INFORMACYJNY. Rynek wymusza zmiany - str. 2 Najlepsze innowacje roku - str. 7. W tym wydaniu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACYJNY. Rynek wymusza zmiany - str. 2 Najlepsze innowacje roku - str. 7. W tym wydaniu:"

Transkrypt

1 INFORMACYJNY BIULETYN Tematy miesiąca Rynek wymusza zmiany - str. 2 Najlepsze innowacje roku - str. 7 wrzesień 2010 W tym wydaniu: Marketingowe znaczenie szkoleń - str. 3 Impregnacja próżniowociśnieniowa - str. 4 Zmiany w zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych - str. 5 Zmiany personalne - str. 6

2 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Rynek wymusza zmiany Wielu z nas, wykonując codzienne obowiązki, nie zdaje sobie do końca sprawy, jak ważni są dla nas Klienci rzedsiębiorstwo, takie jakim jest także nasza firma Partner PSerwis, jest złożonym mechanizmem świadczącym usługi Klientom. Za wykonane usługi i sprzedane towary firma otrzymuje wynagrodzenie, które następnie przeznacza na różne cele. W przypadku firmy usługowej w dużej części na wynagrodzenia pracowników, ale także na rozwój. Rozwój zaś można rozpatrywać w wielu dziedzinach: nowe inwestycje w urządzenia i maszyny, szkolenia pracowników, w których pewnie wielu z Was uczestniczy, ale także pozyskiwanie nowych Klientów i wdrażanie nowych usług. Należy podkreślić, że bez rozwoju ten skomplikowany mechanizm - jakim jest przedsiębiorstwo - jest skazany w dłuższym okresie na porażkę. Dlatego też my wszyscy powinniśmy poszukiwać rozwiązań które stymulowałyby rozwój naszej firmy na odpowiednim poziomie i w kierunku określonym przez Zarząd. Zmianami, które ostatnio miały miejsce, są zmiany w obsłudze rynku czyli naszych Klientów. Nasi Klienci to nie tylko ci z którymi obecnie współpracujemy, ale także ci z którymi chcielibyśmy współpracować. dniach r. odbyło się szkolenie Wproduktowe dla kadry kierowniczej, inżynierskiej oraz służb handlowych naszej firmy. Szkolenie odbywało się dwuetapowo: - pierwszą cześć przeprowadzono w Centrum Serwisowym Legnica, gdzie wykład na tematy Proces technologiczny naprawy silnika oraz Zakres prac serwisowych maszyn elektrycznych, a także proces kalkulacji ofert przedstawił i przeprowadził Dyrektor Centrum Serwisowego Legnica Kazimierz Grygorcewicz. 2. Problem jest złożony, nasza firma posiada wiele oddziałów oferujących wiele usług i produktów. Jest to proces ciągły i chyba nigdy się nie kończący, gdyż ciągle zmienia się rynek, do którego Firma musi się dostosowywać. O tym jak złożony jest ten problem może świadczyć fakt, że wiele wielkich koncernów przez wiele lat poszukuje optymalnej struktury sprzedaży ciągle ją zmieniając. Wielowątkowe zmiany które właśnie wprowadzamy dotykają wielu obszarów i są podporządkowane realizacji strategii Partner Serwis. Jedną z ważniejszych zmian jest powołanie Regionów Sprzedaży które dzielą Polskę na trzy części. Do obsługi Regionów zostały wyznaczone Centra Serwisowe w Kwidzynie (Region Północny), Legnicy (Region Południowo-Zachodni) i Dąbrowie Górniczej (Region Południowo-Wschodni). Zadaniem regionów jest jak najlepsza obsługa Klientów znajdujących się w danym obszarze. W tym celu będzie musiało zajść wiele zmian stymulujacych proces obsługi rynku m.in. zadania poszczególnych pracowników, syste-- my motywacyjny i raportowania. Struktura Partner Serwis oparta jest na wielu lokalizacjach. Stwarza ona duże Szkolenie produktowe w Jugowicach możliwości w zakresie rozwoju produktowego i obsługi serwisowej Klienta, ale jednocześnie wymaga od nas wszystkich olbrzymiej dyscypliny i przestrzegania zasad współpracy, tak aby interes oddziału nie przesłaniał dobra całej firmy. Z tego też powodu wymiana informacji staje się kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. W tym celu już teraz odbywają się cotygodniowe i comiesięczne spotkania handlowców w poszczególnych lokalizacjach. W odstępach miesięcznych, począwszy od września, będą się odbywały spotkania wszystkich dyrektorów funkcyjnych Centrów Serwisowych i kierowników Podstawowych Jednostek Biznesowych, dyrektorów funkcjonalnych i Zarządu Spółki. Na spotkaniach zamierzamy omawiać nie tylko dokonania, ale przede wszystkim szukać rozwiązań, które pozwoliłyby skuteczniej operować na Rynku. Za inicjowanie, koordynację i realizację wszystkich działań dotyczących obsługi rynku odpowiedzialny jest Dariusz Szczęsny - Dyrektor Zarządzania Rynkiem. Najbliższe miesiące to okres wytężonej pracy nad wdrażaniem zmian. O wynikach tych prac, pewnie nie raz będzie okazja się podzielić na łamach niniejszego biuletynu. - druga część szkolenia odbyła się w Jugowicach k/jedliny Zdrój, gdzie wykład na temat: Rozruszniki wiroprądowe przedstawił Janusz Jaszczyk z Centrum Serwisowego Legnica, a następnie głos zabrał Tomasz Chorosz z Centrum Serwisowego Dąbrowa Górnicza i podzielił się swoja wiedzą na temat: Rozruszniki wodne oraz Serwis obiektowy maszyn elektrycznych. Szkolenie, oprócz wymiaru merytorycznego, miało też wymiar integracyjny, czego wyrazem była podróż samochodami terenowymi do pod- opracował: Dariusz Szczęsny Dyrektor Zarządzania Rynkiem ziemnego miasta w Głuszycy- kompleksu Osówka. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione. Grupa naszych pracowników przed wejściem do kompleksu Osówka

3 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Marketingowe znaczenie szkoleń dla nowoczesnej firmy Czy chcąc obsługiwać Klienta kompleksowo, a nade wszystko mając na uwadze skuteczne rozwiązywanie Jego problemów, nie jest celowe poważne potraktowanie uzupełnienia palety oferowanych usług o specjalistyczne szkolenia? ydaje się, że postęp techniczny pędzi do przodu z co- Wraz większą prędkością. Dla typowego managera lub inżyniera z działu utrzymania ruchu może to, szczególnie w okresie kilku, czy więcej lat po zakończeniu studiów stanowić pewien problem. Choć w wielu zawodach ciągłe kształcenie jest jakby wpisane w naturę danej specjalności, mając na głowie niekiedy znaczną ilość różnorodnych obowiązków należy liczyć się ze wzrastającym dyskomfortem w powyższym kręgu osób. Powstaje zatem następujące pytanie: Czy chcąc obsługiwać Klienta kompleksowo, a nade wszystko mając na uwadze skuteczne rozwiązywanie Jego problemów, nie jest celowe poważne potraktowanie uzupełnienia palety oferowanych usług o specjalistyczne szkolenia? Prowadząc od wielu lat szkolenia lub biorąc udział w innych podobnych przedsięwzięciach, jak na przykład serie krótkich, kilkugodzinnych workshop'ów na zadany temat (techniczny) można pokusić się o wysnucie pewnych wniosków: Wniosek pierwszy (być może najważniejszy) Klient świadomy jest lepszym partnerem biznesowym. Oczywiście możemy (powinniśmy) wziąć czynny udział w procesie podnoszenia świadomości Klienta w ramach wykonywanych usług. Jako przykład może tu posłużyć schemat procesu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa maszyn użytkowanych temat obecnie modny, ale i ciekawy. Proponując Klientowi szkolenie, jako pierwszy element budowania wartości produktu jakim jest w tym wypadku modernizacja maszyny w kierunku spełnienia wymagań prawa, a prościej ochrony zdrowia ludzi, osiągamy trzy korzyści: uświadamiamy Mu faktyczną potrzebę realizacji przedsięwzięcia, tworzymy płaszczyznę porozumienia, które będzie nam potrzebne przy realizacji kolejnych etapów i wreszcie (samo szkolenie jest w tym wypadku pełnowartościowym, oferowanym produktem) generujemy pierwszy zysk finansowy. Dokładne omówienie dalszych etapów przekracza ramy niniejszego tekstu i w pewnym sensie jest oczywiste. SZKOLENIE OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH BEZPIECZEŃSTWA POMIARY WIELKOŚCI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PROJEKT CZYNNOŚCI DOSTOSOWAWCZYCH Wniosek drugi Szkolenie wzmacnia nasz wizerunek w oczach Klienta. Na temat budowy wizerunku napisano już tyle książek, że można by chyba zapełnić nimi całą bibliotekę (przynajmniej osiedlową), ale tu warto skoncentrować się na relacji pomiędzy szko-lonym (Klientem), a szkolącym (potencjalnym zleceniobiorcą innych usług technicznych). Otóż przy projektowaniu szkolenia należy mieć świadomość celu, który nam przyświeca. Powinna nim być rzeczywista korzyść, jaką Klient wyniesie ze szkolenia w formie rzetelnego podniesienia kwalifikacji w danej dziedzinie. Karygodnym błędem jest myślenie, że oddajemy wiedzę za darmo lub prawie za darmo. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że uczestnik szkolenia buduje bardzo pozytywne relacje z nauczycielem, który niejako automatycznie nabywa autorytetu (w sposób znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy niż projektant, czy wdrożeniowiec). Kwestia bezpieczeństwa w nabywaniu autorytetu w zasadzie wymaga osobnego wyjaśnienia, choć w jednym zdaniu: prowadząc szkolenie naprawdę trudno podpaść Klientowi na przykład przekraczając termin realizacji kontraktu z powodu opóź- nionej dostawy, czy nieczytelnej dokumentacji. Poza tym pozytywna relacja uczeńnauczyciel jest niejako z psychologicznego punktu widzenia automatyczna. Szczególnie w sytuacji, gdy na koniec kursu nie zafundujemy uczniom klasówki. Trzeba jednak z całą stanowczością w tym miejscu podkreślić: chcąc osiągnąć opisany wyżej efekt musimy przeprowadzić szkolenie wysokiej jakości, biorąc za nie uczciwe REALIZACJA WALIDACJA EFEKT ZADOWOLONY KLIENT pieniądze! (produkt darmowy nie jest szanowany, bo podświadomie zachodzi obawa, że jest niepełnowartościowy). Wniosek trzeci Opracowując i prowadząc szkolenie podnosimy bardzo silnie nasze własne kwalifikacje. Jak wspomniano wyżej produkt, jakim jest szkolenie musi być na odpowiednim poziomie merytorycznym, a stara prawda głosi, że jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, to najlepiej, aby najpierw nauczył kogoś. Tak więc przy realizacji szkolenia sami dajemy sobie szkołę. Nauczyciele i wykładowcy wiedzą też wiele innych rzeczy. Na przykład w dyskusjach występujących w czasie szkoleń wypływają czasem na powierzchnię bardzo ciekawe idee (wiele wynalazków zrodziło się w czasie wykładów akademickich np. podobno tak wymyślono silnik unipolarny), czy uczestnicy szkoleń przekazane idee głoszą jako swoje, o ile oczywiście je dogłębnie zrozumieją zatem jest to ważna dźwignia kreacji popytu. Ale to już przecież zupełnie inna historia. (patrz wniosek pierwszy!). Marek Trajdos - Prezes Zarządu T-System Projekt Sp. z o.o. w Łodzi 3.

4 NOWE TECHNOLOGIE Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa VPI czy warto? Najczęściej stosowanym obecnie układem izolacyjnym w uzwojeniach maszyn jest termoutwardzalny kompozyt typu epoxy-mika-szkło. Przeważnie jest on wykonywany metodą impregnacji próżniowo-ciśnieniowej (VPI Vacuum Pressure Impregnation) lub technologią nakładania i bezpróż-niowego przesycania kolejnych warstw wraz z późniejszym formowaniem w wysokiej temperaturze i ciśnieniu, tzw. RR - Resin Rich Rys. 1. Układ do impregnacji VPI firmy Naves utoklaw podstawa procesu impregnacji metodą próżnio- Awo-ciśnieniową. Głównymi elementami układu do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej zwanego również autoklawem są: pojemnik ciśnieniowy (lub zbiornik do procesu), pompa próżniowa, zbiornik magazynujący lakier lub żywicę, układ sterujący i instalacja rurowa. Jest to dosyć kosztowna inwestycja. Nowe uzwojenia Prawidłowa impregnacja próżniowa rozpoczyna się od specjalnego układu izolacyjnego. Taki układ izolacyjny jest złożony z materiałów specjalnie zaprojektowanych, nie tylko po to, aby były odpowiednie, ale rzeczywiście ułatwiały proces impregnacji próżniowej. Następnie należy utworzyć odpowiedni model uzwojenia, który zmaksymalizuje i zrównoważy proporcje miedzi i izolacji, uwzględniając działanie kompresji, odstępy izolacyjne oraz tolerancje wymiarów. Wkładanie nowego uzwojenia: Kolejnym etapem impregnacji próżniowej jest wytworzenie i włożenie surowych cewek do rdzenia stojana, połączenie oraz usztywnienie. Nowe cewki w stanie surowym są słabe mechanicznie i dielektrycznie. Dopiero po poddaniu ich procesowi impregnacji próżniowej oraz proce- 4. sowi termicznemu w pełni uzyskują swoje właściwości. Badania elektryczne muszą być przeprowadzone przy obniżonych wartościach, ponieważ mogłyby zostać uszkodzone całkowicie dobre cewki. Przebieg procesu impregnacji próżniowo-ciśnieniowej W skrócie proces impregnacji próżniowo-ciśnieniowej przebiegający w autoklawie można podzielić na trzy etapy (Rys.2.) Rys. 2. Kolejność operacji przeprowadzanych w autoklawie: 1- suszenie próżniowe, 2- wprowadzenie żywicy, 3- poddanie działaniu ciśnienia Po pierwsze, zabezpieczony i szczelnie zamknięty w pustym zbiorniku uzwojony element, jest poddany intensywnemu suszeniu próżniowemu w celu wyparowania całego powietrza i wszystkich lotnych związków chemicznych takich jak oleje, rozpuszczalniki, itp. Następnie zbiornik należy wypełnić żywicą. Żywica będzie nagrzewana przez stojan na skutek, czego stanie się mniej lepka i łatwiej będzie wnikać w izolację. Układ izolacyjny pozbawiony teraz gazów, będzie nasiąkał żywicą. Badania pokazały, że cykl ciśnieniowy jest być może najważniejszą czynnością w całym procesie impregnacji próżniowej, gdyż następuje tu przeważająca część impregnacji. Ciśnienie wzmacnia wnikanie żywicy w głąb układu izolacyjnego aż do miedzianych przewodów. Zalety i wady Najlepszym podsumowaniem zasadności wyboru technologii uzwajania będzie zestawienie omówionej metody VPI oraz konkurencyjnej - RR. Podsumowując, należy stwierdzić, iż w pewnych przypadkach, takich jak: brak możliwości wybudowania maszyny, gabaryt maszyny większy od 4,5 m, potrzeba wymiany cewki o obniżonej izolacji lub uszkodzonej, możliwa do zastosowania jest tylko technologia RR. Z kolei w niektórych zastosowaniach jak : napędy trakcyjne, wyjątkowo trudne dla maszyny warunki otoczenia (woda, śnieg, zanieczyszczenia ścierne), należy preferować technologię VPI. Natomiast pod względem ekonomicznym koszty obu technologii są na zbliżonym poziomie. Technologia RR wymaga większego nakładu pracy fizycznej w stosunku do technologii VPI, zaś materiały izolacyjne stosowane w technologii VPI są droższe niż w technologii RR Awaryjność silników z izolacją VPI jest podobna do awaryjności silników wykonanych w technologiach tradycyjnych z izolacją mieszaną. Dlatego niezmiernie istotne jest dochowanie wymagań danej technologii, gdyż użycie nawet bardzo dobrych jakościowo materiałów wyjściowych nie gwarantuje otrzymania długiej żywotności izolacji. mgr inż. Marzena Kołłątaj Partner Serwis Dąbrowa Górnicza Kryterium Technologia RR Technologia VPI Przebieg procesu naprawy Miejsce remontu Naprawa pojedynczej Protokół z prób testowych Wytrzymałość dielektryczna Wyładowania niezupełne Odporność na wstrząsy i wib- Sztywność uzwojeń poza jarzmem Sztywność klinów Stabilność temperaturowa Odporność na korozję Ograniczenie Ograniczenia gabarytowe Cewki są montowane, a następnie po kolei poddawane testom W warsztacie lub miejscu zainstalowania (cewki są przenośne) Przeważnie możliwa Wymagania wg normy identyczne jak dla VPI Mechanicznie zagwarantowane Co najmniej tak dobra jak oryginalna, często lepsza Co najmniej tak dobra jak oryginalna, często lepsza Bez ograniczeń Bez ograniczeń dla gabarytów Stojan/wirnik są uzwajane w całości, próby testowe przed VPI i po VPI Tylko w warsztacie (zbiorniki VPI są nieprzenośne) Niemożliwa. Cewki są ściśle zwarte przez masę z żywicy Wymagania wg normy identyczne jak dla RR uzwojenie zwarte jako jednolita masa uzwojenie zwarte jako jednolita masa ściśle zwarte ze żłobkiem i uzwojeniem Wysoko stabilna dla kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego, chlorku sodu, detergentów Do 15 KV Największy zbiornik VPI ma średnicę 4,5m i wysokość 5,5m.

5 PRAWO Zmiany w zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Wreszcie doczekaliśmy się opublikowania w Dzienniku Ustaw przepisów regulujących zasady podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników d dnia 16 lipca 2010 r. to kodeks pracy w artykułach od O103 1 do 1036 określa zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, a nie jak to miało miejsce dotychczas rozporządzenie Ministra Pracy. Nowelizacja dotychczasowych przepisów jest efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dotychczasową formę prawną. W związku z tym, iż w naszej firmie wielu pracowników podnosi swoje kwalifikacje zawodowe postanowiliśmy zamieścić treść nowych przepisów w naszym biuletynie celem zwiększenia świadomości pracowników na temat ich praw i obowiązków. 1 Art. 103 kodeksu pracy 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują; 1) urlop szkoleniowy, 2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Art kodeksu pracy 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art pkt 1, przysługuje w wymiarze: 1) 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 2) 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, 3) 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) 21 dni w ostatnim roku stu- diów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 3 Art. 103 kodeksu pracy Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. 4 Art. 103 kodeksu pracy 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. 2. Umowa, o której mowa w 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału. 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Art kodeksu pracy Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe: 1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, 2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata, 3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943, 4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach - jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Art Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art , mogą być przyznane: 1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, 2) urlop bezpłatny - w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym miedzy pracodawca i pracownikiem. Powyższe przepisy regulują zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (podnoszenie kwalifikacji), jak również bez takiej zgody. W świetle nowych przepisów zarówno gdy pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy, jak i wyłącznie za jego zgodą, nabędzie uprawnienie do urlopu szkoleniowego oraz do zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Przewidziany w nowych przepisach urlop szkoleniowy będzie udzielany na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy Inne świadczenia związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji jak na przykład: opłaty za kształcenie, przejazdy, zakwaterowanie, koszty podręczników będą mogły, ale nie 5.

6 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Zmiany personalne w T-System Projekt Sp. z o.o. W związku z dynamicznymi zmianami personalnymi w naszej Spółce T-System Projekt w Łodzi, postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom obecną strukturę zatrudnienia oraz naszych nowych pracowników becna struktura Spółki, która jeszcze funkcjonuje pod Onazwą T-System Projekt Sp. z o.o., ale od września 2010 r. zostanie wchłonięta w struktury Partner Serwis Sp. z o.o., opiera się na następującym podziale: - Biuro Projektów i Realizacji - które zajmuje się wykonywaniem projektów automatyki przemysłowej, bezpieczeństwem, wizualizacją, oprogramowaniem, projektami wykonawczymi, ale także aktywnym poszukiwaniem klientów i doradztwem technicznym. - Biuro Serwisu - które głownie zajmuje się serwisowanie napędów firmy SIEMENS, w tym: serwisem uruchomieniowym, serwisem naprawczym i serwisem gwarancyjnym. - Biuro Techniczno - Handlowe które ma za zadanie przede wszystkim dostarczać klientów dwóm pozostałym biurom, a także 6. Pracownicy Biura Projektów i Realizacji przy pracy od lewej: Tomasz Guzewski, Jarosław Kacprowski realizować dostawy do klienta, opiekować się klientem i służyć mu fachowym doradztwem. Decyzją Zarządu, z dniem 1 lipca br. powołany został dyrektor oddziału Łódź w osobie Pana Marcina Bogusza, który korzystając z wiedzy i doświadczenia Prezesa Spółki Pana Marka Trajdosa ma zająć się rozwojem oddziału w oparciu o posiadane zasoby. Marcin jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, a doświadczenie zdobywał w firmach: Inwemwer System oraz Corning Cable Systems. Także Biuro Projektów i Realizacji zostało wzmocnione poprzez zatrudnienie na stanowisku specjalisty Pana Dariusza Karpińskiego, który, podobnie jak Marcin, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, ale Wydziału Elektrycznego. Dariusz dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Menedżerskie Mini MBA na Politechnice Łódzkiej, a doświadczenie zdobywał m.in. w firmach: Bombardier Łódź oraz Philips Lighting Pabianice. To jeszcze nie koniec wzmocnień oddziału, bowiem właśnie rozpoczęliśmy poszukiwania Pełnomocnika Zarządu ds. Techniczno-Handlowych, który wspomoże sprzedażowo Spółkę i przedstawi klientom zewnętrznym jej potencjał. Nowym kolegom życzymy satysfakcji z pracy oraz jak najlepszych wyników, a kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w wyżej opisanej rekrutacji (więcej szczegółowych informacji na stronie: w zakładce KARIERA)! Poniżej od lewej: Prezes Marek Trajdos, Dyrektor Marcin Bogusz podczas dyskusji dokończenie ze str. 5 będą musiały zostać przyznane pracownikowi przez pracodawcę. Szczegółowy rozkład praw i obowiązków pracownika i pracodawcy związany z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika strony będę określały w umowie szkoleniowej, jednak jej zawarcie będzie obligatoryjne tylko wtedy, gdy pracodawca poweźmie zamiar zobowiązania pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Umowa nie będzie mogła jednak zawierać postanowień mniej korzystnych niż wynikające z regulacji zawartej w Kodeksie pracy. Gdy strony zawrą umowę szkoleniową pracownik będzie mógł zostać zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, przy czym zwrot kosztów będzie następował proporcjonalnie do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. Żądanie przez pracodawcę zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie uzasadnione w sytuacjach określonych w art k.p. Nowelizacja reguluje ponadto uprawnienia pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji przez pracow-

7 NAGRODY Najlepsze innowacje roku 2009 Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Legnica Przyznana została innowacji: Modernizacja oświetlenia hal produkcyjnych, złożonej wspólnie przez: mistrza Pana Adama Romanów oraz specjalistę ds. serwisu Pana Piotra Florka. Modernizacja oświetlenia hal produkcyjnych polegała na zastąpieniu tradycyjnych włączników i wyłączników światła czujnikiem zmierzchowym, który automatycznie załączał, bądź wyłączał oświetlenie hal reagując na zmianę natężenia oświetlenia. Zapominanie o wyłączeniu oświetlenia zdarzało się dość często i było głównym powodem zrodzenia się pomysłu o zmodernizowaniu oświetlenia legnickich hal. Po wprowadzeniu innowacji oświetlenie reguluje się automatycznie, a wymiernym tego efektem jest oszczędność w zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej o 1872 kwh w roku. W wyniku wprowadzonych zmian wyeliminowany został czynnik ludzki, który najbardziej zawodził w kwestii właściwego i ekonomicznego załączania i wyłączania oświetlenia hal. Nagrodzeni pracownicy otrzymali nagrody, które wraz z gratulacjami wręczył im dyrektor Centrum Serwisowego w Legnicy Pan Kazimierz Grygorcewicz. jące na wykorzystaniu dodatkowego oprzyrządowania w postaci nowych podpór prowadzenia profilu z wymiennymi wkładkami pozwoliło uzyskać powtarzalne warunki taśmowania prętów. Nowe podpory w taśmiarce są mocowane w miejsce dotychczasowych rolek prowadzących. Wymienne wkładki w podporach umożliwiają wykorzystanie podpór do różnych przekrojów taśmowanych profili drutów. W stanie po wprowadzeniu innowacji praca pracownika polega na prowadzeniu drutu w podporach z wkładkami między ruchomą głowicą taśmiarki i kontroli ułożenia taśmy na profilu drutu. Korzyści, jakie zostały uzyskane z wprowadzenia tej innowacji to obniżenie kosztów wykonania taśmowania przez zwiększenie wydajności - skrócenie czasu wykonania i polepszenie jakości. Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Elbląg Przyznana została Panu Edwardowi Kosiackiemu za innowacje związane z modernizacjami wykonanymi na urządzeniach pracujących w Zakładzie Metalurgicznym w Elblągu. Pierwsza związana była z zagadnieniem dotyczącym Sygnalizacji otwarcia zaworów trójdrożnych podających żywicę i utwardzacz do koryta mieszarki oraz wyłączenie sterowania mieszadła. Zamierzeniem pomysłu było wyeliminowanie pracy mieszarki podczas nieprawidłowego dozowania żywicy i utwardzacza w trakcie procesu zasypywania formy. Producent nie przewidział możliwości blokowania otwierania zaworu w niepełnym zakresie, obsługa mieszarek nie była świadoma takiej pracy zaworów co doprowadzało do wtórnego obiegu czynników (żywica, utwardzacz) i tym samym system PLC nie widział zmian w wydajności mediów. Projekt ten wychwycił możliwość niepoprawnej pra- Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Dąbrowa Górnicza Przyznana została innowacji: Modernizacja taśmiarki firmy Ridgway do taśmowania uzwojeń prętowych, złożonej przez Pana Jacka Górala. W stanie poprzedzającym wprowadzenie innowacji taśmowanie drutu profilowanego gołego do uzwojenia maszyn odbywało się ręcznie, ponieważ próby taśmowania w taśmiarce typu DTM 25/25 do cewek kończyły się niepowodzeniem z powodu nierównomiernego rozłożenia taśmy na drucie profilu. Nowe rozwiązanie polegacy zaworów trójdrożnych żywica - utwardzacz, na chwilę obecną pozwala w pełni kontrolować stan zaworów. Zakładane efekty zostały osiągnięte a jakość masy formierskiej jest w pełni kontrolowana. Druga związana była z zagadnieniem Sygnalizacji braku ciśnienia powietrza podczas nawapniania filtra upalania proszkowego. Po wprowadzeniu modernizacji system sterujący pracą filtra w przypadku braku zasilania powietrza zatrzymuje cały proces i wyłącza po pewnym czasie cały filtr z pracy. Korzyścią tego projektu jest uchronienie wkładów filtra przed nadmiernym zabrudzeniem filtrów, regeneracja odbywa się cyklicznie i prawidłowo według zaleceń producenta filtra co wydłuży jego żywotność. Nagroda roczna w Centrum Serwisowym Kwidzyn Przyznana została Panu Stanisławowi Łangowskiemu, który przedstawił największą ilość wniosków innowacynych w 2009 roku. Każdy z jego wniosków innowacyjnych zawierał nowe rozwiązanie technologiczne oraz przynosił korzyści płynące z ich wdrożenia. Jednym z pomysłów Pana Stanisława była innowacja zatytułowana Ściągacz oddalonych łożysk w nowobudowanych silnikach. Innowacja ta dała możliwość hydraulicznego ściągania oddalonych łożysk przy małej szczelinie pokrywek smarowych wewnętrznych oraz przyśpieszenie demontażu łożysk. To rozwiązanie pozwala oszczędzić czas oraz ułatwia pracę z nowymi dużymi silnikami elektrycznymi. Wspomnieć można również, iż pracownik ten był współautorem innowacji grupowej, która w IV kwartale 2009 osiągnęła maksymalną ilość punktów oraz przyniosła wiele korzyści dla naszego oddziału. Panu Stanisławowi życzymy dalszych pomysłów oraz mamy nadzieję, że swym działaniem zachęci swoich kolegów. nika bez zgody pracodawcy. W takiej sytuacji pracownikowi można przyznać zwolnienie z części lub całości dnia pracy lub urlop bezpłatny na zasadach ustalonych w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracownik jednak w tej sytuacji nie będzie zachowywał prawa do wynagrodzenia. Na marginesie należy dodać jeszcze informację, że zgodnie z treścią artykułu 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są: - wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Jednocześnie przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej kodeks pracy wprowadziły zasadę, że do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r. (dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy). 7.

8 STRUKTURA ORGANIZACYJNA O naszym przedsiębiorstwie ychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytel- Wników, chcielibyśmy przybliżyć wam charakter działalności spółki Partner Serwis z wyszczególnieniem każdej z naszych lokalizacji. Co kwartał będziemy prezentować jedną z nich. Rys. 1. Schemat organizacyjny spółki Partner Serwis W skład spółki Partner Serwis wchodzą cztery główne Centra Serwisowe oraz cztery niezależne oddziały - Podstawowe Jednostki Biznesowe. Spółka Partner Serwis posiada również 100% udziałów w spółce T- System Projekt z/s w Łodzi. DG Partner Serwis Sp. z o.o. Jako pierwsze zaprezentujemy Centrum Serwisowe w Elblągu, w którym zatrudnionych jest obecnie 120 osób. Nadzór i kontrole nad pracownikami sprawuje w nim Dyrektor Centrum Serwisowego Arkadiusz Stępkowski. W skład tego Centrum wchodzi pięć podstawowych jednostek biznesowych przedstawionych na schemacie (Rys. 2). UD DABROWA GÓRNICZA GQ ZARZADZANIE JAKOSCIA I PROCESAMI GE CONTROLLING EKONOMICZNY I FINANSE UF15 WROCLAW UL LEGNICA GB BHP OCHRONA SRODOWISKA GH ZARZADZANIE KADRAMI UN CENTRUM DYSTRYBUCJI NORSTER UE ELBLAG GZ ZARZ ADZANIE DOSTAWAMI I INFORMATYZACJA. GM ZARZADZANIE MARKETINGIEM I SPRZEDAZA EG GLOGÓW UK KWIDZYN UF14 OLSZTYN Rys. 2. Schemat organizacyjny Centrum Serwisowego w Elblągu UE ELBLAG UF01 SEKCJA TECHNIKI I ZAOPATRZENIA UF11 UF12 ZAKLAD TURBIN ALSTOM Power UF13 ZAKLAD METALURGICZNY ALSTOM Power UF16 ODDZIAL REMONTÓW KAPITALNYCH UF18 ODDZIAL MODERNIZACJI STEROWAN I NAPEDÓW Oddział Serwisu UF11 zatrudnia 12 pracowników. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Kierownik Pan Józef Pawlukiewicz a wspiera go w tym Mistrz Serwisu Pan Krzysztof Rydzynski. Główną działalnością tego oddziału jest utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń służących do produkcji przekładni kół zębatych i części zamiennych do nich, świadczenie usług związanych z obróbką cieplną na hartowni pieców oraz obsługa serwisowa firmy Scana. Oddział Serwisu Zakład Turbin Alstom Power UF12 zatrudnia 33 osoby. Kieruje nim kierownik Pan Andrzej Kurek a wspierają go zastępca Pan Stefan Zasada oraz Mistrzowie Pan Marian Szkiler i Pan Lech Mikuta. Oddział ten odpowiada za utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń służących do produkcji turbin. Oddział Serwisu Zakład Metalurgiczny Alstom Power UF13 jest największym oddziałem CS Elbląg. Zatrudnia 46 pracowników. Kieruje nim kierownik Pan Wojciech Piątek przy pomocy Mistrzów, Panów: Jarosława Gorgola, Filipa Madeja i Zdzisława Smukowskiego. Oddział zajmuje się utrzymaniem ruchu maszyn Odlewni Żeliwa i Staliwa. Oddział Remontów Kapitalnych UF16 zatrudnia 8 pracowników. Nadzór nad nim sprawuje kierownik Pan Józef Pawlukiewicz i Mistrz Krzysztof Lasinkiewicz. Oddział ten specjalizuje się w remontach kapitalnych maszyn i urządzeń na terenie całego kraju. Oddział Modernizacji Sterowań i Napędów UF18 zatrudnia 4 pracowników, kieruje nim kierownik Pan Dariusz Czabon. Komórka świadczy usługi między innymi w zakresie kompleksowej modernizacji istniejących układów napędowych i sterowania obrabiarek CNC. Sekcja Techniki i Zaopatrzenia UF01 - kieruje nią kierownik Pan Krzysztof Dobrzyniecki. Sekcja zatrudnia 7 pracowników, których zadaniem jest wsparcie techniczne dla oddziałów oraz zaopatrzenie w części zamienne dla maszyn i urządzeń. Kierownik oddziału UF01 Pan Krzysztof Dobrzyniecki Kierownik oddziału UF18 Pan Dariusz Czabon

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584)

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584) Druk nr 2885 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 12/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia nr 19 /2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 12 maja 2015 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W RAMACH STUDIÓW I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Załącznik1 do Zarządzenia Nr 39 /2011 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 marca 2011 roku pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. określające zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje:

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku. Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr W.120.34.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Siedlce

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 15 października 2009 r. Druk nr 614 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ, KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU oraz

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) Warszawa, dnia 22 kwietnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584).

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-200(4)/10 Warszawa, 26 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Załącznik do Zarządzenia nr 210/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2011 roku. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. W.0050.26.2012 ZARZĄDZENIE NR 26/2012 WÓJTA GMINY BIELICE z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach Na podstawie rt. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi Na podstawie art. 31 i art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 15 lipca 2009 r. Druk nr 614 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia nr 1/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 lutego 2012 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Załącznik do zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 12 września 2011r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2010 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. określające zasady przyznawania świadczeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 924)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. (druk nr 924) Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 924) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lubawa. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik do zarządzenia Nr 120.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W GRYFINIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Dział drugi. Stosunek pracy

Dział drugi. Stosunek pracy Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 37. Zwolnienie na poszukiwanie pracy 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 maja 2013 r. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia Nr S.00.50.135.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 8 sierpnia 2011r. REGULAMIN PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SYSTEMU SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 marca 2017 w sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin, zwany

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych

Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych Umowa o skierowanie na naukę w formach szkolnych Uwagi ogólne Forma nauki Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia przez pracownika na ogół leży w interesie obu stron. Toteż nierzadko przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA semestr IV Imię i nazwisko studenta... kierunek studiów: AUTOMATYKA I ROBOTYKA nabór 2015-2018 miejsce praktyki... PROGRAM PRAKTYKI PRZEMYSŁOWEJ STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn nr 102 z dnia 01 września 2011 r. POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE Spis treści: I. Cele Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stażowego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO

Regulamin Programu Stażowego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PODSTAWY PROGRAMU STAŻOWEGO 1. Organizatorem stażu, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest Spółka ATC Cargo S.A. 2. Program stażowy realizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ROA Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr ROA Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr ROA 120. 25.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Miasta i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół.

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół. Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego jest instytucją otoczenia biznesu. Działamy na rzecz wspierania rozwoju społecznego. Obserwujemy zjawiska w tej sferze reagując na ich wydźwięk.

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 08 sierpnia 2014 r. Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Zarządzenie Nr /2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2011 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach doskonalenia zewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r.

Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r. Zarządzenie Nr XXV/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 2 listopada 2005r. w sprawie funkcjonowania sytemu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Z A S A D Y Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna : 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 614S) USTAWA z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r.

Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych wchodzące w życie 22 lutego 2016 r. Kluczowe fakty Od kiedy obowiązują zmiany? Zmiany w zakresie zasad zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta. Kierunek studiów Specjalność Nabór : Tryb studiów: studia stacjonarne / niestacjonarne RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PRZEMYSŁOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W...

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W... I. Przepisy wstępne. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W... I.1. Zakładowy Fundusz Szkoleniowy zwany dalej "Funduszem" tworzy się na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2016 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2016 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2016 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Opis Rok 2016 niesie za sobą rewolucyjne zmiany w przepisach prawa pracy, które wymagają zerwania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, 30-616 Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 11 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 152/2013/K BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Kęty. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

DEHYDRATOR PODCIŚNIENIOWY MIODU

DEHYDRATOR PODCIŚNIENIOWY MIODU DEHYDRATOR PODCIŚNIENIOWY MIODU HONEMA TurboHive-V POPRAWIANIE JAKOŚCI NIEDOJRZAŁEGO MIODU Dehydrator podciśnieniowy HONEMA TurboHive-V przeznaczony jest do intensywnego, lecz delikatnego usuwania nadmiaru

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zaufanie otwiera drzwi

Zaufanie otwiera drzwi Zaufanie otwiera drzwi Spółka projektowo-dystrybucyjna Wiemy, że nawiązywanie i zawieranie transakcji handlowych jest łatwiejsze, wydajniejsze i skuteczniejsze, jeśli się posiada kredyt zaufania. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo