Temat: Czym zajmuje się TI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Czym zajmuje się TI?"

Transkrypt

1 Temat: Czym zajmuje się TI? II. Punkt wyjścia: Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zależności stosowanych w technologii informacyjnej. III. Cele zajęć: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w technologii informacyjnej. 2. Różnica pomiędzy technologią informacyjną a informatyką. 3. Zakres technologii informacyjnej. 1. znali zakres technologii informacyjnej; 2. wiedzieli, jaka jest różnica pomiędzy technologią informacyjną a informatyką; 3. wiedzieli, jakie zastosowanie ma technologia informacyjna; 4. znali podstawowe pojęcia technologii informacyjnej. 1. potrafił określić zakres technologii informacyjnej; 2. umiał porównać technologię informacyjną z informatyką; 3. potrafił wymienić podstawowe definicje technologii informacyjnej; 4. umiał określić zastosowanie technologii informacyjnej w codziennym życiu. IV. Metoda: wykład, dyskusja. V. Tok zajęć: - przedstawienie podstawowych informacji dotyczących technologii informacyjnej; - omówienie zakresu stosowania technologii informacyjnej w codziennym życiu; - omówienie zasadniczych różnic pomiędzy technologią informacyjną a informatyką; - przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu technologii informacyjnej. VI. Efektywność nauczania: posiadanych informacji z zakresu informatyki na poziomie gimnazjum.

2 Temat: Komputer jako narzędzie pracy a nasze zdrowie. III. Punkt wyjścia: Wyjaśnienie podstawowych zasad korzystania z komputera bhp pracy na stanowisku komputerowym. 1. Wyjaśnienie podstawowych zasad bhp dotyczących pracy na stanowisku komputerowym; 2. Określenie zasad pracy przy na stanowisku komputerowym; 3. Omówienie ogólnych zasad doboru sprzętu komputerowego zapewniającego bezpieczną pracę przy komputerze; 4. Zapoznanie z Regulaminem Pracowni Komputerowej 5. znali podstawowe zasady bhp dotyczące pracy na stanowisku komputerowym; 6. wiedzieli w jaki sposób zorganizować sobie stanowisko pracy podczas lekcji technologii informacyjnej; 7. znali zasady doboru sprzętu komputerowego gwarantującego bezpieczną pracę; 8. znali Regulamin Pracowni Komputerowej. 5. potrafił określić zakres podstawowych zasad bhp stosowanych podczas lekcji z przedmiotu technologia informacyjna; 6. umiał zorganizować sobie stanowisko pracy pod kątem własnych zapotrzebowań podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna; 7. potrafił wymienić podstawowe zasady doboru sprzętu komputerowego gwarantującego bezpieczną pracę przy komputerze; 8. znał Regulamin Pracowni Komputerowej. V. Metoda: wykład, dyskusja. - przedstawienie podstawowych zasad bhp podczas pracy na stanowisku komputerowym; - wyjaśnienie pojęcia ergonomia i omówienie ergonomicznych zasad pracy na stanowisku komputerowym; - omówienie zasad doboru sprzętu gwarantującego ergonomiczną pracę przy komputerze - przedstawienie i omówienie Regulaminu Pracowni Komputerowej. zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

3 Temat: Klasyfikacja źródeł informacji.. III. Punkt wyjścia: Próba klasyfikacji różnych źródeł informacji; podstawowe podziały źródeł informacji; zasady selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł; umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji. 5. Próba klasyfikacji różnych źródeł informacji; 6. Podstawowe podziały źródeł informacji; 7. zasady selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł; 8. Zasady umiejętnego wykorzystywania różnych źródeł informacji. 9. znali klasyfikację źródeł informacji; 10. wiedzieli dlaczego stosuje się klasyfikowanie źródeł informacji; 11. znali podstawowy podział źródeł informacji; 12. wiedzieli dlaczego selekcjonuje się informacje i w jaki sposób tego dokonać; 13. wiedzieli w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji. 9. potrafił sklasyfikować źródła informacji na tradycyjne i nowej generacji oraz będzie umiał opisać te źródła; 10. wiedział dlaczego stosuje się klasyfikację źródeł informacji; 11. umiał dokonać podziału źródeł informacji na dokumentalne i niedokumentalne wraz z ich opisem; 12. potrafił dokonać podstawowej selekcji otrzymywanych informacji; 13. wiedział w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji, a w szczególności z Internetu. V. Metoda: wykład, dyskusja. - przedstawienie i omówienie podstawowej klasyfikacji źródeł informacji; - przedstawienie i omówienie podstawowego podziału źródeł informacji; - omówienie zasad selekcji otrzymywanych informacji; - przedstawienie i omówienie umiejętnego wykorzystania otrzymanych i wyselekcjonowanych informacji pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na informacje otrzymywane poprzez Internet.

4 Temat: Rozwój źródeł informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie rozwoju różnych źródeł informacji. 9. omówienie różnych źródeł informacji; 10. Omówienie rozwoju i ewaluacji poszczególnych źródeł informacji; 11. Zasady wykorzystywania różnych źródeł informacji. 14. znali klasyfikację źródeł informacji; 15. znali rodzaje źródeł informacji wraz z ich aktualnym zastosowaniem; 16. wiedzieli w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji. 14. wiedział dlaczego stosuje się klasyfikację źródeł informacji; 15. umiał dokonać podziału źródeł informacji według zadanego kryterium na dokumentalne i niedokumentalne wraz z ich szczegółowym opisem; 16. wiedział w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji, a w szczególności z Internetu. V. Metoda: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowego podziału źródeł informacji; - przedstawienie i omówienie umiejętnego wykorzystania otrzymanych i wyselekcjonowanych informacji pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na informacje otrzymywane poprzez Internet.

5 Temat : Rozwój metod przekazywania informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie rozwoju różnych metod przekazywania informacji. 12. omówienie różnych metod przekazywania informacji; 13. Omówienie rozwoju i ewaluacji poszczególnych metod przekazywania informacji; 14. zasady stosowania poszczególnych metod przekazywania informacji; 15. Zasady umiejętnego wykorzystywania różnych metod przekazywania informacji; 16. Książki elektroniczne e-booki; 17. Systemy komunikacji trzeciej generacji. 17. znali klasyfikację metod przekazywania informacji; 18. znali poszczególne metody przekazywania informacji wraz z ich aktualnym zastosowaniem; 19. znali podstawowe zastosowanie poszczególnych metod przekazywania informacji; 20. wiedzieli w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych metod przekazywania informacji; 21. umieli skorzystać z elektronicznych wersji książek (e-booki); 22. wiedzieli do czego służy WAP. 17. wiedział dlaczego stosuje się klasyfikację metod przekazywania informacji; 18. umiał dokonać podziału metod przekazywania informacji na tradycyjne i cyfrowe wraz z ich szczegółowym opisem; 19. wiedział w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych metod przekazywania informacji, a w szczególności z Internetu; 20. umiał skorzystać z książek w wersji elektronicznej; 21. wiedział, gdzie możemy znaleźć książki elektroniczne; 22. potrafił wyjaśnić zasadę działania usługi WAP. V. Metoda: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowego podziału metod przekazywania informacji; - omówienie zastosowania poszczególnych metod przekazywania informacji; - przedstawienie i omówienie umiejętnego wykorzystania otrzymanych i wyselekcjonowanych informacji pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na informacje otrzymywane poprzez Internet oraz metody tradycyjnego i cyfrowego dalszego przekazywania otrzymanych w ten sposób informacji; - przedstawienie zasad korzystania z elektronicznych wersji książek; - omówienie zasad działania protokołu WAP.

6 Temat: Prawne aspekty korzystania z różnych źródeł informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie prawnych aspektów korzystania z różnych źródeł informacji prawo autorskie. 18. Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących prawnych aspektów korzystania z różnych źródeł informacji; 19. Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe; 20. Praktyczne zastosowanie określonych aktów prawnych podczas korzystania z Internetu. 23. znali podstawowe pojęcia związane z prawem obejmującym technologię informacyjną; 24. wiedzieli jakie grożą konsekwencje karne za przestępstwa komputerowe; 25. wiedzieli jakie zastosowanie mają określone akty prawne w Internecie; 26. znali ogólne zasady netykiety internetowej. 23. znał pojęcia: prawo autorskie; licencja, rodzaje licencji; multimedia; produkty internetowe; 24. wiedział jakie konsekwencje karne grożą za złamanie prawa zarówno w Internecie jaki i za korzystanie z nielegalnego oprogramowania; 25. potrafił wymienić najczęstsze przestępstwa komputerowe; 26. umiał ochronić komputer przed atakami hakerów oraz zawirusowaniem; 27. wiedział jak ochraniać własne strony WWW; 28. znał, co nie podlega prawu autorskiemu; 29. wiedział, co to jest prawo przedruku i prawo cytatu. V. Metoda: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć; - przedstawienie kar grożących za złamanie prawa podczas korzystania z komputera i Internetu; - omówienie najczęściej występujących przestępstw komputerowych; - przedstawienie sposobów ochrony zasobów komputerowych przed atakami z zewnątrz oraz przed wirusami komputerowymi; - omówienie zasad ochrony stron WWW; - przedstawienie szczególnych przypadków, gdy oprogramowanie nie podlega prawu autorskiemu; - omówienie zasad przedruku i cytowania.

7 Temat: Internet jako ocean informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie podstawowych usług internetowych; przeglądanie stron WWW. 21. Przedstawienie podstawowych pojęć; 22. Podstawowe usługi internetowe; 23. Struktura witryn internetowych; 24. Właściwości adresów internetowych; 25. Przeglądarki internetowe; 26. Zasady korzystania z przeglądarek. 27. znali podstawowe pojęcia związane z siecią komputerową Internet; 28. wiedzieli, jakie są dostępne usługi internetowe oraz w jaki sposób można z nich korzystać; 29. znali strukturę witryn internetowych; 30. znali właściwości adresów internetowych; 31. umieli obsługiwać najpopularniejsze przeglądarki internetowe; 32. znali zasady korzystania i konfiguracji tych przeglądarek. 30. znał podstawowe pojęcia związane z Internetem; 31. znał podstawowe usługi internetowe ( , e-business, sklepy internetowe, wyszukiwarki, chat, gry, multimedia, FTP, rezerwacje, aukcje, itp.); 32. potrafił skorzystać z najczęściej oferowanych usług internetowych; 33. znał strukturę witryny internetowej; 34. wiedział, co oznaczają poszczególne człony adresu internetowego; 35. potrafił poprawnie wpisać adresy internetowe; 36. znał najpopularniejsze przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera); 37. umiał obsługiwać najpopularniejsze przeglądarki internetowe; 38. potrafił dostosować i rozszerzyć funkcjonalność najpopularniejszych przeglądarek. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć; - przedstawienie podstawowych usług internetowych wraz z ich zastosowaniem; - omówienie zasad korzystania z podstawowych usług internetowych; - przedstawienie struktury witryn internetowych (m. in. omówienie różnicy pomiędzy portalem a vortalem); - omówienie struktury adresów internetowych (również adresy IP i serwery DNS); - zasady poprawnego wpisywania adresów internetowych; - przedstawienie alternatywnych sposobów wpisywania adresów internetowych; - przedstawienie najbardziej popularnych przeglądarek internetowych wraz z ich opisem i porównaniem; - omówienie i przedstawienie zasad korzystania z przeglądarek;

8 VII. - przedstawienie sposobów rozszerzenia funkcjonalności każdej z przeglądarek (zarówno w zakresie podstawowym, jak również przy pomocy dodatkowego oprogramowania typu freeware). Efektywność nauczania:

9 Temat: Metody wyszukiwania informacji w Internecie. III. Punkt wyjścia: Omówienie metod wyszukiwania informacji w Internecie. 27. Przedstawienie podstawowych pojęć; 28. Metody wyszukiwania informacji informacje ogólne; 29. Portale, wyszukiwarki; 30. Praktyczne podejście do zasad wyszukiwania operatory logiczne; 31. Różnice pomiędzy wyszukiwarką a katalogiem stron internetowych; 32. Przeglądanie stron w trybie offline. 33. znali podstawowe pojęcia związane z zasadami wyszukiwania informacji w Internecie; 34. wiedzieli na czym polega wyszukiwanie poprzez portal, poprzez wyszukiwarkę online oraz poprzez autonomiczną wyszukiwarkę zainstalowaną na dysku twardym komputera; 35. znali podstawowe metody wyszukiwania przy użyciu operatorów logicznych oraz odpowiednio sformułowanych słów kluczowych; 36. potrafili wyjaśnić różnicę pomiędzy wyszukiwaniem poprzez portal a wyszukiwaniem poprzez katalog stron internetowych; 37. umieli zachowywać na dysku twardym komputera i przeglądać strony WWW w trybie offline. 39. znał podstawowe pojęcia związane z wyszukiwaniem informacji przy użyciu zasobów sieci Internet; 40. wiedział, jaka jest różnica pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik); 41. znał podstawowe operatory logiczne (AND, OR, NOT, +, -, ); 42. potrafił skorzystać z najczęściej stosowanych operatorów logicznych w celu zawężenia obszaru wyszukiwania określonych informacji; 43. umiał wyjaśnić różnicę pomiędzy wyszukiwaniem przez portal a wyszukiwaniem poprzez katalog stron internetowych; 44. potrafił poprawnie zapisać stronę WWW na dysku twardym w celu jej późniejszego wyświetlenia w trybie offline; 45. umiał przeglądać strony w trybie offline. V. Metoda: dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć; - przedstawienie podstawowych różnic pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik);

10 VII. - omówienie zasad korzystania z podstawowych operatorów logicznych; - przedstawienie różnicy pomiędzy wyszukiwaniem przez portal a wyszukiwaniem poprzez katalog stron internetowych; - przedstawienie sposobów zapisywania stron WWW na dysku twardym w celu ich późniejszego wyświetlenia w trybie offline; - omówienie sposobów przeglądania stron w trybie offline; Efektywność nauczania:

11 Temat: Sposoby zawężania obszaru poszukiwań. III. Punkt wyjścia: Omówienie sposobów zawężania obszaru poszukiwań. 33. Przedstawienie podstawowych pojęć; 34. Metody wyszukiwania informacji informacje szczegółowe; 35. Praktyczne podejście do zasad wyszukiwania operatory logiczne rozwinięcie tematyki; 36. Zasady wyszukiwania w internetowych zasobach list dyskusyjnych; 37. Omówienie zagadnienia dotyczącego zasobów tzw. głębokiego Internetu. 38. znali pojęcia związane z zasadami wyszukiwania informacji w Internecie; 39. wiedzieli, na czym polega wyszukiwanie szczegółowe poprzez portale i wyszukiwarki; 40. potrafili określić różnice występujące w wynikach wyszukiwań w przypadku wyszukiwania przy pomocy wyszukiwarki i portalu; 41. umieli biegle stosować operatory logiczne podczas wyszukiwania określonych informacji; 42. umieli korzystać z wyszukiwania informacji na forach list dyskusyjnych; 43. znali, na czym polega wyszukiwanie w tzw. głębokim Internecie. 46. znał pojęcia związane z wyszukiwaniem informacji przy użyciu zasobów sieci Internet; 47. wiedział, jaka jest różnica pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik); 48. potrafił określić różnice występujące w wynikach wyszukiwań w przypadku wyszukiwania przy pomocy wyszukiwarki i portalu; 49. potrafił biegle stosować operatory logiczne podczas wyszukiwania określonych informacji; 50. umiał korzystać z wyszukiwania informacji na forach list dyskusyjnych; 51. wiedział, na czym polega wyszukiwanie w tzw. głębokim Internecie. V. Metoda: dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie pojęć; - przedstawienie szczegółowych różnic pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik); - określenie różnic w wynikach wyszukiwań przy użyciu portali i przy użyciu wyszukiwarki; - przeprowadzenie ćwiczeń z wyszukiwania określonych informacji przy użyciu operatorów logicznych;

12 VII. - omówienie sposobów wyszukiwania informacji przy użyciu list dyskusyjnych; - omówienie problematyki tzw. głębokiego Internetu ; - przedstawienie sposobów wyszukiwania informacji w tzw. głębokim Internecie. Efektywność nauczania:

13 Temat: Zasady korzystania z poczty elektronicznej. III. Punkt wyjścia: Korzystanie z poczty elektronicznej. 38. Przedstawienie podstawowych pojęć; 39. Odbieranie listów ; 40. Wysyłanie listów ; 41. Prywatność poczty elektronicznej 44. znali pojęcia związane z pocztą elektroniczną; 45. umieli założyć konto poczty elektronicznej na wybranym serwerze; 46. wiedzieli, w jakim formacie wysyłać listy (zwykły tekst, HTML); 47. wiedzieli, co zawiera nagłówek odebranej wiadomości; 48. wiedzieli, jak zapamiętać ważne listy; 49. umieli stworzyć kopię wysyłanego listu; 50. umieli zadbać o prywatność korespondencji. 52. znał pojęcia związane z pocztą elektroniczną; 53. potrafił samodzielnie założyć konto poczty elektronicznej na dowolnie wybranym serwerze; 54. znał, w jakim formacie można wysyłać pocztę elektroniczną 55. potrafił zastosować różne formaty podczas wysyłania poczty elektronicznej; 56. umiał szczegółowo opisać, co zawiera nagłówek otrzymanej wiadomości; 57. potrafił zapamiętać szczególnie ważne listy ; 58. potrafił stworzyć kopię wysyłanego listu; 59. stosował zasady ochrony prywatności korespondencji. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie pojęć; - szczegółowe omówienie zasad zakładania kont poczty elektronicznej oraz założene takiego konta (darmowe serwery Interia, Wirtualna Polska oraz Onet) - przedstawienie różnych formatów listów ; - omówienie budowy nagłówka otrzymanej wiadomości; - sposoby zapamiętywania szczególnie ważnych wiadomości; - przedstawienie sposobów tworzenia kopii wysyłanych listów; - omówienie zasad poufności korespondencji (protokoły SSL, kodowanie)

14 Temat: Sposoby redagowania listów . III. Punkt wyjścia: Sposoby redagowania listów Zasady odpowiadania na listy; 43. Rodzaje dołączanych plików; 44. Wysyłanie listów z zachowaniem odpowiednich wzorców; 51. znali zasady odpowiedniego redagowania listów; 52. umieli utworzyć o odpowiedniej treści zarówno do firmy jak i do osoby prywatnej; 53. potrafili dołączyć do listu załączniki różnych rodzajów; 54. umieli dostosować zawartość listu do osiągnięcia określonych celów. 60. znał zasady odpowiedniego redagowania listów; 61. potrafił samodzielnie zredagować do firmy, instytucji naukowej oraz do osoby prywatnej; 62. umiał dołączyć do listu elektronicznego odpowiedni plik załącznika; 63. potrafił dostosować treść listu do osiągnięcia określonego celu. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad odpowiedniego redagowania listów ; - wspólne tworzenie listów do firmy (podanie o pracę), instytucji naukowej (zapytanie z prośbą o odpowiedź na określony temat) oraz do osoby prywatnej (tematyka dowolna); - dołączanie do listów plików załącznika w różnych formatach; - omówienie zasad doboru treści listu do uzyskania określonych celów;

15 Temat: Sposoby komunikowania się z wykorzystaniem TI wprowadzenie. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji do szybkiej wymiany informacji. 45. Wysyłanie SMS z Internetu; 46. Prowadzenie rozmów na żywo w Internecie; 47. Listy dyskusyjne - zastosowanie; 48. Wideokonferencje. 55. wiedzieli, jak wysyłać SMS za pomocą bramek SMS; 56. wiedzieli, jak utworzyć i wysłać go do telefonu komórkowego (o ile będzie istniała taka możliwość warunek posiadanie odpowiedniego telefonu komórkowego); 57. wiedzieli, jak przeprowadzać rozmowy przy użyciu czatu, IRC oraz komunikatorów; 58. wiedzieli, jak korzystać z grup dyskusyjnych; 59. wiedzieli, do czego służą wideokonferencje. 64. wiedział, jak wysyłać SMS za pomocą bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; 65. wiedział, jak wysyłać SMS z telefonu komórkowego na adres ; 66. wiedział, jak wysłać na telefon komórkowy; 67. wiedział, jak korzystać z czatów oraz IRC; 68. wiedział, jak zainstalować samodzielnie komunikator internetowy, zalogować się i przeprowadzić rozmowę przy użyciu tego komunikatora; 69. wiedział, jak odnaleźć odpowiednią grupę dyskusyjną; 70. wiedział, jak odszukać na niej interesujące go informacje oraz umieścić posty na tej grupie dyskusyjnej; 71. potrafił określić, do czego służą wideokonferencje. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad wysyłania SMS przy użyciu bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; - przedstawienie zasad SMS z telefonu komórkowego na adres ; - przedstawienie zasad i na telefon komórkowy; - przedstawienie zasad korzystania z czatów (Onet Czat), IRC (#pleszew); - przedstawienie zasad instalacji, konfiguracja i korzystania z komunikatorów internetowych (Gadu-Gadu, Tlen, Net Meeteng); - przedstawienie zasad przeglądania grup dyskusyjnych oraz z umieszczania postów na tychże grupach; - omówienie zasad wykorzystywania wideokonferencji oraz z ich zastosowania w dużych firmach;

16 VII. Efektywność nauczania:

17 Temat: Rozmowy i dyskusje w Internecie ćwiczenia praktyczne. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji do szybkiej wymiany informacji. 49. Wysyłanie SMS z Internetu; 50. Prowadzenie rozmów na żywo w Internecie; 51. Listy dyskusyjne - zastosowanie; 60. umieli wysyłać SMS za pomocą bramek SMS; 61. umieli utworzyć i wysłać go do telefonu komórkowego (o ile będzie istniała taka możliwość warunek posiadanie odpowiedniego telefonu komórkowego); 62. umieli przeprowadzać rozmowy przy użyciu czatu, IRC oraz komunikatorów; 63. potrafili korzystać z grup dyskusyjnych; 72. umiał wysyłać SMS za pomocą bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; 73. potrafił samodzielnie wysyłać SMS z telefonu komórkowego na adres ; 74. umiał samodzielnie wysłać na telefon komórkowy; 75. potrafił korzystać z czatów oraz IRC; 76. umiał zainstalować samodzielnie komunikator internetowy, zalogować się i przeprowadzić rozmowę przy użyciu tego komunikatora; 77. potrafił odnaleźć odpowiednią grupę dyskusyjną; 78. umiał odszukać na niej interesujące go informacje oraz umieścić posty na tej grupie dyskusyjnej; V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad wysyłania SMS przy użyciu bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; - wysyłanie SMS z telefonu komórkowego na adres ; - wysyłanie i na telefon komórkowy; - korzystanie z czatów (Onet Czat), IRC (#pleszew); - instalacja, konfiguracja i korzystanie z komunikatorów internetowych (Gadu-Gadu, Tlen, Net Meeteng); - przeglądanie grup dyskusyjnych wraz z umieszczaniem postów na tychże grupach;

18 Temat: Zastosowanie TI do wymiany informacji. III. Punkt wyjścia: Wykorzystanie TI do wymiany różnego rodzaju informacji. 52. Wysyłanie plików protokół FTP 53. Wysyłanie grupy adresatów; 54. Listy dyskusyjne rozszerzenie posiadanych wiadomości; 64. umieli skonfigurować program do wysyłania plików za pomocą protokołu FTP; 65. umieli utworzyć grupy odbiorców w programie pocztowym; 66. umieli wysłać do określonej grupy; 67. potrafili korzystać z grup dyskusyjnych; 68. potrafili zakładać własne grupy dyskusyjne; 69. wiedzieli, w jaki sposób rozwijać wątki w grupach dyskusyjnych. 79. umiał skonfigurować program do przesyłania plików przy pomocy protokołu FTP (WS FTP, Total Commander) oraz połączyć się z odpowiednim serwerem i przesłać pliki; 80. umiał odpowiednio skonfigurować program pocztowy (Outlook Express, The Bat!); 81. potrafił samodzielnie stworzyć odpowiednie grupy odbiorców w programie pocztowym; 82. umiał wysyłać do określonej grupy odbiorców; 83. potrafił korzystać z grup dyskusyjnych; 84. umiał tworzyć własne grupy dyskusyjne; 85. potrafił rozwijać wątki w tych grupach. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad konfiguracji programów wykorzystywanych do przesyłania danych poprzez protokół FTP; - wysyłanie plików na określony serwer; - konfigurowanie programów obsługujących pocztę elektroniczną; - tworzenie grup odbiorców w programach obsługujących pocztę elektroniczną; - wysyłanie listów do określonej grupy adresatów - przeglądanie grup dyskusyjnych wraz z umieszczaniem postów na tychże grupach; - omówienie zasad tworzenia własnych grup dyskusyjnych; - rozwijanie wątków we własnych grupach dyskusyjnych.

19 Temat: Korzystanie z nowoczesnych e-form. III. Punkt wyjścia: Korzystanie z usług elektronicznych. 55. Bank elektroniczny; 56. Podpis elektroniczny; 57. E-nauka i e-praca; 58. Zakupy i aukcje w Internecie. 70. znali działanie e-banku; 71. umieli opisać zabezpieczenie pieniędzy w e-banku; 72. wiedzieli, na czym polega podpis elektroniczny; 73. umieli wyjaśnić, co to jest e-nauka i e-praca; 74. wiedzieli, w jaki sposób dokonać zakupów w Internecie; 75. umieli uczestniczyć w aukcjach internetowych. 86. znał działanie banku elektronicznego; 87. umiał korzystać z podstawowych funkcji banków internetowych; 88. znał zasady zabezpieczenia transakcji elektronicznych (tokeny, hasła jednorazowe); 89. wiedział, na czym polega podpis elektroniczny; 90. znał ogólne zasady szyfrowania; 91. potrafił korzystać z różnych form nauki poprzez Internet; 92. umiał wyszukiwać oferty pracy w Internecie; 93. wiedział, na czym polega praca poprzez Internet; 94. potrafił dokonywać zakupów poprzez Internet; 95. wiedział, na czym polega uczestnictwo w aukcjach internetowych. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad działania banków internetowych; - omówienie podstawowych zasad działania tego typu banków; - zaznajomienie z zasadami zabezpieczania transakcji elektronicznych; - omówienie zasady podpisu elektronicznego; - omówienie ogólnych zasad szyfrowania wiadomości; - przedstawienie różnych form dokształcania poprzez Internet (m. in. studia); - wyszukiwanie ofert pracy przy pomocy Internetu; - omówienie różnych form pracy poprzez Internet; - zasady dokonywania zakupów poprzez Internet.; - uczestnictwo w aukcjach internetowych oraz różnica pomiędzy sklepami internetowymi a aukcjami; VII. Efektywność nauczania:

20 Temat: Wirtualne biblioteki. III. Punkt wyjścia: Korzystanie z zasobów wirtualnych bibliotek. 59. Wyszukiwanie dostępnych w sieci zasobów bibliotecznych; 60. Określenie listy bibliotek udostępniających swoje zasoby poprzez sieć; 61. Sposoby selekcji otrzymanych informacji; 62. Różnice i podobieństwa oraz plusy i minusy bibliotek tradycyjnych i bibliotek wirtualnych. 76. potrafili wyszukać w Internecie biblioteki udostępniające swoje zasoby poprzez sieć; 77. umieli utworzyć listę bibliotek udostępniających swoje zasoby poprzez sieć; 78. wiedzieli, w jaki sposób można wyselekcjonować otrzymane informacje; 79. umieli wymienić różnice i podobieństwa bibliotek tradycyjnych i bibliotek wirtualnych; 80. umieli wymienić plusy i minusy bibliotek tradycyjnych i bibliotek wirtualnych; 96. potrafił odszukać odpowiednią bibliotekę udostępniającą określone zasoby; 97. umiał stworzyć listę bibliotek udostępniających określone zasoby; 98. znał zasady korzystania z bibliotek wirtualnych; 99. wiedział, jakie są podstawowe różnice i podobieństwa bibliotek wirtualnych i tradycyjnych oraz będzie potrafił je wymienić; 100. potrafił wymienić plusy i minusy bibliotek wirtualnych i tradycyjnych. V. Metoda: dyskusja, ćwiczenia w grupach. - omówienie zasad wyszukiwania bibliotek wirtualnych; - omówienie zasad korzystania z bibliotek wirtualnych; - zaznajomienie z zasadami wyszukiwania określonych pozycji w bibliotekach wirtualnych; - omówienie podobieństw i różnic pomiędzy biblioteką tradycyjną a wirtualną; - omówienie plusów i minusów korzystania z biblioteki wirtualnej i tradycyjnej.

21 Temat: Internetowe strony wydawnictw prasowych jak powstaje współczesne czasopismo. III. Punkt wyjścia: Publikowanie informacji uzyskanych w wyniku wyszukiwania w Internecie; zasady składu gazety. 63. Etapy tworzenia czasopisma; 64. Oprogramowanie komputerowego przygotowywania publikacji do druku; 65. Przykłady profesjonalnego tworzenia czasopism. 81. potrafili wymienić podstawowe etapy tworzenia czasopisma; 82. umieli wymienić oprogramowanie stosowane w DTP (m. in. Picture Publisher); 83. znali podstawowe zasady pracy z programem tego typu; 84. potrafili stosować zasady DTP w edytorze tekstów 85. umieli utworzyć prosty szablon przystosowany do umieszczenia artykułów; 86. znali przykłady profesjonalnego tworzenia czasopism na podstawie informacji uzyskanych z witryn internetowych popularnych czasopism potrafił wymienić podstawowe etapy tworzenia czasopisma; 102. umiał wymienić oprogramowanie stosowane w DTP; 103. znał podstawowe zasady pracy z programem tego typu; 104. umiał stworzyć prosty szablon, przygotowany do umieszczenia artykułów; 105. potrafił stosować podstawowe zasady stosowane w DTP korzystając z edytora tekstów; 106. znał przykłady profesjonalnego tworzenia czasopism na podstawie informacji uzyskanych z witryn internetowych popularnych czasopism. V. Metoda: opis wspomagany przykładami, ćwiczenia w grupach. - omówienie etapów tworzenia współczesnego czasopisma; - przedstawienie najpopularniejszego oprogramowania stosowanego w DTP; - zaznajomienie z zasadami pracy podczas korzystania z programów tego typu; - praca z programem DTP; - omówienie zasad DTP podczas korzystania z edytora tekstów; - przedstawienie profesjonalnego tworzenia czasopism, wspomagane przykładami zaczerpniętymi z witryn internetowych popularnych czasopism. zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych ROZDZIAŁ 2. INTERNET Lekcja 5. Przeglądanie stron internetowych.................21 Lekcja 6. Wyszukiwanie informacji w internecie...............24 Lekcja 7. Gry w internecie...........................26

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7 Zastosowanie TI do wymiany informacji Technologia Informacyjna Lekcja 7 Komunikacja międzyludzka 1) Jakie są możliwe sposoby komunikowania się między ludźmi? 2) W jaki sposób można komunikować się poprzez

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podobieństwa pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. 4.Podaj różnice pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji.

3. Podaj podobieństwa pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. 4.Podaj różnice pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. Zagadnienia do powtórzenia z Technologii Informacyjnej 1. Informatyka obejmuje: a) teorie informatyczne b) systemy informatyczne, w tym programowanie c) budowę i działanie komputera d) zastosowanie metod

Bardziej szczegółowo

Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym.

Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie elementów graficznych do urozmaicenia dokumentu tekstowego. 1. Elementy graficzne umieszczane w dokumentach tekstowych;

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci komputerowe.

Temat: Sieci komputerowe. Temat: Sieci komputerowe. 1. Sieć to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany informacji. 2. Rodzaje sieci (ze względu na sposób komunikacji) a) sieci kablowe b) sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA KLASA II GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA KLASA II GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU INFORMATYKA KLASA II GIMNAZJUM I rok nauki 36 godzin Lp Temat lekcji Zakres materiału Regulamin szkolnej pracowni komputerowej, przedmiotowy system oceniania z przedmiotu informatyka

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić zagrożenia czyhające na dane; podać definicję pojęć: phishing, pharning, spyware, adware, trojan, wirus;

Scenariusz lekcji. wymienić zagrożenia czyhające na dane; podać definicję pojęć: phishing, pharning, spyware, adware, trojan, wirus; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Bezpieczeństwo informacji 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wymienić zagrożenia czyhające na dane; podać definicję pojęć: phishing, pharning, spyware, adware,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej. Klik-Plik 376/2011 Plan wynikowy- zajęcia komputerowe. Klasa 5 Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Anna Kijo REDAGUJEMY Cele kształcenia i wychowania: doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Załącznik nr 3 Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Oprogramowanie Biurowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?...

WIADOMOŚCI WSTĘPNE. Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! W jaki sposób odbywa się logowanie użytkownika do sieci?... Rozdział 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Zanim przystąpisz do wykonywania ćwiczeń! 1. Sprawdź, czy komputer, którym się posługujesz: ma zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows w wersji 98 lub późniejszej;

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Usługi w sieciach informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Rodzaje sieci LAN Lokalna Sieć Komputerowa MAN Metropolitalna Sieć Komputerowa WAN Rozległa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra [1+ 2] Ocena dobra [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra [1+ 2] Ocena dobra [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA I I PÓŁROCZE - zna i przestrzega regulaminu pracowni - potrafi zalogować się do sieci - potrafi wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). - Wyświetlić zawartość dowolnego folderu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Lp. Proponowany szczegółowy materiał nauczania Ilość godzin Środki dydaktyczne

Lp. Proponowany szczegółowy materiał nauczania Ilość godzin Środki dydaktyczne Autor Krzysztof Mincewicz I rok nauki Lp. Proponowany szczegółowy materiał nauczania Ilość godzin Środki dydaktyczne 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02. Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.00-30-0234/15 1. INFORMACJA: a. Pojęcia związane z Internetem i. podstawowe

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Komputer i grafika komputerowa

Komputer i grafika komputerowa Komputer i grafika komputerowa Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki w klasie 1 wynikające z realizowanego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum

INFORMATYKA wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum niedostateczną, gdy nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie; nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1

INFORMATYKA dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1 INFORMATYKA dla gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1 1 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Outlook.

Scenariusz lekcji. program do obsługi poczty elektronicznej np. Microsoft Outlook. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Wysyłanie listów pocztą elektroniczną 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe pojęcia związane z pocztą elektroniczną; opisać budowę okna programu

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 Dla kogo jest przeznaczona książka? 10 Komputer, smartfon, tablet 11 Jaką

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo