Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku"

Transkrypt

1 Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

2 Szanowni Państwo, Gmina Tarczyn pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych tradycji. Nasze wspólne zaangażowanie urzeczywistnia kolejne marzenia związane z jeszcze szybszym rozwojem naszej Gminy, która ma dziś opinię miejsca idealnego do osiedlania się, rekreacji oraz odpoczynku. Jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, o czym przekonało się wiele przedsiębiorstw, które prowadzą tutaj swoją działalność. Na duże firmy zainteresowane inwestycjami w gminie Tarczyn czekają niezwykle atrakcyjne, znakomicie usytuowane tereny. Mile widziane są tu także małe i średnie przedsiębiorstwa. Za ciągły, dynamiczny rozwój, za realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych, poszanowanie dla ekologii, dbałość o rozwój mieszkańców (w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, sportu, komunikacji i bezpieczeństwa) oraz za przyjazne nastawienie wobec inwestorów Gmina Tarczyn otrzymała szereg wyróżnień. Znaleźliśmy się też wśród zaledwie 9 samorządów z województwa mazowieckiego, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną, zdobywając tytuł i certyfikat Gmina Fair Play. Co więcej, Tarczyn uzyskał takie tytuły jak: Mazowiecka Gmina Roku. Przyjazna Gmina, Przyjaźni Środowisku, Złota Lokalizacja Biznesu czy Aktywna Gmina. Te wyróżnienia są oczywiście powodem do dużej radości, odzwierciedleniem pewnego obiektywnego, zewnętrznego spojrzenia na naszą Gminę, dostrzeżeniem i nagrodzeniem tego, co wielu z nas w związku z realizacją szeregu coraz to nowych przedsięwzięć - uważa już za codzienność i oczywistość. W ciągu ostatnich kilku lat wdrożyliśmy bowiem bardzo wiele inwestycji, które znacznie podniosły poziom życia w gminie i poprawiły jej wizerunek. Zapewniam jednak, że dotychczasowe sukcesy są dla mnie przede wszystkim wielką mobilizacją do dalszej sumiennej pracy na rzecz jeszcze szybszego rozwoju naszego obszaru, który bez wątpienia potrzebuje wdrożenia kolejnych inwestycji. Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierają Gminę Tarczyn poprzez swoje umiejętne, konstruktywne działania, przyczyniając się do zauważalnego dla wszystkich wzrostu jej prestiżu. Przedstawione w niniejszym folderze działania przeprowadzone na terenie Gminy Tarczyn w 2011r. są tego konkretnymi dowodami. Stoimy jednak przed kolejnymi dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. W najbliższych latach ma zostać ukończona budowa nowego Domu Kultury w Tarczynie, mamy też nadzieję na wybudowanie dużego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Będziemy również kontynuowali inwestycje związane m.in. z modernizacją dróg, edukacją oraz rozbudową sieci wodociągowo kanalizacyjnej. Jest to racjonalna, skierowana do wielu grup społecznych wizja dalszego rozwoju Gminy Tarczyn. Wyrażam ogromną nadzieję, że będziemy mogli wdrożyć wszelkie zaplanowane projekty, działając wraz z Państwem na rzecz lepszej przyszłości naszej Gminy i całego tutejszego regionu. Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz

3 Teren w Wólce Jeżewskiej jeszcze do niedawna był zupełnie pusty Obecnie w Wólce Jeżewskiej znajduje się nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody Zakończone zostały już prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jeżewice i Świętochów. Wykonano już ok. 13 km sieci wodociągowej i ponad 100 przyłączy do indywidualnych posesji. Wartość tej inwestycji to ok. 2,15 mln zł, z czego gmina Tarczyn - na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp darki Wodnej w Warszawie otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości ok. 700 tys. zł. Są to kolejne środki uzyskane przez Tarczyn z WFOŚiGW w 2011 roku dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w zachodniej części gminy. Poprzednia dotacja otrzymana z WFOŚiGW w wysokości 1,5 mln zł dotyczyła budowy stacji uzdatnia wody w Wólce Jeżewskiej i budowy wodociągu w Wólce Jeżewskiej, Suchostrudze i Bystrzanowie.

4 TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY Na bieżąco realizowane są kolejne sprawy związane z budową kompleksu rekreacyjno-sportowego. Jedną z nich jest usunięcie kilku linii energetycznych z obszaru przeznaczonego pod budowę kompleksu oraz zastąpienie ich kablową, podziemną linią średniego napięcia, co zostało zakończone m.in. dzięki konsekwentnym działaniom w tej sprawie, które burmistrz Barbara Galicz prowadziła wraz z prezesem oraz zarządem Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren. Inwestycja zakładu energetyczngo sięgnęła kwoty ok. pół miliona złotych.

5 Zespół Boisk- "Orlik" Trzy Dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ! Decyzję o przyznaniu unijnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (400 tys. zł.) uzyskała aplikacja Tarczyna złożona w ramach programu Odnowa i rozwój wsi, na realizację projektu pn. Projekt i Budowa Domu Kultury w Tarczynie- I etap, który ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury poprzez budowę nowej siedziby Domu Kultury w Tarczynie. Podobnie jest w przypadku inwestycji pn. Przebudowa Placu Targowo- Parkingowego w Tarczynie (wysokość dofinansowania to 100 tys. zł), która podniesie standard obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszej gminy. Blisko uzyskania pomocy finansowania z UE (ponad 400 tys. zł) jest ponadto wniosek gminy związany z refundacją części kosztów dotyczących budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik Dzięki Realizacji tego projektu w 2010 r. nastąpił niewątpliwy wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy Tarczyn. 5

6 W 2011r. został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania. Nowy samochód OSP Kotorydz jest najnowocześniejszym pojazdem w swojej klasie. Jego zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie dotacją w wysokości ok. 200 tys. zł, co stanowi 25% wartości samochodu. Na ten cel gmina Tarczyn uzyskała także dotację od Komendanta Głównego Straży Pożarnej w kwocie 200 tys., z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (50 tys. zł) oraz z Powiatu Piaseczyńskiego (25 tys. zł). Wsparcie finansowe na zakup samochodu pochodzi także z firm: TDM Electronics (5 tys. zł), Tarczyn Logistyka (3 tys. zł), Jarper (2 tys. zł), Binder (2 tys. zł), BS w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie (1 tys. zł), a także od Pana Andrzeja Mizerskiego (1,8 tys. zł) i mieszkańców gminy Tarczyn (3.750 zł). Pozostałe środki na zakup pojazdu dla OSP Kotorydz, tj. ok. 300 tys. zł, pochodzą z budżetu gminy. Gmina Tarczyn dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wzięli udział w tej inicjatywie.

7 Przy drodze powiatowej w Pawłowicach wybudowano chodnik, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo pieszych, w tym wracających ze szkoły dzieci Utwardzona ul. Mila w Pracach Dużych prezentuje się nieporównywalnie lepiej. Na ul. Działkowej w Pawłowicach położona została nakładka asfaltowa Ul. Spacerowa w Komornikach po położeniu kruszywa Dzięki składanym wnioskom i interwencjom, burmistrz Barbarze Galicz udało się przekonać władze Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) do wykonania II etapu przebudowy trasy Tarczyn Łoś. Warto nadmienić, iż była to jedna z zaledwie trzech dużych inwestycji MZDW realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w 2011r.! Utwardzona ul. Ogrodowa w Komornikach Utwardzona ul. Piaskowa w Pawłowicach

8 INFRASTRUKTURA DRGOGOWA Wzmocniona i wyrównana Nawierzchnia Ul. Granicznej w Raciborach Nowy wygląd Ul. Szczakoskiej w Kotordzu Utwardzony ostatni odcinek Ul. Długiej w Rudzie Infrastruktura drogowa w Tarczynie - odcinki utwardzone Utwardzona Ul. Średnia w Tarczynie Nowa nawierzchnia na Ul. Żytniej w Tarczynie

9 Modernizacja targowiska w Tarczynie podniosła znacząco standard obiektu o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszej gminy. 9

10 PROJEKTY W GMINIE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ Innowacyjna gospodarka G m i n a Ta r c z y n pozyskała w połowie 2011r. unijne dofinansowanie w wysokości 1,8 miliona złotych na realizację projektu Internet szansą na lepszą przyszłość Gmina Tarczyn. Celem projektu jest m.in. zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Tarczyn. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia, które rozpoczeło się w tym roku, wynosi zł. Dofinansowane jest ono przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion ). Projekt zakłada zakup 150 zestawów komputerowych (które zostaną zmodernizowane po dwóch latach użytkowania) wraz z nowoczesnym oprogramowaniem i zapewnieniem jego instalacji. Umożliwi to beneficjentom ostatecznym swobodny dostęp do Internetu, w tym korzystanie z nowoczesnych metod pracy i kształcenia na odległość. 10

11 PROJEKTY UNIJNE Szereg dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Tarczyn pozyskała unijne dofinansowanie na realizację aż czterech projektów szkoleniowych przeznaczonych dla uczniów gminnych szkół podstawowych, jak również dla dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola w Tarczynie, w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Po szczegółowej analizie wspomniane projekty znalazły uznanie wśród oceniających wnioski, zajmując całkiem wysokie lokaty na liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Projekty dofinansowane przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. Dziś myślę o przyszłości, Język obcy to mój atut, Jutro zaczyna się już dziś oraz Im wcześniej tym lepiej, dotyczyły dodatkowych, darmowych zajęć informatycznych oraz językowych (połączonych z e-learningiem) dla uczniów wspomnianych placówek. Podstawową wartością projektów było podniesienie samooceny wśród uczestników szkoleń, zainteresowanie nauką, chęć wykorzystania komputera jako źródła wiedzy, a nie tylko zabawy. Jedno ze spotkań informacyjno-promocyjnych dla rodziców uczniów 11

12 Gmina Tarczyn pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 0,5 miliona złotych na szkolenia dla 165 uczniów piątych i szóstych klas gminnych szkół podstawowych. Projekt gminy Tarczyn, Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy edukacja, dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych), polega na zorganizowaniu zajęć z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz z języka angielskiego. Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów z terenu gminy Tarczyn. W projekcie uczestniczą również ich rodzice oraz opiekunowie, co tworzy okazję do budowania głębszych relacji z dziećmi. Projekt umożliwia pracę na nowoczesnych, multimedialnych narzędziach naukowych oraz wykształcenie wśród uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł, które mogą pomóc im w samodzielnym nabywaniu wiedzy. Zakres projektu odpowiada na zapotrzebowanie przewidziane w szkolnych programach rozwoju. Każda szkoła została zaopatrzona w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć z uczniami: laptop, rzutnik multimedialny oraz tablicę interaktywną - łącznie 4 zestawy.aby zachować trwałość projektu w placówkach przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli. Stosowanie w procesie nauczania nowoczesnych technik dydaktycznych wymaga od nich bowiem wiedzy z zakresu wykorzystania zasobów multimedialnych oraz umiejętności tworzenia innowacyjnych procesów dydaktycznych. PROJEKTY UNIJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie uzyskał dotację na realizację projektu Nowy Zawód lepsze jutro, który został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten dotyczył m.in. zwiększenia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej. Istotne było zorganizowanie i sfinansowanie: -12 godzin warsztatów kompetencji społecznych -12 godzin warsztatów wizażu -12 godzin warsztatów doradztwa zawodowego -16 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego ( 2h /osobę) -min 80 godzin kursu zawodowego Opiekunka osób starszych i dzieci -8 wydanych zaświadczeń lekarza medycyny pracy Dodatek Samorządowy Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 3, tel. (0-22) Redaktor techniczny - Alfred Kohn, Opr. materiałów - Szymon Woźniak 12

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 14 stycznia br.), podczas spotkań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy,

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy, Miesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 12 (52) grudzień 2013 r. nakład 800 egz., ISSN 2080 1149 Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy, Ubiegły rok był dla Gminy Krasnosielc bogaty w realizację różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo