji. W innym przypadku data płatności równa jest dacie dokumentu (wystawienia). 2. Dodano nową datę odniesienia 'TerminLiczonyOd', dla której liczony jest termin płatności. Pole 'TerminLiczonyOd' jest widoczne po wybraniu z organizatora listy. W przypadku zmian dat ewidencji, podmiotu, sposobu zapłaty, definicji ewidencji następuje aktualizacja terminu płatności. 3.Weryfikacja daty odniesienia (TerminLiczonyOd), program pilnuje aby data nie była wcześniejsza od daty płatności.

19 4.Dodano opcję umożliwiającą liczenie terminu płatności od daty operacji, dokumentu, ewidencji, wpływu lub domyślnie według ustawień dotychczasowych dla ewidencji. Opcja decydująca o terminie płatności ewidencji dostępna jest na rozszerzeniu definicji dokumentu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/definicje dokumentów). Przelewy: umożliwiono naliczenie przelewów łączonych typu PIT/ZUS dla zobowiązań o zgodnym numerze rachunku bankowego (rachunku urzędu) i zgodnym opisie płatności. Dokumenty kasowe: na zakładce 'Ogólne' dokumentów KP/KW dodano sekcję 'Zarządzanie uprawnieniami do zapłaty'. Wcześniej sekcja ta była dostępna po wybraniu Czynności-Pokaż cechy zapłaty. Umożliwia ona oznaczenie wpłaty/wypłaty jako wynagrodzenie, zapłata handlowa, bądź inna zapłata. Zmiana funkcjonalności Płatność (Zobowiązanie/Należność): czynność 'Zmień termin': odblokowano czynność zmień termin dla płatności częściowo rozliczonych za pomocą kompensaty. Płatność (Zobowiązanie/Należność): czynność 'Zmień termin': zmieniono logikę działania czynności na rozliczonych płatnościach. Obecnie zmiana terminu za pomocą czynności: - wymusza na istniejących rozliczeniach przeliczenie dni zwłoki, - wpływa na ustawienie stanu stan naliczenia noty: a) jeśli brak zwłoki to ustawiany jest stan 'Nie dotyczy'; b) jeśli wyliczono zwłokę to honorowany jest stan 'Naliczaj/Nie naliczaj'. Przeliczenie dni zwłoki i terminu nie jest możliwe jeśli została naliczona nota odsetkowa. Delegacje PWS: na nowych delegacjach w polu 'Tabele kursowa' ustawiono domyślną tabele kursów średnich NBP. Delegacje PWS: na nowych delegacjach w polu 'Kraj Docelowy' ustawiono domyślny kraj - Polskę. Delegacje PWS: w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Delegacje na definicji delegacji - rozszerzenia, dodano parametr 'Domyślna lista dla delegowanego' umożliwiający sterowanie domyślną listą dla pola Delegowany w delegacji PWS. Nowy parametr pozwala na wybranie listy Kontrahenci lub Pracownicy. Delegacje PWS: umożliwiono użycie oddziału we wzorcu numeracji definicji delegacji PWS. Opcja dostępna wyłącznie w wersji platynowej. Delegacje PWS: koszty oznaczone w polu 'Rodzaj' jako 'Inne koszty (nierozliczane)' zostają pominięte rozliczeniu delegacji. Delegacje PWS: ewidencja pojazdów: listę 'Definicje tras' udostępniono również na licencji Delegacje PWS. Delegacje PWS: zmieniono opcje podpowiedzi kraju na etapach delegacji. Na każdym etapie podpowiada się domyślnie kraj docelowy jaki został wskazany na całej delegacji. Rozrachunki: dodano numery guid do poszczególnych płatności i zapłat. Przed zmianą: - praca na kilku stanowiskach z ustawieniem ostrzegania o edycji na innych stanowiskach mogła wywołać komunikat na danym zapisie w momencie zatwierdzenia całego dokumentu/raportu,

20 - brak tabel w miejscach, gdzie wymagane są numery guid. Po zmianie: - próba jednoczesnej edycji będzie sygnalizowana już na etapie modyfikacji danego zapisu przez operatora, - dodano tabele zapłat i płatności. Potrzebne np. do definiowania procesów workflow. Tabele kursowe: zmieniono opis tabel z Kurs średni EBC (EUR) na Europejski Bank Centralny (EUR) oraz NBP (PLN) na Narodowy Bank Polski (PLN). Przelewy: na liście przelewów domyślnie wyświetlane pole 'Rachunek' zastąpiono polem 'RachunekOdbiorcy'. Przelewy: skrócono opis w polu tytułem dla przelewów łączonych jeśli płatność dla której generowano przelew została częściowo rozliczona. Przed zmianą pole tytułem uzupełnianie było informacją o numerze dokumentu rozliczającego np. FV/ z dnia (cz. rozl.: WB/BANK/2013/12/0001/1). Opis po zmianach: np. FV/ z dnia (1 500,00 PLN). Przelewy: czynność 'Kopiuj PK': dodano kopiowanie 'Typu' przelewu na płatności skierowanej do US lub ZUS. W momencie kopiowania dokumentu typu PK, który zawierał rozrachunki z ZUS lub US, program nie przenosił informacji o typie przelewu PIT/ZUS. Przelew typu PIT zmieniany był zawsze na 'Standardowy'. Analogiczna zamiana następowała dla przelewów typu ZUS. Windykacja: dostosowano nowy mechanizm naliczania odsetek dla rozrachunków windykowanych. Noty można naliczać dla należności nierozliczonych oraz wcześniejszą metodą dla rozliczonych po terminie. Czynność 'Noty odsetkowe' została rozszerzona o dodatkowe filtrowanie według stanu bieżącego i stanu kolejnego dla not. Windykacja: w czynnościach zmian stanu windykacji umożliwiono zmianę stanu dla należności które mają przypisane różne stany windykacji. Poprawione funkcje Płatność (Zobowiązanie/Należność): czynność 'Zmień termin': przywrócono czynność zmień termin z poziomu listy zobowiązań i należności na zakładce 'Dane kontrahenta i płatności'. Tabele kursowe: wprowadzono możliwość tworzenia tabel kursowych z kursami wyrażonymi względem waluty innej niż PLN. Na definicji tabeli kursowej dodano pola 'Waluta bazowa' oraz 'Kurs w walucie bazowej'. Drugie pole decyduje o tym w jakiej walucie wyrażony jest kurs. Wyłączenie tego parametru oznacza, że kursy będą wyrażane w każdej walucie, dla której podawany będzie kurs. Rozliczanie dokumentów: przywrócono działanie skrótu Alt+D dodającego dokumenty do rozliczeń oraz Alt+Z zwalniającego dokumenty z listy rozliczeń. Rozliczanie dokumentów: przywrócono działanie skrótu Alt+D dodającego dokumenty do rozliczeń oraz Alt+Z zwalniającego dokumenty z listy rozliczeń. Raporty EŚP - Ostrzeganie o edycji na innych stanowiskach: usprawniono działanie mechanizmu kontroli jednoczesnej edycji dla raportów EŚP. We wcześniejszych wersjach programu w sytuacji gdy operatorzy rozliczali w niezależnych raportach tą samą płatność program wyświetlał błąd dopiero podczas zapisania całego raportu, który

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 5 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 5 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 6 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo