Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Lokalizacja inwestycji: Bełżec, ul. Świerczewskiego 75, działka Nr 433/3 i Nr 430/8 powiat tomaszowski, województwo lubelskie Inwestor: Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5; Bełżec Właściciel działek na których powstanie inwestycja: Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5; Bełżec

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Tytuł projektu: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Beneficjent: Gmina Bełżec Całkowita wartość projektu: ,91 PLN Kwota dofinansowania: ,72 PLN Umowa nr 13/09-UDA-RPLU / o dofinansowanie projektu została zawarta r. Okres realizacji projektu: do r. Cel generalny: Poprawa warunków życia oraz podniesienie poziomu atrakcyjności Gminy Bełżec jako miejsca do inwestowania i osiedlania się Cel projektu: Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej wraz z poprawą dostępności oraz podniesienie standardów, warunków prowadzenia i jakości zajęć dydaktycznych Cele szczegółowe: o Podniesienie stopnia informatyzacji przez szerszy dostęp do nowoczesnej infrastruktury informatycznej o Budowa nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej wyposażonej w specjalistyczne klasopracownie i pomieszczenia socjalne o Zwiększenie motywacji nauczycieli do efektywniejszej pracy i podniesienie stopnia atrakcyjności zajęć lekcyjnych o Podniesienie poziomu aktywności uczniów oraz stopnia rozwoju dzieci i młodzieży o Poprawa wyników nauczania o Zapewnienie pełnego dostępu osobom niepełnosprawnym do infrastruktury dydaktycznej Gminy Bełżec Zdefiniowane cele projektu wykazują wysoką spójność z priorytetami zdefiniowanymi w zewnętrznych dokumentach programowych t.j.: Strategia Rozwoju Gminy Bełżec na lata (Priorytet 1. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.2 Podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej ) Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego - cele pośrednie strategii: o Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy o Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego

3 DRZEWO CELÓW Podniesienie poziomu atrakcyjnośd Gminy jako miejsca do inwestowania i osiedlania się Ograniczenie skali migracji i zjawiska uczęszczania do szkół poza obszarem Gminy Bełżec Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkaoców Gminy Podniesienie stopnia rozwoju dzieci i młodzieży Zapewnienie pełnego dostępu osobom niepełnosprawnym do infrastruktury dydaktycznej Gminy Poprawa wyników nauczania Podniesienie stopnia atrakcyjności zajęd lekcyjnych Placówki edukacyjne Gminy mają wystarczający dostęp do sieci internetowej Zwiększenie motywacji nauczycieli do efektywniejszej pracy Podniesienie poziomu aktywności uczniów Podniesienie stopnia informatyzacji przez szerszy dostęp do nowoczesnej infrastruktury informatycznej Podniesienie standardów i poprawa warunków prowadzenie zajęd lekcyjnych Zwiększenie liczby komputerów dostępnych dla uczniów gimnazjum Wyposażenie szkoły podstawowej w klasopracownię komputerową Podniesienie jakości wyposażenia obiektów szkolnych w Gminie Bełżec Budowa nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej wyposażonej w specjalistyczne klasopracownie Realizacja projektu Inwestycja o nazwie Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu Nr 433/3 i Nr 430/8. Głównym obiektem planowanym do realizacji w ramach projektu będzie budynek mieszczący pomieszczenia gimnazjum i szkoły podstawowej w Bełżcu. Zgodnie z projektem budowlano wykonawczym zostanie on dobudowany do istniejącego budynku szkoły i stanowił będzie z nią jednolitą całośd. Zapewnione to zostanie przez połączenie budynków wspólnym układem komunikacyjnym. Dobudowana częśd zostanie dodatkowo wyposażona w niezależne wejście z poziomu terenu. W części parterowej istniejącego budynku zaprojektowano również wejście uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych (chodnik). Wokół budynku przebiegad będą chodniki wykonane z kostki brukowej. Spełniając wymogi zachowania bezpieczeostwa głównych użytkowników, projekt inwestycji uwzględnia również drogę pożarową. W pobliżu istniejącego wjazdu na działkę powstanie dodatkowo plac pod kontenery na śmieci.

4 Plan usytuowania inwestycji na posesji Lokalizacja obiektu w Bełżcu jest jak najbardziej wskazana, ze względu na centralne położenie miejscowości w Gminie. Zapewniad ma to jednakową pod względem komunikacyjnym dostępnośd obiektu dla przyszłych użytkowników (zwłaszcza zamieszkujących sąsiednie miejscowości). Czynnikiem dodatkowo uzasadniającym rozbudowę infrastruktury dydaktycznej właśnie w tym miejscu jest fakt, że najbliższe obiekty spełniające podobne funkcje edukacyjne znajdują się w miejscowościach odległych od Bełżca o blisko 9 km (Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski). W przypadku konieczności organizacji dojazdów dla uczniów do tych właśnie szkół należałoby się liczyd ze znacznymi wydatkami z budżetu Gminy na te cele. Dodatkowo rozwiązanie takie rzutowałoby na poziom bezpieczeostwa dojeżdżających dzieci i młodzieży oraz oznaczałoby dodatkowe utrudnienia dla tych właśnie osób (dodatkowy nakład czasu potrzebny na dojazd, ryzyko nie uczestniczenia w zajęciach ze względu na uwarunkowania atmosferyczne itp.) Przedmiot i okres wdrażania projektu Przedmiotem projektu jest budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec. Zakres planowanych prac inwestycyjnych obejmie przede wszystkim: 1) budowę obiektu dydaktycznego szkoły podstawowej i gimnazjum 2) wyposażenie budowanego obiektu (klasopracownie, klasopracownie specjalistyczne sala komputerowa, kuchnia i stołówka) 3) częściową modernizację istniejącego obiektu infrastruktury dydaktycznej celem połączenia z nowopowstałym budynkiem dydaktycznym (demontaż zadaszenia, drzwi wejściowych, drobne prace budowlane i rozbiórkowe) 4) budowę drogi pożarowej oraz wyłożenie kostką brukową chodników wokół budynku 5) budowę placu pod kontenery na śmieci w pobliżu wjazdu na działkę

5 Inwestycja będzie realizowana na gruntach gminnych (działki o Nr geodezyjnych 433/6 i 430/10) położonych w granicach administracyjnych miejscowości Bełżec. Planowany okres rozpoczęcia i całkowitego zakończenia prac inwestycyjnych ustalony został na lata Uwzględniając dodatkowo czynności o charakterze przygotowawczym (opracowanie projektu budowlanego, studium wykonalności, przeprowadzenie procedury przetargowej) należy zaznaczyć, że całkowity okres wdrażania projektu obejmie lata Sposób wdrażania projektu Bezpośrednim wykonawcą robót budowlanych będzie podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Na nim spoczywała też będzie odpowiedzialność za zgodne z planem i terminowe prowadzenie prac budowlanych. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił przedstawiciel wykonawcy. Ostatecznego odbioru obiektu dokona komisja w skład której wejdą przedstawiciele wykonawcy, inwestora oraz inspektorzy nadzoru. Obsługę administracyjno prawną projektu zapewnią pracownicy Urzędu Gminy Bełżec. Wnioskodawca posiada znaczny potencjał wynikający z doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej. Pracownicy Urzędu Gminy Bełżec dysponują wiedzą i umiejętnościami w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Campusu Uczelnianego

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Campusu Uczelnianego Strona 1 STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach II etap budowy Wnioskodawca ul. Żeromskiego 5, 25-369

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA

BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA STUDIUM WYKONALNOŚCI DO PROJEKTU: BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POWIECIE LUBELSKIM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007-2013 Powiat Lubelski 2010

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór

Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - wzór 1 ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII ZAŁĄCZNIKI DO STRATEGII Załącznik nr 1 Fiszka projektowa Formularz Fiszka projektu propozycja przedsięwzięcia do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Załącznik 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013 PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 W OBSZARZE REWITALIZOWANYM Projekt 1 Tytuł projektu: Instytucja realizująca projekt:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku

Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Inwestycje w Gminie Tarczyn w 2011 roku Szanowni Państwo, Gmina Tarczyn pięknieje, staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia, łącząc w sobie standardy nowoczesności i kultywację wspaniałych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA W wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku Narodowego Planu Rozwoju jako podstawowego dokumentu określającego ramy współfinansowania

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE

PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE PROJEKTY INWESTYCYJNE W UMCS ZAKOŃCZONE 1. Tytuł /nr "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych"/ POIG.02.02.0000025/0904, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 20072013

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 (1 kwietnia 2005 r. 31 sierpnia 2005 r.) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Adres: ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo