INFORMACYJNY. Rynek wymusza zmiany - str. 2 Najlepsze innowacje roku - str. 7. W tym wydaniu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACYJNY. Rynek wymusza zmiany - str. 2 Najlepsze innowacje roku - str. 7. W tym wydaniu:"

Transkrypt

1 INFORMACYJNY BIULETYN Tematy miesiąca Rynek wymusza zmiany - str. 2 Najlepsze innowacje roku - str. 7 wrzesień 2010 W tym wydaniu: Marketingowe znaczenie szkoleń - str. 3 Impregnacja próżniowociśnieniowa - str. 4 Zmiany w zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych - str. 5 Zmiany personalne - str. 6

2 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Rynek wymusza zmiany Wielu z nas, wykonując codzienne obowiązki, nie zdaje sobie do końca sprawy, jak ważni są dla nas Klienci rzedsiębiorstwo, takie jakim jest także nasza firma Partner PSerwis, jest złożonym mechanizmem świadczącym usługi Klientom. Za wykonane usługi i sprzedane towary firma otrzymuje wynagrodzenie, które następnie przeznacza na różne cele. W przypadku firmy usługowej w dużej części na wynagrodzenia pracowników, ale także na rozwój. Rozwój zaś można rozpatrywać w wielu dziedzinach: nowe inwestycje w urządzenia i maszyny, szkolenia pracowników, w których pewnie wielu z Was uczestniczy, ale także pozyskiwanie nowych Klientów i wdrażanie nowych usług. Należy podkreślić, że bez rozwoju ten skomplikowany mechanizm - jakim jest przedsiębiorstwo - jest skazany w dłuższym okresie na porażkę. Dlatego też my wszyscy powinniśmy poszukiwać rozwiązań które stymulowałyby rozwój naszej firmy na odpowiednim poziomie i w kierunku określonym przez Zarząd. Zmianami, które ostatnio miały miejsce, są zmiany w obsłudze rynku czyli naszych Klientów. Nasi Klienci to nie tylko ci z którymi obecnie współpracujemy, ale także ci z którymi chcielibyśmy współpracować. dniach r. odbyło się szkolenie Wproduktowe dla kadry kierowniczej, inżynierskiej oraz służb handlowych naszej firmy. Szkolenie odbywało się dwuetapowo: - pierwszą cześć przeprowadzono w Centrum Serwisowym Legnica, gdzie wykład na tematy Proces technologiczny naprawy silnika oraz Zakres prac serwisowych maszyn elektrycznych, a także proces kalkulacji ofert przedstawił i przeprowadził Dyrektor Centrum Serwisowego Legnica Kazimierz Grygorcewicz. 2. Problem jest złożony, nasza firma posiada wiele oddziałów oferujących wiele usług i produktów. Jest to proces ciągły i chyba nigdy się nie kończący, gdyż ciągle zmienia się rynek, do którego Firma musi się dostosowywać. O tym jak złożony jest ten problem może świadczyć fakt, że wiele wielkich koncernów przez wiele lat poszukuje optymalnej struktury sprzedaży ciągle ją zmieniając. Wielowątkowe zmiany które właśnie wprowadzamy dotykają wielu obszarów i są podporządkowane realizacji strategii Partner Serwis. Jedną z ważniejszych zmian jest powołanie Regionów Sprzedaży które dzielą Polskę na trzy części. Do obsługi Regionów zostały wyznaczone Centra Serwisowe w Kwidzynie (Region Północny), Legnicy (Region Południowo-Zachodni) i Dąbrowie Górniczej (Region Południowo-Wschodni). Zadaniem regionów jest jak najlepsza obsługa Klientów znajdujących się w danym obszarze. W tym celu będzie musiało zajść wiele zmian stymulujacych proces obsługi rynku m.in. zadania poszczególnych pracowników, syste-- my motywacyjny i raportowania. Struktura Partner Serwis oparta jest na wielu lokalizacjach. Stwarza ona duże Szkolenie produktowe w Jugowicach możliwości w zakresie rozwoju produktowego i obsługi serwisowej Klienta, ale jednocześnie wymaga od nas wszystkich olbrzymiej dyscypliny i przestrzegania zasad współpracy, tak aby interes oddziału nie przesłaniał dobra całej firmy. Z tego też powodu wymiana informacji staje się kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. W tym celu już teraz odbywają się cotygodniowe i comiesięczne spotkania handlowców w poszczególnych lokalizacjach. W odstępach miesięcznych, począwszy od września, będą się odbywały spotkania wszystkich dyrektorów funkcyjnych Centrów Serwisowych i kierowników Podstawowych Jednostek Biznesowych, dyrektorów funkcjonalnych i Zarządu Spółki. Na spotkaniach zamierzamy omawiać nie tylko dokonania, ale przede wszystkim szukać rozwiązań, które pozwoliłyby skuteczniej operować na Rynku. Za inicjowanie, koordynację i realizację wszystkich działań dotyczących obsługi rynku odpowiedzialny jest Dariusz Szczęsny - Dyrektor Zarządzania Rynkiem. Najbliższe miesiące to okres wytężonej pracy nad wdrażaniem zmian. O wynikach tych prac, pewnie nie raz będzie okazja się podzielić na łamach niniejszego biuletynu. - druga część szkolenia odbyła się w Jugowicach k/jedliny Zdrój, gdzie wykład na temat: Rozruszniki wiroprądowe przedstawił Janusz Jaszczyk z Centrum Serwisowego Legnica, a następnie głos zabrał Tomasz Chorosz z Centrum Serwisowego Dąbrowa Górnicza i podzielił się swoja wiedzą na temat: Rozruszniki wodne oraz Serwis obiektowy maszyn elektrycznych. Szkolenie, oprócz wymiaru merytorycznego, miało też wymiar integracyjny, czego wyrazem była podróż samochodami terenowymi do pod- opracował: Dariusz Szczęsny Dyrektor Zarządzania Rynkiem ziemnego miasta w Głuszycy- kompleksu Osówka. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione. Grupa naszych pracowników przed wejściem do kompleksu Osówka

3 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Marketingowe znaczenie szkoleń dla nowoczesnej firmy Czy chcąc obsługiwać Klienta kompleksowo, a nade wszystko mając na uwadze skuteczne rozwiązywanie Jego problemów, nie jest celowe poważne potraktowanie uzupełnienia palety oferowanych usług o specjalistyczne szkolenia? ydaje się, że postęp techniczny pędzi do przodu z co- Wraz większą prędkością. Dla typowego managera lub inżyniera z działu utrzymania ruchu może to, szczególnie w okresie kilku, czy więcej lat po zakończeniu studiów stanowić pewien problem. Choć w wielu zawodach ciągłe kształcenie jest jakby wpisane w naturę danej specjalności, mając na głowie niekiedy znaczną ilość różnorodnych obowiązków należy liczyć się ze wzrastającym dyskomfortem w powyższym kręgu osób. Powstaje zatem następujące pytanie: Czy chcąc obsługiwać Klienta kompleksowo, a nade wszystko mając na uwadze skuteczne rozwiązywanie Jego problemów, nie jest celowe poważne potraktowanie uzupełnienia palety oferowanych usług o specjalistyczne szkolenia? Prowadząc od wielu lat szkolenia lub biorąc udział w innych podobnych przedsięwzięciach, jak na przykład serie krótkich, kilkugodzinnych workshop'ów na zadany temat (techniczny) można pokusić się o wysnucie pewnych wniosków: Wniosek pierwszy (być może najważniejszy) Klient świadomy jest lepszym partnerem biznesowym. Oczywiście możemy (powinniśmy) wziąć czynny udział w procesie podnoszenia świadomości Klienta w ramach wykonywanych usług. Jako przykład może tu posłużyć schemat procesu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa maszyn użytkowanych temat obecnie modny, ale i ciekawy. Proponując Klientowi szkolenie, jako pierwszy element budowania wartości produktu jakim jest w tym wypadku modernizacja maszyny w kierunku spełnienia wymagań prawa, a prościej ochrony zdrowia ludzi, osiągamy trzy korzyści: uświadamiamy Mu faktyczną potrzebę realizacji przedsięwzięcia, tworzymy płaszczyznę porozumienia, które będzie nam potrzebne przy realizacji kolejnych etapów i wreszcie (samo szkolenie jest w tym wypadku pełnowartościowym, oferowanym produktem) generujemy pierwszy zysk finansowy. Dokładne omówienie dalszych etapów przekracza ramy niniejszego tekstu i w pewnym sensie jest oczywiste. SZKOLENIE OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH BEZPIECZEŃSTWA POMIARY WIELKOŚCI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PROJEKT CZYNNOŚCI DOSTOSOWAWCZYCH Wniosek drugi Szkolenie wzmacnia nasz wizerunek w oczach Klienta. Na temat budowy wizerunku napisano już tyle książek, że można by chyba zapełnić nimi całą bibliotekę (przynajmniej osiedlową), ale tu warto skoncentrować się na relacji pomiędzy szko-lonym (Klientem), a szkolącym (potencjalnym zleceniobiorcą innych usług technicznych). Otóż przy projektowaniu szkolenia należy mieć świadomość celu, który nam przyświeca. Powinna nim być rzeczywista korzyść, jaką Klient wyniesie ze szkolenia w formie rzetelnego podniesienia kwalifikacji w danej dziedzinie. Karygodnym błędem jest myślenie, że oddajemy wiedzę za darmo lub prawie za darmo. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że uczestnik szkolenia buduje bardzo pozytywne relacje z nauczycielem, który niejako automatycznie nabywa autorytetu (w sposób znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy niż projektant, czy wdrożeniowiec). Kwestia bezpieczeństwa w nabywaniu autorytetu w zasadzie wymaga osobnego wyjaśnienia, choć w jednym zdaniu: prowadząc szkolenie naprawdę trudno podpaść Klientowi na przykład przekraczając termin realizacji kontraktu z powodu opóź- nionej dostawy, czy nieczytelnej dokumentacji. Poza tym pozytywna relacja uczeńnauczyciel jest niejako z psychologicznego punktu widzenia automatyczna. Szczególnie w sytuacji, gdy na koniec kursu nie zafundujemy uczniom klasówki. Trzeba jednak z całą stanowczością w tym miejscu podkreślić: chcąc osiągnąć opisany wyżej efekt musimy przeprowadzić szkolenie wysokiej jakości, biorąc za nie uczciwe REALIZACJA WALIDACJA EFEKT ZADOWOLONY KLIENT pieniądze! (produkt darmowy nie jest szanowany, bo podświadomie zachodzi obawa, że jest niepełnowartościowy). Wniosek trzeci Opracowując i prowadząc szkolenie podnosimy bardzo silnie nasze własne kwalifikacje. Jak wspomniano wyżej produkt, jakim jest szkolenie musi być na odpowiednim poziomie merytorycznym, a stara prawda głosi, że jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, to najlepiej, aby najpierw nauczył kogoś. Tak więc przy realizacji szkolenia sami dajemy sobie szkołę. Nauczyciele i wykładowcy wiedzą też wiele innych rzeczy. Na przykład w dyskusjach występujących w czasie szkoleń wypływają czasem na powierzchnię bardzo ciekawe idee (wiele wynalazków zrodziło się w czasie wykładów akademickich np. podobno tak wymyślono silnik unipolarny), czy uczestnicy szkoleń przekazane idee głoszą jako swoje, o ile oczywiście je dogłębnie zrozumieją zatem jest to ważna dźwignia kreacji popytu. Ale to już przecież zupełnie inna historia. (patrz wniosek pierwszy!). Marek Trajdos - Prezes Zarządu T-System Projekt Sp. z o.o. w Łodzi 3.

4 NOWE TECHNOLOGIE Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa VPI czy warto? Najczęściej stosowanym obecnie układem izolacyjnym w uzwojeniach maszyn jest termoutwardzalny kompozyt typu epoxy-mika-szkło. Przeważnie jest on wykonywany metodą impregnacji próżniowo-ciśnieniowej (VPI Vacuum Pressure Impregnation) lub technologią nakładania i bezpróż-niowego przesycania kolejnych warstw wraz z późniejszym formowaniem w wysokiej temperaturze i ciśnieniu, tzw. RR - Resin Rich Rys. 1. Układ do impregnacji VPI firmy Naves utoklaw podstawa procesu impregnacji metodą próżnio- Awo-ciśnieniową. Głównymi elementami układu do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej zwanego również autoklawem są: pojemnik ciśnieniowy (lub zbiornik do procesu), pompa próżniowa, zbiornik magazynujący lakier lub żywicę, układ sterujący i instalacja rurowa. Jest to dosyć kosztowna inwestycja. Nowe uzwojenia Prawidłowa impregnacja próżniowa rozpoczyna się od specjalnego układu izolacyjnego. Taki układ izolacyjny jest złożony z materiałów specjalnie zaprojektowanych, nie tylko po to, aby były odpowiednie, ale rzeczywiście ułatwiały proces impregnacji próżniowej. Następnie należy utworzyć odpowiedni model uzwojenia, który zmaksymalizuje i zrównoważy proporcje miedzi i izolacji, uwzględniając działanie kompresji, odstępy izolacyjne oraz tolerancje wymiarów. Wkładanie nowego uzwojenia: Kolejnym etapem impregnacji próżniowej jest wytworzenie i włożenie surowych cewek do rdzenia stojana, połączenie oraz usztywnienie. Nowe cewki w stanie surowym są słabe mechanicznie i dielektrycznie. Dopiero po poddaniu ich procesowi impregnacji próżniowej oraz proce- 4. sowi termicznemu w pełni uzyskują swoje właściwości. Badania elektryczne muszą być przeprowadzone przy obniżonych wartościach, ponieważ mogłyby zostać uszkodzone całkowicie dobre cewki. Przebieg procesu impregnacji próżniowo-ciśnieniowej W skrócie proces impregnacji próżniowo-ciśnieniowej przebiegający w autoklawie można podzielić na trzy etapy (Rys.2.) Rys. 2. Kolejność operacji przeprowadzanych w autoklawie: 1- suszenie próżniowe, 2- wprowadzenie żywicy, 3- poddanie działaniu ciśnienia Po pierwsze, zabezpieczony i szczelnie zamknięty w pustym zbiorniku uzwojony element, jest poddany intensywnemu suszeniu próżniowemu w celu wyparowania całego powietrza i wszystkich lotnych związków chemicznych takich jak oleje, rozpuszczalniki, itp. Następnie zbiornik należy wypełnić żywicą. Żywica będzie nagrzewana przez stojan na skutek, czego stanie się mniej lepka i łatwiej będzie wnikać w izolację. Układ izolacyjny pozbawiony teraz gazów, będzie nasiąkał żywicą. Badania pokazały, że cykl ciśnieniowy jest być może najważniejszą czynnością w całym procesie impregnacji próżniowej, gdyż następuje tu przeważająca część impregnacji. Ciśnienie wzmacnia wnikanie żywicy w głąb układu izolacyjnego aż do miedzianych przewodów. Zalety i wady Najlepszym podsumowaniem zasadności wyboru technologii uzwajania będzie zestawienie omówionej metody VPI oraz konkurencyjnej - RR. Podsumowując, należy stwierdzić, iż w pewnych przypadkach, takich jak: brak możliwości wybudowania maszyny, gabaryt maszyny większy od 4,5 m, potrzeba wymiany cewki o obniżonej izolacji lub uszkodzonej, możliwa do zastosowania jest tylko technologia RR. Z kolei w niektórych zastosowaniach jak : napędy trakcyjne, wyjątkowo trudne dla maszyny warunki otoczenia (woda, śnieg, zanieczyszczenia ścierne), należy preferować technologię VPI. Natomiast pod względem ekonomicznym koszty obu technologii są na zbliżonym poziomie. Technologia RR wymaga większego nakładu pracy fizycznej w stosunku do technologii VPI, zaś materiały izolacyjne stosowane w technologii VPI są droższe niż w technologii RR Awaryjność silników z izolacją VPI jest podobna do awaryjności silników wykonanych w technologiach tradycyjnych z izolacją mieszaną. Dlatego niezmiernie istotne jest dochowanie wymagań danej technologii, gdyż użycie nawet bardzo dobrych jakościowo materiałów wyjściowych nie gwarantuje otrzymania długiej żywotności izolacji. mgr inż. Marzena Kołłątaj Partner Serwis Dąbrowa Górnicza Kryterium Technologia RR Technologia VPI Przebieg procesu naprawy Miejsce remontu Naprawa pojedynczej Protokół z prób testowych Wytrzymałość dielektryczna Wyładowania niezupełne Odporność na wstrząsy i wib- Sztywność uzwojeń poza jarzmem Sztywność klinów Stabilność temperaturowa Odporność na korozję Ograniczenie Ograniczenia gabarytowe Cewki są montowane, a następnie po kolei poddawane testom W warsztacie lub miejscu zainstalowania (cewki są przenośne) Przeważnie możliwa Wymagania wg normy identyczne jak dla VPI Mechanicznie zagwarantowane Co najmniej tak dobra jak oryginalna, często lepsza Co najmniej tak dobra jak oryginalna, często lepsza Bez ograniczeń Bez ograniczeń dla gabarytów Stojan/wirnik są uzwajane w całości, próby testowe przed VPI i po VPI Tylko w warsztacie (zbiorniki VPI są nieprzenośne) Niemożliwa. Cewki są ściśle zwarte przez masę z żywicy Wymagania wg normy identyczne jak dla RR uzwojenie zwarte jako jednolita masa uzwojenie zwarte jako jednolita masa ściśle zwarte ze żłobkiem i uzwojeniem Wysoko stabilna dla kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, chlorku sodu, detergentów Do 15 KV Największy zbiornik VPI ma średnicę 4,5m i wysokość 5,5m.

5 PRAWO Zmiany w zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Wreszcie doczekaliśmy się opublikowania w Dzienniku Ustaw przepisów regulujących zasady podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników d dnia 16 lipca 2010 r. to kodeks pracy w artykułach od O103 1 do 1036 określa zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, a nie jak to miało miejsce dotychczas rozporządzenie Ministra Pracy. Nowelizacja dotychczasowych przepisów jest efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dotychczasową formę prawną. W związku z tym, iż w naszej firmie wielu pracowników podnosi swoje kwalifikacje zawodowe postanowiliśmy zamieścić treść nowych przepisów w naszym biuletynie celem zwiększenia świadomości pracowników na temat ich praw i obowiązków. 1 Art. 103 kodeksu pracy 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują; 1) urlop szkoleniowy, 2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Art kodeksu pracy 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art pkt 1, przysługuje w wymiarze: 1) 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 2) 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, 3) 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) 21 dni w ostatnim roku stu- diów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 3 Art. 103 kodeksu pracy Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. 4 Art. 103 kodeksu pracy 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. 2. Umowa, o której mowa w 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału. 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Art kodeksu pracy Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe: 1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, 2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata, 3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943, 4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach - jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Art Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art , mogą być przyznane: 1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, 2) urlop bezpłatny - w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym miedzy pracodawca i pracownikiem. Powyższe przepisy regulują zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (podnoszenie kwalifikacji), jak również bez takiej zgody. W świetle nowych przepisów zarówno gdy pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy, jak i wyłącznie za jego zgodą, nabędzie uprawnienie do urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Przewidziany w nowych przepisach urlop szkoleniowy będzie udzielany na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy Inne świadczenia związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji jak na przykład: opłaty za kształcenie, przejazdy, zakwaterowanie, koszty podręczników będą mogły, ale nie 5.

6 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Zmiany personalne w T-System Projekt Sp. z o.o. W związku z dynamicznymi zmianami personalnymi w naszej Spółce T-System Projekt w Łodzi, postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom obecną strukturę zatrudnienia oraz naszych nowych pracowników becna struktura Spółki, która jeszcze funkcjonuje pod Onazwą T-System Projekt Sp. z o.o., ale od września 2010 r. zostanie wchłonięta w struktury Partner Serwis Sp. z o.o., opiera się na następującym podziale: - Biuro Projektów i Realizacji - które zajmuje się wykonywaniem projektów automatyki przemysłowej, bezpieczeństwem, wizualizacją, oprogramowaniem, projektami wykonawczymi, ale także aktywnym poszukiwaniem klientów i doradztwem technicznym. - Biuro Serwisu - które głownie zajmuje się serwisowanie napędów firmy SIEMENS, w tym: serwisem uruchomieniowym, serwisem naprawczym i serwisem gwarancyjnym. - Biuro Techniczno - Handlowe które ma za zadanie przede wszystkim dostarczać klientów dwóm pozostałym biurom, a także 6. Pracownicy Biura Projektów i Realizacji przy pracy od lewej: Tomasz Guzewski, Jarosław Kacprowski realizować dostawy do klienta, opiekować się klientem i służyć mu fachowym doradztwem. Decyzją Zarządu, z dniem 1 lipca br. powołany został dyrektor oddziału Łódź w osobie Pana Marcina Bogusza, który korzystając z wiedzy i doświadczenia Prezesa Spółki Pana Marka Trajdosa ma zająć się rozwojem oddziału w oparciu o posiadane zasoby. Marcin jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a doświadczenie zdobywał w firmach: Inwemwer System oraz Corning Cable Systems. Także Biuro Projektów i Realizacji zostało wzmocnione poprzez zatrudnienie na stanowisku specjalisty Pana Dariusza Karpińskiego, który, podobnie jak Marcin, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, ale Wydziału Elektrycznego. Dariusz dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Menedżerskie Mini MBA na Politechnice Łódzkiej, a doświadczenie zdobywał m.in. w firmach: Bombardier Łódź oraz Philips Lighting Pabianice. To jeszcze nie koniec wzmocnień oddziału, bowiem właśnie rozpoczęliśmy poszukiwania Pełnomocnika Zarządu ds. Techniczno-Handlowych, który wspomoże sprzedażowo Spółkę i przedstawi klientom zewnętrznym jej potencjał. Nowym kolegom życzymy satysfakcji z pracy oraz jak najlepszych wyników, a kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w wyżej opisanej rekrutacji (więcej szczegółowych informacji na stronie: w zakładce KARIERA)! Poniżej od lewej: Prezes Marek Trajdos, Dyrektor Marcin Bogusz podczas dyskusji dokończenie ze str. 5 będą musiały zostać przyznane pracownikowi przez pracodawcę. Szczegółowy rozkład praw i obowiązków pracownika i pracodawcy związany z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika strony będę określały w umowie szkoleniowej, jednak jej zawarcie będzie obligatoryjne tylko wtedy, gdy pracodawca poweźmie zamiar zobowiązania pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Umowa nie będzie mogła jednak zawierać postanowień mniej korzystnych niż wynikające z regulacji zawartej w Kodeksie pracy. Gdy strony zawrą umowę szkoleniową pracownik będzie mógł zostać zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, przy czym zwrot kosztów będzie następował proporcjonalnie do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Żądanie przez pracodawcę zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie uzasadnione w sytuacjach określonych w art k.p. Nowelizacja reguluje ponadto uprawnienia pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji przez pracow-

7 NAGRODY Najlepsze innowacje roku 2009 Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Legnica Przyznana została innowacji: Modernizacja oświetlenia hal produkcyjnych, złożonej wspólnie przez: mistrza Pana Adama Romanów oraz specjalistę ds. serwisu Pana Piotra Florka. Modernizacja oświetlenia hal produkcyjnych polegała na zastąpieniu tradycyjnych włączników i wyłączników światła czujnikiem zmierzchowym, który automatycznie załączał, bądź wyłączał oświetlenie hal reagując na zmianę natężenia oświetlenia. Zapominanie o wyłączeniu oświetlenia zdarzało się dość często i było głównym powodem zrodzenia się pomysłu o zmodernizowaniu oświetlenia legnickich hal. Po wprowadzeniu innowacji oświetlenie reguluje się automatycznie, a wymiernym tego efektem jest oszczędność w zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 1872 kwh w roku. W wyniku wprowadzonych zmian wyeliminowany został czynnik ludzki, który najbardziej zawodził w kwestii właściwego i ekonomicznego załączania i wyłączania oświetlenia hal. Nagrodzeni pracownicy otrzymali nagrody, które wraz z gratulacjami wręczył im dyrektor Centrum Serwisowego w Legnicy Pan Kazimierz Grygorcewicz. jące na wykorzystaniu dodatkowego oprzyrządowania w postaci nowych podpór prowadzenia profilu z wymiennymi wkładkami pozwoliło uzyskać powtarzalne warunki taśmowania prętów. Nowe podpory w taśmiarce są mocowane w miejsce dotychczasowych rolek prowadzących. Wymienne wkładki w podporach umożliwiają wykorzystanie podpór do różnych przekrojów taśmowanych profili drutów. W stanie po wprowadzeniu innowacji praca pracownika polega na prowadzeniu drutu w podporach z wkładkami między ruchomą głowicą taśmiarki i kontroli ułożenia taśmy na profilu drutu. Korzyści, jakie zostały uzyskane z wprowadzenia tej innowacji to obniżenie kosztów wykonania taśmowania przez zwiększenie wydajności - skrócenie czasu wykonania i polepszenie jakości. Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Elbląg Przyznana została Panu Edwardowi Kosiackiemu za innowacje związane z modernizacjami wykonanymi na urządzeniach pracujących w Zakładzie Metalurgicznym w Elblągu. Pierwsza związana była z zagadnieniem dotyczącym Sygnalizacji otwarcia zaworów trójdrożnych podających żywicę i utwardzacz do koryta mieszarki oraz wyłączenie sterowania mieszadła. Zamierzeniem pomysłu było wyeliminowanie pracy mieszarki podczas nieprawidłowego dozowania żywicy i utwardzacza w trakcie procesu zasypywania formy. Producent nie przewidział możliwości blokowania otwierania zaworu w niepełnym zakresie, obsługa mieszarek nie była świadoma takiej pracy zaworów co doprowadzało do wtórnego obiegu czynników (żywica, utwardzacz) i tym samym system PLC nie widział zmian w wydajności mediów. Projekt ten wychwycił możliwość niepoprawnej pra- Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Dąbrowa Górnicza Przyznana została innowacji: Modernizacja taśmiarki firmy Ridgway do taśmowania uzwojeń prętowych, złożonej przez Pana Jacka Górala. W stanie poprzedzającym wprowadzenie innowacji taśmowanie drutu profilowanego gołego do uzwojenia maszyn odbywało się ręcznie, ponieważ próby taśmowania w taśmiarce typu DTM 25/25 do cewek kończyły się niepowodzeniem z powodu nierównomiernego rozłożenia taśmy na drucie profilu. Nowe rozwiązanie polegacy zaworów trójdrożnych żywica - utwardzacz, na chwilę obecną pozwala w pełni kontrolować stan zaworów. Zakładane efekty zostały osiągnięte a jakość masy formierskiej jest w pełni kontrolowana. Druga związana była z zagadnieniem Sygnalizacji braku ciśnienia powietrza podczas nawapniania filtra upalania proszkowego. Po wprowadzeniu modernizacji system sterujący pracą filtra w przypadku braku zasilania powietrza zatrzymuje cały proces i wyłącza po pewnym czasie cały filtr z pracy. Korzyścią tego projektu jest uchronienie wkładów filtra przed nadmiernym zabrudzeniem filtrów, regeneracja odbywa się cyklicznie i prawidłowo według zaleceń producenta filtra co wydłuży jego żywotność. Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Kwidzyn Przyznana została Panu Stanisławowi Łangowskiemu, który przedstawił największą ilość wniosków innowacynych w 2009 roku. Każdy z jego wniosków innowacyjnych zawierał nowe rozwiązanie technologiczne oraz przynosił korzyści płynące z ich wdrożenia. Jednym z pomysłów Pana Stanisława była innowacja zatytułowana Ściągacz oddalonych łożysk w nowobudowanych silnikach. Innowacja ta dała możliwość hydraulicznego ściągania oddalonych łożysk przy małej szczelinie pokrywek smarowych wewnętrznych oraz przyśpieszenie demontażu łożysk. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas oraz ułatwia pracę z nowymi dużymi silnikami elektrycznymi. Wspomnieć można również, iż pracownik ten był współautorem innowacji grupowej, która w IV kwartale 2009 osiągnęła maksymalną ilość punktów oraz przyniosła wiele korzyści dla naszego oddziału. Panu Stanisławowi życzymy dalszych pomysłów oraz mamy nadzieję, że swym działaniem zachęci swoich kolegów. nika bez zgody pracodawcy. W takiej sytuacji pracownikowi można przyznać zwolnienie z części lub całości dnia pracy lub urlop bezpłatny na zasadach ustalonych w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracownik jednak w tej sytuacji nie będzie zachowywał prawa do wynagrodzenia. Na marginesie należy dodać jeszcze informację, że zgodnie z treścią artykułu 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są: - wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Jednocześnie przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej kodeks pracy wprowadziły zasadę, że do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. (dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy). 7.

8 STRUKTURA ORGANIZACYJNA O naszym przedsiębiorstwie ychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytel- Wników, chcielibyśmy przybliżyć wam charakter działalności spółki Partner Serwis z wyszczególnieniem każdej z naszych lokalizacji. Co kwartał będziemy prezentować jedną z nich. Rys. 1. Schemat organizacyjny spółki Partner Serwis W skład spółki Partner Serwis wchodzą cztery główne Centra Serwisowe oraz cztery niezależne oddziały - Podstawowe Jednostki Biznesowe. Spółka Partner Serwis posiada również 100% udziałów w spółce T- System Projekt z/s w Łodzi. DG Partner Serwis Sp. z o.o. Jako pierwsze zaprezentujemy Centrum Serwisowe w Elblągu, w którym zatrudnionych jest obecnie 120 osób. Nadzór i kontrole nad pracownikami sprawuje w nim Dyrektor Centrum Serwisowego Arkadiusz Stępkowski. W skład tego Centrum wchodzi pięć podstawowych jednostek biznesowych przedstawionych na schemacie (Rys. 2). UD DABROWA GÓRNICZA GQ ZARZADZANIE JAKOSCIA I PROCESAMI GE CONTROLLING EKONOMICZNY I FINANSE UF15 WROCLAW UL LEGNICA GB BHP OCHRONA SRODOWISKA GH ZARZADZANIE KADRAMI UN CENTRUM DYSTRYBUCJI NORSTER UE ELBLAG GZ ZARZ ADZANIE DOSTAWAMI I INFORMATYZACJA. GM ZARZADZANIE MARKETINGIEM I SPRZEDAZA EG GLOGÓW UK KWIDZYN UF14 OLSZTYN Rys. 2. Schemat organizacyjny Centrum Serwisowego w Elblągu UE ELBLAG UF01 SEKCJA TECHNIKI I ZAOPATRZENIA UF11 UF12 ZAKLAD TURBIN ALSTOM Power UF13 ZAKLAD METALURGICZNY ALSTOM Power UF16 ODDZIAL REMONTÓW KAPITALNYCH UF18 ODDZIAL MODERNIZACJI STEROWAN I NAPEDÓW Oddział Serwisu UF11 zatrudnia 12 pracowników. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Kierownik Pan Józef Pawlukiewicz a wspiera go w tym Mistrz Serwisu Pan Krzysztof Rydzynski. Główną działalnością tego oddziału jest utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń służących do produkcji przekładni kół zębatych i części zamiennych do nich, świadczenie usług związanych z obróbką cieplną na hartowni pieców oraz obsługa serwisowa firmy Scana. Oddział Serwisu Zakład Turbin Alstom Power UF12 zatrudnia 33 osoby. Kieruje nim kierownik Pan Andrzej Kurek a wspierają go zastępca Pan Stefan Zasada oraz Mistrzowie Pan Marian Szkiler i Pan Lech Mikuta. Oddział ten odpowiada za utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń służących do produkcji turbin. Oddział Serwisu Zakład Metalurgiczny Alstom Power UF13 jest największym oddziałem CS Elbląg. Zatrudnia 46 pracowników. Kieruje nim kierownik Pan Wojciech Piątek przy pomocy Mistrzów, Panów: Jarosława Gorgola, Filipa Madeja i Zdzisława Smukowskiego. Oddział zajmuje się utrzymaniem ruchu maszyn Odlewni Żeliwa i Staliwa. Oddział Remontów Kapitalnych UF16 zatrudnia 8 pracowników. Nadzór nad nim sprawuje kierownik Pan Józef Pawlukiewicz i Mistrz Krzysztof Lasinkiewicz. Oddział ten specjalizuje się w remontach kapitalnych maszyn i urządzeń na terenie całego kraju. Oddział Modernizacji Sterowań i Napędów UF18 zatrudnia 4 pracowników, kieruje nim kierownik Pan Dariusz Czabon. Komórka świadczy usługi między innymi w zakresie kompleksowej modernizacji istniejących układów napędowych i sterowania obrabiarek CNC. Sekcja Techniki i Zaopatrzenia UF01 - kieruje nią kierownik Pan Krzysztof Dobrzyniecki. Sekcja zatrudnia 7 pracowników, których zadaniem jest wsparcie techniczne dla oddziałów oraz zaopatrzenie w części zamienne dla maszyn i urządzeń. Kierownik oddziału UF01 Pan Krzysztof Dobrzyniecki Kierownik oddziału UF18 Pan Dariusz Czabon

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Nr 63, grudzień 2012 ISSN - 1505-2478

Nr 63, grudzień 2012 ISSN - 1505-2478 Nr 63, grudzień 2012 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Kilka słów na koniec roku

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI WYWIAD PRAWNE PRAKTYCZNE PORADY. ROZRYWKA Trudna miłość w królestwie Velidia cz. 2 (Krzysztof Sos) STR. 18 KULTURA

AKTUALNOŚCI WYWIAD PRAWNE PRAKTYCZNE PORADY. ROZRYWKA Trudna miłość w królestwie Velidia cz. 2 (Krzysztof Sos) STR. 18 KULTURA SPIS TREŚCI fot. Volvo W ydanie 2 czerwiec REDAKCJA :_ SPIS TREŚCI :_ AKTUALNOŚCI WYWIAD STR. Red. Naczelny: Oskar Dobek oskardobek@wp.pl 3 mgr Tomasz Weremij szef zesp. ds. transportu LOTOS # o rynku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo