Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj"

Transkrypt

1 Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW Nabór wniosków w ramach PROW w roku 2010 dla osób ubiegający się o wsparcie finansowe przyniósł pozytywne zmiany. Rolnicy i przedsiębiorcy, którzy nie posiadają wystarczającej ilości własnych środków pieniężnych na dokonanie inwestycji nie muszą już zaciągać kredytu. W 2010 roku wprowadzono możliwość ubiegania się o wypłatę zaliczek na realizację wybranych działań. Dzięki niewielkim zabiegom legislacyjnym rolnicy mogą obecnie stosunkowo niewielkim kosztem dokonywać restrukturyzacji. Możliwość tą wprowadziła ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, (Dz. U. z 2010 r., Nr 57, poz. 351). Wypłacenie zaliczek zostało przewidziane dla siedmiu wybranych działów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1. Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w przypadku realizacji operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w przypadku realizacji operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 6. Wdrażanie projektów współpracy, 7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Wysokość zaliczki wynosi obecnie od 20% do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, aby ją otrzymać należy spełnić dwa podstawowe warunki Złożenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wniosku o przyznanie pomocy. Posiadać zabezpieczenie wnioskowanej kwoty w postaci gwarancji bankowej lub poręczenia w wysokości 110% wnioskowanej kwoty. Pierwszy warunek jest oczywisty i prosty do spełnienia. Natomiast drugi może nastręczać

2 trochę problemów, choć procedura otrzymywania gwarancji bankowych niewiele się różni od tej obowiązującej przy udzielaniu kredytu, a ta dla większości rolników i przedsiębiorców jest znana. Uzyskanie gwarancji bankowej przez rolnika podobnie jak przy kredycie będzie wymagało poświęcenia trochę czasu na złożenie odpowiednich dokumentów oraz środków finansowych na pokrycie opłat i prowizji związanych z udzielaniem gwarancji. Procedura ubiegania się gwarancję wygląda następująco. Po pierwsze trzeba zgłosić się do jednej z 27 instytucji, która dostała akredytację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udzielania gwarancji bankowej. Są to 22 banki oraz 5 towarzystw ubezpieczeniowych (listę tych instytucji znajdą Państwo na końcu artykułu lub na stronie Następnie należy złożyć w wybranej instytucji wniosek, w którym należy przedstawić kwotę, okres, cel oraz sposób zabezpieczenia wnioskowanej kwoty. Wstępne opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wynoszą od 0,2% do 5%, stawka prowizji jest również ograniczona kwotą minimalną zaczynającą się od 150 zł. W większości banków stawka ta się waha się od 0,2%. Choć można znaleźć banki w których nie pobiera się opłat na tym etapie m.in. Bank Polskiej Spółdzielczości. Po przejściu pozytywnej weryfikacji istnieje już otwarta droga do uzyskania gwarancji. Na tym etapie w zależności od wiarygodności kredytowej ustala się sposób zabezpieczenia oraz wysokość prowizji, jaką będzie wymagał od rolnika lub przedsiębiorcy gwarant. Jej wysokość jest różna. Minimalnie wynosi 0,4% kwartalnie w banku DnB Nord Polska oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej który w tabeli opłat i prowizji ustalił roczną stawkę od czyli 0,25% kwartalnie. Jednak w większości instytucji prowizja wynosi minimalnie kwartalnie. Oprócz kosztów prowizji rolnicy muszą także ponieść wydatki na ustalenie formy zabezpieczenia gwarancji. W zależności od sposobu zabezpieczenia gwarantowanej kwoty, dokonuje się wpisu do odpowiednich dokumentów. Czynność ta wymaga poniesieniem opłaty w wysokości od 150 zł do 500 zł. Z przeprowadzonej symulacji uzyskania zabezpieczenia na kwotę zł (110% wnioskowanej kwoty) na okres 1 roku. Łączne koszty, z jakimi musi się liczyć rolnik przy uzyskaniu gwarancji wynoszą około 1650 zł 3000 zł. Stanowi to równowartość oprocentowania od 35,45%. Najniższe koszty prowizji i opłat występują w towarzystwie ubezpieczeniowym Interrisk oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i wynoszą 2%. Niewiele wyższych opłat żąda 6 innych banków gdzie prowizje są maksymalnie wyższe. Z pośród analizowanych instytucji minimalne koszty gwarancji zaoferował trzy banki oraz jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. Koszty w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

3 Bank DnB Nord Polska oraz Mazowiecki Bank Regionalny wynoszą odpowiednio 875 zł, 990 zł oraz 1155 zł plus koszty zabezpieczenia. W Towarzystwie Ubezpieczeniowym Interrisk prowizja wynosi 2% czyli 1100 zł rocznie plus koszty zabezpieczenia. Generalnie w bankach spółdzielczych, które znajdują się najbliżej rolnika opłaty za udzielenie gwarancji bankowej znajdują się w dolnym przedziale prowizji i opłat pobieranych przez instytucje finansowe. Koszty rozpatrzenia wniosku wynoszą od 0,2% zaś prowizja za okres udzielania gwarancji zaczyna się od. Oferty wszystkich analizowanych instytucji zawarto w tabeli nr 1. Tabela 1. Opłaty i prowizje za udzielenie gwarancji bankowej w wybranych instytucjach. Prowizja za złożenie wniosku/przyg otowawcza Prowizja za udzielenie gwarancji stawka w procentach na kwartał Inne koszty Koszt całkowity [%] Koszt całkowity [zł] 1 INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. od 2% BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. 0,3% miesięcznie 3,60% 1980 brak od 2,00% ,00% od 4,00% BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. 0,6% 2% min.300 zł 0,6%/ min. 200 zł 4,20% BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. min 200 zł 2% 0, min 100 max 500 zł za rozpatrzenie zlecenia 3,10% HSBC BANK POLSKA S.A. 250,00 zł min. 400 zł 3,36% POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 0,2% min 150,00 od do 1,5% nie mniej niż 200,00 od 2,2% do 6,2% od 1210 do BANK MILLENIUM S.A 0,75% 3,00% BANK BPH S.A. 0,2% 0,6%2% 2,42% 1331

4 min 200 zł 11 MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. od 0,2%, min 150 zł* min. 150 zł 0,3% min.150 zł** 2,10% RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. min 250 zł 4,00% BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ do 300 zł 3% od 1,5% do 3,5% od 825 do 1925 zł 14 POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE od od 2,50% KREDYT BANK S.A. 0,21 % 0,53% min 200 zł 0, min 100 zł rozpatrzenie wniosku 2,2 1215,5 16 BRE BANK S.A. 17 BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU max 5% min 500 zł min 250 zł 3,00% 1650 od 0,50% od 0,50% 2,50% BANK DnB NORD POLSKA S.A. 0,23% min 300 zł 0,4%2% min 200 zł 1,80% TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES S.A. BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 22 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 23 FORTIS BANK POLSKA S.A. Brak Brak opłat Brak informacji Udziela gwarancji jedynie dużym podmiotom gospodarczym 0,50% 0,50% 2,50% 1375 min 200zł 4,00% 2200 Udzielana jedynie dużym przedsiębiorcom w indywidualnej ocenie każdego z nich min 300 zł * pobrana opłata zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie gwarancji ** Opłata za wydanie pozytywnej decyzji 4,00% 2200 Oprócz opłat obowiązkowych i zabezpieczenia, wszelkie zmiany lub dodatkowe czynności związane z warunkami gwarancji bankowej są obarczone opłatą lub prowizją. Dlatego przy zawieraniu takiej umowy należy dokładnie przemyśleć, jak będzie przebiegał okres gwarancyjny. Dokonując wyboru instytucji, która udzieli gwarancji należy dokładnie zapoznać się z ofertą, gdyż każdy z klientów jest traktowany indywidualnie. W zależności od wiarygodności kredytowej i

5 wysokości kwoty gwarantowanej prowizje są ustalane indywidualnie. Wprowadzenie zaliczek było bardzo dobrym rozwiązaniem umożliwiającym rolnikom finansowanie części inwestycji ze środków UE. Stanowią one pewna alternatywę dla kredytów, jakie musieli zaciągać do tej pory inwestorzy, a jak wiadomo kredyt nie jest najtańszą formą pozyskiwania kapitału. Również dla budżetu ARiMR zaliczki są lepszym rozwiązaniem. Nie trzeba już dopłacać do kredytów preferencyjnych, które były uruchamiane na wybrane działania PROWu. Środki w ten sposób zaoszczędzone będzie można przekierować na bardziej efektywną pomoc. Więcej informacji na temat zaliczek znajdą Państwo na stronie ARiMR lub też w poszczególnych oddziałach terenowych ARiMR oraz instytucjach finansowych. Wnioski oraz instrukcję wypełniania wniosku o zaliczkę znajdują się na stronach Wykaz instytucji posiadających akredytacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udzielania Gwarancji Bankowych w ramach wypłacania zaliczek przez ARiMR: (stan na 15 lipca 2010 r.) 1. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 2. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 3. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. 4. GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. 5. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. 6. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 7. HSBC BANK POLSKA S.A. 8. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 9. BANK MILLENIUM S.A. 9. BANK BPH S.A. 10. MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. 12. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 13. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 14. POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE 15. KREDYT BANK S.A 15. BANK ZACHODNI WBK S.A. 17. BRE BANK S.A. 18. BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU 19. BANK DnB NORD POLSKA S.A.

6 20. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EULER HERMES S.A. 21. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. 22. BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ 23. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. 24. KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 25. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 26. FORTIS BANK POLSKA S.A. 27. KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A. Źródło: 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3. Analiza własna na podstawie danych przekazanych przez Instytucje finansowe posiadające akredytacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do udzielania gwarancji bankowych.

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej 1 Pieniądze na start Kapitał własny założyciela firmy - jest to właściwie idealna sytuacja, gdy właściciel ma środki na stworzenie własnej firmy, gdyż ryzykuje

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wytyczne dla Wnioskodawców Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wytyczne dla Wnioskodawców Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich

3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich 3. Źródła finansowania turystyki na obszarach wiejskich Kapitał początkowy to pieniądze potrzebne na rozpoczęcie działalności. Mimo, że wiele pomysłów na działalność gospodarczą będzie potrzebować minimalnej

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

12:32 3 lasermet Dzień dobry Państwu, kiedy przewidywany jest start naboru wniosków a kiedy jego zakończenie?

12:32 3 lasermet Dzień dobry Państwu, kiedy przewidywany jest start naboru wniosków a kiedy jego zakończenie? Zapis espotkania: Finansowanie różnych potrzeb małych i średnich firm 12:01 -- Moderator Redakcja magazynu Fundusze Europejskie oraz Bank BPH serdecznie zapraszają na e-spotkanie informacyjne - czat z

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA Arleta Szczepankowska Katedra Finansów i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA 1. Wstęp Przysłuchując się rozmowom studentów na uczelni niemal zawsze

Bardziej szczegółowo