Systemy zorientowane na usługi. mgr inż.tadeusz Węgrzynowski Główny Specjalista ds. Teleinformatyki Politechnika Warszawska Dział Telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zorientowane na usługi. mgr inż.tadeusz Węgrzynowski Główny Specjalista ds. Teleinformatyki Politechnika Warszawska Dział Telekomunikacji"

Transkrypt

1 Systemy zorientowane na usługi mgr inż.tadeusz Węgrzynowski Główny Specjalista ds. Teleinformatyki Politechnika Warszawska Dział Telekomunikacji

2 Usługa Działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji.

3 Co to jest SOA Architektura zorientowana na usługi w znaczeniu teleinformatycznym jest architektonicznym stylem tworzenia systemów teleinformatycznych dla potrzeb wspierania procesów służącym świadczeniu przez firmę usług dla klientów.

4 Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.

5 Mianem usługi określa się tu każdy element oprogramowania, mogący działać niezależnie od innych oraz posiadający wyspecyfikowany interfejs, za pomocą którego udostępnia realizowane funkcje. Sposób działania każdej usługi jest w całości zdefiniowany przez interfejs ukrywający szczegóły implementacyjne - niewidoczne i nieistotne z punktu widzenia klientów. Dodatkowo, istnieje wspólne, dostępne dla wszystkich medium komunikacyjne, umożliwiające swobodny przepływ danych pomiędzy elementami platformy.

6 W celu realizacji usług potrzebne są elastyczne standaryzowane rozwiązania i systemy, które zapewniają połączenia różnych aplikacji i dzielonych danych.

7 W jaki sposób firmy próbują wykorzystać technologię informatyczną do oferowanych przez siebie usług?

8 Świat komputerów i integracja usług Komputery mobilne Komputery stacjonarne Serwery/Hurtownie danych Integracja usług

9 Bezpieczeństwo użytkownika w dzisiejszym świecie teleinformatycznym Infrastruktura publiczna Internet VPN Firewall Sieć szkieletowa Infrastruktura firmy Bezpieczna Poczta elektroniczna Bezpieczeństwo aplikacji baz danych Ochrona antywirusowa Stanowiska pracy Karty eklektroniczne Rozwiązania biometryczne

10 Jakość usług teleinformatycznych wymaga zapewnienia bezpieczeństwa Kontrola dostępu Hasła Zapory ogniowe Uprawnienia Ochrona antywirusowa Poufność System wykrywania intruzów Uwierzytelnianie VPN IPSec, SSL S/Mime, http-s Bezpieczny system operacyjny Enkrypcja Infrastruktura klucza publicznego Karty elektroniczne Podpis elektroniczny

11 Organizacja W każdej organizacji, w środowisku teleinformatycznym funkcjonują aplikacje, które klasyfikuje się jako back-end (zaplecza) i front-end (prezentacji). Aplikacje kategorii back-end mogą być uważane za połączenie warstwy biznesowej z warstwą danych. Poziom front-end to połączenie wszystkich warstw prezentacji.

12 Firmy wspierają swoją działalność poprzez wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania firmą dla obsługi procesów wewnętrznych firmy typu ERP i obsługi klienta typu CRM oraz wykorzystanie dostępnych technik informacyjnych.

13 Rozwój systemów obsługi klienta Integracja aplikacji front-office back-office call-routing CRM korporacyjne mechanizmy zarządzania kontaktami i zadaniami contact center wszystkie media call center telefony telefon faks www video Integracja mediów

14 Narzędzia CRM Call center Contact Center SFA Sales Force Automation - automatyzacja sprzedaży Knowledge Management -zarządzanie wiedzą Campaign Management -zarządzanie kampaniami Lead Management -zarządzanie namiarami Key Account Management -zarządzanie współpracą z klientami kluczowymi Trade Promotion Management -zarządzanie promocjami.

15 Architektura CRM Istnieją trzy istotne elementy dla systemu CRM: Operacyjny (front-office) odpowiadający za automatyzację podstawowych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis). Analityczny (back-office) odpowiadający za analizę zachowań klientów na podstawie danych zgromadzonych w elemencie operacyjnym. Komunikacyjny odpowiadający za komunikację z klientami. Od strony technicznej system CRM składa się z trzech warstw: serwera aplikacji; serwera baz danych; warstwy interfejsu.

16 Zintegrowane systemy wspomagania zarządzania firmą Mainframe Client / Server Heterogeniczna infrastruktura do realizacji procesów przebiegających w firmie

17 SOA jest rozwiązaniem unifikującym procesy biznesowe poprzez strukturalizowanie dużych aplikacji jako zestaw mniejszych modułów zwanych usługami. Te aplikacje mogą być używane przez różne grupy użytkowników zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Tworzone mogą być nowe aplikacje jako mieszanka usług z globalnie dostępnych źródeł o większej elastyczności i unifikacji.

18 Architektura SOA podobna jest do obiektów rozproszonych, jednak opisuje rozwiązanie na wyższym poziomie abstrakcji. Interfejsy usług są zazwyczaj definiowane w sposób abstrakcyjny i niezależny od platformy programistycznej. Usługi są często implementowane na bazie różnych technologii i udostępniane za pomocą niezależnego protokołu komunikacyjnego.

19 Architektura zorientowana na usługi Przykładowy podział ról Web services Service provider Service broker Service requestor

20 Proces tworzenia systemu IT zorientowanego na usługi ZARZĄD FIRMY PLANOWANIE STRUKTURA FIRMY ZAKRES DZIAŁAŃ USŁUGI MODELOWANIE ULEPSZEŃ USŁUG SYSTEM IT (CRM + ERP) MODELOWANIE, WDRAŻANIE, PROJEKT, IMPLEMENTACJA

21

22

23 Do modelowania procesów biznesowych realizowanych w SOA można wykorzystywać notację BPMN (Business Process Modeling Notation) przygotowaną m. in. do opisu tej klasy zagadnień lub BPEL (Business Process Execution Language). W modelach takich komunikacja z usługami jest modelowana jako zdarzenia typu wyślij/odbierz wiadomość (komunikat) zawierająca odpowiednie dane wysłane/pobierane do/od usługi.

24

25 Metamodel SOA

26 Podsumowanie etapów wdrażania SOA Pierwsze eksperymenty Projekty pilotowe Zoptymalizowane usługi biznesowe Struktura przedsiębiorstwa

27 Zarządzanie poziomem usług SLM Service Level Management można traktować jako proces sprzedaży usług IT. Przez usługi IT rozumiemy optymalne połączenie ludzi, procesów i technologii. W oczach klienta usługa musi stanowić spójną całość i dawać mu wartość dodaną. Celem procesu jest utrzymanie i stopniowa poprawa ustalonego z biznesem poziomu jakości usług IT. Osiągane jest to poprzez tworzenie i wdrażanie stałego cyklu działań dla usług IT: Uzgadnianie -Monitorowanie Raportowanie Przegląd. Proces SLM zapewnia jednoznacznie określone relacje pomiędzy dostawcą, a odbiorcą usług IT, dotyczących zakresu oraz poziomu świadczenia usług na bazie umów SLA. Proces Zarządzania poziomem usług jest centralnym punktem Zarządzania usługami IT (ITSM). Bez implementacji pozostałych procesów ITSM nie ma większego sensu. Zależy zasadniczo od skuteczności i wydajności procesów wsparcia, stąd niezbędne jest stałe ich nadzorowanie poprzez skuteczne raportowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI's).

28 Zarządzanie poziomem usług SLM

29 Umowy SLA Umowa Service Level Agreement to pisemna umowa zawierana pomiędzy dostawcą usługi IT a klientem IT, definiująca kluczowe cele usługi oraz odpowiedzialności obu stron. Umowa powinna zawierać: - co najmniej prosty opis usług i dostarczanych produktów, - uzgodnione godziny świadczenia usług, czas reakcji na zgłoszenie użytkownika, - czas rozwiązania incydentu, - czas odpowiedzi na zgłoszenie, - cele określające dostępność, - bezpieczeństwo i ciągłość usługi, - obowiązki dostawcy i klienta, - krytyczne okresy i oczekiwania określone przez biznes. - zasady raportowania oraz częstotliwość przeglądów umowy. Umowa powinna kłaść nacisk na porozumienie stron, które ją zawierają. Nie należy jej rozumieć jako narzędzia wywierania przymusu. Prawdziwa, zdrowa relacja partnerska powinna być rozwijana między dostawcą IT, a klientem dzięki osiąganiu wzajemnych korzyści zapisanych w umowie. SLA może być używane jako podstawa do pobierania opłat przez IT, a z drugiej strony pomaga zrozumieć jaką wartość otrzymują kliencie w zamian za ponoszone opłaty. Należy pamiętać, że realizacja umowy SLA pociąga za sobą konieczność zawarcia umów wspierających tj. OLA oraz UIC.

30 Umowy SLA

31 Operational Level Agreement (OLA) Operational Level Agreement (OLA) to umowa na wsparcie IT zawarta pomiędzy wewnętrznymi grupami w ramach organizacji. Zapewnia ona, że cele SLA uzgodnione pomiędzy klientem a dostawcą mogą być osiągnięte w praktyce czyli, że wszystkie elementy składające się na usługę dla klienta są właściwie zdefiniowane i wspierane.

32 Kontrakty z dostawcami zewnętrznymi (Underpinning IT Contracts - UIC) Kontrakty z dostawcami zewnętrznymi (Underpinning IT Contracts -UIC) zapewniają wsparcie firm zewnętrznych dla podpisanych umów SLA. Z uwagi na rosnące znaczenie outsouringu zwiększa się także rola tych właśnie umów. Organizacja IT, która wspierana jest przez firmę zewnętrzną (np. w aspekcie serwisu komputerów, drukarek i urządzeń sieciowych) musi mieć pewność, że czas naprawy wskazanych urządzeń będzie mniejszy niż czas wynikający z umów SLA. W przypadku umów UIC zobowiązania są nawet "silniejsze" niż w umowach SLA ponieważ stoją za nimi rozliczenia finansowe z dostawcą zewnętrznym (w tym kary). Celem zawierania umów OLA i UIC jest zagwarantowanie realizacji umów SLA. Kontrakty UIC oraz umowy OLA opisują oddzielnie każdy komponent składający się na usługę jako całość. Razem zapewniają kompletność zapisów umowy SLA.

33 SLA, OLA i UIC Wszystkie z wymienionych umów powinny zawierać warunki brzegowe świadczenia usług oraz kary za niedotrzymanie gwarantowanego poziomu usług. Oznacza to, że z jednej strony odbiorca musi dobrze przewidzieć ile razy wystąpi dana usługa w zadanym okresie czasu, a z drugiej strony dostawca musi zapewnić takie zasoby, aby dostarczać żądane usługi w założonych parametrach.

34 Aby czymś zarządzać trzeba to mierzyć Wybór narzędzia audytowego Audyt na początku projektu Audyt na końcu projektu Audyty okresowe Badanie satysfakcji pracownika Badanie satysfakcji klienta Sposoby przeprowadzenia audytu Self-assessment Audyt przeprowadzany przez organizacje zewnętrzną Certyfikacja Benchmarking Etapy audytu Gromadzenie danych Analiza danych Przedstawienie wyników audytu

35 Dziękuję za uwagę

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE ZESZYTY NAUKOWE 61-79 Waldemar ŁABUDA 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W FIRMIE Streszczenie Artykuł bazuje na bibliotece ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011

Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie cyklem życia usługi informatycznej SPOTKANIE WARSZTATOWE GDAŃSK, 18.08.2011 Zarządzanie usługami informatycznymi BLOK 1 AGENDA Usługa jako spoiwo świata biznesu i IT Usługa z perspektywy biznesu

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo