Nr 2 / 2006 ISSN Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 / 2006 ISSN 1895-8796. Jak zwiększyć udziały w rynku. Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu"

Transkrypt

1 Nr 2 / 2006 ISSN Jak zwiększyć udziały w rynku Laureaci Konkursu Gepardy Biznesu

2 150 lat owocnych inwestycji Zbieramy owoce naszego doêwiadczenia Owoce naszej pracy dajà najwi kszà satysfakcj PewnoÊç i bezpieczeƒstwo rodzà dojrza e owoce SEB istnieje na Êwiatowych rynkach ju od 150 lat. Zaufa o nam ponad 5,5 miliona klientów. Zatrudniamy 20 tysi cy pracowników w 10 krajach na Êwiecie. Od 8 lat z powodzeniem wykorzystujemy naszà wiedz i doêwiadczenie w Polsce w SEB TFI. Grupa SEB proponuje nowoczesne rozwiàzania pierwsi wprowadziliêmy elektronicznà us ug Cash Management oraz bankowoêç internetowà. Na polskim rynku zarzàdzamy aktywami o wartoêci blisko 2 mld z otych. Polscy specjaliêci z SEB TFI doradzajà w zarzàdzaniu wybranymi funduszami Grupy SEB. Dynamiczna dzia alnoêç oraz presti, jakim cieszy si SEB na Êwiecie, budujà bezpiecznà przysz oêç dla najbardziej wymagajàcych inwestorów. Wiemy, e b dzie ona owocem naszej wzajemnej wspó pracy. SEB TFI S.A., ul. Szturmowa 2A, Warszawa, tel , faks ,

3 OD WYDAWCY W numerze: Trudno o kooperację nawet w rodzinie Wydarzenia CIBP ma charakter biznesowy Jak zwiększyć udziały w rynku Wspólny system bankowości internetowej Do spółki z bankami spółdzielczymi Największe doświadczenie we współpracy Inwestycje w przyszłość Dobre perspektywy urządzeń samoobsługowych Towarzystwo pomocy wzajemnej Sekurytyzacja także dla najmniejszych Bal dla firm, banków i SKOK-ów Trudno o kooperację nawet w rodzinie Instytut Bankowości Spółdzielczej oddaje w Państwa ręce drugi numer biuletynu Europejski. Wysyłany jest on za darmo do prezesów wszystkich 584 banków spółdzielczych i 3 zrzeszających, wszystkich 75 SKOK-ów oraz prezesów banków komercyjnych, firm windykacyjnych, leasingowych i faktoringowych. Grupą docelową są menedżerowie spółdzielczych instytucji finansowych. Jednym z celów IBS jest przełamanie niedobrych relacji między BS-ami i SKOK-ami i nakłonienie ich do współpracy. Są bowiem oczywiste pola ich kooperacji. Klienci SKOK-ów mogliby korzystać z dużej sieci bankomatów sektora BS, a klienci banków spółdzielczych nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKOK. O współpracę między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami jest jednak trudno. Powodów tego jest kilka. Pierwszy to konkurencja między nimi. Drugi budowanie tożsamości obu struktur przez ich przywódców, z jednej strony KZBS pod przewodnictwem Eugeniusza Laszkiewicza, a z drugiej Krajowa Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa kierowana przez Grzegorza Biereckiego. Gdy buduje się tożsamość, wróg jest jak znalazł. Trzeci powód to polityka. Banki spółdzielcze od lat kojarzone są z lewą stroną sceny politycznej (PSL i SLD), a SKOK-i z prawą (głównie PiS). Narastanie napięcia politycznego w Polsce w ostatnich miesiącach sprawia, że racjonalne argumenty są coraz mniej słyszalne. A przecież banki spółdzielcze i SKOK-i to jedna wielka rodzina spółdzielcza, to jak starszy brat i młodsza siostra. Takie same są ich założenia ideowe i tradycja sięgająca działalności Franciszka Stefczyka. Banki spółdzielcze często powołują się na nierówne traktowanie, że SKOK-i mają ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych. Z końcem tego roku ulga ta jednak wygasa. A przecież SKOK-i ze względu na swój charakter mają też ograniczenia, np. nie mogą obsługiwać większych firm działających jako spółki prawa handlowego, nie mogą sprzedawać jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ani polis ubezpieczeniowych. W przełamywaniu niedobrych relacji między bankami spółdzielczymi i SKOK-ami ma pomóc ich wspólny udział w Konkursie Gepardy Biznesu. W podsumowującym go Balu Gepardów Biznesu wzięli udział prezesi wyróżnionych banków spółdzielczych i SKOK-ów, natomiast przywódcy sektorów znaleźli powody, by nie spotkać się. W ramach przełamywania barier politycznych i nakłaniania do współpracy polskich podmiotów IBS pod moim kierownictwem postanowił przyznać nagrodę specjalną Geparda Biznesu wicepremierowi i ministrowi rolnictwa Andrzejowi Lepperowi za zasługi w obronie polskiego rolnictwa i przedsiębiorczości. Z panem Lepperem sporo mnie łączy. Obaj pochodzimy ze wsi i Pomorza Środkowego, obaj krytykujemy publicznie wojnę w Iraku. W sprawach gospodarczych różnimy się. Ja wolę więcej gospodarki rynkowej, Andrzej Lepper więcej rozwiązań socjalnych. Z punktu widzenia interesów rolników i właścicieli małych firm działalność pana Leppera przyniosła im jednak wiele korzyści. Powinny ją docenić również banki spółdzielcze. Samoobrona powstała na skutek kłopotów ze spłacaniem kredytów przez rolników. Gdyby nie jej protesty, banki spółdzielcze zostałyby z garbem złych długów, a dzięki jej działalności w ich spłacie pomogli inni obywatele ze swoich podatków i banki pozbyły się kłopotu. Wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper jest otwarty na współpracę z bankami spółdzielczymi. Warto z tego skorzystać. Jerzy Krajewski Europejski Ogólnopolski Kwartalnik Instytutu Bankowości Spółdzielczej Nr 2 / kwiecień-czerwiec 2006 r. Redaktor naczelny: Jerzy Krajewski Adres redakcji: Marki ul. Piłsudskiego 37 tel. (22) , , faks (22) , Wydawca: Instytut Bankowości Spółdzielczej Oddział ULAN Sp. z o.o Marki ul. Piłsudskiego 37 Stale współpracują: Mariusz Pastor, Zbigniew Wołynka Skład i łamanie: ULAN Sp. z o.o. Reklama: ULAN Sp. z o.o. Agata Kisiołek tel. (22) Druk: ArtDruk, Kobyłka Nakład: egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą wydawcy biuletynu. 3 E u r o p e j s k i

4 WYDARZENIA Sukcesy największego zrzeszenia 23 maja 2006 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Przewodniczył mu Jan Klimkiewicz, przewodniczący Rady Zrzeszenia, prezes Banku Spółdzielczego w Grodzisku Maz. Sytuację finansową BPS oraz banków spółdzielczych z nim zrzeszonych przedstawił prezes zarządu BPS Paweł Siano. Rok 2005 i pierwszy kwartał roku bieżącego to kolejny dobry okres pod względem osiągniętych wyników w ponadtrzyletnim okresie funkcjonowania Zrzeszenia BPS, powiedział prezes Siano. Na koniec kwietnia br. BPS osiągnął zysk brutto w wysokości 14,3 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 12,2 mln zł. Suma bilansowa banku wyniosła 7,9 mld zł. Na koniec kwietnia br. fundusze własne Banku BPS wynosiły 281,4 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 87,1 mln zł. W ciągu 2005 roku i pierwszych czterech miesięcy roku 2006 następował też dynamiczny wzrost sumy aktywów zrzeszonych banków spółdzielczych. W dyskusji prezesi banków spółdzielczych wskazywali na potrzebę opracowania raportu o sytuacji i perspektywach sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Podkreślali także zasadność prowadzenia, takich jak ostatnie, ogólnopolskich kampanii reklamowych, które budują pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej w Polsce i umacniają markę banku spółdzielczego. Adam Góral szefem największej firmy IT obsługującej banki Giełdowe spółki Softbank i Asseco Poland poinformowały o planie fuzji. Oznacza to, że w 2007 r. powstanie największa firma IT obsługująca banki. Softbank koncentruje się na sektorze banków komercyjnych, a Asseco na sektorze banków spółdzielczych. Wstępny harmonogram zakłada zakończenie procesu fuzji i rozpoczęcie notowań nowej firmy w pierwszym kwartale 2007 r. Asseco w 22 proc. należy do Softbanku, którego 34,3-procentowym udziałowcem jest z kolei Prokom, kontrolowany przez Ryszarda Krauzego. Po fuzji udział Prokomu w akcjonariacie będzie wynosił 25,45 proc., ale zachowa on kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków rady nadzorczej w spółce po połączeniu. Łączna kapitalizacja Asseco i Softbanku wynosi obecnie blisko 1,8 mld zł, zaś ich łączne przychody za ubiegły rok przekroczyły 750 mln zł. Adam Góral, szef Asseco, zostanie prezesem połączonych firm. Liczy, że fuzja doprowadzi do kolejnych połączeń w sektorze IT. Marzy mi się potężna polska spółka informatyczna. Naszym ruchem może skłonimy kolegów z branży do podjęcia podobnych prób połączeniowych, powiedział Góral. Dynamizm SKOK-ów Polskie SKOK-i zainwestują na Ukrainie. Przygotowują też projekt zmian w prawie, które pozwolą im lepiej konkurować z bankami. SKOK-i to największa organizacja parabankowa w Polsce. Działają na zasadach spółdzielczych. Mają ponad 5,2 mld zł aktywów i 1,5 mln klientów. Kontrolują 7 proc. rynku kredytów konsumenckich. Kasy, które w Polsce rosną w siłę (w ubiegłym roku pozyskały 226 tys. nowych członków), pomagają kolegom z sąsiednich państw. Krajowa SKOK podpisała umowę partnerską ze zrzeszeniami kas działających na Ukrainie. Krajówka utworzy tam spółkę ubezpieczeniową (gwarantującą depozyty) oraz zorganizuje centralę dla tamtych kas. Inwestycja na Ukrainie będzie warta milion euro. To bardzo obiecujący rynek. Już teraz członkami kas jest tam 1,3 mln osób, powiedział Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK, na konferencji 22 czerwca 2006 r. SKOK-i chcą też szybciej rosnąć w Polsce. Mają w tym pomóc zmiany prawa. Krajowa SKOK przygotowuje własny projekt nowej ustawy regulującej działalność kas. Bierecki zadeklarował, że SKOK-i zrezygnują ze zwolnienia podatkowego, ale w zamian chcą rozszerzyć wachlarz usług i mieć możliwość uproszczonej egzekucji złych kredytów z wykorzystaniem bankowego tytułu egzekucyjnego (dziś mogą z niego korzystać tylko banki). Bierecki nie chce, by SKOK-i zostały objęte nadzorem bankowym. To tak, jakby nadzorowała nas konkurencja, ocenił. Nie zgadza się z postulatem powołania osobnego, ale niezależnego nadzoru. Po co zmieniać coś, co działa dobrze?, pytał Bierecki. Bezpieczeństwo ma swoją cenę W dniach maja 2006 r. w Centrum Szkoleniowym Falenty koło Warszawy Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zorganizowała konferencję pt. Bezpieczny bank spółdzielczy. Jej głównym celem było zwrócenie uwagi na zagadnienie bezpieczeństwa banków spółdzielczych, przedstawienie strategii tworzenia polityki bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń, z jakimi najczęściej spotykają się banki w swojej działalności. Seminarium prowadziła Zofia Kuzyk, prezes FRBS (na zdjęciu). Rozpoczęło je wystąpienie prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, który pozytywnie ocenił miniony rok w sektorze bankowym. Zwrócił uwagę, iż obecnie ponad 30 proc. transakcji płatniczych to transakcje bezgotówkowe, tak więc nastąpił znaczny przyrost w porównaniu z rokiem Poziom bezpieczeństwa banków jest w Polsce wyższy niż w innych krajach Zachodu. Znacznie mniej jest u nas włamań i napadów. Wzrasta natomiast liczba innych przestępstw przeciw bankom. Jeszcze parę lat temu najważniejsze było zabezpieczenie placówek przed przestępstwami rozbójniczymi włamaniami i napadami. Obecnie większym zagrożeniem dla banków, nie tylko spółdzielczych, są przestępstwa związane z kartami płatniczymi i internetem, powiedział Henryk Walencik, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji w Banku BPS SA, wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP. Zygmunt Truszkiewicz z GBW SA wprowadził bankowców w zagadnienie polityki bezpieczeństwa banku spółdzielczego. Dr Krzysztof Jan Jakubski z Banku BPS SA podjął temat rosnącego zagrożenia szpiegostwem gospodarczym. W konferencji wzięli też udział dostawcy mechanicznych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo, rozwiązań informatycznych, a także towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje bankom polisy zmniejszające ryzyko posługiwania się ich kartami płatniczymi. EBS był jednym z patronów medialnych konferencji. E u r o p e j s k i 4 Opracowując wydarzenia korzystałem m.in. z i Jerzy Krajewski

5

6 ROZMOWA CIBP ma charakter biznesowy Z Pawłem Siano, prezesem Banku Polskiej Spółdzielczości, rozmawia Anna Lewkowska Latem ubiegłego roku Bank Polskiej Spółdzielczości SA został przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych (Confédération Internationale des Banques Populaires CIBP), dzięki czemu Polska stała się 18 krajem członkiem zrzeszenia. Na początku maja br. w Santiago de Chile uczestniczył Pan w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego CIBP, gdzie został Pan w wyborach uzupełniających przyjęty w jego skład. Jaki charakter ma ta organizacja i czym różni się od pozostałych EACE, ICBA i ICA? Trzy pierwsze organizacje mają charakter wybitnie związkowy. Skupiają banki spółdzielcze i ich grupy, po kilka z każdego państwa. Natomiast CIBP ma charakter biznesowy. W jej skład wchodzą banki i instytucje finansowe obsługujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Z kolei obsługa MSP to domena banków spółdzielczych, tak więc w naszej organizacji są tylko banki zrzeszające BS-y, obecnie z 18 krajów świata. Celem organizacji jest wzajemne wspomaganie się, dbałość o interesy banków spółdzielczych poprzez reprezentowanie ich na międzynarodowych forach decyzyjnych (np. w Komisji Europejskiej), wypracowywanie szczegółowych rozwiązań, stanowisk i opinii, wymiana doświadczeń, dystrybucja informacji i rozwijanie różnych inicjatyw. Biuro organizacji mieści się w Brukseli. Organami CIBP są Walne Zgromadzenia Członków, Komitet Wykonawczy pełniący funkcję ciała decyzyjnego, Zarząd Generalny będący organizatorem i koordynatorem pracy oraz wyodrębniane w zależności od potrzeb specjalne i stałe komisje. Do prac w stałej komisji CIBP Bank BPS wydelegował panią Danutę Hibner, dyrektora Departamentu Sprzedaży. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą prezesi instytucji finansowych zrzeszonych w CIBP. Jego przewodniczącym jest Ulrich Brixner. Czy każde zrzeszenie banków spółdzielczych może zostać członkiem CIBP? Każde zrzeszenie może zostać przyjęte, jeśli posiada rekomendację któregoś z obecnych członków organizacji. Chciałbym tu podkreślić, że sama rekomendacja nie wystarczy, aby zostać członkiem CIBP. Oprócz niej przeprowadzana jest również lustracja kandydata, relacjonowana następnie na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego. W minionym roku w Banku Polskiej Spółdzielczości E u r o p e j s k i 6 gościł z tej przyczyny zastępca sekretarza generalnego Kai-Oliver Brand. Nie tylko zapoznał się z BPS i jego działalnością, ale odwiedził też kilka zrzeszonych w naszym banku BS-ów, m.in. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach. Dopiero po tej wizycie zapadła ostateczna decyzja o przyjęciu BPS do organizacji. Był Pan ostatnio na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego CIBP w Santiago de Chile. Czy możemy się dowiedzieć, co było przedmiotem obrad? Spraw było kilka. Zacznijmy może od omówienia przygotowań do Kongresu CIBP, który ma się odbyć jeszcze tym roku, w dniach 4-6 października w Paryżu. Miło mi poinformować, że przewidziane jest na nim również moje wystąpienie. Przedstawię w nim polski sektor bankowości spółdzielczej. Paweł Siano Rozmawialiśmy poza tym o trwających już pracach nad stworzeniem nowej strony internetowej organizacji, wzbogaconej o podstrony członków (Bank Polskiej Spółdzielczości będzie więc miał ją również). Nowa strona ma zawierać bazę przepisów prawnych, informacje o bieżącej działalności, o możliwościach uzyskania finansowania czy nawiązania współpracy handlowej. Członkowie organizacji będą zobligowani do jej aktualizowania. Ale najważniejszym punktem obrad były sprawy związane z finansami. Wiemy, że w ciągu najbliższych lat Unia Europejska zamierza zwiększyć nakłady finansowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. To będą duże pieniądze, setki milionów euro. W związku z tym Komitet Wykonawczy zamierza zaktywizować prace nad możliwością ich pozyskania. Chcielibyśmy, aby te pieniądze przepływały przez banki spółdzielcze. W jaki sposób Komitet Wykonawczy zamierza osiągnąć ten cel? Główne prace toczyć się będą w zarządzie w Brukseli. Członkowie komisji będą przygotowywać opinie na temat możliwości wykorzystania tych środków i przekazywać je do zrzeszonych banków. To pozwoli bankom na opracowanie planów, systemów informacji dla przedsiębiorców, nowych produktów i w ogóle podjęcie stosownych działań. Równocześnie komisja zajmie się przygotowaniem opinii i postulatów w zakresie przepływu środków przez banki spółdzielcze i przedstawi je Komisji Europejskiej. Jest to bardzo ważne, aby mieć wpływ na interesujące nas dyrektywy KE zanim one powstaną, na etapie ich przygotowywania. Bo kiedy zostaną zatwierdzone protesty, jak uczy doświadczenie, na niewiele się zdają. Zapewnienie nam udziału w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej w interesującym nas obszarze i współuczestnictwo w procesie kształtowania ostatecznych rozwiązań jest teraz najważniejszym zadaniem, na którym skupi się CIBP. Ta organizacja ma zresztą na tym polu dużą skuteczność i spore osiągnięcia. Jak wygląda współpraca między członkami Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych? Ta współpraca jest bardzo rozwinięta. Polega na wymianie wiedzy, doświadczeń, na poszerzaniu kontaktów biznesowych. Jako przykład mogę podać trwającą już parę lat współpracę Banku Polskiej Spółdzielczości z DZ Bankiem. Wysyłamy do DZ Banku pracowników na szkolenia, korzystamy z ich produktów i technologii, wymieniamy doświadczenia, co dla nas, świeżo upieczonych członków UE, jest bardzo istotne. Teraz, dzięki przynależności do CIBP, nie tylko poszerzy się krąg naszych biznesowych partnerów, ale i powiększą się możliwości pozyskiwania finansowania. Chęć bezpośredniej współpracy z naszym bankiem już teraz zgłosił Osterreichischer Genossenschaftsverband Schulze Delitzsch z Austrii oraz zrzeszenie banków greckich. Zapewne dołączą do nich i inni. Mam nadzieję, że przynależność do Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych przyniesie nam nie tylko prestiż, ale wymierne korzyści dla całego sektora. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Anna Lewkowska jest redaktorem naczelnym portalu Rozmowę publikujemy za jej zgodą.

7 Klucz do biznesu Wincor Nixdorf jest dynamicznie rozwijającą się globalną firmą informatyczną oraz uznanym dostawcą technologii i usług dla: sieci handlowych, sektora bankowego i instytucji finansowych, hoteli i gastronomii, obiektów sportowych i wypoczynkowych, stacji paliw, oddziałów pocztowych oraz transportu pasażerskiego. Wincor Nixdorf tworzą trzy piony: Retail (rozwiązania dla handlu), Banking (rozwiązania dla banków), Service (doradztwo, serwis i wsparcie techniczne). Wincor Nixdorf posiada przeszło 25-letnie doświadczenie oraz bazę ponad 500 Klientów na całym świecie, zna rynek oraz zachodzące na nim procesy, zatrudnia profesjonalnych konsultantów, tworzy i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, na bieżąco reaguje na trendy rynkowe i potrzeby Klientów. Rozwiązania oraz usługi Wincor Nixdorf spełniają najwyższe standardy jakości. Wincor Nixdorf jest niezależną spółką, powstałą ze struktur Siemens Nixdorf branży IT koncernu Siemens AG. 19 maja 2004 r. akcje Wincor Nixdorf zadebiutowały na giełdzie we Frankfurcie. Nabywców znalazło 9,2 mln akcji zostało to przez specjalistów uznane za jeden z największych sukcesów giełdowych 2004 r. Firma posiada swoją główną siedzibę w Niemczech w Paderborn. Na całym świecie zatrudnia ponad pracowników. Oddziały i przedstawicielstwa Wincor Nixdorf znajdują się w 90 krajach. Wincor Nixdorf znany jest nie tylko w Europie obecnie dynamiczny rozwój rozpoczął się w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce. W Polsce Wincor Nixdorf prowadzi swoją działalność od 16 lat - w sposób efektywny przyczynia się do rozwoju nowoczesnej bankowości i handlu detalicznego oraz dokłada wszelkich starań, aby działalność firmy miała zarówno wymiar gospodarczy, jak również społeczny oraz w pełni odpowiedzialny biznesowo wobec Klientów, Partnerów oraz Polski. Wincor Nixdorf posiada największą ogólnopolską sieć serwisową ma do dyspozycji zespół doświadczonych inżynierów, centra serwisowe w całej Polsce, Centrum Napraw i Diagnostyki urządzeń, centralny i lokalne magazyny części zamiennych, Centrum Preinstalacji sprzętu oraz oprogramowania, zintegrowany system informatyczny do zarządzania naprawami (SAP+CRM). Stały i szybki dostęp do serwisu Wincor Nixdorf jest gwarantowany dzięki specjalistom w Call Center, Help Desk u i Centrum Monitorowania, pracującym 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Celem jest zapewnienie Klientom serwisu urządzeń Wincor Nixdorf oraz innych producentów. Ogólnopolska Sieć Serwisowa oraz Centrum Monitorowania Wincor Nixdorf została laureatem VIII oraz X Edycji Medalu Europejskiego dla Usług i uzyskała uznanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Center Club Wincor Nixdorf Sp. z o.o. ul. Popularna 82, Warszawa, tel: (0-22) /01, fax: (0-22) ul. Modelarska 12, Katowice, tel: (0-32) , fax: (0-32) ul. Lublańska 34, Kraków, tel.: (0-12) , fax: (0-12)

8 KONGRESY I KONFERENCJE Jak zwiększyć udziały w rynku Gdy sektorowi banków spółdzielczych uda się stworzyć wspólną platformę dystrybucyjną z udziałem internetu i rozległą siecią bankomatów, trzeba będzie zaoferować na niej nowoczesne produkty finansowe wachlarz dobrych polis ubezpieczeniowych i kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych do wyboru. czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada 9 w Warszawie odbył się I Kongresu Bankowości Spółdzielczej adresowany głównie do banków spółdzielczych, ale również do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wzięło w nim udział ponad 60 osób. Temat kongresu: Jak pozyskać i utrzymać klienta banku spółdzielczego. To jest zasadnicze zagadnienie dla rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych. Konkurencja na rynku usług bankowych w naszym kraju robi się bowiem coraz ostrzejsza. Wiosną 2006 r. wszedł na niego Polbank EFG, utworzony przez grecki Eurobank. Wejście było mocne i głośne, z kampanią reklamową za kilkanaście milionów złotych. Polbank w krótkim czasie stworzył sieć kilkudziesięciu oddziałów w całym kraju z bankomatami i wpłatomatami (Wincor Nixdorf na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej poinformował, że dostarczył mu 30 wpłatomatów, a docelowo sprzeda ich prawie 80) i uruchomił bankowość internetową. W porównaniu z rozmachem działań Polbanku dokonania zadomowionego w Polsce od ponad stu lat sektor banków spółdzielczych wydają się skromne. Większość menedżerów banków spółdzielczych zaczyna dostrzegać, że dotychczas stosowane działania mogą okazać się niewystarczające nie tylko do powiększania udziału banków spółdzielczych w rynku usług bankowych, ale nawet do utrzymania poziomu 5-6 proc., że rzucane przez KZBS hasła o 15 proc. udziału w rynku w 2010 r. to są mrzonki. Efektywne kanały dystrybucji I Kongres Bankowości Spółdzielczej prowadził współpracownik IBS Zbigniew Wołynka (pierwszy z prawej). Część merytoryczną rozpoczęła prezentacja Zbigniewa Kwatera, prezesa SoftNetu (pierwszy z lewej). Stoi Philippe Saffray, zastępca dyrektora generalnego MACIF Życie We wrześniu 2005 r. głównym tematem III Kongresu Jedności Polskich Banków Spółdzielczych, zorganizowanego przez KZBS i ZBP, były relacje między bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi. O tym, jak walczyć na rynku z konkurencją, mówiono niewiele. A podstawowe kwestie w tej sprawie to dobre produkty finansowe, efektywne kanały ich dystrybucji i skuteczny marketing. Dlatego tym zagadnieniom poświęcony był I KBS. O efektywnych kanałach dystrybucji mówił Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, która pomagała informatykom BRE Banku stworzyć system bankowości internetowej mbanku, jeden z najlepszych w Polsce. Od 2001 r. jestem klientem mbanku. Mam tam konto osobiste i rachunki lokacyjne, korzystam z supermarketu funduszy inwestycyjnych i usług maklerskich. To wirtualny bank. Nie widziałem na oczy jego pracowników (pieniądze wypłacam w bankomatach). Oferuje tanie usługi (rachunki prowadzi za darmo) i wysokie oprocentowanie lokat. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych kupuję w nim bez opłat dystrybucyjnych. Wspólna platforma Andrzej Pyka przedstawił w swoim wystąpieniu na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej koncepcję stworzenia podobnego rozwiązania dla banków spółdzielczych. Jego wdrożenie wymaga jednak współpracy stworzenia wspólnej platformy dla całego sektora, bo będzie ona bardziej efektywna i tańsza niż tworzenie nowoczesnych kanałów dystrybucji przez poszczególne banki spółdzielcze. Krótko mówiąc, konieczne jest kolejne porozumienie na szczeblu banków zrzeszających, takie, jakie udało się zawrzeć w przypadku wspólnej kampanii reklamowej wiosną 2006 r., która była wielkim sukcesem. Gdy już uda się stworzyć wspólną platformę dystrybucyjną z udziałem internetu i rozległą siecią bankomatów, trzeba będzie zaoferować na niej nowoczesne produkty finansowe wachlarz dobrych polis ubezpieczeniowych i kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych do wyboru. Wtedy będzie można powalczyć z komercyjną konkurencją nie tylko na wsi i w małych miastach, ale również w metropoliach. Dopiero po takiej modernizacji, dokonanej wspólnie przez banki spółdzielcze i zrzeszające, można będzie spróbować zwiększyć udziały w rynku do 9-10 proc. za pięć lat. Do osiągnięcia takich celów potrzebna jest współpraca ze wszystkimi, którzy mogą okazać się pomocni. W imieniu Instytutu Bankowości Spółdzielczej zapraszam już na II Kongres Bankowości Spółdzielczej, który odbędzie się w Warszawie pod koniec października 2006 r. Tematem będzie outsourcing w działalności bankowej. Uczestnicy będą też mieli okazję poznać przedstawicieli najlepszych dużych i średnich firm w Polsce, biorących udział w II Kongresie Gepardów Biznesu, a wieczorem spotkać liderów na II Balu Gepardów Biznesu. Szczegóły pojawią się wkrótce na edu.pl. Dostępne są tam już prezentacje z I Kongresu Bankowości Spółdzielczej. Jerzy Krajewski E u r o p e j s k i 8

9 KONGRESY I KONFERENCJE I Kongres Bankowości Spółdzielczej Jak pozyskać i utrzymać klienta banku spółdzielczego Kongres odbył się 9 czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada w Warszawie Prelegenci: Andrzej Pyka, Partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture Zbigniew Kwater, Prezes SoftNet Sp. z o.o. Katarzyna Kasztelan, Dyrektor Biura Obsługi i Wsparcia Sprzedaży WTUŻiR Concordia Capital SA Jerzy Bogaczyk, Dyrektor Biura Ubezpieczeń i Reasekuracji Concordia Polska TUW Philippe Saffray, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Operacyjny w MACIF Życie TUW Andrzej Piestrzeniewicz, Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży SEB TFI Jarosław Kozicki, Prezes Pivotal Polska Adam Matyaszek, Dyrektor Działu Banking Wincor Nixdorf Sp. z o.o. Marcin Gieros, Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży InfoCredit Program Kongresu: Powitanie uczestników i gości Zbigniew Kwater Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla banków spółdzielczych Dyskusja Andrzej Pyka Bankowość internetowa w sektorze banków spółdzielczych Dyskusja Katarzyna Kasztelan i Jerzy Bogaczyk Bancassurance w bankach spółdzielczych dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do specyfiki działalności banków spółdzielczych Dyskusja Przerwa na kawę Philippe Saffray Produkty bancassurance proponowane przez MACIF Życie TUW Dyskusja Andrzej Piestrzeniewicz Inwestycje w przyszłość Dyskusja Adam Matyaszek Optymalizacja kosztów posiadania sieci bankomatów Dyskusja Lunch Jarosław Kozicki Skuteczność. Pozyskanie i utrzymanie klienta. Światowe rozwiązanie klasy CRM Dyskusja Przerwa na przyjęcie uczestników Kongresu Gepardów Biznesu Marcin Gieros Metodologia rankingów Gepardy Biznesu Rozdanie dyplomów laureatom i wyróżnionym w Konkursie Gepardy Biznesy w kategoriach Najdynamiczniejsza Firma, Najdynamiczniejszy BS i Najdynamiczniejsza SKOK Sponsorzy Kongresu: Patron medialny: 9 E u r o p e j s k i

10 KONGRESY I KONFERENCJE Wspólny system bankowości internetowej Wykorzystanie znajomości rynku lokalnego, dopasowanie oferty produktów i uruchomienie nowoczesnych kanałów dystrybucji to kluczowe czynniki sukcesu dla banków spółdzielczych. Korzyści z bankowości internetowej Dla klientów» Możliwość wglądu w aktualny stan rachunków bankowych o każdej porze.» Szybsza realizacja zleceń.» Oszczędność czasu i pieniędzy związana z eliminacją konieczności osobistego odwiedzania oddziału bankowego i ręcznego wypełniania dokumentów i zleceń bankowych.» Eliminacja zagrożeń związanych z dokonywaniem transakcji metodami tradycyjnymi, takich jak np. kradzież gotówki czy innych papierów wartościowych. Dla banków» Możliwość szybszej obsługi klienta.» Lepsze dostosowania się do potrzeb klienta.» Oszczędności wynikające z braku potrzeby posiadania rozbudowanej sieci filii i oddziałów oraz zatrudniania licznego personelu i z przetwarzania tradycyjnych dokumentów.» Eliminacja zagrożeń dotyczących transakcji wykonywanych metodami tradycyjnymi (np. kradzież i fałszowanie dokumentów bankowych). Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture Firma Accenture pomagała BRE Bankowi w uruchomieniu wirtualnego mbanku, który przebojem zdobył miejsce na rynku usług detalicznych i w ciągu pięciu lat pozyskał ponad milion klientów. Jej wiedzę można wykorzystać również w unowocześnianiu sektora banków spółdzielczych. Dzielił się nią z uczestnikami I Kongresu Bankowości Spółdzielczej Andrzej Pyka, partner w międzynarodowej firmie doradczej Accenture, który swą prezentację zaczął od podkreślenia rosnącej konkurencji na rynku finansowym. Jego zdaniem banki komercyjne uzyskują przewagę nad bankami spółdzielczymi dzięki popularyzacji dostępu poprzez kanały bezpośrednie, innowacyjnym produktom i dużym nakładom marketingowym. Siłą banków spółdzielczych jest ich bliski kontakt z klientem wynikający ze specyfiki geograficznej i środowiskowej działalności banków. Odpowiedzią na konkurencję banków komercyjnych powinna być modernizacja, np. przez uruchomienie kanałów bezpośrednich. Ze względu na specyfikę, skalę działalności banków spółdzielczych i koszt takich inicjatyw należy rozważyć ich wspólną realizację, radził Andrzej Pyka. Rozwiązaniem może być wspólne wdrożenie platformy wielokanałowej pozwalającej na wykorzystanie internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz bankomatów i innych urządzeń samoobsługowych jako ważnych kanałów dystrybucji produktów bankowych. Duży potencjał wzrostu Gospodarstwa domowe w Polsce pomimo posiadania podobnej liczby komputerów osobistych, mają znacznie rzadziej dostęp do internetu niż średnia w Europie Zachodniej. Prognozy wskazują jednak, iż do roku 2010 sytuacja powinna ulec poprawie. Chociaż ponad 38 proc. Polaków mieszka na terenach wiejskich, to tylko średnio 18,3 proc. z badanych osób wchodzących na strony internetowe banków stanowią mieszkańcy wsi. Popularność kanału internetowego będzie w Polsce wzrastać. Ze względu na niską penetrację internetu na wsi przy największym odsetku populacji i prognozowanym rozwoju internetu w Polsce, obszar ten ma bardzo duży potencjał wzrostu, zapewniał Andrzej Pyka. Większość banków komercyjnych posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną wspierającą dostęp wielokanałowy. Obecnie znajdujemy się w fazie adaptacji klientów do nowych usług oferowanych poprzez kanały bezpośrednie. Wykorzystanie znajomości rynku lokalnego, dopasowanie oferty produktów i uruchomienie nowoczesnych kanałów dystrybucji jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla banków spółdzielczych, podkreślił Andrzej Pyka. Z badań wynika, że klienci wielokanałowi są o 46 proc. bardziej dochodowi dla banku od klasycznych klientów oddziałowych, dodał. Ponad milion klientów w sześć lat Jako przykład sukcesu przedstawił uruchomienie pierwszego wirtualnego banku w Polsce. Jego początkiem była decyzja BRE Banku o rozpoczęciu działalności na polskim rynku bankowości detalicznej. Był to pierwszy etap agresywnej strategii wejścia na rynek we współpracy z Accenture jako strategicznym partnerem i dostawcą rozwiązania dla BRE Bank. Projekt został zaimplementowany na platformie bankowej Altamira. Dzięki uruchomieniu mbanku BRE Bank osiągnął następujące korzyści:» uzyskał przewagę konkurencyjną w segmencie bankowości internetowej i komórkowej oraz umocnił swoją pozycję na rynku,» zgromadził wartościowe informacje o dynamice rynku, oczekiwaniach i zachowaniach klientów w docelowych segmentach rynku,» uruchomił organizację wyposażoną w nowoczesne rozwiązania i metody prowadzenia działalności, z wartościową bazą klientów umożliwiającą znaczący przyszły wzrost poprzez wykorzystanie relacji partnerskich i aliansów. Model biznesowy mbanku, który ruszył w listopadzie 2000 r., zakładał oferowanie ograniczonej liczby atrakcyjnych produktów po niskiej cenie oraz pełnienie roli drugiego banku dla klienta. E u r o p e j s k i 1 0

11 KONGRESY I KONFERENCJE Pierwotny model biznesowy uległ ewolucji oraz poszerzona została gama produktów. Początkowo grupą docelową byli młodzi, wykształceni klienci posiadający wolne zasoby pieniężne, otwarci na nowe innowacyjne produkty. Obecnie grupa docelowa zostało poszerzona o małe firmy. Zdalne kanały dystrybucji mbanku to: internet, centrum kontaktowe (IVR + call center), WAP, SMS, mchat, msim. Natomiast fizyczne kanały dystrybucji to: centra finansowe, mkioski i kawiarenki. Klienci mbanku korzystają za darmo z rachunków bankowych i bankomatów sieci Euronet. W Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mogą kupować jednostki uczestnictwa bez opłat dystrybucyjnych. Mają też dostęp do inwestowania bezpośrednio na giełdzie. Mogą również kupować proste polisy ubezpieczeniowe. Dlatego liczba klientów mbanku rośnie bardzo dynamicznie. W końcu marca 2006 r. przekroczyła 1091 tys. Podsumowując swój wykład Andrzej Pyka powiedział, że wspólna platforma wielokanałowa jest interesującą Najnowsze trendy dotyczące kanałów dystrybucji Oddział bankowy» Spadek znaczenia obsługi w oddziale w stosunku do innych kanałów dystrybucji.» Jednak jest to kanał nadal preferowany przez większość klientów.» Główny punkt umożliwiający edukację klienta i sprzedaż. Contact center» Wzrost znaczenia jako kanału wspomagającego sprzedaż.» Zaczyna być aktywnie wykorzystywany do wspomagania działań komercyjnych oddziału (opieka nad klientami). Bankowość internetowa» Najlepszy sposób komunikowania klientowi oferty sprzedażowej oraz wspomagania go podczas procesu sprzedaży (on-linowy ekwiwalent oddziału).» Najlepszy sposób gromadzenia informacji marketingowych o kliencie. Bankowość mobilna» Kanał z największym potencjałem umożliwiającym penetrację rynku (powszechność i łatwość użycia).» Mocno wpływa na postrzeganie usług przez klienta (ostrzeżenia, powiadomienia).» Możliwość dokonywania mikropłatności. Bankomat/ automat samoobsługowy» Najlepszy kanał do obsługi niskokwotowych i masowych transakcji.» Wprowadzanie nowych technologii umożliwia obsługę szerokiej gamy produktów. propozycją utrzymania pozycji konkurencyjnej przez banki spółdzielcze. Dostęp wielokanałowy stał się bowiem dzisiaj standardem. Penetracja internetu w Polsce wzrasta, w tym na obszarach obsługiwanych przez banki spółdzielcze. Istnieją rozwiązania techniczne oraz inspirujące przykłady sukcesu wykorzystania omawianych rozwiązań. Aby wykorzystać ten potencjał, banki spółdzielcze powinny rozważyć stworzenie i użytkowanie wspólnej platformy wielokanałowej. Zbigniew Wołynka

12 KONGRESY I KONFERENCJE Do spółki z bankami spółdzielczymi SoftNet jako jedyna firmainformatycznauczyniłbankispółdzielczeswoimiudziałowcami. Wdrożył system bankowości internetowej w 40 z nich. Jego doświadczenie, potencjał i dobre relacje z klientami sprawiają, że byłby w stanie stworzyć wspólną platformę internetową dla całego sektora banków spółdzielczych. Zdecydowana większość banków spółdzielczych nie umożliwia klientom dostępu do swoich usług przez internet. Zdaniem prezesów wielu z nich za wcześnie jest na takie inwestycje, gdyż zainteresowanie bankowością internetową jest na ich terenie działania jeszcze niewielkie, a koszty jej uruchomienia są duże w stosunku do spodziewanych efektów. W niektórych bankach bankowość internetową wdrażają lokalni informatycy. W większości tych, które zdecydowały się na takie rozwiązanie, wykorzystywane są jednak systemy jednej z trzech firm informatycznych, które specjalizują się w obsłudze sektora banków spółdzielczych: Asseco Poland, Novum lub SoftNetu. Najściślejsza współpraca Ta ostatnia firma z siedzibą w Krakowie zdecydowała się na najściślejszą współpracę z bankami spółdzielczymi. Jako jedyna uczyniła ich swoimi udziałowcami poprzez spółkę PartNet, której właścicielami jest kilkadziesiąt banków spółdzielczych. PartNet ma 26 proc. udziałów w spółce SoftNet, ale przedstawiciele banków spółdzielczych mają znacznie większy wpływ na działania spółki niż to wynika z tych udziałów. Założycieli i prezes SoftNetu, Zbigniew Kwater, dał bankom większą Na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej zaprezentował swoją firmę i jeden z jej kluczowych produktów zintegrowany systemy direct banking, w skład którego wchodzą: ebanknet zarządzanie rachunkami przez internet, HomeNet system home banking, BankNetPhone system teleserwisu i smsbanknet informacje przez GSM. E u r o p e j s k i! PartNet spółka banków spółdzielczych Założyciele 1 2 Sprawdzony system władzę i możliwość wpływania na System ebanknet daje dostęp do ra- działalność firmy, by lepiej spełniać oczekiwania banków spółdzielczych. chunku przez internet na podstawie loginu i hasła. Klient może przeglądać rachunki, wykonywać przelewy, zakładać lokaty. On-line uzyskuje informacje o rachunkach bieżących (saldo na początek dnia, saldo bieżące, dostępne środki), lokatach (saldo, data założenia i zakończenia lokaty, kwota, odsetki, oprocentowanie) i kredytach (saldo, data zaciągnięcia i zakończenia kredytu, kwota, oprocentowanie). Ma też dostęp do historii operacji i informacji o niewykonanych operacjach. Może te dane wydrukować. Klient ma do wyboru formularze do przelewów normalnych, do ZUS i urzędu skarbowego z odpowiednią walidacją pól. Może wykonywać przelewy jednorazowe i zdefiniowane. System kontroluje poprawności NRB i wyświetla informacje o banku. ebanknet jest bezpieczny. Dostępny dla klienta za pomocą hasła i listy haseł jednorazowych. Autoryzacja możliwa jest też z użyciem tokenów. Transmisja jest szyfrowana SSL z kluczem symetrycznym o długości przynajmniej 56 bitów (zalecane 128). Serwer ma certyfikat z kluczem o długości 1024 bitów. Klient może być powiadamiany SMS-em o zaistniałych zdarzeniach na rachunku. Dotychczas SoftNet zakończył 40 wdrożeń systemu ebanknet. W najbliższej przyszłości planuje wdrożenie go w 20 kolejnych bankach spółdzielczych. Pracuje też nad rozwojem aplikacji w zakresie wspomagania działu kredytowego. Czy SoftNet byłby w stanie stworzyć wspólną platformę internetową dla całego sektora banków spółdzielczych? Jego doświadczenie, potencjał i dobre relacje z bankami spółdzielczymi, których część uczynił swoimi udziałowcami, wskazują, że byłoby to możliwe. Jerzy Krajewski

13 Klienci banków spółdzielczych, podobnie jak klienci banków komercyjnych, potrzebują nowoczesnych, niebankowych produktów finansowych. W przypadku wielu banków komercyjnych dostarczają je firmy finansowe z tej samej grupy kapitałowej. W sektorze banków spółdzielczych są to z reguły zewnętrzne podmioty. Największe doświadczenie we współpracy z bankami spółdzielczymi ma Grupa Concordia, w której nieduże udziały ma Wielkopolski Bank Gospodarczy SA. W jej skład wchodzi towarzystwo ubezpieczeń majątkowych Concordia Polska TUW i towarzystwo ubezpieczeń na życie WTUŻiR Concordia Capital SA. Grupa ta do maksimum wykorzystała obecność na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej. Miała swoje stoisko z materiałami promocyjnymi i prezentację na temat Bancassurance w bankach spółdzielczych dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do specyfiki działalności banków spółdzielczych. Ponadto była fundatorem statuetek dla zwycięzców w Konkursie Gepardy Biznesu z sektora banków spółdzielczych. Prezentację przedstawili Katarzyna Kasztelan, dyrektor Biura Obsługi i Wsparcia Sprzedaży WTUŻiR Concordia Capital SA i Jerzy Bogaczyk, dyrektor Biura Ubezpieczeń i Reasekuracji Concordia Polska TUW. Siedzibą Grupy Concordia jest Poznań. Ma ona 8 oddziałów (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Warszawa i Wrocław) oraz 22 przedstawicielstwa. Współpracuje ze 156 bankami spółdzielczymi, które mają 1200 placówek. Oferuje bankom i ich klientom szeroki wachlarz polis ubezpieczeniowych. Polisy dla klientów Ubezpieczenie mienia kredytobiorcy to np. ubezpieczenie nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu od skutków pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie środków trwałych, np. maszyn rolniczych od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem (Agro-Casco), ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych, np. gradobicia, skutków złego przezimowania, przymrozków wiosennych. W przypadku kredytów hipotecznych Concordia oferuje ubezpieczenie spłaty kredytów mieszkaniowych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie domów w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Przydatne są tu również polisy na życie kredytobiorcy jako zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku: śmierci kredytobiorcy, trwałej i całkowitej niezdolności kredytobiorcy do pracy, poważnej choroby czy utraty pracy. Interesy banku chronią też ubezpieczenia dla klientów powiązane z kartami płatniczymi: ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu, ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą. Korzyści dla banku Concordia oferuje też specjalne polisy dla banku: ubezpieczenie kart płatniczych dla banku, kompleksowe ubezpieczenie majątku banku i odpowiedzialności cywilnej, grupowe na życie dla pracowników banku. Dodane do produktu bankowego ubezpieczenia zwiększają kompleksowość oferty banku. Oferujemy atrakcyjne ceny i sprawną obsługę. Umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji sprzedażowych pracowników banków spółdzielczych w ramach szkoleń organizowanych przez Grupę Concordia. Prowadzimy wspólne KONGRESY I KONFERENCJE Największe doświadczenie we współpracy Grupa Concordia oferuje bankom spółdzielczym ubezpieczenia dla nich i ich klientów. Współpracuje ze 156 BS-ami, które mają 1200 placówek. akcje marketingowe oraz wspólne działania promocyjne dla wybranych grup klientów, powiedziała Katarzyna Kasztelan. Współpracę proponuje rozwijać stopniowo. W pierwszym etapie wprowadzić do oferty ubezpieczenia powiązane Katarzyna Kasztelan z Grupy Concordia na Balu Gepardów Biznesu wręczyła nagrody przedstawicielom czterech banków spółdzielczych, m.in. Mirosławowi Potulskiemu, prezesowi Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie z produktami bankowymi, np. pakiety ubezpieczeń do kart płatniczych, ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów konsumpcyjnych czy ubezpieczenie pomostowe i niskiego wkładu własnego do kredytów mieszkaniowych. W drugim etapie chce wprowadzać bardziej zaawansowane produkty: ubezpieczenia indywidualne i grupowe dla klientów niepowiązane z produktami bankowymi. A w trzecim etapie ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych obsługiwanych przez bank. Jakie są korzyści wynikające ze współpracy z Grupą Concordia? Przede wszystkim generowanie dodatkowego dochodu dla banku. Ale również dodatkowe zabezpieczenie akcji kredytowej dzięki ofercie ubezpieczeniowej, prowadzenie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej swoich klientów w siedzibie banku, wyższy poziom lojalności klienta wzmacnianie relacji, pozyskiwanie nowych klientów dzięki komplementarnej ofercie produktów finansowych. Concordia daje też zniżki w ubezpieczeniach dla pracowników banku i ich rodzin do 30 proc. Zbigniew Wołynka 1 3 E u r o p e j s k i

14 KONGRESY I KONFERENCJE Inwestycje w przyszłość Od kilku lat dynamicznie rośnie zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi. Banki komercyjne dostrzegły ten trend i zaczęły promować ich sprzedaż w swoich placówkach, natomiast spółdzielcze jeszcze nie nabrały do tego przekonania. Ich zamożniejsi klienci mogą przejść z tego powodu do konkurencji. Comiesięczny sondaż przeprowadzany w 200 placówkach bankowych na terenie całego kraju pokazuje, że popyt na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ciągle wzrasta. Optymistyczne są także prognozy. Jednak tylko co dwudziesty bank spółdzielczy 2 1 # " oferuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Sprawia to, że większość klientów BS-ów ze wsi i małych miejscowości nie ma możliwości inwestowania na rynku kapitałowym, jest pozbawiona potencjalnych zysków ze wzrostu kursów akcji. Sektor banków spółdzielczych w ogóle nie oferuje usług maklerskich, a sprzedaż funduszy inwestycyjnych jest w powijakach. Na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych przedstawił Andrzej Piestrzeniewicz, zastępca dyrektora ds. sprzedaży SEB TFI w swojej prezentacji Inwestycje w przyszłość. Na wykresach pokazał wysoką dynamikę wzrostu aktywów funduszy w Polsce. W 1996 r. miały one wartość 1,4 mld zł, a w końcu marca 2006 r. 55 mld zł, co stanowiło już 11 proc. oszczędności gospodarstw domowych. Według prognoz do 2011 r. ten udział ma wzrosnąć do 25 proc. Banki komercyjne dostrzegły ten trend i w ostatnich latach zaczęły promować sprzedaż jednostek uczestnictwa w swoich placówkach, natomiast spółdzielcze jeszcze nie nabrały do tego Udział w rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w kwietniu 2006 r. ## 3 E u r o p e j s k i =;L B ; )# # #A 3 =+ 3 + ; 3 +, & 3 K C 3 8 #, F8 + B G 3 8L MN+ 3 przekonania. Grozi to tym, że co zamożniejsi klienci BS-ów ze wsi i małych miast przejdą z tego powodu do komercyjnej konkurencji. Fundusze pozwoliły bowiem w ostatnich 3 latach zarobić znacznie więcej niż na lokatach. Korzystają na tym też towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które je tworzą. Zaczęły więc prowadzić kampanie reklamowe na dużą skalę z wykorzystaniem ogólnopolskich telewizji. Na wzroście zainteresowania jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarabiają również ich dystrybutorzy. Szkoda, że tak mało jest wśród nich banków spółdzielczych. Aktywni Skandynawowie Szanse na wykorzystanie sieci placówek banków spółdzielczych do sprzedaży jednostek uczestnictwa dostrzegło kilka towarzystw funduszy inwestycyjnych. SEB TFI jest jednym z bardziej aktywnych na tym polu. Jego akcjonariuszem jest Skandinaviska Enskilda Banken jedna z największych grup finansowych w Europie. SEB Group prowadzi działalność w 20 krajach świata, zarządza aktywami przekraczającymi 200 mld USD, oferuje ponad 100 funduszy inwestycyjnych. Magazyn Euromoney kilkakrotnie przyznawał SEB prestiżową nagrodę Best Bank in Sweden, uznając ponadto, iż jest to najbardziej dynamiczna instytucja w Skandynawii. W Polsce SEB TFI jest wyspecjalizowaną instytucją finansową zajmującą się zarządzaniem powierzonymi środkami finansowymi zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji. Zaufana instytucja Fundusz inwestycyjny to instytucja zaufania publicznego. Oznacza to, że jego działalność jest ściśle regulowana przepisami prawa i kontrolowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, bank depozytariusza (dla funduszy SEB 1, SEB 2, SEB 3, SEB 4 i SEB 5 jest nim Citibank Handlowy w Warszawie SA odpowiadający za bezpieczne przechowywanie aktywów funduszu, natomiast dla SEB 6 Bank BPH SA) i firmę audytorską (Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. zajmujący się dwa razy w roku szczegółowym badaniem sprawozdań finansowych funduszy SEB oraz raz w roku badaniem sprawozdania towarzystwa). SEB TFI ma cenionych zarządzających. Wojciech Rostworowski, zarządzający funduszem SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu FIO, zajął III miejsce w rankingu dziennika Puls Biznesu na najlepiej zarządzane fundusze zrównoważone w 2003 roku. Natomiast Wojciech Białek został w 2003 roku zwycięzcą I edycji rankingu analityków w kategorii analityków rynku akcji. Ranking ten przygotowała Gazeta Giełdy Parkiet na podstawie głosów firm zarządzających aktywami, OFE i funduszy inwestycyjnych. Ranking wyróżnił analityków w czterech kategoriach: branża TMT, banki, spółki przemysłowe i rynek akcji. Jakie są korzyści dla banku spółdzielczego ze współpracy z TFI? Przede wszystkim dodatkowe dochody z prowizji od sprzedaży jednostek uczestnictwa. Liczy się też umocnienie relacji z obecnymi klientami i pozyskanie nowych klientów poszukujących alternatywnych form oszczędzania. TFI wspiera akcje marketingowe banku i profesjonalnie szkoli jego pracowników. Zbigniew Wołynka

15 KONGRESY I KONFERENCJE Dobre perspektywy urządzeń samoobsługowych 006 W ostatnich kilku latach liczba bankomatów należących do banków spółdzielczych wzrosła kilka razy. Obecnie posiadają one około 1200 takich urządzeń własnych. Aż 71 proc. z nich zainstalowała firma Wincor Nixdorf. Według szacunków Wincor Nixdorf nadal połowa banków spółdzielczych nie ma ani jednego bankomatu. Są jednak takie, które mają ich po dwadzieścia i więcej. W tej grupie są: Podkarpacki, Krakowski, w Limanowej i Orzesko-Knurowski. Dają im one realne korzyści, przyczyniają się do efektywniejszej pracy banku. Pracownicy banku, którzy wcześniej zajmowali się obsługą I Kongres BS gotówki, teraz więcej czasu poświęcają na sprzedaż produktów bankowych Warszawa; i doradzanie klientom. Bankomaty są też oznaką nowoczesności, poprawiają wizerunek banku w oczach klientów. Podobnie jest z innym urządzeniami automatyzującymi obrót gotówki z dyspenserami i recyclerami. Wincor Nixdorf jest również liderem wśród dostawców dyspenserów. W 2005 r. dostarczył ich w Polsce 200, czyli połowę wówczas zainstalowanych. W 2006 r. zamierza ich sprzedać 400 aż dwie trzecie wszystkich urządzeń. Ma też dominującą pozycję na rynku dostawców Placówka bankowa dzi i jutra wpłatomatów i terminali transakcyjnych. Dokonał największego w Europie wdrożenia wpłatomatów zainstalował 79 takich urządzeń w polskim Eurobanku. Firma skupia się nie tylko na sprzedaży urządzeń, ale również opracowywaniu Placówka bankowa jutra strategii pomagających wykorzystać je w optymalny sposób. Doradza bankom spółdzielczym, gdzie i jakie urządzania zainstalować, by przyniosły najlepsze efekty. Na I Kongresie Bankowości Spółdzielczej Adam Matyaszek, dyrektor Działu Banking Wincor Nixdorf Sp. z o.o., przestawił przykłady nowoczesnego zaaranżowania i wyposażenia placówek bankowych. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę przyjazną atmosferę, wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz Urz dzenia Wincor Nixdorf w strefie samoobs ugowej Urządzenia Wincor Nixdorf w strefie samoobsługowej optymalną domieszkę techniki i technologii, powiedział Adam Matyaszek. Wincor Nixdorf ma Centrum Monitorowania, które zajmuje się monitorowaniem i serwisowaniem bankomatów swoich klientów. Założenia jego działania to przejęcie ogólnej opieki nad bankomatami (co daje odciążenie pracowników banku), przejęcie odpowiedzialności za zgłoszenie awarii bankomatu, dostarczenie bankowi informacji dotyczącej pracy urządzeń w czytelnej formie, bezpieczeństwo i poufność danych banku, nieprzerwane monitorowanie 24 godzin 365 dni w roku oraz optymalizacja poziomu gotówki zdeponowanej w bankomacie. Ze Zrzeszeniem BPS firma Wincor Nixdorf podpisała umowę na serwisowanie nie tylko bankomatów dostarczonych przez siebie, ale również przez innych dostawców NCR czy Diebold. Konserwuje te urządzenia, monitoruje, naprawia, gdy nastąpi awaria. Gwarantuje, że są one dostępne dla klientów przez 98 proc. ustalonego czasu ich pracy. Nowoczesne urządzenia samoobsługowe umożliwiają dokonywanie coraz bardziej różnorodnych operacji. Nie tylko wypłatę gotówki, ale również jej wpłatę. W niektórych bankomatach można sprawdzić stan konta, zapoznać się z historią przeprowadzonych operacji, dokonać zdefiniowanego wcześniej przelewu, założyć lokatę. Przy projektowaniu i tworzeniu ich sieci warto skorzystać z wiedzy firmy, która ma 17 największe doświadczenie w tym zakresie w Polsce. Jerzy Krajewski 1 5 E u r o p e j s k i

16 KONGRESY I KONFERENCJE Towarzystwo pomocy wzajemnej Produkty MACIF Życie TUW są proste, jasne i przejrzyste, a do tego tanie. Współpracę z nim chwalą pośrednicy ubezpieczeniowi. Może warto, by i banki spółdzielcze z nim kooperowały. MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, tak jak banki spółdzielcze, wyrasta z idei pomocy wzajemnej dla swoich członków. Jest obecnie jedynym w Polsce TUW- -em, które oferuje ubezpieczenia na życie. Działalność operacyjną rozpoczęło w grudniu 2004 r. Jego udziałowcami są francuskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych MACIF (51 proc. udziałów) oraz MUTAVIE (49 proc.). MACIF powstało w 1960 r. z inicjatywy 300 osób, przedsiębiorców z branży handlu i przemysłu, jako alternatywa dla oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Obecnie jest największym ubezpieczycielem komunikacyjnym i mieszkań we Francji z 16 proc. udziału w rynku. Firma MUTAVIE została założona w 1979 r. przez kilka towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które chciały zaproponować swoim członkom produkty ubezpieczenia na życie łączące bezpieczeństwo, dochodowość i wysoką jakość obsługi. Naprawdę tanie MACIF Życie TUW jest organizacją non profit, co oznacza, że nie wypłaca dywidendy swoim założycielom wpłacającym kapitał założycielski. Nadwyżki bilansowe pozostają w towarzystwie i są przeznaczane na różne cele społeczne, zapomogi dla członków w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia. MACIF Życie TUW oferuje produkty ubezpieczeniowe jasne i proste. Nie jest nastawione na zysk, więc ceny naszych polis są konkurencyjne, powiedział Philippe Saffray, zastępca dyrektora generalnego, dyrektor operacyjny w MACIF Życie TUW. Czy rzeczywiście ubezpieczenia MA- CIF są tanie? Najłatwiej to sprawdzić w przypadku terminowych polis na życie, podstawowego produktu ubezpieczeń na życie, który może być wykorzystywany np. jak zabezpieczenie spłaty kredytów hipotecznych. Jest to najlepsze rozwiązanie dla kredytobiorcy. E u r o p e j s k i 1 6 Robiłem porównania cen polis terminowych w latach w miesięczniku Twój Pieniądz. Z porównania z danymi z 2002 r. wynika, że polisy Cena ochrony ubezpieczniowej dla mężczyzn w 2002 r. * L.p. Nazwa towarzystwa Cena** 1 FinLife Zurich Wustenrot Warta Vita Royal-PBK Sampo Allianz Życie Generali Życie Commercial Union *** MetropolitanLife Vienna Life Nationale-Nederlanden PZU Życie AIG Life **** Winterthur Compensa Życie Nordea * Cena terminowych polis na życie dla mężczyzn na początku 2002 r. ** Składka roczna w złotych za 100 tys. zł sumy ubezpieczenia przy polisie pięcioletniej dla zdrowego 40-letniego mężczyzny. *** Cena z rabatem 30 proc. za wysoką sumę ubezpieczenia wprowadzonym w 2002 r. **** Amplico AIG Life nie sprzedaje polis 5-letnich. Najkrótsze ma 10-letnie i dla nich podana jest cena polis. Gdyby odnieść ją do polis 5-letnich, które są proc. tańsze, AIG Life z ceną zł byłby w środku tabeli. Źródło: Miesięcznik Twój Pieniądz nr 3/2002 na podstwie informacji z towarzystw ubezpieczeniowych. MACIF są naprawdę tanie. Przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł 40-letni mężczyzna za polisę MACIF o nazwie Acti OCHRONA zapłaci tylko 591 zł rocznie. W innych towarzystwach ubezpieczeniowych takie ubezpieczenie z reguły kosztuje znacznie więcej. Niestety, nie mam aktualnych danych, a ceny tych polis z roku na rok spadają, gdyż wydłuża się życie Polaków i zmniejsza ryzyko śmierci. Zastosowanie w biznesie MACIF proponuje ciekawe wykorzystanie polis terminowych w biznesie. W pierwszym przypadku chodzi o zabezpieczenie interesów udziałowców spółek prawa handlowego na wypadek śmierci któregoś z nich, gdy nie wiadomo, co zrobią spadkobiercy. Wystarczy w umowie spółki ustalić, że udziały w firmie nie podlegają dziedziczeniu. Kodeks handlowy dopuszcza taki zapis pod warunkiem, że zostanie wskazane, w jaki sposób zostaną zaspokojeni spadkobiercy. Najłatwiej zastosować w tym celu ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie takie w MACIF nazywa się ubezpieczeniem wspólników. Udziałowcy spółki ubezpieczają się nawzajem, wskazują siebie krzyżowo jako uposażonych i z otrzymanego świadczenia spłacają spadkobierców, stając się właścicielami wszystkich udziałów w firmie. MACIF oferuje też ubezpieczenie dla kluczowych pracowników firmy. Jego celem jest zabezpieczenie środków finansowych w sytuacji, gdy nieszczęście w postaci śmierci dotyczy takiego pracownika. W stosunkowo krótkim czasie trzeba zatrudnić nowego. Wiąże się to często z wysokimi kosztami. Jest jeszcze kwestia wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego. Również w tym przypadku ubezpieczenie na życie pomaga te problemy rozwiązać. MACIF oferuje też kapitałowe polisy na życie z gwarantowaną stopą zysku, która w 2006 r. wynosi 5 proc., a więc sporo. Takie polisy to połączenie ochrony ubezpieczeniowej z inwestowaniem. MACIF kooperuje z agentami i brokerami ubezpieczeniowymi, którzy są zadowoleni z jego produktów i zasad rozliczeń. Stara się też nawiązać współpracę z bankami spółdzielczymi. Jerzy Krajewski

17 Ryzyko operacyjne, wymóg kapita owy...??? Tak, mamy rozwi zanie EuroBankNet C System pracuje na bazie danych dzia aj cej w rodowisku Windows 2003 Server oraz ORACLE 9i lub ORACLE 10. Aplikacja zosta a napisana przy pomocy nowoczesnych narz dzi gra cznych. Serwer, na którym jest osadzony EuroBankNet C mo e s u y rów - nocze nie jako serwer zapasowy uruchamiany w razie awarii serwera g ównego. Przy tworzeniu systemu monitorowania ryzyka operacyjnego kierowali my si wytycznymi zawartymi w rekomendacji M. System tworzy centraln baz zdarze oraz wylicza wymóg kapita owy metod podstawow, standardow oraz alternatywn metod standardow. System dzia a w oparciu o bazy danych zawieraj ce de nicje rodzajów dzia alno ci bankowej (linii biznesowych), kategorii zdarze operacyjnych i rodzajów zdarze. System pozwala na rejestrowanie zdarze operacyjnych w ca ej strukturze banku przez osoby upowa nione, z odpowiedni ich kwali kacj oraz okre leniem warto ci strat (dok adnej lub szacunkowej). Modu raportowania pozwala na tworzenie zestawie okresowych z zaistnia ych zdarze w wybranych kategoriach. Dostarcza on informacje o cz sto ci audytów zdarze operacyjnych w poszczególnych kategoriach. Pozwala skorygowa koszty zwi zane z zaj ciem zdarzenia po wprowadzeniu zg oszenia. Dzi ki zastosowanej metodzie samooceny ryzyka, mo na uzyska rapor ty punktowej oceny ryzyka nawet przy ma ej bazie historycznej. Wyliczenie wymogu kapita owego na ryzyko operacyjne w dniu w Banku Testowym - metoda standardowa Indywidualny wymóg kapita owy Linie biznesowe Wska niki Wsp. IWK* 1. Finansowanie korporacyjne 0,00 18% 0,00 2. Handel i sprzeda 0,00 18% 0,00 3. Bankowo detaliczna ,15 12% ,34 4. Bankowo korporacyjna ,37 15% ,61 5. P atno ci i rozliczenia ,27 18% ,67 6. Po rednictwo detaliczne 0,00 15% 0,00 7. Zarz dzanie aktywami 0,00 12% 0,00 8. Us ugi maklerskie 0,00 12% 0,00 Wymóg kapita owy z tytu u ryzyka operacyjnego ,61 metoda standardowa IWK* - indywidualny wymóg kapita owy (dla ka dej lini biznesowej) Wykres samooceny ryzyka operacyjnego w Bank Spó dzielczy Testowy ul. Testowa 20 do dnia Je eli chcecie Pa stwo uzyska wi cej informacji prosimy o kontakt na adres rmy: Systemy Bankowe Kraków ul. Pana Tadeusza 8 tel./fax (012)

18 KONGRESY I KONFERENCJE Sekurytyzacja także dla najmniejszych Fundusze sekurytyzacyjne mogą pomóc nie tylko dużym bankom komercyjnym, ale również małym spółdzielczym. Te drugie muszą się jednak zorganizować do współpracy z nimi, by przedsięwzięcie było racjonalne ekonomicznie. Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments SA, zachęca banki spółdzielcze do współpracy z funduszami sekurytyzacyjnymi E u r o p e j s k i 1 8 Bernard Smykla, koordynator Zespołu Radców Prawnych w Departamencie Prawnym NBP, i dr Marcin Olszak, naczelnik Wydziału Interpretacji Prawnych GINB, dyskutowali o prawnych problemach outsourcingu windykacji bankowych marca 2006 r. w Hotelu Holiday 29 Inn w Warszawie odbył się II Kongres Zarządzania Należnościami na temat Windykacja i sekurytyzacja wierzytelności bankowych, zorganizowany przez Instytutu Bankowości Spółdzielczej. Wzięło w nim udział ponad 70 osób, głównie z banków komercyjnych i spółdzielczych. Jerzy Krajewski, dyrektor IBS, który prowadził obrady, poinformował o ofercie usług windykacyjnych dla banków i zakresie jej wykorzystywania. Krzysztof Matela, prezes zarządu EGB Investments SA, przedstawił prezentację pod tytułem Fundusze sekurytyzacyjne jak działają obecnie i jak będą się rozwijać w przyszłości. Jego zdaniem mają one dobre perspektywy, gdyż znacznie ułatwiają bankom rozwiązywanie problemów związanych z windykacją należności. W nieodległej przyszłości banki będą przekazywały funduszom nie tylko stare, trudne do odzyskania długi, ale również bieżące zobowiązania klientów, np. raty spłat kredytów hipotecznych, stwierdził Krzysztof Matela. Odpowiadając na pytanie Grzegorza Borowskiego, kierownika ds. Windykacji i Kontroli Ryzyka Kredytowego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, prezes Matela wyjaśnił, że jest możliwość stworzenia funduszu sekurytyzacyjnego, który będzie pomagał bankom spółdzielczym. Do takiego przedsięwzięcia trzeba jednak zorganizować większą grupę banków spółdzielczych, by było ono racjonalne ekonomicznie (o tym projekcie więcej napiszemy w kolejnym numerze EBS ). Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK SA, szczegółowo omówił Aspekty praktyczne funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych a aktualne otoczenie prawne. Jego prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, gdyż krok po kroku pokazuje, jak tworzy się fundusz sekurytyzacyjny. Wiele osób prosiło o przesłanie mailem jej najnowszej wersji, która była zaprezentowana na kongresie. W internecie na stronie w dziale Kongresy można zapoznać się ze wszystkimi prezentacjami przedstawionymi przez prelegentów. Bernard Smykla, koordynator Zespołu Radców Prawnych w Departamencie Prawnym NBP, wygłosił wykład pt. Wykorzystywanie outsourcingu i windykacji wierzytelności w świetle uregulowań ustawy Prawo bankowe. Problemy zgłaszane przez banki i stanowisko nadzoru bankowego. W panelu dyskusyjnym na temat Prawne aspekty windykacji i sekurytyzacji wierzytelności w sektorze bankowym wziął udział dr Marcin Olszak, naczelnik Wydziału Interpretacji Prawnych GINB, który przyznał, że bardzo mało banków występuje o zgodę na outsourcing windykacji, a większość tylko informuje nadzór bankowy, że podjęła współpracę z firmami windykacyjnymi. Zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy kontrola GINB wykryje przypadki, że bank nie wystąpił z wnioskiem o zgodę, choć powinien, musi on liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Mariusz Kośmider, doradca podatkowy, omówił zagadnienia podatkowe związane z obrotem wierzytelnościami kredytowymi, leasingowymi i handlowymi. Na pełne przedstawienie tego tematu zabrakło czasu. Pełniej zostanie on zaprezentowany na III Kongresie Zarządzania Należnościami. Sponsorami drugiego były firmy EGB Investment SA i KRUK SA. Mariusz Pastor

19 Bal dla firm, banków i SKOK-ów GEPARDY BIZNESU 9 czerwca 2006 r. w Hotelu Gromada w Warszawie w Sali Złotej restauracji Bakata odbył się I Bal Gepardów Biznesu, w trakcie którego podsumowano pierwszy etap pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu, zorganizowanego przez Instytut Bankowości Spółdzielczej. pierwszym etapie Konkursu W Gepardy Biznesu Instytut Bankowości Spółdzielczej wspólnie z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit przeanalizował wyniki finansowe za lata aż 7576 małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach w granicach od 1 do 40 mln zł w 2002 r. Spośród nich wyłoniliśmy 4887 firm, które w latach miały dodatni kapitał własny i wykazały zysk. Policzyliśmy dla nich wartość rynkową w latach , stosując uproszczoną metodologię wyceny przez porównanie ze spółkami giełdowymi, opracowaną przez IBS (szczegóły metodologii dostępne są na stronie Następnie wśród nich znaleźliśmy te (łącznie 3653 firmy), których wartość rynkowa wzrosła w okresie od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2005 r. Celem badania było bowiem wskazanie najbardziej dynamicznych firm w Polsce. Zrobiliśmy rankingi w różnych branżach oraz listę firm, których wartość Nominowani w Konkursie Gepardy Biznesu z bankowości spółdzielczej Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych» Józef Mitura, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy» Mirosław Potulski, prezes zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie» Paweł Siano, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA» Zbigniew Wielgosz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Barlinku» Lesław Wojtas, prezes zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego» Jan Wojtczak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Raszkowie Człowiek Roku Sektora SKOK» Mariusz Gazda, prezes zarządu SKOK w Wołominie» Ryszard Prus, prezes zarządu SKOK im. Unii Lubelskiej w Lublinie» Andrzej Sosnowski, prezes zarządu SKOK im. Stefczyka» Antoni Stadnicki, prezes zarządu SKOK im. Kopernika w Ornontowicach» Marian Szkutnik, prezes zarządu Południowo-Zachodniej SKOK» Jerzy Węcławiak, dyrektor generalny SKOK NIKE w Warszawie Przewodnicząca kapituły Krystyna Skowrońska na jej posiedzeniu r. w tym okresie wzrosła ponad 10 razy. Znalazło się na niej 188 przedsiębiorstw. Ponadto zwróciliśmy się do firm, banków spółdzielczych i SKOK-ów o podanie wybranych danych za lata r. Otrzymaliśmy prawie dwieście odpowiedzi. Na tej podstawie powstały kolejne rankingi. Bezpłatny udział Udział w Konkursie Gepardy Biznesu jest bezpłatny. W kategoriach najdynamiczniejsza firma oceny są obiektywne pod uwagę brane są w zasadzie tylko wyniki finansowe. W przypadku firm, których dane dostępne są w rejestrach sądowych i oficjalnych publikacjach, ich wycena następuje nawet bez ich wiedzy. W Konkursie Gepardy Biznesu są też kategorie subiektywne, w których wyróżniani są ludzie, a nie firmy. W pierwszym etapie były cztery takie kategorie: Człowiek Biznesu Dekady , Człowiek Roku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych i Człowiek Roku Sektora SKOK. W drugim etapie będzie jedna Człowiek Roku Sektora Dużych Przedsiębiorstw. W tych kategoriach Kapituła Konkursu według własnego uznania nominuje i wybiera zwycięzców. Każdy członek kapituły może zgłaszać i wycofywać kandydatów. Następnie spośród nich w tajnym głosowaniu kapituła wybiera zwycięzców. W pierwszym etapie pierwszej edycji posiedzenie kapituły odbyło się w Warszawie 30 maja 2006 r. Głosowało na nim bezpośrednio i korespondencyjnie 8 spośród 14 członków kapituły. Przewodniczącą kapituły jest posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Skowrońska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przecławiu i członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości. Sekretarzem kapituły jest Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej, a członkami: Iwona Surdykowska-Huk, dyrektor InfoCredit, Artur Zawisza, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, Krzysztof Filipek, poseł Samoobrony, przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisław Stec, poseł SLD, wiceprze- W kategorii Najdynamiczniejszy wygrał BS w Przemkowie. Nagrodę odebrała prezes Janina Pilarek (z lewej). Wręczyła ją Katarzyna Kasztelan z Grupy Concordia wodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Stanisław Kalemba, poseł PSL, Bogusław Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Andrzej Arendarski, prezes Krajowej 1 9 E u r o p e j s k i

20 GEPARDY BIZNESU Izby Gospodarczej, Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Roman Dera, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Krzysztof Gołata, redaktor naczelny TV Biznes, Paweł Kapuściński, redaktor naczelny Wiadomości Handlowych i Tomasz Peplak, redaktor naczelny Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W kapitule zasiada kilku posłów, gdyż jednym z celów projektu Gepardy Biznesu jest wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu o rocznym vacatio legis przy zmianach przepisów podatkowych. Niech wspierają się nawzajem Misją Konkursu Gepardy Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz skłanianie ich do tego, by same siebie wspierały. Dlatego IBS stworzył im szansę wzajemnego poznania się. 9 czerwca 2006 r. przed południem w Hotelu Gromada w Warszawie odbyły się w różnych salach I Kongres Bankowości Spółdzielczej i I Kongres Gepardów Biznesu. Wzięło w nich udział ponad 110 osób. O godzinie 16 w jednej sali odbyło się spotkanie uczestników obu kongresów. Marcin Gieros, kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży Wywiadowi Gospodarczej InfoCredit, przedstawił metodologię rankingów Gepardy Biznesu. Następnie Iwona Surdykowska-Huk, dyrektor i właściciel InfoCredit, Jerzy Gagucki, dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej oraz Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej wręczyli dyplomy ponad 60 najbardziej dynamicznym firmom z różnych branż, bankom spółdzielczym i SKOK-om. Dwa dyplomy odebrał Lesław Wojtas, prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, dla siebie za wyróżnienie w kategorii Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych i dla banku wyróżnienie w kategorii Najdynamiczniejszy. Gepardy dla zwycięzców Wieczorem na balu rozdane zostały nagrody zwycięzcom. Ich udział w balu był bezpłatny. Sfinansowali go sponsorzy, podobnie jak nagrody dla nich. Uroczystość prowadził Robert Bernatowicz, prezenter TV Biznes. Statuetki wręczyli laureatom Iwona Surdykowska-Huk, dyrektor i właściciel Wywiadowi Gospodarczej InfoCredit, Katarzyna Kasztelan, dyrektor Biura Obsługi i Wsparcia Sprzedaży WTU- ŻiR Concordia Capital SA, Włodzimierz E u r o p e j s k i 2 0 Ranking BS-ów według wzrostu wartości rynkowej od 31 marca 2003 r. do 31 marca 2006 r. NAZWA BANKU Siedziba Wartość rynkowa r. w tys. zł Wartość rynkowa r. w tys. zł Dynamika (krotność) 1 w Przemkowie Przemków 2 398, ,27 4,59 2 Rejonowy w Lututowie Lututów , ,40 3,71 3 w Gnieźnie Gniezno , ,83 2,96 4 w Olsztynku Olsztynek , ,93 2,77 5 w Jedlińsku Jedlińsk 3 543, ,33 2,71 6 Kujawski w Aleksandrowie Kujawskim Aleksandrów Kujawski , ,30 2,69 7 w Płońsku Płońsk , ,33 2,61 8 w Brańsku Brańsk , ,07 2,56 9 we Włoszczowie Włoszczowa , ,90 2,54 10 w Limanowej Limanowa , ,40 2,39 11 Warmiński w Jonkowie Jonkowo , ,40 2,38 12 w Białej Rawskiej Biała Rawska , ,57 2,36 13 w Bytowie Bytów , ,50 2,27 14 w Sierakowicach Sierakowice 8 941, ,18 2,23 15 Różan Różan 4 097, ,00 2,22 16 w Pionkach Pionki , ,87 2,21 17 w Biłgoraju Biłgoraj , ,63 2,14 18 w Zambrowie Zambrów , ,57 2,05 19 Powiślański w Kwidzynie Kwidzyn , ,33 2,02 20 w Lipce Lipka 4 634, ,83 1,98 21 w Sejnach Sejny , ,13 1,93 22 Express Bank Spółdzielczy Rzeszów 8 860, ,10 1,93 23 w Gliwicach Gliwice , ,23 1,89 24 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Barlinek , ,16 1,86 25 w Skórczu Skórcz , ,90 1,84 26 w Załuskach Załuski 6 867, ,60 1,81 27 w Kościerzynie Kościerzyna 9 775, ,00 1,78 28 w Sztumie Sztum , ,60 1,74 29 w Raszkowie Raszków 8 047, ,93 1,71 30 w Jabłonce Jabłonka 7 530, ,73 1,69 31 w Pruszczu Gdańskim Pruszcz Gdański , ,46 1,67 32 w Nałęczowie Nałęczów , ,27 1,67 33 Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok , ,60 1,58 34 w Katowicach Katowice , ,43 1,57 35 w Miliczu Milicz , ,77 1,43 36 w Leśnicy Leśnica , ,33 1,38 37 w Tczewie Tczew , ,47 1,31 38 w Toruniu Toruń , ,90 1,28 39 Szczuczyn Szczuczyn , ,53 1,27 40 w Brodnicy Brodnica , ,70 1,24 41 w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie 8 691, ,03 1,19 Dane z ankiet nadesłanych do IBS. Obliczenia: InfoCredit

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 07maja 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 07maja 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 07maja 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH. L i s t o p a d POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z WYDZIELONĄ CZĘŚCIĄ BANKU BPH L i s t o p a d 2 0 1 6 Informacje o fuzji prawnej 4 listopada 2016 r. nastąpiła fuzja prawna Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Połączony

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Twój plan na lepszą przyszłość

Twój plan na lepszą przyszłość Twój plan na lepszą przyszłość Drogi Agencie / Multiagencjo Jest nam niezmiernie miło, że właśnie do Pani/a kierujemy ten krótki list. Nasza oferta jest skierowana zarówno do tych, którzy prowadzą Firmy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011 Benefit Systems IPO Day 23 lutego 2011 1 Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) ma na Celu przedstawienie wybranych informacji o spółce BENEFIT SYSTEMS S.A. (dalej: Spółka ). Wskazuje się, że Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo