Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.1 Temat zajęć: Pieniądz wczoraj i dziś, czyli co warto wiedzieć o pieniądzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.1 Temat zajęć: Pieniądz wczoraj i dziś, czyli co warto wiedzieć o pieniądzu"

Transkrypt

1 Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.1 Temat zajęć: Pieniądz wczoraj i dziś, czyli co warto wiedzieć o pieniądzu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna i wymienia formy pieniądza, wskazuje czynniki, które wpływają na ewolucję form pieniądza na przykładach z życia codziennego, wymienia funkcje pieniądza, odwołując się do przykładów występujących w praktyce, wymienia i charakteryzuje cechy pieniądza, wyjaśnia znaczenie terminów: pieniądz, siła nabywcza pieniądza, podaje argumenty, które jego zdaniem potwierdzają, że pieniądze są ważne zarówno z punktu widzenia mikro- jak i makroekonomicznego, zna sposoby organoleptyczne odróżnienia pieniądza fałszywego od pieniądza prawdziwego, przedstawia swoje stanowisko na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro. 2. Metody i techniki: dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne. 3. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna na temat ewolucji form pieniądza, prezentacja na temat zabezpieczenia polskich pieniędzy dostępna na stronie teksty źródłowe dla grup, dotyczące wprowadzenia w Polsce euro, banknoty o różnym nominale,

2 Strona2 słoik ze zbożem, muszla morska lub muszelki, kawałek futra (może być sztuczne), sól, przyprawy (pieprz, cynamon), miód, tytoń, czekolada, banknot/bilon, karta kredytowa, tekst piosenki Money, Money śpiewanej przez Lizę Minnelli w filmie Kabaret, nagranie piosenki Money, Money, odtwarzacz/komputer. 4. Typ lekcji: realizacja nowego materiału. 5. Formy organizacji pracy: praca: indywidualna, grupowa i zbiorowa. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: 1. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., 2009, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa. 2. Rachwał T., 2006, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa. 3. Rothbard Murray N., 2006, Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza, Fijorr Publishing. 4. Sédillot R., 2010, Moralna i niemoralna historia pieniądza, Wydawnictwo W.A.B. 5. Zabezpieczenia pieniędzy w Polsce (data odczytu: ). 6. Teksty dotyczące wprowadzenia w Polsce euro (data odczytu: ). 7. Kontrola uczniów: Kontrola uczniów polega na: ocenie pracy uczniów na lekcji, ocenie argumentacji zajmowanego stanowiska i poprawności wypowiadania się, sprawdzeniu pracy domowej.

3 Strona3 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel odtwarza piosenkę Money, Money śpiewaną przez Lizę Minnelli (tekst: załącznik 1). Następnie rozpoczyna dyskusję, zadając uczniom pytanie: Jaki czynnik według tekstu piosenki wprawia w ruch Ziemię? 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. 2. Nauczyciel zapisuje temat lekcji, następnie prezentuje przyniesione przedmioty: słoik ze zbożem, muszlę morską (lub muszelki), kawałek futra (może być sztuczne), sól, przyprawy (pieprz, cynamon), miód, tytoń, czekoladę, banknot/bilon, kartę kredytową. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, co łączy te wszystkie przedmioty uczniowie starają się wytłumaczyć, dlaczego (poza pieniędzmi) stanowiły one podstawę prowadzenia handlu. 3. Nauczyciel przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawia historię pieniądza (załącznik 3 w osobnym pliku). W zależności od możliwości technicznych można uruchomić prezentację Prezi w trybie off line lub przy połączeniu z internetem prezentację w PowerPoint (on line). 4. Na podstawie prezentacji uczniowie wyróżniają formy pieniądza oraz określają, jakie są pożądane właściwości pieniądza. (czy guzik z pętelką może być pieniądzem?). 5. Nauczyciel przy pomocy prezentacji dostępnej na stronie internetowej prezentuje zabezpieczenia pieniądza. Uczniowie sprawdzają prawdziwość banknotów o różnym nominale. 6. Nauczyciel rozpoczyna pogadankę dotyczącą funkcji pieniądza zarówno z punktu widzenia mikro-, jak i makroekonomicznego. Uczniowie zapisują w zeszytach funkcje pieniądza. Nauczyciel omawiając wagę pieniądza w życiu codziennym zwraca uwagę na ważność podejmowania wspólnych decyzji obu małżonków co do wydatków w rodzinie. Informuje, że w wielu społeczeństwach kobiety, nie mogą podjąć pracy zarobkowej lub cały ich dochód zostaje zabrany przez mężczyzn. 7. Przy odwołaniu do walut nauczyciel zwraca uwagę na euro. Dzieli klasę na grupy, które na podstawie tekstu źródłowego zawierającego cytaty ze strony (załącznik 2) i na podstawie tekstu źródłowego znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz własnej wiedzy ustalają przewidywane korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze: Jaka korzyść jest dla Ciebie najważniejsza i dlaczego? Co budzi Twój największy niepokój i dlaczego? Po zakończeniu pracy grupy prezentują swoje ustalenia.

4 Strona4 10. Zadanie domowe: 1. Skonstruuj tabelę, w której podasz argumenty za i przeciw wprowadzeniu waluty euro w Polsce. 2. Napisz, w jaki sposób osoby niewidzące mogą rozpoznać nominały monet i banknotów.

5 Strona5 Załącznik 1 Tekst utworu Money, Money W celach dydaktycznych wystarczy odtworzenie tekstu zaznaczonego na czerwono. Money...Money Money makes the world go around...the world go around...the world go around. Money makes the world go around It makes the world go 'round. A mark, a yen, a buck or a pound...a buck or a pound...a buck or a pound. Is all that makes the world go around That clinking, clanking sound... Can make the world go 'round Money money money money Money money money money Money money money... If you happen to rich And you feel like a night's entertainment You can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone And you need a companion You can ring (ting-a-ling) for the maid. If you happen to be rich And you find you are left by your lover, And you moan and you groan quite a lot You can take it on the chin, Call a cab and begin to recover On your 14-karat yacht! WHAT!? Money makes the world go around...the world go around...the world go around. Money makes the world go aroung Of that we both are sure... *rasberry sound* on being poor! Money money money money Money money money money Money money money... When you haven't any coal in the stove And you freeze in the winter And you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, Your coat's thin as paper, And you look 30 pounds underweight When you go to get a word of advice

6 Strona6 From the fat little pastor, He will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat rat-a-tat at the window *knock knock* (at the window) Who's there? (hunger) oh, hunger!! See how love flies out the door... For, money makes the world go around...the world go around...the world go around. Money makes the world go 'round The clinking, clanking sound of... Money money money money Money money money money... Get a little, get a little Money money money money... Mark, a yen, a buck or a pound, That clinking, clanking, clunking sound, Is all that makes the world go 'round, It makes the world go 'round!

7 Strona7 Załącznik 2 Teksty źródłowe dotyczące wprowadzenia euro w Polsce 1. Kto dysponuje silną walutą, a my Europejczycy nią dysponujemy, ten może w świecie i w sprawach międzynarodowych konsekwentnie i przekonująco współdecydować. Wspólnej polityki zagranicznej nie zbudujemy tak szybko, a wspólną politykę walutową mamy już dzisiaj. Jean-Claude Juncker Więcej: money.pl, Na razie nie ma powodu, by szybko wchodzić do strefy euro uważa Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Jeżeli Polska jednak nie będzie w strefie euro, to nie będzie także w centrum decyzyjnym UE. Przeszkadza to politycznie Polsce, bo jesteśmy krajem, który ma ambicję być ważnym w Europie. Mamy ten dylemat, ale dzisiaj wiadomo, że nie ma co się tam pchać przez ładnych parę lat dodał. Więcej: wprost.pl, Witold Orłowski uważa, że strefa euro raczej się nie rozpadnie. Gospodarka europejska jest w dużo lepszym stanie niż np. amerykańska. Jeśli szukać gdzieś przyczyny kłopotów, to w Stanach Zjednoczonych, a nie w strefie euro. Jest dużo zamieszania i nie można wykluczyć, że w pewnej części jest ono wywoływane celowo podkreśla. Profesor zwraca uwagę na dziwną rolę, jaką w całym zamieszaniu odgrywają agencje ratingowe, które teraz obniżyły rating Irlandii. Mamy zagwarantowane kolejnych kilka dni niepokoju na rynkach mówi gość Jedynki. Więcej: polskieradio.pl, Prawdziwa Europa zaczyna się tam, gdzie są wspólne interesy. A wspólne interesy mają głównie ci, którzy posiadają wspólną walutę. Czy nam się to podoba czy nie, Europa dwóch prędkości i tak istniała, teraz po prostu zostanie bardziej sformalizowana. Od lat i tak ważniejsze decyzje gospodarcze zapadają w gronie 17 a nie 27. W naszym narodowym interesie jest głębsza integracja z Europą, a tym samym znalezienie się w tej grupie państw, które decydują o najważniejszych dla Europy kwestiach. Ryszard Petru Więcej: gazetaprawna.pl,

8 Strona8 5. Nie uważam, aby kryzys bankowy w niektórych państwach strefy euro miał jakiś szczególny związek ze wspólną walutą. W końcu nadmierna ekspansja kredytu i związane z nią bąble spekulacyjne na rynku aktywów były udziałem także wielu innych krajów (USA, Islandia, kraje bałtyckie). Dariusz Rosati Więcej: wyborcza.biz, Dopóki kraje strefy euro nie zbliżą się do siebie ekonomicznie i nie poprawią swoich finansów publicznych, przystąpienie do strefy euro będzie wiązać się z ryzykami zarówno dla starych członków, jak i dla krajów nowo przyjętych. Marek Belka Więcej: money.pl, Wejście do strefy euro to jak wjazd na autostradę. Można szybciej jechać, ale jak ma się nieodpowiedni samochód, to może się skończyć katastrofą. Marek Belka Więcej: wyborcza.biz, Będziemy mieli wybór, albo pozostaniemy w nurcie ściślejszej integracji gospodarczej, finansowej i politycznej, albo staniemy z boku, zaprzepaszczając szansę na szybszy rozwój i wpływ na kształt polityk unijnych ( ). Dzisiejsza Europa to głównie państwa używające euro musimy być gotowi do nich dołączyć. Radosław Sikorski Więcej: polskieradio.pl, Ryszard Petru opowiedział się za jak najszybszym wejściem Polski do strefy euro, gdyż wspólna waluta zniwelowałaby ryzyko związane z kursem walut. Bo przecież nie może być tak, że eksporterzy zarabiają kokosy, a w tym samym czasie importerzy mają problemy z rentownością. Ważne jednak jest to, aby wejście do strefy euro odbyło się po odpowiednim kursie, jak najbardziej zbliżonym do kursu naturalnego. Czyli, moim zdaniem, euro w tym czasie powinno kosztować około 3,80 zł. Więcej: europarlament.pap.pl, Gdybyśmy weszli do strefy euro, to znaczy zrobilibyśmy znacznie Więcej reform, niż zrobiliśmy. Profesor Leszek Balcerowicz Więcej: biznes.interia.pl, Ocenia się, że z powodu braku euro polska gospodarka traci rocznie mld zł. To koszty przewalutowania, większe koszty obsługi długu itd. Wejście do euro będzie zachętą do inwestowania,

9 Strona9 to większy rynek, mniejsze bezrobocie. Musimy też pamiętać, że zmienia się sama strefa euro. Pakt fiskalny, unia bankowa i inne reformy mają doprowadzić do takiej sytuacji, że kryzys grecki już się nie powtórzy. Wiele wskazuje na to, że strefa euro wyjdzie z kryzysu umocniona, i to ona będzie centrum integracji europejskiej. Jacek Rostowski, Więcej: bankier.pl, Ktokolwiek będzie próbował osłabić złotego nie będzie walczył tylko z NBP, ale także z całą strefą euro. Costa Vayenas, główny ekonomista UBS Wealth Management Więcej: Rzeczpospolita, Szef PE Jerzy Buzek, mówiąc o traktacie lizbońskim, przywołał słowa Oskara Wilde a, że sukces jest jak nauka, gdy ma się narzędzia, są też rezultaty. Narzędzi, jak widać, nam nie brak, reszta jest w naszych rękach. Więcej: wprost24.pl, Euro nie zastąpi reform, ale je wymusi. Leszek Balcerowicz Więcej:onet.biznes.pl, Polska i inne kraje regionu powinny szybko wprowadzić euro. Nawet jednostronnie bez pytania o zgodę EBC Benn Steill Więcej: newsweek.pl, Udział w strefie euro oznacza mniejszą potrzebę utrzymywania wysokich rezerw walutowych, które dzisiaj służą ochronie stabilności kursu walutowego i wymienialności złotego, tymczasem po przyjęciu euro kurs będzie stabilny a wymienialność zapewniona. To nie oznacza, że rezerwy należy wydać na jakiś konkretny cel, jednak jest przestrzeń do dyskusji o tym, co z nimi zrobić.. Prof. Cezary Wójcik, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego Więcej: wyborcza.biz, Proszę wytłumaczyć wszystkim, nie tylko Polakom, ale wszystkim uczestnikom życia gospodarczego, osobom, które zarabiają, spłacają kredyty, którym są przyznawane dotacje, które prowadzą różnego rodzaju rozliczenia, a także podmiotom gospodarczym oraz obywatelom wielu bliskich osiągnięcia bankructwa krajów, które mają słabą narodową walutę i nie mogą przejść na euro, że ta szalupa jest bezpieczniejsza niż euroliniowiec. Przed kryzysem gospodarczym nie obroniły

10 Strona10 się tak silne waluty narodowe, jak frank szwajcarski i dolar amerykański. Euro jest obiektywnym zwycięzcą w tej rywalizacji. Tak więc euroliniowiec ma sens i jest marzeniem także Polaków, polskich przedsiębiorców, polskich obywateli, którzy zarabiają, rozliczają się w różnych walutach, ale chcieliby mieć spokojną przyszłość, dlatego marzą o euro. Andrzej Halicki w Sejmie RP podczas debaty na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej Więcej: orka2.sejm.gov.pl, To nie my wchodzimy do strefy euro, to euro wchodzi do nas. Jacek Rostowski Więcej, sejm.gov.pl, W Polsce o terminie przyjęcia euro nie decydują jednak głównie kwestie ekonomiczne, lecz bariery polityczne. Trzeba zmienić konstytucję, a żeby to zrobić, potrzebne jest poparcie większej części opozycji. Poparcia tego do tej pory nie ma, a szkoda. Leszek Balcerowicz Więcej: forsal.pl Przez dziesięciolecia zmieniło się uzasadnienie istnienia UE. Od pragnienia pokoju przeszliśmy do pragnienia wielkości. Cel jest jasny: musimy stać się jednym z trzech głównych graczy na świecie, aby za 20 lat USA, Chiny i UE zarządzały trzema najważniejszymi walutami świata: dolarem, juanem (renminbi) i euro. Polska w pojedynkę nie ma szans na uczestniczenie w tej grze. Stoi przed nią wybór: albo zostaje w niemrawej Unii 27 krajów, albo dołącza do twardego jądra UE. Mam wielką nadzieję, że gdy kryzys wreszcie się skończy, polska opinia publiczna opowie się za przyjęciem euro Valery Giscard d Estaing były prezydent Francji Więcej: swiat.newsweek.pl,

PRACA BADAWCZA O WPROWDZENIU WALUTY EUROPEJSKIEJ DO POLSKI

PRACA BADAWCZA O WPROWDZENIU WALUTY EUROPEJSKIEJ DO POLSKI Paulina Ostrowska Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie PRACA BADAWCZA O WPROWDZENIU WALUTY EUROPEJSKIEJ DO POLSKI Warszawa, Styczeń 2009 SPIS TREŚCI: Wstęp.. 3 Cele pracy i metody

Bardziej szczegółowo

Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej. Autor: Krystyna Brząkalik

Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej. Autor: Krystyna Brząkalik Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej Autor: Krystyna Brząkalik Skrócony opis lekcji W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z problematyką związaną z wprowadzeniem wspólnej

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 Wyróżnij się. Napisz do Deala. www.magazyndeal.pl 3 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcia: rynek kapitałowy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO!

RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! RAPORT: ODDAJCIE NASZE ZŁOTO! O Akcji Jako eksperci rynku złota jesteśmy zatroskani ryzykiem jakie niesie ze sobą przechowywanie polskich rezerw złota poza granicami kraju. Dlatego domagamy się sprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Barbara Galimska Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy Autor: Piotr Ciżkowicz Skrócony opis lekcji W czasie lekcji uczniowie zapoznają się z definicją pieniądza, inflacji i polityki pieniężnej. Poznają mechanizmy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. str. 4 5. str. str. 24 27. str. Od redakcji 3. Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5

Spis treści. str. str. 4 5. str. str. 24 27. str. Od redakcji 3. Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5 1 str. 4 5 Spis treści Od redakcji 3 Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5 Ciekawe czasy dla ekonomii. Marek Belka 6 Olimpijczycy pytają prezesa NBP 7-9 str. 6 Recepta na sukces prezesa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK

BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU VI TOM. Polska. w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK BIBLIOTEKA MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM POLITYKI ROZWOJU KRAKÓW 2013 VI TOM Polska w Europie wielu prędkości REDAKCJA: ANTONI KUKLIŃSKI, JACEK WOŹNIAK Polska w Europie wielu prędkości Polska w Europie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Wiedza ekonomiczna czy chciwość czyli, co ma piernik do wiatraka?

Wiedza ekonomiczna czy chciwość czyli, co ma piernik do wiatraka? Wiedza ekonomiczna czy chciwość czyli, co ma piernik do wiatraka? Publikacja pokonferencyjna XXIII Tygodnia Ekonomicznego (8 12 kwietnia 2013 r.) Pod redakcją naukową dr Henryka Ponikowskiego Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego

Dukaty Decjusza Od pieniądza pierwotnego do pieniądza elektronicznego Dukaty Decjusza to projekt popularyzujący wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej, obejmujący historię i rolę pieniądza, politykę monetarną i numizmatykę. Adresowany jest do uczniów

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności - inspiracje religijne

Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności - inspiracje religijne Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności - inspiracje religijne MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Ministerstwa Gospodarki i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

W dzisiejszym wydaniu:

W dzisiejszym wydaniu: Wydanie 19/2014 W dzisiejszym wydaniu: 1. Frank po 3 czy po 5 zł? Str. 2-6 Ostatnimi czasy narodziło się wiele spekulacji na temat podrożenia franka do 4 czy 5 zł po ewentualnym sukcesie referendum w Szwajcarii.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE

INWESTYCJE ALTERNATYWNE Nr1 /2012 ISSN: 2084 5960 kwartalnik finansowy JOURNAL INWESTYCJE ALTERNATYWNE SZTUKA, WINO, GIEŁDA Na tej okładce znajduje się praca młodej artystki, być może będzie kiedyś warta miliony. Czy odważysz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Kongres Ekonomistów Polskich Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych SESJA PLENARNA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo