Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu"

Transkrypt

1 Rozwój technologii ICT a nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-zdrowiu Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ, Warszawa 1 i

2 Plan prezentacji 1. Technologie ICT, od.do SOA 2. Od SOA do Claud Computingu Uwarunkowania technologiczne Uwarunkowania globalne i ekonomiczne 3. Co będzie po SOA i Cloud Computing? 4. Czy technologie decydują o sukcesie projektów? 5. Wnioski. 2 02

3 3 Droga do SOA

4 Zastosowanie SOA HIS a System Analityczno-Sprawozdawczy Portal Szpitala Raporty Analizy Obieg Dokumentów, HelpDesk Hurtownia danych Platforma integracyjna Zasilanie hurtowni danych Zlecanie badań laboratoryjnych Przekazywanie wyników badań 4 Patolog Wyposażenie GM ST Infomedica szara i biała RUM Lab. analit. Lab. mikro.

5 5 Wady i uciążliwości eksploatowanych rozwiązań ICT w ochronie zdrowia Duże koszty utrzymania i niedostateczna jakość serwisu Aplikacje końcowego użytkownika o bardzo zróżnicowanym interfejsie i funkcjonalności duża liczba dostawców-brak standardów Duże koszty rozbudowy, integracji i modernizacji Brak właściwego bezpieczeństwa, niezawodności systemów i przechowywania danych Przeważają systemy informatyczne nad systemami informacyjnymi, które wspomagałaby procesy biznesowe w sposób mierzalny ilościowo

6 SOA prekursor Cloud Computing Systemy rozproszone jak integrować? Dwuwarstwowa architektura klient-sever Trójwarstwowa architektura zawierająca pośrednią warstwę logiki biznesowej Architektury n-warstwowe charakterystyczna dla aplikacji internetowych wykorzystujące dodatkowe usługi Silne sprzężenie (klastrowe) aplikacji przetwarzające równolegle Architektura P2P (peer to peer), w której nie występuje pojedyńczy punk podatności na awarię 6

7 SaaS- Oprogramowanie jako usługa (P1) PaaS Platforma jako usługa (P1) IaaS Infrastruktura jako usługa (P1) Serwis 7

8 8

9 Prognozy dotyczące ewolucji chmury Chmura będzie tańsza bardziej niezawodna, prostsza w użyciu Firmy, które na nią przejdą będzie to dla nich motor wzrostu Koszty dostawców chmury będą równe 25% kosztów własnych centrów danych Megacentra danych ok r będą posiadały ok. 500 tys serwerów Zacznie dominować oprogramowanie open source Liderzy wypracują pragmatyczne standardy Pojawi się standard dla chmury Rząd amerykański będzie jedną z głównych firm w chmurze Model SaaS będzie miał coraz więcej zwolenników 9 Wg. Artur Meteos i Jothy Rosenberd The Cloud at Your Service 2011

10 Prognozy dotyczące ewolucji chmury Megacenta danych w chmurze w 2020 roku będą składały się z 500 tyś serwerów wartych miliard dolarów 10 Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oracle, IBM, Facebook Miicrosof w Chicago ma 65 tys metrów kw. Koszt 500 mol $, w San Antonio koszt 550 mln $ Apple w Karolinie Północnej pow. 46 tyś m. kw Google cztery centra na świecie o podobnych jw. Rozmiarach Centra jw. zużywają tyle samo energii co huty aluminium, fabryki silikonu i fabryki samochodów. Zwiększenie liczby serwerów obsługiwanych przez jednego administratora z 1:1000 do 1: Open source Rackspace udostępnia platformę chmury na licencji open source i współpracuje z NASA Wg. danych na dzień 29 lipca 2011 ponad 25 dużych firm w tym Citrix, Dell popiera utworzenie platformy chmury na open source SaaS i standardy Facebook, Gmail, Flicker, Salesforce.com i setki innych aplikacji, zdecyduja o paradygmacie chmury Wg. Artur Meteos i Jothy Rosenberd The Cloud at Your Service 2011

11 11 Google-Lulea Szwecja

12 12 Infrastruktura Chmury P1

13 Czy jesteśmy przygotowani do przetwarzania w chmurze? Opory mentalne i nadwrażliwość dotycząca danych osobowych i poufnych Czy powinniśmy chronić dane i informacje w tym samym stopniu Wg badań 90% bezpieczeństwa w systemach leży po stronie organizacji a tylko 10% po stronie technologii Prawo zaczyna się dostosowywać, trudno jest tworzyć prawo w obszarze, który podlega ciągłej 13

14 Czy jakości i skuteczności realizacji projektów ICT w ochronie zdrowia leży po stronie technologii? 14

15 Czynniki sukcesu projektu IT wg. Standich Group Zaangażowanie klienta 15,5% Wspomaganie kierownictwa 13,9% Jasne określenie wymagań 13,0% Właściwe planowanie 9,6% Realistyczne analizowanie 8,2% Mniejsze odstępy między punktami kontrolnymi 7,7% Kompetencje pracowników 7,2% Odpowiedzialność 5,3% Jasno sprecyzowane cele 2,9% Ciężko pracujący pracownicy 2,4% Inne 13,9% 15

16 16 Badania Polskich Projektów IT

17 17

18 18

19 19

20 Potrzeba koordynacji projektów informacyjnych w ochronie zdrowia Rozporządzenie dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności wyznacza minimalne wymagania dla systemów informatycznych, rejestrów oraz zasad komunikacji pomiędzy nimi CSIOZ pełni rolę koordynatora procesów integracji rozwiązań stosowanych przez poszczególnych interesariuszy stwarzając warunki do współuczestnictwa w sieci wartości e-zdrowia KRI HL7 Inicjatywy regionalne W regionach powstają różnorodne inicjatywy związane z e-zdrowiem. Doświadczenie i wiedza regionów jest bardzo cenna, jako wsparcie przy tworzeniu ram interoperacyjności Ramy interoperacyjności organizacyjnej i technicznej 20

21 Złożoność ram interoperacyjności Szeroki zakres ram interoperacyjności podzielony został na dwa podobszary Obszar prawno-organizacyjny obejmujący zagadnienia nad wypracowaniem zasad współpracy na poziomie biznesowym (porozumienia, umowy, propozycje partnerów do wdrożeń pilotażowych, itp.) obejmujący również podstawy prawne oraz zasady przy tworzeniu i udostępnianiu wspólnych usług Obszar techniczny obejmujący aspekty koncepcyjno-techniczne, dotyczące propozycji jednolitego katalogu usług, budowy komunikatów, struktury danych itp. (w zgodzie z normami i standardami m.in. HL7) 21

22 Interoperacyjność na czterech poziomach Zarządzanie Interoperacyjnośc ią Interoperacyjność Techniczna Interoperacyjność Organizacyjna Interoperacyjność Semantyczna 22

23 Zadania wynikające z potrzeby koordynacji projektów centralnych i regionalnych Połączenie autonomicznych rozwiązań dostarczy wartości, których jednostkowe rozwiązania nie są w stanie zapewnić Świadczeniodawcy Współdziałanie wielu podmiotów w celu wypracowania wspólnej sieci wartości Szpitale Świadczeniobiorcy Inicjowanie działań związanych z integracją projektów centralnych z projektami e-zdrowie w regionie całego kraju Wykonawcy CSIOZ Płatnicy Apteki 23

24 (z perspektywy P1) Zastosowanie kompleksowego podejścia do koordynacji obejmującej: integrację, współpracę i komunikację Inicjatyw regionalnych z Platformą P1 Zapewnienie spójności realizowanych i planowanych do realizacji w Polsce inicjatyw z zakresu e-zdrowia z koncepcją funkcjonowania Platformy realizowanej w ramach Projektu P1 Projekt P1 24

25 Przeciwdziałanie zagrożeniom Koordynacja projektów informacyjnych w ochronie zdrowia ma na celu przeciwdziałanie następującym zagrożeniom: Tworzenie duplikujących się funkcjonalności oraz rozwiązań Wdrażanie niekompatybilnych rozwiązań brak efektywnego współdziałania na etapie użytkowania Powstanie problemów związanych z redundancją danych może doprowadzić do utraty wiarygodności danych zarówno na poziomie regionalnym jak również krajowym Zniechęcenie użytkowników do korzystania z usług e-zdrowia 25

26 Rola współpracy CSIOZ z Inicjatywami Regionalnymi Integracja Współpraca Komunikacja 26

27 Zadania powierzone do realizacji w ramach roli Koordynatora Projektów Integracja Inicjowanie działań związanych z integracją projektów centralnych realizowanych w ramach POIG oraz projektami e-zdrowie w regionie całego kraju Współpraca Koordynacja współpracy w ramach prac Podmiotów Realizujących Inicjatywy Regionalne Tworzenie zespołów operacyjnych ds. najważniejszych obszarów z dziedziny interoperacyjności organizacyjnej i technologicznej Komunikacja Konsultacje i wymiana informacji między CSIOZ a Inicjatywami Regionalnymi Współtworzenie materiałów informacyjnych dla instytucji regionalnych realizujących inicjatywy e-zdrowia Przygotowywanie i wydawanie Biuletynu CSIOZ i Koordynatora 27

28 Zadania w ramach komunikacji Wymiana informacji Raportowanie Przepływ informacji Wymiana informacji między CSIOZ a Podmiotami Realizującymi Inicjatywy Regionalne Raportowanie do Podmiotów Realizujących Inicjatywy Regionalne Zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace CSIOZ i Podmiotami Realizującymi Inicjatywy Regionalne 28

29 Zadania w ramach komunikacji na rzecz wymiany wiedzy i doświadczeń Forum interoperacyjności Doświadczenie organizacyjne Implementacja standardów Wspólne uzgadnianie standardów Warsztaty, konsultacje z firmami IT Raportowanie postępów prac Wsparcie działań integracyjnych Wymiana informacji Propozycje rozwiązań Inicjatywy Regionalne 29

30 Aktualne zaangażowanie (1/2) Integracja Współpraca Aktualne zaangażowanie Biura Koordynatora Projektów w ramach integracji i współpracy Komunikacja Monitorowanie Inicjatyw Regionalnych w Ochronie Zdrowia Weryfikacja i opiniowanie regionalnych programów pod kątem zgodności z założeniami Projektu P1 i ustawy o informatyzacji ochrony zdrowia Udział w warsztatach w zakresie dokumentacji medycznej Cykliczna organizacja warsztatów i konferencji dla przedstawicieli Regionów Współpraca z zagranicą w zakresie wymiany doświadczeń Badania ankietowe 30

31 Badanie ankietowe -1 Cel Główny: Osiągnięcie poprawy jakości i efektywności świadczeń medycznych poprzez zapewnienie interoperacyjności w systemie ochrony zdrowia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej Cel Bezpośredni: Pozyskanie informacji na temat kierunków i stanu prowadzonych projektów IT u usługodawców (POZ, ZOZ, NZOZ, inni) i wypracowanie skutecznej strategii współdziałania 31

32 Badanie ankietowe -2 Cele Produktowe: 32 Raport nt. kierunków rozwoju IT i stanu realizacji projektów regionalnych realizowanych w ochronie zdrowia Zaktualizowany model komunikacji i uściślenie współpracy pomiędzy CSIOZ z poszczególnymi województwami oraz instytucjami realizującymi projekty regionalne, w celu osiągnięcia interoperacyjności budowanych systemów w ochronie zdrowia Zmapowanie współzależności pomiędzy zidentyfikowanymi projektami regionalnymi a Projektem P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych realizowanym przez CSIOZ (cele, zakres, standard, mechanizmy komunikacji Raport potrzeb w zakresie koniecznego wsparcia w procesie integracji systemów informacyjnych w ochronie zdrowia Zidentyfikowanie najważniejszych problemów w realizacji projektów

33 Proces badania ankietowego Termin IX-XII 2011 I 2012 Realizowane zadania Przygotowanie listy projektów realizowanych w ochronie zdrowia w Polsce wraz z listą teleadresową Opracowanie wzoru ankiety Konsultacja treści z przedstawicielami regionów Przygotowanie ostatecznej wersji ankiety Dystrybucja ankiety do przedstawicieli regionów ( ) II 2012 Dystrybucja ankiety do placówek medycznych ( ) Przygotowanie i dystrybucji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ( ) Komunikacja z przedstawicielami regionów w zakresie informowania o potrzebie i celu uzupełnienia ankiety oraz wskazówek dotyczących poprawności uzupełniania ankiet III 2012 Przygotowanie wyników badania ankietowego oraz ich udostępnienie 33

34 Badanie ankietowe w liczbach wstępne podsumowanie wyników Liczba wysłanych ankiet 452 Liczba odpowiedzi (na dzień ) ok. 100 Zakres realizacji Liczba projektów System informacyjny, system informatyczny 42 Infrastruktura teleinformatyczna 48 Aparatura medyczna 22 34

35 Badanie ankietowe w liczbach lokalizacja projektu i stan realizacji Lokalizacja Zakończony Wstępna koncepcja Studium Wykonalności W realizacji Brak danych dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem

36 Badanie ankietowe w liczbach wartość projektu w PLN* 17% 1% 15% 19% 36 48% * dla 182 projektów < 100 tys. 100 tys tys. 500 tys. - 1 mln 1 mln - 5 mln > 5 mln

37 Dalsze działania Zamknięcie gromadzenia ankiet Publikacja na stronach CSIOZ listy projektów regionalnych jako narzędzia współpracy/komunikacji przedstawiciel regionów marzec 2012 Aktualizacja listy kontaktowej z przedstawicielami regionów Bieżące monitorowanie działań w regionach, aktualizacja informacji oraz publikacja informacji o stanie prac od marca

38 38 Inne działania dotyczące projektów regionalnych Opracowanie standardu interoperacyjności systemu P1 na przykładzie statystyki publicznej (VIII 2011 III 2012) Przygotowana rekomendacja obejmuje swoim zakresem: Listę przypadków użycia interoperacyjności systemu P1 Zakres statystyki publicznej w ochronie zdrowia Przypadki użycia, modele interakcji Modele zawartości komunikatów Słowniki dla komunikatów Przeprowadzono 3 spotkania konsultacyjne przygotowywanej rekomendacji ze środowiskiem dostawców rozwiązań IT w ochronie zdrowia ( do ) Planowane szkolenia otwarte ze standardu w terminie ; szkolenie jednodniowe w godz ; CSIOZ w Warszawie Uruchomienie platformy e-learningowej od marca 2012 nt. standardów i komunikacji z P1

39 Inne działania dotyczące projektów regionalnych cd. Wytyczne, zasady i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów gromadzenia i przetwarzania danych w Systemie Informacyjnym Ochrony Zdrowia w zakresie projektu P1(IV - VI 2011) W uzupełnieniu wytycznych powstały (VI 2011 II 2012): Zestaw wymagań dla zakresów informacyjnych zdefiniowanych w wytycznych Analiza obowiązujących formularzy statystycznych z zakresu ochrony zdrowia, zidentyfikowanie dla nich źródeł danych i weryfikację możliwości ich automatycznego generowania bezpośrednio z danych gromadzonych w systemie P1 Analiza i opracowanie specyfikacji raportów i wskaźników możliwych do automatycznego generowania z systemu P1 wg przyjętego kryterium - zakres danych gromadzonych w P1 39

40 Czy jakości i skuteczności realizacji projektów IT w ochronie zdrowia leży po stronie technologii? Koordynacja i współdziałanie Standardy Dekompozycja projektów Integracja Technologia 40

41 Wnioski -1 Warto mierzyć efektywność projektów, aby W oparciu o doświadczenia wielu projektantów tworzyć lepsze metody wspomagające zarządzanie Tworzyć wzorce postępowania dla początkujących projektantów w oparciu o najbardziej sprawdzone schematy Uczyć się na cudzych błędach, miast potykać się ciągle na swoich własnych Integrować środowisko i transferować doświadczenia 41 41

42 Wnioski -2 PRZETWARZANIE W CHMURZE może odegrać kluczową rolę w zachowaniu kontroli nad kosztami integracji opieki zdrowotnej, optymalizację zasobów i zapoczątkowując nową erę innowacji. Pomimo zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności, jednostki ochrony zdrowia mogą z pewnością skorzystać z rozwiązań w chmurze szczególnie małe i średnie szpitale. Dzisiejsze projekty regionalne oraz projekt centralny w tym integracja e-recepty i IKP jest początkiem przetwarzania w chmurze. Postęp w procesie będzie zależał od tempa prac takich jak: 42 Standardy wymiany danych Uzgodnienie i przyjęcie modeli referencyjnych Wybranie najlepszych i najtańszych rozwiązań w zakresie aplikacji użytkowników Przejście na rachunek kosztów usług IT podobnie jak dotyczy to usług i świadczen wykonywanych na rzecz pacjenta przez inne działy szpitala.

43 Dziękuję za uwagę

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dr inż. Kajetan Wojsyk KONFERENCJA e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Kielce, 2013-10-08 Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo