Sylabus. Opis przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus. Opis przedmiotu"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Seminarium dyplomowe Punkty ECTS 2 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze S: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Wymagania wstępne: Wybór tematu pracy dyplomowej Forma i warunki zaliczenia: Referat na seminarium, rękopis pracy dyplomowej Założenia i cele przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej Metody dydaktyczne: Dyskusje nad referatami na temat prac dyplomowych Treści programowe: Podstawowe tendencje rozwoju teleinformatyki. Rola nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i oprogramowania w rozwoju teleinformatyki i automatyzacji przemysłu. Tendencji w technologii sieciowych, procesorów DSP i multimedialnych. Rozwój oprogramowania sieciowego. Przykłady oprogramowania. Dyskusja nad problematyką poruszaną w poszczególnych pracach dyplomowych Efekty kształcenia: Zakończenie pracy dyplomowej a) podstawowa: Literatura 1

2 Bieżące wydania czasopism naukowo technicznych w zakresie elektroniki,optoelektroniki,telekomunikacji i teleinformatyki. b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Jan Dorosz, Jurij Griszin Jan Dorosz Jurij Griszin 2

3 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Informatyzacja przedsiębiorstw Punkty ECTS 4 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Systemy baz i hurtowni danych Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Założenia i cele przedmiotu: Studenci posiądą umiejętność projektowania i wykorzystywania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje Treści programowe: Struktura organizacyjna i funkcjonalna przedsiębiorstwa. Model informacyjny przedsiębiorstwa, opis powiązań informacyjnych. Zadania stawiane systemowi informatycznemu w poszczególnych działach firmy: księgowość, magazyny, zaopatrzenie, produkcja, kontrola jakości, marketing, obsługa klienta, planowanie i inwestycje, badania i rozwój, zarządzanie. Zintegrowane systemy klasy MRP/ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, historia i kolejne generacje. Proces wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie: planowanie, ocena kosztów, obsługa i nadzór, dokumentowanie, kontrola jakości. Rozwój systemów klasy ERP II: systemy wspomagające podejmowanie decyzji, e-commerce, B2B firma - firma, B2C firma - klient. Przegląd oferowanych systemów MRP/ERP. Efekty kształcenia: Znajomość zagadnień dotyczących zintegrowanych systemów zarządzania oraz ich projektowania i wykorzystywania w przedsiębiorstwach i instytucjach. 1

4 Literatura a) podstawowa: Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM, Warszawa, 2003 Gołembska E. Szymczak M.: Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw. PWN, Warszawa, Radosiński E.: Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. PWN, Warszawa, b) uzupełniająca: Knosala R.: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa, Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Grażyna Gilewska Grażyna Gilewska 2

5 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Systemy baz i hurtowni danych 2 Punkty ECTS 4 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze P: 15 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Systemy baz i hurtowni danych 1 Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Założenia i cele przedmiotu: Studenci nabędą umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia, wykorzystania i przetwarzania baz danych. Metody dydaktyczne: realizacja samodzielnych zadań praktycznych Treści programowe: W ramach przedmiotu realizowane są projekty i implementacje bazy danych. Studenci wykonują modelowanie i definiowanie danych, modelowanie więzów, weryfikują spójność, integralność i bezpieczeństwo danych. Dokonują programowania i implementacji baz danych. Przetwarzają dane, zapytania, podzapytania, perspektywy. Wykorzystują funkcje, procedury, wyzwalacze oraz zarządzanie transakcjami. Efekty kształcenia: Znajomość zagadnień z zakresu projektowania, tworzenia, wykorzystania i przetwarzania baz danych. 1

6 Literatura a) podstawowa: Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych :praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania.t.1 i 2. RM, Warszawa,2004. Riordan R.: Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. RM, Warszawa, Date C. Darwen H.: SQL: omówienie standardu języka. WNT,Warszawa, b) uzupełniająca: Garcia-Molina H. Ullman J. Widom J.: Database systems : the complete book. Upper Saddle River : Prentice-Hall, Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Grażyna Gilewska Grażyna Gilewska 2

7 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Projektowanie urządzeń optoelektronicznych Punkty ECTS 8 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze Ć: 30 P: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne:lasery, Światłowody, optyka falowa Forma i warunki zaliczenia: Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne:wykład Treści programowe: Analiza: stabilności rezonatora laserowego, wzmocnienia laserowego ośrodka czynnego, analiza właściwości spektralnych generatora laserowego. Metoda macierzy ABCD do analizy rezonatora laserowego. Układy modulacji wewnętrznej stosowane w układach laserowych. Modulator akustooptyczny. Modulator elektrooptyczny. Modulator magnetooptyczny. Zasady doboru materiałów na modulatory dobroci rezonatora. Zasady konstrukcji układów rezonatorów niestabilnych. Zasady konstrukcji rezonatorów dyspersyjnych. Powielanie i sumowanie częstotliwości. Generatory OPO. Analiza konstrukcji elementów nieliniowych. Analiza termodynamiki układu laserowego. Projektowanie układu chłodzenia laserów ciała stałego i półprzewodnikowych. Projektowanie układów teleskopowych do nadajników i odbiorników promieniowania laserowego. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. W.Mroziewicz, M.Bugajski; Lasery półprzewodnikowe, PWN, F.Kaczmarek; Fizyka laserów, PWN, R.Jóźwicki; Optyka laserów; WNT, 1981, 1

8 4. M.Malinowski; Lasery światłowodowe, Oficyna Wydawnicza PW, 2003, 5. Zając A., Lasery włóknowe. Praca zbiorowa. Warszawa, W. Koechner. Solid-state laser enginering. Springer-Verlag, New York, Mroziewicz B. et al.: Physics of semiconductor lasers, Plenum Press, London, 1992 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zając Andrzej Zając 2

9 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Seminarium dyplomowe Punkty ECTS 2 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze S: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: Wygłoszenie referatu i dyskusja o pracy Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji prac dyplomowych oraz ich merytorycznego ujęcia, z wykorzystaniem wiedzy studenta oraz poszukiwania i wykorzystania literatury. Metody dydaktyczne: Seminarium Treści programowe: Cel, zakres i metodologia zajęć. Kryteria, wymagania merytoryczne i redakcyjne stawiane pracom dyplomowym. Omówienie przykładowych prac dyplomowych. Przydzielenie i omówienie indywidualnych tematów seminaryjnych. Referaty indywidualne studentów, dyskusja i ich ocena. Efekty kształcenia: Umiejętność przygotowania i prezentacji prac seminaryjnych Literatura a) podstawowa: Literatura indywidualna, związana z opracowanym przez studenta tematem seminaryjnym b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Wydział Elektryczny Tadeusz Citko, Giennadij Czawka, Zofia Daszuta Tadeusz Citko 1

10 Data opracowania programu 2

11 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Urządzenia radiowo-telewizyjne Punkty ECTS 13 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze L: 30 P: 30 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych układów radioelektronicznych oraz modulacji analogowych i cyfrowych Forma i warunki zaliczenia: wykład: kolokwium, pracownia: zaliczenie ustne, ćwiczenia: wiadomości teoretyczne (40%) + sprawozdania z laboratoriów (60%) Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z budową analogowych i cyfrowych odbiorników radiowych, telewizyjnych i radiokomunikacyjnych. Zapoznanie się z urządzeniami elektroakustycznymi. Metody dydaktyczne: Wykład + Pracownia + Laboratorium Treści programowe: Odbiorniki superheterodynowe i z bezpośrednią przemianą częstotliwości. Podstawowe bloki funkcjonalne odbiornika radiowego. Cyfrowe odbiorniki radiokomunikacyjne. Odbiorniki telewizyjne - struktura blokowa, główne bloki funkcjonalne. Urządzenia RFID. CD, DVD. Elementy elektroakustyki: głośniki, słuchawki, mikrofony. Efekty kształcenia: Znajomość podstawowych struktur radiowych urządzeń odbiorczych i nadawczo-odbiorczych. Znajomość podstawowych urządzeń elektroakustycznych. Literatura a) podstawowa: 1. Coleman C.: An Introduction to Radio Frequency Engineering, Cambridge UP Dobrucki A.:Przetworniki elektroakustyczne. Warszawa, WNT Krajewski J.:Głośniki i zestawy głośnikowe : budowa, działanie, zastosowanie. Warszawa, WKiŁ 1

12 Ibrahim K.F.: Odbiorniki telewizyjne, WNT, Warszawa 1994 b) uzupełniająca: Egan W.F.: Practical RF System Design. Wiley and Sons Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Marek Garbaruk, Maciej Sadowski Maciej Sadowski 2

13 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Przemysłowe systemy cyfrowe Punkty ECTS 5 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze L: 30 W: 15 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: nie występują Forma i warunki zaliczenia: wykład - zaliczenie pisemne z oceną, laboratorium sprawozdanie Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasady pracy i programowania sterowników PLC Metody dydaktyczne: wykłady, praca w zespole Treści programowe: Ogólna charakterystyka przemysłowych systemów cyfrowych. PLC - podstawowe definicje, określenia, ogólne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. Struktura i funkcje typowego systemu czasu rzeczywistego (obsługa i nadzór procesu technologicznego, konfigurowanie systemu, zewnętrzna magistrala systemowa, niezawodność i dyspozycyjność systemu). Sposoby eliminacji zakłóceń przemysłowych. Standardowe łącza przemysłowe. Uruchamianie i diagnostyka systemów czasu rzeczywistego. Przykłady wybranych rozwiązań cyfrowych systemów sterowania procesami technologicznymi. Efekty kształcenia: Praktyczna umiejętność programowania wybranych sterowników PLC. Literatura a) podstawowa: 1. Plaza A., Wróbel E. J.: Systemy czasu rzeczywistego. Warszawa, WNT Broel - Plater B.: Sterowniki programowalne - właściwości i zasady stosowania. Szczecin, WE PSz Legierski T., Wyrwał J., Kasprzyk J., Hajda J.: Programowanie sterowników PLC, WPK, Gliwice 1

14 Król A., Moczko - Król J.: S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterowników PLC firmy SIEMENS, Nakom, Poznań b) uzupełniająca: 1. Kamiński K.: Programowanie sterownika S7. Gdańsk: NORCOM, Hejmo W., Kozioł R.: Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego. Warszawa, WNT Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Paweł Bułkowski, Rafał Grodzki, Jarosław Werdoni Jarosław Werdoni 2

15 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Mechatronika 2 Punkty ECTS 4 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę Założenia i cele przedmiotu: Rozwijanie wiedzy praktycznej o mechatronice. Problemy i metody ich rozwiązywania. Metody dydaktyczne:badania laboratoryjne Treści programowe: Badanie układów napędowych z silnikami prądu stałego z szeregowa strukturą regulacji. Badanie układów napędowych ze sterowaniem dwustrefowym. Badanie układu serwomechanizmowego prądu stałego. Badanie układów napędowych ze sterowaniem wektorowym i wymuszaniem prądu stojana. Badanie układu napędowego ze sterowaniem wektorowym we współrzędnych biegunowych. Badanie układów napędowych o sterowaniu typu DTC. Badanie podstawowych systemów obróbki sygnałów z sensorów ruchu, prędkości i przyspieszenia. Efekty kształcenia: Student posiada kompetencje w zakresie konstrucji i obsługi systemów mechatronicznych. Literatura a) podstawowa: 1.Kaźmierkowski M. P., "Automatic Control of Converter-Fed Drives", Elsevier, PWN - Polish Scientific Publishers, Warsaw Tunia H., Kaźmierkowski M.P.: Automatyka napędu przekształtnikowego. PWN, Warszawa, Kaczmarek T., Zawirski K.: Układy napędowe z silnikiem synchronicznym. Wydawnictwa 1

16 Politechniki Poznańskiej, Poznań, Drozdowski P.: Wprowadzenie do napędów elektrycznych, Skrypt Politechniki Krakowskiej, Kraków, Krzemiński Z.: Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, Krause P., Wasynczuk O., Sudhoff S.: Analysis of Electric Machinery and Drive Systems", Willey-Interscience, USA, 2002 b) uzupełniająca: 1.Leonard W. "Control of elektric drives", 3rd Edition, Springer-Verlag, Berlin Vukosavić S. N.: Digital Control of Electric Drives, Sringer, 2007 Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Andrzejewski Marian Dubowski 2

17 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Elementy automatyki 2 Punkty ECTS 4 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy Wymagania wstępne:elementy automatyki 1 Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie ustne Założenia i cele przedmiotu: Opanowaniem umiejętności wykonywania badań elementów automatyki Metody dydaktyczne: Laboratorium, dyskusja Treści programowe: Badania silnika wykonawczego prądu stałego, badanie dwufazowego silnika wykonawczego, badania silnika skokowego, badania prądnic tachometrycznych, badanie transformatora położenia kątowego (resolvera). Badanie selsynów i łącz selsynowych. Efekty kształcenia: Po zakończeniu procesu uczenia się student: 1-dobiera aparaturę do badań laboratoryjnych silników wykonawczych 2-ocenia urządzenia pomiarowe prędkości kątowej 3-ocenia urządzenia pomiarowe położenia kątowego 4-wykorzystuje układy scalone przeznaczone do współpracy w elementami automatyki 5-analizuje dynamikę wybranych urządzeń automatyki a) podstawowa: Literatura Zajda Z., Żebrowski L.: Urządzenia i układy automatyki. Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Komor Z., Aparatura automatyki, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995 b) uzupełniająca: Grono A., Mechatronika- laboratorium, Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 2004 Przepiórkowski J., Silniki elektryczne w praktyce elektroniki, BTC, Warszawa

18 Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Krzysztof Żukowski Adam Sołbut 2

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_6_1_849 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo