RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień"

Transkrypt

1 RYNEK MLEKA IX/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wrzesień

2 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk) niższa niż przed rokiem, jednak o 3,1% wyższa w porównaniu z grudniem 2015 r. (o 176,2 tys. sztuk). Również w przypadku pogłowia krów nastąpiły zmiany. Porównując z analogicznym okresem 2015 roku spadek wyniósł 4,6% tj. o 112,5 tys. sztuk, do poziomu tys. sztuk. W porównaniu do stanu z grudnia 2015 r. pogłowie krów było wyższe o 1,3% tj. o 29,2 tys. sztuk. W pierwszej połowie 2016 roku stopa redukcji pogłowia krów mlecznych wzrosła do 6%. Na koniec czerwca bieżącego roku pogłowie krów mlecznych wynosiło tys. sztuk i było o 134 tys. szt. mniejsze niż w czerwcu 2015 roku i o prawie 625 tys. szt. tj. o 18% mniejsze niż w czerwcu 2004 roku. Największe zmiany zaobserwowano w gospodarstwach indywidualnych, utrzymujących prawie 95% krajowego pogłowia. Spadek liczby krów w tych gospodarstwach wyniósł 6%. W czerwcu bieżącego roku liczba krów mlecznych w gospodarstwach indywidualnych wynosiła około tys. sztuk i była o prawie 23% mniejsza w porównaniu z rokiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W przypadku gospodarstw osób prawnych liczba krów mlecznych zmalała o 3,6% i osiągnęła poziom 109 tys. sztuk. Zaznaczyć należy, że pogłowie krów pozostałych, do których zaliczamy mamki, wzrosło o 7% do poziomu 177 tys. sztuk, przez co całkowite pogłowie krów w Polsce na koniec czerwca 2016 roku ukształtowało się na poziomie tys. sztuk. Tabela 1. Pogłowie krów w tys. sztuk Krowy Rok ogółem Krowy Krowy z tego w gospodarstwach pozostałe mleczne indywidualnych osób prawnych 2010 czerwiec , ,3 grudzień , , czerwiec , ,3 grudzień , , czerwiec , ,4 grudzień , , czerwiec , ,9 grudzień , , czerwiec , ,8 grudzień , , czerwiec , ,1 grudzień , , czerwiec grudzień a czerwiec Źródło: Dane GUS a Prognozy IERiGŻ-PIB Spadek pogłowia krów mlecznych w okresie od czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r. odnotowano we wszystkich województwach, średnio o 1,9 10,4%. Największy spadek miał miejsce w województwie podkarpackim i świętokrzyskim o 10-10,4%. 2

3 W województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, lubuskim i lubelskim liczbę krów mlecznych zmniejszono o 4-8,6%, a w opolskim, śląskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim o 1,9-3,2%. Rysunek 1. Wskaźnik zmian pogłowia krów mlecznych w czerwcu 2016 r. (czerwiec 2015 = 100%) Źródło: IERiGŻ-PIB Przeciętna obsada krów na 100 ha UR zmniejszyła się o 0,8 szt. do 16 szt. Liczba województw z obsadą do 10 szt./100 ha zwiększyła się do siedmiu (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie i zachodniopomorskie). Jednak w wyżej wymienionych województwach obsada zmalała o 0,1-0,9 szt./100 ha. Wyjątek stanowią województwa lubuskie i opolskie, w których obsada wzrosła o 0,1 szt. lub nie zmieniła się dzięki zwiększeniu liczby krów pozostałych. W województwie podlaskim, z najwyższą obsadą krów użytkowanych mlecznie, obsada krów zmalała o 2 szt. do 41,3 szt./100 ha. 3

4 Rysunek 2. Obsada krów mlecznych na 100 ha UR w czerwcu 2016 roku Źródło: IERiGŻ-PIB Udział krów użytkowanych mlecznie w całkowitym pogłowiu krów zmalał w 2016 roku do 92% z 93,2% przed rokiem, na rzecz krów pozostałych. Rysunek 3. Udział krów mlecznych w pogłowiu krów ogółem w czerwcu 2016 r. Źródło: IERiGŻ-PIB 4

5 Pogłowie krów mlecznych w całej Unii Europejskiej na koniec roku 2015 liczyło ponad 23,5 mln szt., tj. wzrosło o 0,2%. W siedmiu spośród krajów starej Unii zwiększyło się o 1,9 9,9%, a w pozostałych ośmiu zmniejszyło o 0,1 17,8% i na koniec roku 2015 było średnio o 1,1% wyższe niż w 2014 roku tj. o 18,4 mln szt. Najwięcej krów przybyło w Irlandii (o 9,9%) i Holandii (o 6,6%). W Danii, Luksemburgu, Portugalii pogłowie wzrosło o 4 5%, a w Belgii i Wielkiej Brytanii po 1,9%. W Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Austrii, we Włoszech pogłowie zmalało o 0,1 2,1%, a w Grecji aż o 17,8%. W nowych krajach członkowskich pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 3,1% i osiągnęło poziom tys. sztuk. Zmniejszenie liczby krów odnotowano w Bułgarii, Estonii, na Litwie, w Polsce i w Chorwacji o 4,3 6,2%. W Czechach, na Węgrzech, Łotwie, Malcie i na Słowacji pogłowie zmalało o 0,9 2,7%. Wzrosło natomiast w Słowieni, Rumunii i na Cyprze o 0,2 4,6%. Tabela 2. Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej Wyszczególnienie UE , , ,8 UE , , w tym Polska 2 299, , ,1 UE , ,7 Źródło: EUROSTAT, IERiGŻ-PIB Komisja Europejska przewiduje, że w 2016 roku w Unii Europejskiej nastąpi powrót do tendencji spadkowych, a liczba krów mlecznych zmniejszy się w całej Unii o około 1% do poziomu 23,2 mln sztuk. W starych krajach członkowskich stopa redukcji wyniesie 0,5%, natomiast w nowych 3%. W 2017 roku stopa redukcji pogłowia krów mlecznych może zwiększyć się w UE-15 do 0,8%, a w UE-13 utrzyma się na poziomie 3%. Pogłowie krów w całej Unii Europejskiej może zmniejszyć się więc o 1,3%, do poniżej 23 mln sztuk. Spadkowa tendencja pogłowia krów mlecznych ma wpływ na liczbę krów ocenianych. W sierpniu 2016 roku ocenie zostało poddanych krów, z obór. W analizowanym okresie w Regionie Oceny Parzniew przeciętnie oceniono krów, z obór, w Regionie Oceny Poznań krów, z obór, a w Regionie Oceny Bydgoszcz krów, z obór. 5

6 Wykres 1. Liczba krów ocenianych w latach r Źródło: Dane PFHBiPM Wykres 2. Liczba stad objętych oceną w latach r Źródło: Dane PFHBiPM

7 2. Skup mleka surowego W Polsce, w konsekwencji niskich cen mleka oraz redukcji pogłowia krów mlecznych, od czerwca bieżącego roku odnotowywany jest spadek skupu surowca. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu do podmiotów skupujących dostarczono 920,4 mln litrów, tj. o 2,3% mniej w porównaniu z sierpniem 2015 roku, oraz o 1,8% mniej od skupu odnotowanego przed miesiącem. W okresie styczeń - sierpień 2016 roku do podmiotów skupujących dostarczono 7 371,3 mln litrów mleka, tj. o 3,5% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W sierpniu według siedziby podmiotów skupujących, najwięcej mleka surowego skupiono w województwie podlaskim (314,7 mln l), mazowieckim (162,6 mln l), oraz wielkopolskim (114,7 mln l). Najmniej natomiast mleka skupiono w województwie podkarpackim (4,7 mln l), dolnośląskim 5,08 mln l), oraz zachodniopomorskim (6,0 mln l). W okresie ośmiu miesięcy bieżącego roku największy skup mleka odnotowano na Podlasiu (2 469,9 mln l), Mazowszu (1 276,4 mln l), oraz na Wielkopolsce (980,5 mln l). Najmniejszy natomiast w województwie podkarpackim (36,9 mln l), dolnośląskim (38,9 mln l), oraz zachodniopomorskim (47,2 mln l). Wykres 3. Miesięczny skup mleka w latach w mln kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane ARR, GUS Różnica w ilości skupowanego mleka różnica między ilością mleka skupionego według siedziby podmiotu skupującego, a według siedziby producenta w obrębie jednego województwa. Informacja ta pokazuje, jaka ilość mleka wyprodukowana w województwie pozostaje w nim, a jaka z niego wypływa. Z podanych poniżej danych wynika, że w okresie ośmiu miesięcy 2016 roku najwięcej mleka wypłynęło z 7

8 województwa warmińsko mazurskiego (362,7 tys. litrów), mazowieckiego (294,4 tys. litrów) i wielkopolskiego (170,0 tys. litrów). Tabela 3. Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie I VIII 2016 r. w tys. litrów Województwo wg siedziby jednostki skupującej wg siedziby producenta różnica w ilościach skupionego mleka różnica w procentach Polska x x dolnośląskie ,6% kujawsko-pomorskie ,1% lubelskie ,4% lubuskie ,7% łódzkie ,8% małopolskie ,5% mazowieckie ,7% opolskie ,9% podkarpackie ,6% podlaskie ,1% pomorskie ,0% śląskie ,6% świętokrzyskie ,1% warmińsko-mazurskie ,1% wielkopolskie ,8% zachodniopomorskie ,2% Źródło: GUS W lipcu 2016 roku do mleczarni w całej Unii Europejskiej dostarczono ,16 mln litrów mleka, tj. o 150,05 mln litrów (1,2%) mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku, oraz o 0,73% mniej niż przed miesiącem. Pięciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska), łącznie w lipcu 2016 roku skupiło mln litów mleka, co stanowi 62,4% całego skupionego surowca w Unii Europejskiej. W relacji rocznej produkcja została ograniczona w osiemnastu państwach członkowskich, najbardziej w: Wielkiej Brytanii o 8,32%, Słowieni o 7,01%, Belgii o 6,77%, oraz Chorwacji o 6,42%. W pozostałych krajach produkcja została zwiększona. Największy wzrost odnotowano w Czechach 9,55%, na Cyprze 9,33%, oraz w Luksemburgu o 7,72%. 8

9 Wykres 4. Skup mleka w UE w lipcu 2016 r. w mln litrów Niemcy Francja Holandia Wielka Brytania Polska Włochy Irlandia Hiszpania Dania Belgia Austria Szwecja Czechy Finlandia Portugalia Litwa Węgry Rumunia Łotwa Słowenia Estonia Grecja Słowacja Bułgaria Chorwacja Luksemburg Cypr Źródło: Dane EUROSTAT Rysunek 4. Zmiana skupu mleka w UE-28 VII 2016/VII 2015 Źródło: EUROSTAT 9

10 3. Ceny skupu mleka Ożywienie globalnego popytu na produkty mleczarskie oraz ograniczenie produkcji mleka w Oceanii przyczyniło się do wzrostu cen artykułów mleczarskich, a w konsekwencji cen surowca. W sierpniu średnia cena mleka kształtowała się na poziomie 104,88 zł/hl i była o 3,6% wyższa niż w lipcu, ale o 2,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Wykres 5. Ceny skupu mleka zł/hl Źródło: Dane GUS Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W sierpniu 2016 roku w czterech województwach cena spadła poniżej 100 zł/hl. Najniższą cenę otrzymywali producenci z województw: łódzkiego 95,56 zł/hl, świętokrzyskiego 97,30 zł/hl, kujawsko-pomorskim 99,49 zł/hl. Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach: podlaskim 112,69 zł/hl, warmińskomazurskim 107,48 zł/hl oraz zachodniopomorskim 106,56 zł/hl. 10

11 Wykres 6. Ceny skupu mleka wg województw w sierpniu 2016 (zł/hl) 115,00 112,69 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 106,01 104,76 102,80 99,49 95,56 104,40 103,47 102,99 99,89 103,43 100,78 97,30 107,48 102,81 106,56 Źródło: Dane GUS W okresie styczeń - sierpień bieżącego roku średnia cena mleka wyniosła 104,49 zł/hl i była o 9,1% mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. W analizowanym okresie najwyższą cenę, wg siedziby podmiotu skupującego, otrzymywali producenci z województwa podlaskiego (114,59 zł/hl), opolskiego (104,28 zł/hl), oraz śląskiego (102,96 zł/hl). Najniższą cenę płacono hodowcom z województwa kujawsko-pomorskiego (91,68 zł/hl), pomorskiego (93,72 zł/hl), oraz łódzkiego (95,65 zł/hl). Średnia cena mleka w Unii Europejskiej - 28 w lipcu 2016 roku wynosiła 25,54 EUR/100 kg i była o 0,89% niższa niż miesiąc wcześniej, oraz o 14,64% niższa niż w lipcu 2015 roku. Średnia ważona cena mleka w starych krajach członkowskich w lipcu ukształtowała się na poziomie 26,02 EUR/100 kg i była o 1,1% niższa niż w czerwcu, oraz o 14,91% niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. Pięciu największych unijnych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska) w siódmym miesiącu 2016 r. średnio płaciło 25,08 EUR/100 kg i było to o 1,5% mniej niż w czerwcu 2016 roku. 11

12 Wykres 7. Średnie ceny mleka w UE w lipcu 2016 (euro/100kg) Cypr Malta Grecja Finlandia Włochy Austria Francja Chorwacja Hiszpania Szwecja Portugalia Dania Bułgaria Holandia Luksemburg Wielka Brytania Niemcy Słowenia Polska Słowacja Rumunia Irlandia Belgia Czechy Węgry Estonia Łotwa Litwa Źródło: Dane EUROSTAT Rysunek 5. Cena mleka w UE 28 (VII 2016 r.) Źródło: EUROSTAT 12

13 W Polsce cena mleka w skupie w siódmym miesiącu 2016 r. wynosiła 23,30 EUR/100 kg i była o 0,7% wyższa niż w czerwcu, ale o 13,6% niższa niż w analogicznym miesiącu 2015 roku. Polscy producenci otrzymywali o 0,6% niższą cenę niż producenci niemieccy, oraz o 18% niższą niż producenci we Francji. Cena w Polsce jednocześnie była o 10,5% niższa od średniej UE 15, oraz o 8,8% niższa od średniej unijnej. Tabela 4. Cena skupu mleka w europejskich mleczarniach EUR/100 kg Firma Kraj XII`15 I`16 II`16 III`16 IV`16 V`16 VI`16 VII`16 Belgomilk (Milcobel) Belgia 26,39 26,39 25,26 24,26 23,27 22,27 22,27 22,27 Alois Muller Niemcy 27,86 27,37 26,38 25,14 24,64 22,17 22,66 23,65 DMK Niemcy 27,17 26,18 26,18 24,68 23,21 21,23 20,24 20,24 Arla Foods Denmark Dania 28,54 28,66 27,68 27,7 26,79 25,81 24,54 24,51 Bongrain CLE Francja 30,47 30,15 30,05 29, ,86 28,86 Danone Francja 30,63 32,17 32,2 31,55 31,12 30,68 31,14 31,55 Lactalis Francja 31,14 29,3 29,3 29,28 28,03 27,87 27,75 27,48 Sodiaal Francja 32,32 31,68 30,71 30,71 29,93 29,22 28,96 28,96 Dairy Crest Davidstow W. Brytania 33,87 30,65 29,82 27,65 23,49 23,62 23,3 24,5 Glanbia Irlandia 23,99 23,99 26,74 22,01 22, ,02 Kerry Irlandia 25,56 25,56 25,34 25,34 23,89 22,93 22,93 22,93 Granarolo Włochy 38,29 38,29 38,29 38,29 36,35 36,35 36,35 36,35 DOC Cheese Holandia 26,17 25,16 25,16 24,19 23,34 21,25 20,25 20,25 Friesland - Campina Holandia 29,17 28,44 28,42 27,69 26,67 24,24 24,24 24,24 ŚREDNIA 29,77 28,86 28,62 27,47 26,29 25,35 25,14 25,39 Fonterra NZ 24,03 21,22 19,99 20,29 20,32 20,11 22,86 25,96 USA US 34,21 32,16 31,72 31,41 30,55 28,83 30,11 35,05 Źródło: MDC Jak przedstawiają powyższe dane, średnia cena za mleko w skupie, płacona przez wybrane przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej w lipcu 2016 roku wynosiła 25,39 EUR/100 kg standardowego mleka, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena mleka w porównaniu do lipca 2015 roku zanotowała spadek o 17,7%. Cena mleka płacona przez Fonterrę w lipcu bieżącego roku wyniosła 25,96 EUR/100 kg i była o 31,4% wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku oraz o 13,6% wyższa od ceny wypłacanej miesiąc wcześniej. W Stanach Zjednoczonych w lipcu bieżącego roku cena wynosiła 35,05 EUR/100 kg i była o 5,6% niższa niż przed rokiem ale i 16,4% wyższa w porównaniu z czerwcem 2016 roku. 13

14 4. Produkcja wybranych artykułów mleczarskich Duża podaż mleka krajowego, skutkowała w relacji rocznej wzrostem produkcji większości artykułów mleczarskich. Wykres 8. Dynamika zmian produkcji artykułów mleczarskich I-VII 2016/I-VII ,9 6,9 5,9 4,9 3,1-0,4-2,7-5,6 Źródło: Dane GUS W lipcu 2016 r. produkcja masła wyniosła 16,5 tys. ton i była o 10,2% wyższa niż w czerwcu i o 4,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku wyprodukowano 123 tys. ton masła tj. o 13% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. Wykres 9. Produkcja masła w tys. ton I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane ARR 14

15 W okresie siedmiu miesięcy 2016 r. wyprodukowano 1,9 mln ton mleka płynnego, tj. o 6% więcej niż w okresie styczeń lipiec 2015 roku. Zwiększono również produkcję serów niedojrzewających i twarogów o około 3%, do poziomu 253 tys. ton. W lipcu produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 13,7 tys. ton i była o 12,1% niższa niż w czerwcu i o 14,5% niższa niż w analogicznym miesiącu 2015 roku. W okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku wyprodukowano 108,1 tys. ton OMP, tj. o 6,9% więcej niż w roku ubiegłym. W tym czasie produkcja pełnego mleka w proszku była o 0,4% mniejsza niż w zeszłym roku i wynosiła 23 tys. ton. Wykres 10. Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku tys. ton I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane ARR, GUS Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w lipcu 2016 roku ukształtowała się na poziomie 26,1 tys. ton, tj. o 1,4% niższym niż w czerwcu oraz o 6,6% niższym niż w lipcu 2015 roku. W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku wyprodukowano 180 tys. ton serów dojrzewających, o 4,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykres 11. Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających tys. ton I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane GUS, ARR 15

16 Spadkowa tendencja utrzymuje się w produkcji galanterii. W okresie siedmiu miesięcy produkcję jogurtów zmniejszono o 6%, do poziomu 242 tys. ton, a śmietany niezagęszczonej o 3%, do 205 tys. ton. 5. Ceny artykułów mleczarskich Światowe ceny artykułów mleczarskich, wpływają na wzrost cen produktów krajowych. Średnia cena masła w blokach w lipcu 2016 roku wyniosła 14,14 zł/kg i była o 9% wyższa niż w czerwcu i o 6% wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. Pod koniec sierpnia cena osiągnęła poziom 14,02 zł/kg tj. o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu ale o 7% więcej niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego w tym okresie wynosiła 15,64 zł/kg i była o 1,5% wyższa niż przed tygodniem i o 7% wyższa niż miesiąc wcześniej. W relacji rocznej masło było o 19-22% droższe. Według danych Zintegrowanego Systemu Informacji Rynkowej MRiRW na przełomie sierpnia i września ceny masła odnotowały po raz kolejny wzrost. W dniach r. cena masła w blokach wynosiła 14,40 zł/kg, tj. o 3% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 8% więcej niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 15,68 zł/kg, tj. o 0,3% więcej niż przed tygodniem i 6% więcej niż na przełomie lipca i sierpnia. W drugim tygodniu września za kg masła w blokach producenci otrzymywali 14,87 zł, a masła konfekcjonowanego 16,12 zł, w obu przypadkach o 3% więcej niż tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło podrożało o 24-26%. W dniach r. producenci za masło w blokach otrzymywali 15,18 zł/kg, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 6% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się na poziomie 16,65 zł/kg, o 3% wyżej niż przed tygodniem i o 8% wyżej niż przed miesiącem. W relacji rocznej masło było o 28% droższe. Wykres 12. Ceny masła w blokach (zł/kg) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane ARR, MRiRW 16

17 Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku ceny masła na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej wynosiły EUR/t i były o 7% wyższe niż przed miesiącem i o 22% wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku. W portach Europy Zachodniej w analizowanym okresie cena masła ukształtowała się na poziomie USD/t, tj. o 13% więcej niż na początku sierpnia i o 44% więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W Oceanii w pierwszych dniach września masło kosztowało USD/t i były o 17% droższe niż przed miesiącem i o 20% droższe niż w roku Do wzrostu cen na światowym rynku przyczynił się zwiększony popyt ze strony Chin i USA. Jedynie w Stanach Zjednoczonych cena masła spadła o 10% w porównaniu z sierpniem i o 16% w porównaniu z początkiem września 2015 r, osiągając poziom USD/t. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku w lipcu ukształtowała się na poziomie 7,50 zł/kg i była o 2,5% wyższa niż w czerwcu, ale o 2% niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. krajowi producenci za odtłuszczone mleko w proszku otrzymywali 7,35 zł/kg, tj. o 1% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 5% więcej niż przed miesiącem. W tych dniach cena OMP była o 3,5% wyższa od ceny sprzed roku. Na przełomie sierpnia i września odnotowano delikatny wzrost. Cena OMP w dniach r. wynosiła 7,37 zł/kg, o około 0,3% więcej niż przed tygodniem i o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. W drugim tygodniu września 2016 r. ceny ponownie wzrosły do poziomu 7,50 zł/kg, tj. o 2% więcej niż tydzień wcześniej. W dniach r. odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 7,51 zł/kg. Była to cena zbliżona do ceny sprzed tygodnia, ale o 3% wyższa niż przed miesiącem. Cena OMP uzyskiwana przez krajowych producentów była o 2% wyższa od ceny interwencyjnej. Wykres 13. Cena odtłuszczonego mleka w proszku (zł/kg) 15,5 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane ARR, MRiRW 17

18 Tendencje wzrostowe odnotowały również ceny pełnego mleka w proszku. W dniach za kilogram PMP płacono 9,68 zł, tj. o 4% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 12% więcej niż przed miesiącem. Na przełomie sierpnia i września pełne mleko w proszku zbywano po 9,22 zł/kg, tj. o 5% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 4% drożej niż przed miesiącem. W drugim tygodniu września cena PMP wzrosła i ukształtowała się na poziomie 9,28 zł/kg, tj. o 1% więcej niż przed tygodniem. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. krajowi producenci za kilogram pełnego mleka w proszku otrzymywali 9,64 zł, tj. o 4% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena PMP była o 5% wyższa. W dniu 2 września w portach Europy Zachodniej cena OMP wzrosła o 20% w porównaniu z cenami sprzed roku i ukształtowała się na poziomie USD/t (o 5% więcej niż miesiąc wcześniej). W Oceanii cena wynosiła również USD/t, tj. o 9% więcej niż w sierpniu i o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej cena odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła EUR/t i była o 7% wyższa niż przed miesiącem i o 8% wyższa niż przed rokiem. W Stanach Zjednoczonych tona OMP kosztowała USD, tj. o 2% więcej niż w sierpniu i o 19% więcej niż w 2015 roku. W przypadku pełnego mleka w proszku w Oceanii jego cena, w analizowanym okresie, ukształtowała się na poziomie USD/t, tj. o 23% więcej niż miesiąc wcześniej i 36% więcej niż przed rokiem. Cena tego produktu w portach Europy Zachodniej w ciągu miesiąca wzrosła o 8% i ukształtowała się na poziomie USD/T, była o 31% wyższa od ceny w 2015 roku. Na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej pełne mleko w proszku kosztowało EUR/t, i było o 10% droższe niż na początku sierpnia i o 14% droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W lipcu cena sera Gouda wynosiła 11,77 zł/kg, a sera Edamskiego 12,12 zł/kg, w obu przypadkach o 7% więcej niż miesiąc wcześniej i odpowiednio o 2% i 5% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. za ser Gouda płacono 12,59 zł/kg, a za ser Edamski 12,62 zł/kg. Ser Gouda był o 5% droższy niż w poprzednim notowaniu i o 12% droższy niż przed miesiącem, natomiast ser Edamski o 3% droższy niż tydzień wcześniej i o 11% droższy niż w lipcu. Oba sery były o 22% droższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na przełomie sierpnia i września cena sera Gouda ukształtowała się na poziomie 12,81 zł/kg, a sera Edamskiego 12,90 zł/kg. Oba gatunki sera były o 2% droższe niż w poprzednim notowaniu i o 11% droższe niż miesiąc wcześniej. W ciągu roku ceny serów wzrosły o 22-24%. W dniach r. cena sera Gouda wynosiła 13,15 zł/kg i była o 2% wyższa niż w tydzień wcześniej i o 8% wyższa od ceny sprzed miesiąca. Cena sera Edamskiego ukształtowała się natomiast na poziomie 13,23 zł/kg, tj. o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 9% więcej niż w sierpniu. W relacji rocznej oba gatunki serów były o 24-28% droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na początku września bieżącego roku w Oceanii producenci sera Cheddar otrzymywali USD/t, tj. o 14% więcej niż miesiąc wcześniej i o 12% więcej niż w 18

19 analogicznym okresie 2015 roku. Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ser Cheddar zbywano po EUR/t, tj. o 7% drożej niż w sierpniu i o 1% drożej niż w tym samym okresie 2015 roku. W USA cena ukształtowała się na poziomie USD/t i była o 7% niższa niż miesiąc wcześniej i o 1% niższa niż przed rokiem. Wykres 14. Ceny sera Gouda w zł/kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Dane ARR, MRiRW Tabela 5. Średnie ceny produktów mleczarskich na rynku wewnętrznym UE Produkt Cena produktu za kg Zmiana cen w % mleczarski przed przed miesiącem tygodniem aktualna roczna miesięczna tygodniowa masło 3,32 3,73 3,72 29% 11,9% -0,4% OMP 1,78 1,90 1,92 10% 7,9% 1,4% PMP 2,31 2,53 2,54 15% 10,0% 0,2% Cheddar 2,81 3,00 3,15 6% 11,9% 4,8% Edam 2,71 2,84 2,87 18% 6,1% 1,1% Gouda 2,55 2,70 2,72 9% 6,9% 0,7% Ementaler 3,73 3,65 3,61-10% -3,0% -0,9% Źródło: FAMMU/FAPA 19

20 6. Handel zagraniczny W konsekwencji ograniczonego światowego popytu na produkty mleczarskie w I połowie bieżącego roku oraz niskich cen, polski eksport był znacząco mniejszy niż w roku W okresie styczeń lipiec 2016 r. wartość wywozu mleka i jego przetworów była o 12% niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku i wynosiła 0,9 mld EUR. Wolumen produktów mleczarskich w analizowanym okresie, w przeliczeniu na mleko surowe, spadł o 6%, do poziomu 1,6 mld litrów. W tym czasie import wzrósł o 11%, do 0,9 mld litrów, a jego wartość wzrosła o 6%, do 0,5 mld EUR. W okresie siedmiu miesięcy bieżącego roku Polska wyeksportowała o 17% więcej mleka płynnego i śmietany, o 16% więcej masła i tłuszczów mlecznych, o 3,5% więcej serów i twarogów, oraz o 6% więcej kazeiny. Tendencje spadkowe wykazuje eksport mleka w proszku o 26%, jogurtów i napojów fermentowanych o 14%, serwatki o 10% i lodów o 3%. Wykres 15. Struktura eksportu produktów mleczarskich w Polski I-VII (w %) mleko płynne i śmietana; 16 sery i twarogi; 37 mleko zagęszczone i w proszku; 13 kazeina; 1 jogurty i napoje fermentowane; 7 Źródło: Dane Ministerstwa Finansów lody; 8 serwatka; 9 masło i tłuszcze mleczne; 9 W analizowanym okresie sprowadziliśmy o 60% więcej jogurtów i napojów fermentowanych, o 28% więcej odtłuszczonego mleka w proszku, o 30% więcej kazeiny, 9% więcej mleka płynnego i śmietany, po 8% więcej serów i twarogów oraz lodów. Ograniczono natomiast impost serwatki o 31%. 20

21 Wykres 16. Struktura importu produktów mleczarskich do Polski I-VII 2016 (w %) mleko płynne i śmietana; 12 sery i twarogi; 30 mleko zagęszczone i w proszku; 28 kazeina; 5 jogurty i napoje fermentowane; 9 lody; 7 serwatka; 4 masło i tłuszcze mleczne; 5 Źródło: Dane Ministerstwa Finansów 7. Prywatne przechowywanie OMP Rozporządzeniem wykonawczym komisji Europejskiej (UE) 2016/1619 realizację mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku przedłużono do 28 lutego 2017 roku. Na dzień 11 września 2016 roku łącznie na okres przechowywanie od 90 do 210 dni i 365 dni, w UE zgłoszono 64,3 tys. ton OMP. Najwięcej pochodziło z Holandii (32%) i Belgii (22%). W Polsce zgłoszono 1,9 tys. ton OMP. Uwzględniając ilości odtłuszczonego mleka w proszku wycofane z prywatnego przechowywania, w unijnych magazynach na koniec lipca bieżącego roku, znajdowało się 51,4 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. 8. Prywatne przechowywanie masła Do 11 września bieżącego roku do mechanizmu prywatnego przechowywania masła zgłoszono 136,7 tys. ton, z czego 58 tys. ton pochodziło z Holandii, 24 tys. ton z Niemiec, 23 tys. ton z Francji. Polscy przedsiębiorcy zgłosili do mechanizmu 4,2 tys. ton tego produktu. Według stanu z końca lipca 2016 roku, po uwzględnieniu ilości wycofanych, w unijnych magazynach znajdowało się 102,2 tys. ton masła. 9. Prywatne przechowywanie serów W okresie od 21 lutego do 11 września 2016 r. przedsiębiorcy z Włoch, Francji, Litwy, Holandii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii do prywatnych magazynów zgłosili 51,5 tys. ton serów. Przyznany limit wykorzystały już Szwecja, Włochy i Irlandia. Na koniec lipca bieżącego roku, uwzględniając ilości wycofane z prywatnego przechowywania, w unijnych magazynach znajdowało się 24,5 tys. ton serów. 21

22 10. Zakup interwencyjny OMP Komisja Europejska rozporządzeniem delegowanym (UE) 2016/1614 z dnia 8 września 2016 r. przedłużyła okres interwencji publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku do 31 grudnia 2016 r., oraz ustaliła początek okresu zakupu interwencyjnego OMP w 2017 roku na 1 stycznia. Biorąc pod uwagę standardowy okres interwencji zakupy OMP będą realizowane do 30 września 2017 roku. do 11 września bieżącego roku w ramach mechanizmu zgromadzono 334,4 tys. ton OMP, w tym w Polsce 35,3 tys. ton. Najwięcej odtłuszczonego mleka w proszku zgłoszono we Francji 66 tys. ton, w Niemczech 62 tys. ton i w Belgii 52 tys. ton. 11. Zakup interwencyjny masła Zakupy interwencyjne masła mogą być realizowane do 30 września bieżącego roku. Od początku uruchomienia mechanizmu ceny rynkowe masła znacząco przewyższały cenę interwencyjną. Do dnia 11 września 2016 roku unijni przedsiębiorcy nie byli zainteresowani tym mechanizmem. 12. Program Mleko w szkole Jednym z programów mających na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków żywieniowych, jest program Mleko w szkole. W ramach programu dzieci mogą spożywać mleko białe i smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Na realizację programu w roku szkolnym 2015/2016 łącznie z budżetu unijnego i krajowego, wydano 148,9 mln zł, oraz 376 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka. Ogółem od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do 31 sierpnia 2016 roku na program Mleko w szkole wydano 1,4 mld zł, z czego 29 mln zł stanowią środki z FPM. 13. Fundusz Promocji Mleka Obsługiwany przez ARR Fundusz Promocji Mleka ma na celu wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia oraz promocje mleka i jego przetworów. W 2015 roku na rachunek FPM wpłynęło 10,3 mln zł. Ze środków Funduszu współfinansowano m.in.: program Mleko w szkole, dwie kampanie Trade Milk oraz Mam kota na punkcie mleka, targi i wystawy, akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne, szkolenia oraz działania promocyjne poza granicami Polski. W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku na rachunku FPM zgromadzono 5,8 mln zł. 14. Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych W celu zapewnienia nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego państwom członkowskim Unii Europejskiej przyznano pomoc z budżetu unijnego w całkowitej kwocie 350 mln EUR. Polsce przyznano 22,67 mln EUR (około 98,7 mln zł). Przyznane środki służą wsparciu producentów mleka lub rolników w innych 22

23 sektorach hodowlanych, którzy podejmą co najmniej jedno z następujących działań mających na celu wzmocnienie stabilności gospodarczej ich gospodarstw oraz przyczynienie się do stabilizacji rynku: Redukcja produkcji ponad przewidzianą w rozporządzeniu delegowanym dotyczącym ograniczenia produkcji lub jej niezwiększanie, Rolnictwo na małą skalę, Stosowanie ekstensywnych metod produkcji, Stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu, Wdrażanie projektów współpracy, Wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej, Szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem. 15. Pomoc KE na ograniczenie produkcji mleka Ponad 52 tysiące producentów mleka w całej UE chce ograniczyć produkcję mleka w ostatnim kwartale 2016 r. Agencje płatnicze w krajach członkowskich UE zebrały informacje i przekazały je do Komisji Europejskiej. Za ograniczenie produkcji mleka hodowcy otrzymają pomoc finansową. Ograniczenie produkcji mleka odbywa się zgodnie z mechanizmem, który wprowadziła Komisja Europejska. Od 16 do 21 września Agencja Rynku Rolnego przyjmowała wnioski od hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, którzy chcą ograniczyć produkcję w ostatnim kwartale tego roku. To był pierwszy nabór wniosków przez rządową agencję i prawdopodobnie ostatni, gdyż pula środków finansowych na ten cel zostanie rozdysponowana. Komisja Europejska planowała w sumie cztery okresy, w którym hodowcy mogli by ograniczyć produkcję. Producenci mleka zadeklarowali, że ograniczą produkcję mleka w całej Wspólnocie o 1,06 mln t, a dostępna pula wynosiła 1,07 mln t - poinformowała DG Agri z Komisji Europejskiej. Na mechanizm ograniczania produkcji mleka KE przeznaczyła 150 mln euro. Pomoc unijna ustalona została na 14 EUR/100 kg mleka krowiego w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między ilością mleka krowiego dostarczonego w okresie referencyjnym a ilością mleka krowiego dostarczonego w okresie ograniczenia. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent miał prawo ubiegać się o pomoc, wynosi 1500 kg. Przyznanie pomocy będzie możliwe maksymalnie do 50% ilości mleka dostarczanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym. Płatności w ramach tej pomocy odbędą się po sprawdzeniu przez państwa członkowskie, czy ograniczenie dostaw mleka, w odniesieniu do którego wypłacana jest pomoc unijna, rzeczywiście miało miejsce na warunkach określonych w rozporządzeniu KE. Będą one realizowane najpóźniej 90. dnia po końcu okresu ograniczenia, chyba że w 23

24 toku jest dochodzenie administracyjne. Oznacza to, że znajdą się one na rachunkach rolników najpóźniej na koniec marca przyszłego roku. ri Terminy składania kompletnych wniosków określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej: a) 21 września 2016 r., godz (czasu obowiązującego w Brukseli) w odniesieniu do pierwszego okresu ograniczenia obejmującego październik, listopad i grudzień 2016 r.; b) 12 października 2016 r., godz (czasu obowiązującego w Brukseli) w odniesieniu do drugiego okresu ograniczenia obejmującego listopad i grudzień 2016 r. oraz styczeń 2017 r.; c) 9 listopada 2016 r., godz (czasu obowiązującego w Brukseli) w odniesieniu do trzeciego okresu ograniczenia obejmującego grudzień 2016 r. oraz styczeń i luty 2017 r.; d) 7 grudnia 2016 r., godz (czasu obowiązującego w Brukseli) w odniesieniu do czwartego okresu ograniczenia obejmującego styczeń, luty i marzec 2017 r. 24

25 Tabela 6. Redukcja produkcji mleka w miesiącach październik - grudzień 2016 zadeklarowana przez hodowców bydła i producentów mleka w poszczególnych krajach członkowskich (dane: DG AGRI Komisja Europejska). Państwo członkowskie Wielkość redukcji mleka wnioskowana przez producentów (mln ton) Ilość producentów, którzy złożyli wnioski Średnia wielkość redukcji produkcji na jeden wniosek (t) Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania EU Źródło: dane: DG AGRI Komisja Europejska Opracowała: Dorota Śmigielska 25

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad

RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad RYNEK MLEKA XI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień

RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień RYNEK MLEKA XII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015

RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 RYNEK MLEKA VII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016

RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 RYNEK MLEKA I/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Styczeń 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik

RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik RYNEK MLEKA X/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Październik 2016 1 1. Pogłowie bydła Populacja bydła w czerwcu 2016 r. liczyła 5 938,7 tys. sztuk i była o 0,4% (o 22,0 tys. sztuk)

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka II/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka II/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka V/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka V/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 PAGE \* MERGEFORMAT 226 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka IX/2017 Rynek Mleka IX/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka IX/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka V/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015

RYNEK MLEKA XI/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2015 RYNEK MLEKA XI/215 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 215 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 215 r. liczyła 5 96, tys. sztuk i była wyższa o,7%

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016

RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 RYNEK MLEKA VII/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Lipiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016

RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 RYNEK MLEKA VI/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Czerwiec 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016

RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016 RYNEK MLEKA V/2016 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Maj 2016 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w grudniu 2015 r. liczyła 5 762,4 tys. sztuk i była wyższa o 1,8%

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka I/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka I/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich Handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015

RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 RYNEK MLEKA XII/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Grudzień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Populacja bydła w czerwcu 2015 r. liczyła 5 960,0 tys. sztuk i była wyższa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 9/2015 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów W pierwszej połowie 2015 r. w Polsce odnotowano wyhamowanie tempa spadku pogłowia krów mlecznych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014

RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 RYNEK MLEKA XI/2014 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Listopad 2014 1. Pogłowie krów mlecznych Sytuacja na rynku mleka Od wielu lat odnotowywany jest systematyczny spadek pogłowia krów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich tys. sztuk mln litrów zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2016 Rynek mleka i produktów mleczarskich Pogłowie krów mlecznych Niskie ceny i malejąca opłacalność produkcji mleka przyczyniły się do

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 34/2016 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015

RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 RYNEK MLEKA IV/2015 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Kwiecień 2015 1 1. Pogłowie bydła i informacje ogólne Na koniec grudnia 2014 roku pogłowie bydła liczyło 5 659,3 tys. sztuk i było

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010

RYNEK MLEKA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2010 RYNEK MLEKA TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od kwietnia 2010 r. w monitorowanych krajach UE notuje się dynamiczny wzrost cen produktów mleczarskich, który stymuluje wzrost cen krajowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym podrożało masło, pełne mleko w proszku, a także większość serów

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 20/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE W kwietniu 2015 r., krajowa cena skupu mleka uległa znacznemu obniżeniu w wyniku zwiększonej

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 22/2006 1 czerwca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2006 30 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Po spadku w październiku w zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, na początku listopada

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015. niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W zbliżającym się do końca, ostatnim już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Od początku września br. na rynku krajowym notowany jest niewielki spadek cen zbytu masła. W zakładach mleczarskich objętych

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe?

Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? .pl https://www..pl Ceny mleka i wyrobów mlecznych będą wyższe? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 lutego 2017 Ceny skupu mleka w niektórych rejonach polski przekroczyły granicę 140 zł/hl, nie we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 1/2015 Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce od 2009 r. postępuje proces redukcji pogłowia krów. W 2014 r. do utrzymania spadkowej tendencji przyczynił się spadek cen skupu mleka oraz zagrożenie przekroczeniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA. Zawartość ceny [%] MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 8/2014 27 lutego 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2017 08 maja 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2017 23 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 47/2017 30 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2016 15 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 6/2018 15 lutego 2018r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2005 18 sierpnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 36/2017 14 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2017 24 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 34/2017 31 sierpnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 42/2017 26 października 2017r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 44/2017 9 listopada 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2017 14 grudnia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 5/2007 1 lutego 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 17/2014 5 maja 2014r. RYNEK MLEKA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 52/2016 5 stycznia 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 50/2016 22 grudnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2017 21 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 38/2017 28 września 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 4/2017 2 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 39/2016 6 października 2016r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51,52/2017 04 stycznia 2018r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2017 01 czerwca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 27/2017 13 lipca 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 49/2005 8 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 51/2005 22 grudnia 2005r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW odnotowano ponowny spadek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 46/2014 20 listopada 2014r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 33/2016 25 sierpnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2016 8 września 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 21/2016 2 czerwca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 13/2016 07 kwietnia 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 7/2017 23 lutego 2017r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym

Prognozy i notowania cen na rynku rolnym .pl https://www..pl Prognozy i notowania cen na rynku rolnym Autor: Elżbieta Sulima Data: 25 kwietnia 2016 Trudna sytuacja na rynku mleka i jej prognoza nie jest optymistyczna. W kwietniu ceny mleka spadają.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 10/2016 17 marca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK MLEKA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 28/2016 28 lipca 2016r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 12/2006 23 marca 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W zakładach objętych Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, odnotowano jednoprocentowy, tygodniowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W pierwszym tygodniu grudnia br. na rynku krajowym podrożało masło i pełne mleko w proszku. W dniach 02-08.12.2013 r. w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo