Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz"

Transkrypt

1 Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

2 Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty pracy zespołowej. Po zakończonych zajęciach uczeń powinien rozróżniać składniki majątku przedsiębiorstwa, wymienić podstawowe źródła finansowania majątku, znać pojęcie oraz strukturę bilansu, rozumieć istotę równania bilansowego, znać cel sporządzania bilansu, potrafić sporządzić uproszczony bilans małej firmy. Metody realizacji zajęć praca uczniów w zespołach, prezentacja, wykład interaktywny. Materiały tablice, foliogramy, duże arkusze papieru, mazaki, przykłady bilansu oraz słowniczek pojęć dla każdego ucznia. Proponowany przebieg zajęć 1. Czynności organizacyjno porządkowe. 2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji. 2

3 3. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji. 4. Ćwiczenie Wykład - nauczyciel wyjaśnienia prawidłowe nazwy poszczególnych składników bilansu oraz ich znaczenie. 6. Ćwiczenie Wykład - nauczyciel przedstawia budowę bilansu z podziałem na aktywa trwałe i obrotowe oraz na kapitał własny i obcy. 8. Ćwiczenie Wykład - nauczyciel omawia istotę równania bilansowego. 10. Ćwiczenie Wykład. 12. Podsumowanie. 13. Zadanie domowe. 1. Czynności organizacyjno porządkowe: sprawdzenie obecności, przygotowanie materiałów do lekcji. 2. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji Uczniowie odpowiadają na pytania: co to jest podmiot gospodarczy? wymiń formy prawne podmiotów gospodarczych? jak należy rozpocząć działalność gospodarczą i gdzie należy ją zgłosić? 3. Zapoznanie uczniów z tematem oraz celem lekcji (punkt 1 i 2) 4. Ćwiczenie 1 Uczniowie zostają podzieleni losowo na 2 grupy, każda z nich odpowiada pisemnie (na dużym arkuszu) na jedno z pytań: I grupa co (jakie zasoby, jaki majątek) potrzebuje firma do prowadzenia działalności gospodarczej? 3

4 II grupa skąd firma może pozyskać środki (pieniądze i nie tylko) na zakup tego, co potrzebuje do działalności? Przedstawiciele grup prezentują efekty swojej pracy. 5. Wykład Otrzymane propozycje uczniów nauczyciel omawia, odpowiednio nazywa używając podstawowych pojęć: materiały, towary, pieniądze na rachunku bankowym, w kasie, należności, środki trwałe, kapitał własny, obcy, kredyty, pożyczki zobowiązania, a także aktywa i pasywa. Nauczyciel wręcza uczniom materiały Słownik podstawowych pojęć. Załącznik nr 1: foliogram oraz materiały dla uczniów: Słownik podstawowych pojęć. 6. Ćwiczenie 2 Uczniowie w dotychczasowych grupach na sporządzonych wcześniej arkuszach, mają za zadanie: pierwsza grupa dzieli składniki majątku na te, które pozostają w firmie długo oraz te, które się często zmieniają, zużywają, druga grupa dzieli kapitał na ten, który jest własnością firmy oraz ten, który należy do obcych właścicieli. 7. Wykład Nauczyciel wyjaśnia podział majątku na trwały i obrotowy oraz na kapitał własny i obcy prezentując uproszczony przykład bilansu. Załącznik nr 2: foliogram oraz materiały dla uczniów Bilans przedsiębiorstwa. 8. Ćwiczenie 3 Uczniowie w grupach na otrzymanych bilansach mają za zadanie przypisać poszczególnym składnikom wartości wg własnego uznania, a także obliczyć sumę wartości wszystkich aktywów oraz sumę wartości wszystkich pasywów. 4

5 Nauczyciel sprawdza sumy (najczęściej w ćwiczeniach uczniów suma aktywów nie jest równa sumie pasywów). Uczniowie muszą się zastanowić: jeśli w ich ćwiczeniu wartości aktywów > od wartości pasywów, nauczyciel zadaje pytanie: dlaczego przedsiębiorstwo posiada majątek o większej wartości, aniżeli wartość posiadanych funduszy? jeśli w ćwiczeniu wartość aktywów < od wartości pasywów, to dlaczego firma posiada majątek o mniejszej wartości, jeżeli kapitał zdobyty przez nią jest większy, co stało się z resztą funduszów? Uczniowie dochodzą do prawidłowego wniosku, iż wartość majątku firmy powinna być równa wartości jej kapitałów. 9. Wykład Nauczyciel wyjaśnia istotę równania bilansowego, cel sporządzania bilansu przez przedsiębiorców. 10. Ćwiczenie 4 Uczniowie otrzymują zadanie na sporządzenie prostego bilansu firmy X. 11. Wykład Nauczyciel wyjaśnia, kiedy i w jakim celu przedsiębiorstwo musi sporządzać bilans. 12. Podsumowanie przedsiębiorstwo posiada składniki majątku zwane aktywami, firma musi posiadać także źródła finansowania tego majątku, które nazywamy pasywami, zestawienie aktywów i pasywów to bilans przedsiębiorstwa, wartość wszystkich aktywów musi się równać wartości pasywów, równanie to nazywamy równaniem bilansowym. 13. Zadanie domowe Omówienie i rozdanie uczniom treści zadania domowego. 5

6 Załącznik nr 3: materiały dla uczniów: Zadanie domowe. 6

7 Załącznik nr 1 Wyjaśnienie pojęcia Bilans zestawienie aktywów i pasywów. Aktywa składniki majątku firmy (wszystkie środki gospodarcze): 1. Aktywa trwałe majątek firmy posiadany dłużej niż rok: a. Środki trwałe maszyny, urządzenia, budynki, grunty, wyposażenie, narzędzia, b. Wartości niematerialne i prawne nabyte prawa majątkowe, zakupione patenty, licencje, programy komputerowe, c. Długoterminowe aktywa finansowe udziały i akcje innych spółek, udzielone pożyczki, lokaty bankowe. 2. Aktywa obrotowe majątek posiadany przez okres dłuższy niż rok: a. Materiały surowce, materiały do produkcji, biurowe, środki czystości, opakowania, b. Wyroby gotowe wyprodukowane wyroby przeznaczone na sprzedaż, c. Towary produkty innych jednostek nabyte w celu dalszej odsprzedaży, d. Należności kwoty należne od odbiorców, którzy jeszcze nie zapłacili za dostawę, e. Rachunek bankowy pieniądze na rachunku (w banku), f. Kasa pieniądze w kasie (w firmie). Pasywa źródła finansowania majątku: 1. Kapitał własny - fundusze wewnętrzne, czyli wniesione przez współwłaścicieli do przedsiębiorstwa a. Kapitał współwłaścicieli fundusze (wkłady ) należące do współwłaścicieli przedsiębiorstwa, b. Zysk - zysk wypracowany w trakcie działalności. 2. Kapitał obcy - kapitał zewnętrzny, czyli nie należący do przedsiębiorstwa, wniesiony przez obce jednostki lub osoby, a. Zobowiązania: dług wobec dostawców (niezapłacone dostawy), dług wobec pracowników (niewypłacone wynagrodzenia), dług wobec urzędu skarbowego ( podatek do zapłacenia). b. Kredyty i pożyczki - kredyty i pożyczki zaciągnięte w banku oraz w innych jednostkach. 7

8 Załącznik nr 2 Tabela do uzupełnienia 1. Bilans przedsiębiorstwa X na dzień... Aktywa Wartość Pasywa Wartość 1. Aktywa trwałe a. Środki trwałe b. Długoterminowe aktywa finansowe / 3 -letnie obligacje/ 2. Aktywa obrotowe a. Materiały b. Produkty c. Towary d. Należności e. Gotówka w kasie f. Rachunek bankowy Kapitał własny a. Kapitał właścicieli udziały wspólników b. Wypracowany zysk 2. Kapitał obcy a. Kredyty b. Zobowiązania i. Wobec dostawców ii. Wobec pracowników Suma bilansowa Suma bilansowa... sporządził (podpis) 8

9 Tabela do uzupełnienia 2. Bilans przedsiębiorstwa X na dzień... Aktywa Wartość Pasywa Wartość 3. Aktywa trwałe c. Środki trwałe d. Długoterminowe aktywa finansowe / 3 -letnie obligacje/ 4. Aktywa obrotowe a. Materiały b. Produkty c. Towary d. Należności e. Gotówka w kasie f. Rachunek bankowy Kapitał własny a. Kapitał właścicieli udziały wspólników b. Wypracowany zysk 4. Kapitał obcy a. Kredyty b. Zobowiązania i. Wobec dostawców ii. Wobec pracowników Suma bilansowa Suma bilansowa... sporządził (podpis) 9

10 Załącznik nr 3 Zadanie do wykonania na lekcji Sporządź poprawnie bilans P.H.U. "Dona" Sp. z o.o. posiada na dzień następujące składniki majątku oraz źródła finansowania: meble sklepowe zł, wkłady wspólników zł, kasa fiskalna zł, komputer zł, kredyt bankowy zł, program komputerowy zł, należność od odbiorcy zł, zobowiązania od odbiorców zł, pieniądze w kasie zł, towary na sklepie zł, samochód dostawczy zł. Zadanie do wykonania na lekcji Sporządź poprawnie bilans P.H.U. Dona Sp. z o.o. posiada na dzień następujące składniki majątku oraz źródła finansowania: meble sklepowe zł, wkłady wspólników zł, kasa fiskalna zł, komputer zł, kredyt bankowy zł, program komputerowy zł, należność od odbiorcy zł, zobowiązania od odbiorców zł, pieniądze w kasie zł, towary na sklepie zł, samochód dostawczy zł. 10

11 Załącznik nr 4 Zadanie domowe do lekcji: Bilans przedsiębiorstwa - co to takiego? Zadanie domowe Sporządź na podstawie przykładu z lekcji bilans początkowy Przedsiębiorstwa Handlowego Gama, który posiada na dzień następujący majątek oraz źródła jego finansowania (odpowiednio pogrupuj i nazwij wymienione składniki): pawilon handlowy zł, kasy fiskalne zł, meble sklepowe zł, kapitał współwłaścicieli zł, artykuły chemiczne zł, oprogramowanie komputera zł, niezapłacone faktury dostawców zł, samochód dostawczy zł, pieniądze w banku zł, zysk z ubiegłego okresu zł, pieniądze w kasie zł, wynagrodzenia do wypłacenia pracownikom zł. kredyt zaciągnięty w banku... (obliczyć brakującą wartość). 11

12 Zadanie domowe Sporządź na podstawie przykładu z lekcji bilans Przedsiębiorstwa Handlowego Gama,który posiada na dzień następujący majątek oraz źródła jego finansowania (odpowiednio pogrupuj i nazwij wymienione składniki ): pawilon handlowy zł, kasy fiskalne zł, meble sklepowe zł, kapitał współwłaścicieli zł, artykuły chemiczne zł, oprogramowanie komputera zł, niezapłacone faktury od dostawców zł, samochód dostawczy zł, pieniądze w banku zł, zysk z ubiegłego okresu zł, pieniądze w kasie zł, wynagrodzenia do wypłacenia pracownikom zł. kredyt zaciągnięty w banku... (obliczyć brakującą wartość). 12

13

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Autor: Lesław Marek Fiutowski Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, co stanowi majątek

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o firmie i skąd uzyskać informacje o jej kondycji finansowej?

Co warto wiedzieć o firmie i skąd uzyskać informacje o jej kondycji finansowej? 1. Co warto wiedzieć o firmie i skąd uzyskać informacje o jej kondycji finansowej? Zanim podejmiemy decyzję, czy i gdzie ulokować wolne środki pieniężne lub też z kim chcemy podjąć działania biznesowe,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo