Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Stan obecny Na jazie Bartoszowice wdrożony jest, niesprawny, system sterowania jazem oparty na sterownikach PLC TSX Micro firmy Schneider. Rozdzielnice filara prawego i lewego wyposażone są w jednostki centralne PLC wraz z modułami do komunikacji pomiędzy nimi oraz moduły wejść/ wyjść cyfrowych i analogowych. Sterownik w maszynowni filara prawego jest dodatkowo wyposażony w moduł do komunikacji zewnętrznej poprzez sieć telefoniczną. Zadaniem systemu sterownia jest synchroniczne podnoszenie i opuszczanie segmentu jazu oraz monitorowanie dostępnych wielkości procesowych pochodzących z układów hydraulicznych, krańcówek, wielkości hydrologicznych i innych oraz prezentowanie ich na wyświetlaczu HMI w maszynowni jazu i sterówce śluzy Bartoszowice Układ wykonawczy Układem wykonawczym dla systemu sterowania jest siłownik hydrauliczny sterowany ma być wyjściami binarnymi (podnoszenie, opuszczanie klapy spiętrzającej) ustawianymi przez regulator PID zaimplementowany w sterowniku PLC. Wielkościami wejściowymi są: wartość zadana poziomu wody w wartościach rzędnych i sygnał sprzężenia zwrotnego z przetwornika położenia klapy. Sterownik PLC musi jednocześnie zapewnić współbieżność napędów obu stron klap tzw. regulację przekosu. Z uwagi na dużą inercję obiektu regulowanego (regulowany poziom) zastosować należy regulację trójpołożeniową ze strefą nieczułości i histerezą. Szczegółowy opis stanu obecnego zawarty jest w Załączniku nr 2 Projekt wykonawczy napędu hydraulicznego segmentu Jazu Bartoszowice we Wrocławiu. Część elektryczna. 2. Założenia wstępne Do realizacji niniejszego zadania należy przyjąć, że: należy wykorzystać w jak najszerszym zakresie istniejące elementy zabudowy szaf sterowniczych (zasilacze, elementy sterowania układu hydraulicznego, itd.), do zabudowy aparatów nowego układu wykorzystane zostaną istniejące szafki sterownicze, obwody siłowe są sprawne nie podlegają modernizacji, układ hydrauliczny oraz elementy sterowania układem są sprawne i nie wymaga żadnych dodatkowych prac modernizacyjnych lub naprawczych, istniejące sterowanie ręczne z realizacją kontroli przekosu segmentu pozostaje w niezmienionej formie i nie podlega modernizacji, komunikację w standardzie Ethernet pomiędzy sterownią jazu i sterownią śluzy zapewnia Zamawiający (schemat poglądowy systemu). 3. Zakres prac 3.1. Projekt wykonawczy, instrukcje obsługi 1

2 Wykonawca, przekazując do odbioru wykonane zadanie dostarczy jednocześnie aktualną dokumentację powykonawczą oraz instrukcje użytkowania i obsługi systemu sterowania Prace demontażowe Ponieważ na jazie zainstalowany jest niedziałający system automatycznego sterowania PLC a jednocześnie biorąc pod uwagę konieczność wykorzystania istniejących elementów zabudowy szaf sterowniczych, należy wykonać demontaż elementów niedziałającego systemu, które nie będą wykorzystane w nowym systemie, tj. jednostki centralne PLC, moduły I/O sterowników, panel wyświetlacza, itp System sterowania Prace modernizacyjne mają polegać na wymianie aktualnie zainstalowanego systemu sterowania jazem na nowy system PLC, który poza funkcjami realizującymi przez stary system sterowania będzie realizować dodatkowo: utrzymywać zadany normalny poziom piętrzenia wody górnej na jazie w trakcie normalnego stanu wody rzeki Odry oraz regulacja poziomu wody górnej. realizować powyższą funkcjonalność w następujących trybach pracy: a) Tryb pracy Zdalny z panelu operatorskiego HMI w sterowni jazu, ze stacji operatorskiej PC w sterowni śluzy Bartoszowice oraz z aplikacji SCADA w Centrum Operacyjnym RZGW we Wrocławiu: - Automatyczny z zadaną wielkością poziomu wody górnej WG, - Ręczny (podnieś/opuść segment). b) Tryb pracy Miejscowy pozwalający na sterowanie jazem z terminala operatorskiego PLC w maszynowni: - Automatyczny z zadaną wielkością poziomu WG - Ręczny (podnieś/opuść segment) c) Tryb pracy Ręczny Awaryjny pozwalający na próby podzespołów bez uruchomiania napędu klapy z terminala operatorskiego PLC lub poza terminalem; monitorować stan urządzeń wykonawczych i wszelkich innych parametrów technologicznych występujących w układzie hydraulicznym, mechanicznym i elektrycznym, wykrywać sytuacje awaryjne i generować komunikaty alarmowe, wizualizować na panelu HMI stany urządzeń, pomiary hydrologiczne oraz sytuacje awaryjne, W trybie pracy Zdalny i Miejscowy należy kontrolować parametry przekosu i przeciążeń dla segmentu jazu Panel operatorski HMI i stacja operatorska PC z systemem SCADA Zakłada się, że z panelu operatorskiego w szafce umieszczonej w sterowni śluzy Bartoszowice operator jazu może sterować segmentem jazu oraz otrzymywać informacje technologiczne dotyczące stanów urządzeń jak również odczytywać generowane przez system komunikaty alarmowe. 2

3 Stacja operatorska PC SCADA, która będzie zainstalowana w sterowni śluzy Bartoszowice będzie wizualizować wszystkie obiekty hydrowęzła Bartoszowie-Opatowice. W systemie sterowania jazem, należy przewidzieć możliwość sterowania z użyciem stacji operatorskiej PC SCADA. Przedmiotem wdrożenia jest szafka z zabudowanym panelem HMI w sterówce śluzy Pomiar poziomu wody górnej Jaz Bartoszowice obecnie nie posiada infrastruktury pomiarowej do elektronicznego pomiaru poziomu wody. Pomiar poziomu wody górnej WG jest niezbędny do realizacji sterowania segmentem jazu w trybie automatycznym. Ze względu na konieczność zapewnienia niezawodność wskazań, należy zrealizować układ pomiarowy składający się z dwóch sond pomiarowych. Pomiar ten wykonywany ma być przy pomocy sond hydrostatycznych dostarczających sygnał wyjściowy ma. Jedna z sond będzie pełnić role wiodącą w systemie sterowania a druga będzie sondą odniesienia. W przypadku dużej rozbieżności wskazań obu mierników generowany będzie alarm o awarii systemu pomiarowego, informujący służby techniczne o konieczności interwencji. Obwody sygnałowe mierników poziomu należy odseparować galwanicznie w celu eliminacji zakłóceń i zabezpieczyć przed wyładowaniami elektrycznymi. Sondy należy zamontować w odpowiednio przygotowanej instalacji rurowej o średnicy min.10cm. Puszka przyłączowa sondy hydrostatycznej powinna mieć stopień ochrony min IP Pomiar temperatury Sonda podstawowa realizująca pomiar poziomu wody górnej WG dla systemu sterowania powinna być również wyposażona w zabudowany czujnik do pomiaru temperatury wody. Należy przewidzieć zastosowanie przetwornika pomiarowego 4..20mA. 3

4 4. Schemat logiczny komunikacji pomiędzy sterownią Jazu i Śluzy Bartoszowice 4

5 5

6 5. Specyfikacja wyposażenia sprzętowego w zakresie AKPiA 5.1. Panel operatorski HMI Z uwagi na przyjętą przez Zamawiającego politykę standaryzacji i ujednolicania stosowanych urządzeń w infrastrukturze technicznej ze względów utrzymania, serwisu, posiadanych narzędzi do obsługi, wymagane jest zastosowanie panela HMI serii SIMATIC HMI lub równoważnego 1. Parametry równoważności: 1 Wyświetlacz 10,4, TFT, 256 kolorów 2 Elementy sterujące Ekran dotykowy, 8 dowolnie konfigurowalnych przycisków 3 Interfejs 1 x RJ45 Ethernet w wariancie PROFINET 4 Oprogramowanie konfiguracyjne WinCC flexible v Jednostka centralna PLC Z uwagi na przyjętą przez Zamawiającego politykę standaryzacji i ujednolicania stosowanych urządzeń w infrastrukturze technicznej ze względów utrzymania, serwisu, posiadanych narzędzi do obsługi, wymagane jest zastosowanie sterownika PLC serii SIMATIC S7-300 (SIMATIC S7-300 CPU DP + I/O + CP343-1 Lean) lub równoważnego 2. Parametry równoważności: 1 Interfejsy MPI, PROFIBUS DP 2 Pamięć robocza min. 256kB 3 Karta pamięci MMC min. 128kB 4 Oprogramowanie konfiguracyjne STEP Moduł rozszerzeń procesor komunikacyjny Z uwagi na przyjętą przez Zamawiającego politykę standaryzacji i ujednolicania stosowanych urządzeń w infrastrukturze technicznej ze względów utrzymania, serwisu, posiadanych narzędzi do obsługi, wymagane jest zastosowanie modułu tej samej rodziny co jednostka centralna lub równoważnego. 1 Ustawa Prawo zamówień publicznych. DZ.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. Art. 29. Pkt Ustawa Prawo zamówień publicznych. DZ.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. Art. 29. Pkt. 3. 6

7 Parametry równoważności: 1 Interfejsy Industrial Ethernet/PROFINET 2 Typ interfejsu 2xRJ45 3 Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, PROFINET I/O (Device), PROFINET CBA, ISO, PG, S7, S5 4 Szybkość przesyłania danych 10/100 Mbit/s 5.4. Hydrostatyczna sonda pomiaru poziomu wody typ 1 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy mh2o 3 Dopuszczalne przeciążenie 40 x zakres 4 Błąd podstawowy 0,2% 5 Błąd temperaturowy 0,2% /10 C, maksymalnie 0,3% /10 C 6 Zakres temperatur pracy C 7 Zakres temperatur kompensacji 0-25 C 8 Sygnał wyjściowy 4..20mA 9 Zasilanie 10,5..36 VDC 10 Wersja podłączenia 3-przewodowa 11 Powłoka kabla poliuretan 12 Stopień ochrony IP Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna 25mm 14 Montaż Wyposażona w dodatkowy uchwyt montażowy SG25 15 Gwarancja Minimum 24 miesiące 5.5. Hydrostatyczna sonda pomiaru poziomu wody typ 2 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy mh2o 3 Długość kabla przyłączeniow. 21m 4 Dopuszczalne przeciążenie do 40 bar 5 Błąd podstawowy pomiaru ±0,2 % górnej wartości zakresu 6 Zakres temperatur pracy C 7 Sygnał wyjściowy 4..20mA 8 Zasilanie VDC 9 Pomiar temperatury Wbudowany czujnik Pt100 oraz główkowy przetwor- 7

8 nik temperatury 4..20mA (2-przew.) 10 Stopień ochrony IP Dopuszczenia Do stref niezagrożonych wybuchem 12 Przyłącze Kabel sondy 13 Materiał obudowy czujnika 316L 14 Uszczelnienie czujnika EPDM 15 Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna - 22mm 16 Gwarancja Minimum 24 miesiące Załączniki: 1. Załącznik nr 2. Projekt wykonawczy napędu hydraulicznego segmentu Jazu Bartoszowice we Wrocławiu. Część elektryczna. 8

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus.

Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus. Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo