Temat: Czym zajmuje się TI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Czym zajmuje się TI?"

Transkrypt

1 Temat: Czym zajmuje się TI? II. Punkt wyjścia: Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zależności stosowanych w technologii informacyjnej. III. Cele zajęć: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w technologii informacyjnej. 2. Różnica pomiędzy technologią informacyjną a informatyką. 3. Zakres technologii informacyjnej. 1. znali zakres technologii informacyjnej; 2. wiedzieli, jaka jest różnica pomiędzy technologią informacyjną a informatyką; 3. wiedzieli, jakie zastosowanie ma technologia informacyjna; 4. znali podstawowe pojęcia technologii informacyjnej. 1. potrafił określić zakres technologii informacyjnej; 2. umiał porównać technologię informacyjną z informatyką; 3. potrafił wymienić podstawowe definicje technologii informacyjnej; 4. umiał określić zastosowanie technologii informacyjnej w codziennym życiu. IV. Metoda: wykład, dyskusja. V. Tok zajęć: - przedstawienie podstawowych informacji dotyczących technologii informacyjnej; - omówienie zakresu stosowania technologii informacyjnej w codziennym życiu; - omówienie zasadniczych różnic pomiędzy technologią informacyjną a informatyką; - przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu technologii informacyjnej. VI. Efektywność nauczania: posiadanych informacji z zakresu informatyki na poziomie gimnazjum.

2 Temat: Komputer jako narzędzie pracy a nasze zdrowie. III. Punkt wyjścia: Wyjaśnienie podstawowych zasad korzystania z komputera bhp pracy na stanowisku komputerowym. 1. Wyjaśnienie podstawowych zasad bhp dotyczących pracy na stanowisku komputerowym; 2. Określenie zasad pracy przy na stanowisku komputerowym; 3. Omówienie ogólnych zasad doboru sprzętu komputerowego zapewniającego bezpieczną pracę przy komputerze; 4. Zapoznanie z Regulaminem Pracowni Komputerowej 5. znali podstawowe zasady bhp dotyczące pracy na stanowisku komputerowym; 6. wiedzieli w jaki sposób zorganizować sobie stanowisko pracy podczas lekcji technologii informacyjnej; 7. znali zasady doboru sprzętu komputerowego gwarantującego bezpieczną pracę; 8. znali Regulamin Pracowni Komputerowej. 5. potrafił określić zakres podstawowych zasad bhp stosowanych podczas lekcji z przedmiotu technologia informacyjna; 6. umiał zorganizować sobie stanowisko pracy pod kątem własnych zapotrzebowań podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna; 7. potrafił wymienić podstawowe zasady doboru sprzętu komputerowego gwarantującego bezpieczną pracę przy komputerze; 8. znał Regulamin Pracowni Komputerowej. V. Metoda: wykład, dyskusja. - przedstawienie podstawowych zasad bhp podczas pracy na stanowisku komputerowym; - wyjaśnienie pojęcia ergonomia i omówienie ergonomicznych zasad pracy na stanowisku komputerowym; - omówienie zasad doboru sprzętu gwarantującego ergonomiczną pracę przy komputerze - przedstawienie i omówienie Regulaminu Pracowni Komputerowej. zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

3 Temat: Klasyfikacja źródeł informacji.. III. Punkt wyjścia: Próba klasyfikacji różnych źródeł informacji; podstawowe podziały źródeł informacji; zasady selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł; umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji. 5. Próba klasyfikacji różnych źródeł informacji; 6. Podstawowe podziały źródeł informacji; 7. zasady selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł; 8. Zasady umiejętnego wykorzystywania różnych źródeł informacji. 9. znali klasyfikację źródeł informacji; 10. wiedzieli dlaczego stosuje się klasyfikowanie źródeł informacji; 11. znali podstawowy podział źródeł informacji; 12. wiedzieli dlaczego selekcjonuje się informacje i w jaki sposób tego dokonać; 13. wiedzieli w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji. 9. potrafił sklasyfikować źródła informacji na tradycyjne i nowej generacji oraz będzie umiał opisać te źródła; 10. wiedział dlaczego stosuje się klasyfikację źródeł informacji; 11. umiał dokonać podziału źródeł informacji na dokumentalne i niedokumentalne wraz z ich opisem; 12. potrafił dokonać podstawowej selekcji otrzymywanych informacji; 13. wiedział w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji, a w szczególności z Internetu. V. Metoda: wykład, dyskusja. - przedstawienie i omówienie podstawowej klasyfikacji źródeł informacji; - przedstawienie i omówienie podstawowego podziału źródeł informacji; - omówienie zasad selekcji otrzymywanych informacji; - przedstawienie i omówienie umiejętnego wykorzystania otrzymanych i wyselekcjonowanych informacji pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na informacje otrzymywane poprzez Internet.

4 Temat: Rozwój źródeł informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie rozwoju różnych źródeł informacji. 9. omówienie różnych źródeł informacji; 10. Omówienie rozwoju i ewaluacji poszczególnych źródeł informacji; 11. Zasady wykorzystywania różnych źródeł informacji. 14. znali klasyfikację źródeł informacji; 15. znali rodzaje źródeł informacji wraz z ich aktualnym zastosowaniem; 16. wiedzieli w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji. 14. wiedział dlaczego stosuje się klasyfikację źródeł informacji; 15. umiał dokonać podziału źródeł informacji według zadanego kryterium na dokumentalne i niedokumentalne wraz z ich szczegółowym opisem; 16. wiedział w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji, a w szczególności z Internetu. V. Metoda: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowego podziału źródeł informacji; - przedstawienie i omówienie umiejętnego wykorzystania otrzymanych i wyselekcjonowanych informacji pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na informacje otrzymywane poprzez Internet.

5 Temat : Rozwój metod przekazywania informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie rozwoju różnych metod przekazywania informacji. 12. omówienie różnych metod przekazywania informacji; 13. Omówienie rozwoju i ewaluacji poszczególnych metod przekazywania informacji; 14. zasady stosowania poszczególnych metod przekazywania informacji; 15. Zasady umiejętnego wykorzystywania różnych metod przekazywania informacji; 16. Książki elektroniczne e-booki; 17. Systemy komunikacji trzeciej generacji. 17. znali klasyfikację metod przekazywania informacji; 18. znali poszczególne metody przekazywania informacji wraz z ich aktualnym zastosowaniem; 19. znali podstawowe zastosowanie poszczególnych metod przekazywania informacji; 20. wiedzieli w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych metod przekazywania informacji; 21. umieli skorzystać z elektronicznych wersji książek (e-booki); 22. wiedzieli do czego służy WAP. 17. wiedział dlaczego stosuje się klasyfikację metod przekazywania informacji; 18. umiał dokonać podziału metod przekazywania informacji na tradycyjne i cyfrowe wraz z ich szczegółowym opisem; 19. wiedział w jaki sposób umiejętnie korzystać z różnych metod przekazywania informacji, a w szczególności z Internetu; 20. umiał skorzystać z książek w wersji elektronicznej; 21. wiedział, gdzie możemy znaleźć książki elektroniczne; 22. potrafił wyjaśnić zasadę działania usługi WAP. V. Metoda: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowego podziału metod przekazywania informacji; - omówienie zastosowania poszczególnych metod przekazywania informacji; - przedstawienie i omówienie umiejętnego wykorzystania otrzymanych i wyselekcjonowanych informacji pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym naciskiem na informacje otrzymywane poprzez Internet oraz metody tradycyjnego i cyfrowego dalszego przekazywania otrzymanych w ten sposób informacji; - przedstawienie zasad korzystania z elektronicznych wersji książek; - omówienie zasad działania protokołu WAP.

6 Temat: Prawne aspekty korzystania z różnych źródeł informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie prawnych aspektów korzystania z różnych źródeł informacji prawo autorskie. 18. Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących prawnych aspektów korzystania z różnych źródeł informacji; 19. Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe; 20. Praktyczne zastosowanie określonych aktów prawnych podczas korzystania z Internetu. 23. znali podstawowe pojęcia związane z prawem obejmującym technologię informacyjną; 24. wiedzieli jakie grożą konsekwencje karne za przestępstwa komputerowe; 25. wiedzieli jakie zastosowanie mają określone akty prawne w Internecie; 26. znali ogólne zasady netykiety internetowej. 23. znał pojęcia: prawo autorskie; licencja, rodzaje licencji; multimedia; produkty internetowe; 24. wiedział jakie konsekwencje karne grożą za złamanie prawa zarówno w Internecie jaki i za korzystanie z nielegalnego oprogramowania; 25. potrafił wymienić najczęstsze przestępstwa komputerowe; 26. umiał ochronić komputer przed atakami hakerów oraz zawirusowaniem; 27. wiedział jak ochraniać własne strony WWW; 28. znał, co nie podlega prawu autorskiemu; 29. wiedział, co to jest prawo przedruku i prawo cytatu. V. Metoda: wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć; - przedstawienie kar grożących za złamanie prawa podczas korzystania z komputera i Internetu; - omówienie najczęściej występujących przestępstw komputerowych; - przedstawienie sposobów ochrony zasobów komputerowych przed atakami z zewnątrz oraz przed wirusami komputerowymi; - omówienie zasad ochrony stron WWW; - przedstawienie szczególnych przypadków, gdy oprogramowanie nie podlega prawu autorskiemu; - omówienie zasad przedruku i cytowania.

7 Temat: Internet jako ocean informacji. III. Punkt wyjścia: Omówienie podstawowych usług internetowych; przeglądanie stron WWW. 21. Przedstawienie podstawowych pojęć; 22. Podstawowe usługi internetowe; 23. Struktura witryn internetowych; 24. Właściwości adresów internetowych; 25. Przeglądarki internetowe; 26. Zasady korzystania z przeglądarek. 27. znali podstawowe pojęcia związane z siecią komputerową Internet; 28. wiedzieli, jakie są dostępne usługi internetowe oraz w jaki sposób można z nich korzystać; 29. znali strukturę witryn internetowych; 30. znali właściwości adresów internetowych; 31. umieli obsługiwać najpopularniejsze przeglądarki internetowe; 32. znali zasady korzystania i konfiguracji tych przeglądarek. 30. znał podstawowe pojęcia związane z Internetem; 31. znał podstawowe usługi internetowe ( , e-business, sklepy internetowe, wyszukiwarki, chat, gry, multimedia, FTP, rezerwacje, aukcje, itp.); 32. potrafił skorzystać z najczęściej oferowanych usług internetowych; 33. znał strukturę witryny internetowej; 34. wiedział, co oznaczają poszczególne człony adresu internetowego; 35. potrafił poprawnie wpisać adresy internetowe; 36. znał najpopularniejsze przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera); 37. umiał obsługiwać najpopularniejsze przeglądarki internetowe; 38. potrafił dostosować i rozszerzyć funkcjonalność najpopularniejszych przeglądarek. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć; - przedstawienie podstawowych usług internetowych wraz z ich zastosowaniem; - omówienie zasad korzystania z podstawowych usług internetowych; - przedstawienie struktury witryn internetowych (m. in. omówienie różnicy pomiędzy portalem a vortalem); - omówienie struktury adresów internetowych (również adresy IP i serwery DNS); - zasady poprawnego wpisywania adresów internetowych; - przedstawienie alternatywnych sposobów wpisywania adresów internetowych; - przedstawienie najbardziej popularnych przeglądarek internetowych wraz z ich opisem i porównaniem; - omówienie i przedstawienie zasad korzystania z przeglądarek;

8 VII. - przedstawienie sposobów rozszerzenia funkcjonalności każdej z przeglądarek (zarówno w zakresie podstawowym, jak również przy pomocy dodatkowego oprogramowania typu freeware). Efektywność nauczania:

9 Temat: Metody wyszukiwania informacji w Internecie. III. Punkt wyjścia: Omówienie metod wyszukiwania informacji w Internecie. 27. Przedstawienie podstawowych pojęć; 28. Metody wyszukiwania informacji informacje ogólne; 29. Portale, wyszukiwarki; 30. Praktyczne podejście do zasad wyszukiwania operatory logiczne; 31. Różnice pomiędzy wyszukiwarką a katalogiem stron internetowych; 32. Przeglądanie stron w trybie offline. 33. znali podstawowe pojęcia związane z zasadami wyszukiwania informacji w Internecie; 34. wiedzieli na czym polega wyszukiwanie poprzez portal, poprzez wyszukiwarkę online oraz poprzez autonomiczną wyszukiwarkę zainstalowaną na dysku twardym komputera; 35. znali podstawowe metody wyszukiwania przy użyciu operatorów logicznych oraz odpowiednio sformułowanych słów kluczowych; 36. potrafili wyjaśnić różnicę pomiędzy wyszukiwaniem poprzez portal a wyszukiwaniem poprzez katalog stron internetowych; 37. umieli zachowywać na dysku twardym komputera i przeglądać strony WWW w trybie offline. 39. znał podstawowe pojęcia związane z wyszukiwaniem informacji przy użyciu zasobów sieci Internet; 40. wiedział, jaka jest różnica pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik); 41. znał podstawowe operatory logiczne (AND, OR, NOT, +, -, ); 42. potrafił skorzystać z najczęściej stosowanych operatorów logicznych w celu zawężenia obszaru wyszukiwania określonych informacji; 43. umiał wyjaśnić różnicę pomiędzy wyszukiwaniem przez portal a wyszukiwaniem poprzez katalog stron internetowych; 44. potrafił poprawnie zapisać stronę WWW na dysku twardym w celu jej późniejszego wyświetlenia w trybie offline; 45. umiał przeglądać strony w trybie offline. V. Metoda: dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć; - przedstawienie podstawowych różnic pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik);

10 VII. - omówienie zasad korzystania z podstawowych operatorów logicznych; - przedstawienie różnicy pomiędzy wyszukiwaniem przez portal a wyszukiwaniem poprzez katalog stron internetowych; - przedstawienie sposobów zapisywania stron WWW na dysku twardym w celu ich późniejszego wyświetlenia w trybie offline; - omówienie sposobów przeglądania stron w trybie offline; Efektywność nauczania:

11 Temat: Sposoby zawężania obszaru poszukiwań. III. Punkt wyjścia: Omówienie sposobów zawężania obszaru poszukiwań. 33. Przedstawienie podstawowych pojęć; 34. Metody wyszukiwania informacji informacje szczegółowe; 35. Praktyczne podejście do zasad wyszukiwania operatory logiczne rozwinięcie tematyki; 36. Zasady wyszukiwania w internetowych zasobach list dyskusyjnych; 37. Omówienie zagadnienia dotyczącego zasobów tzw. głębokiego Internetu. 38. znali pojęcia związane z zasadami wyszukiwania informacji w Internecie; 39. wiedzieli, na czym polega wyszukiwanie szczegółowe poprzez portale i wyszukiwarki; 40. potrafili określić różnice występujące w wynikach wyszukiwań w przypadku wyszukiwania przy pomocy wyszukiwarki i portalu; 41. umieli biegle stosować operatory logiczne podczas wyszukiwania określonych informacji; 42. umieli korzystać z wyszukiwania informacji na forach list dyskusyjnych; 43. znali, na czym polega wyszukiwanie w tzw. głębokim Internecie. 46. znał pojęcia związane z wyszukiwaniem informacji przy użyciu zasobów sieci Internet; 47. wiedział, jaka jest różnica pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik); 48. potrafił określić różnice występujące w wynikach wyszukiwań w przypadku wyszukiwania przy pomocy wyszukiwarki i portalu; 49. potrafił biegle stosować operatory logiczne podczas wyszukiwania określonych informacji; 50. umiał korzystać z wyszukiwania informacji na forach list dyskusyjnych; 51. wiedział, na czym polega wyszukiwanie w tzw. głębokim Internecie. V. Metoda: dyskusja, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie pojęć; - przedstawienie szczegółowych różnic pomiędzy wyszukiwarką umieszczoną w portalach internetowych (Wirtualna Polska, Onet, Interia), wyszukiwarką wyspecjalizowaną dostępną w trybie on-line (Google, Altavista, Yahoo!) i wyszukiwarką instalowaną na dysku twardym komputera (Copernik); - określenie różnic w wynikach wyszukiwań przy użyciu portali i przy użyciu wyszukiwarki; - przeprowadzenie ćwiczeń z wyszukiwania określonych informacji przy użyciu operatorów logicznych;

12 VII. - omówienie sposobów wyszukiwania informacji przy użyciu list dyskusyjnych; - omówienie problematyki tzw. głębokiego Internetu ; - przedstawienie sposobów wyszukiwania informacji w tzw. głębokim Internecie. Efektywność nauczania:

13 Temat: Zasady korzystania z poczty elektronicznej. III. Punkt wyjścia: Korzystanie z poczty elektronicznej. 38. Przedstawienie podstawowych pojęć; 39. Odbieranie listów ; 40. Wysyłanie listów ; 41. Prywatność poczty elektronicznej 44. znali pojęcia związane z pocztą elektroniczną; 45. umieli założyć konto poczty elektronicznej na wybranym serwerze; 46. wiedzieli, w jakim formacie wysyłać listy (zwykły tekst, HTML); 47. wiedzieli, co zawiera nagłówek odebranej wiadomości; 48. wiedzieli, jak zapamiętać ważne listy; 49. umieli stworzyć kopię wysyłanego listu; 50. umieli zadbać o prywatność korespondencji. 52. znał pojęcia związane z pocztą elektroniczną; 53. potrafił samodzielnie założyć konto poczty elektronicznej na dowolnie wybranym serwerze; 54. znał, w jakim formacie można wysyłać pocztę elektroniczną 55. potrafił zastosować różne formaty podczas wysyłania poczty elektronicznej; 56. umiał szczegółowo opisać, co zawiera nagłówek otrzymanej wiadomości; 57. potrafił zapamiętać szczególnie ważne listy ; 58. potrafił stworzyć kopię wysyłanego listu; 59. stosował zasady ochrony prywatności korespondencji. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie i omówienie pojęć; - szczegółowe omówienie zasad zakładania kont poczty elektronicznej oraz założene takiego konta (darmowe serwery Interia, Wirtualna Polska oraz Onet) - przedstawienie różnych formatów listów ; - omówienie budowy nagłówka otrzymanej wiadomości; - sposoby zapamiętywania szczególnie ważnych wiadomości; - przedstawienie sposobów tworzenia kopii wysyłanych listów; - omówienie zasad poufności korespondencji (protokoły SSL, kodowanie)

14 Temat: Sposoby redagowania listów . III. Punkt wyjścia: Sposoby redagowania listów Zasady odpowiadania na listy; 43. Rodzaje dołączanych plików; 44. Wysyłanie listów z zachowaniem odpowiednich wzorców; 51. znali zasady odpowiedniego redagowania listów; 52. umieli utworzyć o odpowiedniej treści zarówno do firmy jak i do osoby prywatnej; 53. potrafili dołączyć do listu załączniki różnych rodzajów; 54. umieli dostosować zawartość listu do osiągnięcia określonych celów. 60. znał zasady odpowiedniego redagowania listów; 61. potrafił samodzielnie zredagować do firmy, instytucji naukowej oraz do osoby prywatnej; 62. umiał dołączyć do listu elektronicznego odpowiedni plik załącznika; 63. potrafił dostosować treść listu do osiągnięcia określonego celu. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad odpowiedniego redagowania listów ; - wspólne tworzenie listów do firmy (podanie o pracę), instytucji naukowej (zapytanie z prośbą o odpowiedź na określony temat) oraz do osoby prywatnej (tematyka dowolna); - dołączanie do listów plików załącznika w różnych formatach; - omówienie zasad doboru treści listu do uzyskania określonych celów;

15 Temat: Sposoby komunikowania się z wykorzystaniem TI wprowadzenie. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji do szybkiej wymiany informacji. 45. Wysyłanie SMS z Internetu; 46. Prowadzenie rozmów na żywo w Internecie; 47. Listy dyskusyjne - zastosowanie; 48. Wideokonferencje. 55. wiedzieli, jak wysyłać SMS za pomocą bramek SMS; 56. wiedzieli, jak utworzyć i wysłać go do telefonu komórkowego (o ile będzie istniała taka możliwość warunek posiadanie odpowiedniego telefonu komórkowego); 57. wiedzieli, jak przeprowadzać rozmowy przy użyciu czatu, IRC oraz komunikatorów; 58. wiedzieli, jak korzystać z grup dyskusyjnych; 59. wiedzieli, do czego służą wideokonferencje. 64. wiedział, jak wysyłać SMS za pomocą bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; 65. wiedział, jak wysyłać SMS z telefonu komórkowego na adres ; 66. wiedział, jak wysłać na telefon komórkowy; 67. wiedział, jak korzystać z czatów oraz IRC; 68. wiedział, jak zainstalować samodzielnie komunikator internetowy, zalogować się i przeprowadzić rozmowę przy użyciu tego komunikatora; 69. wiedział, jak odnaleźć odpowiednią grupę dyskusyjną; 70. wiedział, jak odszukać na niej interesujące go informacje oraz umieścić posty na tej grupie dyskusyjnej; 71. potrafił określić, do czego służą wideokonferencje. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad wysyłania SMS przy użyciu bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; - przedstawienie zasad SMS z telefonu komórkowego na adres ; - przedstawienie zasad i na telefon komórkowy; - przedstawienie zasad korzystania z czatów (Onet Czat), IRC (#pleszew); - przedstawienie zasad instalacji, konfiguracja i korzystania z komunikatorów internetowych (Gadu-Gadu, Tlen, Net Meeteng); - przedstawienie zasad przeglądania grup dyskusyjnych oraz z umieszczania postów na tychże grupach; - omówienie zasad wykorzystywania wideokonferencji oraz z ich zastosowania w dużych firmach;

16 VII. Efektywność nauczania:

17 Temat: Rozmowy i dyskusje w Internecie ćwiczenia praktyczne. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji do szybkiej wymiany informacji. 49. Wysyłanie SMS z Internetu; 50. Prowadzenie rozmów na żywo w Internecie; 51. Listy dyskusyjne - zastosowanie; 60. umieli wysyłać SMS za pomocą bramek SMS; 61. umieli utworzyć i wysłać go do telefonu komórkowego (o ile będzie istniała taka możliwość warunek posiadanie odpowiedniego telefonu komórkowego); 62. umieli przeprowadzać rozmowy przy użyciu czatu, IRC oraz komunikatorów; 63. potrafili korzystać z grup dyskusyjnych; 72. umiał wysyłać SMS za pomocą bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; 73. potrafił samodzielnie wysyłać SMS z telefonu komórkowego na adres ; 74. umiał samodzielnie wysłać na telefon komórkowy; 75. potrafił korzystać z czatów oraz IRC; 76. umiał zainstalować samodzielnie komunikator internetowy, zalogować się i przeprowadzić rozmowę przy użyciu tego komunikatora; 77. potrafił odnaleźć odpowiednią grupę dyskusyjną; 78. umiał odszukać na niej interesujące go informacje oraz umieścić posty na tej grupie dyskusyjnej; V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad wysyłania SMS przy użyciu bramek SMS różnych operatorów sieci komórkowych; - wysyłanie SMS z telefonu komórkowego na adres ; - wysyłanie i na telefon komórkowy; - korzystanie z czatów (Onet Czat), IRC (#pleszew); - instalacja, konfiguracja i korzystanie z komunikatorów internetowych (Gadu-Gadu, Tlen, Net Meeteng); - przeglądanie grup dyskusyjnych wraz z umieszczaniem postów na tychże grupach;

18 Temat: Zastosowanie TI do wymiany informacji. III. Punkt wyjścia: Wykorzystanie TI do wymiany różnego rodzaju informacji. 52. Wysyłanie plików protokół FTP 53. Wysyłanie grupy adresatów; 54. Listy dyskusyjne rozszerzenie posiadanych wiadomości; 64. umieli skonfigurować program do wysyłania plików za pomocą protokołu FTP; 65. umieli utworzyć grupy odbiorców w programie pocztowym; 66. umieli wysłać do określonej grupy; 67. potrafili korzystać z grup dyskusyjnych; 68. potrafili zakładać własne grupy dyskusyjne; 69. wiedzieli, w jaki sposób rozwijać wątki w grupach dyskusyjnych. 79. umiał skonfigurować program do przesyłania plików przy pomocy protokołu FTP (WS FTP, Total Commander) oraz połączyć się z odpowiednim serwerem i przesłać pliki; 80. umiał odpowiednio skonfigurować program pocztowy (Outlook Express, The Bat!); 81. potrafił samodzielnie stworzyć odpowiednie grupy odbiorców w programie pocztowym; 82. umiał wysyłać do określonej grupy odbiorców; 83. potrafił korzystać z grup dyskusyjnych; 84. umiał tworzyć własne grupy dyskusyjne; 85. potrafił rozwijać wątki w tych grupach. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad konfiguracji programów wykorzystywanych do przesyłania danych poprzez protokół FTP; - wysyłanie plików na określony serwer; - konfigurowanie programów obsługujących pocztę elektroniczną; - tworzenie grup odbiorców w programach obsługujących pocztę elektroniczną; - wysyłanie listów do określonej grupy adresatów - przeglądanie grup dyskusyjnych wraz z umieszczaniem postów na tychże grupach; - omówienie zasad tworzenia własnych grup dyskusyjnych; - rozwijanie wątków we własnych grupach dyskusyjnych.

19 Temat: Korzystanie z nowoczesnych e-form. III. Punkt wyjścia: Korzystanie z usług elektronicznych. 55. Bank elektroniczny; 56. Podpis elektroniczny; 57. E-nauka i e-praca; 58. Zakupy i aukcje w Internecie. 70. znali działanie e-banku; 71. umieli opisać zabezpieczenie pieniędzy w e-banku; 72. wiedzieli, na czym polega podpis elektroniczny; 73. umieli wyjaśnić, co to jest e-nauka i e-praca; 74. wiedzieli, w jaki sposób dokonać zakupów w Internecie; 75. umieli uczestniczyć w aukcjach internetowych. 86. znał działanie banku elektronicznego; 87. umiał korzystać z podstawowych funkcji banków internetowych; 88. znał zasady zabezpieczenia transakcji elektronicznych (tokeny, hasła jednorazowe); 89. wiedział, na czym polega podpis elektroniczny; 90. znał ogólne zasady szyfrowania; 91. potrafił korzystać z różnych form nauki poprzez Internet; 92. umiał wyszukiwać oferty pracy w Internecie; 93. wiedział, na czym polega praca poprzez Internet; 94. potrafił dokonywać zakupów poprzez Internet; 95. wiedział, na czym polega uczestnictwo w aukcjach internetowych. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad działania banków internetowych; - omówienie podstawowych zasad działania tego typu banków; - zaznajomienie z zasadami zabezpieczania transakcji elektronicznych; - omówienie zasady podpisu elektronicznego; - omówienie ogólnych zasad szyfrowania wiadomości; - przedstawienie różnych form dokształcania poprzez Internet (m. in. studia); - wyszukiwanie ofert pracy przy pomocy Internetu; - omówienie różnych form pracy poprzez Internet; - zasady dokonywania zakupów poprzez Internet.; - uczestnictwo w aukcjach internetowych oraz różnica pomiędzy sklepami internetowymi a aukcjami; VII. Efektywność nauczania:

20 Temat: Wirtualne biblioteki. III. Punkt wyjścia: Korzystanie z zasobów wirtualnych bibliotek. 59. Wyszukiwanie dostępnych w sieci zasobów bibliotecznych; 60. Określenie listy bibliotek udostępniających swoje zasoby poprzez sieć; 61. Sposoby selekcji otrzymanych informacji; 62. Różnice i podobieństwa oraz plusy i minusy bibliotek tradycyjnych i bibliotek wirtualnych. 76. potrafili wyszukać w Internecie biblioteki udostępniające swoje zasoby poprzez sieć; 77. umieli utworzyć listę bibliotek udostępniających swoje zasoby poprzez sieć; 78. wiedzieli, w jaki sposób można wyselekcjonować otrzymane informacje; 79. umieli wymienić różnice i podobieństwa bibliotek tradycyjnych i bibliotek wirtualnych; 80. umieli wymienić plusy i minusy bibliotek tradycyjnych i bibliotek wirtualnych; 96. potrafił odszukać odpowiednią bibliotekę udostępniającą określone zasoby; 97. umiał stworzyć listę bibliotek udostępniających określone zasoby; 98. znał zasady korzystania z bibliotek wirtualnych; 99. wiedział, jakie są podstawowe różnice i podobieństwa bibliotek wirtualnych i tradycyjnych oraz będzie potrafił je wymienić; 100. potrafił wymienić plusy i minusy bibliotek wirtualnych i tradycyjnych. V. Metoda: dyskusja, ćwiczenia w grupach. - omówienie zasad wyszukiwania bibliotek wirtualnych; - omówienie zasad korzystania z bibliotek wirtualnych; - zaznajomienie z zasadami wyszukiwania określonych pozycji w bibliotekach wirtualnych; - omówienie podobieństw i różnic pomiędzy biblioteką tradycyjną a wirtualną; - omówienie plusów i minusów korzystania z biblioteki wirtualnej i tradycyjnej.

21 Temat: Internetowe strony wydawnictw prasowych jak powstaje współczesne czasopismo. III. Punkt wyjścia: Publikowanie informacji uzyskanych w wyniku wyszukiwania w Internecie; zasady składu gazety. 63. Etapy tworzenia czasopisma; 64. Oprogramowanie komputerowego przygotowywania publikacji do druku; 65. Przykłady profesjonalnego tworzenia czasopism. 81. potrafili wymienić podstawowe etapy tworzenia czasopisma; 82. umieli wymienić oprogramowanie stosowane w DTP (m. in. Picture Publisher); 83. znali podstawowe zasady pracy z programem tego typu; 84. potrafili stosować zasady DTP w edytorze tekstów 85. umieli utworzyć prosty szablon przystosowany do umieszczenia artykułów; 86. znali przykłady profesjonalnego tworzenia czasopism na podstawie informacji uzyskanych z witryn internetowych popularnych czasopism potrafił wymienić podstawowe etapy tworzenia czasopisma; 102. umiał wymienić oprogramowanie stosowane w DTP; 103. znał podstawowe zasady pracy z programem tego typu; 104. umiał stworzyć prosty szablon, przygotowany do umieszczenia artykułów; 105. potrafił stosować podstawowe zasady stosowane w DTP korzystając z edytora tekstów; 106. znał przykłady profesjonalnego tworzenia czasopism na podstawie informacji uzyskanych z witryn internetowych popularnych czasopism. V. Metoda: opis wspomagany przykładami, ćwiczenia w grupach. - omówienie etapów tworzenia współczesnego czasopisma; - przedstawienie najpopularniejszego oprogramowania stosowanego w DTP; - zaznajomienie z zasadami pracy podczas korzystania z programów tego typu; - praca z programem DTP; - omówienie zasad DTP podczas korzystania z edytora tekstów; - przedstawienie profesjonalnego tworzenia czasopism, wspomagane przykładami zaczerpniętymi z witryn internetowych popularnych czasopism. zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo