Czy potrafimy żyć bez pieniędzy. Autor: Małgorzata Zagórska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy potrafimy żyć bez pieniędzy. Autor: Małgorzata Zagórska"

Transkrypt

1 Czy potrafimy żyć bez pieniędzy Autor: Małgorzata Zagórska

2 Skrócony opis lekcji Celem głównym jest zaprezentowanie uczniom funkcji pieniądza, w gospodarce oraz dawnych i współczesnych jego form. Zajęcia mają przybliżyć proces przejścia od gospodarki barterowej do pieniężnej. Uczniowie nie tylko zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z pieniądzem, jego obecnością w gospodarce, ale będą mogli uczestniczyć w dyskusji nad rolą pieniądza. Zajęcia będą miały ( w drugiej części ) charakter debaty, w której każda ze stron musi przedstawić swe argumenty i obronić je. Wykorzystane zostało drzewo decyzyjne, które pomoże uporządkować pomysły uczniowskie i pozwoli precyzyjniej je zaprezentować. Cele lekcji zapoznanie z dziejami pieniądza, jego formami, określenie zadań funkcji pieniądza, poznanie pojęć: barter, waluta, gospodarka pieniężna, pieniądz kruszcowy, pieniądz bankowy, czek, karta kredytowa, ocena korzyści wynikających z upowszechnia się pieniądza jako środka wymiany, doskonalenie umiejętności dyskusji, analizy. Metody realizacji zajęć elementy burzy mózgów; elementy dramy; praca w grupach. Adresat uczniowie szkół gimnazjalnych. Materiały materiały źródłowe: Pieniądz kiedyś i dziś w: Kształcenie Obywatelskie w Szkole, Samorządowej, s red. A. Pacewicz, T. Metra, CEO, Warszawa 2000, karta pracy (mat. pom. nr 1), schemat drzewa decyzyjnego (mat. pom. nr 2), 2

3 zielone i niebieskie karteczki samoprzylepne. Proponowany przebieg zajęć 1. Lekcję rozpoczynamy od burzy mózgów, której celem jest podanie skojarzeń do pojęcia pieniądz. Uczniowie mają dopisać swoje hasła, które kojarzą im się z pieniądzem. Dopisują je poziomo, tak, by pojęcie główne zawierało się w skojarzeniu, np. o P ł a t y I n f l a c j a r y n E k e k o N o m i a b I l o n w a l u t Ą... D e b e t Z y s k Pomysły zapisywane są na specjalnej karcie pracy (mat. pom. nr 1). 2. Dzielimy klasę na grupy trzyosobowe, uczniowie odliczają do 3 i osoby z tymi samymi cyframi siadają wspólnie i czytają tekst Pieniądze- kiedyś i teraz (ok. 5 min.). Następnie, na podstawie tego tekstu uczniowie wymieniają przedmioty, które mają pełnić rolę pieniędzy (karta pracy ćw. 2). 3

4 3. Uczniowie prezentują swoje pomysły, a nauczyciel przypomina, że kiedyś istniała gospodarka oparta wyłącznie na wymianie dóbr i usług, czyli barter. Wspólnie określamy rolę pieniądza we współczesnej gospodarce, a uczniowie zapisują je w karcie pracy ćw. 3. Należałoby wspomnieć następujące funkcje: pieniądz jest środkiem wymiany, czyli ekwiwalentem wszystkich innych towarów, pieniądz jest środkiem płatniczym przy kupnie towaru na kredyt i realizacji umów z odroczonym terminem płatności, umożliwia przechowywanie bogactwa (ale tylko w określonym czasie i w przypadku walut, które nie tracą na wartości), wyraża wartość dobra lub usługi. W tym miejscu nauczyciel wprowadza pojęcia: pieniądz kruszcowy, bankowy, czek karta kredytowa i wspólnie z uczniami dopasowuje je do wyżej wymienionych funkcji. Uczniowie zapisują je w karcie pracy. 4. Kolejnym etapem lekcji będzie przygotowanie krótkiej rozprawy, która da nam odpowiedź na pytanie postawione w temacie. Nawiązujemy do ćw. 2, w którym mowa była o barterze, jako wymianie bezgotówkowej. Przypominamy, iż jej przeciwieństwem jest gospodarka pieniężna. Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy (losują karteczki: zielone dla zwolenników; niebieskie dla przeciwników gospodarki pieniężnej). Wyłonią się zespoły: a) entuzjastów, b) sceptyków. Otrzymują oni schemat drzewa decyzyjnego po jednym dla każdej grupy (na dole kartki znajduje się instrukcja jego wypełnienia), który pokrótce zostaje omówiony przez nauczyciela. Na wykonanie tego zadania w grupach należy przeznaczyć około 15 minut. Potem otwieramy debatę klasową z zachowaniem zasad dyskusji. Nauczyciel dba o zachowanie należytego porządku. Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: Czy potrzebne są nam pieniądze? Możliwe rozwiązania: pieniądze są nam potrzebne, możemy z nich zrezygnować, 4

5 pieniądze są nam potrzebne, chcemy globalizacji (ujednolicenia dla wszystkich) waluty. Pozytywne skutki:.. Negatywne skutki:. Skutki i wartości: Co chcemy osiągnąć?. Dlaczego podejmujemy taką decyzję? 5. Prezentacja pomysłów uczniowskich i podsumowanie lekcji. 6. Praca domowa: Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie utworzonego hasła. Czy potrzebne są nam pieniądze 5

6 Materiały pomocnicze Materiał pomocniczy nr 1: Karta pracy Dopisz swoje skojarzenia: P I E N I Ą D Z 6

7 Materiał pomocniczy nr 2 Przeczytaj tekst, a potem wykonaj poniższe polecenie: Pieniądze kiedyś i teraz W różnych okresach historycznych stosowano w handlu rozmaite formy pieniądza. Na przykład na niektórych obszarach Imperium Rzymskiego jako pieniądz wykorzystywano sól kamienną. Muszle morskie i tytoń pełniły te funkcje w Ameryce Północnej w czasach kolonialnych. Jako środek wymiany stosowano również złoto, paciorki, zboże, a nawet skóry upolowanych zwierząt (w Chorwacji do dziś jednostka walutowa nazywa się kuna ). W obozach jenieckich w czasie II wojny światowej rolę pieniądza odgrywały czasem papierosy. Wyraz płacić pochodzi od płatów lnu używanych w czasach prasłowiańskich jako środek płatniczy. Jeszcze do tej pory w niektórych rejonach Tanzanii jednostką płatniczą jest bydło. Pieniądzem może być więc każda rzecz, którą dana społeczność akceptuje jako zapłatę za zakupione dobra lub usługi. Współcześnie występują następujące rodzaje pieniądza: pełnowartościowy ( kruszcowy), papierowy ( banknoty ) i metalowy (monety), bezgotówkowy (czeki), plastikowy czyli karty kredytowe, pieniądz elektroniczny. Wymień przedmioty, które mogą pełnić rolę pieniądza, a potem odpowiedz, czy bezpośrednia wymiana dóbr (barter) zawsze jest możliwa i efektywna. Odpowiedź zapisz. 7

8 Materiał pomocniczy nr 3 Wypisz funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce:

9 Materiał pomocniczy nr 4 Uzupełnij schemat drzewa decyzyjnego: 9

10 Materiał pomocniczy nr 5 Krzyżówka 1. Tam drukują się banknoty. 2. Papierowy pieniądz. 3. Nazwa waluty UE. 4. Jedna z najstarszych monet wybijanych w Polsce. 5. Zielony 6. Była waluta naszych zachodnich sąsiadów. 7. Nieproporcjonalnie szybki wzrost ilości pieniędzy w stosunku do ilości towarów. 8. Wymiana bezgotówkowa

11

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!"

Moduł 4: Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem! Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!" Warsztaty doskonalące dla nauczycieli 1. Wprowadzenie Głównym założeniem projektu EUBIS Obywatelstwo UE: Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania

MODUŁ II. Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania MODUŁ II Podstawa programowa a standardy wymagań egzaminacyjnych i szkolne zestawy programów nauczania SPIS TREŚCI Scenariusz 1: Jak korzystać z podstaw programowych kształcenia Scenariusz 2: Standardy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobre prawo to lepszy rozwój

Temat: Dobre prawo to lepszy rozwój Wszystkie scenariusze lekcji, komiksy i animacje są dostępne na: www.for.org.pl Temat: Dobre prawo to lepszy rozwój Autor: Jolanta Czajkowska Poziom Gimnazjum Podstawa programowa kształcenia ogólnego w

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Treści nauczania Czynniki warunkujące wybór zawodu, droga kształcenia kwalifikacje niezbędne do wykonywania wybranego zawodu,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji

I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji (źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Siedem Zasad Konsultacji ) Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia.

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. Uczniowie w procesie autoewaluacji szkoły. Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. To uzasadnienie jest jak najbardziej właściwe, dlatego przy kolejnej zmianie nie dziwi

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo