Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r."

Transkrypt

1 Wymagania do projektów systemów automatyki, monitoringu CCTV, SSWiN, na obiektach hydrotechnicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dział IT i Obsługi Technicznej RZGW we Wrocławiu. 20 czerwca 2013r.

2 Spis treści 1. Wymagania ogólne System automatycznego sterowania zarys częściowy Sterowniki PLC i AKPiA Stacja hydrologiczna, ze zdalnym przekazem stanów wód Monitoring wizyjny Urządzenia brzegowe, przełączniki, UPS Systemy SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu)

3 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Zastosowany sprzęt i oprogramowanie musi nawiązywać do standardów stosowanych na innych poprzednio modernizowanych/budowanych obiektach hydrotechnicznych W miarę możliwości wszystkie elementy stopnia wodnego lub innego obiektu hydrotechnicznego (sterówka śluzy, sterówka jazu, budowla zrzutowa, biuro kierownika/administracji na obiekcie) połączyć siecią światłowodową. W przypadku znacznych odległości między najważniejszymi punktami na danym obiekcie, połączyć je siecią radiową (2,4GHz/5GHz/10GHz) Stosować elementy ochrony przeciwprzepięciowej dla systemu monitoringu wizyjnego, obiektowej ochrony przeciwprzepięciowej oraz linii telefonicznej Końcowa konfiguracja całości systemu automatyki i monitoringu winna być ukierunkowana na potrzeby wizualizacji w Centrum Operacyjnym, utworzonej w aplikacji SCADA - platforma Wonderware ArchestrA - standardu przyjętego w RZGW we Wrocławiu Jako medium przesyłania informacji na zewnątrz obiektu, wykorzystać dostępne przewodowe środki łączności. Preferowany sposób komunikacji: za pomocą usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, np. ADSL/DSL. Przewidzieć koszty budowy/przebudowy stałego łącza telekomunikacyjnego, a w przypadku braku możliwości technicznych, zastosować technologię GPRS/HSDPA lub technologie łącz satelitarnych Jako łączność zapasową stosować dwukierunkowe łącze satelitarne lub łącze w technologii GPRS/HSDPA. Uwzględnić wytyczne dotyczące sterowników PLC i stacji hydrologicznych ze zdalnym przekazem. 2. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA ZARYS CZĘŚCIOWY 2.1. Elementy wykonawcze budowli hydrotechnicznej wyposażyć w urządzenia AKPiA, niezbędne dla systemu automatycznego sterowania Przewidzieć poziomy sterowania (np. jaz): - lokalny ręczny, z szafy sterowniczej, - centralny w trybie automatycznym, ze stacji operatorskiej na obiekcie (panel lub stacja wizualizacji). Np. sterowanie według zadanego poziomu piętrzenia, według zadanego przepływu lub ilości zrzutu), - centralny w trybie ręcznym, ze stacji operatorskiej na obiekcie (panel lub stacja wizualizacji/sterowania), - zdalny z Centrum Operacyjnego, - zdalny z innego lokalnego centrum zarządzania, - awaryjny - ręczny, z szafy sterowniczej. - inne, wymagane na potrzeby serwisowe lub sytuacje nadzwyczajne 2.3. Wypracować odpowiednie priorytety sterowania. 3

4 3. STEROWNIKI PLC I AKPIA 3.1. Stosować sterowniki PLC rodziny SIMATIC S7-300 wyposażone w port dla PROFIBUS DP i PROFINET W obrębie PLC i peryferii unikać stosowania urządzeń różnych producentów, niestandardowych interfejsów i zamkniętych protokołów transmisji Sterowniki wyposażone w moduły komunikacyjne Ethernetowe (przynajmniej jeden port Ethernetowy) zintegrowane lub jako dodatkowe moduły rozszerzeń Sterowniki obsługujące przynajmniej jeden ze standardowych Ethernetowych protokołów komunikacyjnych (Modbus TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET) obsługiwanych przez oprogramowanie Wonderware ArchestrA. Uwzględnić na etapie projektu i realizacji ewentualne koszty licencji przy zastosowaniu płatnych protokołów transmisji Sygnały pomiarów hydrologicznych (ze stacji pomiarowych) wprowadzić do obwodów wejść sterownika Konfiguracja sterownika PLC umożliwiająca transmisję danych przez sieć Ethernet do Centrum Operacyjnego (uwzględnić punkt 1.5) Dostępność nośnika z zaimplementowanym w sterowniku programem, wszelkich plików konfiguracyjnych i innych danych (hasło do sterownika, jeśli jest ustanowione). Cały system automatyki ma być transparentny, w pełni udokumentowany powykonawczo i dostępny dla służb technicznych RZGW. 4. STACJA HYDROLOGICZNA, ZE ZDALNYM PRZEKAZEM STANÓW WÓD 4.1. Zasilanie stacji hydrologicznej realizowane z linii kablowej i akumulatorowo, tam gdzie nie ma zasilania kablowego lub jako zasilanie rezerwowe. Stacja powinna być gotowa do pracy z obydwoma rodzajami zasilania. W uzasadnionych przypadkach przewidzieć możliwość zastosowania paneli słonecznych do ładowania akumulatora zasilającego Projektowane stacje hydrologiczne winny pracować autonomicznie, jednocześnie udostępniając dane dla systemu automatyki na obiekcie. Jako autonomiczność należy rozumieć, że jest to układ niezależny, który realizuje i prezentuje pomiary bez względu na obecność na obiekcie innych elementów/układów automatyki. Obiekty hydrotechniczne, które w dalszej perspektywie będą modernizowane pod kątem AKPiA mają mieć możliwość wykorzystywania pomiarów ze stacji hydrologicznej bez dodatkowych urządzeń pośredniczących Stosować urządzenia/elementy automatyki/elektroniki pracujące w rozszerzonym zakresie temperatur tj C dla stacji instalowanych w terenie otwartym Urządzenia/elementy automatyki/elektroniki stacji hydrologicznej instalowanej w terenie otwartym umieszczać w obudowach/szafach o konstrukcji wandalo-odpornej, wodoszczelnej, odpornej na warunki atmosferyczne Wszelkie pomiary wielkości hydrologicznych mają być dokonywane bezpośrednio, przez sondy pomiarowe niedopuszczalne jest wyliczanie wartości przepływu w sposób pośredni Wszelkie zastosowane sondy pomiarowe pracujące w standardach sygnałów automatyki 4-20mA Stacja hydrologiczna ma prezentować dane pomiarowe: 4

5 - lokalnie na obiekcie w sterowni/sterówce, - w lokalnym systemie SCADA lub wyświetlaczu HMI w biurze kierownika (w celu zapewnienia kompatybilności z wdrożonym w Centrum Operacyjnym RZGW systemem SCADA, lokalny system ma być tego samego producenta), - w przypadku zbiorników suchych dodatkowo na obiekcie nadrzędnym, pod który dany zbiornik suchy podlega, - zdalnie w Centrum Operacyjnym RZGW we Wrocławiu Przewidzieć funkcjonalność powiadamiania poprzez sms o zaistnieniu zdefiniowanych zdarzeń hydrologicznych lub serwisowych np. przekroczenie określonych stanów piętrzenia, itp. W przypadku stacji hydrologicznej na bazie sterowników PLC, należy przewidzieć moduł GSM z taką funkcjonalnością 4.9. We wskazanych lokalizacjach - ważnych pod względem ochrony przeciwpowodziowej, przewidzieć dodatkową funkcjonalność informowania głosowego o stanie wód, uzyskiwaną poprzez dostęp wdzwaniany do stacji hydrologicznej. (*Funkcjonalność drugorzędna. Może być zastąpiona powiadamianiem sms na żądanie.) We wskazanych lokalizacjach stacje hydrologiczne wyposażyć w dodatkową funkcjonalność kontroli pomiaru poziomu wody polegającą na wizualnym podglądzie przy pomocy kamery łaty wodowskazu i transmisją obrazu on-line (** Funkcjonalność drugorzędna) Komunikacja ze stacją hydrologiczną poprzez sieć: a) Internet - DSL lub dwukierunkowy Internet satelitarny - (kanał VPN) i/lub b) GSM/UMTS w technologii GPRS/HSUPA-HSDPA (kanał VPN). Należy założyć redundancję komunikacji ze stacją jeśli jest taka możliwość Poza transmisją pomiarów hydrologicznych przewidzieć przekaz niezbędnych parametrów diagnostycznych/serwisowych koniecznych do monitorowania i kontroli stacji hydrologicznej, np.: automatyczna kontrola stanu naładowania akumulatora z informowaniem poprzez SMS o niskim stanie naładowania, itp. Wszelkie dane transmitowane ze stacji powinny być sygnowane znacznikiem czasowym Uwzględnić fakt dużego rozproszenia punktów pomiarowych na zbiornikach. Dopływ/y do zbiornika są odległe o kilka km od budowli zrzutowej. W zależności od obiektu pomiar WD może być umiejscowiony kilkaset metrów od budowli zrzutowej Uwzględnić i wykorzystać istniejącą infrastrukturę budowlaną, telekomunikacyjną i instalacje pomiarowe na obiektach Stosować protokoły transmisji obsługiwane przez system SCADA wdrożony w Centrum Operacyjnym RZGW. (*** Funkcjonalność niezbędna!) Przekaz danych ze stacji hydrologicznych winien być oparty o infrastrukturę przewodową. Na obiektach rozproszonych na znacznym obszarze (stacje odległe: dopływy) stosować rozwiązania infrastruktury bezprzewodowej 2,4GHz, 5GHz, radiową transmisje szeregową 360MHz-460MHz, GPRS/HSDPA 5. MONITORING WIZYJNY 5.1. Sieć monitoringu wizyjnego budować w oparciu o rozwiązania IP, stosować kamery zgodne z standardem Onvif. 5

6 5.2. Zastosowane urządzenia monitoringu wizyjnego (rejestrator NVR, kamery IP PoE, komputer do podglądu) powinny posiadać możliwość podłączenia do sieci Ethernet W uzasadnionych przypadkach dla kamer analogowych rozważyć możliwość zastosowania wideoserwera konwertującego sygnał analogowy na cyfrowy i umożliwiającego transmisję poprzez sieć internetową (wideoserwer z dostępną kontrolką ActiveX na potrzeby wizualizacji Wonderware InTouch) Tam, gdzie jest to zasadne, stosować kamery szybkoobrotowe, uruchamiane czujnikiem ruchu System telewizji przemysłowej winien być oparty o infrastrukturę przewodową. Na obiektach rozproszonych na znacznym obszarze stosować rozwiązania infrastruktury bezprzewodowej 2,4GHz lub 5GHz. 6. URZĄDZENIA BRZEGOWE, PRZEŁĄCZNIKI, UPS 6.1. W przypadku obiektów obsługowych urządzenia sieciowe do komunikacji (routery z sprzętową akceleracją VPN w standardzie IPSec, przełączniki zarządzalne PoE, L2/L3, media konwertery i wymagane akcesoria) montowane w szafie typu rack 19 w zabezpieczonych budynkach biurowych obsługi obiektu. Z uwagi na przyjęty standard wyposażenia wymagane są urządzenia firm Cisco, HP W przypadku obiektów bez stałej obsługi personalnej (zbiorniki suche, jazy autonomiczne) urządzenia sieciowe do komunikacji (routery przemysłowe ze sprzętową akceleracją VPN w standardzie IPSec, przełaczniki przemysłowe zarządzalne PoE L2, media konwertery przemysłowe i wymagane akcesoria) winny być montowane na szynie DIN w szafach sterowniczych. (Advantech, Cisco, Moxa) 6.3. Zastosować urządzenia bezprzerwowego systemu zasilania awaryjnego UPS, o mocy co najmniej 1500VA Stosować dodatkową ochronę przeciwprzepięciową dla urządzeń brzegowych. 7. SYSTEMY SSWIN (SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU) 7.1. Projekt instalacji systemu opracować w porozumieniu z zarządcą obiektu. Dla obiektów strategicznych dla wojska lub innych służb podlegających władzom lokalnym, uzgodnić założenia projektu ochrony z odpowiednimi czynnikami decyzyjnymi System alarmowy winien być oparty o infrastrukturę przewodową. Na obiektach rozproszonych na znacznym obszarze stosować infrastrukturę bezprzewodową System alarmowy i jego elementy (centrala alarmowa, manipulator, ekspandery wejść/wyjść, czujniki ruchu, sygnalizatory, klawiatury i inne) winny spełniać wszelkie normy dotyczące urządzeń alarmowych i normy wykonania instalacji Zapewnić wizualizację całości systemu na dedykowanym stanowisku monitorowania w biurach kierowników obiektów Zapewnić możliwość obsługi systemu z poziomu aplikacji do zarządzania i wizualizacji systemu 7.6. Zapewnić funkcjonalność raportowania i powiadamiania poprzez SMS o wykrytych zdarzeniach. 6

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Stan obecny Na jazie Bartoszowice wdrożony jest, niesprawny, system sterowania jazem oparty na sterownikach PLC TSX Micro firmy Schneider. Rozdzielnice filara

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek Miasto i Gmina Lwówek -1- Spis treści 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.... 4 1.1. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

C&C Partners technologia z tradycjami

C&C Partners technologia z tradycjami Konferencja Proces produkcyjny włókna światłowodowego System wizyjny NET AlphaVision XL i ML Serwer VirtuoSIS Czytniki Sirius Legic Finsecure Apollo 1/2014 C&C Partners technologia z tradycjami Potrzeba

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo