Wybrane tendencje rozwoju systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane tendencje rozwoju systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Wybrane tendencje rozwoju systemów informatycznych

2 Agenda BUSINESS INTELLIGENCE (analityka biznesowa) Rozwój systemów SCM Rozwój systemów CRM Technologia SOA Cloud computing

3 BUSINESS INTELLIGENCE (analityka biznesowa) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Korzystanie z BI jest uzależnione od utworzenia hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych gromadzonych w różnorodnych systemach informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwie (np. systemów FK i CRM) Generowanie raportów, narzędzie menadżerów, techniki prezentacyjne

4 Koncepcja systemu BI System BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators) na podstawie których stawia się hipotezy Hipotezy weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych przekrojów danych Do tego służą różnego rodzaju narzędzia analityczne (np. OLAP, data mining)

5 Koncepcja systemu BI Business Intelligence stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią Dla menedżerów liniowych przeznaczone są rozwiązania Business Activity Monitoring (BAM) Wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci graficznej Kokpit menedżerski (management dashboard) to sposób prezentacji wyników wizualizacja danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych

6 Koncepcja systemu BI Do BI zalicza się również rozwiązania podejmujące decyzje na podstawie zadanych algorytmów postępowania Są to wbudowane w systemy transakcyjne funkcje automatycznego reagowania na stwierdzone zaszłości, np. wysłanie klientowi zawiadomienia o wykonaniu zamówienia, lub wygenerowanie zamówienia po stwierdzeniu obniżenia zapasu materiału poniżej wyznaczonego minimum (tego rodzaju działania z reguły realizowane są za pomocą systemów EDI)

7 Koncepcja systemu BI Do technik, jakimi posługuję się BI można zaliczyć m.in.: data mining (eksploracja danych) process mining (eksploracja procesów) systemy ekspertowe sieci neuronowe algorytmy genetyczne

8 COMARCH BUSINESS INTELIGENCE analityka biznesowa

9 COMARCH BUSINESS INTELIGENCE rozwiązania mobilne

10 COMARCH BUSINESS INTELIGENCE portale społecznościowe

11 COMARCH BUSINESS INTELIGENCE zaawansowana analityka

12 COMARCH BUSINESS INTELIGENCE konsolidacja finansowa

13 COMARCH BUSINESS INTELIGENCE budżetowanie

14

15 Systemy SCM (Supply Chain Management) Dostarczają metod i narzędzi informatycznych oraz informacji, niezbędnych dla podejmowania optymalnych decyzji prowadzących do usprawnienia i optymalizacji procesów logistycznych w zintegrowanym łańcuchu dostaw Głównym ich działaniem jest zapewnienie planowania i koordynacji działań w całym łańcuchu dostaw oraz maksymalne skrócenie długości tego łańcucha, a tym samym czasu oczekiwania na produkt przez klienta

16 Rodzaje SCM Systemy escm (electronic Supply Chain Management elektroniczne zarządzanie łańcuchem dostaw) iscm (intelligent Supply Chain inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw)

17 Obszary funkcjonalne SCM rozwój produktu, który obejmuje wszystkie zadania związane z powstaniem produktu, począwszy od fazy projektu, poprzez testowanie, aż do opracowania pełnego cyklu produkcyjnego projektowanie łańcucha dostaw planowanie, w tym prognozowanie sprzedaży i planowanie produkcji oraz zaopatrzenia sprzedaż, dystrybucja i logistyka, w tym zarządzanie zapasami i stanami magazynowymi, transportem, dystrybucją, zleceniami oraz informacją o partnerach handlowych zakupy, czyli wspomaganie zaopatrzenia w surowce do przetwarzania i podzespoły przeznaczone do montażu zespołów lub montażu finalnego produkcja, w której następuje realizacja zleceń produkcyjnych, czyli wytwarzanie półproduktów i montaż wyrobów finalnych integracja partnerów, w której odbywa się wymiana komunikatów i informacji oraz budowanie relacji między dostawcami, producentami, kooperantami i odbiorcami pomiar wydajności łańcucha dostaw

18

19 W ramach platformy Comarch EDI zapewniamy pełną obsługę procesów w całym łańcuchu dostaw:

20

21

22

23

24

25 Rozwój systemów CRM (Customer Relationship Management) Relacje klient - firma stanowią przedmiot systemów CRM Systemy CRM wspomagają gromadzenie, przetwarzanie i dostęp do informacji Gromadzenie danych o kliencie, pomiar interakcji klient - firma oraz ocena satysfakcji klienta

26 Kategorie danych w CRM Dane demograficzne (statyczne) Dane behawioralne zachowania klienta (dynamiczne i statyczne) Dane pochodne wynik analizy Gromadzone dane są nieustannie aktualizowane i służą do sporządzania statystyk i prognoz, tworzenia sylwetek klientów, a w konsekwencji oceny ich zapotrzebowań i zaproponowania odpowiedniego towaru lub usługi CRM pozwala na segmentację rynku, np. ze względu na dochody, przyzwyczajenia i opracowanie odpowiedniej do danej grupy polityki sprzedaży

27 W skład CRM Analitycznego wchodzą: budowanie profili klientów (segmentacja, ryzyko, skłonności do różnego rodzaju zachowań) zarządzanie kampaniami (analiza efektywności projektów) troska o klienta (analiza kontaktów z klientem poprzez serwis klienta) lojalność klienta (badanie trwałość stosunków z klientem, próba utrzymania klienta) analiza sprzedaży i perspektyw rozwoju (analiza sprzedaży ze względu na: produkty, kategorie, sklepy, kanały sprzedaży)

28 Znajomość historii klienta umożliwia: oszacowanie opłacalności relacji z danym klientem dla firmy dokonanie oceny na jakie formy reklamy jest on najbardziej podatny określenie popytu na poszczególne produkty firmy określenie kto kupuje co zależność koszyka od profilu klienta oszacowanie kosztów utrzymania klienta i poziomu jego lojalności personalizacja klienta dokonana w oparciu o dane zapisane podczas wizyt w serwisach samoobsługowych, np. zapisanych podczas odwiedzin klienta na witrynie internetowej firmy

29 CRM obejmuje m.in.: mierzenie kosztów marketingu, sprzedaży i usług, oraz zysków z poszczególnych klientów nabywanie i ciągła aktualizacja wiedzy o potrzebach i zachowaniu klientów wykorzystanie wiedzy o kliencie do ciągłego poprawiania wyników organizacji w procesie uczenia się na podstawie sukcesów i porażek integracja działań sektorów marketingu, sprzedaży i usług do osiągania wspólnych celów implementacja systemów, które wspierają nabywanie, analizę i współdzielenie wiedzy o kliencie oraz mierzą efektywność CRM

30 CRM ogranicza: utratę wiedzy o klientach, którą zabiera ze sobą odchodzący pracownik wielokrotne rozwiązywanie tych samych problemów/przypadków (90% problemów już było rozwiązanych w przeszłości)

31 CRM umożliwia śledzenie rozwiązywania zgłaszanych przez klientów problemów tworzenie aktualnej listy FAQ zarządzanie dystrybucją materiałów reklamowych ewidencję kosztów reklamy ocenę skuteczność kampanii reklamowych wdrożenie od 3 do 6 miesięcy

32 CRM w Outlook u bezpłatna aktualizacja Business Contact Manager BCM dla Outlooka BCM ułatwia kontrolowanie i zarządzanie kontaktami przez kontrolę, w jednym miejscu wszystkich związków z partnerami: zadania, zapisy telefonów, maile, spotkania, notatki i inne dokumenty, po uruchomieniu BCM w poszukiwaniu określonego kontaktu ukazuje się tabelarycznie pełna historia tego kontaktu

33 Jak działa Eclix CRM w modelu usługowym? klient korzystający z systemu CRM ma dostęp tylko do interfejsu, z którego wywołuje wszystkie oferowane funkcje całe oprogramowanie odpowiedzialne za przetwarzanie danych znajduje się po stronie dostawcy aplikacji serwer e-usługi wykonuje szereg czynności związanych z przetworzeniem zadania dostawca gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych

34 Dynamics CRM 2011 CRM w chmurze CRM na żądanie, oferowane za cenę (44 USD/miesiąc za wersję dla jednego użytkownika) wizualizacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI), dostępne z poziomu pulpitów nawigacyjnych aktualizowanych w czasie rzeczywistym mobilny dostęp

35 CRM w reklamie społecznościowej kombinacja znajomości oczekiwań konsumentów, rzeczywistości, ponoszonych wysiłków na istniejące media online. COSMIC (Comprehensive Observation of Social Media Integrated with CRM) to nowe rozwiązanie w pakiecie CRM update.seven

36 Wartość fana w Facebooku fani wydają rocznie na swoje ulubione produkty o 71,84 USD więcej niż użytkownicy, którzy nie należą do grupy fanów prawdopodobieństwo dalszego korzystania z produktów danej marki jest o 28% większe w przypadku fanów, niż innych użytkowników prawdopodobieństwo polecania ulubionych produktów przyjaciołom jest o 41% większe w przypadku fanów, niż wśród użytkowników spoza ich grupy średnia roczna wartość jednego fana to 136,38 USD

37

38 CRM7 firmy more7 Polska

39 Praca grupowa

40 Marketing

41 Kreator raportów

42 Raporty sprzedaży

43 Architektura oparta na usługach SOA (ang. Service Oriented Architecture) to architektura dla aplikacji biznesowych tworzonych jako zestaw samodzielnych komponentów, organizowanych tak, aby dostarczyć usługi, działające według określonych kryteriów, wspierające realizację procesów biznesowych Usługa w ujęciu SOA jest pojedynczym komponentem dostarczanym przez IT do biznesu, wspierającym realizację określonego zadania występującego w jednym lub więcej procesów biznesowych System w architekturze SOA to kolekcja usług, świadczonych przez niezależne komponenty, które realizują jakąś funkcję biznesową SOA to koncepcja a nie technologia 43

44 Architektura zorientowana na usługi

45 Architektura oparta na usługach Sposób działania każdej usługi jest w całości zdefiniowany przez interfejs ukrywający szczegóły implementacyjne - niewidoczne i nieistotne z punktu widzenia klientów Interfejsy usług są zazwyczaj definiowane w sposób abstrakcyjny i niezależny od platformy programistycznej Istnieje wspólne medium komunikacyjne, umożliwiające swobodny przepływ danych pomiędzy komponentami Usługi są często implementowane na bazie różnych technologii i udostępniane za pomocą niezależnego protokołu komunikacyjnego

46 Web services Web services (czyli usługi sieciowe) realizacja wizji jaką proponuje model SOA Usługi sieciowe to komponenty programowe (obiekty) reprezentujące funkcje biznesowe dostępne dla innych aplikacji (klienta, serwera, czy innej usługi) za pośrednictwem sieci publicznej i przy użyciu ogólnie dostępnych, powszechnych protokołów (np. HTTP)

47 Web services Usługi sieciowe wykorzystują standard XML do definiowania danych i operacji Standardy: SOAP protokół komunikacyjny WSDL język opisu usług UDDI język do opisu infrastruktury do wykrywania usług WS-BPEL język opisujący integrację usług

48 Web services SOAP (Simple Object Acces Protocol) definiuje protokół komunikacyjny XML dla podstawowych operacji wymiany komunikatów pomiędzy komponentami za pośrednictwem tzw. kopert zawierających instrukcje dla poszczególnych żądań WSDL (Web Services Description Language) to opracowany przez firmę Microsoft specjalny język opisu usług UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) jest standardem opisującym infrastrukturę do publikowania i przeszukiwania usług w uporządkowany sposób WS-BPEL - deklaratywny język znaczników XML służący do opisu wykonywania procesów biznesowych korzystających z usług sieciowych

49 Web services Z usługami sieciowymi związanych jest szereg organizacji standaryzacyjnych, takich jak W3C, OASIS (Organization for the Advanced of Structured Information Standards) Wszystkie znaczące firmy (Microsoft, Sun, IBM, Oracle, Hewlett-Packard, BEA Systems) uczestniczą w rozwoju nowej technologii i każda z nich chce dostarczać w miarę kompletną platformę dla usług sieciowych

50 Web services Implementacja systemu w technologii usług sieciowych jest możliwa w dowolnym z języków programowania W celu ułatwienia implementacji obsługi protokołu SOAP, programiści Java mogą korzystać z biblioteki Java API for XMLbased RPC (JAX-RPC), która wyręcza ich z konieczności konstrukcji, przesyłania i parsowania XML-owych komunikatów SOAP Analogiczne biblioteki są dostępne dla innych popularnych języków programowania (np. SOAP::Lite dla Perla, gsoap dla C/C++, ZSI dla Pythona, WCF dla.net).

51 Web services Usługi sieciowe umożliwiają budowę prostych, rozproszonych aplikacji, niezależnych od platformy Dostęp do usług sieciowych jest również niezwykle prosty, dzięki zastosowaniu standartowych protokołów, takich jak HTTP czy SOAP sługi sieciowe mogą być wykorzystywane do integracji aplikacji tworzonych w rozmaitych językach programowania, na różnych platformach deweloperskich

52 Web Services Jedną z ich najważniejszych zalet jest fakt, że aplikacja kliencka, która chce skorzystać z udostępnianej usługi, nie musi być stworzona w tym samym języku co usługa sieciowa, co więcej nie musi nawet posiadać wiedzy na temat budowy usługi Jedyne co jest potrzebne do wykorzystywania tej technologii to internetowy adres usługi oraz nazwy metod przez nią udostępnianych

53 Co to jest Cloud Computing?* IBM Cloud Computing jest nowym (?) modelem wykorzystania (IT) i stylem przetwarzania, w którym procesy biznesowe, aplikacje, dane i zasoby IT są dostarczane do użytkowników w formie usług. *Cloud Computing Co to jest Jarosław Łagowski IBM Polska

54 Modele dostarczania Usług CC Private Cloud Zasoby potrzebne dla usługi IT należą do jednego przedsiębiorstwa. Dostawca i Odbiorca to jednostki organizacyjne tego samego przedsiębiorstwa. Community Cloud Chmura obsługuje określoną grupę Odbiorców (np. tylko państwowe wyższe uczelnie). Public Cloud Dostawca oferuje usługi w chmurze publicznie, dla wielu Odbiorców. Hybrid Cloud Kombinacja przedstawionych wyżej

55 Typy Usług CC Infrastructure as a Service (IaaS) - odbiorca dostaje wirtualny serwer (serwery) z określonymi zasobami (CPU, RAM, Dyski) z zainstalowanym (lub nie) systemem operacyjnym. Opcją IaaS może być również tylko przestrzeń dyskowa Platform as a Service (PaaS) odbiorca dostaje gotową platformę do rozwoju aplikacji zgodnie ze specyfikacją (baza danych, serwer aplikacji, narzędzia programistyczne), np. kompletne środowisko SOA. Software as a Service - odbiorca dostaje gotową aplikację lub platformę biznesową, np. CRM, ecommerce, Business Process as a Service - odbiorca zleca wykonanie określonego procesu biznesowego np., Help Desk, elearning, księgowość, pozostawiając sobie funkcje kontrolne

56 Cloud Computing - za i przeciw

57 CC w AGH system zarządzania projektami

58 CC w AGH system zarządzania projektami

59 CC w AGH system zarządzania projektami

60 CC w AGH system zarządzania projektami

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Jesień 2014 Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy, nowych architektur obliczeniowych, które pozwolą na prowadzenie badań wymagających

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Tworzenie portali biznesowych, Wykład 7, Folia 1 Zagadnienia Wykorzystane akronimy Definicje Zastosowania Rynek portali Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA)

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) Daniel GĄSKA, Antoni ŚWIĆ Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia budowy systemów zorientowanych na usługi (ang. Service Oriented

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo