Product placement na prowincji Europy. Kształtowanie nowych zachowań konsumenckich Polsce. Mgr Ewa Urbaniec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Product placement na prowincji Europy. Kształtowanie nowych zachowań konsumenckich Polsce. Mgr Ewa Urbaniec"

Transkrypt

1 Product placement na prowincji Europy. Kształtowanie nowych zachowań konsumenckich Polsce. Mgr Ewa Urbaniec Interes przyjmuje różne maski. Najczęściej jest to maska bezinteresowności. (La Rochefoucauld) Product placement jest zjawiskiem nieustannie rozwijającym się na rynku reklamowym w Polsce nowym, nie do końca wyjaśnionym sposobem oddziaływania na konsumenta. Najczęściej omawiany jest jako element występujący w specyficznym rodzaju przekazu audiowizualnego, jakim jest film. W niniejszej pracy chciałabym zająć się nowymi miejscami występowania PP w szeroko rozumianej rzeczywistości audiowizualnej, tożsamej z codziennym miejscem przebywania Widza-konsumenta. PP w Polsce oraz zakres i zagrożenia płynące z jego występowania nie są do końca zdefiniowane. Dla tego nazbyt dynamicznego i bezkompromisowego zjawiska Polska jest wciąż prowincją w świadomości większości społeczeństwa zakodowana jest zawężona definicja oraz brak czujności na jego oddziaływanie; teoretycy pozostają wciąż w tyle za strategiami rynkowymi wielkich korporacji. Dla uwypuklenia oddziaływania tego rodzaju reklamy - na którą nie można wypracować technik obronnych - chciałabym przedstawić sytuację tej grupy konsumentów, która cieszy się coraz większą uwagą producentów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Product placement wokół definicji. Definicją product placement korespondującą z jego miejscem w filmie jest określenie tego zjawiska jako odpłatne eksponowanie produktu sponsora w dziele audiowizualnym w sposób wskazujący na cechy tego produktu lub budujący wokół niego pożądany wizerunek. (Grzegorczyk, 2002, s.2) Tu mówimy tylko o aspekcie filmu pełnometrażowego, zawężając pojęcie. Analizując to zjawisko postaram się pokazać rozszerzenie jego istnienia w społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie audiowizualność jest zjawiskiem codziennym, nie przynależnym już tylko i wyłącznie do sali kinowej. Rzeczywistość reklamowa, będąca integralną częścią centrów handlowych i rozrywkowych oraz wszelkich przekazów medialnych tworzy sytuacje, w których występowanie PP w obecności Uczestników-konsumentów możemy uznać za zbliżone do formuły implied endorsment. W wyniku współdziałania (często wyłącznie celowego) wytwarzają się takie

2 okoliczności, że widz tu: Uczestnik-konsument - musi zwrócić uwagę na produkt i sposób jego wykorzystania. Pomimo fetowanej przez kręgi biznesowe 15-tej rocznicy istnienia dynamicznego rynku kapitalistycznego w Polsce zjawisko PP, sposób jego projektowania, realizowania i percypowania pozostaje daleko od standardów światowych. Dla Polaków oznacza to tak naprawdę funkcjonowanie w kategoriach rynku B gdzie wszystko sprzeda się bez nadmiernego nakładu środków i starań. Brak edukacji medialnej współcześnie dorastających pokoleń daje o sobie znać - zwłaszcza w dziedzinach do końca nie zdefiniowanych i nie wchłoniętych przez gospodarkę. Jako jedną z najpełniejszych definicji zjawiska PP uważać będę poniższą, pióra prof. Ewy Nowińskiej. Starając się zawrzeć w niej ochronę przed nieistniejącymi jeszcze na rynku polskim działaniami reklamowymi, autorka niezwykle celnie określiła wieloaspektowość tego zjawiska, stojącego na pograniczu reklamy podprogowej i manipulacji. Product placement świadome umieszczanie w określonych przekazach za wynagrodzeniem ściśle wybranych rekwizytów, w celu wywołania skutku reklamowego. Taki sposób prezentacji towaru (usługi) omijający ograniczenia przewidziane dla działalności reklamowej, spełnia zwykle założony cel promocyjny, pokonując nadto psychologiczne bariery, jakie zdążyła wytworzyć w świadomości odbiorców tradycyjna reklama. (Nowińska, 2002, s. 127) Polska prawniczka, specjalistka od ochrony własności intelektualnej tak właśnie formułuje definicję tej szczególnej strategii reklamowania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie używa ona słowa reklama dla nazwania product placement. Jest to zrozumiałe, gdy przyjrzymy się etymologii słowa reklama; PP dodatkowo zakłada wprowadzenie towaru do świadomości klienta w sposób milczący, niepostrzeżenie, jakby mimochodem. Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy dziecka jako odbiorcy PP, zasadne będzie przywołanie skojarzenia z grą. Istotnym jej elementem jest zaznaczenie szczególnej cechy product placement - prowadzenia nieustannej GRY z odbiorcami, manewrowania na ciągle zmieniających się granicach barier psychologicznych. Pytając za socjologiem Zygmuntem Baumanem i medioznawcą Wiesławem Godzicem czy Uczestnik-odbiorca świadomy jest czynności, którym jest poddawany, czy jego wybory są świadome? (Godzic, Urbaniec, praca w druku) Postaram się przybliżyć współczesne nam środowisko reklamowe i jego szczególną grupę odbiorców dzieci w wieku 4-12 lat.

3 Celem moich rozważań jest zjawisko product placement w Polsce, które występując w różnych formach, oddziałuje na najmłodszych członków społeczeństwa, kreując ich światopogląd i zachowania. Chciałabym pokazać, w jakim stopniu brak edukacji medialnej oraz asertywności konsumenckiej czynią nasz rynek w negatywnym znaczeniu tego słowa prowincjonalnym. W polskim prawie termin product placement nie istnieje, funkcjonuje natomiast pojęcie reklamy ukrytej - kryptoreklamy. Odnośne regulacje znajdziemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie o radiofonii i telewizji; pierwsza z nich mówi, że czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest taki przekaz, który sprawia ważenie neutralnej informacji, a jednocześnie zachęca do nabywania towarów lub usług. Standardem w obniżaniu kosztów produkcji telewizyjnej stało się stosowanie sponsoringu rzeczowego, czyli wykorzystanie niezbędnych w produkcji programów elementów np. ubrań, mebli czy usług (jak kosmetyki Avon w serialu Na Wspólnej czy Fiat Stilo w Na dobre czy na złe. (www.stopklatka.pl, ) Przedmiotem mojej refleksji jest wstępowanie product placement w prasie, telewizji oraz miejscach publicznych, od których mały człowiek zaczyna swoją przygodę ze społeczeństwem (przedszkola, szkoły, centra handlowe). Postaram się zaprezentować społeczny kontekst zjawiska oraz sposoby jego funkcjonowania w Polsce. Ze względu na stosunkowo młode społeczeństwo konsumpcyjne zarówno kształtowanie, jak i odbiór tego zjawiska nie są zamknięte w ścisłych ramach wciąż jesteśmy na etapie kształtowania odruchów percepcyjnych u konsumentów, nie nawykłych jeszcze do ciągłego funkcjonowania w drapieżnych realiach rynkowych. Postaram się nawiązać do wypowiedzi profesora Wiesława Godzica, że konsumpcjonizmu, podobnie jak obywatelstwa, trzeba się uczyć (Godzic, Urbaniec, praca w druku). Dziecko. Edukacja konsumenta. Dorastające współcześnie dzieci, dysponując coraz bardziej znaczącymi kwotami, jest bardzo ważnym klientem ze względu na wpływ, jaki ma na rodziców. Polskie dzieci w wieku 4 14 lat dysponują blisko 1, 24 mld złotych rocznie (ok. 312 mln dol.); największym kieszonkowym zarządzają te w wieku lat (dane za: Makarenko, 2004) W Polsce obserwuje się również stały spadek ilości urodzeń (GUS 2000). Rodzice decydują się coraz

4 częściej na jedno dziecko, by zapewnić mu jak najlepsze warunki życia i móc jednocześnie robić karierę. Jedynak staje się oczkiem w głowie, często jemu zostawia się decyzje dotyczące zakupów. Jednocześnie dzieci napotykające sprzeciw rodziców potrafią wykorzystać środki perswazji, by przekonać ich do swojego wyboru. Rodzice ulegają - z miłości do dziecka lub dla świętego spokoju. Wspólna wizyta w sklepie ma być w intencji rodziców sposobem na integrację i wykształcenie u dziecka współodpowiedzialności za rodzinę. Takie działanie przynosi jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Dziecko skupia się na tym, co kolorowe, błyszczące, zmienne wystroju wnętrz sklepowych, nowych wystawach, wyprzedażach - a nie na tym, co stałe potrzebie robienia niezbędnych zakupów. Pozycja widza uczestnika życia społecznego, zanurzonego w strumieniu znaczeń współczesnej kultury jawi się jako nieustanna walka z nadmiarem informacji, przerywana próbami aklimatyzacji i uczestnictwa. Te działania podejmuje świadomie każdy, nie chcąc być odbieranym przez swoją grupę społeczną jako partykularny, zaściankowy, małomiasteczkowy, daleki, lokalny. (Słownik języka polskiego, 1995, s. 93 i nast.) Taką sytuację możemy zaobserwować w skali makro, gdy spojrzymy na rozwój polskiej gospodarki: jedną z konsekwencji tak dynamicznego wzrostu jest kryzys wartości oraz wynikający z braku świadomej ewolucji konsumenckiej niedobór krytyki zjawisk reklamowych oraz oferty rynkowej. Pomimo ciągle prowadzonych badań rynkowych odbiór i tzw. skuteczność działań reklamowych - niezależnie od ich charakteru - nie jest do końca znana. Mówiąc o reklamie typu product placement możemy jedynie omawiać zaobserwowane zjawiska i prognozować nawyki wytwarzane w świadomości odbiorców - jakimi kompetencjami powinien oznaczać się odbiorca product placement i czym różnią się one od reklamy tradycyjnej? (Nowińska, 2002, s. 127). Młodzi i bardzo młodzi odbiorcy idei konsumpcjonizmu, które płyną zarówno od nadawców komercyjnych, jak i publicznych, nie potrafią wykształcić dystansu ani też nie mają alternatywy do tych łatwo dostępnych treści. Mogłaby ją stanowić spełniająca misję edukacyjną i kulturotwórczą np. telewizja publiczna czy interesująca prasa pedagogiczna. Codziennie wpadają w kolorową rzeczywistość telewizyjną, która w każdym swoi elemencie, nawet w serwisach pogodowych lub blokach edukacyjnych, stara się przemycić treści znaczące o charakterze reklamowym. Bardzo duże nakłady finansowe, które stanowią tło

5 wszystkich działań reklamowych, są prawdziwym motorem nadawania kształtu strumieniowi informacyjnemu. Przeciętny Uczestnik-widz, a tym bardziej jego dzieci, nie orientują się w regułach procesu komercjalizacji, która nieustannie kontroluje nie tylko codzienne potrzeby, ale również sny i marzenia, ponieważ one stanowią motor siły nabywczej u dzieci. Od ciągłego oceniania i komunikowania swoich wyborów estetycznych nie są wolni również rodzice. Reklama, podobnie jak zdrowie i polityka, jest tematem ciągle dyskutowanym dzieci są nieustannie informowane o preferencjach rodziców. Przekazują oni najmłodszym oceny emocjonalne, głównie o charakterze wrażeniowym. Te natomiast najłatwiej przyswaja umysł dziecka jako fakty realne, które automatycznie zaczynają uczestniczyć w procesie kształtowania wiedzy o świecie młodego człowieka. Młodzi odbiorcy chłoną szybciej i więcej, proces dojrzewania implikuje własne poszukiwania, szybkie wybory i potrzebę ciągłego podążania za Nowym i Aktualnym. Często dzieci prześcigają rodziców oraz starsze rodzeństwo znajomością promocji, kolorystyki produktów i tekstów reklamowych. Naturalną u dziecka potrzebę kreacji i indywidualizacji wspomaga tutaj product placement, dyskretnie sącząc informacje o trendach, nowościach i gadżetach. Właśnie te ostatnie są często jednym z najważniejszych elementów identyfikacji społecznej małego człowieka (zwłaszcza w środowiskach lokalnych). Problem wejścia w społeczeństwo, czyli pierwsze dni w przedszkolu oraz konsekwencje integracyjne tego aktu są szeroko dyskutowane przez media i rodziców. Jak wiek XIX wynalazł dzieciństwo, tak wiek XX, poprzez instytucjonalizację procesów dydaktycznowychowawczych, otworzył współczesną puszkę Pandory. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce na tę sytuację nałożyły się również zmiany gospodarczospołeczne, które zainicjowały typowy dla boomu kapitalistycznego rygorystyczny proces identyfikacji w nowym społeczeństwie spod znaku mieć znaczy być. Dzieci, bogate w wiedzę, którą odnajdują codziennie w otaczającym je świecie, z upodobaniem przeżywają chwile w supermarketach, multipleksach i centrach handlowych. Tam chłoną wszelkie możliwe bodźce, nie poddając ich najczęściej selekcji tematycznej ani jakościowej. Oczywiście wiele dzieci, które mają jakieś hobby, skupia się na swoich marzeniach, zwracając uwagę na konkretne segmenty rynku. Tutaj także wpadają w sidła product placement. Ten zabieg reklamowy umożliwia pojawienie się produktu marzeń we wszystkich możliwych formach i miejscach, dzieci są więc zmuszone do śledzenia wszystkich nowości. Ta wielość możliwości jest szczególnie widoczna na młodych rynkach bezkrytyczni konsumenci

6 przyjmują przekazy, których percepcja nie jest już możliwa w społeczeństwach rozwiniętych od przeszło 10 lat. Dziecko w wieku przedszkolnym a product placement. Aby przybliżyć problem percepcji reklam, a zwłaszcza jej wysublimowanych i ukrytych rodzajów, do których należy product placement, zwróćmy uwagę na kilka aspektów z psychologii rozwojowej. Reklama oddziałuje na dziecko inaczej niż na dorosłego, którego obraz świata jest już ukształtowany i sam może decydować o tym, czemu poświęca uwagę. Dziecko tymczasem zapamiętuje szybko i trwale to, co samo zwróci na siebie jego uwagę i zostaje utrwalone w umyśle bez aktywnego udziału woli. (Żebrowska, 1982, s.386) Reklama wprowadzana w zakres postrzegania dziecka w pierwszych latach życia jest klasyfikowana przez małego odbiorcę podobnie jak inne zjawiska rzeczywistości. Na tym etapie reklama podszywa się niejako pod rzeczywistość - pod prawdę. Dziecko jest bezradne, bezbronne wobec reklamy jawnej, tym bardziej wobec product placement. ( ) młodsze dzieci charakteryzuje naiwność związana z przekonaniem, że telewizja mówi prawdę (dzieci takie nie wiedzą jeszcze, że programy edukacyjne mają charakter informacyjny, a reklamy komercyjny). (Doliński, 2003, s.53) Zadaniem dorosłych wobec dziecka w pierwszych latach jego życia jest rozwijanie zdolności poznawczych, uczenie norm społecznych, umiejętne kierowanie samoistną aktywnością dziecka. Twórcy product placement zdają się włączać w ten proces. Oferują dzieciom kolorowe komiksy, których sympatyczni bohaterowie używają produktów określonej firmy. Komiksy te nie mają charakteru edukacyjnego ani ich zadaniem nie jest wywołanie przeżycia estetycznego, jakim jest dla dziecka czytanie, słuchanie, oglądanie historyjek. Zostały stworzone w celu wywołania odczucia przyjemności związanego z prezentowaną w ten sposób marką. Bywa także odwrotnie: bajka, która zyskała popularność i wprowadziła do języka nowe słowa (np. smerfne), jest wykorzystywana w celach marketingowych, przy czym reklamowany dzięki niej towar z samą bajką nie ma nic wspólnego (pojawiają się smerfne lody, smerfne napoje czy ubrania). Bajki opowiadane dzieciom miały zawsze sens moralizatorski i poznawczy, były nauką o życiu, zawierały wskazówki. Bajki, które powstają dla celów product placement, podstawiają w to miejsce naukę konsumpcji.

7 W ( ) historyjce pojawia się nowe, niezrozumiałe dla dziecko słowo. Pytanie: jakie? Odpowiedź: Skonsumować. Poniżej zamieszczono definicję: KONSUMOWAĆ jeść, spożywać coś, a także użytkować zakupione towary, produkty. KONSUMPCJA jedzenie, spożywanie posiłków, a także użytkowanie towarów przez ich nabywców. ( ) Patrząc ( ) na te nieszczęsne historyjki, trzeba powiedzieć sobie bez ogródek: służą one kształceniu mentalności konsumenta, produkują jednostkę, dla której podstawowym celem życiowym jej światopoglądem jest kupowanie, posiadanie i użytkowanie różnorodnych dóbr. (Dobroczyński, 2004, s.161,162) Zjawiskiem powszechnym jest obecnie na rynku umieszczanie w paczce pożywnych płatków rozkładanych książeczek np. do nauki angielskiego, a na etykiecie soku malowanek, rebusów itp. (zjawisko niezwykle powszechne wśród producentów dóbr szybko zbywalnych). Te zabiegi wychodzą naprzeciw naturalnej skłonności dzieci do zabaw i zadań manualnych. Aktywność intelektualna dziecka współistnieje z praktycznym, realnym działaniem na przedmiotach, z różnorodnymi zabawami ruchowymi ( ) (Żebrowska, 1982, s. 418) Przedszkolaki są obdarowywane prezentami w postaci słodyczy, napojów, produktów mlecznych. Jest to więc działanie mające wszelkie pozory dobroczynności. Międzynarodowe koncerny posiadają wieloletnie doświadczenie w edukacji przyszłych generacji konsumenckich. Konsekwentnie realizują ekspansję rynkową, nie są bowiem zainteresowane wychowaniem krytycznych członków społeczeństwa, którzy poddawaliby ocenie produkty i sposób ich popularyzowania. Realizowane w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech programy lojalnościowe oraz wspierające (np. sport, edukację, opiekę zdrowotną) zdały egzamin w latach 90-tych w USA i Anglii (Klein, 2004, s. 104 i nast.). Teraz firmy pracują nad dynamicznym wzrostem rynków konsumenckich na prowincji Europy. Stawiają na edukację, realizowaną konsekwentnie za pomocą legalnych narzędzi reklamowych na tym polu nie przeszkodzą im instytucje państwowe. U najmłodszych, poddawanych wpływowi reklam wykorzystuje się umiejętność czytania logograficznego (występującą u dzieci już w wieku przedszkolnym). Polega ona na rozpoznawaniu słów ze względu na kolor i grafikę, bez zrozumienia ich treści. Na tej zasadzie dzieci nie umiejące czytać rozpoznają logo Mc Donalds (co wykorzystano nawet w jednym ze spotów reklamowych firmy: niemowlę markotnieje, gdy usunie mu się z pola widzenia logo, a jest wyraźnie ucieszone, gdy się ono pojawia). Ulubione programy dzieci to kreskówki, dlatego reklamy skierowane do najmłodszych wzorowane są na stylistyce dobranocki. Również filmy reklamowe dla dorosłych są odbierane przez dzieci jak kreskówki wpływa na to długość emisji, wyrazista fabuła i bohaterowie. Efekt product placement jest

8 w tym wypadku wtórny, ponieważ dziecko często nie jest w stanie zrozumieć intencji nadawcy reklamy i zwraca uwagę na przypadkowe cechy spotu. Podobnie jest z ulotkami, które dzieci zbierają i wykorzystują robiąc wycinanki w ten sposób ulotki reklamowe i inne materiały typu POS wchodzą do powtórnego obiegu i zostają wykorzystane niejako niezgodnie z przeznaczeniem. To niewłaściwe zastosowanie przedłuża ich żywotność oraz czas utrwalania się kolorów i znaków graficznych związanych z marką. Do tej pory korzyści z tego rodzaju istnienia w świadomości społecznej postrzegają tylko nieliczne firmy. Przykładem może być tutaj producent napoju Red Bull, który jest patronem konkursów artystycznych i konstruktorskich, gdzie regułą uczestnictwa jest wykorzystanie jako tworzywa odpadów tylko i wyłącznie z tego napoju. Reklama skierowana do dziecka wykorzystuje specyfikę jego rozwoju: dziecko buduje swój obraz świata, chłonąc kształty, kolory, słowa. Producenci, proponując mu w tym momencie dobrane dla swoich celów słowa, kolory i kształty, zapewniają sobie stałe miejsce w świecie dorastającego człowieka. Ze względu na intensywność przekazów reklamowych, zwłaszcza w telewizji, trudno ten proces kontrolować. Okres przedszkolny charakteryzuje się szybkim nabywaniem kompetencji językowej. Dziecko dwuletnie zna około trzystu czterystu słów, siedmioletnie natomiast już około czterech tysięcy (Jurowski, 1986). Wiele spośród tych wyrazów to produkty słowotwórcze specjalistów od reklamy, które dziecko przyswaja zarówno pojedynczo, jak i w postaci całych fraz. Język reklam odbiega często od norm gramatycznych, stąd wiele błędów pojawiających się w mowie dzieci. Jednym z przykładów jest błędna rekcja czasownika używać, który w spotach reklamowych jest łączony z biernikiem (używać coś) zamiast dopełniacza (używać czegoś). Doświadczone na zachodnich rynkach duże firmy korporacyjne wykształciły w ciągu lat istnienia sposoby wychowywania klienta. Przygotowują ofertę dla niego atrakcyjną w każdej grupie wiekowej, tak, by towarzyszyć mu w procesie dorastania. Jako przykład skuteczności tych działań możemy przytoczyć przykład sieci Mc Donald s i Burger King w USA ich sukces finansowy zamienił się w ciągu ostatnich 10-ciu lat w tragedię społeczeństwa, które walczy z chorobami układu trawiennego i otyłością. Prowincjonalność rynku konsumenckiego była widoczna również w działalności tych firm dopiero dotarcie do Polski trendów alterglobalistycznych spowodowało wprowadzenie aktualnego programu zdrowego żywienia w sieciach Fast-foodów z krajów zachodnich. (Klein, 2004, s )

9 Tzw. klasyczny, sprawdzony program wpływania na klienta funkcjonował tak długo, jak tylko to było możliwe. Dziecko w wieku szkolnym jako odbiorca product placement. W kolejnej części analizy prześledzę sytuację dziecka w wieku wczesnoszkolnym i szklonym. Łatwiej jest je przygotować do odbioru reklamy jawnej, ponieważ z taką ma do czynienia w globalnym społeczeństwie od najmłodszych lat. Trudniej uwrażliwić na przekazy niejawne, będące niejednokrotnie integralną częścią rzeczywistości lub bohatera, z którymi dorastający człowiek chce się utożsamiać. Proces oddziaływania społeczeństwa na jednostkę to ( ) wchodzenie jednostki do społeczeństwa. ( ) na najbardziej ogólnym poziomie polega na zdobyciu tych kompetencji i umiejętności, które niezbędne są dla społecznej egzystencji, a więc życia wśród innych, w kooperacji, z innymi. (Sztompka, 2002, s. 392, 393) Kolejny etap edukacji dziecka szkoła podstawowa niesie za sobą nowe obowiązki społeczne. Dziecko wdrożone przez okres przedszkola w strukturę tradycji i wartości rodzinnych zaczyna aktywnie i świadomie uczestniczyć w imprezach świątecznych i okolicznościowych. Niestety, tylko pozornie imprezy takie jak Dzień Dziadka i Babci, Dzień Dziecka czy Komunia Święta oraz Mikołaj są okazją do integracji rodziny ze względu na przejęcie przez centra handlowe i producentów roli strażników kalendarza, dzieci są nieustannie poddawane zintensyfikowanym działaniom reklamowym. Nacisk grupy rówieśniczej oraz opiniotwórcza rola środowiska szkolnego podwyższają aktywność konsumencką dzieci, sprzyjając powstawaniu pierwszych potrzeb i oczekiwań. Np. Boom komunijny jest monitorowany przez środowisko producentów, którzy nie stronią nawet od niewybrednych oddziaływań wizualno-językowych (reklama zestawu telefonicznego o nazwie Pierwsza Komórka) nieprzystających swoim poziomem do okoliczności. Można zauważyć, że nawet kiedy rodzice świadomie kierują dzieckiem, odwracając jego uwagę od nadmiernie aktywnego środowiska reklamowego, mylnie pojmowane kontynuowanie tradycji i inicjowane zachowań społecznie akceptowalnych zwiększa obroty rynkowe. W polskim kalendarzu, licząc wszystkie ważne dni, święta i inne istotne wydarzenia (początek roku szkolnego wakacje, bale przebierańców itp.) oraz tzw. Nowe Święta (Walentynki, Halloween) możemy doliczyć się 17-tu okazji, które mogą skłonić dzieci do obserwowania rynku i generowania potrzeb. Polska w porównaniu z innymi krajami jawi się

10 jako prowincja prosto z Chłopów St. Reymonta, gdzie życie wg kalendarza świąt i uroczystości stanowiło treść egzystencji społeczności, niezależnie od wieku i stanu posiadania. W porównaniu do krajów Europy zachodniej Polacy świętują ok. 30% więcej, co znajduje odzwierciedlenie w supermarketach i na ulicach. Brak krytycznej reakcji na ekspansję amerykańskich zwyczajów (Walentynki, Halloween i in.) spowodował ich zintegrowanie z rodzimymi, a tym samym zwielokrotnienie możliwości oddziaływania na konsumentów. Oprócz rodziny duży wpływ na dziecko w wieku szkolnym ma grupa rówieśnicza. W grupach nieformalnych ( ) bardzo ważną sprawa dla dorastających jest a k c e p t a c j a. ( ) P. Blos twierdzi, że dla dorastających nie może być mocniejszego argumentu za czynieniem czegoś lub posiadaniem czegoś nad ten, że wszyscy inni to czynią lub posiadają. ( ) Jakaś moda rozpoczęta przez leaderów grupy, choćby była niewygodna czy nieodpowiednia, natychmiast jest kopiowana przez innych. (Żebrowska, 1982, s ). O ile kiedyś grupę łączyło wspólne działanie, sposób zachowania się, obecnie akcent przesunięty został na posiadanie tych samych dóbr: ubrań, sprzętu sportowego i elektronicznego. Mody nie narzuca już leader grupy leaderem stał się prezenter stacji muzycznej i to jego styl jest naśladowany; podążanie za nim ułatwia informacja dotycząca producenta odzieży, podawana po zakończeniu programu. W młodszych klasach przejawem tej tendencji jest indywidualne kolekcjonowanie, stanowiące element współzawodnictwa i identyfikacji w grupie. W Polsce przed 1989 rokiem przedmiotem pasji kolekcjonerskiej były znaczki, etykiety zapałczane, kamienie, rośliny; także tę formę aktywności dziecka chcą nadzorować korporacje, które - pozornie nie promując swojej marki podsuwają różnorodne przedmioty ukazujące się w seriach dołączanych do produktów. Obserwując rozwój product placement w USA, możemy przypuszczać, że szczyt rozwoju tej formy reklamy w Polsce mamy jeszcze przed sobą. Historyk reklamy S. Eawen pisze, że już w latach 20. wychowanie dzieci na dobrych konsumentów uważano za jeden ze sposobów promowania patriotyzmu i wspierania gospodarki. W tamtych latach firmy produkujące szczoteczki do zębów przeprowadzały w amerykańskich szkołach ćwiczenia z mycia zębów, a producenci kakao urządzali w klasach lekcje pokazowe. (Klein, 2004, s.113) Działania te nie miały na celu fluoryzacji ani promocji zdrowia; miały na celu wyłącznie promocję produktów konkretnej marki. W szkołach amerykańskich reklama typu product placement stanowi obecnie około 80% wszelkich form aktywności reklamowej. Patronami

11 szkolnych gazetek, imprez i wycieczek są korporacje niezwiązane z daną szkołą ani przez miejsce zatrudnienia rodziców, ani z powodu funkcjonowania w regionie; sponsoring edukacyjny w formie product placement ma na uwadze wyłącznie cel marketingowy; nie występuje także związek między obszarem działania firmy a sponsorowaną dziedziną. Początek lat 90-tych w USA to okres tzw. metkowania edukacji - czas, gdy pozwolono firmom wejść do szkół i korzystać z przestrzeni handlowej i reklamowej. Ten proces wzmocnił pozycję product placement. Producenci zyskali wtedy wpływ na treści edukacyjne, do których często wprowadzano dane o korporacjach w postaci quizów, rysunków, krzyżówek i ankiet edukacyjnych. W Polsce prawo nie pozwala na taką akcję; obecność firm nie zaznacza się w działalności edukacyjnej szkoły, nawet jeśli są one sponsorami imprez np. sportowych. Jest to jeden z przykładów nadążania polskich regulacji prawnych za współczesnymi trendami. Dzięki nim możliwe jest ominięcie niektórych aspektów agresywnej ekspansji PP. O ile szkoły w Polsce pozostają wolne od działań typu product placement, o tyle prasa dziecięca, zwłaszcza przeznaczona dla dziewcząt, jest nią przesycona. We wczesnym wieku szkolnym zainteresowanie płcią przeciwną jest raczej słabe, autorzy pism indukują jednak potrzebę podobania się chłopcom - po to, by wywołać także popyt na kosmetyki. Firmy kosmetyczne produkują specjalne linie kosmetyków upiększających dla nastolatek, pisma instruują, jak ich używać, jak się ubrać i uczesać na randkę. Skróceniu okresu aseksualności w rozwoju dziecka sprzyjają także lalki o rozwiniętych cechach płciowych, będące miniaturkami dorosłych kobiet. Chłopcy również są stymulowani do zapamiętywania określonych brandów: jako kibice i sportowcy spotykają się z markami browarów, które dbają o ich rozwój fizyczny, zachowując milczenie co do oferowanego produktu, eksponując tylko kolorystykę, liternictwo i hasła kojarzące się z miłym spędzaniem wolnego czasu w gronie przyjaciół. Z czasem młodzi sportowcy odkrywają inne sposoby spędzania czasu z tą samą firmą, tym razem występującą już jednoznacznie w roli producenta napojów. Reklama typu product placement próbuje zawładnąć również telewizją oczywiście nie mam tutaj na myśli kosztownych bloków reklamowych, lecz wszelkie pośrednie prezentacje, pojawiające się w składowych strumienia telewizyjnego. Filmy fabularne, dokumentalne oraz wiadomości, sondy uliczne i reportaże pełne są kadrów prezentujących różne formy reklamy. Te prezentacje niekiedy bywają celowe reklama drogiego samochodu doskonale kontrastuje z biedą, budząc pożądane przez autora reportażu emocje. Znani i lubiani prezenterzy, gwiazdy

12 estrady i filmu oraz sportowcy prezentują loga sponsorów, w sposób nachalny lub dyskretny informując o producentach i ich produktach. Przeważa jednak ekspozycja nieuświadomiona wszelkie formy wizualne mające cel reklamowy stały się częścią naszej rzeczywistości. Ulice miast i miasteczek wypełnione są znakami towarowymi, a mające na nich miejsce akty społeczne uzupełniają nasze informacje; forma promocji, jaką jest product placement realizuje się również poprzez rozmowy o produkcie i pokazywanie znaku towarowego jako tła innych wydarzeń. (mediarun.pl, 2005, p. 321) To zjawisko obserwujemy od lat w marketingu sportowym, w Polsce ma ono coraz większy udział podczas transmisji z życia politycznego i kulturalnego. Zwiększenie wpływów na rynku reklamowym tzw. prasy kolorowej kształtującej gusta konsumenckie, spowodowało podniesienie prestiżu gwiazd ekranu i sceny. Namawianie aktorów, aby poza planem, w swoim prywatnym życiu korzystali z produktów konkretnych marek stało się również elementem polskiej rzeczywistości (tzw. celebrity endorsement). Ten rodzaj konsekwentnego utrzymywania image-u, podpartego indywidualnością osoby medialnej, rozszerza sferę oddziaływania produktu na konsumenta już od najmłodszych lat. W wieku szkolnym dzieci poszukują idoli i bezkrytycznie przyjmują ich zachowania, zainteresowania i styl, a więc również zachowania konsumenckie. Kolejną, niewykorzystaną w Polsce strategią na polu oddziaływań typu product placement jest jej szczególny rodzaj historic placement. Product placement historyczny jest dla bardziej wtajemniczonych i świadomych klientów. Nie możemy sugerować widzowi użycia konkretnego produktu. Tworzymy tylko tło historyczne, dzięki temu budujemy świadomość marki i często lojalność wobec firmy. Zazwyczaj na ten rodzaj placementu decydują się firmy o długiej tradycji, bo dzięki jej istnieniu możemy zapewnić wiarygodność faktograficzną. (Tokarska-Nyga, 2002, a.282) Stosując właśnie ten zabieg reklamowy, jedna z postaci filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra - Idea, swoimi specyficznymi wypowiedziami odwołuje się do skojarzeń językowych z producentem telefonów komórkowych. Co ciekawe, polskie firmy otrzymały propozycje product placement, którą odrzuciły. Ta nieufność, skutkująca niewykorzystaniem podjętego już działania, może zastanawiać może być podyktowana brakiem szerokich doświadczeń na rynku polskim w zakresie stosowania historic placement. To kolejny przykład zachowawczego funkcjonowania rynku reklamowego w Polsce. Zarówno autorzy jak i odbiorcy bezpieczniej czują się na polu już sprawdzonym nowości przyjmują się wolniej niż w społeczeństwach wyedukowanych medialnie.

13 Możemy powiedzieć, że reklama typu product placement to w Polsce dopiero przyszłość. Jest to forma tańsza od spotów reklamowych, wciąż jeszcze nie identyfikowana jako nachalna, niepotrzebna i agresywna. Polak zna ją z kina głównie amerykańskiego, nie licząc obecnie wprowadzanych do polskiej kinematografii marek samochodowych i alkoholi. Pole, które w 95% wciąż pozostaje niezagospodarowane, to edukacja jak już wspomniałam w USA dopiero od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia rozpoczęto akcję osaczania młodego konsumenta w szkołach wszystkich szczebli. Product placement rozszerzenie definicji. Uważam, że problem klasyfikacji i uzgodnienia wspólnego stanowiska przez krytyków, teoretyków i twórców reklamy jest spowodowany niemożnością kulturowego wchłonięcia tego zjawiska. Jako technika działająca na pograniczu reklamy ukrytej i manipulacji pozostanie pod uważną obserwacją środowisk prawniczych i naukowych. Wpływem PP, a konkretnie jego ograniczeniem zainteresowane są również urzędy skarbowe. Dla dochodów Państwa zagrożeniem jest niedookreślenie zakresu występowania i oddziaływania zjawiska, co powoduje istnienie luk w prawie podatkowym i różne możliwości jego interpretacji. Podsumujmy obecne definicje product placement, przedstawiając cechy oraz sposoby jego oddziaływania: Jako jedna z technik reklamy (i marketingu), określana też jako formuła sponsoringu, polega na umieszczaniu za wynagrodzeniem rekwizytu lub atrybutu, w celu wywołania skutku reklamowego, mającego odzwierciedlenie w realnych korzyściach finansowych. Realizowana jest poprzez: - ( ) pokazywanie wyrobów lub ich znaków towarowych w wybranych scenach filmu, - używanie lub konsumowanie produktów przez bohaterów, - rozmowa o produkcie ( ) - pokazywanie znaku towarowego jako tła innych wydarzeń ( ) - namówienie aktorów, aby poza planem używali produktów konkretnych marek. (mediarun.pl, 2005, p.321) Powstanie tego zjawiska w studiach hollywoodzkich ponad 70 lat temu zaważyło na jego konsekwentnym pozycjonowaniu w obrębie twórczości filmowej i telewizyjnej. Jako nowy aspekt analizowania tego zjawiska chciałabym zaproponować przeniesienie go ze sfery produkcji audiowizualnej do rzeczywistości audiowizualnej. PP stał się zjawiskiem typowym dla uczestniczenia - konsumowania, która to aktywność jest zjawiskiem wieloaspektowym i

14 zmiennym. Nie przynależy więc już wyłącznie do sali kinowej i strumienia telewizyjnego, stał się częścią życia ulicy, sklepu i szkoły. Product placement z zasady swojego istnienia mogę określić jako działanie: - niejawne, - próbujące ominąć regulacje prawne, - próbujące ominąć lub wykorzystać normy kulturowe, - wykorzystujące uzusy komunikacyjne, - wykorzystujące zaburzenie schematu komunikacyjnego Nadawca-Odbiorca-Komunikat. Ze względu na interakcję reklam i działań marketingowych, do których dochodzi w miejscach takich jak centra handlowe, multipleksy, ulice wielkich miast, PP staje się aktywny w wyniku zmieszania komunikatów reklamowych. W tym aspekcie sposoby jego realizacji będzie można przedstawić jako: - pokazywanie wyrobów lub znaków towarowych w wybranych interakcjach z rzeczywistością audiowizualną, - ukrywanie wyrobów i znaków towarowych pobudzających interakcję i aktywne poszukiwanie, - używanie i konsumowanie przez osoby publiczne, - integrowanie produktów i znaków towarowych ze wszystkimi rodzajami aktywności sfery zawodowej, edukacyjnej i rozrywkowej, - usuwanie wyrobów i znaków towarowych przy aktywnym demonstrowaniu ich braku w różnych aspektach rzeczywistości audiowizualnej, - wywoływanie aktywności i emocji nie wynikających z potrzeby posiadania produktu, a integracji z nim. Przedstawione powyżej aspekty funkcjonowania product placement, zauważalne w wyniku zmieszania się komunikatów reklamowych w rzeczywistości audiowizualnej stanowią próbę pokazania skali zjawiska i szybkości jego oddziaływania. Zauważalny brak możliwości wykształcenia mechanizmów obronnych, który starałam się przeanalizować na przykładzie współczesnych dzieci jako konsumentów stanowi dla mnie przyczynek do dalszej obserwacji tego zjawiska. Podsumowanie

15 Reklama mówiąca wprost odchodzi z wolna do lamusa. Ponieważ jej przedmiotem często staje się to, czego kupić nie można (styl życia), najlepszą techniką docierania do klienta i jego edukacji od najmłodszych lat wydaje się być product placement. Wszelkie funkcjonujące do tej pory mutacje, jak również i te, które powstaną, posiadają jedną wspólną cechę - działanie bez ostrzeżenia. PP jest instrumentem działającym na granicy mechanizmów obronnych człowieka, przechodzi często niezauważony przez selekcję bodźców audiowizualnych, która nieustannie odbywa się w naszych umysłach. Ze względu na umieszczanie znaczeń PP w bezpośrednim związku z informacjami przez nas akceptowalnymi nie można wypracować technik obronnych. Przy akceptacji struktur rzeczywistości konsumpcyjnej, które są wdrażane już od najmłodszych lat nie jest możliwe wyabstrahowanie ze strumienia znaczeń tego jednego, ale jakże różnorodnie przejawiającego się działania reklamowego. To właśnie akceptacja konsumentów jest motorem pozwalającym realizować plany sprzedażowe firm. Dodanie do niej aspektu edukacyjnego, tradycyjnie uważanego za wartościowy w społeczeństwie polskim może więc wpływać na zwiększanie wpływów product placement. Właśnie takie cechy narodowe wpływają na ewolucję rynku reklamowego, która w Polsce wydaje się przebiegać wolniej niż w Europie zachodniej. Dynamika zmian PKB nie jest tożsama z edukacją konsumencką za wskaźnikami wzrostu nie stoi świadoma konsumpcja, lecz jedynie podniesienie poziomu życia. Konsumpcja stanowi dla wielu Polaków sposób na zdobycie nowych społecznych kompetencji. Czynnikiem, który ukazuje nowe praktyki i określa repertuar działań i wyborów są media masowe. (Bogunia-Borowska, Śleboda, 2003, s. 217) Polskie dzieci wydają się bardzo szybko edukować w nowym, wciąż jeszcze ewoluującym kapitalistycznym społeczeństwie, dynamicznie ucząc się zachowań charakterystycznych dla ich rówieśników w krajach dojrzałej gospodarki rynkowej. Z dorastaniem kolejnych roczników urodzonych po 1989-tym roku możemy powiedzieć, ze Polacy stają się coraz bardziej podatnymi odbiorcami bardziej skomplikowanych i ukrytych form reklamy, ze względu na szybkie tempo zmian i kulturową potrzebę dogonienia zjednoczonej Europy. Do tej pory nie przeprowadzono badań na szeroką skalę, pozwalających ocenić poziom umiejętności radzenia sobie polskich dzieci ze zjawiskiem reklamy. Dziecko nie jest świadome nawarstwiania się znaczeń oraz przyswajania informacji, bez względu na swoje kompetencje socjolingwistyczne. Współuczestnicząc w istnieniu różnych form kultury, reklamy i innych działań komercyjnych dzieci nie izolują poszczególnych bodźców, pozostając jakby w polu oddziaływania strumienia znaczeń.

16 Zagrożeniem, jakie niesie ze sobą dalszy rozwój i ewolucja reklamy typu product placement w Polsce, jest niewątpliwie coraz bardziej umiejętne balansowanie na granicy prawa, zarówno stanowionego, jak i moralnego. Nie tylko naukowcy i badacze korzystają z najnowszych osiągnięć technicznych oraz odkryć z zakresu psychologii socjologii. Wszelkie nowości są niezwłocznie wykorzystywane do promocji i sprzedaży produktów nawet wtedy, gdy ich funkcjonowanie moglibyśmy uznać za nieetyczne czy ingerujące. Jak i w innych dziedzinach gospodarki, również w reklamie regulacje prawne starają się nadążać za zmianami rynkowymi, chroniąc obywateli a zwłaszcza tych najmłodszych członków społeczeństwa - przed urynkowieniem życia prywatnego. Producenci, rekrutujący się z grona korporacji o zasięgu międzynarodowym, nie dają za wygraną ich oddziaływanie będzie zawsze nacechowane dużą dozą cynizmu w stosunku do odbiorców, których dowolne ukierunkowanie do działań konsumenckich jest marzeniem każdego nadawcy przekazu reklamowego. Firmy kładą największy nacisk na kształcenie nowego, dziecięcego konsumenta to on, niezależnie od kosztów poniesionych, stanowić będzie o przyszłym bycie firmy i jej udziale rynkowym. Jest to szczególnie łatwe w społeczeństwach postkomunistycznych, gdzie prowincjonalny brak doświadczeń w walce z reklamą i bezkrytyczna wiara w kolorowe dobra daje o sobie znać. Udział reklamy typu product placement w Polsce zwiększa się systematycznie. Spowodowane jest to próbami, które podejmują nadawcy komunikatów reklamowych, mającymi na celu realizowanie na rynku polskim działań rozpowszechnionych i sprawdzonych na innych rynkach. Drugi powód to oczywiście niezwykła dynamika edukacji członków młodego społeczeństwa kapitalistycznego, którzy z powodów kulturowych chcą żyć zgodnie ze światowymi trendami już od dzieciństwa. Obszar starań o małego konsumenta równocześnie się zawęża wpływa na to ujemny przyrost naturalny, ewolucja ochronnych regulacji prawnych z zakresu reklamy skierowanej do dzieci oraz realizowane coraz częściej programy edukacyjne, tłumaczące najmłodszym mechanizmy nieświadomego i szkodliwego podążania za działaniami o charakterze perswazyjnym. Podsumowując moją analizę chciałabym opowiedzieć się za dynamicznym i korzystnym dla Polski rozwojem rynku lokalnego (działającym w myśl Traktatu akcesyjnego) oraz powiększeniem wpływów pozytywnego partykularyzmu, zgodnych z ideami akcji promocyjnej i godła Teraz Polska.

17 Bibliografia: 1. Bauman, Zygmunt, 2004, Kultura do spożycia na miejscu. Wywiad przeprowadził W.J. Burszta. Kultura Popularna nr 2/2004, Academica, Warszawa. 2. Bogunia-Borowska, Małgorzata, 2004, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 3. Bogunia-Borowska, Małgorzata, Śleboda, Marta, 2003, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Universitas. Kraków. 4. Budd, Mike, Craig, Steve, Steinman, Clay, 1999, Consuming Environments. Television and 5. Dobroczyński, Bartłomiej, 2004, III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków. 6. Doliński, Dariusz, 2003, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 7. Fiske, John, 2003, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław. 8. Godzic, Wiesław, 2004, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie. Universitas. Kraków. 9. Godzic, Wiesław, Urbaniec, Ewa, Who Watched What in Polish "Big Brother"? Product Placement and the Rise of a New Consumer Society, ESF project, Changing media/changing Europe, Intellec Books Publisher (praca złożona do druku). 10. Jurowski, Andrzej, 1986, Ontogeneza mowy i myślenia, WSiP, Warszawa. 11. Klein, Naomi, 2004, No logo, Świat Literacki, Izabelin. 12. Koseła, Krzysztof, red., 1999, Młodzież szkolna o rynku i demokracji, Oficyna Naukowa, Warszawa. 13. Lisowska-Magdziarz, Małgorzata, 2000, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny-reklamasemiotyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 14. Makarenko, Viktor, , Dzień skarbonki, w: Gazeta Wyborcza, Warszawa. 15. Mańka, Andrzej, 2002, Wielki Brat jako produkt reklamowy. w: Kultura Popularna, nr 1, s Naisbitt, John, Naisbitt, Nana, Philips, Douglas, 2003, High Tech-high touch,, Zysk i S- KA Wydawnictwo, Poznań. 17. Nowińska, Ewa, 2002, Zwalczanie nieuczciwej reklamy, Universitas, Kraków. 18. Słownik języka polskiego, 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 19. Sztompka, Piotr, 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków. 20. Tygodnik Jr w: Tygodnik Powszechny, , Kraków. 21. Urzykowski, Tomasz, , Moja Warszawa, w: Gazeta Wyborcza, Gazeta Telewizyjna, nr 112, Warszawa.

18 22.. Virilio, Paul, 1978, Fahren, fahren, fahren Berlin. 23. Żebrowska, Maria, 1982, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PIW, Warszawa. Źródła internetowe: 1. Bobinger, Urlich, 2002, Bóg w globalnej wiosce, Grzegorczyk, Adam, 2002, Product placement, czyli jak Smirnoff został gwiazdą filmową, 2002_12_product_placement, Kmiecik, Mariusz, 2003, Elementy wiedzy o reklamie na lekcjach języka polskiego i godzinach wychowawczych, Kubaś, Małgorzata, 2004, W roli głównej Coca-Cola, Sierocińska, Renata, 2002, Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Przytul dziecko, Signs, Redakcja, 2004, Pierwsza komórka w finale międzynarodowego Festiwalu Golden Hammer, Signs, redakcja, 2004, Rzeczpospolita: reklamowe polowanie na dzieci, Tokarska-Nyga, Monika, 2002, Product placement: w poszukiwaniu doskonałości, Woźniak, Tomasz, 2004, Zabawa w e-promocji, Słownik terminów, Skandal z kryptoreklamą w niemieckiej publicznej TV,

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci Katarzyna Sekścińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Skonsumowane społeczeństwo konsumpcjonizm i konsumpcja jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka

Skonsumowane społeczeństwo konsumpcjonizm i konsumpcja jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka Aleksandra Mijalska Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno Socjologiczny aleksandra.mijalska@gmail.com Skonsumowane społeczeństwo konsumpcjonizm i konsumpcja jako ważny aspekt w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Oświata polska znajduje się w dobie daleko idących przekształceń. Uwolniony rynek usług edukacyjnych, nasilona konkurencja, niż demograficzny, zmiany w sferze finansowania

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych.

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrz grupowych lub systemem społecznym. Te stosunki tworzone są przez więzi społeczne i emocjonalne.

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci Akademia Młodego Ekonomisty Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci Dr Ewa Tokajuk Uniwersytet w Białymstoku 26 listopada 2015 r. konsumpcja każde zaspokojenie ludzkich potrzeb decyzja postanowienie,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października 2012 r. Dzieci: 1. Osoba poniżej 18 roku życia. 2. Osoba pozostająca na utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9 Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Stosunek Polaków do reklamy

Stosunek Polaków do reklamy 1 Stosunek Polaków do reklamy Rzeczowo o reklamie Celem reklamy jest przekazywanie informacji o produktach i rozwiązaniach ułatwiających nam życie. Dzięki reklamie można dowiedzieć się co, po co i za ile

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2016 SPIS TREŚCI 1. Uzasadnienie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej

Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej Roman Pomianowski Program realizowany jest przy wsparciu Czym jest edukacja ekonomiczna (EE) Znaczenie umiejętności odraczania nagrody Dziecko klientem

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH

PROGRAM ADAPTACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH PROGRAM ADAPTACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 80 W KATOWICACH Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Założenia programu adaptacyjnego 4 3. Cele programu 4 4. Harmonogram działań 5 5. Ewaluacja spodziewane efekty wdrażania

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Wizerunek seniora w mediach analiza reklam prasowych

Wizerunek seniora w mediach analiza reklam prasowych Wizerunek seniora w mediach analiza reklam prasowych Celem niniejszej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki wizerunek seniora funkcjonuje w reklamie prasowej w Polsce. Przeanalizowane zostały

Bardziej szczegółowo

MAŁY RATOWNIK. pierwsza pomoc już od przedszkola. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 35

MAŁY RATOWNIK. pierwsza pomoc już od przedszkola. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 35 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 35 Ul. ZAGÓRSKA 3 41-216 SOSNOWIEC Tel. (32) 263 38 78 Fax: 032 263 38 78 e-meil : p35@sosnowiec.edu.pl MAŁY RATOWNIK pierwsza pomoc już od przedszkola PROPOZYCJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu

Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu Psychologia reklamy i marketingu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PRiM-W-S14_pNadGen666QA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula 1 Spis treści 2 Spis treści Nota o Autorze......5 W pisaniu nie wracam do przeszłości Rozmowa z Markiem Czuku......6 Świat bez telewizji jest możliwy Rozmowa z ks. Krzysztofem Łuszczkiem.... 10 Zapowiada

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo