Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5185 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy"

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

2 Spis treści Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel Moduł: Kadry Płace Wydruki... 4 Moduł: Księga Moduł: Księga Inwentarzowa Moduł: Systemowe Poprzednie wersje... 6 Zmiany wersji

3 Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Kody kreskowe: poprawiono działanie systemu przy wyborze towaru na pozycji dokumentu za pomocą kodu kreskowego (F12). Przy wyborze kolejnej pozycji, gdy kursor ustawiony był w nowym wierszu, system podpowiadał nieprawidłową ilość. Odwrotne obciążenie: poprawiono obsługę parametru Nabywca podatnik na pozycji dokumentu. W ostatnich wersjach parametr się odznaczał przy antydatowaniu dokumentu (dotyczyło zakupu w odwrotnym obiegu dokumentów - początek transakcji od dokumentu magazynowego). Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono bieżącą datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą bieżącą. Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika z definicji tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty operacji w ewidencji dokumentów. Moduł: Kadry Płace Umowy cywilnoprawne: dodano obsługę umów cywilnoprawnych rozliczanych na godziny w kwocie waluty innej niż PLN. Zaktualizowano wskaźniki od Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 3823,32 zł; 2. Minimalne ucznia I roku: 152,93 zł; 3. Minimalne ucznia II roku: 191,17 zł; 4. Minimalne ucznia III roku: 229,40 zł; Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna: 844,45 zł.

4 Deklaracje RMUA: poprawiono mechanizm seryjnego generowanie miesięcznych deklaracji RMUA z pozycji listy pracowników. Deklaracja nie generowała się dla pracowników przebywających cały miesiąc na zasiłku chorobowym. Wydruki Deklaracja ZUS DRA: na wydruku 'DRA-zestawienie składek naliczonych za budżet' poprawiono wykazywanie składek emerytalno-rentowych dla kodu tytułu ubezpieczenia 1240 (Zasiłek macierzyński) oraz 1211 (Urlop wychowawczy), przed zmianą składki nie były wykazywane. Moduł: Księga Odliczenia VAT od samochodów: nowe przepisy obowiązujące od wprowadzają w podatku VAT możliwość 50% odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego. W programie enova dodano czynność narzędziową na zakładce VAT dokumentu ewidencji 'Podziel elementy VAT wg odliczenia Tak/Nie' która umożliwia automatyczny podział elementu VAT 50% Odliczenia - TAK na 50% Odliczenia - NIE. Czynność działa dla zaznaczonych elementów VAT. KPIR Dokument ewidencji / Element VAT: zmieniono działanie pola Kolumna KPIR z zakładki VAT dla faktur wprowadzanych w modułach Handel / Faktury na licencji typu: Klient biura. Po zimnie dla elementów VAT faktur sprzedaży/zakupu ustawiane są domyślne kolumny KPIR Sprzedaż (7)/zakup towarów(10). PIT-5/PIT-5L: zmieniono sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku, gdy na kartotece właściciela wskazano dodatkowe bazy z udziałami w sytuacji gdy nastąpiła aktualizacja udziałów właściciela w trakcie miesiąca. Do tej pory jeżeli aktualizacja była w trakcie miesiąca, zaliczka z podpiętych baz była liczona w całym miesiącu wg nowej proporcji udziałów. Po zmianach obliczenia wykonywane są proporcjonalnie - do dnia aktualizacji wg starej proporcji i od dnia aktualizacji wg nowej proporcji udziałów. Deklaracje VAT: w deklaracjach VAT-7 oraz VAT-UE wprowadzono zmiany umożliwiające rejestrowanie sprzedaży dokonywanej poza terytorium kraju nie będącej jednocześnie

5 dostawą wewnątrzwspólnotową. Dokumenty VAT oznaczone jako: Rodzaj - Towar, Stawka VAT- NP oraz Rodzaj podmiotu - Unijny ujmowane są wyłącznie w części C2 (poz11.) deklaracji VAT-7. Tak oznaczona dostawa towarów poza terytorium kraju, zostanie pominięta w wyliczeniu deklaracji VAT-UE. Deklaracja CIT-8: poprawiono błąd prezentacji kwoty ujemnej w deklaracji rocznej w części F,G,H (kwoty należnych zaliczek), jeżeli na zaliczce grudniowej wystąpiła nadpłata. Kwota wynikająca z nadpłaty nie jest ujmowana w zaliczkach należnych. Generuj DW nabycia VAT należny/naliczony: poprawiono błąd występujący podczas automatycznego generowania Dokumentów Wewnętrznych w ewidencji dokumentów, jeśli na rozszerzonej definicji wskazano definicję powstania obowiązku VAT inną niż 'wg dowolnej daty'. Predekretowanie dokumentów/weryfikator kont księgowych: poprawiono weryfikator sprawdzający czy zapisy na kontach księgowych przeszły bilansem otwarcia do kolejnego okresu obrachunkowego. Przy dużej ilości dokumentów czynność dekretowania mogła być wydłużona. W związku z tym dodano warunek ograniczający wyszukanie zapisów księgowych jedynie do zapisów BO - poprzednio sprawdzane były wszystkie. Moduł: Księga Inwentarzowa Księga Inwentarzowa /Ewidencja Środków Trwałych: poprawiono błąd działania schematu numeracji środków trwałych typu wyposażenie. Przed zmianą numeracja pobierana była z wzoru dla wyposażenia dodawanego na odrębnej liście. Ustawienie dostępne w Narzędzia/Opcje/Księga Inwentarzowa/Ogólne. Moduł: Systemowe Dodano możliwość wczytywania licencji na pulpit kierownika.

6 Poprzednie wersje Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Dokument handlowy: w dokumencie handlowym wprowadzono dodatkową datę: dostawy. Opcjonalnie będzie ona edytowalna na zatwierdzonym dokumencie, dopóki w ewidencji ma on status Bufor. O dostępności edycji i sposobie inicjowania nowej daty decydują odpowiednie parametry definicji dokumentu. pozwala obsłużyć przypadki sprzedaży, w których w momencie wystawiania faktury data dostawy, decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego, nie jest jeszcze znana. Definicja dokumentu: dodano parametry definicji dokumentu decydujące o umieszczaniu na wydrukach następujących dat: operacji, dostawy, otrzymania. Parametry mają zastosowanie w wydrukach faktur sprzedaży i zakupu. Moduł: Kadry Płace Pożyczki pracownicze (PKZP/ZFM): dodano możliwość określenia na definicji funduszu pożyczkowego, czy żyrantem może być osoba niebędąca członkiem funduszu pożyczkowego. Informację określa się w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/PKZP, ZFM.../Definicje PKZP na zakładce 'Rozliczenia i żyranci' w polu 'Żyrantem dla pożyczki może być': 'Tylko członek funduszu' lub 'Każdy pracownik'. Integracja z Aplikacją SODiR Off-line 8.137: wersja programu oraz aktualnie wypuszczana wersja 9.6 współpracuje z najnowszą wersją aplikacji SODiR Off-line. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA: umożliwiono wykazanie zerowego raportu RCA w sytuacji, gdy pracownikowi w trakcie miesiąca został zmieniony tytuł ubezpieczenia a wynagrodzenie jest wypłacane z przesunięciem (do 10 dnia miesiąca za miesiąc

7 poprzedni). Przykład. Pracownik za okres sierpnia otrzymał wynagrodzenie 10 września z tytułem ubezpieczenia Od dnia 16 września poprzez aktualizacje zostaje pracownikowi przypisany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Na deklaracji DRA za miesiąc wrzesień należy wykazać za pracownika: 1. imienny raport RCA z kodem tytułu ubezpieczenia z wykazanym wynagrodzeniem za miesiąc sierpień, 2. imienny raport RCA z kodem tytułu ubezpieczenia wynikającym z przyznanego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz wykazanymi zerowymi podstawami wymiaru składek i zerowymi składkami. Aby w podanym przypadku zostało wygenerowane zerowe RCA należy w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS - rozliczeniowe parametr 'Umieszczaj na deklaracjach pracowników bez wypłat' ustawić na TAK. Mechanizm storna płacowego: zmieniono sposób wliczania elementów stornujących do podstawy ustalania składek społecznych. Przykład 1. Konfiguracja systemu: parametr 'Do korygowania wartości elementu używaj mechanizmu storno' na 'Tak'. Wypłata była naliczana np. za miesiąc grudzień 2013 z datą wypłaty grudniową ze stawką zasadniczego 3000 zł. Następnie zrobiono aktualizację stawki zaszeregowania z datą wsteczną np. 01 grudnia, podniesiono stawkę do 5000 zł. w kolejnym kroku naliczono listę korygującą z datą wypłaty w kolejnym miesiącu np. 3 stycznia Na takiej wypłacie źle naliczyły się podstawy składek społecznych. Suma elementów od których powinny naliczyć się składki to 2000 zł, a program naliczał składki w wysokości 5000 zł, czyli nie uwzględniał w naliczeniu składek z kwotą zł, które zostały rozliczone w wypłacie grudniowej. Przykład 2. Pracownik został zwolniony z datą 30 kwietnia 2013, nie zostało zaznaczone wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z tym wypłata za miesiąc kwiecień wypłacona z przesunięciem w maju 2013 została naliczona z kodem tytułu ubezpieczenia Po dacie wypłaty uzupełniono w danych kadrowych informację o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oznaczono elementy do przeliczenia przy pomocy strona płacowego. Na korekcie nie naliczały się składki emerytalno-rentowe w związku z tym, że zmienił się kod tytułu ubezpieczenia Po zmianie algorytmu program poprawnie wykazuje wysokość składek na wypłacie. Deklaracja RMUA: poprawiono nadawanie numeru identyfikacyjnego deklaracji rocznych. Program numerował kolejno deklaracje roczne w ramach dodawania na kolejne lata tzn , , , a powinien numerować od początku w każdym kolejnym roku. Uwaga: podczas konwersji bazy numery deklaracji rocznych są przeliczane automatycznie. Wydruki Karta przychodów: w kolumnie przychód poprawiono wykazywanie składek ZUS niedopłaconych za lata wcześniejsze niż rok, za który sporządzamy kartę przychodów.

8 Moduł: Kasa Potwierdzenie Sald: dodano parametr 'Aktualne Konto' przy naliczaniu potwierdzenia salda. Wydruki Dodatki Data rozrachunku według daty operacji: w przypadku braku daty operacji na dokumencie (jeśli data dostawy towaru jest nieznana), rozrachunek jest inicjowany z datą równą dacie wystawienia dokumentu. Delegacje PWS: na wydruku Polecenia wyjazdu służbowego dodano tabelkę prezentującą wypłacone zaliczki. Import wyciągów bankowych: poprawiono mechanizm wyszukiwania operacji wg numeru rachunku bankowego. Opcja nie działała poprawnie jeśli numer rachunku na wyciągu rozpoczynał się od liter z oznaczeniem kraju. Moduł: Księga Ewidencja VAT sprzedaży: wprowadzono zmiany pozwalające na automatyczne obsługiwanie ewidencjonowania i rozliczania w podatku VAT faktur sprzedaży wystawianych w module Handel, dla których w momencie ich wystawiania data operacji (dostawy) nie jest określona lub może ulec zmianie. Poniżej szczegóły wprowadzonych zmian: 1. Zmieniono logikę ewidencjonowania faktur sprzedaży przechodzących z modułu handel. W przypadku gdy data operacji (dostawy) jest nieokreślona lub jest późniejsza od daty wystawienia dokumentu, wówczas na dokumencie trafiającym do Ewidencji dokumentów ustawiana jest definicja powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty (memoriałowa lub kasowa). Do momentu zmiany stanu faktury sprzedaży w ewidencji dokumentów na Wprowadzony lub Predekretowany możliwa jest edycja daty powstania obowiązku VAT poprzez edycję daty dostawy na dokumencie źródłowym w module Handel. 2. W konfiguracji w części Ewidencja VAT/Ogólne zmieniono listę dostępnych domyślnych definicji POV dla faktur sprzedaży z datą wystawienia wcześniejszą niż data operacji (parametr 'Wyst. przed sprzed.'). Dostępne są definicje powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty (memoriałowe i kasowe). Na nowych bazach

9 domyślnie ustawiana jest definicja powstania obowiązku VAT 'Wg dowolnej daty' (memoriałowa). Ustawienie definicji powstania obowiązku VAT 'Kasowe - Wg dowolnej daty' umożliwia dodatkowo wcześniejsze rozliczenie faktury w podatku VAT w przypadku otrzymania wcześniej zapłaty. Praca w tym trybie wymaga utworzenia na koniec okresu dokumentu 'Rozliczenie kasowe VAT ewidencja' i wygenerowania rozliczeń kasowych VAT. 3. Wprowadzono konwersję ustawienia parametru opisanego w punkcie 2. Na istniejących bazach, jeśli dotychczas wybrana była jedna z definicji powstania obowiązku VAT metodą kasową, podczas konwersji ustawiana jest definicja powstania obowiązku VAT 'Kasowe - Wg dowolnej daty'. W pozostałych przypadkach jako domyślna ustawiana jest definicja 'Wg dowolnej daty' (memoriałowa). 4. Wprowadzono ostrzeżenie pojawiające się podczas zatwierdzania dokumentów ewidencji z definicją powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty i nieuzupełnioną datą. Wydruki Deklaracja CIT-8 (21): zaktualizowano format wysyłki edekalaracji CIT-8 (21). Wydruki deklaracji podatkowych: na wydrukach deklaracji VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT7- K(8), VAT-UE(3), VATU-E/A(3), VAT-UE/B(3), VAT-UE/C(2), VAT-UE/K(3), CIT- 8(21) umieszczono informacje o numerze identyfikacyjnym, który otrzymuje potwierdzona edeklaracja (pozycja 2 NumerDeokumentu). Dokument wewnętrzny DWNNZ/DWNNC: poprawiono na wydruku dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony opis w polu pieczątki. Zmieniono słowa 'faktury' na 'dokumentu'. Moduł: Systemowe Poprawiono błąd związany z ładowaniem ikon elementów wczytywanych z zewnętrznych dodatków. Błąd objawiał się zamianą ikony zdefiniowanej przez programistę dodatku na ikonę czerwonego krzyżyka. Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy Moduł: Kadry i płace Wydruk deklaracji PIT-11(20) i PIT-40(19): uaktualniono wydruk deklaracji PIT do najnowszych wzorców.

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.2

System Comarch OPT!MA v. 17.2 System Comarch OPT!MA v. 17.2 Ulotka v.17.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1

System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1 System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1 Ulotka v.2010.2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.2.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia

Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia Wersja 15.6 Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX VAT-7(15) i VAT-7K(9), oraz wzorów tych dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-deklaracje za

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo