Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne"

Transkrypt

1 Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

2 Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu zmniejszenie obciążenia regulacyjnego europejskich dostawców usług TV i usług związanych z telewizją oraz zwiększenie elastyczności finansowania treści audiowizualnych za pomocą nowych form reklamy.

3 Równe warunki konkurencji Pozwoli również stworzyć równe warunki konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw, które proponują usługi związane z telewizją, niezależnie od technologii wykorzystywanych do ich dostarczenia (np. klasyczny przekaz telewizyjny, szybki szerokopasmowy Internet, telefonia komórkowa trzeciej generacji).

4 Jednolite przepisy Dyrektywa AVMS zastępuje rozbieżne krajowe przepisy skierowane przeciwko zachęcaniu do nienawiści rasowej i ukrytej reklamie oraz dotyczące ochrony małoletnich przez podstawowe, obowiązujące w całej UE, minimalne normy ochrony w przypadku audiowizualnych usług na żądanie.

5 Wsparcie produkcji europejskich Ta nowa polityka powinna przyśpieszyć powstanie wspólnego rynku usług telewizyjnych i usług związanych z telewizją oraz wspierać silną i twórczą produkcję treści medialnych w Europie.

6 Stanowisko Komisarza Moim celem jest przyczynienie się do rozwoju europejskiego sektora treści audiowizualnych dzięki najnowocześniejszym i najbardziej elastycznym na świecie warunkom ramowym, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

7 Nowe możliwości Nowe zasady powinny otworzyć nowe możliwości w dziedzinie multimediów, zwiększyć konkurencję i wybór dla konsumentów, ułatwiając jednocześnie osiągnięcie celów leżących w interesie publicznym, takich jak ochrona nieletnich i różnorodność kulturowa. Będzie to decydujący krok w kierunku audiowizualnych środków masowego przekazu bez granic na europejskim wspólnym rynku.

8 Usługi linearne i nielinearne Dyrektywa AVMS dotyczy zarówno usług telewizyjnych, jak i usług związanych z telewizją; usługi linearne (np. nadawanie poprzez tradycyjną telewizję, która dostarcza treści widzom zgodnie z ustalonym programem) oraz usługi nielinearne, takie jak filmy lub wiadomości na żądanie, które widz samodzielnie wybiera z dostępnego katalogu audycji w dowolnym momencie czasu i miejscu (np. poprzez telefon komórkowy).

9 Wymogi minimalne w usługach nielinearnych Obecne przepisy dotyczące nadawania TV w nowoczesnej, bardziej elastycznej formie będą mieć nadal zastosowanie do usług linearnych, podczas gdy usługi nielinearne będą podlegać tylko podstawowemu zbiorowi minimalnych wymagań, np. dotyczących ochrony małoletnich, zapobiegania nienawiści rasowej oraz zabronionej ukrytej reklamy.

10 Zasada państwa pochodzenia Dzięki harmonizacji tych przepisów w całej UE, dostawcy usług związanych z przekazem audiowizualnym będą podlegać jedynie przepisom Państwa Członkowskiego, w którym mają siedzibę, a nie rozbieżnym przepisom wszystkich Państw Członkowskich, w których ich usługi mogą być odbierane. Wyjątki od tej zasady zostały jasno określone.

11 Bardziej elastyczne przepisy dotyczące reklamy W przypadku klasycznego przekazu telewizyjnego zaproponowano uelastycznienie istniejących przepisów dla nowych form reklamy oraz zachęcanie do samoregulacji i współregulacji.

12 Uproszczenie przepisów W miejsce szczegółowych uregulowań dotyczących częstotliwości i warunków przerywania programów przez reklamę, dyrektywa AVMS upraszcza istniejące w UE przepisy.

13 Odejście od zasady 20 minut Nadawcy będą mieli możliwość wyboru najlepszego momentu nadawania reklam w programach, zamiast jak to ma miejsce obecnie - obowiązku przynajmniej 20- minutowej przerwy między reklamami. Nie będzie można jednak zwiększyć ilości reklam, ponieważ zostało utrzymane istniejące ograniczenie wynoszące maksymalnie 12 minut reklam na godzinę.

14 Nowe formy reklamy Dyrektywa AVMS wesprze również nowe formy reklamy.

15 Lokowanie produktów Po raz pierwszy tzw. product placement (umieszczenie znanych produktów bądź usług w filmie, itp.) zostanie wyraźnie zdefiniowany i otrzyma przejrzyste ramy prawne.

16 Lokowanie produktów Dzięki temu w Europie dozwolony będzie (o ile państwa członkowskie wyrażą na to zgodę) wyraźnie określony product placement zarówno w przypadku linearnych jak i nielinearnych usług audiowizualnych, z wyjątkiem wiadomości, programów poświęconych sprawom bieżącym i programów dla dzieci.

17 W żadnym wypadku audycje nie mogą zawierać lokowania produktów: wyrobów tytoniowych lub papierosów albo wyrobów przedsiębiorstw, których zasadnicza działalność polega na produkcji lub sprzedaży papierosów i innych wyrobów tytoniowych; lub, konkretnych produktów lub zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę, w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega dostawca usług medialnych.

18 Informowanie o lokowaniu produktów Aby zapobiec ukrytej reklamie konsumenci będą informowani o zastosowaniu product placement na samym początku programu, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie reklamowej.

19 Wzmocnienie konkurencyjności Te nowe przepisy powinny stworzyć pewność prawną i zapewnić dodatkowe fundusze na realizację europejskich programów, a w ten sposób wzmocnić konkurencyjność europejskiego sektora audiowizualnego.

20 Zakres Dyrektywy AVMS Dyrektywa AVMS nie dotyczy prywatnej korespondencji, elektronicznych wersji gazet lub czasopism, stron internetowych nie przeznaczonych pierwotnie do rozpowszechniania treści audiowizualnych oraz transmisji dźwiękowych i radia.

21 Konsultacje środowiskowe Uwzględnia to wyniki intensywnych konsultacji w których brali udział przedstawiciele sektora audiowizualnego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, dostawcy usług internetowych, organizacje konsumentów i inne zainteresowane strony.

22 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Modernizacja przepisów UE dotyczących treści audiowizualnych stanowi część strategii i2010, której celem jest stworzenie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

23 Serdecznie dziękuję za uwagę Jarosław Czuba Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa

Handlowe przekazy audiowizualne

Handlowe przekazy audiowizualne Handlowe przekazy audiowizualne 1. Wstęp Szczegółowe przepisy regulujące działalność reklamową stanowiły istotną część dyrektywy O telewizji bez granic obejmując reguły jakościowe i ilościowe, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE. z dnia 10 marca 2010 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE. z dnia 10 marca 2010 r. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

10076/6/07 REV 6 zm DG I 2A

10076/6/07 REV 6 zm DG I 2A RADA UNII EUROPEJSKIEJ Luksemburg, 15 października 2007 r. (17.10) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 AKTY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1 Art. 34 Dyrektywy 2010/13/UE, który stanowi, że: Dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywami

UZASADNIENIE. 1 Art. 34 Dyrektywy 2010/13/UE, który stanowi, że: Dyrektywa 89/552/EWG zmieniona dyrektywami UZASADNIENIE Przedstawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu implementację Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ABELA ZBIEŻNOŚCI YUŁ PROJEKU: Ustawa z dnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji YUŁ WDRAŻANEGO AKU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKÓW PRAWNYCH 1) : dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 1 lipca 2015 r. 1. Sprawa C-347/14. New Media Online GmbH

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 1 lipca 2015 r. 1. Sprawa C-347/14. New Media Online GmbH OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 1 lipca 2015 r. 1 Sprawa C-347/14 New Media Online GmbH [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Tekst opracowany przez KRRiT w celu przedstawienia Prezesowi Rady Ministrów na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji i przyjęty przez Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2007. Telewizja mobilna: stan obecny i wyzwania na przyszłość. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Nr 3/2007. Telewizja mobilna: stan obecny i wyzwania na przyszłość. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Zespół Ekspercki KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Telewizja mobilna: stan obecny i wyzwania na przyszłość Czerwiec 2007 Ewa Murawska-Najmiec Piotr Popa ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2003. Nowe formy reklamy. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Paweł Stępka Wojciech Kołodziejczyk.

Nr 3/2003. Nowe formy reklamy. ANALIZA BIURA KRRiT. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Paweł Stępka Wojciech Kołodziejczyk. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Nowe formy reklamy Listopad 2003 Paweł Stępka Wojciech Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE

TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE TELEWIZJA HYBRYDOWA: SZANSE, ZAGROŻENIA I WYZWANIA REGULACYJNE Opracowanie: Zespół ds. telewizji hybrydowej w składzie: Krzysztof Zalewski, Przewodniczący Zespołu, Wicedyrektor Departamentu Regulacji;

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 8 grudnia 2008 r.

Bruksela, 8 grudnia 2008 r. Bruksela, dnia 15 grudnia 2008 r. Sprawozdanie nr 30/2008 Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych państw członkowskich nt. Edukacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 WARSZAWA, 1 MARCA 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego KRRiT Krzysztof Luft, Członek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym

Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym Izba Wydawców Prasy Stanowisko Wydawców Prasy wobec problemów związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym 1. Prawa autorskie Potrzebne są silne przepisy dotyczące praw autorskich, gdyż tworzą one podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.05.2005. COM(2005) 204 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2078) 83. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15 marca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2078) 83. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15 marca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2078) 83. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15 marca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań.

Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Prawo sportowe 111 Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku Warszawa, 31 marca 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 70/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art.

brzmienie od 2009-12-19 Zmiany aktu: 2009-12-19 Dz.Urz.UE.L Nr 337 poz. 11 2006-05-03 Dz.Urz.UE.L Nr 105 poz. 54 Art. brzmienie od 2009-12-19 Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Dokument do dyskusji Przegląd istniejącego prawodawstwa w zakresie obniżonych stawek VAT

Dokument do dyskusji Przegląd istniejącego prawodawstwa w zakresie obniżonych stawek VAT KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki Pośrednie i Administracja Podatkowa VAT i inne podatki obrotowe TAXUD/C1 Dokument do dyskusji Przegląd istniejącego prawodawstwa

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące reklamy i ich skutki w świetle nowej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Przepisy dotyczące reklamy i ich skutki w świetle nowej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI KULTURA I EDUKACJA Przepisy dotyczące reklamy i ich skutki w świetle nowej dyrektywy

Bardziej szczegółowo